Методика 2023 сәуір


Методика 2023 сәуір

3-7сәуір

Методика 1

1.Толық жауап беруге,өз ойларын анық білдіруге,өз идеяларын дамытуға көмектесетін және тапсырманы орындау барысында бағдар беретін сұрақ? Сынақтан өткізу

2.Оқу үдерісінің тиімділігін анықтайтын фактор?Балалардың қалай оқитынын мұғалімнің түсінуі

3.Баланың білім-дағды,білік және өз бетінше әрекет ету мүмкіндіктерін дамуына қарай орнатылатын,нығайтылатын,бөлшектенетін уақытша құрал?Көпіршелер

4. Оқушылардың анағұрлым толық жауап беруіне, өз идеяларын дамытуына көмектесетін сұрақ тәсілі?Сынақтан өткізу сұрағы

5. Оқушылардың анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге,идеяларын дамытуға көмектесетін,тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар беріп отыратын сұрақ қою тәсілі ?Сынақтан өткізу

6. Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланатын сынақтан өткізу сұрақ қою мысалы? Осы ойыңызды дәлелдейтін мысал бар ма?

7. Оқушылардың анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге,идеяларын дамытуға көмектесетін сұрақ қою тәсілі ?Сынақтан өткізу

8.Оқушы жауап берген соң кідіріс жасау қажеттігі? оқушы өз жауабын түзетуге, нақтылауға мүмкіндік алады

9. Оқушыға өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетін және тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар беретін сұрақ ?Сынақтан өткізу

10. Сұрақ қойылғаннан кейінгі кідіріспен қатар, оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау қажеттігі ?Оқушы өз жауабын түзетуге, нақтылауға мүмкіндік алады

11.Белгілі бір қасиеттерді қалыптастыру мақсатымен тәрбиеленушінің сезіміне,мінез-құлқына ықпал ету амалдары?Тәрбие әдісі

12.Оқытудың түсініктілік принципі? Өтілетін материалдың мазмұны оқушылардың мүмкіндігіне сәйкес келуін талап етеді

13.Тәрбиеленушінің қоғамдық мораль талаптарына сай санасына,сезіміне,әдет-қылығына,мақсат бағытына жүйелі түрде ықпал ету?Адамгершілік тәрбиесі

14.Педагогиканы оқыту әдістемесінің зерттеу нысаны?Педагогиканың үдерісі

15.Сұрақ қою? Сапаны арттыру

16.Оқушының оқудағы шынайы жетісігінің көрсеткіші?Білім,білік,оқу-танымдық іскерлікті меңгеруі

17.Тәрбие жұмысының заңдылықтары?Тәрбие мен дамудың бірлігі және өзара байланыстылығы

18.Ұжым тәрбие субьектісі ретінде?Тұлғаның дамуына бағытталады

19.Жаңа материалды өткен материалмен байланыстыруды талап ететін дидактикалық принципі? Бірізділік

20. Оқушының оқудағы шынайы жетісігінің көрсеткіші? Оқу танымдық іс -әрекетті меңгеруі

Методика 2

1) Оқу үдерісінің тиімділігін айқындаушы негізгі факторларының бірі? Оқу нәтижелігін бағалау мүмкіндігін білу

2) Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланатын басқаға бағыттау сұрақ қою мысалы? Көмектесе алатындар бар ма?

3)Бәсекелестікке құрылғандықтан, топ ортақ шешімге келе алмайтын әңгіме түрі? Әңгіме-дебат

4)Оқушылардың алғашқы жауабын алу үшін және олардың жауабын түзетуге сұрақ түрі? Түрткі болу

5)Кіші жастағы балалар дәл өзін қоршаған ортамен және адамдармен әрекеттесу кезінде оқу және даму жүзеге асады деп қарастырған оқу тәсілі? Танымдық

6) Жинақтау, бағалау деңгейіндегі тапсырмаларға бағытталған сұрақ? Жоғары дәрежелі

7) Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланатын түрткі болу сұрақ қою мысалы? Оқудағы кедергілер туралы не айтуға болады ?

8)Сұрақты қарапайым етіп қою, өткен материалға оралу, ойға салу, дұрысын қабылдау және толығырақ жауап беруге итермелейтін сұрақ түрі? Түрткі болу

9) Сапалы оқыту жайлы қорытынды қалыптастыруда екі тәсіл қолданылады. Оқыту сапасын анықтау тәсілі? Мұғалім іс-әрекетінің тәжірибе талаптарына сәйкестігін анықтау

10) Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланатын сынақтан өткізуге қойылатын сұрақ түрі? Айтқаныңызға дәлел келтіре аласыз ба?

11) Адамгершілік, ақыл-ой, дене тәрбиесі және еңбекке баулу? Тәрбие бағыттары

12) Педагогиканы оқыту үдерісінің мәні? Мұғалім мен оқушылардың өзара байланысты іс-әрекет үдерісі

13) Блум таксономиясы бойынша оқушыны сыни ойлауға жетелейтін сұрақ саны? 6

14) Педагогикалық процесті басқаруда мұғалім үстемдік ететін қарым-қатынас стилі? Авторитарлы

15) Ғылыми-танымдық іс-әрекет амалдары, формалары, тәсілдері? Әдіснама

16) Оқыту мен тәрбие жұмыстарын белгілі мақсатпен ұйымдастыру мұғалім мен оқушылардың іс-әрекеттерінің үнемі жоспарлы түрде өтуіне әсер ететін? Жүйелік пен бірізділік принципі

17) Мұғалімнің кәсіби педагогикалық мәдениеті? Материалдық құндылықтарға қарағанда, рухани құндылықты бағалай білу

18) Қоршаған ортаны сақтауға тәрбиелеу? Экологиялық тәрбие

19)Тақырыпты оқуға уақыттың жалпы мөлшерін көрсетумен білім, іскерлік, дағдылардың мазмұнын ашатын нормативтік құжат? Оқу бағдарламасы

20) Оқытудың, білім берудің және дамудың өзара байланысы? Заңдылық

Методика 31) Білім беру саласындағы практик-маман сөзсіз қабылдайтын, мінсіз қоғамның бейнесін іске асыруға бағытталған праксис нысаны ? педагогикалық қызмет2) Оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамытуды, алған білімдерін кез-келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ететін оқыту ?сындарлы3) Жабық сұрақтардың балама атауы ?төмен дәрежелі4) Барлық оқушылардың оқу ептілігі және білім , дағдыларын дамытуға мұғалімнің қолайлы жағдай қалыптастыруы ?оқу ортасын құру5) Оқытудағы қарым-қатынасты бірсарындылықтан арылтып, оқушының білім алуын алға жылжытатын белсенді әрекет ?әңгімелесу 6) Сұрақ қайта бағыттау, мысалы, «Көмектесе алатындар бар ма?» басқаға бағыттау 7)Оқушыға тапсырманы орындауға кеңес берілмегендіктен, оқушының қабілеті жетіп тұрса да тапсырманы орындай алмауы (дж.Флейвелл) Өнімділік тапшылығы8) Мұғалімдердің рефлексиялық оқыту тұрғысынан қолданылатын дағдылардың бірі ? дәлелдерді бағалау, тұжырымдау9)Тыңдаушы өзіне қарағанда сөз сөйлеушіге көбірек құлақ асып, барлық сезімдер әрекетте болатын тыңдалым түрі ?терең10) Бұрынғы материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелеу мақсатында қойылатын қарапайым сұрақ ?түрткі болу11) Бала тәрбиесі туралы ғылымның озық жетістіктерін отбасы тәрбиесіне ендіру жолдарын қарастыру ? отбасы педагогикасының негізгі мақсаты 12) Педагогиканы оқыту принциптері ? Оқытуға қойылатын талаптар жүйесі 13) Педагогиканың ғылым ретіндегі қызметі ? Зерттеу14)Оқытудың сөздік әдісі ? түсіндіру, оқулықпен жұмыс15) C. Н. Лысенкова технологиясының ерекшелігі ? ынтымақтастық16) Педагогиканы оқытудағы практикалық әдістер тобына жатады ? жаттығу17) Ұстаздың кәсіби педагогикалық мәдениеті ? рухани құндылықты бағалай білу18) Эстетикалық тәрбиеге қатысты сыныптан тыс жұмыс формалары ?өнер адамдерымен кездесу ұйымдастыру 19)Модуль мақсатқа орайластырылған оқу мазмұны мен оны меңгеру жолдарын біріктірген ?түйін20) Балаға шамасына, мүмкіндігіне, қабілетіне сәйкес берілетін тапсырма түрі ? деңгейлік тапсырмасы

Методика 4

1) Оқушылар әлемді түсіну үшін модельдерді игеріп, құрылымы бар ортаға қатысады деген тұжырымға негізделген оқу тәсілі? Әлеуметтік-жағдаяттық тәсіл

2)Оқушылардың пәнді терең түсіну қабілетін дамыту арқылы алған білімдерін сыныптан тыс жерде тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ететін оқыту? Сындарды оқыту

3)Н.Мерсер балалардың сыныпта талқылау кезінде өз сөздерін дәйектеуінің үш түрін анықтаған. Соның бірі болып табылатын пікірталастық әңгіменің сипаттамасы? Басқа адамдардың көзқарасын қабылдауды қаламайды

4)Сұрақ қойылғаннан кейінгі кідіріспен қатар, оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау қажеттілігі? Оқушы өз жауабын түзетуге, нақтылауға мүмкіндік алады

5) Өткен материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелеу мақсатын көздейтін қарапайым сұрақ? Түрткі болу

6) Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетіндей етіп қойылатын сұрақ? Сынақтан өткізу

7) Құрылымдалған ортадағы оқушылардың білім алу үдерісі ретінде тәжірибелік қоғамдастықтарға қатысуды зерттеген ғылыми бағыт? Әлеуметтік-жағдаятты

8) Мектептерде оқыту мен оқуды жақсарту мақсаты (Элиот)? «Академиялық империализм»

9) Дәлелдеу, пікірталас пен келіссөз барысында қалыптасатын білім ретінде қарастыратын көзқарастық оқу? Диалогтік

10)Педагогиканың жалпы негіздері бөлімінің мақсаты? Педагогикалық білімді қалыптастыру

11) Біртұтас педагогикалық үдеріс теориясының негізін салушы қазақстандық ғалым? Н. Д. Хмель

12) Ғылыми білімнің басты құрамдас бөлігі? Таным

13) Т. И. Щукина бойынша тәрбие әдістері жіктеледі? мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері

14) Дағды? Қайта-қайта орындалатын пркатикалық әрекетке машықтану

15)Ұжымдық іс-әрекеттің белгілері? Біріңғай мақсаттың болуы

16)Әңгімелеу әдісінің формасы? Эрвистикалық сипат

17)Гуманистік бағыттылық? Педагог қызметінің мағынасын, белсенді позициясын білдіреді

18)Ептілік дегеніміз? Білімді практикамен байланыстыра қолдану тәсілдерін, жолдарын меңгеру

19) Топтық жұмысты әркімнің идеясы пайдалы деп саналғанымен, мұқият бағалау жүргізілген әңгіме түрі? Зерттеулік әңгіме

20. Адамның өзін зерттеуі , түсінуі, өзін басқалардаң қалай қабылдайтыны жайлы өзін бағалауы: Рефлексия

Методика 5

1.Елестету, салыстыру, түсіндіру және дәйек келтіру, мазмұндау кезеңдерін қамтитын тәсіл? Дәлелдеу

2.Келтірілген мысалдардың ішінен сұрақ қоюдың басқаға бағыттау тәсілі? Ойды кім толықтыра алады

3.Бәсекелестікке құрылғандықтан, топ ортақ шешімге келе алмайтын әңгіме түрі? Әңгіме-дебат

4.Дж.Флейвелл бойынша,оқушыға тапсырманы орындауға кеңес берілмегендіктен, оқушының қабілеті жетіп тұрса да, тапсырманы орындай алмауы? Өнімділік тапшылығы

5.Мұғалім қызметіндегі сындарлы оқыту теориясына сәйкес маңызды басымдықтардың бірі? Оқушылардың сабақты қабылдау ерекшеліктерін түсіну

6.Кіші жастағы балалар дәл өзін қоршаған ортамен және адамдармен әрекеттесу кезінде оқу және даму жүзеге асады деп қарастырған оқу тәсілі? Танымды

7.«Көпіршелер» деп саналу үшін оқыту мен оқуда қарастырылатын жағдайдың бірі? Оқушыларға өз бетінше орындай алмайтын тапсырманы орындауға мүмкіндік беру

8.Л.Шульман құзырлы мұғалімге тән үш белгілі көрсеткен. Соның бірі болып табылатын оқытудың тәжірибелік дағдылардың сипаттамасы? Оқушылардың білімін бағалау, ынталандыру, сабақты жоспарлау әдістемелерін меңгеруі

9.Өткен материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелеу мақсатын көздейтін қарапайым сұрақ? Түрткі болу

10.Педагогиканың жалпы негіздері бөлімінің мақсаты? Педагогикалық білімді қалыптастыру

11.Сендіру әдісінің бірі? Этикалық әңгіме

12.Педагогиканың негізгі категориясы? Тәрбие

13.Оқу пәнінің әдістемесі? Белгілі пәнді оқыту теориясы

14.Педагогикалық процесті басқаруда мұғалім үстемдік ететін қарым-қатынас стилі? Автаритарлық

15.Озат педагогикалық тәжірибені талдау және зерттеу әдісі? Жаңашыл мұғалімдердің іс-тәжірибесімен танысу

16. Мектептің әдістемелік жұмысын ұйымдастыру жұмысы? Әдістемелік күн

17.Оқу материалын ойластырған сұрақтар жүйесі арқылы игеруге бағытталған оқытудың диалогтік әдісі? Әңгіме, кеңес

18.Білім алушыларды бірнеше топқа бөліп, күрделі, көлемі үлкен мәтінді терең түсінуге мүмкіндік тудыратын? Джиксо

19.Іскерлік ойын? Тұлғалық бағдарлы оқытудың формасы

20.Білім алушыларды бірнеше топқа бөліп,күрделі,көлемі үлкен мәтінді терең түсінуге мүмкіндік тудыратын әдіс? Джиксо

Методика 61. Талдау, жинақтау деңгейіндегі тапсырмаларға бағытталған сұрақ?жоғары дәрежелі2. Сындарлы оқыту теориясы негізделген тұжырым ?оқушылардың бұрынғы алған білімдері жаңа біліммен үйлескенде дамиды3. Білу деңгейіндегі тапсырмаларға бағытталған сұрақ ?төмен дәрежелі4. Баламалы шарттардың және іс-әрекет жоспарларының болжамды шынайы әсерлерін көрсету үшін қолданылады ? модельдеу 5. Оқуды даралаудағы шешуші критерий ? Білім алуда тәуелсіздікті қамтамасыз ету 6. Жұмыстың белгілі бір кезеңінде неге дәл осылай жасағанын рефлексиялаушы практиктің түсінуіне көмектесетін үдеріс? іс-әрекеттен кейінгі толғаныс7. Оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау оқушыға мүмкіндік береді Д) оқушы өз жауабын түзетуге, нақтылауға мүмкіндік алады8. Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, идеяларын дамытуға көмектесетін, тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар беріп отыратын сұрақ қою тәсілі? сынақтан өткізу9. Бірінші жауап алу және оқушының жауабын түзетуге көмектесу үшін қойылатын сұрақ А) басқаға бағыттау В) түрткі болу 10. Білу деңгейіндегі тапсырмаларға бағытталған сұрақ ?төмен дәрежелі11. Т. И. Щукина бойынша тәрбие әдістері жіктеледі ? мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері12. Оқу үдерісінің қозғаушы күштері ?оқу міндеттері мен білім деңгейі арасындағы қайшылықтар 13. Педагогиканың тараулары ? тәрбие теориясы, педагогиканың жалпы негіздері 14. Сұрақ қою ? сапаны арттырады15. Педагогика ғылымының негізгі категориялары ? тәрбие, оқыту, білім беру, педагогикалық процесс 16. Білім беру міндеттерін шешуге бағытталған мұғалім мен оқушылардың біріккен іс-әрекеттері? Оқыту әдісі17. Ғылыми педагогикалық зерттеулердің эмпирикалық әдіс түрлері? бақылау әңгіме, сауалнама, эксперимент 18. Педагогикаға алғаш білім беру ұғымын енгізген ғалым ? И. Пестолоци 19. Білім алушыларды бірнеше топқа бөліп, көлемі үлкен мәтінді терең түсінуге мүмкіндік тудыратын интерактивті оқыту әдісі ? ЖИГСО 20. Қазіргі сабаққа қойылатын дидактикалық талаптар ? әрекетті қадағалауды және басқаруды қамтамасыз ету

Методика 7

 • Жаттап алуға бағытталған және де оған берілген жауап «дұрыс» немесе «дұрыс емес» деп бағаланатындай қойылған сұрақ? Төмен дәрежелі
 • Оқу үдерісінің тиімділігін айқындаушы негізгі факторлардың бірі? Оқу нәтижелігін бағалау мүмкіндігін білу
 • Сабақтың оқу мақсатын қалыптастыруда қойылатын сұрақтардың бірі? Оқушылар қандай мәселелерді зерттеп, талдаулары керек?
 • Оқушылардың берген алғашқы жауаптарын қарапайым сұрақтар арқылы түзетіп, оларды толығырақ жауап беруге итермелеп отыратын сұрақ қою тәсілі? Түрткі болу
 • Баланың оқу және проблемаларды шешу қабілеті? Танымдық даму
 • Оқушылардың барлығына оқу ептілігі және білім, дағдыларын дамытуға мұғалімнің қолайлы жағдай қалыптастыруы? Оқыту ортасын құру
 • Оқушының білім алуын қолдау үшін сынақтан өткізу сұрағы? Осы айтқандарыңызға мысал келтіре аласыз ба?
 • Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланатын түрткі болу сұрақ қою мысалы? Оқудағы кедергілер туралы не айтуға болады?
 • Оқушының өзекті даму деңгейі(Л.Выготский)? Тәжірибелі адамның көмегіне сүйенуі
 • Жауабын алу үшін және оқушының жауабын түзетуге көмектесетін сұрақ түрі? Түрткі болу
 • Педагогиканың жалпы негіздері бөлімінің мақсаты? Педагогикалық білімді қалыптастыру
 • Білім беру ұғымын алғаш педагогикаға енгізген ғалым? И.Песталоций
 • «Ұлы дидактика» еңбегінің авторы? Ян Амос Коменский
 • Педагогиканы оқыту әдістемесі бөлінеді? Дәстүрлі және инновациялық
 • Ғылым ретініде педагогиканың негізін қалаған? Коменский
 • Оқу-тәрбие процесінің сандық көрсеткішін анықтау әдісі? Математикалық
 • Қоршаған ортаны сақтауға тәрбиелеу? Экологилық тәрбие
 • Болмыстағы және өмірдегі сұлулық пен әдемілікті дұрыс қабылдау қабілетін қалыптастыру? Эстетикалық тәрбие
 • Техникалық құралдарға жатады? Үнтаспа, телеарна, бейнетаспа, компьютер
 • Балаға шамасына, мүмкіндігіне, қабілетіне сәйкес берілетін тапсырма түрі? Деңгейлік тапсырма

Методика 8

 • Мұғалім мен оқушының белгілі бір мақсатқа бағытталған реттелген, бірлескен іс-әрекеті, оқушылардың танымдық іс –әрекетін арнайы ұйымдастыру? Оқыту
 • «Дидактика» сөзінің мағынасы? Оқыту,түсіндіру
 • Ақыл-ой, тілдік, сенсорлық, ерік-жігер, мәдени, гигиеналық болып бөлінетін? Дағдылар
 • Күйтабақтар, үнтаспа жазылған материалдар: дыбыстық көрнекілік
 • Түсініктілік принципі жүзеге асырудың шарттары? Оңай, белгілі, қарапайымнан, қиын, күрделі,белгісізге көшу
 • Жаңа және дәстүрлі емес оқыту нысандарын қолдану шартын талап ету принципі? Ынталандыру
 • Республикадағы білім саясатын жүзеге асыруды қамтамасыз ететін стратегиялық маңызды құжат? Стандарт
 • Табиғат заңдылықтары туралы білім беріп, баланың ойлау қабілетін дамытудың негізгі құралы? Ғылыми-жаратылыстану пәндері
 • Баланың жеке ерекшеліктерін, икемділіктерін ескере отырып, білім алуына мүмкіндік беретін оқу жоспарының бөлігі? Вариативті
 • Сөздік әдістердің тобына жататын әдістердің бірі? Түсіндіру
 • Жеке ұғым, құбылыстарды, құралдар, көрнекі құралдардың жұмыс істеу әдіс-тәсілдерін ауызша баяндау? Түсіндіру
 • Оқушыға мұғалім ережелерді, формулаларды заңдарды түсіндіріп, меңгерту әдісі? Дедуктивтік
 • Оқытудың тәжірибелік әдістері? Жаттығулар, зертханалық, практикалық
 • Сабақтың әр бөлігінде мұғалім мен оқушылар бірге жасайтын алуан түрлі жұмыстар? Сабақтың құрылымы
 • Білімді тексеру сабағының маңызды бөлігі? Жаңа оқу материалын тәжірибеде қолдану
 • Нәтижеге жеткізетін шаралар жүйесін жасау, оқу тәрбие процесін дұрыс ұйымдастыру? Сабаққа дайындалу
 • Жекелеп оқытудың жақсы жақтары? Мұғалім оқушының нені білетінін, білмейтінін анықтайды, қатесін уақытында түзетеді, оқушы өзіне ыңғайлы уақытта жұмыс істейді
 • Әр бір оқу тоқсаны және оқу жылы аяғында өткізілетін, оқу материалы жүйеленіп, талдап қорытылатын тексеру? Қорытындыны тексеру
 • Оқу-тәрбие барысын және оның нәтижелерін талдау? Мектептегі диагностика міндеттерінің бірі
 • 1 сыныптың алғашқы жартысында мүлдем қолданылмайтын тексерудің түрі? Жазбаша Тексеру

Методика 91. Жаттап алынған білімді анықтауға арналған сұрақ ? төмен дәрежелі2. «Көпіршелер тұрғызу» метафорасы бойынша оқушының дамуындағы ересек адамның рөлі (Ж.Брунер) Оқудың дамуында түрлі деңгейдегі қолдауы3. Оқушыны толығырақ жауап беруге итермелеп, өткен материалды ойға салу кезінде қолданылатын сұрақ қою тәсілі? түрткі болу

4. Оқу үдерісінде адамның өсуіндегі әлеуетіне ерекше назар аударылатын тәсіл? гуманистік 5. Білім саласының басшыларына инновацияны енгізу кезінде негізгі басымдық берген жағдайда кедергі келтіретін мәселе ? Нені енгізу қажет 6. Оқуды даралаудағы шешуші критерий ? Білім алуда тәуелсіздікті қамтамасыз ету

7. Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетін сұрақ қою тәсілі? сынақтан өткізу 8. Тұлғаның білім алуында ақыл-ой үдерісіне мән беретін оқу тәсілі ? танымдық9. Ақпаратты қайта құруға, кеңейтуге, бағалауға жетелейтін сұрақ ? жоғары дәрежелі 10. Алдымен алғашқы жауабын алу үшін және оқушының жауабын түзетуге көмектесетін сұрақ түрі ? Түрткі болу 11. «Бала құқығы» туралы конвенция қабылданды ? 1989 жылы 20 қарашада

12. Педагогика пән ретінде тұңғыш рет оқылды ? XVIII ғ. Германия

13. Педагогикалық консилиум әдісі ? оқушылардың тәрбиелілігін белгілі бағдарлама арқылы бағалау

14. Педагогиканы оқыту әдістемесі бөлінеді ? дәстүрлі және инновациялық

15. Ғылым ретінде педагогиканың негізін қалаған ? Я. А. Коменский 16. Білім беру ұғымын педагогикаға алғаш енгізген ғалым ? И. Пестолоцци

17. Педагогика ? адамды тәрбиелеу туралы ғылым 18. Педагогикалық процестің компоненттері?мақсат, міндет, мазмұн, әдіс, форма 19. Педагогикалық әдеп ? талап ету 20. Педагогикалық инновация дегеніміз ? педагогикалық жаңашылдық және жаңа технологияТолық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:
Facebook | VK | WhatsApp | Telegram | Twitter

Қарап көріңіз 👇Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру

Соңғы жаңалықтар:
» Жоғары оқу орындарына құжат қабылдау қашан басталады?
» Қазақстандағы білім беру деңгейі 10 жыл ішінде қалай өзгерді?
» 85 жастағы қызылордалық ақсақал 2 млн түп ағаш еккен
Пікір жазу