9,10,11-сыныптарына арналған «Құқық негіздері» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы


Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық және жаратылыстану-математикалық бағыттағы

9,10,11-сыныптарына арналған «Құқық негіздері» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы

Түсінік хат

Оқу бағдарламасы "Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17669 болып тіркелген).

«Құқық негіздері» оқу пәні Азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекеттің қалыптасуының басты алғышарттарының бірі – азаматтардың құқықтық білімін жетілдіріп, құқықтық сауаттылық пен мәдениениетін қалыптастыру. Сондықтан жалпы білім беретін мектептерде «Құқық негіздері» пәнін оқыту оқушылардың қоғамда әлеуметтік бейімделуі үшін қажетті негізгі құқықтық білімдері мен дағдыларын меңгеруді қамтамасыз етуге бағытталған. «Құқық негіздері» оқу пәнінің мақсаты - құқық жөнінде негізгі білімдерді игеру арқылы құқықтық тұрғыдан сауатты азаматты тәрбиелеу және олардың бойында заңды құрметтеу дәстүрі мен құқықтық мәдениетті қалыптастыру, өз азаматтық құқықтары мен міндеттерін жүзеге асыруға қажетті білім мен дағдыларды қалыптастырып дамыту болып табылады. Пәнді оқыту оқушыларда азаматтық құқықтарын жүзеге асыруға, мiндеттемелерiн орындауға қажетті білім мен дағдыларды, саяси-құқықтық сананы қалыптастырады. «Құқық негіздері» оқу пәнінің базалық білім мазмұны: Құқық және мемлекет, Конституциялық құқық, Азаматтық құқық, Еңбек құқығы, Отбасы құқығы, Әкімшілік құқық, Қылмыстық құқық бөлімдерін қамтиды. «Құқық негіздері» оқу пәні бойынша оқу жүктемесі: 9-сыныпта аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағатты құрайды. Ұзақ мерзімді жоспардағы тақырыптар проблемалық сұрақтар түрінде құрастырылған. Оның басты себебі – кез келген тақырып оқушыларды бірден ойландырады және оқушыларды сын тұрғысынан ойлауға, проблемалық сұрақ қоюға, өздігінен талдау жасау дағдыларын дамытуға жәрдемдеседі. «Құқық негіздері» пәнін оқытуда келесі педагогикалық әдіс-тәсілдерді қолдану ұсынылады: − «Кейс стади», оқушылардың проблемаларды анықтауда өз ойларын, пікірлерін айту, дәлелдеу, гипотеза ұсыну, зерттеуді одан әрі жоспарлау қабілеттерін дамытатын ынталандырушы–проблемалық, ситуациялық жағдай туғызу; − белгілі бір тақырып бойынша «миға шабуыл», «фишбоун», «автор 138 орындығы», т.б. әдістерін ұйымдастыру (проблемаларды табу, әр оқушының идеясын ұсыну, бүкіл сыныппен талқылау, оны талдау және шешімнің дұрыс нұсқасын қабылдау); сабақта оқушылардың белсенділігін қажет ететін құқықтық проблемаларды талқылау; − оқушылардың пікір-талас өткізу және құқықтық мәселелерді талқылауына игі ықпал ету үшін компьютерлік қарым-қатынас құралдарын (мысалы, онлайн-форумдар, конференциялар) пайдалану. Оқушылардың құқықтық мәселелер мен жағдайаттарға талдау жүргізу үшін сабақта құқықтық-нормативтік актілермен, заң түсіндірмелерімен және т.б. құқықтық деректермен жұмысты көптеп ұйымдастыру ұсынылады.

Оқу пәнінен әр тоқсан сайын бөлім бойынша жиынтық бағалау (БЖБ) және тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ) өткізу қарастырылған (52-кесте)

52-кесте. «Құқық негіздері» оқу пәні бойынша жиынтық бағалау саны

сыныпсынып

Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалау саны

9-сынып

1-тоқсан

2-тоқсан

3-тоқсан

4-тоқсан

1

1

1

1

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрі міндетін

атқарушысының 2017 жылғы

2017 жылғы «25 » қазандағы

№ 545  бұйрығына 19-қосымша

 

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрінің

2013 жылғы 3 сәуірдегі

№ 115 бұйрығына 208-қосымша 

Негізгі білім беру деңгейінің 9-сыныбына арналған құқық негіздері пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар.

9-сынып: құқық негіздері , аптасына – 1 сағат, барлығы 34 сағат

Ауыспалы тақырыптар

Тақырыптар /Ұзақ мерзімді жоспар бөлімінің мазмұны

Оқыту мақсаттары

Сағ саны

Мерзімі

«А»

Ескерту

«Ә»

1-тоқсан (8 сағат)

1

Құқық дегеніміз не және ол қоғамдық қатынастарға қалай әсер етеді?

9.1.1.1 әлеуметтік нормалар жүйесіндегі құқық ұғымы мен ролін түсіндіру

1

2

Қазақстан Республикасында адам мен азаматтың қандай құқықтары мен міндеттері бар?

Неліктен Қазақстан өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде жариялайды?

9.2.1.2 Қазақстан Республикасы Конституциясын талдау арқылы адамның және азаматтың конституциялық құқықтары, бостандықтары мен міндеттерін анықтау

9.2.1.1 конституциялық құрылым негіздерін түсіндіру

1

3

Азаматтық құқық қоғамдық қатынастарды қалай реттейді

9.3.1.1 азаматтық құқық ұғымы мен қағидаларын түсіндіру

1

4

ҚР Конституциясының 24-ші бабы нені көздейді?

9.4.1.1 еңбек құқығы ұғымын түсіндіру

1

5

Заңнамада отбасы қалай қорғалған?

9.5.1.1 неке және отбасы ұғымдарын түсіндіру

1

6

Әкімшілік құқық қандай қоғамдық қатынастарды реттейді?

9.6.1.1 әкімшілік құқық ұғымын түсіндіру

1

7

Қылмыстық құқықтың басқа құқық салаларынан ерекшелігі неде?

БЖБ №1

9.7.1.1 қылмыстық құқық ұғымын түсіндіру

1

8

Қайталау

Тоқсан бойынша оқу мақсаттарын қайталау

1

2-тоқсан (8 сағат)

9

Мемлекеттік органдардың қызметі қандай?

9.2.2.1 Конституция негізінде мемлекеттік органдардың қызметтерін анықтап, салыстыру

1

10

Мемлекеттік органдардың құрылуында сайлаудың маңызы мен рөлі қандай?

9.2.2.2 мемлекеттік органдардың құрылуындағы сайлаудың маңызы мен ролін анықтау

1

11

Қалай меншік иесі бола аламыз?

9.3.2.1 меншік түрлерін анықтау;

1

12

Қалай меншік иесі бола аламыз?

9.3.2.2 меншік құқығына ие болудың және тоқтатылудың жолдарын, құқықтық жағдаяттарды талдау арқылы анықтау

1

13

Заңнамамен еңбек жағдайлары қалай реттеледі?

9.4.2.1 ҚР еңбек кодексінің баптарының негізінде еңбек жағдайларын анықтау;

9.4.2.2 құқықтық жағдаяттарды талдау арқылы жұмыс беруші мен жұмысшының құқықтары мен міндеттерін түсіндіру

1

14

Неке қандай жағдайда қиылады және тоқтатылады? БЖБ №2

9.5.2.1 некені қию және тоқтатылу шарттарын анықтау

1

15

Қандай әрекет қылмыс деп танылады?

9.7.2.1 қылмыстың белгілері мен түрлерін ажырату

1

16

Қайталау

Тоқсан бойынша оқу мақсаттарын қайталау

1

3-тоқсан (10 сағат)

17

Азаматтық-құқықтық міндеттемелер қандай жауапкершіліктерді туындатады?

9.3.3.1 азаматтық құқықтағы міндеттемелерді талдап, жауапкершіліктерін анықтау

1

18

Еңбек даулары қалай шешіледі?

9.4.3.2 құқықтық нормативтік актілерге сүйене отырып, еңбек дауларын шешу жолдарын ұсыну

1

19

Кәмелетке толмағандардың еңбегі заңнамамен қалай қорғалады?

9.4.3.1 кәмелетке толмағандардың еңбегіне қатысты құқық нормаларын талдау

1

20

Отбасы мүшелерінің құқықтық мәртебесі қандай?

9.5.3.1 отбасы мүшелерінің құқықтары мен міндеттерін анықтау

1

21

Бала құқығы қалай қорғалады?

9.5.3.2 құқықтық актілерге сүйеніп қоғам мен отбасындағы балалар құқығын талдау

1

22

Қандай жағдайларда әкімшілік жауапкершілік туындайды?

9.6.2.1 әкімшілік құқық бұзушылықтың түрлері мен белгілерін анықтау;

1

23

Қандай жағдайларда әкімшілік жауапкершілік туындайды?

9.6.2.2 құқықтық жағдаяттарды талдау арқылы әкімшілік жауапкершілік түрлерін және оларды қолдану тәртібін түсіндіру

1

24

Қылмыстық жауапкершіліктің мәні неде?

БЖБ №3

9.7.3.1 құқықтық жағдаяттарды талдау арқылы қылмыстық жауапкершілікті және жаза түрлерін анықтау

1

25

Кімдер сыбайлас жемқорлықтың субъектілері болып табылады

9.7.3.2 сыбайлас жемқорлықпен күреске бағытталған құқықтық актілерді талдау

1

26

Қайталау

Тоқсан бойынша оқу мақсаттары

1

4-тоқсан (8 сағат)

27

Құқықтық мемлекеттің басты идеялары неде?

9.1.2.1 құқықтық мемлекеттің ерекшелігі мен маңызын анықтау

1

28

Азаматтық қоғамды қалыптастырудың маңызы неде?

9.1.2.2 азаматтық қоғам институттарының ролі мен маңызын анықтау

1

29

Біз тұтынушы ретінде өз құқығымызды білеміз бе?

9.3.4.1 тұтынушылардың құқықтарын қорғау жолдарын ұсыну

1

30

Еңбек шарты қандай құқықтар мен міндеттерді туындатады?

9.4.4.1 құқықтық жағдаяттарды талдап еңбек шартының мазмұнын ашу

1

31

Отбасының әлеуметтік мәні неде?

9.5.4.1 отбасының қоғамдағы маңыздылығын бағалау

1

32

Әкімшілік құқықтық нормалардың қажеттілігі мен маңызы неде?

БЖБ №4

9.6.3.1 әкімшілік құқықтық нормалардың маңызына баға беру

1

33

Қылмыстық құқықта гуманизм қағидасы қажет пе?

9.7.4.1 қылмыстық құқықтағы гуманизм қағидасына баға беру

1

34

Қайталау

IV тоқсан бойынша оқу мақсаттары

1

Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық және жаратылыстану-математикалық бағыттағы 10-11-сыныптарына арналған «Құқық негіздері» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы

1-тарау. Жалпы ережелер

 1. Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген.

 2. «Құқық негіздері» пәнін оқыту білім алушылардың қазіргі қоғамдағы құқықтық және саяси қатынастардың субъектісі ретінде, өз құқықтары мен міндеттемелерін жүзеге асыру үшін қажетті білім мен дағдыларды игеруге бағытталған.

 3. Оқу пәнінің мақсаты – белсенді азаматтық ұстанымы бар, құқықтық тұрғыдан сауатты тұлғаны тәрбиелеу, құқықтық мәдениетті қалыптастыру, құқықтық білімді тәжірибеде қолдана алу дағыдыларын дамыту.

 4. Оқу пәнінің міндеттері:

 1) әлеуметтік және құқықтық нормалар жүйесі: адам құқығы, құқықтық мемлекет, азаматтық қоғам, заңдылық және құқықтық тәртіп туралы білімдерін тереңдету және кеңейту;

 2) қазақстандық құқық пен халықаралық құқықтың базалық салаларының негізгі түсініктері мен мазмұны туралы білімдерін дамыту;

 3) құқыққа деген оң қөзқарасты қалыптастыру және заңдарды білу мен орындаудың әлеуметтік пайдалылығын түсіну;

 4) қазақстандық патриотизм, жалпыадамзаттық құндылықтар, гуманизм мен әділеттілік негізінде тұлғаның құқықтық санасын қалыптастыру;

 5) оқу және тәжірибелік іс-әрекетте құқықтық ақпаратты табу, талдау және қолдану дағдыларын қалыптастыру;

 6) әртүрлі өмірлік жағдайларда құқықтық нормаларға сәйкес іс-әрекеттерді таңдау кезінде құқықтық білім мен дағдыларды қолдана алу біліктерін дамыту;

 7) қоғамдағы құқықтық қатынастармен байланысты практикалық жағдаяттарды сын тұрғысынан талдау және бағалау дағдыларын дамыту;

 8) қазіргі уақыттағы өзекті қоғамдық және құқықтық мәселелерге қатысты пікірталасқа қатысу дағдыларын дамыту.

2-тарау. «Құқық негіздері» оқу пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

 5. «Құқық негіздері» оқу пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:

  •  10- сынып – аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағат;

2) 11- сынып – аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағат. (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2021 жылғы 20 тамыздағы № 415 бұйрығына 1-қосымша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығына 83-84 қосымша)

 6. Құқық негіздері» оқу пәнінің білім мазмұны бөлімдер арқылы қамтылған. Аталған бөлімдер сыныптар бойынша оқыту мақсаттарын қамтитын бөлімшелерден тұрады.

7. Оқу пәнінің білім мазмұны бес бөлімді қамтиды:

1) Мемлекет және құқық;

2) Жария құқық;

3) Жеке құқық;

4) Іс жүргізу құқығының негіздері;

5) Халықаралық құқық.

 8. «Мемлекет және құқық» бөлімі 10-сыныпта келесі бөлімшелерден тұрады:

 1) Мемлекет және құқық туралы негізгі ұғымдар;

 2) Құқықтық мемлекет, азаматтық қоғам;

 3) Адам құқықтары түсінігі;

 4) Сот төрелігінің қағидаттары. Құқық қорғау органдары.

 9. «Жария құқық» бөлімі 10-сыныпта келесі бөлімшелерден тұрады:

 1) Қазақстан Республикасының конституциялық құқық жүйесі;

 2) Әкімшілік құқық жүйесі;

 3) Экологиялық құқық негіздері;

4) Қылмыстық құқық жүйесі;

 5) Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүйесі.

10. «Жеке құқық» бөлімі 10-сыныпта келесі бөлімшелерден тұрады:

1) Азаматтық құқық жүйесі және оның негізгі институттары;

2) Тұтынушылар құқығы туралы заңнама;

3) Отбасы құқығы жүйесі;

4) Еңбек құқығы жүйесі.

 11. «Іс жүргізу құқығының негіздері» бөлімі 10-сыныпта келесі бөлімшелерден тұрады:

1) Қылмыстық іс жүргізу құқығының негіздері;

2) Азаматтық іс жүргізу құқығының негіздері;

3) Әкімшілік іс жүргізу құқығының негіздері.

 12. «Халықаралық құқық» бөлімі 10-сыныпта келесі бөлімшелерден тұрады:

1) Халықаралық жария құқығы;

2) Халықаралық құқықтағы адам құқықтарының қорғалуы.

 13. «Мемлекет және құқық» бөлімі 11-сыныпта келесі бөлімшелерден тұрады:

 1) Заң шығару, құқықтық мәдениет, мемлекет қоғамның саяси жүйесінде;

 2) Қазақстан Республикасында құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғамның дамуы;

 3) Қазақстан Республикасында адам құқығын қорғау;

 4) Сот жүйесі.

 14. «Жария құқық» бөлімі 11-сыныпта келесі бөлімшелерден тұрады:

 1) Қазақстан Республикасындағы азаматтық және сайлау ;

 2) Әкімшілік құқық бұзушылық түрлері;

 3) Жер құқығы негіздері;

4) Қылмыстық құқық бұзушылық түрлері;

5) Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық үшін жауапкершілік.

15. «Жеке құқық» бөлімі 11-сыныпта келесі бөлімшелерден тұрады:

1) Азаматтық құқықтағы келісімшарттар мен міндеттемелердің жекелеген түрлері;

2) Тұтынушылар құқығының жүзеге асырылуы;

3) Авторлық құқық негіздері;

4) Отбасы құқығының институттары;

5) Еңбек құқығының базалық нормалары.

 16. «Іс жүргізу құқығының негіздері» бөлімі 10-сыныпта келесі бөлімшелерден тұрады:

1) Қылмыстық іс жүргізу құқығының институттары;

2) Азаматтық іс жүргізу құқығының институттары;

3) Әкімшілік іс жүргізу құқығының институттары.

17. «Халықаралық құқық» бөлімі 11-сыныпта келесі бөлімшелерден тұрады:

1) Қазақстан Республикасы – халықаралық құқық субъектісі.

 18. Оқыту мақсаттары әр бөлімше ішінде мұғалім мен білім алушыға болашақ қадамдары жөнінде өзара ой бөлісуге, оларды жоспарлау мен бағалауға мүмкіндік беретін бірізділік пен сабақтастықты көрсетеді.

 19. 10-сыныпқа арналған «Құқық негіздері» пәнінің базалық білім мазмұны келесі тараулардан тұрады:

 1) Мемлекет және құқық:

 Мемлекет және құқық туралы негізгі ұғымдар.Құқықтың негізгі белгілері мен функциясы. Құқық жүйесі: сала, құқықтық институт, құқықтық норма. Мемлекет құқықтың ерекше субъектісі: құқықтық нормаларды шығарушы және құқық субъектісі ретінде. Құқықтық мемлекет, азаматтық қоғам. Құқықтық мемлекет түсінігі және оның принциптері. Азаматтық қоғам түсінігі, оның негізгі элементтері мен институттары.Адам құқықтары түсінігі.Адам құқығы түсінігі және оның негізгі түрлері.Сот төрелігі принциптері. Құқық қорғау органдары.Сот төрелігі принциптері. Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары: ішкі істер министрлігі, прокуратура, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет органдары.

 2) Жария құқық:

 Қазақстан Республикасының конституциялық құқық жүйесі. Қазақстан Республикасы конституциялық құқығының институттары: Президент, Парламент, Үкімет, Соттар және сот төрелігі, Конституциялық кеңес, Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару. Әкімшілік құқық жүйесі. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқарудың құқықтық реттелуі: салалық және аймақтық басқару. Экологиялық құқық негіздері. Экологиялық құқықтың құқықтық реттелу түсінігі мен нысаны.Қылмыстық құқық жүйесі. Қылмыстық құқықтың мазмұны мен құрылымы. Қылмыстық құқық бұзушылық және қылмыстық жауапкершілікке тартылатын тұлғалар. Қылмыстық жаза түсінігі және одан босату шарттары.Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүйесі. Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске бағытталған құқықтық және саяси актілер: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы Қазақстан Республикасының заңы. 2015-2025 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы стратегиясы.

3) Жеке құқық:

 Азаматтық құқық жүйесі және оның негізгі институттары. Азаматтық құқықтың принциптері мен субъектілері. Азаматтық құқықтың объектілері. Мәміле түсінігі және оның түрлері. Меншік құқығы түсінігі және оның қорғалуы. Міндеттемелік құқық. Тұтынушылар құқығы туралы заңнама. Қазақстан Республикасында тұтынушылар құқықтарының заңды түрде бекітілуі. Отбасы құқығы жүйесі. Қазақстан Республикасындағы отбасы құқығының қайнар көздері. Қазақстан Республикасында отбасылық қарым-қатынастардың құқықтық реттелуі.Еңбек құқығы жүйесі. Қазақстан Республикасында еңбек қатынастарының құқықтық реттелуі.

4) Іс жүргізу құқығының негіздері:

 Қылмыстық іс жүргізу құқығының негіздері. Қылмыстық процестің міндеттері мен принциптері. Қылмыстық процесс субъектілері. Қылмыстық іс жүргізу құқығындағы сот талқылауы негіздері: қылмыстық процестегі субъектілердің функционалдық рөлдері.Азаматтық іс жүргізу құқығының негіздері. Азаматтық процестің міндеттері мен принциптері. Азаматтық процесстің субъектілері.Әкімшілік іс жүргізу құқығының негіздері. Әкімшілік процесс түсінігі, міндеттері мен принциптері.

5) Халықаралық құқық:

 Халықаралық жария құқығы. Халықаралық жария құқығы түсінігі. Негізгі мемлекет субъектілері, халықаралық ұйымдар.Халықаралық құқықтағы адам құқықтарының қорғалуы. Қазіргі халықаралық құқықта адам құқықтарын қорғау механизмдері мен процедуралары.

 20. 11 - сыныпқа арналған «Құқық негіздері» пәнінің базалық білім мазмұны келесі тараулардан тұрады:

 1) Мемлекет және құқық.

 Заң шығару, құқықтық мәдениет, мемлекет қоғамның саяси жүйесінде.

 Заң шығару жүйесі: құқықтық актілердің құрылымы мен заң шығарудың кезеңдері. Заңдылық және құқықтық тәртіп. Құқықтық сана және құқықтық мәдениет. Мемлекет қоғамның саяси жүйесінде.Қазақстан Республикасында құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғамның дамуы. Қазақстан Республикасы - құқықтық мемлекет. Қазақстан Республикасында азаматтық қоғам институттарының дамуы. Қазақстан Республикасында адам құқығын қорғау. Қазақстан Республикасында адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуы. Қазақстан Республикасындағы ювеналды юстиция: жасөспірімнің құқығын қорғау. Мүмкіндігі шектеулі тұлғалар құқықтарының қорғалуы және жүзеге асырылуы.Сот жүйесі. Сот жүйесі және судьялардың мәртебесі.

 2) Жария құқық:

 Қазақстан Республикасындағы азаматтық және сайлау. Қазақстан Республикасының азаматтылығы. «Қан құқығы» және «Топырақ құқығы» принциптері. Қазақстан Республикасындағы сайлау құқығы. Сайлаушы, сайлау коммиссиясы, бақылаушы.Әкімшілік құқық бұзушылық түрлері. Қоғамдық тәртіпке және адамгершілікке қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылық түрлері.Жер құқығы негіздері. Жер құқығының құқықтық реттелу түсінігі мен нысаны. Жер және жер қойнауы түсініктерінің заңды айырмашылықтары.Қылмыстық құқық бұзушылық түрлері. Адам және азаматтардың конституциялық және басқа да құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыстық құқық бұзушылық. Қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстық құқық бұзушылық.Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық үшін жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық үшін тәртіптік, әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік.

 3) Жеке құқық:

 Азаматтық құқықтағы келісімшарттар мен міндеттемелердің жекелеген түрлері. Сату-сатып алу келісімшарты. Айырбас және сыйға тарту келісімшарты. Жалға беру келісімшарты. Тұрғын үйді жалдау. Қарыз келісімшарты. Сақтандыру келісімшарты. Мұрагерлік құқық. Тұтынушылар құқығының жүзеге асырылуы. Қазақстан Республикасындағы тұтынушылар құқығын қорғау механизмдері.Авторлық құқық негіздері. Авторлық және сабақтас құқықтың құқықтық реттелу түсінігі мен нысаны.Отбасы құқығының институттары. Отбасы. Ерлі-зайыптылардың құқықтары мен міндеттемелері. Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған және жетім балалардың құқығы мен мүддесін қорғау түрлері.Отбасы мүшелерінің алименттік міндеттемелері.Еңбек құқығының базалық нормалары. Еңбек қарым-қатынасы субъектілерінің құқықтары мен міндеттемелері және олардың мемлекеттік кепілдіктері. Еңбек дауларының қаралуы.

 4) Іс жүргізу құқығының негіздері:

 Қылмыстық іс жүргізу құқығының институттары. Қылмыстық қудалау – қылмыстық іс жүргізу құқығының институты. Кәмелетке толмағандардың қылмыстық құқық бұзушылығы бойынша іс жүргізу. Алқабилер соты ұғымы және оның қызметінің негіздері.Азаматтық іс жүргізу құқығының институттары. Талап қою іс жүргізуінің негіздері. Азаматтық іс жүргізу құқығындағы соттық талқылаудың негіздері. Әкімшілік іс жүргізу құқығының институттары. Әкімшілік құқық бұзушылық бойынша істерді қарастыратын уәкілетті органдар. Әкімшілік іс жүргізу құқығындағы соттық талқылаудың негіздері.

 5) Халықаралық құқық:

 Қазақстан Республикасы - халықаралық құқық субъектісі. Қазақстан халықаралық ұйымдардың қатысушысы. Халықаралық актілер негізінде Қазақстан Республикасы азаматтары құқығының жүзеге асырылуы.

 

 «Құқық негіздері» оқу пәні бойынша жиынтық бағалау саны Оқу пәнінен бөлім бойынша жиынтық бағалау (БЖБ) және тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ) өткізу қарастырылған.

 Төменде 86-кестеде оқу пәнінен бөлім бойынша жиынтық бағалау (БЖБ) рәсімдерінің нақты саны көрсетілген.

 86- кесте. «Құқық негіздері» пәні бойынша жиынтық бағалау саны

сыныпсынып

Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалау саны

10-11 сынып

1-тоқсан

2-тоқсан

3-тоқсан

4-тоқсан

10-сынып

1

1

1

1

11-сынып

1

1

1

1

«Құқық негіздері» пәнін оқыту процесінде оқушылардың ақпараттықкоммуникациялық технологияларды қолдану дағдысын дамыту үшін жағдайлар жасалуы қажет, соның ішінде ақпаратты табу, құрастыру және басқару, мәліметтер және идеялармен бөлісу, бірлесіп әрекет ету, түрлі жабдықтар мен қосымшаларды пайдалану арқылы өз жұмысын бағалау және жетілдіру. Құқық негіздері» пәнін оқыту барысында АКТ-ны қолдану мүмкіндіктері: - құқықтық деректермен жұмыс жасау: оларды іздеу, сұрыптау және интерпретациялауға байланысты өзіндік жұмыс жасау дағдыларын дамыту; - оқушылардың білімдерін кеңейту үшін мультимедиялық ресурстарды пайдалану; - белсенді оқытудың әдіс-тәсілдерін қолдау үшін интерактивті тақталарды пайдалану; - оқушылардың электронды оқулықтарды пайдалануы; - компьютерлік презентациялардың түрлерін пайдалана отырып, таңдалған тақырыптар бойынша шығармашылық жобаларды жасау; - оқушылардың шығармашылық белсенділігін дамытуы үшін (пікір-талас өткізу және құқықтық мәселелерді талқылау) компьютерлік коммуникация құралдарын пайдалану (мысалы, онлайн-форумдар, конференциялар).

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің2017 жылғы «27» шілдедегі

 № 352 бұйрығына 204-қосымша

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің

2013 жылғы 3 сәуірдегі

№ 115 бұйрығына 422-қосымша

Негізгі білім беру деңгейінің 10-сыныбына арналған құқық негіздері пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар.аратылыстану-математикалық бағыт)

10-сынып: аптасына – 1 сағат, барлығы 34 сағат

Ауыспалы тақырыптар

Тақырыптар /Ұзақ мерзімді жоспар бөлімінің мазмұны

Оқыту мақсаттары

Сағат саны

Мерзімі

10 «Б»

Ескерту

10 «В»

1-тоқсан 8- сағат 1-Мемлекет және құқық

1

10.1 Мемлекет және құқық туралы негізгі ұғымдар

Құқықтың негізгі белгілері мен функциясы

10.1.1.1 - құқық белгілерін қорытындылай отырып ұғымын түсіндіру;

10.1.1.2 - құқықтың функционалдық маңызын нақты мысалдар арқылы ашу

1

2

Құқық жүйесі.

10.1.1.3 - құқық жүйесі және оның негізгі элементтерін түсіндіру (құқық нормалары, сала, ішкі сала, құқықтық институт);

1

3

Мемлекет құқықтың ерекше субъектісі ретінде

10.1.1.4 - мемлекетті құқық және құқықтық қатынастың негізгі субъектісі ретінде анықтау

1

4

10.2 Құқықтық мемлекет, азаматтық қоғам

Құқықтық мемлекет түсінігі және оның принциптері

10.1.2.1 - құқықтық мемлекеттің принципте рін айқындау;

10.1.2.2 - әлемдік тәжірибедегі құқықтық мемлекеттің мәні мен функционалдық маңызы туралы білімін көрсету

1

5

Азаматтық қоғам түсінігі, оның негізгі элементтері мен институттары

10.1.2.3 - конституциялық принциптер негізінде азаматтық қоғамның элементтері мен институттарын ажырату;

10.1.2.4 - азаматтық қоғамның мәні мен функционалдық маңызы туралы білімін көрсету

1

6

Адам құқығы түсінігі және оның негізгі түрлері

 

10.1.3.1 - тұлғаның құқықтық мүмкіндіктері түсінігін көрсете отырып, адамның құқығы мен бостандығы ұғымдарын түсіндіру;

10.1.3.2 - адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын жіктеу (саяси, азаматтық, әлеуметтік, экономикалық және мәдени);

10.1.3.3 - адам құқықтары саласындағы халықаралық құжаттардың маңыздылығын бағалау (Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы, Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пакт, Экономикалық, әлеуметтік және және мәдени құқықтар туралы халықаралық пакт)

1

7

10.3 Сот төрелігінің принциптері. Құқық қорғау органдары

Сот төрелігінің принциптері

БЖБ №1

10.1.4.1 - сот төрелігінің принциптерін нақты мысалдар келтіре отырып түсіндіру

1

8

Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары

10.1.4.2 - Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарының функциялары мен құқықтық мәртебесін анықтау

1

2-тоқсан (8 сағат) Жария құқық

9

10.4 Қазақстан Республикасының конституциялық құқық жүйесі Қазақстан Республикасы конституциялық құқығының институттары

10.2.1.1 - Конституциялық құқық институттарын құқықтық норма жүйесі ретінде түсіндіру;

10.2.1.2 - Конституциялық құқықтың қайнар көздерін анықтау және олардың міндеттерін түсіндіру (Конституция, Конституциялық заңдар, Конституциялық Кеңестің актілері және тағы басқалар)

1

10

10.5 Әкімшілік құқық жүйесі

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқарудың құқықтық реттелуі

10.2.2.1 - мемлекеттік басқарудың құқықтық реттелу ерекшеліктерін графикалық сызба құру арқылы түсіндіру

1

11

10.6 Экологиялық құқық негіздері Экологиялық құқықтың құқықтық реттелу түсінігі мен нысаны

10.2.3.1 - экологиялық құқықтың құқықтық реттеу ұғымын және нысанын түсіндіру;

10.2.3.2 - экологиялық кодекс негізінде өзекті экологиялық проблемаларды шешудің құқықтық жолдарын ұсыну

1

12

10.7 Қылмыстық құқық жүйесі Қылмыстық кодекс қылмыстық құқықтың негізгі қайнар көзі ретінде

10.2.4.1 - қылмыстық кодекстің мазмұны мен құрылымын анықтау;

10.2.4.2 - нақты өмірлік жағдаяттарды қылмыстық құқық нормаларына сәйкестендіру

1

13

Қылмыстық құқық бұзушылық және қылмыстық жауапкершілік ке тартылатын тұлғалар

10.2.4.3 - нақты мысалдар арқылы қылмыстық теріс қылық пен қылмысты қоғамдық қауіптілік дәрежесіне сәйкес сипаттау;

10.2.4.4 - кәмелетке толмағандарды қылмыс тық жауапкершілікке тарту ерекшеліктерін құқықтық жағдаят мысалында анықтау

1

14

Қылмыстық жаза түсінігі және одан босату шарттары

10.2.4.5 - жеңілдететін және ауырлататын мән-жайларды ескере отырып қылмыстық құқық бұзушылықты бағалау;

10.2.4.6 - адамның қылмыстық жауаптылықтан босатылу шарттарын айқындау

1

15

10.8 Қазақстан Республикасы ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүйесі

Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске бағытталған құқықтық және саяси актілер

БЖБ №2

10.2.5.1 - сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарламалық-саяси және құқықтық актілердің негізгі ережелерін түсіндіру;

10.2.5.2 - нақты жағдаяттарды талдау кезінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңның негізгі ережелерін пайдалану

1

16

Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске бағытталған құқықтық және саяси актілер

10.2.5.1 - сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарламалық-саяси және құқықтық актілердің негізгі ережелерін түсіндіру;

10.2.5.2 - нақты жағдаяттарды талдау кезінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңның негізгі ережелерін пайдалану

1

3-тоқсан (10 сағат) 3-Жеке құқық

17

10.9 Азаматтық құқық жүйесі және оның негізгі институттары Азаматтық құқықтың принциптері мен субъектілері

10.3.1.1 - Қазақстан Республикасының азаматтық құқығыың қайнар көздерін түсіндіру (Азаматтық кодексі, заңдар, заңға тәуелді актілер, Азаматтық кодексін толықтыратын және нақтылайтын ережелер);

10.3.1.2 - азаматтық құқық принциптерін нақты мысалдар арқылы түсіндіру;

10.3.1.3 - азаматтық құқық субъектілерін анықтау

1

18

Азаматтық құқықтың принциптері мен субъектілері

10.3.1.1 - Қазақстан Республикасының азаматтық құқығыың қайнар көздерін түсіндіру (Азаматтық кодексі, заңдар, заңға тәуелді актілер, Азаматтық кодексін толықтыратын және нақтылайтын ережелер);

10.3.1.2 - азаматтық құқық принциптерін нақты мысалдар арқылы түсіндіру;

10.3.1.3 - азаматтық құқық субъектілерін анықтау

1

19

Азаматтық құқықтың объектілері

10.3.1.4 - азаматтық құқық объектілерін олардың елеулі белгілері бойынша ажырата білу;

10.3.1.5 - нақты мысал негізінде жеке мүліктік емес құқықтардың ерекшеліктерін анықтау

1

20

Мәміле түсінігі және оның түрлері

10.3.1.6 - құқықтық жағдаят мысалында мәміле ұғымын және оның түрлерін түсіндіру

1

21

Меншік құқығы түсінігі және оның қорғалуы

10.3.1.7 - мысалдар келтіре отырып, меншік құқығы ұғымын және оның негізгі өкілеттілігін түсіндіру;

10.3.1.8 - құқықтық жағдаятты (казусты) талдай отырып, меншік құқығын қорғау жолдарын түсіндіру

1

22

Міндеттемелік құқық

10.3.1.9 - заң терминдерін пайдаланып, міндеттемелік құқықтың мәнін ашу;

10.3.1.10 - міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдерін құқықтық жағдаятты талдай отырып анықтау

1

23

10.10 Тұтынушылар құқығы туралы заңнама Қазақстан Республикасында тұтынушылар құқықтарының заңды түрде бекітілуі

10.3.2.1 - Қазақстан Республикасының тұтынушылар құқығы туралы заңына сәйкес құқықтық қатынастар субъектілерінің құқықтары мен міндеттерін анықтау;

10.3.2.2 - заң терминдерін пайдалана отырып, тұтынушылардың құқықтарын қорғау жолдарын нақты жағдаяттық мысалдармен (казустармен) түсіндіру

1

24

10.11 Отбасы құқығы жүйесі Қазақстан Республикасындағы отбасы құқығының қайнар көздері

10.3.3.1 - отбасылық қарым-қатынастар саласындағы нормативтік құқықтық актілердің қажеттілігін түсіндіру («Қазақстан Республикасының неке және отбасы туралы кодексі», «Қазақстан Республикасының бала құқықтары туралы заңы»)

1

25

Қазақстан Республикасында отбасылық қарым-қатынастардың құқықтық реттелуі

БЖБ №3

10.3.3.2 - Қазақстан Республикасының отбасылық қарым-қатынастарының құқықтық реттелуінің негізгі ұғымдары мен принциптерін түсіндіру;

10.3.3.3 - әртүрлі өмірлік жағдайларда балалар құқықтарының жүзеге асырылуын зерттеу

1

26

10.12 Еңбек құқығы жүйесі Қазақстан Республикасында еңбек қатынастары ның құқықтық реттелуі

10.3.4.1 - Қазақстан Республикасы еңбек қатынастарын құқықтық реттеудің негізгі ұғымдары мен принциптерін түсіндіру;

10.3.4.2 - әртүрлі өмірлік жағдаяттарда еңбек құқықтарының іске асуын зерттеу

1

4-тоқсан (8 сағат) 4-Іс жүргізу құқығы ның негіздері

27

10.13 Қылмыстық іс жүргізу құқығының негіздері Қылмыстық процестің міндеттері мен принциптері

10.4.1.1 - қылмыстық процестің негізгі міндеттері мен қағидаттарын түсіндіру

1

28

Қылмыстық процесс субъектілері

10.4.1.2 - қылмыстық процесс субъектілерін ажырату

1

29

Қылмыстық іс жүргізу құқығындағы сот талқылауының негіздері

БЖБ №4

10.4.1.3 - Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексіне сәйкес сот талқылауының негіздері бойынша білімін шығармашылық түрде көрсету

1

30

10.14 Азаматтық іс жүргізу құқығының негіздері Азаматтық процестің міндеттері мен принциптері

10.4.2.1 - азаматтық процестің негізгі міндеттері мен принциптерін талдау

1

31

Азаматтық процестің субъектілері

10.4.2.2 - азаматтық процестің негізгі міндеттері мен принциптерін талдау;

10.4.2.3 - кәмелетке толмағандардың азаматтық процеске қатысу ерекшеліктерін анықтау

1

32

10.15 Әкімшілік іс жүргізу құқығының негіздері

Әкімшілік процесс түсінігі, міндеттері мен принциптері

10.4.3.1 - әкімшілік процесс ұғымын, оның міндеттері мен принциптерін түсіндіру;

10.4.3.2 - әкімшілік процесті жүзеге асырудың құқықтық негіздерін анықтау

1

33

5-Халықаралық құқық

10.16 Халықаралық жария құқығы Халықаралық жария құқығы түсінігі БЖБ №5

10.5.1.1 - халықаралық жария құқық ұғымын түсіндіру және оның реттейтін қоғамдық қатынастар саласын анықтау

1

34

10.17 Халықаралық құқықтағы адам құқықтарының қорғалуы Қазіргі халықаралық құқықта адам құқықтарын қорғау механизмдері мен процедуралары

10.5.2.1 - қазіргі халықаралық құқықтағы адам құқықтарын қорғауды жүзеге асыратын органдар мен ұйымдарды анықтау

1

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің2017 жылғы «27» шілдедегі

 № 352 бұйрығына 205-қосымша

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің

2013 жылғы 3 сәуірдегі

№ 115 бұйрығына 423-қосымша

Негізгі білім беру деңгейінің 10-сыныбына арналған «Құқық негіздері» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар. (Қоғамдық-гуманитарлық бағыт)

10-сынып: Құқықтану, аптасына – 1 сағат, барлығы 34 сағат

Ауыспалы тақырыптар

Тақырыптар /Ұзақ мерзімді жоспар бөлімінің мазмұны

Оқыту мақсаттары

Сағат саны

Мерзімі

10»А»

Ескерту

10«Ә»

тоқсан 8- сағат 1-Мемлекет және құқық

1

10.1 Мемлекет және құқық туралы негізгі ұғымдар

Құқықтың негізгі белгілері мен функциясы

10.1.1.1 - құқық белгілерін қорытындылай отырып ұғымын түсіндіру;

10.1.1.2 - құқықтың функционалдық маңызын нақты мысалдар арқылы ашу

1

2

Құқық жүйесі.

10.1.1.3 - құқық жүйесі және оның негізгі элементтерін түсіндіру (құқық нормалары, сала, ішкі сала, құқықтық институт);

1

3

Мемлекет құқықтың ерекше субъектісі ретінде

10.1.1.4 - мемлекетті құқық және құқықтық қатынастың негізгі субъектісі ретінде анықтау

1

4

10.2 Құқықтық мемлекет, азаматтық қоғам

Құқықтық мемлекет түсінігі және оның принциптері

10.1.2.1 - құқықтық мемлекеттің принципте рін айқындау;

10.1.2.2 - әлемдік тәжірибедегі құқықтық мемлекеттің мәні мен функционалдық маңызы туралы білімін көрсету

1

5

Азаматтық қоғам түсінігі, оның негізгі элементтері мен институттары

10.1.2.3 - конституциялық принциптер негізінде азаматтық қоғамның элементтері мен институттарын ажырату;

10.1.2.4 - азаматтық қоғамның мәні мен функционалдық маңызы туралы білімін көрсету

1

6

Адам құқығы түсінігі және оның негізгі түрлері

 

10.1.3.1 - тұлғаның құқықтық мүмкіндіктері түсінігін көрсете отырып, адамның құқығы мен бостандығы ұғымдарын түсіндіру;

10.1.3.2 - адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын жіктеу (саяси, азаматтық, әлеуметтік, экономикалық және мәдени);

10.1.3.3 - адам құқықтары саласындағы халықаралық құжаттардың маңыздылығын бағалау (Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы, Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пакт, Экономикалық, әлеуметтік және және мәдени құқықтар туралы халықаралық пакт)

1

7

10.3 Сот төрелігінің принциптері. Құқық қорғау органдары

Сот төрелігінің принциптері

БЖБ №1

10.1.4.1 - сот төрелігінің принциптерін нақты мысалдар келтіре отырып түсіндіру

1

8

Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары

10.1.4.2 - Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарының функциялары мен құқықтық мәртебесін анықтау

1

2-тоқсан (8 сағат) Жария құқық

9

10.4 Қазақстан Республикасының конституциялық құқық жүйесі Қазақстан Республикасы конституциялық құқығының институттары

10.2.1.1 - Конституциялық құқық институттарын құқықтық норма жүйесі ретінде түсіндіру;

10.2.1.2 - Конституциялық құқықтың қайнар көздерін анықтау және олардың міндеттерін түсіндіру (Конституция, Конституциялық заңдар, Конституциялық Кеңестің актілері және тағы басқалар)

1

10

10.5 Әкімшілік құқық жүйесі

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқарудың құқықтық реттелуі

10.2.2.1 - мемлекеттік басқарудың құқықтық реттелу ерекшеліктерін графикалық сызба құру арқылы түсіндіру

1

11

10.6 Экологиялық құқық негіздері Экологиялық құқықтың құқықтық реттелу түсінігі мен нысаны

10.2.3.1 - экологиялық құқықтың құқықтық реттеу ұғымын және нысанын түсіндіру;

10.2.3.2 - экологиялық кодекс негізінде өзекті экологиялық проблемаларды шешудің құқықтық жолдарын ұсыну

1

12

10.7 Қылмыстық құқық жүйесі Қылмыстық кодекс қылмыстық құқықтың негізгі қайнар көзі ретінде

10.2.4.1 - қылмыстық кодекстің мазмұны мен құрылымын анықтау;

10.2.4.2 - нақты өмірлік жағдаяттарды қылмыстық құқық нормаларына сәйкестендіру

1

13

Қылмыстық құқық бұзушылық және қылмыстық жауапкершілік ке тартылатын тұлғалар

10.2.4.3 - нақты мысалдар арқылы қылмыстық теріс қылық пен қылмысты қоғамдық қауіптілік дәрежесіне сәйкес сипаттау;

10.2.4.4 - кәмелетке толмағандарды қылмыс тық жауапкершілікке тарту ерекшеліктерін құқықтық жағдаят мысалында анықтау

1

14

Қылмыстық жаза түсінігі және одан босату шарттары

10.2.4.5 - жеңілдететін және ауырлататын мән-жайларды ескере отырып қылмыстық құқық бұзушылықты бағалау;

10.2.4.6 - адамның қылмыстық жауаптылықтан босатылу шарттарын айқындау

1

15

10.8 Қазақстан Республикасы ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүйесі

Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске бағытталған құқықтық және саяси актілер БЖБ №2

10.2.5.1 - сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарламалық-саяси және құқықтық актілердің негізгі ережелерін түсіндіру;

10.2.5.2 - нақты жағдаяттарды талдау кезінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңның негізгі ережелерін пайдалану

1

16

Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске бағытталған құқықтық және саяси актілер

10.2.5.1 - сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарламалық-саяси және құқықтық актілердің негізгі ережелерін түсіндіру;

10.2.5.2 - нақты жағдаяттарды талдау кезінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңның негізгі ережелерін пайдалану

1

3-тоқсан (10 сағат) Жеке құқық

17

10.9 Азаматтық құқық жүйесі және оның негізгі институттары Азаматтық құқықтың принциптері мен субъектілері

10.3.1.1 - Қазақстан Республикасының азаматтық құқығыың қайнар көздерін түсіндіру (Азаматтық кодексі, заңдар, заңға тәуелді актілер, Азаматтық кодексін толықтыратын және нақтылайтын ережелер);

10.3.1.2 - азаматтық құқық принциптерін нақты мысалдар арқылы түсіндіру;

10.3.1.3 - азаматтық құқық субъектілерін анықтау

1

18

Азаматтық құқықтың принциптері мен субъектілері

10.3.1.1 - Қазақстан Республикасының азаматтық құқығыың қайнар көздерін түсіндіру (Азаматтық кодексі, заңдар, заңға тәуелді актілер, Азаматтық кодексін толықтыратын және нақтылайтын ережелер);

10.3.1.2 - азаматтық құқық принциптерін нақты мысалдар арқылы түсіндіру;

10.3.1.3 - азаматтық құқық субъектілерін анықтау

1

19

Азаматтық құқықтың объектілері

10.3.1.4 - азаматтық құқық объектілерін олардың елеулі белгілері бойынша ажырата білу;

10.3.1.5 - нақты мысал негізінде жеке мүліктік емес құқықтардың ерекшеліктерін анықтау

1

20

Мәміле түсінігі және оның түрлері

10.3.1.6 - құқықтық жағдаят мысалында мәміле ұғымын және оның түрлерін түсіндіру

1

21

Меншік құқығы түсінігі және оның қорғалуы

10.3.1.7 - мысалдар келтіре отырып, меншік құқығы ұғымын және оның негізгі өкілеттілігін түсіндіру;

10.3.1.8 - құқықтық жағдаятты (казусты) талдай отырып, меншік құқығын қорғау жолдарын түсіндіру

1

22

Міндеттемелік құқық

10.3.1.9 - заң терминдерін пайдаланып, міндеттемелік құқықтың мәнін ашу;

10.3.1.10 - міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдерін құқықтық жағдаятты талдай отырып анықтау

1

23

10.10 Тұтынушылар құқығы туралы заңнама Қазақстан Республикасында тұтынушылар құқықтарының заңды түрде бекітілуі

10.3.2.1 - Қазақстан Республикасының тұтынушылар құқығы туралы заңына сәйкес құқықтық қатынастар субъектілерінің құқықтары мен міндеттерін анықтау;

10.3.2.2-заң терминдерін пайдаланып тұтынушылардың құқықтарын қорғау жолдарын нақты жағдаяттық мысалдармен түсіндіру

1

24

10.11 Отбасы құқығы жүйесі Қазақстан Республикасындағы отбасы құқығының қайнар көздері

10.3.3.1 - отбасылық қарым-қатынастар саласындағы нормативтік құқықтық актілердің қажеттілігін түсіндіру («Қазақстан Республикасының неке және отбасы туралы кодексі», «ҚР бала құқықтары туралы заңы»)

1

25

Қазақстан Республикасында отбасылық қарым-қатынастардың құқықтық реттелуі

БЖБ №3

10.3.3.2 - Қазақстан Республикасының отбасылық қарым-қатынастарының құқықтық реттелуінің негізгі ұғымдары мен принциптерін түсіндіру;

10.3.3.3 - әртүрлі өмірлік жағдайларда балалар құқықтарының жүзеге асырылуын зерттеу

1

26

10.12 Еңбек құқығы жүйесі Қазақстан Республикасында еңбек қатынастары ның құқықтық реттелуі

10.3.4.1 - Қазақстан Республикасы еңбек қатынастарын құқықтық реттеудің негізгі ұғымдары мен принциптерін түсіндіру;

10.3.4.2 - әртүрлі өмірлік жағдаяттарда еңбек құқықтарының іске асуын зерттеу

1

4-тоқсан (8 сағат) Іс жүргізу құқығы ның негіздері

27

10.13 Қылмыстық іс жүргізу құқығының негіздері Қылмыстық процестің міндеттері мен принциптері

10.4.1.1 - қылмыстық процестің негізгі міндеттері мен қағидаттарын түсіндіру

1

28

Қылмыстық процесс субъектілері

10.4.1.2 - қылмыстық процесс субъектілерін ажырату

1

29

Қылмыстық іс жүргізу құқығындағы сот талқылауының негіздері БЖБ №4

10.4.1.3 - Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексіне сәйкес сот талқылауының негіздері бойынша білімін шығармашылық түрде көрсету

1

30

10.14 Азаматтық іс жүргізу құқығының негіздері Азаматтық процестің міндеттері мен принциптері

10.4.2.1 - азаматтық процестің негізгі міндеттері мен принциптерін талдау

1

31

Азаматтық процестің субъектілері

10.4.2.2 - азаматтық процестің негізгі міндеттері мен принциптерін талдау;

10.4.2.3 - кәмелетке толмағандардың азаматтық процеске қатысу ерекшеліктерін анықтау

1

32

10.15 Әкімшілік іс жүргізу құқығының негіздері

Әкімшілік процесс түсінігі, міндеттері мен принциптері

10.4.3.1 - әкімшілік процесс ұғымын, оның міндеттері мен принциптерін түсіндіру;

10.4.3.2 - әкімшілік процесті жүзеге асырудың құқықтық негіздерін анықтау

1

33

5-Халықаралық құқық

10.16 Халықаралық жария құқығы Халықаралық жария құқығы түсінігі БЖБ №5

10.5.1.1 - халықаралық жария құқық ұғымын түсіндіру және оның реттейтін қоғамдық қатынастар саласын анықтау

1

34

10.17 Халықаралық құқықтағы адам құқықтарының қорғалуы Қазіргі халықаралық құқықта адам құқықтарын қорғау механизмдері мен процедуралары

10.5.2.1 - қазіргі халықаралық құқықтағы адам құқықтарын қорғауды жүзеге асыратын органдар мен ұйымдарды анықтау

1

Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін міндетті құжаттардың тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 6 сәуірде № 20317 болып тіркелді/6 қосымша/

Құқық негіздері 11 сынып, аптасына 1 сағат, жылына 34 сағат (жаратылыстану-математикалық бағыт)

Ауыспалы тақырыптар

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Оқу мақсаты

Cағат саны

Мерзімі

11«Б»

Ескерту

11«В»

1-тоқсан (9-сағат)

1

Мемлекет және құқық

Заң шығару, құқықтық мәдениет, мемлекет қоғамның саяси жүйесінде

Заң шығару жүйесі. Заңдылық және құқықтық тәртіп

11.1.1.1 - нормативтік құқықтық актілердің негізгі элементтерін анықтау;

11.1.1.2 - нормативтік құқықтық актілердің әзірленуі, қабылдануы мен күшіне ену процесін зерттеу;

11.1.1.3 - заңдылық және құқықтық тәртіп ұғымдарын нақты мысалдармен түсіндіру;

1

2

Құқықтық сана және құқықтық мәдениет.

Мемлекет қоғамның саяси жүйесінде

11.1.1.4 - заңдарды білу және оларды орындаудың әлеуметтік пайдалылығы мен қажеттілігін түсіндіру

11.1.1.5 - қазақстандық қоғамның саяси жүйесінің негізгі элементін анықтау

1

3

Қазақстан Республикасында құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғамның дамуы

Қазақстан Республикасы - құқықтық мемлекет.

Қазақстан Республикасында азаматтық қоғам институттары және олардың тиімділігі

11.1.2.1 - Қазақстан Республикасының саяси-құқықтық актілері (Қазақстан Республикасының құқықтық саясат концепциясы, Қазақстан Республикасының адам құқығы саласындағы ұлттық іс-қимыл жоспары концепциясы және тағы басқалар) негізінде құқықтық мемлекеттің принциптерінің жүзеге асырылуын түсіндіру

11.1.2.2 - Қазақстан Республикасы азаматтық қоғамының негізгі функционалдық қажеттілігін түсіндіру;

11.1.2.3 - Қазақстан Республикасының азаматтық қоғам институттары қызметінің тиімділігін бағалау (Үкіметтік емес ұйымдар және тағы басқалар)

1

4

Қазақстан Республикасында адам құқығын қорғау

Қазақстан Республикасында адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуы.

11.1.3.1 - нақты мысал келтіре отырып, Қазақстан Республикасының адам және азаматтың құқығы мен бостандықтарын қорғау механизмін түсіндіру;

1

5

Қазақстан Республикасындағы ювеналды юстиция

11.1.3.2 - азаматтардың құқығын қорғайтын (адвокат, медиатор және тағы басқа) тұлғалардың функциялары мен құқықтық мәртебесін анықтау

11.1.3.3 - Қазақстан Республикасындағы кәмелетке толмағандардың құқығын қорғау механизмдерін нақты жағдаяттар мысалында түсіндіру

1

6

Мүмкіндігі шектеулі тұлғалар құқықтарының қорғалуы және жүзеге асырылуы.

11.1.3.4 - Қазақстан Республикасындағы мүмкіндігі шектеулі адамдардың құқығын жүзеге асыру және қорғау механизмдерін нақты жағдаяттар мысалында түсіндіру

1

7

Адам құқықтары және қоғамдағы жанжалдар.

11.1.3.4 - Қазақстан Республикасындағы мүмкіндігі шектеулі адамдардың құқығын жүзеге асыру және қорғау механизмдерін нақты жағдаяттар мысалында түсіндіру

1

8

Сот жүйесі

Құқықтық мемлекеттегі сот пен сот төрелігі.

БЖБ №1

11.1.4.1 - сот жүйесі элементтерін анықтау және оны графикалық түрде көрсету;

1

9

Судьяның құқықтық мәртебесі

және олардың қызметіне кепілдік беру

11.1.4.2 - судьялар мәртебесі және олардың қызметінің кепілдемесін ашып көрсету

1

2-тоқсан (7-сағат)

1

Жария құқық Қазақстан Республикасын

дағы азамат

тық және сайлау

Азаматтық түсінігі. Қос азаматтық. Азаматтықты алу мен тоқтату.

Азаматтық - ҚР конституция лық құқығының институты

11.2.1.1 - азаматтық ұғымын ашу;

11.2.1.2 - қазақстандық азаматтықты алу және азаматтықтан айырылудың негіздемелерін нақты мысалдар арқылы түсіндіру

1

2

Қазақстан Республикасындағы сайлау құқығы.

11.2.1.3 - Қазақстан Республикасы сайлаушыларының және сайлау процесінің басқа да субъектілерінің құқықтары мен міндеттерін анықтау

1

3

Әкімшілік құқық бұзушылық түрлері

Әкімшілік мәжбүрлеу. Әкімшілік құқықбұзушылық пен жауапкершілік

Қоғамдық тәртіпке және адамгершілікке қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылық түрлері

11.2.2.1 - Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық нормаларына сәйкес

адамдардың әрекетін саралау

1

4

Жер құқығы негіздері

«Жер құқығы» ұғымы, жүйесі, қағидаттары.

Жерді ұтымды пайдалану мен қорғауды құқықтық реттеу.

11.2.3.1 - жер құқығының құқықтық реттеу ұғымы мен нысанын түсіндіру;

11.2.3.2 - Қазақстан

Республикасының Жер кодексі негізінде жерге меншік құқығы, пайдалану құқығы, және басқа да құқық түрлерін ажырату

1

5

Қылмыстық құқық бұзушылық түрлері

Қылмыстық құқық бұзушылықтарды жіктеу. Қылмыстық құқық бұзушылық санатына қарай қылмыс түрлері.

Қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстық құқық бұзушылық

11.2.4.1 - Қазақстан Республикасының қылмыстық құқық нормаларына сәйкес адамдардың әрекетін саралау

1

6

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық үшін жауапкершілік

«Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық» түсінігі мен белгілері.

БЖБ №2

11.2.5.1 - сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықты басқа құқық бұзушылық түрлерінен (заңсыз сыйақы алу, алаяқтық) ажырату;

1

7

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық түрлері.

Сыбайлас жемқорлық үшін тәртіптік, әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік

11.2.5.1 - сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықты басқа құқық бұзушылық түрлерінен (заңсыз сыйақы алу, алаяқтық) ажырату;

11.2.5.2 - Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама нормаларына сәйкес адамдардың әрекетін саралау

1

3-тоқсан (10 сағат)

1

Жеке құқық Азаматтық құқықтағы келісімшарттар мен міндеттемелердің жекелеген түрлері

Азаматтық-құқықтық келісімшарт, азаматтық құқықтық шартты жасасу, өзгерту және бұзу және келісім-шарт түрлері

11.3.1.1 - келісімшарттың ерекше белгілерін айқындай отырып мазмұнын түсіндіру;

1

2

Зиян келтіру салдарынан туындаған міндеттемелер.Зиян келтіргені үшін тағайындалатын жауапкершілік түрлері.

Мұрагерлік құқықтың жалпы сипаттамасы. Мұрагерлік құқық

11.3.1.2 - келісімшарттың негізгі шарттарын нақты мысалдар арқылы түсіндіру

11.3.1.3 - мұрагерлік құқықтың құқықтық реттелу ұғымы мен нысанын түсіндіру;

11.3.1.4 - заң және өсиет бойынша мұрагерлікке ие болуды ажырату

1

3

Тұтынушылар құқығының жүзеге асырылуы

Қазақстан Республикасындағы тұтынушылар құқығын қорғау механизмдері

11.3.2.1 - қылмыстық, әкімшілік, азаматтық кодекстердің жеке нормаларын қолдана отырып, тұтынушылар құқығын қорғау механизмдерін түсіндіру;

1

4

Авторлық құқық негіздері

Авторлық және сабақтас құқықтың құқықтық реттелу түсінігі мен нысаны

11.3.3.1 - авторлық және сабақтас құқықтарды құқықтық реттеу ұғымы мен нысанын түсіндіру;

11.3.3.2 - авторлық құқық саласында нақты жағдайды шешудің құқықтық жолдарын ұсыну

1

5

Отбасы құқығы институттары

Отбасы. Отбасы түрлері. Некеге тұрудың шарттары мен тәртібі.

Ата-аналардың балалары және балалардың ата-аналар алдындағы құқықтары мен міндеттері.

Ерлі-зайыптылардың құқықтары мен міндеттемелері

11.3.4.1 - Отбасын отбасы құқығының институты ретінде айқындау;

11.3.4.2 - ерлі-зайыптылардың жеке және мүліктік құқықтары мен міндеттерінің мазмұнын нақты мысалдар арқылы түсіндіру

1

6

Ата-анасының қамқорлығысыз қалған және жетім балалардың құқығы мен мүддесін қорғау түрлері

11.3.4.3 - жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығысыз қалған балалардың құқығы мен мүддесін қорғау формаларын айқындау

1

7

Отбасы мүшелерінің алименттік міндеттемелері

11.3.4.4 - алименттік қатынастардың субъекті лерін және алименттік қатынастардың пайда болу негіздерін құқықтық жағдаяттар мысалында анықтау

1

8

Еңбек құқығының базалық нормалары

Еңбек қарым-қатынасы субъектілерінің құқықтары мен міндеттемелері

11.3.5.1 - еңбек құқығын қамтамасыз ету тәсілдерінің тиімділігін құқықтық жағдаяттар мысалында бағалау;

1

9

Кәмелетке толмағандардың еңбек құқықтарын жүзеге асыру.БЖБ №3

11.3.5.2 - кәмелетке толмағандардың еңбек құқығын жүзеге асыруын зерттеу

1

10

Еңбек даулары. Еңбек дауларының қарастырылу механизмі.

11.3.5.3 - жеке және ұжымдық еңбек дауларын қарастыру механизмдерін құқықтық жағдаяттар мысалында анықтау

1

4-тоқсан (8-сағат)

1

Іс жүргізу құқығы

ның негіздері

Қылмыстық іс жүргізу

құқығының институттары

Қылмыстық іс жүргізу құқығының түсінігі мен маңызы. Қылмыстық іс жүргізудегі дәлелдемелер

11.4.1.1 - қылмыстық қудалауды жүзеге асыру шарттарын түсіндіру

1

2

Кәмелетке толмағандардың қылмыстық құқық бұзушылығы бойынша іс жүргізу

Алқабилер соты ұғымы және оның қызметінің негіздері БЖБ №4

11.4.1.2 - кәмелетке толмағандардың қатысуымен болатын қылмыстық құқық бұзушылық істері бойынша іс жүргізу ерекшеліктерін айқындау

11.4.1.3 – Қазақстан Республикасы алқабилер соты қызметінің құқықтық негіздерін анықтау

1

3

Азаматтық іс жүргізу құқығының институттары

Ведомостволық бағыныштылық пен соттылықтың институттары.

Азаматтық іс жүргізудегі дәлелдер мен дәлелдемелер. Талап қою іс жүргізуінің негіздері

11.4.2.1 - талап қою шарттарын түсіндіру;

11.4.2.2 - талап қою арызын оның мазмұны мен формасына қойылатын шарттарға сәйкес құрастыру

1

4

Азаматтық іс жүргізу құқығындағы соттық талқылаудың негіздері

11.4.2.3 - Қазақстан Республикасыныңазаматтық іс жүргізу кодексіне сәйкес соттың істі қарау негіздері мен ерекшеліктері бойынша білімдерін шығармашылық түрде көрсету

1

5

Әкімшілік іс жүргізу құқығының институттары

Әкімшілік құқық бұзушылық бойынша істерді қарастыратын уәкілетті органдар

11.4.3.1 - әкімшілік құқық бұзушылық бойынша істерді қарастыратын уәкілеттті органдардың (лауазымды тұлғалардың) құзыретін құқықтық жағдаяттар мысалында ажырата білу

1

6

Әкімшілік іс жүргізу құқығындағы соттық талқылаудың негіздері

11.4.3.2 - әкімшілік құқық бұзушылық бойынша соттың істі қарау ерекшеліктері туралы білімдерін шығармашылық түрде көрсету

1

7

Халықаралық құқық

ҚР халықаралық құқық субъектісі

Қазақстан Республикасының халықаралық құқықтары мен міндеттері. ҚР халықаралық құқық субьектісі. БЖБ №5

11.5.1.1 - Қазақстан Республикасы таныған халықаралық құқықтың қайнар көздері негізінде Қазақстан Республикасының халықаралық құқығы мен міндеттемелерін түсіндіру;

1

8

Халықаралық актілер негізінде білім алу кезінде Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтарын қорғау, еңбек қатынастары саласында шетелдегі құқықтарын іске асыру

11.5.1.2 - Қазақстан Республикасы азаматтарының шетелде адам құқығы, еңбек қатынастары, білім беру салалалары бойынша құқықтарын жүзеге асыруын халықаралық актілер негізінде зерттеу.

1

Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін міндетті құжаттардың тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 6 сәуірде № 20317 болып тіркелді/6 қосымша/

Құқық негіздері 11 сынып, аптасына 1 сағат, жылына 34 сағат (қоғамдық-гуманитарлық бағыт)

Ауыспалы тақырыптар

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері/

Бөлімше

Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Оқу мақсаты

Cағат саны

Мерзімі

11«А»

Ескерту

11 «Ә»

1-тоқсан (9-сағат)

1

Мемлекет және құқық

Заң шығару, құқықтық мәдениет, мемлекет қоғамның саяси жүйесінде

Заң шығару жүйесі. Заңдылық және құқықтық тәртіп

11.1.1.1 - нормативтік құқықтық актілердің негізгі элементтерін анықтау;

11.1.1.2 - нормативтік құқықтық актілердің әзірленуі, қабылдануы мен күшіне ену процесін зерттеу;

11.1.1.3 - заңдылық және құқықтық тәртіп ұғымдарын нақты мысалдармен түсіндіру;

1

2

Құқықтық сана және құқықтық мәдениет.

Мемлекет қоғамның саяси жүйесінде

11.1.1.4 - заңдарды білу және оларды орындаудың әлеуметтік пайдалылығы мен қажеттілігін түсіндіру

11.1.1.5 - қазақстандық қоғамның саяси жүйесінің негізгі элементін анықтау

1

3

Қазақстан Республикасында құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғамның дамуы

Қазақстан Республикасы - құқықтық мемлекет.

Қазақстан Республикасында азаматтық қоғам институттары және олардың тиімділігі

11.1.2.1 - Қазақстан Республикасының саяси-құқықтық актілері (Қазақстан Республикасының құқықтық саясат концепциясы, Қазақстан Республикасының адам құқығы саласындағы ұлттық іс-қимыл жоспары концепциясы және тағы басқалар) негізінде құқықтық мемлекеттің принциптерінің жүзеге асырылуын түсіндіру

11.1.2.2 - Қазақстан Республикасы азаматтық қоғамының негізгі функционалдық қажеттілігін түсіндіру;

11.1.2.3 - Қазақстан Республикасының азаматтық қоғам институттары қызметінің тиімділігін бағалау (Үкіметтік емес ұйымдар және тағы басқалар)

1

4

Қазақстан Республикасында адам құқығын қорғау

Қазақстан Республикасында адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуы.

11.1.3.1 - нақты мысал келтіре отырып, Қазақстан Республикасының адам және азаматтың құқығы мен бостандықтарын қорғау механизмін түсіндіру;

1

5

Қазақстан Республикасындағы ювеналды юстиция

11.1.3.2 - азаматтардың құқығын қорғайтын (адвокат, медиатор және тағы басқа) тұлғалардың функциялары мен құқықтық мәртебесін анықтау

11.1.3.3 - Қазақстан Республикасындағы кәмелетке толмағандардың құқығын қорғау механизмдерін нақты жағдаяттар мысалында түсіндіру

1

6

Мүмкіндігі шектеулі тұлғалар құқықтарының қорғалуы және жүзеге асырылуы.

11.1.3.4 - Қазақстан Республикасындағы мүмкіндігі шектеулі адамдардың құқығын жүзеге асыру және қорғау механизмдерін нақты жағдаяттар мысалында түсіндіру

1

7

Адам құқықтары және қоғамдағы жанжалдар.

11.1.3.4 - Қазақстан Республикасындағы мүмкіндігі шектеулі адамдардың құқығын жүзеге асыру және қорғау механизмдерін нақты жағдаяттар мысалында түсіндіру

1

8

Сот жүйесі

Құқықтық мемлекеттегі сот пен сот төрелігі.

11.1.4.1 - сот жүйесі элементтерін анықтау және оны графикалық түрде көрсету;

1

9

Судьяның құқықтық мәртебесі

және олардың қызметіне кепілдік беру

11.1.4.2 - судьялар мәртебесі және олардың қызметінің кепілдемесін ашып көрсету

1

2-тоқсан (7-сағат)

1

Жария құқық Қазақстан Республикасын

дағы азамат

тық және сайлау

Азаматтық түсінігі. Қос азаматтық. Азаматтықты алу мен тоқтату.

Азаматтық - Қазақстан Республикасы конституция лық құқығының институты

11.2.1.1 - азаматтық ұғымын ашу;

11.2.1.2 - қазақстандық азаматтықты алу және азаматтықтан айырылудың негіздемелерін нақты мысалдар арқылы түсіндіру

1

2

Қазақстан Республикасындағы сайлау құқығы.

11.2.1.3 - Қазақстан Республикасы сайлаушыларының және сайлау процесінің басқа да субъектілерінің құқықтары мен міндеттерін анықтау

1

3

Әкімшілік құқық бұзушылық түрлері

Әкімшілік мәжбүрлеу. Әкімшілік құқықбұзушылық пен жауапкершілік

Қоғамдық тәртіпке және адамгершілікке қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылық түрлері

11.2.2.1 - Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық нормаларына сәйкес

адамдардың әрекетін саралау

1

4

Жер құқығы негіздері

«Жер құқығы» ұғымы, жүйесі, қағидаттары.

Жерді ұтымды пайдалану мен қорғауды құқықтық реттеу.

11.2.3.1 - жер құқығының құқықтық реттеу ұғымы мен нысанын түсіндіру;

11.2.3.2 - Қазақстан

Республикасының Жер кодексі негізінде жерге меншік құқығы, пайдалану құқығы, және басқа да құқық түрлерін ажырату

1

5

Қылмыстық құқық бұзушылық түрлері

Қылмыстық құқық бұзушылықтарды жіктеу. Қылмыстық құқық бұзушылық санатына қарай қылмыс түрлері.

Қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстық құқық бұзушылық

11.2.4.1 - Қазақстан Республикасының қылмыстық құқық нормаларына сәйкес адамдардың әрекетін саралау

1

6

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық үшін жауапкершілік

«Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық» түсінігі мен белгілері.

11.2.5.1 - сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықты басқа құқық бұзушылық түрлерінен (заңсыз сыйақы алу, алаяқтық) ажырату;

1

7

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық түрлері.

Сыбайлас жемқорлық үшін тәртіптік, әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік

11.2.5.1 - сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықты басқа құқық бұзушылық түрлерінен (заңсыз сыйақы алу, алаяқтық) ажырату;

11.2.5.2 - Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама нормаларына сәйкес адамдардың әрекетін саралау

1

3-тоқсан (10 сағат)

1

Жеке құқық Азаматтық құқықтағы келісімшарттар мен міндеттемелердің жекелеген түрлері

Азаматтық-құқықтық келісімшарт, азаматтық құқықтық шартты жасасу, өзгерту және бұзу және келісім-шарт түрлері

11.3.1.1 - келісімшарттың ерекше белгілерін айқындай отырып мазмұнын түсіндіру;

1

2

Зиян келтіру салдарынан туындаған міндеттемелер.Зиян келтіргені үшін тағайындалатын жауапкершілік түрлері.

Мұрагерлік құқықтың жалпы сипаттамасы. Мұрагерлік құқық

11.3.1.2 - келісімшарттың негізгі шарттарын нақты мысалдар арқылы түсіндіру

11.3.1.3 - мұрагерлік құқықтың құқықтық реттелу ұғымы мен нысанын түсіндіру;

11.3.1.4 - заң және өсиет бойынша мұрагерлікке ие болуды ажырату

1

3

Тұтынушылар құқығының жүзеге асырылуы

Қазақстан Республикасындағы тұтынушылар құқығын қорғау механизмдері

11.3.2.1 - қылмыстық, әкімшілік, азаматтық кодекстердің жеке нормаларын қолдана отырып, тұтынушылар құқығын қорғау механизмдерін түсіндіру;

11.3.2.2 - нақты мысалдар келтіре отырып сатушы (өндіруші, орындаушы) және басқа да жұмысты орындаушы (қызмет көрсету) тұлғалардың құқығы мен міндеттерін анықтау

1

4

Авторлық құқық негіздері

Авторлық және сабақтас құқықтың құқықтық реттелу түсінігі мен нысаны

11.3.3.1 - авторлық және сабақтас құқықтарды құқықтық реттеу ұғымы мен нысанын түсіндіру;

11.3.3.2 - авторлық құқық саласында нақты жағдайды шешудің құқықтық жолдарын ұсыну

1

5

Отбасы құқығы институттары

Отбасы. Отбасы түрлері. Некеге тұрудың шарттары мен тәртібі.

Ата-аналардың балалары және балалардың ата-аналар алдындағы құқықтары мен міндеттері.

Ерлі-зайыптылардың құқықтары мен міндеттемелері

11.3.4.1 - Отбасын отбасы құқығының институты ретінде айқындау;

11.3.4.2 - ерлі-зайыптылардың жеке және мүліктік құқықтары мен міндеттерінің мазмұнын нақты мысалдар арқылы түсіндіру

1

6

Ата-анасының қамқорлығысыз қалған және жетім балалардың құқығы мен мүддесін қорғау түрлері

11.3.4.3 - жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығысыз қалған балалардың құқығы мен мүддесін қорғау формаларын айқындау

1

7

Отбасы мүшелерінің алименттік міндеттемелері

11.3.4.4 - алименттік қатынастардың субъекті лерін және алименттік қатынастардың пайда болу негіздерін құқықтық жағдаяттар мысалында анықтау

1

8

Еңбек құқығының базалық нормалары

Еңбек қарым-қатынасы субъектілерінің құқықтары мен міндеттемелері

11.3.5.1 - еңбек құқығын қамтамасыз ету тәсілдерінің тиімділігін құқықтық жағдаяттар мысалында бағалау;

1

9

Кәмелетке толмағандардың еңбек құқықтарын жүзеге асыру.

11.3.5.2 - кәмелетке толмағандардың еңбек құқығын жүзеге асыруын зерттеу

1

10

Еңбек даулары. Еңбек дауларының қарастырылу механизмі.

11.3.5.3 - жеке және ұжымдық еңбек дауларын қарастыру механизмдерін құқықтық жағдаяттар мысалында анықтау

1

4-тоқсан (8-сағат)

1

Іс жүргізу құқығы

ның негіздері

Қылмыстық іс жүргізу

құқығының институттары

Қылмыстық іс жүргізу құқығының түсінігі мен маңызы. Қылмыстық іс жүргізудегі дәлелдемелер

11.4.1.1 - қылмыстық қудалауды жүзеге асыру шарттарын түсіндіру

1

2

Кәмелетке толмағандардың қылмыстық құқық бұзушылығы бойынша іс жүргізу

Алқабилер соты ұғымы және оның қызметінің негіздері

11.4.1.2 - кәмелетке толмағандардың қатысуымен болатын қылмыстық құқық бұзушылық істері бойынша іс жүргізу ерекшеліктерін айқындау

11.4.1.3 – Қазақстан Республикасы алқабилер соты қызметінің құқықтық негіздерін анықтау

1

3

Азаматтық іс жүргізу құқығының институттары

Ведомостволық бағыныштылық пен соттылықтың институттары.

Азаматтық іс жүргізудегі дәлелдер мен дәлелдемелер. Талап қою іс жүргізуінің негіздері БЖБ №4

11.4.2.1 - талап қою шарттарын түсіндіру;

11.4.2.2 - талап қою арызын оның мазмұны мен формасына қойылатын шарттарға сәйкес құрастыру

1

4

Азаматтық іс жүргізу құқығындағы соттық талқылаудың негіздері

11.4.2.3 - Қазақстан Республикасыныңазаматтық іс жүргізу кодексіне сәйкес соттың істі қарау негіздері мен ерекшеліктері бойынша білімдерін шығармашылық түрде көрсету

1

5

Әкімшілік іс жүргізу құқығының институттары

Әкімшілік құқық бұзушылық бойынша істерді қарастыратын уәкілетті органдар

11.4.3.1 - әкімшілік құқық бұзушылық бойынша істерді қарастыратын уәкілеттті органдардың (лауазымды тұлғалардың) құзыретін құқықтық жағдаяттар мысалында ажырата білу

1

6

Әкімшілік іс жүргізу құқығындағы соттық талқылаудың негіздері

11.4.3.2 - әкімшілік құқық бұзушылық бойынша соттың істі қарау ерекшеліктері туралы білімдерін шығармашылық түрде көрсету

1

7

Халықаралық құқық

Қазақстан Республикасы халықаралық құқық субъектісі

Қазақстан Республикасының халықаралық құқықтары мен міндеттері. ҚР халықаралық құқық субьектісі.

БЖБ №5

11.5.1.1 - Қазақстан Республикасы таныған халықаралық құқықтың қайнар көздері негізінде Қазақстан Республикасының халықаралық құқығы мен міндеттемелерін түсіндіру;

1

8

Халықаралық актілер негізінде білім алу кезінде Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтарын қорғау, еңбек қатынастары саласында шетелдегі құқықтарын іске асыру

11.5.1.2 - Қазақстан Республикасы азаматтарының шетелде адам құқығы, еңбек қатынастары, білім беру салалалары бойынша құқықтарын жүзеге асыруын халықаралық актілер негізінде зерттеу.

1Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:
Facebook | VK | WhatsApp | Telegram | Twitter

Қарап көріңіз 👇Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру

Соңғы жаңалықтар:
» Жоғары оқу орындарына құжат қабылдау қашан басталады?
» Қазақстандағы білім беру деңгейі 10 жыл ішінде қалай өзгерді?
» 85 жастағы қызылордалық ақсақал 2 млн түп ағаш еккен
Пікір жазу