👈 қаріп өлшемі 👉

Дүниежүзі тарихы_5-сынып


«Дүниежүзі тарихы» пәнінен

жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар

5-сынып

Нұр-Сұлтан қаласы, 2019 жыл

Құрметті мұғалім!

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 5-сынып білім алушыларына «Дүниежүзі тарихы» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар «Дүниежүзі тарихы» пәні бойынша оқу бағдарламасы негізінде дайындалған.

Бөлім бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушының тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар бөлім бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныстар түрінде берілген.

Қосымша материалдарды (нұсқаулықтар, таныстырылымдар, жоспарлар және т.б.), форумдағы талқылауларды және бейне нұсқауларды сіз «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ smk.edu.kz ресми сайтынан таба аласыз.

Жемісті жұмыс пен шығармашылық табыс тілейміз!

Әдістемелік ұсыныстар негізгі мектеп мұғалімдеріне, әдіскерлерге, критериалды бағалау бойынша өңірлік және мектеп үйлестірушілеріне, басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

Әдістемелік ұсыныстар дайындау барысында ресурстар (суреттер, мәтіндер, бейне және аудио материалдар, т.б.) қолжетімді ресми интернет-сайттардан алынды. Жинақ коммерциялық емес мақсатта құрастырылған.

  

 

І ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Терімшілер - аңшылардан бастап жер иеленушілер мен мал өсірушілерге дейін» және «Өзен алқаптар өркениеттері» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Неліктен адамдар егіншілікпен және мал шаруашылығымен айналыса бастады? Неліктен ежелгі өркениеттер өзен алқаптарында дамыды?

Оқу мақсаты

5.4.1.1 Кәсіп және шаруашылық түрлерін (терімшілік, аңшылық, балық аулау, егіншілік, мал шаруашылығы, металл өңдеу, айырбас сауда) сипаттау

5.2.2.3 Ежелгі дүниенің өнеріне сипаттама беру

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Кәсіп және шаруашылық түрлерін сипаттайды
 • Ежелгі дүниенің өнерін сипаттайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Ежелгі кәсіп және шаруашылық түрлеріне сипаттама жазыңыз.
 • Суретте берілген өнер туындыларын атаңыз.

Бағалау критерийі

Тапсырма №

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Кәсіп және шаруашылық түрлерін сипаттайды

1

1-суреттегі шаруашылық түрін анықтайды;

1-суреттегі шаруашылық түріне сипаттама жазады;

2-суреттегі шаруашылық түрін анықтайды;

2-суреттегі шаруашылық түріне сипаттама жазады;

3-суреттегі шаруашылық түрін анықтайды;

3-суреттегі шаруашылық түріне сипаттама жазады;

1

1

1

1

1

1

Ежелгі дүниенің өнерін сипаттайды

2

1-өнер туындысын атайды;

сипаттама жазады;

2-өнер туындысын атайды;

сипаттама жазады.

1

1

1

1

Жалпы балл

10

«Терімшілер - аңшылардан бастап жер иеленушілер мен мал өсірушілерге дейін» және «Өзен алқаптары өркениеттері» бөлімдері бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні _______________________________________________

Бағалау

критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

Кәсіп және шаруашылық түрлерін сипаттайды

1/2/3-суреттегі шаруашылық түрін анықтап, сипаттама жазуда қиналады

1/2/3-суреттегі шаруашылық түрін анықтап, сипаттама жазуда қателеседі

1/2/3-суреттегі шаруашылық түрін анықтап, сипаттама жазады

Ежелгі дүниенің өнерін сипаттайды

1/2-өнер туындысын атап

сипаттама жазуда қиналады

1/2-өнер туындысын атап

сипаттама жазуда қателеседі

1/2-өнер туындысын атап

сипаттама жазады

«Ежелгі Египет» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Неліктен Египет «Қара жер» деп аталған?

Пунт жеріне перғауын Хатшепсут кемелерін не үшін жіберді?

