👈 қаріп өлшемі 👉

Қазақстан тарихы_5-сынып


«Қазақстан тарихы» пәні бойынша

жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар

5-сынып

Нұр-Сұлтан қаласы, 2019 жыл

Құрметті мұғалім!

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 5-сынып білім алушыларына «Қазақстан тарихы» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар «Қазақстан тарихы» пәні бойынша оқу бағдарламасы негізінде дайындалған.

Бөлім бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушының тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар бөлім бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныстар түрінде берілген.

Қосымша материалдарды (нұсқаулықтар, таныстырылымдар, жоспарлар және т.б.), форумдағы талқылауларды және бейне нұсқауларды сіз «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ smk.edu.kz ресми сайтынан таба аласыз.

Жемісті жұмыс пен шығармашылық табыс тілейміз!

Әдістемелік ұсыныстар негізгі мектеп мұғалімдеріне, әдіскерлерге, критериалды бағалау бойынша өңірлік және мектеп үйлестірушілеріне, басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

Әдістемелік ұсыныстар дайындау барысында ресурстар (суреттер, мәтіндер, бейне және аудио материалдар, т.б.) қолжетімді ресми интернет-сайттардан алынды. Жинақ коммерциялық емес мақсатта құрастырылған.

МАЗМҰНЫ

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР4

«Қазақстандағы ежелгі адамдардың өмірі» бөлімі бойынша жиынтық бағалау4

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР8

«Ежелгі көшпелілер өмірі» бөлімі бойынша жиынтық бағалау8

«Сақтар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау12

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР15

«Сақтар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау15

«Үйсіндер мен қаңлылар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау18

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР22

«Ғұндар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау22

«Сарматтар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау26

«Ежелгі Қазақстан тарихына шолу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау30

І ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Қазақстандағы ежелгі адамдардың өмірі» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Адамдардың шаруашылық өміріндегі өзгерістер және еңбек құралдарының жетілдірілуі.

Қазақстан территориясындағы тас дәуірінің тұрақтары

Андронов және Беғазы-Дәндібай мәдениеттері

Оқу мақсаты

5.4.1.1 Ежелгі адамдардың кәсібін сипаттау

5.2.2.1 Археологиялық ескерткіштерді сипаттау

5.2.2.2 Археологиялық деректерге сүйене отырып, Андронов және Беғазы-Дәндібай мәдениеттерінің белгілерін анықтау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Ежелгі адамдардың кәсібін сипаттайды
 • Археологиялық ескерткіштерді сипаттайды
 • Андронов және Беғазы-Дәндібай мәдениеттерінің белгілерін көрсетеді

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

1. Ежелгі адамдардың кәсібін сипаттаңыз.

2. Тас дәуірінің археологиялық ескерткіштеріне сипаттама жазыңыз.

Археологиялық ескерткіш

Сипаттама

1

2

3

3. Беғазы Дәндібай мәдениетінің белгілеріне қатысты ақпараттардың «ақиқат» не «жалған» екендігін анықтаңыз.

Ақпараттар

Ақиқат

Жалған

1

Беғазы–Дәндібай мәдениеті бұл андрондық мәдениеттен сақ тайпаларының мәдениетіне көшу кезеңі

2

Беғазы–Дәндібай мәдениетінің хронологиялық ауқымы XII-V ғасырлар аралығын қамтиды.

3

Беғазы–Дәндібай мәдениеті Орталық Қазақстан аумағын алып жатты.

Бағалау критерийі

Тапсырма №

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Ежелгі адамдардың кәсібін сипаттайды

1

алғашқы адамдардың 1-кәсіп түріне сипаттама жазады;

алғашқы адамдардың 2-кәсіп түріне сипаттама жазады;

алғашқы адамдардың 3-кәсіп түріне сипаттама жазады;

1

1

Археологиялық ескерткіштерді сипаттайды

2

1-археологиялық ескерткішке сипаттама жазады;

2-археологиялық ескерткішке сипаттама жазады;

3-археологиялық ескерткішке сипаттама жазады;

1

1

1

Андронов және Беғазы-Дәндібай мәдениеттерінің белгілерін көрсетеді

3

1-ақпараттың ақиқат/жалған екендігін анықтайды;

2-ақпараттың ақиқат/жалған екендігін анықтайды;

3-ақпараттың ақиқат/жалған екендігін анықтайды.

