Жиынтық бағалау (ТЖБ, БЖБ) (СОЧ, СОР): Алгебра [ЖМБ] (10 сынып | 1, 2, 3, 4 тоқсан)

Жиынтық бағалау (ТЖБ, БЖБ) (СОЧ, СОР): Алгебра [ЖМБ] (10 сынып | 1, 2, 3, 4 тоқсан)

Мазмұны

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Функция, оның қасиеттері және графигі» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
«Тригонометриялық функциялар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
«Кері тригонометриялық функциялар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Тригонометриялық теңдеулер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
«Тригонометриялық теңсіздіктер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
«Ықтималдық» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Көпмүшелер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
«Функцияның шегі және үзіліссіздігі» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
«Туынды» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Туындының қолданылуы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
«Кездейсоқ шамалар және олардың сандық сипаттамалары» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Подробнее

Жиынтық бағалау (ТЖБ, БЖБ) (СОЧ, СОР): Информатика [ЖМБ] (10 сынып | 1, 2, 3, 4 тоқсан)

Жиынтық бағалау (ТЖБ, БЖБ) (СОЧ, СОР): Информатика [ЖМБ] (10 сынып | 1, 2, 3, 4 тоқсан)

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар
Информатика
10-сынып
(жаратылыстану-математикалық бағыт)

Мазмұны

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Компьютерлік желілер және ақпараттық қауіпсіздік» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
«Деректерді ұсыну» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Алгоритмдеу және программалау» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Веб-жобалау» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Ақпараттық жүйелер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Подробнее

Жиынтық бағалау (ТЖБ, БЖБ) (СОЧ, СОР): Физика [ЖМБ] (10 сынып | 1, 2, 3, 4 тоқсан)

Жиынтық бағалау (ТЖБ, БЖБ) (СОЧ, СОР): Физика [ЖМБ] (10 сынып | 1, 2, 3, 4 тоқсан)

«Физика» пәнінен бөлім бойынша жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар
10-сынып
(жаратылыстану - математикалық бағыт)

Мазмұны

І-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ
«Кинематика» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
«Динамика» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
«Статика», «Сақталу заңдары» және «Сұйықтар мен газдардың механикасы» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау

ІІ-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ
«Молекулалық- кинетикалық теория негiздерi» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
«Газ заңдары» және «Термодинамика» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау
«Сұйық және қатты денелер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

ІІІ-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ
«Электростатика» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
«Тұрақты ток» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
«Әртүрлі ортадағы электр тогы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

IV-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ
«Магнит өрісі» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
«Электромагниттік индукция» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Подробнее

Жиынтық бағалау (ТЖБ, БЖБ) (СОЧ, СОР): Химия [ЖМБ] (10 сынып | 1, 2, 3, 4 тоқсан)

Жиынтық бағалау (ТЖБ, БЖБ) (СОЧ, СОР): Химия [ЖМБ] (10 сынып | 1, 2, 3, 4 тоқсан)

«Химия» пәнінен Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар
10-сынып
(жаратылыстану-математикалық бағыт)

Мазмұны

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
10.1А «Атомның құрылысы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
10.1B «Элементтер мен олардың қосылыстарының периодты өзгеруі» және
10.1С «Химиялық байланыс» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау
10.1D «Стехиометрия» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
10.2А «Термодинамикаға кіріспе» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
10.2B «Кинетика» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
10.2C «Химиялық тепе-теңдік» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
10.3A «Тотығу-тотықсыздану реакциялары» және
10.3В «Аналитикалық әдістер» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау
10.3C «17-топ элементтері» және 10.3D «ІІ-топ элементтері» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау
10.3E «Органикалық химияға кіріспе» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
10.4B «Галогеналкандар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
10.4C «Спирттер» бөлім бойынша жиынтық бағалау
Подробнее

Жиынтық бағалау (ТЖБ, БЖБ) (СОЧ, СОР): Қазақ әдебиеті [ЖМБ] (10 сынып | 1, 2, 3, 4 тоқсан)

Жиынтық бағалау (ТЖБ, БЖБ) (СОЧ, СОР): Қазақ әдебиеті [ЖМБ] (10 сынып | 1, 2, 3, 4 тоқсан)

«Қазақ әдебиеті» пәнінен жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар
(оқыту қазақ тілінде)
10-сынып
(жаратылыстану-математика бағыты)

Мазмұны

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Қалың елім, қазағым» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
«Қалың елім, қазағым» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
«Қалың елім, қазағым» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Қазақтың Қанышы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
«Қазақтың Қанышы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Парасат пайымы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
«Парасат пайымы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Тарих тағылымы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
«Тарих тағылымы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Подробнее

Жиынтық бағалау (ТЖБ, БЖБ) (СОЧ, СОР): Құқық негіздері [ЖМБ] (10 сынып | 1, 2, 3, 4 тоқсан)

Жиынтық бағалау (ТЖБ, БЖБ) (СОЧ, СОР): Құқық негіздері [ЖМБ] (10 сынып | 1, 2, 3, 4 тоқсан)

«Құқық негіздері» пәнінен жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар
10-сынып
(жаратылыстану-математикалық бағыт)

Мазмұны

I ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Мемлекет және құқық» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

II ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Жария құқық» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

III ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Жеке құқық » бөлімі бойынша жиынтық бағалау

IV ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Іс жүргізу құқығының негіздері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
«Халықаралық құқық» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Подробнее

Жиынтық бағалау (ТЖБ, БЖБ) (СОЧ, СОР): Қазақ тілі [ЖМБ] (10 сынып | 1, 2, 3, 4 тоқсан)

Жиынтық бағалау (ТЖБ, БЖБ) (СОЧ, СОР): Қазақ тілі [ЖМБ] (10 сынып | 1, 2, 3, 4 тоқсан)

«Қазақ тілі» пәнінен жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар
(оқыту қазақ тілінде)
10-сынып
(жаратылыстану-математикалық бағыт)

Мазмұны

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Қазіргі қоғам құндылықтары: мәдениет және өркениет. Сөз мәдениеті» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
«Қазіргі қоғам құндылықтары: мәдениет және өркениет. Сөз мәдениеті» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Индустрияландыру: ұлттық өндіріс. Сөз мәдениеті» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
«Индустрияландыру: ұлттық өндіріс. Сөз мәдениеті» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Адамзат дамуының жаһандық мәселелері. Тілдік жүйе және норма» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
«Адам өмірін сақтау. Тілдік жүйе және норма» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Сәулет өнері. Тілдік жүйе және норма» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
«Сәулет өнері. Тілдік жүйе және норма» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Подробнее

Географиядан сабақ жоспары: Демографиялық көрсеткіштер мен демографиялық жағдай (7 сынып, III тоқсан)

Географиядан сабақ жоспары: Демографиялық көрсеткіштер мен демографиялық жағдай (7 сынып, III тоқсан)

Пән: География
Бөлім: Әлеуметтік география
Сабақ тақырыбы: Демографиялық көрсеткіштер мен демографиялық жағдай
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: (оқу бағдарламасына сілтеме)8.4.1.3 елдердің демографиялық жағдайын талдап, демографиялық көрсеткіштерін есептейді: халық саны, туу және өлім коэффициенттері, табиғи және механикалық өсім, жалпы өсім, жас-жыныстық көрсеткіштер, ұлттық және діни құрам
Сабақ мақсаттары: Дж халқының сандық көрсеткіштерін талдау....
Подробнее

Географиядан сабақ жоспары: Ауа райы және ауа райы элементтері (7 сынып, II тоқсан)

Географиядан сабақ жоспары: Ауа райы және ауа райы элементтері (7 сынып, II тоқсан)

Пән:География
Ұзақ мерзімді жоспарм бөлімі: Гидросфера
Сабақ тақырыбы: Ауа райы және ауа райы элементтері
Сабақтың мақсаты: • «Ауа райы» ұғымын түсіндіру.
• Жекелеген метеорологиялық элементтерді сипаттау......
Подробнее

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Оқу түрлерін қолдану Мұзафар Әлімбаевтің «Демалыста жайлауда» (4 сынып, III тоқсан)

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Оқу түрлерін қолдану Мұзафар Әлімбаевтің «Демалыста жайлауда» (4 сынып, III тоқсан)

Пән: Әдебиеттік оқу
Бөлім: Табиғат құбылыстары
Сабақ тақырыбы: Оқу түрлерін қолдану Мұзафар Әлімбаевтің «Демалыста жайлауда»
Оқу мақсаттары: 4.2.1.2 шығарманы іштей саналы түрде түсініп, көз жүгіртіп/ шолып/ түртіп алып/ қажетті ақпаратты тауып/ белгі қойып/сын тұрғысынан бағалап оқу;
4.3.2.1 шығарма кейіпкеріне хат/ ертегі (кейіпкер қосу, соңын өзгерту...)/ өлең (төрт жолды)/ әңгіме (оқығаны, көргені бойынша) жазу.
Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: өлеңнен қажетті ақпаратты тауып оқиды;
Көпшілік оқушылар: өлеңді сын тұрғысынан бағалап оқиды;
Кейбір оқушылар: өлең кейіпкеріне хат жазады.....
Подробнее

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Әдеби көркемдегіш құралдардың қолданысын анықтау Мұқан Иманжановтың «Таңның атуы» (4 сынып, III тоқсан)

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Әдеби көркемдегіш құралдардың қолданысын анықтау Мұқан Иманжановтың «Таңның атуы» (4 сынып, III тоқсан)

Пән: Әдебиеттік оқу
Бөлім: Табиғат құбылыстары
Сабақ тақырыбы: Әдеби көркемдегіш құралдардың қолданысын анықтау Мұқан Иманжановтың «Таңның атуы»
Оқу мақсаттары: 4.2.7.1 шығармадан әдеби көркемдегіш құралдарды (теңеу, кейіптеу, эпитет, аллитерация, әсірелеу) табу және оларды қолдану;
4.2.1.1 мәтінді дауыстап түсініп/ рөлге бөліп/мәнерлеп/ теріп оқу.
Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: мәтінді түсініп оқи алады, мазмұнын жүйелі баяндайды;
Көпшілік оқушылар: оқығаны бойынша әңгіме жаза алады;
Кейбір оқушылар: көркем-бейнелі сөздерді таба алады, мәтінге жаңа деректер қосып, толықтырып әңгімелейді......
Подробнее

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Көркем шығарма элементтерін салыстыру Жүсіп Қыдыров «Мен табиғат-бесігі» (4 сынып, III тоқсан)

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Көркем шығарма элементтерін салыстыру Жүсіп Қыдыров «Мен табиғат-бесігі» (4 сынып, III тоқсан)

Пән: Әдебиеттік оқу
Бөлім: Табиғат құбылыстары
Сабақ тақырыбы: Көркем шығарма элементтерін салыстыру Жүсіп Қыдыров «Мен табиғат-бесігі»
Оқу мақсаттары: 4.2.1.1 шығарманы дауыстап түсініп, рөлге бөліп, мәнерлеп оқу, теріп оқу, шапшаң оқу;
4.2.8.1 эпизодтар мен оқиғалардың негізінде жатқан маңызды тұстарын талдау және салыстыру;
4.1.4.2 сөйлеу барысында иллюстрациялар, көрнекіліктер, фотосуреттер қолдану, презентация, видеоролик жасау.
Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: өлеңді мәнерлеп және түсініп оқи алады;
Көпшілік оқушылар: сөйлеу барысында шығарма мазмұны бойынша суреттерді қолданады;
Кейбір оқушылар: оқиғаның дамуындағы өзгерістерді салыстарады.....
Подробнее

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Әдеби көркемдеуіш құралдардың қолданысын анықтау Қасым Аманжолов «Ұшқыш болғым келеді» (4 сынып, II тоқсан)

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Әдеби көркемдеуіш құралдардың қолданысын анықтау Қасым Аманжолов «Ұшқыш болғым келеді» (4 сынып, II тоқсан)

Пән: әдебиеттік оқу
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Мамандықтар әлемі
Сабақ тақырыбы: Әдеби көркемдеуіш құралдардың қолданысын анықтау Қасым Аманжолов «Ұшқыш болғым келеді»
Оқу мақсаттары: 4.2.7.1 шығармадан әдеби көркемдегіш құралдарды (теңеу, кейіптеу, эпитет, аллитерация, әсірелеу) табу және оларды қолдану
4.1.4.2 сөйлеу барысында иллюстрациялар, көрнекіліктер, фотосуреттер қолдану, презентация, видеороликтер жасау
Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: сөйлеу барысында иллюстрация, фотосуреттерді қолданады, әдеби көркемдегіш құралдарды табады.
Көптеген оқушылар: сөйлеу барысында иллюстрация, фотосуреттерді қолдана отырып өз ойын білдіреді, көркемдегіш сөздерді табады және өз пікірлерін айтады.
Кейбір оқушылар: сөйлеу барысында иллюстрациялар, фотосуреттер қолданады және қорытынды жасайды, көркемдегіш құралдарды ажыратып, сөйлеу барысында қолданады......
Подробнее

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Шығарманың композициясын анықтау Серік Нұғыман «Сәлемдеме» (4 сынып, II тоқсан)

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Шығарманың композициясын анықтау Серік Нұғыман «Сәлемдеме» (4 сынып, II тоқсан)

