Методика жаңа 2023


Методика 2023

1. Белгілі бір қасиеттерді қалыптастыру мақсатымен тәрбиеленушінің сезіміне,мінез-құлқына ықпал ету амалдары?Тәрбие әдісі

2.Оқу үдерісінің тиімділігін анықтайтын фактор?Балалардың қалай оқитынын мұғалімнің түсінуі

3.Баланың білім-дағды,білік және өз бетінше әрекет ету мүмкіндіктерін дамуына қарай орнатылатын,нығайтылатын,бөлшектенетін уақытша құрал?Көпіршелер

4. Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланатын сынақтан өткізу сұрақ қою мысалы? Осы ойыңызды дәлелдейтін мысал бар ма?

5. Оқушылардың анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге,идеяларын дамытуға көмектесетін,тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар беріп отыратын сұрақ қою тәсілі ?Сынақтан өткізу

6. Оқушы жауап берген соң кідіріс жасау қажеттігі? оқушы өз жауабын түзетуге, нақтылауға мүмкіндік алады

7. Сұрақ қойылғаннан кейінгі кідіріспен қатар, оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау қажеттігі ?Оқушы өз жауабын түзетуге, нақтылауға мүмкіндік алады

8. Педагогикалық инновация дегеніміз ? педагогикалық жаңашылдық және жаңа технология

9. Педагогикалық әдеп ? талап ету

10. Педагогиканы оқыту әдістемесінің зерттеу нысаны?Педагогиканың үдерісі

11. Педагогика пән ретінде тұңғыш рет оқылды ? XVIII ғ. Германия

12. Педагогикалық консилиум әдісі ? оқушылардың тәрбиелілігін белгілі бағдарлама арқылы бағалау

13. Ғылым ретінде педагогиканың негізін қалаған ? Я. А. Коменский 14. Педагогикаға білім беру ұғымын алғаш енгізген ғалым ? И. Пестолоций

15. Педагогика ? адамды тәрбиелеу туралы ғылым16. Педагогикалық процестің компоненттері?мақсат, міндет, мазмұн, әдіс, форма17.Педагогиканы оқыту әдістемесі бөлінеді? Дәстүрлі және инновациялық

18. Педагогиканы оқыту үдерісінің мәні? Мұғалім мен оқушылардың өзара байланысты іс-әрекет үдерісі

19. Педагогикалық процесті басқаруда мұғалім үстемдік ететін қарым-қатынас стилі? Авторитарлы

20.Педагогиканы оқыту принциптері ? Оқытуға қойылатын талаптар жүйесі21.Педагогиканың ғылым ретіндегі қызметі ? Зерттеу

22.Педагогиканың жалпы негіздері бөлімінің мақсаты? Педагогикалық білімді қалыптастыру

23.Біртұтас педагогикалық үдеріс теориясының негізін салушы қазақстандық ғалым? Н. Д. Хмель

24. Педагогиканы оқытудағы практикалық әдістер тобына жатады ? жаттығу

25. Ұжым тәрбие субьектісі ретінде?Тұлғаның дамуына бағытталады

26. Педагогиканың негізгі категориясы? Тәрбие

27. Педагогика ғылымының негізгі категориялары ? тәрбие, оқыту, білім беру, педагогикалық процесс

28. Жаттап алынған білімді анықтауға арналған сұрақ ? төмен дәрежелі

29.«Ұлы дидактика» еңбегінің авторы? Я.А.Коменский

30. Педагогиканың тараулары ? тәрбие теориясы, педагогиканың жалпы негіздері31. Мұғалімнің кәсіби педагогикалық мәдениеті? Материалдық құндылықтарға қарағанда, рухани құндылықты бағалай білу

32. Ғылыми педагогикалық зерттеулердің эмпирикалық әдіс түрлері? бақылау әңгіме, сауалнама, эксперимент

33. Блум таксономиясы бойынша оқушыны сыни ойлауға жетелейтін сұрақ саны? 6

34. Адамгершілік, ақыл-ой, дене тәрбиесі және еңбекке баулу? Тәрбие бағыттары

35. Ғылыми-танымдық іс-әрекет амалдары, формалары, тәсілдері? Әдіснама

36. Оқыту мен тәрбие жұмыстарын белгілі мақсатпен ұйымдастыру мұғалім мен оқушылардың іс-әрекеттерінің үнемі жоспарлы түрде өтуіне әсер ететін? Жүйелілік пен бірізділік принципі

38. Қоршаған ортаны сақтауға тәрбиелеу? Экологиялық тәрбие

39.Тақырыпты оқуға уақыттың жалпы мөлшерін көрсетумен білім, іскерлік, дағдылардың мазмұнын ашатын нормативтік құжат? Оқу бағдарламасы

40. Оқытудың, білім берудің және дамудың өзара байланысы? Заңдылық

41. Білім беру саласындағы практик-маман сөзсіз қабылдайтын, мінсіз қоғамның бейнесін іске асыруға бағытталған праксис нысаны ?педагогикалық қызмет42. Оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамытуды, алған білімдерін кез-келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ететін оқыту ?сындарлы43.Жабық сұрақтардың балама атауы ?төмен дәрежелі44. Барлық оқушылардың оқу ептілігі және білім , дағдыларын дамытуға мұғалімнің қолайлы жағдай қалыптастыруы ?оқу ортасын құру45. Оқытудағы қарым-қатынасты бірсарындылықтан арылтып, оқушының білім алуын алға жылжытатын белсенді әрекет ?әңгімелесу46. Сұрақ қайта бағыттау, мысалы, «Көмектесе алатындар бар ма?» басқаға бағыттау47.Оқушыға тапсырманы орындауға кеңес берілмегендіктен, оқушының қабілеті жетіп тұрса да тапсырманы орындай алмауы (дж.Флейвелл) Өнімділік тапшылығы48.Мұғалімдердің рефлексиялық оқыту тұрғысынан қолданылатын дағдылардың бірі ? дәлелдерді бағалау, тұжырымдау49.Тыңдаушы өзіне қарағанда сөз сөйлеушіге көбірек құлақ асып, барлық сезімдер әрекетте болатын тыңдалым түрі ?терең50. Бұрынғы материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелеу мақсатында қойылатын қарапайым сұрақ ?түрткі болу51. Бала тәрбиесі туралы ғылымның озық жетістіктерін отбасы тәрбиесіне ендіру жолдарын қарастыру ?отбасы педагогикасының негізгі мақсаты 52. Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланатын сынақтан өткізуге қойылатын сұрақ түрі? Айтқаныңызға дәлел келтіре аласыз ба?

53. Оқушының оқудағы шынайы жетісігінің көрсеткіші? Оқу -танымдық іс -әрекетті меңгеруі

54.Оқытудың сөздік әдісі ? түсіндіру, оқулықпен жұмыс55. C. Н. Лысенкова технологиясының ерекшелігі ? ынтымақтастық56. Сапалы оқыту жайлы қорытынды қалыптастыруда екі тәсіл қолданылады. Оқыту сапасын анықтау тәсілі? Мұғалім іс-әрекетінің тәжірибе талаптарына сәйкестігін анықтау

57.Ұстаздың кәсіби педагогикалық мәдениеті ? Рухани құндылықты бағалай білу58. Эстетикалық тәрбиеге қатысты сыныптан тыс жұмыс формалары ?өнер адамдерымен кездесу ұйымдастыру59.Модуль мақсатқа орайластырылған оқу мазмұны мен оны меңгеру жолдарын біріктірген ?түйін60. Балаға шамасына, мүмкіндігіне, қабілетіне сәйкес берілетін тапсырма түрі ? деңгейлік тапсырмасы

61. Оқушылар әлемді түсіну үшін модельдерді игеріп, құрылымы бар ортаға қатысады деген тұжырымға негізделген оқу тәсілі? Әлеуметтік-жағдаяттық тәсіл

62.Оқушылардың пәнді терең түсіну қабілетін дамыту арқылы алған білімдерін сыныптан тыс жерде тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ететін оқыту? Сындарлы оқыту

63.Н.Мерсер балалардың сыныпта талқылау кезінде өз сөздерін дәйектеуінің үш түрін анықтаған. Соның бірі болып табылатын пікірталастық әңгіменің сипаттамасы? Басқа адамдардың көзқарасын қабылдауды қаламайды.

64. Тәрбиеленушінің қоғамдық мораль талаптарына сай санасына,сезіміне,әдет-қылығына,мақсат бағытына жүйелі түрде ықпал ету?Адамгершілік тәрбиесі

65. Өткен материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелеу мақсатын көздейтін қарапайым сұрақ? Түрткі болу

66. Оқытудың түсініктілік принципі? Өтілетін материалдың мазмұны оқушылардың мүмкіндігіне сәйкес келуін талап етеді

67.Құрылымдалған ортадағы оқушылардың білім алу үдерісі ретінде тәжірибелік қоғамдастықтарға қатысуды зерттеген ғылыми бағыт? Әлеуметтік-жағдаятты

68. Мектептерде оқыту мен оқуды жақсарту мақсаты (Элиот)? «Академиялық империализм»

69. Дәлелдеу, пікірталас пен келіссөз барысында қалыптасатын білім ретінде қарастыратын көзқарастық оқу? Диалогтік

70. Сұрақты қарапайым етіп қою, өткен материалға оралу, ойға салу, дұрысын қабылдау және толығырақ жауап беруге итермелейтін сұрақ түрі? Түрткі болу

71. Жинақтау, бағалау деңгейіндегі тапсырмаларға бағытталған сұрақ? Жоғары дәрежелі

72. Ғылыми білімнің басты құрамдас бөлігі? Таным

73. Т. И. Щукина бойынша тәрбие әдістері жіктеледі? мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері

74. Дағды? Қайта-қайта орындалатын пркатикалық әрекетке машықтану

75.Ұжымдық іс-әрекеттің белгілері? Бірыңғай мақсаттың болуы

76.Әңгімелеу әдісінің формасы? Эвристикалық сипат

77.Гуманистік бағыттылық? Педагог қызметінің мағынасын, белсенді позициясын білдіреді

78.Ептілік дегеніміз? Білімді практикамен байланыстыра қолдану тәсілдерін, жолдарын меңгеру

79. Топтық жұмысты әркімнің идеясы пайдалы деп саналғанымен, мұқият бағалау жүргізілген әңгіме түрі?Зерттеушілік әңгіме

80. Адамның өзін зерттеуі ,түсінуі, өзін басқалардаң қалай қабылдайтыны жайлы өзін бағалауы: Рефлексия

81.Елестету, салыстыру, түсіндіру және дәйек келтіру, мазмұндау кезеңдерін қамтитын тәсіл? Дәлелдеу

82.Келтірілген мысалдардың ішінен сұрақ қоюдың басқаға бағыттау тәсілі? Ойды кім толықтыра алады?

83.Бәсекелестікке құрылғандықтан, топ ортақ шешімге келе алмайтын әңгіме түрі? Әңгіме-дебат

84.Дж.Флейвелл бойынша,оқушыға тапсырманы орындауға кеңес берілмегендіктен, оқушының қабілеті жетіп тұрса да, тапсырманы орындай алмауы? Өнімділік тапшылығы

85.Мұғалім қызметіндегі сындарлы оқыту теориясына сәйкес маңызды басымдықтардың бірі? Оқушылардың сабақты қабылдау ерекшеліктерін түсіну

86.Кіші жастағы балалар дәл өзін қоршаған ортамен және адамдармен әрекеттесу кезінде оқу және даму жүзеге асады деп қарастырған оқу тәсілі? Танымды

87.«Көпіршелер» деп саналу үшін оқыту мен оқуда қарастырылатын жағдайдың бірі? Оқушыларға өз бетінше орындай алмайтын тапсырманы орындауға мүмкіндік беру

88.Л.Шульман құзырлы мұғалімге тән үш белгілі көрсеткен. Соның бірі болып табылатын оқытудың тәжірибелік дағдылардың сипаттамасы? Оқушылардың білімін бағалау, ынталандыру, сабақты жоспарлау әдістемелерін меңгеруі

89. Сендіру әдісінің бірі? Этикалық әңгіме

90. Оқу пәнінің әдістемесі? Белгілі пәнді оқыту теориясы

91. «Бала құқығы» туралы конвенция қабылданды ? 1989 жылы 20 қарашада

92. Білім саласының басшыларына инновацияны енгізу кезінде негізгі басымдық берген жағдайда кедергі келтіретін мәселе ? Нені енгізу қажет 93. Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетін сұрақ қою тәсілі? сынақтан өткізу 94.Тұлғаның білім алуында ақыл-ой үдерісіне мән беретін оқу тәсілі ? танымдық95.Озат педагогикалық тәжірибені талдау және зерттеу әдісі? Жаңашыл мұғалімдердің іс-тәжірибесімен танысу

96. Мектептің әдістемелік жұмысын ұйымдастыру жұмысы? Әдістемелік күн

97.Оқу материалын ойластырған сұрақтар жүйесі арқылы игеруге бағытталған оқытудың диалогтік әдісі? Әңгіме, кеңес

98.Білім алушыларды бірнеше топқа бөліп, күрделі, көлемі үлкен мәтінді терең түсінуге мүмкіндік тудыратын? Джиксо

99.Іскерлік ойын? Тұлғалық бағдарлы оқытудың формасы

100.Білім алушыларды бірнеше топқа бөліп,күрделі,көлемі үлкен мәтінді терең түсінуге мүмкіндік тудыратын әдіс? Джиксо

101. Талдау, жинақтау деңгейіндегі тапсырмаларға бағытталған сұрақ?жоғары дәрежелі102. Сындарлы оқыту теориясы негізделген тұжырым ?оқушылардың бұрынғы алған білімдері жаңа біліммен үйлескенде дамиды103. Білу деңгейіндегі тапсырмаларға бағытталған сұрақ ?төмен дәрежелі104. Баламалы шарттардың және іс-әрекет жоспарларының болжамды шынайы әсерлерін көрсету үшін қолданылады ? модельдеу105. Оқуды даралаудағы шешуші критерий ? Білім алуда тәуелсіздікті қамтамасыз ету106. Жұмыстың белгілі бір кезеңінде неге дәл осылай жасағанын рефлексиялаушы практиктің түсінуіне көмектесетін үдеріс? іс-әрекеттен кейінгі толғаныс107. Оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау оқушыға мүмкіндік береді?оқушы өз жауабын түзетуге, нақтылауға мүмкіндік алады108. Оқу үдерісінде адамның өсуіндегі әлеуетіне ерекше назар аударылатын тәсіл? гуманистік 109. Бірінші жауап алу және оқушының жауабын түзетуге көмектесу үшін қойылатын сұрақ түрткі болу110. Білу деңгейіндегі тапсырмаларға бағытталған сұрақ ?төмен дәрежелі111. Оқу үдерісінің қозғаушы күштері ?оқу міндеттері мен білім деңгейі арасындағы қайшылықтар112. Білім беру міндеттерін шешуге бағытталған мұғалім мен оқушылардың біріккен іс-әрекеттері? Оқыту әдісі113. Кіші жастағы балалар дәл өзін қоршаған ортамен және адамдармен әрекеттесу кезінде оқу және даму жүзеге асады деп қарастырған оқу тәсілі? Танымды

114.Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланатын түрткі болу сұрақ қою мысалы? Оқудағы кедергілер туралы не айтуға болады ?115. Жаңа материалды өткен материалмен байланыстыруды талап ететін дидактикалық принципі? Бірізділік

116. Оқу үдерісінің тиімділігін айқындаушы негізгі факторларының бірі? Оқу нәтижелігін бағалау мүмкіндігін білу

117. Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланатын басқаға бағыттау сұрақ қою мысалы? Көмектесе алатындар бар ма?

118. Бәсекелестікке құрылғандықтан, топ ортақ шешімге келе алмайтын әңгіме түрі? Әңгіме-дебат

119. «Көпіршелер тұрғызу» метафорасы бойынша оқушының дамуындағы ересек адамның рөлі (Ж.Брунер) Оқудың дамуында түрлі деңгейдегі қолдауы120. Қазіргі сабаққа қойылатын дидактикалық талаптар ? әрекетті қадағалауды және басқаруды қамтамасыз ету

121.Жаттап алуға бағытталған және де оған берілген жауап «дұрыс» немесе «дұрыс емес» деп бағаланатындай қойылған сұрақ? Төмен дәрежелі

122.Оқу үдерісінің тиімділігін айқындаушы негізгі факторлардың бірі? Оқу нәтижелігін бағалау мүмкіндігін білу

123.Сабақтың оқу мақсатын қалыптастыруда қойылатын сұрақтардың бірі? Оқушылар қандай мәселелерді зерттеп, талдаулары керек?

124. Ақпаратты қайта құруға, кеңейтуге, бағалауға жетелейтін сұрақ ? жоғары дәрежелі

125.Баланың оқу және проблемаларды шешу қабілеті? Танымдық даму

126.Оқушылардың барлығына оқу ептілігі және білім, дағдыларын дамытуға мұғалімнің қолайлы жағдай қалыптастыруы? Оқыту ортасын құру

127.Оқушының білім алуын қолдау үшін сынақтан өткізу сұрағы? Осы айтқандарыңызға мысал келтіре аласыз ба?

128.Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланатын түрткі болу сұрақ қою мысалы? Оқудағы кедергілер туралы не айтуға болады?

129.Оқушының өзекті даму деңгейі(Л.Выготский)? Тәжірибелі адамның көмегіне сүйенуі

130.Жауабын алу үшін және оқушының жауабын түзетуге көмектесетін сұрақ түрі? Түрткі болу

131. Сұрақ қою? Сапаны арттыру

134.Оқушының оқудағы шынайы жетісігінің көрсеткіші?Білім,білік,оқу-танымдық іскерлікті меңгеруі

135.Тәрбие жұмысының заңдылықтары?Тәрбие мен дамудың бірлігі және өзара байланыстылығы

136.Оқу-тәрбие процесінің сандық көрсеткішін анықтау әдісі? Математикалық

137.Қоршаған ортаны сақтауға тәрбиелеу? Экологилық тәрбие

138.Болмыстағы және өмірдегі сұлулық пен әдемілікті дұрыс қабылдау қабілетін қалыптастыру? Эстетикалық тәрбие

139.Техникалық құралдарға жатады? Үнтаспа, телеарна, бейнетаспа, компьютер

140.Балаға шамасына, мүмкіндігіне, қабілетіне сәйкес берілетін тапсырма түрі? Деңгейлік тапсырма

141.Мұғалім мен оқушының белгілі бір мақсатқа бағытталған реттелген, бірлескен іс-әрекеті, оқушылардың танымдық іс –әрекетін арнайы ұйымдастыру? Оқыту

142.«Дидактика» сөзінің мағынасы? Оқыту,түсіндіру

143.Ақыл-ой, тілдік, сенсорлық, ерік-жігер, мәдени, гигиеналық болып бөлінетін? Дағдылар

144.Күйтабақтар, үнтаспа жазылған материалдар: дыбыстық көрнекілік

145.Түсініктілік принципі жүзеге асырудың шарттары? Оңай, белгілі, қарапайымнан, қиын, күрделі,белгісізге көшу

146.Жаңа және дәстүрлі емес оқыту нысандарын қолдану шартын талап ету принципі? Ынталандыру

147.Республикадағы білім саясатын жүзеге асыруды қамтамасыз ететін стратегиялық маңызды құжат? Стандарт

148.Табиғат заңдылықтары туралы білім беріп, баланың ойлау қабілетін дамытудың негізгі құралы? Ғылыми-жаратылыстану пәндері

149.Баланың жеке ерекшеліктерін, икемділіктерін ескере отырып, білім алуына мүмкіндік беретін оқу жоспарының бөлігі? Вариативті

150.Сөздік әдістердің тобына жататын әдістердің бірі? Түсіндіру

151.Жеке ұғым, құбылыстарды, құралдар, көрнекі құралдардың жұмыс істеу әдіс-тәсілдерін ауызша баяндау? Түсіндіру

152.Оқушыға мұғалім ережелерді, формулаларды заңдарды түсіндіріп, меңгерту әдісі? Дедуктивтік

153.Оқытудың тәжірибелік әдістері? Жаттығулар, зертханалық, практикалық

154.Сабақтың әр бөлігінде мұғалім мен оқушылар бірге жасайтын алуан түрлі жұмыстар? Сабақтың құрылымы

155.Білімді тексеру сабағының маңызды бөлігі? Жаңа оқу материалын тәжірибеде қолдану

156.Нәтижеге жеткізетін шаралар жүйесін жасау, оқу тәрбие процесін дұрыс ұйымдастыру? Сабаққа дайындалу

157. Жекелеп оқытудың жақсы жақтары? Мұғалім оқушының нені білетінін, білмейтінін анықтайды, қатесін уақытында түзетеді, оқушы өзіне ыңғайлы уақытта жұмыс істейді

158.Әр бір оқу тоқсаны және оқу жылы аяғында өткізілетін, оқу материалы жүйеленіп, талдап қорытылатын тексеру? Қорытындыны тексеру

159.Оқу-тәрбие барысын және оның нәтижелерін талдау? Мектептегі диагностика міндеттерінің бірі

160.1 сыныптың алғашқы жартысында мүлдем қолданылмайтын тексерудің түрі? Жазбаша тексеру

161.Толық жауап беруге,өз ойларын анық білдіруге,өз идеяларын дамытуға көмектесетін және тапсырманы орындау барысында бағдар беретін сұрақ? Сынақтан өткізу

162.Оқу үдерісінің тиімділігін анықтайтын фактор?Балалардың қалай оқитынын мұғалімнің түсінуі

163.Баланың білім-дағды,білік және өз бетінше әрекет ету мүмкіндіктерін дамуына қарай орнатылатын,нығайтылатын,бөлшектенетін уақытша құрал?Көпіршелер

164. Оқушылардың анағұрлым толық жауап беруіне, өз идеяларын дамытуына көмектесетін сұрақ тәсілі?Сынақтан өткізу сұрағы

165. Оқушылардың анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге,идеяларын дамытуға көмектесетін,тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар беріп отыратын сұрақ қою тәсілі ?Сынақтан өткізу

166. Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланатын сынақтан өткізу сұрақ қою мысалы? Осы ойыңызды дәлелдейтін мысал бар ма?

167. Оқушылардың анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге,идеяларын дамытуға көмектесетін сұрақ қою тәсілі ?Сынақтан өткізу

168.Оқушы жауап берген соң кідіріс жасау қажеттігі? оқушы өз жауабын түзетуге, нақтылауға мүмкіндік алады

169. Оқушыға өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетін және тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар беретін сұрақ ?Сынақтан өткізу

170. Сұрақ қойылғаннан кейінгі кідіріспен қатар, оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау қажеттігі ?Оқушы өз жауабын түзетуге, нақтылауға мүмкіндік алады

171.Белгілі бір қасиеттерді қалыптастыру мақсатымен тәрбиеленушінің сезіміне,мінез-құлқына ықпал ету амалдары?Тәрбие әдісі

172.Оқытудың түсініктілік принципі? Өтілетін материалдың мазмұны оқушылардың мүмкіндігіне сәйкес келуін талап етеді

173.Тәрбиеленушінің қоғамдық мораль талаптарына сай санасына,сезіміне,әдет-қылығына,мақсат бағытына жүйелі түрде ықпал ету?Адамгершілік тәрбиесі

174.Педагогиканы оқыту әдістемесінің зерттеу нысаны?Педагогиканың үдерісі

175.Сұрақ қою? Сапаны арттыру

176.Оқушының оқудағы шынайы жетісігінің көрсеткіші?Білім,білік,оқу-танымдық іскерлікті меңгеруі

177.Тәрбие жұмысының заңдылықтары?Тәрбие мен дамудың бірлігі және өзара байланыстылығы

178.Ұжым тәрбие субьектісі ретінде?Тұлғаның дамуына бағытталады

179.Жаңа материалды өткен материалмен байланыстыруды талап ететін дидактикалық принципі? Бірізділік

180. Оқушының оқудағы шынайы жетісігінің көрсеткіші? Оқу танымдық іс -әрекетті меңгеруі

181. Оқу үдерісінің тиімділігін айқындаушы негізгі факторларының бірі? Оқу нәтижелігін бағалау мүмкіндігін білу

182.Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланатын басқаға бағыттау сұрақ қою мысалы? Көмектесе алатындар бар ма?

183.Бәсекелестікке құрылғандықтан, топ ортақ шешімге келе алмайтын әңгіме түрі? Әңгіме-дебат

184. Оқушылардың алғашқы жауабын алу үшін және олардың жауабын түзетуге сұрақ түрі? Түрткі болу

185. Кіші жастағы балалар дәл өзін қоршаған ортамен және адамдармен әрекеттесу кезінде оқу және даму жүзеге асады деп қарастырған оқу тәсілі? Танымдық

186. Жинақтау, бағалау деңгейіндегі тапсырмаларға бағытталған сұрақ? Жоғары дәрежелі

187. Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланатын түрткі болу сұрақ қою мысалы? Оқудағы кедергілер туралы не айтуға болады ?

188. Сұрақты қарапайым етіп қою, өткен материалға оралу, ойға салу, дұрысын қабылдау және толығырақ жауап беруге итермелейтін сұрақ түрі? Түрткі болу

189. Сапалы оқыту жайлы қорытынды қалыптастыруда екі тәсіл қолданылады. Оқыту сапасын анықтау тәсілі? Мұғалім іс-әрекетінің тәжірибе талаптарына сәйкестігін анықтау

190. Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланатын сынақтан өткізуге қойылатын сұрақ түрі? Айтқаныңызға дәлел келтіре аласыз ба?

191. Адамгершілік, ақыл-ой, дене тәрбиесі және еңбекке баулу? Тәрбие бағыттары

192. Педагогиканы оқыту үдерісінің мәні? Мұғалім мен оқушылардың өзара байланысты іс-әрекет үдерісі

193. Блум таксономиясы бойынша оқушыны сыни ойлауға жетелейтін сұрақ саны? 6

194. Педагогикалық процесті басқаруда мұғалім үстемдік ететін қарым-қатынас стилі? Авторитарлы

195. Ғылыми-танымдық іс-әрекет амалдары, формалары, тәсілдері? Әдіснама

196. Оқыту мен тәрбие жұмыстарын белгілі мақсатпен ұйымдастыру мұғалім мен оқушылардың іс-әрекеттерінің үнемі жоспарлы түрде өтуіне әсер ететін? Жүйелік пен бірізділік принципі

197. Мұғалімнің кәсіби педагогикалық мәдениеті? Материалдық құндылықтарға қарағанда, рухани құндылықты бағалай білу

198. Қоршаған ортаны сақтауға тәрбиелеу? Экологиялық тәрбие

199.Тақырыпты оқуға уақыттың жалпы мөлшерін көрсетумен білім, іскерлік, дағдылардың мазмұнын ашатын нормативтік құжат? Оқу бағдарламасы

200. Оқытудың, білім берудің және дамудың өзара байланысы? Заңдылық201. Білім беру саласындағы практик-маман сөзсіз қабылдайтын, мінсіз қоғамның бейнесін іске асыруға бағытталған праксис нысаны ?педагогикалық қызмет202.Оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамытуды, алған білімдерін кез-келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ететін оқыту ?сындарлы203. Жабық сұрақтардың балама атауы ?төмен дәрежелі204. Барлық оқушылардың оқу ептілігі және білім , дағдыларын дамытуға мұғалімнің қолайлы жағдай қалыптастыруы ?оқу ортасын құру205. Оқытудағы қарым-қатынасты бірсарындылықтан арылтып, оқушының білім алуын алға жылжытатын белсенді әрекет ?әңгімелесу206. Сұрақ қайта бағыттау, мысалы, «Көмектесе алатындар бар ма?» басқаға бағыттау207. Оқушыға тапсырманы орындауға кеңес берілмегендіктен, оқушының қабілеті жетіп тұрса да тапсырманы орындай алмауы (дж.Флейвелл) Өнімділік тапшылығы208. Мұғалімдердің рефлексиялық оқыту тұрғысынан қолданылатын дағдылардың бірі ? дәлелдерді бағалау, тұжырымдау209. Тыңдаушы өзіне қарағанда сөз сөйлеушіге көбірек құлақ асып, барлық сезімдер әрекетте болатын тыңдалым түрі ?терең210. Бұрынғы материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелеу мақсатында қойылатын қарапайым сұрақ ?түрткі болу211. Бала тәрбиесі туралы ғылымның озық жетістіктерін отбасы тәрбиесіне ендіру жолдарын қарастыру ?отбасы педагогикасының негізгі мақсаты 212. Педагогиканы оқыту принциптері ? Оқытуға қойылатын талаптар жүйесі213. Педагогиканың ғылым ретіндегі қызметі ? Зерттеу214. Оқытудың сөздік әдісі ? түсіндіру, оқулықпен жұмыс215. C. Н. Лысенкова технологиясының ерекшелігі ? ынтымақтастық216. Педагогиканы оқытудағы практикалық әдістер тобына жатады ? жаттығу217. Ұстаздың кәсіби педагогикалық мәдениеті ? рухани құндылықты бағалай білу218. Эстетикалық тәрбиеге қатысты сыныптан тыс жұмыс формалары ?өнер адамдерымен кездесу ұйымдастыру219. Модуль мақсатқа орайластырылған оқу мазмұны мен оны меңгеру жолдарын біріктірген ?түйін220. Балаға шамасына, мүмкіндігіне, қабілетіне сәйкес берілетін тапсырма түрі ? деңгейлік тапсырмасы

221. Оқушылар әлемді түсіну үшін модельдерді игеріп, құрылымы бар ортаға қатысады деген тұжырымға негізделген оқу тәсілі? Әлеуметтік-жағдаяттық тәсіл

222. Оқушылардың пәнді терең түсіну қабілетін дамыту арқылы алған білімдерін сыныптан тыс жерде тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ететін оқыту? Сындарды оқыту

223. Н.Мерсер балалардың сыныпта талқылау кезінде өз сөздерін дәйектеуінің үш түрін анықтаған. Соның бірі болып табылатын пікірталастық әңгіменің сипаттамасы? Басқа адамдардың көзқарасын қабылдауды қаламайды

224. Сұрақ қойылғаннан кейінгі кідіріспен қатар, оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау қажеттілігі? Оқушы өз жауабын түзетуге, нақтылауға мүмкіндік алады

225. Өткен материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелеу мақсатын көздейтін қарапайым сұрақ? Түрткі болу

226. Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетіндей етіп қойылатын сұрақ? Сынақтан өткізу

227. Құрылымдалған ортадағы оқушылардың білім алу үдерісі ретінде тәжірибелік қоғамдастықтарға қатысуды зерттеген ғылыми бағыт? Әлеуметтік-жағдаятты

228. Мектептерде оқыту мен оқуды жақсарту мақсаты (Элиот)? «Академиялық империализм»

229. Дәлелдеу, пікірталас пен келіссөз барысында қалыптасатын білім ретінде қарастыратын көзқарастық оқу? Диалогтік

230. Педагогиканың жалпы негіздері бөлімінің мақсаты? Педагогикалық білімді қалыптастыру

231. Біртұтас педагогикалық үдеріс теориясының негізін салушы қазақстандық ғалым? Н. Д. Хмель

232. Ғылыми білімнің басты құрамдас бөлігі? Таным

233. Т. И. Щукина бойынша тәрбие әдістері жіктеледі? мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері

234. Дағды? Қайта-қайта орындалатын пркатикалық әрекетке машықтану

235. Ұжымдық іс-әрекеттің белгілері? Біріңғай мақсаттың болуы

236. Әңгімелеу әдісінің формасы? Эрвистикалық сипат

237. Гуманистік бағыттылық? Педагог қызметінің мағынасын, белсенді позициясын білдіреді

238. Ептілік дегеніміз? Білімді практикамен байланыстыра қолдану тәсілдерін, жолдарын меңгеру

239. Топтық жұмысты әркімнің идеясы пайдалы деп саналғанымен, мұқият бағалау жүргізілген әңгіме түрі? Зерттеулік әңгіме

240. Адамның өзін зерттеуі , түсінуі, өзін басқалардаң қалай қабылдайтыны жайлы өзін бағалауы: Рефлексия

250.Елестету, салыстыру, түсіндіру және дәйек келтіру, мазмұндау кезеңдерін қамтитын тәсіл? Дәлелдеу

251.Келтірілген мысалдардың ішінен сұрақ қоюдың басқаға бағыттау тәсілі? Ойды кім толықтыра алады

252. Бәсекелестікке құрылғандықтан, топ ортақ шешімге келе алмайтын әңгіме түрі? Әңгіме-дебат

253. Дж.Флейвелл бойынша,оқушыға тапсырманы орындауға кеңес берілмегендіктен, оқушының қабілеті жетіп тұрса да, тапсырманы орындай алмауы? Өнімділік тапшылығы

254.Мұғалім қызметіндегі сындарлы оқыту теориясына сәйкес маңызды басымдықтардың бірі? Оқушылардың сабақты қабылдау ерекшеліктерін түсіну

255.Кіші жастағы балалар дәл өзін қоршаған ортамен және адамдармен әрекеттесу кезінде оқу және даму жүзеге асады деп қарастырған оқу тәсілі? Танымды

256.«Көпіршелер» деп саналу үшін оқыту мен оқуда қарастырылатын жағдайдың бірі? Оқушыларға өз бетінше орындай алмайтын тапсырманы орындауға мүмкіндік беру

257.Л.Шульман құзырлы мұғалімге тән үш белгілі көрсеткен. Соның бірі болып табылатын оқытудың тәжірибелік дағдылардың сипаттамасы? Оқушылардың білімін бағалау, ынталандыру, сабақты жоспарлау әдістемелерін меңгеруі

258.Өткен материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелеу мақсатын көздейтін қарапайым сұрақ? Түрткі болу

259.Педагогиканың жалпы негіздері бөлімінің мақсаты? Педагогикалық білімді қалыптастыру

260.Сендіру әдісінің бірі? Этикалық әңгіме

261.Педагогиканың негізгі категориясы? Тәрбие

262.Оқу пәнінің әдістемесі? Белгілі пәнді оқыту теориясы

263.Педагогикалық процесті басқаруда мұғалім үстемдік ететін қарым-қатынас стилі? Автаритарлық

264.Озат педагогикалық тәжірибені талдау және зерттеу әдісі? Жаңашыл мұғалімдердің іс-тәжірибесімен танысу

265. Мектептің әдістемелік жұмысын ұйымдастыру жұмысы? Әдістемелік күн

266.Оқу материалын ойластырған сұрақтар жүйесі арқылы игеруге бағытталған оқытудың диалогтік әдісі? Әңгіме, кеңес

267.Білім алушыларды бірнеше топқа бөліп, күрделі, көлемі үлкен мәтінді терең түсінуге мүмкіндік тудыратын? Джиксо

268.Іскерлік ойын? Тұлғалық бағдарлы оқытудың формасы

269.Білім алушыларды бірнеше топқа бөліп,күрделі,көлемі үлкен мәтінді терең түсінуге мүмкіндік тудыратын әдіс? Джиксо

270. Талдау, жинақтау деңгейіндегі тапсырмаларға бағытталған сұрақ?жоғары дәрежелі271. Сындарлы оқыту теориясы негізделген тұжырым ?оқушылардың бұрынғы алған білімдері жаңа біліммен үйлескенде дамиды272. Білу деңгейіндегі тапсырмаларға бағытталған сұрақ ?төмен дәрежелі273. Баламалы шарттардың және іс-әрекет жоспарларының болжамды шынайы әсерлерін көрсету үшін қолданылады ? модельдеу274. Оқуды даралаудағы шешуші критерий ? Білім алуда тәуелсіздікті қамтамасыз ету275. Жұмыстың белгілі бір кезеңінде неге дәл осылай жасағанын рефлексиялаушы практиктің түсінуіне көмектесетін үдеріс? іс-әрекеттен кейінгі толғаныс276. Оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау оқушыға мүмкіндік береді Д) оқушы өз жауабын түзетуге, нақтылауға мүмкіндік алады277. Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, идеяларын дамытуға көмектесетін, тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар беріп отыратын сұрақ қою тәсілі? сынақтан өткізу278. Бірінші жауап алу және оқушының жауабын түзетуге көмектесу үшін қойылатын сұрақ А) басқаға бағыттау В) түрткі болу279. Білу деңгейіндегі тапсырмаларға бағытталған сұрақ ?төмен дәрежелі280. Т. И. Щукина бойынша тәрбие әдістері жіктеледі ? мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері281. Оқу үдерісінің қозғаушы күштері ?оқу міндеттері мен білім деңгейі арасындағы қайшылықтар282. Педагогиканың тараулары ? тәрбие теориясы, педагогиканың жалпы негіздері283. Сұрақ қою ? сапаны арттырады284. Педагогика ғылымының негізгі категориялары ? тәрбие, оқыту, білім беру, педагогикалық процесс285. Білім беру міндеттерін шешуге бағытталған мұғалім мен оқушылардың біріккен іс-әрекеттері? Оқыту әдісі286. Ғылыми педагогикалық зерттеулердің эмпирикалық әдіс түрлері? бақылау әңгіме, сауалнама, эксперимент287. Педагогикаға алғаш білім беру ұғымын енгізген ғалым ? И. Пестолоци288. Білім алушыларды бірнеше топқа бөліп, көлемі үлкен мәтінді терең түсінуге мүмкіндік тудыратын интерактивті оқыту әдісі ? ЖИГСО289. Қазіргі сабаққа қойылатын дидактикалық талаптар ? әрекетті қадағалауды және басқаруды қамтамасыз ету

290.Жаттап алуға бағытталған және де оған берілген жауап «дұрыс» немесе «дұрыс емес» деп бағаланатындай қойылған сұрақ? Төмен дәрежелі

291.Оқу үдерісінің тиімділігін айқындаушы негізгі факторлардың бірі? Оқу нәтижелігін бағалау мүмкіндігін білу

292.Сабақтың оқу мақсатын қалыптастыруда қойылатын сұрақтардың бірі? Оқушылар қандай мәселелерді зерттеп, талдаулары керек?

293.Оқушылардың берген алғашқы жауаптарын қарапайым сұрақтар арқылы түзетіп, оларды толығырақ жауап беруге итермелеп отыратын сұрақ қою тәсілі? Түрткі болу

294.Баланың оқу және проблемаларды шешу қабілеті? Танымдық даму

295.Оқушылардың барлығына оқу ептілігі және білім, дағдыларын дамытуға мұғалімнің қолайлы жағдай қалыптастыруы? Оқыту ортасын құру

296.Оқушының білім алуын қолдау үшін сынақтан өткізу сұрағы? Осы айтқандарыңызға мысал келтіре аласыз ба?

297.Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланатын түрткі болу сұрақ қою мысалы? Оқудағы кедергілер туралы не айтуға болады?

298.Оқушының өзекті даму деңгейі(Л.Выготский)? Тәжірибелі адамның көмегіне сүйенуі

299.Жауабын алу үшін және оқушының жауабын түзетуге көмектесетін сұрақ түрі? Түрткі болу

300.Педагогиканың жалпы негіздері бөлімінің мақсаты? Педагогикалық білімді қалыптастыру

301.Білім беру ұғымын алғаш педагогикаға енгізген ғалым? И.Песталоций

302.«Ұлы дидактика» еңбегінің авторы? Ян Амос Коменский

303.Педагогиканы оқыту әдістемесі бөлінеді? Дәстүрлі және инновациялық

304.Ғылым ретініде педагогиканың негізін қалаған? Коменский

305.Оқу-тәрбие процесінің сандық көрсеткішін анықтау әдісі? Математикалық

306.Қоршаған ортаны сақтауға тәрбиелеу? Экологилық тәрбие

307.Болмыстағы және өмірдегі сұлулық пен әдемілікті дұрыс қабылдау қабілетін қалыптастыру? Эстетикалық тәрбие

308.Техникалық құралдарға жатады? Үнтаспа, телеарна, бейнетаспа, компьютер

309.Балаға шамасына, мүмкіндігіне, қабілетіне сәйкес берілетін тапсырма түрі? Деңгейлік тапсырма

310.Мұғалім мен оқушының белгілі бір мақсатқа бағытталған реттелген, бірлескен іс-әрекеті, оқушылардың танымдық іс –әрекетін арнайы ұйымдастыру? Оқыту

311.«Дидактика» сөзінің мағынасы? Оқыту,түсіндіру

312.Ақыл-ой, тілдік, сенсорлық, ерік-жігер, мәдени, гигиеналық болып бөлінетін? Дағдылар

313.Күйтабақтар, үнтаспа жазылған материалдар: дыбыстық көрнекілік

314.Түсініктілік принципі жүзеге асырудың шарттары? Оңай, белгілі, қарапайымнан, қиын, күрделі,белгісізге көшу

315.Жаңа және дәстүрлі емес оқыту нысандарын қолдану шартын талап ету принципі? Ынталандыру

316.Республикадағы білім саясатын жүзеге асыруды қамтамасыз ететін стратегиялық маңызды құжат? Стандарт

317.Табиғат заңдылықтары туралы білім беріп, баланың ойлау қабілетін дамытудың негізгі құралы? Ғылыми-жаратылыстану пәндері

318.Баланың жеке ерекшеліктерін, икемділіктерін ескере отырып, білім алуына мүмкіндік беретін оқу жоспарының бөлігі? Вариативті

319.Сөздік әдістердің тобына жататын әдістердің бірі? Түсіндіру

320.Жеке ұғым, құбылыстарды, құралдар, көрнекі құралдардың жұмыс істеу әдіс-тәсілдерін ауызша баяндау? Түсіндіру

321.Оқушыға мұғалім ережелерді, формулаларды заңдарды түсіндіріп, меңгерту әдісі? Дедуктивтік

322.Оқытудың тәжірибелік әдістері? Жаттығулар, зертханалық, практикалық

323.Сабақтың әр бөлігінде мұғалім мен оқушылар бірге жасайтын алуан түрлі жұмыстар? Сабақтың құрылымы

324.Білімді тексеру сабағының маңызды бөлігі? Жаңа оқу материалын тәжірибеде қолдану

325.Нәтижеге жеткізетін шаралар жүйесін жасау, оқу тәрбие процесін дұрыс ұйымдастыру?Сабаққа дайындалу

327. Жекелеп оқытудың жақсы жақтары? Мұғалім оқушының нені білетінін, білмейтінін анықтайды, қатесін уақытында түзетеді, оқушы өзіне ыңғайлы уақытта жұмыс істейді

328.Әр бір оқу тоқсаны және оқу жылы аяғында өткізілетін, оқу материалы жүйеленіп, талдап қорытылатын тексеру? Қорытындыны тексеру

329.Оқу-тәрбие барысын және оның нәтижелерін талдау? Мектептегі диагностика міндеттерінің бірі

330. 1 сыныптың алғашқы жартысында мүлдем қолданылмайтын тексерудің түрі? Жазбаша Тексеру

331. Жаттап алынған білімді анықтауға арналған сұрақ ? төмен дәрежелі332. «Көпіршелер тұрғызу» метафорасы бойынша оқушының дамуындағы ересек адамның рөлі (Ж.Брунер) Оқудың дамуында түрлі деңгейдегі қолдауы333. Оқушыны толығырақ жауап беруге итермелеп, өткен материалды ойға салу кезінде қолданылатын сұрақ қою тәсілі? түрткі болу

334. Оқу үдерісінде адамның өсуіндегі әлеуетіне ерекше назар аударылатын тәсіл? гуманистік 335. Білім саласының басшыларына инновацияны енгізу кезінде негізгі басымдық берген жағдайда кедергі келтіретін мәселе ? Нені енгізу қажет 336. Тұлғаның білім алуында ақыл-ой үдерісіне мән беретін оқу тәсілі ? танымдық

337. Ақпаратты қайта құруға, кеңейтуге, бағалауға жетелейтін сұрақ ? жоғары дәрежелі

338. Баламалы шарттардың және іс әрекет жоспарларының болжамды шынайы әсерлерін көрсету үшін қолданылады.Модельдеу

339. Дарынды, талантты оқушылар ақпаратты біліп қана қоймай, қажет кезінде пайдалана алу сипаттамасына сәйкес өлшем: есте сақтау және білім

340.Брунер бойынша оқушылар тапсырманы сәтті аяқтау үшін жетекшінің біріндетіп «итермелеуі» түрінде көрініс беретін, үнемі ұлғайып отыратын қолдауы. «Көпіршелер тұрғызу»

341.Сабақты зерттеу тәсіліне қатысты дұрыс тұжырым.Топты ұйымдастыру үшін тәжірбиесі бар мұғалім арнайы шақырылады

342.Бағалау арқылы оқуды жақсарту үшін енгізілуі тиіс бес түйінді фактордың бірі. Оқушыларды өзін-өзі, өзара бағалауға араластыру

343.Ең үздік оқушыларды анықтаудағы икемділік сенімді өлшемнің сипаттамасы. Басқаларға қарағанда ойлау қабілеттері жақсы ұйымдастырылған

344.Адамның жоғары деңгейлі дағды, білімді жаңа жағдайларға орайластыру арқылы оқу қабілетін белгілеңіз. Ұқсастық бойынша пайымдауы

345.Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты есте сақтауы үшін ең тиімдісі—Өзгелерді оқыту

346.Олар ерте жасынан бастап ерекше қабілеттерін ұзақ уақытқа ұстай алатындығымен ерекшеленеді-Шоғырлану

347. Сабақты зерттеу тәсілінің орындау- Оқу сапасын арттыру

348.Оқытудың тәжірибе үлгісі және ақпараттық –коммуникациялық технологиялардың көмегімен «ұсыну және сұхбаттасу» аспектілері арасындағы сәйкестік- Оқушылардың жұмыстарымен айырбастауы

349. Компьютерлік бағдарламауда құжаттарды ашу және мұрағаттау үдерістерін білуді қамтитын білім саласы –Технологиялық білім

350.Оқу үрдісіне ақпараттық –коммуникациялық технологияларды енгізу барысында білікті мұғалімде болуы қажет білім- Теориялық және практикалық

351. Дарынды,талантты оқушылар ақпаратты біліп қана қойма, қажет кезінде пайдалана алу сипаттамасына сәйкес өлшем- Есте сақтау және білім

352. Ең үздік оқушыларды анықтаудағы күрделілікке деген сүйіспеншілік сенімді өлшемінің сипаттамасы (Фриман)Қызығушылығын арттыру үшін күрделі ойыын мен тапсырмаларға ұмтылады

353. М.Чиксентмихайдың «өзіндік мақсат» деп атайтын сызбасы бойынша оқушыда төмен машық болып, ал оған жоғары талап қойылғанда орын алатын нәтиже.Алаңдау

354.Орта мерзімді жоспарлауда оқу мақсаттарын қалыптастыру шараларын білуге бағыттайтын негізгі сұрақтың бірі.Оқушылар нені білуге тиіс?

355.Оқушыны бағалау үшін интерпретация үдерісін көрсетіңіз.Оқушының жауабын критерийге сәйкестендіру

356. Елестету,салыстыру,түсіндіру және дәйек келтіру,мақұлдау кезеңдерін қамтитын тәсіл. Дәлелдеу

357.Оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдерді жақсарту мүмкіндіктерін және осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін анықтауға бағытталған бағалау түрі.Оқу үшін бағалау

358.Сабақты зерттеу тәсілінің қажеттілігі:Оқу сапасын арттыру

359.Топтық әңгімеге тән жағдайды көрсетіңіз:Идеялар қайталанады және ұсынылады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейді.

360. Кохлберг бойынша моральдік пайымдаудың екінші деңгейі:

Дәстүрлі моральдік пайымдау

361. Бағалаудың барлық түрлеріне тән сипаттамалардың бірі болып табылатын қорытынды- Оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау

362. «Өзгелерден қарағанда жоспарлауға көп уақыт жұмсауы мүмкін,бірақ жоспарды тез жүзегеасыра алатын оқушы» сипатына сәйкес келетін өлшем.Ойлау қабілетінің жылдамдығы

363. Білімнің педагогикалық аспектісі.Оқушыларға ғылымды оңтайлы түсіндіру тәсілі

364. Д.Фриманның дарынды, талантты балаларды тексеру парағы бойынша «мәселені шешу» өлшемінің сипаттамасы.Ақпаратты толықтырып,қайшылықтарын анықтайды

365. Дарынды және талантты оқушылардың «Жаңа идеяларға сынақ жүргізуге және қателесуге тәуекел етуге дайын» деген сипаттамасының санатыКреативті ойлау

366. М.Чиксентмихайдың «Өзіндік мақсат» сызбасы бойынша дағдысы жоғары оқушыға төмен міндет қоюдың нәтижесі: зерігу

367. Орта мерзімді жоспарлауда оқу мақсаттарын қалыптастыру шараларын білуге бағыттайтын негізгі сұрақтың бірі : оқушылар нені білу тиіс

368. Біліктілік дәрежесін анықтауда көздейтін бағалау мақсаты: Стандарттарды бақылау және орындау

369. Мақсатты аудитория сипаты мен бағалау стратегияларын білуді қамтитын білім саласын көрсетіңіз: Педагогикалық білім

370. Топтық әңгімеге тән жағдайды көрсетіңіз: идеялар қайталанады және ұсынылады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейді

371. Сабақты зерттеу (Лессон стади) үдерісінде топ мүшелері жоспарланған зерттеу сабағын мұғалімдердің бірі жүргізеді. Осыдан кейінгі кезеңі: Зерттеу сабағы туралы оқушылармен мұғалімдердің сұхбат жүргізуі

371. Кохлберг бойынша моральдік пайымдаудың үшінші деңгейі: нормативтіктен кейінгі моральдік пайымдау

372. Балалар өздерінің сенім, біліміне сүйеніп, пайымдау жасай алады деген түсінікке негізделген оқыту ортасы: оқушыға бағдарланған

373. Оқу нәтижелерінің бес түрі анықталған. Оқушыға қатысты сыртқы фактор ретінде қарастырылатын оқу нәтижесі: білімнің сандық ұлғаюы

374. Оқушылардың алған ақпараты есте сақтау үшін ең тиімдісін көрсетіңіз: өзгелерді оқыту

375. Оқушыларда «өзіндік мақсатты» қалыптастыру жағдайында төмен дағдыға жоғары міндет қойылған жағдай (М.Чексентмихай) : алаңдау

376. Жаттап алынған білімді тексеруге арналған сұрақ: төмен дәрежелі

377. Александердің зерттеуіне сәйкес диалогтің бес үлгісіндегі механикалық есте сақтау: үнемі қайталап отыру арқылы фактілерді, ойларды жаттау

378. Бірінші жауап алу үшін және оқушының жауабын түзетуге көмектесу үшін қойылған сұрақ: түрткі болу

379. Жорамалдарды растау,тексеру үшін деректерді жинау АКТ қолдану мен оқыту аспектісінің мысалы болып табылады: тестілеу және растау

380. Топтағы бірлескен жұмысты жүзеге асырудың эмоционалдық мақсаты: күрделі тапсырмалар үшін қолайлы ортаны қамтамасыз ету

381Топ мүшелерінің сабақты зерттеу барысында оқушылардың оқу үдерісін зерделеу мақсаты: оқу сапасын арттыру

382.Оқудағы кедергілерді анықтау үшін өзіндік түзеуден кейін тестілеуді қайталап өткізудегі бағалау мақсатын көрсетіңіз.Оқудағы қиындықтарды анықтау

383.Оқып үйренуге деген уәжін қиынырақ ойын мен тапсырмаларға ұмтылу арқылы арттыратын оқушыны анықтайтын өлшем.Күрделілікке деген сүйіспеншілік

384.Оқу үшін бағалаудың мақсатын көрсетіңіз

Табысқа жетіге бағыт беру

385.Оқудың тәжірибе үлгісі және ақпараттық-коммуникациялық техналогиялардың көмегімен «ұсыну және сұхбаттасу» аспектілері арасындағы сәйкестік

Оқушылардың жұмыстармен айырбастауы

386.Білім алушылар өздерінің оқудың қандай сатысында тұрғанын,қандай бағытта даму керектігін анықтау үшін жүргізілетін бағалау

Оқу үшін бағалау

387.Орта бірлесуден гөрі, бәсекеге бағытталатын әңгіменің түрі

Әңгіме-дебат

388.Идея қайталанады және жасалады,бірақ үнемі мұқият бағалана бермейтін әңгіме түрі

Кумлятивтік әңгіме

389.Оқушының өз мақсаты мен тапсырмаларын білу,түсіну және бағалауды қамтитын метатануды өлшеу құрылымы.Тапсырмаға бағытталған

390.Оқу үдерісінің тиімділігін айқындаушы негізгі факторлардың бірі

Оқу нәтижелілігін бағалау мүмкіндігін білу

391.Компьютерлік бағдарламалауда құжаттарды ашу және мұрағаттау үдерістерін білуді қамтитын білім саласы-Технологиялық білім

392.Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар. «Интерпретация» сипаттамасына сәйкес мұғалім әрекеті.Оқушының жауабын критерийге сәйкестендіру

393. Дарынды және талантты балалардың анықтау өлшемдерінің ішіндегі «өз білімін жетілдіру» өлшеміне сәйкес келетін сипаттама.Олар өздерінің оқуларын реттей алады

394.Дарынды және талантты балалардың өз білімін жетілдіру сипаттамасын көрсетіңіз

Олар өздерінің оқуларын реттей алады

395.Мұғалімнің сыныптағы оқу үдерісінің тиімділігін айқындауына қажет факторлардың бірін көрсетіңіз.Балалардың қалай оқитынын түсіну

396.Жапонияда Сабақты зерттеу нәтижелері.Барлық мұғалімдер үшін жүйелі түрде жарияланады

397.Топ мүшелерінің сабақты зерттеу барысында оқушылардың оқу үдерісін зерделеу мақсаты

Оқу сапасын арттыру

398.Дарынды және талантты балаларды анықтауда ойлау қабілетінің жылдамдығы өлшемі сәйкес келетін сипаттама

Жоспарлауға көп уақыт жұмсауы мүмкін,бірақ жоспарды тез жүзеге асырады

399.Сабақты зерттеудің сипаттамалық ерекшеліктерінің бірі

Рефлексиялы

400.Сабақты зерттеу тәсіліне қатысты дұрыс тұжырым. Сабақты зерттеуді іс-әрекеттегі зерттеу ретінде қарастыруға болады.

401.Мұғалімнің сыныптағы оқу үдерісінің тиімділігін айқындауына қажет факторлардың бірін көрсетіңіз.Балалардың қалай оқитынын түсінуі.

402.Оқушылардың анағұрлым толық жауап беруіне, өз идеяларын дамытуына көмектесетін сұрақ тәсілі.Сынақтан өткізу.

403.Л.Выгодский бойынша оқушылар өздерінің «Жақын арадағы даму аймағында» жұмыс істегенде жақсаратын ұдеріс.Танымдық даму.

404.Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты есте сақтауының ең тиімсізі. Дәріс.

405.Блэк пен Уильям зерттеулерінде сыныптың » қара жәшік» метафорасы қолданылған. Осы метафораның негізгі идеясы.Оқушылардың өзін-өзі бағалауын дамыту.

406.Диалог барысында әркімнің идеясы құнды деп саналып, мұқият бағалаудан өтетін әңгіменің түрі.Зерттеушілік әңгіме

407.Топтағы бірлескен жұмысты жүзеге асырудың эмоционалдық мақсаты.күрделі тапсырмалар үшін қолайлы ортаны қамтамасыз ету.

408.Оқушыларда «өзіндік мақсатты» қалыптастыру жағдайында төмен дағдыға жоғары міндет қойылған жағдай(М.Чиксентмихай) Алаңдау

409.Оқушының білім алуын қолдау үшін қойылатын сынақтан өткізу сұрағы.Осы айтқандарыңызға мысал келтіре аласыз ба?

410.Оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдерді жақсарту мүмкіндіктерін және осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін анықтауға бағытталған.Оқу үшін бағалау

411.Оқу нәтижелерінің бес түрі анықталған.Оқушыға қатысты сыртқы фактор ретінде қарастырылатын оқу нәтижесі.Білімнің сандық ұлғаюы

412.Білімнің педагогикалық аспектісі. Оқушыларға ғылымды оңтайлы түсіндіру тәсілі.

413.Оқушылардың ой-пікірлерінде үлкен алшақтық болып, әрқайсысы өз шешімдерінде қалатын әңгіме түрі. Әңгіме-дебат

414. «Өзгелерден қарағанда өзінің оқуының қалай жүретінін жақсы білетін және оны реттей алатын оқушы» сипатына сәйкес келетін өлшем.Өз білімін жетілдіру

415.Егер бала ерте жасынан бастап ерекше қабілеттерін ұзақ уақытқа ұстай алу қабілетін танытса онда оны ең үздік оқушыны анықтау өлшемінің қайсысына жатқызуға болады.Шоғырлану

417.Оқу үшін бағалаудың мақсатын көрсетіңіз.Табысқа жетуге бағыт беру

418.»Таңба арқылы елестету қабілетіне қатысты( ерекшелігі бар жады түрі.Семантикалық

419. Мұғалімге оқытудың видео, веб материалдарға кол жетімділігі мен бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалануды қамтамасыз ететін білім.Технологиялық білім

420.Біліктілік дәрежесін анықтауды көздейтін бағалау мақсаты.Стандартты бақылау және орындау.

421. Идея қайталанады және жасалада, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейтін әңгіме түрі: кумулятивтік әңгіме

422.М.Бронсон мектеп жасына дейінгі балалардың көпшілігі ерікті түрде іштей өзін-өзі реттеуге қабілетті деген шешімге келді. Оның осы шешімді негізге алған болжамын көрсетіңіз: қалай оқу керектігін үйренеді

423.Жееткшінің оқушыларды біртіндеп тапсырманы аяқтауға «итермелеуінде» көрініс беретін, үнемі ұлғайып отыратын қолдауы (Брунер): «көпіршелер тұрғызу»

424. Метатану үдерісінің мағынасы: қалай оқу керектігін үйрену

425.Оқып үйренуге деген уәжін қиынырақ ойын мен тапсырмаларға ұмтылу арттыратын оқушыны анықтайтын өлшем: күрделілікке деген сүйіспеншілік

426.Оқушыны бағалау үшін қорытынды жасау үдерісі: оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау

427. Бағалау мақсатында жүргізілген қадағалау нәтижелерінің итерпретациясы: алынған мәліметтердің мәнін анықтау

428. Мұғалімнің сындарлы оқыту теориясына сәйкес сабақты ұйымдастыру ерекшелігі: оқушының білімін, идеясын, дағдысын дамытуға ықпал ететін міндеттер қояды

429. Сабақты зерттеудің сипаттамалық ерекшеліктерінің бірі: рефлексиялы

430. Мұғалімнің сыныптағы оқу үдерісінің тиімділігін айқындауына қажет факторлардың бірін көрсетіңіз: балалардың қалай оқитынын түсінуі

431.Веб-сайтта ақпаратты іздеудің мысалы болып табылады: талдаумен бағалау

432.Оқушының бейімдігін анықтау үшін білім, дағдыларын тексеруге жүргізудегі бағалау мақсатын көрсетіңіз: болжау мен сұрыптау

433. Оқу үшін бағалаудың мақсатын көрсетіңіз: табысқа жетуге бағыт беру

434. «Өзгелерден қарағанда өзінің оқуының қалай жүретінін жақсы білетін және оны реттей алатын оқушы» сипатына сәйкес келетін өлшем: өз білімін жетілдіру

435. Оқытудың тәжірибе үлгісі және ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен «модельдеу» аспектілері арасындағы сәйкестік: ықтимал әсерлерді имитациялау

436.Сабақты зерттеу тәсіліне қатысты дұрыс тұжырым: мұғалім зерттеуге жинақталған білімінен педагогикалық қауыммен бөліседі

437.Сабақты зерттеу тәсілін жоспарлау барысындағы «зерттелінетін» оқушылар санаты: үлгермеушіліктің жоғары, орта, төменгі деңгей

438. Оқушылар мен мұғалімдерге білім, түсіну және дағды туралы хабар беруді көздейтін бағалау мақсаты: кері байланыс

439. Сабақты зерттеу тәсілінің бастапқы кезеңі: Топ мүшелерінің бірлесіп сабақты егжей-тегжейлі жоспарлауы

440. Біліктілік дәрежесін анықтауды көздейтін бағалау мақсаты: стандарттарды бақылау және орындау.

441.Сабақты зерттеу тәсіліне қатысты дұрыс тұжырым: Сабақты зерттеуді іс-әрекеттегі зерттеу ретінде қарастыруға болады

442.Брунер бойынша оқушылар тапсырманы сәтті аяқтау үшін жетекшінің біртіндеп «итермелеуі» түрінде көрініс беретін, үнемі ұлғайып отыратын қолдауы: «көпіршелер тұрғызу».

443.Бағалау мақсатында жүргізілетін қадағалау нәтижелерінің интерпретациясы: алынған мәліметтердің мәнін анықтау.

444.Сабақты зерттеу тәсілін жоспарлау барысындағы «зерттелінетін» оқушылар санаты: үлгермеушіліктің жоғары, орта, төменгі деңгейі

445.Орта бірлесуден гөрі, бәсекеге бағытталатын әңгіменің түрі: әңгіме-дебат

446.Оқушының жауабын алғаннан кеін де кідіріс жасау оқушыға мүмкіндік береді. Өз жауабын түзетуге, нақтылауға

447.Оқушылар мен мұғалімдерге білім, түсіну және дағды туралы хабар беруді көздейтін бағалау мақсаты: кері байланыс

448.Оқушының өз мақсаты мен тапсырмаларын білу, түсіну және бағалауды қамтитын метатануды өлшеу құрылымы: тапсрымаға бағытталған.

449.Тұлғаның өз санасына және басқа адамдар санасының мазсұнына ой жүгірте білуі: зерде теориясы

450.Н.Мерсер бойынша кумулятивтік әңгіменің сипаттамсы: айтылған идеялар топта үнемі мұқият бағалана бермейді

451.Білімді игеруде «үнемі қайталап отыру арқылы фактілерді, ойларды және күнделікті іс-әрекеттерді жаттау» әдісі: механикалық есте сақтау

452.Дарынды және талантты оқушылардың табандылыққа қатысты сипаттамасы: қойған сұрақтары тиянақты, нақты болады

453.Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты есте сақтауының ең тиімсізін көрсетіңіз: дәріс

454.Сабақты зерттеудің алғашқы қадамын көрсетіңіз: Нәтижені қамтамасыз ететін ережелер жүйесін құрады

455.Компьютерлік бағдарламалауда құжаттарды ашу және мұрағатату үдерістерін білуді қамтитын білім саласы: технологиялық білім

456.Сабақты зерттеу тәсілінің қажеттілігі: Оқу сапасын арттыру

457.Топ бәсекелестікте болып, ортақ шешімге келе алмайтын әңгіме түрі: әңгіме-дебат

458.Оқуды бағалауды оқу үшін бағалауға ауыстыру шартын көрсетіңіз. Бағалау сиаптын өзгерту.

459.Ж.Брунердің «көпіршелер тұрғызу» метафорасы бойынша оқушының дамуындағы ересек адамның рөлі: оқудың дамуында түрлі деңгейдегі қолдауы.

460.Оқуды бағалауды оқу үшін бағалауға ауыстырылу шарты: Бағалау сипатын өзгерту

461.Мұғалімнің сыныптағы оқу үдерісінің тиімділігін айқындауына қажет факторлардың бірін көрсетіңіз: Балалардың қалай оқитынын түсінуі

462. Пән мен шынайы өмір арасындағы байланыстарды анықтауға ықпал ететін оқу: мағынаны ұғыну және оның мәнін анықтау

463.Оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдерді жақсарту мүмкіндіктерін және осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін анықтауға бағытталған бағалау түрі: Оқу үшін бағалау

464.Дарынды және талантты балалардың өз білімін жетілдіру сипаттамасын көрсетіңіз: Олар өздерінің оқуларын реттей алады

465. «Өзгелерден қарағанда өзінің оқуының қалай жұретінін жақсы білетін және реттей алатын оқушы» сипатына сәйкес келетін өлшем: Өз білімін жетілдіру

466.Баланың білім-дағды, білік және өз бетінше әрекет ету мүмкіндіктерінің дамуына қарай орнатылатын , нығайтылатын, бөлшектенетін уақытша құралы: «көпіршелер»

467.Мұғалімдер мен ересектерді түсініктеме беруге жетелеу дарынды және талантты оқушылардың қай сипаттамасына тән: табандылық таныту

468.Оқушылардың тақырып бойынша нені түсінбегенін анықтау үшін бақылау алып, ақтаңдақтарды жоюдағы бағалау мақсаты: оқудағы қиындықтарды анықтау

469.Сабақты зерттеу үдерісінде топ мүшелері жоспарлаған зерттеу сабағын мұғалімдердің бірі жүргізеді.Осыдан кейінгі кезеңі: Зерттеу сабағы туралы оқушылармен мұғалімдердің сұхбат жүргізуі

470. Ең үздік оқушыларды анықтаудағы икемділік сенімді өлшемінің сипаттамасы: басақаларға қарағанда ойлау қабілеттері жақсы ұйымдастырылған.

471.Сабақты зерттеу кезеңдерінің бірі –«Әріптестерінің кеңесіне сүйеніп, мұғалімнің жеке өзі немесе топпен бірлесіп сабақтыңмақсатын анықтауы мен дайындауы». Осыдан кейінгі кезеңді көрсетіңіз: Сабақты зерттеу өткізу және Lesson study-ге қатысушылардың оны бақылауы

472.Бағалау мақсатында жүргізілген қадағалау нәтижелерінің интерпретациясы: алынған мәліметтердің мәнін анықтау.

473.Әркімнің идеясы пайдалы деп саналып, мұқият бағаланатын әңгіме түрі: зерттеушілік әңгіме.

474.Іс әркеттегі зерттеуді жүзеге асыру айналымының бірінші қадамының мазмұны-Міндеттеме алу

475. Компьютерлік бағдарламалауда құжаттарды ащу және мұрағаттау үдерістерін білуді қамтитын білім сапасы\ Технологиялық білім

476. Н.Мерсер балалардың сыныпта талқылау кезінде өз сөздерін дәйектеуінің үш түрін анықтаған. Соның бірі болып табылатын пікірталастық әңгіменің сипаттамасы

Басқа адамдардың көзқарасын қабылдауды қаламайды, бәсекеге қабілетті

477. Оқу үдерісінің тиімділігін айқындаушы негізі факторлардың бірі

Оқу қажеттілігін бағалау мүмкіндігін білу

478. Білімнің педагогикалық аспектісі. Оқушыларға ғылымды оңтайлы түсіндіру тәсілі

479. Топ мүшелерінің сабақты зерттеу барысында оқушылардың оқу үдерісін зерделеу мақсаты

Оқу сапасын арттыру

480. Сабақты зерттеу тәсіліне қатысты дұрыс тұжырым.Мұғалім зерттеуде жинақталған білімімен педагогикалық қауыммен бөліседі

481. Сабақты эерттеу (Lesson Stady) тәсілінде зерттеу сабағы аяқталғаннан кейін жүзеге асатын талдаудың белгіленген құрылымы бойынша кезеңдердің бірі.Келесі сабақты зерттеуді топпен бірлесе жоспарлау

482. Іс -әрекеттегі зерттеуді жүзеге асыру айналымының бірінші қадамының мазмұны: міндеттеме алу

483.Мұғалімнің көзқарасы, қабылданған шешімінің және іс – әрекетінің негізі: Ұстаным

484.Зерттеушілік әңгімеге тән белгілер: әркімнің идеясы пайдалы деп саналғанмен, мұқият бағаланады

485. Сандық технологияны пайдалана отырып, ақпараттың орналасқан жерін анықтау, ақпаратты ұйымдастыру, түсіну, бағалау және құру қабілеті: Ақпараттық сауаттылық

486.М.Бронсон мектеп жасына дейінгі балалардың көпшілігі ерікті түрде іштей өзін өзі реттеуге қабілетті деген шешімге келді. Оның осы шешімді негізге алған болжамын көрсетіңіз: қалай оқу керектігін үйренедіТолық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:
Facebook | VK | WhatsApp | Telegram | Twitter

Қарап көріңіз 👇Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру

Соңғы жаңалықтар:
» Салымдар түрі: қалайша неғұрлым көп пайда табуға болады
» Қауіпсіз каникул: балаларыңызды алаяқтардан қалай қорғауға болады
» 🙌 ҚАРЫЗ ҚАЙТАРУМЕН ҒАНИБЕТ
Пікір жазу