» » » Шығарма: Азаматтық-патриоттық, құқықтық және полимәдениеттік тәрбие

Шығарма: Азаматтық-патриоттық, құқықтық және полимәдениеттік тәрбие

Шығарма: Азаматтық-патриоттық, құқықтық және полимәдениеттік тәрбие казакша Шығарма: Азаматтық-патриоттық, құқықтық және полимәдениеттік тәрбие на казахском языке
Шайқын Мейрамбек
10 сынып, Ғ. Мұратбаев атындағы орта мектебі
Отырар ауданы
Жетекшісі:Ноғайбекова Ақмарал

«Адамзатқа ең алдымен білім емес тәрбие берілу керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы» деп жерлесіміз ғұлама ғалым Әл-Фараби айтқандай, өсіп келе жатқан жас ұрпақтың бойына тәрбиенің нәрлі дәнін егетін ең басты ошақтың бірі мектеп болса, сол тәрбие жүйесінің өзегі – мектеп ұжымы. Қазіргі уақытта руханилық пен адамгершілікке негізделген, демократия мен гуманизм ұстанымдарына сәйкес білім беру мен тәрбиелеудің қазақстандық үлгісі жүзеге асырылуда. Қазақстандық ұлтжандылықты, азаматтықты, рухани құндылықты, жан-жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру мақсатында тәрбие беру жұмысының 12 бағыты айқындалды. Тәрбие жұмысының негізгі бағыттары:
Азаматтық-патироттық ,құқықтық және полимәдениеттік тәрбие гуманизмге, қазақ халқының тарихы мен салтын, тілін сүю және құрметтеуге, оның таңдаулы дәстүрлерін сақтауға және оны дамытуға, Қазақстанның басқа халықтарының мәдениетін зерттеу және игеруге негізделген азаматтық ұстанымды және патриоттық сананы, құқықтық және полимәдениетті, қалыптасқан ұлттық өзіндік сананы, ұлтаралық мәдени қарым-қатынасты, әлеуметтік және діни төзімділікті қалыптастыруы тиіс. Қазіргі жағдайда тәрбиеленушілердің құқықтық санасын, олардың балалар мен жастар ортасында құқық бұзушыларға қарсы тұруға дайындығын қалыптастыруы аса маңызды мәселе.Балалар мен жастардың азаматтық патриоттық, құқықтық мәдениетінің әлеуметтік мәртебесін көтеру әрі азаматтық патриоттық,құқықтық тәрбие бойынша ғылыми негізделген саясат жүргізу; білім беру ұйымдарында азаматтық құқықтық, патриоттық тәрбие беруде мазмұны мен әдіс- тәсілдер мен оқу- тәрбие құрылымының өзара іс-әрекеттестік негізінде деңгейін көтеру.
Рухани-адамгершілік тәрбиесі өзіндік сананы дамытуға жағдай жасауды, жеке тұлғаның әдеп ұстанымын, оның қоғам өмірінің нормалары мен дәстүрлерімен келістірілетін моральдік қасиеттерін және бағдарларын қалыптастыруды болжайды. Рухани адамгершілік құндылықтар мен білім жүйесін дамытып қалыптастыру; Кәсіптік және адамгершілік әдептерге байланысты білімдерді оқу, өндірістік және қоғамдық іс әрекеттерде іске асыру;
Отбасы тәрбиесі адамдар арасындағы оңтайлы және эмоцияналды көңіл-күй қарым-қатынасы арқылы адамгершілік, рухани және гуманитарлық құндылықтарға басымдық беруде әлеуметтік-тарихи тәжірбиені таратудың анықтаушы құрамдас бөлігі болып саналады. Қазақстандық қоғамның жалпы сұранысы және халық дәстүрлері, әлемдік және ұлттық мәдениет негізінде құрылған балалар мен жастарды жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтарға бағдарлау бірінші қатарға қойылады. Тләрбиеленушілердің санасында дәстүрлі ұлттық және моралдық құндылықтар жандандыру отбасы негізінде қалыптастыруды ұялату.
Өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамыту қажеттілігін қалыптастыру өзін-өзі тану жастарға қоршаған ортаны түсінуге, оған өзінің қатыстылығын саналы сезінуге, қоршаған ортаға өзінің көзқарасын жалпы адамзаттық құндылық ұстанымында жүйелеу,өзінің өмірлік ұстанымын анықтауға көмек беру үшін қажет. Өзін-өзі тану өзі дамытудың, жеке тұлғаның дербес
белсенділік көрсетуінің, өзінің қабілеті мен әлеуметтік мүмкіндігін ашудың қажетті шарты болып табылады. Адам-адам, адам-қоғам, адам-техника, адам- табиғат жүйесіне терең білім қалыптастыру; Өзін–өзі тану нәтижесінде адам
өзінің дербес өсу және өзін-өзі жетілу қабілетіне ие болады. Сөйтіп, адам толысуын, өмір рахаты мен оның мәнін жете түсінеді. Әлеуметтік-мәнді және жеке қасиеттерін қалыптастыру тұлғалық қасиет (әлеуметтік бейімділік, әлеуметтік белсенділік, әлеуметтік тұрақтылық) әлеуметтік қарым-қатынас жүйесінде өзіне тән тәртіп стилі, шығармашылық пен дербестікті дамытуға, қоғамдағы өзгерістерден дереу және тең әсер алу, белсенді өмір ұстанымында болуға ықпал жасайды.
Коммуникативтік мәдениетті қалыптастыру тәртіп қағидасын анықтайды, құндылықтар жүйесін, идеяларды,нормаларды, айшықтайды және шығармашылық қызметте өзінің дербестігін көрсетуде қарым-қатынасты ұйымдастыруға, байланысты орнатуға, оларды дамытуға, келісуге, тәртіпке келтіруге және түзетуге көмек береді.
Экологиялық тәрбие адамның бойына табиғатқа әдепті көзқарастың және оған қарым-қатынастың қалыптасуы мен дамуын, табиғи ресурстардың жағдайына жеке жауапкершілік сезімін және адамдардың олармен парасатты іс-әрекеттерін болжайды. Экологиялық тәрбиенің негізі алдымен, қоршаған ортаны және халықтың денсаулығын қорғауды, елімізде экологиялық жағдай туралы халықты ақпаратпен қамтамасыз етуді көздейді.
Эстетикалық тәрбие рухани – адамгершілік құндылықтарды әсемдік арқылы, көркем мәдениет арқылы, халықтар мен дәуірдің әлемдік көркем құндылықтары арқылы, ұлттық және жалпы адымзаттық құндылықтарын зерделеу арқылы қалыптастыруды көздейді. Адам бойында қазіргі кезең дамуының маңызды міндеттері болып саналатын өнер құралдары арқылы анағұрлым жоғары сана-сезім, тұжырымдамалы ойлауға қабілет, әлемді тұтас бағамдай білетін, өзінің дербес шығармашылық қызметімен әлемдік құндылықтар туралы танымын толық іске асыратын, ұжымда жұмыс істеуге бейімді, мәдениет әлемінде және адамдар мен қарым-қатынаста қалыптастыру.
Дене тәрбиесі мен салауатты өмір салтын және денсаулық қорғаушы орта қалыптастыру жастардың бойына психикалық тұрақтылықты және тиімді кәсәби қызмет қажеттілігін қамтамасыз ететін салауатты өмір салтын дарыту мен жеке тұлғалық сапаны қалыптастыру мақсатын қояды. Оны іске асыруға алдын алушылық білімі креді.Салауатты өмір салтын қалыптастыру адам ағзасының мүмкіндіктерін, оның қызметінің ерекшеліктерін болжау, адамның физикалық, психикалық және рухани саулығының өзара байланысы, сондай- ақ, тәрбиеленушілерді сан алуан спорт түрлеріне тікелей қатыстыру жолымен ағартушылық және ақпараттық түсіндіруші жұмыс барысында жүзеге асырылады.
Еңбек және экономикалық тәрбие балалардың, жасөспірімдердің және өзіне-өзі қызмет көрсету шеберлігін және дағдыларын, еңбек қызметінің саналуан түрлеріне адалдықпен, шығармашылық және жауапкершілікпен қарап, ұжымда, топта жұмыс істей білу икемдігін қалыптастырады; өз іс-әрекетінің қажетсіз қалмауына мән беріп, олардың түпкілікті тиімділігін тиянақтап жаңа өндіріс және қоғам жасауды көздейді. Жастардың бойында еңбектің ең бірінші өмірлік қажеттілік, өмірлік табыстарға жетудің басты тәсілі мен жоғарғы құндылық ретінде қалыптастыру.
Кәсіби-шығармашылық тәрбие кәсіби және жеке құзіреттілік көзінің мәнін қалыптастыруды (арнайы, профилді, коммуникативті, әлеуметтік, интеллектуалды, ақпараттық, дербес) және т.б. қосымшаларын білуін, білім
алушылардың дәстүрді және кәсіби қауымдастық құндылықтарын игеруін, ұжымдық мәдениет пен кәсіби әдеп нормаларын сақтауын болжайды.
Интеллектуальді мәдениетті дамыту білім алушылардың белсенді ойлау қызметінің дамуын, негізгі құндылықтарды және осы заманғы ғылыми дүниетанымды қалыптастыру, олардың сана-сезімінің сенімді және қажетті біліммен толығуын, ақыл-ой қабілеті мен білімге құмарлығын дамыту.
Мектепте тәрбие беру жүйесі бойынша сынып жетекшілер 12 бағытты ұстанып, жұмыс атқарады. Мен барлық бағыттарды назарға ала отырып, «Азаматтық-патриоттық,құқықтық және полимәдениеттік тәрбие» бағыты бойынша жұмыс жүргіземін. Алға қойған мақсатым:тәрбие негізін балаға жанұяда, өскен ортасында қалыптастыру. Әдеп- ғұрыпты сақтап, дәстүрді жалғастыру, адамгершілік, басқа да ізгі қасиеттерді бойға сіңіру, салауатты өмір сүруге бағыттау, жаман әдеттерден бойын аулақ ұстау, рухани мәдениетке баулу, экономикалық, экологиялық білімін кеңейту, ұлттық сана-сезімін қалыптастыру. Осы тәрбиелік қасиеттерді насихаттай отырып, әлемдік бәсекеге қабілеттішығармашыл тұлға тәрбиелеу.
Қазақстан Республикасы-көп ұлтты, іргелі мемлекет. Ұлттық дәстүрге берік,елін жерін сүйетін, шыншыл азамат тәрбиелеу, келешек ұрпақтың бойына Қазақстандық отансүйгіштік қасиетті қалыптастыру өскелең өмір талабынан туындап отыр.Көп ұлтты Қазақстан халқының отансүйгіш сезімін қалыптастыратын азаматтық келісім,ұлттық бірлік.Егемен еліміздің тәуелсіздігін сақтау барша халқымыздың ынтымағы мен өзара жарасымдылығында.



Материалдың толық нұсқасын 50 секундтан кейін жүктеп алыңыз!!!!

Автор: almira777 | 164 | 26.02.2019


Загрузка...

KZ / Қазақша Шығармалар жинағы, шығарма Азаматтық -патриоттық құқықтық және полимәдениеттік тәрбие туралы эссе шыгарма казакша сочинение на казахском, эссе сочинение Азаматтық -патриоттық құқықтық және полимәдениеттік тәрбие на казахском языке скачать бесплатно, эссе шығармалар жинағы жоспарымен, казакша эссе шыгарма жоспар, Азаматтық-патриоттық құқықтық және полимәдениеттік тәрбие, шығарма Азаматтық -патриоттық құқықтық және полимәдениеттік тәрбие туралы эссе шыгарма казакша сочинение на казахском эссе сочинение Азаматтық -патриоттық құқықтық және полимәдениеттік тәрбие на казахском языке скачать бесплатно эссе шығармалар жи, Шығарма: Азаматтық-патриоттық, құқықтық және полимәдениеттік тәрбие шыгарма казакша шығармалар қазақша тегін сочинение на казахском языке сочинение на казахском языке скачать бесплатно сочинение на казахском языке скачать бесплатноҚазақша Шығармалар жинағы