👈 қаріп өлшемі 👉

Дүниежүзі тарихы_9 сынып


«Дүниежүзі тарихы» пәнінен

жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар 9-сынып

Нұр-Сұлтан қаласы, 2021 жыл

Құрметті мұғалім!

 Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 9-сынып білім алушыларына «Дүниежүзі тарихы» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар «Дүниежүзі тарихы» пәні бойынша оқу бағдарламасы негізінде дайындалған.

 Бөлім бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушының тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.

 Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар бөлім бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныстар түрінде берілген.

 Қосымша материалдарды (нұсқаулықтар, таныстырылымдар, жоспарлар және т.б.), форумдағы талқылауларды және бейне нұсқауларды сіз «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ smk.edu.kz ресми сайтынан таба аласыз.

Жемісті жұмыс пен шығармашылық табыс тілейміз!

 Әдістемелік ұсыныстар негізгі мектеп мұғалімдеріне, әдіскерлерге, критериалды бағалау бойынша өңірлік және мектеп үйлестірушілеріне, басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

 Әдістемелік ұсыныстар дайындау барысында ресурстар (суреттер, мәтіндер, бейне және аудио материалдар, т.б.) қолжетімді ресми интернет-сайттардан алынды. Жинақ коммерциялық емес мақсатта құрастырылған.

МАЗМҰНЫ

I ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«ХХ ғасырдың екінші жартысындағы әлемнің саяси картасы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырыптар

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін әлемнің саяси картасы қалай өзгерді?

1946-1963 жж. қырғи қабақ соғыстың ерекшелігі неде?

Оқу мақсаты

9.3.2.8 ХХ ғасырдың екінші жартысында әлемнің саяси картасындағы өзгерістерді айқындау

9.3.1.4 тұлғаның тарихтағы рөлін анықтау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • әлемнің саяси картасындағы өзгерістерді айқындайды
 • тұлғаның тарихтағы рөлін анықтайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін әлемнің саяси картасы бойынша тапсырманы орындаңыз.

Екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңындағы

әлем

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі

халықаралық қатынастар (1945-1991)

Берілген карталарды пайдалана отырып, әлем картасындағы үш өзгерісті жазыңыз.

Саяси өзгерістердің себептерін жазыңыз.

Саяси өзгерістердің салдарын жазыңыз.

 • Дж. Кеннеди мен Н.Хрущевтың кезіндегі әлемдік саясаттағы өзгерістерді талдаңыз.

Никита Хрущев

Дж.Кеннеди

Бұл тұлғаларды қандай оқиға біріктіреді?

Себебі:

Берілген тұлғалар кезінде қандай өзгерістер болды?

Бағалау критерийі

Тапсырм а №

Дескриптор

Білім алушы

Балл

әлемніңсаяси картасындағы өзгерістерді айқындайды

1

Берілген карталарды пайдалана отырып, әлем картасындағы бірінші

өзгерісті жазады;

Берілген карталарды пайдалана отырып, әлем картасындағы екінші өзгерісті жазады;

Берілген карталарды пайдалана отырып, әлем картасындағы үшінші өзгерісті жазады;

Саяси өзгерістердің 1-себебін жазады;

Саяси өзгерістердің 2-себебін жазады;

Саяси өзгерістердің 3-себебін жазады;

Саяси өзгерістердің 1-салдарын жазады;

Саяси өзгерістердің 2-салдарын жазады;

Саяси өзгерістердің 3-салдарын жазады;

1

1

1

1

1

1

1

1

1

тұлғаның тарихтағы рөлін анықтайды

2

тұлғаларды біріктіретін оқиғаны жазады;

Себебін жазады;

1

1

Хрущевкезіндеқандайөзгерістер болғандығын жазады;

1

Кеннедикезіндеқандайөзгерістер болғандығын жазады.

1

Жалпы балл13

«ХХ ғасырдың екінші жартысындағы әлемнің саяси картасы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата- аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

әлемніңсаяси

картасындағыөзгерістерді айқындайды

Берілген карталарды пайдалана отырып, әлем картасындағы 1/2/3 өзгерістерді, саяси өзгерістердің 1/2/3 –себептерін, 1/2/3-салдарын жазуда қиналады

Берілген карталарды пайдалана отырып, әлем картасындағы 1/2/3 өзгерістерді, саяси өзгерістердің 1/2/3 –себептерін, 1/2/3-салдарынжазуда қателеседі

әлемніңсаясикартасындағы өзгерістерді айқындайды

тұлғаның тарихтағы рөлін анықтайды

тұлғаларды біріктіретін оқиғаны, оның себебін, Хрущев/Кеннеди кезіндеқандайөзгерістер болғандығын жазуда қиналады

тұлғаларды біріктіретін оқиғаны, оның себебін, Хрущев/Кеннеди кезінде қандай өзгерістер болғандығын жазуда қателеседі

тұлғаның тарихтағы рөлін анықтайды

«Халықаралық ұйымдардың қалыптасуы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырыптар

Неліктен Біріккен Ұлттар Ұйымы Жалпыға бірдей адам

құқығы Декларациясын жариялады?

Оқу мақсаты

9.3.1.2 Еуропа мен Азияның жетекші мемлекеттеріндегі конституциялық-құқықтық идеологияның қалыптасу жолдарын талдау (Жалпыға бірдей адам құқығы Декларациясы, ЕҚЫҰ, Еурокеңес, Гаагадағы Халықаралық

сот)

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • ЕуропаменАзияныңжетекшімемлекеттеріндегі конституциялық-құқықтықидеологияныңқалыптасу

жолдарына талдау жасайды

Ойлау дағдыларының

деңгейі

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Берілген сұраққа қатысты өз пікіріңізді ПТМС формуласы негізінде жазыңыз. «Неліктен Біріккен Ұлттар Ұйымы Жалпыға бірдей адам құқығы Декларациясын жариялады?»

П (позиция)

Т (түсіндіру)

М (Мысал)

1.

2.

3.

С (салдары)

 • Берілген ұйымдардың мақсаты мен маңызын жазыңыз.

Бағалау критерийі

Тапсырм а №

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Еуропа мен Азияның

1

Өз позициясын білдіреді;

1

жетекші

мемлекеттеріндегі

Өз позициясын түсіндіреді;

1

конституциялық-

құқықтық идеологияның

1-мысал келтіреді;

1

қалыптасу жолдарына

талдау жасайды

2-мысал келтіреді;

1

3-мысал келтіреді;

1

1-салдарын жазады;

1

2-салдарын жазады;

1

2

ЕҚЫҰ-ның мақсатын жазады;

1

ЕҚЫҰ-ның міндетін жазады;

1

Еурокеңестің мақсатын жазады;

1

Еурокеңестің міндетін жазады;

1

Гаагадағы Халықаралық соттың

1

мақсатын жазады;

Гаагадағы Халықаралық міндетін

1

жазады.

Жалпы балл

13

«Халықаралық ұйымдардың қалыптасуы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

ЕуропаменАзияның жетекші мемлекеттеріндегі конституциялық-құқықтық идеологияныңқалыптасу жолдарына талдау жасайды

Берілген сұраққа қатысты өз пікірін ПТМС формуласы негізінде жазуда қиналады

Берілген сұраққа қатысты өз пікірін ПТМС формуласы негізінде жазуда қателеседі

Берілген сұраққа қатысты өз пікірін ПТМС формуласы негізінде жазады

ЕҚЫҰ/ Еурокеңестің/ Гаагадағы Халықаралық соттың мақсат/ міндетін жазуда қиналады

ЕҚЫҰ/ Еурокеңестің/ Гаагадағы Халықаралық соттың мақсат/ міндетін жазуда қателеседі

ЕҚЫҰ/Еурокеңестің/

ГаагадағыХалықаралық соттың мақсат/

міндетін жазуда қиналады

IІ ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«ХХ ғасырдың екінші жартысындағы әлемдік экономиканың дамуы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырыптар

Неліктен XX ғасырдың екінші жартысында «әл-ауқатты мемлекеттер» экономикалық дағдарысқа ұшырады?

XX ғасырдың 60-70- жылдарында КСРО қандай экономикалық қиыншылықтарға тап болды?

Оқу мақсаты

9.4.1.1 XX ғасырдың 70-жылдарындағы жұмыссыздықтың себеп-салдарын талдау

9.4.1.4 себеп-салдарлық байланыстарды талдау арқылы социалистік шаруашылық жүйесінің дамуындағы қарама-

қайшылықтарды анықтау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • XXғасырдың70-жылдарындағыжұмыссыздықтың себеп-салдарына талдау жасайды
 • себеп-салдарлықбайланыстардыталдауарқылы социалистікшаруашылықжүйесініңдамуындағы

қарама-қайшылықтарды анықтайды

Ойлау дағдыларының

деңгейі

Жоғары деңгей дағдылары

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • XX ғасырдың екінші жартысында «әл-ауқатты мемлекеттер» экономикалық дағдарысқа ұшырауының себеп-салдарларын жазыңыз.
 • XX ғасырдың 60-70- жылдарындағы КСРО-ның экономика,саяси, әлеуметтік, технологиялық дамуына талдау жасаңыз.

Бағалау критерийі

Тапсырм а №

Дескриптор

Білім алушы

Балл

XXғасырдың70-

жылдарындағы жұмыссыздықтың себеп- салдарынаталдау жасайды

1

«әл-ауқатты мемлекеттер»

экономикалық дағдарысқа ұшырауының 1-себебін жазады;

«әл-ауқатты мемлекеттер» экономикалық дағдарысқа ұшырауының 2-себебін жазады;

«әл-ауқатты мемлекеттер» экономикалық дағдарысқа ұшырауының 1-салдарын жазады;

«әл-ауқатты мемлекеттер» экономикалық дағдарысқа ұшырауының 2-салдарын жазады;

1

1

1

1

себеп-салдарлық байланыстарды талдау арқылы социалистік шаруашылық жүйесінің дамуындағы қарама- қайшылықтарды анықтайды

2

XX ғасырдың 60-70- жылдарындағы КСРО-ның экономикалық дамуына талдау жасайды;

XX ғасырдың 60-70- жылдарындағы КСРО-ның саяси дамуына талдау жасайды;

XX ғасырдың 60-70- жылдарындағы КСРО-ның әлеуметтік дамуына талдау жасайды;

XX ғасырдың 60-70- жылдарындағы КСРО-ның технологиялық дамуына талдау жасайды.

1

1

1

1

Жалпы балл8

«ХХ ғасырдың екінші жартысындағы әлемдік экономиканың дамуы»

 бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

XXғасырдың70-

жылдарындағы жұмыссыздықтыңсебеп- салдарына талдау жасайды

«Әл-ауқаттымемлекеттер»

экономикалықдағдарысқа

ұшырауының1/2-

себебін/салдарынжазуда қиналады

 «Әл-ауқатты мемлекеттер» экономикалықдағдарысқа

ұшырауының1/2- себебін/салдарынжазуда қиналады

«Әл-ауқатты мемлекеттер» экономикалық дағдарысқа ұшырауының1/2- себебін/салдарын жазуда қиналады

себеп-салдарлық байланыстарды талдау арқылы социалистік шаруашылық жүйесінің дамуындағы қарама- қайшылықтарды

анықтайды

XX ғасырдың 60-70- жылдарындағы КСРО-ның экономикалық, саяси, әлеуметтік, технологиялық дамуына талдау жасауда қиналады

XX ғасырдың 60-70- жылдарындағы КСРО-ның экономикалық, саяси, әлеуметтік, технологиялық дамуына талдау жасауда қателеседі

XX ғасырдың 60-70- жылдарындағы КСРО-ның экономикалық, саяси, әлеуметтік, технологиялық дамуына талдау жасайды

«Екі полюсті әлемнен көп полюсті әлемге» және «Аумақтық мәселелерді шешудегі халықаралық ұйымдар» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау

Тақырыптар

Саманта Смиттің КСРО-ға сапары неге мүмкін болды? Қырғи-қабақ соғыстың аяқталуымен әлемдегі қауіпсіздік артты ма?

БҰҰ Таяу Шығыстағы дағдарысты шешудің қандай бейбіт

жолдарын ұсынады?

Оқу мақсаты

9.3.1.4 тұлғаның тарихтағы рөлін бағалау

    • аймақтық шиеленістердің себептері мен салдарын тұжырымдау
    • халықаралық шиеленістерді реттеудегі БҰҰ-ның қызметін бағалау

Бағалау критерийі

Білім алушы:

 • тұлғаның тарихтағы рөлін бағалайды
 • аймақтық шиеленістердің себептері мен салдарын сипаттайды
 • халықаралық шиеленістерді реттеудегі БҰҰ-ның қызметін бағалайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Суреттің негізінде сұрақтарға жауап беріңіз.

Хаттың аудармасы

"Құрметті, Андропов мырза! Менің атым Саманта Смит. Мен он жастамын. Сізді жаңа тағайындалуыңызбен құттықтаймын. Кеңес Одағы мен Америка Құрама Штаттары арасындағы ядролық соғыс басталады ма деп қатты алаңдаймын. Сіз соғысты қолдайсыз ба, әлде қарсысыз ба? Егер сіз қарсы болсаңыз, соғыстың қалай алдын аласыз? Сіз бұл сұраққа жауап беруге міндетті емессіз, бірақ мен сіздің неге бүкіл әлемді немесе біздің елімізді жаулап алғыңыз

келетінін білгім келеді. Жаратушы бәрімізді бірге бейбіт өмір сүріп, соғыспауымыз үшін жаратты емес пе?

Шын Жүректен, Саманта Смит".

Суретте берілген тұлғаны сипаттаңыз. Хаттың мазмұнына сипаттама жазыңыз. Тұлғаның тарихтағы орны қандай?

Халықаралық қатынастарды реттеудегі қызметіне дәлел келтіріңіз.

Оқиғаның қалай аяқталғанын жазыңыз.

 • «Қырғи-қабақ соғыстың аяқталуымен әлемдегі қауіпсіздік артты» деген пікірге қатысты өз пікіріңізді ПТМС формуласы негізінде дәлелдеңіз.

П

Т

М

С

 • БҰҰ Таяу Шығыстағы дағдарысты шешудің қандай бейбіт жолдарын ұсынғандығын жазыңыз.

Бағалау критерийі

Тапсырм а №

Дескриптор

Білім алушы

Балл

тұлғаныңтарихтағы рөлін бағалайды

1

Суретте берілген тұлғаны сипаттайды;

Хаттың мазмұнына сипаттама жасайды;

Тұлғаның тарихтағы рөлін сипаттайды;

Хаттың халықаралық қатынастарды реттеудегі қызметіне дәлел келтіреді;

Оқиғаның нәтижесін жазады;

1

1

1

1

1

аймақтық шиеленістердің себептері мен салдарын сипаттайды

2

Тұжырымғақатыстыөзпозициясын

білдіреді;

Өз позициясын түсіндіреді;

Мысал келтіреді;

Нәтижесін жазады;

1

1

1

1

халықаралық шиеленістерді реттеудегі БҰҰ-ның қызметін бағалайды

3

БҰҰ Таяу Шығыстағы дағдарысты шешудегі 1-қадамын жазады;

БҰҰ Таяу Шығыстағы дағдарысты

1

1

шешудегі 2-қадамын жазады;

БҰҰ Таяу Шығыстағы дағдарысты

1

шешудегі 3-қадамын жазады.

Жалпы балл

12

«Екі полюсті әлемнен көп полюсті әлемге» және «Аумақтық мәселелерді шешудегі халықаралық ұйымдар» бөлімдері бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

тұлғаның тарихтағы рөлін бағалайды

Суретте берілген тұлғаны,

хаттың мазмұнын, тұлғаның тарихтағы рөлін сипаттауда, хаттың халықаралық қатынастарды реттеудегі қызметіне дәлел келтіруде, оқиғаның нәтижесін жазуда қиналады

Суретте берілген тұлғаны,

хаттың мазмұнын, тұлғаның тарихтағы рөлін сипаттауда, хаттың халықаралық қатынастарды реттеудегі қызметіне дәлел келтіруде, оқиғаның нәтижесін жазуда қателеседі

Суретте берілген тұлғаны, хаттың мазмұнын, тұлғаның тарихтағы рөлін сипаттайды, хаттыңхалықаралық қатынастардыреттеудегі қызметінедәлелкелтіреді, оқиғаның нәтижесін жазады.

аймақтық шиеленістердің себептері мен салдарын сипаттайды

Тұжырымғақатыстыөз позициясын білдіруде, өз позициясын түсіндіруде, мысал келтіріп, нәтижесін жазуда қиналады

Тұжырымға қатысты өз позициясын білдіруде, өз позициясын түсіндіруде, мысал

келтіріп, нәтижесін жазуда қателеседі

Тұжырымға қатысты өз позициясын білдіреді, өз позициясын түсіндіреді, мысал келтіріп, нәтижесін жазады

халықаралық шиеленістерді реттеудегіБҰҰ-ның қызметін бағалайды

БҰҰ Таяу Шығыстағы дағдарысты шешудегі 1/2/3- қадамын жазуда қиналады

БҰҰ Таяу Шығыстағы дағдарысты шешудегі 1/2/3- қадамын жазуда қателеседі

БҰҰ Таяу Шығыстағы дағдарысты шешудегі 1/2/3- қадамын жазады

IІІ ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«ХХ ғасырдың екінші жартысындағы батыс елдерінің даму ерекшеліктері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырыптар

Социализмнің «шведтік моделінің» белгілері қандай? Германдық «әлеуметтік-нарықтық шаруашылық»

ерекшеліктері қандай?

Оқу мақсаты

9.1.2.2 әлемнің жетекші және дамушы мемлекеттеріндегі халықтың өмір сүру деңгейіне әсер ететін факторларды анықтау

9.3.1.3 мемлекеттердің тарихи даму заңдылықтарын анықтау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • әлемнің жетекші және дамушы мемлекеттеріндегі халықтың өмір сүру деңгейіне әсер ететін факторларды анықтайды
 • мемлекеттердің тарихи даму заңдылықтарын анықтайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Швеция экономикасы моделінің негізін қалаушы тұлғаларды жазыңыз.
 • XIX ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басындағы Швеция экономикасының үш ерекшелігін жазыңыз.

