👈 қаріп өлшемі 👉

ГЕОГРАФИЯ 11 сынып ҚГБ


«География» пәнінен

жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар

11 сынып

(қоғамдық-гуманитарлық бағыт)

Нұр-Сұлтан, 2020

 Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 10-сынып білім алушыларына «География» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар «География» пәні бойынша жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану- математикалық бағыттағы 10-11-сыныптарына арналған жаңартылған мазмұндағы оқу бағдарламасы негізінде дайындалған.

Бөлім бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге оқушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.

Әдістемелік ұсыныстарда бөлім бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта оқушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген.

 Әдістемелік ұсыныстар жалпы орта сынып мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.

МАЗМҰНДАМА

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ4

«1.1 Жалпы географиялық әдістер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау4

2.1. «Картография және геоинформатика» бөлімі бойынша жиынтық бағалау7

3. «Табиғатты пайдалану және геоэкология» бөлімі бойынша жиынтық бағалау10

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ13

3.2. «Табиғатты пайдалану және геоэкология» бөлімі бойынша жиынтық бағалау13

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ16

4.«Геоэкономика» бөлімі бойынша жиынтық бағалау16

5. «Геосаясат» бөлімі бойынша жиынтық бағалау19

4 -ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ22

6. «Елтану» бөлімі бойынша жиынтық бағалау22

7. Адамзаттың ғаламдық проблемалары» бөлімі бойынша жиынтық бағалау26

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ

«1.1 Жалпы географиялық әдістер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып:

Өзекті географиялық зерттеулер әдістері

Оқу мақсаты

11.1.1.1

11.1.1.3

зерттеу тақырыбына сәйкес географиялық сараптама әдістерін қолдану

зерттеу тақырыбына сәйкес модельдеу әдістерін қолдану

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Тақырыпқа сәйкес географиялық сараптама әдісін қолданады
 • Модельдеу әдісін қолданады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылар

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

1. 1993-2017 ж.ж валюта бағамының өзгерісін қараңыз.

1993-2017 ж.ж валюта бағамының өзгерісі

1993

5,25 тг

/$1

1994

35,64 тг

/$1

1995

60,75 тг

/$1

1996

67,30 тг

/$1

1997

75,44 тг

/$1

1998

78,30 тг

/$1

1999

119,52 тг

/$1

2000

142,13 тг

/$1

2001

146,74 тг

/$1

2002

153,28 тг

/$1

2003

149,58 тг

/$1

2004

136,04 тг

/$1

2005

132,88 тг

/$1

2006

126,09 тг

/$1

2007

122,55 тг

/$1

2008

120,30 тг

/$1

2009

147,50 тг

/$1

2010

147,35 тг

/$1

2011

146,62 тг

/$1

2012

149,11 тг

/$1

2013

152,13 тг

/$1

2014

179,19 тг

/$1

2015

221,73 тг

/$1

2016

342,16 тг

/$1

2017

326,00 тг

/$1

* еркін айырбас бағамы

 • 1993 жылмен 2017 жылдың валюта бағамының өзгерісін есептеңіз.
 • девальвация болған екі кезеңді анықтаңыз.
 • 2015 жылы еркін айырбас бағамына өтуінің екі себебін ұсыныңыз.

2.Мәтінді оқыңыз.

Жер қабатының құрылымы.

Жер негізгі 3 геосферадан тұрады: жер қыртысы, мантия, ядро. Жердің ішкі өзегін ядро деп атайды. Жердің ядросын радиусы 3486 км-дей құрайды. Ол сыртқы және ішкі ядроға (субядроға) бөлінеді. Бұл екеуінің арасында сыртқы ядро құрамына кіретін аралық белдем бар.

Жердің келесі қабаты — мантия (гр. mantion—жамылғы). Мантия жоғарғы (900 км-ге дейін) және төменгі (900—2900 км) мантияға бөлінеді. Жоғарғы мантияның 250—300 км тереңдігінде қаттылығы мен беріктігі төмендеу, тұтқыр қабат орналасқан, оны астеносфера деп атайды.

Жердің ең беткі жұқа қатты қабығы — жер қыртысы. Жер қыртысы деп - литосфераның жоғарғы қабаты, жер бетіндегі барлық сулар - гидросфера, жерден 20 шақырым биіктікке дейінгі атмосфераның төменгі қабатын және бүкіл тірі ағзалардың өмір сүру аймағын айтамыз.

Мәтіндегі сандық ақпаратты қолдана отырып, жердің ішкі құрлысының моделін сызыңыз.

Бағалау критерийі

Тапсырма №

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Тақырыпқа сәйкес географиялық сараптама әдісін қолданады

1

1993 жылмен 2017 жылдың валюта бағамының өзгерісін есептейді.

девальвация болған 1 кезеңді анықтайды

девальвация болған 2 кезеңді анықтайды

2015 жылы еркін айырбас бағамына өтуінің 1 себебін ұсынады

2015 жылы еркін айырбас бағамына өтуінің бірінші себебін ұсынады

2015 жылы еркін айырбас бағамына өтуінің екінші себебін ұсынады

1

1

1

1

1

1

Модельдеу әдісін қолданады

2

жердің ішкі құрлысының моделін сызады

мәтіндегі сандық ақпаратты қолданады

1

1

Жалпы балл

8

«1.1 Жалпы географиялық әдістер» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Оқушының аты-жөні __________________________________________

Бағалау критерийі

Төмен

Орта

Жоғары

Тақырыпқа сәйкес географиялық сараптама әдісін қолданады

Тақырыпқа сәйкес географиялық сараптама әдісін қолданауды қиналады

1993 жылмен 2017 жылдың валюта бағамының өзгерісін есептеуде / девальвация болған 1 кезеңді / 2 кезеңді анықтауда / 2015 жылы еркін айырбас бағамына өтуінің 1 себебін / 2 себебін ұсынуда қателіктер жібереді

Тақырыпқа сәйкес географиялық сараптама әдісін қолданады

Модельдеу әдісін қолданады

Модельдеу әдісін қолдануда қиналады

Мәтіндегі сандық ақпаратты қолдана отырып, жердің ішкі құрлысының моделін сызуда қателіктер жібереді

Модельдеу әдісін қолданады

2.1. «Картография және геоинформатика» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып: Заманауи картографиялық әдістер мен геоинформатика негіздері

Оқу мақсаты

11.2.1.1

11.2.2.1

Тақырыпқа сәйкес электронды картографиялық ресурстардың мүмкіндіктерін пайдалану (сандық карталарды оқу, олардың қолданысымен географиялық объектілер мен аумақтардың орналасуын, сандық және сапалық көрсеткіштерін анықтау, сипаттау және талдау)

Геоақпараттық әдістер мен ГАЖ технологияларының ерекшеліктерін, басқа ғылымдар мен өндіріс салаларымен байланыстарын түсіндіру

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • тақырыпқа сәйкес электронды картографиялық ресурстардың (сандық карталардың) мүмкіндіктерін қолданады
 • геоақпараттық әдістер мен гаж технологияларының ерекшеліктерін, басқа ғылымдар мен өндіріс салаларымен байланыстарын түсіндіреді

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Уақыты

20 минут

Тапсырма

1.

 • «Google» сандық картасына сізге қажетті нысанды енгізу жолын сипаттаңыз.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • «Google» сандық картасын пайдаланып, өз аймақтарыңыздағы театр, кітапхана, мәдени орталық атауы мен тұрғылықты жерін жазыңыз: 1._____________________________________________________________________________

 2._____________________________________________________________________________

 3._____________________________________________________________________________

2.

Геоақпараттық әдістер мен ГАЖ технологияларының ерекшеліктерін, басқа ғылымдар мен өндіріс салаларымен байланыстарын түсіндіріңіз

 • кадастрлық жұмыс саласымен байланысын түсіндіріңіз.

 ______________________________________________________________________________

 

 • автокөлік жолдарымен байланысын түсіндіріңіз.

 ______________________________________________________________________________

 

 • Газ және мұнай құбыр жолдарымен байланысын түсіндіріңіз.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Бағалау критерийі

Тапсырма №

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Тақырыпқа сәйкес электронды картографиялық ресурстардың (сандық карталардың) мүмкіндіктерін қолданады

1

Сандық картаға қажетті нысанды енгізу жолын сипаттайды

өз аймақтарындағы театр атауы мен тұрғылықты жерін анықтайды

өз аймақтарындағы кітапхана атауы мен тұрғылықты жерін анықтайды

өз аймақтарындағы мәдени орталық атауы мен тұрғылықты жерін анықтайды

1

1

1

1

Геоақпараттық әдістер мен ГАЖ технологияларының ерекшеліктерін, басқа ғылымдар мен өндіріс салаларымен байланыстарын түсіндіреді

2

кадастрлық жұмыс саласымен байланысын түсіндіреді

автокөлік жолдарымен байланысын түсіндіреді

газ құбыр жолдарымен байланысын түсіндіреді

мұнай құбыр жолдарымен байланысын түсіндіреді

1

1

1

1

Жалпы балл

8

2.1. «Картография және геоинформатика» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Оқушының аты-жөні __________________________________________

Бағалау критерийі

Төмен

Орта

Жоғары

Тақырыпқа сәйкес электронды картографиялық ресурстардың (сандық карталардың) мүмкіндіктерін қолданады

Тақырыпқа сәйкес электронды картографиялық ресурстардың мүмкіндіктерін қолдануды қиналады

Сандық картаға қажетті нысанды енгізу жолында/өз аймақтарындағы театр/ мәдени орталық/ кітапхана атауы мен тұрғылықты жерін анықтауда қателіктер жібереді.

Тақырыпқа сәйкес электронды картографиялық ресурстардың мүмкіндіктерін қолданады

Геоақпараттық әдістер мен ГАЖ технологияларының ерекшеліктерін, басқа ғылымдар мен өндіріс салаларымен байланыстарын түсіндіреді

Геоақпараттық әдістер мен ГАЖ технологияларының ерекшеліктерін, басқа ғылымдар мен өндіріс салаларымен байланыстарын анықтауда қиналады.

Геоақпараттық әдістер мен ГАЖ технологияларының ерекшеліктерін, басқа ғылымдар мен өндіріс салаларымен байланыстарын түсіндіреді қателіктер жібереді.

Геоақпараттық әдістер мен ГАЖ технологияларының ерекшеліктерін, басқа ғылымдар мен өндіріс салаларымен байланыстарын түсіндіреді

3. «Табиғатты пайдалану және геоэкология» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып: Табиғатты пайдалану шаралары

Оқу мақсаты

11.3.1.1

11.3.1.3

Шаруашылық және тұтыну салалары бойынша табиғатты пайдалануды реттеу механизмін талдау

Табиғатты қорғау шараларының тиімділігіне баға беру(жергілікті / аймақтық компонентті қосымша қамту негізінде)

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • шаруашылық және тұтыну салалары бойынша табиғатты пайдалануды реттеу механизмін талдайды
 • табиғатты қорғау шараларының тиімділігіне баға береді

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Тапсырманы орындаңыз.

 • сурет бойынша су шығыны бар екі шаруашылық түрлерін анықтаңыз.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • тұрғын-үй комуналдық шаруашылық саласы үшін суды тиімді тұтынудың екі әдісін ұсыныңыз.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Тапсырманы орындыңыз.

 Биоалуантүрліліктің жинақталған жері-ол орман массивтері. Қазақстанның орман алқаптарында бірнеше проблемалар бар. Мысалы, өрт ошағында жыл сайын 1 мың гектар орман-дала экожүйелері жойылуда. Бұл қайғылы сипат Шығыс Қазақстан және Қостанай облыстары, яғни республика аумағының тек төрт пайызынан аспайтын бөлігін ғана жабатын негізгі орман алқаптары орналасқан аймақтар болып табылады. Өрттен басқа орман алқаптары заңсыз кесуден зардап шегеді.

 • Қазақстанда орман алқаптарын қорғаудың екі жолын ұсыныңыз

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Өзіңіз атаған орман алқаптарын қорғау жұмысының біріне баға беріңіз

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Бағалау критерийі

Тапсырма №

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Шаруашылық және тұтыну салалары бойынша табиғатты пайдалануды реттеу механизмін талдайды

1

су шығыны бар бірінші шаруашылық түрлін анықтайды

су шығыны бар екінші шаруашылық түрін анықтайды

суды тиімді тұтынудың бірінші әдісін ұсынады.

суды тиімді тұтынудың екінші әдісін ұсынады.

1

1

1

1

Табиғатты қорғау шараларының тиімділігіне баға береді

2

орман алқаптарын қорғаудың 1-жолын ұсынады

орман алқаптарын қорғаудың 2- жолын ұсынады

орман алқаптарын қорғау жұмысының біріне баға береді

1

1

1

Жалпы балл

7

3. « Табиғатты пайдалану және геоэкология» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Оқушының аты-жөні __________________________________________

Бағалау критерийі

Төмен

Орта

Жоғары

Шаруашылық және тұтыну салалары бойынша табиғатты пайдалануды реттеу механизмін талдайды

Шаруашылық және тұтыну салалары бойынша табиғатты пайдалануды реттеу механизмін талдауда қиналады

Шаруашылық және тұтыну салалары бойынша табиғатты пайдалануды реттеу механизмін талдауда/ бірінші шаруашылық түрлін / екінші шаруашылық түрін анықтауда /тұрғын-үй комуналдық шаруашылық саласы үшін суды тиімді тұтынудың бірінші әдісін / екінші әдісін ұсынуда қателіктер жібереді.

Шаруашылық және тұтыну салалары бойынша табиғатты пайдалануды реттеу механизмін талдайды

Табиғатты қорғау шараларының тиімділігіне баға береді

Табиғатты қорғау шараларының тиімділігіне баға беруде қиналады

Табиғатты қорғау шараларының тиімділігіне баға беруде Қазақстанда орман алқаптарын қорғаудың 1-жолын ұсынуда/ екінші жолын ұсынуда/орман алқаптарын қорғау жұмысына баға беруде қателіктер жібереді.

Табиғатты қорғау шараларының тиімділігіне баға береді

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ

3.2. «Табиғатты пайдалану және геоэкология» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

11.3.2.1

11.3.2.3

11.3.2.6

Қоршаған ортаның антропогендік өзгерістерін жіктеу

Ластанған қоршаған ортаның адам өміріне тигізетін әсеріне баға беру

Қоршаған орта сапасын арттыру жөнінде ұсыныстар әзірлеу (жергілікті / аймақтық компоненттің негізінде)

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • қоршаған ортаның антропогендік өзгерістерін топтастырады.
 • ластанған қоршаған ортаның адам өміріне тигізетін әсеріне баға береді.
 • қоршаған орта сапасын арттыру жөнінде ұсыныстар әзірлейді.

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Қоршаған ортаның антропогендік өзгерістерін сипаттаңыз.
 • Берілген суреттерге ластанудың түрін анықтаңыз .

1 сурет 2 сурет

________________________________ ________________________________

 • Берілген суреттерге ластанудың түрін мысалдар келтіре отырып, сипаттаңыз.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Ластанған қоршаған ортаның адам өміріне әсерін анықтаңыз және баға беріңіз.

Денсаулыққа

Шаруашылыққа

3. Өндіріс қалдықтары үйілген аймақтың сапасын арттыру мақсатында екі ұсыныс жазып, түсіндіріңіз. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Бағалау критерийі

Тапсырма №

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Қоршаған ортаның антропогендік өзгерістерін сипаттайды.

1

1-суреттегі ластану түрін анықтайды

2-суреттегі ластану түрін анықтайды

берілген суреттердегі ластанудың түріне мысалдар келтіреді

берілген суреттердегі ластанудың түрін сипаттайды

1

1

1

1

Ластанған қоршаған ортаның адам өміріне тигізетін әсеріне баға береді.

2

ластанған қоршаған ортаның адам денсаулығына әсерін анықтайды

ластанған қоршаған ортаның шаруашылыққа тигізген әсерін анықтайды

1

1

Қоршаған орта сапасын арттыру жөнінде ұсыныстар әзірлейді.

3

өндіріс қалдықтары үйілген аймақтың сапасын арттыру мақсатында 1- ұсыныс жазады

өз ұсынысын түсіндіреді

өндіріс қалдықтары үйілген аймақтың сапасын арттыру мақсатында 2- ұсыныс жазады

өз ұсынысын түсіндіреді

1

1

1

1

Жалпы балл

10

3.2 « Табиғатты пайдалану және геоэкология» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Оқушының аты-жөні __________________________________________

Бағалау критерийі

Төмен

Орта

Жоғары

Қоршаған ортаның антропогендік өзгерістерін сипаттайды.

Қоршаған ортаның антропогендік өзгерістерін сипаттауда қиналады

1-суреттегі ластану түрін / 2-суреттегі ластану түрін анықтайды / берілген суреттердегі ластанудың түріне мысалдар келтіреді/ берілген суреттердегі ластанудың түрін сипаттауда қателіктер жібереді

Қоршаған ортаның антропогендік өзгерістерін сипаттайды.

Ластанған қоршаған ортаның адам өміріне тигізетін әсеріне баға береді.

Ластанған қоршаған ортаның адам өміріне тигізетін әсеріне баға беруде қиналады

ластанған қоршаған ортаның адам өміріне әсерін анықтайды/ ластанған қоршаған ортаның адам өміріне тигізген әсеріне баға беруде қателіктер жібереді

Ластанған қоршаған ортаның адам өміріне тигізетін әсеріне баға береді.

Қоршаған орта сапасын арттыру жөнінде ұсыныстар әзірлейді.

Қоршаған орта сапасын арттыру жөнінде ұсыныстар әзірлеуде қиналады

өндіріс қалдықтары үйілген аймақтың сапасын арттыру мақсатында 1- ұсыныс жазып, түсіндіреді/ 2- ұсыныс жазып, түсіндіруде қателіктер жібереді

Қоршаған орта сапасын арттыру жөнінде ұсыныстар әзірлейді.

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ

4.«Геоэкономика» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып: 4.1 Геоэкономика негіздері

Оқу мақсаты

11.4.1.1

11.4.1.3

11.4.1.4

Қазақстан аймақтары шаруашылығының салалық және аумақтық құрылымы мен экономикалық даму көрсеткіштері бойынша салыстырып талдау

Қазақстан аймақтарының экономикалық даму әлеуетін анықтау

Қазақстан аймақтарының экономикалық даму кедергілерін жою жөнінде ұсыныстар әзірлеу

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Қазақстан аймақтарын шаруашылығының салалық және аумақтық құрылымы бойынша салыстырады.
 • Қазақстан аймақтарының экономикалық даму әлеуетін анықтайды
 • Қазақстан аймақтарының экономикалық даму кедергілерін жою жөнінде ұсыныстар келтіреді

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Қазақстанның экономикалық аудандарын көрсеткіштері бойынша салыстырып, талдаңыз

Батыс Қазақстан

Шығыс Қазақстан

шаруашылығы

мамандануы

экономикалық даму көрсеткіштері

2.Қазақстан аймақтарының экономикалық даму әлеуетін анықтаңыз

 • Экономикалық даму әлеуеті төмен аймақ:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Экономикалық әлеуеті жоғары аймақ:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Қазақстан аймақтарының экономикалық даму кедергілерін жоюдың екі жолын ұсыныңыз.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Бағалау критерийі

Тапсырма №

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Қазақстан аймақтарын шаруашылығының салалық және аумақтық құрылымы бойынша салыстырады

1

аймақтың шаруашылық саласынсалыстырады.

аймақтың маманданған саласын салыстырады

аймақтың экономикалық даму көрсеткіштерін салыстырады

1

1

1

Қазақстан аймақтарының экономикалық даму әлеуетін анықтайды

2

экономикалық даму әлеуеті төмен аймақты анықтайды

экономикалық әлеуеті жоғары аймақты анықтайды

1

1

Қазақстан аймақтарының экономикалық даму кедергілерін жою жөнінде ұсыныстар келтіреді

3

Қазақстан аймақтарының экономикалық даму кедергілерін жоюдың 1- жолын ұсынады

Қазақстан аймақтарының экономикалық даму кедергілерін жоюдың 2- жолын ұсынады

1

1

Жалпы балл

7

« Геоэкономика» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Оқушының аты-жөні __________________________________________

Бағалау критерийі

Төмен

Орта

Жоғары

Қазақстан аймақтарын шаруашылығының салалық және аумақтық құрылымы бойынша салыстырады

Қазақстан аймақтары шаруашылығының салалық және аумақтық құрылымы мен экономикалық даму көрсеткіштері бойынша салыстыруды қиналады.

Қазақстан аймақтарының шаруашылығы / маманданған саласы/ экономикалық даму көрсеткіштерін саласын салыстыруда қателіктер жібереді.

Қазақстан аймақтары шаруашылығының салалық және аумақтық құрылымы мен экономикалық даму көрсеткіштері бойынша салыстырады

Қазақстан аймақтарының экономикалық даму әлеуетін анықтайды

Қазақстан аймақтарының экономикалық даму әлеуетін анықтауда қиналады.

Қазақстан аймақтарының экономикалық даму әлеуеті төмен / жоғары аймақты анықтауда қателіктер жібереді

Қазақстан аймақтарының экономикалық даму әлеуетін анықтайды

Қазақстан аймақтарының экономикалық даму кедергілерін жою жөнінде ұсыныстар келтіреді

Қазақстан аймақтарының экономикалық даму кедергілерін жою жөнінде ұсыныстар келтіруде қиналады.

Қазақстан аймақтарының экономикалық даму кедергілерін жоюдың 1- жолын/ 2- жолын ұсынуда қателіктер жібереді.

Қазақстан аймақтарының экономикалық даму кедергілерін жою жөнінде ұсыныстар келтіреді

5. «Геосаясат» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

11.5.1.3

11.5.1.4

Қазақстан Республикасының геосаяси қауіпсіздігіне әсер ететін факторларды анықтау

Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігін күшейту жөнінде ұсыныстарды әзірлеу

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Қазақстан Республикасының геосаяси қауіпсіздігіне әсер ететін факторларды сипаттайды
 • Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігін күшейту жөнінде ұсыныстарды келтіреді

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

1. Геосаяси қауіпсіздік - бұл халықаралық қарым-қатынастағы елдің ұлттық мүдделерін қорғау. Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігіне ықпалын тигізетін негізгі факторлар:

1) әскери

2) саяси

3) экономикалық

4) технологиялық

5) экологиялық

6) әлеуметтік

7) ақпараттық қауіпсіздік

8) этникалық қауіпсіздік қатерлері

а) Қазақстан Республикасының геосаяси қауіпсіздігіне әсер ететін факторлардан кез-келген төртеуіне сипаттама беріңіз.