Оқу мақсаты

5.2.4.2 Ғылымдардың (арифметика, геометрия, астрономия, медицина) пайда болып, дамуына шаруашылық іс-әрекет пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалын сипаттау

5.1.2.1 Ежелгі қоғамның әлеуметтік ұйымдасуын сипаттау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Ғылымдардың дамуына шаруашылық іс-әрекет пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалын көрсетеді
 • Қоғамның әлеуметтік ұйымдасуын сипаттайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

1. Төмендегі ғылым салаларының пайда болуына шаруашылық пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалын анықтап жазыңыз.

2. Әлеуметтік топ өкілдерінің қызметін жазыңыз.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Ғылымдардың дамуына шаруашылық іс-әрекет пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалын көрсетеді

1

математиканың пайда болуына шаруашылық пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалын жазады;

геометрияның пайда болуына шаруашылық пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалын жазады;

астрономияның пайда болуына шаруашылық пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалын жазады;

медицинаның пайда болуына шаруашылық пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалын жазады;

1

1

1

1

Қоғамның әлеуметтік ұйымдасуын сипаттайды

2

перғауынның қызметін жазады;

қолөнершілердің қызметін жазады;

шаруалардың қызметін жазады;

құлдардың қызметін жазады.

1

1

1

1

Жалпы балл

8

«Ежелгі Египет тарихы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға

ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні _______________________________________________

Бағалау

критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

Ғылымдардың дамуына шаруашылық іс-әрекет пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалын көрсетеді

Математиканың/геометрияның/

астрономияның/медицинаның пайда болуына шаруашылық пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалын жазуда қиналады

Математиканың/геометрияның/

астрономияның/медицинаның пайда болуына шаруашылық пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалын жазуда қателеседі

Математиканың/геометрияның/

астрономияның/медицинаның пайда болуына шаруашылық пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалын жазады

Қоғамның әлеуметтік ұйымдасуын сипаттайды

Перғауынныңшаруалардың/

қолөнершілердің/ құлдардың қызметін жазуда қиналады

Перғауынныңшаруалардың/

қолөнершілердің/ құлдардың қызметін жазады

Перғауынныңшаруалардың/

қолөнершілердің/ құлдардың қызметін жазады

ІІ ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Қос дөңгелекті арбалар және империялар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Қос дөңгелекті арбаның пайда болуы әлемді қалай өзгертті?

Ежелгі Орта Азия империялары қаншалықты қуатты болды?

Оқу мақсаты

5.3.2.1 Ежелгі заман тарихындағы мемлекетаралық қатынастарды түсіндіру үшін «империя» ұғымын білу және пайдалану

5.3.2.2 Басқыншылық соғыстар мен империялардың пайда болуы мемлекеттердің шекараларын қалай өзгергерткенін талдау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Ежелгі заман тарихындағы мемлекетаралық қатынастарды түсіндіру үшін «империя» ұғымының мағынасын анықтайды
 • Басқыншылық соғыстар мен империялардың пайда болуы мемлекеттердің шекараларын қалай өзгергерткендігіне талдау жасайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Қуатты империялардың пайда болуына әсер еткен жағдайларды анықтаңыз.

 • Басқыншылық соғыстардың салдарының әрбір салаға әсерін мысалдармен дәлелдеңіз.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Ежелгі заман тарихындағы мемлекетаралық қатынастарды түсіндіру үшін «империя» ұғымының мағынасын анықтайды

1

Империялардың пайда болуына әсер еткен 1-жағдайды жазады;

Империялардың пайда болуына әсер еткен 2-жағдайды жазады;

Империялардың пайда болуына әсер еткен 3-жағдайды жазады;

Империялардың пайда болуына әсер еткен 4-жағдайды жазады;

Империялардың пайда болуына әсер еткен 5-жағдайды жазады;

1

1

1

1

1

Басқыншылық соғыстар мен империялардың пайда болуы мемлекеттердің шекараларын қалай өзгергерткендіне талдау жасайды

3

шаруашылықтың дамуына басқыншылық соғыстардың әсері туралы дәлел келтіреді;

мәдениеттің дамуына басқыншылық соғыстардың әсері туралы дәлел келтіреді;

мемлекеттердің құрылуына соғыстың әсері туралы дәлел келтіреді.

1

1

1

Жалпы балл

8

«Қос дөңгелекті арбалар және империялар» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні _______________________________________________

Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

Ежелгі заман тарихындағы мемлекетаралық қатынастарды түсіндіру үшін «империя» ұғымының мағынасын анықтайды

Империялардың пайда болуына әсер еткен 1/2/3/4/5-жағдайды жазуда қиналады

Империялардың пайда болуына әсер еткен 1/2/3/4/5-жағдайды жазуда қателеседі

Империялардың пайда болуына әсер еткен 1/2/3/4/5-жағдайды жазады

Басқыншылық соғыстар мен империялардың пайда болуы мемлекеттердің шекараларын қалай өзгергерткендіне талдау жасайды

Шаруашылықтың/мәдениеттің/

мемлекеттердің дамуына басқыншылық соғыстардың әсері туралы дәлел келтіруде қиналады

Шаруашылықтың/мәдениеттің/

мемлекеттердің дамуына басқыншылық соғыстардың әсері туралы дәлел келтіруде қателеседі

Шаруашылықтың/мәдениеттің/

мемлекеттердің дамуына басқыншылық соғыстардың әсері туралы дәлел келтіреді

«Ежелгі Үндістан: буддизмнің гүлденуі мен индуизмнің салтанат құруы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Неліктен Ежелгі Үндістанда индуизм буддизмнен басым болды?

Оқу мақсаты

5.1.2.3 Қоғамның әлеуметтік құрылымын түсіндіру үшін Үндістандағы «касталық жүйе» ұғымын қолдану

5.2.1.3 Ежелгі қоғамның дамуына діндердің ықпалын сипаттау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • «Касталық жүйе» ұғымын қолданып әлеуметтік құрылымды түсіндіреді
 • Ежелгі қоғамның дамуындағы діндердің ықпалын сипаттайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

1.  Үндістандағы каста өкілдерін атап, қызметін жазыңыз.

2. Ежелгі қоғамның дамуындағы діндердің ықпалын көрсетіңіз.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

«Касталық жүйе» ұғымын қолданып әлеуметтік құрылымды түсіндіреді

1

1-кастаны анықтап, қызметін жазады;

2- кастаны анықтап, қызметін жазады;

3-кастаны анықтап, қызметін жазады;

4-кастаны анықтап, қызметін жазады;

1

1

1

1

Ежелгі қоғамның дамуындағы діндердің ықпалын сипаттайды

2

шаруашылыққа діндердің ықпалын жазады;

мәдениетке діндердің ықпалын жазады;

әлеуметтік жағдайға діндердің ықпалын жазады.

1

1

1

Жалпы балл

7

«Ежелгі Үндістан: буддизмнің гүлденуі мен индуизмнің салтанат құруы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні _______________________________________________

Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

«Касталық жүйе» ұғымын қолданып әлеуметтік құрылымды түсіндіреді

«Касталық жүйенің» 1/2/3/4 құрылымын анықтауда қиналады

«Касталық жүйенің» 1/2/3/4 құрылымын анықтауда қателіктер жібереді

«Касталық жүйенің» құрылымын анықтайды

Ежелгі қоғамның дамуындағы діндердің ықпалын сипаттайды

Шаруашылыққа/мәдениетке/

әлеуметтік жағдайға діндердің ықпалын жазуда қиналады

Шаруашылыққа/мәдениетке/

әлеуметтік жағдайға діндердің ықпалын жазуда қателіктер жібереді

Шаруашылыққа/мәдениетке/

әлеуметтік жағдайға діндердің ықпалын жазады

 

 

ІІІ ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Ежелгі Қытай» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Ежелгі Қытайдың ойшылдары нені үйретті?

Ежелгі Қытайдың қандай ғылыми ашулары бүгінгі күнге дейін жетті?

Оқу мақсаты

5.2.3.1 Ежелгі философтардың көзқарастарына қарапайым түсіндірме беру

5.2.4.2 Ғылымдардың (арифметика, геометрия, астрономия, медицина) пайда болып, дамуына шаруашылық іс-әрекет пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалын сипаттау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Философтардың көзқарастарына түсіндірме жасайды
 • Ғылымдардың пайда болып, дамуына шаруашылық іс-әрекет пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалын көрсетеді

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Қытай философтарын анықтап, олардың мемлекет туралы көзқарастарына сипаттама беріңіз.

1

2

3

«Билеуші-билеуші, азамат - азамат, әкесі - әке, ал баласы - бала болуы керек»

«Әрбір адам ар-ұят заңы бойынша өмір сүруі керек, сонда тәртіп болады»

«Халық биліктен қуатты болған жағдайда мемлекет әлсіз болады, ал билік халықтан қуатты болса онда әскері мықты болады»

Философтардың көзқарастарына сипаттама

2. Ғылымдардың пайда болып дамуына төмендегі салалардың әсерін жазыңыз.

 Бағалау

  критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Философтардың көзқарастарына түсіндірме жасайды

1

екінші философты анықтайды;

үшінші философты анықтайды;

Конфуцийдің мемлекет туралы көзқарасына сипаттама жазады;

2-философтың мемлекет туралы көзқарасына сипаттама жазады;

3-философтың мемлекет туралы көзқарасына сипаттама жазады;

1

1

1

1

1

Ғылымдардың пайда болып, дамуына шаруашылық іс-әрекет пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалын көрсетеді

2

ғылымның пайда болуына шаруашылықтың әсерін жазады;

ғылымның пайда болуына әлеуметтік өзгерістердің әсерін жазады;

ғылымның пайда болуына мәдениеттің әсерін жазады.

1

1

1

Жалпы балл

8

«Ежелгі Қытай» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні _______________________________________________

Бағалау

критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

Философтардың көзқарастарына түсіндірме жасайды

Ежелгі Қытай 1/2/3 философтарын анықтап, олардың мемлекет туралы көзқарастарына сипаттама беруде қиналады

Ежелгі Қытай 1/2/3 философтарын анықтап, олардың мемлекет туралы көзқарастарына сипаттама беруде қателіктер жібереді

Ежелгі Қытай философтарын анықтап, олардың мемлекет туралы көзқарастарына сипаттама береді

Ғылымдардың пайда болып, дамуына шаруашылық іс-әрекет пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалын көрсетеді

Ғылымның пайда болуына шаруашылықтың/әлеуметтік жағдайдың/мәдениеттің әсерін жазуда қиналады

Ғылымның пайда болуына шаруашылықтың/әлеуметтік жағдайдың/мәдениеттің әсерін жазуда қателіктер жібереді

Ғылымның пайда болуына шаруашылықтың/әлеуметтік жағдайдың/мәдениеттің әсерін жазады

«Ежелгі Грекия» және «Ежелгі Грекия мәдениеті» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Неліктен Ежелгі Грекияны демократияның отаны деп атайды?

Ежелгі Грек философтары мінсіз қоғамды қалай елестетті?

Оқу мақсаты

5.3.1.1 Ежелгі мемлекеттердің саяси құрылымының ерекшеліктерін сипаттау

5.2.3.1 Ежелгі философтардың көзқарастарына қарапайым түсіндірме беру

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Ежелгі мемлекеттердің саяси құрылымының ерекшеліктерін сипаттайды
 • Ежелгі философтардың көзқарастарына түсіндірме береді

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Кестені толтырыңыз.

Сипаттамасы

Афины

Спарта

Халқының құрамы

Басқару жүйесі

 • Ежелгі Грекия философтарын анықтап, олардың ойларына қатысты сипаттаманы арнайы ұяшықтарға толтырыңыз.

1

2

3

«Менің білетінім, ештеңе білмейтінім»

«Данышпан (философтар) билеуші болуы керек, ал батылдары мен күштілері (әскерилер) – күзетші; ақылды, әрі адал адамдар егінші (диқан) және қолөнерші болуы тиіс. Олардың әрқайсысы мемлекетте тек өз ісімен айналасуы қажет»

«Өмірдің мәні неде? Басқаларға қызмет ету және жақсылық жасау»

Философтардың ойларына сипаттама беріңіз.

4

5

6

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Ежелгі мемлекеттердің саяси құрылымының ерекшеліктерін сипаттайды

1

Афины халқының құрамын анықтайды;

Спарта халқының құрамын ажыратады;

Афины мемлекетінің басқару жүйесін сипаттайды;

Спартаның басқару жүйесін сипаттайды;

1

1

1

1

Ежелгі философтардың көзқарастарына түсіндірме береді

2

1-пікірдің авторын көрсетеді;

2-пікірдің авторын көрсетеді;

3-пікірдің авторын көрсетеді;

1-философтың пікіріне қатысты сипаттама жазады;

2-философтың пікіріне қатысты сипаттама жазады;

3-философтың пікіріне қатыстысипаттама жазады;

1

1

1

1

1

1

Жалпы балл

10

«Ежелгі Грекия» және «Ежелгі Грекия мәдениеті» бөлімдері бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні _______________________________________________

Бағалау

критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

Ежелгі мемлекеттердің саяси құрылымының ерекшеліктерін сипаттайды

Ежелгі Спарта, Афины

мемлекетінің халқының құрамын, басқару жүйесін сипаттауда қиналады

Ежелгі Спарта, Афины

мемлекетінің халқының құрамын, басқару жүйесін сипаттауда қателіктер жібереді

Ежелгі Спарта, Афины

мемлекетінің халқының құрамын, басқару жүйесін сипаттайды

Ежелгі философтардың көзқарастарына түсіндірме береді

Ежелгі Грекия 1/2/3 философтарын анықтап, олардың көзқарастарын сипаттауда қиналады

Ежелгі Грекия 1/2/3 философтарын анықтап, олардың көзқарастарын сипаттауда қателіктер жібереді

Ежелгі Грекия философтарын анықтап, олардың көзқарастарын сипаттайды

IV ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Рим империясының гүлденуі» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Ежелгі римдік қоғамның дамуы мәдениеті арқылы қалай айқындалады? Спартактың көтерілісі ежелгі Римдегі құлдықты қалай сипаттайды?

Оқу мақсаты

5.2.2.3 Ежелгі дүние өнеріне сипаттама беру

5.1.2.2 Ежелгі дүниедегі құлдықтың ерекшеліктерін сипаттау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Ежелгі дүние өнеріне сипаттама береді
 • Ежелгі дүниедегі құлдықтың ерекшеліктерін сипаттайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Берілген суреттердегі заттарды анықтап, бос орындарға атауын жазыңыз.

1____________________ 2____________________ 3_____________________

4___________________________________

 • Рим қоғамындағы құлдықтың ерекшеліктерін жазыңыз.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Ежелгі дүние өнеріне сипаттама береді

1

1-суреттегі қаруды көрсетеді;

2-суреттегі қаруды көрсетеді;

3-суреттегі қаруды көрсетеді;

4-суреттегі жазуды анықтайды;

1

1

1

1

Ежелгі дүниедегі құлдықтың ерекшеліктерін сипаттайды

2

Рим қоғамындағы құлдықтың 1-ерекшелігін жазады;

Рим қоғамындағы құлдықтың 2-ерекшелігін жазады;

Рим қоғамындағы құлдықтың 3-ерекшелігін жазады.

