👈 қаріп өлшемі 👉

Математика 2-сынып


Жиынтық бағалауға арналған

әдістемелік ұсыныстар

Математика

2-сынып

Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 2-сынып білім алушыларына «Математика» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) бастауыш сыныптың (1-4-сыныптары) «Математика» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) мен оқу жоспарының негізінде дайындалған.

 Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.

 Әдістемелік ұсыныстарда бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген.

 Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу үшін спецификация мен балл қою кестесі ұсынылған. Спецификация стандартталған және оны тоқсандық жиынтық бағалауды өткізуде басшылыққа алу міндеттелген.

 Әдістемелік ұсыныстар бастауыш сынып мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

  

   

 Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.

  

  

  

  

  

 

Мазмұны

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР4

«Екітаңбалы сандар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау4

«Сандармен амалдар орындау. Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау7

«Шамалар және олардың өлшем бірліктері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау10

1-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы13

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР17

«Екі таңбалы сандарды қосу және азайту. Жүздіктер. Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау17

«Шамалар және өлшем бірліктері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау20

«Жиын және оның элементін белгілеу. және таңбалары» бөлімі бойынша жиынтық бағалау23

2-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы26

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР31

«Геометриялық фигуралар және олардың өзара орналасуы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау31

«Көбейту және бөлу. Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау34

«Санды және әріпті өрнектер. Теңдеулер. Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау37

3-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы40

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР45

«Тиімді есептеу тәсілдері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау45

«Есептерді шешу тәсілдері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау48

«Геометриялық фигуралар. Периметр. Аудан» бөлімі бойынша жиынтық бағалау51

4-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы54

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Екітаңбалы сандар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

  • Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер

Оқу мақсаты

2.1.1.1 100-ге дейінгі сандардың құрылу жолын түсіну;

100 көлеміндегі сандарды тура және кері санау, натурал сандар қатарындағы орнын анықтау

2.1.1.2 Екі таңбалы сандарды оқу, жазу және салыстыру

2.1.1.3** Екі таңбалы сандардың разрядтық құрамын анықтау, разрядтық қосылғыштарға жіктеу

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • 100 көлемінде тура және кері санайды
 • Санның натурал сандар қатарындағы орнын анықтайды
 • 100 көлеміндегі сандарды салыстырады
 • Екітаңбалы сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысына жіктейді

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну

Қолдану

Орындау уақыты

15 минут

Тапсырма

 • Түсіп қалған сандарды толықтырып жаз.

 • Берілген сандардың көршілерін жаз.

 • Салыстыр.

23 32 37 3 77 70

 • Санды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

100 көлемінде тура және кері санайды

1

натурал сандардың тура санау ретін жалғастырады;

натурал сандардың кері санау ретін жалғастырады;

1

1

Санның натурал сандар қатарындағы орнын анықтайды

2

дөңгелек санның көршілерін анықтайды;

екітаңбалы санның көршілерін анықтайды;

1

1

100 көлеміндегі сандарды салыстырады

3

бірдей цифрлармен жазылған екітаңбалы сандарды салыстырады;

екітаңбалы санды біртаңбалы санмен салыстырады;

ондық және бірлік разрядтары бар екітаңбалы санды дөңгелек санмен салыстырады;

1

1

1

Екітаңбалы сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысына жіктейді

4

санды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазады.

1

Барлығы

8

«Екітаңбалы сандар» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты

ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні ______________________________________________

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

100 көлемінде тура және кері санайды

1

Натурал сандар қатарын тура және кері ретпен жазуда қиналады.

Натурал сандар қатарын тура / кері ретпен жазуда қате жібереді.

Натурал сандар қатарын тура және кері ретпен дұрыс жазады.

Санның натурал сандар қатарындағы орнын анықтайды

2

Санның натурал сандар қатарындағы орнын анықтауда қиналады.

Дөңгелек сандардың / екітаңбалы сандардың көршілерін анықтауда қате жібереді.

Санның натурал сандар қатарындағы орнын дұрыс анықтайды.

100 көлеміндегі сандарды салыстырады

3

100 көлеміндегі сандарды салыстыруда қиналады.

Екітаңбалы сандарды/ екітаңбалы және біртаңбалы сандарды/ екітаңбалы санды және дөңгелек сандарды салыстыруда қате жібереді.

100 көлеміндегі сандарды дұрыс салыстырады.

Екітаңбалы сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысына жіктейді

4

Санның разрядтық құрамын анықтауда және санды разрядтық қосылғыштардың қосындысына жіктеуде қиналады.

Санның разрядтық құрамын анықтауда / санды разрядтық қосылғыштардың қосындысына жіктеуде қате жібереді.

Санның разрядтық құрамын анықтайды және санды разрядтық қосылғыштардың қосындысына дұрыс жіктейді.

«Сандармен амалдар орындау. Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

1.2 Сандармен амалдар орындау

2.1 Санды және әріпті өрнектер

5.1 Есептер және математикалық модель

Оқу мақсаты

2.1.2.5** Біртаңбалы сандарды ондықтан аттап қосу және азайтуды орындау

2.2.1.6 Екі-үш амалды жақшалы және жақшасыз өрнектерде арифметикалық амалдардың орындалу тәртібін анықтау, олардың мәнін табу

2.5.1.8** Барлық арифметикалық амалдарға берілген жай есептердің шешуін санды өрнектер және теңдеулер түрінде модельдеу

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Біртаңбалы сандарды ондықтан аттап қосады және азайтады
 • Жақшалы, жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу тәртібін анықтайды және өрнектің мәнін табады
 • Мәтіндік есептерді шығарады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну

Қолдану

Орындау уақыты

15 минут

Тапсырма

1. Өрнектерді сәйкес мәнімен байланыстырып сыз.

2. Амалдардың орындалу ретін көрсет. Өрнектің мәнін тап.

100 – (15 + 45) =

3. Есепті шығар.

Жанардың 54 ашықхаты бар еді. Ол 20 ашықхатын Әселге сыйлады. Жанарда қанша ашықхат қалды?

Бағалау критерийі

Тапсырма №

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Біртаңбалы сандарды ондықтан аттап қосады және азайтады

1

ондықтан аттап орындау арқылы біртаңбалы сандардың:

- қосындысының мәнін табады;

- айырмасының мәнін табады;

1

1

Жақшалы және жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу тәртібін анықтайды және өрнектің мәнін табады

2

жақшалы өрнектегі амалдардың орындалу ретін анықтайды;

қосындының мәнін табады;

айырманың мәнін табады;

1

1

1

Мәтіндік есептерді шығарады

3

есептің қысқаша шартын жазады /сызбасын сызады;

есепті шешу амалын таңдап, өрнек құрады;

өрнектің мәнін табады;

есептің жауабын жазады.

1

1

1

1

Барлығы

9

«Сандармен амалдар орындау. Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні ______________________________________________

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Біртаңбалы сандарды ондықтан аттап қосады және азайтады

1

Біртаңбалы сандармен ондықтан аттап қосу және азайту амалдарын орындауда қиналады.

Біртаңбалы сандарды ондықтан аттап қосуда / азайтуда қателіктер жібереді

Біртаңбалы сандармен ондықтан аттап қосу және азайту амалдарын дұрыс орындайды.

Жақшалы және жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу тәртібін анықтайды және өрнектің мәнін табады

2

Екі амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтауда және өрнектің мәнін табуда қиналады.

Екі амалды жақшалы / жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтауда, екі амалды жақшалы/жақшасыз өрнектердің мәнін табуда қателіктер жібереді.

Екі амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтайды, өрнектің мәнін дұрыс шығарады.

Мәтіндік есептерді шығарады

3

Мәтіндік есептерді шығаруда қиналады.

Есептің шарты бойынша санды өрнек құрады, есептің қысқаша шартын жазуда немесе сызбасын сызуда / өрнектің мәнін табуда / есептің жауабын жазуда қате жібереді.

Мәтіндік есептерді дұрыс шығарады.

«Шамалар және олардың өлшем бірліктері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

  • Шамалар және өлшем бірліктері

Оқу мақсаты

2.​1.​3.​3** Ұзындық (см, дм, м)/ масса (кг, ц)/ көлем (сыйымдылық) (л)/ өлшем бірліктерін салыстыру және шамалар мәндерімен амалдар орындау

2.1.3.4** Ұзындық (см, дм, м)/ масса (кг, ц) өлшем бірліктерін олардың арақатысына сүйеніп түрлендіру

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Ұзындық, масса, сыйымдылық шамаларының мәндерін салыстырады
 • Атаулы сандармен қосу және азайту амалдарын орындайды
 • Ұзындық және масса өлшем бірліктерін түрлендіреді

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

15 минут

Тапсырма

1. Салыстыр.

2. Амалдарды орында.

32 кг + 68 кг =

7дм 4см – 43 см =

3. Шамаларды өрнекте және жауабын бос торкөздерге жаз.

Бағалау критерийі

Тапсырма №

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Ұзындық, масса, сыйымдылық шамаларын салыстырады

1

ұзындық шамаларын салыстырады:

- см – дм қатынасында;

- м - дм қатынасында;

масса шамаларын ц – кг қатынасында салыстырады;

сыйымдылық шамаларын салыстырады;

1

1

1

1

Атаулы сандармен қосу және азайту амалдарын орындайды

2

масса шамаларының қосындысын табады;

ұзындық шамаларының айырмасын табады;

1

1

Ұзындық және масса өлшем бірліктерін түрлендіреді

3

ұзындық өлшем бірліктерін түрлендіреді:

- дм-ді см-ге;

- см-ді дм-ге;

үлкен масса өлшем бірлігі ц-ді кіші өлшем бірлігі кг-ға түрлендіреді.

1

1

1

Барлығы

9

«Шамалар және олардың өлшем бірліктері» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні ______________________________________________

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Ұзындық, масса, сыйымдылық шамаларын салыстырады

1

Ұзындық, масса және сыйымдылық шамаларын салыстыруда қиналады.

Ұзындық / масса / сыйымдылық (көлем) шамаларын салыстыруда қателіктер жібереді.

Ұзындық, масса және сыйымдылық (көлем) шамаларын дұрыс салыстырады.

Атаулы сандармен қосу және азайту амалдарын орындайды

2

Атаулы сандармен қосу және азайту амалдарын орындауда қиналады.

Масса / ұзындық шамаларымен қосу/ азайту амалдарын орындауда қателіктер жібереді.

Атаулы сандармен қосу және азайту амалдарын дұрыс орындайды.

Ұзындық және масса өлшем бірліктерін түрлендіреді

3

Ұзындық және масса өлшем бірліктерін түрлендіруде қиналады.

Ұзындық / масса өлшем бірліктерін түрлендіруде қателеседі.

Ұзындық және масса өлшем бірліктерін дұрыс түрлендіреді.

1-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы

1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты

 Тоқсандық жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.

 Спецификация 2-сыныпта «Математика» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.

 

2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

 «Математика» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (1 - 4-сыныптар).

3. 1-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу

 3.1 Ұзақтығы - 40 минут

  Балл саны - 15

 

 3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы

 

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда білім алушылардың білім, білік, дағдыларын

өлшеу құралы ретінде қысқа және толық жауапты қажет ететін тапсырмалар қолданылады.

 Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда білім алушы сандық мән, сөздер немесе қысқа шешімі түрінде жауап береді.

 Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда максималды балл жинау үшін білім алушы тапсырманың толық шешімін және шешімін табудың қадамдарын көрсетуі қажет.

 Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.

 Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін 4 тапсырмадан тұрады.

 

Бөлім

Бөлімше

Оқу мақсаты

Тапсыманың

сипаттамасы

Тапсырма саны

Жалпы балл

1

1А бөлімі –Екітаңбалы сандар

1.1 Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер

2.1.1.3** Екітаңбалы сандардың разрядтық құрамын анықтау, разрядтық қосылғыштарға жіктеу

Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды

1

3

2

1В бөлімі – Сандармен амалдар орындау. Есептер

5.1 Есептер және математикалық модель

2.5.1.8** Барлық арифметикалық амалдарға берілген жай есептердің шешуін санды өрнектер және теңдеулер түрінде модельдеу

Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін 1 тапсырма орындайды

1

4

3

1С бөлімі –Шамалар және олардың өлшем бірліктері

1.3 Шамалар және өлшем бірліктері

2.​1.​3.​3** Ұзындық (см, дм, м)/ масса (кг, ц)/ көлем (сыйымдылық) (л) өлшем бірліктерін салыстыру және шамалар мәндерімен амалдар орындау

Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін 2 тапсырманы орындайды

2

8

Барлығы

4

15

Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы

4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі

«Математика» пәнінен 1-тоқсанға арналған

жиынтық бағалаудың тапсырмалары

 • Бос орындарды толтыр.

29 = +

82 = онд. бірл. 5 онд. 7 бірл.=

[3]

 • Есепті шығар.

Мектеп асханасына 45 кг банан және одан 7 кг артық алмұрт әкелінді. Мектеп асханасына неше килограмм алмұрт әкелінді?

[4]

3. Амалдарды орында.

 

1 м – 33 см = 42 кг + 58 кг = 42 л – 13 л =

[3]

4. Салыстыр. таңбаларының тиістісін қой.

[5]

Балл қою кестесі

Жауап

Балл

Қосымша ақпарат

1

29 = 20 + 9

82 = 8 онд. 2 бірл.

57

1

1

1

2

Банан – 45 кг

Алмұрт - ?, 7 кг артық

45 + 7 =

52 (кг)

Мектеп асханасына 52 кг алмұрт әкелінді/52 кг алмұрт/52 кг

1

1

1

1

сызбасы қабылданады

3

67 см

100 кг

29 л

1

1

1

1 ц жауабы да қабылданады

4

>

<

>

=

<

1

1

1

1

1

Барлығы

15

5. Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу ережелері

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.

 Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.

 Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.

 Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.

 Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.

 Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.

6. Модерация және балл қою

 Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Екі таңбалы сандарды қосу және азайту. Жүздіктер. Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

1.2 Сандармен амалдар орындау

4.3 Тізбектер

5.1 Есептер және математикалық модель

Оқу мақсаты

2.1.2.8 34+23, 57-23, 45±19, 47+33, 80-47, 100-35 жағдайларындағы екітаңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдерін қолдану

2.4.3.1 100-ге дейінгі сандар, 1000-ға дейінгі жүздіктер тізбектерінің заңдылығын анықтау

2.5.1.7** Екі амалмен шешілетін есептерді модельдеу және шығару

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • 34+23, 57-23, 27+34, 61-27, 47+33, 80-47 түріндегі өрнектердің мәнін табады
 • 100-ге дейінгі екітаңбалы сандар және 1000-ға дейінгі жүздіктер тізбегіндегі заңдылықты анықтап, жалғастырады
 • Құрама есептерді шығарады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

1. Есепте.

 • + 76 = 90 - 36 =

2. Заңдылықты анықта және тізбекті тағы 3 санға жалғастыр.

27, 33, 39, … , … , …

710, 610, 510, … , … , …

3. Есепті шығар.

Мектептің спорт залында 24 футбол добы және одан 13-і артық теннис добы бар. Спорт залда барлығы неше доп бар?

Бағалау критерийі

Тапсырма №

Дескриптор

Білім алушы

Балл

34+23, 57-23, 27+34, 61-27, 47+33, 80-47 түріндегі өрнектердің мәнін табады

1

екітаңбалы сандардың қосындысын табады;

толық ондықтан екітаңбалы санды азайтады;

1

1

100-ге дейінгі екітаңбалы сандар және 1000-ға дейінгі жүздіктер тізбегіндегі заңдылықты анықтап, жалғастырады

2

екітаңбалы сандар тізбегінің заңдылығын анықтайды және жалғастырады;

үш таңбалы сандар тізбегінің заңдылығын анықтайды және жалғастырады;

1

1

Құрама есептерді шығарады

3

есептің қысқаша шартын құрады/сызбасын сызады;

шешу жолының бірінші амалын таңдап, өрнек түрінде жазады;

бірінші өрнектің мәнін табады;

шешу жолының екінші амалын таңдап, өрнек түрінде жазады;

екінші өрнектің мәнін табады;

есептің жауабын жазады.

1

1

1

1

1

1

Барлығы

10

«Екі таңбалы сандарды қосу және азайту. Жүздіктер. Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні ______________________________________________

Бағалу критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

34+23, 57-23, 27+34, 61-27, 47+33, 80-47 түріндегі өрнектердің мәнін табады

1

Екі таңбалы сандардың қосындысының және айырмасының мәнін табуда қиналады.

Екі таңбалы сандардың қосындысының / айырмасының мәнін табуда қателіктер жібереді.

Екі таңбалы сандардың қосындысының және айырмасының мәнін дұрыс табады

100-ге дейінгі екітаңбалы сандар және 1000-ға дейінгі жүздіктер тізбегіндегі заңдылықты анықтап, жалғастырады

2

Екі таңбалы және үштаңбалы сандар тізбегінің заңдылығын анықтауда қиналады.

Екі таңбалы / үштаңбалы сандар тізбегінің заңдылығын анықтауда қателіктер жібереді.

Екі таңбалы және үштаңбалы сандар тізбегінің заңдылығын дұрыс анықтайды.

Құрама есептерді шығарады.

3

Құрама есептерді шығаруда қиналады

Есептің қысқаша шартын құруда немесе сызбасын сызуда / шешу жолының бірінші амалын таңдауда / екінші орындалатын амалды таңдап, өрнек түрінде жазуда / өрнектердің мәнін табуда/ есептің жауабын жазуда қателіктер жібереді.

Құрама есептерді дұрыс шығарады.

«Шамалар және өлшем бірліктері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

1.3 Шамалар және өлшем бірліктері

Оқу мақсаты

2.1.3.3 Шамалар мәндерін: ұзындық (см, дм, м) / масса (кг, ц) / көлем (сыйымдылық) (л) / уақыт (мин, сағ, тәул, апта, ай, жыл) өлшем бірліктерін салыстыру және шамалар мәндерімен қосу/азайту/ көбейту/бөлу амалдар орындау

2.1.3.5 Циферблат бойынша уақытты анықтау: сағат және минут

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Шамалардың арақатынасын пайдалана отырып, атаулы сандарды салыстырады
 • Атаулы сандармен қосу және азайту амалдарын орындайды
 • Уақытты анықтау үшін циферблатты қолданады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

1. Салыстыр.

2. Өрнектің мәнін тап.

 • дм + 30 см = 1 м – 56 см = 3 сағ 20 мин – 20 мин = 24 кг + 76 кг =

3. Сағатта көрсетілген таңертеңгі уақытты жаз.

4. Циферблаттағы сағат тілдері 04 сағат 30 минутты көрсететіндей сурет сал.

Бағалау критерийі

Тапсырма №

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Шамалардың арақатынасын пайдалана отырып, атаулы сандарды салыстырады

1

ұзындық шамаларын салыстырады;

масса шамаларын салыстырады;

уақыт шамаларын салыстырады;

сыйымдылық шамаларын салыстырады;

1

1

1

1

Атаулы сандармен қосу және азайту амалдарын орындайды

2

ұзындық өлшем бірліктерінің:

- қосындысының мәнін табады;

- айырмасының мәнін табады;

уақыт өлшем бірліктерінің айырмасының мәнін табады;

масса өлшем бірліктерінің қосындысының мәнін табады;

1

1

1

1

Уақытты анықтау үшін циферблатты қолданады

3

сағатта көрсетілген уақытты анықтайды;

циферблатқа берілген уақытқа сәйкес уақытты бейнелеп көрсетеді.

1

1

Барлығы

10

«Шамалар және өлшем бірліктері» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні ______________________________________________

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Шамалардың арақатынасын пайдалана отырып, атаулы сандарды салыстырады

1

Атаулы сандарды салыстыруда қиналады

Ұзындық / масса / уақыт/ сыйымдылық шамаларын салыстыруда қателеседі.

Атаулы сандарды дұрыс салыстырады

Атаулы сандармен қосу және азайту амалдарын орындайды

2

Атаулы сандармен қосу және азайту амалдарын орындауда қиналады.

Ұзындық / уақыт / масса шамаларымен қосу және азайту амалдарын орындауда қателіктер жібереді.

Атаулы сандармен қосу және азайту амалдарын дұрыс орындайды.

Уақытты анықтау үшін циферблатты қолданады

3

Циферблат бойынша уақытты анықтауда және сағаттың моделіне берілген уақытты бейнелеп көрсетуде қиналады.

Циферблат бойынша уақытты анықтауда / сағаттың моделіне берілген уақытты бейнелеуде қателеседі.

Циферблат бойынша уақытты анықтайды және берілген уақытты сағаттың моделіне дұрыс бейнелейді.

«Жиын және оның элементін белгілеу. және таңбалары» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

4.4 Заттардың комбинациялары

5.2 Математикалық тіл

Оқу мақсаты

2.4.4.1 Қоршаған ортадағы заттардан «үш-үштен» комбинациялар жиынын құрастыру

2.5.2.2 Жиынды белгілеу үшін латын алфавитінің бас әріптерін, жиын элементтерін белгілеу үшін латын алфавитінің кіші әріптерін, жиынға тиістілігін және тиісті еместігін белгілеу үшін , және таңбаларын қолдану

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Кез келген жиынның үш элементін қолданып комбинациялар құрастырады.
 • Берілген элементтер бойынша жиын құрастырады және белгілейді.
 • Элементтердің жиынға тиісті немесе тиісті еместігін анықтайды.

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

15 минут

Тапсырма

1. Қоян (Қ), жолбарыс (Ж) және түлкі (Т) бір қатарға тұрмақшы болды.

Оларды орналастыру тәсілдерін үлгі бойынша жаз.

1. ҚЖТ

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

Қ

Ж

Т

2. Берілген сандарды екі жиынға бөл және жиындарды латын әріптерімен белгіле.

33 66 400

44 600

 • 700 100

3. а) «Мәшинелар» және «Жасыл түсті заттар» жиындарының қиылысуына тиісті затты қорша.

b) Бұл жиындардың екеуіне де тиісті емес затты сызып таста.

Бағалау критерийі

Тапсырма №

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Кез келген жиынның үш элементін қолданып комбинациялар құрастырады

1

заттарды комбинациялау тәсілдерін анықтайды:

 • бірінші тәсіл;
 • екінші тәсіл;
 • үшінші тәсіл;
 • төртінші тәсіл;
 • бесінші тәсіл;

1

1

1

1

1

Берілген элементтер бойынша жиын құрастырады және белгілейді

2

элементтерді екі жиынға біріктіреді;

жиындарды латынның бас әріптерімен белгілейді;

1

1

Элементтердің жиынға тиісті немесе тиісті еместігін анықтайды

3

жиындардың қиылысуына тиісті затты анықтайды;

екі жиынға да тиісті емес затты көрсетеді.

1

1

Барлығы

9

«Жиын және оның элементін белгілеу. және таңбалары» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні ______________________________________________

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Кез келген жиынның үш элементін қолданып комбинациялар құрастырады

1

Берілген заттардан «үш-үштен» комбинация құрастыруда қиналады.

Кез келген жиын элементтерінен «үш-үштен» комбинация құрастыруда қателіктер жібереді.

Берілген заттардан «үш-үштен» комбинация құрастырады.

Берілген элементтер бойынша жиын құрастырады және белгілейді

2

Ортақ белгілері бойынша жиын құрастыруда және жиындарды әріптермен белгілеуде қиналады.

Жиын элементтерін ортақ белгілері бойынша біріктіруде / жиындарды белгілеуде қателеседі.

Ортақ белгілері бойынша жиын құрастырады және жиындарды дұрыс белгілейді.

Элементтердің жиынға тиісті немесе тиісті еместігін анықтайды

3

Элементтердің жиынға тиістілігін анықтауда қиналады.

Элементтердің жиынға тиістілігін/ тиісті еместігін анықтауда қателеседі.

Жиынға тиісті және тиісті емес элементтерді дұрыс анықтайды.

2-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы

1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты

 Тоқсандық жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.

 Спецификация 2-сыныпта «Математика» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.

 

2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

 «Математика» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (1 - 4-сыныптар).

3. 2-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу

 3.1 Ұзақтығы - 40 минут

  Балл саны - 15

 

 3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы

 

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда білім алушылардың білім, білік, дағдыларын

өлшеу құралы ретінде қысқа және толық жауапты қажет ететін тапсырмалар қолданылады.

 Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда білім алушы сандық мән, сөздер немесе қысқа шешімі түрінде жауап береді.

 Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда максималды балл жинау үшін білім алушы тапсырманың толық шешімін және шешімін табудың қадамдарын көрсетуі қажет.

 Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.

 Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін 4 тапсырмадан тұрады.

 

Бөлім

Бөлімше

Оқу мақсаты

Тапсыманың сипаттамасы

Тапсырмасаны

Жалпы балл

1

2A бөлімі – Екітаңбалы сандарды қосу және азайту. Жүздіктер. Есептер

4.3 Тізбектер

 5.1 Есептер және математикалық модель

2.4.3.1 100-ге дейінгі сандар, 1000-ға дейінгі жүздіктер тізбектерінің заңдылығын анықтау

2.5.1.7** Екі амалмен шешілетін есептерді модельдеу және шығару

Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

1

1

1

6

2

2B бөлімі – Шамалар және өлшем бірліктері

1.3 Шамалар және өлшем бірліктер

2.​1.​3.​3 Ұзындық (см, дм, м)/масса (кг, ц)/көлем (сыйымдылық) (л)/ уақыт (мин, сағ, тәул, апта, ай, жыл) өлшем бірліктерін салыстыру және шамалар мәндерімен қосу/азайту/ көбейту/бөлу амалдарын орындау;

Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

1

2

3

2С бөлімі – Жиын және оның элементін белгілеу. және таңбалары

4.4 Заттардың комбинациялары

2.4.4.1 Қоршаған ортадағы заттардан «үш-үштен» комбинациялар жиынын құрастыру

Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

1

6

Барлығы

4

15

Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы

4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі

«Математика» пәнінен 2-тоқсанға арналған

жиынтық бағалаудың тапсырмалары

 • Заңдылығын сақтай отырып, үш сан жаз.

970, 870, 770 … , … , … .

[1]

 • Есепті шығар.

 Жаңа жылдық шыршаға арнап 17 алтын түсті және одан 19-ы артық қызыл түсті шарлар сатып алынды. Жаңа жылдық шыршаға барлығы неше шар сатып алынды?

[6]

 • Өрнектердің мәнін тап.

36 кг + 23 кг =

60 см + 15 см =

[2]

 • Шананың әр тақтайшасын жасыл, сары, көк түсті қарындаштармен боя. Шана тақтайшаларының боялу реті қайталанбауы керек.

[6]

Балл қою кестесі

Жауап

Балл

Қосымша ақпарат

1

670, 570, 470

1

2

Алтын түсті – 17 ш. ?

Қызыл түсті - ?, 19 ш. артық

1

немесе

Есептің сызбасы қабылданады.

17 + 19 =

36 (ш.) – қызыл шар

36 + 17 =

353 (ш.)

Жауабы: барлығы 53 шар сатып алынды/53 шар/53ш

1

1

1

1

1

Есепті бір өрнекпен шығарған жағдайда 4 балл қойылады.

(17 +19) +17 = 53 (ш.)

3

59 кг

75 см

1

1

7 дм 5 см жауабы да қабылданады

4

6

Әр дұрыс боялған комбинацияға 1 балл қойылады (6 шана- 6 балл)

Барлығы

15

5. Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу ережелері

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.

 Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.

 Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.

 Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.

 Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.

 Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.

6. Модерация және балл қою

 Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Геометриялық фигуралар және олардың өзара орналасуы»

бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

3.1 Геометриялық фигуралар және олардың классификациясы

3.2 Геометриялық фигураларды кескіндеу және салу

Оқу мақсаты

2.3.1.1 Бұрыш түрлерін (тік, сүйір, доғал) бір-бірінен

ажырату және атау/ тіктөртбұрышты, шаршыны,

тікбұрышты үшбұрышты мәнді белгілері бойынша

ажырату және атау

2.3.2.1 Нүктелі қағазда кесінділер, түзулер мен

геометриялық фигураларды орны, қозғалыс және

бағыты бойынша нұсқаулыққа сәйкес сызу

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Көпбұрыштарды ортақ белгілері бойынша жіктейді
 • Нүктелі қағазға берілген нұсқаулыққа сәйкес кесінді, түзу, геометриялық фигуралар салады

Ойлау дағдыларының

деңгейі

Білу және түсіну

Қолдану

Орындау уақыты

15 минут

Тапсырма

 • Фигураларға мұқият қара. Фигура атауларының тұсына сәйкес нөмірлерді жаз.

Шаршылар ________________________________________

Тіктөртбұрыштар ___________________________________

 • Нұсқаулықты мұқият оқы. Сызу құралдарын пайдаланып орында.

 • Қағаздың ортасына тігінен орналасқан ұзындығы 3 см кесінді сыз.
 • Кесіндінің сол жағына кез келген төртбұрыш сал.
 • Кесіндінің оң жағына кез келген үшбұрыш сал.
 • Сол жақ төменгі бұрышқа көлденеңінен түзу сызық сыз.
 • Оң жақ жоғарғы бұрышқа шаршы сал.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Көпбұрыштарды ортақ белгілері бойынша жіктейді

1

шаршыларды анықтайды;

тіктөртбұрыштарды анықтайды;

1

1

Нүктелі қағазға берілген нұсқаулыққа сәйкес кесінді, түзу, геометриялық фигуралар салады

2

қағаздың ортасына тігінен орналасқан ұзындығы 3 см кесінді сызады;

кесіндінің сол жағына кез келген төртбұрыш салады;

кесіндінің оң жағына кез келген үшбұрыш салады;

сол жақ төменгі бұрышқа көлденеңінен түзу сызық сызады.

оң жақ жоғарғы бұрышқа кез келген шаршы салады.

1

1

1

1

1

Барлығы

7

«Геометриялық фигуралар және олардың өзара орналасуы» бөлімі

бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

 

 Білім алушының аты-жөні___________________________________________________________

 

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Көпбұрыштарды ортақ белгілері бойынша жіктейді

1

Көпбұрыштарды ортақ белгілеріне қарай жіктеуге қиналады.

Шаршыларды / тіктөртбұрыштарды

анықтауда қателеседі.

Көпбұрыштарды ортақ белгілеріне қарай дұрыс жіктейді.

Нүктелі қағазға берілген нұсқаулыққа сәйкес кесінді, түзу, геометриялық фигуралар салады

2

Нұсқаулық бойынша түзу, кесінді және геометриялық фигураларды салуда қиналады.

Нұсқаулық бойынша орны мен қозғалыс бағытын сақтай отырып түзу / кесінді / төртбұрыш / үшбұрыш/шаршы салуда қателіктер жібереді.

Түзу, кесінді, геометриялық фигураларды нүктелі қағазға нұсқаулыққа сәйкес салады.

«Көбейту және бөлу. Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

1.2 Сандармен амалдар орындау

5.1 Есептер және математикалық модель

Оқу мақсаты

2.1.2.2 Көбейту және бөлу өзара кері амалдар екенін түсіну, көбейту және бөлу амалдарының компоненттері арасындағы байланысты анықтау

2.5.1.3 Бірдей қосылғыштардың қосындысын табуға, мазмұнына қарай және бірдей бөліктерге бөлуге берілген есептерді талдау және шығару, кері есеп құрастыру және шығару

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Көбейту және бөлу амалдарының нәтижесі мен компоненттері арасындағы байланысты қолданады
 • Бірдей бөліктерге бөлуге берілген есептерді шығарады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну

Қолдану

Орындау уақыты

15 минут

Тапсырма

 • Көбейту және бөлу амалдарын қолданып, берілген сандармен 4 теңдік құрастырып жаз.
 • Белгісіз сандарды анықта.

4 = 16 : 4 = 5 21 : = 3

 • Есепті шығар.

Әжей 12 самсаны әр немересіне 3 самсадан тең бөліп берді. Әжейдің қанша немересі бар?

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Көбейту және бөлу амалдарының нәтижесі мен компоненттері арасындағы байланысты қолданады

1

берілген сандармен көбейтінді құрастырады;

көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін пайдаланып, көбейтінді жазады;

көбейтіндінің мәнін бірінші көбейткішке бөлу арқылы бөлінді құрастырады;

көбейтіндінің мәнін екінші көбейткішке бөлу арқылы бөлінді құрастырады;

1

1

1

1

2

көбейтудің белгісіз компонентін анықтайды;

белгісіз бөлінгішті анықтайды;

белгісіз бөлгішті анықтайды;

1

1

1

Бірдей бөліктерге бөлуге берілген есептерді шығарады

3

есептің қысқаша шартын құрады;

амал таңбасын анықтап, өрнек түрінде жазады;

өрнектің мәнін табады;

есептің жауабын жазады.

1

1

1

1

Барлығы

11

«Көбейту және бөлу. Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты

ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

 

 Білім алушының аты-жөні___________________________________________________________

 

Бағалау критерийі

Тапсырма №

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Көбейту және бөлу амалдарының нәтижесі мен компоненттері арасындағы байланысты қолданады

1

2

Берілген сандармен көбейту және бөлу амалдарының байланысы негізінде көбейтінділер мен бөлінділер құрастыруда қиналады.

Көбейту мен бөлудің компоненттері арасындағы байланыстың негізінде белгісіз компоненттерді анықтауда қиналады.

Берілген сандармен көбейтінді құрастыруда/ көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін пайдаланып, өрнек құруда/ көбейтіндінің мәнін бірінші және екінші көбейткішке бөлу арқылы бөлінділер құрастыруда қателіктер жібереді.

Көбейту мен бөлудің компоненттері арасындағы байланыстың негізінде белгісіз көбейткішті/ бөлінгішті/ бөлгішті анықтауда қателіктер жібереді.

Берілген сандармен көбейту және бөлу амалдарының байланысы негізінде көбейтінді мен бөліндіге өрнектер құрастырады.

Көбейту мен бөлудің компоненттері арасындағы байланыстың негізінде белгісіз компоненттерді дұрыс анықтайды.

Бірдей бөліктерге бөлуге берілген есептерді шығарады

3

Бірдей бөліктерге бөлуге берілген есептерді шығаруда қиналады.

Есептің шарты бойынша өрнек құрады, есептің қысқаша шартын құруда/ өрнектің мәнін табуда/ жауабын жазуда қателіктер жібереді.

Бірдей бөліктерге бөлуге берілген есептерді дұрыс шығарады.

«Санды және әріпті өрнектер. Теңдеулер. Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

 2.1 Санды және әріпті өрнектер

2.2 Теңдік және теңсіздік. Теңдеу

5.1 Есептер және математикалық модель

Оқу мақсаты

2.2.1.2 Әріптің берілген мәніндегі екі амалды әріпті өрнектің мәнін табу

2.2.2.2 Көбейту мен бөлуге берілген қарапайым теңдеулерді; х+(25-6)=38; (24-3)-х=8; а+6=7+80 түріндегі күрделі теңдеулерді шешу

2.5.1.7 Екі амалмен орындалатын есептерді (санды бірнеше

есе арттыру/кемітуге, еселік салыстыруға берілген

жай есептердің түрлі комбинациялары) модельдеу

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Әріптің берілген мәні бойынша екі амалды әріпті өрнектің мәнін табады
 • Көбейту мен бөлудің белгісіз компоненттерін анықтауға берілген қарапайым теңдеулерді шешеді
 • Құрама есептерді шығарады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

1. x = 40 деп алып, x : 5 + 86 өрнегінің мәнін тап.

2. Теңдеуді шеш.

2 * х = 18

3. Есепті шығар.

Математика пәнінен өтетін олимпиадаға қатысу үшін Астана қаласына 24 ұл бала және олардан 3 есе кем қыз бала келді. Олимпиадаға барлығы неше оқушы келді?

 

 

 

 

 

 

 

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Әріптің берілген мәні бойынша екі амалды әріпті өрнектің мәнін табады

1

бөліндінің мәнін табады;

қосындының мәнін табады;

1

1

Көбейту мен бөлудің белгісіз компоненттерін анықтауға берілген қарапайым теңдеулерді шешеді

2

белгісіз көбейткішті табу жолын анықтайды;

теңдеудің түбірін есептейді;

теңдеуді тексереді;

1

1

1

Құрама есептерді шығарады

3

есептің қысқаша шартын құрады/

сызбасын сызады;

шешу жолының бірінші амалын таңдап, өрнек құрастырады;

бірінші өрнектің мәнін табады;

шешу жолының екінші амалын таңдап, өрнек құрастырады;

екінші өрнектің мәнін табады;

есептің жауабын жазады.

1

1

1

1

1

1

Барлығы

11

«Санды және әріпті өрнектер. Теңдеулер. Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

 Білім алушының аты-жөні___________________________________________________________

 

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Әріптің берілген мәні бойынша екі амалды әріпті өрнектің мәнін табады

1

Әріптік мәні бойынша өрнек құрастырып жазуда, өрнектің мәнін табуда қиналады.

Әріптік мәні бойынша өрнек құрастырады, өрнектің мәнін табуда қате жібереді.

Әріптік мәні бойынша өрнек құрастырады және өрнектің мәнін дұрыс анықтайды.

Көбейту мен бөлудің белгісіз компоненттерін анықтауға берілген қарапайым теңдеулерді шешеді

2

Көбейту мен бөлу амалдарына берілген қарапайым теңдеулерді шешуде қиналады.

Белгісіз көбейткішті анықтайды, өрнектің мәнін есептеуде/ теңдеуді тексеруде қателеседі.

Көбейту мен бөлу амалдарына берілген қарапайым теңдеулерді дұрыс шығарады

Құрама есептерді шығарады

3

Құрама есептерді рәсімдеуде және шығаруда қиналады.

Есептің қысқаша шартын құруда немесе сызбасын сызуда / шешу жолының бірінші/екінші амалдарын таңдауда/өрнектердің мәнін есептеуде/ есептің жауабын жазуда қателіктер жібереді.

Құрама есептерді дұрыс рәсімдейді және шығарады

 

3-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы

1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты

 

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.

 Спецификация 2-сыныпта «Математика» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.

 

2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

 

 «Математика» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (1 - 4-сыныптар).

3. 3-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу

3.1 Ұзақтығы – 40 минут

Балл саны - 15

 3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда білім алушылардың білім, білік, дағдыларын өлшеу құралы ретінде қысқа және толық жауапты қажет ететін тапсырмалар қолданылады.

 Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда білім алушы сандық мән, сөздер немесе қысқа шешімі түрінде жауап береді.

 Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда максималды балл жинау үшін білім алушы тапсырманың толық шешімін және шешімін табудың қадамдарын көрсетуі қажет.

 Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.

 Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін 4 тапсырмадан тұрады.

 

Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы

Бөлім

Бөлімше

Оқу мақсаты

Тапсырманың сипаттамасы

Тапсырма саны

Жалпы балл

1

3А бөлім – Геометриялық фигуралар және олардың өзара орналасуы

3.1 Геометриялық фигуралар және олардың классификациясы

2.3.1.1 Бұрыш түрлерін (тік, сүйір, доғал) бір- бірінен ажырату және атау/ тіктөртбұрышты, шаршыны, тікбұрышты үшбұрышты мәнді белгілері бойынша ажырату және атау

Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

1

3

2

3В бөлім- Көбейту және бөлу.Есептер

1.2 Сандармен амалдар орындау

2.1.2.1 Көбейтуді бірдей қосылғыштардың қосындысы, бөлуді заттарды түрлеріне қарай және тең бөліктерге бөлу ретінде түсіну

Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

1

2

3

3С бөлім –Санды және әріпті өрнектер. Теңдеулер. Есептер

2.2 Теңдік және теңсіздік. Теңдеу

 

5.1 Есептер және математикалық модель

2.2.2.2 Көбейту мен бөлуге берілген қарапайым теңдеулерді; х+(25-6)=38;

(24-3)-х=8;

а+6=7+80 түріндегі күрделі теңдеулерді шешу

2.​5.​1.​7 Екі амалмен орындалатын есептерді (санды бірнеше есе арттыру/кемітуге, еселік салыстыруға берілген жай есептердің түрлі комбинациялары) модельдеу

Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

1

1

4

6

Барлығы

4

15

4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі

«Математика» пәнінен 3-тоқсанға арналған

жиынтық бағалаудың тапсырмалары

 • Бұрыштардың түрлерін анықтап, жаз: тік бұрыш, сүйір бұрыш, доғал бұрыш

[3]

 • Қосындыны көбейтінді түрінде жаз.

4+4+4+4+4= k+k+k+k+k+k+k=

[2]

 • Теңдеуді шеш.

у - (46 + 24) = 90

[4]

 • Есепті шығар.

Екі бала шаңғымен серуендеуге шықты. Бірінші бала 4 км, ал екіншісі одан 12 км артық жол жүрді. Екіншісіне қарағанда бірінші бала неше есе кем жол жүрді?

[6]

Балл қою кестесі

Жауап

Балл

Қосымша ақпарат

1

1

1

1

2

4+4+4+4+4= 4 5

k+k+k+k+k+k+k= k 7

1

1

3

у – 70 = 90

у = 70 +90

у = 160

Тексеру: 160 -70 =90

1

1

1

1

3

I бала – 4 км ? есе <

II бала - ?, 12 км артық

1

Білім алушы есептің сызбасын сызуы мүмкін.

4 + 12 =

4 + 12 = 16 (км) - II баланың жүрген жолы

16 : 4 =

16 : 4 = 4 (есе) - кем

Жауабы: I бала 4 есе кем жол жүрді/4есе кем жүрді/4есе кем/4есе

1

1

1

1

1

Есепті бір өрнекпен шығарған жағдайда 4 балл қойылады.

(4+12):4=4 (есе)

Барлығы

15

5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.

 Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.

 Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.

 Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.

 Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.

 Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.

6. Модерация және балл қою

 

 Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Тиімді есептеу тәсілдері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

1.2 Сандармен амалдар орындау

2.1 Санды және әріпті өрнектер

Оқу мақсаты

2.1.2.3 Қосудың ауыстырымдылық, терімділік қасиеттерін/

көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін тиімді есептеулер жүргізу үшін қолдану

2.2.1.6 Екі-үш амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердегі арифметикалық амалдардың орындалу тәртібін анықтау, олардың мәнін табу

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Өрнектердің мәнін табу үшін қосудың терімділік, қосу мен көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін қолданады
 • Өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтайды
 • Бірнеше амалды жақшалы өрнектердің мәнін табады

Ойлау дағдыларының

деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

15 минут

Тапсырма

 • Тиімді есептеу тәсілін көрсетіп өрнек жаз және өрнектің мәнін тап.
 • 23 + 38 = 3) 97 + 95 + 3=
 • 5 9 = 4) 5 + 64 + 5 + 6 =

 • Өрнектің мәнін тап.

(72 - 27) : 5 + 4 =

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Өрнектердің мәнін табу үшін қосудың терімділік, қосу мен көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін қолданады.

1

қосудың ауыстырымдылық қасиетін қолданып, қосындының мәнін табады;

көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін қолданып, көбейтіндінің мәнін табады;

қосудың терімділік қасиетін қолданып, екі амалды өрнектің мәнін табады;

қосудың терімділік қасиетін қолданып, бірнеше амалды өрнектің мәнін табады;

1

1

1

1

Өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтайды

Бірнеше амалды жақшалы өрнектердің мәнін табады

2

амалдардың орындалу ретін анықтайды;

айырманың мәнін табады;

бөліндінің мәнін табады;

айырманың мәнін табады.

1

1

1

1

Барлығы

8

«Тиімді есептеу тәсілдері» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

 Білім алушының аты-жөні___________________________________________________________

 

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Өрнектердің мәнін табу үшін қосудың терімділік, қосу мен көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін қолданады

1

Өрнектердің мәнін табу үшін қосудың терімділік, қосу мен көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін қолдануда қиналады.

Өрнектердің мәнін табу үшін қосудың терімділік/ қосудың /көбейтудің ауыстырымдылық қасиеттерін қолдануда қателіктер жібереді.

Өрнектердің мәнін табу үшін қосудың терімділік, қосу мен көбейтудің ауыстырымдылық қасиеттерін қолданады.

Өрнектердегі амалдардың орындалу ретін көрсетеді.

Бірнеше амалды жақшалы өрнектердің мәнін табады

2

Бірнеше амалды жақшалы өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтауда және өрнектердің мәнін табуда қиналады.

Бірнеше амалды жақшалы өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтауда/ айырманың/бөліндінің/қосындының мәнін табуда қателіктер жібереді.

Бірнеше амалды жақшалы өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтайды және өрнектердің мәнін дұрыс шығарады.

 

«Есептерді шешу тәсілдері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

5.1 Есептер және математикалық модель

Оқу мақсаты

2.5.1.4 Санды бірнеше есе арттыру/кемітуге, еселік салыстыруға берілген есептерді талдау және шығару, кері есептерді құрастыру және салыстыру

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Санды бірнеше есе арттыруға/кемітуге берілген есептерді шығарады
 • Берілген есепке кері есеп құрастырады және шығарады
 • Еселік салыстыруға берілген есептерді шығарады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

1. Есепті шығар.

 Зат салынған сөмкенің массасы 5кг, ал шабаданның массасы одан 3 есе ауыр. Шабаданның массасы қанша?

 • кг ?, 3 есе ауыр

2. Есепке кері есеп құрастыр және шығар.

3. Есептің шешуі болатын өрнекті тауып, белгіле (). Жауабын жаз.

Оқушылар саяхатқа шықты. Үлкен автобусқа 35 оқушы, ал кіші автобусқа

7 оқушы отырды. Кішісіне қарағанда үлкен автобусқа неше есе артық оқушы отырды?

Жауабы: _____________________________________________

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Санды бірнеше есе арттыруға/ кемітуге берілген есептерді шығарады

1

есептің қысқаша шартын жазады/сызбасын сызады;

амал таңбасын таңдап, өрнек құрап жазады;

өрнектің мәнін табады;

есептің жауабын жазады.

1

1

1

1

Берілген есепке кері есеп құрастырады және шығарады

2

кері есептің қысқаша шартын жазады/сызбасын сызады;

амал таңбасын таңдап, өрнек құрап жазады;

өрнектің мәнін табады;

есептің жауабын жазады.

1

1

1

1

Еселік салыстыруға берілген есепті шығарады

3

есептің дұрыс шешімін көрсететін өрнекті анықтайды;

есептің жауабын жазады.

1

1

Барлығы

10

«Есептерді шешу тәсілдері» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты

ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

 

 Білім алушының аты-жөні___________________________________________________________

 

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Санды бірнеше есе арттыруға/кемітуге берілген есептерді шығарады

1

Санды бірнеше есе арттыруға немесе кемітуге берілген есептерді шығаруда қиналады.

Есептің қысқаша шартын жазуда немесе сызбасын сызуда / есепті шешу жолын өрнектеуде/ өрнектің мәнін табуда/есептің жауабын жазуда қателіктер жібереді.

Санды бірнеше есе арттыруға немесе кемітуге берілген есептерді дұрыс шығарады.

Берілген есепке кері есеп құрастырады және шығарады

2

Берілген есепке кері есеп құрастыруда және шығаруда қиналады.

Кері есеп құрастыруда/ есептің шешу жолын өрнектеуде/ өрнектің мәнін табуда/ есептің жауабын жазуда қателіктер жібереді.

Берілген есепке кері есеп құрастырады және шығарады.

Еселік салыстыруға берілген есептерді шығарады

3

Еселік салыстыруға берілген есептерді шығаруда қиналады

Еселік салыстыруға берілген есептердің шешуін анықтауда/жауабын жазуда қателіктер жібереді

Еселік салыстыруға берілген есептерді дұрыс шығарады

«Геометриялық фигуралар. Периметр. Аудан» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

3.1 Геометриялық фигуралар және олардың

классификациясы

5.2 Математикалық тіл

Оқу мақсаты

2.3.1.4 Фигураның белгісіз қабырғасын оның периметрі мен белгілі қабырғалары арқылы табу

2.5.2.3 Нүктелерді, кесінділерді, сәулелерді, түзулерді латын алфавитінің бас әріптерімен таңбалау, оларды таңбалануы бойынша оқу

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Периметрі мен белгілі қабырғалары бойынша фигураның белгісіз қабырғасының ұзындығын табады
 • Нүкте, кесінді, сәуле, түзулерді белгілеуде латын алфавитінің бас әріптерін қолданады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

1. Есепті шығар.

Периметрі 25 см, бірінші қабырғасының ұзындығы 12 см, ал екінші қабырғасы 4 см болатын үшбұрыштың үшінші қабырғасының ұзындығын тап.

2. Фигуралары дұрыс белгіленген қатарды белгіле () .

А) ОА кесіндісі, а түзуі , P нүктесі, СК сәулесі

В) а түзуі, СК кесіндісі, ОА сәулесі, Р нүктесі

С) СК сәулесі, ОА кесіндісі, Р түзуі, a нүктесі

D) а сәулесі, СК кесіндісі, ОА түзуі, Р нүктесі

3. Фигураларды нұсқаулыққа сәйкес белгіле.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Периметрі бойынша фигураның белгісіз қабырғаның ұзындығын табады

1

есептің шартын құрады;

бірінші орындалатын амалды таңдап, өрнек құрады;

өрнектің мәнін табады;

екінші орындалатын амалды таңдап, өрнек құрады;

өрнектің мәнін табады;

есептің жауабын жазады.

1

1

1

1

1

1

Нүкте, кесінді, сәуле, түзулерді белгілеуде латын алфавитінің бас әріптерін қолданады

2

фигуралары дұрыс белгіленген қатарды анықтайды;

түзуді анықтайды және белгілейді;

сәулені анықтайды және белгілейді;

нүктені анықтайды және белгілейді;

кесіндіні анықтайды және белгілейді;

1

1

1

1

1

Барлығы

11

«Геометриялық фигуралар. Периметр. Аудан» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты

ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

 Оқушының аты-жөні___________________________________________________________

 

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Периметрі бойынша фигураның белгісіз қабырғасының ұзындығын табады

1

Периметрі мен белгілі қабырғалары арқылы үшбұрыштың белгісіз қабырғасының ұзындығын анықтауда қиналады.

Есептің қысқаша шартын құруда/ есептің шешуін өрнектеп көрсетуде/

өрнектің мәнін есептеуде / есептің жауабын жазуда қателіктер жібереді.

Периметрі мен белгілі қабырғалары арқылы үшбұрыштың белгісіз қабырғасының ұзындығын дұрыс анықтайды.

Нүкте, кесінді, сәуле, түзулерді белгілеуде латын алфавитінің бас әріптерін қолданады

2

Геометриялық фигураларды белгіленуі бойынша атауда және белгілеуде қиналады.

Геометриялық фигураларды белгіленуі бойынша оқуда/ фигураларды аталуына қарай латын алфавитінің әріптерімен белгілеуде қате жібереді

Геометриялық фигураларды латын алфавитінің әріптерімен белгілейді және дұрыс атайды

 

4-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы

1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.

 Спецификация 2-сыныпта «Математика» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.

 

2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

  «Математика» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (1 - 4-сыныптар).

3. 4-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу

3.1 Ұзақтығы – 40 минут

Балл саны - 15

 3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда білім алушылардың білім, білік, дағдыларын

өлшеу құралы ретінде қысқа және толық жауапты қажет ететін тапсырмалар қолданылады.

 Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда білім алушы сандық мән, сөздер немесе қысқа шешімі түрінде жауап береді.

 Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда максималды балл жинау үшін білім алушы тапсырманың толық шешімін және шешімін табудың қадамдарын көрсетуі қажет.

 Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.

 Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін 5 тапсырмадан тұрады.

 

Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы

Бөлім

Бөлімше

Оқу мақсаты

Тапсырманың сипаттамасы

Тапсырма саны

Жалпы балл

1

4A бөлім– Тиімді есептеу тәсілдері

1.2 Сандармен амалдар орындау

2.1 Санды және әріпті өрнектер

2.1.2.3 Қосудың ауыстырымдылық, терімділік қасиеттерін/көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін тиімді есептеулер жүргізу үшін қолдану

2.2.1.6 Екі-үш амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердегі арифметикалық амалдардың орындалу тәртібін анықтау, олардың мәнін табу

Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

Білім алушы жабық түрдегі көп таңдауы бар тапсырманы орындайды.

1

1

2

1

2

4B бөлім – Есептерді шешу тәсілдері

5.1 Есептер және математикалық модель

2.5.1.8 Барлық арифметикалық амалдарға берілген жай есептердің шешуін санды өрнектер және теңдеулер түрінде/ құрама есептердің шешуін санды өрнектер және жекелеген амалдар түрінде модельдеу

Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

1

6

3

4C бөлім – Геометриялық фигуралар. Периметр. Аудан

3.1 Геометриялық фигуралар және олардың классификациясы

 5.2 Математикалық тіл

2.3.1.3 Көпбұрыштардың, қоршаған ортадағы заттар қабырғаларының ұзындығын өлшеу, периметрді табуға арналған формулаларды: Р=(а+b)∙ 2,

Р= а ∙4, Р = a+b+c қорытындылау, құру және қолдану

2.5.2.3 Нүктелерді, кесінділерді, сәулелерді, түзулерді латын алфавитінің бас әріптерімен таңбалау, оларды таңбалануы бойынша оқу

Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

1

1

3

3

Барлығы

5

15

4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі

«Математика» пәнінен 4-тоқсанға арналған

жиынтық бағалаудың тапсырмалары

 • Мәні бірдей болатын өрнектерді байланыстырып сыз.

[2]

 • Өрнекті соңғы орындалатын амал таңбасымен және нәтижесімен байланыстырып сыз.

5 4 – 16 : 4

[1]

3. Есепті шығар.

Аулада 27 раушан гүлі, одан 3есе кем түймедақ және түймедақтан 4-еуі артық қызғалдақ

өсіп тұр. Аулада неше қызғалдақ өсіп тұр?

[6]

 • Әр фигураның периметрін тап.

Р = ______________ Р=________________ Р= _________________

[3]

5. Фигураларды латын әріптерімен белгіле.

___________ сәулесі _________ нүктесі _______ кесіндісі

[3]

Балл қою кестесі

Жауап

Балл

Қосымша ақпарат

1

9 ∙ 5=5 ∙ 9

(14 + 67) + 3 = 14 + (67 + 3)

1

1

2

1

3

Раушан – 27

Түймедақ - ?, 3 есе кем

Қызғалдақ -?, 4-еуі артық

1

Білім алушы есептің сызбасын сызуы мүмкін.

27 : 3 =

9 (гүл.) – түймедақ

9 + 4 =

13 (гүл.) – қызғалдақ

Жауабы: аулада 13 қызғалдақ өсіп тұр/13 қызғалдақ/13қ

1

1

1

1

1

Есепті бір өрнекпен шығарғанжағдайда 4 балл қойылады.

27: 3 + 4 =13 (қ.)

4

Р = 3 +3 +3 = 9 (см)

Р = 4 ∙4=16( см)

Р = (7+3) ∙2=20 (см)

1

1

1

5

3

Әр фигураның белгіленуі үшін 1 балл қойылады.

Барлығы

15

5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.

 Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.

 Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.

 Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.

 Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.

 Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.

6. Модерация және балл қою

 

 Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.


Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:


Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» NIS-тің мың домбырашысы Гиннесс рекордтар кітабын бағындырды 26.05.2022
» Президенттің баспасөз қызметі Тоқаевтың 30 жыл бұрынғы суреттерін көрсетті (фото) 22.05.2022
» Қазақстандағы жеңілдетілген автокөлік несиелері: Автосалондар қосымша қызмет алуға мәжбүрлейді 20.05.2022

Пікір жазуКелесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы