Педагог мәртебесі - Мектеп әкімшілігі мүшелері тапсыратын тесттер


 • Педагогтік әдепті сақтау
 • A) педагогтің міндеті
 • B) педагогтің құқығы
 • C) өз еркіне байланысты
 • D) мәжбүрлі түрде жүзеге асырылады
 • E) өзінің азаматтық ұстанымы
 • Білім алушылар мен тәрбиеленушілерге қосымша білім беру ұйымдары үшін педагогтердің айлық жалақысын есептеу үшін бір аптаға арналған нормативтік оқу жүктемесі
 • A) 12 сағат
 • B) 18 сағат
 • C) 10 сағат
 • D) 14 сағат
 • E) 8 сағат
 • Демалыс лагерьлерінің тәрбиешілері үшін айлық жалақысын есептеу үшін бір аптаға нормативтік .......
 • A) 30 сағат
 • B) 28 сағат
 • C) 26 сағат
 • D) 24 сағат
 • E) 22 сағат
 • Педагогтік әдеп жөніндегі кеңестің құзыреті
 • A) педагогтердің еңбек ақысы мәселесімен айналысатын, еңбек өтілін есептеу
 • B) педагогтердің құқықтық мәртебесін және жүктемесін заңнамаға сәйкес айқындау
 • C) педагогтермен оқущылардың ата-аналарының арасындағы байланысты ұйымдастырып жүзеге асыру
 • D) білім беру ұйымында құрылатын, педагогтердің педагогтік әдепті сақтау мәселелерін қарау
 • E) оқушылардың ата-аналары мен билік өкілдерінің өзара байланысын қамтамасыз ету
 • Мемлекеттік ұйымдар педагогтерінің жалақысын есептеу қағидаларын білім беру саласындағы уәкілетті органның келісім беретін орган
 • A) еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган
 • B) салық жөніндегі мемлекеттік орган
 • C) Мемлекеттік кірістер комитеті
 • D) Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы
 • E) Жергілікті қаржы басқармасы бастығы
 • Педагогтің кәсіптік қызметін жүзеге асыру кезіндегі педагогтің құқықтары бар
 • A) Педагогтің кәсіптік қызметін жүзеге асыру кезінде негізгі құқықтарын жеке көзқарасымен айқындауға
 • B) Педагогтің құқықтары туралы мәселе ешқандай заңмен қарастырылмаған
 • C) ҚР заңнамасында айқындалған тәртіппен «Болашақ» халықаралық стипендиясы бойынша тағылымдамадан өтуге
 • D) Кез-келген шетелдік халықаралық стипендиялық бағдарлама бойынша тәлімдемеден өтуге
 • E) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен міндетті мерзімдік медициналық қарап-тексерулерден өтпеуге
 • Педагогтің біліктілігін арттыру
 • A) Қосымша білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқыту бір жолы немесе кезең-кезеңмен жекелеген бағыттар мен пәндерді (модульдерді) меңгеру арқылы, сондай-ақ «Болашақ» халықаралық стипендиясы бойынша тағылымдамадан өту жолымен жүзеге асырылады
 • B) Педагогтің біліктілігін арттыру тек Қазақстан Республикасында біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастратын макемелерде жүзеге асырылады
 • C) Педагогтің біліктілігін арттыру тек қосымша білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқыту арқылы жүзеге асырылады
 • D) Педагогтің біліктілігін арттыру тек «Болашақ» халықаралық стипендиясы бойынша тағылымдамадан өту жолымен жүзеге асырылады
 • E) Педагогтің біліктілігін арттыру ол өзінің құқығы болып саналады
 • Мемлекеттік ұйымдарда кәсіптік қызметін жүзеге асыратын педагогтің материалдық қамтамасыз етілу тәртібі
 • A) мемлекеттік ұйымдарда кәсіптік қызметін жүзеге асыратын педагогтің материалдық қамтамасыз етілу құқығы заңнамамен қарастырылмаған
 • B) педагогтің материалдық қамтамасыз етілу құқығы тікелей Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің тікелей қадағалауында болады
 • C) еңбегіне ақы төлеу жүйесі, лауазымдық айлықақылар, қосымша ақылар, үстемақылар және ынталандыру сипатындағы басқа да төлемдер ҚР-ның заңнамасында белгіленген тәртіппен айқындалады
 • D) кәсіптік қызметін жүзеге асыратын педагогтің материалдық қамтамасыз етілу құқығы жергілікті атқарушы органдар бекітеді
 • E) кәсіптік қызметін жүзеге асыратын педагогтің материалдық қамтамасыз етілу құқығын Қазақстан Республикасының Премьер-министрі тікелей өзі айқындайды
 • Қазақстан Республикасының заңнамасына сай педагогтік әдеп
 • A) педагогтің күнделікті жұмыс орнында өзін-өзі ұстауы
 • B) педагогтің көркем де, жайдары мінезі
 • C) педагогтердің Қазақстан Республикасының педагог мәртебесі туралы заңнамасында белгіленген мінез-құлық нормалары
 • D) педагогтің әр оқушымен сыпайы қарым-қатынасы
 • E) өз қызметін жақсы атқарғаны үшін педагогтің басшылар тарапынан марапатталуы
 • Педагогтік әдепті сақтау туралы мәселе қаралған кезде педагог құқығы
 • A) Талқылау жүргізіліп жатқан отырысқа ескертусіз видео, аудио жазуға жасауға
 • B) Ақпаратты жазбаша түрде алуға
 • C) Комиссия мүшелерімен алдын ала кездесуге
 • D) Ақпаратты комиссия мүшелерінен сұрауға
 • E) Комиссия мүшелері туралы ақпарат алуға
 • Ұйымдардың басшылары және олардың орынбасарлары, бас бухгалтерлер мен олардың орынбасарлары, филиалдар, ұйымдар өкілдіктері басшылары үшін сынақ мерзімі ұзартылуы мүмкін
 • A) бес айға дейін
 • B) алты айға дейін
 • C) он айға дейін
 • D) жеті айға дейін
 • E) бір жылға дейін
 • Жұмыскердің құқығы бар
 • A) еңбек міндеттерін орындауға байланысты денсаулығына келтірілген зиянды өтетуге
 • B) сынақ мерзімін қоюға
 • C) жұмыс берушінің актілерін шығаруға
 • D) жұмысқа қабылдау кезінде таңдау еркіндігіне
 • E) жұмыскерлерді көтермелеуге, оларға тәртіптік жазалар қолдануға, жұмыскерлерді материалдық жауаптылыққа тартуға
 • Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар үшін жұмысқа қабылдаған кезде .қандай құжат талап етілмейді
 • A) тұруға ықтиярхат
 • B) босқын куәлігі
 • C) азаматтығы жоқ адамның куәлігі
 • D) салық органдарының анықтама
 • E) жеке басын растайтын куәлігін
 • Жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзудың негізі болмайды
 • A) жұмыс беруші – заңды тұлға таратылған не жұмыс беруші – жеке тұлғаның қызметі тоқтатылған
 • B) жұмыскерлер саны немесе штаты қысқартылған