1

1

1

Жалпы балл

7

«Рим империясының гүлденуі» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға

ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні _______________________________________________

Бағалау

критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

Ежелгі дүние өнеріне сипаттама береді

Ежелгі Римнің әскери 1/2/3/4 өнерінің ерекшеліктерін көрсетуде қиналады

Ежелгі Римнің 1/2/3/4 әскери өнерінің ерекшеліктерін көрсетуде қателіктер жібереді

Ежелгі Римнің саяси құрылымының ерекшеліктерін көрсетеді

Ежелгі дүниедегі құлдықтың ерекшеліктерін сипаттайды

Рим қоғамындағы құлдықтың 1/2/3-ерекшелігін жазуда қиналады

Рим қоғамындағы құлдықтың 1/2/3-ерекшелігін жазуда қателіктер жібереді

Рим қоғамындағы құлдықтың 1/2/3-ерекшелігін жазады

«Дәуірлер кезеңіндегі Рим» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

І-ІІІ ғасырларда Рим империясы қалай дамыды?

Ежелгі дүниенің мәдени мұрасы қандай?

Оқу мақсаты

5.2.1.3 Ежелгі қоғамның дамуына діндердің ықпалын сипаттау

5.2.2.3 Ежелгі дүниенің өнеріне сипаттама беру

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Ежелгі қоғамның дамуына діндердің ықпалын көрсетеді
 • Ежелгі дүние өнерін сипаттайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Ежелгі Рим императорларының христиан дініне қатысты көзқарастарын анықтап, кестені толтырыңыз.

Христиан дініне байланысты көзқарастары

Император Диоклетиан

Император Константин

Императорлардың дінге қатысты саясаты

 • Ежелгі заманның өнер туындылары мен жазу түрлерін анықтаңыз.

1___________________ 2 ______________ 3_________________ 4____________________

Бағалау критерийі

Тапсырма№

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Ежелгі қоғамның дамуына діндердің ықпалын көрсетеді

1

Император Диоклетианның христиан дініне қатысты көзқарасын жазады;

Император Константиннің христиан дініне қатысты көзқарасын жазады;

Император Диоклетианның христиан дініне қатысты саясатын көрсетеді;

Император Константиннің христиан дініне қатысты саясатын көрсетеді;

1

1

1

1

Ежелгі дүние өнерін сипаттайды

2

1-суреттегі өнер туындысын атайды;

2-суреттегі өнер туындысын атайды;

3-суреттегі өнер туындысын атайды;

4-суреттегі өнер туындысын атайды;

1

1

1

1

Жалпы балл

8

«Дәуірлер кезеңіндегі Рим» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға

ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні _______________________________________________

Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

Ежелгі қоғамның дамуына діндердің ықпалын көрсетеді

Ежелгі Рим императорларының (Диоклетиан/Константин) христиан дініне қатысты көзқарастарын ажыратуда қиналады

Ежелгі Рим императорларының (Диоклетиан/Константин) христиан дініне қатысты көзқарастарын ажыратуда қателіктер жібереді

Ежелгі Рим императорларының христиан дініне қатысты көзқарастарын ажыратады

Ежелгі дүние өнерін сипаттайды

Ежелгі заманның 1/2/3/4-өнер туындысын анықтауда қиналады

Ежелгі заманның 1/2/3/4-өнер туындысын анықтауда қателіктер жібереді

Ежелгі заманның өнер Ежелгі заманның 1/2/3/4-өнер туындысын анықтайды


Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:


Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» Президенттің баспасөз қызметі Тоқаевтың 30 жыл бұрынғы суреттерін көрсетті (фото) 22.05.2022
» Қазақстандағы жеңілдетілген автокөлік несиелері: Автосалондар қосымша қызмет алуға мәжбүрлейді 20.05.2022
» 220-дан астам адам арыз жазған: Алматыда Qnet қаржылық пирамидасына қатысты қылмыстық тергеу басталды 18.05.2022

Пікір жазуКелесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы