Тест математика 3


Мазмұны

Бөлімдер

Нұсқа

саны

Сұрақ

саны

1

1000 көлеміндегі сандар. Қосу және азайту

1-нұсқа

2-нұсқа

15 сұрақ

2

Көбейту және бөлу

1-нұсқа

2-нұсқа

15 сұрақ

3

Кестелік көбейту және бөлу

1-нұсқа

2-нұсқа

15 сұрақ

4

Үлес

1-нұсқа

2-нұсқа

15 сұрақ

5

Аудан. Шамалар

1-нұсқа

2-нұсқа

15 сұрақ

6

Ауызша көбейту және бөлу

1-нұсқа

2-нұсқа

15 сұрақ

7

Кестеден тыс көбейту және бөлу

1-нұсқа

2-нұсқа

15 сұрақ

8

Кеңістіктік фигуралар

1-нұсқа

2-нұсқа

15 сұрақ

9

Жазбаша көбейту және бөлу

1-нұсқа

2-нұсқа

15 сұрақ

10

Жазбаша көбейту және бөлу

1-нұсқа

2-нұсқа

15 сұрақ

11

Есепті шығару жолдары

1-нұсқа

2-нұсқа

15 сұрақ

12

Уақыт

1-нұсқа

2-нұсқа

15 сұрақ

3-сынып

Математика

І бөлім 1000 көлеміндегі сандар. Қосу және азайту тест тапсырмалары

1-нұсқа

Нұсқау: Сізге берілген төрт жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тапсырмалар беріледі.

1. Салыстыр: 90+1 * 90-1

a) >       

b) <                                   

c) =                       

d) /                

2. Амалды орында: (90-20) + 30

a) 70                            

b) 90                                   

c) 100                         

d) 50

3.  Ең кіші  екі таңбалы сан неше ондық, неше бірліктен тұрады

a) 1 ондық, 1 бірлік                                        

b) 1 ондық, 9 бірлік                                        

c) 1 ондық, 0 бірлік

e) 0 онд. 1 бірл.

 

4. 43см =       дм       см

a) 40дм 3 см                                                    

b) 4 дм 3 см                                                      

c) 4дм 30см

d) 43 дм 0 см

 5. а+4  өрнегі қандай өрнек?

a) әріпті өрнек                  

b) санды өрнек                    

c)қосылғыш

d) теңдеу

6. а мен 30-дың айырмасын тап.

a) 30-а                     

b) а+30                             

c) а-30

d) а =30

7. Сыйымдылықты немен өлшейді?

a)   сағат                     

b) литр                     

c) килограмм                  

d) тонна

8. Қосылғыш 43, қосылғыш 7, қосындының мәнін тап:

a) 43                             

b) 7                          

c) 50                             

d) 47

9. Салыстыр:   2онд. 3бірл.  *  2 онд. 8 бірл.

a) >                              

b) +                         

c) <                              

d) =

10. Тура теңдікті көрсет:

a) 47+30 =70                                   

b) 70 - 36 =34                                  

c) 18+32 = 40

d) 100-98=12

 

 11. Санды өрнекті көрсет:

a) а-30                      

b) 20+30                      

c) с+3 =7                          

e) х+8

12. Болды -10 қияр

    Желінді – 4 қияр

    Қалды- ?

a) 14 қияр                  

b) 6 қияр                  

c) 10 қияр                       

d) 4 қияр

13. Теңсіздік түрінде жазылғанын көрсет: 25 және 5 сандарының айырмасы 10-нан артық.

a) 25-5 > 10                 

b) 10 > 25-5               

c) 25-5 =10            

d) 25-5+10           

14. Теңдеуді шеш:   30+ х =39

a)  х = 30                     

b) х = 9                       

c) х = 39

d) х = 25

15. 60 бірл. -       онд.

a)  60онд.                     

b) 10 онд.                    

c) 6 бірл.               

d) 6 онд.

3-сынып

Математика

І бөлім “1000 көлеміндегі сандар. Қосу және азайту” тест тапсырмалары

ІІ-нұсқа

Нұсқау: Сізге берілген төрт жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тапсырмалар беріледі.

1.Сан қатарын жалғастыр: 0,3,6,9,...

a ) 12.14.16.18.20

b) 12.16.20.24 

c) 12.15.18.21

d) 12,13,14,15

2. 1000-367 өрнегініңмәні неге тең?

a) 623                              

b) 723                                      

c) 633 

d) 567

3. 238+356 өрнегініңмәні неге тең?

a) 594                               

b) 582                                       

c) 593

d) 577

 4. Асханаға 65 кг. aлма әкелінді. Aспаз 9 кг. тәтті нан пісіруге жұмсады. Неше кг. aлма қалды?

a) 65 кг

b) 74 кг

c) 56 кг

d) 86 кг

5. х пен 14-тің қосындысы 60-қа тең. х нешеге тең?

a) 46                                

b) 56                                          

c) 74  

d) 67

6. Қосылғыштардың орындарын ауыстырғаннан қосындының мәні............

a) артады.                       

b) кемиді.                                 

c ) өзгермейді.

d) өзгереді

7. Қай мысалды көбейтумен алмастыруға болады?

 a) 6+7+8                          

b) 2+3+4                                     

c) 5+5+5

d)5+4+3

 

8.Бір кітап 25 теңге тұрса, 3 кітап қанша теңге тұрады?

a) 100 тг.                         

b) 75 тг.                                      

c) 50 тг.

d) 65 тг

9. (а+125)-100 өрнегіндегі а=225-ке теңболса, мәні нешеге тең болады?

a) 250                              

b) 350                                          

c) 125

d) 365

10. Бірінші орамда 81 м. мата, ал екінші орамда одан 25 м. артық мата бар. Екі орамда барлығы неше орам мата бар?

a)  187 м                              

b) 137м                                        

c) 106 м

d) 107 м

11. Қабырғаларының ұзындығы 17 см, ал ені 12 см болатын тіктөртбұрыштың периметрін тап.                                        

 a) 29 см                                       

b) 58 см                    

c) 54 см

d) 67 см

12. 1 жылда неше ай бар?

a) 4 ай                                

b) 12 ай                                        

c) 24 ай

d) 34 ай

13. Шаршының периметрі 20 см. Шаршының қабырғаларының ұзындығы нешеге тең?

a) 4 см                               

b) 5 см 

c) 3 см 

d) 2см

14. Әріпті өрнекті белгіле 

a) а-9*2                             

b) х+8=20                                      

c) 16*2+10 

d) 5+29-16

15. Сантиметрмен өрнекте: 9м 4дм 3см

a) 940 см                           

b) 943 см                                       

c) 430 см 

d) 467 см

3-сынып

Математика

І бөлім 1000 көлеміндегі сандар. Қосу және азайту

I-нұсқа

жауаптары

II-нұсқа

жауаптары

1

а

c

2

c

c

3

c

a

4

b

c

5

a

a

6

c

c

7

b

c

8

c

b

9

a

a

10

b

a

11

b

b

12

b

b

13

b

b

14

a

a

15

b

b

3-сынып

Математика

ІІ бөлім “ Көбейту және бөлу ” тест тапсырмалары

І-нұсқа

Нұсқау: Сізге берілген төрт жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тапсырмалар беріледі.

1.Сантиметр квадратқа бөлінген мөлдір плёнканы …. деп атайды.

а) палетка

b) үшбұрыш

с) төртбұрыш

d) дөңгелек

2. 1 дм2 = …. см2 қаншаға тең:

а) 10 см2

b) 100 см2

с) 1000 см2

d) 10000 см2

3. 1 м2 = …. дм2 қаншаға тең:

а) 10 дм2

b) 100 дм2

с) 1000 дм2

d) 10000 дм2

4. 100 дм2 = …. см 2 қаншаға тең:

а) 10 см2

b) 100 см2

с) 1000 см2

d) 10000 см2

5. Заттың санын табуға берілген формуланы тап:

а) С = Қ: Б

b) Б = Қ:С

с) Қ = Б ▪ С

d) С = Қ▪Б

6. Болды-80 тг

Сатып алынды-9 тг ден -3 дәптер

Қалды- ? тг

а) 43 тг

b) 36 тг

с) 53 тг

d) 63 тг

7. U қандай жиынды білдіреді.

а) жиынның қиылысуы

b) жиынның бірігуі

с) жиынның бөлінуі

d) жиынның алынуы

8. ∩ қандай жиынды білдіреді.

а) жиынның қиылысуы

b) жиынның бірігуі

с) жиынның бөлінуі

d) жиынның алынуы

9. 0 ▪ 5 = …. қаншаға тең .

а) 5

b) 50

с) 0

d) 3

10. 0 : 4 = …. қаншаға тең.

а) 5

b) 50

с) 0

d) 3

11. Тура теңдікті тап:

a) (7*9)-7= 14

b) 10: (8-6) =5

c) (19-9)+6 =4

d)24:6+2=3

12.Таразының бір табағында қауын мен 3 кг гир жатыр, ал екінші табағында 5кг-дық екі гир жатыр. Таразының екі басы тепе-тең болып тұр.Демек қауынның салмағы қанша болғаны?

a) 8кг

b) 13кг

c)7кг

d) 10кг

13. Х : 9 =3 теңдеуіндегі Х – тің мәнін тап.

a) х =3

b) х =27

c)х= 12

d) х=6

14. Тік төртбұрыштың ұзындығы 10 см, ені одан 3см-ге қысқа. Периметрді тап.

a) 34 см

b)26 см

c) 14 см

d) 13см

15. Мәні 36-ға тең болатын өрнекті тап.

a) 91 мен 68-дің айырмасына 12-ні қос.

b) 53 пен 26- ның қосындысынан 45-ті азайт.

c) 89 бен 23 сандарының айырмасына 30-ды қос.

d) 43 пен 27 сандарының қосындысынан 34-ті ал.

3-сынып

Математика

ІI бөлім “ Көбейту және бөлу ” тест тапсырмалары

ІІ-нұсқа

Нұсқау: Сізге берілген төрт жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тапсырмалар беріледі.

1.Сантиметр квадратқа бөлінген мөлдір плёнканы …. деп атайды.

а) палетка

b) үшбұрыш

с) төртбұрыш

d) дөңгелек

2. 2 дм2 = …. см2 қаншаға тең:

а) 20 см2

b) 200 см2

с) 2000 см2

d) 20000 см2

3. 3 м2 = …. дм2 қаншаға тең:

а) 30 дм2

b) 300 дм2

с) 1000 дм2

d) 10000 дм2

4. 200 дм2 = …. см 2 қаншаға тең:

а) 20 см2

b) 100 см2

с) 1000 см2

d) 20000 см2

5. Заттың құнын табуға берілген формуланы тап:

а) С = Қ: Б

b) Б = Қ:С

с) Қ = Б ▪ С

d) С = Қ▪Б

6. Болды-100 тг

Сатып алынды-7 тг ден -3 қалам

Қалды- ? тг

а) 43 тг

b) 36 тг

с) 79 тг

d) 63 тг

7. U қандай жиынды білдіреді.

а) жиынның қиылысуы

b) жиынның бірігуі

с) жиынның бөлінуі

d) жиынның алынуы

8. ∩ қандай жиынды білдіреді.

а) жиынның қиылысуы

b) жиынның бірігуі

с) жиынның бөлінуі

d) жиынның алынуы

9. Кез келген санды 0 - ге көбейткенде................................ шығады.а) Бір

b) Нөл

с) Сол санның өзі

d) келесі сан

10. 0 : 3 = …. қаншаға тең.

а) 5

b) 50

с) 0

d) 3

11. Тура теңдікті тап:

a) (7▪9)-7= 14

b) 20: (8-6) =10

c) (19-9)+6 =4

d)24:6+2=10

12.Таразының бір табағында қауын мен 3 кг гир жатыр, ал екінші табағында 5кг-дық екі гир жатыр. Таразының екі басы тепе-тең болып тұр.Демек қауынның салмағы қанша болғаны?

a) 8кг

b) 13кг

c)7кг

d) 10кг

13. Х : 7 =3 теңдеуіндегі Х – тің мәнін тап.

a) х =3

b) х =27

c)х= 21

d) х=6

14. Тік төртбұрыштың ұзындығы 8 см, ені одан 4 см-ге қысқа. Периметрді тап.

a) 34 см

b)24 см

c) 14 см

d) 13см

15. Мәні 96-ға тең болатын өрнекті тап.

a) 91 мен 68-дің айырмасына 12-ні қос.

b) 53 пен 26- ның қосындысынан 45-ті азайт.

c) 89 бен 23 сандарының айырмасына 30-ды қос.

d) 43 пен 27 сандарының қосындысынан 34-ті ал.

3-сынып

Математика

ІІ бөлім “ Көбейту және бөлу

I-нұсқа

жауаптары

II-нұсқа

жауаптары

1

a

a

2

b

b

3

b

b

4

d

d

5

a

c

6

c

c

7

b

b

8

a

a

9

c

b

10

c

c

11

b

b

12

c

b

13

b

c

14

a

b

15

d

c

3-сынып

Математика

IIІ бөлім «Кестелік көбейту және бөлу» тест тапсырмалары

І-нұсқа

Нұсқау: Сізге берілген төрт жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тапсырмалар беріледі.

1. Бөлу амалында қолданылатын таңбаны тап.

a) +                              

b) :                                

c) .                                 

d) - 

2.  «Есе артық»  десе: 

a) бөледі                     

b) көбейтеді               

c) қосады                      

d) азайтады 

3. 32-ні 5-ке бөлгенде қанща қалдық қалады?

a)  2қалд.                   

b)  1қалд.                   

c) қалдық қалмайды          

d) 3 қалд.  

4. «9-ды 3 есе арттыр». Дұрысын белгіле  

a)  9+3                        

b) 9:3                           

c) 9*3                                 

d) 9-3 

5. 80-ге дейінгі сандардың ішінен 8-ге бөлінетіндерін тап.

a) 8.16.26.32.41.48.54.63.72.80                               

b) 8.15.26.32.40.45.56.64.71.80                               

c) 8.16.24.32.40.48.56.64.72.80 

d) 8.16.24.30.42.48.56.60.72.80

 

6.  Мына сандардың ішінен 8,40,10,9,20,2,1,50,7 – бір  таңбалы сандарды өсу ретімен жаз.

a) 10,20,40,50                                                 

b) 9,8,7,2,1                                                      

c) 1,2,7,8,9  

d) 2,7,1,10,9

7.  1 метрде қанша сантиметр бар?

a) 10см               

b) 100см                        

c) 1 см                          

d)101см

8. Суреттегі сызықты ата: ____________________

a) түзу                                 

b) кесінді                             

c) сәуле

d) сынық

 

9.   5 онд =       бірл.

 a) 5                                  

b) 50                                

c) 10                                

d)500

10. Азайғыш 97, азайтқыш 37, айырманың мәнін тап:

a) 60                                    

b) 50                                

c) 40                                

d) 70

11. Өрнектердің арасына тиісті таңбаны жаз: 18-10 * 8+10

a) <                                      

b) >                                  

c) = 

d) /

12. Мараттың 30 дәптері бар еді. Біреуін Айжанға берді. Маратта қанша дәптер қалды?

a) 31 дәптер                           

b) 30 дәптер                  

c) 29 дәптер               

d)28

13. Қосындының мәнін тап: 40+30

a) 60                              

b) 80                                 

c)70                                   

d) 10

14. Теңдеуді шеш: 6-х =3

a) х =3                                

b) х = 6                      

c) х =2                     

d) 9

15. Ондықтары 6-ға тең болатын сандар қайсы? 96, 76, 69, 67, 86, 61, 16, 36,56

a) 96,76,86                      

b) 16,56,36                  

c) 69,67,61                     

d)69,56,76

3-сынып

Математика

IIІ бөлім «Кестелік көбейту және бөлу» тест тапсырмалары

ІІ-нұсқа

Нұсқау: Сізге берілген төрт жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тапсырмалар беріледі.

1. Далада 10 үйректің балапаны, 20 қаздың балапаны жүр. Барлығы неше балапан жүр?

a) 20 балапан             

b)  10балапан           

c)  30 балапан             

d) 50 балапан

2. Сағаттың қысқа тілі қалай аталады?

a)  секундтық тіл                         

b)  сағаттық тіл                            

d) тәуліктік тіл

c)  минуттық тіл        

3. 10 ондық пен 3 ондықтың айырмасының мәнін тап:

a)  77                          

b) 50                            

c) 5                              

d) 70

4. Салыстыр: 100 мин – 40 мин   * 1сағ.

a) >                            

b) <                              

d) =

5. 1 ғасырда неше жыл болады?

a) 24 жыл                   

b) 100 жыл                  

c) 12 жыл

d)200 жыл

6. Теңдік тура болатындай қай жақша дұрыс қойылған?

a) (4 – 1) + 2 = 1                      

b) (8-5) +1 = 2                         

c) 4  – (1 + 2)= 1

d)  25+(5-4) =25

7. Мәнін тап: 268+320

a) 592                         

b) 148                          

c) 568                            

d) 588

8. Салыстыр:  4дм * 14см

a) <                             

b) >                            

d) =

9. Мына сандарды жаз. Екі, жеті, жетпіс екі, жиырма, жетпіс.

 a) 2,7,27,70,72              

b) 2,7,72,20,70              

c) 2,7,20,72,70

d) 2,70,7,20,70

10. Мысалды шығар: 30 – 20  + 8*2

a) 18                      

b) 58                  

c) 36                             

d) 26

11.  9 ондық және 4 бірліктен құралған санды белгіле:

a) 90                     

b) 49                 

c) 40                             

d) 94

12.Қосудың ауыстырымдылық қасиетін көрсет:

a) (7+3) +1                

b) 7+3=3+7                     

c) (3+1)+7

d)1+3+7

13.Асханаға түске дейін 20 кг, түстен кейін 15 кг.картоп әкелінді.  

      Кешкі тамаққа  5кг картоп жұмсалды.  Қанша кг картоп қалды?

a)10кг                  

b)35кг                  

c) 15кг                  

d)30кг

14.Тіктөртбұрыштың периметрін тап: ұзындығы  - 2см, ені- 4см

a) Р=10см                      

b) Р=8см                       

c) Р=12см

d) Р=16 см              

      

15.Сан қатарын жалғастыр: 0,3,6,9,...

 a) 12.14.16.18.20 

b) 12.16.20.24  

c) 12.15.18.21

d)12.13.14.15

3-сынып

Математика

IIІ бөлім «Кестелік көбейту және бөлу»

I-нұсқа

жауаптары

II-нұсқа

жауаптары

1

b

c

2

b

b

3

a

d

4

c

c

5

c

b

6

c

c

7

a

d

8

a

b

9

b

b

10

a

d

11

a

d

12

c

b

13

c

d

14

a

d

15

c

c

3-сынып

Математика

ІV бөлім «Үлес» тест тапсырмалары

І-нұсқа

Нұсқау: Сізге берілген төрт жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тапсырмалар беріледі.

1.Бөлшек сызығы қандай таңбаны білдіреді?

a) Бөлу

b ) Көбейту

c ) Азайту

d) Қосу

2.Екіден бір үлес қай атауды көрсетеді?

a) Ширек

b) Жарты

c) Бүтін

d) Үлес

3.Қай үлес ширек болады?

a ) Екіден бір үлес

b) Төрттен бір үлес

c ) Бестен бір үлес

d ) Алтыдан бір үлес

4.Сызықтың астында жазылған сан-

a) Алым

b) Бөлім

c) Қалдық

d) Бүтін

5.Қанша бөлік екенін білдіретін сан қалай аталады?

a) Алымы

b) Бөлімі

c) Бүтін сан

d ) Натурал сан

6.18см -дің үштен бір бөлігі?

a) 5см

b) 6см

c) 9см

d) 7см

7.Тәуліктің сегізден бір бөлігін тап?

a) 3сағ

b) 4сағ

c) 5сағ

d) 6сағ

8. 8-бұл қай санның екіден бір бөлігі?

a) 4

b) 16

c ) 10

d) 20

9. 20-ның төрттен бір бөлігі неше?

a) 10

b) 6

c) 5

d) 16

10.10см -бұл қай санның жартысы?

a ) 10

b ) 40

c) 20

d) 5

11. 1 дм-дің бестен бір бөлігі

a) 5 см

b) 10см

c) 2см

d) 4см

12. а- 354=239 Теңдеудің мәні нешеге тең?

a) 593

b) 115

c) 125

d) 595

13.Дүкенде 9 қызыл доп және 3 есе кем сары доп бар. Дүкенде сары доп нешеу?

a) 3

b) 27

c) 6

d) 12

14.36+30 * 5 Өрнегінің мәнін тап.

a) 186

b) 86

c) 386

d) 286

15. 9 санының квадратын тап.

a) 180

b) 18

c) 810

d) 81

3-сынып

Математика

ІV бөлім «Үлес» тест тапсырмалары

ІІ-нұсқа

Нұсқау: Сізге берілген төрт жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тапсырмалар беріледі.

1.Бөлшек сызығы қандай таңбаны білдіреді?

a) Бөлу

b ) Көбейту

c ) Азайту

d) Қосу

2.Екіден бір үлес қай атауды көрсетеді?

a) Ширек

b) Жарты

c) Бүтін

d) Үлес

3.Қай үлес ширек болады?

a ) Екіден бір үлес

b) Төрттен бір үлес

c ) Бестен бір үлес

d ) Алтыдан бір үлес

4.Сызықтың астында жазылған сан-

a) Алым

b) Бөлім

c) Қалдық

d) Бүтін

5.Қанша бөлік екенін білдіретін сан қалай аталады?

a) Алымы

b) Бөлімі

c) Бүтін сан

d ) Натурал сан

6.15 см -дің үштен бір бөлігі?

a) 5см

b) 6см

c) 9см

d) 7см

7.Тәуліктің алтыдан бір бөлігін тап?

a) 3сағ

b) 4сағ

c) 5сағ

d) 6сағ

8. 10-бұл қай санның екіден бір бөлігі?

a) 4

b) 16

c ) 10

d) 20

9. 40-ның төрттен бір бөлігі неше?

a) 10

b) 6

c) 5

d) 16

10. 20 см -бұл қай санның жартысы?

a ) 10

b ) 40

c) 20

d) 5

11. 2 дм-дің бестен бір бөлігі

a) 5 см

b) 10см

c) 2 см

d) 4см

12. а- 436=139 Теңдеудің мәні нешеге тең?

a) 575

b) 115

c) 125

d) 595

13.Дүкенде 12 қызыл доп және 4 есе кем сары доп бар.Дүкенде сары доп нешеу?

a) 3

b) 27

c) 6

d) 12

14. 46+40*5 Өрнегінің мәнін тап.

a) 246

b) 86

c) 386

d) 286

15. 8 санының квадратын тап.

a) 180

b) 18

c) 640

d) 64

3-сынып

Математика

ІV бөлім «Үлес»

I-нұсқа

жауаптары

II-нұсқа

жауаптары

1

a

a

2

b

b

3

b

b

4

b

b

5

a

a

6

b

a

7

a

b

8

b

d

9

c

a

10

c

b

11

c

a

12

a

a

13

a

a

14

a

a

15

d

d

3-сынып

Математика

V бөлім «Аудан. Шамалар» тест тапсырмалары

І-нұсқа

Нұсқау: Сізге берілген төрт жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тапсырмалар беріледі.

 

1. Тіктөртбұрыштың ауданын қалайта бамыз?

a) барлық қабырғаларын қосамыз              

b) ұзындығы мен енін қосып, 2-ге көбейтеміз

c) ұзындығы мен енін көбейтеміз         

d) қарама-қарсықабырғаларын қосамыз

2.   Тіктөртбұрыштың ауданын табу үшін қай формуланы пайдаланамыз?

a)  а+в+а+в                                                         

b)   (а+в)*2                                                         

c)  а*в 

d) а+а+в+в

3. Геометриялық фигураларды қандай әріптермен белгілейді? 

a) қазақ әрпімен                                                 

b) ағылшын әрпімен                                          

c) орыс әрпімен

d) латын әрпімен 

4. Бұл қандай фигура:

 a) шаршы                                                            

 b) тіктөртбұрыш                                                

c) төртбұрыш 

d) бесбұрыш

5. Алты бұрыштың неше төбесі, неше қабырғасы, неше бұрышы бар? 

a)  5төбе, 6 қабырға, 5 бұрыш                           

b)  6 төбе, 6 қабырға, 6 бұрыш                        

c)  6 төбе, 6 қабырға, 5 бұрыш  

d)  6 төбе, 5 қабырға, 5 бұрыш  

 

6. 39+42:7-15 өрнегінің шешімін тап.

a)  30                           

b)  31                           

c)  34                              

d)  40 

7. Балалар 6 үлкен және 8 кіші жемсауыт жасады. Оларды тең етіп 7 ағашқа ілді. Әр ағашқа неше жемсауыттан ілді?

a) 2                               

b) 21                            

c) 7                                 

d) 5 

 8. Қосудың қай тәсілі тиімді?

a) 2+98                                                                   

b) 2+28                                                                   

c) 3+12

d ) 43+7 

9. х+213=894 теңдеуінің шешімін тап.

a) 1007                         

b) 681                              

c) 680                            

d) 1000   

10.  9*6-3*6+18-27:3 өрнегінің мәні нешеге тең?

a) 45                              

b)9                                   

c) 315                            

d) 40 

11. Қай теңдік дұрыс? 

a) 15+36:(9-3)=21                                             

b) 15+(36:9)-3=21                                             

c) (15+36:9)-3=21  

d) (15+36):9-3=21

12. Бір сиырдың аяғы, құйрығы, мүйізін бірге қосып санағанда барлығы нешеу болады?

a) 5                                

b) 7                              

c)  4                               

d) 6  

13. Мәні 300-ге тең болатын өрнекті белгіле.

a) 900 – 300 + 100 – 500 + 100                                 

b) 600 + 300 – 400 + 100 + 100                                

c) 1000 – 500 + 200- 400 +100 

d) 200 + 100 + 700 – 500 -100   

14. 5 жүзд. 6 онд. 3 бірліктен құралған санды белгіле. 

a) 563                           

b)  635                          

c) 536                            

d) 365  

15. 647 санының разрядтық қосылғыш түрінде  жазылған дұрыс жауабын көрсет.

а) 640+7                       

b) 600+40                    

с) 600+40+7                 

d) 607+40 

3-сынып

Математика

V бөлім «Аудан. Шамалар» тест тапсырмалары

ІІ-нұсқа

Нұсқау: Сізге берілген төрт жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тапсырмалар беріледі.

 1. Шаршының ауданын қалай табамыз?

 a) барлық қабырғаларын қосамыз              

b) ұзындығы мен енін қосып, 2-ге көбейтеміз

c) ұзындығы мен енін көбейтеміз        

d) қарама-қарсықабырғаларын қосамыз

2.   Шаршының ауданын табу үшін қай формуланы пайдаланамыз?

a)  а+в+а+в                                                         

b)   (а+в) ▪ 2                                                        

c)  а ▪ а 

d) а+а+в+в

3. Геометриялық фигураларды қандай әріптермен белгілейді? 

a) қазақ әрпімен                                                 

b) ағылшын әрпімен                                          

d) латын әрпімен 

c) орыс әрпімен

4. Шеңбердің центрін қандай әріп пен белгілейміз:

a) o                                                            

b) r                                                 

c) d 

d) a

5. Шеңбердің радиусын қандай әріп пен белгілейміз:

a) o                                                            

b) r                                                 

c) d 

d) a

 

6. 65+48:8-15 өрнегінің шешімін тап.

a)  56                           

b)  31                           

c)  34                              

d)  40 

7. Балалар 10 үлкен және 14 кіші қамшы жасады. Оларды тең етіп 6 балаға берді. Әр балаға неше қамшыдан берді?

a) 4                               

b) 21                            

c) 7                                 

d) 5 

 

8. Көбейтудің неше қасиеті бар?

а)  2                       

b) 3                                    

с) 4                                          

d) 5 

9. х+375=694 теңдеуінің шешімін тап.

a) 1007                          

b) 319                              

c) 680                          

d) 1000   

10.  15 : 3 -24: 6+18-27:3 өрнегінің мәні нешеге тең

a) 10                              

b)9                                   

c) 315                            

d) 40 

11. Қай теңдік дұрыс? 

a) 15+36:(9-3)=16                                             

b) 15+(36:9)-3=18                                             

c) (15+36:9)-3=16  

d) (15+36):9-3=16

12. Бір ешкінің аяғы, құйрығы, мүйізін бірге қосып санағанда барлығы нешеу болады?

a) 5                                

b) 7                              

c)  4                              

d) 6  

13. Мәні 400-ге тең болатын өрнекті белгіле.

a) 900 – 300 + 100 – 500 + 100                                 

b) 600 + 300 – 400 + 100 + 100                               

c) 1000 – 500 + 200- 400 +100 

d) 200 + 100 + 700 – 500 -100   

14. 3 жүзд. 6 онд. 5 бірліктен құралған санды белгіле. 

a) 563                          

 b)  635                         

c) 536                            

d) 365  

15. 958 санының разрядтық қосылғыш түрінде  жазылған дұрыс жауабын көрсет.

а) 640+7                       

b) 600+40                    

с) 900+50+8                 

d) 607+40 

3-сынып

Математика

V бөлім «Аудан. Шамалар»

I-нұсқа

жауаптары

II-нұсқа

жауаптары

1

c

c

2

c

c

3

d

d

4

d

a

5

b

b

6

a

a

7

a

a

8

a

b

9

b

b

10

a

a

11

a

c

12

b

b

13

a

d

14

a

d

15

c

c

3-сынып

Математика

VІ бөлім «Ауызша көбейту және бөлу» тест тапсырмалары

І-нұсқа

Нұсқау: Сізге берілген төрт жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тапсырмалар беріледі.

1. Қабырғалары 4см, 3см, 6см үшбұрыштың периметрін тап.

a) 10 см                           

b) 13см                                           

c) 26 см 

d) 25 см

2. Сатылды – 8л

      Қалды – 12 л

      Болғаны- ?

a) 20л                              

b) 4л                                   

 c) 16л

d) 17 л

3. Өрнектің мәнін тап. (36+18):9 ▪ (56:8)-21

a) 42                                

b) 21                                                 

c) 27

d) 46

4. Мәні 29 болатын өрнекті тап.

a)  8*2+3*9-15:3             

b) 7*2+6*5-32:4                              

c) 5*4+8*2-21:3

d) 2*9+7*6

5. Қай санда жүздік жоқ?

a) 480                               

b) 68                                                

c) 256

d) 1233               

6.Өрнектің мәнін тап: 97 мен 38-дің қосындысынан 68-ді азайт.

a) 65                              

b)  68                              

c) 67                             

e) 66

7. Теңдеудің дұрыс шешімін тап: х пен 22-нің қосындысы 170-ке тең.

a) 150                             

b) 147                              

c) 192                          

d) 148

8. Дұрыс шешімін тап: 746-358

a) 388                             

b) 376                             

c) 380                          

d) 387

9. 37 асықты бес-бестен неше балаға бергенде қанша асық артылып қалады?

a)  7 (4 асық>)                          

b)  7 (1 асық>)

c) 7 (2 асық>)     

d) 7 (3 асық>)

10. Дұрыс теңсіздікті тап.

a) 100*0>1*1                             

b) 15+25=100-60 

c) 720+20>52+20    

d) 27+39<3+22  

11.Тура емес теңдікті белгіле.

a) 15:5=3                                    

b) 152-40=100+12   

c) 180-3=175    

d)  4*10=40+0

 12. Көбейтудің нәтижесі қанша? 9*2

a) 11                             

b) 5                               

c) 16                             

d) 18

 

13. Ені 11 см, ұзындығы 2 есе артық тіктөртбұрыштың периметрі қанша? 

a)  66см                     

b) 60см                         

c) 26см                        

e) 44см

14. Қай қосындыларды көбейтумен алмастыруға болады?

a) 10+15+20              

b) 3+3+3+3                  

c) 3+3+4                      

d) 7+70+77  

15. Дұрыс шешімін тап.  900- (842-397) 

a)  445                        

b) 454                           

c) 450                           

d) 455

3-сынып

Математика

VІ бөлім «Ауызша көбейту және бөлу» тест тапсырмалары

ІІ-НҰСҚА

Нұсқау: Сізге берілген төрт жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тапсырмалар беріледі.

1. Азайғыш 777, азайтқыш 178, айырманың мәнін тап.

a) 589                         

b) 597                           

c)  599                          

d) 598

2. 87 минут неше сағат, неше минут болады? 

a) 1 сағ. 17 мин.                                              

b)  1сағ. 7мин. 

c) 1сағ. 27 мин.                                               

d)  1сағ. 10 мин.

3.Атамның 3 түйесі бар. Жылқысы одан 9 бас артық, ал қойы жылқысынан 39 бас артық. Атамның барлығы қанша малы бар? 

a) 48 мал                    

b) 51 мал                       

c) 63 мал                     

d)  66 мал

4. Қате шығарылған мысалды белгіле. 

a) 1000-391= 609        

b) 500:5=100                 

c) 609+272=881          

d) 20:10+4*4=26 

 

5. Бөлудің нәтижесі қанша? 32:8 

a) 3                             

b)6                                  

c)4                               

e) 5

 

6. Теңдеудің шешімін тап:  42:х=72-65

a) 3                             

b) 2                              

c) 7                              

d) 6

  

7. Өрнектің мәнін тап: 17+24:8-11 

a) 7                            

b) 8                                 

c) 5                              

d) 9

 

8. Уақыт бірліктерін тап: 

a)  кг, г, ц,  т             

b) кг, м, км, ғасыр

c) сағ. тәул.  жыл                       

d)  сағ.  км, тонна,

9.Сантиметрмен өрнекте:  5м 9дм 2см  

a) 509 см                   

b) 529см                         

c) 592см                       

d) 92 см 

 

10. Егер белгісіз санға 3-ті қосса, онда ең кіші төрт таңбалы сан шығады. Белгісіз санды тап.

a) 1003                      

b) 1013                            

c) 1000                         

d)997

 

11.Мәні 12-ге тең болатын өрнекті тап.

a) 40-6                   

b) 50-32                       

c) 72+18                            

d) 16-4

 

12. х = 52 болатын теңдеуді тап.

a) х+22=52            

b) 92-х=30                  

c) х-40=12                        

d) 20+х=62 

 

13. Бірдей 7 себетте 98 кг қияр бар. Осындай 4 себетте қанша килограмм қияр бар?

a) 46 кг                    

b) 55 кг                       

c) 66 кг                             

d) 56 кг

 

14. 1000 санынан кейінгі санды тап. 

a) 999                       

b) 1000                       

c) 990                                

d) 998 

 

15. Өрнектің мәнін тап. 3*9+54:9

a) 32                        

b) 33                         

c) 34                                   

d) 35 

 

3-сынып

Математика

VІ бөлім «Ауызша көбейту және бөлу»

I-нұсқа

жауаптары

II-нұсқа

жауаптары

1

b

c

2

a

c

3

b

d

4

c

d

5

b

c

6

c

d

7

d

d

8

a

c

9

c

c

10

c

d

11

c

d

12

d

c

13

a

d

14

b

a

15

d

b

3-сынып

Математика

VІI бөлім «Кестеден тыс көбейту және бөлу» тест тапсырмалары

І НҰСҚА

Нұсқау: Сізге берілген төрт жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тапсырмалар беріледі.

1. Ені 14 см, ұзындығы одан 2 есе артық тіктөртбұрыштың периметрі қанша? 

a) 42 см                    

b) 32 см                    

c) 84 см                              

d) 48 см

 

 2. Бірдей 7 ыдысқа 21 л. Шырын құйылды. Осындай 10 ыдысқа неше литр шырын құюға болады?

a) 3 л                        

b) 30 л                      

c) 27 л                               

d) 28 л

 

 3. Өрнектің мәнін тап: 0:45 

a)  45                           

b) 0                          

c)1                                    

d) 44 

 

4. Бір шелек сүтті 3 литрлік 3 банкаға бөліп құйды. Шелекте қанша литр сүт бар еді? 

a)  9 л                           

b) 3 л                      

c) 6 л                                 

d) сүт қалған жоқ 

 

5. Сандардан құрастырылған өрнек: 

a) санды өрнек              

b) әріпті өрнек                  

c) теңдік                          

d) теңсіздік 

 

6. Қосылғыштары бірдей қосындыны белгіле

a) 25+25+25               

b) 12+12+12                       

c) 30+40+50                          

d) 0+5+6 

 

7. Екі санның қосындысы 8-ге тең, айырмасы 2-ге тең, ал көбейтіндісі 15-ке тең. Ол қандай сандар? 

a) 4 және 4                  

b) 3 және 5                          

c) 5 және 3                            

e) 6 және 2

8. Кесінді дегеніміз не ?

a) Түзудің бөлігі                                         

b) Бір басы тұйықталған түзу 

c) Екі нүктемен тұйықталған түзу                

d) Тұйықталмаған түзу 

 

9. Сынықтың бір кесіндісінің ұзындығы 9 см, ал екіншісі одан 3 см қысқа.

      Сынықтың ұзындығы қанша?

a) 12 см               

b) 15 см                               

c)  6 см                                  

d) 27 см 

 

10.Амалды орында:  60+40:4-2 

a) 68                     

b) 23                                     

c) 80                                      

d) 44

 

11. 45 оқулық 5 сыныпқа тең бөліп берілді. Әр сынып неше оқулықтан алды? 

a) 7                      

b) 8                                       

c) 6                                         

d) 9

12. Көбейтудің неше қасиеті бар?

a)  2                       

b) 3                                     

c) 4                                           

d) 5 

13. Ең кіші төрт таңбалы сан:

a) 1001                  

b) 1000                             

c) 1111                                 

d) 1011

14. 7 онд. 5 бірл. құралған сан:

a) 705                    

b) 75                                    

c) 57                                     

d) 507

 15. Шаршының периметрі 12 см. Шаршының қабырғаларының ұзындығы қанша? 

a) 24 см               

b) 6 см                                

c) 2 см                                  

d)  3см

 

3-сынып

Математика

VІI бөлім «Кестеден тыс көбейту және бөлу» тест тапсырмалары

II-НҰСҚА

Нұсқау: Сізге берілген төрт жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тапсырмалар беріледі.

1. 1000-367 өрнегінің мәні неге тең?

a ) 623                              

b) 723                             

c) 633 

d)563

 

2. 238+356 өрнегінің мәні неге тең?

a) 594                              

b) 582                               

c) 593

d)597

 3. Асханаға 65 кг. алма әкелінді. Аспаз 9 кг. тәтті нан пісіруге жұмсады. Неше кг. алма қалды?

 a) 65 кг                           

b) 74 кг                             

c) 56 кг 

d) 57 кг

 4. х пен 14-тің қосындысы 60-қа тең. х нешеге тең?

a) 46                                

b) 56                                 

c) 74 

d) 49

 5. Көбейткіштердің орындарын ауыстырғаннан көбейтіндінің мәні............

a) артады.                      

b) кемиді.                        

c) өзгермейді.

d) көбиеді

 

6. Қай мысалды көбейтумен алмастыруға болады?

a) 6+7+8                         

b) 2+3+4                          

c) 5+5+5

d)2+8+3

  

7.Бір кітап 25 теңге тұрса, 3 кітап қанша теңге тұрады?

a) 100 тг.                        

b) 75 тг.                           

c) 50 тг.

d) 80 тг

8. (а+125)-100 өрнегіндегі а=225-ке тең болса, мәні нешеге тең болады?

a ) 250                              

b) 350                            

c) 125

d) 200

9. Бірінші орамда 81 м. мата, ал екінші орамда одан 25 м. артық мата бар. Екі орамда барлығы неше орам мата бар?

a )187 м                              

b) 137м                             

c) 106 м

e)109 м

10. Қабырғаларының ұзындығы 17 см, ал ені 12 см болатын тік төртбұрыштың периметрін тап.                  

a) 29 см                             

b) 58 см              

c) 54 см

d)30см

11. 1 жылда неше ай бар?

a) 4 ай                               

b) 12 ай                          

c) 24 ай

d)6 ай

12. Шаршының периметрі 20 см. Шаршының қабырғаларының ұзындығы нешеге тең?

a) 4 см                           

b) 5 см                            

c) 3 см 

d)7 см

13. Әріпті өрнекті белгіле 

a) а-9*2                           

b) х+8=20                        

c) 16*2+10 

d) 16-3+7

14. Сантиметрмен өрнекте: 9м 4дм 3см

a) 940 см                         

b) 943 см                           

c) 430 см 

d) 560см

 15.Өрнектің мәнін тап: 97 мен 38-дің қосындысынан 68-ді азайт.

а) 65                              

b)  68                              

c)67                             

d) 66

3-сынып

Математика

VІI бөлім «Кестеден тыс көбейту және бөлу»

I-нұсқа

жауаптары

II-нұсқа

жауаптары

1

c

c

2

b

a

3

b

c

4

a

a

5

a

c

6

a

c

7

c

b

8

c

a

9

b

c

10

a

b

11

d

b

12

b

b

13

b

a

14

b

b

15

d

c

3-сынып

Математика

VIII бөлім «Кеңістіктік фигуралар» тест тапсырмалары

І – НҰСҚА

Нұсқау: Сізге берілген төрт жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тапсырмалар беріледі.

1. Теңдеудің дұрыс шешімін тап: х пен 22-нің қосындысы 170-ке тең.

а) 150                             

b)147                              

с) 192                          

d) 148

2. Дұрыс шешімін тап: 746-358

а) 388                             

b) 376                             

с) 380                         

d) 387

3.Уақыт бірліктерін тап

а)  кг, г, ц,  т        

b) кг, м, км, ғасыр

с) сағ. тәул.  жыл             

d)  сағ.  км, тонна,

4.    Өрнектің мәнін тап: 17+24:8-11 

а) 7                            

b) 8                                 

с) 5                             

d) 9

 

5. Қате шығарылған мысалды белгіле. 

а) 1000-391= 609        

b) 500:5=100                 

с) 609+272=881          

d) 20:10+4*4=26 

 

6. Көбейтудің нәтижесі қанша? 9*2

а) 11                             

b) 5                               

с)16                            

d) 18

 

7. Ені 11 см, ұзындығы 2 есе артық тік төртбұрыштың периметрі қанша? 

а)  66см                     

b) 60см                         

с) 26см                        

d) 44см

8.Қай қосындыларды көбейтумен алмастыруға болады?

а) 10+15+20              

b) 3+3+3+3                  

с) 3+3+4                      

d) 7+70+77  

9. Дұрыс шешімін тап.  900- (842-397) 

а)  445                        

b) 454                           

с) 450                         

d) 455

10. Азайғыш 777, азайтқыш 178, айырманың мәнін тап.

а) 589                         

b) 597                           

с)  599                         

d) 598

11. 87 минут неше сағат, неше минут болады?

а) 1 сағ. 17 мин.        

b)  1сағ. 7мин.  

с) 1сағ. 27 мин.         

d)  1сағ. 10 мин.

12.Атамның 3 түйесі бар. Жылқысы одан 9 бас артық, ал қойы жылқысынан 39 бас артық. Атамның барлығы қанша малы бар? 

а) 48 мал                    

b) 51 мал                       

с) 63 мал                     

d)  66 мал

13. Тура емес теңдікті белгіле

а) 15:5=3          

b) 180-3=175  

с) 152-40=100+12                  

d)  4*10=40+0

 14. Бөлудің нәтижесі қанша? 32:8 

а) 3                             

b)6                                  

с)4                               

d) 5

 15. Қате шығарылған мысалды белгіле. 

а) 1000-391= 609        

b) 500:5=100                 

с) 609+272=881          

d) 1000-325=126

3-сынып

Математика

VIII бөлім «Кеңістіктік фигуралар» тест тапсырмалары

II-НҰСҚА

Нұсқау: Сізге берілген төрт жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тапсырмалар беріледі.

1.Мәні 12-ге тең болатын өрнекті тап.

а) 40-6                   

b) 50-32                       

с) 72+18                            

d) 16-4

 

2. х = 52 болатын теңдеуді тап.

а) х+22=52            

b) 92-х=30                  

с) х-40=12                        

d) 20+х=62 

 

3. Бірдей 7 себетте 98 кг қияр бар. Осындай 4 себетте қанша килограмм қияр бар?

а) 46 кг                    

b) 55 кг                       

с) 66 кг                            

d) 56 кг

 

 4. 1000 санынан кейінгі санды тап. 

а) 999                       

b) 1001                       

с) 990                               

d) 998 

 

5. Өрнектің мәнін тап. 3*9+54:9

а) 32                       

 b) 33                          

с) 34                                   

d) 35 

 

6. Ені 14 см, ұзындығы одан 2 есе артық тіктөртбұрыштың периметрі қанша? 

а) 42 см                    

b) 32 см                    

с) 84 см                              

d) 48 см

 

 7. Бірдей 7 ыдысқа 21 л. шырын құйылды. Осындай 10 ыдысқа неше литр шырын құюға болады?

а) 3 л                        

b) 30 л                      

с) 27 л                              

d) 28 л

  8. Өрнектің мәнін тап: 0:45 

а)  45                           

b) 0                        

с)1                                   

d) 44 

 9. Бір шелек сүтті 3 литрлік 3 банкаға бөліп құйды. Шелекте қанша литр сүт бар еді? 

а)  9 л                           

b) 3 л                      

с) 6 л                             

d) сүт қалған жоқ 

 

10. Сандардан құрастырылған өрнек: 

а) санды өрнек              

b) әріпті өрнек                  

с) теңдік                 

d) теңсіздік 

 

11. Қосылғыштары бірдей қосындыны белгіле

 а) 25+25+24              

b) 12+12+12                      

с) 30+40+50                  

d) 0+5+6 

 

12. Екі санның қосындысы 8-ге тең, айырмасы 2-ге тең, ал көбейтіндісі 15-ке тең. Ол қандай сандар? 

а) 4 және 4                  

b) 3 және 5                          

с) 5 және 3                        

d) 6 және 2

13.Амалды орында:  60+40:4-2 

а) 68                       

b) 23                                     

с) 80                                      

d) 44

 14. 45 оқулық 5 сыныпқа тең бөліп берілді. Әр сынып неше оқулықтан алды? 

а) 7                       

b) 8                                      

с) 6                                         

d) 9

15 . Шаршының периметрі 12 см. Шаршының қабырғаларының ұзындығы қанша? 

а) 24 см              

 b) 6 см                                

с) 2 см                                 

 d)  3см

3-сынып

Математика

VIII бөлім «Кеңістіктік фигуралар»

I-нұсқа

жауаптары

II-нұсқа

жауаптары

1

d

d

2

a

c

3

c

d

4

d

b

5

d

b

6

d

c

7

a

b

8

b

b

9

a

a

10

c

a

11

c

b

12

d

c

13

b

a

14

c

d

15

d

d

3-сынып

Математика

IХ бөлім «Жазбаша көбейту және бөлу» тест тапсырмалары

І – НҰСҚА

Нұсқау: Сізге берілген төрт жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тапсырмалар беріледі.

1. Ең кіші төрт таңбалы сан:

а) 1001                   

b) 1000                               

с) 1111                                  

d) 1011

2. 7 онд. 5 бірл. құралған сан:

а) 705                    

b) 75                                   

с) 57                                     

d) 507

 3. Тік төртбұрыштың ауданын қалай табамыз

а) барлық қабырғаларын қосамыз                   

 b) ұзындығы мен енін көбейтеміз      

с) ұзындығы мен енін қосып, 2-ге көбейтеміз

 d) қарама-қарсы қабырғаларын қосамыз

4. «9-ды 3 есе арттыр». Дұрысын белгіле  

  а)  9+3                        

b) 9:3                           

с) 9*3                              

d) 9-3 

5.  «Есе артық»  десе: 

а) бөледі                     

b) көбейтеді              

 с) қосады                      

d) азайтады 

6.   Тік төртбұрыштың ауданын табу үшін қай формуланы пайдаланамыз?

а)  а+в+а+в                                                         

b)   (а+в)*2                                                         

с)  а*в 

d) а+а+в+в

7. Геометриялық фигураларды қандай әріптермен белгілейді? 

a) қазақ әрпімен                                                 

b) ағылшын әрпімен                                          

с) орыс әрпімен

d) латын әрпімен 

8 . 39+42:7-15 өрнегінің шешімін тап.

а)  30                           

b)  31                           

с)  34                              

d)  40 

9. Балалар 6 үлкен және 8 кіші жемсауыт жасады. Оларды тең етіп 7 ағашқа ілді. Әр ағашқа неше жемсауыттан ілді?

а) 2                            

b) 21                            

с) 7                             

d) 5 

 10. Қосудың қай тәсілі тиімді?

а) 2+98                                                                    

b) 2+28                                                                    

с) 3+12

d) 43+7 

11. х+213=894 теңдеуінің шешімін тап.

а) 1007                          

b) 681                              

с) 680                            

d) 1000   

12. 647 санының разрядтық қосылғыш түрінде  жазылған дұрыс жауабын көрсет.

 а) 640+7                       

b) 600+40                    

с) 600+40+7                 

d) 607+40 

13. 5 жүзд. 6 онд. 3 бірліктен құралған санды белгіле. 

а) 563                           

b)  635                         

с) 536                            

d) 365  

14. Бір сиырдың аяғы, құйрығы, мүйізін бірге қосып санағанда барлығы нешеу болады?

а) 5                                

b) 7                              

с)  4                               

d) 6  

15. 32-ні 5-ке бөлгенде қанща қалдық қала

а)  2 қалд.                   

b)  1 қалд.                   

с) қалдық қалмайды                   

d) 3 қалд.  

3-сынып

Математика

IХ бөлім «Жазбаша көбейту және бөлу» тест тапсырмалары

II- НҰСҚА

Нұсқау: Сізге берілген төрт жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тапсырмалар беріледі.

1. Бөлу амалында қолданылатын таңбаны тап.

а) +                              

b) :                                

с) .                                 

d) - 

2. 47-ні 5-ке бөлгенде қанща қалдық қалады?

а)  2 қалд.                   

b)  1 қалд.                   

с) қалдық қалмайды                   

d) 3 қалд.  

3. 80-ге дейінгі сандардың ішінен 8-ге бөлінетіндерін тап. 

а) 8.16.26.32.41.48.54.63.72.80                               

b) 8.15.26.32.40.45.56.64.71.80                               

с) 8.16.24.32.40.48.56.64.72.80 

d) 8.16.24.30.42.48.56.60.72.80

 4.  Мына сандардың ішінен 8, 40,10, 9, 20, 2, 1, 50, 7 – бір  таңбалы сандарды өсу ретімен жаз.

а) 10,20,40,50                                                 

b) 9,8,7,2,1                                                      

с) 1,2,7,8,9  

d) 2,7,1,10,9

5.  1 метрде қанша сантиметр бар?

а) 10см                                 

b) 100см                           

с) 1 см                    

d) 101см

 

6. Азайғыш 97, азайтқыш 37, айырманың мәнін тап:

а) 60                                

b) 50                                 

с) 40                           

d) 70

7. Мараттың 30 дәптері бар еді. Біреуін Айжанға берді. Маратта қанша дәптер қалды?

а) 31 дәптер                           

b) 30 дәптер                   

с) 29 дәптер                     

d)28

8. Қосындының мәнін тап: 40+30

а) 60                                       

b) 80                                 

с)70                                   

d) 10

9. Теңдеуді шеш: 600-х =300

а) х =300                                  

b) х = 600                 

с) х =200                        

d) 900

10. Ондықтары 6-ға тең болатын сандар қайсы? 96, 76, 69, 67, 86, 61, 16, 36,56

а) 96,76,86                              

b) 16,56,36                       

с) 69,67,61                         

d) 69,56,76

11. а мен 30-дың айырмасын тап.

а) 30-а                           

b) а+30                       

с) а-30

d) a/30

12. Амалды орында: (90-20) + 30

а) 70                                   

b) 90                                 

с) 100                           

d) 50

13.  Ең кіші  екі таңбалы сан неше ондық, неше бірліктен тұрады?

а) 1 ондық, 1 бірлік                                        

b) 1 ондық, 9 бірлік                                        

с) 1 ондық, 0 бірлік

d) 0 онд. 1 бірл.

 

14. а+4  өрнегі қандай өрнек?

а) әріпті өрнек              

b) санды өрнек              

с) теңдеу

d) өрнек

15.Қосудың ауыстырымдылық қасиетін көрсет:

а) (7+3) +1                         

b) 7+3=3+7                     

с) (3+1)+7

d) 1+7+3

3-сынып

Математика

IХ бөлім «Жазбаша көбейту және бөлу»

I-нұсқа

жауаптары

II-нұсқа

жауаптары

1

b

b

2

b

a

3

b

c

4

c

c

5

b

b

6

c

a

7

d

c

8

a

c

9

a

a

10

a

c

11

b

c

12

c

c

13

a

c

14

b

a

15

a

b

3-сынып

Математика

Х бөлім «Жазбаша көбейту және бөлу» тест тапсырмалары

I – НҰСҚА

Нұсқау: Сізге берілген төрт жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тапсырмалар беріледі.

1. Сыйымдылықты немен өлшейді?

а)   сағат                          

b) литр                     

с) килограмм                     

d) тонна

2. Қосылғыш 43, қосылғыш 7, қосындының мәнін тап:

а) 43                             

b) 7                          

с) 50                             

d) 47

3. Салыстыр:   2онд. 3бірл.  *  2 онд. 8 бірл.

а) >                              

b) +                         

с) <                              

d) =

4. Тура теңдікті көрсет:

а) 47+30 =70                                   

b) 70 - 36 =34                                  

с) 18+32 = 40

d) 100-98=12

5. Санды өрнекті көрсет:

          а) а-50                      

b) 20+30                       

с) с+3 =7                            

d) х+8

6. Болды -10 қияр

    Желінді – 4 қияр

    Қалды - ?

а) 14 қияр                  

b) 6 қияр                     

c) 10 қияр                           

d) 4 қияр

7. Теңдеуді шеш:   30+ х =39

а)  х = 30                     

b) х = 9                        

с) х = 39

d) х = 25

8. Далада 10 үйректің балапаны, 20 қаздың балапаны жүр. Барлығы неше балапан жүр?

а) 20 балапан             

b)  10 балапан           

с)  30 балапан             

d) 50 балапан

9. Сағаттың қысқа тілі қалай аталады?

а)  секундтық тіл                        

b)  сағаттық тіл                           

с)  минуттық тіл        

d) тәуліктік тіл

10. 10 ондық пен 3 ондықтың айырмасының мәнін тап:

 а)  77                          

b) 50                            

с) 5                              

d) 70

11. Салыстыр: 100 мин – 40 мин   * 1сағ.

а) >                            

b) <                              

с) =

d) +

12. 1 ғасырда неше жыл болады?

а) 24 жыл                   

b) 100 жыл                 

с) 12 жыл

d) 70 жыл

13. Мәнін тап: 268+320

а) 592                         

b) 148                          

с) 568                            

d) 588

14. Мына сандарды жаз. Екі, жеті, жетпіс екі, жиырма, жетпіс.

а) 2,7,27,70,72              

b) 2,7,72,20,70              

с) 2,7,20,72,70

d) 2,70,7,20,70

15. Мысалды шығар: 30 – 20  + 8*2

а) 18                      

b) 58                 

с) 36                             

d) 26

3-сынып

Математика

Х бөлім «Жазбаша көбейту және бөлу» тест тапсырмалары

ІІ – НҰСҚА

Нұсқау: Сізге берілген төрт жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тапсырмалар беріледі.

1.  9 ондық және 4 бірліктен құралған санды белгіле:

а) 90                     

b) 49                 

с) 40                             

d) 94

2. Асханаға түске дейін 20 кг, түстен кейін 15 кг.картоп әкелінді.  

      Кешкі тамаққа  5кг картоп жұмсалды.  Қанша кг картоп қалды?

а)10кг                  

b)35кг                  

с) 15кг                  

d)30кг

3. Асханаға 300 кг күріш және одан 3есе кем қант әкелінді. Асханада неше кг қант әкелінді.a) 200

b) 100

c) 150

d) 300

4. Есептеңіз: 884 : 4+696 - 400a) 517

b) 157

c) 688

d) 167

5. Есептеңіз:(747+156): 3+346a) 674

b) 647

c) 747

d) 947

6. Ботаның салмағы 35кг, ал қаздың салмағы одан 7 есе кем. Қаздың салмағы неше кг.a) 3кг

b) 4кг

c) 7кг

d) 5кг

7. Мектепте 30 мұғалім, 450 оқушы бар. Оқушылардың мұғалімдерден нешеуі артық?a) 350

b) 300

c) 420

d) 480

8. Көбейтумен алмастыруға болатын амалды белгіле.

a) 5+4+3+1

b) 4+4+4+4

c) 9-9-9+9

d) 8-3+2-3

9. Есептеңіз: 189: 9 - 75: 25 a) 18

b) 17

c) 15

d ) 19

10. Бірдей екі костюм 720 тг. тұрады. Егер пальто костюмнен 2 есе қымбат тұрса, 1пальто неше теңге тұрады?a) 144

b) 672

c) 360

d) 720

11. Есептеңіз; 900 -(25+15)*3 a) 870

b) 780

c) 807

d) 708

12) Есептеңіз; 4м 52+39м37см a) 33м 98 см

b) 33м 79см

c) 43м 79см

d) 43м 89см.

13. 7+7+7+7+7амалымен алмастыруға болатын сандардың көбейтіндісін тап.

a) 7*4

b)5*5

c) 7*7

d) 7*5

14. Дүкенге 180л сүт әкелінді. Оның 30л балабақшаға жіберілді және 3л-ден 18 құмыра сүт сатылды. Дүкенде неше литр сүт қалды. a) 89л

b) 96л

c) 87л

d) 97л

15. Салыстыр: 30 сағ * 1 тәу 4 сағ.a ) >

b)+

c) <

d) =

3-сынып

Математика

Х бөлім «Жазбаша көбейту және бөлу»

I-нұсқа

жауаптары

II-нұсқа

жауаптары

1

b

d

2

c

d

3

c

b

4

b

a

5

a

b

6

b

d

7

b

c

8

c

b

9

b

a

10

d

d

11

c

b

12

b

d

13

d

d

14

b

b

15

d

a

3-сынып

Математика

ХІ бөлім «Есепті шығару жолдары» тест тапсырмалары

I- НҰСҚА

Нұсқау: Сізге берілген төрт жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тапсырмалар беріледі.

1. Теңдеуді шешіңіз: у : (5 ▪ 7) =36 : 18a ) 75

b) 98

c) 70

d) 98

2.Тура теңдікті тап:

a) (7*9)-7= 14

b) (19-9)+6 =4

c) 10: (8-6) =5

d)24:6+2=3

3. Бүркіт 30 жыл жасайды. Бұл тасбақаның жасынан 10 есе кем. Тасбақа неше жыл жасайды?a ) 200

b) 320

c ) 300

d) 400

4.Амалдарды орында: 208 ▪ 4 - (365+439)

а) 44

b) 22

c) 28

d)44

5.Теңдеуді шеш: 86+а=427+39

a) 382

b) 383

c) 381

d)380

6.Салыстыр, = белгісі қойылатын өрнекті көрсет.

a) 2 тәулік 12сағ * 60 сағ

b) 1сағ 20 мин *65 мин

c) 4 мин 20 с* 70с

d) 1 тәулік 4 сағ * 30 сағ

7. Есепке сәйкес келетін өрнекті таңда.

Лагерьде мектепалды дайындық сыныбынан 27 бала демалды, бұл оқушыларға қарағанда 3 есе кем. Лагерьде барлығы неше бала дем алды?

a) 27+ (27 ▪ 3)

c) 27+(27+3)

b) 27 ▪ 3

d) (27-20)+3

8. 92 – (35 – 4 2) мәнін тап.

a) 65

b) 82

c) 75

d)62

9. Балалардың велосипедінде 3 доңғалақ бар.Сондай 6 велосипедте барлығы неге доңғалақ бар?

a) 3*6=18 (д)

b) 6-3=3 (д)

c) 6/3 =2 (д)

d) 3+6 =9 (д)

10.Ені 3 см, ал ұзындығы одан 4 см ұзын болатын тік төртбұрыштың периметрін тап.

a) 20

b)21

c) 22

d) 24

11. Амалды орында: 902 см-509 см

a) 397

b)399

c)393

d) 401

12.Отбасында төрт бала бар: қыздар қанша болса, ұлдар да сонша. Отбасында қыздар қанша, ұлдар қанша?

a) 3,3

b)4,4

c)2,2

d)1,3

13.Артық санды тап: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 29, 32, 36.

a) 16

b)24

c) 29

d) 36

14. 6 қапшықта 18 кг картоп бар.Бір қапшықта неше кг картоп бар?

a) 12 кг

b)24кг

c) 2кг

d) 3 кг

15. Кез келген санды 1-ге көбейткенде, болады:

a) 0

b) 1

c) сол санның өзі

d) 10

3-сынып

Математика

ХІ бөлім «Есепті шығару жолдары» тест тапсырмалары

ІI- НҰСҚА

Нұсқау: Сізге берілген төрт жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тапсырмалар беріледі.

1. 102 – 32 + 82 мәні қаншаға тең .

a)155

b)635

c)536

d)165

2. 5739 санын разрядтық қосынды түрінде жаз және дұрыс жауабын көрсет.

a)5739= 5730+9

b) 5739= 5000+700+ 30+9

c)5739=5709+30

d)739= 5700+ 30+9

3.Жас альпинист дүкеннен спорттық арқанның 1 м 250 тг сатып алды. Осындай 3 м арқан қанша тг тұрады?

a) 700 тг

b) 650 тг

c) 750

d)850 тг

4. 36 центнерге қайсысы тең ?

a) 6ц 3кг

b) 6т 3ц

c) 3ц 6кг

d)3т 6ц

5. у:4=318:3 теңдеуді шеш, у мәнін тап ?

a) у=424

b)у=320

с) у=524

d) у=624

6. 9 3 нешеге тең.

a) 735

b) 729

c) 625

d) 81

7. Мәні 364- ке тең болатын бағанды белгіле.

a) 628+279

b)353+291

c)800-126

d)704-340

8. Салыстыр, = белгісі қойылатын өрнекті көрсет.

a) 2тәул 2сағ * 50сағ

b) 4мин20с*70с

c)1сағ20мин*65мин

d)1тәул 4сағ*30сағ

9. Есепке сәйкес келетін өрнекті таңда. Анасы

12 л айран сатып алды, бұл шұбатқа қарағанда 2 есе артық. Анасы барлығы неше л сүт өнімін сатып алды?

a) 12+12:2

b) 12+12▪2

c) 12+(12+2)

d) 12+12+2

10. 4*4+3 өрнегі түрінде жазуға болатын амал.

a) 4+3+3+4+4

b) 4+4+4+3+4+4

c) 3+4+4+4+1

d) 4+4+4+3+4

11 . х-тің мәні 865-ке тең болтын теңдеуді тап.

a) х+457=660

b) х- 425=289

c)х+200=810

d) 1000-х=45▪3

12. Бір орамда 64 м жіп,екіншісінде біріншіге қарағанда 20 м аз жіп оралған.Екі орамада барлығы неше м жіп оралған?

a) 64-20

b) 64+20+64

c) 64-(64-20)

d) (64-20)+64

13. Екі нанды 6 теңгеге сатып алатын болсақ, бір нанның бағасын тап.

a) 6*2=12 тг

b) 6+2=8тг

c) 6:2=3тг

d) 6-2=4 тг

14. 12кг алманы қапшыққа 3кг-нан салды.Сонда барлығы неше қапшыққа алма салынды?

a) 12-3=9

b) 12 :3=4

c) 4*3=12

d) 12+3=15

15).Гүлім блокнотқа 85 теңге, қарындашқа 27 теңге жұмсады.Егер ол кассирге 200 теңге берсе, неше теңгені қайтарып алуы керек?

a) 112тг

b) 88тг

c) 142тг

d) 99тг

3-сынып

Математика

ХІ бөлім «Есепті шығару жолдары»

I-нұсқа

жауаптары

II-нұсқа

жауаптары

1

c

a

2

c

b

3

c

c

4

c

d

5

d

a

6

a

b

7

a

d

8

d

a

9

a

a

10

a

d

11

c

d

12

c

d

13

c

c

14

d

b

15

a

b

 3-сынып

Математика

ХІІ бөлім «Уақыт» тест тапсырмалары

І-нұсқа

Нұсқау: Сізге берілген төрт жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тапсырмалар беріледі.

1) Ең кіші уақыт өлшем бірлінін тап:

а)секунд

b) минут

c) сағат

d) ай

2) 68 с = ___ мин ____ с тең:

а) 8мин 6 с

b) 2мин 8 с

c) 1 мин 8 с

d) 3 мин 8 с

3. 2 тәул. 5 сағ 49 сағ

а) =

b) >

c) <

4) 3 ғ.15 ж.+ 4 ғ. 80 ж. = ___ ж. тең:

а) 686 ж.

b) 563 ж.

c) 365 ж

d) 795 ж.

5. Өлшем бірліктеріне өрнекте: 16 ж. 11 ай =___ ай

а) 265 ай

b) 563 ай

c) 203 ай

d) 298 ай

6 Алматыдан Астанаға поезд 14 сағат 25 мин жүреді, ал ұшақ 1сағат 55 минутта ұшады. Астанаға ұшақпен поезға қарағанда қанша уақыт тез жетуге болады?а) 13 сағ. 20 мин. b) 12 сағ. 35 мин.

с) 12 сағ. 30мин

d) 13 сағ. 25 мин.

7. Салыстыр: 30 сағ * 1 тәу 4 сағ.a ) > b) <

c)+

d ) =

8. Есептеңіз: 884 : 4+696 - 400a) 517

b) 688

c) 157d) 167

9. Көбейткіштердің орындарын ауыстырғаннан көбейтіндінің мәні............

a) артады.                       

b) кемиді.                                 

c ) өзгермейді.

d) өзгереді

10. х-тің мәні 90-ға тең болатын теңдеуді тап.

a) 469+х=840

b) х- 592=274

c)684-х=409

d) 5 ▪ x = 150 : 3

11. Тіктөртбұрыштың ұзындығы 25 м, ені 5 м ауданы нешеге тең

a) 255м

b) 125

c)175

d) 253

12. Саяхатшылар 3 сағат жаяу жүрді. Содан кейін демалу үшін 50 минут аялдады. Олар тағы 7 сағат жүрді. Саяхатшылар барлығы қанша уақыт жолда болды?

a) 650 сағ =27 тәул. 2 сағ

b) 24 тәул.

c)65 тәул.

d) 670сағ

13.Теңдеуді шеш: 950: х=120-115

a) х =195

b) х =197

c) х =190

d) х =192

14. Салыстыр: 100 мин – 40 мин   * 1сағ.

а) >                            

b) <                              

с) =

e) +

15. 1 ғасырда неше жыл болады?

а) 24 жыл                   

b) 100 жыл                  

с) 12 жыл

e) 70 жыл

 3-сынып

Математика

ХІІ бөлім «Уақыт» тест тапсырмалары

IІ- НҰСҚА

Нұсқау: Сізге берілген төрт жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тапсырмалар беріледі.

1) Ең үлкен уақыт өлшем бірлінін тап:

а)секунд

b) ғасыр

c) сағат

d) ай

2) 79 с = ___ мин ____ с тең:

а) 2 мин 6 с

b) 2 мин 8 с

c) 1 мин 19 с

d) 1 мин 9 с

3. 3 тәул. 2 сағ 49 сағ

а) >

b) =

c) <

4) 4 ғ.15 ж.+ 6 ғ. 80 ж. = ___ ж. тең:

а) 686 ж.

b) 1000 ж.

c) 967 ж.

d) 1095 ж.

5. Өлшем бірліктеріне өрнекте: 15 ж. 10 ай =___ ай

а) 265 ай

b) 170 ай

c) 203 ай

d) 190 ай

6 Алматыдан Астанаға поезд 12 сағат 25 мин жүреді, ал ұшақ 2 сағат 55 минутта ұшады. Астанаға ұшақпен поезға қарағанда қанша уақыт тез жетуге болады?а) 13 сағ. 20 мин.

b) 9 сағ. 35 мин.

с) 9 сағ. 30минd) 13 сағ. 25 мин.

7. Салыстыр: 130 с * 2 мин 20 сa ) > b) <

c)+

d ) =

8. Есептеңіз: 918 : 3+(506 – 98)a) 715 b) 688

c) 714

d) 167

9. Көбейткіштердің орындарын ауыстырғаннан көбейтіндінің мәні............

a) артады.                       

b) кемиді.                                 

c ) өзгермейді.

d) өзгереді

10. х-тің мәні 213-ға тең болатын теңдеуді тап.

a) 469+х=840

b) 294-х =27 ▪3

c)684-х=409

d) 5 ▪ x = 150 : 3

11. Тіктөртбұрыштың ұзындығы 41 см, ені 20 см ауданы нешеге тең

a) 820 см 2

b) 820 см 2

c) 820 см 2

d) 820 см 2

12. Саяхатшылар 3 сағат жаяу жүрді. Содан кейін демалу үшін 50 минут аялдады. Олар тағы 7 сағат жүрді. Саяхатшылар барлығы қанша уақыт жолда болды?

a) 650 сағ =27 тәул. 2 сағ

b) 24 тәул.

c)65 тәул.

d) 670сағ

13.Теңдеуді шеш: 950: х=120-115

a) х =195

b) х =197

c) х =190

d) х =192

14. Салыстыр: 100 мин – 40 мин   * 1сағ.

а) >                            

b) <                              

с) =

e) +

15. 1 ғасырда неше жыл болады?

а) 24 жыл                   

b) 100 жыл                  

с) 12 жыл

e) 70 жыл

3-сынып

Математика

ХІІ бөлім «Уақыт»

I-нұсқа

жауаптары

II-нұсқа

жауаптары

1

c

a

2

c

b

3

c

c

4

c

d

5

d

a

6

a

b

7

a

d

8

d

a

9

a

a

10

a

d

11

c

d

12

c

d

13

c

c

14

d

b

15

a

bТолық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:
Facebook | VK | WhatsApp | Telegram | Twitter

Қарап көріңіз 👇Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру

Соңғы жаңалықтар:
» Жоғары оқу орындарына құжат қабылдау қашан басталады?
» Қазақстандағы білім беру деңгейі 10 жыл ішінде қалай өзгерді?
» 85 жастағы қызылордалық ақсақал 2 млн түп ағаш еккен
Пікір жазу