Факторлар

Сипаттамасы

1

2

3

4

2. Ақпараттық қауіпсіздік факторы негізінде Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігін күшейтуге 3 ұсыныс айтыңыз

[3]

Бағалау критерийі

Тапсырма №

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Қазақстан Республикасының геосаяси қауіпсіздігіне әсер ететін факторларды сипаттайды

1

таңдау бойынша Қазақстан Республикасының геосаяси қауіпсіздігіне әсер ететін 1- факторды сипаттайды

таңдау бойынша Қазақстан Республикасының геосаяси қауіпсіздігіне әсер ететін 2- факторды сипаттайды

таңдау бойынша Қазақстан Республикасының геосаяси қауіпсіздігіне әсер ететін 3- факторды сипаттайды

таңдау бойынша Қазақстан Республикасының геосаяси қауіпсіздігіне әсер ететін 4- факторды сипаттайды

1

1

1

1

Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігін күшейту жөнінде ұсыныстарды келтіреді

2

Ақпараттық қауіпсіздік факторы негізінде Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігін күшейту жөнінде бірінші ұсынысты жазады

Ақпараттық қауіпсіздік факторы негізінде Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігін күшейту жөнінде екінші ұсынысты жазады

Ақпараттық қауіпсіздік факторы негізінде Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігін күшейту жөнінде үшінші ұсынысты жазады

1

1

1

Жалпы балл

7

5. «Геосаясат» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Оқушының аты-жөні __________________________________________

Бағалау критерийі

Төмен

Орта

Жоғары

Қазақстан Республикасының геосаяси қауіпсіздігіне әсер ететін факторларды сипаттайды

Қазақстан Республикасының геосаяси қауіпсіздігіне әсер ететін факторларды сипаттауда қиналады

Таңдау бойынша Қазақстан Республикасының геосаяси қауіпсіздігіне әсер ететін бірінші/екінші/үшінші/төртінші факторды сипаттауда қателіктер жібереді

Қазақстан Республикасының геосаяси қауіпсіздігіне әсер ететін факторларды сипаттайды

Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігін күшейту жөнінде ұсыныстарды келтіреді

Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігін күшейту жөнінде ұсыныстар келтіруде қиналады

Ақпараттық қауіпсіздік факторы негізінде Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігін күшейту жөнінде 1- ұсыныс/ 2- ұсыныс/ 3-ұсыныс жазада қателіктер жбереді

Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігін күшейту жөнінде ұсыныстарды келтіреді

4 -ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ

6. «Елтану» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып: 6.1 Дүниежүзі аймақтары мен елдері

Оқу мақсаты

11.6.1.1

11.6.2.1

11.6.2.2

Қазақстан Республикасының физикалық-географиялық, тарихи-географиялық, саяси-географиялық және геосаяси аймақтарында орналасуын анықтау

жиынтық көрсеткіштер бойынша есептелінетін индекстер мен рейтингтердегі Қазақстан орнының динамикасын зерттеу (таңдау бойынша бір рейтингтің мысалында)

Қазақстанның жиынтық көрсеткіштер бойынша есептелінетін рейтингтерде орналасқан орына әсер ететін географиялық, әлеуметтік, экономикалық және саяси факторларды анықтау (таңдау бойынша бір рейтингтің мысалында)

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Қазақстан Республикасының тарихи-географиялық және геосаяси аймақтарында орналасуын анықтайды
 • Жиынтық көрсеткіштер бойынша Қазақстан орнының динамикасын зерттейді
 • Қазақстанның АДИ көрсеткіші бойынша есептелінетін рейтингтерде орналасқан орнына әсер ететін әлеуметтік, экономикалық және саяси факторларды анықтайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Қазақстан Республикасының физикалық-географиялық, тарихи-географиялық, саяси-географиялық және геосаяси аймақтарында орналасуы бойынша кестенің бос орнын толтырыңыз

1

физикалық-географиялық

Батыс Сібір таулы қыраты, Шығыс Еуропа жазығы, Тұран жазығы, Оңтүстік Шығыс таулары

2

тарихи-географиялық

3

саяси-географиялық

Екі үлкен алып мемлекет Ресей және Қытаймен және Азия елдерімен шекаралас болуы

4

геосаяси

 • 1993 және 2017 жылдардағы Қазақстандағы ЖІӨ рейтингісінің көрсеткішін зерттеңіз.

Жыл

ЖІӨ (АҚШ доллар)

ЖІӨ өсу қарқыны %

Мұнай бағасы (АҚШ доллар)

1993

23,41

-9,2

17,1

2017

159,4

18,6

54,25

 • 1993 және 2017 жылдардағы ЖІӨ өсу қарқынын салыстырыңыз.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • 1993 жылы ЖІӨ төмен болу 2 себебін талдаңыз

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • ЖІӨ өсу қарқынына мұнай бағасының әсерін талдаңыз.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Тапсырманы орындаңыз.

Адами даму индексі (АДИ) үш басты қағидалардан тұрады:

1.Өмір Ұзақтығы - Халық денсаулығы мен ұзақтығын өлшейді;

2.Білім деңгейі мен білім бері жүйесі;

3.Өмір сүру стандарты адам басына шаққандағы жалпы ішкі өніммен өлшенеді.

2016 жылғы АДИ рейтингісінде Қазақстан 2015 жылы сияқты 56-шы орынға ие болып, адам әлеуетінің даму деңгейі жоғары елдер санатында орын тапты.

 • Қазақстан халқының АДИ көрсеткішіне әсер ететін факторларды анықтаңыз

әлеуметтік фактор

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

экономикалық фактор

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

саяси фактор

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Бағалау критерийі

Тапсырма №

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Қазақстан Республикасының тарихи-географиялық және геосаяси аймақтарында орналасуын анықтайды

1

Қазақстан Республикасының орналасқан тарихи-географиялық аймақты анықтайды

Қазақстан Республикасының орналасқан геосаяси аймақты анықтайды

1

1

Жиынтық көрсеткіштер бойынша Қазақстан орнының динамикасын зерттейді

2

1993 және 2017 жылдардағы ЖІӨ өсу қарқынын салыстырады

1993 жылы ЖІӨ төмен болу1 себебін талдайды

1993 жылы ЖІӨ төмен болу 2 себебін талдайды

ЖІӨ өсу қарқынына мұнай бағасының әсерін талдайды

1

1

1

1

Қазақстанның АДИ көрсеткіші бойынша есептелінетін рейтингтерде орналасқан орнына әсер ететін әлеуметтік, экономикалық және саяси факторларды анықтайды

3

Қазақстан халқының АДИ көрсеткішіне әсер ететін әлеуметтік факторды анықтайды.

саяси фактор

Қазақстан халқының АДИ көрсеткішіне әсер ететін экономикалық факторды анықтайды.

Қазақстан халқының АДИ көрсеткішіне әсер ететін саяси факторды анықтайды.

1

1

1

Жалпы балл

9

«Елтану» бөлімі бойынша жиынтық бағалау нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Оқушының аты-жөні __________________________________________

Бағалау критерийі

Төмен

Орта

Жоғары

Қазақстан Республикасының тарихи-географиялық және геосаяси аймақтарында орналасуын анықтайды

Қазақстан Республикасының тарихи-географиялық және геосаяси аймақтарында орналасуын анықтауда қиналады

Қазақстан Республикасының орналасқан тарихи-географиялық аймақты анықтауда/ геосаяси аймақты анықтауда қателіктер жібереді

Қазақстан Республикасының тарихи-географиялық және геосаяси аймақтарында орналасуын анықтайды

Жиынтық көрсеткіштер бойынша есептелінетін индекстер мен рейтингтердегі Қазақстан орнының динамикасын зерттейді

Жиынтық көрсеткіштер бойынша есептелінетін индекстер мен рейтингтердегі Қазақстан орнының динамикасын зерттеуде қиналады

1993 және 2017 жылдардағы ЖІӨ өсу қарқынын салыстыруда/ 1993 жылы ЖІӨ төмен болу1 себебін/ 2 себебін талдауда/ ЖІӨ өсу қарқынына мұнай бағасының әсерін талдауда қателіктер жібереді.

Жиынтық көрсеткіштер бойынша есептелінетін индекстер мен рейтингтердегі Қазақстан орнының динамикасын зерттейді

Қазақстанның АДИ көрсеткіші бойынша есептелінетін рейтингтерде орналасқан орнына әсер ететін әлеуметтік, экономикалық және саяси факторларды анықтайды

Қазақстанның АДИ көрсеткіші бойынша есептелінетін рейтингтерде орналасқан орнына әсер ететін әлеуметтік, экономикалық және саяси факторларды анықтауда қиналады

Қазақстан халқының АДИ көрсеткішіне әсер ететін әлеуметтік факторды/ саяси факторды/ экономикалық факторды анықтауда қателіктер жібереді.

Қазақстанның АДИ көрсеткіші бойынша есептелінетін рейтингтерде орналасқан орнына әсер ететін әлеуметтік, экономикалық және саяси факторларды анықтайды

7. Адамзаттың ғаламдық проблемалары» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып: 7.1 Ғаламдық проблемаларды шешу

Оқу мақсаты

11.7.1.1

11.7.1.2

ғаламдық проблемаларды шешу жөнінде әлемдік тәжірибені зерттеу

Қазақстанның аумағында көрініс тапқан ғаламдық проблемаларды анықтау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Ғаламдық проблемаларды шешу жөнінде әлемдік тәжірибені зерттейді.
 • Қазақстанның аумағында көрініс тапқан ғаламдық проблемаларды анықтайды.

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Ғаламдық проблемаларды шешу жөнінде әлемдік тәжірибені зерттеңіз.

«2017 жылы БҰҰ Африка елдерінде 2,1 млрд АҚШ доллары көлемінде қаражат бөлді».

 • Бөлінген қаражат Африка елдеріндегі қандай басты ғаламдық мәселелерді шешуге жұмсалатындығын анықтаңыз.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Ғаламдық мәселерді шешуде жұмыс жасайтын әлемдік екі қаржылық ұйымдарды анықтаңыз.

____________________________________________________________________________________

 • «Халықаралық қаржылық ұйымдардың ғаламдық мәселерді шешуде сын пікірге ұшырайды». Ұйымдарға қойылатын екі сын пікірлерді анықтаңыз

____________________________________________________________________________________

 • Ұйымдарға қойылатын екі сын пікірлерге баға беріңіз

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Қазақстанның аумағында көрініс тапқан ғаламдық мәселе түрін анықтаңыз.

 Ғаламдық мәселенің болу себептерін анықтаңыз.

Бағалау критерийі

Тапсырма №

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Ғаламдық проблемаларды шешу жөнінде әлемдік тәжірибені зерттейді

1

Африка елдеріндегі қандай басты ғаламдық мәселелерді шешуге жұмсалатындығын анықтайды

ғаламдық мәселерді шешуде жұмыс жасайтын әлемдік 1-қаржылық ұйымдарды анықтайды

ғаламдық мәселерді шешуде жұмыс жасайтын әлемдік 2-қаржылық ұйымдарды анықтайды

ұйымдарға қойылатын 1 сын пікірлерді анықтайды

ұйымдарға қойылатын 2 сын пікірлерді анықтайды

ұйымдарға қойылатын 1 сын пікірлерге баға береді

ұйымдарға қойылатын 2 сын пікірлерге баға береді

1

1

1

1

1

1

1

Қазақстанның аумағында көрініс тапқан ғаламдық проблемаларды анықтап түсіндіріңіз

2

Қазақстанның аумағында көрініс тапқан ғаламдық мәселе түрін анықтайды

ғаламдық мәселенің болу себептерін анықтайды

1

1

Жалпы балл

9

«Адамзаттың ғаламдық проблемалары» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Оқушының аты-жөні __________________________________________

Бағалау критерийі

Төмен

Орта

Жоғары

Ғаламдық проблемаларды шешу жөнінде әлемдік тәжірибені зерттейді

Ғаламдық проблемаларды шешу жөнінде әлемдік тәжірибені зерттеуде қиналады.

Африка елдеріндегі қандай басты ғаламдық мәселелерді шешуге жұмсалатындығын анықтауда/

ғаламдық мәселерді шешуде жұмыс жасайтын әлемдік 1-қаржылық ұйымдарды/ 2-қаржылық ұйымдарды анықтауда/

ұйымдарға қойылатын 1 сын пікірлерді/ 2 сын пікірлерді анықтауда/ ұйымдарға қойылатын 1 сын пікірлерге/ 2 сын пікірге баға беруде қателіктер жібереді

Ғаламдық проблемаларды шешу жөнінде әлемдік тәжірибені зерттейді

Қазақстанның аумағында көрініс тапқан ғаламдық проблемаларды анықтап түсіндіріңіз

Қазақстанның аумағында көрініс тапқан ғаламдық проблемаларды анықтап түсіндіруде қиналады.

Қазақстанның аумағында көрініс тапқан ғаламдық мәселе түрін анықтауда/ ғаламдық мәселенің болу себептерін анықтауда қателіктер жібереді

Қазақстанның аумағында көрініс тапқан ғаламдық проблемаларды анықтап түсіндіріңіз


Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:


Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» NIS-тің мың домбырашысы Гиннесс рекордтар кітабын бағындырды 26.05.2022
» Президенттің баспасөз қызметі Тоқаевтың 30 жыл бұрынғы суреттерін көрсетті (фото) 22.05.2022
» Қазақстандағы жеңілдетілген автокөлік несиелері: Автосалондар қосымша қызмет алуға мәжбүрлейді 20.05.2022

Пікір жазуКелесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы