Геометрия - 7 сынып (1,2,3,4 тоқсан)

Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 7-сынып оқушыларына «Геометрия» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге оқушылардың бөлім бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. 

Жиынтық бағалау (ТЖБ, БЖБ) (СОЧ, СОР)
Толық

Орыс тілі, руский язык (3 сынып | 1, 2, 3, 4 тоқсан)

Методические рекомендации по суммативному оцениванию
Русский язык как первый
3 класс
 


СОДЕРЖАНИЕ
ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 1 ЧЕТВЕРТЬ ...................................4
Суммативное оценивание за раздел «Живая природа»..............................................................4
Суммативное оценивание за раздел «Что такое хорошо. Что такое плохо?» ..........................7
Спецификациясуммативного оценивания за 1 четверть ..........................................................10
ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 2 ЧЕТВЕРТЬ .................................15
Суммативное оценивание за раздел «Время»............................................................................15
Суммативное оценивание за раздел«Архитектура» .................................................................18
Спецификация суммативного оценивания за 2 четверть .........................................................21
ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 3 ЧЕТВЕРТЬ .................................27
Суммативное оценивание по раздел«Искусство».....................................................................27
Суммативное оценивание за раздел«Выдающиеся личности»...............................................30
Спецификация суммативного оценивания за 3 четверть .........................................................33
ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 4 ЧЕТВЕРТЬ .................................39
Суммативное оценивание за раздел «Вода – источник жизни» ..............................................39
Суммативное оценивание за раздел «Культура отдыха. Праздники» ....................................42
Спецификация суммативного оценивания за 4 четверть .........................................................45

Жиынтық бағалау (ТЖБ, БЖБ) (СОЧ, СОР)
Толық

Орыс тілі, руский язык (9 сынып | 1, 2, 3, 4 тоқсан)

Методические рекомендации по суммативному оцениванию
по предмету «Русский язык»
(с русским языком обучения)
9 класс


СОДЕРЖАНИЕ
ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 1 ЧЕТВЕРТЬ ........................................ 4
Суммативное оценивание за раздел «Конфликты и миротворчество»..........................................4
Суммативное оценивание за раздел «Сухопутные страны» ...........................................................8
ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 2 ЧЕТВЕРТЬ ...................................... 12
Суммативное оценивание за раздел «Традиции и культура» .......................................................12
Суммативное оценивание за раздел «Ресурсы планеты Земля»...................................................15
ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 3 ЧЕТВЕРТЬ ...................................... 19
Суммативное оценивание за раздел «Подросток в современном мире» .....................................19
Суммативное оценивание за раздел «Всемирная связь в 21-ом веке».........................................25
ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 4 ЧЕТВЕРТЬ ...................................... 29
Суммативное оценивание за раздел «Дилеммы и выбор» ............................................................29
Суммативное оценивание за раздел «Средства массовой информации» ....................................33

Жиынтық бағалау (ТЖБ, БЖБ) (СОЧ, СОР)
Толық

Орыс тілі, руский язык (7 сынып | 1, 2, 3, 4 тоқсан)

Методические рекомендации по суммативному оцениванию
Русский язык
(с русским языком обучения)
7 класс

Содержание
ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 1 ЧЕТВЕРТЬ ................................... 4
Суммативное оценивание за тему «Климат и изменения климата» ......................................... 4
Суммативное оценивание за тему «Обычаи и традиции»........................................................ 10
ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 2 ЧЕТВЕРТЬ ................................. 13
Суммативное оценивание за тему «Знания: мир и изучение иностранных языков» ............ 13
Суммативное оценивание за тему «Влияет ли ландшафт и климат на национальный
характер?» ..................................................................................................................................... 16
ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 3 ЧЕТВЕРТЬ ................................. 19
Суммативное оценивание за тему «Молодёжная культура: Интернет и социальные сети» 19
Суммативное оценивание за тему «Социальная защита населения», «Генетически
модифицированные продукты» .................................................................................................. 22
ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 4 ЧЕТВЕРТЬ ................................. 25
Суммативное оценивание за тему «День Победы»................................................................... 25
Суммативное оцениваниеза тему «Если бы я правил миром...» ............................................ 28

Жиынтық бағалау (ТЖБ, БЖБ) (СОЧ, СОР)
Толық

Биология (7 сынып | 1, 2, 3, 4 тоқсан)

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар
Биология
7- сынып

Мазмұны
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА .......... 4
«Экожүйелер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ....................................................................... 4
«Тірі ағзаларды жүйелеу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау .................................................. 8
«Жасушалық биология Су және органикалық заттар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау .. 11
2 -ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА ....... 15
«Заттардың тасымалдануы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау .............................................. 15
«Тірі ағзалардың қоректенуі» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ........................................... 19
«Тыныс алу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ....................................................................... 22
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА ........ 26
«Бөліп шығару» бөлімі бойынша жиынтық бағалау .................................................................. 26
«Қозғалыс» бөлімі бойынша жиынтық бағалау .......................................................................... 29
«Координация және реттелу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ........................................... 32
4 -ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА ....... 35
«Тұқымқуалау мен өзгергіштік» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ....................................... 35
«Көбею. Өсу және даму» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ................................................... 38
«Микробиология және биотехнология» бөлімі бойынша жиынтық бағалау........................... 42

Жиынтық бағалау (ТЖБ, БЖБ) (СОЧ, СОР)
Толық