Жиынтық бағалау (ТЖБ, БЖБ) (СОЧ, СОР)

Құрметті мұғалім! Жиынтық бағалау санатында мұғалімге жасалған әдістемелік ұсыныстарды, тегін жүктей аласыз. Сыныптар бойынша таба аласыз: бірінші (1) сынып, екінші (2) сынып, үшінші (3) сынып, төртінші (4) сынып, бесінші (5) сынып, алтыншы (6) сынып, жетінші (7) сынып, сегізінші (8) сынып, тоғызыншы (9) сынып, оныншы (10) сынып, 11 сынып. Жемісті жұмыс пен шығармашылық табыс тілейміз!
Оқушыларға арналған жауаптары жиынтық бағалаудың астындағы пікір алмасу бөлімінде орналасқан!

Орыс тілі, руский язык (3 сынып | 1, 2, 3, 4 тоқсан)

Методические рекомендации по суммативному оцениванию
Русский язык как первый
3 класс
 


СОДЕРЖАНИЕ
ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 1 ЧЕТВЕРТЬ ...................................4
Суммативное оценивание за раздел «Живая природа»..............................................................4
Суммативное оценивание за раздел «Что такое хорошо. Что такое плохо?» ..........................7
Спецификациясуммативного оценивания за 1 четверть ..........................................................10
ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 2 ЧЕТВЕРТЬ .................................15
Суммативное оценивание за раздел «Время»............................................................................15
Суммативное оценивание за раздел«Архитектура» .................................................................18
Спецификация суммативного оценивания за 2 четверть .........................................................21
ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 3 ЧЕТВЕРТЬ .................................27
Суммативное оценивание по раздел«Искусство».....................................................................27
Суммативное оценивание за раздел«Выдающиеся личности»...............................................30
Спецификация суммативного оценивания за 3 четверть .........................................................33
ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 4 ЧЕТВЕРТЬ .................................39
Суммативное оценивание за раздел «Вода – источник жизни» ..............................................39
Суммативное оценивание за раздел «Культура отдыха. Праздники» ....................................42
Спецификация суммативного оценивания за 4 четверть .........................................................45

Жиынтық бағалау (ТЖБ, БЖБ) (СОЧ, СОР)
6 + 1 -

Орыс тілі, руский язык (9 сынып | 1, 2, 3, 4 тоқсан)

Методические рекомендации по суммативному оцениванию
по предмету «Русский язык»
(с русским языком обучения)
9 класс


СОДЕРЖАНИЕ
ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 1 ЧЕТВЕРТЬ ........................................ 4
Суммативное оценивание за раздел «Конфликты и миротворчество»..........................................4
Суммативное оценивание за раздел «Сухопутные страны» ...........................................................8
ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 2 ЧЕТВЕРТЬ ...................................... 12
Суммативное оценивание за раздел «Традиции и культура» .......................................................12
Суммативное оценивание за раздел «Ресурсы планеты Земля»...................................................15
ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 3 ЧЕТВЕРТЬ ...................................... 19
Суммативное оценивание за раздел «Подросток в современном мире» .....................................19
Суммативное оценивание за раздел «Всемирная связь в 21-ом веке».........................................25
ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 4 ЧЕТВЕРТЬ ...................................... 29
Суммативное оценивание за раздел «Дилеммы и выбор» ............................................................29
Суммативное оценивание за раздел «Средства массовой информации» ....................................33

Жиынтық бағалау (ТЖБ, БЖБ) (СОЧ, СОР)
0 + 1 -

Орыс тілі, руский язык (7 сынып | 1, 2, 3, 4 тоқсан)

Методические рекомендации по суммативному оцениванию
Русский язык
(с русским языком обучения)
7 класс

Содержание
ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 1 ЧЕТВЕРТЬ ................................... 4
Суммативное оценивание за тему «Климат и изменения климата» ......................................... 4
Суммативное оценивание за тему «Обычаи и традиции»........................................................ 10
ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 2 ЧЕТВЕРТЬ ................................. 13
Суммативное оценивание за тему «Знания: мир и изучение иностранных языков» ............ 13
Суммативное оценивание за тему «Влияет ли ландшафт и климат на национальный
характер?» ..................................................................................................................................... 16
ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 3 ЧЕТВЕРТЬ ................................. 19
Суммативное оценивание за тему «Молодёжная культура: Интернет и социальные сети» 19
Суммативное оценивание за тему «Социальная защита населения», «Генетически
модифицированные продукты» .................................................................................................. 22
ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 4 ЧЕТВЕРТЬ ................................. 25
Суммативное оценивание за тему «День Победы»................................................................... 25
Суммативное оцениваниеза тему «Если бы я правил миром...» ............................................ 28

Жиынтық бағалау (ТЖБ, БЖБ) (СОЧ, СОР)
0 + 2 -

Биология (7 сынып | 1, 2, 3, 4 тоқсан)

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар
Биология
7- сынып

Мазмұны
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА .......... 4
«Экожүйелер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ....................................................................... 4
«Тірі ағзаларды жүйелеу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау .................................................. 8
«Жасушалық биология Су және органикалық заттар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау .. 11
2 -ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА ....... 15
«Заттардың тасымалдануы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау .............................................. 15
«Тірі ағзалардың қоректенуі» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ........................................... 19
«Тыныс алу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ....................................................................... 22
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА ........ 26
«Бөліп шығару» бөлімі бойынша жиынтық бағалау .................................................................. 26
«Қозғалыс» бөлімі бойынша жиынтық бағалау .......................................................................... 29
«Координация және реттелу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ........................................... 32
4 -ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА ....... 35
«Тұқымқуалау мен өзгергіштік» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ....................................... 35
«Көбею. Өсу және даму» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ................................................... 38
«Микробиология және биотехнология» бөлімі бойынша жиынтық бағалау........................... 42

Жиынтық бағалау (ТЖБ, БЖБ) (СОЧ, СОР)
4 + 0 -

Қазақ әдебиеті (11 сынып | 1, 2, 3, 4 тоқсан)

«Қазақ әдебиеті» пәнінен
(оқыту қазақ тілінде)
жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар
11-сынып
(қоғамдық-гуманитарлық бағыт)

МАЗМҰНЫ
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР .............4
«Тарихтың шертіп пернесін» бөлімі бойынша жиынтық бағалау.............................................4
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ...........10
«Пайым мен парасат» бөлімі бойынша жиынтық бағалау.......................................................10
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ...........16
«Ғасырлық туынды» бөлімі бойынша жиынтық бағалау.........................................................16
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ...........22
«Әдебиеттегі сын- сарын» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ...............................................22

Жиынтық бағалау (ТЖБ, БЖБ) (СОЧ, СОР)
1 + 0 -

Информатика (11 сынып | 1, 2, 3, 4 тоқсан)

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар
Информатика
11 СЫНЫП
(қоғамдық-гуманитарлық бағыты)

МАЗМҰНЫ
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР  
«Бұлттық технологиялар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау 
«3D модельдеу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау  
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР  
«Мобильді қосымшалар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау 
«IT Startup» бөлімі бойынша жиынтық бағалау  
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР  
«Сандық сауаттылық» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Жиынтық бағалау (ТЖБ, БЖБ) (СОЧ, СОР)
2 + 0 -

География (11 сынып | 1, 2, 3, 4 тоқсан)

География пәнінен жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар
11-сынып
(жаратылыстану-математикалық бағыт)

МАЗМҰНЫ
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ......................................4
«Географиялық зерттеу әдістері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау .....................................4
«Картография және геоинформатика» бөлімі бойынша жиынтық бағалау .............................7
«Табиғатты пайдалану және геоэкология» бөлімі бойынша жиынтық бағалау....................12
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ....................................16
«Табиғатты пайдалану және геоэкология» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ....................16
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ....................................20
«Геоэкономика» бөлімі бойынша жиынтық бағалау................................................................20
«Геосаясат» бөлімі бойынша жиынтық бағалау .......................................................................24
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ....................................28
«Елтану» бөлімі бойынша жиынтық бағалау............................................................................28
«Адамзаттың ғаламдық проблемалары» бөлімі бойынша жиынтық бағалау........................32

Жиынтық бағалау (ТЖБ, БЖБ) (СОЧ, СОР)
1 + 0 -