Informational and educational
portal №1 in Qazaqstan.
» » » Курстық жұмыс: Құрылыс саласы | Темір бетон конструкциялары

Курстық жұмыс: Құрылыс саласы | Темір бетон конструкциялары

Курстық жұмыс: Құрылыс саласы | Темір бетон конструкциялары казакша Курстық жұмыс: Құрылыс саласы | Темір бетон конструкциялары на казахском языке
[quote]
Мазмұны
Кіріспе
1. Темір бетон мен қақпа жаппаны шептік жағдайын есептеу.
1.1 Жаппаның көлденең қимасы.
1.2 Нормативтік және есептік күштер.
1.3 Нормативтік және есептік жүктемеден пайда болатын ішкі күштер.
1.4 Бетон мен арматураның беріктігінің сипаттамалары.
1.5 Есептік жүктеменің әсерінен пайда болатын иілу моментінің мағынасы бойынша плитаны есептеу.
1.6 Плитаны көлденең күштің әсеріне есептеу.
1.7 Плитаның полкасын жергілікті иілуіне есептеу.
1.8 Плитаны көтергенде және монтаждағанда пайда болатын иілу моментінің әсеріне есептеу.
1.9 Қырлы плитаны екінші шектік топ бойынша есептеу.
2 Есептік жүктемеде пайда болатын ригельді ішкі күштерді анықтау.
2.1 Бетонның арматураның биіктігі қасиеттері.
2.2 Ригельдің көлденең қимасының өлшемдерін анықтау.
2.3 Ригельді бірінші шектік топта есептеу.
2.4 Көлденең арматураның есебі.
2.5 Байлық жұмысшы арматураның үзілетін орындарын анықтау.
3. Бір қабатты өндірістік ғимараттың колоннасын есептеу.
4. Іргетасты есептеу.

Кіріспе
Қазіргі кезде күрделі темірбетонды арқалықты қолданылады. Барлық күрделі құрылыстарды темірбетонды арқалық материалдық ресурстарды шамамен 25%, осы кезде болат конструкциясы 3%, ал орман және ағаш өңдеу өндірістерінде 13,5% қолданылады. Жыл сайын 250млн.м3 темірбетонды конструкцияны дайындайды. Ол көлемде 15 млн тонна болатты, арматураны және 80мл тонна цементтен шығындалады. 1285 жылы құрылысты темір бетонды орамды материалдардан 75 млн м3-ты, кірпіштен 40 млд шт, болатты конструкциядан 5 млн тоннаны, сонымен қатар цемент құрылымдарын, трубаларды және т.б.-сын қысқартты.
Күрделі құрылыстарды конструкциялық ірі панельдерді, блоктарды және ұсақ түйіршіктер табиғи және жасанды тастарды қолданылады. Құрылыс конструкцияларының пайда болуы қоғамның материалдың тұрмысымен және өндіргіш күштерінің өсуінен пайда болды. Ең 1-ші өңделмеген тастан жасалатын ғимараттар алғашқы тас ғасырында жасалған. Соңынан күйдірілген тастарды пайдалана бастады.
1850-1855 жылдарда темір бетон конструкциясын пайдалана (отырып, бірнеше) бастады, өйткені темір бетон бірдей уақытта, бірнеше елдерде Англия, Франция, Германияда пайда болды. Сығылуға жұмыс жасайтын металл конструкцияны 1 тен деп атайды. Отқа төзімді темір бетон және тас конструкциялары отқа төзімді. Металл конструкциялары отқа төзімсіз.
Біз 3 курстан бастап әртүрлі мамандық түріне байланысты сапалы пәндерді оқи бастаймыз, соның бірі- «құрылыс конструкциялары».
Осы оқу жылында бетон әлементерді есептеп, «құрылыс конструкциялары» пәнінен курстық жұмыс дайындауымыз керек. Бұл жұмыс құрылыс конструкцияларының темір бетон бөлімі бойынша орындалады.
«Темір бетон конструкциялары» курсын меңгеруге қойылатын талаптар:
- бетонның, арматураның және бетонның физико-механикалық қасиеттерді меңгерген көңіл бөлетін жәйт, ол бетонның, арматураның және темір бетонның қасиеттері: бетонмен арматураның беріктігі, бетон мен болаттың серпімді жылжымалы деформациясы; әсер: арматурамен бетонның ілінуі; әдетте және алдын-ала кернеуленген конструкцияларда қолданылатын арматура бұйымдары.
1. Темір бетон қырлы жапаның шектік жағдайын есептеу
Өндіріс үйіне темір бетон қаңқасының элементтерін - қырлы жаппа, ригель, бағасынан және іргетас шектік жағдайлардың 2 тобы бойынша есептеу керек және арматуралық сызбасын ватман қағазына және миллиметровкаға сызу керек.
1. Темір бетон қырлы жаппаның шектік жағдайының 2 тобы бойынша есептеу. Берілген мәліметтер қырлы жаппаның өлшемдері.
Жаппаның есептік аралығы: ℓ0=5,5 м һƒ = 0,08м
Қырлы жаппаның ені: В=1,8 м
Еденнің салмағы Р1n=8,0 кН/м2
Нормативтік күштер: кН/м2
Материал: Ұсақ түйіршікті бетон В 25
Байлық жұмысшы арматура А II
Монтандық және көлденең арматур. А II Вр I
Қырлы жаппаның есептік схемасы және көлденең қимасы жаппаның көлденең қимасы.
- жаппа енінің конструктивті өлшемі.
В - номиналдық өлшем
см.
һ = 300 мм = 30 см деп қабылдаймын.
вр=65 мм егер = 300 мм болса в = 2 • вр + р =2 • 65 + 10 = 140.
Қырлы жаппа 2 қаңқа Кр1 және 2 тормен С1 және С2 арматураланады. Қаңқалармен торлар дәнекерленген. Қаңқа Кр1 жұмысшы бойлық жұмысшы арматура 2 монтаждық арматураны 3 біріктіреді, бойлық жұмысшы арматура иілу моменті әсеріне есептеліп қойылады, ал көлденең арматура 2 көлденең күшке осьтеледі.
Тор С1-да арматура 4-ші және таратушы арматура 5 орналасады. Жұмысшы арматура жаппа папканың жергілікті иілу есебі бойынша алынады, ол арматураны есепсіз қояды.
Есептер жүргізу үшін қырлы жаппаның көпденең қимасын ТАВР жеңілдетілген есептеулер жүргізуге ыңғайлы түрінде қабылданады.
1.2. Нормативтік және есептік күштер
Нормативтік күштердің есептеу үшін бетонның келтірілген қалыңдағын һ2 индексін анықтаймыз.
м.
1.2. Есептік күштер
№ Күштің түрлері Нормативтік күш кН/м2 γƒ Есептік күш
кН/м2
1. Тұрақты
1.1. Еден салмағы
1,2 1,08
1.2. Қырлы жаппаның салмағы
1,1 2,2
2. Ұзақ мерзімді әсер ететін күш
1,2 14,4
Барлығы
3. Қысқа мерзімді
1,4
4. Толық күш
мұндағы һпр – плитадағы бетонның келтірілген қалыңдығы. Ол плитаның көлденең қимасының ауданын –А1 плитаны еніне В бөлу арқылы анықталынады.
1.3 Нормативтік және есептік жүктемелерден пайда болатын ішкі күштер
Жүктеме күштердің әсерінен жаппаның қималарында иілу моментінен көлденең күштер пайда болады.
Иілу моментінен көлденең күштері жаппаның ұзындығының ортасында ал ең көп мөлшерге көлденең күш жаппаның тірегінің тұсында болады.
Жаппаның 1 м ұзындығына түсетін күш күш 1м2 –қа түсетін күшті жаппаның еніне көбейту арқылы анықталады. Ғимараттың тағайындалуы бойынша сенім коэффициент γ = 0,95.
Нормативті тұрақты және ұзақ мерзімді күштерден
км•м
км•м
Нормативтік толық күштерден
км•м
км•м
есептік күштерден
км•м
.Есептік жүктеменің М және Q эпюрасы
1.4. Бетон мен арматураның беріктігінің сипаттамалары. Қырлы плитаны 1 және 2-ші жағдайда есептеу үшін бетон мен арматураның есептік кедергісін оқу құранының (2) бойынша анықтау керек.
Бетонның осьтік сызылуы: кН/см2
кН/см2
Бетонның осьтік созылуы:
кН/см2
Серпімділік модулі: кН/см2
кН/см2
Жұмысшы арматура клссы: кН/см
кН/см2
1.5. Есептік жүктеменің әсерінен пайда болатын иілу моментінің әсерінен мағынасы бойынша плитаны есептеу
Жаппаның есептік көлденең қимасы товр қимасы болып алынады. Ал оның полқасы сығылу бөлімінде орналасқан. Есепке кіргізілетін В1 папкасының қимасының құламасының еніне байланысты тағайындалды.
Құламаның, таврдың қырына жан-жаққа құламасы 0 көп болуы тиіс немесе
егер онда
егер онда
мм
810 мм > 0,1•30 мм = 30 мм
Қосылу бойының төменгі шегі бойынша тавр қимасының ені есептік жағдайын қарастырмыз: қосылу төменгі шегі тавр қимасынан өтеді
Есептік жағдай тепе-теңдікпен анықталады.
кН/см2 • 136 см • 6 см (27 см • 0,5 • 6 см)
11612км см
Бұл дипломдық, курстық немесе ғылыми жұмысты өзіңіз жазуға көмек ретінде ғана пайдаланыңыз!!!Материалдың толық нұсқасын 50 секундтан кейін жүктеп алыңыз!!!!

Автор: almira777 | 17 | 8.02.2019Загрузка...
Читайте также
Курстық жұмыс: Құрылыс саласы | Темірбетон құрылысы
Курстық жұмыстар жинағы [тегін]
Курстық жұмыс: Құрылыс саласы | Темірбетон құрылысы
Курстық жұмыс: Технология | Таспалы конвейердің жетегін жобалау
Курстық жұмыстар жинағы [тегін]
Курстық жұмыс: Технология | Таспалы конвейердің жетегін жобалау
Курстық жұмыс: Топография | Құрылыс туралы жалпы түсінік
Курстық жұмыстар жинағы [тегін]
Курстық жұмыс: Топография | Құрылыс туралы жалпы түсінік
Дипломдық жұмыс: 3510кВ трансформаторлық қосалқы станциясының кеңейтілуі
Дипломдық жұмыстар жинағы [тегін]
Дипломдық жұмыс: 3510кВ трансформаторлық қосалқы станциясының кеңейтілуі
Курстық жұмыс: Технология | Грейферлі жүк қоршайтын қондырғысы бар тіректі кран
Курстық жұмыстар жинағы [тегін]
Курстық жұмыс: Технология | Грейферлі жүк қоршайтын қондырғысы бар тіректі кран
Презентация (слайд): Еңбекақыдан ұсталынатын ұсталымдар мен  шегерімдерді есептеу және  шоттар корреспонденциясын  құру
Қазақша Презентация (слайд) жинағы
Презентация (слайд): Еңбекақыдан ұсталынатын ұсталымдар мен шегерімдерді есептеу және шоттар корреспонденциясын құру
Қазақша реферат: Электроэнегетика | «Электрлік жүйелер және тораптар» бөлімі Есептеу - графикалық жұмыс
Қазақша Рефераттар жинағы
Қазақша реферат: Электроэнегетика | «Электрлік жүйелер және тораптар» бөлімі Есептеу - графикалық жұмыс
Қазақ тілі пәнінен қазақша рефераттар жинағы: Есептік сандардың сөзжасамы
Қазақша Рефераттар жинағы
Қазақ тілі пәнінен қазақша рефераттар жинағы: Есептік сандардың сөзжасамы

KZ / Курстық жұмыстар жинағы [тегін], курстык жумыс Темір бетон конструкциялары курстық жұмыс дайын жоба курсовая работа, сборник готовых курсовых работ на казахском языке, скачать бесплатно готовые курсовые работы проекты на казахском, дайын курстык жумыстар құрылыс саласы жобалар курстық жұмыстар, курстык жумыс Темір бетон конструкциялары курстық жұмыс дайын жоба курсовая работа сборник готовых курсовых работ на казахском языке скачать бесплатно готовые курсовые работы проекты на казахском дайын курстык жумыстар құрылыс саласы жобалар курст, Курстық жұмыс: Құрылыс саласы | Темір бетон конструкциялары дипломдық жұмыс тақырыптары дипломдык жумыс дипломдық жоба тақырыптарыкурстық жұмыс тақырыптары педагогика курстық жұмыс тегін курстық жұмыс курстық жұмыс тақырыптары педагогика курстық жұмыс тегін