1

1

1

Жалпы балл

9

«Қазақстандағы ежелгі адамдардың өмірі» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты

ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні ________________________________________________

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Орта

Жоғары

Ежелгі адамдардың кәсібін сипаттайды

Алғашқы адамдардың 1/2/3-кәсіп түріне сипаттама жазуда қиналады

Алғашқы адамдардың 1/2/3-кәсіп түріне сипаттама жазуда қателіктер жібереді

Алғашқы адамдардың 1/2/3-кәсіп түріне сипаттама жазады

Археологиялық ескерткіштерді сипаттайды

1/2/3-археологиялық ескерткішке сипаттама жазуда қиналады

1/2/3-археологиялық ескерткішке сипаттама жазуда қателіктер жібереді

1/2/3-археологиялық ескерткішке сипаттама жазады

Андронов және Беғазы-Дәндібай мәдениеттерінің белгілерін көрсетеді

1/2/3-ақпараттың ақиқат/жалған екендігін анықтауда қиналады

1/2/3-ақпараттың ақиқат/жалған екендігін анықтауда қателіктер жібереді

1/2/3-ақпараттың ақиқат/жалған екендігін анықтайды

ІІ ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Ежелгі көшпелілер өмірі» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

 • Қазақстан территориясында темірдің игерілуі
 • Көшпелі мал шаруашылығының қалыптасуы

Ежелгі көшпелілердің дүниетанымы

Оқу мақсаты

5.4.2.2 Металл өндірісі жетілуінің шаруашылық салаларына тигізген ықпалын түсіндіру

5.2.2.6 Көшпелілердің әлемдік өркениетке қосқан үлесін білу

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Металл өндірудің шаруашылыққа ықпалын жазады
 • Көшпелілер өркениетінің әлемдік өркениеттегі үлесін анықтайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

1. Темір өндірудің адамдар өміріне алып келген өзгерістерін жазыңыз.

 • Берілген тұжырымдардың «ақиқат» не «жалғандығын» анықтаңыз.

Тұжырымдар

Ақиқат

Жалған

Жылқыны алғаш қолға үйреткен – ботайлықтар

Киіз үйдің алғашқы түпнұсқасын андрондықтар қолданылған

Көшпелілер өркениеті тек Қазақстанда қалыптасты

Ат үстінде жүрген көшпенділер тақымына басқан сәйгүлігіне неғұрлым еркін мініп жүруі үшін биік ер-тұрман мен үзеңгіні ойлап тапты.

Бағалау критерийі

Тапсырма №

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Металл өндірудің шаруашылыққа ықпалын жазады

1

темір өндірудің адамдар өміріне алып келген 1- өзгерісін жазады;

темір өндірудің адамдар өміріне алып келген 2- өзгерісін жазады;

темір өндірудің адамдар өміріне алып келген 3- өзгерісін жазады;

1

1

1

Көшпелілер өркениетінің әлемдік өркениеттегі үлесін анықтайды

2

1-тұжырымның ақиқат/жалғандығын анықтайды;

2-тұжырымның ақиқат/жалғандығын анықтайды;

3-тұжырымның ақиқат/жалғандығын анықтайды;

4-тұжырымның ақиқат/жалғандығын анықтайды;

1

1

1

Жалпы балл

7

«Ежелгі көшпелілер өмірі» тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты

ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні ________________________________________________

Оқу жетістігінің деңгейі

Бағалау критерийлері

Төмен

Орта

Жоғары

Металл өндірудің шаруашылыққа ықпалын жазады

темір өндірудің адамдар өміріне алып келген 1/2/3- өзгерісін жазуда қиналады

темір өндірудің адамдар өміріне алып келген 1/2/3- өзгерісін жазуда қателіктер жібереді

темір өндірудің адамдар өміріне алып келген 1/2/3- өзгерісін жазады

Көшпелілер өркениетінің әлемдік өркениеттегі үлесін анықтайды

1/2/3-тұжырымның ақиқат/жалғандығын анықтауда қиналады

1/2/3-тұжырымның ақиқат/жалғандығын анықтауда қателіктер жібереді

1/2/3-тұжырымның ақиқат/жалғандығын анықтайды

«Сақтар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Сақтар туралы тарихи мәліметтер

«Алтын адам» археологиялық олжасы

Оқу мақсаты

5.3.1.1 Картадан тайпалық одақтардың орналасуын көрсету

5.2.2.4 Есік обасынан табылған «Алтын адам» археологиялық олжасының ерекшеліктерін анықтау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Тайпалардың қоныстану аумақтарын картадан көрсетеді
 • «Алтын адам» археологиялық олжасының ерекшеліктерін анықтайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Кескін картаға сақ-массагеттерді, сақ-исседондарды, аримаспылардың, тиграхаудалардың мекендеген аумағын әр түрлі түсті пайдаланып, белгілеңіз.
 • «Алтын адамның» ерекшеліктерін жазыңыз.

Бағалау критерийі

Тапсырма №

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Тайпалардың қоныстану аумақтарын картадан көрсетеді

1

сақ-массагеттердің аумағын кескін картада көрсетеді;

исседондардың аумағын кескін картада көрсетеді;

аргиппейлердің аумағын кескін картада көрсетеді;

тиграхаудалардың мекендеген аумағын кескін картада көрсетеді;

1

1

1

1

«Алтын адам» археологиялық олжасының ерекшеліктерін анықтайды

2

«Алтын адам» археологиялық олжасының 1-ерекшелігін жазады;

«Алтын адам» археологиялық олжасының 2-ерекшелігін жазады;

«Алтын адам» археологиялық олжасының 3-ерекшелігін жазады.

1

1

1

Жалпы балл

7

«Сақтар» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні ________________________________________________

Оқу жетістігінің деңгейі

Бағалау критерийлері

Төмен

Орта

Жоғары

Тайпалардың қоныстану аумақтарын картадан көрсетеді

Сақ тайпаларының ( сақ-массагеттерді, сақ-исседондарды, аримаспылардың, тиграхаудалардың)аумағын картада көрсетуде қиналады

Сақ тайпаларының ( сақ-массагеттерді, сақ-исседондарды, аримаспылардың, тиграхаудалардың) аумағын картада көрсетуде қателіктер жібереді

Барлық сақ тайпаларының аумағын картада көрсетеді

«Алтын адам» археологиялық олжасының ерекшеліктерін анықтайды

«Алтын адам» археологиялық олжасының 1/2/3-ерекшелігін жазуда қиналады

«Алтын адам» археологиялық олжасының 1/2/3-ерекшелігін жазуда қателіктер жібереді

«Алтын адам» археологиялық олжасының 1/2/3-ерекшелігін жазады

ІІІ ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

Тақырып

Шілікті және Бесшатыр патша қорғандары

Берел қорғандары

Оқу мақсаты

5.2.2.1 Археологиялық ескерткіштерді сипаттау

5.2.1.2 Ежелгі тайпалардың дүниетанымын сипаттау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Археологиялық ескерткіштерді сипаттайды
 • Ежелгі тайпалардың дүниетанымын сипаттайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

«Сақтар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тапсырма

 • Шілікті мен Бесшатыр қорғандарының «патша қорғандары» деп аталу себебін түсіндіріңіз.

2. Берел қорымынан табылған олжалар сақтардың мәдениеті туралы қандай мәлімет беретіндігін жазыңыз.