Пән:Әдебиеттік оқу
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Мәдени мұра
Сабақ тақырыбы:Шығарманың композициясын анықтау Серік Нұғыман «Сәлемдеме»
Оқу мақсаттары: 4.2.8.1 эпизодтар мен оқиғаларадың негізінде жатқан маңызды тұстарын талдау және салыстыру
4.2.5.1 мұғалімнің көмегімен шығарманың композициялық құрылымын (сюжеттің басталуы, дамуы, шиеленісуі, шарықтау шегі, шешімі) анықтау
4.3.1.1 оқылған шығармадағы оқиға жүйесін анықтап, оны бөліктерге бөлу, әр бөлікке ат қойып, жоспар құру
Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: мұғалімнің көмегімен шығармадағы маңызды тұстарды анықтайды, композициялық құрылымын өрсете алады, оқылған шығармадағы оқиға жүйесін анықтай алады;
Көптеген оқушылар: шығарманың маңызды тұстарын анықтауда ашық сұрақтар құрастырады, шығарманың композициялық құрылымын сұрақтар арқылы анықтай алады, оқылған шығармадағы оқиға жүйесін анықтап, оны бөліктерге бөле алады;
Кейбір оқушылар: шығарманың маңызды тұстарын анықтайды, сұрақтар арқылы талдайды, салыстырады, шығарманың композициялық құрылымын өздігінен анықтай алады, оқылған шығарманы бөліктерге бөліп ат қояды. .....
Подробнее

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Әдеби көркемдеуіш құралдардың қолданысын анықтау С. Бегалиннің «Туған жер құдіреті» (4 сынып, I тоқсан)

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Әдеби көркемдеуіш құралдардың қолданысын анықтау С. Бегалиннің «Туған жер құдіреті» (4 сынып, I тоқсан)

Пән: әдебиеттік оқу
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Менің Отаным – Қазақстан
Сабақ тақырыбы: Әдеби көркемдеуіш құралдардың қолданысын анықтау С. Бегалиннің «Туған жер құдіреті»
Оқу мақсаттары: 4.2.3.1 шығарманың тақырыбы және негізгі ойды анықтау, автордың ойын мәтін деректерінен келтіре отырып дәлелдеу
4.2.7.1 шығармадан әдеби көркемдегіш құралдарды (теңеу, кейіптеу, эпитет, аллитерация, әсірелеу) табу және оларды қолдану
Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: шығарманың тақырыбын анықтап, автордың ойын мәтін деректерінен келтіре отырып дәлелдейді, әдеби көркемдегіш құралдарды (эпитеті) табады.
Көптеген оқушылар: шығарманың тақырыбы мен негізгі ойын анықтайды, эпитеті табады және өз пікірлерін айтады
Кейбір оқушылар: өз тақырыбын ұсынады, негізгі ойға өз көзқарасын білдіреді, көркемдегіш құралдарды ажыратып, сөйлеу барысында қолданады.....
Подробнее

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Шығарма мазмұны бойынша сұрақтар қою және жауап беру «Дельфин мінген Демеубай» Мұхтар Құрманалин (3 сынып, IV тоқсан)

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Шығарма мазмұны бойынша сұрақтар қою және жауап беру «Дельфин мінген Демеубай» Мұхтар Құрманалин (3 сынып, IV тоқсан)

Пән: әдебиеттік оқу
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Демалыс мәдениеті. Мерекелер
Сабақ тақырыбы: Шығарма мазмұны бойынша сұрақтар қою және жауап беру «Дельфин мінген Демеубай» Мұхтар Құрманалин
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: (оқу бағдарламасына сілтеме)
3.2.2.1 шығарма мазмұны бойынша қолдануға (практикалық), бағалауға және шығармашылыққа негізделген сұрақтар қою және жауап беру
3.3.1.1 мұғалім көмегімен оқылған шығарманы логикалық бөліктерге бөліп, әр бөлікке ат қойып жоспар құру
3.3.4.1 мұғалімнің көмегімен шығарманың құрылымын, стилін жетілдіру, өз бетінше орфографиялық, пунктуациялық қателерді табу және түзету
Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: шығарма мазмұны бойынша бағалауға негізделген сұрақтар қояды және жауабын шығармадан таба алады, бөліктерге бөліп, жоспар құра алады, өз бетінше орфографиялық, пунктуациялық қателерді табады және түзетеді.
Көптеген оқушылар: қойылған сұрақтардың жауабын шығармадан тауып, себептерін түсіндіре алады, орфографиялық, пунктуациялық қателерді ережелерге сүйеніп табады және түзеті.
Кейбір оқушылар: жоспар құруда шығармадан негізгі ұғымдарды анықтап, құрай алады.....
Подробнее

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Көркем шығарма элементтерін салыстыру «Сенім» Машқар Гумеров (3 сынып, IV тоқсан)

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Көркем шығарма элементтерін салыстыру «Сенім» Машқар Гумеров (3 сынып, IV тоқсан)

Пән: әдебиеттік оқу
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Демалыс мәдениеті. Мерекелер
Сабақ тақырыбы: Көркем шығарма элементтерін салыстыру «Сенім» Машқар Гумеров
Оқу мақсаттар: 3.2.8.1 эпизодтерді салыстыру, сюжеттің дамуындағы өзгерістерді анықтау
3.3.2.1* шығарма кейіпкеріне хат, ертегі (кейіпкер қосу, соңын өзгерту), өлең (төрт жолды), әңгіме (оқығаны, көргені бойынша) жазу
Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: әңгімедегі эпизодтерін салыстырып, сюжеттің дамуындағы өзгерістерді анықтайды, кейіпкерге хат жазады
Көптеген оқушылар: сюжеттің дамуындағы өзгерістерді анықтап, талдау жасай алады, сыни хат жазады
Кейбір оқушылар: әңгіме мазмұнының ретін сақтай отырып, жинақтап, хат жазуда ескереді.....
Подробнее

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Көркем шығарма элементтерін салыстыру «Достар әні» Фариза Оңғарсынова (3 сынып, IV тоқсан)

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Көркем шығарма элементтерін салыстыру «Достар әні» Фариза Оңғарсынова (3 сынып, IV тоқсан)

Пән: Әдебиеттік оқу
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Демалыс мәдениеті. Мерекелер
Сабақ тақырыбы: Көркем шығарма элементтерін салыстыру «Достар әні» Фариза Оңғарсынова
Оқу мақсаты: 3.2.8.2 Мұғалімнің көмегімен көркем шығарма үзіндісін басқа үлгідегі /иллюстрация/ музыка (күй) /мультфильм нұсқасымен салыстыру
3.1.5.1 өз ойы мен сезімін көркем-бейнелі сөздерді қолдана отырып жеткізу
Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: мұғалімнің көмегімен өлеңді музыка нұсқасымен салыстырып, көркем-бейнелі сөздерді қолдана отырып өз ойын жеткізеді.
Көптеген оқушылар: өлең мен музыка нұсқасының нәтижелерін салыстырады және өз пікірлерін айтады.
Кейбір оқушылар: тақырып бойынша қосымша мәліметтер мен дәлелдер келтіріп, көркем-бейнелі сөздерді қолдана алады......
Подробнее

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Отанымды сүйемін (Үш бақытым М. Мақатаев) (3 сынып, IV тоқсан)

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Отанымды сүйемін (Үш бақытым М. Мақатаев) (3 сынып, IV тоқсан)

Пән: Әдебиеттік оқу
Бөлім: Демалыс мәдениеті. Мерекелер
Сабақ тақырыбы:Отанымды сүйемін (Үш бақытым М. Мақатаев)
Оқу мақсаттары: 3.2.3.1 шығарманың тақырыбын анықтау және негізгі ойды білдіріп тұрған мәтін бөлігін/сөйлемді анықтау;
3.2.8.2 мұғалімнің көмегімен көркем шығарма үзіндісін басқа үлгідегі (иллюстрация/ музыка (күй) / мультфильм) нұсқасымен салыстыру.
Сабақ мақсаттары: Барлық: өлеңге тақырып қояды, түсініп оқиды;
Көптеген оқушылар: өлеңдегі негізгі ойды білдіретін сөйлемді анықтайды;
Кейбір оқушылар: көркем шығарманы басқа үлгідегі нұсқасымен салыстыра сипаттайды.......
Подробнее

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Ана тіліне тағзым (Ана тіліне тағзым М. Әлімбаев Сүйемін С. Торайғыров) (3 сынып, IV тоқсан)

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Ана тіліне тағзым (Ана тіліне тағзым М. Әлімбаев Сүйемін С. Торайғыров) (3 сынып, IV тоқсан)

Пән: Әдебиеттік оқу
Бөлім: Демалыс мәдениеті. Мерекелер
Сабақ тақырыбы: Ана тіліне тағзым (Ана тіліне тағзым М. Әлімбаев Сүйемін С. Торайғыров)
Оқу мақсаттары: 3.2.1.2 шығарманы іштей саналы түрде түсініп, көз жүгіртіп/ шолып/ түртіп алып/ қажетті ақпаратты тауып/ белгі қойып/сын тұрғысынан бағалап оқу;
3.2.3.1 шығарманың тақырыбын анықтау және негізгі ойды білдіріп тұрған мәтін бөлігін/сөйлемді анықтау.
Сабақ мақсаттары: Барлық: өлеңді түсініп оқиды, мазмұнын түсінеді, өлеңге тақырып қояды;
Көптеген оқушылар: өлеңнен қажетті ақпаратты түртіп алып оқиды; өлең бойынша сұрақтарға жауап береді;
Кейбір оқушылар: өлеңнен негізгі ойды білдіретін сөйлемді анықтайды;.....
Подробнее

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: «Наурыз келді!» Темірхан Медетбек (3 сынып, IV тоқсан)

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: «Наурыз келді!» Темірхан Медетбек (3 сынып, IV тоқсан)

Пән: Әдебиеттік оқу
Бөлім: Демалыс мәдениеті. Мерекелер.
Сабақ тақырыбы: «Наурыз келді!» Темірхан Медетбек
Оқу мақсаты: 3.1.5.1. өз ойы мен сезімін көркем- бейнелі сөздерді қолдана отырып жеткізу
3.2.9.1 шығарманың мазмұнына сәйкес түрлі дереккөздерден: иллюстрация, әдеби кітаптар, мультфильмнен нақты ақпаратты табу және ақпаратты сызба түрінде беру
3.1.4.2. сөйлеу барысында иллюстрациялар, көрнекіліктер, фотосуреттер қолдану
Сабақ мақсаты: Барлық оқушылар: өлеңді түсініп оқиды, өлең мазмұнына сәйкес сурет бойынша әңгіме құрап айтады, мультфильмнен нақты ақпаратты тауып, кестеге түсіреді.
Көптеген оқушылар: өлең мазмұнына сәйкес сұрақтарға жауап беруде көркем- бейнелі сөздерді орынды қолданады, мультфильмнен нақты ақпаратты тауып, кестеге түсіреді.
Кейбір оқушылар: өз ойын білдіруде, сурет бойынша әңгіме құрауда, ақпаратты анықтап, кесте толтыруда көркем- бейнелі сөздерді орынды қолданады. ......
Подробнее

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Көркем шығарма элементтерін салыстыру «От пен су» ертегі (3 сынып, IV тоқсан)

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Көркем шығарма элементтерін салыстыру «От пен су» ертегі (3 сынып, IV тоқсан)

Пән: әдебиеттік оқу
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Су – тіршілік көзі
Сабақ тақырыбы: Көркем шығарма элементтерін салыстыру «От пен су» ертегі
Оқу мақсаттары: 3.2.8.1 эпизодтерді салыстыру, сюжеттің дамуындағы өзгерістерді анықтау;
3.3.4.1 мұғалімнің көмегімен шығарманың құрылымын, стилін жетілдіру, өз бетінше орфографиялық, пунктуациялық қателерді табу және түзету
Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: сюжеттің дамуындағы өзгерістерді анықтайды және өз бетінше орфографиялық, пунктуациялық қателерді табады, түзетеді
Көптеген оқушылар: шығарма құрылымын жетілдіреді, сюжеттің дамуындағы өзгерістерді сұрақтар құрастыруда қолдана алады.
Кейбір оқушылар:сюжеттің дамуындағы өзгерістерді анықтап, қателереді тауып және түзеткенде өзіндік пікірін дәлелдей алады .....
Подробнее

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Шығарманы мазмұндау «Қайран шешем» Ахмет Жұбанов (3 сынып, III тоқсан)

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Шығарманы мазмұндау «Қайран шешем» Ахмет Жұбанов (3 сынып, III тоқсан)

Пән: Әдебиеттік оқу
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Атақты тұлғалар
Сабақ тақырыбы: Шығарманы мазмұндау «Қайран шешем» Ахмет Жұбанов
Оқу мақсаттары: 3.1.2.1 шығарманың мазмұнын бірлесе құрастырған жоспар бойынша немесе өз сөзімен толық,таңдауына қарай мазмұндау, сахналау
3.2.2.1 қолдануға (практикалық), бағалауға негізделген сұрақтар қою және жауап беру
Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: мәтінің мазмұнын бірлесе құрастырған жоспар бойынша мазмұндап, бағалауға негізделген сұрақтар қояды және жауап береді.
Көптеген оқушылар: жоспар мен сұрақтар құрастыруда мәтін мазмұнын бойынша түсінгенін қолдана алады.
Кейбір оқушылар: мазмұндау барысында жоспардан тыс өз ойын жеткізе алады, ашық сұрақтар құрастыра алады.....
Подробнее

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Әдеби көркемдеуіш құралдардың қолданысын анықтау «Қасым Қасым Қасымдар» Сәкен Иманасов (3 сынып, III тоқсан)

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Әдеби көркемдеуіш құралдардың қолданысын анықтау «Қасым Қасым Қасымдар» Сәкен Иманасов (3 сынып, III тоқсан)

Пән:әдебиеттік оқу
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Атақты тұлғалар
Сабақ тақырыбы: Әдеби көркемдеуіш құралдардың қолданысын анықтау «Қасым Қасым Қасымдар» Сәкен Иманасов
Оқу мақсаттары: 3.2.7.1 мұғалімнің көмегімен шығармадағы әдеби көркемдегіш құралдарды (теңеу, эпитет,кейіптеу) табу;
3.3.2.1 шығарма кейіпкеріне хат, ертегі (кейіпкер қосу, соңын өзгерту...),өлең (төрт жолды), әңгіме (оқығаны, көргені бойынша) жазу
Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: мұғалімнің көмегімен өлеңнен көркемдегіш сөздерді табады.
Көптеген оқушылар: әдеби көркемдегіш сөздерді анықтайды, өлең құрастырады.
Кейбір оқушылар: әдеби көркемдегіш сөздерді қолданып өз ойын айтады және дәлелдейді, қорытыныды жасайды. ....
Подробнее

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Әдеби көркемдеуіш құралдардың қолданысын анықтау Несіпбек Айтұлы «Ерлерді ел ұмытпас» (3 сынып, III тоқсан)

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Әдеби көркемдеуіш құралдардың қолданысын анықтау Несіпбек Айтұлы «Ерлерді ел ұмытпас» (3 сынып, III тоқсан)

Пән:Әдебиеттік оқу
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Атақты тұлғалар
Сабақ тақырыбы: Әдеби көркемдеуіш құралдардың қолданысын анықтау Несіпбек Айтұлы «Ерлерді ел ұмытпас»
Оқу мақсаттары: 3.2.5.1 көркем шығармадағы оқиғаның басталуын, дамуын және аяқталуын анықтау
3.2.7.1 мұғалімнің көмегімен шығармадағы әдеби көркемдегіш құралдарды (теңеу, эпитет, кейіптеу) табу
Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: оқиғаларға сүйеніп сюжеттің дамуын айта алады, мұғалімнен көмегімен шығармадағы көркемдегіш құралдарды табады;
Көптеген оқушылар: көркем шығармадағы оқиғаның басталуын, дамуын және аяқталуын анықтайды, шығармадағы әдеби көркемдегіш құралдарды табады;
Кейбір оқушылар: шығармадағы оқиғаның басталуын, дамуын, аяқталуын өздігіген анықтайды, әдеби көркемдегіш құралдарды анықтайды.......
Подробнее

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Халық поэзиясының алыбы Д. Жамбылова «Жәкем» (3 сынып, III тоқсан)

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Халық поэзиясының алыбы Д. Жамбылова «Жәкем» (3 сынып, III тоқсан)

Пән: Әдебиеттік оқу
Бөлім: Атақты тұлғалар
Сабақ тақырыбы: Халық поэзиясының алыбы Д. Жамбылова «Жәкем»
Оқу мақсаты: 3.2.1.2 шығарманы іштей саналы түрде түсініп, көз жүгіртіп/ шолып/ түртіп алып/ қажетті ақпаратты тауып/ белгі қойып/сын тұрғысынан бағалап оқу;
3.2.7.1 мұғалімнің көмегімен шығармадағы әдеби көркемдегіш құралдарды (теңеу, эпитет, кейіптеу) табу.
Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар : шығарманы түсініп оқиды, мазмұнын түсінеді, мәтіннен көркемдеуіш сөздерді табады;
Көптеген оқушылар: шығармадан қажетті ақпаратты таба алады, мәтіннен көркемдеуіш сөздерді анықтайды;
Кейбір оқушылар: шығармадағы қажетті ақпаратты тауып, теңеу, эиптет сөздерді сөйлеу барысында қолданады.....
Подробнее

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Пулеметші батыр қыз Сәду Машақов «Мәншүк» (3 сынып, III тоқсан)

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Пулеметші батыр қыз Сәду Машақов «Мәншүк» (3 сынып, III тоқсан)

Пән: Әдебиеттік оқу
Бөлім: Атақты тұлғалар
Сабақ тақырыбы: Пулеметші батыр қыз Сәду Машақов «Мәншүк»
Оқу мақсаттары: 3.1.5.1 өз ойы мен сезімін көркем-бейнелі сөздерді қолдана отырып жеткізу;
3.2.1.2 шығарманы іштей саналы түрде түсініп, көз жүгіртіп/ шолып/ түртіп алып/ қажетті ақпаратты тауып/ белгі қойып/сын тұрғысынан бағалап оқу;
3.2.7.1 мұғалімнің көмегімен шығармадағы әдеби көркемдегіш құралдарды (теңеу, эпитет, кейіптеу) табу.
Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: шығарманы түсініп оқиды, өлең мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді;
Көптеген оқушылар: өлеңді шолып оқиды, кейіпкерді көркем сөздерді қолданып сипаттайды: өлеңдегі көркемдеуіш құралдарды табады;
Кейбір оқушылар: өлеңдегі көркемдеуіш құралдарды анықтайды, сөйлеу барысында қолданады......
Подробнее

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Қатені табу және түзету «Әдемі қыздың әні» Жолтай Әлмашев (3 сынып, III тоқсан)

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Қатені табу және түзету «Әдемі қыздың әні» Жолтай Әлмашев  (3 сынып, III тоқсан)

Пән: әдебиеттік оқу
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Өнер
Сабақ тақырыбы: Қатені табу және түзету «Әдемі қыздың әні» Жолтай Әлмашев
Оқу мақсаттары: 3.3.4.1 мұғалімнің көмегімен шығарманың құрылымын, стилін жетілдіру, өз бетінше орфографиялық, пунктуациялық қателерді табу және түзету
3.2.8.1 эпизодтерді салыстыру, сюжеттің дамуындағы өзгерістерді анықтау;
3.2.2.1 қолдануға (практикалық), бағалауға негізделген сұрақтар қою және жауап беру
Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: сюжеттің дамуындағы өзгерістерді анықтайды және бағалауға негізделген сұрақтар қойып, жауап береді
Көптеген оқушылар: шығарма құрылымын жетілдіреді, сюжеттің дамуындағы өзгерістерді сұрақтар құрастыруда қолдана алады.
Кейбір оқушылар: мәтіннің стилін жетілдіру үшін қателереді табады және түзетеді, өзіндік пікірін дәлелдей алады .....
Подробнее

Сабақ жоспары: 1: Сыныпты қадағалау әдістемесі. 2: Мұғалімдерге нені білу міндет? Сынып мәдениеті мен оқу ортасы.

Сабақ жоспары: 1: Сыныпты қадағалау әдістемесі. 2: Мұғалімдерге нені білу міндет? Сынып мәдениеті мен оқу ортасы.

Тақырыбы 1-сабақ: Сыныпты қадағалау әдістемесі.
2-сабақ: Мұғалімдерге нені білу міндет? Сынып мәдениеті мен оқу ортасы.

Мақсаты
Мұғалімдер сыныпта қадағалау жүргізу әдістемесіне талдау жасайды және ғаламдық мәдени айырмашылықтар, қоршаған орта факторларының сынып мәдениетіне әсері туралы қорытынды шығарады.
Оқу нәтижесі
Подробнее

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Көркем шығарма элементтерін салыстыру «Кішкентай кісілер» «Ағайынды Гримм» ертегісінен (3 сынып, III тоқсан)

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Көркем шығарма элементтерін салыстыру «Кішкентай кісілер» «Ағайынды Гримм» ертегісінен (3 сынып, III тоқсан)

Пән: әдебиеттік оқу
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Өнер
Сабақ тақырыбы: Көркем шығарма элементтерін салыстыру «Кішкентай кісілер» «Ағайынды Гримм» ертегісінен
Оқу мақсаттары: 3.2.8.1 эпизодтерді салыстыру, сюжеттің дамуындағы өзгерістерді анықтау
3.3.1.1 мұғалім көмегімен оқылған шығарманы логикалық бөліктерге бөліп, әр бөлікке ат қойып жоспар құру
Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: ертегінің эпизодтерін салыстырып, сюжеттің дамуындағы өзгерістерді анықтайды, логикалық бөліктерге бөліп, әр бөлікке ат қояды.
Көптеген оқушылар: сюжеттің дамуындағы өзгерістерді анықтап, талдау жасай алады, әр бөлікке ат ұсынады.
Кейбір оқушылар: ертегі мазмұнының ретін сақтай отырып, жинақтап, бөліктерге бөле алады......
Подробнее

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Әдеби көркемдеуіш құралдардың қолданысын анықтау «Ақын деген кім?» Қанат Қайым (3 сынып, III тоқсан)

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Әдеби көркемдеуіш құралдардың қолданысын анықтау «Ақын деген кім?» Қанат Қайым (3 сынып, III тоқсан)

Пән:әдебиеттік оқу
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Өнер
Сабақ тақырыбы: Әдеби көркемдеуіш құралдардың қолданысын анықтау «Ақын деген кім?» Қанат Қайым
Оқу мақсаттары: 3.2.3.1 шығарманың тақырыбын анықтау және негізгі ойды білдіріп тұрған мәтін бөлігін/сөйлемді табу
3.2.7.1 мұғалімнің көмегімен шығармадағы әдеби көркемдегіш құралдарды (теңеу, эпитет, кейіптеу) табу
Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: шығарманың тақырыбын біледі, негізгі ойды білдіріп тұрған бөлімді табады, әдеби көркемдегіш құралдарды (эпитеті) табады
Көптеген оқушылар: шығарманың тақырыбы мен негізгі ойын анықтайды, эпитеті табады және өз пікірлерін айтады
Кейбір оқушылар: өз тақырыбын ұсынады, негізгі ойға өз көзқарасын білдіреді, көркемдегіш құралдарды ажыратып, сөйлеу барысында қолданады.....
Подробнее

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Оқу түрлерін қолдану Әлемнің кереметтері Вавилон аспалы бағы (3 сынып, II тоқсан)

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Оқу түрлерін қолдану Әлемнің кереметтері Вавилон аспалы бағы (3 сынып, II тоқсан)

Пән: Әдебиеттік оқу
Бөлім: Сәулет өнері
Сабақ тақырыбы: Оқу түрлерін қолдану Әлемнің кереметтері Вавилон аспалы бағы
Оқу мақсаттары: 3.2.1.2 шығарманы іштей саналы түрде түсініп, көз жүгіртіп, шолып, түртіп алып, қажетті ақпаратты тауып, белгі қойып,сын тұрғысынан бағалап оқу
3.2.8.2 мұғалімнің көмегімен көркем шығарма үзіндісін басқа үлгідегі (иллюстрация, музыка(күй), мультфильм) нұсқасымен салыстыру
Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: мәтінді түсініп оқиды, суретте берілген нұсқасы мен мәтіндегі сипаттауды салыстырады.
Көптеген оқушылар: мәтінді басқа нұсқасымен салыстыра сипаттайды, мәтіннен қажетті ақпаратты тауып, сөздік құрастырады.
Кейбір оқушылар: мәтінді түсініп оқиды, мәтінге сүйеніп, алғашқы нұсқасын сипаттап айтады. .....
Подробнее

Классный час: Сознательное поколение – светлое будущее

Классный час: Сознательное поколение – светлое будущее

Класс: 11.
Мероприятие: классный час.
Сознательное поколение – светлое будущее.
Настоящий прогресс человечества зависит не столько от изобретательности ума, сколько от сознательности.
А. Эйнштейн.


Цель: воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, чувства ответственности за свою Родину, содействовать расширению знаний учеников о роли каждого человека в жизни.
Подробнее

Балабақша тәрбие сағаты: «Әкеммен анаммен»

Балабақша тәрбие сағаты: «Әкеммен анаммен»

Сабақтың мақсаты: 1. Салауатты өмір салтын насихаттай отырып, ата – анамен бала денсаулығын нығайту.
2. Спортшылар арсындағы достық қарым – қатынасты қалыптастыру. Балаларға денсаулықтың қадірін, бағалы екенін түсіндіру және оны сақтауды басты балық екенін ұғындыру.
3. Сенімділікке, қайсарлыққа, белсенділікке, шапшаңдыққа тәрбиелеу.....
Подробнее

Балабақша тәрбие сағаты: Мен көшеде келемін

Балабақша тәрбие сағаты: Мен көшеде келемін

Сабақтың мақсаты : Жолда жүру ережелері туралы мағлұмат беру. Көше қиылысы, бағдаршам,жол белгілері , қоғамдық көліктегі тәртіп ережелері туралы білімдерін бекіту,баланы зейінді,епті болуға тәрбиелеу.
Билигвалдық компоненті : Бағдаршам-светафор.жол белгісі – дорожный знак......
Подробнее

Балабақша тәрбие сағаты: Менің отаным - туған өлкем

Балабақша тәрбие сағаты: Менің отаным - туған өлкем

Сабақтың мақсаты: Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы білімдерін дамыту. Өз туған өлкемізді танып білуге, жақсы көруге, өз еліне, туған өлкеге деген сүйіспеншіліктерін, патриоттық сезімге тәрбиелеу.
Көрнекі құралдар: Суреттер, слайд, карта......
Подробнее

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Әлемнің кереметтері Вавилонның аспалы бағы (3 сынып, II тоқсан)

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Әлемнің кереметтері Вавилонның аспалы бағы (3 сынып, II тоқсан)

Пән: Әдебиеттік оқу
Бөлім: Сәулет өнері
Сабақ тақырыбы: Әлемнің кереметтері Вавилонның аспалы бағы
Оқу мақсаттары: 3.2.1.2 шығарманы іштей саналы түрде түсініп, көз жүгіртіп, шолып, түртіп алып, қажетті ақпаратты тауып, белгі қойып сын тұрғысынан бағалап оқу;
3.2.8.2 мұғалімнің көмегімен көркем шығарма үзіндісін басқа үлгідегі (иллюстрация, музыка (күй), мультфильм) нұсқасымен салыстыру.
Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: шығарманы түсініп оқи алады.
Көптеген оқушылар: шығармадан қажетті ақпаратты таба алады; көркем шығарманы сурет нұсқасымен салыстыра алады.
Кейбір оқушылар: шығармадан қажетті ақпаратты ақпаратты тауып, салыстырады; көркем шығарманы сурет нұсқасымен салыстырып, қорытынды жасайды.....
Подробнее

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Керемет күмбез (Қожа Ахмет Йассауи кітабынан ) (3 сынып, II тоқсан)

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Керемет күмбез (Қожа Ахмет Йассауи кітабынан ) (3 сынып, II тоқсан)

Пән: Әдебиеттік оқу
Бөлім: Сәулет өнері
Сабақ тақырыбы: Керемет күмбез (Қожа Ахмет Йассауи кітабынан )
Оқу мақсаттары : 3.2.9.1 Шығарманың мазмұнына сәйкес түрлі дереккөздерден: иллюстрация, әдеби кітаптар, мультфильм нақты ақпаратты табу және ақпаратты сызба түрінде беру;
3.3.2.1 Шығарма кейіпкеріне хат/ ертегі (кейіпкер қосу, соңын өзгерту...)/ өлең (төрт жолды)/ әңгіме (оқығаны, көргені бойынша) жазу.
Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: мәтіннің мазмұнын түсінеді, сұрақтарға жауап береді.
Көптеген оқушылар: шығарманың мазмұнына сәйкес түрлі дереккөздерден ақпарат таба алады, мәтінді түсініп оқи алады.
Кейбір оқушылар: нақты ақпатты тауып, өз ойын айтады, сөздерді/сөйлемдерді сауатты жазады......
Подробнее

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Көркем шығарма элементтерін салыстыру « Бір минут» (3 сынып, II тоқсан)

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Көркем шығарма элементтерін салыстыру « Бір минут» (3 сынып, II тоқсан)

Пән: Әдебиеттік оқу
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Уақыт
Сабақ тақырыбы: Көркем шығарма элементтерін салыстыру« Бір минут»
Оқу мақсаттары: 3.1.1.1 шығарманың маңызды тұстарын анықтау үшін ашық сұрақтар қою және жауап беру
3.2.8.2 мұғалімнің көмегімен көркем шығарма үзіндісін басқа үлгідегі (иллюстрация/ музыка(күй)/ мультфильм) нұсқасымен салыстыру
Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: мәтінді түсініп оқиды, мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді,мұғалімнің көмегімен шығарманы сурет немесе музыка нұсқасымен салысытырады;
Көптеген оқушылар: шығарманың маңызды тұстарын анықтауда ашық сұрақтар құрастырады және оған жауап береді, шығарманы сурет немесе музыка нұсқасымен салыстырады;
Кейбір оқушылар: шығарманың маңызды тұстарын анықтайды, сұрақтар құрастырады, шығарманы сурет немесе музыка нұсқасымен салыстыруда өз ойын дәлелдейді......
Подробнее

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Алмас Темірбай «Уақыттың қадірі» (3 сынып, II тоқсан)

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Алмас Темірбай «Уақыттың қадірі» (3 сынып, II тоқсан)

Пән: Әдебиеттік оқу
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Уақыт.
Сабақ тақырыбы: Алмас Темірбай «Уақыттың қадірі»
Оқу мақсаттары: 3.1.4.1 сөйлеу барысында мақал-мәтелдерді/ нақыл сөздерді, вербалды емес тілдік құралдарды қолдану
3.2.4.1 өлең, мысал, нақыл сөз, аңыз, бата, әңгіменің жанрлық ерекшеліктерін анықтау
Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: шығарманың жанрлық ерекшелігін біледі, сөйлеу барысында вербалды емес тілдік құралдарды қолана алады;;
Көптеген оқушылар: шығарманың жанрлық ерекшелігін анықтай алады,сөйлеу барысында мақал- мәтелдерді, вербалды емес тілдік құралдарды қолданады;
Кейбір оқушылар:Шығарманың жанрлық ерекшелігін анықтап, салыстыра алады, өз ойын жеткізуде мақал- мәтелдерді, вербалды емес тілік құралдарды қолданып, дәлелдейді......
Подробнее

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Көркем шығарма элементтерін салыстыру №2 (3 сынып, I тоқсан)

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Көркем шығарма элементтерін салыстыру №2 (3 сынып, I тоқсан)

Пән: әдебиеттік оқу
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен
Сабақ тақырыбы: Көркем шығарма элементтерін салыстыру №2
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: (оқу бағдарламасына сілтеме)
3.2.8.2 мұғалімнің көмегімен көркем шығарма үзіндісін басқа үлгідегі (иллюстрация/ музыка (күй)/ мультфильм) нұсқасымен салыстыру
3.1.2.1 шығарманың мазмұнын бірлесе құрастырған жоспар бойынша немесе өз сөзімен толық/таңдауына қарай мазмұндау/ сахналау
3.2.7.1 мұғалімнің көмегімен шығармадағы әдеби көркемдегіш құралдарды (теңеу, эпитет, кейіптеу) табу
Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: мұғалімнің көмегімен мысалдың үзіндісін иллюстрация нұсқасымен салыстырып, өз сөзімен толық (таңдауына қарай) сахналап, әдеби көркемдегіш құралдарды (кейіптеу) табады
Көптеген оқушылар: көркем-бейнелі сөздерді қолданып сахналай алады.
Кейбір оқушылар: тақырып бойынша қосымша мәліметтер мен дәлелдер келтіре алады.....
Подробнее

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Жақсы деген немене жаман деген немене? (3 сынып, I тоқсан)

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Жақсы деген немене жаман деген немене? (3 сынып, I тоқсан)

Пән: Әдебиеттік оқу
Бөлім: Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен
Сабақ тақырыбы: Жақсы деген немене, жаман деген немене?
Оқу мақсаттары: 3.1.5.1 өз ойы мен сезімін көркем-бейнелі сөздерді қолдана отырып жеткізу
3.2.4.1 мақал-мәтел, жұмбақ, ертегі, тұрмыс-салт жырлары, әңгіме, өлеңнің жанрлық ерекшеліктерін анықтау
Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: шығарманың жанрлық ерекшелігін анықтай алады;
Көпшілік оқушылар: көркем -бейнелі сөздерді қолдана отырып,өз ойын жеткізеді
Кейбір оқушылар: көркем – бейнелі сөздерді қолдана отырып, өз йын айтады, мысалдар келтіріп дәлелдейді.......
Подробнее

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Әдеби көркемдеуіш құралдардың қолданысын анықтау (3 сынып, I тоқсан)

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Әдеби көркемдеуіш құралдардың қолданысын анықтау (3 сынып, I тоқсан)

Пән: әдебиеттік оқу
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: «Жанды табиғат» ортақ тақырыбы
Сабақ тақырыбы: 2.7 Әдеби көркемдеуіш құралдардың қолданысын анықтау
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: (оқу бағдарламасына сілтеме)
3.2.7.1 мұғалімнің көмегімен шығармадағы әдеби көркемдегіш құралдарды (теңеу, эпитет, кейіптеу) табу
3.2.3.1 шығарманың тақырыбын анықтау және негізгі ойды білдіріп тұрған мәтін бөлігін/сөйлемді анықтау
3.2.1.1 мәтінді дауыстап түсініп/ рөлге бөліп/ мәнерлеп/ теріп оқу
Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: шығармадағы әдеби көркемдегіш құралдарды (теңеу) тауып, негізгі ойды білдіріп тұрған мәтін бөлігін анықтап және мәтінді түсініп оқу
Көптеген оқушылар: теңеу сөздерді табуда өз тұжырымдарын ұсына алады
Кейбір оқушылар: дәлелдер келтіре отырып, мәтіннің мазмұнын айта алады.....
Подробнее

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Көркем шығарма элементтерін салыстыру (3 сынып, I тоқсан)

Әдебиеттік оқудан сабақ жоспары: Көркем шығарма элементтерін салыстыру (3 сынып, I тоқсан)

Пән: Әдебиеттік оқу
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: «Жанды табиғат» ортақ тақырыбы
Сабақ тақырыбы: 2.8. Көркем шығарма элементтерін салыстыру
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: (оқу бағдарламасына сілтеме) 3.2.8.2 Мұғалімнің көмегімен көркем шығарма үзіндісін басқа үлгідегі /иллюстрация/ музыка (күй) /мультфильм нұсқасымен салыстыру
3.2.4.1 өлең, мысал, нақыл сөз, аңыз, бата, әңгіменің жанрлық ерекшеліктерін анықтау
3.3.3.1 Шығармашылық жұмысын сурет/ сценарий түрінде ұсыну
Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: мұғалімнің көмегімен аңыздың үзіндісін мультфильм нұсқасымен салыстырып, жанрлық ерекшеліктерін анықтап, мәтін бойынша сурет салады
Көптеген оқушылар: аңыздың үзіндісі мен мультфильм нұсқасының нәтижелерін салыстырады және өз пікірлерін айтады
Кейбір оқушылар: тақырып бойынша қосымша мәліметтер мен дәлелдер келтіріп, талдау жасай алады.....
Подробнее

Балабақша сабақ жоспары: Емхана ойыны

Балабақша сабақ жоспары: Емхана ойыны

Сабақтың мақсаты: Балалардың дәрігер еңбегіне бақылау жасау арқылы олардың іс-әрекетін рөлдерге бөліп ойнауға үйрету.Ақ халатты абзал жандардың қамқорлығын, мейірімділігін, кішіпейілдігін сезіне білуге дағдыландыру, ойын арқылы баланың білім деңгейін жандандыра отырып , сөздік қорын молайту, ауызекі сөйлеу мәдениетін қалыптастыру. Жауапкершілікке, адалдыққа, имандылыққа тәрбиелеу.
Әдіс-тәсілдер: түсіндіру, көрсету, сұрақ-жауап, жеке жұмыс , қорытындылау.
Көрнекілік: Әрбір дәрігерге арналған арнайы бөлме, дәрі-дәрмектер , ақ халат, бас киімдер, дәрігерге қажетті құрал жабдықтар.
Алдын ала жұмыс: Балабақша дәрігері Анар апайдың еңбегімен таныстыру.
Қажетті құралдар: дәрі –дәрмектер, кітапшалар, халаттар, бас киімдер,құрал-жабдықтар.....
Подробнее

Балабақша сабақ жоспары: Математикадағы жеті түсті гүл ойыны

Балабақша сабақ жоспары: Математикадағы жеті түсті гүл ойыны

Сабақтың мақсаты: Балаларға тапсырмалар арқылы алған білімдерін бекіту, логикалық ойлауларын және зейіндерін дамыту.
Есеп шығару,7-ге дейінгі сандық және реттік санау дағдыларын жетілдіру, апта атауларын атау, геометриялық пішіндерді ажыратып, өз бетінше жұмыс жасау дағдысын дамытып, сөздік қорын молайту. Ұқыптылыққа, әдептілікке тәрбиелеу.
Қажетті көрнекі құралдар: Жеті түсті желекті гүл, алма ағашы, сандар, жеті қабатты үй, геометриялық пішіндер.
Әдіс-тәсілдер: сұрақ-жауап, әңгімелесу, көрнекілік.....
Подробнее

Балабақша сабақ жоспары: Шымырбекпен бірге фитбол доптар әлемінде ойыны

Балабақша сабақ жоспары: Шымырбекпен бірге фитбол доптар әлемінде ойыны

Сабақтың мақсаты: Балалардың доппен жаттығу жасау іскерлігін (домалату, лактыру, ұстау, баспен итеру, доппен массаж жасау) дамытып, ата-аналарға балалармен бірлесіп шынығудың, жұмыс жасауына ықпал ету және жұптық гимнастиканың тиімділігін арттырып, бір-біріне қамқорлықпен қарауына тәрбиелеу.
Өткізілу түрі: Фитболгимнастика.
Қостілдік құрауыш: доп-мяч.....
Подробнее

Балабақша сабақ жоспары: Сандар әлеміне саяхат ойыны

Балабақша сабақ жоспары: Сандар әлеміне саяхат ойыны

Сабақтың мақсаты: 1-ден 10-ға дейінгі сандар қатары туралы алған білімдерін бекіту. Сандарды басқа сөздермен байланыстыра қолданып айта алу дағдыларын қалыптастыру. Шапшаңдыққа, тез ойлап, қазақ тілінде дұрыс жауап бере алуға үйрету. Балалардың танымдық және логикалық білімдерін арттыру.
Қолданылатын көрнекіліктер мен құрал-жабдықтар: интерактивті тақта мен қаламы, доп, текшелер.
Әдіс-тәсілдері: сұрақ-жауап, пиктограммамен жұмыс (мнемотехнология), интерактивті флипчарт-ойын түрлері, дидактикалық-қимылдық ойыны......
Подробнее

Видеоға түсіріп, бопсалаған: Шымкентте 17 жастағы жасөспірімдер сыныптас қызды зорлап тастаған

Видеоға түсіріп, бопсалаған: Шымкентте 17 жастағы жасөспірімдер сыныптас қызды зорлап тастаған

Шымкентте сыныптас қызын зорлаған 17 жастағы екі жасөспірім сотталды. Мұнымен қоймай, олар өз әрекетін видеоға түсіріп алып, артынша қызды бопсалаған, деп хабарлайды Stan.kz ақпарат агенттігі қаланың қылмыстық істер бойынша мамандандырылған ауданаралық сотының баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Подробнее

Қазақ күресінің Азия чемпионатында моңғолдар жеңісті бермеуі мүмкін

Қазақ күресінің Азия чемпионатында моңғолдар жеңісті бермеуі мүмкін

Тамыздың 16-17 күні Моңғолияда Азия чемпионатын өткізілетін болады. Бүгінгі таңда чемпионатқа дайындықтың белсенді кезеңі жүріп жатыр. Федерациялардан өтінімдер қабылданып, әдеттегіше салмағы, сәйкестігі деген параментрлермен таңдау жүргізіліп, ұйымдастыру мәселелері шешілуде.
Подробнее

Список обладателей образовательных грантов на 2019 - 2020 учебный год

Список обладателей образовательных грантов на 2019 - 2020 учебный год

Министерство образования и науки Республики Казахстан представляет список обладателей образовательных грантов в соответствии с Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 июля 2019 года № 341 «О предоставлении образовательных грантов для обучения в высших и послевузовских учебных заведениях Республики Казахстан».о.....
Подробнее

Курсовая работа: Разработка системы ценообразования товаров

Курсовая работа: Разработка системы ценообразования товаров

Введение
Актуальность темы курсовой работы заключается в том, что цены являются основой всех экономических измерений, оказывают значительное влияние на затраты и результаты деятельности всех хозяйствующих субъектов: предпринимательских структур, домашних хозяйств, народного хозяйства в целом. Цены определяют эффективность внешне экономической деятельности.
Особенно велика их роль в рыночной экономике, где свободные цены выступают основным регулятором пропорций общественного воспроизводства, хозяйственных отношений.
Перед всеми фирмами, организациями встает задача назначения цены на свои товары или услуги. Цена была и остается важнейшим критерием принятия потребительских решений.
Для того чтобы продать свой товар или услугу на рынке, производитель должен назначить на них цены, которые были бы приемлемы покупателям, иначе их невозможно будет удачно продать на рынке. Поэтому фабрика или организация должна выбрать правильную ценовую политику. Цена сохраняет свои позиции как традиционный элемент конкурентной политики, оказывает очень большое влияние на рыночное положение и прибыль предприятия.
Особенно актуальной эта проблема становится в условиях перехода к рыночной экономике, это предполагает объективное и всестороннее участие в регулировании воспроизводственного процесса всех стоимостных экономических категорий, в первую очередь, цены. Ни для кого не секрет, что в условиях рыночной экономики коммерческий успех любого предприятия во многом зависит от правильно выбранной стратегии и тактики ценообразования на товары и услуги.
Объект исследования курсовой работы – система ценообразования на кондитерской фабрике АО «Рахат».
Цель исследования курсовой работы – провести анализ цен и разработать новую ценовую политику на продукцию АО «Рахат».
Для реализации цели в курсовой работе поставлены задачи:
-рассмотреть понятие и виды цен;
-охарактеризовать подходы к ценообразованию;
-дать понятие и выделить виды ценовых стратегий;
-привести общую характеристику АО «Рахат» и ее деятельности;
-провести анализ цен на продукцию и ценовой стратегии;
-дать рекомендации по совершенствованию процесса установления цен на продукцию кондитерской фабрики АО «Рахат».
В первой главе рассматриваются теоретические вопросы политики ценообразования. Во второй главе проводится анализ ценовой политики, и разрабатываются меры по совершенствованию ценообразования фирмы АО «Рахат».
Глава 1. Теоретические основы формирования ценовой стратегии
1.1 Основные подходы к ценообразованию......
Подробнее

Курсовая работа: Развития у гимнастов ловкости за счет подбора упражнений направленных на совершенствование пространственной и временной точности движений

Курсовая работа: Развития у гимнастов ловкости за счет подбора упражнений направленных на совершенствование пространственной и временной точности движений

ВВЕДЕНИЕ
Занятия по гимнастике направлены на развитие и совершенствование у военнослужащих ловкости, силы, силовой выносливости, гибкости, быстроты, пространственной ориентировки, устойчивости к укачиванию и перегрузкам, настойчивости и упорства, смелости и решительности, строевой выправки и подтянутости.
Ловкость - сложное комплексное качество. В большинстве движений она органически связана с быстротой, силой, выносливостью, гибкостью. Совершенствование ловкости, т.е. способности солдат выполнять наиболее точные, соразмеренные и целесообразные движения в сложных ситуациях, осуществляется благодаря применению специально подобранных упражнений для рук, ног и туловища на различных снарядах, элементов акробатики, прыжков и т.д. С помощью специальных гимнастических упражнений возможно определять и совершенствовать степень координации движений у солдат, их умение согласовывать движения различных частей тела, соразмерять мышечные усилия, способность плавно выполнять движения и в нужный момент расслаблять определенные группы мышц.
Гибкость, т.е. способность выполнять движения на большой амплитуде, необходима военнослужащим для выполнения многочисленных действий и упражнений. Особенно важна подвижность в плечевых, тазобедренных суставах позвоночнике. Для развития гибкости применяются различные упражнения с помощью товарища, а также на гимнастической стенке и скамейке.
Пространственная ориентировка так же, как и ловкость, необходима всем военнослужащим, но летчикам и десантникам особенно. Многочисленные упражнения па координацию, акробатика, прыжки на батуте, вращения на лопинге с одновременными поворотами вокруг вертикальной оси и на вертикальных качелях во многом способствуют ее совершенствованию.
Хорошо известно, что качество и эффективность любого вида деятельности во многом зависит от того, занимается ей человек с интересом или же в большей степени по принуждению. Исходя из этого в качестве рабочей гипотезы мы предполагает, что использование на учебно-тренировочных занятиях специальных упражнений направленных на совершенствование пространственной и временной точности движений, координационных способностей и общих двигательных способностей будут способствовать развитию ловкости у гимнастов.
В связи с этим актуальность работы обусловлена:
- высокими требования к уровню развития ловкости у гимнастов;
- отсутствием научных исследований в области подготовки армейских команд ВВУЗов по гимнастике.
Объект исследования – гимнасты сборной команды института......
Подробнее

Курсовая работа: Развития скоростно-силовых способностей у старшеклассников с применением средств гимнастики

Курсовая работа: Развития скоростно-силовых способностей у старшеклассников с применением средств гимнастики

Введение
Основным средством тренировки спортсмена являются физические упражнения [3]. В наиболее общем виде их можно разделить на общеразвивающие и специальные упражнения, которые во взаимосвязи развивают физические способности и формируют техническую подготовленность, необходимую в избранном виде спорта. Гимнастам необходима как общая, так и специальная подготовка. Общая физическая подготовленность служит основой для овладения техникой гимнастических упражнений.
Успешно достигнуть высоких результатов в спорте возможно лишь при условии, что тренировочный процесс будет способствовать повышению функциональных возможностей организма занимающихся и укреплению их здоровья [1, 9, 10, 11].
Одним из важных формирующих факторов спортивной (интегрированной) подготовленности гимнастов является физическая подготовка, направленная на совершенствование двигательной функции спортсмена путем направленного развития его физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости.
В спорте нельзя серьезно мечтать о каких-либо больших успехах без достижения высокого уровня воспитанности комплекса физических качеств. Нередко для достижения успеха в каждом отдельном виде гимнастики необходимо избирательно повысить способность спортсмена к проявлению одного или нескольких физических качеств, которые в наибольшей степени позволяют способствовать решению поставленных спортивных задач.
Современный уровень развития спортивной гимнастики требует от спортсмена высокой степени физической подготовленности. Ведущие теоретики обоснованно утверждают, что овладеть спортивным мастерством невозможно без наличия высокоразвитого комплекса физических качеств [1].
В гимнастике преобладают упражнения скоростно-силового характера [13, 53]. Поэтому важное место в качественной подготовленности на уроках по гимнастике занимают скоростно-силовые способности, которые выражаются в свойстве учеников проявлять максимальные напряжения в минимально короткое время. Вместе с тем, практическая работа в школе показала, что степень развития скоростно-силовых способностей выпускников школ находится на низком уровне развития и требуется технологическая перестройка в управлении и содержании программного материала и методике обучения.
Объект исследования – учебно-воспитательный процесс на уроках гимнастики в школе.
Предмет исследования – методика развития скоростно-силовых способностей юношей старших классов средней общеобразовательной школы средствами гимнастики в урочной форме обучения......
Подробнее

Курсовая работа: РАЗВИТИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА НА УРОКАХ МУЗЫКИ

Курсовая работа: РАЗВИТИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА НА УРОКАХ МУЗЫКИ

Введение
Современное состояние образования характеризуется тенденцией гуманизации и гуманитаризации обучения. Этот процесс проявляется прежде всего в установлении субъектно-субъектных отношений, т.е. ученик рассматривается не как объект для педагогических воздействий, а как субъект со своим внутренним миром, системой ценностей, индивидуальными особенностями и т.д.
Таким образом, общение между учеником и учителем мы рассматриваем не только как взаимодействие, но и как взаимовлияние друг на друга.
Младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом школьного детства. Высокая сензитивность этого возрастного периода определяет большие потенциальные возможности разностороннего развития ребенка.
Основные достижения этого возраста обусловлены ведущим характером учебной деятельности и являются во многом определяющим для последующих лет обучения: к концу младшего школьного возраста ребенок должен хотеть учиться, уметь учиться и верить в свои силы.
Педагогическое общение состоит из 2-х компонентов: вербального и невербального. С одной стороны, они дополняют друг друга, с другой - противоречат.
В музыкально-педагогическом процессе доля так называемой “невербалики” значительно увеличивается. В таких учебных предметах, как математика, физика, литература и другие, в учебном взаимодействии преобладает вербальное общение. На уроках музыки, учитывая их специфику (пение, слушание музыки, исполнение на музыкальном инструменте, дирижирование),несомненно, преобладает невербальное взаимодействие.
Искусство как специфическая форма невербальной коммуникации является могущественным средством не только эстетического воспитания, но и нравственно-идеологического формирования личности, средством эффективной агитации и пропаганды любых идеологических позиций. Иными словами, искусство как инструмент воздействия на психику может быть употреблено как во благо, так и во зло, в зависимости от намерений авторов и исполнителей......
Подробнее

Курсовая работа: Курение, как социальная проблема в обществе

Курсовая работа: Курение, как социальная проблема в обществе

Курение, как социальная проблема в обществе.
Курение является социальной проблемой общества, как для его курящей, так и для некурящей части. Для первой – проблемой является бросить курить, а для второй – избежать влияния курящего общества и не «заразиться» их привычкой, а также – сохранить своё здоровье от продуктов курения, поскольку вещества входящие в выдыхаемый курильщиками дым, не на много безопаснее того, если бы человек сам курил и принимал в себя никотин и многое другое, что входящее в зажжённую сигарету.
Ни для кого не секрет, насколько опасно курение, однако же, во всём мире ежедневно выкуривается около 15 миллиардов сигарет. По оценкам, в США на лечение болезней, связанных с курением, уходит 50 миллиардов долларов в год. Это значит, что в 1993 на каждую купленную пачку сигарет в среднем пришлось примерно 2,06 доллара, затраченных на лечение заболеваний, связанных с курением.
В иных случаях сумма, в которую обходится лечение этих заболеваний, начинает увеличиваться первых дней жизни человека. Вот только один пример: в ходе исследования, проведённого в США, выяснилось, что у курящих женщин удваивается вероятность того, что у них родится ребёнок с расщелиной губы или нёба, а до того, как ребёнку исполнится два года, может понадобиться не меньше 4-х операций. В среднем у человека, страдающего этой болезнью, за всю жизнь на лечение и связанные с ним расходы уйдёт 100.000 долларов. И, конечно же, в деньгах не измерить душевной боли от врождённого дефекта.
Некоторые говорят, что такие большие затраты возмещаются тем, что многие курильщики умирают, не успев воспользоваться пособием социального обеспечения.
Как видно, в США и в других высокоразвитых странах существует программа по выдаче пособий социального обеспечения. Учитывая то, что объектами данного социального исследования являются и курящие и некурящие, это требует больших затрат со стороны государств, проводящих такие программы. Причиной для проведения таких программ в жизнь, является и тот факт, что продукты горения сигарет вредно сказываются и на экологической обстановке и страны и мира в целом. Для сокращения курения можно применять много разных мер, включая и строгое ограничение мест для курения, и штрафы, и законы для жалоб со стороны некурящих, и государственные медицинские учреждения, специализирующиеся на лечении этого вида проблемы и т.д. Говоря о помощи некурящим, можно предложить бесплатное лечение и санаторный отдых страдающим от аллергии на табак и от заражённости организма продуктами дыма сигарет. Но всё это требует пересмотра, как экономической, так и социальной политики государства, в котором мы живём......
Подробнее

Курсовая работа: Культура современного Китая

Курсовая работа: Культура современного Китая

ВВЕДЕНИЕ
«Запад есть запад, восток есть восток,
не встретиться им никогда.
Лишь у подножья
Престола Божья, в день страшного суда».
Эти строки, принадлежащие великому английскому писателю Редьярду Киплингу, и по сей день, привлекают внимание. Одни соглашаются с Киплингом, говоря, что Востоку и Западу действительно не понять друг друга. Другие, наоборот, протестуют, указывая на то, что Восток европеизируется, а Запад проявляет все больший интерес к традициям востока (философии, искусствам, медицине).
Под восточной цивилизацией подразумевается, прежде всего, Индия, Китай и Япония на протяжении гигантского временного промежутка: с середины 2 тысячелетия до н.э. - по 17 век н.э. 3000 лет. За это время на Западе успели одна за другой смениться несколько цивилизаций.
В устойчивости Восточной цивилизации и состоит первая особенность Востока. Запад движется вперед как бы рывками. И каждый рывок (Античность, Средневековье и т.д.) сопровождается крушением старой системы ценностей, а также политических и экономических структур. Развитие Востока, напротив, предстает как сплошная линия. Новые веяния здесь не разрушают устои цивилизации. Напротив, они органично вписываются в старое и растворяются в нем. Восток очень гибок, он способен вобрать и переработать многие чуждые себе элементы. Так, по замечанию одного из крупнейших востоковедов, нашествия «варваров» (кочевых племен, живших на границах Китая и переживавших период разложения первобытнообщинного строя) не только не уничтожили китайское государство, но даже не прервали его существования... И даже в северной части страны, где образовались «варварские» королевства, эти королевства очень скоро перестали быть «варварскими», превратившись в те же китайские. Коренное китайское население этой части страны ассимилировало пришельцев и привило им свою цивилизацию.
Кроме того, в отличие от Европы, на Востоке сосуществовало множество религий, и даже ислам, непримиримый в отношении западного христианства, довольно спокойно уживался с традиционными восточными верованиями. Таким образом, какие бы потрясения не происходили, основы цивилизации оставались незыблемыми.
Второй важной особенностью Востока являлось то, что общество здесь не утеряло связи с природой. Любимым доводом европейских колонизаторов в пользу завоеваний было утверждение, что они облагодетельствовали людей Востока тем, что те были неспособны, создать сами (машинами, новейшим оружием и т.д.). Обычно в этом видят лишь примитивную попытку оправдаться. Однако большинство европейцев были в свое время свято в этом убеждены. Так в чем же здесь дело? Разгадка в принципиальной разнице психологии представителей двух цивилизаций.
Европейцы в своем развитии пошли самым простым путем. Свое несовершенство и слабость перед силами природы они начали возмещать созданием громоздких машин. Они резко выделили себя из природы, перестали чувствовать себя ее частью. Более того, природа в их понимании стала чем-то вроде врага. Ее надо было одолеть, победить, поставить себе на службу. Убедив себя, что человек есть венец творения и все в этом мире создано исключительно для него, европейцы принялись перекраивать природу на свой лад и расхищать ее богатства, не .....
Подробнее

Курсовая работа: Культура саков связь со временем настоящего

Курсовая работа: Культура саков связь со временем настоящего

ВВЕДЕНИЕ.
В первом тысячелетии до н. э. на территории Средней Азии, Ближнего и Среднего Востока сформировались государства Асси¬рия и Мидия. В VI в. на смену Мидийской державе приходит государство Ахеменидов. Основателем его был царь группы пер¬сидских племен Кир II, который в 550 г. до н. э. разгромил и подчинил себе Мидию и создал огромную державу, включавшую в себя, и южные районы Средней Азии. В состав Ахеменидского государства (в промежутке между 530 и 522 гг. до н. э.) входили Парфия, Хорезм, Бактрия, Согдиана, Сака, а народы, которые находились на территории Средней Азии и Казахстана, были завоеваны Ахеменидами, либо подчинены им.
Севернее бактрийцев, согдианцев и хорезмийцев, в степях Казахстана, по сведениям древних источников, обитали кочевые «туры с быстрыми конями». Туры в Персидских источниках именуются саками, что значит «могучие мужи», а в сочинениях греческих авторов фигурируют под именем скифов, которое широ¬ко вошло в обиход, как синоним кочевников.
Древнеримскии ученый I в. н. э. Плиний Старший писал: «По ту сторону Яксарта - (древнее название Сырдарьи) живут скифские племена. Персы вообще называют их саками... Количество скифских народов бесконечно... Знаменитейшие из них саки, массагеты, дай, исседоны... аримаспы».
Саки, судя по дошедшим до нас описаниям, были скотоводами, занимались разведением лошадей крупного и мелкого рогатого скота, были великолепными наездниками и стрелками из лука.
Под именем скифов и саков греки и персы подразумевали, скорее всего, многочисленные союзы родственных племен. Самым многочисленным из них был союз массагетов, о которых Геродот писал: «Народ этот считается многочисленным и воинственным, живет на востоке по ту сторону реки Араке (видимо, Сырдарья) напротив исседонов... По одежде и образу жизни массагеты похожи на скифов. Сражаются они верхом на лошадях и пешие. Знают оба способа войны; сражаются луками и копьями; вооружены обычно и секирами. Все предметы у них из золота и меди. Они ничего не сеют питаясь домашними животными и рыбой, которую в изоби¬лии доставляет им река Араке. Они пьют молоко».
Другие авторы упоминают о том, что «за Согдом, по течению Яксарта (Сырдарьи) обитали саки».
В персидских клинописных надписях говорится о трех группах саков: парадарайя (заморские саки), саках-хаомаварга (саки, изго¬тавливающие напиток хаому), саках-тиграхауда (носящие остроконечные шапки). Где располагались эти племена, сказать сейчас трудно, поскольку точных научных географических привязок древ¬ние авторы не оставили. По мнению ряда исследователей, саки-парадарайа, расселялись в. Приаралье, низовьях Сырдарьи и Амударьи или в Северном Причерноморье; саки-тиграхауда — в районе средней Сырдарьи и на Тянь-Шане; саки-хаомаварга — в долине Мургаба. По мнению К. А. Акишева, сакам-тиграхауда иранских письменных источников соответствуют скифы ортокарибантии, поскольку и то и другое, слово значат «саки в остроконечных шапках». Кроме того, саки, изображенные на барельефах .....
Подробнее

Курсовая работа: Кредитоспособ - заемщика и методы ее оценки

Курсовая работа: Кредитоспособ - заемщика и методы ее оценки

ВВЕДЕНИЕ
Перемены, происходящие в экономике Казахстана, предполагают существенные изменения во взаимоотношениях между коммерческими банками и субъектами хозяйствования. Высокая рискованность банковской деятельности главным образом связана с условиями и результатами деятельности его клиентов.
Анализ структуры активов банковской системы Казахстана свидетельствует о том, что более трети из них приходится на кредитный портфель. Кредитные операции банка являются ведущими среди прочих как по прибыльности, так и по масштабности размещения средств.
В нынешних условиях хозяйствования, коммерческие банки вынуждены работать в необычных обстоятельствах. Они очутились в центре мгогообразных процессов, происходящих в экономике, политике и социальной сфере. Кризис неплатежей повышает риск не возврата ссуды клиентом банку. Поэтому в настоящий большое значение приобретает оценка кредитоспособности потенциальных клиентов.
Исходным моментом в оценке возможностей потенциального клиента, желающего получить кредит, является определение банком возможности заемщика вернуть основную сумму кредита в обусловленное время и уплатить проценты за пользование им.
Один из основных способов избежания не возврата ссуды является тщательный и квалифицированный отбор потенциальных заемщиков. Главным средством такого отбора является экономический анализ деятельности клиента с позиции его кредитоспособности. Под кредитоспособностью понимается такое финансовое состояние предприятия – заемщика, которое дает уверенность в эффективном использовании заемных средств, способности и готовности заемщика возвратить кредит в соответствии с условиями кредитного соглашения.
Существует множество методик оценки качества заемщиков - анализа финансового положения клиента и его надежности с точки зрения своевременного погашения кредита. Применяемые в настоящее время и рекомендуемые способы оценки кредитоспособности заемщика опираются, главным образом, на анализ его деятельности в предшествующем периоде и ориентированы, в основном, на решении расчетных задач. При всем значении таких оценок, они не могут исчерпывающе характеризовать кредитоспособность потенциального заемщика в прогнозе.
Цель данной дипломной работы – рассмотрение методик оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков, применяемые коммерческими банками в процессе кредитного анализа. Провести сравнительный анализ этих методик и охарактеризовать их с точки зрения повышения эффективности кредитных операций коммерческих банков, и способности максимально защитить банк от риска не возврата ссуд. В ходе анализа необходимо выявить преимущества и недостатки, свойственные оценке качества заемщиков, проводимой по этим методикам. Также рассмотрены предложения по усовершенствованию процесса оценки и отбора потенциальных заемщиков для повышения эффективности кредитных операций коммерческих банков и повышения, тем самым, качества портфеля банковских ссуд.
Исследование этих проблем позволит сделать вывод о необходимости внедрения в банковскую практику комплексной методики оценки качества заемщиков, что даст возможность банкам повысить эффективность кредитных операций и качество кредитного портфеля......
Подробнее

Курсовая работа: Кредитная система РК

Курсовая работа: Кредитная система РК

Введение.
В рыночной экономике деньги должны находиться в постоянном обороте, совершать непрерывное обращение. Временно свободные денежные средства должны незамедлительно поступать на рынок ссудных капиталов, аккумулировать в кредитно-финансовых учреждениях, а затем эффективно пускаться в дело, размещаться в тех отраслях экономики, где есть потребность в дополнительных капиталовложениях. Такое движение ссудного капитала, осуществляемое на началах срочности, возвратности и платности, называется кредитом.
Кредитная система – совокупность кредитных отношений и институтов, организующих эти отношения. Кредитная система функционирует через кредитный механизм. Он представляет собой, во-первых, систему связей по аккумуляции и мобилизации денежного капитала между кредитными институтами и различными секторами экономики, во-вторых, отношения, связанные с перераспределением денежного капитала между самими кредитными институтами в рамках действующего рынка капитала, в-третьих, отношения между кредитными институтами и иностранными клиентами. Кредитный механизм включает также все аспекты ссудной, инвестиционной, учредительской, посреднической, консультативной, аккумуляционной, перераспределительной деятельности кредитной системы в лице ее институтов.
Кредитная система играет важнейшую роль в поддержании высокой нормы народнохозяйственного накопления, что характерно для большинства промышленно развитых стран. Он занимает важное место в разрешении проблемы реализации товаров и услуг на рынке. Большой рост потребительского и жилищно-ипотечного кредитования населения в значительной мере расширил рынок для потребительских товаров длительного пользования и сыграл заметную роль в быстром развитии соответствующих отраслей промышленности и строительства.
Международные условия воспроизводства также в большой мере формируются в связи с развитием кредитных отношений в различных формах и с деятельностью банков на мировой арене. Эти факторы способствовали росту международной торговли, который, в свою очередь, подталкивал производство.
Кредитно-финансовые учреждения осуществляют свои функции в экономике по трем основным направлениям: предоставление ссудного денежного капитала и денежных сбережений населения: владение фиктивным капиталом. Широкая сеть специализированных кредитно-финансовых учреждений позволила собрать свободные денежные капиталы и сбережения и предоставить их в распоряжение торгово-промышленных корпораций и государства. Таким образом, развитие кредитной системы явилось одной из важнейших предпосылок обеспечения относительно высокой нормы накопления капитала, что способствовало росту производства и реализации научно-технической революции.
В данной курсовой работе будут подробно рассмотрены сущность и функции кредита и кредитной системы государства (как в институциональном, так и в функциональном аспекте). В 4-ой главе рассматривается кредитная система Казахстана, в частности деятельность Нацбанка РК, коммерческих банков, страховых организаций и пенсионных фондов.
Глава 1. Сущность и функции кредита......
Подробнее

Курсовая работа: Кредитная система РК.

Курсовая работа: Кредитная система РК.

ВВЕДЕНИЕ
Одна из главных проблем в нынешних условиях – обеспечение стабильного функционирования денежной системы, составной частью которой является денежно-кредитная политика. В настоящее время ситуация в кредитной сфере в республике определяется двумя факторами. Во-первых, кризисными процессами в экономике, во-вторых, недостаточной отработанностью самих кредитных отношений, переживающих новый этап своего функционирования в рыночной среде.
В рыночной экономике деньги должны находиться в постоянном обороте, совершать непрерывное обращение. Временно свободные денежные средства должны незамедлительно поступать на рынок ссудных капиталов, аккумулировать в кредитно-финансовых учреждениях, а затем эффективно пускаться в дело, размещаться в тех отраслях экономики, где есть потребность в дополнительных капиталовложениях. Кредит представляет собой движение ссудного капитала, осуществляемое на началах срочности, возвратности и платности.
Кредитная система как совокупность кредитно-финансовых институтов аккумулирует свободные денежные капиталы, доходы и сбережения различных слоев населения и предоставляет их в ссуду фирмам, правительству и частным лицам.
Кредитная система регулирует денежное обращение в стране. Предоставляет различные услуги юридическим и физическим лицам, при этом возникают кредитные экономические отношения.
 КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА РК
В целом общая структура кредитной системы схематично может быть представлена следующим образом (рис.1):
Рис. 1. Структура кредитной системы
При выполнении кредитной системой своей функции возникают кредитные отношения. Экономические связи между кредитными .....
Подробнее

Курсовая работа: Кредитная система государства

Курсовая работа: Кредитная система государства

Введение.
В рыночной экономике деньги должны находиться в постоянном обороте, совершать непрерывное обращение. Временно свободные денежные средства должны незамедлительно поступать на рынок ссудных капиталов, аккумулировать в кредитно-финансовых учреждениях, а затем эффективно пускаться в дело, размещаться в тех отраслях экономики, где есть потребность в дополнительных капиталовложениях. Такое движение ссудного капитала, осуществляемое на началах срочности, возвратности и платности, называется кредитом.
Кредитная система – совокупность кредитных отношений и институтов, организующих эти отношения. Кредитная система функционирует через кредитный механизм. Он представляет собой, во-первых, систему связей по аккумуляции и мобилизации денежного капитала между кредитными институтами и различными секторами экономики, во-вторых, отношения, связанные с перераспределением денежного капитала между самими кредитными институтами в рамках действующего рынка капитала, в-третьих, отношения между кредитными институтами и иностранными клиентами. Кредитный механизм включает также все аспекты ссудной, инвестиционной, учредительской, посреднической, консультативной, аккумуляционной, перераспределительной деятельности кредитной системы в лице ее институтов.
Кредитная система играет важнейшую роль в поддержании высокой нормы народнохозяйственного накопления, что характерно для большинства промышленно развитых стран. Он занимает важное место в разрешении проблемы реализации товаров и услуг на рынке. Большой рост потребительского и жилищно-ипотечного кредитования населения в значительной мере расширил рынок для потребительских товаров длительного пользования и сыграл заметную роль в быстром развитии соответствующих отраслей промышленности и строительства.
Международные условия воспроизводства также в большой мере формируются в связи с развитием кредитных отношений в различных формах и с деятельностью банков на мировой арене. Эти факторы способствовали росту международной торговли, который, в свою очередь, подталкивал производство.
Кредитно-финансовые учреждения осуществляют свои функции в экономике по трем основным направлениям: предоставление ссудного денежного капитала и денежных сбережений населения: владение фиктивным капиталом. Широкая сеть специализированных кредитно-финансовых учреждений позволила собрать свободные денежные капиталы и сбережения и предоставить их в распоряжение торгово-промышленных корпораций и государства. Таким образом, развитие кредитной системы явилось одной из важнейших предпосылок обеспечения относительно высокой нормы накопления капитала, что способствовало росту производства и реализации научно-технической революции.
В данной курсовой работе будут подробно рассмотрены сущность и функции кредита и кредитной системы государства (как в институциональном, так и в функциональном аспекте). В 4-ой главе рассматривается кредитная система Казахстана, в частности деятельность Нацбанка РК, коммерческих банков, страховых организаций и пенсионных фондов.
Глава 1. Сущность и функции кредита......
Подробнее

Курсовая работа: КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ, ВЗЫСКИВАЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ АСТАНЫ

Курсовая работа: КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ, ВЗЫСКИВАЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ АСТАНЫ

ВВЕДЕНИЕ
Рассматриваемая тема на сегодняшний день является одной из актуальных.
На основании Конституции Республики Казахстан ее статьи 24 «Каждый имеет право на свободу труда, свободный выбор профессии»1
Кроме того, статьей Конституции 35 «Уплата законно установленных налогов, сборов и иных платежей, является долгом и обязанностью каждого»2.
Налоги в Республике Казахстан взыскиваются на основе Налогового Кодекса Республики Казахстан от 19 июня 2001 года. Основным органом, осуществляющим налоговое регулирование является налоговая система
По своему содержанию налоговая система как инструмент экономической и налоговой политики должна способ¬ствовать реализации и повыше¬нию эффективности социально-экономической политики государ¬ства.
Налоговая система представляет совокупность сложных, взаимосвязанных социально – экономических отношений между различными го¬сударствами, государством и налогоплательщиками, между отдельными налогоплательщиками по поводу финансового обеспечения деятельности го-сударства, регионов, а также непосредственно участвующих в нем предприятий, организа¬ций и физических лиц.
И чем гармоничнее эти взаимо¬отношения, тем выше активное влияние налоговой системы на эффективность экономической политики страны.
Активность налоговой системы в основном проявляется в выпол¬нении двух ее функций: фискальной и регулирующей. Фискальная функция налоговых органов, позволяет стране формировать государ¬ственные денежные доходы, обес¬печивающие реализацию эконом и ческой политики.
Регулирующая функция таможенной системы, отражая обязанности госу-дарства перед налогоплательщи¬ками, характеризует способность системы к стимулирующему воз¬действию на экономику, обеспе¬чивая равномерное и позитивное ее развитие.
Велики возможности налоговой системы в реализации конт¬рольной, перераспределительной и стимулирующей функций, в по¬вышении конкурентоспособности1. Указанные функции налоговой системы проявляются через налоговую политику, через размеры и ставки оплотов, систему льгот. В отлаженной налоговой системе комплексно реализуются все ее функции. Однако в каждый определенный момент в соответ¬ствии с целями, задачами, струк¬турой экономической политики приоритет может отдаваться либо фискальной, либо регулирующей функции таможенной системы. В этом и состоит суть гармоничной таможенной политики, ее способ¬ность стать составляющей, .....
Подробнее

Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Шалкиіз жырау «Би Темірге бірінші толғауы» 6-сабақ (8 сынып, I тоқсан )

Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Шалкиіз жырау «Би Темірге бірінші толғауы» 6-сабақ (8 сынып, I тоқсан )

Пән: Қазақ әдебиеті
Бөлім атауы: Дананың сөзі - ақылдың көзі
Сабақ тақырыбы: Шалкиіз жырау «Би Темірге бірінші толғауы» 6-сабақ
Осы сабаққа қатысты оқу мақсаттары: Т/Ж 8.1.2. 1 - әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу
Сабақ мақсаты: Әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашады......
Подробнее

Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Шалкиіз жырау «Би Темірге бірінші толғауы» 5-сабақ (8 сынып, I тоқсан )

Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Шалкиіз жырау «Би Темірге бірінші толғауы» 5-сабақ (8 сынып, I тоқсан )

Пән: Қазақ әдебиеті
Бөлім атауы: Дананың сөзі - ақылдың көзі
Сабақтың тақырыбы: Шалкиіз жырау «Би Темірге бірінші толғауы» 5-сабақ
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.3.2.1 шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;
Сабақ мақсаттары:
Оқушылар:
• толғау мазмұнындағы мәдени құндылықтарды бүгінгі өмірмен байланыстыра отырып салыстырады, жаңашылдығын бағалайды......
Подробнее

Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Шалкиіз жырау «Би Темірге бірінші толғауы» 4-сабақ (8 сынып, I тоқсан )

Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Шалкиіз жырау «Би Темірге бірінші толғауы» 4-сабақ (8 сынып, I тоқсан )

Пән: Қазақ әдебиеті
Бөлім атауы: Дананың сөзі - ақылдың көзі
Сабақтың тақырыбы: Шалкиіз жырау «Би Темірге бірінші толғауы» 4-сабақ
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.1.2.1 әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу
Сабақ мақсаттары:
Оқушылар:
• автор не айтқысы келді, көтерілген мәселеге оның көзқарасы қандай, нені дәріптейтінін біледі;
• оларды ұлттық мүддемен байланыстырады......
Подробнее

Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Шалкиіз жырау «Би Темірге бірінші толғауы» 3-сабақ (8 сынып, I тоқсан )

Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Шалкиіз жырау «Би Темірге бірінші толғауы» 3-сабақ (8 сынып, I тоқсан )

Пән: Қазақ әдебиеті
Бөлім атауы: Дананың сөзі - ақылдың көзі
Сабақтың тақырыбы: Шалкиіз жырау «Би Темірге бірінші толғауы» 3-сабақ
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау;
Сабақ мақсаттары:
Оқушылар:
• жыраудың өз тұлғасы мен әмірші бейнесіне;
• жыраулық дәстүрге сай берілген ақыл-кеңестерге талдау жасайды......
Подробнее

Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Шалкиіз жырау «Би Темірге бірінші толғауы» 2-сабақ (8 сынып, I тоқсан )

Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Шалкиіз жырау «Би Темірге бірінші толғауы» 2-сабақ (8 сынып, I тоқсан )

Пән: Қазақ әдебиеті
Бөлім атауы: Дананың сөзі - ақылдың көзі
Сабақ тақырыбы: Шалкиіз жырау «Би Темірге бірінші толғауы» 2-сабақ
Осы сабаққа қатысты оқу мақсаттары: Б/С 8.3.3.1 - шығарманың көркемдік-идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу.
Cабақ мақсаттары: Шығарманың көркемдік-идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазады......
Подробнее

Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Шалкиіз жырау «Би Темірге бірінші толғауы» 1-сабақ (8 сынып, I тоқсан )

Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Шалкиіз жырау «Би Темірге бірінші толғауы» 1-сабақ (8 сынып, I тоқсан )

Пән: Қазақ әдебиеті
Бөлім атауы: Дананың сөзі - ақылдың көзі
Сабақ тақырыбы: Шалкиіз жырау «Би Темірге бірінші толғауы» 1-сабақ
Осы сабаққа қатысты оқу мақсаттары:
8.1.4. 1 - көркем шығармалардан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану.
8.2.4.1 - шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп креативті жазу.
Cабақ мақсаттары:
Көркем шығармалардан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолданады;
Шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп креативті жазады......
Подробнее

Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Ахмет Йасауи «Даналық кітабы»«Даналық кітабы» - мемуарлық сипаттағы шығарма (8 сынып, I тоқсан )

Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Ахмет Йасауи «Даналық кітабы»«Даналық кітабы» - мемуарлық сипаттағы шығарма (8 сынып, I тоқсан )

Пән: Қазақ әдебиеті
Бөлім атауы: Дананың сөзі - ақылдың көзі
Сабақтың тақырыбы: Ахмет Йасауи «Даналық кітабы» «Даналық кітабы» - мемуарлық сипаттағы шығарма
Сабақта жүзеге асырылатын мақсаттар: (Оқу бағдарламасына сілтеме) А/И3. Көркем шығарманың тілі
Сабақ мақсаты: Шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау.....
Подробнее

Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Медетбек Темірхан «Тәуелсізбін» өлеңі 2-сабақ (7 сынып, IV тоқсан )

Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Медетбек Темірхан «Тәуелсізбін» өлеңі 2-сабақ (7 сынып, IV тоқсан )

Пән: Қазақ әдебиеті
Бөлім атауы: Ұрпақ тәрбиесі
Сабақтың тақырыбы: Медетбек Темірхан «Тәуелсізбін» өлеңі 2-сабақ
Осы сабақ арқылы жүзеге асатын оқу мақсаттары:
7.А/И2.Эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау.
7.А/И3.Шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау.
7.Б/С3.Шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу.
Сабақтың мақсаттары:
Барлық оқушылар
• Автор бейнесін анықтайды;
• Шығармадағы көркемдегіш құралдарды біледі;
• Шығарманы талдайды;
• Эссе жазады.
Көптеген оқушылар
• Шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдайды;
• Шығармадағы көркемдегіш құралдарды талдайды;
• Әдеби эссе жазады.
Кейбір оқушылар
• Әдеби эссе жазуда ұлттық құндылықтарды өте жақсы қолданады;
• Шығармадағы көркемдегіш құралдарды талдай отырып, қолданады.....
Подробнее

Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Медетбек Темірхан «Тәуелсізбін» өлеңі 1-сабақ (7 сынып, IV тоқсан )

Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Медетбек Темірхан «Тәуелсізбін» өлеңі 1-сабақ (7 сынып, IV тоқсан )

Пән: Қазақ әдебиеті
Бөлім атауы: Ұрпақ тәрбиесі
Сабақтың тақырыбы: Медетбек Темірхан «Тәуелсізбін» өлеңі 1-сабақ
Осы сабақ арқылы жүзеге асатын оқу мақсаттары: 7.Т/Ж1.Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау.
7.Т/Ж4.Көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту.
Сабақтың мақсаттары:
Барлық оқушылар
• Әдеби шығарманың сюжетін біледі;
• Кейіпкер бейнесін таниды;
Көптеген оқушылар
• Шығарма сюжетін талдайды;
• Кейіпкер бейнесін ашады;
Кейбір оқушылар
• Шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдайды;
• Үзінділерді жатқа айтады.....
Подробнее

Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: «Прописка» әңгімесі – көркемдік деңгейі жоғары туынды (6 сынып, IV тоқсан )

Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: «Прописка» әңгімесі – көркемдік деңгейі жоғары туынды (6 сынып, IV тоқсан )

Пән: Қазақ әдебиет.
Бөлім тақырыбы: Тәуелсіздік - қасиет тұнған ұлы ұғым
Сабақтың тақырыбы: «Прописка» әңгімесі – көркемдік деңгейі жоғары туынды
Оқу бағдарламасына сілтеме: А/И3. Көркем шығарманың тілі
Сабақтың мақсаты: Шығармадағы көркем ауыстыруларды (троптарды: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градация, арнау) анықтау....
Подробнее

Әдемі және ерекше қыздар есімдері мағынасы (А әрпі бойынша ат қою)

Әдемі және ерекше қыздар есімдері мағынасы (А әрпі бойынша ат қою)

АБИРА - тәжік тілінен алынған абера — шөбере, шөбере қыз.

АҒИЛА - араб және иран тілдерінен алынған агиля — ақылды, парасатты сөзінен жасалған.

АҒЛИЯ - грек тілінен — сұлулық, көркемдік, салтанат.

АДЛИЯ - тәжік тілінен алынған адл — әділдік, ақиқаттық + ия қосымша.
Подробнее

Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: «Жусан иісі» хикаятындағы көркем ауыстырулардың қолданылуы (6 сынып, III тоқсан )

Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: «Жусан иісі» хикаятындағы көркем ауыстырулардың қолданылуы (6 сынып, III тоқсан )

Пән: Қазақ әдебиеті
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Мен балаң жарық күнде сәуле қуған...
Сабақтың тақырыбы: «Жусан иісі» хикаятындағы көркем ауыстырулардың қолданылуы
Оқу бағдарламасына сілтеме: А/И3.Шығармадағы көркем ауыстыруларды (троптарды: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градация, арнау) анықтау
Сабақтың мақсаты:
Оқушылардың барлығы орындай алады:
Шығармадағы көркем ауыстыруларды анықтаймын.
Оқушылардың көпшілігі орындай алады:
Үзіндіні өз ойыммен жалғастырамын.
Кейбір оқушылар орындай алады:
Көркем ауыстыруларды орынды қолана аламын.....
Подробнее

Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: «Ғылым таппай мақтанба» өлеңінің көркемдік құндылығы (6 сынып, II тоқсан )

Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: «Ғылым таппай мақтанба» өлеңінің көркемдік құндылығы (6 сынып, II тоқсан )

Пән: Қазақ әдебиеті
Ұзақ мерзімді жоспар бөлім: Абайды оқы, таңырқа!
Сабақтың тақырыбы: «Ғылым таппай мақтанба» өлеңінің көркемдік құндылығы
Осы сабақ арқылы жүзеге асатын оқу мақсаттары: Б/С1.Тарихи және көркемдік құндылығы
Сабақтың мақсаттары: 6.3.1.1-шығармадағы кейіпкерлерді өзара салыстыра отырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру....
Подробнее

Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: «Алып Ер Тұңға» жырының көркемдік тәсілдері (6 сынып, I тоқсан )

Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: «Алып Ер Тұңға» жырының көркемдік тәсілдері (6 сынып, I тоқсан )

Пән: Қазақ әдебиеті
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Туған жерім - аялы алтын бесігім
Сабақтың тақырыбы: «Алып Ер Тұңға» жырының көркемдік тәсілдері
Осы сабақ арқылы жүзеге асатын оқу мақсаттары: 6.2.3.1 - шығармадағы көркем ауыстыруларды (троптарды: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градация, арнау) анықтау;
Сабақтың мақсаттары:
Оқушылардың барлығы орындай алады:
Көркемдегіш құралдарды түсінеді.
Оқушылардың көпшілігі орындай алады:
Жырдағы көркемдегіш тәсілдерді анықтайды.
Кейбір оқушылар орындай алады:
Жырдағы көркемдегіш тәсілдерді анықтап, қолданылу мағынасын түсінеді.....
Подробнее

Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Ақ кимешек астынан сені көрем (5 сынып, IV тоқсан )

Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Ақ кимешек астынан сені көрем (5 сынып, IV тоқсан )

Пән: Қазақ әдебиеті
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Отбасы құндылықтары.
Сабақтың тақырыбы: Ақ кимешек астынан сені көрем
Осы сабақ арқылы жүзеге асатын оқу мақсаттары: Б/С1.Тарихи және көркемдік құндылығы.
Сабақтың мақсаты:
Барлық оқушылар орындай алады: шығарманың мазмұны мен тақырыбын меңгереді, құндылықтарды анықтайды.
Оқушылардың көпшілігі орындай алады: шығармадағы сөздердің мағынасын түсініп, тапсырмаларды орындайды.
Кейбір оқушылар орындай алады: шығарма бойынша берілген күрделі сұрақты талқылайды және пікір айтады.....
Подробнее

Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Өзгеру ешқашан кеш емес (5 сынып, III тоқсан )

Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Өзгеру ешқашан кеш емес  (5 сынып, III тоқсан )

Сабақ: Қазақ әдебиеті
Бөлім: Адамгершілік – асыл қасиет
Сабақтың тақырыбы: Өзгеру ешқашан кеш емес
Оқу мақсаты: 5.Б/С1.Шығармадағы эпизодтар арқылы тарихи құндылығын бағалау
5.А/И2.Эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау.
Сабақ мақсаты:
Шығарманың бөліктері арқылы эпизодтардың өмірдегі сабақ болатын тұстарын анықтау
Автордың кейіпкер жасау шеберлігін ескере отырып, осы тақырыптағы әлемдік шығармамен салыстыру.....
Подробнее

Әдемі және ерекше қыздар есімдері мағынасы (Ұ әрпі бойынша ат қою)

Әдемі және ерекше қыздар есімдері мағынасы (Ұ әрпі бойынша ат қою)

ҰЛБАЛА - қыздан кейінгілері ер бала болсын деп қойылған есім.

ҰЛЖАН - ұл баласы аз немесе жоқ ата-ана қызына осылай ат беріп отырған. Синонимдері — Ұлбике, Ұлбибі, Ұлғанай, Ұлтай, Ұлдай, Ұлдыш, т. б.

ҰЛПА - қазақ— жапырақтап мамыр айында жауған жұмсақ, аппақ ақ қар. Пәктіктің, ақтықтың, тазалыктық символы.

ҰЛФАТ - араб тілінен — достық, махаббат.

ҰРҚИЯ - араб тілінен алынған рукя — асқан сүйкімді, әдемі, шырайлы.
Подробнее

Әдемі және ерекше қыздар есімдері мағынасы (Ф әрпі бойынша ат қою)

Әдемі және ерекше қыздар есімдері мағынасы (Ф әрпі бойынша ат қою)

ФАЗИЛА - араб тілінен алынған — аса қадірлі, құрметті қыз (әйел); сый, құрметке лайық, тамаша кісі. Өзгерген түрі — Бәзила.

ФАРИДА - араб тілінен — інжу, маржан; теңдесі жоқ, сирек зат.

ФАРИЗА - араб тілінен — міндет, борыш.

ФАТИМА - араб тілінен — емшек сүтінен айырған қыз, ер жетіп, өскен қыз. Өзгерген түрі — Батима.

ФАУЗИЯ - араб тілінен — жеңуші, жеңімпаз; салтанат.

ФИРУЗА – иран және тәжік тілдерінен — бақытты, ырысты; нұр шашушы.
Подробнее

Әдемі және ерекше қыздар есімдері мағынасы (Т әрпі бойынша ат қою)

Әдемі және ерекше қыздар есімдері мағынасы (Т әрпі бойынша ат қою)

ТАЛЖАН – тал - өзен бойында өсетін сәнді, нәзік, иіліп тұратын ағаштың бір түрі, қосымша - жан.

ТАЛШЫБЫҚ - қыз бала талшыбықтай көркем, әдемі болсын деп қойылған есім.

ТАЛШЫН – ағашының бір түрі. Әдемі, әдемі түс деген мағынасын білдіреді.

ТАМАРА - көне еврей тіліндегі құрма ағашы.

ТАМАША – көріністік, ерекше, өте әдемі қыз болсын деп қойылған есім.
Подробнее

Әдемі және ерекше қыздар есімдері мағынасы (Ү әрпі бойынша ат қою)

Әдемі және ерекше қыздар есімдері мағынасы (Ү әрпі бойынша ат қою)

ҮМІГҮЛСІМ - араб тілінен - Гүлсімнің анасы, туысы; монтиған, томпиған бүйрек бет.

ҮМІТ - иран тілінен алынған — омид — сенім, тілек, қалау.

ҮРИЯ - араб тілінен алынған хория — хор қызы, сұлу, көркем.
Подробнее

Әдемі және ерекше қыздар есімдері мағынасы (І әрпі бойынша ат қою)

Әдемі және ерекше қыздар есімдері мағынасы (І әрпі бойынша ат қою)

ІНЖҮ – теңіз астынан алынатын түсі ақ, қызғылт немесе сары, кейде қара әдемі седепті тастар; Маржан.

ІҢКӘР - араб тілінен алынған — құмар көңіл, ынтық, аса жақсы көретін ынтызар. Біріккен тұлғалы есім – Іңкәрбала.
Подробнее

Әдемі және ерекше қыздар есімдері мағынасы (Ы әрпі бойынша ат қою)

Әдемі және ерекше қыздар есімдері мағынасы (Ы әрпі бойынша ат қою)

ЫРЫСАЛДЫ - ырыстың, бақыттың алды. Қазақ тұңғыш балаға ырыстың бастауы болсын деп осындай есім берген.

ЫРЫСБАЛА - бақытты, ырысты қыз бала. Синонимдері — Ырысжан, Ырысқан, Ырысқалым.

ЫРЫСТЫ - бақытты, құтты.
Подробнее

Әдемі және ерекше қыздар есімдері мағынасы (Ш әрпі бойынша ат қою)

Әдемі және ерекше қыздар есімдері мағынасы (Ш әрпі бойынша ат қою)

Шара-Шырынгүл

ШАРА – қазақ есімі — көздің ұясы, ойдымы, көздің аумақ көлемі; амал, әдіс, айла.

ШАРАПАТ - араб тілінен алынған шарафат — ізгілік, адамгершілік, жақсылық; абырой, құрмет, даңқ, ізет.

ШАРБАНУ - иран тілінен алынған шахр + бану — ханым, қала бастығы, әкімі; қаланың сұлу бикештері.

ШАФИҒА - араб тілінен алынған — шарапат, мейірім жасаушы, рақымы мол қыз.
Подробнее

Әдемі және ерекше қыздар есімдері мағынасы (Қ әрпі бойынша ат қою)

Әдемі және ерекше қыздар есімдері мағынасы (Қ әрпі бойынша ат қою)

ҚАЗИЗА - (қараңыз: Ғазиза).

ҚАЗИЛА - араб тілінен алынған қази , қазы — даулы іске билік айтушы + ла қосымша.

ҚАЗЫНА - араб тілінен алынған хәзинә — байлық, қойма; қазына. Аса қымбатты деген мағына береді.

ҚАЛАМҚАС - жіңішке келген әдемі қара қас. Халық арасында кеңінен тараған есім.
Подробнее

Әдемі және ерекше қыздар есімдері мағынасы (К әрпі бойынша ат қою)

Әдемі және ерекше қыздар есімдері мағынасы (К әрпі бойынша ат қою)

КАБИРА - араб тілінен алынған кабир — ұлы, зор, үлкен; маңызды, байыпты, салмақты.

КАРИНА - жаңа есім — Карск теңізі атынан қойылған есім.

КӘМАЛИЯ - араб тілінен алынған камал — толықтық, жетіктік.

КӘРИМА - араб тілінен алынған карим — жомарт, мырза, ақкөңіл, кеңпейіл, сүйкімді.

КӘУСӘР – араб тілінен алькаусар –жұмақ көзінен жыққан су, яғни таза, мөлдір жан деген мағынаны білдіреді.
Подробнее

Алфавит бойынша әдемі, ерекше қыздар есімдері мағынасы

Алфавит бойынша әдемі, ерекше қыздар есімдері мағынасы

АБИРА - тәжік тілінен алынған абера — шөбере, шөбере қыз.

АҒИЛА - араб және иран тілдерінен алынған агиля — ақылды, парасатты сөзінен жасалған.

АҒЛИЯ - грек тілінен — сұлулық, көркемдік, салтанат.

АДЛИЯ - тәжік тілінен алынған адл — әділдік, ақиқаттық + ия қосымша.
Подробнее

Әдемі және ерекше қыздар есімдері мағынасы (Р әрпі бойынша ат қою)

Әдемі және ерекше қыздар есімдері мағынасы (Р әрпі бойынша ат қою)

РАБИЯ - араб тілінен — тәрбиелеуші, тәрбие беруші.

РАЙГҮЛ - араб тілінен — райхан гүлі.

РАЙСА - грек тілінен - биязы, жұмсақ, жөн білгіш.

РАЙХАН - араб тілінен — хош иісті гүл.

РАСИМА - араб тілінен....
Подробнее

Әдемі және ерекше қыздар есімдері мағынасы (П әрпі бойынша ат қою)

Әдемі және ерекше қыздар есімдері мағынасы (П әрпі бойынша ат қою)

ПАНА - иран тілінен алынған панаһ — сая; қорғаныш, сая, таса.

ПАРАСАТ - араб тілінен — ақыл, сана.

ПАРЗАН - иран тілінен алынған фарзане — данышпан, ғұлама; ақылды.

ПЕРИЗАТ - иран тілінен алынған — пани ~ пері + зат әдемі, сұлу, асқан сұлу, көркем қыз.
Подробнее

Әдемі және ерекше қыздар есімдері мағынасы (Ө әрпі бойынша ат қою)

Әдемі және ерекше қыздар есімдері мағынасы (Ө әрпі бойынша ат қою)

ӨМІРГҮЛ - өмірдің қуанышы, жайнаған гүлі.

ӨМІРШЕ - араб тілінен алынған — өмір бақи, мәңгілік.

ӨНЕГЕ - үлгі, тәрбие.

ӨРБИКЕ - қазақ сөзінен өр ауыспалы мағынасы паң, ерекше ерен, бике , бикеш — ханзада, ханша, яғни ерекше, асыл туған бикеш.

ӨРЗИЯ - асқан сұлу, адемі қыз.
Подробнее

Қазақ тілінен сабақ жоспары: Туризмді дамыту жолындағы проблемалар (8 сынып, IV тоқсан )

Қазақ тілінен сабақ жоспары: Туризмді дамыту жолындағы проблемалар (8 сынып, IV тоқсан )

Пән: қазақ тілі
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Қазақстандағы туризм және экотуризм
Сабақтың тақырыбы: Туризмді дамыту жолындағы проблемалар
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.2.1.1 тұтас және аралас мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, сурет) ақпаратты салыстыру
Сабақтың мақсаттары: Мәтін мен кестедегі мәліметті салыстырады. ....
Подробнее