Ұлттық біліктілік тестілеуге дайындалуға арналған педагогика мен əдістемеден көмекші құрал


Ұлттық біліктілік тестілеуге дайындалуға арналған педагогика мен əдістемеден көмекші құрал

1. … өз еңбектерінде диалог сабақта оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар олардың білім деңгейінің өсуіне үлес қосатынын атап көрсетеді.

Жауап: Мерсер мен Литлтон

2. «… менің негізгі принципім: адамға əрқашан барынша көп талап қою, сонымен қатар оны мейлінше қатты сыйлау» кімнің пікірі?

Жауап: А.С.Макаренко

3. «Ағаш ықтималдығы» стратегиясы нені білдіреді екенін анықтау жəне оны тапсырмалар, мəселелер мен түрлі күнделікті жағдаяттарды шешу үшін қолдану қай сабақта болады Жауап: Математика

4. «Адамдар басқалардың белгілі бір тапсырманы орындауын бақылау барысында білім алады» деген идея __________ оқу теориясының негізі болып табылады.

Жауап: Əлеуметтік-жағдаяттық

5. «Бағалау» термині қандай мағынаны білдіреді?

Жауап: Жақын отыру дегенді

6. «Бастама-жауап-кейінгі əрекет» (БЖƏ) моделі бойынша қойылған сұрақтарда бастама жасайтын жəне оны бақылап отыратын адам - мұғалім» деп пікір білдірген ғалым

Жауап: Мерсер, 1995 ж.

7. «Білім алуды үйретудің» қозғаушы күші

Жауап: Метатану

8. «Дəлелдердің деңгейі мен маңызын мойындау» сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерінің ерекшелігі

Жауап: Пайым

9. «Дəстүрлі» білім беруді енжарлықпен білім алу үдерісі ретінде сипаттайды жəне өзара əрекеттің немесе сыни қатысуды төмен деңгейін қажет ететін жаттап алу əдісін сынаған Жауап: Дж.Дьюи

10. «Диалог арқылы оқыту» жəне «Қалай оқу керектігін үйрету»

Жауап: Бірінші модуль 5

11. «Диалог негізінде оқыту жəне оқу» еңбегінің авторы

Жауап: Мерсер, 1995 ж., Александр, 2008 ж., Литолтон, 2007 ж.

12. «ЖАДА» сөзінің толық атауы

Жауап: Жақын арадағы даму аймағы

13. «Жақын арада даму аймағы» ұғымын енгізген ғалым

Жауап: Л.С.Выготский

14. «Жақын отыру» дегенді білдіретін латын сөзінен шыққан термин

Жауап: Бағалау термині

15. «Жер сілкінісі, күші, салдарлары» тақырыбындағы бейнематериал көрсетіледі. Балалар куə ретінде жер сілкінісі болған аймақтағы өз сезімдерін əңгімелейді.

Жауап: Əңгімелеуге идея дайындау

16. «Зияткерліктің өзара байланысын көрсету мүмкін емес» деген пікір білдірген ғалым Жауап: Говард Гарднер

17. «Кейс-стади» сыныптардың əрқайсысында талантты жəне дарынды балаларды анықтау жөнінде əртүрлі əдістерді қолданып суреттейтін жоба саны

Жауап: Үш жоба

18. «Көзге көрінетін оқыту: Жетістіктерге қатысты 800-ден астам метаанализдердің синтезі» кітабының авторы

Жауап: Джон Хетти

19. «Қалай оқу керектігін үйрету» моделінің атауы қандай үдеріске жатады?

Жауап: Өзін-өзі реттеу үдерісі

20. «Қалай оқу керектігін үйрету» модулінің атауы

Жауап: Өзін-өзі реттеу

21. «Қарым-қатынас жасаудың бірсарынды үдерісі емес, керісінше, идеялар екіжақты бағытта жүреді жəне осының білім алу үдерісі алға жылжиды» деп тұжырымдама жасаған ғалым

Жауап: Александр, 2004 ж. «Білім берудегі əңгімелесу»

22. «Мен көшбасшының қай түріне жатамын?» өзін-өзі бағалауға араналған ________ жаттығу.

Жауап: Психологиялық

23. «Мен өз оқушыларымының қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін анықтай аламын, жəне оны анықтау үшін менде жоспар бар» – өз əрекеттеріме осындай рефлексия жүргізілетін кезең

Жауап: Сабаққа дейін

24. «Мен» тұжырымдамасын дамытқан ғалым

Жауап: Карл Роджерс, 1983 ж.

25. «Мен» тұжырымдамасын, жəне жеке тұлға мен оның тəжірибесімен қарым-қатынас жасау маңыздылығын дамытқан ғалым

Жауап: Карл Роджерс, 1983 ж.

26. «Мен» тұжырымдамасындағы бір үйлесімдік

Жауап: Əлеуметтік

27. «Метатану» термині оқушылардың саналы білім алуы мен ойлауын дамытуға ықпал ететін бірқатар үдерістерге қатысты қолданылады» деген пікір қалдырған ғалым

Жауап: Джон Флейвелл, 1976 ж.

28. «Метатану» терминінің авторы

Жауап: Джон Флейвелл

29. «Метатану» ұғымын енгізген ғалым

Жауап: Джон Флейвелл, 1976 ж.

30. «Мұғалімге арналған нұсқаулықтан» алынған мəтінді оқыңыз: Ғылыми зерттеу нəтижелері сабақта диалогтің маңызды рөл атқаратынын көрсетті. Мерсер мен Литлтон (2007) өз еңбектерінде диалог сабақта оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар олардың білім деңгейінің өсуіне үлес қосатындығын атап көрсетеді. Зерттеулерде ересектермен интерактивті қарымқатынас пен достарымен бірігіп жүргізілген жұмыстың балалардың оқуына жəне когнитивті дамуына əсер ететіндігі айтылған. Төменде келтірілгендердің қайсысы Мерсер мен Литлтонның диалогтік оқыту мен оқу туралы идеяларына қатысты емес?

Жауап: Мұғалімдер сабақта көп сөйлеулері керек

31. «Мұғалімге арналған нұсқаулықтан» алынған мəтінді оқыңыз: Джон Флейвелл (1976) өткізген алғашқы кең көлемді метатану зерттеуінде ерте жастағы балаларға еске сақтауға тапсырмалар берілді. Бестен жеті жасқа дейінгі оқушыларға зерттеуші белгілі ретпен бірқатар заттарды көрсетті. Он бес секундтан кейін балалардан осы реттілікті бұзбай еске түсіру сұралды. Ересектеу балалар бір нəрсені еске сақтау қажет болса, ол үшін күш салу керек екендігін түсінді. Олар қайталау тəсілін пайдаланып, кезектілік ретін еске сақтады. Ал неғұрлым кішірек балалар бұл тəсілді пайдаланбағандықтан, есте сақтай алмады. Қайталау туралы нұсқау алғаннан кейін ғана олар тапсырманы дұрыс орындап шықты. Нұсқау берілмеген жағдайда оқушылар білім алу уақытын өнімсіз (тиімсіз) пайдаланды. Джон Флейвелл мұндай қабілеті жетіп тұрса да, «тəсілдерді пайдаланбауды» «өнімділік тапшылығы» деп сипаттайды (Whitebread, 2000). Жүргізілген зерттеудің негізінде төменде келтірілген жауаптар нұсқаларының қайсысы дұрыс болып табылады?

Жауап: Бес жастағы балаларға метакогнитивтік стратегияларды үйретуге болады

32. «Мұғалімнің талабы» зерттеуінің авторы

Жауап: Михай Чиксентмихайи

33. «Нақтылайтын өңдеуді» зертеген ғалым

Жауап: Хелга Нойсмен, 2006 ж.

34. «Ойлау туралы ойлану» қай модульді сипаттайды?

Жауап: Сыни тұрғыдан ойлауды үйрету

35. «Ойын - баланың алдынан өмір есігін ашып, оның шығармашылық қабілетін дамытады, ойынсыз ақыл- ойдың қалыптасуы мүмкін емес» деген пікірдің авторы

Жауап: В.А. Сухомлинский

36. «Оқушылардың пікірлесудің мақсаты – қабылдаушының көзқарасы тұрғысынан алғанда оқудың не екендігін түсіну, жекелеген оқушылар мен топтар үшін қалай да жақсарту» - деп жазған

Жауап: Джин Раддок

37. «Оқып отырған əңгіме бойынша не болатынын мен болжаймын» (Əрқашан. Кей кезде. Ешқашан) ұсынылған пікір оқушыға беретін мүмкіндік

Жауап: Ойлауды жəне бағытталған оқуды қолдануға өзіндік бағалау жүргізу

38. «Оқыту үшін бағалау» дербес тұжырымдама деп танылған жыл

Жауап: 1999 ж.

39. «Оқытудағы гуманистік тəсілінің» негізін қалаушылар

Жауап: Маслоу мен Роджерс

40. «Оқытудың жолын қалай үйрену керек» тақырыбы бойынша жүргізілген ауқымды зерттеу барысында Кембридж университетінің зерттеушілері жүргізген жоба

Жауап: Оқушы үні

41. «Педагогика» термині білдіретін мағына

Жауап: Жетектеуші

42. «Рефлексиялаушы практик» ұғымын жасаушылар

Жауап: Дж.Дьюи, Д.Шон

43. «Ситуациялық тану» түсінігін берген ғалымдар

Жауап: Лейв жəне Венгер

44. «Сұрақ қою, қайта сұрақ қою» стратегиясының көмегімен бір пікірге келдік

Жауап: Қайталама–түзету

45. «Тəрбиелеу болжамдары» кітабының авторы

Жауап: Джудит Харрис

46. «Тиянақты, нақты жəне жан-жақты болу» сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерінің ерекшелігі

Жауап: Тəртіп

47. «Төңкерілген сынып» оқыту технологиясының авторлары

Жауап: Арон Самс жəне Джонатан Бергманн

48. «Үш көмекші» ұғымы кімге тəн?

Жауап: Шульман

49. «Үштік модель» зияткерлік теориясының авторы

Жауап: Роберт Стернберг

50. «Экспериментальды» оқыту немесе «жаңалық ашу жолымен оқыту» идеясын жарыққа шығарған, оқыту саласындағы когнитивтік психолог жəне теоретик, ғалым

Жауап: Джером Брунер, 1960 ж.

51. «Эпистемиялық субъектіні» зерттеген ғалым

Жауап: Жан Пиаже

52. «Lesson Study» таныстырылымын жасаған

Жауап: М.Йошида

53. 1-апта, күндегі Дипактың қасиеті

Жауап: Ұстанымы

54. 1960 жылдан бастап қандай бағалаудың түрлерінің айырмашылығы белгіленді?

Жауап: Формативтік жəне жиынтық

55. 1960 жылдары когнитивті психология əлемінде «Ойлауды дамыту теориясы» басымдыққа ие болды. Аталған теорияның авторы

Жауап: Жан Пиаже

56. 1960 жылы белгіленген бағалау түрлері

Жауап: Формативтік жəне жиынтық

57. 1960 жылы когнитивті психологияда басымдыққа ие болған «Ойлауды дамыту» теориясының авторы

Жауап: Жан Пиаже

58. 1971 жылы сыныпта тіл қаншалықты қолданылса, соншалықты оқушылардың білім алуына əсер ететінін айтқан ғалым

Жауап: Барнс

59. 1973 жылы селективті зейіннің дамуын көрсеткен ғалымдар

Жауап: Хаген, Хейл

60. 1994 жылы балалардың өз оқуын бақылау мен мониторнигі үдерісінде дербестігін қалыптастыруға баса назар аударған ғалымдар

Жауап: Шанк мен Циммерман

61. 5 кезеңді модельді жəне 4-блоктан кейбір үлгілерді пайдаланған ғалым

Жауап: Каролина Шарпке

62. Авраам Маслоу жасаған адам қажеттіліктерінің иерархиясындағы негізгі қажеттілік Жауап: Өзін-өзі таныта білу қажеттілігі

63. Адам санасында өңделетін нақты материалға аса мəн бермеген

Жауап: Стернберг

64. Адамдар қалай білім алатынын түсіну: «теориялық экспедициялардың» өн бойында ең ұзақ болатын топ

Жауап: Когнитивті психологтар

65. Адамдардың қалай білім алатынын түсінуге бағытталған теориялық экспедициялардың негізгі бағыттары

Жауап: Əлеуметтік теоретиктер, мотивациялық, аффективті теоретиктер жəне

когнитивті психологтар

66. Адамдардың қалай оқитындығы туралы негізгі бағыттарды атаңыз

Жауап: Əлеуметтік психология, аффективтік теориялар, когнитивті психология

67. Адамдардың қалай оқитындықтары туралы білім саласындағы заманауи жетістіктер дегеніміз не?

Жауап: Əлемді өзгеше қырынан қарастыру арқылы танып білу үшін - оқуды

шынайылықты өзгеше түсіну жəне түсіндіру тəсілі ретінде қарастыру

68. Адамдардың қалай оқитынын түсіну теориялық экспедициялар негізгі бағыттары Жауап: Əлеуметтік психология, аффективтік теориялар, когнитивтік неврология

69. Адамдардың қалай оқитынын түсіну, теориялық экспедициялар негізгі бағыттары Жауап: Əлеуметтік-психология, аффективтік теориялар, когнитивтік психология

жəне неврология.

70. Адамның өздік базалық мəдениетін қалыптастыру жəне өздік дамуға бағытталған жүйелі есті əрекеті

Жауап: Өздік тəрбие

71. Адамның өсуіне ерекше назар аударылған тəсіл

Жауап: Оқытудағы гуманистік тəсіл

72. Айтылған пікірге қосып аларыңыз бар ма?

Жауап: Əріптестердің кəсіби дағдылары мен олардың өзіне деген сенімін дамыту

73. Акселерация дегеніміз

Жауап: Оқушылардың оқу бағдарламасына сай тез дамуының түрі

74. АҚШ-та білім беру жақсы білім беру бағдарламасын төмен жалғастырудан емес, осы бағдарламаға төмен сұраныстан екендігін дəлелдеген ғалым

Жауап: Ричард Елмор, 1996 ж.

75. Ақпарат толық болу үшін тағы қандай деректерді пайдаланамыз?

Жауап: Деректер жинау арқылы ұйымдастырушылық диагностика жүргізу қабілеті

76. Ақпараттарды тарату жəне мəселелерді шешу мақсатында ой бөлісу

Жауап: Талқылау

77. Ақпаратты бағалаудың негізгі сипаттары

Жауап: Есеп беру, іріктеу жəне мониторинг жүргізу

78. Ақпараттың орналасқан жерін анықтау, ақпаратты ұйымдастыру, түсіну, бағалау жəне құру қабілеті - ____________.

Жауап: Сандық сауттылық

79. Алған білім негізінде оқушылардың практикалық əрекеті іске асырылады

Жауап: Іскерлік

80. Алғашқы кең көлемді метатану зерттеуінде ерте жастағы балаларға есте сақтауға тапсырмалар берген ғалым

Жауап: Джон Флейвелл

81. Алдағы оқыту туралы шешімді қабылдау мақсатында, оқыту нəтижесінің жүйелі қосындысына бағытталған қызметті белгілеу үшін пайдаланылатын ұғым

Жауап: Ойлау

82. Алдын ала ойластырылған дескрипторлар мұғалімге оқушының тапсырманы

Жауап: Оқушылар мен ата-аналарға сындарлы кері байланыс беруге

83. Алдын ала пайдалану лексика жəне қажетті тіркестер, оның ішінде тіл уақтылы контекст, пəн бойынша оларды қалай пайдалану керектігін білу үшін

Жауап: Алдын ала оқыту

84. Алдыңғы жұмыстар портфолиосын бағалау үшін оқушылар үнемі ..... болады

Жауап: Сақтап қоюға

85. Алдыңғы қадамдарды жоспарлау жəне орындау мақсатында іс-əрекет жасау (мысалы, оқыту жəне оқу), іс-əрекет нəтижелерін сыни талдау жəне бағалау барысындағы мұқият ойлану үдерісі

Жауап: Іс-əрекеттегі рефлексия

86. Александр зерттеген диалог үлгілерінің ішіндегі артығын анықта

Жауап: Бағалау

87. Александр өз тəжірибесінде диалогтің неше үлгісін анықтаған?

Жауап: 5

88. Александрдің зерттеуіне сəйкес диалогтың бес үлгісіндегі механикалық есте сақтау Жауап: Үнемі қайталап отыру арқылы фактілерді, ойларды жаттау

89. Американдық психолог Карл Роджерс 1960 жылы жарияланған өз эерттеулерін ___________________ қолданды

Жауап: «Жеке тұлғаға бағдарланған» терапияда

90. Аталған мүмкіндіктердің қайсысы оқыту үшін бағалауды қолдануда мұғалімге Блум таксономиясы ұсынатын мүмкіндіктерді сипаттайды

Жауап: Мұғалімнің төмен дəрежелі ойлаудан жоғары дəрежелі ойлауға дейін дамуға

көмектесетін сұрақтарды қою мүмкіндігі

91. Аткинсон мен Шифрин қысқа мерзімді есте сақтау адамның жадында негізгі орын _____ сөз пайдаланылады

Жауап: 6 мың

92. Ауызша жəне тұжырымдамалық білімдің сақталуына жауап беретін мидың бөлігі Жауап: Самай бөліктері

93. Ауызша, жазбаша сөйлеу түрлері арқылы сауаттылық

Жауап: Модельдеу принципі

94. Əлемдік тəжірибеде қолданылып отырған сындарлы теориялық оқытуға негізделген тəсіл дегеніміз не?

Жауап: Пəнді терең түсіну қабілетін дамыту жəне алған білімдерін пайдалана алуын

қамтамасыз ету

95. Əлеуметтік – мəдени теориясындағы маңызды ұғым

Жауап: Жақын арадағы даму аумағы

96. Əлеуметтік сындарлылық тұрғыдан білім беруді түсіну жайында айтқан ғалымдар Жауап: Выготский, 1978 ж., Вуд 1998 ж.

97. Əлсіз дағдылар

Жауап: Мазасыздық, селқостық

98. Əңгіме білім алу мақсатында жүргізілгенімен, оған қатысушылардың өзгелер ұсынған қандайда болсын идеаларды төзімділікпен тыңдау қай əңгімелесу түріне жатады?

Жауап: Топтық –əңгіме

99. Əңгіме дебат барысында

Жауап: Ой пікірлерде үлкен алшақтық болады

100. Əңгімеге сыныпта бастама жасайтын жəне де оны бақылап отыратын адам мұғалім болатын жағдайларды көрсететін модель

Жауап: «Бастама-жауап-кейінгі əрекет» (БЖƏ)

101. Əңгімелесу негізінде кеңес берудің кең тараған үш түрі

Жауап: Əңгіме құру, талқылау, əңгімелесу

102. Əңгімелесудің үш түрі

Жауап: Əңгіме-дебат, зерттеушілік əңгіме, топтық əңгіме

103. Əрекеттегі мағынаны қайта қарастырудың ретроспективті үдерісі

Жауап: Рефлексия

104. Əсердің өлшемі

Жауап: Бұл сұраққа жауап беру тəсілі

105. Б.Скиннер көзқарасы бойынша, адамдардың лайықты істері үшін ынталандыру, лайықсыз құлықтарын елемеу немесе жаза қолдану

Жауап: Оперантты шарттылы

106. Бағалау арқылы оқуды жақсарту үшін енгізілуі тиіс түйінді бес фактордың бірі

Жауап: Оқушының өзін-өзі бағалауға қатыстырылуы

107. Бағалау арқылы оқытуды жақсартуға байланысты болатын факторлардың қайсысы түйіндеу қатарына жатпайды

Жауап: Тек мұғаліммен жүргізілетін бағалау

108. Бағалау барысында мұғалім жобалаушы ретінде болатын сұрақты таңдаңыз

Жауап: Тақырып, бөлімді өткен уақытта не қызықты əрі пайдалы болады?

109. Бағалау кезінде қолдануға болмайтын ақпарат

Жауап: Бұл мен көргім келгендей, ең жақсы жұмыс емес!

110. Бағалау мақсатында жүргізілген қадағалау нəтижелерінің интерпретациясы

Жауап: Алынған мəліметтердің мəнін анықтау

111. Бағалау талантты жəне дарынды балаларды тиімді оқытуды қалайша қамтамасыз ете алады?

Жауап: Мұғалімдер мүмкіндіктері əртүрлі оқушыларды бағалау нəтижелеріне

сүйеніп оларға арналған тапсырмаларды жоспарлайды.

112. Бағалау үдерісін тиімді жасау үшін мұғалімге ұсынылады

Жауап: Оқу мақсаттары жəне бағалау критерилеріне сəйкес тапсырма құрастыру,

оларға дискрипторлар əзірлеу.

113. Бағалау үшін оқыту сыныптағы əңгіменің басталатын негізгі үш түрі

Жауап: Механикалық, ауызша жауап алу, түсінік беру

114. Бағалауды қалай түсінесіздер?

Жауап : Оқытудың нəтижелерін жүйелі түрде жинақтауға бағытталған қызметті

белгілеу

115. Бағалауды өткізу үшін нені анықтау қажет?

Жауап: Оқушылардың нені білетіндігін жəне не істей алатындығын, сонымен қатар

олар қандай қиындықтармен кездесуі мүмкін екендігін анықтау

116. Бағалаудың барлық түрлері төмендегілерді қамтиды

Жауап: Бақылау, интерпретация, қорытынды

117. Бағалаудың барлық түрлеріне тəн үш сипаттама бар. «Интерпретация» сипаттамасына сəйкес келетін мұғалім əрекеті

Жауап: Оқушының жауабын критерийге сəйкестендіру

118. Бағалаудың барлық түрлеріне тəн үш сипаттама бар. «Қорытынды» сипаттамасына тəн мұғалім іс-əрекеті

Жауап: Оқушының жауабына сəйкес шешім қабылдау

119. Бағалаудың барлық түрлерінің жалпы сипаттамасы

Жауап: Бақылау, талдап түсіндіру, қорытынды

120. Бағалаудың басты мақсаттары

Жауап: 1) Оқытудың қиындықтарын анықтау;

2) Жетістікке жеткендігін көрсететі кері бйланыс;

3) Уəж;

4) Болжау жəне сұрыптау;

5) Стандарттарды бақылау жəне орындау;

6) Оқыту бағдарламасының мазмұнын жəне білім беру стилін бақылау

121. Бағалаудың басты мақсаттарының бірі

Жауап: Болжау жəне сұрыптау

122. Бағалаудың басты мақсаттарының саны

Жауап: 6

123. Бағалаудың басты мақсатын атаңыз

Жауап: Оқытудың қиындықтарын анықтау

124. Бағалаудың мақсаттары

Жауап: Оқытудың қиындықтарын анықтау, кері байланыс, уəж, болжау мен

сұрыптау, стандартты бақылау мен орындау, мазмұнын мен білім беру

стилин анықтау

125. Бағалаудың мақсаты

Жауап: Əр мұғалімнің бағалауды қандай мақсатта жəне кім үшін, қалай өткізуі

керек екендігі туралы түсінігіне негізделеді

126. Бағалаудың тиімді түрлері

Жауап: Формативтік жəне жиынтық

127. Бағалаудың тиімділігі артатын уақыт

Жауап: Мұғалім оқушымен нəтижелі, кері байланыс орнатқан уақытта

128. Бағалаудың түрлері

Жауап: Оқыту үшін бағалау, оқытуды бағалау

129. Бағдарлама бойынша мұғалімнің сыни тұрғыдан ойлауы

Жауап: Өз жұмыс тəжірибесін, жаңа тəсілдерді қолдану мен бағалауы

130. Бағдарламаның негізгі қағидаты

Жауап: Тəжірибелік қызметті нақты ғылыми зерттеулердің дəлелденген нəтижелерін

кіріктіру болып табылады

131. Базалық деңгейде сыни тұрғыдан «ойлау» үдерісін белгіле

Жауап: Дəлелдерді сын тұрғысынан талдау мен бағалау

132. Базалық деңгейде сыни тұрғыдан ойлаудағы үдеріс саны

Жауап: 4

133. Бақылау қызметтерінің бірі (фокустік) зейін маңдай бөліктерінің маңызы туралы айтқан ғалым

Жауап: Госвами, 2006 ж.

134. Бақылауды сұрыптайтын ақпараттық сұрыптап тұратын маңдай бөлігі екенін айтқан ғалым

Жауап: Госвами, 2006 ж.

135. Бақылаудың, тəжірибенің, ойлау мен талқылаудың нəтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға жəне синтездеуге бағытталған пəндік шешім

Жауап: Сыни тұрғыдан ойлау

136. Бақылаудың, тəжірибенің, ойлау мен талқылаудың нəтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға жəне синтездеуге бағытталған пəндік шешім - ________________.

Жауап: Сыни тұрғыдан бағалау

137. Балалар қандай жастан бастап өзінің оқуі үшін жауапкершілік ала алады деп саналады?

Жауап: 3 жастан бастап

138. Балалар өздерінің сенім, біліміне сүйеніп, пайымдау жасай алады деген түсінікке негізделген оқыту ортасы

Жауап: Оқушыға бағдарланған

139. Балаларға білім алу қағидаттарын оқуда көмек көрсету неше сұрақты қамтиды?

Жауап: 4

140. Балаларға өз жұмысы мен жаңалықтарын Интернеттегі өте үлкен аудиториямен бөлісудің керемет тəсілі

Жауап: Подкастинг

141. Балаларды сүйетін жүрек қалауымен əрбір педагогтың қол жетерлік тəрбие мен оқытуды тұрақты жетілдіріп отыратын өнері

Жауап: Педагогикалық шеберлік

142. Балалардың сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін табуды қажет ететін негізгі ерекшеліктердің бірі

Жауап: Пайым

143. Балалардың сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерінің табуды қажет ететін негізгі ерекшеліктер

Жауап: Ұтқырлық, сыңаржақтылықтың болмауы, пайым, тəртіп, өзіндік сана сезім

144. Баланы өз ықтиярымен оқыту бұл

Жауап: Педагогикалық жаңашылдықтың идеясы

145. Баланың оқу жəне проблемаларды шешу қабілеті - _______________.

Жауап: Когнитивтік даму

146. Баланың оқу жəне проблеманы шешу қабілеті дегеніміз

Жауап: Когнитивті даму

147. Бандура өзіндік тиімділікті қалыптастыруға ықпал ететін фактор саны

Жауап: 4

148. Бандура өзіндік тиімділікті қалыптастыруға ықпал ететін факторлар

Жауап: 1. Тəжірибе - қол жеткізілген нəтиже

2. Пішіндеу - жанама тəжірибе

3. Əлеуметтік сенім

4. Физиологиялық фактор

149. Бандураның өзіндік тиімділікті қалыптастыруға ықпал ететін 4 факторды ерекшеледі, олар

Жауап: 1. тəжірибе ,

2. жанама тəжірибе,

3. əлеуметтік сенім,

4. физиологиялық факторлар

150. Бар білімге сүйене отырып тапсырманы шеше алмау немесе фактіні түсіндіре алмау қиыншылығының психологиялық жағдайы

Жауап: Проблемалық ситуация

151. Барлық қорытындылардың бағасы, мүмкін болатын көзқарастар жəне келешектегілерді қарастыру жəне тану, альтернативті талдап түсінулер жəне үнемі іздену үшін ашық болуға тырысу - ________________.

Жауап: Ұтымдылыққа жол

152. Барнс (1976 ж.) пен Мерсердің (2000 ж.) айтуынша, зерттеушілік əңгіме

Жауап: Мұғалімдердің оқушылары əңгімеге тарту кезінде болып табылатын

əңгіменің түрі

153. Басқа оқушыларға қайта бағыттау «Көмектесе алатындар бар ма?» деп басқаларға бағытталған сұрақтар

Жауап: Қайта бағыттау

154. Басқаларды серіктестікке тартып, рефлексия мен өзін-өзі бағалауға қатыстырылатын тапсырмалар

Жауап: Əріптестер арасындағы пікір-талас

155. Басқалардың білімі жəне ойлау үдерісі туралы ойлау

Жауап: Метатану

156. Баянды, мызғымас негізгі ішкі қағидаттар мен стандарттар. Түйінді құндылықтар өте тұрақты болып келеді, ал өзгерсе өте баяу, əрі ұзақ уақыт бойы өзгереді. Түйінді құндылықтар біздің өмір, өзіміз жəне бізді қоршаған адамдар, жалпы адамдардың əлеуеті жəне қоршаған адамдардың əлеуеті туралы көзқарасымыздың қалыптасуына негіз болады. Сондай-ақ құндылықтар дегеніміз біздің сенетін дүниеміз, олар біздің қоршаған ортаға деген қарымқатынасымызды жəне мінез-құлқымызды анықтайды

Жауап: Құндылықтар

157. Белгілеу кезеңінде, СТО технологиясы бойынша сабақты өткізу кезінде оқушыларда мүмкіндік болу керек

Жауап: Ары қарай жаңа жағдаятта талдау үшін осы білімді қолдану

158. Белль-Ланкастер жүйесі

Жауап: 600-ден астам оқушылармен үлкен залда өткізеді, содан соң топтарға бөледі

159. Белсенді оқытуда: - мұғалім үй жұмысын жұпта, топта талқылауын ұсынады; - мұғалім формуланы қарастыруды жəне оқушылардан олардың не үшін қажет екенін болжауын сұрайды; - оқушыларға эссе жазуға тапсырма береді. Содан кейін жұмыс жұпта жəне топта талқыланады.

Жауап: Оқыту процесінде барлығының тартылуы қамтамасыз етілді

160. Белсенді оқытудың базалық принципі болып табылмайды

Жауап: Нақты білім алу жəне бақылау

161. Біз өзімізді үйренушілер ретінде қалай сезінеміз?

Жауап: Қол жеткізген нəтиженің көрсеткіштері арқылы

162. Білікті мұғалім үшін жоғарыда аталған қандай білім түрлері өзара тығыз байланыста болуы тəн?

Жауап: Теориялық, тəжірибелік

163. Білім алу дегеніміз

Жауап: Білімнің сандық ұлғаюы

164. Білім алудың негізгі міндеті

Жауап: Көп білу

165. Білім беру - ______________

Жауап: Кешенді үдеріс

166. Білім беру мазмұны дегеніміз

Жауап: БІД-ның көлемі мен бағыты

167. Білім беру мен баланың білім алуы жайында сыни тұрғыдан ойланып толғануда да қолдануға болатын құрылым саны

Жауап: 8

168. Білім беру мен білім алудағы 8 тезис:

Жауап: 1) жаңа білім беру адамның нені білетінімен байланысты;

2) білім беру оқушының бастапқы білімі мен дағдыларын назарға алып,

оларды өрістетуді мақсат ету;

3)Осы байланыстарды дамыту жəне нығайту үшін проблемаларды шешу

үдерісін толыққанды қатыстыру қажет;

4) оқушыларға гипотезалар жасауға, оны қорғауға, сынақтан өткізуге жəне

құруға уақыт бөлу;

5) Оқушының бірін-бірін оқытуына мүмкіндік беру;

6) белгілі бір уақыт ішінде жұмыс істеуге арналған материалдың көлемі

шектеулі;

7) мұғалімдер оқушыларға рефлексияны ынталандыру жəне өз идеяларын

ойластыру арқылы алған білімдерін қорытындылап талдауға

көмектесуге тиіс; 8) қолайлы оқу үшін адамдарға кері байланыс пен

мадақтау қажет, сондықтан да баға ізгі болу керек.

169. Білім беру мен білім алудағы жаңа тəсілдерде ескерілетін тезис саны

Жауап: 8

170. Білім беру мен міндеттерін білуге негізделетін оқу мен оқыту үдерістері, тəжірибесі мен əдістері туралы терең білімділік, бұл - _____________________.

Жауап: Педагогикалық білім

171. Білім беру моделі оқушының диалог құру нəтижесінде білім алады деп жорамалдаған ғалым

Жауап: Л.С.Выготский

172. Білім беру саласындағы еңбегі де маңызды болған британдық ойшыл

Жауап: Лауренс Стенхауз

173. Білім беру саласындағы танымал метасарапшылардың бірі метаанализге негізделген сегіз жүзге жуық еңбегі бар ғалым

Жауап: Джон Хетти

174. Білім беру стилін таңдау кезінде мұғалімнің білімділігінен гөрі сенімге негізделген ой ықпалы күштірек деп айтқан

Жауап: Пажарес

175. Білім беру үдерісін іске асыруда

Жауап: Оқыту мен өздік оқудың тығыз байланысында өтеді

176. Білім беру үдерісінде

Жауап: Мұғалімнің кəсіби əрекетінің жəне тұлғаның ерекшеліктеріне сай адекватты

бағыттар негізінде құрастырылады

177. Білім беруге ерекше ықпал еткен «Біз қалай ойлаймыз?» кітабының авторы

Жауап: Дж.Дьюи

178. Білім беруде оқушылардың өз идеяларын дəлелдеуіне көмектесетін оқытудың түрі Жауап: Диалогтік оқыту

179. Білім берудегі əңгімелесуді қарым-қатынас жасаудың бірсарынды үдерісі емес, керісінше, идеялар екіжақты бағытта жүреді жəне осының негізінде оқушының білім алу үдерісі алға жылжиды деп тұжырымдаған ғалым

Жауап: Александр, 2004 ж.

180. Білім берудегі инновациялық процестердің педагогикалық маңызды проблемасы Жауап: Озық педагогикалық тəжірибені зерттеу, жинақтау жəне тарату

181. Білім берудегі Кембридж тəсілінің теориялық негізі

Жауап: Оқушы ойын дамыту сыныптағы түрлі дерек көздерінен, мұғалімнен,

оқулықтан, достарынан алған білімдерімен өзара əрекеттесуі

182. Білім беруді басқару мен көшбасшылық дегеніміз

Жауап: Мұғалімнің өз тəжірибелерінің жекелеген тұстарын анықтауы, зерттеуі,

бағалауы, сыни ойлауды дамытуы

183. Білім беруді, əдістерді жəне осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін жақсарту мүмкіндіктерін анықтауға бағытталған бағалаудың атауы

Жауап: Формативтік жəне оқыту үшін бағалау

184. Білім берудің мұғалімді селқос тыңдағанда ғана емес, вербальды құралдарды қолдану нəтижесінде, яғни сөйлесу, талдау жəне дəлелдеу барысында жүзеге асатынын көрсеткен ғалым

Жауап: Барнс, 1971 ж.

185. Білім берудің таңдалған проблемасы бойынша психологияпедагогикалық жəне методикалық əдебиетпен танысу

Жауап: Оқыту

186. Білім интеграциясы жəне корреляциялық принциптері жағдайда жəне назарға ойлау процесінде психикалық ерекшеліктерін ескере отырып жобаланған тəсіл

Жауап: Когнитивті тəсіл

187. Білімдердің технологиялық аспектісі

Жауап: Технологиялық білімдер мен пəндік білімдердің өзара əрекеттесуінің тəсілін

білу

188. Білімді бірлесіп алуда немесе «пікір алмасу» барысында тең құқылы серіктестер болып табылады деген ғалым

Жауап: Мерсер, 2000 ж.

189. Білімді іс-əрекет негізінде қабылдап, оның өмірмен жəне тəжірибемен байланысын тереңдетуді талап ететін оқытудың принципі

Жауап: Белсенділік

190. Заманауи ресурстар жоқ

Жауап: Веб 2.0 компьютерлік технологияларды пайдалану

191. Заңдылық дегеніміз

Жауап: Педагогикалық процесс пен құбылыстардың арасындағы мəнді байланыс

192. Зерттеу жұмыстарына жүргізілген талдау оқу нəтижелелерінің бес санатын анықтауға мүмкіндік берді

Жауап: 1. Білім алу – білімнің сандық ұлғаюы. Оның нəтижесі алынған ақпарат

болып табылады ( негізгі міндет- «көп білу»).

2. Білім алу есте сақтау ретінде.Нəтиже – қайта өндіруге болатын есте

сақталған көлемді ақпарат.

3. Білім алу ақпарат жинақтау ретінде. Нəтиже – есте сақталып, қажет

болған жағдайда қолдануға да болатын факті, дағды жəне əдістерінің

айтарлықтай мөлшердегі жиынтығы.

4. Білім алу- мағынаны ұғыну жəне оның мəнін анықтау ретінде. Бұның

нəтижесі – оқушының пəннің құраушы бөліктері мен шынайы өмір

арасындағы өзара байланыстарды анықтай алуы.

5. Білім алу шынайылықты өзгеше түсіну жəне түсіндіру ретінде. Нəтижесі –

əлемді өзгеше қырынан қарастыру арқылы танып- білу.

193. Зерттеу жұмысты жазудың 5 кезеңді жүйелі тəсілі

Жауап: 1. Жоспар жəне дайындық.

2. Ақпаратты жинау жəне бағалау.

3. Құрылым.

4. Жоба жазба.

5. Түпкілікті нұсқа

194. Зерттеу жұмысы кəсіби тұрғыдан дамуға қажетті материалдан тұрады

Жауап: Дарлинг Хаммонд жəне Ричардсон, 2009 ж.

195. Зерттеу сабақтың қай кезеңінде қолданылады?

Жауап: Сабақтың кез-келген кезеңінде

196. Зерттеу тəжірибелеріне сүйене отырып, педагогикалық жаңалықтардың мынадай критерийлер жиынтығын анықтауға болады

Жауап: Жаңашылдық, оптималдық, жоғары нəтижелілік, тəжірибеде

шығармашылықпен қолдану мүмкіндігі

197. Зерттеулері Барнстың ертеректегі жұмысына негізделе құрылып, білім беру барысындағы диалог атқаратын негізгі рөлге назар аударуды мақсат етеді

Жауап: Мерсер жəне Ходжкинсон, 2008 ж.

198. Зерттеушілер мұғалімнің бойындағы қандай құндылықты бəрінен жоғары қойып отыр?

Жауап: Сенім

199. Зерттеушілік əңгіме - мұғалімдердің оқушыларды əңгімеге тарту кезінде дамыту қажет болып табылатын əңгіменің түрін анықтаған ғалымдар

Жауап: Барнс пен Мерсер

200. Бір мəселенің (проблеманың) бірнеше шешімін іздеу мақсатында қолданылатын шығармашылық ойлаудың түрі

Жауап: Дивергентті ойлау

201. Бір нақты кезеңде сол сəтте неге жеткендігін есепке алу үшін жасалған бағалау Жауап: Жиынтық бағалау

202. Бір тоқсанға жоспарланған нұсқаулық

Жауап: 1. Оқып-үйренудің негізгі мақсаты;

2. Қолдануға арналған, мұғалімнің жұмыс істеу формалары;

3. Қазақ тілін үйренудегі тіл тосқауылын жеңу;

4. Оқып-үйренудің нəтижесі;

5. Үйрену мақсатындағы бағаны қоса алғандығы, бағалау;

6. Барлық оқушыларды сабаққа тарту жұмысы;

7. Негізгі дереккөздер.

203. Бір топ адамға HTML немесе басқа бағдарлама тілін білмей-ақ, webсайтты бірлесіп дамытуға мүмкіндік беретін - _____________.

Жауап: Wiki беттері

204. Бірінші сұрақтар жауап алу үшін жəне оқушының жауабын түзетуге көмектесу үшін қажет, сұрақты қарапайым етіп қою, өткен материалға оралу, ойға салу, дұрысын қабылдау, толығырақ жауап беруге итермелеуге арналған сұрақтар

Жауап: Түрткі болу

205. Бірқатар аффекттік, əлеуметтік, танымдық факторлардың, олардың ішінде ең негізгілері – тұлғааралық қатынастар мен оқушыларды оқу-тəрбие үдерісіне тарту негізінде қалыптасатын сыныптағы ахуал

Жауап: Сыныптағы ахуал

206. Бірлестікте немесе басқа əріптестермен жоспарды талқылауға қатыспау

Жауап: Басқа мұғалімдерді іс-қимылдарды бірлесіп жоспарлауға, рефлекцияға жəне

зерттеу жұмысына тарту

207. Бірмезгілде тыңдау, ойлау жəне өзара байланыстыру

Жауап: Сұхбат алу

208. Бітіруші түлектерге ҰБТ өткізудегі бағалаудың мақсаты

Жауап: Стандартты бақылау жəне орындау

209. Блум Таксономиясына сəйкес жоғары тəртіптегі сұрақтарды қою жүргізілетін кезең Жауап: Анализ, синтез, бағалау

210. Блум Таксономиясына сəйкес, жаңа үлгіде əртүрлі тəсілдермен элементтерді қиыстыру арқылы ақпаратты жүйелеу деңгейі

Жауап: Жинақтау

211. Блумның 6 талқылау таксономиясына мысал келтірген

Жауап: Латимер мен Ноубл, 1996 ж.

212. Блумның 6 талқылау таксономиясына сұрақ үлгілерін жасаған

Жауап: Альберт Эйнштейн

213. Бөлім бойынша жиынтық бағалудың максималды балы 12. Ал оқушы 8 балл алды. Осы оқушының оқу жетістіктерінің деңгейі ... сəйкес болады.

Жауап: 66% (орташа)

214. Британ Колумбиясы балабақшасындағы 3 жасар балаларды бақылауға алып, зертеген Жауап: Перри

215. Бұл стратегияны «кейіпкерге хат» деп алса да болады

Жауап: RAFT

216. Бұл үдеріс арқылы оқушылар түсіну, бақылау, оқу тəжірибесіне қадағалау қабілетін дамытады

Жауап : Метатану

217. В.В.Давыдов бойынша оқу іс-əрекетінің басты нəтижесі

Жауап: Теориялық сана мен ойлау

218. Видеоролик, электронды оқулық, TV, DVD қолданылатын модуль

Жауап: Білім беруде АКТ-ны пайдалану

219. Выготскийдің айтуы бойынша оқушының өз бетінше шешкен міндеттердің көмегімен анықталған өзекті даму деңгейі мен үлкендердің басшылығымен жəне анағұрлым қабілетті жолдастарымен бірігіп шешілген міндеттер арқылы анықталатын болжамды даму деңгейі арасындағы қашықтық

Жауап: Жақын арадағы даму аймағы

220. Г.Хофстед (1991 ж.) Үлкен ғылыми жұмысында IBM үшін орындалған ғылыми жұмыста өзі анықтаған айырмашылықтың 5 бағытын айқындады

Жауап: 1. Биліктің ара-қатынасы.

2. Ұжымшылдықпен салыстырғандығы даралық.

3. Батылдық жəне нəзіктік.

4. Белгісіздіктен қашу.

5. Уақыт.

221. Ген – біздің мінез-құлқымызды бақыламайды, біздің тəжірибеміздің əсерінен өзгеріп отырады деген ғалым

Жауап: Ридли, 2004 ж.

222. Гуманистік тəсілдің негізін қалаушылар

Жауап: Маслоу мен Роджерс

223. Ғылыми идеялардың көпшілік мақұлдаған көрінісі, мысалы жарықтың сəулелері, энергия ұғымы

Жауап: Ғылыми үлгілер

224. Ғылыми педагогикалық зерттеу əдістері

Жауап: Табиғи эксперимент

225. Ғылыми педагогикалық тəжірибеге баға беруде басшылыққа алынатын жаңашылдық Жауап: Инновацияның негізгі критерийлері

226. Дамыта оқыту технологиясын ұсынған ғалым

Жауап: Л.С.Выготский

227. Дарынды жəне талантты оқушылардың білімін, жетілдіру бойынша қызметтің бірінші кезеңін көрсетіңіз

Жауап: Жалпы зерттеу жаттығулары (Ренцулли мен Райс)

228. Дарынды жəне талантты оқушылардың ынталандыруға қатысты сипаттамасын көрсетіңіз

Жауап: Өзін-өзі сынайды, бағалай алады

229. Дəстүрлі əдіс - _________________.

Жауап: Дайын білімге негізделген

230. Джин Раддок «оқушы үнінің» мəні зор деп насихаттады. Ғалым бұл идеясымен не айтпақ болды?

Жауап: Оқушының пікіріне қызығушылық таныту арқылы олардың білім алуын

жетілдіруге болады

231. Джон Дьюи мен Дональд Шонның жұмыстарынан шыққан ұғым

Жауап: Рефлективтік практик

232. Джон Дьюидің «Біз қалай ойлаймыз?» деген кітабы жарыққа шыққан жыл

Жауап: 1910 ж.

233. Джон Дьюидің рефлективтік ой туралы кітабы

Жауап: Біз қалай ойлаймыз?

234. Джон Флейвелл (1976 ж.) метатануды өлшеудің неше құрылымын анықтады?

Жауап: 3

235. Джон Флейвелл бойынша оқушыға білмеген тапсырманы орындауға кеңес берілмегендіктен оқушының қабілеті жетіп тұрса да тапсырманы орындай алмауы

Жауап: Өнімділік тапшылығы

236. Диалог негізінде білім беру мен білім алу дегеніміз

Жауап: Оқушылардың өзара сұхбаттасуы

237. Диалог негізінде оқыту жəне оқу дегеніміз

Жауап: Мұғалім мен оқушы арасындағы ой-пікірдің жүйеленуі мен дамуы

238. Диалог сабақта оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар олардың білім деңгейінің өсуіне үлес қосатындығын өз еңбектерінде атап көрсеткен

Жауап: Мерсер мен Литлтон, 2007 ж.

239. Диалогтік білім теориясын əзірлеген бразилиялық педагог

Жауап: Пауло Фрейре

240. Диалогтың бес үлгісі

Жауап: Механикалық есте сақтау, декламация, нұсқаулық, талқылау, диалог

241. Диалогтың бес үлгісін анықтаған ғалым Жауап: Александр 242. Дидактикаға қазақша анықтама берген

Жауап: Ж.Аймауытов

243. Дидактикалық концепциялар саны

Жауап: 3

 244. Дидактиканы басқаша қалай атаймыз?

Жауап: Оқыту теориясы

245. Дидактиканың категориялары

Жауап: Оқыту, оқыту процесі, оқыту заңдылықтары мен принциптері, білім берудің

мазмұны, оқыту əдістері, оқытуды ұйымдастыру формалары, БІД есепке алу

жəне бағалау

246. Дидактиканың нақты түсініктері

Жауап: Сабақ беру, оқыту, білім беру, оқу

247. Дидактиканың негізін салушы

Жауап: Я.А.Каменский

248. Дидактиканың талаптарына сай жасалған құрал

Жауап: Оқулық

249. Екінші тілде оқу: - пəн мен тілді кіріктіріп оқыту əдісіне сай (CLIL) жеңілдетілген мəтін ұсынады; - оқушылар негізгі етістіктердің мағынасын анықтайды; - оқушылар мəтіндегі таныс емес етістіктердің астын сызады. Оқушыларға ... мүмкіндік беру үшін Жауап: Етістіктерді түсіну арқылы мəтінді түсінуге

250. Екінші тілді оқыту: - мұғалім пəн мен тілді кіріктіріп оқыту əдісін (CLIL) қолдануға негізделген мəтін ұсынады; - оқушылар көп нүктенің орнына ұғымдарды жазады. Оқушыларға ... мүмкіндік беру үшін:

Жауап: Ұғымдарды еске түсіруге

251. Ең жоғары ретті ойлау дағдыларының сипаттамасы

Жауап: Жаңа контекстке бөліктерді біріктіру, мысалы, хабарлама/баяндама

252. Ең үздік оқушыларды анықтайтын өлшемдерінің ішінен икемділік сипаттамасына сəйкес келетінін көрсетіңіз

Жауап: Тапсырманы орындауда балама шешімдерді көріп, қабылдай алады

253. Ең үздік оқушыларды анықтаудағы иекмділік сенімді өлшемінің сипаттамасы

Жауап: Басқаларға қарағанда ойлау қабілеттері жақсы ұйымдастырылған

254. Ерекше дағдылар, көзқарастар, қызығушылық туғызу дегеніміз - _____________. Жауап: Интерпретация

255. Ересектер пайдаланатын сөз саны

Жауап: 25000

256. Есте сақтағыңыз келетін ақпаратты танымал жерлермен байланыстырып елестетуге негізделген əдіс түрі

Жауап: Мнемоника əдісі (Loci орын əдісі)

257. Есте сақтағыңыз келетін ақпаратты танымал жерлермен байланыстырып елестетуге негізделген мнемоника əдісі

Жауап: Loci орын əдісі

258. Есте сақтаудың тиімді əдісі

Жауап: «Нақтылайтын» өңдеу əдісі

259. Жағымсыз істердің алдын алатын, өзінің жəне басқалардың алдында кінəлі сезінуге шақыратын əдіс

Жауап: Жазалау

260. ЖАДА (жақын арадағы даму аймағы) негізгі идеясы

Жауап: Мұғалімнің жетекшілігі жəне құрбыларымен ынтымақтастықта

оқушыларды дамыту үшін жайлы орта құрылады

261. ЖАДА дегеніміз не?

Жауап: Жақын арадағы даму аймағы

262. ЖАДА кімнің зерттеуі?

Жауап: Л.С.Выготский

263. Жады мəселесіндегі ұлы зерттеуші

Жауап: Эндель Тулвинг «Алып шығу тəжірибесі»

264. Жады мəслесін «алып шығу» туралы еңбектің авторы

Жауап: Эндель Тулвинг

265. Жадыны зерттеу маңызын зерттеген доктор

Жауап: Джон Саймонс

266. Жазылым: - оқушылар ғаламтордан ірі ғалым туралы ақпарат іздейді; - оқушылар ғалымның зерттеулері тақырыбында шағын мəтін құрастырады; - олар бір-бірінің жұмыстарына түзету енгізеді. Оқушыларға ... мүмкіндік беру үшін:

Жауап: Практикада екінші тілді пайдалануға

267. Жақсы жазбаша жұмыстардың сипаттамалары

Жауап: - нақты құрылым; - кіріспе; - шынайы, кепілді пайдалану.

268. Жалпы бастауыш мектебінде сауалды жүргізуді дəлелдеген ғалымдар

Жауап: Э.К.Врагг, Г.Браун, 2001 ж.

269. Жалпы тілді үйренгенмен қатар пəнге қатысты академиялық тілді меңгеру маңызды. Бұл оқушыларға не береді?

Жауап: Пəнді тереңірек игеру

270. Жан Пиаженің «Ойлауды дамыту» теориясы басымдылыққа ие болған жыл

Жауап: 1960 ж.

71. Жан Пиаженің теориясы

Жауап: Ойлауды дамыту теориясы

272. Жаңа білімдерді, əдістерді жəне ережелерді түрлі нұсқада пайдалану Блум таксономиясының қай қадамына сəйкес келеді?

Жауап: Қолдану

273. Жаңа білімді қайта жаңғыртудың көне формасы

Жауап: Диалог

274. Жаңа идея ойлап табуға бағыттайтын оқу əдісі

Жауап : PBL

275. Жаңа оқу бағдарламасындағы өзгерістермен таныс емес

Жауап: Оқыту тəжірибелерін өзара бағалауды ұйымдастыру жəне басшылық ету

276. Жаңартылған білім бағдарламасында негізгі ұстанымның бірі тұлғаға бағытталған. Бұл ұстанымның мақсаты:

Жауап: Тұлғаның шығармашылық қабілеттерін толығырақ ашу

277. Жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша сабақтар əлеуметтік-мəдени бағытқа негізделген, сондықтан

Жауап: Бірлескен дəлелдер мен талқылауларды қолдану арқылы жүргізіледі

278. Жаңаша оқыту үдерісін мектепке кіргізуде сіздің жасайтын жұмыстарыңыз

Жауап: Көшбасшы қандай болуы керек деген сұрақ төңірегінде ойлану

279. Жасалған жұмыстардың, белгіленген фактілердің, олардың талдауларының сипаттамасы, нəтиженің теориялық негізі, жалпы қорытындыларды тиянақтау жəне жұмыста перспективаны анықтау

Жауап: Қорытынды бақылау

280. Жастарды білімде де, əлеуметте де табысты болу үшін өз қабілеттеріне сенімділігін,өзін-өзі бақылауды дамытуға көмектесу

Жауап: Эмоциялық білімдарлық

281. Жеке адамға талап қоюшылық пен баланы құрметтей білудің бірлікте болу принципі Жауап: Балаға жоғары талап қою, оның күш-жігері мен қабілеті, еркіне сенім көрсетумен ұштасуы керек

282. Жеке адамның дамуына ықпал ететін негізгі фактор

Жауап: Тəрбие

283. Жеке адамның мінез-құлқының дамуына ықпал жасайтын қоғамдағы əлеуметтік қатынас, ___________ орта деп аталады.

Жауап: Əлеуметтік

284. Жеке бағалау түрі қалай болады?

Жауап: Оқушының жеке білімі бағаланады

285. Жеке жеті модуль дегеніміз не?

Жауап: Біліктілікті арттыру бағдарламасының негізгі мазмұны

286. Жеке қызметін өзін-өзі бағалағанда, мұғалім сұрақтар қояды

Жауап: Сабақтың жоғары нəтиже көрсетпеуіне кім кінəлі?

287. Жеке тəжірибенің қағидалары, жалпы ережелер, ой мен ойлау, оқиға мен кейбір жағдайлар туралы еске алудың бір бөлігін айқындайтын жады түрі

Жауап: Семантикалық

288. Жеке тұлғаға бағдарланған білім берудің басты идеясы

Жауап: Қалай ойлайтыны əрі оқитынын қадағалау, бағалау, бақылау жəне өзгерту

қабілетін дамыту

289. Жеке тұлғаны дамыту, базалық мəдениетін қалыптастыруда негізгі құрал

Жауап: Білім беру

290. Жетекші іс-əрекеті ойын болып табылатын жастық даму кезеңі

Жауап: Мектепке дейінгі жас

291. Жинақталған педагогикалық фактілерді ой елегінен өткізу, талдау жəне жалпылау Жауап: Теориялық

292. Жиналыста ата-аналар балаларына сұрақ ретіндегі ескертулері əсер ететінін анықтады. Яғни балалар ешнəрсені түсіндірмейді жəне арадағы диалог жанжалға ұқсайды. Сіз мынадай кеңеске құлақ аспайсыз.

Жауап: Ата-аналарды тынышталдырып, жас ерекшелікке сабырмен қарауларын

сұрауға

293. Жиынтық (суммативті) бағалау дегеніміз

Жауап: Оқуды бағалау

294. Жиынтық бағалауды тапсыратын күні бір оқушы ауруханаға түсіп қалды. Оған рұқсат беріледі

Жауап: Мектепке келген сəттен екі апта бойында өтуге

295. Жоба (PBL) негізінде оқытудың ең негізгі элементтерінің саны

Жауап: 7

296. Жоба негізінде білім беру (PBL) дегеніміз

Жауап: Тыңғылықты зерттей отырып, XXI ғасыр дағдыларын қалыптастыру

297. Жоғары қабілеттері бар оқушыларға жоғары деңгейдегі сұрақтар мен тапсырмаларды, ал қабілеттері төмен оқушыларға – төменгі деңгейлі қарапайым сұрақтарды дайындау Жауап: Жалпысыныптық жұмысқа жатады

298. Жұмыс/адамдар басқа адамдар оны қалай жасай алатынына байланысты бағаланатын бағалау

Жауап: Критериалды бағалау

299. Жұмысты қарапайым тілмен жазу үшін қысқаша кеңестер беріледі

Жауап: - дəл, қысқа жəне нақты мазмұн; - сандар мен кестелерді тиімді пайдалану; -

тыңдаушыларға сəйкес жұмыс жасаңыз; -талдамалық ақпаратты түсінікті

етіп түсіну; - қорытындылар мен ұсыныстар.

300. Жұпта сұрақтар құрастыру іс-əрекеттің қай түріне жатады

Жауап: Тыңдалым жəне айтылым

301. Зерттеушілік əңгіме жүргізу кезінде оқушылардың əрекеті

Жауап: Айтқандарын дəлелдейді

302. Зерттеушілік əңгіме қай уақытта тиімді?

Жауап: Топтық жұмыста

303. Зияткерлік туралы зерттеген ғалым

Жауап: Говард Гарднер, 2006 ж.

304. Зияткерлікке қарсы Үштік модель теориясын ұсынған ғалым

Жауап: Роберт Стернберг

305. Зиятқа қатысты соңғы зерттеулерде Роберт Стернберг ұсынған үштік модуль

Жауап: Компоненттік, эмпиристік, мəнмəтіндік аспекті

306. Идея қайталанады жəне жасалады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейтін əңгіме түрі Жауап: Кумулятивтік əңгіме

307. Идея мен мүмкіндіктерді алға жылжыту жəне келісу деген анықтамаға не жатады? Жауап: Дəлелдеме

308. Индивид қалай ойлайтынын, қалай оқитынын қадағалау, бағалау, бақылау жəне өзгерту қабілетін түсіну, білім алуды үйретудің қозғаушы күші

Жауап: Метатану

309. Инклюзивті мектептерде талантты жəне дарынды балаларды анықтауға бола ма? Жауап: Инклюзивті тəсілмен зерттеу арқылы анықтауға болады

310. Инновациялық процестердің маңызды проблемасы ол

Жауап: Педагогикалық-психологиялық ғылымдардың жетістігін практикаға енгізу

311. Интернетті қолданатын оқушылар үшін ең үлкен қауіп ...

Жауап: Жеке ақпаратты ашатын оқушылар

312. Интерпретация дегеніміз не?

Жауап: Логикалық қорытынды

313. Интерпретация неге қатысты жүргізіледі?

Жауап: Қызығушылық тудыратын, яғни, ерекше дағдылар, көзқарастар немесе əр

түрлі білім берудің түрлі жолдарына қатысты жүргізіледі.

314. Интерпретация нені сипаттайды?

Жауап: Логикалық қорытынды

315. Интерпретация параметрін қалай атайды?

Жауап: Өлшем

316. Интерпретация ұғымының басқаша атауы

Жауап: Логикалық қорытынды

317. Ізгілендіру принципі дегеніміз

Жауап: Оқушыға қысымшылық жасамай, еркін қатысуына жағдай жасау

318. Іс-əрекеттегі зерттеу үдерісін оқу үдерісіне ықпалдастыру нəтижесі

Жауап: Оқушының оқу тəжірибесін жақсартады

319. Іс-əрекеттік ұстанымның негізгі мазмұны

Жауап: Оқушы білімді дайын күйде алмай, оны өзі өндіреді

320. Іс-əрекеттің түрлері, көрнекі құралдар,коммуникация құралдары

Жауап: Тəрбие құралы

321. Іс-тəжірибені дамыту мақсатында сіз стратегиялық іс-əрекеттерді қалай қолдана алатыныңызға берілген кейбір мысалдар?

Жауап: - оқу - сынау - деректер жинау - консультация - рефлекция - бірлескен жұмыс

322. Ішкі когнитивтік құрылымдағы өзгерістерді зерттеген зерттеуші

Жауап: Джин Пиагет

323. Ішкі уəж

Жауап: Райан, Деки

324. Карл Роджерстің «Мен» тұжырымдамасы – бұл ... үйлесім

Жауап: Аффективті, əлеуметтік, когнитивті

325. Кəсіби дамуда арнайы зерттеулер жүргізеді

Жауап: Өзінің тəжірибесі туралы ойланады

326. Кəсіби жарамдылықты тексеру

Жауап: Мұғалім барлық оқушылардан тақырып бойынша тоқсан бойы

оқығандарын сұрайды

327. Кəсіби өздік жетілуде

Жауап: Үдерістің ерекшелігін ескере отырып кəсіптену кезеңдерде біртіндеп іске

асады

328. Кəсіби өздік жетілуді басқару

Жауап: Диагностикалық инструментариді қолдана отырып білім беру үдерісі

қатысушыларының рефлексивті байланыс тəртібінде іске асады

329. Кəсіби өздік жетілудің дайындық деңгейінің өсуіне, кəсіби өздік есінің, құзырлығының дамуына бағытталған

Жауап: Білім беру мазмұны

330. Кəсіби-педагогикалық қызметінің субъектісі ретінде жеке өзін-өзі жетілдіру үшін өзін мақсатты бағытталған өзгерту

Жауап: Өзін-өзі дамыту

331. Кейбір ғалымдар стратегиясының өзіндік 6 ерекшелігін бөліп көрсетеді (Гриффис, 1985 ж.)

Жауап: - белсенділік, оқушының жасайтын əрекеті, оның ақыл-ой қабілеттілігі жəне

физикалық мінез-құлқы; - саналылық; - таңдаушылдық- зерделеу

стратегиясын ақылмен таңдау жасау білу; - мақсатқа бағытталғандылық; -

бақылау - оқушы оқу үдірісін бақылайды жəне реттейді; - тілді оқу - алған

білімдерін іс жүзінде қолдануға балама ретінде.

332. Кейс-стадидің соңғы мысалы қалай аталады?

Жауап: Топтағы жұмысты құрылымдау

333. Келеңсіз қылықтарды шектеп, тежеу үшін қолданылатын педагогикалық ықпал ету əдісі

Жауап: Жазалау

334. Келтірілген мысалдардың қайсысы формативті бағалауды қолдану үлгісі болып табылмайды?

Жауап: Мұғалім өткен тақырып бойынша тестке баға қояды

335. Кембридж бағдарламасының 7 модуліне сəйкес білім беру мен білім алудағы жаңа тəсілдер

Жауап: Қалай оқу керектігін үйрету, диалог арқылы оқыту

336. Кембридждік білім беру бағдарламасының негізгі міндеті

Жауап: Педагогтар тəжірибесін жетілдіру жəне бағалауға көмектесу

337. Кең жолақты қосылыс нашар

Жауап: Смартфонды (функциялары кеңейтілген ұялы телефон) пайдалану

338. Кең тараған тəсіл

Жауап: Сындарлы теориялық оқыту

339. Кері байланыс дегеніміз не?

Жауап: Мұғалім мен оқушылардың жетістікке жетуі

340. Кері байланыс түріне жататын талқылау сұрақтары

Жауап: Жұмыстағы кемшіліктердің себебі қандай? Мұны сіз қалай түсіндіресіз?

341. Кері байланысты қамтамасыз ететін

Жауап: Оқыту үшін бағалау

342. Кіріктірілген білім беру бағдарламасында оқушылардың оқу əрекеттері келесі басты санаттар бойынша топтастырылған: «біледі», «түсінеді», «қолданады», «талдайды», «бағалайды», «синтездейді». Топтастыру негізінде:

Жауап: Дж. Блумның таксономиясынан алынған

343. Кіші жастағы балаларды когнитивті даму əрекеттері əлеуметтік қарым-қатынас үдерісінде қабілетті оқушылармен араласу жəне мəдениет қоршаған орта мен қарым-қатынас жасау арқылы оқушыларды ересектерше ойлау əдісіне үйрету кезінде қалыптасатын оқушы ретінде суреттеген Жауап: Л.С.Выготский

344. Кішкентай балалармен жұмыс барысында сыни тұрғыдан ойлауды дамытудың ең оңтайлы тəсілі

Жауап: Балалардың жеке басының тəжірибесіндегі дəлелдерге мəн беруге

ынталандыру

345. Когнитивті дамудың, оқушылар өздерінің «ЖАДА» жұмыс істесе, жақсаратындығын көрсеткен ғалым

Жауап: Л.С.Выготский

346. Когнитивті психология əлемінде көп үлес қосқан

Жауап: Пиаже, 1960 ж.

347. Когнитивті психология нені зерттейді?

Жауап: Материалды қабылдауға қатысты адам санасын, есте сақтау, қабылдау

348. Когнитивтік үдерістерді білу, түсіну жəне реттеу немесе олар туралы ойлау, қатесін танып білу жəне ойлауды реттеу бұл ...

Жауап: Метатану

349. Компьютерлік бағдарламалауда құжаттарды ашу жəне мұрағаттау үдерістерін білуді қамтитын білім саласы

Жауап: Технологиялық білім

350. Кохлберг «Өнегелі даму» теориясында көрсеткен кезеңдер саны

Жауап: 3

351. Көп нүктелі тест.

Жауап: Оқушыларға толық бірінші абзацты ұсыну жəне мəтінннен əр жетінші сөзді

алып тастау.

352. Көптеген мектептер мен оқу орындары білім сапасының ең жоғарғы деңгейін көрсетуде

Жауап: Вагнер, 2003 ж.

353. Көрнекі құралдарды қолданудың тиімділігін арттыру үшін оларды үнемі əр сабаққа қолдану қажет, сонда ғана мұғалімдер берілген оқу материалын жетік меңгереді.

Жауап: Дарлинг Хаммонд жəне Мак Лолин, 1995 ж.

354. Көру (визуальды), есту (аудиалды) құралдары арқылы оқушылардың сезім мүшелеріне əсер ететін оқыту принципі

Жауап: Көрнекілік

355. Курс аяғында мұғалім əр оқушыға оқытуды қалай жалғастыру керектігіне кеңес береді Жауап: Жиынтық (суммативті) бағалау

356. Курс тарауы аяқталғаннан кейін оқушылардың өз бетімен орындайтын лабораториялық жұмысының кешендісі

Жауап: Практикумдар

357. Күнделікті жоспарда мұғалім

Жауап: Оқыту мақсатын нақты жəне түсінікті қалыптастыруы қажет

358. Күнделікті оқу жағдайларында тестілеудің мағыздылығын айтқан психологтар

Жауап: Джефф Карпике, Роди Редигер

359. Күнделікті тəжірибесінде мұғалім оқушылардың жетістігін, игеру деңгейін өлшеу үшін қолданатын түрлі əдістер

Жауап: «Екі жұлдыз, бір тілек», «Қол сигналдары», «Бағдаршам», «Қарым-

қатынасқа арналған карточкалар индексі», «Тілдік үлгілер», «Үшминуттық

кідіріс», «Сөздік баға», викториналары, сұхбат ж/е т.б

360. Күтілетін нəтижелер түрінде көрсетілген

Жауап: Оқушы міндеттерінің жүйелері

361. Күшті дағдылар

Жауап: Ағым, зерігу

362. Қазақ балаларын оқыту, оларға білім беру мəселелерін көтерген ағартушы

Жауап: Ы.Алтынсарин

363. Қазақстан Республикасында жалпы білім беретін жəне Зияткерлік мектептер үш тілде білім беру саясатын жүзеге асырады. Бұл саясаттың мақсаты: Жауап: Лингвистикалық құзыреттіліктерді қалыптастыру 364. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы қабылданған жыл

Жауап: 2007 ж.

365. Қазақстанда «Сын тұрғысынан ойлауды дамыту» жобасын іске асырған

Жауап: С.Мирсеитова

366. Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды болып табылатын ең басты педагогикалық түсінік

Жауап: СТО

367. Қазақстандық мұғалімдерге педагогикалық тəжірибесін жетілдіру мен бағалауға көмектесу

Жауап: Бағдарламаның негізгі міндеті

368. Қазіргі деңгейде оқыту процесіне негізгі талаптардың бірі болып табылады

Жауап: Оқушының өзіндік қызметін ұйымдастыру

369. Қазіргі заманғы бірқатар зерттеулерде 3 жастағы оқушыларға мүмкіндік жасалған жағдайда, олар өзінің оқуына асқан жауапкершілікпен қарауға қабілетті екендігі анықталды Жауап: Whitebread, 2008 ж.

370. Қазіргі мектепте жазу ең аз дегенде ___________ ретінде қарастырылады.

Жауап: Оқушының білімін тексеру айғағы

371. Қай елдің көше балаларын математика пəніндегі қиындықтары мен күнделікті нарықтағы сауда ситуациаларында ойша есептеуді табысты шығарған жағдайын зерттеген? Жауап: Бразилия

372. Қай зерттеуде мұғалімдер есту қабілеті нашар жəне ағылшын тілі ана тілі емес балалар үшін кеңейтілген, тапсырмалары танымдық сипаттағы, мектепшілік бағдарлама жасады? Жауап: Бірінші зерттеуде

373. Қай тəсіл бағалауда сыныптағы əңгімені анағұрлым жақсы сипаттайды?

Жауап: Диалог: құрылымдағы сұрақтар нысаналы талқылау арқылы ортақ түсінік

қалыптастыру

374. Қайта тексеруге қарағанда қайта оқу талаптары жеңіл алып шығу тəжірибесін дəлелдеген

Жауап: Саймонс, 2012 ж.

375. Қалай жүгіру, шанышқыны қалай ұстау, қаламмен жазу туралы білімімізді сақтауға жауап беретін жады түрі

Жауап: Рəсімдік

376. Қалай оқу керектігін үйрету

Жауап: Оқушылардың білім алу жауапкершілігін түсінуі

377. Қалай оқу керектігін үйрету, оқушының оқу дағдыларын қалыптастыратын ұғым Жауап: Метасана

378. Қалай оқыту керектігін үйрету

Жауап: Флейвелл, 1976 ж., Выготский, 1978 ж.

379. Қалаулы нəтижеге қол жеткізу үшін құрылған

Жауап: Орта мерзімді жоспарлау

380. Қандай параметрлерді көбінесе өлшем деп атайды? Жауап: Интерпретация 381. Қара жəшік ішіндегі жұмыс ол ...

Жауап: Оқыту үшін бағалауды қолдану

382. Қоғамдық түрдегі тəрбие принципінің талаптары

Жауап: Азаматты тəрбиелеу

383. Қолайлы оқу үшін адамдарға байланыс пен мадақтау қажет, сондықтан баға ізгі болуы керек. Нешінші тезис?

Жауап: 8

384. Қолдану ерекшелігі мен орнына байланысты жаңалық енгізудің түрлері

Жауап: Технологиялық, əдістемелік, ұйымдастырушылық

385. Құзырлы мұғалім оқушыларға, ортаға жəне ресурстарға лайықтап нені реттеп отырады.

Жауап: Оқыту элементтерін

386. Құзырлы оқытудың маңызды факторы

Жауап: Оқушының тақырыптың мəнін өз бетімен меңгеруін түсінуі жəне бағалай

алуы

387. Құқықтық тəрбие нəтижелілігінің басты көрсеткіші болып табылады

Жауап: Құқықтық сананы қалыптастыру деңгейі

388. Құрылымдық сабақ арқылы оқыту шеберлікті жетілдіру

Жауап: Фишер, Н.Фрей, 2008, Алексанрия, Вирдиния: ASCD

389. Қысқа мерзімді жадының екінші атауы

Жауап: Жұмыс жадысы

390. Қысқамерзімді жоспарды құрастырғанда, ең алдымен мұғалім ________ жасау керек. Жауап: Өзінің қарауына байланысты оқытудың мақсатын қоюды

391. Л.Выготскийдің əлеуметтік-мəдени теориясы

Жауап: Жақын арадағы даму аймағы

392. Л.С.Выготский «Жақына арада даму аймағы» ұғымын анықтаған жыл

Жауап: 1978 ж.

393. Л.С.Выготский жас баланы оқушы ретінде сипаттайды, оның когнитивтік дамуы əлеуметтік өзара іс-əрекет барысында жүреді. Төменде келтірілген тұжырымдардың қайсысы Л.С.Выготскийдің айтқанын барынша нақты түсіндіреді?

Жауап: Оқушылар жаңаны меңгеріп жатқанда ересектер мен құрдастары оларға

қолдау көрсетеді

394. Л.С.Выготский зерттеулерінің теориялық атауы

Жауап: Мəдени тарихи даму теориясы

395. Л.С.Выготский когнитивті дамудың, оқушылар өздерінің _________ жұмыс істесе, жақсаратындығын атап көрсетеді

Жауап: «Жақын арадағы даму аймағында»

396. Л.С.Выготскийдің білім беру моделі

Жауап: Оқушының диалог құру нəтижесінде білім алады деп жорамалдайды

397. Л.С.Выготскийдің іліміне сəйкес, төменде келтірілген тұжырымдардың дұрысы Жауап: Білім адамдар арасындағы өзара іс-қимыл барысында қалыптасады

398. Латын тілінен аударғанда «жақын отыру» деген мағынасын білдіретін термин

Жауап: Бағалау

399. Литосфералық катаклизм ұғымдарына қатысты мəтіндерді оқиды. Оқушылар ұғымдардың, терминдердің анықтамасын еске түсіріп, дəптерге жазады.

Жауап: Ұғымдар мен терминдерді дұрыс түсінгендіктеріне көз жеткізу

400. Литосфералық катаклизмдер (жер сілкінісі, жанартау т.б.) фотосуреттері көрсетіледі. Оқушылар катаклизм түрлерін ауызша атайды.

Жауап: Катаклизмдерді еске түсіруге мүмкіндік беру

401. Логикалық қорытындының басқаша атауы

Жауап: Интерпретация

402. Лондонның Дарындылар жəне Таланттылар ұйымының «Лондон шақыруы» филиалының директоры

Жауап: Ян Уорвик

403. Мазмұнды оқу дегеніміз - бұл оқу барысының əрбір қатысушы үшін жайлы жағдай жасауды ең басты мəселе ретінде қоятын оқу түрі. Мазмұнды оқуды мынадай индикаторлар көмегімен анықтауға болады

Жауап: - барлық оқушыларға əділ қарау;

- мұғалімнің алдында барлық оқушылар тең;

- оқу жекелеген оқушыларға да оқушылардың бүтін топтарына да

қиындықтарды жеңуге көмектесуі керек;

- оқу үдірісінің құндылықтарын күнделікті тəжірибеде нақты бейнеленген, сіз

оны мектепте жəне сыныпта көре аласыз.

404. Мақсатқа бағытталған іс-əрекет басталған жəне қолдау тапқан үдеріс

Жауап: Уəж

405. Мақсатқа қол жеткізу үшін сыныптағы барлық оқушылар тартылатын тиісті мақсаттарды əзірлей алады

Жауап: Кəсіби дағдылар

406. Мақсаты баға қою, сертификаттау немесе оқытудың алға жылжыуын тіркеу үшін оқыту қорытындысын шығару болса, ондай бағалауды қалай атайды?

Жауап: Жиынтық жəне оқытуды бағалау

407. Маслоу мен Роджерс оқытудағы __________ тəсілдің негізін қалаушылары

Жауап: Гуманистік

408. Маслоу пирамидасы

Жауап: 1. Биологиялық жəне физиологиялық қажеттілік;

2. Қауіпсіздікке деген қажеттілік;

3. Сүйіспеншілікке жəне қарым-қатынасқа деген қажеттілік;

4. Өзін-өзі құрметтеуге деген қажеттілік;

5. Өзін-өзі таныта білу.

409. Маслоудың қажеттіліктер иерархиясы неше сатыдан тұрады?

Жауап: 5

410. Маслоудың қажеттіліктер иерархиясында төменгі деңгей

Жауап: Психологиялық қажеттіліктер

411. Маслоудың қажеттіліктер иерархиясындағы ең жоғары деңгей

Жауап: Өзін-өзін таныта білу

412. Мəліметтер дегеніміз

Жауап: Оқушылар тобынан жүйелі түрде жиналатын балдар мен деңгейлер

413. Мəтіндегі ең маңызды ақпаратты бөлу жəне оны анық жеткізу мүмкіндігі

Жауап: Шығарма жазу

414. Мəтінді түзету

Жауап: Оқушы өзін мұғалім рөліне теңестіреді жəне өзінің шығармасын

редакциялайды

415. Мəтінмен танысуда оқушыны сауатты оқуға жетеледі. Ол үшін сабақ жоспарын құрастыруда ескермеді

Жауап: Оқушылардың үзінділерді жатқа оқуын

416. Мектеп бүкіл оқушылар үшін қандай тəсіл қолданса, жоғарғы нəтижелерге жете алады

Жауап: Кеңейтілген мектеп тəсілі

417. Мектеп жағдайында пайдаланып, арнайы құралдармен жабдықталған кабинеттерде мұғалімнің басшылығымен оқушылардың табиғи құбылыстарды, заттарды зерттеу əдісі Жауап: Лабораториялық жұмыс

418. Мектеп жасына дейінгі баланың өзін-өзі реттеуге қабілетті екендігін айтқан ғалым Жауап: Бронсон

419. Мектеп кітапханасын пайдалану

Жауап: «Педагогическая проза», Шаталов В.Ф.

420. Мектепке дейінгі педагогика, емдік педагогика, арнайы педагогика, еңбектік түзету педагогикасы

Жауап: Педагогика ғылымының салалары

421. Мектепте жастарға кеңес беру

Жауап: Джин Раддак жəне Джулия Флаттер, Хомертон колледжі, Кембридж

422. Мектепте оқушы үніне көңіл бөлуді зерттеген зерттеуші

Жауап: Джин Раддок

423. Мектепте сервер жоқ

Жауап: Moodle сияқты ауани оқыту ортасын пайдалану

424. Мектептің оқу жоспарымен оның мақсатымен таныс болмау

Жауап: Мектеп деңгейінде шешім қабылдауға қатысу

425. Мемлекет саясатының өзекті мəселелерінің бірі

Жауап: Халыққа білім беру ісін жетілдіру

426. Мен тұжырымдамасының компоненттері

Жауап: Аффективті, əлеуметтік, когнитивті

427. Меңгерген білім мен өмірлік тəжірибе негізінде тез нақты саналы орындалатын практикалық теориялық іс əрекетке даярлық

Жауап: Білік

428. Мерселдің зерттеуіне сəйкес, əңгімелесу оқушылардың білім алуының ажырамас бөлшегі болып табылады жəне əңгімелесудің түрі бар деген. Əңгімелесудің неше түрі бар? Жауап: 3

429. Мерсер анықтаған əңгімелесу түрінің қайсысында оқушылар проблемамен бөліседі, сондай-ақ идеялар жəне пікірлермен алмасу, барлық идеяларды ойластырып, бағалау, ортақ білім мен түсінік құру арқылы бірлесіп ұғым қалыптастырады

Жауап: Зерттеушілік

430. Мерсер балалардың сыныпта талқылау кезінде өз сөздерін дəйектеудің үш түрін анықтаған. Соның ішінде зерттеушілік əңгіме сипаттамасын көрсетіңіз.

Жауап: Ұсыныстар сын тұрғысынан ойлау арқылы жалғасады

431. Мерсер сыныпта талқылаудағы дəлелдің 3 түрін анықтаған, олар

Жауап: 1) Пікірталастық əңгіме, оқушылар бəсекеге қабілетті, басқа адамдардың

көзқарасын қабылдауды қаламайды;

2) Кумулятивтік əңгіме, мұнда оқушылар бір-бірінің үлесін сынамайды жəне

сындарлылыққа негізделеді;

3) Зерттеушілік əңгіме, ұсыныстар жайында күмəн туып, қарсы дау айтылып,

негізделген дəлел мен сыни тұрғыдан ойлау арқылы жалғасады.

432. Мерсер сыныпта талқылаудағы дəлелдің неше түрін анықтады?

Жауап: 3

433. Мерсердің айтуынша «Ұжымдық түсіну мен білім беруге қол жету аясында табысты талқылауда басымдыққа ие - ___________________».

Жауап: Зерттеушілік əңгіме

434. Мерсердің зерттеуіне сəйкес əңгімелесу оқушылардың ажырамас бөлшегі болып табылады. Əңгімелесудің үш түрі бар. Олар:

Жауап: Əңгіме дебат, зерттеушілік əңгіме, топтық əңгіме

435. Мерсердің зерттеуіне сəйкес əңгімелесу түрлері

Жауап: Əңгіме-дебат, топтық жəне зерттеушілік əңгіме

436. Мерсердің зерттеуіне сəйкес əңгімелесудің неше түрі бар?

Жауап: 3

437. Метаанализдің неше түрі бар, қашан басталды?

Жауап: 114 түрі, 1977 ж.

438. Метану терминін алғашқы кім қолданды?

Жауап: Джон Флейвелл

439. Метасана дегеніміз - ___________

Жауап: Тұлғаның өзін-өзі тануы жəне өз когнитивтік үдерістері мен стратегиясын

қарастыруы

440. Метасана терминін енгізген

Жауап: Джон Флейвелл

441. Метатану əдістерін игерген оқушылар

Жауап: Мұғалімдермен тең əрекеттеседі

442. Метатану бұл ...

Жауап: Когнитивтік үдерістерді білу, түсіну жəне реттеу немесе олар туралы ойлау,

қатесін танып білу жəне ойлауды реттеу

443. Метатану дегеніміз

Жауап: Индивид қалай ойлайтынын, оқитынын, қадағалау, бағалау, өзгерту қабілеті

444. Метатану дегеніміз

Жауап: Саналы білім алу

445. Метатануды өлшеудің үш құрылымын сипаттаған

Жауап: Джон Флейвелл

446. Метатанудың негізгі аспектісі

Жауап: Өз бетінше жұмыс істеуі жəне дамуы ниеті

447. Методикалық кеңесте сізге сабақта оқушылардың белсенді ісəрекетін көрсету ұсынылды

Жауап: Оқушыларды ойландыратындай тапсырманы түрлердіруге критерийлер

ұсынасыз

448. МЖМББС сəйкес төменде ұсынылған құндылықтардың қайсысы ұжымда жұмыс жасау машықтарын қалыптастыруға жатады

Жауап: Əріптестік

449. Ми белсенді жұмыс жасаған сайын

Жауап: Адамның оқуға бейімділігі артады

450. Модерацияда сіз комиссия мүшесі ретінде

Жауап: Балдарды қою схемасын бірегей түсінуді қамтамасыз ету үшін бағалауды

алдын ала талқылайсыз

451. Мұғалім басты тұлға болу үшін оған қойылатын талаптар

Жауап: Педагогтық əдеп жəне ұстаздық шеберлік

452. Мұғалім бейнесімен танылатын сан алуан элементтер арасыындағы байланыс

Жауап: Сапалы білім беру

453. Мұғалім ертегі кейіпкерлерінің мінезін сипаттау бойынша ойын айтып беруге ұсыныс жасайды

Жауап: Кейіпкерлердің мінезін бағалауға жəне оқығанына өз бағасын беруге

мүмкіндік беру

454. Мұғалім жұмысының тиімділігін, оқушылармен өзара байланысының сипаты мен жиілігін анықтау, оқытудың нешінші тəсілі?

Жауап: Бірінші

455. Мұғалім жұпта қатені түзеуге мүмкіндік береді. Оқушылар жаңа ойды жариялайды. Жауап: Оқушы-оқушы

456. Мұғалім зияткерлігі оның оқыту үдерісінде қалай көрініс табады?

Жауап: Адами зият - бұл «жеке тұлғаның өміріне қатысты шынайы ортаны

бейімдеуге, іріктеуге жəне құруға бағытталған ой əрекеті

457. Мұғалім иллюстрация бойынша сұрақ құрастыруға, ол сұрақтарды жұпта бір-біріне қоюға ұсыныс жасайды.

Жауап: Иллюстрацияға сұрақтар құрастыру, оқығанының мазмұны бойынша

сұрақтарға жауап беру

458. Мұғалім интонациясы өзгеріп отырады. Оқушылардың жұмыс істеу жылдамдығы артады.

Жауап: Физикалық

459. Мұғалім ішкі уəжді төмендететін қандай сыртқы уəждерді қолдану кезінде абай болуы тиіс артығын алып таста. Мұғалімнің тарта білуі келесі қай жағдайда қажет

Жауап: Табысқа немесе сəтсіздікке жетуге кеткен күшті түсіну үшін оқушылардың

даралығын ынталандыру

460. Мұғалім көшбасшылығын дамытуға əсер етудің түрі.

Жауап: Кəсіби білімді құруға жəне таратуға ат салысу

461. Мұғалім көшбасшылығын дамытудың қанша кезеңі бар?

Жауап: 7

462. Мұғалім көшбасшылығының дамыту жұмыстарының төртінші кезеңі

Жауап: Атқарылатын жұмыстардың жоспарын құру

463. Мұғалім көшбасшылығының міндетті қыры

Жауап: Оптимистік көзқарас

464. Мұғалім көшбасшылығының міндетті қыры болып ... табылады.

Жауап: Оптимистік көзқарас, оптимизимге ынталандыру

465. Мұғалім күнделігін жүргізу артықшылығы үнемі рефлексиялау тəсілі ретінде

Жауап: Инновациямен айналысатын əкімшіліктің басты талабы болып табылады

466. Мұғалім қызметінің аса маңызды қыры – оқушылардың уəжділігін анықтауға көмектесетін фактор

Жауап: Əр оқушыға жеке қолдау көрсету

467. Мұғалім мəтінді оқып жəне оны бөліктерге бөлуді өтінеді

Жауап: Мəтін құрылымын анықтау

468. Мұғалім мəтінмен жұмыс түрлерін түрлі стратегиялар арқылы ұйымдастырады

Жауап: Оқушының қызығушылығын арттыру арқылы оқыту

469. Мұғалім мəтіннің мазмұнын сюжетті суреттер арқылы айтып беруін өтінеді

Жауап: Иллюстрация бойынша əңгіменің мазмұнын болжау

470. Мұғалім мен оқушының белгілі бір мақсатқа жету жолы

Жауап: Оқыту əдісі

471. Мұғалім оқу мақсаты мен күту нəтижелерін айқындады. Қысқа мерзімді жоспар жасауда басты назар аудармады

Жауап: Оқушылардың келбетіне

472. Мұғалім оқушыларға жазба жұмысын жиі жаздырады, себебі. Дұрыс емес жауапты таңда

Жауап: Оқушылар сабақта бос отырмайды

473. Мұғалім оқушыларға жеке, жұпта, топта, ұжымдағы іс-əрекет бойынша тапсырма береді

Жауап: Ойлаудың реттілігін ескеру арқылы үйрету

474. Мұғалім оқушыларға мəтінді топта талқылауды ұсынды. Оқушылар топта дұрыс жұмыс жасау үшін ескермеді

Жауап: Топ оқушыларының санын көбейтуді

475. Мұғалім оқушыларға мəтінмен жұмыс барысында жауабы мəтінде жоқ сұрақтар құрастыруды тапсырды. Тапсырманы орындау барысында оқушылар ескермеуі керек Жауап: Мəтінді көшіруді

476. Мұғалім оқушыларға ойларын жазбаша түрде эссе формасында беруді сұрады. Мұғалім бұл жағдайда ескермейді

Жауап: Жазу үлгісінің əдемі түсуі

477. Мұғалім оқушыларға сабақ барысында фотосуреттермен жұмыс жасауды тапсырды. Фотосуреттермен жұмыс жасауға арналған жаднама жасауда ескермеді

Жауап: Ескі фотодағы бейнелерді аудырмай салуды

478. Мұғалім оқушыларға талдау жəне мəселелерді шешу жолдарын қарастыру мүмкіндігін береді. Ол үшін сабақ басында ұйымдастырмайды

Жауап: Жеке ойын хат түрінде беруді

479. Мұғалім оқушыларға топтық тапсырма берді

Жауап: Уақытты көбірек бөлу

480. Мұғалім оқушыларда ..... деп айтатын қасиеттердің болуына жағдай жасауға тырсуға тиіс

Жауап: Ішкі уəж жəне өзіндік мақсат

481. Мұғалім оқушыларды табысты оқыту үшін əдіс-тəсілді түрлендіре білуі жеткілікті ме? Жауап: Мұғалімнің оқушының тақырып мəнін өз бетінше меңгеруін түсінуі мен

бағалай алуы табысты оқыту

482. Мұғалім оқушылардың жазба жұмыстарын тапсырар алдында үнемі түзетулер енгізу үшін əр апта сайын тексеріп отырады

Жауап: Үзіліссіз бағалау

483. Мұғалім оқушылардың Өзіндік мақсат

Жауап: Михай Чиксентмихайи

484. Мұғалім оқушының жетістігін анықтайды. Ол үшін сабақ барысында келесі əрекеттерді жасамайды

Жауап: Эссе жазу бойынша оқыту

485. Мұғалім оқыған мəтін бойынша «хат» жазуды ұсынады

Жауап: Мəтіндегі мəселені анықтап, тəжірибеде қолдануға мүмкіндік жасау

486. Мұғалім өз ойларын жазбаша түрде мазмұндауды тапсырды. Тапсырманы талапқа сай жасау үшін ескермеді.

Жауап: Мəтінді дауыстап оқуды талап етуді

487. Мұғалім өз пəнін оқушының тұлғасын қалыптастыру құралына, өзінөзі тəрбиелеу, өзін-өзі дамыту жəне өздігінен білім алу құралдарына айналдыра алатын білімдік деңгей Жауап: Іс-əрекет пен мінез-құлықты жүйелік-модельдеуші деңгей

488. Мұғалім педагогикалық іс əрекет құралдары мен тəсілдерін пайдалануда ескішілдік танытатын стиль

Жауап: Пайымдаушы-əдісқойлық стиль

489. Мұғалім презентация қорғағаннан кейін сұрақтар қоюды ұсынды. Оқушылар мүмкіндік алу үшін (дұрыс емес жауапты таңдаңыз)

Жауап: Мəселе бойынша мəліметтерді жинастыру

490. Мұғалім проблеманы рольдік ойындар арқылы шешуді ұсынады. Оқушылар рольге ену арқылы проблеманың шешу жолын ұсынады.

Жауап: Интеллектуалды

491. Мұғалім сабағын мəселе туындату арқылы бастайды

Жауап: Білімді өмірмен байланыстыру арқылы беру

492. Мұғалім сабақ басында сергіту сəтін өткізеді. Оқушылар жайлы жұмыс ортасын сезінеді

Жауап: Психологиялық

493. Мұғалім сабаққа дейін өзіне қандай сұрақ қоя алады?

Жауап: Ұсынылған пəнді ары қарай оқу жəне түсіну үшін бұл сабақ не береді?

494. Мұғалім сенімі

Жауап: Көзқарас, шешім қабылдауы, іс-əрекетін нығайтуы

495. Мұғалім сұрақ қойғаннан кейін оны қайталап немесе сол сұрақты өзге оқушыға басқаша қоймас бұрын шамамен екі секундтай кідіретіндігін анықтаған

Жауап: Харгривс жəне Гэлтон, 2002 ж.

496. Мұғалім сұрақ қойғаннан кейін оны қайталап немесе сол сұрақты өзге оқушыға басқаша қоймас бұрын шамамен екі секундтай уақыт кідіріс жасау керектігін айтқан ғалымдар

Жауап: Харгривс пен Гэлтон

497. Мұғалім сыныптан топтарында оқу барысында қандай проблема кездескені туралы талқылауларын сұрайтын тест

Жауап: Диагностикалық тест

498. Мұғалім тақтаға «тірек сөздер» жазады. Оқушылар мəтіннің не туралы екенін болжайды

Жауап: Бұғанға дейінге білімдерін еске түсіру, жаңа тақырыпқа «көпіршелер»

тұрғызу

499. Мұғалім тақырыпты ашатын тірек сөздерді көрсетуді өтінді

Жауап: Мəтінді ойшылдықпен оқуға жетелеу

500. Мұғалім тапсырманы топта талқылап, топтан ортақ жауапты айтуды тапсырды

Жауап: Əлеуметтік көзқарасқа бейімдеу

501. Мұғалім тарапынан жоғары бағалау топтағы əр оқушының көңілін көтерді

Жауап: Мадақтама

502. Мұғалім тəжірибесі аймағында білімді жетілдіруге бағытталған ынтымақтастықтағы педагогикалық тəсіл

Жауап: Сабақты зерттеу

503. Мұғалім топта жұмыс жасауды ұйымдастырды. Табыс критерииі болып табылды Жауап: Бірлесе үйренулері

504. Мұғалім тұлғасының жəне кəсіби əрекетінің шыңына жету заңдылықтары мен жағдайларын зерттейді:

Жауап: Педагогикалық акмеология

505. Мұғалім үй тапсырмасын тексергенде дұрыс жауаптарға көбірек көңіл бөледі

Жауап: Ынталандыру арқылы оқыту

506. Мұғалім үлкен мəселені бөліп ұсынады, ал оқушылар оның шешімін табудың жеке қадамдарын қарастырады. Оқытудың қай əдісіне тиесілі?

Жауап: Шағын-ізденіс əдісі

507. Мұғалім ұғымдардың, терминдердің дұрыс жауабын көрсетеді

Жауап: Сенімділігін арттыруға мүмкіндік жасау

508. Мұғалім фронтальды сұрастыру жүргізеді. Оқушылар кезектесіп жауап береді

Жауап: Мұғалім-оқушы

509. Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға жəне қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік

Жауап: Оқушының жеке тұлғалық жəне мінез құлық ерекшеліктерін байқау

510. Мұғалімдердің сыни тұрғыдан ойлауында нені дамыту керек?

Жауап: Теориялық базаны, технологияларды

511. Мұғалімнің айтқандары көбінесе, сөзбе-сөз жеткізілуі

Жауап: Қайталау

512. Мұғалімнің зерттеу презентациясы болып табылмайды

Жауап: Аттестация үшін бонус алу мүмкіндігі

513. Мұғалімнің инновациялық іс əрекеті

Жауап: Озық педагогикалық тəжірибелерді оқу тəрбие үдерісіне енгізу

514. Мұғалімнің кəсіби өздік жетілдіру кезеңдеріне қайсысы жатпайды

Жауап: Жүйелі-дидактикалық

515. Мұғалімнің кəсіби өсуіне жəне жетілуіне жəрдемдеседі

Жауап: Оқушыларды қатаң стандарт бойынша оқыту

516. Мұғалімнің коучинге қатысуы мынаған мүмкіндік бермейді

Жауап: Əріптестеріңізге өзіңіздің кəсіби түйінді мəселені шешуді ұсыну

517. Мұғалімнің көшбасшылығын дамытуға əсер етудің ерекше түрі

Жауап: Іс-тəжірибені жетілдіру

518. Мұғалімнің күлімсіреп қабылдауы келесі тапсырманы орындауға ынталандырды Жауап: Ымшараны қолдану

519. Мұғалімнің қандай жоспарында оқушылардың əртүрлі сыныптан тыс іс-əрекеттері жəне басқа іс шаралар көрсетіледі

Жауап: Сынып жетекшісінің тəрбие жұмыс жоспарында

520. Мұғалімнің қол жеткізген жетістіктерін куəландырады

Жауап: Басылымдар мен жаңашыл əдістердің қолдану қолжазбалары, портфолио

521. Мұғалімнің қызметіндегі кəсіби құзырлықтың жоғары көрсеткіші

Жауап: Шығармашыл қалып

522. Мұғалімнің қызметіндегі оң нəтижелердің барынша тұрақтылығын білдіретін педагогикалық инновациялық критерийі Жауап: Нəтижелілік

523. Мұғалімнің ой–өрісі, ниеті, білімдарлығы, адамгершілігі, қызығушылықтары оның имиджінің қандай құрамдық бөлігіне жатады?

Жауап: Ішкі аспект

524. Мұғалімнің өз бастамасына негізделген кəсіби даму үдерісінің нəтижесі қай кезде сезілуі керек

Жауап: Жоба барысында

525. Мұғалімнің өзін-өзі талдауының ерекше тиімді нəтижесі болып табылады

Жауап: Конференциялардағы баяндамалар, практикадағы проблемалар жəне

жетістіктер туралы мақалалар

526. Мұғалімнің процесс журналы (зерттеу күнделігі) болып табылмайды

Жауап: Мектеп талабын орындау

527. Мұғалімнің сабаққа дайындығының бірінші кезеңі

Жауап: Сабақтарды тақырып бойынша жоспарлау

528. Мұғалімнің сенімі оның ____________, шешім қабылдауын жəне ісəрекетін нығайтады.

Жауап: Көзқарасын

529. Мұғалімнің сұрақтар қоюы қателерімізді түзеуге əкеліп, топтағы жұмысты жандандырды

Жауап: Шақыру

530. Мұғалімнің шұғыл жəне инстиктілік реакциясы жауапты бағалауға, қайталауға немесе басқа сөздермен қайталап айтуға ұмтылысы болуы тиіс деген ғалымдар

Жауап: Харгривс жəне Гэлтон

531. Мұғалімнің шұғыл жəне инстинктілік реакциясы жауапты бағалауға, қайталауға немесе басқа сөздермен қайталап айтуға ұмтылысы болуы тиіс деп айтқан

Жауап: Харгривс пен Гэлтон

532. Мына мəтінді оқыңыз: Балабақшада бес жастағы жиырма бала мұғалімнің қатысуымен дене шынықтыру сабағына дайындалып жатыр. Əнуар атты бала аяқ киімінің бауын байлау алмай жатады. Ол бəтеңкенің бауын қалай байлау керек екенін анық біледі жəне де бірнеше рет оны жасағандай да болды. Мұғалім оның жанында тұр, тек мезгіл-мезгіл назарын басқа оқушыға аударып отырады. Арасында Əнуарға қарап, «Міне, шамалы қалды, жақындап қалдың», «Дұрыс!» деп, қолпаштап қояды. Əнуармен сөйлесіп тұрып ол басқа балалармен де сөйлеседі, бірақ Əнуар аяқ киімінің бауын байлап болғанша оның жанынан кетпейді. Соңында мұғалім бұны өз бетімен орындағаны үшін Əнуарды мақтайды. Жоғарыда айтылған оқиғада мұғалім қандай екі тəсілді қолданды?

Жауап: Эмоциялық жəне ынталандырушылық

533. Нақты іс-қимылдар арқылы дамитын жəне əрекеттерді қалай орындау керектігі туралы білімді сақтайтын жадының түрі:

Жауап: Рəсімдік

534. Нақты ұпайдың жетістік деңгейі туралы түсіндірмесі Жауап: Дискрипттер

535. Нəтижелер мен мұғалімнің кері байланысы оқуға уəждеп, өз нəтижелері туралы ойлануға мүмкіндік беріп, оқушылар үшін түсінікті болу кажет. Бұл орынды болады. Жауап: Тоқсан бойынша жиынтық бағалау нəтижелерін сараптау кезінде

536. Нəтижесінде біліктілік берілетін, бағалаудың басты мақсаттарының бірі

Жауап: Тексеру жəне стандарттардың орындалуы

537. Неге қазіргі мұғалімге өзгеру жəне үнемі жетілуге ұмтылу қажет

Жауап: Жеке мəртебесін көтереді жəне материалдық қанағат əкеледі

538. О’ Малли 1985 жылы атап көрсеткен оқудың 3 стратегиясы

Жауап: - метакогнитивтік

- когнитивтік

- əлеуметтік

539. Одан əрі білім алу туралы шешімді қабылдау мақсаты мен оқытудың нəтижелерін жүйелі түрде жинақтауға бағытталған қызметті белгілеу үшін қолданылатын термин Жауап: Бағалау

540. Озық тəжірибенің ең жоғарғы деңгейі

Жауап: Жаңашылдық

541. Ой жүгіртудің үш түрі

Жауап: Ұқсастық бойынша ой жүгірту, моральдік пайымдау, зерде теориясы

542. Ойды қайта тұжырымдау

Жауап: Оқушының айтқандарын талдап түсіндіріп беру

543. Ойларда, сезімдерде жəне ішкі қобалжуларда не болатыны туралы ойлау қабілеті Жауап: Өзін-өзі рефлексиялау

544. Ойлау дағдыларының деңгейлері

Жауап: Білім, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау

545. Ойлау дағдыларының деңгейлері

Жауап: Ойлау үшбұрышы (Блум, 1956 ж)

546. Ойлауды дамыту жөніндегі бағдарлама

Жауап: Г.Хофстед, Мəдениеттер жəне ұйымдар, 1991ж.

547. Ойлаудың, білікті дамыту жəне міндеттерді шешудің аса жоғары деңгейін ұсына отырып, дарынды балаларға арналған оқу жоспарына өзгеріс енгізу жөнінінде ұсыныс жасаған

Жауап: Эйр

548. Ойын элементтері арқылы оқушыны оқытудың ерекшеліктеріне сəйкес келмейтін нұсқаны көрсетіңіз

Жауап: Оқушыларды өз бетінше жұмыс істей білуге дағдыландырмайды

549. Оқу бағдарламасы неше бөліктен тұрады?

Жауап: 3

550. Оқу бағдарламасы, оқулық, оқу құралдары негізінде жасалатын жоспар

Жауап: Күнтізбелік

551. Оқу жоспарын жасау маңыздылығы - _____________________ қабілеті артады

Жауап: «Өзіндік жаратылыс əлемін» зерттеу

552. Оқу жоспарының түрлерін ата

Жауап: Мектептік-жұмыстық, мемлекеттік, аймақтық

553. Оқу жылының алдында нақты мақсатты айқындай алмайды

Жауап: Оқу бағдарламасын əзірлеу/дамыту жөнінде біліммен қамтамасыз ету

554. Оқу мазмұны мен педагогикалық білімдердің біртұтастығын ашқан ағылшын ғалымы Жауап: Шульман, 1986 ж.

555. Оқу материалының ерекшелігімен оқу жоспарын жасау маңыздылығында нəтижені бағалау неше тұжырымдамадан тұрады?

Жауап: 3

556. Оқу материалының сəйкес деңгейін іріктеуді талап етуші

Жауап: Ғылыми принцип

557. Оқу мен оқытудың неше қағидаты бар?

Жауап: 9

558. Оқу мен оқытудың түйінді қағидатына жатпайтынын көрсетіңіз

Жауап: Оқытылатын пəннің өзектілігі

559. Оқу нəтижесін жақсартатын көшбасшылық функциялар Жауап: Мəдениеттілік 560. Оқу пирамидасы

Жауап: 10%-оқу;

20%-аудио–визуал;

30%-көрсетілім;

50%-талқылау;

75 %-практика;

90%-білім беру

561. Оқу пирамидасы бойынша оқушылардың алған ақпаратының 90% құрайтын іс-əрекет Жауап: Білім беру

562. Оқу пирамидасын ұсынған

Жауап: Бефель, Мэн штаты, АҚШ

563. Оқу пирамидасына сəйкес оқушылардың алған ақпаратты 30% есте сақтауы үшін көмектесетін тəсіл:

Жауап: Көрсетілім

564. Оқу пирамидасына сəйкес оқушылардың алған ақпаратты 75% есте сақтауына көмектесетін тəсіл

Жауап: Тəжірибе жасау

565. Оқу пирамидасында, яғни оқушылардың алған ақпаратты сақтауының орташа пайызында «талқылау» неше пайызды құрайды?

Жауап: 50%

566. Оқу процесінің тиімділігі мұғалімге … жасауға болмайды

Жауап: Оқушыларға жұмыс барысында сұрақ қоя отырып, егжейтегжейіне дейін

айтуды

567. Оқу реформаторы Джон Дьюи мен технологиялық зерттеуші Дональд Шонның бірлескен жұмыстарынан туындаған ұғым

Жауап: «Рефлективтік практик»

568. Оқу үдерісі мен оқу пəнін бөлуге болмайтындығын атап өткен ғалым

Жауап: Джером Брунер

569. Оқу үдерісінің тиімділігін айқындайтын негізгі факторлардың бірі

Жауап: Балалардың қалай оқитынын мұғалімнің түсінуі

570. Оқу үлгілері

Жауап: - физикалық;

- аналогтар;

- нысандарды, үдірістерді жəне веб-жүйелер;

- жылдамдық, арақашықтық, уақыт сияқты.

571. Оқу үшін бағалаудың мақсатын көрсетіңіз

Жауап: Табысқа жетуіне бағыт беру

572. Оқуға қабілетілік факторлары

Жауап: Сыртқы жəне ішкі факторлар

573. Оқуда қолданылатын əңгімелеу түрлері

Жауап: Əңгіме-дебат, топтық əңгіме, зерттеушілік əңгіме

574. Оқуды дербестендіру жəне даралау қажеттілігін қалай шешуге болады?

Жауап: Педагогикаға өзгеріс енгізіп, жаңаша оқыту тəжірибесін игеру

575. Оқуды ынталандыру жəне оффекттік теориялары ынтаның дамуына əсері сіз үшін маңызды ма?

Жауап: Маслоудың қажеттіліктер иерархиясымен келісемін

576. Оқудың дамуы барысында жетекшінің қолдау көрсетуінің түрі мен деңгейі өзгеріп отырады жəне түрткі болу, бағыттаушылық, дамудың тұжырымдамалық негіздерінің тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында түрленеді. Бұл үрдісті Джером Брунер қалай атаған?

Жауап: Орман өсіру

577. Оқушы қалай ойлайтынын оқитынын қадағалау, бағалау, бақылау, осы ойлау нəтижелерін оқу үдерісінде саналы пайдалану үдерісі

Жауап: Метатану

578. Оқушы нақты кезеңге ол арқылы мұғалім, ата-ана, əкімшілікті даму жағдайы туралы сенімді ақпаратпен қамтамасыз етеді

Жауап: Портфолио

579. Оқушы өз қажеттіліктерін анықтай алатын жəне үдеріс бағаланатын үздіксіз бағалау Жауап: Қалыптастырушы бағалау

580. Оқушыда болатын қасиеттер өзіндік қасиет

Жауап: Михай Чиксентмихайи

581. Оқушыда оқу жетістіктерінің деңгейлеріне сəйкес 81% көрсеткішін көріп, сіз болжай аласыз

Жауап: Болашақ тоқсандық баға индикаторы «бес»

582. Оқушылар 5-6 оқушыдан тұратын топтарда Алматы қаласы тұрғындарына арналған өзін-өзі ұстау ережесі жазылған жадынама құрастырады

Жауап: Алған білім негізінде жер сілкінісі кезінде Алматы қаласы тұрғындарына

арналған өзін-өзі ұстау ережесі жазылған жадынама құрастыруға мүмкіндік

беріледі

583. Оқушылар əртүрлі коммуникацияларға қатысады

Жауап: Ситуацияларда тілдік этикетті қолдану

584. Оқушылар ғылыми идеяларды түсіну үшін мұғалім модельдер мен аналогтарды пайдалануды ұсынбады

Жауап: Реферат дайындау арқылы ғылыми мəтін құрастыруда

585. Оқушылар мəтінді бөліктер бойынша жеке оқиды. Топта негізгі оқиғаларды бір-біріне айтады

Жауап: Мəтінді оқу, мазмұнымен танысу

586. Оқушылар мен мұғалімдерге білім, түсіну жəне дағды туралы хабар беруді көздейтін бағалау мақсаты

Жауап: Кері байланыс

587. Оқушылар тапсырмалар бойынша балдарды қою туралы ақпаратты көре алады

Жауап: Жиынтық бағалау спецификациясынан

588. Оқушылар топта құрастырылған «жуан» жəне «жіңішке» сұрақтарға жауап береді Жауап: Тақырып бойынша білімдері мен мəтіннің идеясын түсінгендігіне көз жеткізу

589. Оқушылар уақыт кезеңінің өз білімдерінің деңгейін өздері бағалайтын кейін мұғалімдермен бірге өзін өзі жетілдіру жолындағы келесі қадамдарын айқындайтын үдеріс Жауап: Оқыту үшін бағалау

590. Оқушылар үдерісі арқылы түсіну, бақылау жəне оқу-тəжірибесіне қадағалау жүргізу қабілеттерін дамыту

Жауап: Метатану

591. Оқушылар үшін оқу үдерісін айтарлықтай қиындататын əлеуметтік жəне физикалық фактор

Жауап: Шаршағандық

592. Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға арналған сұрақтар

Жауап: Сынақтан өткізу

593. Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, идеяларын дамытуға көмектесетін, тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар беріп отыратын сұрақ қою тəсілі

Жауап: Түрткі болу

594. Оқушыларға ғылыми ұғымдарды түсінуді жəне олардың қабылдауын, түсінуін жеңілдетуге мүмкіндік беретін модуль

Жауап: АКТ деп аталады

595. Оқушыларға мəтін беріңіз жəне олардан оныі ішіндегі қателерді түзетуін сұраңыз Жауап: Түзетулер жасау білігін пайдалану

596. Оқушыларға мына заттардың тізімін ұсыныңыз - картиналар, тақырыптар, карталар жəне қала туралы буклеттер, осының ішіндегілерден не таба отырып, жаза алатындарын сұраңыз

Жауап: Жазба мəтіннің жоспарын білу

597. Оқушыларға өз білімін қадағалау мен бағалауға көмектесетін əдіс

Жауап: Кері байланыс əдісі

598. Оқушыларға өз білімін қадағалаумен бағалауға көмектесетін əдіс

Жауап: Кері байланыс

599. Оқушыларға өздерінің мақсаттары мен міндеттерін бағамдауға мүмкіндік беретін, даму стратегияларын түйсінудің айрықша түрі

Жауап: Метатану

600. Оқушылардан басқа біреуді саяхаттауға шақырудың тəсілін жазуды сұраңыз

Жауап: Тілдің функциональды ерекшелігін білу

601. Оқушылардан белгілі бір хатты жазған адамдар туралы не ойлайтынын сұраңыз Жауап: Мəтін мағынасынан, қорытынды жасай алу

602. Оқушылардан бірбуынды жауаптарды қабылдамау жəне жай ғана білімді көрсететін жауаптар алатын сұрақтарды қоймау, оқушыларды тиімді талқылау үшін білімді қолдануға ынталандыру, сонымен қатар, диалогты қолдау үшін кеңауқымды лексикалық қорды ұсыну Жауап: Оқушыларды диалог-талқылауға тарту

603. Оқушылардан мəтіндегі көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, толықтыруын сұрау

Жауап: Мəтін құрылымы туралы хабардар болу

604. Оқушыларды əңгімеге тарту кезінде дамыту қажет болып табылатын əңгіменің түрі Жауап: Зерттеушілік əңгіме

605. Оқушыларды дəделді пікірталасқа тарту үшін мұғалім оқушылар тобын қалай ұйымдастыра алады

Жауап: Оқушыларды топтарға біріктіріп, оларға өз пікірлерін дəлелдеуді үйретеді

606. Оқушыларды өзінің құрдастарын бағалауға шақыру оларға .... көмектеседі

Жауап: Білімге ұмтылуына

607. Оқушыларды тұжырымдар жасай отырып, негізгі дереккөздерді салыстыру жəне талқылауға жетелегенде дамитын сыни ойлау дағдысы

Жауап: Қорытындылау

608. Оқушылардың ақпаратты сақтауы

Жауап: 0-9% - дəріс;

10% - оқу;

20% - аудио;

30% - видео;

50% - талқылау;

75 % - практика;

90% - білім беру, бір-біріне үйретуі.

609. Оқушылардың алған ақпаратты сақтауының 50% _________ байқалады

Жауап: Талқылауда

610. Оқушылардың алған ақпаратты сақтауының көрсетілім бойынша орташа пайызы Жауап: 30%

611. Оқушылардың анағұрлым толық жауап беруіне, өз идеяларын дамытуына көмектесетін сұрақ тəсілі

Жауап: Сынақтан өткізу

612. Оқушылардың əрбір критерий бойынша жетістектердің толық түсіндірмесі жəне оларға сəйкес ұпайлар саны дегеніміз

Жауап: Рубрикатор

613. Оқушылардың барлық қорытындыларын бағалап, болжамды көзқарастар мен мүмкіндіктерді қарастыруын білетін сыни ойлау ерекшелігі

Жауап: Сыңаржақтылықтың болмауы

614. Оқушылардың білім алудағы табысты туа біткен қасиет деп ойлауы оларды ________ итермелейді.

Жауап: Жеңіле салуға

615. Оқушылардың білім алуын қолдау үшін қойылатын сынақтан өткізу сұрағы

Жауап: Осы айтқандарыңызға мысал келтіре аласыз ба?

616. Оқушылардың бірін-бірі бағалауында табысқа жету үшін сіздің əрекетіңіз

Жауап: Қарым-қатынастарын реттеу

617. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сəйкес білім беру жəне оқыту модулі тығыз байланысты модуль

Жауап: Білім беру мен оқытудағы жаңа тəсілдер

618. Оқушылардың жеке қажеттіліктеріне сəйкес келетін оқу жоспары мен оқыту əдістемесін жасау

Жауап: Жеке оқыту

619. Оқушылардың жеке қажеттіліктеріне сəйкес келетін оқу жоспарымен оқыту əдістемесін жасау (жеке оқыту). Бағалау арқылы оқытуды жақсарту бір қарағанда қарапайым болып көрінетін басты бес факторы

Жауап: 1) оқушылармен тиімді кері байланысты қамтамасыз ету;

2) оқушылардың өзіндік оқуға белсенді қатысуы;

3) бағалау нəтижелерін ескере отырып,оқытуды өзгерту;

4) бағалаудың оқушылардың өзін-өзі бағалау мен қызығушылығына едəуір

ықпал ететіндігін мойындау, бұл өз кезегінде білім алуға түбегейлі түрде

ықпал етеді.

5) оқушылардың өздерін-өздері бағалай алуы жəне өздерінің оқуын қалай

жақсартуға болатындығын түсіну қажеттілігі.

620. Оқушылардың кəсіби бағдарлығын, анықтайтын əдістеме

Жауап: «Менің қалауым» дифференциалды диагностикалық сауалнамасы

621. Оқушылардың қажеттілігін жетістікке жəне қанағаттануға əкелетін элементтерді бөліп көрсетіңіз

Жауап: Мұғалім оқушыларға қате жіберуден қорықпайтын орта жасайды

622. Оқушылардың қызығушылықтары мен қабілеттерін дамытуда төмендегі нұсқалардың ең маңыздысы

Жауап: Мақсатты бағытталған ұйымдасқан оқу-тəрбие процесі

623. Оқушылардың метатанымдық немесе өздігінен реттелетін оқушының алғышарты Жауап: Мұғалімнің қолданған əдіс-тəсілі

624. Оқушылардың оқу бағдарламасына сай тез дамуының бір түрі

Жауап: Акселерация

625. Оқушылардың оқуға қабілетін жақсартуға мүмкіндік беретін педагогикалық тетіктердің ішіне жатпайды

Жауап: Жеке ойлау үдерістерін жəне олардың жұмыс қағидаттарын ескермеу

626. Оқушылардың оқуына əсер ететін 2 факторлар бар олар

Жауап: Оң жəне теріс фактор

627. Оқушылардың оқуына əсер ететін факторлар

Жауап: - əлеуметтік жəне физикалық фактор;

- оқушының жеке факторы;

- əлеуметтік қолдау факторы;

- тапсырмалар мен берілген есептердің сапасы.

628. Оқушылардың оқуына оң əсер ететін əлеуметтік жəне физикалық фактор

Жауап: Ұйқы

629. Оқушылардың оқуына оң əсер ететін оқушының жеке фактор

Жауап: Сенімділік

630. Оқушылардың өз бетімен білім алуын қолдауды оқып-білу үшін нұсқаулық

Жауап: Дискуривті талдауды қолдану

631. Оқушылардың рефлексиясынан мұғалім не көреді

Жауап: Материалға қорытынды жасайды, ненің маңызды болғанын, нені ескеру

керек екенін

632. Оқушылардың сабақтағы белсенділігін ынталандыру керек. Алайда...

Жауап: Мадақтау жалпылама түрде емес, мақтауға тұратын оқушыны нақты

сипаттауы тиіс

633. Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі ерекшеліктерінің бірі «пайымға» тəн сипаттама

Жауап: Дəлелдердің деңгейін, маңызын мойындау

634. Оқушылардың тақырыпты түсінуіне қол жеткізу үшін мұғалімдер қолданатын сұрақтардың екі түрі бар

Жауап: Төмен жəне жоғары дəрежелі

635. Оқушылардың таным белсенділігін арттыруға негізделген оқыту əдістерінің қатары Жауап: Зерттеу, проблемалық баяндау, ішінара іздену əдістері

636. Оқушылардың таным қабілетінің дамуына, дүниеге көзқарасының жəне жоғары адамгершілік қасиеттерінің қалыптасуына əсер ету

Жауап: Оқытудың ғылымилық принципі

637. Оқушылармен тұрақты араласатын, оларды дербестікке ынталандыратын мұғалімнің стилі

Жауап: Демократиялық

638. Оқушының 2 қасиеті

Жауап: 1) «Өзіндік мақсат» – Михай Чиксенсмихан, 2008 ж.,

2) «Ішкі уəж» – Раян мен Деки, 2009 ж.

639. Оқушының айтқанынан «мағына шығарып алу»

Жауап: Қысқаша түйіндеу

640. Оқушының білім алуын қолдау үшін сұрақ қоюдың қандай техникаларын пайдалануға болады?

Жауап: Түрткі болу, сынақтан өткізу, қайта бағыттау

641. Оқушының білімі мен дағдылардын бағалау арқылы мұғалімдер олардың болашақтағы мінез–құлқы мен дамуын анықтауы. Мұғалім мен оқушылардың жетістігі Жауап: Болжау жəне сұрыптау

642. Оқушының мотивациялық іс-əрекетін ынталандырудың неғұрлым тиісті əдісі

Жауап: Тікелей мысал келтіру

643. Оқушының өз қатесін түсініп, жұмысын əрі қарай жалғастыруға PBLдың қай элементі əсер етеді?

Жауап: Сын жəне кері байланыс

644. Оқушының өзара сұхбаттасуы жəне оқушы мен мұғалім арасындағы диалогтің шəкірттердің өзіндік ой пікірін жүйелеуі мен дамытуына көмектесетін амал арқылы оқытуды атаңыз

Жауап: Диалог

645. Оқушының пəнді терең түсіну қабілетін дамыту, алған білімдерін сыныптан тыс жерде, кез келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ететін оқыту түрі

Жауап: Сындарлы оқыту

646. Оқушының сын тұрғысынан ойлауындағы «дəлелдерді талап етіп, кез келген дəлелді есепке алып отыруын» көрсетітін ерекшелігі

Жауап: Ұтымдылық

647. Оқушының тақырыптың мəнін өз бетінше меңгеруін түсінуі жəне бағалай алуы мұғалімнің қандай маңызды факторы болып табылады?

Жауап: Құзырлы оқыту

648. Оқылым: - Оқушылар əр абзацқа ат қояды. - Оқушыларға абзацтардың тақырыптары араластырылып беріледі. - Оқушылар əр абзацтың тақырыбы мен негізгі ойларды қосады. Оқушыларға ... мүмкіндік беру үшін

Жауап: Жан-жақты оқуға

649. Оқылым: - Оқушылар табиғи процесс туралы мақаланы оқып шығып, тұжырымдарға қатысты рас не жалған жауап бергендеріне көз жеткізеді. - Олар жұпта өз жауаптарын салыстырады. Оқушыларға ... мүмкіндік беру үшін:

Жауап: Шолып өтіп, тез қарап шығуға

650. Оқыту ақпарат алу ретінде

Жауап: Ақпарат көлемі

651. Оқыту əдісі қандай сұраққа жауап береді?

Жауап: Қалай оқыту керек

652. Оқыту əдістемесінің əдістемелік негіздері Жауап: Таным теориясы 653. Оқыту əдістері анықталмайды Жауап: Оқушылардың қызығушылығымен

654. Оқыту барысында бақылаудың, тəжірибенің, ойлау мен талқылаудың нəтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға жəне синтездеуге бағытталған модуль Жауап: Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету

655. Оқыту барысында оқушылардың меңгеруге тиіс міндетті білім мазмұнының құрылымы

Жауап: Ғылыми білімдер, дағды, дүниетанымдық, адамгершілік, эстетикалық

идеялар

656. Оқыту білімді сандық көбейту ретінде

Жауап: Факт көлемі

657. Оқыту есте сақтау ретінде

Жауап: Көп білу (фактілер жəне ақпараттар көлемі)

658. Оқыту мəнді түсіну ретінде

Жауап: Алынған ақпаратты түсіндіре білу

659. Оқыту мен оқу тəжірибесін жетілдіру мақсатында бірізді, тізбектелген, жоспарланған іс-əрекеттерді орындауды, сондай-ақ зерттеу барысында алынған нəтижелерге жүйелі түрде мониторинг жүргізуді көздейтін үдеріс

Жауап: Іс-əрекеттегі зерттеу

660. Оқыту мен оқу үшін жадыны зерттеудің маңыздылығы сіз үшін ең тиімді əдіс

Жауап: Мнимоника əдісі

661. Оқыту мен тəрбиені оқушылардың дайындық дəрежесіне сай ұйымдастыру

Жауап: Түсініктілік принципі

662. Оқыту нəтижесінде оқушылар заттың құрамдас бөліктері мен шынайы өмір арасындағы байланысты құра алады. Ол:

Жауап: Оқыту мағынаны түсіну жəне анықтау ретінде

663. Оқыту принципінің мəні

Жауап: Дидактикалық процесті ұйымдастырудағы жəне өткізудегі нормативті

талаптар, жетекші идеялар

664. Оқыту саласындағы когнитифтік психлог жəне теоретик Джером Брунер бұл іске Жауап: «Экспериментальды» оқыту немесе «жаңалық ашу жолымен оқыту»

идеясын əкелді

665. Оқыту сапасын анықтаудың 2 тəсілі

Жауап: 1) сапалы білім беру

2) табысты білім беру

666. Оқыту сапасын анықтаудың бірінші тəсілінде не айтылған?

Жауап: Мұғалім жұмысының тиімділігі, оқушылармен өзара байланысы

667. Оқыту сапасын анықтаудың екінші тəсілінде не айтылған?

Жауап: Сапалы əрі табысты білім беру

668. Оқыту үдерісі кезінде дарынды, талантты балаларды анықтайтын өлшемдерінің ішінен икемділік сипаттамасы

Жауап: Тапсырманы орындауда балама шешімдерді көріп, қабылдай алады

669. Оқыту үдерісінде оқушыға сыныптастарымен немесе басқа адамдармен байланыс құрып үйрену үшін қарым-қатынас жүргізуге жағдай жасалуы

Жауап: Оқытудағы əлеуметтендіру

670. Оқыту үдерісіне қатысушылардың өздерінің зерделеп жатқандарының «бұзу» мүмкіндіктерін қарастырады

Жауап: Адамгершілік тəсіл

671. Оқыту үдерісіне қатысушылардың стильдері мен мүмкіндіктерін болжайтын əртүрлілікті принципі, оқығанның қолжетімділік принципі

Жауап: Жеке көзқарас

672. Оқыту үрдісінде бағалауға жатпайды

Жауап: Бірлесе жұмысқа мүмкіндік беру

673. Оқыту үшін бағалау дегеніміз не?

Жауап: Бағалау оқыту мен білім берудің ажырамас бөлігі

674. Оқыту үшін бағалау мен оқуды бағалау дегеніміз не?

Жауап: Ілгерілеу қадамдарын айқындау мен оған қолдау көрсету

675. Оқыту шынайылықты түсіну ретінде

Жауап: Меңгерілетін материал мен шынайы өмір арасын байланыстыра білу

676. Оқыту-педагогиканың негізгі категориясы ретінде

Жауап: Мұғалім мен оқушының біріккен іс-əрекеті

677. Оқыту, білім беру жəне тəрбиелеу процесінің заңдылығын зерттейтін ғылым

Жауап: Педагогика ғылымы

678. Оқытуда əлеуметтік желілерді пайдалану арқылы ... қарым-қатынасы іске асады Жауап: Оқушы-мұғалім-ата-ана

679. Оқытудағы саналылық пен белсенділік принципі немен сипатталады

Жауап: Оқыту процесінде оқушылардың белсенді қатысуымен, оқу материалын

меңгеруімен

680. Оқытудағы уəжді өшіретін факторлар

Жауап: Оқушылар мұғалімнің көмегін күтеді

681. Оқытуды бағалау – бұл процесс

Жауап: Осы кезде оқушының не үйренгенін жинақтау

682. Оқытуды бағалаудың мақсаты

Жауап: Оқушы қазіргі уақытта не оқып білгенін жинақтау болып табылады

683. Оқытуды жақсартудың 5 басты факторы

Жауап: 1) оқушылармен тиімді кері байланысты қамтамасыз ету;

2) оқушылардың өзіндік оқуға белсенді қатысуы;

3) бағалау нəтижелерін ескере отырып, оқытуды өзгерту;

4) бағалаудың оқушылардың өзін–өзі бағалауы мен қызуғушылығына

едəуір ықпал ететіндігін мойындай, бұл өз кезегінде білім алуға түбегейлі

түрде ықпал етеді;

5) оқушылардың өздерін-өздері бағалай алуы жəне өздерінің оқуын қалай

жақсартуға болатындығын түсінуі қажеттілігі.

684. Оқытуды жақсартудың басты факторын атаңыз

Жауап: Оқушылардың өзіндік оқуға белсенді қатысуы

685. Оқытуды жалпыдан нақтыға қарай бағыттау - сабақ жоспарын құрастыру үшін неге назар аудармайсыз?

Жауап: Сабаққа оқушылардың 100% қатысуын қамтамасыз ету

686. Оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы сабақ енгізілген жыл

Жауап: 1930 ж.

687. Оқытудың бағалау мақсаты болып табылады

Жауап: Білімді жинақтау

688. Оқытудың ғылыми принципі

Жауап: Оқушылардың дүниетанымдық көзқарастарын ғылыми білімдер жүйесімен

қарулану

689. Оқытудың ғылыми принципі оқушылардың дүниетанымдық көзқарасын қалыптастыратын ғылыми білімдержүйесімен қарулану

Жауап: Оқытудың ғылыми принципі

690. Оқытудың жолын қолдануда басты көзқарастар

Жауап: 1) оқушының жеке тұлға жəне əлеуметтік нысан ретінде келешегі;

2) білім берудің оқушы мен мұғалім арасындағы қарым-қатынас нəтижесі.

691. Оқытудың жүйелілігі мен бірізділік принципі

Жауап: Оқыту процесінде балаларды үнемі өз бетімен жұмыс істеуге, білімдерін

жүйелі түрде тексеріп, есебін алып отыруда, күнделікті сабаққа дайындықпен

келуге үйретеді

692. Оқытудың қосалқы құралдары туралы білім бұл ...

Жауап: Технологиялық білімдер

693. Оқытудың қосымша формасы

Жауап: Факультатив

694. Оқытудың мақсаты, оқушылардың білімдеріне, біліктері мен дағдыларына қойылатын талаптар, олардың білімін бағалау жолдары, оқытудың түрлері мен əдістері туралы нұсқаулар, қажетті əдебиеттер қайда көрсетіледі?

Жауап: Оқу бағдарламасының құрамында

695. Оқытудың сапасын анықтайтын тəсіл саны

Жауап: 2

696. Оқытудың тəжірибе үлгісі жəне ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен «модельдеу» аспектілері арасындағы сəйкестік

Жауап: Ықтимал əсерлерді имитациялау

697. Оптималды оқыту ортасында жетістіктерді бағалау кезінде (ХименесАлександре) Жауап: Оқушылар өз білімдерін рефлексиялайды

698. Орта білім беру жүйесінде əлемдік жоғары деңгейге қол жеткізген анағұрлым танымал білім беру əдістемелері арасында қандай тəсіл кең тараған (Hattie, 2009).

Жауап: Сындарлы (конструктивті) теориялық оқытуға негізделген тəсіл

699. Орта білім беру жүйесіндегі əлемдік жоғары деңгейге қол жеткізген білім беру əдістемесі

Жауап: Сындарлы теориялық оқытуға негізделген тəсіл (Hattie, 2009)

700. Орта бірлесуден гөрі, көп жағайда бəсекелестікке бағытталатын əңгіме

Жауап: Əңгіме-дебат

701. Ортақ пікірге келу үшін қандай стратегиялар қолданар едіңіз?

Жауап: Əріптестер арасында сенімділік пен өзара түсіністікті дамыту

702. Отбасы əсеріне қарағанда сыртқы əсер ықпалы күштірек деген зерттеуші

Жауап: Джудит Харрис

703. Отбасылық тəрбие жайында жазылған «Тəрбиелеу болжамдары» кітабының авторы Жауап: Джудит Харрис, 1998 ж.

704. Өз бойындағы жаман-жақсы қасиеттерін анықтап, жақсылығын асырып, кемшілігін жою

Жауап: Өзін-өзі тəрбиелеу

705. Өз нəтижесін басқалармен салыстыра отырып, тұлға қасиеттерін қалыптастыру жəне бекіту əдісі

Жауап: Жарыс əдісі

706. Өз санаңның жəне басқа адамдар санасының мазмұнына ой жүгірте білу

Жауап: Зерде теориясы

707. Өз тəжірибесінен керегін таңдай алмау

Жауап: Мұғалімдік тəжірибені жалғастыру жəне оқытудағы өзінің ептілігі мен

дағдыларын жақсарту

708. Өзара бағалаудың жəне өзіндік бағалаудың сабақ барысындағы маңызы

Жауап: Кері байланыс беруді ұйымдастыру

709. Өздеріне деген сенімін жəне өзін бағалау үшін .... қажет

Жауап: Əңгімені оқу жəне талдау

710. Өздігінен реттелетін білім алудың аса маңызды элементтерінің саны

Жауап: 3

711. Өздігінен реттелетін білім алудың үш элементінің бірін көрсет…

Жауап: Оқушының проблемалар мен мақсаттарды өздігінен айқындауы

712. Өздік бақылау дегеніміз

Жауап: Ойларды есте сақтау қызметі

713. Өздік кəсіби құзіреттілікті жетілдірудің мақсатты үдерісі

Жауап: Мұғалімнің өздік жетілуі

714. Өзін-өзі жетілдіру процесі тиімді болу үшін, мұғалімдер ...

Жауап: Директор мен əкімшілік орнатқан саясатқа еру керек

715. Өзін-өзі реттеудің негіздемесі

Жауап: Эмоциялық, когнитивті, əлеуметтік, ынталандыру

716. Өзіндік тиімділік қалыптастыру факторлары

Жауап: Тəжірибе

717. Өзіндік тиімділікті қалыптастыруға ықпал ететін 4 фактор анықтаған

Жауап: Бандура

718. Өзінің «меніне», өзінің мүмкіндіктеріне, өз қызметінің нəтижелеріне қызығушылық (өзін-өзі тану педагогикалық қызметтің субъектісі ретінде)

Жауап: Өзін-өзі таныту

719. Өзінің жұмыс тəжірибесін, жаңа тəсілдерді қолдану жəне бағалау əрекеттерін қамтиды Жауап: Мұғалімнің көшбасшылығы

720. Өзінің кəсіби дамуы мүддесінде қызмет, позиция, қарым-қатынас таңдау (өз бетімен ойланып таңдалған мақсаттар жəне міндеттер, тəсілдер, нысандар жəне педагогикалық қызметті жүзеге асыру жолдары)

Жауап: Өзін-өзі анықтау

721. Өзінің практикасын жақсарту жəне өзін-өзі бағалауын жүргізу үшін мұғалім

Жауап: Өз жұмысын басқа мұғалімдердің жұмысымен салыстырады

722. Өзінің шығармашылық, жеке тұлғалық əлеуетін жүзеге асыру, келесі түзетулермен қызметті жүзеге асыру жəне командадағы əріптестермен кооперация

Жауап: Өзін-өзі таныту

723. Өнегелі даму теориясында əр түрлі үш деңгейдегі алты кезеңді бөліп көрсеткен

Жауап: Кохлберг

724. Өсімдіктер мен жануарлардың жасушалары оқытылатын биология сабағында мұғалім оқушыларды жұптарға бөліп, жұптарға өсімдік пен жануар жасушасының суреті мен олардың негізгі сипаттамаларының тізімімен қоса бос диаграмма берді. Оқушылардың міндеті – ұсынылған тізімге кірген терминдерді қолдана отырып, диаграмманы толтыру. Бұл тапсырма оқушыларда ойлаудың қандай түрін дамытады

Жауап: Нақты сипаттағы ақпаратты еске түсіру (жасушалар туралы)

725. Пəн бойынша білімдерді, əдістерді жəне ережелерді түрлі нұсқада пайдалану Блум таксономиясының қай қадамына сəйкес

Жауап: Қолдану

726. Пəн бойынша педагогикалық білімнің сипаттамасын көрсетіңіз

Жауап: Ғылыми идеяларды оңтайлы түсіндіру тəсілі

727. Пəндік білімдер дегеніміз

Жауап: Оқылатын пəннің өзекті білімдері

728. Педагогикалық зерттеулер нəтижесінде орнатылады

Жауап: Жаңа заңдар мен заңдылықтар

729. Педагогикалық кеңесте қалай оқу қажеттігін үйренуге іс-тəжірбеңізді көрсету керек Жауап: Оқыту - оқушы өздігінен оқу үдерісне белсенді қатысушы екенін дəлелдейтін

жұмыс көрсетесіз

730. Педагогикалық факторлардың жинақталуы, олардың таңдалуы жəне талдауы, жаңа жұмыс əдістерінің тексерілуі, эксперимент жасау.

Жауап: Практикалық

731. Педагогикалық шеберліктің негізгі белгілерінің бірі

Жауап: Педагогикалық техника

732. Педагогиканың негізі

Жауап: Фиолософия

733. Педагогтік кəсіптің гуманистік функциясы төмендегі нұсқалардың қайсысына бағытталған?

Жауап: Оқушылардың жеке тұлғасын, шығармашылық жеке тұлғасын дамыту

734. Педагогтің бойындағы тəрбиеленушілерге ықпал жасайтын икемділіктер кешенінің атауы

Жауап: Педагогикалық техника

735. Педагогтың басты функциясы

Жауап: Ұйымдастырушылық

736. Педагогтың тұлғалық центрациясын психология саласында зерттеген ғалым

Жауап: А.Б.Орлов

737. Перри жəне басқалар (2002) өздігінен реттелетін оқудың үш сипаттамасын берді: тапсырмамен жұмыс барысында өздігінен бағытталушылығы; оқушының проблемалар мен мақсаттарды өздігінен айқындауы; проблеманы шешу жəне мақсатқа жету үшін əдіс-тəсілдерді өздігінен таңдауы. Төменде көрсетілген тапсырмалардың қайсысы өздігінен реттелетін оқу үшін барынша тиімді болып табылады? Нұсқалардың біреуін таңдаңыз: Жауап: Білім алушылар маңызды деп бағалаған тапсырмалар

738. Перри зерттеуі бойынша өздігінен реттелетін оқудың аса маңызды элементтерінің саны Жауап: 3

739. Перспективті жəне кəсіби өсуді жүзеге асыру үшін мұғалім өзін ... ретінде сезіну керек Жауап: Ақпараттың жалғыз көзі

740. Пиаже теориясы қай жылдар нені түсіндірді?

Жауап: Когнитивті психология, 1960 ж.

741. Пиаженің болжауы бойынша білім алудың басты екі үдерісі

Жауап: Ассимиляция жəне бейімделу

742. Подкаст деген қандай бағдарлама?

Жауап: Цифрланған

743. Подкаст деген не?

Жауап: Интернетте орналастырылған, цифрланған бағдарлама

744. Подкаст құру үшін сізге не керек?

Жауап: Audacity бағдарламалық жасақтамасы бар компьютер қажет

745. Подкостқа не қосуға болады?

Жауап: Музыка

746. Портфолио

Жауап: Оқушылар үй жұмысының бір бөлігін əр апта сайын орындайды жəне оны

мұғалімге баға алу үшін тапсырады

747. Портфолио практикада жетілдіру жолдарын іздеу үшін өзін-өзі бағалау тəсілі ретінде - бұл

Жауап: Кəсіби жарамдылықты дəлелдеу үшін қажетті жеке жетістіктердің жинағы

748. Поэзия сабағы бойынша рефлексивтік есеп

Жауап: Лингвистикалық

749. Практикаға өзгеріс енгізу үшін мұғаліммен қабылданған стратегиялық əрекеттер Жауап: Практикада жағымсыз құбылыстар туралы материал жинады жəне оны

əкімшілікке берді

750. Проблемаларды анықтау үшін тестілер өткізіп, одан кейін өзіндік түзету жəне тестілеу жұмыстарын қайталап өткізуді бағалаудың қандай мақсатына жатқызуға болады?

Жауап: Оқытудың қиындықтарын анықтау

751. Проблемалық əдіс дегеніміз

Жауап: Мəселе туғызу

752. Проблеманы шешуде дəстүрлі тəсілді қолдануды меңзейтін жəне нəтижесінде сол тəріздес идеялар туындайтын ойлаудың түрі

Жауап: Конвергентті

753. Психикалық кеш дамитын балаларды оқытатын мұғалімдердің арнайы білімінің болғаны жөн

Жауап: - қоршаған орта

- тұрақты режім

- вербальды нұсқаулықтар

- құрмет

- мадақтама

- мультисенсорлы (көп сенсорлы)

- сыныптан тыс əрекеттер

754. Радио қойылымға ұқсас интернетке орналыстырылған бағдарлама қалай аталады? Жауап: Подкаст

755. Райан мен Деки (2002) қандай қасиеттердің болуына жағдай жасауға тырысуға тиіс деп нені айтқан?

Жауап: Ішкі уəж

756. Ренцулли мен Райстың дарынды жəне талантты оқушылардың білімін жетілдіру моделінің үш кезеңі

Жауап: Жетілдіру үдеріс нəтижесі

757. Рефлексия жасайтын мұғалімнің қызметін жетілдіруге жəрдемдеседі

Жауап: Қызмет нəтижесі туралы əкімшілікке есептер тапсыру

758. Ричард Даранд – тиімді сабақты сипаттайтын 6 принципі

Жауап: 1. Сабақтың көп бөлігі көбінесе мұғалімнің ауазша хабарламасы мен

тапсырмаларға жұмсалады.

2. Оқыту орынды, ақпарат беретін жəне мақсатқа бағытталған болуы керек.

3. Оқушыларға сабақ ұнайды жəне оларды өздерінің оқулары

қызықтырады.

4. Оқушылардың табыстарға қол жеткізуі.

5. Бағалау сабақ беруге жəне оқытуға тиімді əсер етеді.

6. Мұғалім сауалнамасы оқушылардың ойлау қабілетін ашады, айқындайды

жəне кеңейтеді.

759. Роберт Стернбергтің анықтама бойынша зияткерлік дегеніміз

Жауап: Тұлғаның қоршаған орта өзгерістерін жеңе білуі

760. РРДУ Лондонның Дарындылар жəне Таланттылар ұйымының «теңдік жəне жетістіктер» директоры болып табылады

Жауап: Мэтт Дикинсон

761. Сабақ беруде пайдаланатын тəсілдерін, жұмыс амалдарын ұғынуға бағытталған мұғалімнің рефлексиялық іс-əрекеті

Жауап: Сабақты психологиялық талдау

762. Сабақ бірліктері

Жауап: Логикалық, психологиялық, ұйымдастырушылық

763. Сабақ құрылымы

Жауап: Сабақ тұтастығын қамтамасыз ететін, оның элементтерінің жиынтығы

764. Сабақта «Білемін\Білгім келеді\Үрендім (ББҮ)» стратегиясын қолданғанда, оқушылардың белсенді танымының айғағы болып табылмайды

Жауап: Бірін-бірі бағалайды

765. Сабақта АКТ ны дұрыс қолдану үшін не істер едіңіз? Жауап: Ортақ мақсатқа қол жеткізу жолында ресурсты (адамдарды, жабдықтарды) тиімді пайдалана білу 766. Сабақта мəтінмен жұмыста мұғалімге жасау керек

Жауап: Жабық түрдегі сұрақтар қою

767. Сабақта пікірталас мəдениетінің қалыптасуына келесі ереже көмектесе алмайды Жауап: Əртүрлі дауыс ырғағы жəне қимылдарға жол беру, бастысы - мақсатқа жету

768. Сабақта проблеманы белсенді талқылау үшін жасауға болмайды

Жауап: Сұрақтарға өзің жауап беруге жəне басқа жауаптар бола тұра, бір жауапты

тыңдаумен шектелуге

769. Сабақта сарапталған тапсырмаларды орындау қарқыны неге байланысты

Жауап: Негізгі тақырыптарды түсіндіру кезінде көмек қажет ететін оқушыларға

біраз уақыт беріледі

770. Сабақта теориялық жəне тəжірибелік білімдерді қолданған кезде анықталатын фактор Жауап: Мазмұн, əдістеме, технология

771. Сабақтан кейін мұғалім өтілген сабаққа шолу жасауды сұрады. Мұғалім талабындағы дұрыс емес жауап

Жауап: Келесі сабақ тақырыбын талдау

772. Сабақты барынша тиімді жоспарлау үшін, мұғалім ескерген жөн

Жауап: Жұмыс түрінің біртіндеп ауысуы мен олардың көзделгеніне көз жеткізу

773. Сабақты зерттеу тəсіліндегі ең басты үдеріс

Жауап: Сабақты зерттеу

774. Сабақты зерттеу тəсілінің қажеттілігі

Жауап: Оқу сапасын арттыру

775. Сабақты зерттеу тəсілінің тиімділігін көрсететін оқушылардың оқуы туралы деректерді жинауды көздейтін түйінді сипаты

Жауап: Ғылыми дəлдік

776. Сабақты зерттеу үдерісінде

Жауап: Білім сапасын арттыратын белгілі бір тəсіллі дамыту жолын анықтау үшін

зерделенеді

777. Сабақты зерттеуде зерттеу үшін жауапкершілік алады Жауап: Бүкіл зерттеу тобы 778. Сабақты зерттеуді жүзеге асыратын педагогтар

Жауап: Оқытудың жаңа тəсілін модельдейді

779. Сабақты модельдеу

Жауап: Кэтрин Кейси

780. Сабақты психологиялық талдау бұл

Жауап: Мұғалімнің проективті перфлексивті ісəрекеті

781. Сабақты шолу барысындағы бастапқы жəне кері байланыс

Жауап: Академиялық

782. Сабақтың мақсатына жету үшін

Жауап: Нақты мақсатқа қол жеткізетін сабақ жоспарын құру

783. Сабақтың соңындағы мұғалімнің іс-əрекеті

Жауап: Сабақ барысындағы өз сұрақтарына жауап іздеу

784. Сабақтың үшдеңгейлі құрылымы мүмкіндік жасамайды

Жауап: Назарын алынған білімге тоғыстыруға

785. Саналы оқушы болып шығудың негізгі кілті

Жауап: Өзін-өзі реттеу мен метатану дағдыларын дамыту

786. Сандық бейнекамераның екінші микрофонды қосуға арналған ұясының көлемі

Жауап: 3,5 мм

787. Сандық технологияны пайдалан отырып, деректердің орналасқан жерін анықтап, оны түсіну, бағалау қабілеті

Жауап: Ақпараттық сауаттылық

788. Сандық технологияны пайдалана отырып, ақпараттың орналасқан жерін анықтау, ақпаратты ұйымдастыру, түсіну, бағалау жəне құру қабілеті

Жауап: Сандық сауаттылық

789. Сапалы білім беру деген не?

Жауап: Мұғалім бейнесімен танылатын сан алуан элементтер арасындағы байланыс

болып табылады, ол өзі белгілі бір деңгейде тəуелді жағдайлар жасалынған

кезде жүзеге асырылады

790. Сапалы жəне табысты оқыту бағдарламасының негізгі идясы

Жауап: Дайын білім мен идяларды ұсыну емес, оқушылардың өздерінің білім мен

идялар құруы болып табылады

791. Сəтті сабақты сипаттайтын белгілерді анықтайды

Жауап: Ричард Дарант

792. Синек конустық метофоросын оқыту үдерісіне қалай байланыстырамыз?

Жауап: Мектепте өзгеріс енгізу қажеттігін дəйектеп, оны басқару үдерісін,

мұғалімдерге тəжірибелерін өзгертуге көмектесуге, оқушылардың оқу

үдерісін жақсартуды біледі

793. Сіз əріптестеріңізге сабақтарындағы оқытудың жаңа əдістерді қолдануын бақылауды ұсындыңыз. Алайда, əріптестеріңіз оқытудың жаңа əдістерін ұмытып, сіздің оқытуыңызға теріс баға берді. Бұл жағдайда НЕ жасамау қажет?

Жауап: Ақпаратты тыңдаңыз, ақтайтын сəттерді табыңыз

794. Сіздің даму жөніндегі жұмысыңызға басқаларды тарту түрлері

Жауап: - əріптестеріңізбен жəне қызығушылық танытатындармен консультация;

- əріптестеріңізге жəне қызығушылық танытатындарға ақпарат беріп отыру;

- топпен жұмыс істеу;

- мектеп ішінде серіктестік қарым-қатынастар құру;

- оқушылармен жұмыс.

795. Сіздің идеяңыз мүдделесін табу үшін жəне сіз олармен бірлестікте жүзеге асыру үшін тиімді жұмыс жасау үшін, қажетті

Жауап: Оны жеке мақсатында пайдалану үшін немесе аттестация кезінде пайдалану

үшін ақпарат жинау

796. Сіздің өз тəжірибеңізден келтірген мысалдар осы жұмыста тиімді болды ма?

Жауап: Өзгеріс енгізу үдерісін түсіну жəне оларды басқару

797. Социологтардың пайымдауынша өздік білім алу уақыты аптасына ... сағат құрау тиісті Жауап: 18-20

798. Сөз байлығын дамыту - Оқушылар мəтіндегі түйінді сөздерді табады. - Оқушылар түйінді сөздерге сай сөйлемдерді анықтайды. - Олар жұпта өз жауаптарын салыстырады. Оқушыларға ... мүмкіндік беру үшін:

Жауап: Түйінді сөздердің мағынасын анықтауға машықтануға

799. Сөйлеу жəне жазу арқылы шоғырландырылған

Жауап: Диалогтік оқыту

800. СТО өлшемдері

Жауап: Бақылау, талдау, интерпретация

801. СТО-да қолданнылатын əдістер

Жауап: Пікірталастық əңгіме, дəйектеу, диалогтік білім беру

802. Стронгтың айтуынша: «Мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға -__________»

Жауап: Мұғалім

803. Субъектілер көп қырлы зияткерлікке ие деген ғалым

Жауап: Говард Гарднер

804. Сұрақ қойғаннан кейінгі кідіріспен қатар, зерттеуде мұғалім оқушының жауабын алғаннан кейін де _________ қажет екенін атап көрсетілген.

Жауап: Кідіріс жасау

805. Сұрақ қойылғаннан кейінгі кідіріспен қатар, оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау оқушыға мүмкіндік береді

Жауап: Өз жауабын нақтылауға жөндеуге

806. Сұрақ қою кезінде мұғалімнің жіберетін қателіктері

Жауап: Орынсыз сұрақтар қояды (тақырыпқа қатысы жоқ)

807. Сұхбатта тақырыптар арасындағы байланысты анықтау

Жауап: Келісу

808. Сындарлы-конструктивті оқыту əдісі қай елддің əдісі?

Жауап: Англия

809. Сыни тұрғыдан ойлау қалай сипатталған?

Жауап: Ойлау туралы ойлану

810. Сынып жетекшісі Рейчел Футо өзінің математикалақ сыныптарына

Жауап: Маршрут картасын қолданған

811. Сыныпта АКТ қолданудың қандай негізгі кедергілері бар жəне оларды қалай жеңуге болады (əр нұсқа үшін сəйкес келетін бір нұсқа таңдаңыз)?

Жауап: Кедергілер

812. Сыныпта интерактивті тақта жоқ

Жауап: USB-модемі бар планшет компьютер, мысалы Ipad

813. Сыныпта сұрақ қоюдың əдісі қалай аталады?

Жауап: Бастама-жауап-кейінгі əрекет

814. Сыныпта талқылаудағы дəлелдің үш түрін анықтаған ғалым

Жауап: Мерсер

815. Сыныпта тіл қаншалықты қолданылса, оқушылардың білім алуына соншалықты əсер ететінін айтқан ғалым

Жауап: Барнс, 1971 ж.

816. Сыныптағы диалогтық əңгімелесудің неше түрі бар?

Жауап: 3

817. Сыныптағы оқу үдерісінің пайдасын айқындайтын негізгі фактор

Жауап: Балалардың білім алу үдерісінің түсінуі

818. Сыныптағы талқылаудың бір-бірінің үлесін сынамайтын сындарлылыққа негізделген əңгіменің түріне жатады

Жауап: Кумулятивті

819. Табысты мұғалімге тəн белгілер қандай болу керек?

Жауап: Оқыту мен оқу, сондай- ақ жеке тұлға ретінде оқушылар туралы тұғырлы

теориялық базаға негізделген, жеткілікті білімнің болуын талап етеді

820. Таксономия сөзі қай тілден енген?

Жауап: Грек

821. Таксономия ұғымын қалай түсінесіз?

Жауап: Орналасу, қатар, тəртіп жəне заң

822. Талантты жəне дарынды оқушыларға білім беруді дамытудың қандай тəсілі бар? Жауап: Инклюзивті

823. Талқылау мен диалог мұғалімнің түсінігі бойынша қандай элемент?

Жауап: Диалектика

824. Талқылау мен диалог немен ерекшеленеді?

Жауап: Өзінің танымдық əлеуетімен

825. Таңдап тыңдау, түсіндіру, металингвистикалық жəне метакогнитивті ойлау, сөздерді түрлендіру мен сөздікті қолдану дағдыларын дамыту

Жауап: Тілге тəн оқыту дағдылардын дамыту

826. Таңдау оқушыда қалатын, мұғалім көзқарасынан құнды идея

Жауап: Ұсыныс – кеңес

827. Тапсырмалардың қайсысы ойлаудың жоғары деңгейі - анализге жатады?

Жауап: Əңгіме тарауларының айырмашылықтарын көрсетіңіз, теореманың екі

бөлімін салыстырыңыз

828. Тəжірибе алмасуды ұйымдастыру бойынша жəне əріптестермен консультация жүргізуде Сіздің практикаңызда қызығушылығы бар адам Сіз:

Жауап: Сіздің тəжірибеңіз, идеяңыз ең қызықты жəне жақсы екенін дəлелдейсіз

829. Тəжірибеде зерттелген диалогтің бес үлгісін анықтаған ғалым Жауап: Александр 830. Тəжірибеде ұжымдық қабылдаудың негізгі құралы - ____.

Жауап: Тіл

831. Тəлімгерлік мазмұнының жіктеліміне шолу

Жауап: Педагогикалық

832. Тəрбие əдістеріне жатады

Жауап: Əңгімелесу

833. Тəрбие мен өзін-өзі тəрбиелеудің бірлігі

Жауап: Тұтас педагогикалық процестің заңдылығы

834. Тəрбие процесі нəтижелілігінің маңызды сипаты

Жауап: Тəрбиеленушілердің жас ерекшеліктері мен мінез-құлық ерекшеліктеріне

сəйкес білімі

835. Тəрбие процесінің ерекшеліктері

Жауап: Тəрбиелік іс əрекеттер нəтижесінің мақсаттылығы, көпфакторлылығы,

үздіксіздігі

836. Тəрбиелеу болжамдары кітабында отбасылық тəрбие ұғымы туралы жазған

Жауап: Джудит Харрис, 1998 ж.

837. Тəрбиенің құрамды бөлігі

Жауап: Дене тəрбиесі

838. Тəрбиенің мақсаты

Жауап: Жеке тұлғаны жан жақты дамыту

839. Тəрбиенің негізгі құрамдас бөліктері

Жауап: Ақыл-ой, дене, адамгершілік, экономикалық, еңбек

840. Тəрбиенің негізгі мақсаты

Жауап: Жеке адамды қалыптастыру жəне оның жан-жақты толыққанды дамуын

қамтамасыз ету

841. Тəрбиешінің əдеп талаптарын орындамау салдарынан болатын тəрбиеленушінің жағымсыз психологиялық жағдайы

Жауап: Дидактогения

842. Тексеру жұмыстарының нəтижесін сараптауда нені анықтау мүмкін емес, əріптесіңізге көрсетіңіз

Жауап: Оқушылардың психологиялық жағдайы

843. Тексеру парағында зерттеулерге негізделген жəне ең үздік оқушыларды анықтайтын сенімді өлшемдерді тиімді қолдануға болады, олар төменде көрсетілген (Montgomery, 1996 ж., Freeman, 1991 ж).

Жауап: - Есте сақтау жəне білім, өз білімін жетілдіру;

- Ойлау қабілетінің жылдамдығы;

- Мəселені шешу;

- Икемділік;

- Күрделілікке деген сүйіспеншілігін;

- Шоғырлану;

- Ерте символдық белсенділік.

844. Тексеру парақтары мұғалімдердің шатастырып, дарынды, талантты балаларды анықтау барысында қате бағыт беретіні жайында зерттеулерден мысал келтірген ғалым

Жауап: Фриман, 1998 ж.

845. Технологиялық білім сыныпта АКТ-ны қолдану жөніндегі білімдерді қамтиды, мектептегі технологияларға мыналар жатады

Жауап: Теледидар бағдарламалары, сандық теледидар, интернет, ұялы телефон,

ұтқыр қондырғылар, компьютер мен ноутбук

846. Технологиялық педагогикалық жəне мазмұндық білімді алғаш қарастырған

Жауап: Мишра жəне Кёлер, 2006 ж.

847. Технологиялық, педагогикалық жəне мазмұндық білім, осы үш білім салаларын ашқан ғалымдар

Жауап: Мишра жəне Кёлер, 2006 ж

848. Тиімді оқыту дегеніміз не?

Жауап: Мұғалімнің жетістіктері, оқыту үдерісі, оқыту нəтижесі

849. Тиімді оқыту мұғалімнің жұмыс сапасының көрсеткіші бола ала ма?

Жауап: Оқытудың оқушы мен мұғалім арасындағы қарым-қатынас нəтижесі

ретінде қарастырылуы

850. Тиімділік, құны мен қызмет мерзімін жəне т.б. қарастыру. Өнім жəне үдеріс қызметін, сонымен қатар, неліктен олар бар немесе тиімді, нақты жəне т.б.

Жауап: Сыни бағалау

851. Тіл үйрену сабақтарында оқушылар желіні дайындауға арналған нұсқаулық жазу кезіндегі табыс критерийлеріне қайсысы жатпайды

Жауап: Желіні тəжірибеде пайдалана алады

852. Тіл үйренудің стратегиялар-оқудың тамаша құралы болып табылады дейді кейбір зерттеушілер:

Жауап: Рубин, 1975 ж., О’Малли жəне Чамот, 1985 ж., Макаро, 2006 ж., Оксфорд 2011

853. Тілдерді салыстыру, оқушыларды тілді дəлірек қолданғанда мадақтау, тілді игеру жетістіктерін бағалау

Жауап: Тілі туралы сыни тұрғыдан ойлауды ынталандыру

854. Тоқсандық жиынтық бағалауды жоспарлау, біріншіден, оқу бағдарламасының оқу мақсаттарына шолу жасайды, өйткені

Жауап: Олардың игеру деңгейін тексереді

855. Толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетін жəне тапсырманы орындау барысында бағдар беретін сұрақ

Жауап: Сынақтан өткізу

856. Топқа бөлу үшін баса назар аудару керек

Жауап: Ортақ қызығушылықтарға

857. Топпен жұмыс, сұрақ қою іскерлігі, əңгімені, жағдаятты талдау үшін қажетті сөздер Жауап: Сабақта жұмыс тілін қамтамасыз ету

858. Топтағы жұмысты құрылымдау нені зерделейді

Жауап: Математика пəнін оқыту жұмысын

859. Топтық əңгіме барысында

Жауап: Идея қайталанады жəне жасалынады, бірақ үнемі бағалана бермейді

860. Топтық əңгіме барысында байқалатын жайлар ....

Жауап: Идея қайталанады жəне жасалынады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейді

861. Топтық жұмыс. Элементтерді бөліп көрсетіңіз жəне: - мұғалім оқушылардың қате жіберуден қорықпайтын тəуекел қабылдау мəдениетін мадақтайды. - мұғалім критерийге байланған, оқушы жұмысы туралы пікір береді. - мұғалім жеке жəне оқушылар тобымен өзара əрекеттеседі.

Жауап: Білім сапасын көтеру

862. Төмен дəрежелі сұрақтарды ... дейді

Жауап: Жабық сұрақтар

863. Төменде келтірілген жауап нұсқаларының ішінен жоспарлау кезінде Блум таксономиясы не үшін қолданылатынын анықтаңыз

Жауап: Оқуда шынайы қарқынды қамтамасыз ету үшін

864. Төменде келтірілген жауап нұсқаларының қайсысы мұғалім қойған сұраққа оқушы күтпеген жауап бергенде мұғалімнің барынша лайықты реакциясын көрсетеді?

Жауап: Оқушыдан қосымша ақпарат беруді немесе жауапты барынша толығырақ

түсіндіруді сұрайды

865. Төменде келтірілген жауап нұсқаларының қайсысы талантты жəне дарынды балалармен жұмыста жалпымектептік тəсілді қолданған маңызды екенін барынша жақсы сипаттайды?

Жауап: Мектептің барлық оқушыларына оқуда жоғары стандарттар қойылған

жағдайда талантты жəне дарынды балалардың қажеттіліктері

қанағаттандырылады

866. Төменде келтірілген тапсырмалардың қайсысы мұғалімге оқушыларда Қазақстанда өндірілетін түрлі өнімдер туралы тұжырымдамалық білімнің бар екенін бағалауға барынша мүмкіндік береді:

Жауап: Оқушылардың топографиялық ерекшеліктер жəне олардың белгілі бір

облыста өндіруге болатын өнімді анықтаудағы ықпалы туралы

таныстырылым дайындауы

867. Төменде көрсетілген тапсырмалардың қайсысы когнитивті қолдау көрсету үлгісі («көпірше») болып табылады?

Жауап: Есепті шығару алгоритмін ұстану

868. Төменде көрсетілген тапсырмалардың қайсысы когнитивті қолдау көрсету үлгісі («көпірше») болып табылады?

Жауап: Практикалық тапсырманы орындау үшін нұсқаулықты ұстану

869. Төмендегі жауаптардың ішінен қайсысы PBL-ге жатады?

Жауап: Ең негізгі қозғаушы күш – оқушы болса

870. Төмендегі қай анықтама «Жиынтық бағалауға» тəн...

Жауап: Оқушының немесе мектептің болашағына ықпал ету

871. Төңкерілген сабақта басты кейіпкер ...

Жауап: Оқушы

872. Түбегейлі шешім қабылдауға мүмкіндік беретін, қолда бар шынайы нақты деректердің жүйелі қорытындысы

Жауап: Зерттеушілік синтез

873. Түсінуді қамтамасыз ету мақсатында бұған дейін алған білімдеріне ықпалдастырылған

Жауап: Сыни тұрғыдан ойлау

874. Тұлғаның өзін-өзі тануы жəне когнитивтік үрдістері мен стратегиясын қарастыру - ________ деп аталады.

Жауап: Метасана

875. Тым күрделі жұмыс балаларға орындалмайтын, ынтасын жоятын жұмыс болып көрінетіндігі жөнінінде дəлелдеген ғалым Жауап: Л.С.Выготский

876. Тыңдалым. Мұғалім оқушыларға шағын топта проблемаға қатысты аудиохабарлама дайындауды ұсынады. Оқушыларға ... мүмкіндік беру үшін:

Жауап: Бір топты басқа топтар тыңдауға

877. Уəж дегеніміз не?

Жауап: Кері байланыс

878. Уəж дегеніміз не?

Жауап: Оқушылар мен мұғалімдерді ынталандыру.

879. Уəж сөзінің анықтамасы

Жауап: Латын тіліндегі movere (қозғау) сөзінен алынған

880. Үй тапсырмасын сабақ сайын беру

Жауап: Нақты оқу дағдыларын пысықтау қажет болғанда

881. Үнемі қайталап отыру арқылы фактілерді, ойларды жəне күнделікті іс-əрекет жасау Жауап: Механикалық есте сақтау

882. Үш көмекші

Жауап: Шульманның көмекшілері

883. Үш құрылымы

Жауап: Өзін оқушы деп білуі, мақсаттар мен тапсырмаларды білу, түсіну жəне

бағалау

884. Үшінші жобада мұғалімдер дарынды жəне талантты балаларды айқындауға міндет етіп қоятын мүмкіндіктер

Жауап: Ата-аналарды тарту

885. Үштік модель теориясын кім ұсынды?

Жауап: Роберт Стернберг, 1985 ж.

886. Ұжымдағы адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас деңгейін анықтау

Жауап: Социометриялық əдіс

887. Ұжымдық түсінік мен білім берудегі қол жету аясында табысты талқылауда əңгімелесудің зерттеушілік түрі басымдылыққа ие болды деп айтқан

Жауап: Мерсер

888. Ұжымдық түсінуді қалыптастыру мақсатында оқушылардың сындарлы қарым-қатынас жасауына ықпал ететін оқыту

Жауап: Ұжымдық диалогтік оқыту

889. Ұжымдық, өзара білім алмасуға жағдай туғызатын жəне қолдаушы болып табылатын оқыту түрі

Жауап: Диалогтік оқыту

890. Ұзақ мерзімді жады

Жауап: Қажет кезде алып пайдалану үшін ұзақ мерзімді сақтауға жіберілген ақпарат

891. Ұзақ мерзімді жады неше компоненттен тұрады? Жауап: 3

892. Ұзақ мерзімді жадының ең соңғы жəне теңмəнді емес аспектісі?

Жауап: Семантикалық жады

893. Ұзақ мерзімді жоспар ең алдымен ... негіз болып табылады

Жауап: Күнтізбелік-тақырыптық жоспарлауды дайындау үшін

894. Ұзақ тарихы бар пəнаралық тұжырымдама. Баға мен сынды қолдану арқылы түсінік пен білімді дамытуға көмектесу үшін іс-əрекетке қарай отырып, үдерісті мұқият сипаттайды

Жауап: Рефлексия

895. Ұлыбританиядағы география жəне тарих пəндері бойынша оқу жоспарында жазылғандай, гуманитарлық ғылымдарға арналған манифест болып табылады.

Жауап: - оқу жопарындағы гуманитарлық ғылымдардың көлемі жəне кіріктіру;

- гуманитарлық ғылымдарға оқыту тəжірибесі;

- мектеп тапсырмасы жəне этнос;

- оқыту жəне тапсырма беру;

- негізгі сұрақтар;

- өзгерту жəне дамыту

896. Ұтқырлық, сыңаржақтылықтың болмауы, пайым, тəртіп, өзіндік сана сезім - бұл Жауап: Баланың сыни тұрғыдан ойлау қабілетін табуды қажет ететін негізгі

ерекшелік

897. Фактордың 2 түрі бар

Жауап: Сыртқы жəне ішкі фактор

898. Физикалық материалдар мен өмірден алынған шынайы мысалдарды жиі қолдану Жауап: Оқыту үдерісін қолдайды

899. Формасы өзгерген мəтін

Жауап: Сөйлемдердің ретсіз тəртібі мəтіннің мағынасын бұзады

900. Пажарес (1992) Оқыту стилін таңдау кезінде мұғалімнің қандай құндылығын күштірек деп сендірді?

Жауап: Мұғлімнің ұстанымы

901. Формативті бағалау

Жауап: Мұғалім оқушылардан жақшаның ішіндегі дұрыс нысандағы сөйлемді

толтыруын сұрайды

902. Формативті бағалау

Жауап: Оқыту үшін бағалау

903. Формативті бағалау дегеніміз

Жауап: Білім беру үшін бағалау

904. Формативтік жəне жиынтық (суммативтік) бағалау енгізілген жыл

Жауап: 1960 ж.

905. Фрейер моделі неше жақты қарастырылады?

Жауап: 4 жақты

906. Фриманның ең үздік оқушыларды анықтайтын тексеру парақтарының саны

Жауап : 8

907. ХІХ ғасырдың 70-ші жылдарында Жапонияда негізі қаланған, мұғалімдер тəжірибесі саласындағы білімді жетілдіруге бағытталған ынтымақтастық педагогикалық тəсіл

Жауап: Сабақты зерттеу (Lesson Study) тəсілі

908. Цифрлық технологияларды қолданып, ақпаратты жүйелеу, орналасқан жерін анықтау қабілеті

Жауап: Цифрлық сауаттылық

909. Чиксен Михайин Талап ету жəне оқу: Күшті дағдылар: ағым мазасыздық. Төменгі дағды ...

Жауап: Селқостық, енжарлық бəрінен жаманы өзіндік бағаның төмен болуы

910. Чиксен Михаййн талап ету

Жауап: Жоғарғы талап мазасыздық, төменгі талап – зерігу, селқостылық

911. Шамамен 4 жасында балаларда «ойлау теориясы» дамиды. Бұл дегеніміз олар ... дегенді білдіреді

Жауап: Өзінің жəне басқаның ойлау үдерісіне қарай əрекет ете алады

912. Шульман ілімі бойынша мұғалімдерге тəн белгілер

Жауап: Кəсіби түсінік, оқытудың тəжірибелік дағдылары, кəсіби тұтастық

913. Шульманның «көмекшілері»

Жауап: Қол

914. Мұғалімдердің кəсіби оқуына септігін тигізетін жəне оқушыдардың оқудағы нəтижелерін арттыратын алты факторды анықтаған

Жауап: Опфер мен Педдер (2010)

915. Шульманның «үш көмекші» деп атаған қасиеттері

Жауап: Бас, қол, жүрек

916. Шульманның айтуы бойынша неше «көмекші» болған жағдайда оқыту жақсы болады? Жауап: 3

917. Шульманның көмекшілеріндегі «оқытудың тəжірибелік» дағдырлары қандай белгімен белгіленеді?

Жауап: Қол

918. Шульманның ойынша кəсіби тұтастық немен белгіленеді?

Жауап: Жүрек

919. Шульманның үш көмекшісі:

Жауап: - бас

- кəсіби түсінік;

- қол

- оқытудың тəжірибелік дағдылары;

- жүрек

- кəсіби тұтастықты білдіреді.

920. Шығармашылық үдеріске байланысты оқу барысында оқушыларды ұзақ уақыт мерзімді бақылауда неге көңіл бөлесіз?

Жауап: Балалардың креативтілігін дұрыс түсіну үшін, шығармашылық, зияткерлік

қабілеттер мен дарын арасындағы айырмашылықты білу керек

921. Шынайы өмірден алынған жəне ойдан шығарылған жағдайларды қолдана отырып барлық оқушыларды үдеріске жұмылдыратын оқу

Жауап: Белсенді оқу

922. Ынталандыру арқылы оқушылар мен мұғалім ойларын жинақтап əрекет етуге итермелейтін бағалауды не деп атайды?

Жауап: Уəж немесе кері байланыс

923. Ынталандыру əдістерін көрсет

Жауап: Мадақтау, жазалау, жарыс

924. Ынталандырумен, құптамаумен байланысты фактор

Жауап: Əлеуметтік сенім

925. Ынтаның иерархиялық моделінің авторы

Жауап: Авраам Маслоу, 1968 ж.

926. Ынтымақтастық қағидатының келесі 3 өлшемі

Жауап: - оқушылардың білім беру үдірісіне белсенді араласуы, білім беру

мазмұнын бақылау;

- жасампаз жəне ойшыл жеке тұлға ретінде өзін-өзі оң бағалау;

- білім берудегі жаңа мүмкіндіктерді қолдануға дайын əрі қабілетті болу

927. Эйр үш тармақты пайдалану арқылы кімдердің оқу жоспарын өзгертудің моделін бейімдеп жасаған ғалымдар

Жауап: Меркер жəне Нильсон

928. Экскурсияның түрлері

Жауап: Кіріспе, кезектегі, қорытынды

929. Эпизодтық жады дегеніміз

Жауап: Ой тəжірибеміздің толық тізімі алғашқы болып сақталатын жүйе

930. Эстетикалық білімнің негізін қалыптастырады

Жауап: Оқу пəндері

931. Эстетикалық ұғым, пайымдау тəрбиенің қай саласы

Жауап: Эстетикалық

932. Cыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін табуды қажет ететін негізгі ерекшеліктеріне қайсысы жатпайды?

Жауап: Бағалау

933. Cыни тұрғыдан ойлау қабілеттерінен табуды қажет ететін негізгі ерекшеліктердің саны Жауап: Бес

934. Cыныптағы талқылаудағы дəлелдің үш түрін талқылаған ғалым

Жауап: Мерсер

935. Cindle жобасында зерттелетін өзін-өзі реттеудің төрт саласын айқындайтын Марта Бронсон (2002 ж.) жұмысы ұсынылған

Жауап: - когнитифті өзін-өзі реттеу: «метатаным»;

- эмоциялық өзін-өзі реттеу: «эмоциялық зият»;

- əлеуметтік өзін-өзі реттеу: «ақыл-ой теориясы»;

- ынталандырушылық өзін-өзі реттеу: «игеру бағдары»

936. Cindle жобасында расталған, осы саладағы табысты тəжірибенің негізгі сипаттамалары мен қағидаттары бар. Оған:

Жауап: - эмоциялық сенімділік пен қауіпсіздік-салым;

- бақылау сезімі;

- танымдылық проблемалар;

- оқыту үдірісін дыбыстау

937. Iшкi уəжге залал келтіретін

Жауап: - Мадақтаудағы жұтаңдық;

- Қоқан-лоқы жəне мерзім;

- Бағалау жəне бақылау. Басты қағида: егер бұны жасауға сені біреу

мəжбүрлесе, бұл ішкі уəж емес, СЫРТҚЫ уəжге жатады

938. L2 ретінде қазақ тілінде оқыту

Жауап: «Пəн мен тілді кіріктіріп оқыту əдісін (CLIL) қолдануға негізделген сабақтар

жинағы», əдістемелік құрал, Н.Н.Бошақова, А.Қ.Қосыбаев т. б

939. Lesson study бағытының демократиялық ерекшелігінің түйіні

Жауап: Мұғалімнің зерттеу барысында алған білімнің кең спекторымен басқа

мұғалімдермен алмасуға мүмкіндігі болады

940. Loci əдісі не үшін қолданылады

Жауап: Есте сақтауды жақсарту үшін

941. PBL-дің мақсаты не?

Жауап: Тəжірибе арқылы алған білімін дағдыға айналдыру

942. PBL-дың дəстүрлі сабақтан ерекшелігі

Жауап: Жан-жақты ізденеді, қоғаммен байланыс құрады, таңдау құқығы болады

943. PBL-дың негіздерінің бірі

Жауап: Өмірмен байланысты болу керек

944. PISA бағалаудың қандай түріне жатады

Жауап: Оқушылардың білім алу жетістіктерін бағалау бойынша халықаралық

бағдарлама

945. ____________ білімнің педагогикалық аспектісі

Жауап: Оқушыларға ғылымды оңтайлы түсіндіру тəсілі

946. ____________ оқылған мəтін негізінде сұрақтар мен өзінің идеясын құрастыру – бұл оқытудың келесі мақсаты

Жауап: Жазылым дағдысын дамыту

947. - Мұғалім бір елдің демографиялық саясатына баға беруді ұсынады. - Оқушылар демографиялық саясат жүргізудің өзіндік үлгісін ұсынады. Оқушыларға ... мүмкіндік беру үшін:

Жауап: Өз бетінше шешім қабылдауға

948. - Мұғалім далалық зерттеу нəтижесінде ғаламдық экологиялық проблема туралы мəлімет келтіреді. - Оқушылар жергілікті компонентті қамтып экологиялық проблеманың шешу жолын ұсынады. Оқушыларға ... мүмкіндік беру үшін:

Жауап: Өз беттерінше шешім қабылдауға

949. - Мұғалім қорытынды жасауда оқушылардың сабақ үрдісіне əрқайсысының қатысуына көмек жасайды. Ол үшін жасамауы керек:

Жауап: Оқушылардың еске сақтауы бойынша жауаптарын қайталау

950. - Мұғалім фотосуреттерді көрсетіп, табиғи процесті болжауды ұсынады. - Мұғалім оқушылардан фотосуреттер жəне мақала тақырыбы бойынша табиғи процесс туралы не білетіндерін сұрайды. - Оқушылар мақалада жазылған тұжырымдардың рас не жалған екендігін анықтайды. Оқушыларға ... мүмкіндік беру үшін:

Жауап: Табиғи процестің себептерін білуге

951. «Менің қалауым» дифференциалды диагностикалық сауалнама мақсаты

Жауап: -Голланд сауалнамасы. Оқушының кәсіби бағдарын зерттеу

952.«Мәдени-тарихи даму теориясының авторы 

Жауап: Л.С.Выготский адам

953.Адам бойында өзін әлеуметтік тұрғыдан әркетшіл екенін сезіндіру, басқа азаматтарға  және мемлекетке деген сыйластық пен сенімділік қалыптастыруды қалыптастыру болып табыладын тәрбие бағыты

Жауап: Дене н\е азаматтық

954.Адамгершілік, еңбек, ақыл-ой, физикалық тәрбие бұл:

Жауап: тәрбиенің бағыты

955.Адамның «аяқталмаған іс-әрекеттері мен тапсырмалары аяқталған іс-әрекеттер мен тапсырмаларға қарағанда есте жақсы сақталынатыны» туралы заңдылықта анықтаңыз 

Жауап: Зейгарник эффектісі

956.Адамның бет әлпеті мен бүкіл дене қимылдарына, сөздің интонациясы мен тембріне, дикциясы мен паузасына да өзгерістер енгізеді 

Жауап: Эмоция

957.Адамның білім алуы жүзеге асырылатын, мұғалім мен оқушылардың мақсатқа бағыталған өзара әрекетінің барысы.

Жауап: білім беру

958.Адамның білім алуы жүзеге асырылатын, мұғалім мен оқушылардың мақсатқа бағыталған өзара әрекетінің барысы.

Жауап: *оқыту

959.Адам бойында өзін әлеуметтік тұрғыдан әрекетшіл екенін сезіндіру, басқа азаматтарға және мемлекетке деген сыйластық пен сенімділік қалыптастыруды қалыптастыру болып табылатын тәрбие бағыты

Жауап: *Дене н\е азаматтық

960.Адамгершілік, еңбек, ақыл - ой, физикалық тәрбие –бұл: 

Жауап: *тәрбиенің бағыты

961.Адамның «аяқталмаған іс - әрекеттері мен тапсырмалары аяқталған іс - әрекеттер мен тапсырмаларға қарағанда есте жақсы сақталынатыны» туралы заңдылықта анықтаңыз *Зейгарник эффектісі

962.Адамның әр - түрлі іс - әрекет, материалдық игіліктерді өндірудің қайнар көзі 

Жауап: *еңбек963.Адамның бет әлпеті мен бүкіл дене қимылдарына, сөздің интонациясы мен тембріне, дикциясы мен паузасына да өзгерістер енгізеді 

Жауап: *Эмоция

962.Адамның жаңа танымдық, эмоциялық немесе мінез құлық ептілігі мен дағдыларын салыстырмалы түрде жылдам қалыптастыруға даярлығы

Жауап: *тәрбиелілігі963.Адамның жеке белсенділігінің қайнар көзі: 

Жауап: *құндылықтар

964.Адамның ғылыми фактілерді, ұғымдарды, ережелерді, заңдарды, қағидаларды түсінуі, есінде сақтауы және қайта жаңғыртуы ол

Жауап: -*Білім965.Азаматтық тәрбиенің өзегі *дәстүрлі ұлттық 

Жауап: *тәрбиенің өзегі

966.Арифметикалық іскерлікті игеруде келеңсіз қиыншылықтармен байланысты білім ала алмау қабілеті...

Жауап: *дискалькулия967.Әдет ұғым –

Жауап: *адам қажеттілігін өтеуге сәйкес қайталанып отыратын әрекет968.Әлеуметтік - тұлғалың технологияның объектісі

Жауап: -*адам969.Әр оқушының өзіндік іс - әрекеті ескеріліп, оған арнаулы әзірліктер жасалып, оқу мүмкіндіктері алдын ала есепке алынады *жеке жұмысты 

Жауап: *ұйымдастыру970.Әрекет етуге деген ынтаның жиынтығы 

Жауап: *мотивация971.Бақылаудың ауызша әдістері *Фронтальды 

Жауап: *жауап алу972.Балалар тұлғасының рухани байлығы, әлеуметтік белсенділік пен жауапкершілік сезімі қалыптасуының міндетті шарты болып табылатын принцип

Жауап: *ұжымда және ұжым *арқылы тәрбиелеу973.Балалардың қиын проблемалардан бас тартуының байқалуы:

Жауап: *агрессивті мінез974.Балалардың құқықтық сана - сезімін, қоғамдағы құқықтық нормалар мен құқықтар мәдениетті сақтау, заңды құрметтеу дағдыларын қалыптастыруды талап ететін тәрбиенің бағыты –

Жауап: *құқықтық тәрбие

975.Балалардың нарықтық экономика жағдайында шаршалылықты тиімді жүргізу қағидалары мен нормалаына сай сана - сезімдерін, дағдыларын іскерліктерін, талап ететін тәрбиенің бағыты 

Жауап: *Экономикалық тәрбие976.Балалардың шығармашылық қабілеттерін, әлемді сұлулық заңдары арқылы тануға қызығушылықтары мен талпыныстарын дамытуды талап ететін тәрбиенің бағыты 

Жауап: *Эстетикалық тәрбие978.Балалық әлем – бұл үлкендер әлемінің бір бөлшегі, оның дербес емес қосалқы, бүтінге сай келмейтін және оған бағынышты бөлігі екенін сипаттайтын оқыту принципі (А. Б. Орлов бойынша) 

Жауап: *субординация принципі979.Баланың бойындағы жағымсыз сипаттарды тежеп, шегеріп, ұнамды бағытын дамытуды мақсат ететін тәрбие түрі 

Жауап: *ерік тәрбиесі980.Баланың өмірлік жолын айқындайтын орта 

Жауап: *әлеуметтік981.Бейнелеу көрнекілігіне жатады

Жауап:  *макет982.Биологиялық қасиеттерің иесі –

Жауап:  *индивид983.Білім беру мазмұны 

Жауап: *оқу бағдарламаларында, оқу жоспарында, оқулықтарда бейнеленеді.984.Білім беру мазмұнында жеке тұлғаға «азаматтық тәрбие» беруде, табиғи құбылыстарды және қоғам өміріндегі жағдайларды, олардыңөзара байланысын ашуда, оқушылардың іс - әрекетін ұйымдастыруда оқу пәндерін кіріктіруді басшылыққа алатын мемлекет 

Жауап: *Англия985.Білім беру мазмұнының жауап беретін сұрағы 

Жауап: *Нені оқыту керек?986.Білім беру ісіне оның сипатын жақсартатын тұрақты элементтерді мақсатты түрде енгізу 

Жауап: *модеризациялау987.Білім берудегі инновациялық процестердің педагогикалық маңызды проблемасы ол: 

Жауап: *озық педагогикалық тәжірибені зерттеу, жинақтау және тарату.988.Білім беру міндеттерін шешуге бағытталған мұғаліммен оқушының өзара байланысқан іс - әрекеттің реттелген тәсілдері 

Жауап: *оқыту әдістері989.Бірінші кезекте, жасөспірімдер тәрбиесінде белгілі бір қиындықтар туғылу –

Жауап: *физиологиялық990.В. В. Давыдовтың концепциясында оқу іс - әрекетінің басты нәтижесі

Жауап:  *теориялық ойлау мен саны991.Гуманистік педагогика теориясын негіздеп, педагогикалық іс - әрекетте қоладнылған ғалымдар 

Жауап: *В. АСухомлинский, А. Амонашвили992.Ғылымдағы жаңалықтардың жан - жақты байланыстарын көрсетіп, оқушылардың білім деңгейімен ұштастыру, жаңа сөздерді қолдану: 

Жауап: *ғылымилық принципі

993.Дәстүрлі оқыту технологияларының әдістері келесі екі топқа жатады: 

Жауап: *репродуктивті - баяндаушылық, ауызша

994.Диагностикамен болжауды байланыстыратын кері байланыс арқылы ақпарат алудың үздіксіз процесі – 

Жауап: *Мониторинг995.Дидактика 

Жауап: *оқытудың жалпы теориясы996.Дидактикалық принцип ол 

Жауап: *оқытудың мазмұнын, ұйымдастыру түрлерін, әдістерін оқытудың мақсаты мен заңдылықтарына сай анықтайтын қағидалар жүйесін997.Е. А. Климовтың әдістемесі қандай типті анықтайды 

Жауап: *мұғалім мамандығының кәсіби типі998.Ең алғашқы рет қазақ тілінде «Педагогика» оқулығын жазған 

Жауап: * М. Жұмабаев999.Жалпы білім беретін мектептердің білім мазмнының тұжырымдамасы –

Жауап:  *білім мазмұнын қалыптастырудың ғылыми негіздері, құрамы, құрылымыны бірыңғай жүйесі1000.Жалпы білім беретін мектептердің өтпелі базистік оқу жоспарларының деңгейлері 

Жауап: *тұрақты және жылжымалы1001.Жағымды әдептерге, қасиеттерге баулу, көзін жеткізу: 

Жауап: *сендіру әдісі1002.Жағымсыз іс - әрекеттердің алдн алып, оларды тежеу мақсатымен қолданылатын және бала өзінің, жолдастарымен басқа адамдар алдындағы кінәсін түсінуге шақыратын, оған ықпал ету әдісі 

Жауап: *жазалау1003.Жаңашыл мұғалім: 

Жауап: *жалпы мойындалған жаңа идеялы мұғалім1004.Жарыс – 

Жауап: *ынталандыру не тәрб эмоц1005.Жаттығу –

Жауап:  *белгілі бір әдетті қайта - қайта орындау, нәтижесінде оқушының жеке тұлғаның қасиетінің өзегі болатын дағдылар мен әдеттер қалыптастыру/ үйрету, дағдыландыру әдісі

1006.Жеке адамға ықпал ететін фактор –

Жауап: *Тұқым қуалаушылық, орта, тәрбие1007.Жеке адамның дамуына ықпал ететін негізгі факторлар 

Жауап: *тегі, ортасы, тәрбиесі1008.Жеке адамның қарым - қатынасқа деген қажеттілігі 

Жауап: *аффимация1009.Жеке адамның санасын қалыптастыру әдісі:

Жауап: *жаттықтыру1010.Жеке адамның сандық және сапалық көрсеткіштерін дамыту –

Жауап: *Тұлғаны қалыптастыру1011.Жеке тұлғаны қалыптастырудағы мақсатты бағытттылы, жоспарлы ұйымдастырылған процесс:

Жауап:  *тәрбие1012.Жоғары деңгейдегі қиындықта оқыту, теориялық білімдердің жетекші рөлі, оқу материалын жоғары шапшаңдықта өту, оқушыларды дамыту сияқты өзара байланысқан принциптермен дидактикалық жүйе құрған 

Жауап: *Л. В. Занков1013.Заманауи оқытудың «Оқыту дамуды жетелейді» атты тұжырымдамалық қағиданың авторы 

Жауап: *С. Л. Рубинштейн1014.И. А. Зимняя бойынша сабақты психологиялық талдаудың алғашқы «шамалаушы» кезеңі 

Жауап: *қойылған мақсат міндеттерді, таңдалған іс - әрекеттерді, сабақты өткізу жоспарын алдын ала талдау1015.Инетериоризация ұғымы – 

Жауап: *Тұлағаның өз - өзіне саналы тұрғыдан талдау бере алуы1016.Көп мәнділік тәрбие процесінің ерекшелігі ретінде: 

Жауап: *тәрбие процесіне отбасы, мектеп, қоғам қатысады1017.Қабілеттің жоғарғы және қайталанбас деңгейдегі дамуы: 

Жауап: *данышпандық1018.Кез - келген іс - әрекеттің бастапқы компоненті 

Жауап: *мотивация1019.Кестелер, мәтіні бар карточкалар жиыны, тапсырмалар мен жаттығулар жиынтықтары ол:

Жауап: *дидактикалық материалдар1020.Қазіргі мектептегі оқу - тәрбиесі үрдісінде ойын әрекеті қолданылады –

Жауап: *оқу пәні бойынша ұғымды, тақырыпты, тарауды меңгеруде1021.Қоғамда мәдени құндылықты меңгеру масштабына қарай адамға білім беру:

Жауап:  *бастапқы, жоғары кәсіптік1022.Қоғамдық - тарихи тәжірибені мақсатты түрде беру процесі немесе білімдерді, нышандардың қалыптасуын ұйымдастыру 

Жауап: *даму1023.Қоғамдық тәртіп тәжірибесін қалыптастыру және іс - әрекетін ұйымдастыру әдістер тобына кіреді 

Жауап: *жаттығу1024.Қоршаған табиғи ортаға жауапкершілік, жағымды қарым - қатынасқа тәрбиелеу: 

Жауап: *экологиялық тәрбиенің міндеті1025.Құзыреттілік келіс тұрғысынан алынғандағы білім беру нәтижесі – 

Жауап: *басты құзыреттіліктер1026.Құқықтық тәрбиенің мақсаты 

Жауап: *оқушыларды күрделі құқытық қоғамдық қатынастары мен таныстыру1027.Лабораториялық жұмыстар: 

Жауап: *оқыту құралы1028.Мақсатты, жоспарлы ұйымдастырылған тұлғаны дамыту үрдісі 

Жауап: *тәрбиелеу1029.Мектепке дейінгі оқыту процесінің негізін құрайтын принцип: 

Жауап: *Әңгімелесу1030.«Мәдени - тарихи даму теориясының авторы 

Жауап: *Л. С. Выготский1031.Мектептегі еңбек тәрбиесінің міндеттері 

Жауап: *еңбек етуге тәрбиелеу, еңбек дағдыларын қалыптастыру1032.Мектептерде тәрбиеші - тәрбиеленуші, оқушы - оқытушы арасындағы қарым - қатынас жүйесі:

Жауап:  *педагогикалық жүйелер

1033.Мектептің барлық іс - әрекетін басқарудың тұрақты органы:

Жауап:  *педагогикалық кеңес1034.Меңгеру үрдісінің негізгі кезеңдерін өтуге қажетті арнайы әрекеттер жүйесі: 

Жауап: *оқыту1035.«Менің қалауым» дифференциалды диагностикалық сауалнама мақсаты –

Жауап: *Голланд сауалнамасы. Оқушының кәсіби бағдарын зерттеу1036.Мұғалім қызметіндегі атқарушы компоненттердің бірі (Н. В. Кузьмина)-

Жауап: *коммуникативті1037.Мұғалімнің өзіне және объективті тұрғыдан баға бере алуы:

Жауап: *педагогикалық рефлексия.1038.Мұғалім өздігінен педагогикалық білімін жетілдіру мыналарды өздігінен меңгеруін көздейді 

Жауап: *педагогикалық құндылықтар мен технологияларды1039.Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік –

Жауап: *оқушының жеке дара қасиеттерін, қызығушылықтарын байқау/оқу материалын меңгерудегі қиындықтарды, типтік қателерді байқау1040.Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік әрбір оқушының Жауап: *сабаққа *дайындығын көре алу1041.Мұғалімнің арнайы объективті қасиеті –

Жауап: *мұғалімнің ғылыми даярлығы1042.Мұғалімнің қасиеті Жауап: *кәсіби, объективті1043.Мұғалімнің проективті - ърефлексивті қабілеттерін қалыптастырып, танымдық қызығушылықтарын дамытатын іс – әрекеті

Жауап: *писх талд не жетекші іс - әрекет1044.Мұғалімнің сабаққа дайындығы басталады

Жауап: *сабақтың мақсатын анықтаудан1045.Нақты жағдайдағы алынған мақсатты шешу жолында белгілі басқа әдістердің ешқайсысы тез және тиімді шешу мүмкіндігін бере алмаған кезде қолданылатын аралас әдістердің жиынтығы

Жауап: -Ситуациялық әдіс1046.Оқу әдістерін дидактикалық топтастырудың жолы

Жауап: -дидактикалық мақсаттарға орай1047.Оқу әрекетінің танымдық және зерттеушілік қызметі 

Жауап: талдау, біріктіру, жалпылау, жіктеу1048.Оқу пәні бойынша білім, білік, дағды мазмұндарын ашатын нормативті құжат

Жауап:  *Оқу мағдарламасы1049.Оқу іс - әрекеті

Жауап: *оқу міндеттерін шешу процесінде өзіндік даму мен оқу әрекеттерін игерген субъективтің іс - әрекеті1050.Оқу іс - әрекетінің сыртқы құрылымының компоненті 

Жауап: мотивация1051.Оқу іс –

Жауап: әрекетінің субъектісі оқушы1052.Оқулық негізінде бір сыныптан барлық оқушылардың бір бағытта бәріне ортақ бірыңғай тапсырманы мұғалім басшылығымен орындауы

Жауап: *Кітаппен жұмыс1053.Оқушы мен оқушы бірлескен таным іс - әрекеті 

Жауап: оқыту процесі

1054.Оқушы мен оқытушы арасындағы жүйелі, өзара байланысқан білім мазмұнын меңгеруге арналған іс - әрекет жүйесі –

Жауап: Оқыту әдісі1055.Оқушылар теориялық және практикалық мәселелерді шешу арқылы жаңа білімді меңгеруге негізделген оқыту түрі 

Жауап: *проблемалық1056.Оқушылар іс - әрекетінің мазмұны мен түрінің олардың жасына, өмір тәжірибесіне, күш қуаты мен мүмкіндіктеріне сәйкес болуы

Жауап: *тәрбиенің оқушылардың жас және дербес ерекшеліктеріне сәйкестігі1057.Оқушыларға жүйелі түрде білім беру икемділігі, танымдық қабілетін қалыптастыру - Жауап: *Оқыту1058.Оқушыларды мамандықты саналы таңдауға дайындайтын тәрбие принципі 

Жауап: *өмірмен, еңбекпен байланысы1059.Оқушылардың белгігі бір тәрбие жұмысына жұмылдырумен байланысты мұғалімнің ақпараттық іс - әрекеті 

Жауап: *ұйымдастырушылық1060.Оқушылардың белсенділікке арнайы түрде жұмылдыратын оқыту: 

Жауап: *белсенді оқыту технологиясы1061.Оқушылардың теориялық және практикалық мәселелерді шешу арқылы жаңа білімді меңгеруге негізделген оқыту процесі 

Жауап: *проблемалық1062.Оқытатын динамикалық жұптарды оқыту тәсілі

Жауап:  *Оқытудың жұптық тәсілі1063.Оқыту әдісінің элементі 

Жауап: *Тәсіл1064.Оқыту жеке - топтық формасы –

Жауап:  *оқылатын пән мазмұнына жекеше бағыт беру1065.Оқыту процесіне ықпал ететін ішкі факторлар 

Жауап: *оқу материалының формасы1066.Оқыту теориясында қолданылатын ұғымдар 

Жауап: *жалпы ғылымилық1067.Оқытудың заңдылығы – 

Жауап: *оқыту талаптарына сәйкес оқыту процесін сәйкестендіру, білім беру, тәрбие және дамыту процестерімен байланысы1068.Оқыту принципіне жатады 

Жауап: *саналылық, белсенділік1069.Оқыту процесін жүзеге асыруда басшылыққа алатын алғышарты негізгі ережені белгілейді –

Жауап: *оқыту принципі1070.Өздігінен білім алу

Жауап:  *өзіндік даму, өзі білім алу1071.Өзін - өзі тәрбиелеу: 

Жауап: *өмірдегі өз орнын өзі белгілеуіне, өзін - өзі дамытуға, өз қабілетін өзі іске асыруға бағытталған мақсатты, сапалы, жүйелі түрде өздігінен жүргізілетін іс - әрекеті1072.Өзін - өзі тәрбиелеуге деген ұмтылыстың белсенді қалыптасатын шағы 

Жауап: *жас өспірімдік жаста1073.Өзін - өзі өзектендіру деңгейіндегі қажеттіліктер

Жауап:  *қорғанысқа қажет не мета қажеттілік

1074.П. Я. Гальперин тұжырымдарына негізделген оқыту жүйесі – 

Жауап: *ақыл - ой әрекетін сатылы қалыптастыра оқыту1075.Өнер шығармаларын түсініп, нәр алу, жемдік сезімдік қалыптастыру: 

Жауап: *эстетикалық тәрбие1076.Педагог іс - әрекетінің тиімділігін қамтамасыз ететін психофизиологиялық компонеттер 

Жауап: *ойлаудың икемділігі және конвергенттілігі1077.Педагогика - психология құрылымы – 

Жауап: *оқыту психологиясы1078.Педагогика сөзінің мағынасы –

Жауап: *пайдагогос (грекше «пайдос»- бала - ер бала және «аго»- жетектеу)1079.Педагогкалық бақылау түрлері

Жауап:  *ағымдық, тақырыптық, қорытынды1080.Педагогикалық жаңалықтарды жасау, игеру және пайда болуы, олардың практикада игерілуі мен пайдаланудың ортасы 

Жауап: *инновациялық орта1081.Педагогикалық жаңалықтарды жасау, игеру және пайдалануға көмектесетін жағдай

Жауап:  *инновациялық1082.Пегагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері – 

Жауап: *оқу процесін зерттеу1083.Педагогикалық инновация бұқаралық тәжірибеде қолдана алады 

Жауап: *сыннан өтіп, объективті баға алған соң1084.Педагогикалық қарым - қатынасты герттеген *

Жауап: ғалым В. А. Кан Калик1085.Педагогикалық қарым - қатынастың либералдық стилі 

Жауап: *қамқорлық пен ынтымақтастық1086.Педагогикалық мамандықты «адам - адам» кәсібіне жатқызатын ғалым 

Жауап: *Е. А. Климов1087.Педагогикалық міндеттердің түрі – 

Жауап: *оперативтік, тактикалық, стратегиялық1088.Педагогикалық процесті топтық, ұжымдық және жеке ұйымдуастырудың формаларының үйлесімді сәйкестігі принципі: 

Жауап: *балаларды ұжымда тәрбиелеу және оқыту1089.Педагогикалық процестің бағыттылығы 

Жауап: *адамның жан - жақты дамуына ж\е оқыту мен тәрбие үйлесімділігіне ықпал жасайды.1090.Педагогикалық ұжымдағы құнды бағалау бірлігі мен тұлға аралық қатынастардың неғұрлым мәнді көрінісі 

Жауап: *эмоциональды әдісқойлық стиль1091.Педагогикалық іс - әрекеттің маңызды компоненті 

Жауап: *мотивация1092.Педагогикалық іс - әрекеттің негізгі компоненттері....

Жауап: *конструктивті, коммуникативті, ұйымдастырушы1093.Педагогтың өз әрекеттеріне талдау жасауға бағытталған шығармашылық іс - әрекет 

Жауап: *педагогикалық рефлексия1094.Практикалық әдістер 

Жауап: *жаттығу, лабораториялық жұмыс

1095.Педагогикалық бақылау: 

Жауап: *Педагогтың оқушыға адам және жеке тұлға ретінде назар аударуы1096.Педагогиканың басты қызметі 

Жауап: *жоспарлау1097.Проблемалық ситуация 

Жауап: *бар білімге сүйене отырып тапсырманы шеше алмау немесе фактіні түсіндіре алмауы қиыншылығының психологиялық жағдайы1098.Рефлексивті - перцетивтік қабілет ұғымы

Жауап:  *педагогикалық рефлексия, педагогикалық такт (әдеп), педагогикалық бағдар1099.Сабақ – 

Жауап: *сабақ кестесі бойынша, оқушылардың тұрақты құрамымен, белгілі бір уақыт аралығында мұғалімнің басшылығымен ұйымдастырылатын оқытудың негізгі формасы1100.Сабақтарда оқу материалы мазмұнын рольдер бойынша ойнау, көрініс қою

Жауап:  *оқытудағы драматизация1101.Сабақтың құрылымы: 

Жауап: *дидактикалық мiндеттердiң бiртұтастығы1102.Сыныптың сабақ жүйесінің тиімді жақтары 

Жауап: *белгілі міндеттерді шешу барысында ұжымдық ізденіс жасау1103.Тақырыптық жоспардаудың кезеңдері 

Жауап: *пәнің оқу бағдарламасымен, білім беру стандартымен танысу1104.Тапсырма беру әдісінің негізі 

Жауап: *жаттығу

1105.Адамның ғылыми фактілерді, ұғымдарды, ережелерді, заңдарды, қағидаларды түсінуі, есінде сақтауы және қайта жаңғыртуы ол

Жауап: -Білім

1106.Адамның әр-түрлі іс-әрекет, материалдық игіліктерді өндірудің қайнар көзі

Жауап:  еңбек

1107.Адамның жаңа танымдық, эмоциялық немесе мінез құлық ептілігі мен дағдыларын салыстырмалы түрде жылдам қалыптастыруға даярлығы 

Жауап: тәрбиелілігі

1108.Адамның жеке белсенділігінің қайнар көзі:

Жауап: құндылықтар

1109.Азаматтық тәрбиенің өзегі 

Жауап: дәстүрлі ұлттық тәрбиенің өзегі

1110.Арифметикалық іскерлікті игеруде келеңсіз қиыншылықтармен байланысты білім ала алмау қабілеті

Жауап: дискалькулия

1111Бақылаудың ауызша әдістері

Жауап:  Фронтальды жауап алу

1112.Балалар тұлғасының рухани байлығы, әлеуметтік белсенділік пен жауапкершілік сезімі қалыптасуының міндетті шарты болып табылатын принцип 

Жауап: ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу

1113.Балалардың қиын проблемалардан бас тартуының байқалуы:

Жауап: агрессивті мінез

1114.Балалардың құқықтық сана-сезімін, қоғамдағы құқықтық нормалар мен құқықтар мәдениетті сақтау, заңды құрметтеу дағдыларын қалыптастыруды талап ететін тәрбиенің бағыты-

Жауап: құқықтық тәрбие

1115.Балалардың нарықтық экономика жағдайында шаршалылықты тиімді жүргізу қағидалары мен нормалаына сай сана-сезімдерін, дағдыларын іскерліктерін, талап ететін тәрбиенің бағыты

Жауап: Экономикалық тәрбие

1116.Балалардың шығармашылық қабілеттерін, әлемді сұлулық заңдары арқылы тануға қызығушылықтары мен талпыныстарын дамытуды талап ететін тәрбиенің бағыты 

Жауап: Эстетикалық тәрбие

1117.Балалық әлем –бұл үлкендер әлемінің бір бөлшегі, оның дербес емес қосалқы, бүтінге сай келмейтін және оған бағынышты бөлігі екенін сипаттайтын оқыту принципі (А.Б.Орлов бойынша)

Жауап: субординация принципі

1118.Баланың бойындағы жағымсыз сипаттарды тежеп, шегеріп, ұнамды бағытын дамытуды мақсат ететін тәрбие

Жауап: түріерік тәрбиесі

1119.Баланың өмірлік жолын айқындайтын орта 

Жауап: әлеуметтік

1120.Бейнелеу көрнекілігіне жатады 

Жауап: макет

1121.Биологиялық қасиеттерің иесі

Жауап: -индивид

1122.Білім беру ісіне оның сипатын жақсартатын тұрақты элементтерді мақсатты түрде енгізу 

Жауап: модеризациялау

1123.Білім беру мазмұны 

Жауап: оқу бағдарламаларында, оқу жоспарында, оқулықтарда бейнеленеді.

1124.Білім беру мазмұнында жеке тұлғаға «азаматтық тәрбие» беруде, табиғи құбылыстарды және қоғам өміріндегі жағдайларды, олардыңөзара байланысын ашуда, оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыруда оқу пәндерін кіріктіруді басшылыққа алатын мемлекет 

Жауап: Англия

1125.Білім беру мазмұнының жауап беретін сұрағы

Жауап:  Нені оқыту керек?

1126.Білім беру міндеттерін шешуге бағытталған мұғаліммен оқушының өзара байланысқан іс-әрекеттің реттелген тәсілдері 

Жауап: оқыту әдістері

1127.Білім берудегі инновациялық процестердің педагогикалық маңызды проблемасы ол:

Жауап: озық педагогикалық тәжірибені зерттеу, жинақтау және тарату.

1128.Бірінші кезекте, жасөспірімдер тәрбиесінде белгілі бір қиындықтар туғылу-

Жауап: физиологиялық

1129.В.В.Давыдовтың концепциясында оқу іс-әрекетінің басты нәтижесі 

Жауап: теориялық ойлау мен саны

1130.Гуманистік педагогика теориясын негіздеп, педагогикалық іс-әрекетте қоладнылған ғалымдар 

Жауап: В.АСухомлинский, А.Амонашвили

1131.Ғылымдағы жаңалықтардың жан-жақты байланыстарын көрсетіп, оқушылардың білім деңгейімен ұштастыру, жаңа сөздерді қолдану:

Жауап: ғылымилық принципі

1132.Дәстүрлі оқыту технологияларының әдістері келесі екі топқа жатады:

Жауап: репродуктивті- баяндаушылық, ауызша

1133.Диагностикамен болжауды байланыстыратын кері байланыс арқылы ақпарат алудың үздіксіз процесі-

Жауап: Мониторинг

1134.Дидактика

Жауап:  оқытудың жалпы теориясы

1135.Дидактикалық принцип ол 

Жауап: оқытудың

1136.Е.А.Климовтың әдістемесі қандай типті анықтайды 

Жауап: мұғалім мамандығының кәсіби типі

1137.Ең алғашқы рет қазақ тілінде «Педагогика» оқулығын жазған

Жауап:  М.Жұмабаев

1138.Әдет ұғым-

Жауап: адам қажеттілігін өтеуге сәйкес қайталанып отыратын әрекет

1139.Әр оқушының өзіндік іс-әрекеті ескеріліп, оған арнаулы әзірліктер жасалып, оқу мүмкіндіктері алдын ала есепке алынады 

Жауап: жеке жұмысты ұйымдастыру

1140.Әрекет етуге деген ынтаның жиынтығы 

Жауап: мотивация

1141.Жағымды әдептерге, қасиеттерге баулу, көзін жеткізу: 

Жауап: сендіру әдісі

1142.Жағымсыз іс-әрекеттердің алдн алып, оларды тежеу мақсатымен қолданылатын және бала өзінің, жолдастарымен басқа адамдар алдындағы кінәсін түсінуге шақыратын, оған ықпал ету әдісі 

Жауап: жазалау

1143.Жалпы білім беретін мектептердің білім мазмнының тұжырымдамасы-

Жауап: білім мазмұнын қалыптастырудың ғылыми негіздері, құрамы, құрылымыны бірыңғай жүйесі

1144.Жалпы білім беретін мектептердің өтпелі базистік оқу жоспарларының деңгейлері 

Жауап: тұрақты және жылжымалы

1145.Жаңашыл мұғалім:

Жауап: жалпы мойындалған жаңа идеялы мұғалім

1146.Жарыс-

Жауап: ынталандыру не тәрб эмоц

1147.Жаттығу-

Жауап: белгілі бір әдетті қайта-қайта орындау, нәтижесінде оқушының жеке тұлғаның қасиетінің өзегі болатын дағдылар мен әдеттер қалыптастыру/ үйрету, дағдыландыру әдісі

1148.Жеке адамға ықпал ететін фактор-

Жауап: Тұқым қуалаушылық, орта, тәрбие

1150.Жеке адамның дамуына ықпал ететін негізгі факторлар

Жауап: тегі, ортасы, тәрбиесі

1151.Жеке адамның қарым-қатынасқа деген қажеттілігі 

Жауап: аффимация

1152.Жеке адамның санасын қалыптастыру әдісі: 

Жауап: жаттықтыру

1153.Жеке адамның сандық және сапалық көрсеткіштерін дамыту-Тұлғаны қалыптастыру

1154.Жеке тұлғаны қалыптастырудағы мақсатты бағытттылы, жоспарлы ұйымдастырылған процесс: 

Жауап: тәрбие

1155.Жоғары деңгейдегі қиындықта оқыту, теориялық білімдердің жетекші рөлі, оқу материалын жоғары шапшаңдықта өту, оқушыларды  дамыту сияқты өзара байланысқан принциптермен дидактикалық жүйе құрған 

Жауап: Л.В.Занков

1154.Заманауи оқытудың «Оқыту дамуды жетелейді» атты тұжырымдамалық қағиданың авторы 

Жауап: С.Л.Рубинштейн

1155.И.А.Зимняя бойынша сабақты психологиялық талдаудың алғашқы «шамалаушы» кезеңі 

Жауап: қойылған мақсат міндеттерді, таңдалған іс-әрекеттерді, сабақты өткізу жоспарын алдын ала талдау

1156.Инетериоризация ұғымы-

Жауап: Тұлағаның өз-өзіне саналы тұрғыдан талдау бере алуы

1157.Ізгіліктік педагогика 

Жауап: жеке тұлғаның дамуына бағытталған

1158.Іс-әрекет табыстылығына ықпал ететін немесе оған қарсы келетін жеке-психологиялық ерекшеліктермен өзгешеленетін құрылым 

Жауап: коммуникативті қабілет

1159.Кез-келген іс-әрекеттің бастапқы компоненті 

Жауап: мотивация

1160.Кестелер, мәтіні бар карточкалар жиыны, тапсырмалар мен жаттығулар жиынтықтары ол: 

Жауап: дидактикалық материалдар

1161.Көп мәнділік тәрбие процесінің ерекшелігі ретінде:

Жауап: тәрбие процесіне отбасы, мектеп, қоғам қатысады

1162.Қабілеттің жоғарғы және қайталанбас деңгейдегі дамуы: 

Жауап: данышпандық

1163.Қазіргі мектептегі оқу-тәрбиесі үрдісінде ойын әрекеті қолданылады-

Жауап: оқу пәні бойынша ұғымды, тақырыпты, тарауды меңгеруде

1164.Қоғамда мәдени құндылықты меңгеру масштабына қарай адамға білім беру:

Жауап: бастапқы, жоғары кәсіптік

1165.Қоғамдық тәртіп тәжірибесін қалыптастыру және іс-әрекетін ұйымдастыру әдістер тобына кіреді 

Жауап: жаттығу

1166.Қоғамдық-тарихи тәжірибені мақсатты түрде беру процесі немесе білімдерді, нышандардың қалыптасуын ұйымдастыру 

Жауап: даму

1167.Қоршаған табиғи ортаға жауапкершілік, жағымды қарым-қатынасқа тәрбиелеу:

Жауап: экологиялық тәрбиенің міндеті

1168.Құзыреттілік келіс тұрғысынан алынғандағы білім беру нәтижесі 

Жауап: басты құзыреттіліктер

1169.Құқықтық тәрбиенің мақсаты 

Жауап: оқушыларды күрделі құқытық қоғамдық қатынастары мен таныстыру

1170.Лабораториялық жұмыстар:

Жауап: оқыту құралы

мазмұнын, ұйымдастыру түрлерін, әдістерін оқытудың мақсаты мен заңдылықтарына сай анықтайтын қағидалар жүйесін

1171.Мақсатты, жоспарлы ұйымдастырылған тұлғаны дамыту үрдісі

Жауап:  тәрбиелеу-ау

1172.Мектепке дейінгі оқыту процесінің негізін құрайтын принцип:

Жауап: Әңгімелесу

1173.Мектептегі еңбек тәрбиесінің міндеттері 

Жауап: еңбек етуге тәрбиелеу, еңбек дағдыларын қалыптастыру

1174.Мектептерде тәрбиеші-тәрбиеленуші, оқушы-оқытушы арасындағы қарым-қатынас жүйесі: 

Жауап: педагогикалық жүйелер

1175.Мектептің барлық іс-әрекетін басқарудың тұрақты органы: 

Жауап: педагогикалық кеңес

1176.Меңгеру үрдісінің негізгі кезеңдерін өтуге қажетті арнайы әрекеттер жүйесі:

Жауап: оқыту

1177.Мұғалім қызметіндегі атқарушы компоненттердің бірі (Н.В.Кузьмина)-

Жауап: коммуникативті

1178.Мұғалім өздігінен педагогикалық білімін жетілдіру мыналарды өздігінен меңгеруін көздейді

Жауап:  педагогикалық құндылықтар мен технологияларды

1179.Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік-

Жауап: оқушының жеке дара қасиеттерін, қызығушылықтарын байқау/оқу материалын меңгерудегі қиындықтарды, типтік қателерді байқау

1180.Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік әрбір оқушының  

Жауап: сабаққа дайындығын көре алу

1181.Мұғалімнің арнайы объективті қасиеті-

Жауап: мұғалімнің ғылыми даярлығы

1182.Мұғалімнің қасиеті

Жауап:  кәсіби, объективті

1183.Мұғалімнің өзіне және объективті тұрғыдан баға бере алуы: 

Жауап: педагогикалық рефлексия.

1184.Мұғалімнің проективті-ърефлексивті қабілеттерін қалыптастырып, танымдық қызығушылықтарын дамытатын іс-әрекеті

Жауап:  писх талд не жетекші іс-әрекет

1185.Мұғалімнің сабаққа дайындығы басталады 

Жауап: сабақтың мақсатын анықтаудан

1186.Нақты жағдайдағы алынған мақсатты шешу жолында белгілі басқа әдістердің ешқайсысы тез және тиімді шешу мүмкіндігін бере алмаған кезде қолданылатын аралас әдістердің жиынтығы-

Жауап: Ситуациялық әдіс

1187.Оқу әдістерін дидактикалық топтастырудың жолы-

Жауап: дидактикалық мақсаттарға орай

1188.Оқу әрекетінің танымдық және зерттеушілік қызметі 

Жауап: талдау, біріктіру, жалпылау , жіктеу

1189.Оқу іс-әрекеті

Жауап:  оқу міндеттерін шешу процесінде өзіндік даму мен оқу әрекеттерін игерген субъективтің іс-әрекеті

1190.Оқу іс-әрекетінің субъектісі  

Жауап: оқушы

1191.Оқу іс-әрекетінің сыртқы құрылымының компоненті 

Жауап: мотивация

1192.Оқу пәні бойынша білім, білік, дағды мазмұндарын ашатын нормативті құжат 

Жауап: Оқу мағдарламасы

1193.Оқулық негізінде бір сыныптан барлық оқушылардың бір бағытта бәріне ортақ бірыңғай тапсырманы мұғалім басшылығымен орындауы

Жауап:  Кітаппен жұмыс

1194.Оқушы мен оқушы бірлескен таным іс-әрекеті 

Жауап: оқыту процесі

1195.Оқушы мен оқытушы арасындағы жүйелі, өзара байланысқан білім мазмұнын меңгеруге арналған іс-әрекет жүйесі-

Жауап: Оқыту әдісі

1196.Оқушылар іс-әрекетінің мазмұны мен түрінің олардың жасына, өмір тәжірибесіне, күш қуаты мен мүмкіндіктеріне сәйкес болуы 

Жауап: тәрбиенің оқушылардың жас және дербес ерекшеліктеріне сәйкестігі

1197.Оқушылар теориялық және практикалық мәселелерді шешу арқылы жаңа білімді меңгеруге негізделген оқыту түрі 

Жауап: проблемалық

1198.Оқушыларға жүйелі түрде білім беру икемділігі, танымдық қабілетін қалыптастыру-

Жауап: Оқыту

1199.Оқушыларды мамандықты саналы таңдауға дайындайтын тәрбие принципі 

Жауап: өмірмен, еңбекпен байланысы

1200.Оқушылардың белгігі бір тәрбие жұмысына жұмылдырумен байланысты мұғалімнің ақпараттық іс-әрекеті

Жауап: ұйымдастырушылық

1201.Оқушылардың белсенділікке арнайы түрде жұмылдыратын оқыту:

Жауап: белсенді оқыту технологиясы

1202.Оқушылардың теориялық және практикалық мәселелерді шешу арқылы жаңа білімді меңгеруге негізделген оқыту процесі 

Жауап: проблемалық

1203.Оқытатын динамикалық жұптарды оқыту тәсілі

Жауап: Оқытудың жұптық тәсілі

1204.Оқыту әдісінің элементі

Жауап: Тәсіл

1205.Оқыту жеке-топтық формасы-

Жауап: оқылатын пән мазмұнына жекеше бағыт беру

1206.Оқыту принципіне жатады

Жауап: саналылық, белсенділік

1207.Оқыту процесін жүзеге асыруда басшылыққа алатын алғышарты негізгі ережені белгілейді-

Жауап: оқыту принципі

1208.Оқыту процесіне ықпал ететін ішкі факторлар 

Жауап: оқу материалының формасы

1209.Оқыту теориясында қолданылатын ұғымдар

Жауап:  жалпы ғылымилық

1210.Оқытудың заңдылығы-

Жауап: оқыту талаптарына сәйкес оқыту процесін сәйкестендіру, білім беру, тәрбие және дамыту процестерімен байланысы

1211.Өздігінен білім алу:

Жауап: өзіндік даму, өзі білім алу

1212.Өзін-өзі өзектендіру деңгейіндегі қажеттіліктер 

Жауап: қорғанысқа қажет не мета қажеттілік

1213.Өзін-өзі тәрбиелеу:

Жауап: өмірдегі өз орнын өзі белгілеуіне, өзін-өзі дамытуға, өз қабілетін өзі іске асыруға бағытталған мақсатты, сапалы, жүйелі түрде өздігінен жүргізілетін іс-әрекеті

1214.Өзін-өзі тәрбиелеуге деген ұмтылыстың белсенді қалыптасатын шағы

Жауап:  жас өспірімдік жаста

1215.Өнер шығармаларын  түсініп,  нәр алу, жемдік сезімдік қалыптастыру:

Жауап: эстетикалық тәрбие

1216.П.Я.Гальперин тұжырымдарына негізделген оқыту жүйесі-

Жауап: ақыл-ой әрекетін сатылы қалыптастыра оқыту

1217.Пегагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері – 

Жауап: оқу процесін зерттеу

1218.Педагог іс-әрекетінің тиімділігін қамтамасыз ететін психофизиологиялық компонеттер 

Жауап: ойлаудың икемділігі және конвергенттілігі

1219.Педагогика сөзінің мағынасы- 

Жауап: пайдагогос (грекше «пайдос»-бала-ер бала және «аго»-жетектеу)

1220.Педагогикалық бақылау: 

Жауап: Педагогтың оқушыға адам және жеке тұлға ретінде назар аударуы

1221.Педагогикалық жаңалықтарды жасау, игеру және пайда болуы, олардың практикада игерілуі мен пайдаланудың ортасы 

Жауап: инновациялық орта

1222.Педагогикалық жаңалықтарды жасау, игеру және пайдалануға көмектесетін жағдай 

Жауап: инновациялық

1223.Педагогикалық инновация бұқаралық тәжірибеде қолдана алады

Жауап:  сыннан өтіп, объективті баға алған соң

1224.Педагогикалық іс-әрекеттің маңызды компоненті 

Жауап: мотивация

1225.Педагогикалық іс-әрекеттің негізгі компоненттері….

Жауап: конструктивті, коммуникативті, ұйымдастырушы

1226.Педагогикалық қарым-қатынасты герттеген 

Жауап: ғалым В.А.Кан Калик

1227.Педагогикалық қарым-қатынастың либералдық стилі

Жауап:  қамқорлық пен ынтымақтастық

1228.Педагогикалық мамандықты «адам-адам» кәсібіне жатқызатын ғалым 

Жауап: Е.А.Климов

1229.Педагогикалық міндеттердің түрі-

Жауап: оперативтік, тактикалық, стратегиялық

1230.Педагогикалық процесті топтық, ұжымдық және жеке ұйымдуастырудың формаларының үйлесімді сәйкестігі принципі: 

Жауап: балаларды ұжымда тәрбиелеу және оқыту

1231.Педагогикалық процестің бағыттылығы

Жауап:  адамның жан-жақты дамуына ж\е оқыту мен тәрбие үйлесімділігіне ықпал жасайды.педагогикалық рефлексия, педагогикалық такт (әдеп), педагогикалық бағдар

1232.Педагогикалық ұжымдағы құнды бағалау бірлігі мен тұлға аралық қатынастардың неғұрлым мәнді көрінісі 

Жауап: эмоциональды әдісқойлық стиль

1233.Педагогиканың  басты қызметі 

Жауап: жоспарлау

1234.Педагогика-психология құрылымы-

Жауап: оқыту психологиясы

1235.Педагогкалық бақылау түрлері 

Жауап: ағымдық, тақырыптық, қорытынды

1236.Педагогтың өз әрекеттеріне талдау жасауға бағытталған шығармашылық іс-әрекет

Жауап:  педагогикалық рефлексия

1237.Практикалық әдістер

Жауап:  жаттығу, лабораториялық жұмыс

1238.Проблемалық ситуация 

Жауап: бар білімге сүйене отырып тапсырманы шеше алмау немесе фактіні түсіндіре алмауы қиыншылығының психологиялық жағдайы

1239.Рефлексивті-

Жауап: перцетивтік қабілет ұғымы

1240.Сабақ-

Жауап: сабақ кестесі бойынша, оқушылардың тұрақты құрамымен, белгілі бір уақыт аралығында мұғалімнің басшылығымен ұйымдастырылатын оқытудың негізгі формасы

1241.Сабақтарда оқу материалы мазмұнын рольдер бойынша ойнау, көрініс қою

Жауап: оқытудағы драматизация

1242.Сабақтың құрылымы: 

Жауап: дидактикалық мiндеттердiң бiртұтастығы

1243.Сыныптың сабақ жүйесінің тиімді жақтары

Жауап:  белгілі міндеттерді шешу барысында ұжымдық ізденіс жасау

1244.Тақырыптық жоспардаудың кезеңдері 

Жауап: пәнің оқу бағдарламасымен, білім беру стандартымен танысу

1245.Тапсырма беру әдісінің негізі 

Жауап: жаттығу

1246.Тарапсыздық танытуды көздейтін бақылау әдісі

Жауап: -тестілеу

1247.Темпераменттің физиологиялық негізін қарастырған –

Жауап: академик И.Т.Павлов

1248.Тәрбие бағыттарының түрлері:

Жауап:  еңбек тәрбиесі

1249.Тәрбие әдістері – 

Жауап: тәрбие мақсатына жету жолы

1250.Тәрбие заңдылықтары 

Жауап: тәрбие процесіндегі мәнді, тұрақты, қайталанып отыратын байланыстар

1251.Тәрбие идеалдылығы мен мақсаттылығы –

Жауап: қоғам болашағына берік сенімі бар азаматтарды тәрбиелеу

1252.Тәрбие мазмұны, міндеті, мақсаты арасындағы өзара байланыс 

Жауап: Дидактикалық

1253.Тәрбие –

Жауап: мақсатқа бағытталған әрі сапалы орындалатын тәрбие процесс

1254.Тәрбие процесін, оның дамуы теориялық тұрғыдан сипаттайтын педагогика ғылымының өзекті саласы

Жауап: тәрбие теориясы

1255.Тәрбие процесінде қоғам талаптарын жүзеге асыру үшін ауыз бірлішікті, тәрбиелілік ықпалды үйлестіруді көздейтін принцип  

Жауап: мектеп, отбасы мен жұртшылық әрекеттерінің бірлігін қамтамасыз ету принципі

1256.Тәрбие процесіне кіретін ситуациялар, заттар – бұл: 

Жауап: тәрбие құралы

1255.Тәрбие процесінің анықталатын жақтары-

Жауап: мазмұндық және процессуалдық

1256.Тәрбие процесінің диалектикалық қайшылығы 

Жауап: өзіндік алғашқы түсінігін өзіне қойылатын талаптар мен оларды орындау мүмкіндігі арасында

1257.Тәрбие процесінің компонеттері 

Жауап: мақсат, міндеттер, мазсұн, құрал, форма, әдіс-тәсілдер

1258.Тәрбие процесінің қозғаушы күші

Жауап:  тәрбие проц құр қайш

1259.Тәрбиелеу ұғымы

Жауап:  тұлағының жтекші іс әрекетін дамыту

1260.Тәрбиелеудегі басты міндет

Жауап:  тұлғаға дұрыс бағыт бағдар беру

1261.Тәрбиені басшылыққа алуға тиісті тәрбие барысының жалпы заңдылықтарын бейнелейтін бастапқы ережелер

Жауап: тәрбие принциптері

1262.Тәрбиенің жалпы мақсаты: 

Жауап: жеке тұлғаны жан-жақты, гармонды тәрбиелеу

1263.Тәрбиенің мақсатын анықтайтын негізгі фактор: 

Жауап: саясат, мемлекет идеологиясы

1264.Түсіндіру, баяндау, сендіру:

Жауап: Тұлғаның санасын қалыптастыру әдісі

1265.Тұлға дамуының қозаушы күші ретінде адамның өзіндік кемелденуге деген қажеттіліктерін қарастыратын психологиялық бағыт-

Жауап: Гуманист

1266.Тұлға мен ұжымның дамуы 

Жауап: өзара байланысы

1267.Тұлға психологиясындағы бихевиоризм бағытының өкілдері 

Жауап: Дж.Уотсон, Э.Торндайк

1268.Тұлға теориясындағы К.Г.Юнгтің енгізген ұғымдары  

Жауап: ұжымдық сана, архитектер

1269.Тұлғаны қарастыруда индивид, іс-әрекет субъектісі, тұлға, даралық деңгейлерін бөлген 

Жауап: Б.Г.Ананьев

1270.Тұлғаның бағыт деңгейі сәйкестенуі қажет 

Жауап: адамның әлеуметтік өмір талабыммен

1271.Тұлғаның индивидуальді психологиялық қасиеті 

Жауап: қабілеті

1272.Тұлғаның өміріндегі әсемдікті көре білуін, сезінуін, қастерлей білуін және биік талғам дамытуды көздейтін тәрбие бағыты –эстетикалық тәрбие

1273.Үй жұмысынң айрықша белгісі

Жауап: Оқушының дербес орындауы

1274.Ұғымдар мен теориялардың мәнін терең түсінуін қамтамасыз ету: 

Жауап: саналық принципі

1275.Ұжым мүшелерінің қызығушылығынан туындайтын, өздерінің шығармашылық мүмкіндіктерін көрсететін іс:

Жауап: ұжымдық шығармашылық іс

1276.Ұжым өмірінде ерекше орын алатын қатынас:

Жауап: гуманистік

1277.Ұжым өмірінің заңы-

Жауап: даму, ілгері қозалу

1278.Ұжымда жеке тұлғаны тәрбиелеудің басты нәтижесі д

Жауап: қоғамдық бағыттылығы

1279.Ұжымдық шығармашылық іс-әрекетті ұйымдастыруды негіздеген:

Жауап:  И. Иванов

1280.Ұжымның дамуындағы қозғаушы күш:

Жауап: бірлесіп жұмыс істеу

1281.Ұжымның немесе жеке адамның бір істі ұзақ мерзім орындауына талаптануының мақсаты:

Жауап:  қашық перспектива

1282.Шындықтағы заттар мен құбылыстарды белсенділікпен танып, білуге бағытталған адамның біршама тұрақты жеке ерекшелігінің бір көрінісі-

Жауап: қызығушылық

1283.Эктроризация ұғымы 

Жауап: ішкі, ақыл-ой әрекеттерінің заттық әрекеттерге ауысуы

1284.Этикалық тақырыптағы әңгіменің нәтижесі

Жауап:  қызықты, әсерлі, түсінікті болуы, адамгершілік ой пікірлер мен мысалдардың, жағдайлардың болуымен сипатталады.

1285.… өз еңбектерінде диалог сабақта оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар олардың білім деңгейінің өсуіне үлес қосатынын атап көрсетеді.

Жауап: Мерсер мен Литлтон

1286«… менің негізгі принципім: адамға əрқашан барынша көп талап қою, сонымен қатар оны мейлінше қатты сыйлау» кімнің пікірі?

Жауап: А.С.Макаренко

1287.Ағаш ықтималдығы» стратегиясы нені білдіреді екенін анықтау жəне оны тапсырмалар, мəселелер мен түрлі күнделікті жағдаяттарды шешу үшін қолдану қай сабақта болады

Жауап: Математика

1288.«Адамдар басқалардың белгілі бір тапсырманы орындауын бақылау барысында білім алады» деген идея __________ оқу теориясының негізі болып табылады.

Жауап: Əлеуметтік-жағдаяттық

1289.«Бағалау» термині қандай мағынаны білдіреді?

Жауап: Жақын отыру дегенді

1290.«Бастама-жауап-кейінгі əрекет» (БЖƏ) моделі бойынша қойылған сұрақтарда бастама жасайтын жəне оны бақылап отыратын адам - мұғалім» деп пікір білдірген ғалым

Жауап: Мерсер, 1995 ж.

1291."Ақпаратты тарату жəне мəселелерді шешу мақсатында ой бөлісу" сипаттамасына тəн білімді игеру үлгісі (Александр)

Жауап: талқылау

1292."Бастаған істі аяғына дейін жеткіз, өз əрекетіңді жоспарла" ережесі қай принципке жатады

Жауап: жүйелілік

1293."Жаңа педагогика" тəсілдемесінің аясында ақпараттық - коммуникациялық технологияларды қолдану барысында оқушылар

Жауап: сайтта ақпаратты жариялайды

1294."Жаңа педагогика" тəсілдемесінің аясында ақпараттық - коммуникациялық технологияларды қолдану барысында оқушылар

Жауап: электронды поштаны қолданады

1295."Жеңілден ауырға, белгіліден белгісізге, қарапайымнан күрделіге" деген ереже қандай принципке жатады

Жауап: бірізділік пен жүйелілік

1296."Көпіршелер" деп саналу үшін оқыту мен оқуда қарастырылатын жағдайдың бірі мүмкіндік беру

Жауап: оқушыларға өз бетінше орындай алмайтын тапсырманы орындауға

1297"Оңайдан қиынға" ережесі қай принципке жатады

Жауап: түсініктілік

1298.«Жаңа педагогика» тəсілдемесінің аясында ақпараттық-коммуникациялық

технологияларды қолдану барысында оқушыларсақтайды.

Жауап: электронды тасығышқа ақпаратты

1299.«Мұғалім сабақта білім əліменіе терезе ашып қана қоймай, өзіне де көрсетеді,

оқушылар алдында өзінің рухани əлемін, рухани байлығын ашады»

Жауап: В.А.Сухомлинский

1300.«Мұғалімдерге ең тамаша міндет жүктелген, Күн астында одақ тұрған ешнарсе жоқ» деп жазған

Жауап: Я.А.Коменский

1301.Lesson study кезеңдерінің бірі - "Қатысушылардың өткізілген сабақ бойыншаОсыдан отырып, келесі Lesson Study-ді кейінгі кезеңжоспарлау

Жауап: Зерделенген мəселелерді негізге ала

оқушылардың оқу үдерісіне қатысты барлық нəтижелерін жүйелеп, талдауы".

1302.Авторитарлы тəрбие, либералды тəрбие, демократиялық тəрбие, еркін тəрбие. Қандай белгілер бойынша жіктелген

Жауап: өзара қарым - қатынас стилі бойынша

1303.Адам тəжірибесінің толық тізімі алғаш сақталатын жады түрі эпизодтыАдамгершілік тəрбиесіигеру

Жауап: жалпыадамзаттық құндылықтарды

1304.Адамгершілік тəрбиесінің міндеттері

Жауап: Адамдарға құрмет сезімін дамыту

1305.Адамгершілік, еңбек, ақыл - ой, физикалық тəрбие - бұл

Жауап: тəрбиенің бағыты

1306.Адамзаттың жинақтаған тəжірибесі, заттар мен құбылыстарды, табиғат пен қоғам

заңдарын тану нəтижесі

Жауап: білім

1307.Адамның ғылыми фактілерді, ұғымдарды, ережелерді, заңдарды, қағидаларды түсінуі, есінде сақтауы жəне қайта жаң,ыртуы ол

Жауап: білім

1308.АКТ қолдануда "көрсету" оқыту аспектісін қолданудың мысалы

Жауап: оқу жəне талқылау мақсатынды оқушылардың жұмыстарды алмастыру

1309.Александердің зерттеуіне сəйкес диалогтың бес үлгісіндегі механикалық есте сақтау

Жауап: үнемі қайталап отыру арқылы фактілерді, ойларды жаттау

1310.Ата - анасынан ұрпақтарына қандай да бір белгілердің, ерекшеліктердің берілуі Жауап: тұқым қуалаушылық

1312.Аударма жасау, интерпретация, экстраполяцияны қамтитын Блум таксономиясының кезеңі

Жауап: Түсіну

1313.Б.Скиннер көзқарасы бойынша, адамдардың лайықты істері үшін ынталандару,

лайықсыз қылықтарын елемеу немесе жаза қолдану

Жауап: оперантты шарттылы

1314.Бағалау арқылы оқуды жақсарту үшін енгізілуі тиіс бес түйінді фактордың бірі қатыстырылуы

Жауап: оқушылардың өзін – өзі бағалауға

1315.Бағалау мақсатында жүргізілген қадағалау нəтижелерінің интерпретациясы

Жауап: алынған мəліметтердің мəнін анықтау

1316.Бағалаудың барлық түрлеріне тəн үш сипаттама бар. "Интерпретация" сипаттамасына

Жауап: Оқушының жауабын критерийге сəйкес мұғалім əрекетісəйкестендіру

1317.Бағалаудың барлық түрлеріне тəн үш сипаттама бар. "Қадағалау" сипаттамасына сəйкес мұғалімнің əрекеті

Жауап: оқушының сұраққа жауабын тыңдау

1318.Бағалаудың барлық түрлеріне тəн үш сипаттама бар. «Қорытынды» ссипаттамасына тəн мұғалім əрекетін көрсетіңізқабылдау

Жауап: оқушының жауабына сəйкес шешім

1319.Бағалаудың қай түрінде бір оқушының жетістіктерінің белгіленген нормаларымен немесе бірдей жастағы оқушылар тобының қол жеткізген деңгейімен ара – қатынасы салыстырылған соң қорытынды жасалады

Жауап: оқуды бағалау

1320.Балалар өздерінің сенім, біліміне сүйеніп, пайымдау жасай алады деген түсінікке

негізделген оқыту ортасы

Жауап: Оқушыға бағдарланған

1321.Балаларды сүйетін, жүрек қалауымен əрбір педагогтың қол жетерлік тəрбие мен оқытуда тұрақты жетілдіріп отыратын өнер

Жауап: педагогикалық шеберлік

1322.Баланы өз ықтиярымен оқыту - бұлидеясы

Жауап: педагогикалық жаңашылдықтың

1323.Бейнелеу көрнекілігіне жатады

Жауап: макет

1324.Белгілі бір жаңа енгізілімнің тиімділігіне баға беретіндей нақты критерий

Жауап: жаңашылдық

1325.Белгілі бір тапсырманы орындаудың алдын ала игерілетін алгоримтдерін нақты пайдалануға негізделген ойлаудың түрі

Жауап: репродуктивті

1326.Берілген мысал сұрақ қоюдың қайсысына тəн? Асқар, ережені жақсы айттыңыз. Енді мысал келтіре аласыз ба?

Жауап: сынақтан өткізу

1327.Білім алушы мұғалімнің басқаруынан тəуелсіз болатын типті жүйенің сипатын көрсетіңізнəтижесін белгілейді

Жауап: жұмыстың құндылығын айқындап,мақсатын, орындалу ұзақтығын,

1328.Білім беру мазмұны

Жауап: ғылыми білімдер, іскерліктер мендағдылар жүйесі

1329.Білім беру мазмұнын анықтайтын нормативтік құжаттар

Жауап: білім беру стандарты

1330.Білім берудегі инновациялық процестердің педагогикалық маңызды проблемасы Жауап: озық педагогикалық тəжірибені зерттеу, жинақтау жəне тарату

1331.Білімді іс-əрекет негізінде қабылдап, оның өмірмен жəне практикамен байланысын

тереңдетуді талап ететін оқытудың принципі

Жауап: белсенділік

1332.Білімнің педагогикалық аспектісітүсіндіру тəсілі

Жауап: Оқушыларға ғылымды оңтайлы

1333.Бірегей, жоғары сапалы жəне дана нəтижелер шығатын тұлғаралық жəне тұлға ішілік үдеріс

Жауап: шығармашылы

1334.Бітіруші түлектерге ұлттық біріңгай тестілеу өткізудегі бағалаудың мақсаты

Жауап: стандартты бақылау жəне орындау

1335.Блум таксономиясына сəйкес жаңа үлгідегі əртүрлі тəсілдермен элементтерді қиыстыру арқылы ақпаратты жүйелеу деңгейі

Жауап: жинақтау

1336.Бұл өлшемге тəн оқушыларда "қызығушылықты арттыру үшін қиынырақ ойын мен

тапсырмаларға ұмтылу" байқалады

Жауап: күрделілікке деген сүйспеншілік

1337Бұл үдеріс арқылы оқушылар түсіну, бақылау, оқу тəжірибесіне қадағалау қабілетін

дамытады

Жауап: метатану

1338.В.В.Давыдов бойынша оқу іс-əрекетінің басты нəтижесі

Жауап: теориялық сана мен ойлау

1339.Ғылыми - жаратылыс пəндері

Жауап: физика, математика, химия, биология

1340.Ғылыми білімді игеру, арнайы жəне жалпы білімділік іскерлік пен дағдыларды қалыптастыру оқытудың қай функциясына жатады

Жауап: білімділік

1341.Ғылыми педагогикалық тəжірибеге баға беруде басшылыққа алынатын жаңашылдық

Жауап: инновацияның негізгі критерийлері

1342.Дарынды жəне талантты балаларды анықтауда жоспарлауға көп уақыт жұмсап, бірақ жоспарды тез жүзеге асыра алуымен ерекшеленетін оқушының өлшемі

Жауап: ойлау қабілетінің жылдамдығы

1343.Дарынды жəне талантты балаларды анықтауды "өз білімін жетілдіру" өлшеміне сəйкес келетін балаларда көрініс табатын ерекшелік

Жауап: олар өздерінің оқуларын реттей алады

1344.Дарынды жəне талантты оқушылардың білімін жетілдіру бойынша қызметтің бірінші кезеңі (Ренцулли мен Райс)

Жауап: жалпы зерттеу жаттығулары

1345.Дарынды жəне талантты оқушылардың ынталандыруға қатысты сипаттамасын көрсетіңіз

Жауап: өзін-өзі сынайды, бағалай алады

1346.Дарынды, талантты балаларды тексеру парағы бойынша "Оқуда жəне проблемаларды шешуде балама шешімдерді көріп, қабылдай алады" деп анықталған өлшем

Жауап: икемділік

1347.Дəйектілікті дамытуда АКТ қолдану жəне оқыту аспектісінің мысалы

Жауап: Талдау жəне бағалау

1348.Дж.Флейвелл бойынша, оқушыға білмеген тапсырманы орындауға кеңес берілмегендіктен, оқушының қабілеті жетіп тұрса да, тапсырманы орындай алмауы

Жауап: өнімділік тапшылығы

1349.Дидактиканың нақты түсініктері

Жауап: сабақ беру, оқыту, білім беру, оқу

1350.Ең үздік оқушыларды анықтайтын өлшемдерінің ішінен икемділік сипаттамасына сəйкес келетінін көрсетіңізшешімдерді көріп, қабылдай алады

Жауап: тапсырманы орындауда балама

1351.Ең үздік оқушыларды анықтауға көмектесетін сипаттамалар ішінен "ақпаратты толықтырып, олардың қайшылықтарын анықтай алатын жəне оның мəніне тез жететін"мəселені шешу

Жауап: өлшем

1352.Ең үздік оқушыларды анықтаудағы "өз білімін жетілдіру" сенімді өлшемніңОлар өздерінің оқуларын реттей алады

Жауап: сипаттамасы

1353.Ең үздік оқушыларды анықтаудағы икемділік сенімді өлшемнің сипаттамасы басқаларға қарағанда ойлау

Жауап: қабілеттері жақсы ұйымдастырылған

1354.Есте сақтайтын ақпаратты танымал жерлермен байланыстырып елестетуге негізделген əдіс

Жауап: орын əдісі

1355.Əр сабаққа дайындалу үшін ең алдымен оның мақсатын анықтауды талап ететін принцип

Жауап: мақсаттылық

1356.Əрқайсысында анықталған тапсырмаларды шешетін əртүрлі жəне қайталанатын істердің көмегімен оқушылардың оқу іс - əрекетін басқару əдісі

Жауап: жаттығу

1357.Əрқашанда пайымдау, қорыту жəне дəлелдеуді талап ететін оқыту əдісі

Жауап: түсіндіру

1358.Жағымсыз істердің алдын алатын, өзінің жəне басқалардың алдында кінəлі сезінуге шақыратын əдіс

Жауап: жазалау

1359.Жазалау əдісі

Жауап: келеңсіз қылықтарды шектеп, тежеу үшін қолданылатын педагогикалық ықпал

1360.Жазалау əдістерін таңдауда ескеретін жағдайлар

Жауап: оқушының жасы

1361.Жаңа білімдерді, əдістерді жəне ережелерді түрлі нұсқада пайдалану таксономисының қай қадамына сəйкес

Жауап: Блумқолдану

1362.жаңа оқулықтың пəнді оқытудағы тиімділігін тəжірибе жүзінде сынақтан өткізудегі бағалау мақсаты

Жауап: бағдарлама мазмұнын бақылау

1363.Жарыс əдісі

Жауап: өз нəтижесін басқалармен салыстыра отырып, тұлға қасиеттерінқалыптастыру жəне бекіту

1364.Жаттап алынған білімді тексеруге арналған сұрақ

Жауап: төмен дəрежелі

1365.Жеке адамның қалыптасуындағы жетекші фактор

Жауап: отбасы

1366.Жеке балаға, сондай-ақ тұтас ұжымға тəрбиелік əсер етуге таңдаған əдістемелерді

жүзеге асрыатын білім, шеберлік, дағдылардың жиынтығы

Жауап: педагогикалық технология

1367.Жеке тəжірибенің дамуы, басқалар жасаған тəжірибені жəне ғылыми басылымдарды меңгеру, қателер мен сынақтар əдісі, эксперимент

Жауап: мектепті жаңарту жолдары

1368.Жеке тəжірибенің қағидалары, жалпы ережелер, ой мен ойлау, оқиға мен кейбір жағдайлар туралы еске алудың бір бөлігін айқындайтын жады түрі

Жауап: семантикалы

1369.Жеке тұлғаны дамыту, базалық мəдениетін қалыптастыруда негізгі құрал болып

табылады

Жауап: білім беру

1370.Жекелеп оқыту

Жауап: оқушылардың дербес ерекшеліктерінескере отырып оқыту процесінұйымдастыру

1371.Жетекші іс-əрекеті ойын болып табылатын жастық даму кезеңі

Жауап: мектепке дейінгі жас

1372.Жинақталған мəліметтерді талдау, саралау, жинақтау жəне бағалау сияқтыжұмыс жүретін жады түрі

Жауап: динамикалық үдерістер

1373.Жорамалдарды растау, тексеру үшін деректерді жинау АКТ қолдану мен оқыту аспектісінің мысалы болып табылады

Жауап: тестілеу жəне растау

1374.Зерттеу тəжірибелеріне сүйене отырып, педагогикалық жаңалықтардың мынадай Жауап: шығармашылықпен қолдану жаңашылдық, оптималдық, жоғары нəтижелілік, тəжірибедекритерийлері жиынтығын анықтауға боладымүмкіндігі

1375.Зерттеушілік əңгіме жүргізу кезінде оқушылардыңайтқандарын дəлелдейді

Жауап: əрекеті

1376.Идея қайталанады жəне жасалады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейтін əңгіме түрі Жауап: кумулятивтік əңгіме

1377.Инновациялық білім беру үдерісінің негізінде педагогиканың басты мəселесі

Жауап: педагогикалық тəжірибені зерттеу жəне психология мен педагогика ғылымының жетістіктерін тəжірибеге жеткізу

1378.Инновациялық педагогикалық технологиялар

Жауап: мұғалімдердің даралығын жетілдіру,оларға кəсіби іс – əрекет аумағында жаңашылдық тұрғысынаншығармашылықпен жұмыс істеугемүмкіндік беретін арнайы білім, білік жəне дағдның көмегімен меңгеру арқылы мұғалім шеберлігін қалыптастыру

1379.Инновациялық процестердің маңызды проблемасы ол

Жауап: Педагогикалық-психологиялықғылымдардың жетістігін практикаға енгізу

1380.Іс - əрекеттер арқылы дамитын білімді сақтау жадысы

Жауап: рəсімдік

1381.Іс - əрекетті зерттеу тəсіліндегі басты үрдіс

Жауап: сабақты зерттеу

1382.Іс - əрекетті зерттеуді жүзеге асыру айналымының бірінші қадамының мазмұны

Жауап: міндеттеме алу

1383.Компьютерлік бағдарламалауда құжаттарды ашу жəне мұрағаттау үдерістерін білуді

қамтитын білім саласы

Жауап: технологиялық білім

1384.Көру (визуальды), есту (аудиалды) құралдары арқылы оқушылардың сезім мүшелеріне əсер ететін оқыту принципі

Жауап: көрнекілік

1385.Курс тарауы аяқталғаннан кейін оқушылардың өз бетімен орындайтын лабораториялық жұмысының кешендісі

Жауап: практикумдар

1386.Қазақ балаларын оқыту, оларға білім беру мəселелерін көтерген кім

Жауап: Ы.Алтынсарин

1387.Қайта тəрбиелеу адамның қандай қасиеттерін жоюдан басталады

Жауап: жағымсыз

1388.Қалай жүгіру, шанышқыны қолдану, қаламмен жазу туралы білімімізді сақтауға жауап

беретін жады түрі

Жауап: рəсімдік

1389.Қоғамдық түрдегі тəрбие принципінің талаптары

Жауап: азаматты тəрбиелеу

1390.Қолдану ерекшелігі мен орнына байланысты жаңалық енгізудің түрлерітехнологиялық, əдістемелік,

Жауап: ұйымдастырушылық

1391.Құқықтық тəрбие негізі

Жауап: отбасы

1392.Құқықтық тəрбие нəтижелілігінің басты көрсеткіші болып табыладықұқықтық сананы қалыптастыру

Жауап: деңгейі

1393.Қызығушылықты арттыру үшін қиынырақ ойын мен тапсырмаларға ұмтылатын

оқушыға тəн өлшем

Жауап: күрделілікке деген сүйспеншілік

1394.Л.С.Выготский зерттеулерінің теориялық атауы

Жауап: мəдени-тарихи даму теориясы

1395.Л.Шульман құзырлы мұғалімге тəн үш белгіні көрсеткен. Соның бірі болып табылатын оқытудың тəжірибелік дағдыларының сипаттамасы

Жауап: оқушылардың білімін бағалау,

1396.Латын тілінен аударғанда "бағалау" термині

Жауап: ынталандыру, сабақты жоспарлау əдістемелерін меңгеруі

1397.М.Чиксентмихайдың "Өзіндік мақсат" сызбасы бойынша дағдысы жоғары оқушыға

төмен міндет қоюдың нəтижесі

Жауап: "білім алу"

1398.Мақсатты аудитория сипаты мен бағалау стратегияларын білуді қамтитын білім саласы

Жауап: зерігу

1399.Мектеп бітіруші түлектерге мемлекеттік емтихан өткізудегі бағалаудың мақсаты

Жауап: Педагогикалық білім

1400.Мектеп жағдайында пайдаланып, арнайы құралдармен жабдықталған кабинеттерде

мұғалімнің басшылығымен оқушылардың табиғи құбылыстарды, заттарды зерттеуін қамтитын оқыту əдісі

Жауап: стандартты бақылау жəне орындау

1401.Мектеп шеберханасында, оқу-тəжірибе участігінде, оқушылардың өндірістік

бригадаларында оқытуды іске асыруға бағытталған оқыту əдісі

Жауап: лабораториялық жұмыс

1402.Мектептен жəне сыныптан тыс тəрбие жұмыстарын ұйымдастырушының міндетінесабақ кестесін жасау

Жауап: практикалық жұмыстар

1403.Мемлекет саясатының өзекті мəселелерінің бірі жатпайды

Жауап: халыққа білім беру ісін жетілдіру

1404.Меңгерген білім мен өмірлік тəжірибе негізінде тез, нақты, саналы орындалатын

практикалық жəне теориялық іс-əрекетке даярлық

Жауап: білік

1405.Метатануды өлшеудің екінші өлшемі

Жауап: тапсырмаға бағытталған

1406.Мұғалім басты тұлға болу үшін оған қойылатын талаптарпедагогикалық əдеп жəне ұстаздық

Жауап: шеберлік

1407.Мұғалім іс-əрекетінің нəтижелілігі

Жауап: Тиімділігімен анықталады

1408.Мұғалім қызметіндегі оң нəтижелердің барынша тұрақтылығын білдіретін

педагогикалық инновацияның критерийі

Жауап: нəтижелілілк

1408.Мұғалім қызметіндегі сындырлы оқыту теориясына сəйкес маңызды басымдықтардың

бірі

Жауап: Оқушылардың сабақты қабылдау

1409.Мұғалім қызметінің инновациялық бағыттылығы

Жауап: ерекшеліктерін түсіну

1410.Мұғалім өз пəнінен оқушының тұлғасын қалыптастыру құралына, өзін - өзі тəрбиелеу,

өзін-өзі дамыту жəне өздігінен білім алу құралдарына айналдыра алатын білімдік деңгей Жауап: іс-əрекет пен мінез құлықты жүйелік- модельдеуші деңгей

1411.Мұғалім педагогикалық іс-əрекет құралдары мен тəсілдерін пайдалануда ескішілдік

танытатын стиль психологиялық-педагогикалық зерттеулердің нəтижесін педагогикалық қызметтің тəжірибесіне ендіру

Жауап: пайымдаушы-əдісқойлық стильі

1412.Мұғалім сабақты жоспарлауды

Жауап: əрбір жеке сабақтың тақырыптық жоспарға сəйкестігін нақтылаудан бастауды

1413.Мұғалім тəжірибесі аймағында білімді жетілдіруге бағытталған ынтымақтастықтағы

педагогикалық тəсіл

Жауап: сабақты зерттеу

1414.Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға жəне қадағалауға негіз болатын педагогикалық

іскерлік

Жауап: Оқушының оқу материалын меңгеру тереңдігін байқау

1415.Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға жəне қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік

Жауап: өзінің сабақты түсіндіруі мен қойған сұрақтарына оқушылардың жауабын

реакцияларын қабылдау

1416.Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға жəне қадағалауға негіз болатын педагогикалық

іскерлік

Жауап: балалардың психофизикалық күйлерін байқау

1417.Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға жəне қадағалауға негіз болатын педагогикалық

іскерлік

Жауап: оқушының жеке дара бейімділіктері мен қабілеттерін байқау

1418.Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға жəне қадағалауға негіз болатын педагогикалық

іскерлік

Жауап: оқушының материалды түсінуін, жұмыс қарқынын байқау

1419.Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға жəне қадағалауға негіз болатын педагогикалық

іскерлік

Жауап: сабақ барысында өзінің мінез – құлқы мен сөйлеуін қадағалау

1420.Мұғалімдердің белгілі бір тəсілді қалай дамытуға болатындығын анықтау мақсатында

оқушылардың оқу үдерісін зерделеуі

Жауап: сабақты зерттеу

1421.Мұғалімнің инновациялық іс - əрекеті

Жауап: озық педагогикалық тəжірибелерді оқу - тəрбие үрдісіне енгізу

1422.Мұғалімнің қандай жоспарында оқушылардың əртүрлі сыныптан тыс іс-əрекеттері

жəне басқа іс-шаралар көрсетіледі

Жауап: сынып жетекшісінің тəрбие жұмыс жоспарында

1423.Мұғалімнің озық педагогикалық тəжірибесінің жай тəжірибеден артықшылығы Жауап: логикасы, əдісі, тəсілі жағынан ерекше тиімді нəтиже береді

1424.Мұғалімнің сабаққа дайындығының бірінші кезеңі

Жауап: сабақтарды тақырып бойынша жоспарлау

1425.Мұғалімнің субъект, пəн жүргізуші, əдіскер, зерттеуші, оқушылардың іс-əрекетін

ұйымдастырушы ретінде қарастырылуы

Жауап: кəсіби педагогикалық позициялар

1426.Н.Мерсер балалардың сыныпта талқылау кезінде өз сөздерін дəйектеуінің үш түрін

анықтаған. Соның ішінде зерттеушілік əңгіме сипаттамасын көрсетіңіз

Жауап: ұсыныстар сын тұрғысынан ойлау арқылы жалғасады

1427.Н.Мерсер зерттеуіне сəйкес, қатысушылар өзгелер ұсынған қандай да болсын

идеяларды төзімділікпен тындайтын əңгіме түрі

Жауап: Кумулятивтік

1428.Н.Мерсердің зерттеуіне сəйкес, ұжымдық əңгіме түсіну мен білім беруге қол жеткізу

аясындағы табысты талқылауларда басымдыққа ие болатын əңгіменің түрі

Жауап: зерттеушілік əңгіме

1429.Нақты іс-қимылдар арқылы дамитын жəне əрекеттерді қалай орындау керектігі туралы білімді сақтайтын жадының түрі

Жауап: рəсімдік

1430.Нəтижеге қол жеткізуге мұғалім мен оқушының жұмсаған күшінің шығыны мен

қолданылған тəсілдерінің тиімділігін анықтайтын педагогикалық инновациялық критерий Жауап: оптималдық

1431.Озық тəжірибенің ең жоғарғы деңгейі

Жауап: жаңашылдық

1432.Ойын - тəрбиенің қай бөлімінің негізгі құралы

Жауап: ақыл - ой

1433.Оқу бағдарламасы, пəндік мазмұн қамтылатын жоспар

Жауап: ұзақ мерзімді жоспар

1434.Оқу пирамидасына сəйкес оқушылардың алған ақпаратты 30% есте сақтауына

көмектесетін тəсілді көрсетіңіз

Жауап: көрсетілім

1435.Оқу пирамидасына сəйкес оқушылардың алған ақпаратты 75% есте сақтауына

көмектесетін тəсілді көрсетіңіз

Жауап: тəжірибе жасау

1436.Оқу пирамидасына сəйкес оқушылардың алған ақпаратты есте сақтауы үшін ең тиімдісі

Жауап: өзгелерді оқыту

1437.Оқу сабақтарының стандартсыз формалары

Жауап: сабақ-конференция, панарама-сабақ,интеграцияланған сабақ

1438.Оқу үдерісінің қалай жүретінін басқалардан гөрі жақсы біліп, өздерінің оқуын реттей

алатын ең үздік оқушыны анықтайтын сенімді өлшем

Жауап: өз білімін жетілдіру

1439.Оқу үдерісінің қатысушыларына жетістіктері мен дамуы туралы хабарлау

Жауап: кері байланыс

1440.Оқу үдерісінің тиімділігін айқындайтын негізгі факторлардың бірібалалардың қалай оқитынын

Жауап: мұғалімнің түсінуі

1441.Оқу үдерісінің тиімділігін айқындаушы негізгі факторлардың бірі

Жауап: нені оқу керектігін түсіну

1442.Оқу үшін бағалаудың мақсаты

Жауап: табысқа жетуге бағыт беру

1443.Оқуға қызығуды ынталандыру əдісі - бұл

Жауап: танымдық ойындар

1444.Оқуда қолданылатын зерттеушліік əңгімеге тəн белгі

Жауап: əркімнің идеясы пайдалы деп саналғанмен, мұқият бағаланады

1445.Оқуды бағалаудың мақсаты

Жауап: баға қойып, нəтижені тіркеу

1446.Оқуды даралаудың шешуші критерий

Жауап: Білім алуда тəуелсіздікті қамтамасыз

Ету

1447.Оқулыққа қойылатын талаптар

Жауап: оқу материалдарының жоғары идеялық жəне ғылыми деңгейінде түсінікті болып баяндалуы

1448.Оқушы жетістіктерін белгіленген нормалармен немесе бірдей жастағы оқушылар

тобының қол жеткізген деңгейімен салыстырған соң қорытынды жасалады

Жауап: оқуды бағалау

1449.Оқушы қалай ойлайтынын, оқитынын қадағалау, бағалау, бақылау, осы ойлау

нəтижелерін кейін оқу үдерісінде саналы пайдалану үдерісі

Жауап: метатану

1450.Оқушыға тапсырманы орындауға кеңес берілмгендіктен, оқушының қабілеті жетіп

тұрса да, тапсырманы орындай алауы (Дж.Флейвелл)

Жауап: өнімділік тапшылығы

1451.Оқушылар бір - біріне сұрақ қойып, айтқандарын дəлелдейтін жəне өзара келісімге

жетуге тырысатын əңгіме түрі

Жауап: зертеушілік

1452.Оқушылар бір - бірінің үлесін сынамайтын жəне сындарлылыққа негізделетін əңгіме

түрі

Жауап: кумулятивтік

1453.Оқушылар жаңа білімді игеріп, өздерінің пікірін бекітіп, көзқарасын дəлелдеп шығуға

көмектесетін оқыту əдісі

Жауап: дискуссиялық

1454.Оқушылар жауап бергеннен кейін мұғалімнің кідіріс жасау уақытын ұлғайтуы Жауап: жауаптарын түзетуге, нақтылауға,дұрыстауға мүмкіндік береді

1455.Оқушылар іс - əрекетінің мазмұны мен түрінің олардың жасына, өмір тəжірибесіне,

күш-қуаты мен мүмкіндіктеріне сəйкес болуы

Жауап: Тəрбиенің оқушылардың жас жəне дербес ерекшеліктеріне сəйкестігі

1456.Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, идеяларын

дамытуға көмектесетін, тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар беріп отыратын сұрақ қою тəсілі

Жауап: түрткі болу

1457.Оқушыларда «өзіндік мақсатты» қалыптастыру жағдайында дағдылар мен міндеттердің сəйкес келуінің нəтижесі

Жауап: ағын

1458.Оқушыларды тұжырымдар жасай отырып, негізгі дереккөздерді салыстыру жəне

талқылауға жетелегенде дамитын сыни ойлау дағдысы

Жауап: қорытындылау

1459.Оқушылардың анағұрлым толық жауап беруіне, өз идеяларын дамытуына көмектесетін сұрақ тəсілі

Жауап: сынақтан өткізу

1460.Оқушылардың барлығына оқу ептілігі жəне білім, дағдыларын дамытуға мұғалімнің

қолайлы жағдай қалыптастыруы

Жауап: оқыту ортасын құру

1461.Оқушылардың барлық қорытындылары бағалап, болжамды көзқарастар мен

мүмкіндіктерді қарастыруын білдіретін сыни ойлау ерекшелігі

Жауап: сыңаржақтылықтың болмауы

1462.Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланылатын басқаға бағыттау, сұрақ қою

мысалын көрсетіңіз

Жауап: Көмектесе алатындар бар ма

1463.Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланылатын сынақтан өткізуде сұрақ қою мысалы

Жауап: осы ойыңызды дəлелдейтін мысал бар ма

1464.Оқушылардың кəсіби бағдарлығын анықтайтын əдістеме"Менің қалауым" дифференциалды-

Жауап: диагностикалық сауалнамасы

1465.Оқушылардың метатанымдық немесе өздігінен реттелетін оқуының алғышарты Жауап: мұғалімнің қолданған əдіс-тəсілі

1466. Оқушылардың нені білетіндігін жəне не істей алатындығын, сонымен қатар олар

қандай қиындықтармен кездесуі мүмкін екендігін анықтау үшін мұғалім өткізетін бағалау кезеңі

Жауап: қадағалау

1467.Оқушылардың өзін - өзі ынталандыра отырып, оқуға деген ұмтылыс пен

қызығушылықтарының пайда болуы

Жауап: ішкі уəж

1468.Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі ерекшеліктері «сыңаржақтылықтыңболмауына » сəйкес келетін сипаттама

Жауап: көзқарастардың барлығын қарастыру

1469.Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі ерекшеліктерінің бірі

Жауап: өзге идеяларды қабылдауға ашық

болуы

1470.Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі ерекшеліктерінің бірі "пайымға" тəнсипаттама

Жауап: дəлелдердің деңгейін, маңызын мойындау

1471.Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі ерекшеліктерінің бірі "тəртіпке" тəн сипаттама

Жауап: тиянақты, нақты жəне жан-жақты болуы

1472.Оқушылармен тұрақты араласатын, оларды дербестікке ынталандыратын мұғалімнің

стилі

Жауап: демократиялық

1473.Оқушыны бағалау үшін қорытынды жасау үдерісіОқушының жауабына сəйкес шешім

Жауап: қабылдау

1474.Оқушының білім алуын қолдау үшін қойылатын сынақтан өткізу сұрағы

Жауап: осы айтқандарыңызға мысал келтіре аласыз ба

1475.Оқушының жазалауға ұшырамау, нашар баға алмау үшін оқуы

Жауап: сыртқы уəж

1476.Оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау қажеттілігі

Жауап: оқушы өз жауабын түзетуге,нақтылауға мүмкіндік алады

1477.Оқушының сабаққа ықыласты болуы жəне өзін - өзі ынталандыруы

Жауап: ішкі уəж

1478.Оқушының сын тұрғысынан ойлауындағы "дəлелдерді талап етіп, кез келген дəлелді

есепке алып отыруын" көрсететін ерекшелігі

Жауап: ұтымдылық

1479.Оқып үйренуге деген уəжін қиынырақ, ойын мен тапсырмаларға ұмтылу арқылы

арттыратын оқушыны анықтайтын өлшем.

Жауап: күрделілікке деген сүйіспеншілік

1480.Оқыту барысында оқушылардың меңгеруі тиіс міндетті білім мазмұнының құрылымы Жауап: ғылыми білімдер, дағды,дүниетанымдық, адамгершілік, эстетикалық идеялар

1481.Оқыту əдістемесінің əдістемелік негіздері

Жауап: таным теориясы

1482.Оқыту əдістері анықталмайды

Жауап: оқушылардың қызығушылығымен

1483.Оқыту заңдылықтары мен құбылыстарына қатысты ілімдер мен оқыту ілімі

Жауап: дидактика

1484.Оқыту мазмұны оқушыларды объективті ғылыми дəйектермен, теориялармен,

заңдармен таныстырса жəне ғылымның қазіргі жағдайын көрсете алса, ол қай принципке жатады

Жауап: ғылымилық

1485.Оқыту принципінің мəні

Жауап: дидактикалық процесті ұйымдастырдағы жəне өткізудегі нормативті талаптар, жетекші идеялар

1486.Оқыту процесінде оқушылар меңгеруге тиіс іс - əрекеттер тəсілдері мен ғылыми білім,

білік жəне дағды жүйесі - бұл

Жауап: білім беру мазмұны

1467.Оқыту үдерісі кезінде ең үздік оқушыларды анықтауға арналған өлшемдерінің бірі

болып табылатын икемділік сипаттамасы

Жауап: тапсырманы орындауда балама шешімдерді көріп, қабылдай алады

1468.Оқытуда басшылыққа алатын идея, негізгі талап

Жауап: принцип

1469.Оқытудағы саналық пен белсенділік принципі немен сипатталады

Жауап: оқыту процесінде оқушылардың белсенді қатысуымен оқу материалын меңгерумен

1470.Оқытудағы тəжірибе үлгісі жəне ақпараттық - коммуникациялық технологиялар

көмегімен "бағалау жəне талдау" акспектілері арасындағы сəйкестік

Жауап: əртүрлі жұмыстарды салыстыру

1471.Оқытудағы тəжірибе үлгісі жəне ақпараттық - коммуникациялық технологиялар

көмегімен "көрсету" аспектілері арасындағы сəйкестікөлшеулерді қалай жүргізу керектігін

Жауап: көрсету

1472.Оқытудың ғылымилылық принципі

Жауап: оқушылардың дүниетанымдық көзқарасын қалыптастыратын ғылыми білімдер жүйесімен қарулану

1473.Оқытудың жаңа тəсілдерін əзірлеуде мұғалімдердің жаңа бастамасын жинақтауды

көздейтін сабақты зерттеу тəсілінің түйінді сипаты

Жауап: креативтілік

1474.Оқытудың мазмұнын, ұйымдастыру түрлерін, əдістерін, оқытудың мақсаты мен

заңдылықтарына сай анықтайтын қағидалар жүйесі

Жауап: дидактикалық принциптер

1478.Оқытудың мақсаты, оқушылардың білімдеріне, біліктері мен дағдыларына қойылатын

талаптар, олардың білімін бағалау жолдары, оқытудың түрлері мен əдістері туралы нұсқаулар, қажетті əдебиеттер қайда көрсетіледі

Жауап: оқу бағдарламасының құрамында

1479.Оқытудың негізгі компоненттері

Жауап: білім, іскерлік, дағды

1480.Оқытудың тəжірибе үлгісі жəне ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың

көмегімен "модельдеу" аспектілері арасындағы сəйкестік

Жауап: ықтимал əсерлерді имитациялау

1481.Оқытудың тиімділігін, сапасын жақсарту үшін оқушылардың білімдерінің толық,

терең, нақты қамтитын оқыту принципі

Жауап: беріктік

1482.Орта бірлесуден гөрі, бəсекеге бағытталатын əңгіменің түрі

Жауап: əңгіме - дебат

1483.Орта бірлесуден гөрі, бəсекеге бағытталған əңшіменің түрі

Жауап: Əңгіме - дебат

1484. Орта мерзімді жоспардың қызметі

Жауап: тізбектелген сабақтар жоспарын құру

1485.Орта мерзімді жоспарлауда оқу мақсаттарын қалыптастыру шараларын білуге

бағыттайтын негізгі сұрақтың бірі

Жауап: оқушылар нені білуге тиіс

1486.Орта мерзімді жоспарлауды қамтитын мазмұн

Жауап: тізбектелген сабақтар топтамасы

1487.Өзгелерден қарағанда жоспарлауға көп уақыт жұмсайды, бірақ жоспарды тез жүзеге

асыратын оқушыға сəйкес өлшем

Жауап: ойлау қабілетінің жылдамдығы

1488.Өзін - өзі тəрбиелеудің негізгі əдісі

Жауап: өзіндік талдау өзіндік бағалау, өзіндік бақылау, өзіндік жүзеге асу

1489.Өткен материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелеу

мақсатын көздейтін қарапайым сұрақ

Жауап: түрткі болу

1490.Өткен сабақты талдаудың негізгі мəселесі

Жауап: сабақтың дидактикалық жəне тəрбиелік міндеттері қалай шешіледі

1491.Падкаст жасаудың оқушылар үшін пайдасы

Жауап: сауаттылық дағдыларын жетілдіреді

1492.Педагогика ғылымының саласы

Жауап: Педагогика тарихы

1493.Педагогикалық жаңалықтарды жасау, оларды педагогикалық қауымдастықтың игеруі,

бағалануы, пайдалануы мен оқыту жəне тəрбиелеу практикасына ендіру үрдісі

Жауап: инновациялық

1494.Педагогикалық жаңалықтардың пайда болуы, олардың практикада игерілуі мен

пайдаланудың ортасы

Жауап: инновациялық орта

1495.Педагогикалық жаңалықты жасау, игеру жəне пайдалануға негізделген мұғалім қызметі

Жауап: инновациялық бағыттылығын көрсетеді

1496.Педагогикалық зерттеудің негізгі əдістерін білу мұғалімге не үшін қажет

Жауап: тəрбие мен оқытудың міндеттерін шешу үшін

1497.Педагогикалық процестің бағыттылық принципі

Жауап: оқыту мен тəрбие үйлесімділігіне ықпалы

1498.Педагогтың өз ішкі дүниесін түсіну, ұғыну, вербализациялау арқылы психологиялық

талдау жасау күйі

Жауап: педагогикалық рефлексия

1499.Педагогтың тұлғалық центрациясын психология саласында зерттеген ғалым

Жауап: А.Б.Оралов

1500.Пəн бойынша білімдерді, əдістерді жəне ережелерді түрлі нұсқада пайдалану Блум

таксономиясының қай қадамына сəйкес

Жауап: қолдану

1501.Пəн бойынша педагогикалық білімнің сипаттамасын көрсетіңіз

Жауап: ғылыми идеяларды оңтайлы түсіндіру əсілі

1502.Проблемалық ситуация

Жауап: бар білімге сүйене отырып тапсырманы шеше алмау немесе фактіні түсіндіре алмау қиыншылығының психологиялық

жағдайы

1503.Проблеманы шешуде дəстүрлі тəсілді қолдануды меңзейтін жəне нəтижесінде сол

тəріздес идеялар туындайтын ойлаудың түрі

Жауап: конвергентті

1504.Ренцулли мен Райстың дарынды жəне талантты оқушылардың білімін жетілдіру

моделінің үш кезеңі

Жауап: жетілдіру, үдеріс, нəтиже

1505.Рефлекциялаушы практиктің өзгеріп жатқан жағдайға сай əрекет ететін көмектесетін

үдеріс

Жауап: іс-əрекеттегі толғаныс

1506.Саабақты зерттеу (Lesson Study) үдерісінде топ мүшелерінің зерттеу сабағын

жоспарлауға дейінгі кезеңі

Жауап: Топ мүшелерінің бақылауға алынатын оқушыларды анықтауы

1507.Сабақ беруде пайдаланылатын тəсілдерін, жұмыс амалдарын ұғынуға бағытталған

мұғалімнің рефлекциялық іс - əрекеті

Жауап: сабақты психологиялық талдау

1508.Сабақ жоспарының соңғы кезеңі

Жауап: сабақты қорытындылау

1509.Сабаққа психологиялық талдау жасау ол

Жауап: мұғалімнің проективті – рефлексивті іс-əрекеті

1510.Сабақты жоспарлау жəне оны өткізу технологияларын дайындаудың бірінші бөлігі Жауап: сабақ мақсатын, оның əрбір қадамын терең ойластыру

1511.Сабақты жоспарлауда жəне оны өткізу технологияларын дайындауда өзара байланысты қанша бөлік бар

Жауап: 2

1512.Сабақты жоспарлауда мұғалім алдында қойылатын алғашқы сұрақ

Жауап: сабақтың мақсаты қандай

1513.Сабақты зертеу тобы зерттеу сабағынан кейін жүргізілетін талқылау құрылымының

соңғы кезеңінде қарастырылады

Жауап: Келесі сабақты зерттеуді жоспарлау

1514.Сабақты зерттеу (Lesson Study) тəсіліндегі ең басты үдеріс

Жауап: сабақты зерттеу

1515.Сабақты зерттеу тəсілінің аясын зерттеу сабағын жоспарлауда ерекше мəн беріледі Жауап: «Бақылаудағы» оқушылардың сабақта өтілетін материалды игеру

1516.Сабақты зерттеу тəсілінің демократиялық ерекшеліктерінің бірі

Жауап: мұғалім зерттеу барысында жинақтаған білімімен педагог қауыммен кеңінен бөлісе алады

1517.Сабақты зерттеу тəсілінің демократиялық ерекшеліктерінің бірі

Жауап: оқыту мен сабаққа берілген кез келген баға тұтас топ жұмысына қатысты

1518.Сабақты зерттеу тəсілінің қажеттілігі

Жауап: оқу сапасын арттыру

1519.Сабақты зерттеу тəсілінің тиімділігін көрсететін оқушылардың оқуы туралы деректерді жинауды көздейтін түйінді сипаты

Жауап: ғылыми дəлділік

1520.Сабақты зерттеу тобы зерттеу сабағынан кейін жүргізілетін талқылау құрылымына сай бірінші қарастырылады

Жауап: "бақыланатын" оқушылардың оқуы

1521. Сабақты зерттеу үдерісінде білім сапасын арттыратын белгілі бір тəсілді дамыту жолын анықтау үшін зерделенеді

Жауап: оқушылардың оқу үдерісі

1522. Сабақты зерттеуде зерттеу үшін жауапкершілік алады

Жауап: бүкіл зерттеу тобы

1523.Сабақты зерттеуді жүзеге асыратын педагогтар

Жауап: оқытудың жаңа тəсілін модельдейді

1524.Сабақты зерттеудің (Lesson Study) түйінді сипатының бірі

Жауап: креативтілік

1525.Сабақты психологиялық талдау - бұл

Жауап: мұғалімнің проективті - рефлексивті іс - əрекеті

1526.Сабақтың мазмұнын ойластырып алу...оқыту принципіне негізделеді

Жауап: бірізділік

1527.Сандық технологияны пайдалана отырып, деректердің орналасқан жерін анықтап, оны

түсіну, бағалау қабілеті

Жауап: ақпараттық сауаттылық

1528.Сандық технологияны пайдалана отырып, мəліметтердің орналасқан жерін анықтап,

оны түсіну, бағалау қабілеті

Жауап: педагогикалық сауаттылық

1529.Сендірудің маңызды əдісі

Жауап: өнеге - үлгі

1530.Сұрақ қойылғаннан кейінгі кідіріспен қатар, оқушының жауабын алғаннан кейін де

кідіріс жасау оқушыға мүмкіндік береді

Жауап: өз жауабын түзетуге, нақтылауға

1531.Сұрақты қарапайым етіп қою, өткен материалға оралу, ойға салу, дұрысын қабылдау

жəне толығырақ жауап беруге итермелейтін сұрақ тəсілі

Жауап: түрткі болу

1532.Сын тұрғысынан ойлау, қарым - қатынас жасау дағдыларын дамытудың негізгі тəсілі Жауап: дəлелдеу

1533.Сынақтан өткізу сұрағы

Жауап: осы айтқандарыңызға дəлел келтіре аласыз ба

1534. Сынып сағатына жатады

Жауап: форма

1535.Сыныпта талқылау кезінде өз сөзін дəйектеудің əңгіме - дебат түрі

Жауап: басқа адамдардың көзқарасын қабылдауды қаламайды

1536.Табитғат, қоғам, мəдениет, ойлау дамуының заңдылықтарын білуді талап ететін оқыту

принципі

Жауап: ғылымилылық

1537.Талдау, жинақтау деңгейіндегі тапсырмаларға бағытталған сұрақ

Жауап: жоғары дəрежелі

1538Танымдық үдерістерді білу, түсіну, реттеу

Жауап: метатану

1539.Танымдық, эмоционалдық жəне психомоторлық бағыттар бойынша оқушыларды оқыту мақсаттарының тізімін жасауға негізделген модель

Жауап: Блум таксономиясы

1540.Тəрбие əдісі ретінде жаттығудың мəне неде

Жауап: мінез - құлық нормалары мен ережелеріне сай тəрбиешінің əр түрлі іс əрекетті ұйымдастыру

1541.Тəрбие əдістеріне жатады

Жауап: əңгімелесу

1542.Тəрбие əдістерінің логикалық қатарынан қайсысына шектеу қоюға болады

Жауап: көрнекілік

1543.Тəрбие процесі көпфакторлы процесс

Жауап: объективті, субъективті

1544.Тəрбие процесі нəтижелігінің басты белгісі

Жауап: Тəрбиеленушілердің өз жас ерекшеліктеріне қарай мінез - құлыө нормаларын жəне ережелерін білу

1545.Тəрбие процесі нəтижелігінің маңызды сипаты

Жауап: тəрбиеленушілердің жас ерекшеліктері мен мінез-құлық ерекшеліктеріне

сəйкес білімі

1546.Тəрбие процесіндегі субъективті факторлар

Жауап: тұлғаның ішкі қажеттіліктерін білдіріп, тұлға қалыптасып, өмір сүретін объективті жағдай

1547.Тəрбие процесінің диалектикалық қайшылығы

Жауап: өзіндік алғашқы түсінігін өзіне қойылатын талаптар мен оларды орындау мүмкіндігі арасныда

1548.Тəрбие процесінің ерекшеліктері

Жауап: тəрбиелік іс-əрекеттер нəтижесінің мақсаттылығы, көпфакторлылығы, үздіксіздігі

1549.Тəрбие процесінің қиындықтары

Жауап: өзгерісті, динамикалық, қозғалмалы

1550.Тəрбие процессі

Жауап: сыртқы мақсат бағдарлы ықпал мен

тұлғаның өзін - өзі тəрбиелеуін кірістіре жүргізілетін тұлға қалыптастыру, дамыту процесі

1551.Тəрбие тəсілі

Жауап: жалпы əдістің бөлігі, жеке дара əрекет,нақты іс

1552.Тəрбиелік ықпалдардың тізбектілігі, жүйелілігі, беріктігі жəне үздіксіздік принципі Жауап: Əрбір бөліктері мен элементтері түгел бір тұтастықты құрайтын педагогикалық жүйе

1553.Тəрбиенің идеялылығы мен мақсаттылығы

Жауап: Тəрбиенің алдына қоғам болашағына берік сенімі бар азаматтарды қалыптастыру міндеті қойылады

1554.Тəрбиенің құрамды бөлігі

Жауап: дене тəрбиесі

1555.Тəрбиенің мақсаты

Жауап: жеке тұлғаны жан - жақты дамыту

1556.Тəрбиенің негізгі құрамдас бөліктері

Жауап: ақыл-ой, дене, адамгершілік, экономикалық, еңбек

1557.Тəрбиенің негізгі мақсаты

Жауап: жеке адамды қалыптастыру жəне оның жан-жақты толыққанды дамуын қамтамасыз ету

1558.Тəрбиенің объективті факторлары

Жауап: тұрмыстың шарттары, қоғамдық қатынастар

1559.Тəрбиенің өмірмен, еңбекпен, қоғам құрылысының тəжірибесімен байланыс принципіЖауап: қоғамның экономикалық, əлеуметтік жəне рухани қатынастарын, өмір шыңдығының моралі жəне əсемділікке көзқарасын тəрбие ісінде қолдану

1560.Толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетін

жəне тапсырманы орындау барысында бағдар беретін сұрақ

Жауап: сынақтан өткізу

1561.Топ бəсекелестікте болып, ортақ шешімге келе алмайтын əңгіме түрі

Жауап: əңгіме - дебат

1562.Тұлғаның білім алуында ақыл - ой үдерістеріне мəн беретін оқу тəсілі

Жауап: танымдық тəсіл

1563.Тұлғаның өмір жолында өзін – өзі дамытуына, мүмкіншілктеріне жете білуіне

бағытталған тұтас процесс

Жауап: білім беру

1564.Ұжымдық танымдық іс - əрекет формасына кірмейді

Жауап: оқушының сабақтағы жауабы

1565.Ұзақ мерзімді жадыда тəжірибелердің толық тізімі алғашқы болып сақталатын

компонент

Жауап: эпизодты

1566.Факультатив

Жауап: оқытудың қосымша формасы

1567.Эстетикалық білімнің негізін қалыптастырады

Жауап: оқу пəндері

1568Эстетикалық тəрбиенің міндеттері

Жауап: оқушылардың əсемдікті тануға орайласқан санасын, қасиетін, бағалау-эстетикалық қатынастарын ашу

1569.Эстетикалық ұғым, пайымдау тəрбиенің қай саласы

Жауап: эстетикалық

1570Этикалық əңгіме

Жауап: оқушылардың бойындағы белгілі қасиеттерді тəрбиелеу жоспарлы түрде өткізіледі

1571.Білім беру саласындағы біздің мақсатымызды анықтайтын болжам -

Жауап: Дәлел

1572.Метатануды анықтайды ...

Жауап: Ойлау, қатесін танып-білу, ойларды реттеу

1573. Оқушының өзекті даму деңгейі мен үлкендердің басшылығымен, жолдастарымен шешкен міндеттер арқылы анықталатын болжамды деңгей арасындағы қашықтық

Жауап: Жақын арадағы даму аймағы

1574. Мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға -

Жауап: Ұстаз

1575.Мұғалімнің ұстанымы -

Жауап: Шешім, ұсыныс, іс-әрекет

1576. «Мұғалімнің үш көмекшісі» ілімінің негізін салушы -

Жауап: Шульман

1577.Ойлауды дамыту туралы теория авторы -

Жауап: Пиаже

1578.«Үштік модельді» ұсынушы -

Жауап: Е. Р.Стернберг

1579.Көрінбейтін оқудың негізін қалаған -

Жауап: . Джон Хэтти

1580. Ынтаның иерархиялық моделін әзірлеген ғалым -

Жауап: А.Маслоу

1581. Дарын, қабілет және әлеуеттік шаманы толық көрсете білу-

Жауап: Өзін-өзі таныта білу

1582. «Мен» тұжырымдамасының авторы -

Жауап: К.Роджерс

1583. «Мен» тұжырымдамасының компоненттері -

Жауап: Эмоциялық, әлеуметтік, когнитивтік

1584. Диалог түрінде оқыту және оқушыларды ынталандыру және дамыту үшін әңгіме күшін қолдануға мүмкіндік береді деп айтқан -

Жауап: . Александер (2008)

1585. Баланы оқыту «сыртқы реттеу», «өзіндік реттеу» ілгерілеу үрдісінің авторы -

Жауап: М.Монтесори

1586. Оқушылар достық орнатуға, өзге адамдармен бірлесіп жұмыс істеуге , ересектердің көмегінсіз мәселені шешіп үйрену өзін-өзі реттеудің түріне жатады

Жауап: әлеуметтік

1587. Оқудың үш стратегияларын атап көрсеткен ғалым

Жауап: О. Милла

1588. Формативтік және жиынтық бағалау мақсаты арасындағы айырмашылық ...... жылдан бастап белгіленген, бірақ берілген екі терминнің мәнін нақты анықталмаған.

Жауап: 1960

1589 Аффект ұғымын анықтайды

Жауап: ұзақ уақытқа созылатын, шектен тыс реакция

1590 Өзін-өзі реттеуде ересектердің көмегінсіз жеке ресустарды табады.

Жауап: Ынталандырушылық

1591 Балалардың өзін-өзі реттелуі басталатын жас

Жауап: 3-4

1592 Мозаикалық (ДЖИКСО) стратегиясы бойынша оқушылардың атқаратын рөлдері

Жауап: төраға, хатшы, хронометражшы, баяндамашы

1593 Сабақтың негізгі кезеңдері

Жауап: кіріспе, тұсаукесер, негізгі бөлім, қорытынды

1594 СБТ дегеніміз –

Жауап: сыныпты бағалау техникасы

1595 Тікелей назар аударуға арналған ойлау құралын (ТНАОҚ) шығарған -

Жауап: Эдвард де Боно

1596. Мазмұнды оқу дегеніміз -

Жауап: оқу барысының әрбір қатысушысы үшін жайлы жағдай жасауды еңбасты мәселе ретінде қоятын оқу.

1597 Блум таксономиясы бойынша танымдық саланың 6 деңгейін өсу ретімен белгілеу.

А1) Білу

В3)Талдау

С4)Түсіну

D6) Бағалау

Е2) Қолдану

Ғ5) Синтездеу

1598. «Алты ойлау қалпағы» стратегиясының авторы

Жауап: Эдвард де Боно

1599 «Ақ ойлау қалпағы» нені білдіреді?

Жауап: белгілі немесе қажетті ақпаратқа назар аудару

1600.Оқуда қолданылатын әңгімелесу түрлерін табыңдар

Жауап: Әңгіме-дебат, Топтық, Зерттеушілік

1601. «Менің әдістеріммен мұғалім аз оқытады және көп қадағалайды» деген қанатты сөз -

Жауап: .Монтессори

1602. Бағалаутүрлері ...

Жауап: . 2

1603. Формативті бағалау дегеніміз -

Жауап: . Қалыптастырушы, күнделікті

1604. АКТ мұғалімге оқу барысында көмек көрсетуге арналған-

Жауап: . Әдістеме

1605. Ұжымдық және өзара білім алмасуға жағдай туғызатын, өз идеяларын еркін жеткізіп, бір-біріне өзара түсіністікке жетулеріне көмектесетін оқыту түрін -

Жауап: . Диалогтік оқыту

1606. Білім алу туралы шешімді қабылдау мақсатымен оқытудың нәтижелерін жүйелі түрде жинақтауға бағытталған қызмет -

Жауап: . Бағалау

1607. Метатану терминінің мағынасы -

Жауап: . Когнитивтік үдерістерді білу, түсіну және реттеу

1608. Оқу қабілетіне ықпал ететін ішкі фактор -

Жауап: . Сенімділік немесе қауіпсіздік

1609. Шульманның үш ілімі -

Жауап: . Кәсіби түсінік, сабақ берудің тәжірибелік дағдысы, кәсіби тұтастық

1610. Әңгімелесудің бес үлгісін шығарған –

Жауап: Нил Мерсе

1611. Кері байланыс және құрдастарының ескертулері тұрақты нәтижелерге қол жеткізуде мұғалімнің сынына қарағанда көп әсер етуі ықтимал екендігін айтқан зерттеушілер -

Жауап: Драхмэн мен Суэтс

1612 Бағалау жөнінде сәтті түсініктеме беру үшін жасалатын алты қадамын өсу ретімен көрсетіңіз.

A.        3Жетістікті анықтау

B.         5Берілген түсініктемеге қатысты оқушының ойлануы мен жауабы

C.         2Бастапқы жоспар дайындау

D.        6Деңгейлерін анықтау

E.         4Алдағы жұмыстарды жақсарту үшін мақсатты анықтау

F.          1Жетістік критерийлері туралы айту

1613 Жасыл ойлау қалпағы ... білдіреді.

Жауап: креативтілік, мүмкіндіктер, балама және жаңа идеяларды

1614Сыни тұрғыдан ойлау - ...

Жауап: ойлау туралы ойлау

1615 «Оқушы үнінің» белгілі жақтаушысы -

Жауап:           Джин Раддок

1616         Н.Мерсердің зерттеуіне сәйкес анықталған әңгімелесудің түрлерін анықта.

Жауап:       Әңгіме-дебат, топтық әңгіме, зерттеушілік әңгіме

1617.Көпіршелер дегеніміз...

Жауап: Оқушыға ЖАДА бойынша қолдау көрсетіп, біреудің көмегінсіз орындай алмайтын тапсырманы орындауға мүмкіндік беру үшін мұғалімдер ұсынатын интерактивті мүмкіндіктерді сипаттау үшін қолданылатын метафора.

1618Төменде берілген өнегелі даму теориясының негіздеу сатыларын ретімен жаз.

a)              Тұлғалық ерекшелену және өзара әрекеттесу

b)             Тілалғыштық және жазалану

c)              Тұлғааралық қатынастар

d)             Әмбебап қағидаттар

e)              Әлеуметтік тәртіпті қолдау

f)               Әлеумметік шарт және жеке құқықтар

1619.Төменде берілген Александрдың тәжірибесінде зерттелген диалогтың бес үлгісін жұптастыр.

a)    Механикалық есте сақтау 4. Ақпараттарды тарату

b)    Декламация 3. Оқушыға не істеу керектігін

c)    Нұсқаулық түсіндіру

d)    Талқылау 5. Қателіктер мен тәуекелдіктерді

e)    Диалог азайта отырып өзара түсіністікке

қол жеткізу.

1. Үнемі қайталап отыру

2. Тестілеу үшін дайындалған

сұрақтар арқылы жинақталған

білім мен ұғымды толықтыру

1620.Репродуктивті тәсілдер:

Жауап: Есте сақтау, жаттау, қайталау, барлық ақпарат ешбір өзгеріссіз оқушылармен жаңғыртылады.

1621.Әдістеме (методика) дегеніміз:

Жауап: Оқуға негізделген оқытудағы негізгі әдіс-тәсілдер.

1622..Оқытудың формалары:

Жауап: Таңдалған стратегиялар мен әдістемелердің сыртқы көрінісі.

1623Оқытудағы тәсілдер (приемы) :

Жауап: Сабақтағы іс-әрекеттің нақтылы элементтері.

1624 Білім беруді, әдістерді және осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін жақсарту

мүмкіндіктерін анықтауға бағытталған бағалау.

Жауап: Сабақтағы іс-әрекеттің нақтылы элементтері

1625.Ким Истон және Рон Рунидің зерттеу нәтижелеріне сипаттама жасаған оқушылардың саны

Жауап: 100-ден астам

1626. О.Малли 1985 жылы оқудың үш стратегиясын атап көрсекен -

Жауап: метакогнитивтік, когнитивтік, әлеуметтік

1627. Метасана терминінің авторы

Жауап: Флейвелл

1628.Қысқа мерзімді жадыны (жұмыс жадысы) ұсынған ғалым -

Жауап: Аткинсон мен Шифрин

1629.Ұзақ мерзімді жадының үш компонеттері -

Жауап: рәсімдік, эпизодтық, семантикалық

1630. Оқыту үшін бағалау -

Жауап: Білім алушылар өздерінің оқудың қандай сатысында тұрғанын, қандай бағытта даму керек екендігін анықтау үшін оқушылар мен олардың мұғалімдер қолданатын мәліметтерді іздеу және түсіндіру үдерісі

1631. «Деслексия» ұғымының мәні -

Жауап: еңбекке жарамсыздық

1632. Өзара іс-әрекет арқылы оқытудың құрамдас бөлшектеріне жатпайды -

Жауап: Практикалық зерттеу мен тәжірибе

1633. Оқу қабілетіне ықпал ететін сыртқы факторды тап.

Жауап: Өзара қарым-қатынас

1634. ООКД бағдарламасының негізін қалайтын қағидалар:

Жауап: оқыту табиғатын зерттеу, практикалық зерттеу мен тәжірибе, білімге көзқарастарын анықтау

1635 «Мета-анализ» дегеніміз -

Жауап: жинақтау, жалпылау, тексеру үшін қолданылатын статикалық әдіс (бастапқы зерттеу)

1636. «Интерпретация» терминінің мәні -

Жауап: Қызығушылық тудыратын, яғни ерекше дағдылар, көзқарастар немесе әртүрлі білім берудің түрлі жолдары

1637. Оқытуды бағалау деген -

Жауап: Оқушы қазіргі уақытта не оқып білгенін жинақтау

1638. Қалыптастырушы (формативті) бағалау -

Жауап: оқушылардың әрбір критерий бойынша жетістіктерінің толық түсіндірмесі және оларға сәйкес ұпайлар саны.

1639. «Дескриптор» ұғымының мәні -

Жауап: нақты ұпайдың жетістік деңгейі туралы түсіндірме.

1640. Альма не себептен өзінің білімін көрсетерде қиналады?

Жауап: сенімсіздігінен

1641. «Өз тәртібі мен өзгенің тәртібі туралы және оның салдары туралы айта алады» (TrHW2_DH_video01). Өзін-өзі реттеудің қай аспектісі -

Жауап: эмоциялық

1642. «Диалог - сабақта оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар, білім деңгейініңөсуіне үлес қосады» - деген пікірді айтқан -

Жауап: Мерсер, Литлтон (2007)

1643. «Тіл қаншалықты қолданылса, оқушылардың білім алуына сонша әсер етеді» деген пікір -

Жауап: Барнс (1971)

1644. Кеңістік, уақыт және сандық аспектілерді қамтитын кезеңдерін анықтайтын ойлауды дамыту теориясын жазған -

Жауап: Жан Пиаже

1645. Мазмұнды оқу дегеніміз -

Жауап: оқу барысының әрбір қатысушысы үшін жайлы жағдай жасауды ең

басты мәселе ретінде қоятын оқу.

1646. 1985 жылы оқудың үш стратегиясы бар деп айтқан зерттеуші -

Жауап: Малли

1647. Гриффис 1985 жылы стратегияның өзіндік 6 ерекшелігін бөліп

көрсеткен. Олар қандай ерекшеліктер -

Жауап: барлық жауап дұрыс

1648. ООҚД – бағдарламасының негізін қалайтын үш негізгі қағидаттар -

Жауап: барлық жауап дұрыс

1649. Өзін-өзі реттеудің аспектісі -

Жауап: 4

1650. «Балмұздақ жасау» бейнеролигі өзін-өзі реттеудің қай аспектісіне

қатысты -

Жауап: әлеуметтік

1651. 1956 жылы Блум әзірлеген ойлау ұшбұрышы мен ойлау дағдылары -

Жауап: барлық жауап дұрыс.

1652. «Маршурт картасын» жасап, пайдаланған мұғалім -

Жауап: Блум

1653. 800 мета-анализдің синтезін жасаған ғалым -

Жауап: Джон Хэтти

1654. Зерттеушілік синтез дегеніміз -

Жауап: түбегейлі шешім қабылдауға мүмкіндік беретін, қолда бар шынайы нақты

деректердің жүйелі қорытындысы.

1655. Мінсіз оқушының қасиеттері -

Жауап: барлық жауап дұрыс.

1656. Сананың әдеттерін әзірлеген ғалым -

Жауап: Арт Коста

1657. Сананың неше әдеті бар?

Жауап: 16

1658. Таксономия дегеніміз -

Жауап: орналасу, құрылыс, тәртіп, заң.

1659.Ынтаның иерархиялық моделін әзірлеген -

Жауап: Авраам Маслоу

1660.   Білім алуды үйретудің қозғаушы күші -

Жауап: Метатану

1661.  Метатану терминінің авторы -

Жауап: Флейвелл

1662.  Джон Дьюи мен Дональд Шонның еңбектерінен туған ұғым -

Жауап: Рефлективтік практик

1663.  Бағалау арқылы оқытуды жақсартудың факторлары -

Жауап: 5

1664.Оқушының қажеттілігін қанағаттандыру үшін маршрут картасын жасаған Рейчел Футо өмір ойы оқудың бес қағидатын сақтады:

Жауап: Дайындық, тапқырлық,икемділік, жауапкершілік,рефлексия

1665.Қысқа мерзімді жадының кейінгі атауы (Аткинсон мен Шифрин):

Жауап: Жұмыс жадысы

1666.Ұзақ мерзімді жадының компоненттерін сәйкестендіріңіз:

a)              Рәсімдік жады - АС

b)             Эпизодтық жады - ВВ

c)              Семантикалық жады - СА

Ең соңғы және тең мәнді емес аспектісі;

Тәжірибенің толық тізімі алғашқы болып сақталатын жүйе;

Әрекеттерді қалай орындау керектігі туралы;

1667.Тұлғаның өзін-өзі тануы және өз когнитивтік үдерістері мен стратегиясын қарастыру:

Жауап: Метасана

1668.Выготский оқушылар ЖАДА оқыған кезінде .... даму жақсарады деп нақтылайды.

Жауап: Когнитивтік даму

1669.Мерсердің және Ходжкинсонның (2008 ж.) кейінірек жасаған зерттеуі оқыту үдерісінде диалогтің басты рөлін белгілеу жөніндегі ... бұрынғы жұмысына негізделген.

Жауап: Барнстың

1670. «Оқытудағы әңгімелесу - қарым-қатынас жасаудың бірсарынды емес, керісінше, идеялар екіжақты бағытта жүре отырып, осының негізінде оқушының білім алуы жүретін өзара байланысты үдеріс». Дәйексөз авторы -

Барнс

Жауап: Мерсер

1671 «Мен» тұжырымдамасының авторы және білім берудің қисын мен интуиция, зияткерлік пен сезімді қамтитыны туралы идеяны өрбітуші -

Жауап: К.Роджерс

1672.Ең үздік оқушыларды анықтайтын сенімді өлшемдерді зерттеулер нәтижесінде негіздеген -

Жауап: Фриман

1673.Мұғалімдер ұсынатын интерактивті мүмкіндіктерді сипаттау үшін қолданылатын метафора:

Жауап: Көпіршелер

1674.Оқытудағы гуманистік тәсілдің негізін қалаушылар -

Жауап: Маслоу мен Роджерс

1675.Аксерлерация

Жауап: .Оқушының оқу бағдарламасына сай тез дамуы

1676 Оқытудың қосалқы құралдары туралы білім -

Жауап: Технологиялық білімдер

1677.Метатанудың маңызды аспектісі -

Жауап: Өз бетінше даму және жұмыс істеу

1678.Мұғалімге тән белгілер - «үш көмекші» кімнің ілімі -

Жауап: Шульман

1679.Дж. Хэтти енгізген тәсіл:

Жауап: Сындарлы теориялық оқытуға негізделген тәсіл

1680.Метасарапшы Джон Хэттидің зерттеу объектісі:

Жауап: Мектепке дейінгі жастағы балалар

1681Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқу модулі білім берудің тағы қай модулімен сәйкес -

Жауап: Оқуды бағалау және оқыту үшін бағалау және талантты, дарынды балалармен жұмыс

1682. Блумның білім игеруге бағытталған алты қадамы -

Жауап: білу, түсіну, қолдау, талдау, жинақтау, бағалау.

1683. Бағалаудың түрі -

Жауап: 2

1684. Метатану дегеніміз -

Жауап: оқушылардың саналы білім алуы мен ойлауын дамытуға ықпал ететін бірқатар үдерістерге қатысты қолданылатын термин.

1685. Оқушылар өздерінің «ЖАДА» жұмыс істесе, жақсаратындығын айтқан ғалым -

Жауап: Л.Выготский

1686.  Әлемдік тәжірибеде қолданылып отырған сындарлы теориялық оқытуға негізделген тәсіл –

Жауап: Пәнді терең түсіну қабілетін дамыту және алған білімдерін пайдалана алуын қамтамасыз ету

1687.            Зерттеушілер мұғалімнің бойындағы қандай құндылықты бәрінен жоғары қойып отыр?

Жауап: Сенім

1688Шульманның «үш көмекші» деп атаған қасиеттері:

Жауап: Бас, қол, жүрек;

1689.Жеті модульді атап беріңіз:

1.Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер

2. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету.

3. Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау

4. Оқыту мен оқуда АКТ-ны пайдалану

5. Талантты және дарынды балаларды оқыту

6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай оқыту

7. Оқытуды басқару және көшбасшылық

1690.Төменде көрсетілген білім алудың санаттарының ішіндегі маңызды екеуін белгілеңіз -

Жауап: Білім алу – мағынаны ұғыну мен оның мәнін анықтау ретінде

Білім алу – шынайылықты өзгеше түсіну және түсіндіру ретінде

1691.Адамдар қалай білім алатынын түсіну: «теориялық экспедициялардың» өн бойында ең ұзақ болатын топ -

Жауап: Когнитивті психологтар

1692.Жан Пиаженің теориясы -

Жауап: Ойлауды дамыту теориясы

1693.Роберт Стернбергтің анықтама бойынша зияткерлік дегеніміз:

Жауап: Тұлғаның қоршаған орта өзгерістерін жеңе білуі

1694.Ауызша және тұжырымдамалық білімнің сақталуына жауап беретін мидың бөлігі -

Жауап: Самай бөліктері

1695.Нейроғылыми зерттеулер анықтағандай есте сақтау жадылары -

Жауап: Қысқа және ұзақ мерзімді жұмыс жадысы

1696.Есте сақтаудың тиімді әдісі -

Жауап: «Нақтылайтын» өңдеу

1697.Loci әдісінің қолданылу аясы -

Жауап: Есте сақтауды жақсарту үшін

1698.Маслоудың қажеттіліктер иерархиясындағы ең жоғары деңгейін белгілеңіз:

Жауап: Өзін-өзін таныта білу;

1699Карл Роджерстің «Мен» түжырымдамасы – бұл ... үйлесімі:

Жауап: Аффективті, әлеуметтік, когнитивті

1700.Бандураның өзіндік тиімділікті қалыптастыруға ықпал ететін 4 факторды ерекшеледі -

Жауап: Тәжірибе, жанама тәжірибе, әлеуметтік сенім, физиологиялық факторлар

1701.Лев Выготскийдің әлеуметтік-мәдени теориясы -

Жауап: Жақын арадағы даму аумағы

1702.Метатану дегеніміз -

Жауап: Индивид қалай ойлайтынын, оқитынын қадағалау, бағалау және өзгерту қабілеті

1703.Сыныптағы оқу үдерісінің пайдасын айқындайтын 4 фактор берілген, 5-ші қате нұсқасы -

Жауап: Сыни көзқарасының болуы

1704.Сыныпта тіл қаншалықты қолданылса, оқушылардың білім алуына соншалықты әсер ететі деп айтқан ғалым -

Жауап: Барнс

1705. Мерсердің зерттеуіне сәйкес, әңгімелесудің түрі -

Жауап: барлығы да дұрыс

1706. Оқушының білім алуын қолдау үшін сұрақ қоюдың түрлері -

Жауап: түрткі болу, сынақтан өткізу, қайта бағыттау;

1707. «Қалай оқу керектігін үйрету» модулінің атауы -

Жауап: Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер;

1708. Флейвелл бойынша метатануды өлшеудің құрылымы:

Жауап: жоғарыдағылардың бәрі дұрыс.

1709. Метатанудың негізгі аспектісі -

Жауап: өз бетінше жұмыс істеуі және дамуы ниеті;

1710. Өздігінен реттелетін білім алудың үш элементі келтірілген, қате нұсқасын белгілеңіз -

Жауап: Өзіне баға қоя ала білу білігі;

1711.Сыни тұрғыдан ойлаудың сипаты –

Жауап: «Ойлау туралы ойлану»;

1712. Сыни тұрғыдан ойлау дегеніміз:

Жауап: Нұсқалардың барлығы дұрыс.

1713. «Білім алуды үйретудің» қозғаушы күші -

Жауап: метатану

1714. Мұғалім оқушыларда ... деп атайтын қасиеттердің болуына

жағдай жасауға тырысуға тиіс:

Жауап: ішкі уәж және өзіндік мақсат

1715. Метатану әдістерін игерген оқушылар…

Жауап: мұғалімдермен тең әрекеттеседі

1716.Сындарлы оқытудың мақсаты:

Жауап: алған білімдерін сыныптан тыс жерде, кез-келген жағдайда тиімді

пайдалану

1717Когнитивті психология әлемінде ойлауды дамыту теориясы тұрғысынан басымдыққа ие болған жылдары мен зерттеушінің аты-жөні:

Жауап: 1960 жылдары Жан Пиажен

1718. Авраам Маслоу 1968 жылы зерттеген қажеттіліктер иерархиясын деңгейге бөліп қарастырған саны:

Жауап: бес деңгейге бөліп қарастырды

1719. «Мұғалімге арналған нұсқаулықтан алынған» мәтінді оқыңыз:

2010ж. орта мектеп жасындағы оқушылардың он алты жеке тобының жазғы семестрі ішінде өздерінің көзқарастары бойынша «тиімді оқыту» не екенін анықтау үшін шағын топтарда сауал жасалды.

Атап айтқанда, «қызықты оқыту» деген сөз тіркесімен не айтқысы келетінін анықтауға тырыстық. Сабаққа қатысуды Дарема мектептеріндегі негізгі мектеп бөлімдерінің маманы арнайы оқу инспекторы жүзеге асырды.

Біздің әңгімеміз екі әртүрлі блок бойынша өткізілді.

Әңгімелесу шарасының екі блогын да Дарема білім беруді дамыту қызметінің мүшелері өткізді. Осындй сапарлардың мақсаты жалпы алғанда бөлімнің даму бағыттары мен әлеуеті туралы суммативтік және формативтік кері байланы салу болды. Оқу күні ішінде оқушылардың топтары белгілі бір пән бойынша оқыту туралы пікір алмасу үшін кездесіп отырды.

Жүргізілген зерттеудің негізіндегі қолданған әдісті анықтаңыз:

Жауап: өздерінің пікірімен сәйкес келетін, сөз орамдарымен, сауал өткізген кісінің түсіндіргенімен емес, өздерінің пікірін қарастырғаны

1720. Мұғалім қазақ тілі сабағында зат есімнен құралған сөз тіркестерін беріп, сөйлем құрауды ұсынды...

Мұнда ойлаудың қандай түрін дамытты:

Жауап: Қолдану (білімді пайдалану)

1721. Бұл ғалым «мен» тұжырымдамасын және жеке тұлғамен, оның тәжірибесімен қарым – қатынас жасау маңыздылығын дамытты, сондай – ақ білім берудің қисын мен интуиция, зияткерлік пен сезімді қамтитыны туралы идеяны өрбітті.

Жауап: . Роджерс

1722. Орта білім беру жүйесінде әлемдік жоғарғы деңгейге қол жеткізген анағұрлым танымал білім беру әдістемелері арасында сындарлы (конструктивті) теориялық оқытуға негізделген тәсілін кең таратқан ғалымды атаңыз....

Жауап: . Хетти 2009

1723.Оқушының өз бетінше шешкен міндеттердің көмегімен анықталған өзекті даму деңгейі мен үлкендердің басшылығымен және анағұрлым қабілетті жолдастарымен бірігіп шешілген міндеттер арқылы анықталатын болжамды даму деңгейі арасындағы қашықтыққа берген Выготскийдің атауы

Жауап: . Жақын арадағы даму аймағы

1724.......... – бақылаудың, тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға және синтездеуге бағытталған пәндік шешім.

Жауап: . Сыни тұрғыдан ойлау

1725........... – одан арғы білім алу туралы шешімді қабылдау мақсатымен оқытудың нәтижелерін жүйелі түрде жиынтықтауға бағытталған қызметті белгілеу үшін қолданылатын термин.

Жауап: . Оқыту

1726. О'Малли оқудың 3 стратегиясын көрсеткен жыл -

Жауап: 1985 ж

1727. Ойлау дағдыларының деңейі – ойлау үшбұрышын 1956 жылы әзірлеген автор -

Жауап: Блум

1728. Маршрут картаның негізгі қағидалары:

Жауап: дайындық, тапқырлық, икемділік, жауапкершілік, рефлексия

1729. «... 10 сыныптағы ең нашар оқушылардың бірі болып табылады. Сондай-ақ, ол өзінің нашар оқу үлгерімі мен сабақта ештеңе түсінбейтіндігі арасындағы байланысты жасырғысы келеді. Өкінішке қарай, ақымақ болып көрінбеу үшін ол қолданатын стратегиялар сабағын жақсартуға кедергі келтіреді». ... оқушының сипаттамасы келтірілген

Жауап: Дайв

1730. Мазмұнды оқу дегеніміз не?

Жауап: Мазмұнды оқу – бұл оқу барысының әрбір қатысушысы үшін жайлы жағдай жасауды ең басты мәселе ретінде қоятын оқу түрі.

1731.Ванг және басқалар (2004) «Біз өзгермейтіндік» деген ұғым жоқ деп ойлаймыз, негізгі құзіреттер әрбір бала үшін жарамды.Сонымен қатар когнитивтік құзыреттер бала ұйымдастырушылық қызметке қатысатын белгілі бір мәдениеттерге, әлеуметтік және физикалық жағдайларға, сондай - ақ бала қабылдайтын талаптарға сәйкес-

Жауап: мәдени – әлеуметтік

1732. « Эксперементальды» оқыту немесе «жаңалық ашу жолымен оқыту» идеясын өмірге әкелген когнетивтік психолог әрі теоретик?

Жауап: Джером Брунер

1733. Оқушының танымдық қабілеттері шегіндегі оқудағы кедергілердің үлгісі қалай аталады?

Жауап: диспракция

1734. Төменде берілген стратегиялардың ішінен Гриффистің (1985 ж) стратегияларының ерекше түрінің бірін көрсетіңіз.

Жауап: мақсатқа бағытталғандық

1735. Стенxауздың пікірінше, «қандай іс-әрекет басқалармен көңілді және жемісті өзара әрекет ету арқылы тәжірбиені байытуға» тиіс?

Жауап: ойлану

1736. Тулвингтің зерттеулері бойынша адамның оқиғаларды, белгілі бір тәжірибеден шығаратын ойларын, идеяларды, қағидаттар мен қағидаларды, тұжырымдамаларды есте сақтауға қатысатын жадының түрі:

Жауап: семантикалық жады

1737. Тұлғаның танымдық үдерісіне жатпайтын қасиет

Жауап: ойлау

1738.Оқушының оқу үдерісіндегі жасайтын әрекеті, ақыл- ой қабілеттілігі және физикалық мінез-құлқы Гриффис атап көрсеткен стратегияның 6 ерекшелігінің қайсысына жатады?

Жауап: таңдаушылдық

1739. Қандай стратегияда орындалған іс-әрекет Марта Бронсон айқындаған өзін-өзі реттеудің 4 саласының бірі – эмоциялық реттеуге жатады?

Жауап: Алға басуды бақылау және тиісті тәсілмен көмек іздеу.

1740. Мұғалім мен оқушының өзара қарым-қатынасында оқушының белсенділігі жоғары болатын оқуға бағытталған іс-әрекетті табыңыз.

Жауап: Оқушы белсенді серіктес болып табылады.

1741.Кәсіби тұтастық дегеніміз не?

Жауап: Мұғалімдер ұстаз мамандығының этикалық және моральдік құндылықтарын ұстануы;

1742. Когнитивті ойлауды дамыту теориясын зерттеген педагог.

Жауап: Пиаже

1743 Білім алуда қандай бағалау аса пайдалы

Жауап: формативтік

1744. 5 «А» сыныбының оқушысы Маратқа тапсырма берілді. Оқушыға «алмұрт» деген сөз айтылады, ол затты көзді жұмып тұрып, қайда тұрғанын, бөлмедегі заттарға шолу жасап, барлық заттарды қайталап шықты. Ол көзін ашқаннан кейін де мұғалім заттарды қайтадан сұрады. Мұғалім бұл тапсырма арқылы оқушының қандай қабілетіне назар аударды.

Жауап: когнитивті

1745.Мадидің анасы күнделікті жұмыстан шаршап келеді. Ол өзінің ұлына: «Сен, тыныш отырсаң, мен саған құрастыратын ойыншық сатып беремін», - дейді. Анасы кешке жұмыстан келгенде, Мади анасынан «Құрастыратын лото ойынын алып келдіңіз бе?»,- деп сұрайды. Анасы ұмытып кетеді. Екі күн өтті анасы әлі ол ойыншықты баласына алып берген жоқ. Балаға жалған уәдемен алдап келеді. Өзін – өзі сыйлауда Бандураның өзіндік тиімділікті қалыптастыруға ықпал ететін факторларының бірі:

Жауап: Тәжірибе - Қол жеткізілген нәтиже

1-нұсқа

 • Адамдардың қалай білім алатынын түсіндіретін: «теориялық экспедициялардың» негізгі бағыттарына мына оқу теориясы жатпайды -

А) Әлеуметтік психология

Б) Аффективтік теория

В) Неврология

Г) Когнитивті психология

Д) Этнопсихология

 • Тесті сәйкестендір:

А) Говард Гарднер 1. «Мен» тұжырымдамасы -

Б) Жан Пиаже 2. «Жады» есте сақтау -

В) Бандура 3. Құзырлы оқу мен табысты оқу -

Г) Лев Выготский 4. Өзіндік тиімділік компонеттері -

Д) Хельгой Нойс 5. Метатаным -

Е) Флейвелл 6. ЖАДА -

Ж) Шульман 7. Ойлауды (когнитивтік) теориясы -

З) Маслоу 8. Интеллект теориясы -

 • Ең үздік оқушыны анықтайтын сенімді критерийлерді ұсынған теоретиктер -

А) Мерсер мен Александер

Б) Монтгомери мен Фриман

В) Гарднер мен Стеренберг

Г) Мишра мен Келер

Д) Велс пен Вуд

 • Ерте жастағы оқушылар метатануға қабілетті болады ...

А) иә Б) жоқ

 • Тесті сәйкестендір:

А) Интерпретация

Б) Көпіршелер

В) өзін-өзі бақылау

Г) мнемоника

Д) Кумулятивтік әңгіме

Е) Рефлектитвік білім беру

Ж) кейс стадиялар

Е) сұрақ қою техникалары

1.Lociәдісі есте сақтау керек ақпаратты танымал жерлермен байланыстыру -

2. оқушылар бір-бірінің ісін сынамайды және сындарлыққа негізделді -

3. Бағалаудағы өлшем немесе логикалық қорытыңды -

4. Индивидтің өзіне деген шынайы түсінігін қалыптастыру

5. Білім берудегі жағдайлар қарастырылғаннан кейін, оқушы мен мұғалім арасында ынтымақтастық орнатудағы интерактивтік мүмкіндіктерді сипаттайтын метафора.

6. білім беруді диалогтық тәсіл арқылы дамытудағы сұрақтар

7. кеңейтілген тапсырмалар -

8. Баланың не үйренгені туралы сыни жақтан ойлануы -

 • Талантты және дарынды балаларды оқыту үшін инклюзивті тәсілді пайдалануға болады ...

А) жоқ, мүмкіндігі шектеулі балаларға ғана қолданады

Б) иә, қолданады

В) Барлық балалардың әлеуетін дамытуға қолданады

Г) оқыту теориясына қатысы жоқ

 • Метасана терминін 1979 ж. енгізген зерттеуші практик -

А) Флейвелл Б) Флавелл

 • Метатану терминін 1976 ж. еңгізген зерттеуші практик -

А) Флейвелл Б) Флавелл

 • Үш білім саласы арасында өзара байланысты іске асыруға қабілетті мұғалім жоғары деңгейдегі кәсіпқой мұғалім. Бұл - ... білім салалары.

А) қалай оқу керектігін үйрету және оқу үшін үйрету

Б) пәндік, педагогикалық, мазмұндық

В) пәндік, педагогикалық, мазмұндық

Г) теориялық және тәжірибелік білім

 • Бағалаудың мақсаты мұғалімнің тесттілеуді қандай мақсатта және қалай өткізу керек екендігі туралы түсінігіне негізделмейді.

А) иә б) жоқ

 • Кері байланыс бұл:

А) ынталандыру В) сыни ойлау Г) метатану

Б) өздігіннен реттелу Д) уәж

 • Тестті сәйкестендір:

А) тактикалық оқу

Б) тәуелсіз оқи білу

В) көрінбей оқыту

Г) тікелей оқыту

Д) интерактивті оқыту

Е) мазмұнды оқу

Ж) бірлескен оқу

1. бұл оқу барысында әрбір қатысушысы үшін жайлы жағдай жасауда ең басты мәселе етіп қоятын оқу

2. балалардың ересектердің көмегінсіз өздігінше білім алып оқуы

3. өзара іс әрекет арқылы оқыту

4. интерактивті және ынтымақтастықтыққа дайын болу оқуы;

5.Тесттілеу барысында оң нәтижеге жету үшін материалды меңгеру бағасын көздейтін оқу;

6. оқытудың дәстүрлі оқуы;

7. қарқынды дамып жатқан өмір жағдайындағы үздіксіз білім алу қажеттілігі;

 • Ажырату, саралау, үміт арту, даулау, жатқызу, салыстыру, тәжірбиеден өткізу, қарама қарсы қою, зерделеу қолданатын сұрақ үлгілері ойлаудың ... деңгейін көрсетеді.

А) білу және түсіну Г) жинақтау

Б) қолдану В) талдау д) бағалау

 • Қайта қарастыру, сәйкестендіру, талқылау, тарту, түсіндіру, әңгімелеу, еске түсіру, атау, әңгімелеу, ұсыну, табу, мақұлдау қолданатын сұрақ үлгілері ойлаудың ... деңгейін көрсетеді.

А) білу және түсіну Г) жинақтау

Б) қолдану В) талдау д) бағалау

 • Көрсету, тағайындау, орындау, суреттеу, пайдалану, айналысу қолданатын сұрақ үлгілері ойлаудың ... деңгейін көрсетеді.

А) білу және түсіну Г) жинақтау

Б) қолдану В) талдау д) бағалау

16. Жорамалдау, таңдау, баға қою, анықтау, санау, өлшеу, айыптау қолданатын сұрақ үлгілері ойлаудың ... деңгейін көрсетеді.

А) білу және түсіну

Б) қолдану

В) талдау

Г) жинақтау

Д) бағалау

17. Тұжырымдау, оқыту, әзірлеу, дамыту, қайта анықтау, ұсыныс жасау қолданатын сұрақ үлгілері ойлаудың ... деңгейін көрсетеді.

А) білу және түсіну

Б) қолдану

В) талдау

Г) жинақтау

Д) бағалау

18. Оқу үшін бағалау, бұл -

А) жиынтық бағалау В) формативті бағалау

19. Оқытуды бағалау, бұл -

А) жиынтық бағалау В) формативті бағалау

20. Сабақты талдау білім беру мүмкіндіктеріне жол ашады.

А) мемлекеттің білім беруінің қандай бағыт алғанын көруге;

Б) қандай жаңалық бар екенін білуге;

В) білім берудегі перспективаларды талқылауға, ұсынуға және келісуге;

Г) бір мұғалімнің кәсіби тәжірбиесін шыңдауға;

Д) аталғандардың бәрі

21. О,Малли 1985 ж. оқудың метакогнитивтік, когнитивтік, әлеуметтік стратегияларды көрсеткен. Метакогнитивтік стратегиялардың мақсаты -

А) тікелей алатын ақпаратпен байланысты болуы;

Б) қоршаған адамдармен жұмыс жүргізуді және өзін өзі бақылауды көздейді;

В) жоспарлау, мониторинг және оқу жетістіктерін бағалау;

22. О,Малли 1985ж оқудың метакогнитивтік, когнитивтік, әлеуметтік стратегияларды көрсеткен. Когнитивтік стратегиялардың мақсаты -

А) тікелей алатын ақпаратпен байланысты болуы;

Б) қоршаған адамдармен жұмыс жүргізуді және өзін өзі бақылауды көздейді;

В) жоспарлау, мониторинг және оқу жетістіктерін бағалау.

23. О,Малли 1985ж оқудың метакогнитивтік, когнитивтік, әлеуметтік стратегияларды көрсеткен. Әлеуметтік стратегиялардың мақсаты -

А) тікелей алатын ақпаратпен байланысты болуы;

Б) қоршаған адамдармен жұмыс жүргізуді және өзін- өзі бақылауды көздейді;

В) жоспарлау, мониторинг және оқу жетістіктерін бағалау.

24. Төменде берілген сыни тұрғыдан ойлаудың дағдыларына ... термині жатпайды.

А) бақылау Б) талдау В) қорытыңды Г) интрепретация Д) қайта жоспарлау

25. Тиісті сөйлемді қойыңыз:

Сыни тұрғыдан ойлау «.....» деп сипатталған. Ол маңызды педагогикалық мәселелерді ...... және тәжірбиені ...... өткізуді қамтиды. Бұл екінші модуль шеңберінде .... теорияны, білім беруді дамыту үшін тиімді ...... және ... ...... балаларға білім берудің сараланған жаңа тәсілді қолдануды қарастырады.

Түрлі жастағы, ойлау туралы ойлану, әлеуметтік-сындарлы, ой елегі, талқылау, бағалау.

26. Бастауыш мектептердің мұғалімдері сындарлы оқыту теориясының ... модулін үнемі айқындап отырғанда ғана өздерін «дарынды бақылаушылар» ретінде көрсетуге тиісті.

А) білім берудегі жаңа тәсілдер

Б) АКТ пайдалану

В) Жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру

Г) талантты және дарынды балаларды оқыту

Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау

27. Мұғалім сұрақ қойғаннан кейін және жауап алғаннан кейін де ... кідіріс жасау қажет.

А) жоқ, тек қана сұрақ қойғаннан кейін ғана

Б) жоқ, жауап алғаннан кейін ғана

В) екі ойлау операциясы аралығында екі секундтық

Г) «дұрыс емес» жауапқа реакция кезінде

Д) кідіріс қажет емес

28. Ұзақ мерзімді жады ... компонеттен тұрады.

А) 2 Б) 3 В)4 Г)6

29. Ынтымақтастық педагогикалық қағидатын жүзеге асырудағы ең маңызды оқытудың түрі ... болып табылады.

А) интервью Б) интерактивтік В) диалог Г) жоспарлау Д) сыни ойлау

30. Педагогикалық қағидаттардың негізгі міндеті -

А) әр оқушыға жеке тәсілді оқыту

Б) әр баланың қабілетін анықтау

В) әр балаға сенім білдіру

Г) оқу урдісіне белсене араласу

Д) білім беру кеңістігін құру

2 нұсқа

1. Қайсысы мұғалім тұлғасының «білім беру сызбаларына» жатпайды?

a) Мұғалім сенімі (ұстанымы)

b) Мұғалім шеберлігі

c) Мұғалім көзқарасы

d) Мұғалім шешімі

e) Мұғалім іс-əрекеті

2. Мұғалімнің ұстанымы оның көзқарастарын, белгілі бір шешімдердің

қабылдануы мен сыныптағы іс-əрекеттерін нығайтады (Пажарес, 1992).

Сондықтан кез келген мұғалімнің оқыту құралдары мыналардан тұруға тиіс:

a) Білім, білік жəне дағдылар жиынтығынан

b) Сенім, білім жəне болжамдар жиынтығынан

c) Мұғалімнің жаңа идеяларды қабылдауынан

d) Өз оқытуын түсінуінен

e) Өмірдегі өз орнын түсінуінен

3. Қай білім беру теориясы «оқушылардың ойлауын дамыту олардың

бұрынғы алған білімдері мен жаңа немесе сыныптағы түрлі дерек

көздерінен, мұғалімнен, оқулықтан жəне достарынан алған білімдерімен

астастырыла жүзеге асады» деген тұжырымға негізделеді?

a) Құзыреттілікке бағдарланған оқыту

b) Тұлғалық бағдарлы оқыту теориясы

c) Сындарлы оқыту теориясы

d) Гуманистік оқыту теориясы

e) Дамыта оқыту теориясы

4. Сындарлы оқытуда мұғалімдер оқушылардың қандай мүмкіндіктерін

жүзеге асырмайды?

a) Оқытылатын тақырып бойынша білімдерін көрсету

b) Белгілі бір ережелерге күмəн келдіру

c) Көзқарастарын түзету

d) Жаңа түсінік қалыптастыру

e) Дұрыс жауабы жоқ

5. Мұғалім тұлғасының «білім беру сызбаларының» қайсысы оқыту стилін

таңдауға көбірек ықпал етеді?

a) Білімдер

b) Болжамдар

c) Сенімдер

d) Əкімшіліктің ықпалы

e) Барлығы бірдей

6. «Мұғалімнің жұмысының тиімділігін» қандай фактор анықтайды?

a) Мұғалімнің жетістіктері (біліктілігі т.б.)

b) Оқыту үдерісі (оқыту əдістері т.б.)

c) Оқушы мен мұғалім арасындағы қарым-қатынас

d) Оқыту нəтижесі (оқушының білім алуына ықпал ету т.б.)

e) Аталған барлық факторлардың жиынтығы

7. Төмендегі стратегиялардың сыныптағы тиімді оқыту мен оқуға ықпал

ететінін көрсетіңіз:

a) Мұғалімдер тəжірибелі əріптестерінің сабағына енеді

b) Мұғалімдер үнемі курстарда оқып-үйренеді

c) Мұғалімдер оқытудың түрлі əдістерін пайдалана отырып, эксперимент

жасайды

d) Оқытудың жаңа əдістерін ендіруге əкімшілік қызығушылық танытады

e) Мұғалімдер басқа мектептердің тəжірибелерін пайдаланады

8. «Метатану» термині оқыту үдерісіне қатысты алғанда, нені білдіреді?

a) Жоғары сана

b) Талантты жəне дарынды балаларды оқыту

c) Қалай оқу керектігін үйрету

d) Оқытудағы басқару мен көшбасшылық

e) Ақпараттық кеңістік

9. Қай жағдайда балалардың жеке тəжірибесінің мəдениеті мен құндылығы

оқу үдерісінің тиімділігін елеулі түрде айқындайтын маңызды мəнмəтін деп

қабылданады?

a) «Жағдаяттық (ситуациялық) тануда»

b) «Ормандар өсіруде»

c) Қалай оқу керектігін үйретуде

d) Диалогтік оқытуда

e) Өздігінен реттелетін оқытуда

10. Қайсысы өздігінен реттелетін оқудың элементі болып табылады?

a) Оқыту стратегияларын мұғалімнің ұсынуы

b) Тапсырмамен жұмыс барысында өздігінен бағытталушылығы

c) «Бастама-жауап-кейінгі əрекет» формасы

d) Проблемалар мен оқыту мақсаттарын мұғалімнің анықтауы

e) Оқушылардың əрекеттерін бағалау

11. Қай авторлар өз оқуын бақылау мен мониторингі үдерісінде

метатанудың маңызды аспектісі ретінде балалардың дербестігін

қалыптастыруға баса назар аударады?

a) Шанк пен Циммерман

b) Флейвелл мен Шанк

c) Перри мен Циммерман

d) Дью мен Шон

e) Шон мен Флейвелл

12. Өздігінен реттелетін оқудың элементтерін анықтаңыз:

a) Тапсырмамен жұмыс барысында өздігінен бағытталушылығы

b) Оқушының проблемалар мен мақсаттарды өздігінен айқындауы

c) Проблеманы шешу мен мақсатқа жету үшін əдіс-тəсілдерді өздігінен

таңдауы

d) Реттеу, бақылау, өзіндік бағыттылық

e) Жоғарыдағылардың барлығы

13. Пиаженің когнитивті дамыту теориясы болжамы:

a) Балалардың ойлау қабілетінің ересектердікінен айырмашылығы бар

b) Балалардың ойлау қабілетінің ересектердікінен айырмашылығы жоқ

c) Ойлау қабілеті өмірлік тəжірибеге байланысты емес

d) Балаларды оқуға мəжбүрлеу қажет

e) Əр жастағы топтардың өзара араласуы олардың бамуына мүмкіндік

бермейді

14.Қай тұжырымдама оқудың «ішкі» немесе жеке тұлғалық аспектісіне

бағдарланған?

a) Оқу білімнің сандық ұлғаюы ретінде

b) Оқу білімді есте сақтау жəне қайта жаңғырту ретінде

c) Оқу ақпарат алу жəне пайдалану ретінде

d) Оқу білімді қайта жаңғырту жəне қолдану ретінде

e) Оқу білімді түсіну жəне басқаша түсіндіру ретінде

15.1960 жылдары когнитивті психология əлемінде ойлауды дамыту

теориясы тұрғысынан Жан Пиаженің теориясы басымдыққа ие болды.

Төмендегі пікірлердің қайсысы Пиаже теориясын бейнелейді?

a) Адамдар ерекше көптеген салыстырмалы түрде тəуелсіз «зияткерлік

қабілеттерге» ие

b) Адам біраз туа біткен қасиеттерге немесе жеңіл түрде айқындалатын

когнитивті қабілеттерге ие

c) Когнитивті даму - өсіп келе жатқан баланың физикалық немесе азын-

аулақ дəрежеде əлеуметтік дүниемен өз бетінше эксперимент жасауы

d) Əлеуметтік орта өсіп келе жатқан баланың дамуына үлкен ықпал етеді

e) Тіл жəне басқа да таңбалар жүйесінің өзіндік шығу тарихы бар

16. Оқушылардың сабақтағы жұмысының қай формасы тиімдірек (Оқу

пирамидасы бойынша)?

a) Оқу

b) Демонстрация

c) Талқылау

d) Тəжірибе

e) Білім беру

17.Формативті бағалау қандай бағалау?

a) Оқытуды

b) Оқыту үшін

c) Қорытынды

d) ҚР Білім министрлігі білім сапасын мониторингілеу үшін

e) Тестік тапсырмалар базасын қалыптастыру үшін

18. «Қара жəшік» ішіндегі жұмысқа жатпайды:

a) Мұғалім - жеке бағалаушы

b) Сыныптасын жəне өзін өзі бағалау

c) Сұрақтың дұрыс қойылуы

d) Оқушымен бірге критерийлерді талдау

e) Кері байланысты қамтамасыз ету

19. Төмендегілердің қайсысы оқытуды бағалау арқылы жақсартудың

маңызды факторларына жатпайды?

a) Бағалауды тек мұғалімнің жүргізуі

b) Оқушылармен тиімді кері байланысты қамтамасыз ету

c) Оқушылардың өзін оқытуға белсене қатысуы

d) Бағалау нəтижелерін ескере отырып, оқытуды өзгерту

e) Бағалаудың оқушылардың өзін-өзі бағалауы мен қызығушылығына

ықпалы

20. Оқытуды бағалау дегеніміз – келесі үрдіс:

a) Ізденіс жəне алынған мəліметтердің интерпретациясы

b) Оқытудағы оқушылардыңқай деңгейде екендігін анықтау

c) Қажет деңгейге жету жолдарын белгілеу

d) Оқушының сол мезеттегі жетістігін қорытындылау

e) Тек мұғалімдер ғана бағалаушы болмайтын

21. Выготский бойынша когнитивті даму əрекеттері əлеуметтік қарым-

қатынас үдерісінде қалыптасатын оқушылар:

a) Кіші жастағы балалар

b) Ортаңғы мектеп жасындағы балалар

c) Ересектер

d) Жоғарғы мектеп жасындағы балалар

e) Барлық оқушылар

22.Зерттеушілік əңгіме қандай əңгіме?

a) Айтылған пікірлермен тыңдаушылардың əрқайсысы келісе береді

b) Ресурстарды біріктіруге бағытталған аздаған талпыныс жасалады

c) Қатысушылар бір-біріне сұрақтар қою арқылы келісімге келуге

тырысады, əркімнің идеясы пайдалы деп бағаланғанымен, мұқият

бағалау жүргізіледі

d) Қарым-қатынас көбіне «иə, бұл солай», «жоқ, олай емес» деген

бағытта жүзеге асады

e) Идея қайталанады жəне жасалады, бірақ үнемі мұқият бағалана

бермейді

23.Александер (2001, 2008) диалогтің бес түрін көрсеткен. Қате жауаптыкөрсетіңіз.

a) Декламация

b) Диалог

c) Инструкция

d) Талқылау

e) Мұғалім əңгімесі

24. Зерттеулерді талдау нені көрсетеді: мұғалім сұхбатты бақылап, маңызды

сұрақтар қойып, оқушылардың жауаптарын қайталап жəне мадақтап

отыратын сыныптағы қалыпты əңгіме стилі:

a) Оқушылардың ойлау деңгейлерін дамытпайды, бірақ сөйлеу

дағдыларын дамытады

b) Оқушылардың ойлау деңгейлерін дамытып, бірақ сөйлеу дағдыларын

да дамытпайды

c) Оқушылардың ойлау деңгейлерін де, сөйлеу дағдыларын да

дамытпайды

d) Оқушылардың ойлау деңгейлерін де, сөйлеу дағдыларын дамытады

e) Дұрыс жауабы жоқ

25.Сындарлы оқыту бағдарламасы құзырлы мұғалімнің алдына қандай

нақты міндеттеме қойып отыр?

a) Оқушының жан дүниесін жақсы түсіне білу

b) Оқушының тақырыптың мəнін өз бетімен меңгеруін түсінуі мен

бағалай алуы

c) Оқушы тұлғасының дамуына қолайлы орта жасау

d) Оқушыны өз оқуына жауапты болатындай оқу үдерісіне тарту

e) Барлық жауаптары дұрыс

26.Қандай қасиеттерді Шульман «мұғалімнің үщ көмекшісі» деп атаған?

a) Бас, қол, жүрек

b) Кəсіби түсінік, оқытудың тəжірибелік дағдылары, кəсіби тұтастық

c) Зияттылық, жан, ерік-жігер

d) Дұрыс жауабы жоқ

e) Барлық жауаптары дұрыс

27.Оқыту сапасын бағалаудың бірінші тəсілі?

a) Оқыту үдерісіне тəуелді емес бағалау

b) Мұғалімнің оқушылармен жұмысының тиімділігі

c) Оқушылармен өзара байланысының сипаты мен жиілігі

d) Мұғалімнің іс-əрекетінің тəжірибе талаптарына сəйкестігін зерттеу

e) Барлық жауаптары дұрыс

28. Когнитивті дамыту теориясы əдетте осылай қарастырылады:

a) Ми көлемінің ұлғаюы

b) Зияткерлік есептерді шешу

c) Ғылыми жобаларға қатысу

d) Оқуға жəне проблемаларды шешуге қабілеттілігі

e) Белсенді əлеуметтік қарым қатынас

29. Төмендегі тапсырмалардың қайсысы оқушылардың сыни ойлауының

дамуына ықпал етеді?

a) Жаттығуды үлгі бойынша орындаңыз

b) Тиісті əріптер мен тыныс белгілерін қоя отырып, жаттығуды көшіріп

жазу

c) Мəтінді мағыналық бөліктерге бөлу жəне бөліктер бойынша айту

d) Екі етістікке морфологиялық талдау жасау

e) Жаттығуға сұрақьтар мен тапсырмалар дайындау

30. Бағдарламаға сəйкес оқу үдерісінде оқушылардың сыни ойлауының

қалыптасқандығы көріну қабілеті:

a) Сыныптастарын сынау

b) Оқу мəтінін талдау

c) Мұғалім тарапынан айтылған сынға өкпелемеу

d) Билік құрылымдары тарапына сыни ескертпелер айту

e) Өзіндік сын

3-нұсқа

1.Ойлау туралы ойлану деп Бағдарламада нені айтады?

a) Əлеуметтік психологияны

b) Когнитивтік теорияны

c) Сыни тұрғыдан ойлауды

d) Метажадыны

e) Абстрактық ойды

2. Сыни тұрғыдан ойлау -

a) Заттар мен оқиғаларды талдай отырып, негізді бағалау мен

интерпретацияларды əзірлеуге мүмкіндік беретін негізделген

қорытындылар жасау

b) Болған оқиғаларға сыни қарап, белгілі бір тұжырымдар жасау

c) Туындағын мəселелерді шешудің нақты алгоритмін жасау

d) Жағдаяттар мен оқиғаларды талдау

e) Туындағын мəселелерді анықтау мен шешу үдерісі

3. Рефлективтік оқыту мəнмəтінінде қолданылмайтын дағды:

a) Белгіленген жорамал мен құндылықтарды мойындау

b) Мəселелерді мойындап, оларды шешудің тиімді құралдарын іздеу

c) Нақты жəне түсінікті сипаттама

d) Релевантты ақпаратты жинақтау мен сұрыптау

e) Шешім қабылдап, дəлелдемелерді бағалау үшін нəтижелерді өз

бетінше түсіндіру

4. Оқушылар өздерінің «айрықша əлеуетін» көрсете алуы үшін мұғалім

олармен жұмысты қалай ұйымдастыра алады? «Өзгертілген оқу жоспары»

əдістемесінің көмегімен сыныпта ерекше қасиеттерімен ерекшеленетін

шағын топтарда орындалатын тапсырмалар дайындауға болады

a) Мұғалімнің соңынан қайталауды ұсыну

b) Тыңдауға үйрету үшін оқушыларға топтық жұмыс түрлерін ұсыну

c) Оқушыларға күрделенген тапсырмалар тобын ұсыну

d) Оқушыларды берілген тапсырмаларды нақты орындауға үйрету

e) Оқушыларға сыныптастарын қайталауды ұсыну

5. Талантты жəне дарынды балаларды оқытуда акселерация келесіні

болжамдайды:

a) Тапсырмаларды күрделендіруді

b) Оқу бағдарламасына сəйкес оқытуды

c) Оқу бағдарламасынан озық кетуді

d) Тапсырмаларды жеңілдетуді

e) Барлық жауаптардың дұрыстығын

6. Талантты жəне дарынды балаларды оқытуда кім «өзгертілген оқу

бағдарламасы» əдістемесін ұсынды?

a) Фишер

b) Мерсер

c) Эйр

d) Валлах

e) Выготский

7. «8–9 жас аралығындағы талантты да дарынды оқушыларға

арналған жеделдете оқыту жоспары» атты арнайы зерттеудегі килігудің

бір түрі:

a) Оқушылардың оқу бағдарламасын жылдам, тез игеруге жағдай жасау

b) Дене дамуы жоғары балалардың ойлау ерекшеліктерін зерттеу

c) Кіріктірілген оқу жоспарларын жүзеге асыру

d) Мектепте дарынды балалар үшін жекелеген сыныптар ашу

e) Оқу жоспарын күрделендіру

8. 80-жылдардың басында Г.Виммер мен Дж.Пернер қанша жасқа жеткенге

дейін зерде теориясы толыққанды дамымайтынын көрсетті:

a) 4–8 –жасқа

b) 3–4 –жасқа

c) 5–6 –жасқа

d) 4–6 –жасқа

e) 2–4 –жасқа

9. «Жоғарырақ деңгейге өту тек төмен орналасқан қажеттіліктер

орындалған жағдайда ғана мүмкін болады» деген идея оқытудың қай

тəсілінде көрініс тапқан:

a) Бихевиористік

b) Когнитивтік

c) Конструктивистік

d) Гуманистік

e) Əлеуметтік-жағдаяттық

10. Əр түрлі жастағыларға білім беруді табысты дамытудың түйінді

қағидаларына жатпайды:

a) Сыныптағы əр түрлі жастағы оқушыларды топтарға бөлу

b) Топтағы бірлескен жұмыс үшін əр түрлі мүмкіндіктерді пайдалану

c) Білім беру нəтижелерін бағалау оқытудың ажырамас бөлігі

d) Барлық оқушылар үздіксіз оқытуды қажет ететін тұлға

e) Оқу жоспарының əр түрлі салаларында бірлесе оқуға мүмкіндік беру

11. Ұқсастық (аналогия) бойынша ойлау -

a) Адамның санасы жəне білім алуы үшін аса маңызды

b) Оқытудың басты қыры емес

c) Балалар бұл қабілетке ие емес

d) Ересектер мұндай қабілетті жоғалтады

e) Дұрыс жауабы жоқ

12. Мұғалім көшбасшылығының дамуына ықпал етпейді:

a) Оқушыларды бектіліген стандарттарға сəйкес оқыту

b) Өзгеріс енгізу үшін əріптестермен бірлесе стратегиялық шешімдер

қабылдау

c) Тəжірибені жетілдіру бойынша бастаманы өз қолына алу

d) кəсіби білімді құруға жəне таратуға атсалысу

e) бірігіп жұмыс істеуде фактілерді жинау жəне қолдану

13. Рефлексия дегеніміз:

a) Тұлғаның зейінін қоршаған ортасына аудару

b) Қоршаған ортаның іс əрекетін өзіне өлшеу

c) Тұлғаның зейінін өзіне аудару жəне оны ой толғауынан өткізу

d) Бір проблеманың көптеген шешімін іздестіру

e) Заттар мен өзгерістерді сараптау жəне негізделген шешімін шығару

14. 3-деңгейдегі үш айлық курс бағдарламасының «Оқытудағы басқару мен

көшбасшылық» модулі нені қарастырады?

a) Мұғалім өз тəжірибесіне енгізетінін өзгерістерді

b) Оқушылардың көшбасшылық қасиеттерін дамытуды

c) Қазақстан білім беру жүйесін басқаруды

d) Бағдарламаны дамытуды басқаруды

e) Бағдарламаны жүзеге асырудағы мектеп əкімшілігінің рөлін

15. Мұғалім көшбасшылығы:

a) Жаңашылдығымен ерекшеленетін іс-əрекет өнімдерін алуға мүмкіндік

беретін қабілеттер жиынтығы

b) Өз тəжірибесін жетілдіру мақсатында зерттеу қажет болатын сұрақтар

мен мəселелерді мұғалім анықтайтын үдеріс

c) Мəселе қойып, оның шарттары мен оны шешу əдістерін талқылау

d) Өзіндік сападағы тұлғалық қабілеттердің ұштасуы

e) Мұғалімнің өз əрекеттері мен оны пайымдауға назар аударуы

16. Төмендегі АКТ пайдалану тəсілдерінің қайсысы дəстүрлі педагогикаға

жатады?

a) Интернет-ресурстан ақпаратты таңдап алып, оны жазбаша түрде

қолмен жазыңыз

b) Аақпаратты бағалаңыз, таңдаңыз жəне ағымдық папкада сақтауды

ұйымдастырыңыз

c) Ақпаратты дискіге жазып, желіде жариялаңыздар

d) Сыныптастарыңыз көре алатын веб-бет жасаңыз

e) Топта талқылап, өз жұмыстарыңызды редакциялаңыз

17. Моделдеу қай салада қолданылады?

a) Олардың қызметі туралы мəліметтер алу үшін табиғи жəне адамдық

жүйелерде

b) Білім беруде

c) Техникалық жетілдіруде

d) Оқытуда

e) Тəрбиелеуде

18. Подкастинг ненің құралы?

a) Саяси науқан

b) Интернет

c) Ұялы байланыс

d) Сандық теледидар

e) Шоу-бизнес

19. АКТ білім беруде төмендегі жағдайда жиі қолданылады:

a) Ақпаратты еске сақтауда, қайта шығаруда, ұсынуда

b) Гендерлік тəрбиеде

c) Балалардың бос уақытын толтыруда

d) Сынып интерьерін əрлеуде

e) Мектеп абыройын жоғарылатуда

20. Технологиялық білімдер дегеніміз:

a) Компьютерде жақсы жұмыс жасау дағдылары

b) оқытудың қосалқы құралдары (бейне, желілік материалдар, сандық

бұқаралық ақпарат құралдары жəне т.б.) туралы білі

c) Офистік бағдарламаларды меңгеру

d) Жаңа технологияларды білу

e) Педагогикалық білімдерді дамыту қажеттілігі

21. Осы бағдарламаның негізінде қандай ғылыми теория жатыр?

a) Конструктивті оқыту тəсілі

b) Тұлғалық – бағытталған оқыту тəсілі

c) Гуманисттік оқыту тəсілі

d) Дамыта оқу теориясы

e) Құзыреттілікке – бағытталған оқу

22. Бағалаудың мақсаты неде?

a) Оқушының тап сол кезде не оқығанын қорытындылау

b) Оқушының қай кезеңде тұрғанын анықтау

c) Жазбаша жəне ауызша жауаптарды бағалау

d) Болжау жəне іріктеу

e) Бағалар қою

23. Сыни ойлаудың негізгі дағдыларына жатпайды:

a) Мониторинг

b) Бақылау

c) Сараптау

d) Шешім

e) Интерпретация

24. Мұғалім көшбасшылығының дамуына ықпал етпейді:

a) Оқушыларды бектіліген стандарттарға сəйкес оқыту

b) Өзгеріс енгізу үшін əріптестермен бірлесе стратегиялық шешімдер

қабылдау

c) Тəжірибені жетілдіру бойынша бастаманы өз қолына алу

d) Кəсіби білімді құруға жəне таратуға атсалысу

e) Бірігіп жұмыс істеуде фактілерді жинау жəне қолдану

25. Оқыту стиліне Пажарестің ұйғарымы бойынша қатты əсер етеді.

a) Мұғалімнің көзқарасы

b) Мұғалімнің білімі

c) Оқыту тəсілі

d) Оқу құрылымы

e) Оқу технологиясы

26. Жаңашыл педагогика аясында АКТ қолданудағы мұғалімдерұстанымына жататындар:

a) Шектелген дереккөздер

b) Ақпаратты бағалау, таңдау, ұйымдастыру мен сақтаудағы мұғалімнің

көмегі

c) Білімді мұғалімнен оқушыға тасымалдау (беру)

d) Оқушылардың өз жұмыстарын редакциялау кезеңінде пікір алмасу

мүмкіндігін шектеу

e) Барлық дауап дұрыс

27. Шульманға сəйкес оқытушының «үш көмекшісі» деп нені айтады?

a) Кəсіби түсінік, практикалық дағды, кəсіби тұтастық

b) Кəсіби түсінік, практикалық дағды, əлеуметтік жағдай

c) Кəсіби түсінік, əлеуметтік жағдай, кəсіби тұтастық

d) Ата-ана, əкімшілік, сынып жетекші

e) Білім, түсінік, тапсырма мен мақсаттың бағасы

28. «Тиімді мұғалім» анықтамасын қандай фактор сипаттайды?

a) Мұғалінің жетістігі (біліктілігі жəне сабақ беруі)

b) Сабақ беру процесі (сабақ беру тəсілі, сабақ беру жолдары)

c) Оқушы мен мұғалім арасындағы қарым-қатынас

d) Сабақ беру нəтижелері (оқытушының тұлғалық жəне əлеуметтік

түріндегі перспективалары)

e) Көрсетілген факторлар жиынтығы

29. Метатаным – бұл:

a) Асқын білім

b) Танымдық үдерістерді білу, түсіну жəне реттеу немесе олар туралы

ойлау, қатесін танып-білу жəне ойлауды реттеу

c) Бірнеше зерттеулердің нəтижесін біріктіруге мүмкіндік беретін жəне

оларда құнды тенденциялардың айқындалмайтындығын анықтайтын,

статистикалық тəсіл

d) Когнитивті процестер

e) Проблемалар шешімінің алгоритмдерін құра білу

30.Whitebread зертеулеріне сəйкес оқушылар 3 жасқа дейін неге қабілетті?

a) Барлық тапсырмаларды орындауға

b) Басқаларды оқытуға

c) Өздерінің оқуы үшін жауапты болуға

d) Рефлекция жасаға

e) Тапсырманың бір бөлігін орындауға

4- нұсқа

1. Перри бойынша өзін-өзі реттеп оқытудың элементтері қандай?

a) Тапсырмамен жұмыс барысында өздігінен бағытталушылығы

b) Оқушының проблемалар мен мақсаттарды өздігінен айқындауы

c) Тапсырмамен жұмыс барысында өздігінен бағытталушылығы жəне

проблеманы шешу мен мақсатқа жету үшін əдіс-тəсілдерді өздігінен

таңдауы

d) a жəне b

e) Тапсырмамен жұмыс барысында өздігінен бағытталушылығы жəне

өзіндік бағалау

2. Оқу пирамидасының ең тиімсіз оқыту үрдісі:

a) Практика

b) Талқылау

c) Демонстарция

d) Білім беру

e) Мəтін оқу

3. «Оқушының ой-өрісінің дамуы олар өздеріндегі бар білімінің жаңа

біліммен əсерлесуінің, немесе сыныптағы басқа да білім көздері:

мұғалімнен, оқулықтан, құрдастарынан алынған білім негізінде

жүретіндігі» неге негіз болады?

a) Оқытудың конструктивті тəсіліне

b) «Үштік ілім» негізінде оқытуға

c) Диалогтік оқуға

d) Қалай оқу керектігін үйретуге

e) Дəстүрлі оқытуға

4. Шанк жəне Циммерман бойынша метатаныммың негізгі аспектісі не?

a) Өз бетінше жұмыс істеу жəне даму ниеті

b) Өзгелерді оқыта білуі

c) Рефлексия жасай білуі

d) Барлық тапсырмаларды орындауға ықыласы

e) Тапсырмаларды орындау үшін стратегияны таңдай білуі

5. Ұсынылған сипаттамалардың ішінен, «жұмыс» жадысы анықтамасына

ең аз сəйкес келетін анықтаманы таңда.

a) Жұмысқа деген зейін динамикалы жəне қысқа

b) Жұмысқа деген зейін тұрақты жəне ұзақ сақталады

c) Жұмысқа деген зейін ақпаратты жинақтайды

d) Жұмысқа деген зейін ақпаратты рефлексивті өңдейді

e) Жұмысқа деген зейін ақпаратты қолданысқа дайындайды

6. Тиімділіктің қалыптасуына əсер ететін 4 факторды Бандура

ерекшелейді, оларға жатпайтын фактор:

a) Жанама тəжірибе

b) Өзінің жетістігі

c) Физиологиялық факторлар

d) Əлеуметтік сенім

e) Құлық

7. Төменде келтірілгендердің қайсысы ақпаратты есте сақтауға жақсы

ықпал етеді.

a) Ақпараттарды көп қайталап оқу

b) Түйінді сөздерді есте сақтау

c) Накты деректермен акпаратты байланыстыру

d) Ақпаратты бірнеше рет қайталап айту

e) Ақпаратты басқаға айтып беру

8. Қабілеттілігі жоғарылау əріптестері жəне ересек жетекшілердің көмегімен шешілетін, мақсаттар көмегімен анықталатын, өзекті даму жəнедаму мүмкіндігі деңгейлерінің арасындағы ара қашықтықты Выготский недеп атады?

a) Жақын арада даму аймағы

b) «Көпіршелер» аймағы

c) Уəждер аймағы

d) Бірлесе оқу аймағы

e) Тиімді даму аймағы

9. Суммативті бағалау мақсаты:

a) Оқуды сертификациялау немесе алға жылжыуды тіркеу, оқудың

қорытындысын шығару үшін баға қою

b) Бағаларды қорыту

c) Талантты жəне дарынды балаларды айқындау

d) Оқудың жалпы қорытындысын шығару

e) Ары қарай оқытуды түзету жоспарын құру

10. Келтірілген мысалдардың қайсысын формативті бағалаудың үлгісіретіне пайдалануға болмайды?

a) Мұғалім бағаны өтілген тақырып бойынша тест үшін қояды

b) Мұғалім оқушылардың жұмыстарын тексеріп болған соң қысқаша

түсініктемелер жазады

c) Мұғалім оқушылардың сабақтағы бағаларын дауыстап айтады жəне

тəжірибені жақсарту үшін ұсыныстар айтады

d) Оқушылар бір – бірінің жұмыстарын бағалайды

e) Мұғалім мен оқушы сабақ үлгерімдерінің критерийлерін бірге

жасайды

11. Əңгімелесу барысында ахуал бірлесе жұмыс жасауға емес,

бақталастыққа бағытталған əңгімені Мерсер (2000) бойынша көрсетіңіз:

a) Кумулятивтік əңгіме

b) Əңгіме – пікірталас (дебат)

c) Зерттешілік əңгіме

d) Əңгіме – ойталас (дискуссия)

e) Эвристикалық əңгіме

12. Күтілген жауаптың сапасы жоғары болу үшін мұғалімнің күту уақыты

қандай болуы керек:

a) 3-7 сек.

b) 20-30 сек.

c) 15-25 сек.

d) 40-50 сек.

e) 1-2 мин.

13. Мерсер сұхбаттың қанша түрін белгілейді?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

14. Диалог өзінің танымдық потенциалымен бөлінеді:

a) Декламация, нұсқау

b) Нұсқау, талқылау

c) Механикалық есте сақтау, диалог

d) Талқылау, диалог

e) Барлық жауаптар дұрыс

15. Баланың когнитивтік жəне əлеуметтік дамуына диалогтік оқытубойынша ең көп əсер ететін келесілердің қалыптасуы:

a) Қарым қатынас дағдылары

b) Сауаттылығы

c) Оқи білуі

d) АКТ дағдылары

e) Математикалық дағдылар

16. «... егер де олар осыны жасай алса, мен де оны жасай аламын» дегенойға негізделген (Бандура, 2001) өзіндік тиімділіктің қалыптасуына əсерететін факторды көрсетіңіз:

a) Тəжірибе – жеке жетістік

b) Модельдеу – жанама тəжірибе

c) Əлеуметтік ұстанымдар

d) Физиологиялық факторлар

e) Жанұялық тəрбие

17. Шульманның ілімі бойынша оқытудың практикалық дағдыларытөмендегідей:

a) Өз тəжірибесін көрсететін дағдыларының болуы

b) Өзінің жеке идеяларын көрсету ауқымдылығы

c) Демонстрациялау, түзету жəне оқытуды бағалау, ынталандыру,

көтермелеу, шектеу, сабақтар кезеңдерін жоспарлау жəне

оқушыларды бағалау

d) Теориялық жəне практикалық дағдылары

e) Өзінің теориялық, практикалық дағдыларын көрсете алу білігі

18. Сыни тұрғыдан ойлау – бұл:

a) Бақылаудың, тəжірибенің, ойлау мен талқылаудың нəтижесінде

алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға жəне синтездеуге

бағытталған пəндік шешім.

b) Жобалар, жоспарлар жасау, мақсаттар қоюмен байланысты ойлау

түрі жəне бұл үнемі уақыттың тапшылығы жағдайына байланысты

өрістеп, күрделене түседі.

c) Логикалық құрастыру жəне түсініктерді пайдалану түрі жəне

негізінен ойлаудың кейінгі онтогенетикалық даму кезеңін көрсетеді.

d) Жағдайдың шынайы, физикалық түрлену көмегімен жүзеге

асырылатын міндеттерді шешу, нысанның қасиетін мақұлдау.

e) Бір мəселені шешу жолын іздестіру.

19. Барлық шешімдерді бағалау, көптеген көзқарастар мен мүмкіндіктерді қарастыру жəне қабылдау, альтернативті интерпретацияларға ашық болудегеніміз, ол:

a) Рационалдық (ұтқырлық)

b) Тəртіп

c) Пайым

d) Сынаржақтылықтың болмауы

e) Өзіндік сана-сезім

20. Дональд Шон өзінің «Кəсіби іс-əрекетте қалай ойланады» зерттеуібарысында қандай ұғымды енгізді?

a) Ойлы мұғалім

b) Мұғалім-тəлімгер

c) Мұғалім-жаңашыл

d) Рефлективтік практик

e) Мұғалім-көшбасшы

21. Үш айлық курс бағдарламасындағы талантты жəне дарынды балаларғабілім беру нені қарастырады:

a) Қазақстандық оқушылардың халықаралық байқауларға қатысу

қажеттігін

b) Дарындылықты ерте жастан бастап диагностикалауды

c) Дарындылықты анықтау мен дамытудағы инклюзивті амалдар мен

тəсілдерді

d) Дарынды балаларды оқытуға арналған мектептер санын көбейтуді

e) Балалардың дарындылығын дамыту үшін ата-аналардың

жауапкершілігін арттыруды

22. Дэбора Эйр жаңа жағдайға қалыптастырған Мейкер мен Нильсонныңоқу жоспарын өзгерту моделіне қандай өзгерту енбейді?

a) Мазмұнына өзгерістер енгізу (үдеріс пен нəтижені қоса есептегенде)

b) Бағалау жүйесіндегі өзгерістер

c) Оқу мəнмəтініндегі өзгерістер

d) Қолданылатын əдісті өзгерту

e) A-d нұсқалары дұрыс

23. Баланың дамуын ресми түрде қалай анықтауға болады:

a) Пəндік олимпиадаларға қатысу нəтижесі бойынша

b) Бұл нəтиже ресми түрде бағаланбайды

c) Оқу жетістіктерінің нəтижесімен

d) Оқушылардың өзін өзі бағалауы арқылы

e) Дұрыс жауабы жоқ

24. Талантты балаларға сыныпта жəне сыныптан тыс күрделенген оқубағдарламасын ұсыну дегеніміз нені көрсетеді:

a) Кіріктірілген тəсіл

b) Килігу стратегиясы

c) Ынтымақтастық педагогикасы

d) Табиғи даму тұжырымдамасы

e) Дамыта оқыту теориясы

25. Оқушыларды жас ерекшеліктеріне сəйкес оқыту мен оқу неге мүмкіндікбереді:

a) Оқу үдерісін саралауға

b) Əлемдік білім беру кеңістігіне шығуға

c) Мектепте оқу мерзімін едəуір қысқартуға

d) Мектепті қаржыландыруды қысқартуға

e) Оқытылатын пəндер санын көбейтуге

26. Пиаженің кезеңдер теориясы бойынша «нақты операциялар кезеңінде»балалар осы жаста болады:

a) 7-11 жас

b) 3-5 жас

c) 12-15 жас

d) 5-7 жас

e) 16-17 жас

27. Гуманистік тəсілдің негізін салушылар:

a) А.Бандура

b) Маслоу и Роджерс

c) Хаген мен Хейл

d) Роджерс пен Хаген

e) Дұрыс жауабы жоқ

28. Көшбасшылық дегеніміз:

a) Мұғалім «дауысын» күшейту

b) Өз тəжірибесін ұдайы жетілдіру жəне тəжірибесін тарату

c) Тəжірибені талдау жəне құбылыстарлдың себептерін анықтау

d) Қол жеткен жетістіктерге қанағат ету

e) Өз тəжірибесін жетілдіру бойынша бастаманы өз қолына ала білу

жəне əріптестерімен бірлесе шешім қабылдау

29. Көшбасшылықты дамыту бойынша жұмыстың алғашқы кезеңінкөрсетіңіз

a) Əрекеттерді жоспарлау

b) Құндылықтарды анықтау

c) Кəсіби міндеттерді анықтау

d) Даму бағдарламасын құруға арналған келісім мен кеңестер

e) Зерттеуге негізделген көшбасшылықты дамыту жұмыстары

30. Көптеген мұғалімдер үшін АКТны білу келесі білім категорияларынажатады:

a) Педагогикалық

b) Пəндік

c) Технологиялық

d) Процессуалдық

e) Концептуалдық

5-нұсқа

1. Білімдердің педагогикалық аспектісі қандай құрамдас бөліктердіңбіртұтастығы болып табылады?

a) Пəннің мазмұны мен педагогикалық білімдердің

b) Оқу мазмұны мен педагогикалық білімдердің

c) Оқу-тəрбие мазмұны мен педагогикалық білімдердің

d) Оқыту мен тəрбиелеу мазмұнының

e) Тəрбие мен педагогикалық білімдердің мазмұны

2. Конструктивті сабақ беруде мұғалімнің рөлі қандай?

a) Өтіп жатқан материалды түсіндіру

b) Жекеленген жұмыс дағдыларын дамыту мақсатында құрбыларымен

пікір алмасуға регламент жасау

c) Білім алу үшін мүмкіндіктерді қамтамасыз ету

d) Оқушыларға тапсырмалардың орындалу үлгісін ұсыну

e) Оқушыларға мақсатқа жету стратегиясын ұсыну

3. Тиімді сабақ беру жəне сыныптағы оқытуға төменде көрсетілгенстратегиялардың қайсысы көбірек сəйкес келетіндігін таңдаңыз:

a) Мұғалімдер тəжірибелі əріптестерінің сабақтарына қатысады

b) Курстарда мұғалімдер тұрақты білім алады

c) Əртүрлі сабақ беру тəсілдерін пайдаланып, мұғалімдер эксперимент

жасайды

d) Сабақ берудің жаңа тəсілдерін енгізуге əкімшілік қызығушылық

танытады

e) Басқа мектептердің тəсілдерін мұғалімдер пайдаланады

4. Бағалаудың барлық түрінің жалпылама сипаттамасы болып табылады:

a) Бақылау, интерпретация, тұжырымау

b) Формативті, суммативті, қорытқы

c) Анализ, салыстыру, синтез

d) Жинақтау, абстракциялау, пайымдау

e) Мойындау, негіздеу, қолдану

5. Келтірілген пікірдің қайсысы сұхбаттың зерттеушілік сипатын береді:

a) Басқалардың айтқандарын қабылдайды жəне онымен келіседі

b) Сұхбат білім алмасу үшін пайданылады, оған қатысушылар бір -

бірінің идеясына төзімділік білдіреді

c) Əңгімеге қатысушының əрқайсысы өз шешіміне келеді

d) Əрқайсысының идеясы пайдалы деп бағаланады, бірақ мұқият

бағалаудан өтеді

e) Идеялар өңделеді жəне қайталанады, бірақ бағаланбайды

6. Кішкентай балалардағы сыни тұрғыдан ойлауды дамытудың оңтайлытəсілі қандай?

a) Балаларды əр нəрсеге күдікпен қарауға ынталандыру

b) Балаларды өз бетінше дəлелдер іздестіруге ынталандыру

c) Балалардың жеке басының тəжірибесіндегі дəлелдерге мəн беруге

ынталандыру

d) Құрбыларымен дəлелдемелер арқылы пікірсайысқа түсу

e) Дұрыс жауабы жоқ

7. Əр түрлі жастағыларға білім беруді табысты дамытудың түйіндіқағидаларының бірі:

a) Оқушыларға жеке жұмыстар ұсыну

b) Сыныптағы əр түрлі жастағы оқушыларды топтарға бөлмеу

c) Уақытпен шектелген тапсырмаларды беру

d) Бар назарды оқу жоспарына аудару

e) Сыныптағы əр түрлі жастағы оқушыларды топтарға бөлу

8. Басқару мен көшбасшылықты жүзеге асыру үшін мұғалім өзін қалайсезінуі керек?

a) Ерекше тұлға ретінде

b) Ақпараттық жалғыз көзі ретінде

c) Оқу қоғамдастығының бөлігі ретінде

d) Сыныптағы биліктің иесі ретінде

e) Кез келген жағдайда жағдаят қожайыны ретінде

9.Оқытуда АКТ қолдану дегеніміз:

a) Бағалауда қолданылатын құрал

b) Мұғалімге оқытуға көмектесетін жəне оқушыларға ғылыми

ұғымдарды түсінуге мүмкіндік беретін құрал

c) Сандық технологиялар туралы білімдерін кеңітетін əдіс

d) Үлкен ақпарат ағынын өңдеу құралы

e) Жоғарыдағылардың барлығы

10. Технологиялық білім – бұл:

a) Техникалық сипаттамаларды білу

b) Техникалық құрылғылардың құрылысын білу

c) Оқытудың қосалқы құралдары туралы білім

d) Педагогикалық технологияларды білу

e) Дұрыс жауабы жоқ

11. Орта білім беру жүйесінде əлемдік деңгейде анағұрлым кең тараған

теориялық оқыту тəсілін атаңыз.

a) Дайын білім беруге негізделген оқыту

b) Механикалық түрде есте сақтау

c) Сын тұрғысынан ойлау

d) АКТ-ны қолдану

e) Сындарлы (конструктивті) оқыту

12. Мұғалімнің ....... - оның көзқарасы, қабылдаған шешімінің жəне іс-əрекетінің негізі.

a) Білімі

b) Ұстанымы

c) Біліктілігін

d) Ойлау жүйесі

e) Сенімі

13. Құзырлы оқытудың маңызды факторын атаңыз.

a) Оқушы мен мұғалім арасындағы қарым-қатынастың нығаюы

b) Оқушының тақырыптың мəнін өз бетімен меңгеруін мұғалімнің

зерттеуі мен бағалауы

c) Оқушының оқудағы жауапкершілікті сезінуі, түсінуі

d) Мұғалімнің оқушы оқу жетістігін бағалау үрдісі

e) Мұғалімнің оқушы жан дүниесін түсінуі

14. Шульман ілімінің (теориясының) үш көмекшісі:

a) Бас, ойлау, жады

b) Бас, қол, жүрек

c) Бас, жүрек,сезім

d) Бас, сана,тəжірибе

e) Ақыл, қайрат, жүрек

15. Адамдардың қалай оқитындықтарын түсіну туралы ғылым салаларынкөрсетіңіз.

a) Ғылыми қорлар жиынтығы, аффективтік теория, педагогика

b) Когнитивті теориялар, зияткерлік, даму

c) Əлеуметтік психология, аффективтік теория, когнитивті психология

d) Шығармашылық, психология, қарым-қатынас

e) Əлеуметтік психология, зияткерлік, даму

16. «Субъектілер көп қырлы зияткерлікке (КҚЗ) ие» деп есептеген ғалымкім?

a) Говард Гарднер

b) Джон Саймонс

c) Жан Пиаже

d) Авраам Маслоу

e) Джон Дьюи

17. Тапсырмалардың қайсысы когнитивті қолдау көрсету үлгісі («көпірше»)болып табылады?

a) Жұмысты оқулықтан көшіріп жазу

b) Есепті шығару алгоритмін ұстану

c) Практикалық тапсырманы орындау үшін оқулықты

қолдану

d) Мұғалім көмегімен оқушының тапсырманы орындауы

e) Мұғалімнің есепті шығару алгоритмін түсіндіруі

18. Мидың артқы бөлімінің желке тұсы ... жауап береді.

a) Ауызша жəне тұжырымдалық білімнің сақталуына

b) Визуалды бейнелерді қабылдау мен жадыда сақтауға

c) Қол жəне дене рецепторларына

d) Сөйлеуге

e) Ойлауға

19. Адам қажеттіліктерінің иерархиясында Авраам Маслоу қандайқажеттілікті негізгі (жоғарғы) деп атайды?

a) Сүйіспеншілікке, қарым-қатынасқа деген қажеттілік

b) Құрметтеуге деген қажеттілік

c) Физиологиялық қажеттілік

d) Өзін-өзі таныта білу қажеттілігі

e) Қауіпсіздікке деген қажеттілік

20. Оқу қай жерде өтетініне қарамастан оқытудың жалпы белгілерін атаңыз:

a) Адамдар өз бетінше оқиды

b) Адамдар белгілі бір мақсат қою арқылы оқиды

c) Адамдар қиындықтарды жеңе отырып оқиды

d) Адамдар диалог, талқылау, дебат, ынтымақтастықтағы іс-əрекет,

арқылы оқиды

e) Адамдар өз қажеттілігін өтеу үшін оқиды

21. Карл Роджерстің дамытқан тұжырымдамасы:

a) «Мен» тұжырымдамасы жеке тұлғамен, оның тəжірибесімен қарым-

қатынас жасау маңыздылығы туралы

b) Мидың қызметі туралы зияткерлік қырларының тұжырымдамасы

c) «Үштік модель» теориясы

d) Биологиялық жəне физиологиялық қажеттіліктер

e) «Субъектілер көп қырлы зияткерлікке (КҚЗ) ие»

22. Өзіндік тиімділікті қалыптастыруға ықпал ететін факторлар, бұл:

a) Биологиялық жəне физиологиялық қажеттіліктер, қауіпсіздікке деген

қажеттілік,

b) Сүйіспеншілікке жəне қарым-қатынасқа деген қажеттілік, өзін-өзі

құрметтеуге деген қажеттілік, өзін-өзі таныта білу,

c) Қол жеткізілген нəтиже, жанама тəжірибе, əлеуметтік ұстаным,

физиологиялық факторлар

d) Метатану, оқыту, оқу дағдылары

e) Эффективті, əлеуметтік, когнитивті

23. ЖАДА оқушы дамытатын дағды мен қабілеттер, өз бетімен жасайалмайтын тапсырмалар көлемін айқындайды. Осы тапсырмалардыорындауда, оқушыларға жаңаны үйренуде тірек болады.

a) Орындау үшін аса көп ынта-зейінді талап етпейтін сұрақтар

b) Ересектердің көмегі немесе қолдауы

c) Білім алушылар маңызды деп бағалаған тапсырмалар

d) Оқушылардың өз пікірін білдіру арқылы білім алуы

e) Оқушылар бірлескен зерттеу барысында да анықтай алады

24. Оқушыларды ынталандыру жəне дамыту үшін əңгімелесуді қандайформада қолдану қажет деп ойлайсыз?

a) Диалог

b) Жұптық жұмыс

c) Ұжымдық жұмыс

d) Монолог

e) Топтық жұмыс

25. Оқытудағы əңгіме түрлерін атаңыз.

a) Əңгіме-дебат, кумулятивті əңгіме, зерттеушілік əңгіме

b) Талдау, қолдану, топтық əңгіме

c) Сұрақ қою, жауап алу, əңгіме-дебат

d) Зерттеушілік əңгіме, диалог, түрткі болу

e) Диспут, кумулятивті əңгіме, талдау

26. Чиксентмихаи бойынша «өзіндік мақсатты» қалыптастыруға арналғанзерігу жағдайы қандай аймақта болуы мүмкін?

a) Əлсіз дағды, төмен талап

b) Күшті дағды, төмен талап

c) Жоғары талап, əлсіз дағды

d) Күшті дағды

e) Ешқайсысы да келмейді

27. Оқушының білім алуын қолдау үшін сұрақ қоюдың қандай техникаларынпайдалануға болады?

a) Түрткі болу, сынақтан өткізу жəне қайта бағыттау

b) Ынталандыру, ойландыру, бағыттау

c) Сынақтан өткізу, түзету, нақтылау

d) Қайта бағыттау, ынталандыру, жетелеу

e) Түрткі болу, кеңейту, жинақтау

28. Оқыту – бұл жекелеген құбылыс немесе дағды емес, ол ....

a) Оқушылардың оқуға деген қабілетін жақсартуға мүмкіндік беретін

педагогикалық тетіктердің біртұтас кешені

b) Мұғалімдердің оқушыға білімді дайын түрде беріп, қайталап сұрауы

c) Мұғалімнің өзінің сабақ беруіне басты назар аударуып, оқытуды

ұйымдастыруы

d) Оқушылардың өздігінен оқуын қадағалап, оқып үйрену дағдыларын

қалыптастыру

e) Оқушылардың берген білімді игеруі, үйренгенін пайдалана алуы

29. «Оқыту мен оқудағы жаңа тəсілдер» модулінің негізінде жатқан теория?

a) Əлеуметтік-сындарлылық тұрғыдан оқыту теориясы

b) Өздігінен білім алу теориясы

c) Қашықтықтан оқыту

d) Дайын білімді таратуға негізделген «дəстүрлі» əдіс

e) АКТ-ны қолдану

30. 1-апта, 3-күндегі Дипактың қасиеті:

a) Ұшқыр ойы

b) Шеберлігі

c) Ұстанымы

d) Ынтасы

e) Тапқырлығы

6-нұсқа

1. Мерсер əңгімелесудің үш түрін анықтаған:

a) Зерттеушілік əңгіме, авторитарлық əңгіме, əңгіме-дебат

b) Диалогтік əңгімесу, бейресми əңгіме, əңгіме-дебат

c) Əңгіме-дебат, кумулятивтік əңгіме, зерттеушілік əңгіме

d) Зерттеушілік əңгіме, бейресми əңгіме, ұжымдық

əңгімелесу

e) Ауызекі əңгіме, бейресми əңгіме, топтық əңгіме

2. Мұғалімнің сұрақ қойғаннан кейін де жəне жауап алғаннан кейін декідіріс жасауы қажет пе?

a) Жоқ, тек сұрақ қойғаннан кейін

b) Жоқ, тек жауап алғаннан кейін

c) Екі ойлау операциясы аралығында екі секундтық кідіріс

қажет

d) Үзіліс қажет емес

e) «Дұрыс емес» жауапқа реакция кезінде

3. Сабақта диалогтің маңызды рөлін анықтаған ғалымдар:

a) Мерсер, Литлтон

b) К. Роджерс

c) Дж. Дьюи

d) А. Маслоу

e) Ж. Пиаже

4. Кембридж университетінің зерттеушілері қандай жобаға жұмысқатартылды?

a) «Жасөспірім үні»

b) «Ұстаз үні»

c) «Бала үні»

d) «Оқушы үні»

e) «Табиғат үні»

5. Қалай оқу керектігін үйретуде мұғалім оқушыға қандай міндеттер қояды?

a) Білім міндеті қоятын талаптарды түсіну

b) Жеке ойлау үдерістерін жəне олардың жұмыс қағидаттарын зерттеуге

c) Міндеттерді орындау стратегияларын əзірлеуге жəне ойластыруға

d) Нақты міндет үшін сəйкес келетін стратегияларды таңдау

e) Жоғарыдағылардың бəрі дұрыс

6. Өздігінен реттелетін оқудың үш элементін көрсетіңіз:

1. тапсырмамен жұмыс істеу барысында өздігінен бағытталушылығы

2. тапсырманы орындауда нұсқаулықты басшылыққа алуы

3. проблеманы шешу мен мақсатқа жету үшін əдіс-тəсілдерді өздігінен

таңдауы

4. оқушының проблемалар мен мақсаттарды топта бірігіп шешуі

5. оқушының проблемалар мен мақсаттарды өздігінен айқындауы

a) 1,2,3

b) 1,2,4

c) 2,3,5

d) 2,3,4

e) 1,3,5

7. «Оқытудағы əңгімелесу - қарым-қатынас жасаудың бірсарынды емес,керісінше, идеялар екіжақты бағытта жүре отырып, осының негізіндеоқушының білім алуы жүретін өзара байланысты үдеріс». Авторы кім?

a) Барнс

b) Александер

c) Мерсер

d) Ходжкинсон

e) Флейвел

8.Оқытудың мұғалімді селқос тыңдағанда емес, вербальды құралдардықолдану нəтижесінде, яғни сөйлесу, талдау жəне дəлелдеу барысындажүзеге асатынын көрсеткен кім?

a) Мерсер (2000)

b) Выготский

c) Барнс (1971)

d) Райан мен Деки (2009)

e) Пиагет

9.Бағалаудың басты мақсаттарының біреуі:

a) Үздік оқушылардың санын көбейту

b) Үлгерімін анықтау

c) Өзіндік əрекет ету

d) Кері байланыс орнату

e) Дұрыс жауабы көрсетілмеген

10.Оқушылардың білім берудің белгілі бір кезеңінде алған жетістіктерінбағалау түрі:

a) Жиынтық бағалау

b) Оқыту үшін бағалау

c) Формативті жəне жиынтық бағалау

d) Бағасыз бағалау

e) Барлығы дұрыс

11.Мұғалімнің бағалауды кім үшін жəне қалай өткізу керек екендігі туралытүсінік қайда көрсетілген?

a) Бағдарлама мазмұнында

b) Кестеде

c) Ережеде

d) Талаптар жиынтығында

e) Бағалаудың мақсатында

12.Сыни тұрғыдан ойлауды үйретуде қолданылуы мүмкін əдістер ретіндеқайсылары көрсетілген?

a) «Зерттеушілік əңгіме» немесе «дəйектеу»

b) «Диалогтік оқыту»

c) «Қолдау»

d) Жоғарыдағылардың барлығы

e) Дұрыс жауабы жоқ

13.«Бағалау» (латынша) сөзінің мағынасы:

a) «Жақын отыру»

b) Зерттеушілік əңгіме жүргізу

c) Стандарттарды бақылау жəне орындау

d) Танымдық үдерістерді білу, түсіну, жəне реттеу немесе олар туралы

ойлау

e) Есте сақтауды жақсарту

14. Бағдарламаның негізгі ғылыми-теориялық негізі:

a) Сындарлы оқыту теориясы

b) Өздігінен білім алу теориясы

c) Қашықтықтан оқыту

d) Дайын білімді таратуға негізделген «дəстүрлі» əдіс

e) Диалогтік оқыту тəсілі

15.Оқушылардың сандық сауатты болуы...

a) Барлығы дұрыс

b) Сыни тұрғыдан ойлауы

c) Əлеуметтік хабардарлығы

d) Оқуға əлеуметтік тартылуы

e) Сандық құралдарды пайдалана білуі

16. «Өзгертілген оқу жоспары» əдістемесінің көмегімен сыныпта ерекшеқасиеттерімен ерекшеленетін шағын топтарда орындалатын тапсырмалардайындауға болады, бірақ топ құру кезінде барлық оқушылар үшін тиімдіоқыту үдерісін ұйымдастыру икемділікті талап ететіндігі туралы идеяныңавторы кім?

a) Эйр

b) Фриман

c) Мерсер

d) Ренцулли

e) Рейс

17. Бағдарлама аясында талантты жəне дарынды балаларды оқытуды дамытуүшін қолданысқа енген жаңа тəсіл:

a) Инклюзивті тəсіл

b) Өңірлік, ұлттық, халықаралық сайыстар

c) Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сəйкес оқыту

d) Өздігінен оқыту

e) Қашықтықтан оқыту

18. Акселерация:

a) Оқушының оқу бағдарламасына сай тез дамуы

b) Оқушының бағдарламадан тыс қарқынды дамуы

c) Дарынды, талантты оқушыларды оқытудың бір əдісі

d) Оқушылардың тіл үйренудегі өзгерісі

e) Дарынды, талантты балалардың оқуға деген қызығушылығын арттыру

19. «Оқушылар əлемді түсіну үшін құрылымдар мен модельдерді игеріп қанақоймай, өз құрылымы бар ортаға қатысады. Оқу сан алуан тəжірибелікқызметке қатысуды қамтиды» - деген қағидат оқушылардың жасерекшеліктеріне сəйкес оқыту мен оқу модулінің қай тəсіліне сəйкес келеді.

a) Оқытудың бихевиористикалық тəсілдеріне

b) Оқуға когнитивтік тəсілге

c) Оқытудағы гуманистік тəсілге

d) Оқудағы əлеуметтік-жағдаяттық тəсілге

e) Оқудағы психолого - педагогикалық тəсілге

20. Ұзақ мерзімді жадының үш компонентін атаңыз.

a) Жұмыстық, эпизодтық, семантикалық

b) Рəсімдік, эпизодтық, семантикалық

c) Жедел, рəсімдік, эпизодтық

d) Рəсімдік, эпизодтық, тұрақты

e) Эпизодтық, семантикалық, жұмыстық

21. Кохлберг өнегелі даму теориясында неше кезеңді бөліп көрсетті?

a) 3

b) 4

c) 5

d) 6

e) 7

22. Субъектілерге басқалардың мінез-құлқының салдарын көруге, əртүрлімінез-құлықтың салдары туралы белгілі түсінік алуға мүмкіндік беретінтəсілдің бірі:

a) Оқу

b) Сөйлеу

c) Бақылау

d) Əңгімелеу

e) Жазу

23. Сыни тұрғыдан ойлаудың сипаты:

a) «Пəнге деген сыни көзқарас»

b) «Ойлау туралы ойлану»

c) «Тақырыптың мазмұнына терең үңілу»

d) «Оқушы үніне» құлақ асу

e) Логикалық ойлау

24. Мерсер сыныпта талқылаудағы дəлелдің үш түрін анықтаған. Оның бірікумулятивтік əңгімеде:

a) Оқушылар бəсекеге қабілетті, басқа адамдардың көзқарасын

қабылдауды қаламайды

b) Ұсыныстар жайында күмəн туып, қарсы дау айтылып, негізделген

дəлел мен сыни тұрғыдан ойлау арқылы жалғасады

c) Оқушылар бір-бірімен жаңа жəне тиімді тəсілдерді іздестіреді

d) Оқушылар бір-бірінің үлесін сынамайды жəне сындарлылыққа

негізделеді

e) Балалар қате жауап бергені үшін қорықпай, өз идеяларын еркін

жеткізеді

25. Джон Дьюи мен Дональд Шонның еңбектерінен туған ұғым:

a) Техникалық ұтымдылық

b) Іс əрекет барысындағы толғаныс

c) Іс-əрекеттен кейінгі толғаныс

d) Рефлексивті практик

e) Құзырлы мұғалім

26. Бақылаудың, тəжірибенің, ойлау мен талқылаудың нəтижесінде алынғанақпаратты ойлауға , бағалауға, талдауға жəне синтездеуге бағытталған пəндікшешім - ..?

a) Сыни тұрғыдан ойлау

b) Оқыту үшін бағалау жəне оқытуды бағалау

c) Талантты жəне дарынды балаларға білім беру

d) Білім беру мен білім алудағы жаңа тəсілдер жиынтығы

e) Оқытудағы көшбасшылық

27. Төмендегілдердің қайсысы мұғалімнің жұмыс тəжірибесін, жаңатəсілдерді қолдану жəне бағалау əрекеттерін қамтиды.

a) Мұғалімдердің диалогтық оқытуы

b) Мұғалімнің көшбасшылығы

c) Мұғалімнің сыни тұрғыдан ойлауы

d) Мұғалімнің дарынды балаларды оқытуы

e) Мұғалімнің оқытуды жоспарлауы

28.Көптеген мұғалімдер қай жұмысты жақсы бастама деп санайды?

a) Өз тəжірибесін жетілдіруді

b) Өз жалақысын арттыруды

c) Өз қызметін жетілдіруді

d) Өз санатын көтеруді

e) Өз көзқарасын нақтылауды

29.Педагогикалық дамуды қамтамасыз ету үшін кəсібилік түсінудің қандайнақты тəсілі талап етіледі?

a) Жеке тұлғаға бағытталған

b) Ұжымдық жəне кешенді

c) Сыныпқа бағытталған

d) Мазмұнға бағытталған

e) Пəнге бағытталған

30. Мұғалімнің көшбасшылығын дамыту жұмыстары қандай түсініккенегізделіп құрылған?

a) «Мұғалім – зерттеуші»

b) «Мұғалім – дамыту жұмысының көшбасшысы»

c) «Мұғалім – өзгеріс жасаушы»

d) «Мұғалім – тəлімгері»

e) «Мұғалім – оқытушы»

7-нұсқа

1. Əлемдік тəжірибеде қолданылып отырған сындарлы теориялық оқытуғанегізделген тəсіл дегеніміз не?

a) Көрсеткішке негізделген оқыту

b) Дəстүрлі оқытудың жетілдірілген түрі

c) Пəнді терең түсіну қабілетін дамыту жəне алған білімдерін пайдалана

алуын қамтамасыз ету

d) Оқытудан алынған механикалық түрде есте сақталған мəліметтерді

сынақ кезінде ұтымды пайдалана алуы

e) Жаттау қабілетін дамыту

2. Стронгтың айтуынша: «Мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерінөрістетудегі негізгі тұлға -...»

a) Мектеп директоры

b) Мұғалім

c) Білікті мұғалім

d) Ғылыми жетекші

e) Оқушы

3. Құзырлы оқытудың маңызды факторын атаңыз:

a) Оқушы мен мұғалім арасындағы қарым-қатынастың нығаюы

b) Оқушы тақырыптың мəнін өз бетімен меңгеруін түсінуі мен бағалай

алуы

c) Оқушының оқудағы жауапкершілікті сезінуі, түсінуі

d) Мұғалімнің оқушы еңбегін бағалау үрдісі

e) Мұғалімнің оқушы жан дүниесін түсінуі

4. Мұғалімге тəн белгілер - «үш көмекші» кімнің ілімі:

a) Пажарес

b) Шульман

c) Хэтти

d) Барбер

e) Шолиер

5. Оқушыларды дəлелді пікірталасқа тарту үшін мұғалім оқушылар тобынқалай ұйымдастыра алады?

a) Оқушыларды топтарға біріктіріп, оларға тапсырма береді

b) Бір-бірімен қарым-қатынас жасауға үйрету мақсатында оқушыларды

топтарға біріктіреді

c) Бір-бірін тыңдап, əңгімелесуге үйрету мақсатында оқушыларды

топтарға біріктіреді

d) Нақты тапсырманы орындау мақсатында оқушыларды топтарға

біріктіріп, рөлдерді бөледі;

e) Оқушыларды топтарға біріктіріп, оларға өз пікірлерін дəлелдеуді

үйретеді

6. Рефлексивті ойлаудың динамикалық үдерісі мидың қай бөлігінде өтеді?

a) Самай бөлігінде

b) Маңдай бөліктерінде

c) Төбе бөліктерінд

d) Желке бөліктерінде

e) Мишық бөлігінде

7. «Адами зияткерлік – бұл «жеке тұлға өміріне қатысты шынайы ортаныбейімдеуге, іріктеуге жəне құруға бағытталған ой əрекеті» жолдарыныңавторы:

a) Мерсер, Александер

b) Роберт Стернберг

c) Дж. Дьюи

d) Ж. Пиаже

e) Выготский, Вуд

8. Когнитивті даму дегеніміз не?

a) Баланың оқу жəне проблеманы шешу қабілеті

b) Баланың ойлау қабілеті

c) Баланың жетістікке жету мотивациясы

d) Баланың қабылдауы, зейіні

e) Баланың ынтасы

9. Ынтаның иерархиялық моделін əзірлеген Авраам Маслоудың «Мен»тұжырымдамасын қорғап жəне қолдап тұратын екі мотивін атаныз:

a) Қорғау жəне тəртіп

b) Жетістік жəне мəртебе

c) Өзін-өзі сыйлау жəне өзін-өзі бақылау

d) Баспана жəне жылу

e) Отбасы жəне ұжым

10. Қажеттіліктер иерархиясын көрсетіңіз:

a) Биологиялық жəне физиологиялық қажеттіліктер, қауіпсіздік,

сүйіспеншілікке жəне қарым-қатынасқа деген қажеттілік, өзін-өзі

құрметтеуге деген қажеттілік жəне өзін-өзі жүзеге асыра білу

b) Махаббатқа жəне қарым-қатынасқа деген қажеттілік, өзін-өзі

құрметтеуге деген қажеттілік жəне өзін-өзі жүзеге асыра білуі

c) Биологиялық жəне физиологиялық қажеттіліктер, қауіпсіздік, өзін-өзі

жүзеге асыра білу

d) биологиялық жəне физиологиялық қажеттіліктер, қарым-қатынасқа

деген қажеттілік, өзін-өзі құрметтеуге деген қажеттілік жəне өзін-өзі

басқару

e) биологиялық жəне физиологиялық қажеттіліктер, өзін-өзі құрметтеуге

деген қажеттілік жəне өзін-өзі жүзеге асыра білу

11. Адам қажеттіліктерінің иерархиясында Авраам Маслоу қандайқажеттілікті ең жоғарғы деп көрсетеді?

a) Сүйіспеншілікке, қарым-қатынасқа деген қажеттілік

b) Құрметтеуге деген қажеттілі

c) Физиологиялық қажеттілік

d) Өзін-өзі таныта білу қажеттілігі

e) Қауіпсіздікке деген қажеттілік

12. «Мен» тұжырымдамасының авторы жəне білім берудің қисын менинтуиция, зияткерлік пен сезімді қамтитыны туралы идеяны өрбітуші:

a) К.Роджерс

b) А.Маслоу

c) Вагнер

d) Гарднер

e) Д.Хетти

13. Төмендегі жауаптың қайсысы «Жақын арадағы даму аймағы» (ЖАДА)мəнін ашып береді

a) Оқушының өз бетімен қол жеткізе алмайтын оқу деңгейін ықпалды

адамның көмегімен қамтамасыз ету

b) Оқушының өзінің мықты жəне əлсіз жақтарын сезінуі

c) Оқушылардың өздері де оқу үдерісіне белсенді қатысуын талап ету

d) Оқушымен білім беру мəселері бойынша пікірлесу

e) Оқушылар өздігіне мəселелерді шешу жолдарын қарастырады

14. Оқушыларды ынталандыру жəне дамыту үшін əңгімелесуді қандайформада қолдану қажет деп ойлайсыз:

a) Диалог

b) Жұптық жұмыс

c) Ұжымдық жұмыс

d) Монолог

e) Топтық жұмыс

15. Əлеуметтік-сындарлылық тұрғыдан оқытуды түсіну (Vygotsky, 1978,Wood, 1998) ... негізінде жатыр:

a) Оқыту мен оқудағы жаңа тəсілдер

b) Оқыту үшін бағалау жəне оқуды бағалау

c) Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сəйкес оқыту жəне оқу

d) Оқытудағы басқару жəне көшбасшылық

e) Оқытуда АКТ-ны қолдану

16. Оқушылар ортақ проблема бойынша бірлескен түсінік қалыптастырып,идеялармен пікір алмасып, бір-бірінің идеяларын талқылады жəне баға беріп,ұжымдық білім мен түсінікті қалыптастырды. Оқушылар қандай əңгіметүріне тартылды?

a) Зерттеушілік əңгіме

b) Топтық əңгіме

c) Қиылысқан əңгіме

d) Кумулятивті аңгіме

e) Бірлескен əңгіме

17. Дұрыс сұрақ қою – сабақ берудің тиімді құралы болып табылады.Оқушының білім алуын қолдау үшін сұрақ қоюдың қандай техникаларыпайдаланылады?

a) Түрткі болу, сынақтан өткізу, қайта бағыттау

b) Жауап алу, сынақтан өткізу, жауапты түзету

c) Идеясын дамытуға бағыттау, сынақтан өткізу, қайталау

d) Дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелеу, кері сұрақ қою

e) Толық жауап беруге итермелеу, жауапты қайталап айту, қайта бағыттау

18. Дағдысы жоғары оқушыға орта немесе төмен деңгейдегі тапсырмалардыорындату барысында оқушы қандай күйге түседі?

а) Зерігеді

b) Алаңдайды

c) Қалыпты жағдайда болады

d) Мазасызданады

e) Қуанады

19. Оқушының тапсырманы қалай талдайтынын жəне бағалайтынын немесекүрделілік деңгейін қалай салыстыратынын көрсетуі, метатанудың қайаспектісін қамтиды?

a) Оқушының мақсаты мен тапсырмаларын білу, түсіну жəне бағалауды

қамтиды

b) Өзін оқушы ретінде тану

c) Тапсырманы орындауға қажетті білім мен тəсілдер мониторингі

d) Оқушының күшті жəне əлсіз жақтары туралы метакогнитивтік түсінігі

e) Оқушының тапсырманы орындаудағы түрлі тəсілдерді салыстырмалы

түрде тиімді бағалауы

20. Диалогтік оқыту кезінде өзара білім алмасуға жағдай туғызатын не?

a) Мұғалім мен бала бірігіп, тапсырманы орындайды

b) Бала қате жауап бергені үшін қорықпай, өз идеяларын еркін жеткізіп,

бір-біріне өзара түсіністікке жетулеріне көмектеседі

c) Мұғалімдер мен балалар бірін-бірі тыңдап, идеялармен бөліседі, жəне

балама көзқарастарды қарастырады

d) Оқушы мен оқушы диалогтік қарым – қатынасқа түседі

e) Жоғарыдағылардың бəрі дұрыс

21. Əңгімелесудің жоғары формасын анықтаңыз:

a) Əңгіме- дебат

b) Топтық əңгіме

c) Зерттеушілік əңгіме

d) Ауызекі əңгіме

e) Диалог жүргізу

22. «Оқытудағы əңгімелесу - қарым-қатынас жасаудың бірсарынды үдерісіемес, керісінше, идеялар екі жақты бағытта жүре отырып, осының негізіндеоқушының білім алу үдерісі алға жылжиды». Дəйексөз кімдікі?

a) Барнстікі

b) Александердікі

c) Ходжкинсондікі

d) Мерсердікі

e) Выготскийдікі

23. Зерттеушілік əңгіме бұл:

a) Бəсекелестікке бағытталған

b) Əңгіме білім алу мақсатында

c) Оқушыларды əңгімеге тарту кезінде дамыту қажет болып табылатын

əңгіменің түрі

d) Ой пікірлерде үлкен алшақтық болады жəне əрқайсысы өз

шешімдерінде қалады

e) Сұрақтарға жауап алу

24. Өзін-өзі реттеу моделін анықтаңыз:

a) Алға даму, нақты шешім шығару, бастамашыл, көшбасшылық

b) Эмоциялық, когнитивтік, ынталандырушылық, əлеуметтік

c) Əлеуметтік, білімділік, ынтымақшылдық, эмоциялық

d) Метатану, зияткерлік, толеранттылық, сенімділік

e) Бақылаушылық, шығармашылық, таным деңгейін арттыру, еңбекқор

25. Флейвелл бойынша метатануды өлшеудің құрылымы:

a) Өзін оқушы деп білуі

b) Мақсаттар мен тапсырмаларды білу, түсіну жəне бағалау

c) Тапсырманы орындауға қажетті стратегиялардың мониторингі

d) Тапсырманы орындауға қажетті стратегияларды білу

e) Жоғарыдағылардың бəрі дұрыс

26. Мұғалім оқушыларда ... деп аталатын қасиеттердің болуынажағдай жасауға тырысуға тиіс:

a) Сыртқы уəж

b) Сыртқы түрткі

c) Сыртқы ынта

d) Ішкі уəж жəне өзіндік мақсат

e) Сыртқы бағалау

27. Метатану əдістерін игерген оқушылар…

a) Оқушыдан көмек сұрайды

b) Мұғалімнен көмек сұрайды

c) Қиындыққа кездеседі

d) Мұғалімдермен ___________тең əрекеттеседі

e) Оқулыққа жүгінеді

28. …өз еңбектерінде диалог сабақта оқушылардың қызығушылығынарттырумен қатар олардың білім деңгейінің өсуіне үлес қосатынын атапкөрсетеді:

a) Мерсер мен Литлтон

b) Барнс

c) Выготский

d) Ходжкинсон

e) Хэтти

29. Оқыту үшін бағалау бұл:

a) Оқушының қазіргі уақытта не оқып білгенін жинақтау

b) Білім алушылар өздерінің оқудың қандай сатысында тұрғанын, қандай

бағытта даму керек жəне қажетті деңгейге қалай жету керек екендігін

анықтау

c) Оқушылар тобының қол жеткізген табыстарын салыстыру

d) Балл немесе деңгей түрінде келтірілген межелікке жету

e) Негізделген өлшемдер мен стандарттардың таңбалануы

30. Латын тілінен аударғанда «жақын отыру» деген мағынаны білдіретін:

a) Бағалау

b) Бақылау

c) Сұрыптау

d) Болжау

e) Талдау

8-нұсқа

1.Интерпретация кейде басқаша не деп аталады?

a) Мінез-құлық сипаттамасы

b) Логикалық қорытынды

c) Ерекше дағдылар

d) Нəтижелі бақылау

e) Түсіну

2. Жетістіктер мен кемшіліктер туралы ақпарат беретін жəне процестіңқалай өткендігі туралы ойлануға мүмкіндік беретін формативті бағалаудыңшартын көрсетіңіз:

a) Оқушылармен тиімді кері байланысты қамтамасыз ету

b) Оқушылардың өзіндік оқуға бесенді қатысуы

c) Бағалау нəтижелерін ескере отырып оқыту тəсілдеріне түзету енгізу

d) Оқушылардың өз жұмысын талдау мүмкіндігі

e) Жеке таным процесіне оқушылардың белсенді қатысуы

3. Формативтік жəне жиынтық бағалау қай жылдан бастап белгіленді?

a) 1960ж

b) 1989ж

c) 1980ж

d) 1977ж

e) 1963ж

4. Оқытудың қосалқы құралдары туралы білім:

a) Білімдердің технологиялық аспектісі

b) Білімдердің педагогикалық аспектісі

c) Мазмұндық білім аспектісі

d) Технологиялық білімдер

e) Пəндік білімдер

5. Бағалау мен талдауда АКТ-ны не үшін пайдалануға болады?

a) Оқуда жаңалық жасауға ықпал ету

b) Оқушылардың түрлі амал-тəсілдерді көрсетуі

c) Тұжырымдаманы көрсететін бейнелерді беру

d) ақпарат алмасу

e) дерекқорды зерделеу

6. Талантты немесе қабілетті үнемі айқындай отырып бастауышмектептердің мұғалімдері өздерін кім ретінде көрсетуге тиіс:

a) «талантты ұстаз»

b) «дарынды оқытушылар»

c) «дарынды бақылаушылар»

d) «қабілетті бақылаушылар»

e) «дарындылықты ашушылар»

7. «Ақпаратты толықтырып, олардың қайшылықтарын анықтап, мəнінетезірек жету» төмендегі үздік оқушыларды анықтайтын сенімді өлшемдердіңқайсысына жатады?

a) Есте сақтау жəне білім

b) Өз білімін жетілдіру

c) Ойлау қабілетінің жылдамдығы

d) Мəселені шешу

e) Икемділік

8. «Өзгертілген оқу жоспары» əдістемесінің көмегімен сыныпта ерекшеқасиеттерімен ерекшеленетін шағын топтарда орындалатын тапсырмалардайындауға болады, бірақ топ құру кезінде барлық оқушылар үшін тиімдіоқыту үдерісін ұйымдастыру икемділікті талап ететіндігі туралы идеяныңавторы кім?

a) Эйр

b) Фриман

c) Мерсер

d) Ренцулли

e) Рейс

9. Ұзақ мерзімді жадының қай түрінде біз эпизодтарды немесе оқиғаларды,біздің белгілі бір тəжірибемізден шығатын ойларымызды, идеяларымызды,жалпы қағидаларды, тұжырымдамаларды есте сақтаймыз.

a) Рəсімдік жады

b) Семантикалық жады

c) Эпизодтық жады

d) Қысқа мерзімді жады

e) Стратегиялық жады

10. Қысқа мерзімді жадының кейінгі атауы (Аткинсон мен Шифрин):

a) Жұмыс жадысы

b) Зерделеу жадысы

c) Ойлау жадысы

d) Ойлану операциялары

e) Рəсімдік жады

11. Оқытудағы бихевиористикалық тəсілдері нені қарастырады?

a) Ортамен өзара байланыстағы мінез-құлықты зерделеу үшін оқуды

дұрыс пайдалануды

b) Ортамен өзара байланыстағы мінез-құлықты зерделеу үшін

эксперименттік рəсімдерді пайдалануды қарастырады

c) Бұл технологиялық білімдер жайлы түсінік

d) Білім берудің жалпы негіздерін, білім беру мақсаттары мен міндеттерін

білуге негізделген оқу мен оқыту үдерістері

e) Бұл танымдық білімдер жайлы түсінік

12. Метатану термины Метасана қабілеті жасқа байланысты өзгереді жəнежасы үлкенірек балалар метатанымдық ақпаратты көптеген мөлшердеигеретіндіктен олардың үлгерімі жоғарырақ деген тұжырымның авторынкөрсетіңіз.

a) Флейвелл

b) Уильям Джеймс

c) Выготский

d) Роджерс

e) Маслоу

13. Мерсер анықтаған сыныпта талқылау кезіндегі дəлелдің қайсысындаоқушылар бəсекеге қабілетті басқалардың көзқарасын қабылдаудықаламайды.

a) Кумулятивтік

b) Зерттеушілік

c) Диалогтік

d) Пікірталастық əңгіме

e) Бейресми

14. Өзіміздің эмоциямыз бен көзқарасымызды, сеніміз бенболжамдарымыздың субъективті екенін сезіну қалай атады?

a) Өзіндік сана сезім

b) Пайым

c) Ұтқырлық

d) Шығармашылық

e) Сезім

15. «Рефлексивтік практик» деген ұғымды ашқан танымал философтар,педагог-ғалымдар:

a) Дж. Дьюи, Дональд Шон

b) Мерсер, Александер

c) А. Маслоу, Роджерс

d) Стернберг, Дж. Саймонс

e) Вуд, Брунер, Росс

16. Сыни тұрғыдан ойлау – бұл...

a) Білім алу туралы шешімді қабылдау мақсатымен оқытудың

нəтижелерін жүйелі түрде жиынтықтауға бағытталған қызметті

белгілеу

b) Оқуға деген қабілеттілік

c) Бақылаудың, тəжірибенің, ойлау мен талқылаудың нəтижесінде

алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға жəне синтездеуге

бағытталған пəндік шешім.

d) Білім берудің жалпы негіздері

e) Өзін-өзі бағалау жəне сыныптастарын бағалау

17. Балалар мен мұғалімдердің жаңалық ашуы, өзара қарым-қатынас

орнатуы қалай аталады?

a) Диалогтік педагогика

b) Диалогтік оқыту

c) Ұжымдық оқыту

d) Топтық оқыту

e) Саралап оқыту

18. Көшбасшы мұғалім көңілінде үнемі қандай білім беру тұрады?

a) Сапалы

b) Нəтижелі

c) Жоғары деңгейде

d) Сұранысқа сай

e) Талапқа сай

19. Мұғалім көшбасшылығының міндетті қыры не болып табылады

a) Реалистік көзқарас

b) Армандай білу

c) Жігерлендіре білу

d) Қызықтыра біл

e) Оптимистік көзқарас

20. Кəсіби білімнің басқаларға дем беретін жəне ары қарай іс-əрекет жасауүшін оларды қажетті бағытпен қамтамасыз ететін инновациялық негізі?

a) Үздіксіз үдеріс

b) Əлеуметтік үдеріс

c) Кəсіби біліктілік арттыру

d) Диалогтік ___________үдеріс

e) Психологиялық қарым-қатынас

 • Адамдардың қалай білім алатынын түсіндіретін: «теориялық экспедициялардың» негізгі бағыттарына мына оқу теориясы жатпайды -

А) Әлеуметтік психология

Б) Аффективтік теория

В) Неврология

Г) Когнитивті психология

Д) Этнопсихология

 • Тесті сәйкестендір:

А) Говард Гарднер 1. «Мен» тұжырымдамасы -

Б) Жан Пиаже 2. «Жады» есте сақтау -

В) Бандура 3. Құзырлы оқу мен табысты оқу -

Г) Лев Выготский 4. Өзіндік тиімділік компонеттері -

Д) Хельгой Нойс 5. Метатаным -

Е) Флейвелл 6. ЖАДА -

Ж) Шульман 7. Ойлауды (когнитивтік) теориясы -

З) Маслоу 8. Интеллект теориясы -

 • Ең үздік оқушыны анықтайтын сенімді критерийлерді ұсынған теоретиктер -

А) Мерсер мен Александер

Б) Монтгомери мен Фриман

В) Гарднер мен Стеренберг

Г) Мишра мен Келер

Д) Велс пен Вуд

 • Ерте жастағы оқушылар метатануға қабілетті болады ...

А) иә Б) жоқ

 • Тесті сәйкестендір:

А) Интерпретация

Б) Көпіршелер

В) өзін-өзі бақылау

Г) мнемоника

Д) Кумулятивтік әңгіме

Е) Рефлектитвік білім беру

Ж) кейс стадиялар

Е) сұрақ қою техникалары

1.Lociәдісі есте сақтау керек ақпаратты танымал жерлермен байланыстыру -

2. оқушылар бір-бірінің ісін сынамайды және сындарлыққа негізделді -

3. Бағалаудағы өлшем немесе логикалық қорытыңды -

4. Индивидтің өзіне деген шынайы түсінігін қалыптастыру

5. Білім берудегі жағдайлар қарастырылғаннан кейін, оқушы мен мұғалім арасында ынтымақтастық орнатудағы интерактивтік мүмкіндіктерді сипаттайтын метафора.

6. білім беруді диалогтық тәсіл арқылы дамытудағы сұрақтар

7. кеңейтілген тапсырмалар -

8. Баланың не үйренгені туралы сыни жақтан ойлануы -

 • Талантты және дарынды балаларды оқыту үшін инклюзивті тәсілді пайдалануға болады ...

А) жоқ, мүмкіндігі шектеулі балаларға ғана қолданады

Б) иә, қолданады

В) Барлық балалардың әлеуетін дамытуға қолданады

Г) оқыту теориясына қатысы жоқ

 • Метасана терминін 1979 ж. енгізген зерттеуші практик -

А) Флейвелл Б) Флавелл

 • Метатану терминін 1976 ж. еңгізген зерттеуші практик -

А) Флейвелл Б) Флавелл

 • Үш білім саласы арасында өзара байланысты іске асыруға қабілетті мұғалім жоғары деңгейдегі кәсіпқой мұғалім. Бұл - ... білім салалары.

А) қалай оқу керектігін үйрету және оқу үшін үйрету

Б) пәндік, педагогикалық, мазмұндық

В) пәндік, педагогикалық, мазмұндық

Г) теориялық және тәжірибелік білім

 • Бағалаудың мақсаты мұғалімнің тесттілеуді қандай мақсатта және қалай өткізу керек екендігі туралы түсінігіне негізделмейді.

А) иә б) жоқТолық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:
Facebook | VK | WhatsApp | Telegram | Twitter

Қарап көріңіз 👇Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру

Соңғы жаңалықтар:
» Салымдар түрі: қалайша неғұрлым көп пайда табуға болады
» Қауіпсіз каникул: балаларыңызды алаяқтардан қалай қорғауға болады
» 🙌 ҚАРЫЗ ҚАЙТАРУМЕН ҒАНИБЕТ
Пікір жазу