 • C) жұмыс берушінің экономикалық жай-күйінің нашарлауына әкеп соққан өндіріс, орындалатын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер көлемі төмендеген
 • D) аттестаттау нәтижелерімен расталған біліктілігінң жеткіліксіздігі салдарынан жұмыскер атқаратын лауазымына немесе орындайтын жұмысына сәйкес келмеген
 • E) еңбек шартының мерзімі өткен кезде
 • Жұмыскердің құқығы бар
 • A) еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан сақтандырылуға
 • B) сынақ мерзімін қоюға
 • C) жұмыс берушінің актілерін шығаруға
 • D) жұмысқа қабылдау кезінде таңдау еркіндігіне
 • E) жұмыскерлерді көтермелеуге, оларға тәртіптік жазалар қолдануға, жұмыскерлерді материалдық жауаптылыққа тартуға
 • Сынақ мерзімі келесі көрсетілген уақыттан аспауы тиіс
 • A) үш айдан
 • B) бес айдан
 • C) екі айдан
 • D) төрт айдан
 • E) бір айдан
 • Тәртіптік жазаның түрі
 • A) жалақыны төмендету
 • B) жұмыстан төмендету
 • C) демалыс күндері жұмысқа шығару
 • D) қатан сөгіс
 • E) үстеме жұмыс беру
 • Жұмыскерді еңбек шартында келісілген лауазым, мамандық, кәсіп, біліктілік шегінде басқа жұмыс орнына не сол жердегі басқа .............. бөлімшеге ауыстыруға не оған басқа механизмде немесе агрегатта жұмыс істеуді тапсыруға жұмыскердің келісімі
 • A) бір ай бұрын талап етіледі
 • B) талап етілмейді
 • C) үш күн бұрын талап етіледі
 • D) ауызша талап етіледі
 • E) жазбаша талап етіледі
 • Еңбек кодексінде және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделмеген тәртіптік жазаларды қолдануға
 • A) жол беріледі
 • B) тараптардың келісімі бойынша беріледі
 • C) жол берілмейді
 • D) жұмыс берушінің қалауы бойынша беріледі
 • E) беріледі, егер жұмыс берушінің мүлкіне зиян келтірілсе
 • Жұмыс берушінің актісімен жұмыскерді жұмыстан шеттеу жүзеге асырылады
 • A) шеттеткен кезден бастап бір айға дейін
 • B) шеттеткен кезден бастап бір аптаға дейін
 • C) шеттеткен кезден үш күнге дейін
 • D) шеттеу үшін негіз болған себептер анықталғанға және (немесе) жойылғанға дейінгі
 • E) жұмыскерден жазбаша түрде түсініктеме алғанға дейін
 • Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы жұмыскер мен жұмыс берушінің арасындағы келісім бойынша бөліктерге бөлінуі мүмкін. Бұл ретте, жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысының бір бөлігі жұмыскердің еңбек шартында көзделген демалыс ұзақтығы
 • A) күнтізбелік үш аптасынан кем болмауға тиіс
 • B) күнтізбелік екі аптасынан кем болмауға тиіс
 • C) күнтізбелік бір аптасынан кем болмауға тиіс
 • D) күнтізбелік он күннен кем болмауға тиіс
 • E) күнтізбелік жеті күннен кем болмауға тиіс
 • Он сегіз жасқа толмаған азаматтармен еңбек шартын жасауға жол беріледі
 • A) ауыр жұмыстарға, еңбек жағдайлары зиянды және (немесе) қауіпті жұмыстарға
 • B) жұмыс берушінің мүлкі мен басқа да құндылықтарының сақталуын қамтамасыз етпегені үшін жұмыскердің толық материалдық жауаптылығы көзделетін лауазымдар мен жұмыстарға
 • C) ойын бизнесі
 • D) түнгі ойын-сауық орындарындағы жұмыс
 • E) спорттық жарыстарды өткізумен байланысты жұмыстарда
 • Зейнет жастағы жұмыскерлермен жасалатын еңбек шартының мерзімі
 • A) бір жылы
 • B) екі жыл
 • C) үш жыл
 • D) бес жыл
 • E) алты жыл
 • Жұмысқа тұлғаларды қабылдағанда еңбек шартын жасау
 • A) тараптардың қалауы бойынша
 • B) міндетті
 • C) міндетті емес
 • D) азаматтық-шарт жасауға болады
 • E) тек ғана бұйрық шығару жеткілікті
 • Жұмыскердің тәртіптік теріс қылық жасағаны үшін жұмыс беруші Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда, _________ шара қолдануға құқығы жоқ
 • A) ескерту
 • B) жалақысын азайту
 • C) сөгіс
 • D) қатаң сөгіс
 • E) еңбек шартын жұмыс берушінің бастамасы бойынша бұзу
 • Жұмыскер жұмыс берушімен бірге басқа жерге ауысудан жазбаша түрде бас тартқан жағдайда, жұмыскермен еңбек шарты
 • A) қайта жасалады
 • B) тоқтатылмайды
 • C) тәртіптік жаза қолданып, тоқтатылады
 • D) белгілі бір ауқытқа тоқтатылады
 • E) тоқтатылады
 • Жұмыскердің құқығы бар
 • A) кәсіптік одақ құру, сондай-ақ оған мүше болу құқығын қоса алғанда, өзінің еңбек құқықтарының берілуі мен оларды қорғау үшін бірігуге
 • B) сынақ мерзімін қоюға
 • C) жұмыс берушінің актілерін шығаруға
 • D) жұмысқа қабылдау кезінде таңдау еркіндігі
 • E) жұмыскерлерді көтермелеуге, оларға тәртіптік жазалар қолдануға, жұмыскерлерді материалдық жауаптылыққа тартуға
 • Жұмыскердің құқығы бар
 • A) тынығуға, оның ішінде жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысына
 • B) сынақ мерзімін қоюға
 • C) жұмыс берушінің актілерін шығаруға
 • D) жұмысқа қабылдау кезінде таңдау еркіндігі
 • E) жұмыскерлерді көтермелеуге, оларға тәртіптік жазалар қолдануға, жұмыскерлерді материалдық жауаптылыққа тартуға
 • Неке тіркелгенде, бала туылғанда, жақын туыстары қайтыс болғанда, еңбек, ұжымдық шарттарда көзделген өзге де жағдайларда хабарламасы негізінде жалақы сақталмайтын демалыс беруге міндетті
 • A) күнтізбелік алты күнге дейін
 • B) күнтізбелік үш күнге дейін
 • C) күнтізбелік жеті күнге дейін
 • D) күнтізбелік бес күнге дейін
 • E) күнтізбелік екі күнге дейін
 • Кәмелетке толмағандардың қатысуымен білім беру, тәрбиелеу және дамыту, демалысты ұйымдастыру және сауықтыру, дене шынықтыру және спорт, медициналық қамтамасыз ету, әлеуметтік қызметтер көрсету, мәдениет және өнер саласындағы ұйымдар жұмысқа орналастыруға жол берілмейді
 • A) денсаулыққа қасақана зиян келтірілгені үшін қылмыстық қудалауда жүрген немесе қудалауда болған тұлғалар
 • B) алдыңғы жұмыстын теріс мінездемесы бар тұлғалар
 • C) спирттік ішімдік ішетін тұлғалар
 • D) жол ережесін бұзған үшін әкімшлік жауапкершілікке тартылған тұлғалар
 • E) еңбек кітапшамасында тәртіпті жазалары бар тұлғалар
 • Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі реттейді
 • A) азаматтық-құқықтық қатынастарды
 • B) еңбектік қатынастарды
 • C) кәсіпкерлік-құқықтық қатынастарды
 • D) жергілікті қатынастарды
 • E) қаржылық қатынастарды
 • Егер төлнұсқа құжаттар немесе мәліметтер еңбек шартын жасасудан немесе басқа жұмысқа ауысудан бас тартуға негіз болатын болса, еңбек шартын жасасу не басқа жұмысқа ауыстыру кезінде жұмыскер жұмыс берушіге көрінеу жалған құжаттар немесе мәліметтер ұсынған жағдайда еңбек шартын бұзудың негізі
 • A) еңбек шартының мерзімі аяқталуы
 • B) кәсіподақтың бастамасы бойынша
 • C) жұмыскердің бастамасы бойынша
 • D) жұмыс берушінің бастамасы бойынша
 • E) тараптардан тыс мән-жай бойынша
 • Жұмыскерлер мен жұмыс берушінің еңбекті ұйымдастыру жөніндегі қатынастарын реттеу тәртібі
 • A) тәртіптік жаза
 • B) еңбек тәртібі
 • C) тәртіптік теріс қылық
 • D) еңбек тәртіптемесі
 • E) ішкі еңбек тәртібі ережелері
 • Жұмыс беруші жұмыскерге бала үш жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты жалақы сақталмайтын демалыс беруге міндетті емес
 • A) ата-анасының таңдауы бойынша – баланың анасына не әкесіне
 • B) баланы жалғыз тәрбиелеп отырған ата-анаға
 • C) ата-ананың қамқорлығынсыз қалған баланы іс жүзінде тәрбиелеп отырған басқа туысына не қамқоршысына
 • D) жаңа туған баланы (балаларды) асырап алған жұмыскерге
 • E) асырап отырған баланың басқа туыстарына
 • Мемлекеттік атаулы стипендия
 • A) Мемлекет тарапынан тағайындалатын көмекақы
 • B) Студенттердің күнкөріс қаржысы
 • C) Студенттерге жатаханаға төлеуге берілетін мемлекеттік көмек
 • D) ҚР Президенті және (немесе) ҚР Үкіметі тағайындайтын стипендия
 • E) ҚР Ұлттық Ғылыми Академиктері үздік студенттерге тағайындайтын шәкіртақысы
 • Кадет
 • A) арнаулы оқу орнында кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша білім алушы
 • B) арнаулы оқу орнында техникалық немесе орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алушы адам
 • C) тек әскери оқу орнында кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алушы адам
 • D) тек арнаулы оқу орнында орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алушы адам
 • E) жоғары оқу орнында техникалық және кәсіптік білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алатын адам
 • Білім беру бағдарламалары мазмұны мен бағыттарына (міндеттеріне) қатысты бөлінеді
 • A) техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары
 • B) жалпы білім беретін (үлгілік, жұмыстық); кәсіптік (үлгілік, жұмыстық); қосымша болып бөлінеді
 • C) кәсіптік білімнің білім беру бағдарламлары
 • D) жалпы гуманитарлық білім беру бағдарламалары
 • E) орта буын мамандарын даярлауды көздейтін білім беру бағдарламлары
 • Тірек мектеп (ресурс орталығы)
 • A) Әртүрлі салалар бойынша ғылыми-педагогикалық қызметті жүзеге асыратын жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
 • B) Училище типтес қоғамға қажетті мамандықпен байланысты негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру
 • C) Ерекше мәртебесі бар қоғамға қажетті мамандықпен байланысты негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру
 • D) Шағын жинақталған мектеп оқушыларының сапалы білім алуға қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында білім алушылардың қысқа мерзімді сессиялық сабақтарын, аралық және қорытынды аттестатталуын өткізу үшін таяу мандағы шағыр жинақталған мектептердің білім беру ресурстары оның базасында шоғырланатын орта білім беру ұйымы
 • E) Мәдениет саласында негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске аысратын орта білім оқу орны
 • Гимназия
 • A) білім алушылардың бейімділігі мен қабілеттеріне сәйкес қоғамдық-гуманитарлық және өзге де оқыту бағыттары бойынша кең ауқымда және тереңдете білім беруді қамтамасыз ететін, бастауыш, негізгі және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын және қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын оқу орны
 • B) гуманитарлық және өзге де оқыту бағыттары бойынша білім беруді қамтамасыз ететін бастауыш және қосымша білім беру
 • C) білім алушылардың бейімділігіне сәйкес қоғамдық және өзге де оқыту бағыттары бойынша тереңдете білім беруді қамтамасыз ететін, негізгі орта және жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын оқу орны
 • D) қоғамдық-гуманитарлық бағыт бойынша кең ауқымда және тереңдете білім беруді қамтамасыз ететін, бастауыш және қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын оқу орны
 • E) білім алушылардың қабілеттеріне сәйкес қоғамдық-гуманитарлық және өзге де оқыту бағыттары бойынша тереңдете білім беруді қамтамасыз ететін, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын оқу орны
 • Аккредиттеу органы
 • A) Өзі әзірленген стандарттар (регламенттер) негізінде білім беру ұйымдарын институционалдық және (немесе) мамандандырылған аккредиттеуден өткізетін заңды тұлға
 • B) Мемлекеттік стандарттар (регламенттер) негізінде білім беру ұйымдарын институционалдық және (немесе) мамандандырылған аккредиттеуден өткізетін жеке тұлға
 • C) Мемлекеттік органдармен қоса әзірленген стандарттар негізінде білім беру ұйымдарын институционалдық аккредиттеуден өткізетін жеке тұлға
 • D) Өзі әзірленген стандарттар (регламенттер) негізінде білім беру ұйымдарын тек мамандандырылған аккредиттеуден өткізетін жеке тұлға
 • E) Өзі әзірленген стандарттар немесе регламенттер аясында білім беру ұйымдарын тек институционалдық аккредиттеуден өткізетін жеке тұлға
 • Білім беру кредиті
 • A) Халықаралық ұйымдар қайтарымдылық және ақысыз шарттарымен оқыту ақысын төлеу үшін қарыз алушыға беретін ақша
 • B) Банкілік ұйымдар ақылылық және қайтарымдылық шарттарымен оқыту ақысын төлеу үшін қарыз алушыға беретін сома
 • C) Қаржылық ұйымдар мерзімділік, ақылылық және қайтарымдылық шарттарымен оқыту ақысын төлеу үшін қарыз алушыға беретін ақша
 • D) Мемлекеттік ұйымдар мерзімсіз және қайтарымсыз шарттарымен оқыту ақысын төлеу үшін қарыз алушыға беретін ақша
 • E) Үкіметтік емес ұйымдар ақысыз және қайтарымдылық шарттарымен оқыту ақысын төлеу үшін қарыз алушыға беретін қаражат
 • Білім беру ұйымдарын аккредиттеу
 • A) білім беру ұйымын аккредиттеу мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалады
 • B) білім беру ұйымын аккредиттеуді бірінші басшы өзі шешеді
 • C) білім беру ұйымын аккредиттеу мәжбүрлі түрде жүзеге асырылады
 • D) білім беру ұйымын аккредиттеу ерікті негізде жүзеге асырылады
 • E) білім беру ұйымын аккредиттеу міндетті түрде әр 10 жыл сайын өткізіліп тұрады
 • Тәлімгер
 • A) өндіріс немесе қызметтер көрсету саласы технологияларын меңгерген, өндірістік оқыту мен кәсіптік практикаға басшылықты жүзеге асыратын (ұймның) білікті жұмыскері
 • B) жоғары дипломы бар өндірістік оқытуға басшылықты жүзеге асыратын адам
 • C) өзі кәсібінің шебері немесе кәсіптік практикаға басшылықты жүзеге асыратын ұйымның білікті маманы
 • D) озық технологияларды өте жақсы меңгерген, әрі өндірістік оқытуға басшылықты жүзеге асыратын лауазым иесі
 • E) тек қана қызметтер көрсету саласы технологияларын өте жоғары деңгейде меңгерген кәсіпорынның білікті маманы
 • Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын заңды тұлғалардың білім беру саласындағы қызметін лицензиялау жүзеге асырылады
 • A) жалпы қызметі бойынша
 • B) оқыту мерзіміне сәйкес
 • C) кадрлар даярлаудың бағыттары бойынша
 • D) мамандықтардың топтары бойынша
 • E) біліктіліктер бойынша
 • Іске асырылатын білім беру бағдарламаларына қарай білім беру ұйымдарының келесідей үлгілері болуы мүмкін
 • A) Жоғарғы мектеп
 • B) тек жалпы орта мектеп
 • C) жергілікті атқарушы орган
 • D) орта (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта) білім беру ұйымдары
 • E) біліктілікті жетілдіру курстары
 • Бакалавр дәрежесі
 • A) жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын меңгерген адамдарға берілетін дәреже
 • B) мамандық атауы
 • C) мамандық иесін куәландыратын құжат
 • D) ғылыми атақ
 • E) белгілі бір қызметті атқаруға рұқсат беретін куәлік
 • Мектепке дейінгі ұйым
 • A) мектепке дейінгі оқытудың ерекшелігін басшылыққа ала отыра мектептен кейінгі оқытудың жалпы білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымы
 • B) мектепке дейінгі оқытудың ерекшелігін басшылыққа ала отыра жалпы білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымы
 • C) мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін, арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымы
 • D) материалдық жағынан қамсызданған және қаржылай тәуелсіз жеке меншік бала бақшалардағы бағаларды оқытатын ұйым
 • E) материалдық жағынан қамсызданған және қаржылай тәуелсіз мемлекеттік бала бақшалардағы бағаларды оқытатын ұйым
 • Білім беру ұйымдарының басшысының аттестаттаудан өтетін мерзім
 • A) Мемлекеттік білім беру ұйымының басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бес жылда бір рет аттестаттаудан өтеді
 • B) Мемлекеттік білім беру ұйымының басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен алты жылда бір рет аттестаттаудан өтеді
 • C) Мемлекеттік білім беру ұйымының басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жеті жылда бір рет аттестаттаудан өтеді
 • D) Мемлекеттік білім беру ұйымының басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен екі жылда бір рет аттестаттаудан өтеді
 • E) Мемлекеттік білім беру ұйымының басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен үш жылда бір рет аттестаттаудан өтеді
 • Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың принциптері
 • A) білім беру жүйесін дамытудың басымдығы
 • B) білім беру ұйымдарының меншік нысандары, оқыту мен тәрбиенің нысандары, білім беру бағыттары бойынша тек мемлекет бекіткен нысанда болуы
 • C) білім беру ұйымдарында саяси партиялар мен діни ұйымдардың (бірлестіктердің) ұйымдық құрылымдарын құруға еріктілік
 • D) білім алуға құқықтарының Қазақстан Республикасы азаматтарына ғана тән болуы
 • E) барша адамның білімдарлығын ынталандыру және дарындылығын дамыту
 • Әскери, арнаулы оқу орындары
 • A) ҚР ұлттық қауіпсіздік органдарына, ҚР ІІМ-не, ҚР-ның прокуратура органдарына және ҚР Қорғаныс министрлігіне ведомствалық бағынысты білім беру ұйымдары
 • B) ҚР Қорғаныс министрлігіне қарасты ведомствалық бағынысты және міндетті түрді шет ел ЖОО қатысуымен білім беру ұйымдары
 • C) тек қана ҚР ұлттық қауіпсіздік органдарына ведомствалық бағынысты және міндетті түрді шет ел ЖОО қатысуымен білім беру ұйымдары
 • D) тек Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігіне ведомствалық бағынысты және міндетті түрді шет ел ЖОО қатысуымен білім беру ұйымдары
 • E) Қазақстан Республикасының прокуратура органдарына мен Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігіне ведомствалық бағынысты және міндетті түрді шет ел ЖОО қатысуымен білім беру ұйымдары
 • Лицей
 • A) білім алушылардың қабілеттеріне сәйкес оларға кең ауқымда және тереңдете білім беруді қамтамасыз ететін негізгі орта және жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын жоғарғы оқу орны
 • B) студенттердің бейімділігіне сәйкес оларға кең ауқымда және тереңдете математикалық білім беруді қамтамасыз ететін негізгі орта және қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын оқытатын оқу орны
 • C) білім алушылардың қабілетіне сәйкес оларға кең ауқымда тек қана жаратылыстану пәндері бойынша білім беруді қамтамасыз ететін орта және қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын жүзеге асыратын жоғарғы оқу орны
 • D) білім алушылардың бейімділігі мен қабілеттеріне сәйкес оларға кең ауқымда және тереңдете жаратылыстанушылық-математикалық білім беруді қамтамасыз ететін негізгі орта және жалпы білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын және қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын оқу орны
 • E) өзіндік материалдық игіліктері бар, тамақтандыру жүйесі қалыптасқан, оқушыларды білім деңгейіне қарай оқыту мүмкіндігі бар жоғарғы, әрі кәсіби білім беретін оқу орындарының бір нысаны
 • Жоғары колледж
 • A) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің интеграцияланған модульдік білім беру бағдарламаларын іске асыратын оқу орны
 • B) кәсіптік білімнің интеграцияланған модульдік білім беру бағдарламаларын іске асыратын оқу орны
 • C) тек қана техникалық және орта білімнен кейінгі білімнің интеграцияланған модульдік білім беру бағдарламаларын іске асыратын оқу орны
 • D) тек қана кәсіптік және орта білімнен кейінгі білімнің интеграцияланған модульдік білім беру бағдарламаларын іске асыратын оқу орны
 • E) тек қана орта білімнен кейінгі білімнің интеграцияланған модульдік білім беру бағдарламаларын іске асыратын оқу орны
 • Білім беру жүйесіндегі мемлекеттік бақылау объектілері
 • A) білім беру қызметімен айналысуға лицензия
 • B) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын заңды тұлғалар
 • C) жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына түсетін адамдар үшін кешенді тест тапсырмаларын әзірлей
 • D) жалпы білім беретін оқу және білім беру бағдарламаларын іске асыратын заңды тұлғалардың білім беру қызметі
 • E) белгілі бір мамандық беруге кепілдік беретін, әрі жататын орнымен қамтамасыз етуші мекеме
 • Пробация қызметінің есебінде тұрған кәмелетке толмағандарды орта білім беретін мемлекеттік ұйымдардан шығару туралы шешім келісімімен қабылданады
 • A) Пробация қызметінің есебінде тұрған кәмелетке толмағандарды орта білім беретін мемлекеттік ұйымдардан шығару туралы шешім білім алып жүрген оқу .........
 • B) Пробация қызметінің есебінде тұрған кәмелетке толмағандарды орта білім беретін мемлекеттік ұйымдардан шығару туралы шешім пробация қызметінің кө......... қабылданады
 • C) Пробация қызметінің есебінде тұрған кәмелетке толмағандарды арнаулы білім беретін мемлекеттік ұйымдардан шығаруға заңмен тыйым салынған
 • D) Пробация қызметінің есебінде тұрған кәмелетке толмағандарды арнаулы білім беретін мемлекеттік ұйымдардан шығару аудандық оқу бөлімі бастығының келісімімен ғана қабылданады
 • E) Пробация қызметінің есебінде тұрған кәмелетке толмағандарды арнаулы білім беретін мемлекеттік ұйымдардан шығару, тек облыстық оқу бөлімі басқармасы бастығының келісімімен ғана қабылданады
 • Кәсіптік практика
 • A) болашақ кәсіптік қызметпен байланысты белгілі бір жұмыс түрлерін орындау процесінде теориялық білімдерді, дағдыларды бекітуге, практикалық машықтар мен құзыреттерді иемденуге және дамытуға бағытталған оқу қызметінің түрі
 • B) белгілі бір жұмыс түрлерін орындау процесінде қалыптасқан дағдыларды бекітуге бағытталған оқу қызметінің түрі
 • C) болашақ кәсіптік қызметпен байланысты белгілі бір жұмыс түрлерін орындау барысында практикалық машықтар мен құзыреттерді дамытуға бағытталған оқу процесінің түрі
 • D) кәсіптік қызметпен байланысты белгілі бір жұмыс түрлерін орындау процесінде теориялық білімдерді иемденуге және дамытуға бағытталған оқу қызметінің қосымша түрі
 • E) кәсіптік қызметпен байланысты белгілі бір жұмыс түрлерін орындау процесінде тек теориялық білімдерді ғана дамытуға бағытталған оқу қызметінің жанама түрі
 • Инклюзивті білім беру
 • A) тек қана жеке мүмкіндіктерін ескере отырып білім алушылар үшін білім алуға тең қолжетімділікті қамтамасыз ету
 • B) ерекше білім беру қажеттіліктері мен жеке-дара мүмкіндіктерін ескере отырып, барлық білім алушылар үшін білім алуға тең қолжетімділікті қамтамасыз ететін процесс
 • C) тек ерекше білім беру қажеттіліктерін ғана ескере отырып білім алушылар үшін білім алуға қолжетімділікті қамтамасыз етуші үрдіс
 • D) толық қанды мүмкіндіктерді ескере отырып білім алушылар үшін білім алуға тең қолжетімділікті қамтамасыз ету үрдісі
 • E) толық қанды білім беру қажеттіліктері мен жеке мүмкіндіктерін ескере отырып білім алушылар үшін білім алуға тең қолжетімділікті қамтамасыз етуші үрдіс
 • Білім беру сапасын бағалаудың ұлттық жүйесі
 • A) Білім беру сапасының жалпыға міндетті білім беру стандарттарына, қоғам мен мемлекеттің қажеттіліктеріне сәйкестігін белгілеудің рәсімдері мен нысандарының жиынтығы
 • B) Білім беру сапасының мемлекеттік мүддесіне сәйкестігі
 • C) Білім беру сапасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына, жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің қажеттіліктеріне сәйкестігін белгілеудің институционалдық құрылымдары, рәсімдері, нысандары мен әдістерінің жиынтығы
 • D) Білім беру сапасының тек жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің қажеттіліктеріне сәйкестігін белгілеудің конституционалдық құрылымдары, нысандары мен әдістерінің жиынтық бірлігі
 • E) Білім беру сапасының тек қана мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкестігін белгілеудің конституционалдық қағидалары мен әдіс-тәсілдерінің жиынтығы
 • Мемлекеттік оқу бітіру емтиханы
 • A) ағымдағы заңнаманы басшылыққа ала отыра білім алушылардың орта білім беру курсын аяқтағаны туралы куәландыратын қорытынды аттестаттау құжатын тапсырудың ішкі және ерекше нысаны
 • B) ағымдағы заңнаманы басшылыққа ала отыра оқушылардың орта білім беру курсын аяқтағаны туралы куәландыратын мемлекеттік үлгідегі құжат
 • C) орта білім беру ұйымыдарында білім алушыларды қорытынды аттестаттау формасы
 • D) оқушылардың мектеп курсын аяқтағаны туралы куәландыратын мемлекеттік үлгідегі құжаты
 • E) білім алушылардың орта білім беру курсын аяқтағаны туралы куәландыратын, мемлекеттік үлгідегі құжатты алуы үшін қажеті шарт болып табылатын, орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды қорытынды аттестаттау нысаны
 • Қашықтықтан білім алу технологиясы
 • A) тек техникалық құралдарға негізделген, қолдануы барысында сандық бағдарламаларды қажет ететін өндірістен қол үзу арқылы, нәтижелі білім ала отырып жоғары оқу орнын бітірудің бір формасы
 • B) қолдануы барысында сандық бағдарламаларды қажет ететін заманауи талапқа сәйкес оқытудың ең тиімді нысаны
 • C) қолдануы барысында сандық бағдарламаларды қажет ететін неғұрлым қысқа мерзімде жоғары дипломы бар мамандық иесі атанудың ең тиімді формасы
 • D) студент пен педагогтің кашықтықтан байланыс жасай отырып, әрі озық ақпараттық-технологияларды қолдана отырып жүзеге асырылатын оқыту формасы
 • E) білім алушы мен педагогтің жанама (алыстан) немесе толық емес жанама өзара іс-қимылы кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды және телекоммуникациялық құралдарды қолдана отырып жүзеге асырылатын оқыту
 • Білім беру саласындағы уәкілетті орган
 • A) Білім беру саласындағы ұйымдастыруды ғана жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органы
 • B) Білім беру саласындағы тек үйлестіру функциясын ғана жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының билік етуші органы
 • C) Білім беру саласындағы тек салааралық үйлестіру функциясын жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органы
 • D) Білім беру саласындағы үйлестіру функциясын ғана жүзеге асыратын жергілікті орталық атқарушы органы
 • E) Білім беру саласындағы басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органы
 • Дуальды оқыту
 • A) өндірістен қол үзбей, қатарынан екі немесе одан да көп білім беру бағдарламасын меңгерудің және білім беру ұйымдарының өтемақы төлей отырып, кәсіпорындағы (ұйымдағы) өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканың міндетті кезеңдерімен ұштастыратын кадрлар даярлау нысанының оқытудың бір түрі
 • B) өндірістен уақытша қол үзіп, қатарынан екі немесе одан да көп білім беру бағдарламасын меңгерудің және білім беру ұйымдарының өтемақы төлей отырып, кәсіпорындағы (ұйымдағы) өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканың міндетті кезеңдерімен ұштастыратын кадрлар даярлау нысаны оқытудың бір түрі
 • C) өндірістен уақытша қол үзіп, қатарынан екі немесе одан да көп білім беру бағдарламасын меңгерудің және білім беру ұйымдарының өтемақы төлей отырып, кәсіпорындағы (ұйымдағы) өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканың міндетті кезеңдерімен ұштастырылмаған кадрлар даярлау нысаны оқытудың бір түрі
 • D) кәсіпорынның (ұйымның), оқу орнының және білім алушының тең жауапкершілігі кезінде білім беру ұйымындағы оқытуды білім алушыларға жұмыс орындарын ұсынып және өтемақы төлей отырып, кәсіпорындағы (ұйымдағы) өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканың міндетті кезеңдерімен ұштастыратын кадрлар даярлау нысаны
 • E) білім беру ұйымындағы оқытуды білім алушыларға жұмыс орындарын ұсынумен ғана ұштастыратын кадрлар даярлау нысаны
 • Мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдардың құқықтары мен міндеттері
 • A) білім беру саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдар қажетті біліктілікке ие болуы және қосымша білім беру жүйесінде кемінде үш жылда бір рет тиісті оқытудан өтуі тиіс
 • B) мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдар қажетті біліктілікке ие болуы және қосымша білім беру жүйесінде кемінде алты жылда бір рет тиісті оқытудан өтуі тиіс
 • C) білім беру саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдар үшін қосымша білім беру жүйесінде кемінде он жылда бір рет тиісті оқытудан өтуі тиіс
 • D) мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдар қажетті біліктілікке ие болуы және қосымша білім беру жүйесінде кемінде екі жылда бір рет тиісті оқытудан өтуі тиіс
 • E) білім беру саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдар қажетті біліктілікке ие болуы және қосымша білім беру жүйесінде кемінде бес жылда бір рет тиісті оқытудан өтуі тиіс
 • Білім беру туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес білім беру жүйесі мәдениет, тарих, әдет-ғұрып, дәстүр және тілге қатысты міндеттеріне кіреді
 • A) отандық және әлемдік мәдениеттің жетістіктеріне баулу; қазақ халқы мен республиканың басқа да халықтарының тарихын, әдет-ғұрпы мен дәстүрлерін зерделеуге; мемлекеттік тілді, орыс, шетел тілдерін меңгертуге тәрбиелеу
 • B) азаматтық пен патриотизмге, сүйіспеншілікке, мемлекеттік рәміздер мен мемлекеттік тілді құрметтеуге, халық дәстүрлерін қажетінше қастерлеуге, Конституцияға қайшы және қоғамға жат кез келген көріністерге төзбей, олардың алдын алу мен салдарын жоюға тәрбиелеу
 • C) азаматтық пен патриотизмге, мемлекеттік рәміздер мен мемлекеттік тілді құрметтеуге, халық дәстүрлерін қажетінше қастерлеуге, Конституцияға қайшы және қоғамға жат кез келген көріністерге төзбеуге, ұлттық құндылықтарды қоғам құндылығынан басым қоюға тәрбиелеу
 • D) азаматтық пен патриотизмге, мемлекеттік рәміздер мен мемлекеттік тілді құрметтеуге, халық дәстүрлерін қажетінше қастерлеуге, Конституцияға қайшы және қоғамға жат кез келген көріністерге төзбеуге, сондай-ақ зайырлы мемлекет құндылықтарын насихаттауға тәрбиелеу
 • E) азаматтық пен патриотизмге, халық дәстүрлерін қастерлеуге, Конституцияға қайшы және қоғамға жат кез келген көріністерге төзбеуге, мемлекеттік рәміздер мен мемлекеттік тілді құрметтеуге, сондай-ақ саяси-демократиялық қағидалар мен ұстанымдарды насихаттауға тәрбиелеу тәрбиелеу
 • ҚР-ның ұлттық қауіпсіздік органдары, Ішкі істер министрлігі, прокуратура органдарының және Қорғаныс министрлігі өздеріне ведомствалық бағынысты әскери, арнаулы оқу орындарына қатысты өкілеттіліктерді жүзеге асырады
 • A) әскери, арнаулы оқу орындарының білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарының жекелеген бөлімдерін және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесін әзірлеуге қатысады
 • B) біліктіліктер бойынша, әскери, арнаулы оқу орындары үшін мамандықтардың топтары бойынша орта білімнен кейінгі білім беру қызметімен айналысуға арналған лицензияны әскери саладағы уәкілетті орган бекіткеннен кейін береді
 • C) әскери, арнаулы оқу орындары үшін мамандықтардың топтары бойынша орта білімнен кейінгі білім беру қызметімен айналысуға арналған лицензияны әскери тәртіп негізінде береді
 • D) әскери, арнаулы оқу орындары үшін мамандықтардың топтары бойынша орта білімнен кейінгі білім беру қызметімен айналысуға арналған лицензияны сынақ мерзімі аяқталғаннан кейін заңды тұлғаға береді
 • E) арнаулы оқу орындары үшін мамандықтардың топтары бойынша орта білімнен кейінгі білім беру қызметімен айналысуға арналған лицензияны бір жылдан аспайтын мерзімге береді
 • Орта білім беру ұйымдарының негізгі түрлері
 • A) жалпы білім беретін мектеп, шағын жинақталған мектеп, гимназия, лицей, бейіндік мектеп
 • B) тек қана шағын жинақталған мектеп, гиназия, лицей, бейіндік мектеп
 • C) тек қана гимназия, лицей, бейіндік мектеп
 • D) тек қана лицей, бейіндік мектеп
 • E) тек қана жалпы білім беретін мектеп және бейіндік мектеп болып табылады
 • Облыстың жергілікті атқарушы органының білім беру саласындағы құзыреті
 • A) білім алушылардың ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысуын ұйымдастырады
 • B) білім беру ұйымдарының жатақханаларындағы орындарды бөлу қағидаларын әзірлейді және бекітеді
 • C) дуальды оқытуды ұйымдастыру қағидаларын мүдделі мемлекеттік органдармен келісу бойынша әзірлейді және бекітеді
 • D) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын және практика базалары ретінде кәсіпорындарды (ұймдарды) айқындау қағидаларын әзірлейді және бекітеді
 • E) экстернат нысанында оқыту қағидаларын әзірлейді және бекітеді
 • Жеке адамның қажеттіліктері мен мүмкіндіктері ескеріле отырып, білім беру бағдарламаларының мазмұнына, білім берудің әрбір деңгейін алуға қол жеткізу жағдайларының жасалуына қарай оқыту
 • A) күндізгі оқыту нысанында жүзеге асырылады
 • B) вариативтіі оқыту нысанында жүзеге асырылады
 • C) факультативті оқыту нысанында жүзеге асырылады
 • D) блоктік оқыту нысанында жүзеге асырылады
 • E) модульдік оқыту нысанында жүзеге асырылады
 • Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін оқу бағдарламалары іс-әрекет түрлерінің мектеп жасына дейінгі балалар үшін ерешеліктерін ескере отырып
 • A) мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының негізінде әзірленеді
 • B) мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік арнайы міндетті стандартының негізінде әзірленеді
 • C) бала бақшаға дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының негізінде әзірленеді
 • D) оқытудың жалпыға міндетті стандартының негізінде әзірленеді
 • E) мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың кәсіптік жалпыға міндетті стандартының негізінде әзірленеді
 • Білім беру ұйымының жарғысы Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында көзделген талаптардан басқа қамтуы тиіс
 • A) білім беру ұйымының білім алушылармен, тәрбиеленушілермен және (немесе) олардың ата-аналарымен және өзге де заңды өкілдерімен қатынастарын рәсімдеу тәртібін
 • B) білім беру мекемесінің қайта тіркелу тәртібін
 • C) ересектерге арналған қосымша білім беру ұйымдарын ашудың тәртібін
 • D) білім беру стандартына өзгеріс енгізу тәртібін
 • E) филиалдар ашу тәртібін
 • Білім туралы ҚР-ның заңына сәйкес білім беру жүйесінің міндеттеріне кіреді
 • A) азаматтық пен патриотизмге, өз Отаны – Қазақстан Республикасына сүйіспеншілікке, мемлекеттік рәміздер мен мемлекеттік тілді құрметтеуге, халық дәстүрлерін қастерлеуге, Конституцияға қайшы және қоғамға жат кез-келген көріністерге төзбеуге тәрбиелеу
 • B) азаматтық пен патриотизмге, сүйіспеншілікке мемлекеттік рәміздер мен мемлекеттік тілді құрметтеуге, халық дәстүрлерін қажетінше қастерлеуге, Конституцияға қайшы және қоғамға жат кез-келген көріністерге төзбей, олардың алдын алу мен салдарын жоюға тәрбиелеу
 • C) азаматтық пен патриотизмге, мемлекеттік рәміздер мен мемлекеттік тілді құрметтеуге, халық дәстүрлерін қастерлеуге, Конституцияға қайшы және қоғамға жат кез-келген көріністерге төзбеуге, ұлттық құндылықтарды қоғам құндылығынан басым қоюға тәрбиелеу
 • D) азаматтық пен патриотизмге, мемлекеттік рәміздер мен мемлекеттік тілді құрметтеуге, халық дәстүрлерін қастерлеуге, Конституцияға қайшы және қоғамға жат кез-келген көріністерге төзбеуге, сондай-ақ зайырлы мемлекет құндылықтарын насихаттауға тәрбиелеу
 • E) азаматтық пен патриотизмге, халық дәстүрлерін қажетінше қастерлеуге, Конституцияға қайшы және қоғамға жат кез-келген көріністерге төзбеуге, мемлекеттік рәміздер мен мемлекеттік тілді құрметтеуге, сондай-ақ саяси демократиялық қағидалар мен ұстанымдарды насихаттауға тәрбиелеу
 • Білім беру жүйесінің міндеттеріне кірмейді
 • A) жұмыс берушілермен және басқа да әлеуметтік әріптестермен белсенді өзара іс-қимыл арқылы техникалық және кәсіптік білім беруді озық және қарқынмен дамытылуын қадағалау әрі императивті түрде қалыптастыру
 • B) жұмыс берушілермен және басқа да әлеуметтік әріптестермен белсенді өзара іс-қимыл арқылы техникалық және кәсіптік білім беруді озық және қарқынмен дамытылуын қамтамасыз ету
 • C) оқытудың жаңа технологияларын, оның ішінде кәсіптік білім беру бағдарламаларының қоғам мен еңбек нарығының өзгеріп отыратын қажеттеріне тез бейімделуіне ықпал ететін кредиттік, қашықтан оқыту, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізу және тиімді пайдалану
 • D) жалпы оқытудың, жұмыс орны бойынша оқытудың және еңбек нарығының қажеттері арасындағы өзара байланысты қамтамасыз ететін және әркімге өзінің білім мен біліктілікке негізделген жеке әлеуетін қоғамда барынша пайдалануға көмектесетін оқу жүйесін өмір бойы дамыту
 • E) білімнің, ғылымның және өндірістің интеграциясын дамыту
 • Облыстың жергілікті атқарушы органының білім беру саласындағы құзыреті
 • A) облыс ауқымында жалпы білім беретін пәндер бойынша мектеп олимпиадаларын және ғылыми жобалар конкурстарын, орындаушылар конкурстары мен кәсіби шеберлік конкурстарын ұйымдастыруды және өткізуді қамтамасыз етеді
 • B) облыс аумағында білім беру саласындағы заңнаманың біркелкі орындалуына мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады
 • C) облыс аумағында орта және жоғары білім беру жүйесінің қағидаларын анықтайды
 • D) әкімшілік аумақтағы білім беру саласының бюджетін бекітеді
 • E) облыс аумағында білім беру барысында қолданылатын заңдарды әзірлейді
 • Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары, Ішкі істер министрлігі, прокуратура органдарының және Қорғаныс министрлігі өздеріне ведомстволық бағынысты әскери, арнаулы оқу орындарына қатысты мынадай өкілеттіліктерді жүзеге асырады
 • A) әскери, арнаулы оқу орындарында азаматтық қызметші лауазымдарын қоспағанда, педагог жұмыскерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының біліктілік сипаттамаларын әзірлейді және бекітеді
 • B) білім беру ұйымдарының жатақханаларындағы орындарды бөлу қағидаларын әзірлейді және бекітеді
 • C) дуальды оқытуды ұйымдастыру қағидаларын мүдделі мемлекеттік органдармен келісу бойынша әзірлейді және бекітеді
 • D) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын және практика базалары ретінде кәсіпорындарды (ұйымдарды) айқындау қағидаларын әзірлейді және бекітеді
 • E) экстернат нысанында оқыту қағидаларын әзірлейді және бекітеді
 • Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы
 • A) білім беру ұйымдарында оқу бітірген адамдарды жұмысқа орналастыруға жәрдемдеседі
 • B) Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігімен келісу бойынша «Болашақ» халықаралық стипендиясын беру үшін үміткерлерді іріктеу қағидаларын бекітеді
 • C) қаржы ұйымдары беретін білім беру кредиттерін кепілдендіру тәртібін айқындайды
 • D) әкімшілік аумақтағы білім беру саласының тұжырымдамасын әзірлейді
 • E) мемлекеттік атаулы стипендияларды бекітеді
 • Білім беру саласындағы уәкілетті органның құзыретіне кірмеді
 • A) білім беру саласындағы жүргізіліп жатқан саясаттың тиімділігіне ресми баға беру және мемлекеттік білім саласының қаржылық жоспарын бекіту
 • B) тиісті үлгілердегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын әзірлейді және бекітеді
 • C) Ұлттық бірыңғай тестілеуді және кешенді тестілеуді өткізу және оқу жетістіктеріне сырттай бағалау жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді
 • D) білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесін бекітеді
 • E) орта білім беру ұйымдарында сынып жетекшілігі туралы ережені әзірлейді және бекітеді
 • Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесі жалпы білім беретін оқу және білім беру бағдарламаларының үздіксіздігі және сабақтастық принципі негізінде мынадай білім беру деңгейлерін қамтиды
 • A) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді
 • B) аралас орта білім беруді
 • C) негізгі жоғары білім беруді
 • D) қосымша орта білім беруді
 • E) мамандыққа негізделген орта білім беруді
 • Білім алу кезеңінде әлеуметтік көмек көрсетілетін Қазақстан Республикасы азаматтарының санатына жатады
 • A) денсаулық жағдайына байланысты бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру бағдарламалары бойынша ұзақ уақыт бой үйде немесе стационарлық көмек, сондай-ақ қалпына келтіру емін және медициналық оңалту көрсететін ұйымдарда оқитын балалар
 • B) денсаулық жағдайына байланысты магистратура бағдарламалары бойынша ұзақ уақыт бой үйде немесе стационарлық көмек, сондай-ақ қалпына келтіру емін және медициналық оңалту көрсететін ұйымдарда оқитын балалар
 • C) денсаулық жағдайына байланысты доктарантура бағдарламалары бойынша ұзақ уақыт бой үйде немесе стационарлық көмек, сондай-ақ қалпына келтіру емін және медициналық оңалту көрсететін ұйымдарда оқитын балалар
 • D) денсаулық жағдайына байланысты бакалавр бағдарламалары бойынша ұзақ уақыт бой үйде немесе стационарлық көмек, сондай-ақ қалпына келтіру емін және медициналық оңалту көрсететін ұйымдарда оқитын балалар
 • E) денсаулық жағдайына байланысты адъюнктура бағдарламалары бойынша ұзақ уақыт бой үйде немесе стационарлық көмек, сондай-ақ қалпына келтіру емін және медициналық оңалту көрсететін ұйымдарда оқитын балалар


Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:
Facebook | VK | WhatsApp | Telegram | Twitter

Қарап көріңіз 👇
---Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру

Соңғы жаңалықтар:
» Салымдар түрі: қалайша неғұрлым көп пайда табуға болады
» Қауіпсіз каникул: балаларыңызды алаяқтардан қалай қорғауға болады
» 🙌 ҚАРЫЗ ҚАЙТАРУМЕН ҒАНИБЕТ
Пікір жазу