Бағдарламалау Тест 150 сұрақ


<question> Бұл кодтың нәтижесі қандай болады?

x = 50

num = 0 if x > 30 else 35

print(num)

<variant>А) 0.

<variant>D35

<variant>B) 30

<variant>C) 50

<variant>E) Ошибка

<question> Нәтижесінде не көрсетіледі?

name = "Ahmet"

print('Hi, %s' % name)

<variant>"Hi, Ahmet".

<variant> "Hi, name"

<variant> "Hi, "

<variant> Ошибка

<variant> "Hi, % Ahmet"

<question> Төмендегі функциялардың қайсысы жолды Python тіліндегі тізімге түрлендіреді?

<variant>list (mystring.)

<variant>tuple(mystring)

<variant> eval(mystring)

<variant> repr(mystring)

<variant> repeat(mystring)

<question> x = [1, 2, 3] болғанда random.shuffle(x) не істейді?

<variant> Тізім элементтерін орнында араластырыңыз.

<variant> Ештеңе жасамайды, бұл әлі іске асырылмаған мүмкіндіктің толтырғышы

<variant>Кездейсоқ орындарда 1, 2 және 3 элементтері бар тізімді қайтарады

<variant> х-тің орнына басқа сан енгізеді

<variant> дұрыс жауап жоқ

<question> random.shuffle() қандай элементтер түрлерін қабылдайды?

<variant> тізімдер.

<variant> бүтін сандар

<variant>кортеждер

<variant>сызықтар

<variant>дұрыс жауап жоқ

<question> Уақытқа қай кітапхана жауапты?

<variant> time.

<variant> localtime

<variant> clock

<variant>hours

<variant> o'clock

<question> Төмендегілердің қайсысы Python тіліндегі айнымалы атауларға қатысты дұрыс?.

<variant> Шексіз ұзындық.

<variant> Астың сызу және амперсанд рұқсат етілген жалғыз арнайы таңба

<variant> Барлық жеке мүшелерде алдыңғы және кейінгі астыңғы сызықтар болуы керек

<variant> дұрыс жауап жоқ

<question> Төмендегі функциялардың қайсысы жолды Python тіліндегі тізімге түрлендіреді?

<variant> list (mystring.)

<variant> tuple(mystring)

<variant>eval(mystring)

<variant> repr(mystring)

<variant>repeat(mystring)

<question> x = math.sqrt(4) болса, х мәні неге тең?

<variant> 2.0

<variant> 2

<variant> (2.0, -2.0)

<variant> дұрыс жауап жоқ

<variant>-2

<question> Төменде жазылған программаны орындау нәтижесінде экранда екі А және В саны шығады.Енгізгенде алдымен 3, содан кейін 5 шығатын ең үлкен х санын көрсетіңіз.

x = int(input())

A = 0

B = 0

while x > 0:

      A = A + 1

      if B < x % 10:

B = x % 10

            x = x // 10

print(A)

print(B)

<variant>*A) 555

<variant>B) 55

<variant>C) 115

<variant>D) 15

<variant>E) 550

<question> Төмендегілердің қайсысы Python тіліндегі айнымалы атауларға қатысты дұрыс?

<variant> Шексіз ұзындық

<variant> Астың сызу және амперсанд рұқсат етілген жалғыз арнайы таңба

<variant> Барлық жеке мүшелерде алдыңғы және кейінгі астыңғы сызықтар болуы керек

<variant>дұрыс жауап жоқ

<question> Келесі үзіндіні орындау нәтижесінде не басып шығарылатынын анықтаңыз:

s = 1

for k in range(1,30):

s = (k – 5) * s

print(s)

<variant>B) 0.

<variant>A) 5

<variant>C) 10

<variant>D) 15

<variant>E) 1

<question> Келесі үзіндіні орындау нәтижесінде не басып шығарылатынын анықтаңыз:

s = 0

for k in range(3,11):

      s = s + k

print(s)

<variant>52.

<variant> 50

<variant> 58

<variant> 56

<variant> 54

<question> Төмендегілердің қайсысы Python тіліндегі айнымалы атауларға қатысты дұрыс?

<variant>*C) Шексіз ұзындық

<variant> Астың сызу және амперсанд рұқсат етілген жалғыз арнайы таңба

<variant>B) Барлық жеке мүшелерде алдыңғы және кейінгі астыңғы сызықтар болуы керек

<variant>D) дұрыс жауап жоқ

Бұл код нені көрсетеді?

for i in range(5):

if i % 2 == 0:

continue

print(i)

<variant>Сандар:. 1 және 3

<variant>Дұрыс емес шығаруға байланысты қате

<variant>Сандар: 1, 3 және 5

<variant>Сандар: 0, 2 және 4

<variant> Қате, себебі i тағайындалмаған

<question> Python бағдарламалау тілі әзірлеуге қолайлы:

<variant> Барлығы дұрыс.

<variant> Аналитика және машиналық оқыту

<variant> Ойындар

<variant> Компьютерлік және мобильді қосымшалар

<variant>Дұрыс жауап жоқ

<question> Алгоритм типін анықтаныз:

<variant> Сызықтық .

<variant> тармақталу

<variant> Циклдік

<variant>Аралас

<variant>Дұрыс жауап жоқ

<question> Алгоритм типін анықтаныз:

<variant> Циклдік.

<variant> Сызықтық

  <variant> тармақталу

<variant> Аралас

  <variant> Дұрыс жауап жоқ

<question> Алгоритм типін анықтаныз:

<variant> тармақталу.

<variant> Сызықтық

<variant>Циклдік

<variant>Аралас

 <variant>Дұрыс жауап жоқ

<question> Айнымалы нені сақтайды?

<variant>Мағынасы.

<variant> Аты

<variant> түрі

<variant> Оның мәнінің ұзындығы

  <variant>Дұрыс жауап жоқ

<question> Мәліметтер типі int нені білдіреді??

<variant>бүтін сан.

<variant> шынайы

<variant>жол

<variant>Логикалық

  <variant>Дұрыс жауап жоқ

<question> Тағайындау операторы үшін дұрыс жазбаны таңдаңыз::

<variant>а = 5.

<variant>10 = х

<variant>у = 7,8

<variant>а == b + x

<variant>дұрыс жауап жоқ

<question> Енгізу операторын көрсет:

<variant>input.()

<variant>print()

<variant>int()

<variant>random()

<variant>Дұрыс жауап жоқ

<question> Bool айнымалысының қанша мүмкін мәні бар??

<variant>2.

<variant>4

<variant>10

<variant>Қалағаныңызша

<variant>Дұрыс жауап жоқ

<question> Осы жерде қандай оператор қолданылады ?

If n < 100:

b = n + a

<variant> Барлығы дұрыс.

<variant> тағайындау операторы

<variant>Қосу операторы

<variant>Шартты оператор

<variant>Дұрыс жауап жоқ

<question> Көп тармақталу үшін нені қолданған дұрыс

<variant>if – elif –else.

<variant>Много if

<variant>if – else – elif

<variant>while

<variant>if then

<question> Python тіліндегі цикл операторы:

<variant>while for.

<variant>for

<variant>if

<variant>while

<variant>for in

<question> Цикл неше рет қайталанады? (Итерация – цикл денесінің бір реттік орындалуы)

басып шығару («Қалған», барлығы)

<variant>5.

<variant>4

<variant>6

<variant>0

<variant>3

<question> Break операторы не үшін қажет?

<variant> Циклдан шығу үшін.

<variant> Бағдарламаны аяқтау үшін

<variant> Компьютеріңізді бұзу үшін

<variant> Бағдарламаны жою үшін

<variant>дұрыс жауап жоқ

<question> Параметрлер қайда, ал функцияның аргументтері қайда?

<variant>Параметрлер функцияны жариялағанда, аргументтер шақыру кезінде жазылады.

<variant> Аргументтер функцияны жариялау кезінде, параметрлер шақыру кезінде жазылады

<variant> Бұл бірдей!

<variant>Функцияда тек параметрлер бар

<variant>Дұрыс жауап жоқ

<question> len() функциясы не істейді?

<variant> Жолдың ұзындығын қайтарады.

<variant> Кездейсоқ санды қайтарады

<variant> Таңба нөмірін қайтарады

<variant>Санның модулін қайтарады

<variant>Дұрыс жауап жоқ

<question> Программаға модуль қалай қосылады?

<variant>import math,

<variant>import math()

<variant>import (math)

<variant>import.math

<variant>import_math

<question> Python қандай операциялық жүйелерде жұмыс істей алады?

<variant>Windows.

<variant>Linux

<variant>macOS

<variant>a,b,c

<variant>Дұрыс жауап жоқ

<question> Неліктен программалау тілі «Python» деп аталады?

<variant> Жыланның құрметіне,

<variant>Телехикаяның құрметіне

<variant>Ойынның құрметіне

<variant> Тағамның құрметіне

<variant>Дұрыс жауап жоқ

<question> Python программалау тіліне неше жыл?

<variant>30

<variant>19

<variant>7

<variant>15

<variant>21

<question> Python программалау тілін жасаушы

<variant>Гвидо Ван Россум,

<variant>Дэвид Паттерсон

<variant>Эрвин Дональд Кнут

<variant>Джеймс Артур Гослинг

<variant>Линд Март Адамс

<question> а = 345. print(//100) командасы нені береді?

<variant>+3

<variant>5

<variant>4

<variant>34

<variant>-1

<question> Циклдық алгоритмды таңданыз

<variant>k = 0.

while k < 10:

print(“Привет”)

k += 1.

<variant>a = int(input())

b = int(input())

c = int(input())

s = a+b+c

print(c)

<variant>a = int(input())

if a > 0:

print(a)

else:

print(a)

<variant>a = int(input())

b = int(input())

if a > 0:

print(a)

else:

print(а)

<question> Пернетақтадан санды енгізу үшін қандай жол дұрыс?

 

<variant>3

<variant>2

<variant>1

<variant>4

<variant>5

<question> Қай жол дұрыс емес?

 

<variant>5.4

<variant>2

<variant>1,3

<variant>4

<variant>2,3

<question> «else» деген не?

<variant> Әйтпесе.

<variant> Өйткені

<variant>Егер

<variant>Cондықтан

<variant>Олай

<question> Бағдарлама қанша рет «саубол» сөзін жазады?

 

<variant>0,

<variant>9

<variant>1

<variant>4

<variant>8

<question> DOM нысанының normalize() әдісі не істейді:

<variant> барлық тізбектелген мәтін түйіндерін біріктіреді.

<variant> XML-ді әдемі шығаруға дайындайды

<variant> жетіспейтін тегтерді қосу арқылы XML түзетеді

<variant> дұрыс жауап жоқ

<variant> бұл әдіс жаңа мән береді

<question> Берілген массив >>> c = массив([[1,2], [2,3], [4,5]]) c[:,1] кесіндісі дегеніміз не:

<variant> array([2, 3, 5]).

<variant> array([2, 3])

<variant> array([2, 3, 4])

<variant> array([2, 5])

<variant> array([3, 4])

<question> Келесі кодты орындағаннан кейін ағымдағы модульде қандай жаңа атаулар пайда болады: import sre as re from re import compile.

<variant> тек атауларды қайталау және құрастыру.

<variant> sre, re және compile атаулары

<variant> тек sre және компиляция атаулары

<variant> дұрыс жауап жоқ

<variant> are,int

<question> Орындаудың нәтижесі қандай болады: urlparse. urlsplit(“http://google.com/search?q=Python#1″):

<variant> (‘http’, ‘google. com’, ‘/search’, ‘q=Python’, ‘1’).

<variant> (‘http’, ‘google. com’, ‘/search’, ”, ‘q=Python’, ‘1’)

<variant> (‘http://’, ‘google. com/’, ‘search?’, ‘q=Python#’, ‘1’)

<variant> (‘http’, ‘google. com’, ’, ”, ‘q=Python’, ‘1’)

<variant> (‘http://’, ‘google. com/’, search’, ”, ‘q=Python’, ‘1’)

<question> Курсор объектісінің nextset() әдісі не үшін қолданылады:

<variant> сұрау нәтижелері жазбаларының келесі жиынына өту үшін.

<variant> сұрау нәтижесінің келесі жазбасына өту

<variant> сұрау нәтижелері жазбаларының келесі жинағын алу үшін

<variant> дұрыс жауап жоқ

<variant> нәтижені қайта орындау

<question> Бағдарламаны тексеруге көмектесетін функцияларды қай модульден іздеу керек:

<variant> unittest,

<variant> dictutils

<variant> profile

<variant> then

<variant> дұрыс жауап жоқ

<question> Poplib модулінде POP3 серверімен сеанс қалай көрсетіледі:

<variant> POP3 класының данасы.

<variant> мүмкіндіктер жиынтығы

<variant> кортеждер тізімі

<variant> барлық жиын

<variant> дұрыс жауап жоқ

<question> Төмендегі mod_python өңдегіштерінің қайсысы бірінші орындалады:

<variant> PythonPostReadRequestHandler.

<variant> PythonHandler

<variant> PythonFixupHandler

<variant> дұрыс жауап жоқ

<variant> PythonPostFixup

<question> Келесі өрнекті бағалау нәтижесінде не алынады: (0 < 5 <= 3) және (0 / 0):

<variant> False (или 0),

<variant> True (или 1)

<variant> синтаксистік қателік

<variant> бөгде ұателік

<variant> дұрыс жауап жоқ

<question> Неліктен XML-дегі аттар кеңістігі:

<variant> бір XML құжатында әртүрлі DTD-мен біріктіру.

<variant> аттар кеңістігі XML өңдейтін қолданба үшін опцияларды көрсетуге мүмкіндік береді

<variant> аттар кеңістігі бір типті XML құжаттарын бір-біріне қосуға мүмкіндік береді

<variant> аттар кеңістігі бір типті XML құжаттарын DTD-мен біріктіру.

<variant> дұрыс жауап жоқ

<question> Тұрақты өрнек дегеніміз не:

<variant> жолдар жиынын сипаттайтын шаблон.

<variant> Python тіліндегі синтаксистік дұрыс өрнек

<variant> каталогтағы файлдарды іздеу үлгісі

<variant> қайталанбайтын өрнек

<variant> дұрыс жауап жоқ

<question> Gettext модулінің функциялары қандай:

<variant> бағдарламаны интернационалдандыруды қамтамасыз ету.

<variant> пайдаланушыдан мәтінді алу үшін

<variant> стандартты енгізуден жолды оқу үшін

<variant> қателікті табу

<variant> дұрыс жауап жоқ

<question> Жіптер DB-API 0 үйлесімді модулін және осы модуль негізінде алынған қосылымдарды бір уақытта пайдалана алатын жағдайға жіп қауіпсіздігінің қандай мәні сәйкес келеді:

<variant> 2.

<variant> 1

<variant> 0

<variant> 8

<variant> 3

<question> XML-де теңшелетін тегтерді пайдалану мүмкін бе?

<variant> мүмкін.

<variant> мүмкін емес

<variant> егер аттар кеңістігі көрсетілген болса мүмкін

<variant> дұрыс жауап жоқ

<variant> XML-де теңшелетін тегтерді пайдалану мүмкін емес

<question> Құлып пен ағындар арасындағы байланыс құралын біріктіретін кластың даналары:

<variant> Condition.

<variant> Evind

<variant> Lock

<variant> Event

<variant> wrond

<question> Шарт Егер функция Python тілінде жазылғаны белгілі болса, Python көмегімен func() функциясының ресми аргументтерінің атауларын қалай анықтауға болады:

<variant> inspect. getargspec(func.)

<variant> func. func_globals

<variant> func. func_locals

<variant> (func)func_locals

<variant> func_locals

<question> Python аудармашысы қандай бастапқы код кодтауларын қолдайды:

<variant> қазіргі кезде кең таралған кодтаулардың көпшілігі.

<variant> ASCII, латын-1, UTF-8

<variant> ASCII

<variant> ASC-3

<variant> дұрыс жауап жоқ

<question> Қандай әдіс берілген хабарламада бірнеше бөліктен тұратынын анықтауға мүмкіндік береді:

<variant> get_main_type().

<variant> items()

<variant> get_payload()

<variant> get_payloat()

<variant> get_()

<question> Қандай әдіс берілген хабарламада бірнеше бөліктен тұратынын анықтауға мүмкіндік береді:

<variant> is_multipart().

<variant> items()

<variant> get_payload()

<variant> get_()

<variant> дұрыс жауап жоқ

<question> Zope құрамына кіретіндер

<variant> меншікті веб-сервер.

<variant> жалпы мақсаттағы ДҚБЖ

<variant> CGI сценарийлерін қолдау

<variant> дұрыс жауап жоқ

<variant> Zope құрамына ештене кірмейді

<question> Python бағдарламау тілі қай жылы ойластырылған?

<variant> 1980.

<variant> 1981

<variant> 1985

<variant> 1979

<variant> 1982

<question> Values() әдісі не істейді?

<variant> барлық мәндерді қайтарады

<variant> дұрыс жауабы жоқ

<variant> берілгендері жою

<variant> барлық кілттерді қайтарады

<variant> кортеждер жыйынын қайтарады

<question> Келесі программаны орындағаннан кейін экранда не пайда болады?

a = 4

басып шығару(a, 'a')

<variant> 4.a

<variant> а 4

<variant> 4 4

<variant> а а

<variant> дұрыс жауап жоқ

Келесі программаны орындау нәтижесінде не көрсетіледі?

a = 35

b = 18

егер a // 9 == 0 немесе b % 9 == 0:

басып шығару('сан', а, 'жеңді')

басқа:

басып шығару('сан', b, 'жеңді')

<variant> 35 саны жеңді

<variant> б саны жеңді

<variant> саны а жеңді

<variant> 18 саны жеңді

<variant> дұрыс жауабы жоқ

<question> range (8) функциясын шақыру сізге қандай сандар тізбегін береді?

<variant> 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

<variant> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

<variant> 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

<variant> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

<variant> бос тізбек

<question> Қандай сандар тізбегі функционалдық шақыруды береді

ауқым(10, 0, -2)?

<variant> 10, 8, 6, 4, 2.

<variant> бос тізбек

<variant> 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

<variant> 10, 8, 6, 4, 2, 0

<variant> 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0

<question> Python да бағдарламалау кезінде неше түрті қателерге кезігуге болады?

<variant> 2

<variant> 4

<variant> 5

<variant> 3

<variant> 1

<question> Тұрақты өрнектермен жұмыс істеу үшін кандай модулді импорттау керек:

<variant> Re.

<variant> Urllib

<variant> Print

<variant> File

<variant> Open

<question> Кірісінде басқа функцияларды қабылдайтын функциялар қалай аталады?

<variant> жоғары ретті функциялар.

<variant> Ортанғы функциялар

<variant> Төмен ретті функциялар

<variant> Күрделі функциялар

<variant> Тізім функциялар

<question> Өрнекті теруді аяқталғаннан кейін нәтижені экранға енгізу және шығару үшін қандай пернесі басамыз?

 <variant> Enter.

 <variant> Shrift

 <variant> Ctrl

 <variant> Tab

 <variant> Baskspace

<question> Бөліндінің қалдығының сипаттамасы?

 <variant> %

 <variant> +

 <variant> -

 <variant> **

 <variant> //

<question> сандық деректер түрінің ерекшелігі – осы типтегі объектілер қандай болады.

 <variant> өзгермейтін.

 <variant> өзгеретін

 <variant> тұрақты

 <variant> жауапты

 <variant> жауапсыз

<question> табуляция таңбасы қалай белгіленеді?

 <variant> \t

 <variant> \n

 <variant> \\

 <variant> \'

 <variant> \"

<question> Python-да нольге тең емес кез келген сан немесе бос емес объект шындық деп есептеледі деген кім?

 <variant> Сократ.

 <variant> Аристотель

 <variant> Платон

 <variant> Гиппокарт

 <variant> Демокрит

<question> Деректердің келесі типі (класс), математикамен байланысты бұл

<variant> кортеж (tuple).

<variant> тізім

<variant> сөздік (dict)

<variant> Сұрыптау

<variant> есептеу

<question> Python-да қанша салыстыру операторлары бар:

<variant> 6.

<variant> 4

<variant> 2

<variant> 8

<variant> 3

<question> math айнымалысының деректер типі

<variant> модуль.

<variant> импорт

<variant> функция

<variant> бағдарлама

<variant> файл

<question> Тізімдегі элементтер санын қайтаратын функция

<variant> len.

<variant> sum

<variant> float

<variant> sorted

<variant> then

Кодтың жауабы:

x = 23

num = 0 if x > 10 else 11

print(num)

<variant> 0*

<variant> 23

<variant> 10

<variant> 11

<variant> 25

<question> Массив элементтерiн белгiлi бiр зандылыкпен

орындарын ауыстырып реттеу процесі?

<variant> Сұрыптау.

<variant> функция

<variant> Таңдау

<variant> Массив

<variant> Көбiк

<question> Файлды жабу ушiн колданылатын әдісті

көрсет?

<variant> close.()

<variant> open()

<variant> write()

<variant> read()

<variant> readline()

<question> жаңа жолға ауыстыру кезінде қандай таңбаны қолдану керек?

<variant> /n.

<variant> /t

<variant> //

<variant> /'

<variant> /"

<question> Жоғары ретті функциялар деп нені атайды?

<variant> Кірісінде басқа функцияларды қабылдайтын функциялар.

<variant> Цикл ішінде пернетақтадан енгізілген мәнді тексереді

<variant> Өзгертуден басқа тізімге қолданылатын көптеген функцияларды қарастырады

<variant> Графикалық интерфейсі бар бағдарламаларды әзірлейді

<variant> Компоненттерді интеграциялайды

<question> Java тілін не үшін пайдалануға болады?

<variant> қолданбалы бағдарламаларға. жоғарыда аталғандардың барлығы үшін

<variant> веб-сайтты әзірлеу үшін

<variant> компьютер бағдарламаларын құру

<variant> Ойындар құру

<variant> өңдеуге

<question> Соңғы Python нұсқаларында модульдерді жинақы сақтау үшін қай мұрағатқа орналастырса болады?

<variant> ! zip

<variant> txt

<variant> Rar

<variant> doc

<variant> real

<question> Курделі шарт жасауға мүмкіндік беретін логикалық оператор and:

<variant> логикалық көбейту.

<variant> логикалық қосу

<variant> жоққа шығару

<variant> логикалық азайту

<variant> шарттарды біріктіру

<question> Циклдің бірінші қадамында алдымен өрнектің оң жағы есептеледі, яғни

<variant> total + i.

<variant> i + total

<variant> total + a

<variant> range + I

<variant> total + c

<question> Массив - ...

<variant> жалпы атаумен біріктірілген, бір типті элементтер жиынтығы.

<variant> жалпы атаумен біріктірілген әртүрлі типтегі мәліметтерді

қамтитын айнымалылар жиынтығы

<variant> бұл функцияларды, объектілерді және сыныптарды камтитын

дайын бағдарламалар

<variant> бір типті, әртүрлі атаулары бар мәліметтерді қамтитын элементтержиынтығы

<variant> жалпы атаумен біріктірілмеген типтерді қамтиды

<question> Шартты форматтау түріне кіреді?

<variant> Таңбалар жиынтығы.

<variant> Диаграмма

<variant> Кітап

<variant> Жұмыс парағы

<variant> Кестелі пішімдеу

<question> Бүтін (int) типке қайсылары жатады?

<variant> 69.

<variant> 0.69

<variant> 6.9

<variant> 0. 69

<variant> 6.99

<question> Жолдың аргумент ретінде әдіске берілген символдан басталатынын тексеретін әдіс:

<variant> startswith.

<variant> s. lower

<variant> s.isupper

<variant> sorted

<variant> colors.index

<question> Kіріс ретінде жолға түрлендіру қажет тізімді қабылдайтын және тізім элементтерінің қосқышы жол объектісі ретінде көрсетілетін әдіс:

<variant> join.

<variant> split

<variant> readlines

<variant> write

<variant> lower

<question> Қай амал болмаса Python мәтінді айнымалы деп санайды ж/е мазмұнын экранға шығарады?

<variant> Тырнақшасыз.

<variant> Таяқшасыз

<variant> Сызықшасыз

<variant> Үтірсіз

<variant> Қос нүктесіз

<question> Python-да нольге тең емес кез келген сан немесе бос емес объект не деп есептелед?

<variant> Шындық.

<variant> Жалған

<variant> Сызық

<variant> Сан

<variant> Объект

<question> Бөлшек,нақты санның типі Python-да қалай аталады?

<variant> float().

<variant> bool()

<variant> type()

<variant> str()

<variant> int()

<question> Экранға «Сәлем, Нұрбол ағай» мәтінін Python-

да калай шығарамыз?

<variant> print("Сәлем, Нұрбол ағай").

<variant> print(Сәлем, Нұрбол ағай)

<variant> print(«Сәлем, Нұрбол ағай»)

<variant> display('Сәлем, Нұрбол ағай)

<variant> show('Сәлем, Нұрбол ағай)

<question> Жолдық типі Python-да қалай аталады?

<variant> +str().

<variant> float()

<variant> bool()

<variant> type()

<variant> int()

<question> a = 5

b = 71

a = a + b

print(a)

коды экранға қандай нәтижені береді?

<variant> 76.

<variant> 715

<variant> a

<variant> 5

<variant> 75

<question> print("Salem","zhas\ntulek") коды ³крана кандай

нәтижені береді?

<variant> "Salem","zhas\ntulek".

<variant> Salem<br> zhas <br>tulek

<variant> Salem, zhas <br> tulek

<variant> Salem zhas<br> tulek

<variant> Salem, zhas\ntulek

<question> print('95' + '14') коды экранға қандай нәтижені

бередi?

<variant> 9514.

<variant> 14

<variant> 109

<variant> 95

<variant> error

<question> print("140", end=")

print("ball")

коды экранға қандай нәтижені береді?

<variant> 140ball.

<variant> "140", end=" " ball

<variant> 140 <br>140 ball ball

<variant> еrror

<variant> 140 ball

<question> print(52 + 31) коды экранға қандай нәтижені

береді?

<variant> 83.

<variant> 31

<variant> 5231

<variant> error

<variant> 52

<question> a = 5

print(a)

b = 71

a = a + b

коды экранға қандай нәтижені береді?

<variant> 5.

<variant> 76

<variant> a

<variant> 71

<variant> 715

<question> Айнымалының типін қандай функциямен

аныктаймыз?

<variant> type.()

<variant> str()

<variant> int()

<variant> print()

<variant> float()

<question> Бүтін санның типі Python-да қалай аталады?

<variant> int.()

<variant> type()

<variant> str()

<variant> bool()

<variant> float()

<question> a = 5

b = 71

c = a + b

print('c')

коды экранға қандай нәтижені береді?

<variant> с

<variant> 715

<variant> 71

<variant> 5

<variant> 76

<question> a = 5

b = 71

c=a+b

print(b)

коды экранға қандай нәтижені береді?

<variant> 71

<variant> b

<variant> 715

<variant> 76

<variant> 5

<question> Логикалық типі Python-да қалай аталады?

<variant> bool.()

<variant> str()

<variant> float()

<variant> int()

<variant> type()

<question> Төмендегі код орындалғанда экранға қандай

нәтиже шығады?

a = 3.98

b=a* 10

print(int(b))

<variant> 39.

<variant> 3

<variant> 39.8

<variant> 3.98

<variant> 39.0

<question> Төмендегі код орындалғанда с-ның мәні неге

тең болады?

a = 10

b = 3

a -= b

c=a-b

<variant> 4.

<variant> 6

<variant> 7

<variant> 1

<variant>

<question> input() операторы кандай типті деректерді

енгiзедi?

<variant> str.

<variant> float

<variant> дұрыс емес

<variant> int

<variant> bool

<question> Төмендегі код орындалғанда экранға қандай

нәтиже шығады? print(5 != 5)

<variant> False.

<variant> кате болады

<variant> 0

<variant> 1

<variant> True

<question> Төмендегі енгізудің қайсысы дұрыс?

<variant> а=int(input('a-санын енгiз ')).

<variant> a = int('a-санын енгiз

<variant> a = int(input(а-санын енгіз ))

<variant> дұрыс жауабы жок

<variant> a = int(input'a-санын енгiз ')

<question> Төмендегі код орындалғанда экранға қандай

нәтиже шығады?

a = 3

b = a* 2

print(a <= b)

<variant> True.

<variant> 1

<variant> 0

<variant> кате болады

<variant> False

<question> Төмендегі код орындалғанда с-ның мәні неге

тең болады?

a=2

b = 3

c = a ** b

<variant> 8

<variant> 4

<variant> 6

<variant>- 2

<variant> 1

<question> Төмендегі код орындалғанда с-ның мәні неге

тең болады?

a=2

b = 3

a += 4

c=a*b

<variant> 18.

<variant> 6

<variant> -12

<variant> 1

<variant> 24

<question> Төмендегі код орындалғанда экранға қандай

нәтиже шығады?

a = 3

b=a-10

print(abs(b))

<variant>7.

<variant> 0

<variant> b

<variant> -7

<variant> -13

<question> Төмендегі код орындалғанда с-ның мәні неге

тең болады?

a = 23

b=7

c=a%b

<variant> 2.

<variant> 7

<variant> 0

<variant> -3

<variant> 1

<question> Төмендегі код орындалғанда с-ның мәні неге

тең болады?

a = 23

b=7

c = a//b

<variant> 3

<variant> 7

<variant> 1

<variant> 2

<variant> 0

<question> Төмендегі код орындалғанда экранға қандай

нәтиже шығады:

a = -2

if a > 0:

print(a)

else a < 0:

print(a - 5)

<variant> қате.

<variant> 0

<variant> -7

<variant> -2

<variant> a

<question> Қолданушы 5 және 3 сандарын енгізген кезде

төмендегі код орындалғанда экранға қандай

нәтиже шығады:

a = int(input())

b = int(input())

if a print(a)

elif a>5:

print(b*2)

else:

print('a')

<variant> a.

<variant> 6

<variant> 5

<variant> 3

<variant> b

<question> Төмендегі код орындалғанда экранға қандай

нәтиже шығады:

a=7

if a > 0:

print(a)

<variant> 7

<variant> 0

<variant> Кате

<variant> a

<variant> a > 0

<question> Төмендегі код орындалғанда экранға қандай

нәтиже шығады:

a = 9

if a == '9':

print(a** 2)

else:

print(a)

<variant> 9

<variant> 81

<variant> 18

<variant> 99

<variant> a

<question> Қолданушы 11 санын енгізген кезде төмендегі

код орындалғанда экранға қандай нәтиже

шығады:

n = int(input())

if n<11:

n+= 1

elif n >= 11:

n*= 2

else:

n -= 2

print(n)

<variant> 22

<variant> 10

<variant> -11

<variant> 12

<variant> 9

<question> Төмендегі код орындалғанда экранға қандай

нәтиже шығады:

a=6

b=9

if ((a>0) or (b<0)) and (b!=9):

c=a/3

elif ((a>0) or (b>0)) and (b!=6):

c=b**3

else:

c=a*3

print(c)

<variant> 729

<variant> 2

<variant> 18

<variant> 9

<variant> 6

<question> Төмендегі код орындалғанда экранға қандай

нәтиже шығады:

a = 99

if a%10 == a//10:

print('a')

elif a>0 and a==99:

print(a*2)

else:

print(77)

<variant> a

<variant> 0

<variant> 99

<variant> 198

<variant> 77

<question> Төмендегі код орындалғанда экранға қандай

нәтиже шығады:

a = 99

if a%10 != a//10:

print('a')

elif a>0 and a==99:

print(a*2)

else:

print(77)

<variant> +198

<variant> 0

<variant> 77

<variant> 99

<variant> a

<question> Төмендегі код орындалғанда экранға қандай

нәтиже шығады:

a=6

b=9

if (a>0) and (b<0):

c=a/3

elif (a>0) and (b>0):

c=b**3

else:

c=a*3

print(a)

<variant> 6

<variant> 18

<variant> 2

<variant> 9

<variant> 729

<question> Төмендегі код орындалғанда экранға қандай

нәтиже шығады:

a=5

if a>0:

if a>5:

print(a)

else:

print(a*2)

else:

print(a+2)

<variant> 10

<variant> 5

<variant> 7

<variant> 0

<variant> a

<question> Төмендегі код қандай мәселені шешеді?

a=6

b=9

c=15

if (a>b) and (a>c):

print(a)

elif b>c:

print(b)

else:

print(c)

<variant> 3 санның үлкенін табады.

<variant> 3 санның кішісін табады

<variant> 3 санды экранға шығарады

<variant> дұрыс жауабы жоқ

<variant> З санның орташасын табады

<question> Төмендегі код орындалғанда экранға қандай

нәтиже шығады:

a=15

if a>0:

if a>5:

print(a)

else:

print(a*2)

else:

print(a+2)

<variant> +15

<variant> 0

<variant> 17

<variant> a

<variant> 30

<question> Төмендегі код орындалғанда экранға қандай

нәтиже шығады:

a=6

b=9

if (a>0) and (b<0):

c=a/2

elif (a>0) and (b>0):

c=b**2

else:

c=a*2

print(c)

<variant> 81

<variant> 6

<variant> 12

<variant> 3

<variant> 9

<question> Төмендегі код орындалғанда экранға қандай

нәтиже шығады:

a=6

b=9

if (a>0) or (b<0):

c=a/3

elif (a>0) or (b>0):

c=b**3

else:

c=a*3

print(c)

<variant> 2

<variant> 18

<variant> 9

<variant> 6

<variant> 729

<question> for i in range(n):

for j in range(m):

print(i, end=" ")

print()

Программа фрагментіне n және м-

айнымалысының мәніне қандай санды

енгізсе төмендегі нәтиже шығады:

00000

11111

22222

33333

<variant> n=4, m=5.

<variant> n=0, m=3

<variant> n=5, m=4

<variant> n=4, m=3

<variant> n=3, m=4

<question> Төмендегі код орындалғанда экранға қандай

нәтиже шығады:

for i in range(3, 11):

if i % 3 == 1:

print(i)

<variant> 4 7 10.

<variant> 3 4 5 6 7 8 9 10

<variant> 4 7

<variant> 3 6

<variant> 6 9

<question> Программа фрагментіне n-айнымалысының

мәніне қандай санды енгізсе «4» деп

шығады:

for i in range(1, 10, n):

if (i % 6) > 2:

print(i)

<variant> 3

<variant> 2

<variant> 0

<variant> 1

<variant> 4

<question> Төмендегі код орындалғанда экранға қандай

нәтиже шығады:

for i in range(7):

print(i)

<variant> 0 1 2 3 4 5 6.

<variant> 1 7

<variant> 0 1 2 3 4 5 6 7

<variant> 1 2 3 4 5 6

<variant> 1 2 3 4 5 6 7

<question> Төмендегі код орындалғанда экранға қандай

нәтиже шығады:

for i in range(0, 10, 3):

if (i % 5) > 1:

print(i)

<variant> 3 9

<variant> 0 3 6 9

<variant> 0 5

<variant> 0 5 10

<variant> 0 36

<question> for i in range(1, n):

for j in range (1, m):

print(1, end=" ")

print()

ПРОГрамма фрагментіне n және т-

айнымалысының мәніне қандай санды

енгізсе төмендегі нәтиже шығады:

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

<variant> n=3, m=6.

<variant> n=6, m=3

<variant> n=5, m=2

<variant> n=2, m=5

<variant> n=5, m=5

<question> Төмендегі код орындалғанда экранға қандай

нәтиже шығады:

for i in range(5):

if i%2 == 0:

print(i*2)

<variant> 0 4 8.

<variant> 0 1 2 3 4

<variant> 1 2 3 4 5

<variant> 2 4

<variant> 4 8

<question> Төмендегі код орындалғанда экранға қандай

нәтиже шығады:

for i in range(1, 6):

print(i)

<variant> +1 2 3 4 5

<variant> 0 1 2 3 4 5 6

<variant> 1 6

<variant> 0 1 2 3 4 5

<variant> 1 2 3 4 5 6

<question> Төмендегі код орындалғанда экранға қандай

нәтиже шығады:

for i in range(1, 9, 2):

print(i)

<variant> 1 3 5 7

<variant> 1 2 3 4 5 6 7 8

<variant> 1 3 5 7 9

<variant> 1 2 3 4 5 6 7 8 9

<variant> 2 4 6 8

<question> Программа фрагментіне n-айнымалысының

мәніне қандай санды енгізсе «15» деп

шығады:

s=0

for i in range(1, n):

st=i

print(s)

<variant> 6

<variant> 4

<variant> 5

<variant> 2

<variant> 15

<question> Программа фрагментіне n-айнымалысының

мәніне қандай санды енгізсе «12» деп

шығады:

n=int(input())

s=1

while n!=0:

s=s*(n%10)

n=n//10

print(s)

<variant> 6 21

<variant> 641

<variant> 231

<variant> 12

<variant> 111

<question> Программа фрагментіне х-айнымалысының

мәніне қандай санды енгізсе <<26>> деп

шығады:

x = int(input())

while x != 0:

k = x % 10

print(k, end=")

x //= 10

<variant> 62

<variant> 26

<variant> 25

<variant> 2662

<variant> 10

<question> Төмендегі код орындалғанда экранға қандай

нәтиже шығады:

i=5

while i<12:

i+=4

print(i)

<variant> 13

<variant> 4 8 1 2

<variant> 5 6 7 8 9 1 0 1 1

<variant> 5 9 13

<variant> 9 13

<question> Төмендегі код орындалғанда экранға қандай

нәтиже шығады:

n=941

s=0

while n!=0:

s=s*(n%10)

n=n//10

print(s)

<variant> 0.

<variant> 94

<variant> 149

<variant> 36

<variant> 14

<question> Төмендегі код орындалғанда экранға қандай

нәтиже шығады:

n=7132

S=1

while n!=0:

s=s*(n%10)

n=n//10

print(s)

<variant> 42

<variant> 713

<variant> 2317

<variant> 13

<variant> 231

<question> Төмендегі код орындалғанда экранға қандай

нәтиже шығады:

i=1

while i<5:

print(i*2)

i+=1

<variant> 2 4 6 8

<variant> 0 1 2 3 4

<variant> 1 2 3 4

<variant> 1 2 3 4 5

<variant> 2 4 6 8 1 0

<question> Төмендегі код орындалғанда экранға қандай

нәтиже шығады:

i=0

while i<10:

i+=3

print(i)

<variant> 12

<variant> 18

<variant> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

<variant> 3 6 9

<variant> 3 6 9 1 2

<question> Төмендегі код орындалғанда экранға қандай

нәтиже шығады:

i=1

S=0

while i<=5:

st=i

i+=1

print(s)

<variant> 15

<variant> 10

<variant> 1

<variant> 5

<variant> 21

<question> Төмендегі код орындалғанда экранға қандай

нәтиже шығады:

x = 8941

while x != 0:

k = x% 10

print(k, end=")

x //= 10

<variant> +1498

<variant> 0

<variant> 22

<variant> 288

<variant> 894

<question> Төмендегі код орындалғанда экранға қандай

нәтиже шығады:

n=7185

S=0

while n!=0:

s=s+(n%10)

n=n//10

print(s)

<variant> 12

<variant> 21

<variant> 718

<variant> 0

<variant> 5817

<question> Тең емес екенін салыстыру белгісін тап:

<variant> !=

<variant> <=

<variant> ={

<variant> ++

<variant> =Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:
Facebook | VK | WhatsApp | Telegram | Twitter

Қарап көріңіз 👇Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру

Соңғы жаңалықтар:
» Салымдар түрі: қалайша неғұрлым көп пайда табуға болады
» Қауіпсіз каникул: балаларыңызды алаяқтардан қалай қорғауға болады
» 🙌 ҚАРЫЗ ҚАЙТАРУМЕН ҒАНИБЕТ
Пікір жазу