1.

2.

3.

 • ІІ дүниежүзілік соғыстан кейінгі Германияны өзара бөліске салған мемлекеттерді картада белгілеңіз.
 • Герман әлеуметтік-нарықтық шаруашылығының қағидаларын жазыңыз.

Бағалау критерийі

Тапсырм а №

Дескриптор

Білім алушы

Балл

әлемніңжетекшіжәне дамушы мемлекеттеріндегі халықтыңөмірсүру деңгейінеәсерететін факторларды анықтайды

1

Швеция экономикасы моделінің негізін

қалаушы 1-тұлғаны жазады;

Швеция экономикасы моделінің негізін қалаушы 2-тұлғаны жазады;

Швеция экономикасы моделінің негізін қалаушы 3-тұлғаны жазады;

1

1

1

2

 XIX ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басындағы Швеция экономикасының 1-

ерекшелігін жазады;

XIX ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басындағы Швеция экономикасының 2- ерекшелігін жазады;

XIX ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басындағы Швеция экономикасының 3- ерекшелігін жазады;

1

1

1

мемлекеттердің тарихи даму заңдылықтарын анықтайды

3

1-мемлекетті картада анықтайды;

2-мемлекетті картада анықтайды;

3-мемлекетті картада анықтайды;

4-мемлекетті картада анықтайды;

1

1

1

1

4

Герман әлеуметтік-нарықтық шаруашылығының 1-қағидасын жазады;

Герман әлеуметтік-нарықтық шаруашылығының 2-қағидасын жазады;

Герман әлеуметтік-нарықтық шаруашылығының 3-қағидасын жазады.

1

1

1

Жалпы балл13

«ХХ ғасырдың екінші жартысындағы батыс елдерінің даму ерекшеліктері» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

әлемнің жетекші және дамушы мемлекеттеріндегі халықтың өмір сүру деңгейіне әсер ететін факторларды анықтайды

Швеция экономикасы моделінің негізін қалаушы 1/2/3-тұлғаны жазуда, XIX ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басындағы Швеция экономикасының 1/2/3- ерекшелігін жазуда қиналады

Швеция экономикасы моделінің негізін қалаушы 1/2/3-тұлғаны жазуда, XIX ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басындағы Швеция экономикасының 1/2/3- ерекшелігін жазуда қателеседі

Швецияэкономикасы моделінің негізін қалаушы 1/2/3-тұлғаны жазады, XIX ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдыңбасындағы Швеция экономикасының 1/2/3- ерекшелігін жазады

мемлекеттердің тарихи дамузаңдылықтарын анықтайды

1/2/3/4-мемлекеттікартада анықтап, Герман әлеуметтік- нарықтықшаруашылығының 1/2/3-қағидасын жазуда қиналады

1/2/3/4-мемлекетті картада анықтап, Герман әлеуметтік- нарықтық шаруашылығының 1/2/3-қағидасын жазуда қателеседі

1/2/3/4-мемлекетті картада анықтайды, Герман әлеуметтік-нарықтық шаруашылығының 1/2/3- қағидасын жазады

«ХХ ғасырдың екінші жартысындағы Азия елдерінің даму ерекшеліктері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырыптар

1949 жылғы коммунистік партия жеңісі нәтижесінде Қытай қалай өзгерді?

«Азиялық серпіліс» неліктен мүмкін болды?

Оқу мақсаты

    • себеп-салдарлық байланыстарды талдау арқылы социалистік шаруашылық жүйесінің дамуындағы қарама- қайшылықтарды анықтау
    • Оңтүстік - Шығыс Азия мемлекеттерінің қарқынды экономикалық дамуына ықпал ететін негізгі факторларды

талдау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • себеп-салдарлық байланыстарды талдау арқылы социалистік шаруашылық жүйесінің дамуындағы қарама-қайшылықтарды анықтайды
 • Оңтүстік - Шығыс Азия мемлекеттерінің қарқынды экономикалық дамуына ықпал ететін негізгі

факторларды талдайды

Ойлау дағдыларының

деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • 1949 жылғы коммунистік партия жеңісі нәтижесінде Қытайдағы өзгерістерді салалар бойынша сипаттаңыз.
 • Картадан Оңтүстік-Шығыс Азия елдерін табыңыз.

Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің экономикасының дамуының ерекшеліктерін жазыңыз.

1

2

3

 • Оңтүстік - Шығыс Азия мемлекеттерінің қарқынды экономикалық дамуына ықпал ететін негізгі факторларға мысалдар келтіріңіз.

Бағалау критерийі

Тапсырм а №

Дескриптор

Білім алушы

Балл

себеп-салдарлық байланыстардыталдау арқылысоциалистік шаруашылықжүйесінің дамуындағықарама- қайшылықтарды анықтайды

1

1949 жылғы коммунистік партия жеңісі нәтижесінде Қытайдағы экономикалық

сала бойынша өзгерістерді сипаттайды;

1949 жылғы коммунистік партия жеңісі нәтижесінде Қытайдағы саяси сала бойынша өзгерістерді сипаттайды;

1

1

1949 жылғы коммунистік партия жеңісі

1

нәтижесінде Қытайдағы мәдени сала

бойынша өзгерістерді сипаттайды;

Оңтүстік - Шығыс Азия

Картадан Оңтүстік-Шығыс Азия елдерін

1

мемлекеттерінің

белгілейді;

қарқынды экономикалық

дамуына ықпал ететін негізгі факторларды талдайды

Оңтүстік-Шығыс экономикасының ерекшелігін жазады;

Азияелдерінің дамуының1-

1

2

Оңтүстік-Шығыс

экономикасының

Азияелдерінің

дамуының2-

1

ерекшелігін жазады;

Оңтүстік-Шығыс

Азияелдерінің

1

экономикасының

дамуының3-

ерекшелігін жазады;

Оңтүстік - Шығыс Азия мемлекеттерінің

1

қарқынды

экономикалықдамуына

ықпал ететін негізгі факторларға 1-

мысал келтіреді;

Оңтүстік - Шығыс Азия мемлекеттерінің

1

қарқынды

экономикалықдамуына

3

ықпал ететін негізгі факторларға 2-

мысал келтіреді;

Оңтүстік - Шығыс Азия мемлекеттерінің

1

қарқынды

экономикалықдамуына

ықпал ететін негізгі факторларға 3-

мысал келтіреді.

Жалпы балл

«ХХ ғасырдың екінші жартысындағы Азия елдерінің даму ерекшеліктері» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

себеп-салдарлық байланыстардыталдау арқылысоциалистік шаруашылықжүйесінің дамуындағықарама- қайшылықтарды анықтайды

1949 жылғы коммунистік партия жеңісі нәтижесінде Қытайдағы экономикалық/саяси/мәдени сала бойынша өзгерістерді сипаттауда қиналады

1949 жылғы коммунистік партия жеңісі нәтижесінде Қытайдағы

экономикалық/саяси/мәдени салабойыншаөзгерістерді сипаттауда қателеседі

1949 жылғы коммунистік партия жеңісі нәтижесінде Қытайдағы

экономикалық/саяси/мәден и сала бойынша өзгерістерді сипаттайды

Оңтүстік - Шығыс Азия мемлекеттерінің қарқынды экономикалық дамуына ықпал ететін негізгі факторларды талдайды

Картадан Оңтүстік-Шығыс Азия елдерін белгілеуде, Оңтүстік- ШығысАзияелдерінің экономикасының дамуының 1/2/3- ерекшелігін жазуда, Оңтүстік - Шығыс Азия мемлекеттерінің қарқынды экономикалық дамуына ықпал ететін негізгі факторларға 1/2/3-мысал келтіруде қиналады

Картадан Оңтүстік-Шығыс Азия елдерін белгілеуде, Оңтүстік- Шығыс Азия елдерінің экономикасының дамуының 1/2/3- ерекшелігін жазуда, Оңтүстік - Шығыс Азия мемлекеттерінің қарқынды экономикалық дамуына ықпал ететін негізгі факторларға 1/2/3-мысал келтіруде қателеседі

Картадан Оңтүстік-Шығыс Азия елдерін белгілейді, Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің экономикасының дамуының 1/2/3- ерекшелігін жазады, Оңтүстік - Шығыс Азия мемлекеттерінің қарқынды экономикалық дамуына ықпал ететін негізгі факторларға 1/2/3-мысал келтіреді

IV ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Қазіргі әлемнің жаһандануы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырыптар

Жаһанданудың негізгі ерекшеліктері қандай?

Жаһандану жағдайында ұлттық бірегейлікті қалай сақтауға болады?

Оқу мақсаты

9.1.2.3 қоғамның тарихи даму бағытын үлгілей отыра, жаһандану процесіне байланысты қазіргі әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді (еңбек миграциясы, әлеуметтік интеграция) бақылау

9.2.2.2 ХХ ғасырдың екінші жартысы - ХХI ғасырдың

басындағы бұқаралық мәдениеттің қоғамның рухани дамуына ықпалын бағалау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • жаһандану процесіне байланысты қазіргі әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді (еңбек миграциясы, әлеуметтік интеграция) бақылайды
 • бұқаралық мәдениеттің қоғамның рухани дамуына ықпалын бағалайды

Ойлау дағдыларының

деңгейі

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Жаһандану процесіне байланысты қазіргі әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді (еңбек миграциясы, әлеуметтік интеграция) сипаттаңыз.

Еңбек

миграциясы Өзгеріс

Әлеуметтік

интеграция Өзгеріс

Әлеуметтік желі Өзгеріс

 • Жаһанданудың негізгі ерекшеліктерін сипаттаңыз.

1

2

 • «Жаһандану жағдайында ұлттық бірегейлікті қалай сақтауға болады ма?» тақырыбына қатысты өз ойыңызды ПТМС формуласы негізінде жазыңыз!

П

Т

М

С

 • ХХ ғасырдың екінші жартысы - ХХI ғасырдың басындағы бұқаралық мәдениеттің қоғамның рухани дамуына ықпалына дәлелдер келтіріңіз.

Бағалау критерийі

Тапсырм а №

Дескриптор

Білім алушы

Балл

жаһандану процесіне байланыстықазіргі әлемдегіәлеуметтік өзгерістерді(еңбек миграциясы, әлеуметтік интеграция) бақылайды

1

Жаһандану процесіне байланысты еңбек миграциясын сипаттайды;

Жаһандану процесіне байланысты әлеуметтік интеграцияны сипаттайды;

Жаһандану процесіне байланысты әлеуметтік желіні сипаттайды;

1

1

1

2

Жаһанданудың 1 -ерекшелігін сипаттайды;

Жаһанданудың 2 -ерекшелігін сипаттайды;

1

1

бұқаралық мәдениеттің қоғамның рухани дамуына ықпалын бағалайды

3

Өз позициясын білдіреді;

Өз позициясын түсіндіреді;

Мысал келтіреді;

Салдарын, нәтижесін жазады;

1

1

1

1

4

бұқаралық мәдениеттің қоғамның рухани дамуына ықпалына 1-дәлел келтіреді;

бұқаралық мәдениеттің қоғамның рухани дамуына ықпалына 2-дәлел келтіреді.

1

1

Жалпы балл11

«Қазіргі әлемнің жаһандануы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

жаһанданупроцесіне байланысты қазіргі әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді (еңбекмиграциясы, әлеуметтік интеграция) бақылайды

Жаһандану процесіне байланысты еңбек миграциясын/әлеуметтік интеграцияны /әлеуметтік желіні сипаттауда, жаһанданудың 1/2 - ерекшелігін сипаттауда қиналады

Жаһанданупроцесіне

байланыстыеңбек миграциясын/әлеуметтік интеграцияны/әлеуметтік

желінісипаттауда, жаһанданудың 1/2 -ерекшелігін сипаттауда қателеседі

Жаһанданупроцесіне

байланыстыеңбек миграциясын/әлеуметтік интеграцияны/әлеуметтік желінісипаттайды, жаһанданудың1/2- ерекшелігін сипаттайды

бұқаралық мәдениеттің қоғамның рухани дамуына ықпалын бағалайды

Тақырыпқа қатысты өз позициясын білдіріп, түсіндіруде, мысал келтіруде, салдарын, нәтижесін жазуда, бұқаралық мәдениеттің қоғамның рухани дамуына ықпалына 1/2-дәлел келтіруде қиналады

Тақырыпқа қатысты өз

позициясын білдіріп, түсіндіруде, мысал келтіруде, салдарын, нәтижесін жазуда, бұқаралық мәдениеттің қоғамның рухани дамуына ықпалына 1/2-дәлел келтіруде қателеседі

Тақырыпқа қатысты өз позициясын білдіріп, түсіндіреді, мысал келтіреді, салдарын, нәтижесін жазады, бұқаралық мәдениеттің қоғамның рухани дамуына ықпалына 1/2-дәлел келтіреді

«ХХ ғасырдың екінші жартысындағы- ХХI ғасырдың басындағы ғылым, білім, технология» және «ХХ ғасырдың екінші жартысындағы- ХХI ғасырдың басындағы мәдениет» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау

Тақырыптар

Әлемдік ғылымның дамуында Байқоңыр ғарыш айлағының маңызы қандай?

Қоғамның рухани дамуына бұқаралық мәдениеттің әсері

қандай?

Оқу мақсаты

9.2.4.2 адамзат өркениетінің дамуын үлгілеу арқылы жаһандық мәселелерді шешуде ғылым мен білімнің маңызы туралы қорытынды жасау

9.1.2.4 қоғамдық сананы қалыптастыруда бұқаралық ақпарат құралдарының рөлін анықтау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • жаһандық мәселелерді шешуде ғылым мен білімнің маңызы туралы қорытынды жасайды
 • қоғамдықсананықалыптастырудабұқаралық ақпарат құралдарының рөлін анықтайды

Ойлау дағдыларының

деңгейі

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Байқоңыр ғарыш айлағының әлемдік ғылымның дамуындағы маңызына дәлелдер келтіріңіз.

1

2

3

 • Жаһандық мәселелерді шешуде ғылым мен білімнің орны туралы мысалдар келтіріңіз.

 • Қоғамның рухани дамуына бұқаралық мәдениеттің әсеріне мысалдар келтіріңіз.

Бағалау критерийі

Тапсырм а №

Дескриптор

Білім алушы

Балл

жаһандық мәселелерді

шешуде ғылым мен білімнің маңызы туралы қорытынды жасайды

1

Байқоңыр ғарыш айлағының әлемдік

ғылымның дамуындағы маңызына 1- дәлел келтіреді;

Байқоңыр ғарыш айлағының әлемдік

ғылымның дамуындағы маңызына 2- дәлел келтіреді;

Байқоңыр ғарыш айлағының әлемдік ғылымның дамуындағы маңызына 3- дәлел келтіреді;

1

1

1

2

Жаһандық мәселелерді шешуде

ғылымның орны туралы 1-мысал келтіреді;

Жаһандық мәселелерді шешуде

ғылымның орны туралы 2-мысал келтіреді;

Жаһандық мәселелерді шешуде

білімнің орны туралы 1-мысал келтіреді;

Жаһандық мәселелерді шешуде білімнің орны туралы 2-мысал келтіреді;

1

1

1

1

қоғамдық сананы

қалыптастыруда бұқаралық ақпарат құралдарының рөлін анықтайды

3

Қоғамның рухани дамуына бұқаралық

мәдениеттің әсеріне 1-мысал келтіреді;

Қоғамның рухани дамуына бұқаралық мәдениеттің әсеріне 2-мысал келтіреді;

Қоғамның рухани дамуына бұқаралық

мәдениеттің әсеріне 3-мысал келтіреді.

1

1

1

Жалпы балл10

 «ХХ ғасырдың екінші жартысындағы- ХХI ғасырдың басындағы ғылым, білім, технология» және «ХХ ғасырдың екінші жартысындағы- ХХI ғасырдың басындағы мәдениет» бөлімдері бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға

 ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

жаһандықмәселелерді шешуде ғылым мен білімнің маңызы туралы қорытынды жасайды

Байқоңыр ғарыш айлағының әлемдік ғылымның дамуындағы маңызына 1/2/3-дәлел келтіруде, жаһандық мәселелерді шешуде ғылымның/білімнің орны туралы 1/2-мысал келтіруде қиналады

Байқоңыр ғарыш айлағының әлемдік ғылымның дамуындағы маңызына 1/2/3-дәлел келтіруде, жаһандық мәселелерді шешуде ғылымның/білімніңорны туралы 1/2-мысал келтіруде қателеседі

Байқоңырғарыш

айлағыныңәлемдік ғылымның дамуындағы маңызына1/2/3-дәлел

келтіреді,жаһандық мәселелердішешуде ғылымның/білімнің орны туралы 1/2-мысал келтіреді

қоғамдықсананы қалыптастыруда бұқаралық ақпарат құралдарының рөлін анықтайды

Қоғамның рухани дамуына бұқаралық мәдениеттің әсеріне 1/2/3-мысал келтіруде қиналады

Қоғамның рухани дамуына бұқаралық мәдениеттің әсеріне 1/2/3-мысал келтіруде қателеседі

Қоғамның рухани дамуына бұқаралық мәдениеттің әсеріне 1/2/3-мысал келтіреді


Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:


Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» Президенттің баспасөз қызметі Тоқаевтың 30 жыл бұрынғы суреттерін көрсетті (фото) 22.05.2022
» Қазақстандағы жеңілдетілген автокөлік несиелері: Автосалондар қосымша қызмет алуға мәжбүрлейді 20.05.2022
» 220-дан астам адам арыз жазған: Алматыда Qnet қаржылық пирамидасына қатысты қылмыстық тергеу басталды 18.05.2022

Пікір жазуКелесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы