Педагогика Юстади


Педагогика Юстади

А

 • Ақпараттық-коммуникациялық технолгияларды дамуы арқылы анықталатын өзгеріс Оқытудың сапасын бағалауда критерийлер
 • Ақпараттық коммуникациялық технологиялардың дамуы арқылы анықталатын өзгеріс (оқыту, әдістер және технологиялық тәсілдер)
 • Адамның жоғары деңгейлі дағды, білімді жаңа жағдайларға орайластыру арқылы оқу қабілетін белгілеңіз-Ұқсастық бойынша пайымдауы

Ә

 • Әр түрлі жастағы табысты сыныптарда мұғалімнің оқу үдерісін бағыттап, толықтырып, қолдап отыру рөлі ҮЙЛЕСТІРУШІ

Б

 • Бағалау арқылы оқуды жақсарту үшін енгізілуі тиіс бес түйінді фактордың бірі (Оқушыларды өзін-өзі бағалауға қатыстыу,оқушылармен тиімді кері байланысты қамтамасыз ету, оқушылардың өзіндік оқуға белсенді қатысуы.Бағалау нәтижелерін ескере отырып, оқытуды өзгерту.Оқушылардың өздерін-өздері бағалай алуымен өздерінің оқуын қалай жақсартуға болатындығын тусіндірудің қажеттілігі.)
 • Бағалау мақсатында жүргізілген қадағалау нәтижелерінің интерпретациясы Алынған мәліметтердің мәнін анықтау
 • Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар. «Қадағалау» сипаттамасына сәйкес келетін мұғалім әрекеті Оқушының сұраққа жауабын тыңдау
 • Бағалаудың барлық түрлеріне тән сипаттамалардың бірі болып табылатын қорытынды Оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау
 • Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар. «Интерпретация» сипаттамасына сәйкес мұғалім әрекеті Оқушының жауабын критерийге сәйкестендіру
 • Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттамасына сәйкес мұғалімнің әрекеті . ( Оқушының жауабын критерийге сәйкестендіріп, оқушының сураққа жауабын тыңдау, оқушының жауабына сәйкес )
 • Бағалау арқылы оқуды жақсарту үшін енгізілуі тиіс бес түйінді факторлардың бірі: оқушыларды өзін - өзі, өзара бағалауға араластыру
 • Баламалы шарттардың және іс-әрекет жоспарларының болжамды шынайы әсерлерінің жоспарларының болжамды шынайы әсерлерін көрсету үшін қолданылады Модельдеу
 • Баламалы шарттардың және іс-әрекет жоспарларының болжауы шынайлық Ж: Модельдеу 
 • Балалар өзініңбіліміне сүйеніп,пайымдау жасай алуы Ж:оқушыға бағдарланған
 • Баланың білім-дағды, білік және өз бетінше әрекет ету мүмкіндіктерінің дамуына қарай орнатылатын, нығайтылатын, бөлшектенетін уақытша құрал-"Көпіршелер"
 • Бәсекелестікке құрылғандықтан, топ ортақ шешімге келе алмайтын әңгіме түрін көрсетіңіз Әңгіме-дебат
 • Білім алушылар өздерінің оқудың қандай сатысында тұрғанын, қандай бағытта даму керектігін анықтау үшін жүргізілетін бағалау Оқу үшін бағалау
 • Біліктілік дәрежесін анықтауды көздейтін бағалау мақсаты Стандарттарды бақылау және орындау
 • Бір өлшемге сәйкес келетін балаларды ерте жастан бастап ерекше қабілеттерімен ұзақ уақытқа шоғырландыра алуымен ерекшеленетін оқушы өлшемі. Ж:шоғырлану
 • Білімді игеруде "үнемі қайталап отыру арқылы фактілерді, ойларды және күнделікті іс-әрекеттерді жаттау" әдісі-Механикалық есте сақтау
 • Білімнің педагогикалық аспектісі-Оқушыларға ғылымды оңтайлы түсіндіру тәсілі
 • Біліктілік дәрежесін анықтауды көздейтін бағалау мақсаты
 • Бұл өлшемге сәйкес келетін балаларда ерте жасынан бастап ерекше қабілеттерін ұзақ уақытқа ұстай алатыны байқалады Шоғырлану
 • Блэк пен Уильям зерттеулерінде сыныптың «қара жәшік» метафорасы қолданылған. Осы метафораның идеясы Оқушылардың өзін өзі бағалауын дамыту
 • Бұрынғы материалға оралу (түрткі болу)
 • Блэк пен Уильям зерттеулерінде сыныптың "қара жәшік" метафорасы қолданылған. Осы метафборының негізгі идеясын көрсетініз-Оқушыларды өзін-өзі бағалауға қатыстыру
 • Брунер бойынша оқушылар тапсырманы сәйкес аяқтау үшін жетекшінің біртіндеп «итермелеуі» түрінде үнемі ұлғайып отыратын қолдауы Ж: «Көпіршілер» тұрғызу
 • Брунердің "Көпіршелер тұрғызу" метафора бойынша оқушының дамуындағы ересек адамның рөлі - Оқудың дамуында түрлі деңгейдегі қолдауы

В

 • Веб сайтта ақпаратты іздеудің мысалы болып табылады Таңдаумен бағалау
 • Выготский бойынша оқушылар өздерінің «Жақын арадағы даму аймағында» жұмыс істегенде жақсаратын үдеріс Танымдық даму

Д

 • Дарынды және талантты балаларды анықтауды ойлау қабілетінің жылдамдығы өлшеміне сәйкес келетін сипаттама Жоспарлауға көп уақыт жұмсау мүмкін, бірақ жоспарды тез жүзеге асырады
 • Дарынды және талантты балаларды анықтауда жоспарлауда көп уақыт жұмсап бірақ жоспарды тез жүзеге асыра алуымен ерекшеленетін оқушының өлшемі Ойлау қабілетінің жылдамдығы
 • Дарынды және талантты оқушылардың жаңа идеяларына сынақ жүргізуге және қателесуге тәуекел етуге дайын деген сипаттаманың санаты
 • (креативті ойлау)
 • Дарынды талантты оқушылар ақпаратты біліп қана қоймай, қажет кезінде пайдалана алу сипаттамасына сәйкес өлшем (есте сақтау, білім)
 • Дарынды және талантты балаларды анықтауда ақпаратты толықтырып, олардың қайшылықтарын анықтап мәніне тезірек жетумен ерекшеленетін оқушы өлшемі.Ж:мәселені шешу
 • Дарынды және талантты балалардың өз білімін жетілдіру сипаттамасын көрсетіңіз-Олар өздерінің оқуларын реттей алады
 • Дарынды, талантты балаларды тексеру парағы бойынша мәселені шеше алатын оқушыларға тән ерекшелік-Ақпаратты толықтырып, қайшылықтарын анықтап, мәніне тез жетеді
 • Дарынды және талантты балалардың анықтау өлшемдерінің ішіндегі « өз білімін жетілдіру» өлшеміне сәйкес келетін сипаттама: олар өздерінің оқуларын реттей алады
 • Дарынды, талантты оқушылар ақпаратты біліп қана қоймай, қажет кезінде пайдалана алу сипаттамасына сәйкес өлшем (есте сақтау және білім)
 • Дәлелдеу, пікірталас пен келіссөз барысында қалыптасатын. білім терінде қарастыратын көзқарастық оқу-Диалогтік
 • Диалог барысында әркімнің идеясы құнды деп саналып, мұқият бағалаудан өтетін әңгіменің түрі (зерттеушілік әңгіме)
 • Дж.Флейвелл бойынша, оқушыға білмеген тапсырманы орындауға кеңес берілмегендіктен, оқушының қабілеті жетіп тұрса да, тапсырманы орындай алмауы :өнімділік тапшылығы
 • Д.Фриманың дарынды, талантты балаларды тексеру парағы бойынша "мәселені шашу" өлшемнің сипаттамасы-Ақпаратты толықтырып, қайшылықтарын анықтайды

Е

 • Егер бала ерте жасынан бастап ерекше қабілеттерін ұзақ уақытқа ұстай алу қабілетін танытса онда ең үздік оқушыны анықтау өлшемінің қайсысына жатқызуға болады Шоғырлану
 • Ең үздік оқушыларды анықтаудағы икемділік сенімді өлшемінің сипаттамасы Басқаларға қарағанда ойлау қабілеттері жақсы ұйымдастырылған
 • Ең үздік оқушыларды анықтаудағы ерте символдық белсенділік сенімді өлшемінің сипаттамасы Олар ерте жасынан бастап сөйлей, оқи және жаза бастайды
 • Ең үздік оқушыларды анықтаудағы күрделілікке деген сүйіспеншілік сенімді өлшемінің сипаттамасы (Фирман) Қызығушылығын арттыру үшін күрделі ойын мен тапсырмаларға ұмтылады
 • Ең үздік оқушыларды анықтаудағы икемділік өнімді өлшемнің сипаттамасы ( Тапсырманы орындауда балама шешімдерді көріп, қабылдай алады, басқаларға қарағанда ойлау қабілеттері жақсы уйымдастырылған)
 • Елестету, салыстыру, түсіндіру және дәйек келтіру кезеңдерін қамтитын тәсіл (дәлелдеу)
 • Ережелерді абсолютті және мызғымас деп қабылдайтын модельдік пайымдау кезеңі Кохлберг Ж: Тілалғыштық және жазалау

Ж

 • Жапониядағы сабақты зерттеу мәселесі Ж: барлық мұғалімдер үшін жүйелі түрде жариялануы
 • Жаттап алуға бағытталған және де оған берілген жауап "дұрыс" немесе "дұрыс емес" деп бағаланатындай қойылған сұрақ-Төмен дәрежелі
 • Жұмыс жадысы болып табылады-Қысқа мерзімді жады

И

 • Интернетті қолдануда мұғалімнің ең маңызды міндеті (жеке деректерді құпияда сақтауға үйрету)

К

 • Компьютерлік бағдарламалауда құжаттарды ашу және мұрағаттау үдерістерін білуді қамтитын білім сапасы Технологиялық білім
 • Кохлберг бойынша моральдік пайымдаудың үш деңгейі (нормативтікке дейінгі морольдік пайымдау, дәстүрлі моральдік пайымдау, нормативтіктен кейінгі моральдік пайымдау)

Қ

 • «Қара жәшік» ішіндегі жұмыс Оқушымен бірге критерийлерді талдау
 • «Қара жәшік» ішіндегі жұмыс ретінде белгілі болған бағалау Оқу үшін бағалау
 • Қара жәшік ішіедегі жұмыс ( оқушымен бірге критерийлерді талдау , сурақтың тиімді қойылуы, сыныптасын және өзін-өзі бағалау, кері байланысты қамтамасыз ету)
 • Құрылымдаған ортадағы оқушының білімін білім алу үдерісі Ж: әлеуметтік жағдай

Л

 • LS кезеңдерінің бірі Қатысушылардың өткізген сабақ бойынша оқушылардың оқу үдерісіне қатысты барлық нәтижелерін жүйелеп талдауы.Осыдан кейінгі кезең (зерделенген мәселелерді негізге ала отырып, келесі LS жоспарлау)

М

 • Метатану үдерісінің мағынасы (қалай оқу керектігін үйрену)
 • Мерсердің кулятивтік әңгімеге сипаты Ж: айтылған идеялар топта үнемі мұқият бағалана бермейді
 • Мерсер балалардың сыныпта талқылау кезінде өз сөздерін дәйектеуінің үш түрін анықталған.Соның бірі болып табылатын пікірталастық әңгіменің сипаттамасы Басқа адамдардың көзқарасын қабылдауды қабылдамайды, бәсекеге қабілетті
 • Н.Мерсердің зерттеуіне сәйкес, ұжымдық әңгіме түсіну мен білім беруге қол жеткізу аясындағы табысты талқылауларда басымдыққы ие болатын әңгіменің түрі Ж: зерттеушілік әңгіме
 • Мұғалімнің көзқарасы, ұабылданған шешімнің және іс әректінің негізі Ұстаным
 • Мұғалімнің сыңдарлы оқыту теориясына сәйкес сабақты ұйымдастыру ерекшелігі: оқушының білімін, идеясын, дағдысын дамытуға ықпал ететін міндеттер қояды
 • Мұғалім жүргізетін дамыту жұмыстарының (МЖДЖ) алғашқы кезеңі-
 • Мұғалімнің сыныптағы оқу үдерісінің тиімділігін айқындауына қажет факторлардың бірін көрсетіңіз-Балалардың қалай оқитынын түсінуі
 • Мұғалімдердің оқушыларды болжамдар ұсынып, талқылауға тарту арқылы пікірлесуге, дәлелдемелер келтіруге үйрететін әңгіме түрі (зерттеушілік әңгіме)
 • Мұғалімге оқытудың видео, веб материалдарға қол жетімді, бұқаралық пайдалануы қатамасыз етілетін білім Ж: технологиялық білім
 • Мұғалімдер мен ересектерді түсініктеме беруге жетелеу дарынды және талантты оқушылардың қай сипаттамасына тән Ж: табандылық таныту

О

 • Олар ерте жасынан бастап ерекше қабілеттерін ұзақ уақытқа ұстай алатындығымен ерекшеленеді Шоғырлану
 • Оқып үйренуге деген уәжін қиынырақ ойын мен тапсырмаларға ұмтылу арқылы арттыратын оқушыны анықтайтын өлшем Күрделілікке деген сүйіспеншілік
 • Оқытудың жаңа тәсілдерін әзірлеуде мұғалімдердің жаңа бастамасын жинақтауды көздейтін сабақты зерттеу тәсілдерінің түйінді сипаты (креативтілік)
 • Оқу үшін бағалаудың мақсатын Табысқа жетуге бағыт беру
 • Оқуды бағалауды оқу үшін бағалауға ауыстырылу шарты Бағалау сипатын өзгерту
 • Оқу үдерісінің қалай жүретінін басқалардан гөрі жақсы біліп, өздерінің оқуын реттей алатындығымен ерекшелетін оқушыны анықтай алтаын өлшем Өз білімін жетілдіру
 • Оқу үдерісінің тиімділігін айқындаушы негізігі факторладың бірі Оқу нәтижелігін бағалау мүмкіндігін білу
 • Оқу үдерісінің тиімділігін анықтайтын негізгі фактор Балалардың қалай оқитынын мұғалімінің түсінуі
 • Оқу үдерісінің тиімділігін айқындаушы негізгі факторларының бірі (нені оқу керектігін түсіну)
 • Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты есте сақтауы үшін ең тиімдісі: дәріс
 • Оқуды бағалауды оқу үшін бағалауға ауыстыру шартын көрсетіңіз: бағалау сипатын өзгерту
 • Оқуды жақсарту мүмкіндіктерін іске асыру әдістері Ж оқу үшін бағалау
 • Оқуды жақсарту мүмкіндіктеріне, сондай ақ осы мүмкіндіктерді іске асыру әдістері мен түрлерін анықтауға бағытталған бағалау түрі Оқу үшін бағалау
 • Оқуды даралаудың шешуші критерииін көрсетіңіз Ж: білім алуда тәуелсіздікті қамтамасыз ету
 • Оқудағы кедергілерді анықтау үшін өзіндік түзетуден кейін тестілеуді қайталап өткізудегі бағалау мақсатын көрсетіңіз Оқудағы қиындықтарды анықтау
 • Оқытуда қолданылатын әдіс тәсілдерді жақсарту мүмкіндіктерін және осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін анықтауға бағытталған бағалау түрі
 • (оқу үшін бағалау)
 • Оқушы қалай ойлайтынын, оқитынын қадағалау, бағалау осы ойлау нәтижелерін кейін оқу үдерісіне саналы пайдалану үдерісі: метатану
 • Оқушы өзін-өзі ынталандыра отырып, оқуға деген ұмтылыс пен қызығушылықтың пайда болуы (ішкі уәж)
 • Оқушыны бағалау үшін қорытынды жасау үдерісі: оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау
 • Оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау оқушыға мүмкіндік береді Өз жауабын түзетуге, нақтылауға
 • Оқушының бейімділігін анықтау үшін білім, дағдыларын тексеру жүргізудегі бағалау мақсатын көрсетіңіз Болжау және сұрыптау
 • Оқушылар талқылау кезінде «мүмкін», «егер», «бәлкім» дегенсияқты сөздерді қолданып, өз идеясын дәлелдеу үшін «сондықтан» деген сөзді пайдаланатын әңгіме түрі (зерттеушілік)
 • Оқушылар әлемді түсіну құрылымдары Ж: әлеуметтік жағдай
 • Оқушылар мен мұғалімдерге білім, түсіну және дағды туралы хабар берулерді көздейтін бағалау мақсаты (кері байланыс)
 • Оқушылар мен мұғалімдерге жетістіктер мен даму туралы хабар беруді көздейтін бағалау мақсаты Кері байлыныс ұсыну
 • Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетін сұрақ қою түрі Сынақтан өткізу
 • Оқушыларда "өзіндік мақсатты" қалыптастыру жағдайында төмен дағдыға жоғары міндет қойылған жағдай (М.Чиксентмихай)-Алаңдау
 • Оқушыларды жетістіктері үшін марапаттау жүргізудегі бағалау мақсаты Уәж
 • Оқушыларды тақырып бойынша нені түсінбегенін анықтау үшін бақылау алып, ақтаңдақтарды жоюдағы бағалау мақсаты ( қадағалау)
 • Оқушыларды бағалау үшін интерпретация үрдісін көрсетіңіз Ж: оқушылардың жауабын критерииге сәйкестендіру
 • Оқушылардың тақырып бойынша нені түсінбегенін анықтау үшін бақылап алып, қателерді түзетудегі бағалау мақсаты Оқудағы қиындықтарды анықтау
 • Оқушылардың тақырып бойынша нені түсінгені,ақтандақтарды бағалауды анықтау ж: оқудағы қиындықтар
 • Оқушылардың тақырып бойынша нені түсінбегенің анықтау үшін бақылау алып, қателарді түзету,бағалау ж. Оқудағы қиындықтарды анықтау
 • Оқушылармен мұғалімдерге білім, түсіну және дағды туралы хабар беруді көздейтін бағалау мақсаты (кері байланыс)
 • Орта бірлесуден гөрі, бәсекеге бағытталатын әңгіменің түрі-Әңгіме-дебад
 • Орта мерзімді жоспарлауда оқу мақсаттарын қалыптастыру шараларын білуге бағыттайын негізгі сұрақтың бірі-Оқушылар нені білуге тиіс

Ө

 • Өзгелерден қарағанда жоспарлауға көп уақыт жұмсауы мүмкін, бірақ жоспарды тез жүзеге асыра алатын оқушы сипатына сәйкес келетін өлшем (ойлау қабілетінің жылдамдығы)
 • Өзгелерге қарағанда өзінің қалай жүретінін жалпы білімін реттей алатыноқушы сипаттамасы Ж: өз білімін жетілдріу
 • Өткен материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелеу мақсатын көздейтін қарапайым сұрақ Ж: түрткі болу

П

 • Пән мен шынайы өмір арасындағы байланыстарға ықпал ететін оқу (мағынаны ұғыну)

Р

 • Рәсімдік, кездейсоқ және семантикалық жады компоненттерінен тұрады Ұзақ мерзімді
 • Ренцуллин мен Райс бойынша дарынды және талантты оқушылардың білімін жетілдіру қызметтерінің бірінші кезеңі (жалпы зерттеу жаттығулары)
 • Ранцулли мен Райс анықтаған дарынды және талантты оқушылардың білімін жетілдіру бойынша қызметтің бірінші кезеңі (1 кезең-жалпы зерттеу, жаттығуларды жетілдіру, байыту)
 • Ранцулли мен Райс анықтаған дарынды және талантты оқушылардың білімін жетілдіру бойынша қызметтің бірінші кезеңі ( жалпы зерттеу жаттығулары немесе жетілдіру, үдеріс, нәтиже.......)

С

 • Сабақты зерттеу үдерісінде білім сапасын арттыратын белгілі бір тәсілді дамыту жолын анықтау үшін зерделенеді Оқушылардың оқу үдерісі
 • Сабақты зерттеу LS үдерісінде бағалауға алынатын сыныптардың....... сыналатынын анықтайтың өлшем Ж: оқу үлгерімі
 • Сабақты зерттеу (Lesson study) кезендерінің бірі-"Әріптестерінің кенесіне сүйеніп, мұғалімнің жеке өзі немесе топпен бірлесіп сабақтың мақсатын анықтауы мен дайындауы". Осыдан кейінгі кезенді көрсетініз-Сабақты зерртеу өткізу және Lesson Study-ге қатысушылардың оны бақылауы
 • Сабақты зерттеу кезеңдерінің бірі(Lesson Study) (Сабақты зерттеуді өткізу және LS қатынасу және бақылау)
 • Сабақты зерттеу (L esson study) тәсілінде зерттеу сабағы аяқталғаннан кейін жүзеге асатын талдаудың белгіленген құрылымы бойынша кезеңдердің бірі Келесі сабақты зерттеуді топпен бірлесе жоспарлау
 • Сабақты зерттеу LS үдерісінде топ мүшелерінің түйінді идеяларды зерттеуге қатысты жауап іздеу үшін жүргізетін қадамды анықтаңыз Ж: жоспарлауда қолдану үшін зерделенген әдебиеттер нәтижесін қорыту
 • Сабақты зерттеу LS кезеңдерінің бірі «әріптестерінің кеңесіне сүйеніп, мұғалімнің жеке өзі немесе топпен бірлесіп сабақтың мақсатын анықтауы мен дайындауы» осыдан кейінгі кезең. ( Келесі сабақты зерттеуді топпен бірге жоспарлау.)
 • Сабақты зерттеу тәсілін жоспарлау барысындағы «зерттелінетін» оқушылар санаты Үлгермеушіліктің жоғары, орта, төменгі деңгейі
 • Сабақты зерттеуде зерттеу үшін жауапкершілік алады Бүкіл зерттеу тобы
 • Сабақты зерттеу тәсілінің аясын зерттеу сабағын жоспарлауда ерекше мән беріледі «Бақылаудағы» оқушылардың сабақта өтілетін материалды игеруі
 • Сабақты зерттеудің мойындалған ерекшелігінің бірі Демократиялы
 • Сабақты зерттеу тәсілдеріне қатысты дұрыс тұжырым (Мұғалім зерттеулерде жинақталған білімімен педагогикалық қауым бөліседі.)
 • Сабақты зерттеу тәсілдерінің қажеттілігі (Оқу сапасын арттыру)
 • Сабақты зерттеу тәсілдерінің жүзеге асыруындағы бастапқы кезең (сабақты жоспарлау)
 • Сабақты зерттеу тобы зерттеу сабағынан кейін жүргізілетін талқылау құрылымының соңғы кезеңінде қарастырылады Ж: келесі сабақты зерттеуді жоспарлау
 • Сабақты зерттеу тәсілінің аясында табысты талқылауға басымдылығына ие болған әңгіме тәсіліне қатысты тұжырымЖ: мұғалім зерттеу жинағын білім педогогикалық қауыммен бөліседі
 • Сабақты зерттеу тәсіліне қатысты дұрыс тұжырым: мұғалім зерттеуде жинақталған білімімен педагогикалық қауыммен бөліседі
 • Сабақты зерттеу тәсілінің демократиялық ерекшеліктерінің бірі: мұғалім зерттеу барысында жинақтаған білімімен педагог қауыммен кеңінен бөлісе алады
 • Сабақты зерртеу тәсілінің бастапқы кезеңі-Топ мүшелерінің бірлесіп сабақты егжей-тегжейлі жоспарлауы
 • Сабақты зерттеу тәсіліне қатысты дұрыс тұжырым: топты кәсіби ұйымдастыру үшін тәжірибесі бар мұғалім арнайы шақырылады
 • Сабақты зерттеу үдерісінде білім сапасын арттыратын белгілі бір тәсілді дамыту жолын анықтау үшін зерделенеді-Оқушылардың оқу үдерісі
 • Сабақты зерттеудің алғашқы қадамын көрсетіңіз-Нәтижені қамтасыз ететін ережелер жүйесін құрады
 • Сабақты зерттеудің сиппатамалық ерекшеліктерінің бірі-Рефлекциялы
 • Сабақты зерттеу тәсілінің демократиялық ерекшеліктері ( Оқытумен сабаққа берілген кез келген баға тутас топ уғымына қатысты, муғалім зерттеу барысында жинақтаған білімімен педагог қауымымен кеңінен бөлісе алады.)
 • Санаға ақпарат енгізу онымен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін жады Ж: қысқа мерзімді

Т

 • Топтық жұмысты әркімнің идеясы пайдалы деп саналғанымен, мұқият бағалау жүргізілетін әңгіме түрі Кумулятивтік әңгіме
 • Топтағы бірлескен жұмысты жүзеге асырудың эмоционалдық мақсаты (күрделі тапсырмалар үшін қолайлы орта қамтамасыз ету)
 • Топ мүшелерінің сабақты зерттеу барысында оқушылардың оқу үдерісін зерделеу мақсаты-Оқу сапасын арттыру
 • Топтық талқылауды таспаға жазып алу іс - әрекеттегі зерттеу үдерісінің қай кезеңіне жатады: қадағалау
 • Тұлғаның біліктілік дәрежесін анықтау мақсаты Ж: стандартты бақылау
 • Тұлғаның біліктілік дәрежесін анықтау мақсатында бағалау-Стандартты бақылау және орындау

Ү

 • Үздік оқушылар ақпаратты біліп қана қоймай, қажет кезінде пайдалана алатынын көрсететін сенімді өлшем (Фриман) Есте сақтау және білім

І

 • Іс-әрекеттегі зерттеуді жүзеге асыру айналымының бірінші қадамының мазмұны-Міндеттеме алу

Ш

 • Шульман құзырлы мұғалімге тән үш белгіні көрсеткен. Соның бірі болып табылатын оқыту тәжірибесінің дағды сипаты (оқушының білімін бағалау)


Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:
Facebook | VK | WhatsApp | Telegram | Twitter

Қарап көріңіз 👇Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру

Соңғы жаңалықтар:
» Жоғары оқу орындарына құжат қабылдау қашан басталады?
» Қазақстандағы білім беру деңгейі 10 жыл ішінде қалай өзгерді?
» 85 жастағы қызылордалық ақсақал 2 млн түп ағаш еккен
Пікір жазу