Бағалау критерийі

Тапсырма №

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Археологиялық ескерткіштерді сипаттайды

1

Шілікті қорғанының «патша қорғандары» деп аталуының 1- себебін түсіндіреді;

Шілікті қорғанының «патша қорғандары» деп аталуының 2- себебін түсіндіреді;

Бесшатыр қорғанының «патша қорғандары» деп аталуының 1- себебін түсіндіреді;

Бесшатыр қорғанының «патша қорғандары» деп аталуының 2- себебін түсіндіреді;

1

1

1

1

Ежелгі тайпалардың дүниетанымын сипаттайды

2

1-мәлімет туралы жазады;

2-мәлімет туралы жазады;

3-мәлімет туралы жазады;

1

1

1

Жалпы балл 7

«Сақтар» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні _____________________________________________

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Археологиялық ескерткіштерді сипаттайды

Шілікті/ Бесшатыр қорғанының «патша қорғандары» деп аталуының 1/2- себебін түсіндіруде қиналады

Шілікті/ Бесшатыр қорғанының «патша қорғандары» деп аталуының 1/2- себебін түсіндіруде қателіктер жібереді

Шілікті/ Бесшатыр қорғанының «патша қорғандары» деп аталуының 1/2- себебін түсіндіреді

Ежелгі тайпалардың дүниетанымын сипаттайды

Берел қорымынан табылған олжалар сақтардың мәдениеті туралы қандай 1/2/3 мәлімет беретіндігін жазуда қиналады

Берел қорымынан табылған олжалар сақтардың мәдениеті туралы қандай 1/2/3 мәлімет беретіндігін жазуда қателіктер жібереді

Берел қорымынан табылған олжалар сақтардың мәдениеті туралы қандай 1/2/3 мәлімет беретіндігін жазады

«Үйсіндер мен қаңлылар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Үйсіндер туралы жазба деректер

Қаңлылардың қалалық мәдениетінің дамуы

Оқу мақсаты

5.3.1.2 Ежелгі мемлекеттік бірлестіктердің құрылуын түсіндіру

5.3.2.2 Қазақстан аумағындағы алғашқы мемлекеттік бірлестіктердің көрші елдермен қарым-қатынасын анықтау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Ежелгі мемлекеттік бірлестігінің құрылуын түсіндіреді
 • Алғашқы мемлекеттік бірлестіктердің көрші елдермен қарым-қатынасын сипаттайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Қытай авторларының үйсіндердер туралы қалдырған деректерін жазыңыз.
 • Қаңлылардың көрші елдермен қарым-қатынасын сипаттаңыз.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Ежелгі мемлекеттік бірлестігінің құрылуын түсіндіреді

1

Қытай авторларының үйсіндердер туралы қалдырған 1-дерегін жазады;

Қытай авторларының үйсіндердер туралы қалдырған 2-дерегін жазады;

Қытай авторларының үйсіндердер туралы қалдырған 3-дерегін жазады;

1

1

1

Алғашқы мемлекеттік бірлестіктердің көрші елдермен қарым-қатынасын сипаттайды

2

1-мемлекеттің атауын жазады;

1-мемлекетпен қарым-қатынасы туралы жазады;

2-мемлекеттің атауын жазады;

2-мемлекетпен қарым-қатынасы туралы жазады;

1

1

1

1

Жалпы балл 7

«Үйсіндер мен қаңлылар» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат

ұсынуға арналған рубрика

 Білім алушының аты-жөні ________________________________________________

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Ежелгі мемлекеттік бірлестігінің құрылуын түсіндіреді

Қытай авторларының үйсіндердер туралы қалдырған 1/2/3 -дерегін жазуда қиналады

Қытай авторларының үйсіндердер туралы қалдырған 1/2/3 -дерегін жазуда қателеседі

Қытай авторларының үйсіндердер туралы қалдырған 1/2/3 -дерегін жазады

Алғашқы мемлекеттік бірлестіктердің көрші елдермен қарым-қатынасын сипаттайды

1/2-мемлекеттің атауын жазып,

онымен қарым-қатынасы туралы жазуда қиналады

1/2-мемлекеттің атауын жазып,

онымен қарым-қатынасы туралы жазуда қателеседі

1/2-мемлекеттің атауын жазып,

онымен қарым-қатынасы туралы жазады

IV ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Ғұндар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Ғұн тайпаларының бірігуі

Ғұндардың Батысқа қоныс аударуы

Оқу мақсаты

5.3.1.2 Ежелгі мемлекеттік бірлестіктердің құрылуын түсіндіру

5.1.1.3 Ғұндардың қоныс аудару бағыттарын тарихи картадан көрсету

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Мемлекеттік бірлестіктердің құрылуын түсіндіреді
 • Ғұндардың қоныс аудару бағыттарын картада көрсетеді

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Ғұн тайпаларының бірігуі туралы мәлімет жазыңыз.
 • Ғұндардың қоныс аудару 3 бағытын тарихи картадан көрсетіңіз.

Бағалау критерийі

Тапсырма №

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Мемлекеттік бірлестіктердің құрылуын түсіндіреді

1

Ғұн тайпаларының бірігуі туралы 1-мәліметті жазады;

Ғұн тайпаларының бірігуі туралы 2-мәліметті жазады;

Ғұн тайпаларының бірігуі туралы 3-мәліметті жазады;

Ғұн тайпаларының бірігуі туралы 4-мәліметті жазады;

1

1

1

1

Ғұндардың қоныс аудару бағыттарын картада көрсетеді

2

Ғұндардың қоныс аударуының 1- бағытын тарихи картадан көрсетеді;

Ғұндардың қоныс аударуының 2- бағытын тарихи картадан көрсетеді;

Ғұндардың қоныс аударуының

3- бағытын тарихи картадан көрсетеді.

1

1

1

Жалпы балл

7

«Ғұндар» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат

ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні ________________________________________________

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Мемлекеттік бірлестіктердің құрылуын түсіндіреді

Ғұн тайпаларының бірігуі туралы 1/2/3/4-мәліметті жазуда қиналады

Ғұн тайпаларының бірігуі туралы 1/2/3/4-мәліметті жазуда қателіктер жібереді

Ғұн тайпаларының бірігуі туралы 1/2/3/4-мәліметті жазады

Ғұндардың қоныс аудару бағыттарын картада көрсетеді

Ғұндардың қоныс аударуының 1/2/3- бағытын тарихи картадан көрсетуде қиналады

Ғұндардың қоныс аударуының 1/2/3- бағытын тарихи картадан көрсетуде қателіктер жібереді

Ғұндардың қоныс аударуының 1/2/3- бағытын тарихи картадан көрсетеді

«Сарматтар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Сарматтардың қоғамдық құрылысы мен шаруашылық өмірі

 Сарматтардың саяси тарихы

Оқу мақсаты

5.1.2.2 Әлеуметтік топтардың ерекшеліктерін түсіндіру 5.3.2.1 Қазақстан аумағындағы ерте көшпелілердің халықаралық сахнадағы орнын анықтау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Әлеуметтік топтардың ерекшеліктерін түсіндіреді
 • Ерте көшпелілердің халықаралық сахнадағы орнын анықтайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Сармат қоғамының ерекшеліктерін жазыңыз.

 • Сарматтармен қарым-қатынаста жасаған мемлекеттерді жазыңыз.

Бағалау критерийі

Тапсырма №

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Әлеуметтік топтардың ерекшеліктерін түсіндіреді

1

әлеуметтік қоғамдағы 1-ерекшелікті жазады;

әлеуметтік қоғамдағы 2-ерекшелікті жазады;

шаруашылық өмірдегі 1-ерекшелікті жазады;

шаруашылық өмірдегі 2-ерекшелікті жазады;

1

1

1

1

Ерте көшпелілердің халықаралық сахнадағы орнын анықтайды

2

сарматтармен қарым-қатынаста жасаған 1-мемлекетті жазады;

сарматтармен қарым-қатынаста жасаған 2-мемлекетті жазады;

сарматтармен қарым-қатынаста жасаған 3-мемлекетті жазады.

1

1

1

Жалпы балл 7

«Сарматтар» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат

ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні ________________________________________________

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Әлеуметтік топтардың ерекшеліктерін түсіндіреді

әлеуметтік қоғамдағы/шаруашылық өмірдегі 1-2-ерекшелікті жазуда қиналады

әлеуметтік қоғамдағы/шаруашылық өмірдегі 1-2-ерекшелікті жазуда қателеседі

әлеуметтік қоғамдағы/шаруашылық өмірдегі 1-2-ерекшелікті жазады

Ерте көшпелілердің халықаралық сахнадағы орнын анықтайды

сарматтармен қарым-қатынаста жасаған 1/2/3-мемлекетті жазуда қиналады

сарматтармен қарым-қатынаста жасаған 1/2/3-мемлекетті жазуда қателеседі

сарматтармен қарым-қатынаста жасаған 1/2/3-мемлекетті жазады

«Ежелгі Қазақстан тарихына шолу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Ежелгі Қазақстан адамдарының антропологиялық тұрпаты

Ежелгі Қазақстанға саяхат

Оқу мақсаты

 5.1.1.2 Ежелгі Қазақстан адамдарының антропологиялық тұрпатын анықтау

5.4.1.2 Көшпелі мал шаруашылығы мен егіншіліктің қалыптасуын түсіндіру

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Адамдарының антропологиялық тұрпатын көрсетеді
 • Көшпелі мал шаруашылығы мен егіншіліктің қалыптасуын анықтайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

1. Ежелгі тайпалардың антропологиялық тұрпатын сәйкес ұяшыққа «+» таңбасымен орналастырыңыз.

Тайпалар

Монғолоидтік

Еуропеоидтік

Ғұндар

Үйсіндер

Қаңлылар

2. Көшпелі мал шаруашылығы мен егіншіліктің қалыптасуына әсер еткен жағдайларды жазыңыз.

Бағалау критерийі

Тапсырма №

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Адамдарының антропологиялық тұрпатын көрсетеді

1

ғұндардың нәсілдік ерекшеліктерін белгілейді;

үйсін тайпаларының нәсілдік ерекшеліктерін белгілейді;

қаңлылардың нәсілдік ерекшеліктерін белгілейді;

1

1

1

Көшпелі мал шаруашылығы мен егіншіліктің қалыптасуын анықтайды

2

Көшпелі мал шаруашылығының қалыптасуына әсер еткен 1-жағдайды жазады;

Көшпелі мал шаруашылығының қалыптасуына әсер еткен 2-жағдайды жазады;

Егіншілктің қалыптасуына әсер еткен 1-жағдайды жазады;

Егіншіліктің қалыптасуына әсер еткен 2-жағдайды жазады.

1

1

1

1

Жалпы балл

7

 «Ежелгі Қазақстан тарихына шолу» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні ________________________________________________

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Адамдарының антропологиялық тұрпатын көрсетеді

Ғұндардың/үйсіндердің/қаңлылардың нәсілдік ерекшеліктерін белгілеуде қиналады

Ғұндардың/үйсіндердің/қаңлылардың нәсілдік ерекшеліктерін белгілеуде қателеседі

Ғұндардың/үйсіндердің/қаңлылардың нәсілдік ерекшеліктерін белгілейді

Көшпелі мал шаруашылығы мен егіншіліктің қалыптасуын анықтайды

Көшпелі мал шаруашылығы мен егіншіліктің қалыптасуына әсер еткен 1/2 жағдайларды жазуда қиналады

Көшпелі мал шаруашылығы мен егіншіліктің қалыптасуына әсер еткен 1/2 жағдайларды жазуда қателеседі

Көшпелі мал шаруашылығы мен егіншіліктің қалыптасуына әсер еткен 1/2 жағдайларды жазады


Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:


Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» Президенттің баспасөз қызметі Тоқаевтың 30 жыл бұрынғы суреттерін көрсетті (фото) 22.05.2022
» Қазақстандағы жеңілдетілген автокөлік несиелері: Автосалондар қосымша қызмет алуға мәжбүрлейді 20.05.2022
» 220-дан астам адам арыз жазған: Алматыда Qnet қаржылық пирамидасына қатысты қылмыстық тергеу басталды 18.05.2022

Пікір жазуКелесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы