Ілияс Жансүгіров (Желді қарағай)

 Ілияс Жансүгіров (Желді қарағай)

Жайлауым желді қарағай,
Жайлауында елі жарасқан.
Жанымда жайлау жағалай,
Жанса, қалай жақ ашпан.
Қарағайың сыңысып,
Қалың малың қаптаған.
Қара бұлт бураң бұлықсып,
Қара інген тауды қапсаған.
Туырлықтай тұманда
Тұмшаланды тұғыл сай,
Тобылғы торы құнандай,
Томсарды қасы қапсағай.
Шоқшиған шұбар шоқының
Шоғырланса ұшпа ұшынан.
Шолақгың лоңқа шоқтығын
Шолады көкте күшіген.
Ол күнде біз бала едік,
Оздыра құнан шауып ек.
Орғыта ойнақ caп едік,
Ойнай қозы бағып ек.
Жалбағай тұмақ, жауқияқ
Жауырынымызға жабысқан,
Жая шыққан қозы-лақ
Жамырауға жарысқан.

5,5 + -2,5 -

Іздеп көріңіз:

Қарап көріңіз:

Пікір жазу

Келесі мақала ашылудa...