Инклюзивті білім беру. Жеке оқу бағдарламасының мазмұны. 1 сынып. Сауат ашу


Сауат ашу пәні ойынша жеке оқу бағдарламасының мазмұны
Бейімделген бағдарлама мазмұны
(1 сыныптарға арналған жалпы бағдарлама)
Күтілетін нәтижелерНәтижелер
Әліппеге дейінгі кезең. Әліппе кезеңі
1 - тоқсан Тыңдалым және айтылым бөлімі
1. 1 Тыңдалған материалдың мазмұнын түсіну тыңдаған материалының сөйлеу екенін, оның мазмұнын түсінуҚалыптастырушы бағалау тапсырмасы
1. 2 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау мұғалімнің көмегімен мәтінде кім? (не?) туралы айтылғанын анықтауҚалыптастырушы бағалау тапсырмасы
1. 3 Тыңдалған материалды мазмұндау мұғалімнің көмегімен оқиғаны баяндауҚБ тапсырмасы
1. 4 Оқиғаны болжаумәтіннің мазмұнын иллюстрация бойынша болжауҚБ тапсырмасы
1. 5 Түрлі жағдаяттарда тілдік нормаларды дұрыс қолдану түрлі жағдаяттарда этикет сөздерін қолдануҚалыптастырушы бағалау тапсырмасы
1. 6 Тыңдаушының назарын аударусөйлеу барысында сипаттау сөздерін қолдануҚБ тапсырмасы
1. 7 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айтутыңдалған мәтінге өз көзқарасын сөзбен білдіру (ұнайды, ұнамайды); Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
1. 8 Берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту берілген сюжетті сурет бойынша мұғалімнің бағыттаушы сұрақтары арқылы әңгімелеуҚалыптастырушы бағалау тапсырмасы
1. 9 Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту салыстыруға қажетті сөздерді, вербалды емес қарым - қатынас құралдарын (ым - ишара, қимыл), дауыс ырғағын, мәнерін, қарқынын, сөз арасындағы кідірісті қолдану);- сөздегі дыбыс түрлерін ажырату және дұрыс дыбыстау
- дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну
- сөздің буыннан тұратынын түсіну және сөздегі буын санын анықтау
Қалыптастырушы бағалау тапсырмалары
Оқылым бөлімі
2. 1 Оқу түрлерін қолдану- сөз, сөйлем сызбасын оқу.
- оқудың түрлерін (буындап оқу) қолдану
Қалыптастырушы бағалау тапсырмалары
2. 5 Мәтін бойынша сұрақ қоя білу және жауап бере білумәтін, иллюстрация бойынша мұғалім көмегімен сұрақтар қою және сұраққа жауап беруҚалыптастырушы бағалау тапсырмасы
2. 9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату әріпті тану, ажырату және оны дыбыспен сәйкестендіруҚалыптастырушы бағалау тапсырмасы
Жазылым бөлімі

3. 3 Жоспар құру- мұғалім көмегімен мәтінге суреттер арқылы жоспар құрып, оған ат (тақырып) қоюҚалыптастырушы бағалау тапсырмалары
3. 4 Оқыған, тыңдаған материалдың мазмұнын жазумұғалім көмегімен оқыған, тыңдаған мәтіндегі ақпаратты сурет, белгілер қолданып, жай сөзбен жеткізуҚалыптастырушы бағалау тапсырмасы
3. 8 Каллиграфиялық нормаларды сақтаужазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазуҚалыптастырушы бағалау тапсырмасы
3. 10 Грамматикалық нормаларды сақтаутәуелдік және жіктік жалғауларының қарапайым формаларын қолдана алу (терминсіз);Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
3. 11 Пунктуациялық нормаларды сақтау сөйлемді бас әріппен бастап жазып, сөйлем соңына тиісті тыныс белгілерін қою Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
Әліппе кезеңі.
2 - тоқсан Тыңдалым және айтылым бөлімі
1. 3 Тыңдалған материалды мазмұндау - мұғалімнің көмегімен оқиғаны баяндау;
1. 4 Оқиғаны болжау мәтіннің мазмұнын иллюстрациясы бойынша болжау; ҚБ тапсырмасы
1. 5 Түрлі жағдаяттарда тілдік нормаларды дұрыс қолданутүрлі жағдаяттарда этикет сөздерін қолдана білуҚалыптастырушы бағалау тапсырмасы
1. 6 Тыңдаушының назарын аударусөйлеу барысында сипаттауға қажетті сөздерді, вербалды емес қарым - қатынас құралдарын (ым - ишара, қимыл) қолдану;Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
1. 7 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айтутыңдалған мәтінге өз көзқарасын сөзбен білдіру (ұнайды, ұнамайды);Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
1. 8 Берілген тақырыпқа әңгіме құрап айтуберілген сюжетті сурет бойынша мұғалімнің бағыттаушы сұрақтары арқылы әңгімелеу;Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
1. 9 Дыбыстарды, сөздерді, орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту сөздегі дыбыс түрлерін (дауысты, дауыссыз) ажырату және дұрыс дыбыстау;
- дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну;
- сөздің буыннан тұратынын түсіну және сөздегі буын санын анықтау
Қалыптастырушы бағалау тапсырмалары
Оқылым бөлімі
2. 1 Оқу түрлерін қолдану - сөз, сөйлем сызбасын құрастыру;
- буындап оқуды қолдану;
Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
2. 2 Оқылған мәтіннің мазмұнын түсіну мәтінде автордың кім? (не?) туралы айтқысы келгенін түсіну;Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
2. 4 Мәтіндегі сөздердің мағынасын түсінумұғалімнің көмегімен қарама - қарсы мағыналы/мәндес/көп мағыналы сөздердің мағыналарын ажыратуҚалыптастырушы бағалау тапсырмасы
2. 5 Мәтін бойынша сұрақ қоя білу және жауап бере білумәтін, иллюстрация бойынша (мұғалімнің көмегімен) сұрақтар қоя білу және қойылған сұраққа жауап беруҚалыптастырушы бағалау тапсырмасы
2. 6 Мәтіннің түрлері мен жанрын, стилін анықтаумұғалімнің көмегімен мәтін жанрын (өлең, әңгіме, ертегі) ажырату;Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
2. 9 Дыбыс пен әріпті тану және ажыратуәріпті тану, ажырату және оны дыбыспен сәйкестендіруҚБ тапсырмасы 
Жазылым бөлімі
3. 5 Мәтінді түрлі формада құрастыруМұғалімнің көмегімен тақырыпқа байланысты керекті сөздер, сызбалар, суреттер, белгілерді қолдана отырып, үлгі бойынша шағын мәтін құрастыру;Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
3. 7 Қатені табу және түзету мұғалімнің көмегімен сөз, сөйлем, мәтінді тексеру және қателерін түзету;Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
3. 8 Каллиграфиялық нормаларды сақтаужазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу;Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
3. 9 Орфографиялық нормаларды сақтау айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді көшіріп жазу;
бас әріппен жазылатын сөздерді анықтау
Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
3. 10 Грамматикалық нормаларды сақтау тәуелдік және жіктік жалғауларының қарапайым формаларын қолдана алу (терминсіз);Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
3. 11 Пунктуациялық нормаларды сақтау сөйлемді бас әріппен бастап жазып, сөйлем соңына тиісті тыныс белгілерін қою Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
Әліппе кезеңі. Әліппеден кейінгі кезең
3 - тоқсан Тыңдалым және айтылым бөлімі
1. 1 Тыңдалған материалдың мазмұнын түсінутыңдаған материалының сөйлеу екенін, оның мазмұнын түсіну және сөйлемдерге, сөздерге ажыратуҚалыптастырушы бағалау тапсырмасы
1. 2 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтаумұғалімнің көмегімен мәтінде кім? (не?) туралы айтылғанын анықтауҚалыптастырушы бағалау тапсырмасы
1. 3 Тыңдалған материалды мазмұндау мұғалімнің көмегімен оқиғаның ретін сақтай отырып баяндауҚалыптастырушы бағалау тапсырмасы
1. 4 Оқиғаны болжаумұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұнын тақырыбы, иллюстрация бойынша болжау;Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
1. 5 Түрлі жағдаяттарда тілдік нормаларды дұрыс қолданутүрлі жағдаяттарда этикет сөздерін қолдана білу;Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
1. 6 Тыңдаушының назарын аударусөйлеу барысында сипаттау, салыстыруға қажетті сөздерді, вербалды емес қарым - қатынас құралдарын (ым - ишара, қимыл) қолдану;Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
1. 7 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айтутыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру (ұнайды, ұнамайды);Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
1. 8 Берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту;
1. 9 Дыбыстарды, сөздерді орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту - сөздегі дыбыс түрлерін (дауысты, дауыссыз, жуан және жіңішке дауыстылар) ажырату және дұрыс дыбыстау;
- сөздің буыннан тұратынын түсіну және сөздегі буын санын анықтау
Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
Оқылым бөлімі
2. 1 Оқу түрлерін қолдану - оқудың түрлерін (буындап оқу, жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу) қолдану;Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
2. 2 Оқыған мәтіннің мазмұнын түсінумәтінде автордың кім (не) туралы айтқысы келгенін түсіну;
2. 4 Мәтіндегі сөздердің мағынасын түсінумұғалімнің көмегімен қарама - қарсы мағыналы/мәндес/көп мағыналы сөздердің мағыналарын ажырату;Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
2. 5 Мәтін бойынша сұрақ қоя білу және жауап бере білу мәтін, иллюстрация бойынша (мұғалімнің көмегімен) сұрақтар қоя білу және қойылған сұраққа жауап беру;Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
2. 6 Мәтіннің түрлері мен жанрын, стилін анықтаумұғалімнің көмегімен әңгімелеу мәтінін, ерекшелігіне қарай мәтін жанрын (өлең, әңгіме, ертегі) ажыратуҚалыптастырушы бағалау тапсырмасы
2. 7 Түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты алу  мұғалімнің көмегімен дереккөздерден ақпараттарды табу;
- әріпті тану, ажырату және оны дыбыспен сәйкестендіру;
Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
2. 9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату ерекшелігіне қарай мәтін жанрын (өлең, әңгіме, ертегі) ажырату; мұғалімнің көмегімен дыбыстардың сөздегі қызметін түсіну (ь, ъ таңбалары, Ұ, ю, я қосарлы дыбыстары) және дұрыс оқуҚалыптастырушы бағалау тапсырмасы
Жазылым бөлімі
3. 5 Мәтінді түрлі формада құрау тақырыпқа байланысты керекті сөздер, сызбалар, суреттер, белгілерді қолдана отырып, мұғалімнің көмегімен үлгі бойынша шағын мәтін құрап жазу;Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
3. 6 Түрлі жанрда шығармашылық мәтін жазумұғалімнің көмегімен әр түрлі жанр бойынша (хат, құттықтау хат, хабарлама, нұсқаулық) шағын мәтін құрап жазу;Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
3. 7 Қатені табу және түзетумұғалімнің көмегімен сөз, сөйлем, мәтінді тексеру және қателерін түзету;Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
3. 8 Каллиграфиялық нормаларды сақтаумұғалімнің көмегімен жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу;Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
3. 9 Орфографиялық нормаларды сақтау- айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді көшіріп жазу;
- мұғалім көмегімен сөздерді дұрыс тасымалдау, тасымалдауға болмайтын сөздерді ажырату;
Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
3. 10 Грамматикалық нормаларды сақтау- мұғалімнің көмегімен заттың атын, санын, сынын, қимылын білдіретін сөздерді ажырата алу және орынды қолдана білу; -- тәуелдік және жіктік жалғауларының қарапайым формаларын қолдана алу (терминсіз) Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
Әліппеден кейінгі кезең
4 - тоқсан Тыңдалым және айтылым бөлімі
1. 2 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау- мұғалімнің көмегімен мәтінде кім? (не?) туралы айтылғанын анықтау;Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
1. 3. Тыңдалған материалды мазмұндау- мұғалімнің көмегімен оқиғаның ретін сақтай отырып баяндауҚалыптастырушы бағалау тапсырмасы
1. 4 Оқиғаны болжау- мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұнын тақырыбы, иллюстрация бойынша болжауҚалыптастырушы бағалау тапсырмасы
1. 5 Түрлі жағдаяттарда тілдік нормаларды дұрыс қолданутүрлі жағдаяттарда этикет сөздерін қолдана білу;Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
1. 6 Тыңдаушының назарын аударусөйлеу барысында сипаттау, салыстыруға қажетті сөздерді, вербалды емес қарым - қатынас құралдарын (ым - ишара, қимыл) қолдану;Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
1. 7 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айтутыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру (ұнайды, ұнамайды);Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
1. 8 Берілген тақырыпқа әңгіме құрап айтумұғалімнің көмегімен берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айтуҚалыптастырушы бағалау тапсырмасы
Оқылым бөлімі
2. 1 Оқу түрлерін қолдануоқудың түрлерін (буындап оқу, жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу) қолдану;Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
2. 2 Оқылған мәтіннің мазмұнын түсіну мұғалімнің көмегімен мәтінде автордың кім? (не?) туралы айтқысы келгенін түсіну;Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
2. 3 Мәтіннің құрылымдық бөліктерін ажыратумұғалімнің көмегімен оқыған мәтіннің тақырыбын, басын, ортасын анықтау;Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
2. 4 Мәтіндегі сөздердің мағынасын түсінумұғалімнің көмегімен қарама - қарсы мағыналы/мәндес/көп мағыналы сөздердің мағыналарын ажырату;Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
2. 5 Мәтін бойынша сұрақ қоя білу және жауап бере білу мәтін, иллюстрация бойынша (мұғалімнің көмегімен) сұрақтар қоя білу және қойылған сұраққа жауап беру;Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
2. 6 Мәтіннің түрлері мен жанрын, стилін анықтау 1. 2. 6. 1* мұғалімнің көмегімен әңгімелеу мәтінін, ерекшелігіне қарай мәтін жанрын (өлең, әңгіме, ертегі) ажырату;Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
2. 7 Түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты алумұғалімнің көмегімен дереккөздерден ақпараттарды табу;Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
2. 8 Мәтіндерге салыстырмалы талдау жасау мұғалімнің көмегімен түрлі жанрдағы (ертегі, әңгіме, өлең) мәтіндерді салыстыруҚалыптастырушы бағалау тапсырмасы
Жазылым бөлімі
3. 3 Жоспар құру мұғалім көмегімен мәтінге суреттер, сызбалар арқылы жоспар құрып, оған ат (тақырып) қою;Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
3. 4 Оқыған, тыңдаған материалдың мазмұнын жазумұғалім көмегімен оқыған, тыңдаған мәтіндегі ақпаратты сурет, сызба, белгілер қолданып, жай сөйлеммен жеткізу;Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
3. 5 Мәтінді түрлі формада құраумұғалімнің көмегімен тақырыпқа байланысты керекті сөздер, сызбалар, суреттер, белгілерді қолдана отырып, үлгі бойынша шағын мәтін құрап жазу;Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
3. 6 Түрлі жанрда шығармашылық мәтін жазумұғалімнің көмегімен әртүрлі жанр бойынша (хат, құттықтау хат, хабарлама, нұсқаулық) шағын мәтін құрап жазу;Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
3. 7 Қатені табу және түзету мұғалімнің көмегімен сөз, сөйлем, мәтінді тексеру және қателерін түзету;Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
3. 8 Каллиграфиялық нормаларды сақтаужазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу;Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
3. 9 Орфографиялық нормаларды сақтау айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді тыңдау арқылы жазу
- мұғалім көмегімен сөздерді дұрыс тасымалдау, тасымалдауға болмайтын сөздерді ажырату
- бас әріппен жазылатын сөздерді (адамның аты - жөні, тегі, жер - су атаулары, үй жануарларына берілген аттары) анықтау;
Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
3. 10 Грамматикалық нормаларды сақтаумұғалімнің көмегімен заттың атын, санын, сынын, қимылын білдіретін сөздерді ажырату және орынды қолдану Қалыптастырушы бағалау тапсырмасыИсточник: bilimdiler.kz
Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:
Facebook | VK | WhatsApp | Telegram | Twitter

Үздік криптобиржа: Binance, ByBit, OKX

Қарап көріңіз 👇Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру

Соңғы жаңалықтар:
» Рамазанға 21 күн қалды 🌙
» ҰБТ ұзақтығы — төрт сағат болады
» 1-сыныпқа құжат қабылдау мерзімі 31 тамызға дейін ұзартылды
Пікір жазу