физика


ФИЗИКА

0= артады,кемиді,өзгермейді

00040028=2,65

000572=1440 м/с

0021085= 100 В/м

002210510=200 Дж

00247400123=4,3

00326021023= 5,3*10-26 кг

0051052002=0,1 Н•м

01=1,1 есе артады

01010202030= 1:3:5

011= 0,1 мВб

01250015= 7,5 м/с

01275=0,66 ГПа

0142= 0,56 Н

0150025128= 0,4 Тл

01501= 0,4 м, 0,4 м

0150480025= 1,2*10-2 Дж

15015390= 6 м/с

150200=150В-тық екі вольтмерді тізбектей жалғап және көрсетулері қосылады

1505=2 м/с

02=2,5•10-6 Дж

0201=0,6 м

02025=1,5•108 м/с

021505=9,5 л

02025= 1,5*108 м/с

0210161019= 0,32 пН

02108102=225 м ; 22500 см

022008000350042000=6300 Дж/ кг0

022104=20 кг

0248103=0,24 Гн; 0,1 Гн

02510= Екінші линзаның

02515013= 600

028000= 8000

04=750 ТГц

04015002512=8 А

04052= 10 А

042=0,4 м, 3,14 с

04501=

046133= 0,6 мкм

049102= 60 м

051=0,33м

0512243= 800 м/с

05178= 3 м/с

05220= 100 м; 10 м/с

052200=400 Па

052630= 21 м/с

05300130005=500

0610=15,6 жыл

062= 10 с

06230=10 с

07504=400 ТГц,750 ТГц, 1,8 есе

076=390 ТГц

08= 10 м/с2

08102=4 м/с

08310003102= 8 кН +++ 6 Кн

085300=0,48 м

099=100 жыл

1= Ішкі энергия өзгерісі / Тер.1 заң. изо. про./

1= 2 Н

1=206265 а.б

10=1,88•106 м/с

10= 225 с

10= 30 м

10=40 см; 0,4 м

10001200=2200 м

100020= 20 кДж

10002523106= 5750 кДж

1000400=80 Дж

10005109=5•10-12 Ф

1001= 100 Н/м

100100020=20 %

1002000=6 МГц; 6000кГц

1002213=10 мкВ

1003100500=15,3 кг

10054=2,25 м/с2

10060=5•107 Дж

100603=9 МДж

10102=2,5 м

101025= 7,5 кг

1010620=0,75•106; 7,5•105

1012=60 см

101310327329103= 1,29 кг/м3

10151530030005= 200 см

101566210343108= 4,42*10-27 кг*м/с

10191031161019=5,7 мТл

1022002002= 4 кН

102315= 2,6 м/с

10270=37,4 кДж

1030=0,3 м/с

10435= 173 кПа

1044= 8 Дж

1050= 2 м/с2

105200201=0,05 Тл

1052003=2•104 Дж

1053353=1•105 Дж

106=5,12•10-10 м

10610021310708851012=3,14•10-3

1075075= 10 кН

1080201102=10000 Дж

1100=10-5 м

1102= 2 с

11200= - 200 м

11234=78,8 кДж

113103316107=141 м

114=2 с

11558= 870 теңге

1162982=2,47 с

12=

12=n=T1-T2/T1

12=1:4

12= 4h1

12=өзгермейді /сер.ерк.тер.амп./

12022= 4,4 %

121015=8 м/с

121520015103=к

122=m1/m2=1/4

123=бірдей,тұрақты, бірдей

1232153=3•102 кг•м/с; 300 кг•м/с

1234=1,2,4

12341= 200 кДж

123411231=екіншісінде 2 есе көп

12404012= 52 м, 1 с

12500=40 Н

127044103=5 кДж

128531082550= 107

13020=60 Дж

130240=17 мкФ

132=4,5 Дж

132=9м

135=80 м

1351043=1575 Дж

1352760210231= 3*1024

13750=500 Па

14= 3,4*1015 Гц

14=18 м3

1400=600 Дж

14015=280 К

1460340=4,3 есе кемиді

147147900=сынбай өтеді

15= 2*108 м/с

15002300=45 кН

150025011232093= 11 есе

150120360150171= 0,93 кг

150400=arcsin 0,04

152121=1,9 жыл

157111264215711561269222.... = 4,9 МэВ

158052= 83052/

16=4

16=4 есе азайған

16005108=8•10-5 Дж

160280=64 км/сағ

1604=

1661023132103= 3*1023

18002300= 63

1800545=0,4 м/с

181=81 есе азаяды

183=6 есе

186=Ek2/Ek1=2

196014=568,7

19601982=1,9м

19910306671011223108= 2,9*103 м

2=2,6•108 м/с; 0,26•109 м/с

2=

2= 4 есе артады / Тын. қалп. бірқ./

2=бірқалыпты үдемелі, а= 1 м/с2

2= 2 есе ұзартады / Мат. маят. тер. пер./

2=2 есе артады /Катод.түс.фото.туғыз./

2=2 есе артады /массасы m заряд.бөлш.бірт.маг./

2= 2 есе артады / Шең. бой. бір./

2=4 есе азаяды /ден.шең.бой.бір./

2=4 есе артады / Ег.дене.жылд/

2= есе кемиді

2= 4 есе артты /Тын. қал. бірқ. үде./

2= / Инт. екі сәу. фаз./

2= шын, төңкерілген

2=2 Н; 2,0 Н

2=2 есе артады /Сер.сы.2есе.арта./

2=Р12

2= 2 с /үй.төбе.еркі.түск.жарт./

20= 2 с

20=

200=400-қа артады

200= 6,3*10-24кг*м/с

200015= 8 кг

2000500=2,5 кДж-ге артады

20010295=10 м/с2

20013112102=65%

200204=0,4 м/с

200204= 4,2 м/с /дене.ең үлкен кинет.энер/

2002500088510121= 2,2*10-4 Дж

20042240= 40 с

2010=500 В

2010=22 м/с

201030= 0,6 Н

20107=20*107 Дж

2010910922=3,6•104 Н

20120982=Ер=196 Дж; Ек=3724 Дж

20144=24 м/с

202=20 В

202003=

202101=0,141 А

204= 15 см

2040=f=40 см

20410102=20 мТл

20450102= -400 кДж

2100=200 с

2100102= 0,51 с

210140008312=2•105 Дж

2102=20 м

2103110510= 2 м/с

2104300= 5*10-7 м

21045104= -3•104 Дж

21081= 0,2 км +++ 200 м

214=

21624=22 м/с

218103200103136003=NсуNсынап

222= -3q

2220= 13,7 кДж

22260=15 Па

2252075=1 Ом

227070=0,44

228000250000=31,25 есе көп

23=9 Дж

23=4:9

23692140559437=3

23892=Z=92, A=234

24=1,25•108 м/с

24= 2 есе кемиді / Массасы m зарядталған/

2420520472=22,7 Ом

244= 2 А

25= 4,5 м

25= 50 п /Бір сек. 25 айн./

25=4,5 м

25=отын толық жанғанда бөлініп шығатын энергияның 25%-ы пайдалы жұмыс жасауға кетеді

250=25•10-9 Кл

250=500

252= 2 м/с

252= 14

2525= 71,4 км

2525= Найзағайдың дыбыс толқындары жоғары қарай ауаның жылы қабаттарында Жердің бетінен радиусы 25 км-ге ауытқиды

253= 16 мкДж

255=3,14 м/с2

260102=4с

261012900=3,12 Н

2703270= Өзгермейді

27080=1500 К

272153072=160650Н; 160,65•103 Н; 0,16065 МН

272153072982=446,25 кН; 446250 Н

2727=10 моль

2750= 556 мм сын бағ

278135=0,25 кг

290350=48 км/сағ

29412015=3675 Вт

3=

3= 3 есе артты /План. параллак. 3 есе/

3= бірқалыпты үдемелі 1 м/с2 /Ег. де. жыл. тең./

3=бірқалыпты үдемелі 1 м/с

3= өзгермейді /Бір атом. идеал. газ./

30=4 и 11 см3

30=4:11

30=45 м

300= 16 есе кемиді

300100= 8

300102=25 м/с2; 5 м/с2

300200= 100 Дж

30042000230=8,16 МДж

3008=324 K

301500=45000 Вт

30183= 6 Ом ; 4 Ом

3022102= 64 Дж

3030003427103=2529 кг

3036= 1,2

305=150 Дж /жолда осы күштің/

305= 4,5 Дж

306910922= 600 В/м

30710= 4,7*1010 Дж

308506982=97,53 МПа; 5•10-4

3102=30 м/с

31022=3•10-2 м/с

3111015663103491031=6•105 м/с; 60•104 м/с

32= 50*10-12 Ф +++ 50 пФ

3210132911031161019= 1882 Н/Кл

322105161019=10-9

3240=6 кг/м3

340040=0,0014 Ом

34010=34 Гц

340340055=1,8

35= 1,44

35025=8750 Дж

35720= 1053 мм сын бағ

36001=0,18 Н

362=4,0Н; 4Н

3620=3 есе кемиді

3642=12,5 м ; 2,5 с

3750=4

4=t/2

4=16 есе артады

4=0,25 с

4= 4 есе азаяды /Бір. маг. өрі. күш./

4= 4 есе артады / Сер. маят. тер. ампл./

400100=500 Н

400100022=80 см; 0,8 м

4001851012= 0030/

4002=200 Н/м

40020=ANe=2AAr

400200= 2 м

4002002=2 Н/м

400232103=205 К

4010=8 м/с

4010060030060005600300087102=0,3 Дж

40102= 20 м/с

40120=2

4020=ANe=2AAr

4020310502=80

404101932866310343108= 1,5 +++ 1,51

4050=5000 мДж

40500= 1,2 Дж

406301= 1,3*1017

41004831=1,25•106 Дж

4105470210103831=4,81 кг/м3

4110196631034=485 нм

412=1/2

42= 2 есе артады

42= 16 Дж

422= 2 Тл

4260102=360 Н

4270270=57%

4302516043= 30002/

432180=0,4 м/с2; 30 с

4501445007=150

45016003=16300 Н

450300= 1,4

45045=

454025=2 Ом

459110= 22 см

472216= 3,5 г

48103024= 0,2 А

48150= -2,6m

4911031161019= 8,9 нс

4913982=4,4 с

5=5 есе кемиді /конт.инду./

5= 5 есе артады /Керн. көз. қосыл. конд./

5=5 есе артады /Газ қыс. тұр. бол. жағ./

5= h=5t – 5t2 /Доп жер. жоғ./

5= Һ=5t – 10t

5=125 м

500= 400

5003105100250=4•106 Дж

50040=1,2 Дж

50040=20 мКл

5006=40 жыл

5010=70 см

50100002=6,37 кГц +++ 6370 Гц

501040=125 Вт

5012525=0,16 Гн

505= 0,5 м/с2

510=

51015=1 м/с2

5105= 2 с +++ 4 с

5105= 2 с +++ 2000 мс /5Н тұр. күш. мас./

51070113108661034=2,5•1019

5110=22 Ом

512= 9

520=8 км/сағ

52121=11,5 жыл

532=60 Дж

5340=68 Гц

53600=7,5 Дж

540103500150= 3,46 м3

550=0,01 кг/м3

5811070161=520 Гц

5982= 30,6 м

600025105= сұйық күйдің ішкі энергиясы 15 кДж артық

6001418103831=-2кг/м3

600146188331= -2кг/м3

60030031086003230012=300000/

600300160008730005=1,74

60030060008730005= 1,73*108 м/с

60053=

600900= 1,73

6051= - 300 п м/с

605115=0,5А

609030=75 км

6100=2000

61054105=2•105 Дж

6211021=270 С

63=4,8•10-19 Дж; 3 эВ

63=2 Ом

6400982667101122= 6*1024 кг,5,5*10-3 кг/м3

641= 1,3 кДж

661073510191033108661034=10000 Вт; 10 кВт; 0,01 МВт

66310286621034= 1 мкм

702010= 9000 Дж

71086671011222732= 2*1030 кг

7210410= 14 см

75=2,5 кг

760240=5 м/с

800=400

800133=600 нм

801022002206942108100034200= 0,84 мм2

8015050171= 1368 Па

802= 0,4 с

804= 5 Ом

82=бірінші; 16 есе артық

82=4 кг

82=64 Дж

83=1 мкФ

85103300403831=99720 Па

86= 6 Н

9=3 есе кемиді /серпі.ілін.жүк.масс/

93=70 г және 25 г

93=5:14

98147102=15,6 м/с

9864290317= 750 мм

Ад(8)к=

Ай(3)се= Айда ауырлық күш жердегіден аз

Ай(3)ұз=синодтық ай(өліаралық ай)

Ай(4)бө=сыйымдылық кедергі

Ай(4)мә=1,62 м/с2

Ай(7)се=атмосферасы жоқ айда метеориттер ай бетіне соғылып жарылады да, ай топырағын жан-жаққа шашыратады

Ас(5)ан=температурасы, химиялық құрамы

Ас(6)бө=шоқжұлдыз

Ас(7)қо=эклиптика

Ат(4)қ=барометр

Ау(4)ре=шардың ішіндегі жүктер, газдың мөлшері мен жылытуына байланысты

Ау(8)ша=жиілік

Ау(10)бо=күлгін

Аэ(17)ба=төмен

Ба(12)ұс= Күшті азайтып,орын ауыстырудан ұту

Бе(9)кө= Юпитерде

Бр(4)қо=ерітіндіде жүзген бөлшектердің қозғалысы

Бі(4)де=үдеу артады

Бі(11)ор= суда, =81

Бі(16)ег=бірінші шыбықты екнішісіне жақындатып орналастырып, егер олар тартылса, онда екіншісі магнит

Ве(15)үд= 3 g

Га(22)жа= Ұшқындық разряд

Гр(4)т=x= -10+5t

Ға(7)жа=Ғарыш кемесі орбитаға шығарда немесе оның қонар алдында

Ға(12)кү= 36 есе кемиді

Де(3)де= Серпінді деформацияларған дененің энергиясы

Де(6)нү=экваторда

Ды(3)бі= 1 Дб

Ег(9)ке= 27 с

Ег(10)пе=өзгермейді

Ег(13)қа= 90 м

Ег(14)ке= 135 м

Ег(14)фо= А=F•s•cos

Еж(4)ол=магнит

Ек(5)ж= 2

Ек(12)мә= -900, +900

Ең(4)кү=ұштарында

Жа(4)ма= Жарықтың 1 жылдағы жүрген жолы

Жа(6)бо=Күннің тұтылуы, Айдың тұтылыуы, көлеңкенің пайда болуы

Жа(6)қы= кемиді

Жа(11)үл= 0,29

Жа(16)үш=көпіршіктер жібереді, олар қалай жүзсе сол бағытта

Же(6)ал=1/2000000000

Же(6)үд=4,4 м/с2

Же(9)үд=8,6 м/с2

Же(14)ес= төмен бағытталған

Же(16)кү=ауырлық күші

Жү(11)жа= Ағасы үш,інісі екі

Жү(15)се= Арқанның созылуын азайту

Жі(14)же=1/4

Жі(15)жы=0,47 м/с

За(6)кө= СU2/2

Зе(21)эн= артады,кемиді,артады

Ид(3)т=pV=m/M RT

Ио(3)та= Еркін электрондар,оң және теріс иондар

Иі(10)же= Рычаг күштің әрекетінен теңестірілген, ал олардың біреуінің өзгеруіне тәуелді емес

Ка(11)құ=электромагниттік индукция

Ка(13)ег= Неғұрлым Т1 жоғары, ал Т2 төмен болса

Ка(14)те=

Ке(2)за= Планета қозғалыстарының бірқалыпты емес екендігін

анықтайды

Ке(2)за=Т12 / Т221323

Ке(2)за=

Ке(2)құ=оптикалық

Ке(3)мә=8В

Ке(22)ке=2U0

Ки(1)ша= шашыранды

Кө(9)ар=2 см3

Кү(1)ма=күннің массасы жердің массасынан 333000 есе үлкен

Кү(2)те=6000 К

Кү(3)жа= тропосфера

Кү(3)те=60000 К

Кү(3)ты=1410 кг/м3

Кү(4)бе= жылжымалы блок

Кү(4)қо=маңайындағы планеталардың қозғалыс бағытымен

Кү(4)пл=Юпитер

Кү(4)уа= 11 жыл

Кү(5)ша=4•1023 кВт

Кү(6)жы=өзгермейді

Кү(9) дө=эклиптика

Қа(10)де=өзгермейді

Қа(11)де=төмендейді

Қа(11) =3/2 к

Қа(20)ио= жоғары температура,рентген,ультракүлгін,-сәулелер

Қу(2)бі=

Лю(3)ме=Сынап /Қар. үнем. тиім. жолы. /

Лю(4)ай= Заман талаптарына сай ұтымды өнімділік пен электр

энергия қорегін тұтыну көрсеткіштерімен ерешеленеді

Ма(3)ам= тепе-теңдік күйден ең үлкен ауытқуы

Ма(4)фо= Fmax/ I

Ма(6)ан= Бастапқы уақыт мезетіндегі нүктенің тепе-теңдік күйден ауытқуы

Ма(8)кү= ең үлкен мәнге тең

Ма(18)ба=Массасы көп дененің қозғалыс бағытында; Массасы аз дененің қозғалыс бағытынан өзгеше

Ме(4)бұ=электрондардың реттелген қозғалысы

Ме(4)се=метеориттердің температурасы ауадағы қозғалыс үйкелісінен көтеріледі

Ме(5)ша= амплитуда

Мы(4)ди=нөсер жауыннан кейін аспанда пайда болған кемпірқосақ

На(12)кү= 100000 А-ден жоғары

Не(1)бұ= заряды жоқ элементар бөлшек

Оқ(2)өл=

Оқ(6)дә= қате, Паскаль заңы бойынша, газға барлық бағытта түсірілген қысым бірдей болады

Ос(4)ұз=0,04 м

Ос(5)мә=0,4 с

Ос(7)мә=10 м/с2

Өт(1)ке=оның өлшемдері мен материалына тәуелді

Өт(2)мә=130 Ом

Пл(7)пл= Шолпан

По(2)бі=Вольт

Пр(5)ма=1830 есе артық

Ра(10)өз= артады, өзгермейді

Са(1)жү= Санақ денесі, координата жүйесі, сағат

Са(3)тә=сабын пленкасының қалыңдығына

Са(4)се=беттік керілуге байланысты

Са(17)жа= интерференциясы

Се(16)жұ=2А

Се(17)жұ=Тұйық траекторияда серпімділік күшінің жұмысы нольге тең; Механикалық энергия күй параметірлеріне тәуелді; Серпімділк күшінің жұмысы траекторияға тәуелді емес

Си(5)б= 1/моль

Со(6)ша=u0nI

Сп(5)тү=Күлгін

Су(2)ма= 18*10-3 кг/моль

Су(6)ұз= 121,5 нм

Су(7)тә=бензин қабықшасы қалыңдығына

Су(9)жы= 2 м/с

Су(12)бө=1,4

Сұ(8)кү= үйкеліс күші

Сф(6)қа= Бұрыштық қашықтық

Сы(2)де=жарықтың әсерінен заттан электрондардың ыршып шығу құбылысы

Те(5)ке=артады

Те(9)пл= Шолпан

Те(11)се=тербелмелі контурдың жиілігін өзгерті үшін

Те(13)өз=t=T/6

Те(14)бө=позитрон; антиэлектрон

Те(19)қа=толқынның ұзындығы

Ти(9)құ=тиынды құрайтын бөлшектер мен тері молекулаларының өзара тартылуы

То(7)ме= Вольфрам қылы, цоколь

То(18)тә= шықпайды, себебі сынап ағып кетеді,ал түтік сумен толады

Тр(1)құ=эмиттер, база, коллектор

Тұ(10)ар=болат

Тұ(18)өз= кемиді, кемиді, өзгермейді

Тү(4)ие= түрлі каталогтарда сақталса

Тү(4)те=

Ұз(33)фо= B= mg*tg / IL

Үз(11)ба=Ауа ағысымен әкететін шар қоршаған ауаға қатысты тыныштықта, сол себепті жел болғанда жалау желбіремей, тыныштықта тұралды

Үй(10)ба= N=Fv

Үс(23)мә= 1,8 м/с2

Фе(6)қ= ферромагниттік қасиетін жоғалтады

Фо(9)ке=кескін шықпайды

Ша(3)бө=электрондар мен кемтіктер

Ыд(21)өз=өзгермейді,өзгермейді,өзгермейді

Іш(14)эл=конденсатор мен катушка

Эл(2)қа=тек тыныштықтағы электр зарядтары ғана тудырады

Эл(2)та= Оң және теріс иондар

Эл(3)фо=A=I2R

Эл(4)пр= Ампер күші

Эл(9)ұз= өзгермейді, кемиді, кемиді

Эк(4)мә=g=9,78 м/с2

S(4)д=1

ПЕДАГОГИКА

"Ақпаратты тарату және мәселелерді шешу мақсатында ой бөлісу" сипаттамасына тән білімді игеру үлгісі (Александр):+++талқылау

"Бастаған істі аяғына дейін жеткіз, өз әрекетіңді жоспарла" ережесі қай принципке жатады:+++жүйелілік

"Жаңа педагогика" тәсілдемесінің аясында ақпараттық - коммуникациялық технологияларды қолдану барысында оқушылар: +++сайтта ақпаратты жариялайды

"Жаңа педагогика" тәсілдемесінің аясында ақпараттық - коммуникациялық технологияларды қолдану барысында оқушылар: +++электронды поштаны қолданады

"Жеңілден ауырға, белгіліден белгісізге, қарапайымнан күрделіге" деген ереже қандай принципке жатады:+++бірізділік пен жүйелілік

"Көпіршелер" деп саналу үшін оқыту мен оқуда қарастырылатын жағдайдың бірі:+++ оқушыларға өз бетінше орындай алмайтын тапсырманы орындауға мүмкіндік беру

"Оңайдан қиынға" ережесі қай принципке жатады: +++түсініктілік

«Жаңа педагогика» тәсілдемесінің аясында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану барысында оқушылар:+++электронды тасығышқа ақпаратты сақтайды.

«Мұғалім сабақта білім әліменіе терезе ашып қана қоймай, өзіне де көрсетеді, оқушылар алдында өзінің рухани әлемін, рухани байлығын ашады»:+++В.А. Сухомлинский

«Мұғалімдерге ең тамаша міндет жүктелген, Күн астында одақ тұрған ешнарсе жоқ» деп жазған: +++Я.А.Коменский

Lesson study кезеңдерінің бірі - "Қатысушылардың өткізілген сабақ бойынша оқушылардың оқу үдерісіне қатысты барлық нәтижелерін жүйелеп, талдауы". Осыдан кейінгі кезең: +++Зерделенген мәселелерді негізге ала отырып, келесі Lesson Study-ді жоспарлау

Авторитарлы тәрбие, либералды тәрбие, демократиялық тәрбие, еркін тәрбие. Қандай белгілер бойынша жіктелген: +++өзара қарым - қатынас стилі бойынша

Адам тәжірибесінің толық тізімі алғаш сақталатын жады түрі: ++++эпизодты

Адамгершілік тәрбиесі:+++ жалпыадамзаттық құндылықтарды игеру

Адамгершілік тәрбиесінің міндеттері:+++ Адамдарға құрмет сезімін дамыту

Адамгершілік, еңбек, ақыл - ой, физикалық тәрбие – бұл:+++ тәрбиенің бағыты

Адамзаттың жинақтаған тәжірибесі, заттар мен құбылыстарды, табиғат пен қоғам заңдарын тану нәтижесі: +++білім

Адамның ғылыми фактілерді, ұғымдарды, ережелерді, заңдарды, қағидаларды түсінуі, есінде сақтауы және қайта жаң,ыртуы ол: +++білім

АКТ қолдануда "көрсету" оқыту аспектісін қолданудың мысалы: +++оқу және талқылау мақсатында оқушылардың жұмыстарды алмастыруы

Александердің зерттеуіне сәйкес диалогтың бес үлгісіндегі механикалық есте сақтау: +++ үнемі қайталап отыру арқылы фактілерді, ойларды жаттау

Ата - анасынан ұрпақтарына қандай да бір белгілердің, ерекшеліктердің берілуі:+++ тұқым қуалаушылық

Аударма жасау, интерпретация, экстраполяцияны қамтитын Блум таксономиясының кезеңі:+++ Түсіну

Әр сабаққа дайындалу үшін ең алдымен оның мақсатын анықтауды талап ететін принцип:+++ мақсаттылық

Әрқайсысында анықталған тапсырмаларды шешетін әртүрлі және қайталанатын істердің көмегімен оқушылардың оқу іс - әрекетін басқару әдісі:+++ жаттығу

Әрқашанда пайымдау, қорыту және дәлелдеуді талап ететін оқыту әдісі:+++ түсіндіру

Б.Скиннер көзқарасы бойынша, адамдардың лайықты істері үшін ынталандару, лайықсыз қылықтарын елемеу немесе жаза қолдану:+++ оперантты шарттылы

Бағалау арқылы оқуды жақсарту үшін енгізілуі тиіс бес түйінді фактордың бірі: +++оқушылардың өзін - өзі бағалауға қатыстырылуы

Бағалау мақсатында жүргізілген қадағалау нәтижелерінің интерпретациясы:+++ алынған мәліметтердің мәнін анықтау

Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар. "Интерпретация" сипаттамасына сәйкес мұғалім әрекеті: +++Оқушының жауабын критерийге сәйкестендіру

Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар. "Қадағалау" сипаттамасына сәйкес мұғалімнің әрекеті: +++оқушының сұраққа жауабын тыңдау

Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар. «Қорытынды»ссипаттамасына тән мұғалім әрекетін көрсетіңіз:+++ оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау

Бағалаудың қай түрінде бір оқушының жетістіктерінің белгіленген нормаларымен немесе бірдей жастағы оқушылар тобының қол жеткізген деңгейімен ара - қатынасы салыстырылған соң қорытынды жасалады:+++оқуды бағалау

Балалар өздерінің сенім, біліміне сүйеніп, пайымдау жасай алады деген түсінікке негізделген оқыту ортасы:+++ Оқушыға бағдарланған

Балаларды сүйетін, жүрек қалауымен әрбір педагогтың қол жетерлік тәрбие мен оқытуда тұрақты жетілдіріп отыратын өнер:+++ педагогикалық шеберлік

балалардың қалай оқитынын мұғалімнің түсінуі

Баланы өз ықтиярымен оқыту – бұл:+++ педагогикалық жаңашылдықтың идеясы

Бейнелеу көрнекілігіне жатады:+++ макет

Белгілі бір жаңа енгізілімнің тиімділігіне баға беретіндей нақты критерий:+++ жаңашылдық

Белгілі бір тапсырманы орындаудың алдын ала игерілетін алгоримтдерін нақты пайдалануға негізделген ойлаудың түрі:+++ репродуктивті

Берілген мысал сұрақ қоюдың қайсысына тән? Асқар, ережені жақсы айттыңыз. Енді мысал келтіре аласыз ба?:+++ сынақтан өткізу

Блум таксономиясына сәйкес жаңа үлгідегі әртүрлі тәсілдермен элементтерді қиыстыру арқылы ақпаратты жүйелеу деңгейі:+++ жинақтау

Бұл өлшемге тән оқушыларда "қызығушылықты арттыру үшін қиынырақ ойын мен тапсырмаларға ұмтылу" байқалады: +++күрделілікке деген сүйспеншілік

Бұл үдеріс арқылы оқушылар түсіну, бақылау, оқу тәжірибесіне қадағалау қабілетін дамытады: +++метатану

Білім алушы мұғалімнің басқаруынан тәуелсіз болатын типті жүйенің сипатын:+++ жұмыстың құндылығын айқындап, мақсатын, орындалу ұзақтығын, нәтижесін белгілейді

Білім беру мазмұны: +++ғылыми білімдер, іскерліктер мен дағдылар жүйесі

Білім беру мазмұнын анықтайтын нормативтік құжаттар: +++білім беру стандарты

Білім берудегі инновациялық процестердің педагогикалық маңызды проблемасы: +++озық педагогикалық тәжірибені зерттеу, жинақтау және тарату

Білімді іс-әрекет негізінде қабылдап, оның өмірмен және практикамен байланысын тереңдетуді талап ететін оқытудың принципі: +++белсенділік

Білімнің педагогикалық аспектісі:+++ Оқушыларға ғылымды оңтайлы түсіндіру тәсілі

Бірегей, жоғары сапалы және дана нәтижелер шығатын тұлғаралық және тұлғаішілік үдеріс:+++ шығармашылы

Бітіруші түлектерге ұлттық біріңгай тестілеу өткізудегі бағалаудың мақсаты:+++ стандартты бақылау және орындау

В.В.Давыдов бойынша оқу іс-әрекетінің басты нәтижесі:+++ теориялық сана мен ойлау

Ғылыми - жаратылыс пәндері:+++ физика, математика, химия, биология

Ғылыми білімді игеру, арнайы және жалпы білімділік іскерлік пен дағдыларды қалыптастыру оқытудың қай функциясына жатады: +++білімділік

Ғылыми педагогикалық тәжірибеге баға беруде басшылыққа алынатын жаңашылдық:+++ инновацияның негізгі критерийлері

Дарынды және талантты балаларды анықтауда жоспарлауға көп уақыт жұмсап, бірақ жоспарды тез жүзеге асыра алуымен ерекшеленетін оқушының өлшемі:+++ ойлау қабілетінің жылдамдығы

Дарынды және талантты балаларды анықтауды "өз білімін жетілдіру" өлшеміне сәйкес келетін балаларда көрініс табатын ерекшелік:+++ олар өздерінің оқуларын реттей алады

Дарынды және талантты оқушылардың білімін жетілдіру бойынша қызметтің бірінші кезеңі (Ренцулли мен Райс):+++ жалпы зерттеу жаттығулары

Дарынды және талантты оқушылардың ынталандыруға қатысты сипаттамасын көрсетіңіз:+++ өзін-өзі сынайды, бағалай алады

Дарынды, талантты балаларды тексеру парағы бойынша "Оқуда және проблемаларды шешуде балама шешімдерді көріп, қабылдай алады" деп анықталған өлшем:+++ икемділік

Дәйектілікті дамытуда АКТ қолдану және оқыту аспектісінің мысалы:+++Талдау және бағалау

Дж.Флейвелл бойынша, оқушыға білмеген тапсырманы орындауға кеңес берілмегендіктен, оқушының қабілеті жетіп тұрса да, тапсырманы орындай алмауы:+++ өнімділік тапшылығы

Дидактиканың нақты түсініктері:+++ сабақ беру, оқыту, білім беру, оқу

Ең үздік оқушыларды анықтайтын өлшемдерінің ішінен икемділік сипаттамасына сәйкес келетінін көрсетіңіз:+++ тапсырманы орындауда балама шешімдерді көріп, қабылдай алады

Ең үздік оқушыларды анықтауға көмектесетін сипаттамалар ішінен "ақпаратты толықтырып, олардың қайшылықтарын анықтай алатын және оның мәніне тез жететін" өлшем: +++мәселені шешу

Ең үздік оқушыларды анықтаудағы "өз білімін жетілдіру" сенімді өлшемнің сипаттамасы:+++ Олар өздерінің оқуларын реттей алады

Ең үздік оқушыларды анықтаудағы икемділік сенімді өлшемнің сипаттамасы:+++басқаларға қарағанда ойлау қабілеттері жақсы ұйымдастырылған

Есте сақтайтын ақпаратты танымал жерлермен байланыстырып елестетуге негізделген әдіс:+++ орын әдісі

Жағымсыз істердің алдын алатын, өзінің және басқалардың алдында кінәлі сезінуге шақыратын әдіс:+++ жазалау

Жазалау әдістерін таңдауда ескеретін жағдайлар:+++ оқушының жасы

Жазалау әдісі:+++ келеңсіз қылықтарды шектеп, тежеу үшін қолданылатын педагогикалық ықпал

Жаңа білімдерді, әдістерді және ережелерді түрлі нұсқада пайдалану Блум таксономисының қай қадамына сәйкес:+++ қолдану

жаңа оқулықтың пәнді оқытудағы тиімділігін тәжірибе жүзінде сынақтан өткізудегі бағалау мақсаты:+++ бағдарлама мазмұнын бақылау

Жарыс әдісі:+++ өз нәтижесін басқалармен салыстыра отырып, тұлға қасиеттерін қалыптастыру және бекіту

Жаттап алынған білімді тексеруге арналған сұрақ:+++ төмен дәрежелі

Жеке балаға, сондай-ақ тұтас ұжымға тәрбиелік эсер етуге таңдаған әдістемелерді жүзеге асрыатын білім, шеберлік, дағдылардың жиынтығы:+++ педагогикалық технология

Жеке тәжірибенің дамуы, басқалар жасаған тәжірибені және ғылыми басылымдарды меңгеру, қателер мен сынақтар әдісі, эксперимент:+++ мектепті жаңарту жолдары

Жеке тәжірибенің қағидалары, жалпы ережелер, ой мен ойлау, оқиға мен кейбір жағдайлар туралы еске алудың бір бөлігін айқындайтын жады түрі:+++ семантикалы

Жеке тұлғаны дамыту, базалық мәдениетін қалыптастыруда негізгі құрал болып табылады:+++ білім беру

Жекелеп оқыту:+++ оқушылардың дербес ерекшеліктерін ескере отырып оқыту процесін ұйымдастыру

Жетекші іс-әрекеті ойын болып табылатын жастық даму кезеңі:+++ мектепке дейінгі жас

Жинақталған мәліметтерді талдау, саралау, жинақтау және бағалау сияқты динамикалық үдерістер жүретін жады түрі:+++ жұмыс

Жорамалдарды растау, тексеру үшін деректерді жинау АКТ қолдану мен оқыту аспектісінің мысалы болып табылады:+++ тестілеу және растау

Зерттеу тәжірибелеріне сүйене отырып, педагогикалық жаңалықтардың мынадай критерийлері жиынтығын анықтауға болады: +++жаңашылдық, оптималдық, жоғары нәтижелілік, тәжірибеде шығармашылықпен қолдану мүмкнідігі

Зерттеушілік әңгіме жүргізу кезінде оқушылардың әрекеті:+++ айтқандарын дәлелдейді

Идея қайталанады және жасалады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейтін әңгіме түрі:+++ кумулятивтік әңгіме

Инновациялық білім беру үдерісінің негізінде педагогиканың басты мәселесі:+++ педагогикалық тәжірибені зерттеу және психология мен педагогика ғылымының жетістіктерін тәжірибеге жеткізу

Инновациялық педагогикалық технологиялар:+++ мұғалімдердің даралығын жетілдіру, оларға кәсіби іс - әрекет аумағында жаңашылдық тұрғысынан шығармашылықпен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін арнайы білім, білік және дағдның көмегімен меңгеру арқылы мұғалім шеберлігін қалыптастыру

Инновациялық процестердің маңызды проблемасы ол:+++ Педагогикалық-психологиялық ғылымдардың жетістігін практикаға енгізу

Компьютерлік бағдарламалауда құжаттарды ашу және мұрағаттау үдерістерін білуді қамтитын білім саласы:+++ технологиялық білім

көзқарасын қалыптастыратын ғылыми білімдер жүйесімен қарулану

Көру (визуальды), есту (аудиалды) құралдары арқылы оқушылардың сезім мүшелеріне эсер ететін оқыту принципі:+++ көрнекілік

Көру визуалды, есту аудиалды құралдары арқылы оқушылардың сезңм мүшелеріне әсер ететін оқыту принціпі:+++көрнекілік

Курс тарауы аяқталғаннан кейін оқушылардың өз бетімен орындайтын лабораториялық жұмысының кешендісі:+++ практикумдар

Қазақ балаларын оқыту, оларға білім беру мәселелерін көтерген кім:+++ Ы.Алтынсарин

Қайта тәрбиелеу адамның қандай қасиеттерін жоюдан басталады:+++ жағымсыз

Қалай жүгіру, шанышқыны қолдану, қаламмен жазу туралы 6ілімімізді сақтауға жауап беретін жады түрі:+++ рәсімдік

қамтамасыз ету

қатынастар

Қоғамдық тұрдегі тәрбие принціпінің талаптары:+++азаматты тәрбиелеу

Қоғамдық түрдегі тәрбие принципінің талаптары:+++ азаматты тәрбиелеу

Қолдану ерекшелігі мен орнына байланысты жаңалық енгізудің түрлері:+++ технологиялық, әдістемелік, ұйымдастырушылық

Құқықтық тәрбие нәтижелілігінің басты көрсеткіші болып табылады:+++ құқықтық сананы қалыптастыру деңгейі

Құқықтық тәрбие негізі:+++ отбасы

Қызығушылықты арттыру үшін қиынырақ ойын мен тапсырмаларға ұмтылатын оқушыға тән өлшем:+++ күрделілікке деген сүйспеншілік

Л.С.Выготский зерттеулерінің теориялық атауы:+++ мәдени-тарихи даму теориясы

Л.Шульман құзырлы мұғалімге тән үш белгіні көрсеткен. Соның бірі болып табылатын оқытудың тәжірибелік дағдыларының сипаттамасы:+++ оқушылардың білімін бағалау, ынталандыру, сабақты жоспарлау әдістемелерін меңгеруі

Латын тілінен аударғанда "бағалау" термині:+++ "білім алу"

М.Чиксентмихайдың "Өзіндік мақсат" сызбасы бойынша дағдысы жоғары оқушыға төмен міндет қоюдың нәтижесі:+++ зерігу

Мақсатты аудитория сипаты мен бағалау стратегияларын білуді қамтитын білім саласы:+++ Педагогикалық білім

Мектеп бітіруші түлектерге мемлекеттік емтихан өткізудегі бағалаудың мақсаты:+++ стандартты бақылау және орындау

Мектеп жағдайында пайдаланып, арнайы құралдармен жабдықталған кабинеттерде мұғалімнің басшылығымен оқушылардың табиғи құбылыстарды, заттарды зерттеуін қамтитын оқыту әдісі:+++ лабораториялық жұмыс

Мектеп шеберханасында, оқу-тәжірибе участігінде, оқушылардың өндірістік бригадаларында оқытуды іске асыруға бағытталған оқыту әдісі:+++ практикалық жұмыстар

Мектептен және сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастырушының міндетіне жатпайды:+++ сабақ кестесін жасау

Мемлекет саясатының өзекті мәселелерінің бірі:+++ халыққа білім беру ісін жетілдіру

Меңгерген білім мен өмірлік тәжірибе негізінде тез, нақты, саналы орындалатын практикалық және теориялық іс-әрекетке даярлық:+++ білік

Метатануды өлшеудің екінші өлшемі:+++ тапсырмаға бағытталған

Мұғалім басты тұлға болу үшін оған қойылатын талаптар:+++ педагогикалық әдеп және ұстаздық шеберлік

Мұғалім қызметіндегі оң нәтижелердің барынша тұрақтылығын білдіретін педагогикалық инновацияның критерийі:+++ нәтижелілілк

Мұғалім қызметіндегі сындырлы оқыту теориясына сәйкес маңызды басымдықтардың бірі:+++ Оқушылардың сабақты қабылдау ерекшеліктерін түсіну

Мұғалім қызметінің инновациялық бағыттылығы:+++ психологиялық-педагогикалық зерттеулердің нәтижесін педагогикалық қызметтің тәжірибесіне ендіру

Мұғалім өз пәнінен оқушының тұлғасын қалыптастыру құралына, өзін - өзі тәрбиелеу, өзін-өзі дамыту және өздігінен білім алу құралдарына айналдыра алатын білімдік деңгей:+++ іс-әрекет пен мінез құлықты жүйелік- модельдеуші деңгей

Мұғалім педагогикалық іс-әрекет құралдары мен тәсілдерін пайдалануда ескішілдік танытатын стиль:+++ пайымдаушы-әдісқойлық стильі

Мұғалім сабақты жоспарлауды:+++ әрбір жеке сабақтың тақырыптық жоспарға сәйкестігін нақтылаудан бастауды

Мұғалім тәжірибесі аймағында білімді жетілдіруге бағытталған ынтымақтастықтағы педагогикалық тәсіл: +++сабақты зерттеу

Мұғалім іс-әрекетінің нәтижелілігі:+++ Тиімділігімен анықталады

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік: +++Оқушының оқу материалын меңгеру тереңдігін байқау

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік: ++++өзінің сабақты түсіндіруі мен қойіан сұрақтарына оқушылардың жауабын реакцияларын қабылдау

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік:+++ балалардың психофизикалық күйлерін байқау

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік:+++ оқушының жеке дара бейімділіктері мен қабілеттерін байқау

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік:+++ оқушының материалды түсінуін, жұмыс қарқынын байқау

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік: +++сабақ барысында өзінің мінез - құлқы мен сөйлеуін қадағалау

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік:+++оқушының жеке тқлғалық және мінз-құлық ерекшеліктерін байқау

Мұғалімдердің белгілі бір тәсілді қалай дамытуға болатындығын анықтау мақсатында оқушылардың оқу үдерісін зерделеуі:+++ сабақты зерттеу

Мұғалімнің инновациялық іс – әрекеті:+++ озық педагогикалық тәжірибелерді оқу - тәрбие үрдісіне енгізу

Мұғалімнің қандай жоспарында оқушылардың әртүрлі сыныптан тыс іс-әрекеттері және басқа іс-шаралар көрсетіледі: +++сынып жетекшісінің тәрбие жұмыс жоспарында

Мұғалімнің озық педагогикалық тәжірибесінің жай тәжірибеден артықшылығы:+++ логикасы, әдісі, тәсілі жағынан ерекше тиімді нәтиже береді

Мұғалімнің сабаққа дайындығының бірінші кезеңі:+++ сабақтарды тақырып бойынша жоспарлау

Мұғалімнің субъект, пән жүргізуші, әдіскер, зерттеуші, оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастырушы ретінде қарастырылуы:+++ кәсіби педагогикалық позициялар

Н.Мерсер балалардың сыныпта талқылау кезінде өз сөздерін дәйектеуінің үш түрін анықтаған. Соның ішінде зерттеушілік әңгіме сипаттамасын көрсетіңіз: +++ұсыныстар сын тұрғысынан ойлау арқылы жалғасады

Н.Мерсер зерттеуіне сәйкес, қатысушылар өзгелер ұсынған қандай да болсын идеяларды төзімділікпен тындайтын әңгіме түрі:+++ Кумулятивтік

Н.Мерсердің зерттеуіне сәйкес, ұжымдық әңгіме түсіну мен білім беруге қол жеткізу аясындағы табысты талқылауларда басымдыққа ие болатын әңгіменің түрі:+++ зерттеушілік әңгіме

Нақты іс-қимылдар арқылы дамитын және әрекеттерді қалай орындау керектігі туралы білімді сақтайтын жадының түрі:+++ рәсімдік

Нәтижеге қол жеткізуге мұғалім мен оқушының жұмсаған күшінің шығыны мен қолданылған тәсілдерінің тиімділігін анықтайтын педагогикалық инновациялық критерий:+++ оптималдық

Озық тәжірибенің ең жоғарғы деңгейі:+++ жаңашылдық

Ойын - тәрбиенің қай бөлімінің негізгі құралы:+++ ақыл - ой

Оқу бағдарламасы, пәндік мазмұн қамтылатын жоспар:+++ ұзақ мерзімді жоспар

Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты 30% есте сақтауына көмектесетін тәсілді көрсетіңіз:+++ көрсетілім

Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты 75% есте сақтауына көмектесетін тәсілді көрсетіңіз: +++тәжірибе жасау

Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты есте сақтауы үшін ең тиімдісі:+++ өзгелерді оқыту

Оқу сабақтарының стандартсыз формалары:+++ сабақ-конференция, панарама-сабақ, интеграцияланған сабақ

Оқу үдерісінің қалай жүретінін басқалардан гөрі жақсы біліп, өздерінің оқуын реттей алатын ең үздік оқушыны анықтайтын сенімді өлшем:+++ өз білімін жетілдіру

Оқу үдерісінің қатысушыларына жетістіктері мен дамуы туралы хабарлау:+++ кері байланыс

Оқу үдерісінің тиімділігін айқындайтын негізгі факторлардың бірі:+++

Оқу үдерісінің тиімділігін айқындаушы негізгі факторлардың бірі:+++ нені оқу керектігін түсіну

Оқу үшін бағалаудың мақсаты:+++ табысқа жетуге бағыт беру

Оқуға қызығуды ынталандыру әдісі – бұл:+++ танымдық ойындар

Оқуда қолданылатын зерттеушліік әңгімеге тән белгі:+++ әркімнің идеясы пайдалы деп саналғанмен, мұқият бағаланады

Оқуды бағалаудың мақсаты:+++ баға қойып, нәтижені тіркеу

Оқуды даралаудың шешуші критерий:+++ Білім алуда тәуелсіздікті қамтамасыз ету

Оқулыққа қойылатын талаптар:+++ оқу материалдарының жоғары идеялық және ғылыми деңгейінде түсінікті болып баяндалуы

Оқушы жетістіктерін белгіленген нормалармен немесе бірдей жастағы оқушылар тобының қол жеткізген деңгейімен салыстырған соң қорытынды жасалады:+++ оқуды бағалау

Оқушы қалай ойлайтынын, оқитынын қадағалау, бағалау, бақылау, осы ойлау нәтижелерін кейін оқу үдерісінде саналы пайдалану үдерісі:+++ метатану

Оқушыға тапсырманы орындауға кеңес берілмгендіктен, оқушының қабілеті жетіп тұрса да, тапсырманы орындай алауы (Дж.Флейвелл):+++ өнімділік тапшылығы

Оқушылар бір - біріне сұрақ қойып, айтқандарын дәлелдейтін және өзара келісімге жетуге тырысатын әңгіме түрі:+++ зертеушілік

Оқушылар бір - бірінің үлесін сынамайтын және сындарлылыққа негізделетін әңгіме түрі:+++ кумулятивтік

Оқушылар жаңа білімді игеріп, өздерінің пікірін бекітіп, көзқарасын дәлелдеп шығуға көмектесетін оқыту әдісі:+++ дискуссиялық

Оқушылар жауап бергеннен кейін мұғалімнің кідіріс жасау уақытын ұлғайтуы:+++ жауаптарын түзетуге, нақтылауға, дұрыстауға мүмкіндік береді

Оқушылар іс - әрекетінің мазмұны мен түрінің олардың жасына, өмір тәжірибесіне, күш-қуаты мен мүмкіндіктеріне сәйкес болуы:+++ Тәрбиенің оқушылардың жас және дербес ерекшеліктеріне сәйкестігі

Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, идеяларын дамытуға көмектесетін, тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар беріп отыратын сұрақ қою тәсілі:+++ түрткі болу

Оқушыларда «өзіндік мақсатты» қалыптастыру жағдайында дағдылар мен міндеттердің сәйкес келуінің нәтижесі:+++ ағын

Оқушыларды тұжырымдар жасай отырып, негізгі дереккөздерді салыстыру және талқылауға жетелегенде дамитын сыни ойлау дағдысы:+++ қорытындылау

Оқушылардың анағұрлым толық жауап беруіне, өз идеяларын дамытуына көмектесетін сұрақ тәсілі:+++ сынақтан өткізу

Оқушылардың барлығына оқу ептілігі және білім, дағдыларын дамытуға мұғалімнің қолайлы жағдай қалыптастыруы:+++ оқыту ортасын құру

Оқушылардың барлық қорытындылары бағалап, болжамды көзқарастар мен мүмкіндіктерді қарастыруын білдіретін сыни ойлау ерекшелігі:+++ сыңаржақтылықтың болмауы

Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланылатын басқаға бағыттау, сұрақ қою мысалын көрсетіңіз:+++ Көмектесе алатындар бар ма

Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланылатын сынақтан өткізуде сұрақ қою мысалы: +++осы ойыңызды дәлелдейтін мысал бар ма

Оқушылардың кәсіби бағдарлығын анықтайтын әдістеме:+++ "Менің қалауым" дифференциалды- диагностикалық сауалнамасы

Оқушылардың метатанымдық немесе өздігінен реттелетін оқуының алғышарты:+++ мұғалімнің қолданған әдіс-тәсілі

Оқушылардың нені білетіндігін және не істей алатындығын, сонымен қатар олар қандай қиындықтармен кездесуі мүмкін екендігін анықтау үшін мұғалім өткізетін бағалау кезеңі:+++ қадағалау

Оқушылардың өзін - өзі ынталандыра отырып, оқуға деген ұмтылыс пен қызығушылықтарының пайда болуы:+++ ішкі уәж

Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі ерекшеліктері «сыңаржақтылықтың болмауына » сәйкес келетін сипаттама:+++ көзқарастардың барлығын қарастыру

Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі ерекшеліктерінің бірі: +++өзге идеяларды қабылдауға ашық болуы

Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі ерекшеліктерінің бірі "пайымға" тән сипаттама:+++ дәлелдердің деңгейін, маңызын мойындау

Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі ерекшеліктерінің бірі "тәртіпке" тән сипаттама:+++ тиянақты, нақты және жан-жақты болуы

Оқушылармен тұрақты араласатын, оларды дербестікке ынталандыратын мұғалімнің стилі:+++ демократиялық

Оқушыны бағалау үшін қорытынды жасау үдерісі:+++ Оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау

Оқушының білім алуын қолдау үшін қойылатын сынақтан өткізу сұрағы:+++ осы айтқандарыңызға мысал келтіре аласыз ба

Оқушының жазалауға ұшырамау, нашар баға алмау үшін оқуы:+++ сыртқы уәж

Оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау қажеттілігі:+++ оқушы өз жауабын түзетуге, нақтылауға мүмкіндік алады

Оқушының сабаққа ықыласты болуы және өзін - өзі ынталандыруы:+++ ішкі уәж

Оқушының сын тұрғысынан ойлауындағы "дәлелдерді талап етіп, кез келген дәлелді есепке алып отыруын" көрсететін ерекшелігі:+++ ұтымдылық

Оқып үйренуге деген уәжін қиынырақ, ойын мен тапсырмаларға ұмтылу арқылы арттыратын оқушыны анықтайтын өлшем:+++ күрделілікке деген сүйіспеншілік

Оқыту әдістемесінің әдістемелік негіздері:+++ таным теориясы

Оқыту әдістері анықталмайды:+++ оқушылардың қызығушылығымен

Оқыту барысында оқушылардың меңгеруі тиіс міндетті білім мазмұнының құрылымы:+++ ғылыми білімдер, дағды, дүниетанымдық, адамгершілік, эстетикалық идеялар

Оқыту заңдылықтары мен құбылыстарына қатысты ілімдер мен оқыту ілімі:+++ дидактика

Оқыту мазмұны оқушыларды объективті ғылыми дәйектермен, теориялармен, заңдармен таныстырса және ғылымның қазіргі жағдайын көрсете алса, ол қай принципке жатады:+++ ғылымилық

Оқыту принципінің мәні:+++ дидактикалық процесті ұйымдастырдағы және өткізудегі нормативті талаптар, жетекші идеялар

Оқыту процесінде оқушылар меңгеруге тиіс іс - әрекеттер тәсілдері мен ғылыми білім, білік және дағды жүйесі – бұл:+++ білім беру мазмұны

Оқыту үдерісі кезінде ең үздік оқушыларды анықтауға арналған өлшемдерінің бірі болып табылатын икемділік сипаттамасы:+++ тапсырманы орындауда балама шешімдерді көріп, қабылдай алады

Оқытуда басшылыққа алатын идея, негізгі талап:+++ принцип

Оқытудағы саналық пен белсенділік принципі немен сипатталады:+++ оқыту процесінде оқушылардың белсенді қатысуымен оқу материалын меңгерумен

Оқытудағы тәжірибе үлгісі және ақпараттық - коммуникациялық технологиялар көмегімен "бағалау және талдау" акспектілері арасындағы сәйкестік:+++ әртүрлі жұмыстарды салыстыру

Оқытудағы тәжірибе үлгісі және ақпараттық - коммуникациялық технологиялар көмегімен "көрсету" аспектілері арасындағы сәйкестік:+++ өлшеулерді қалай жүргізу керектігін көрсету

Оқытудың ғылымилылық принципі:+++ оқушылардың дүниетанымдық

Оқытудың жаңа тәсілдерін әзірлеуде мұғалімдердің жаңа бастамасын жинақтауды көздейтін сабақты зерттеу тәсілінің түйінді сипаты: +++креативтілік

Оқытудың мазмұнын, ұйымдастыру түрлерін, әдістерін, оқытудың мақсаты мен заңдылықтарына сай анықтайтын қағидалар жүйесі:+++ дидактикалық принциптер

Оқытудың мақсаты, оқушылардың білімдеріне, біліктері мен дағдыларына қойылатын талаптар, олардың білімін бағалау жолдары, оқытудың түрлері мен әдістері туралы нұсқаулар, қажетті әдебиеттер қайда көрсетіледі:+++ оқу бағдарламасының құрамында

Оқытудың негізгі компоненттері:+++ білім, іскерлік, дағды

Оқытудың тәжірибе үлгісі және ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен "модельдеу" аспектілері арасындағы сәйкестік:+++ ықтимал әсерлерді имитациялау

Оқытудың тиімділігін, сапасын жақсарту үшін оқушылардың білімдерінің толық, терең, нақты қамтитын оқыту принципі:+++ беріктік

оның жан-жақты толыққанды дамуын

Орта бірлесуден гөрі, бәсекеге бағытталатын әңгіменің түрі:+++ әңгіме - дебат

Орта мерзімді жоспардың қызметі:+++ тізбектелген сабақтар жоспарын құру

Орта мерзімді жоспарлауда оқу мақсаттарын қалыптастыру шараларын білуге бағыттайтын негізгі сұрақтың бірі:+++ оқушылар нені білуге тиіс

Орта мерзімді жоспарлауды қамтитын мазмұн:+++ тізбектелген сабақтар топтамасы

Өзгелерден қарағанда жоспарлауға көп уақыт жұмсайды, бірақ жоспарды тез жүзеге асыратын оқушыға сәйкес өлшем:+++ ойлау қабілетінің жылдамдығы

Өзін - өзі тәрбиелеудің негізгі әдісі:+++ өзіндік талдау өзіндік бағалау, өзіндік бақылау, өзіндік жүзеге асу

Өткен материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелеу мақсатын көздейтін қарапайым сұрақ:+++ түрткі болу

Өткен сабақты талдаудың негізгі мәселесі:++++ сабақтың дидактикалық және тәрбиелік міндеттері қалай шешіледі

Падкаст жасаудың оқушылар үшін пайдасы:+++ сауаттылық дағдыларын жетілдіреді

Пән бойынша білімдерді, әдістерді және ережелерді түрлі нұсқада пайдалану Блум таксономиясының қай қадамына сәйкес:+++ қолдану

Пән бойынша педагогикалық білімнің сипаттамасын көрсетіңіз:+++ ғылыми идеяларды оңтайлы түсіндіру тәсілі

Педагогика ғылымының саласы:+++ Педагогика тарихы

Педагогикалық жаңалықтарды жасау, оларды педагогикалық қауымдастықтың игеруі, бағалануы, пайдалануы мен оқыту және тәрбиелеу практикасына ендіру үрдісі:+++ инновациялық

Педагогикалық жаңалықтардың пайда болуы, олардың практикада игерілуі мен пайдаланудың ортасы:+++ инновациялық орта

Педагогикалық жаңалықты жасау, игеру және пайдалануға негізделген мұғалім қызметі:+++ инновациялық бағыттылығын көрсетеді

Педагогикалық зерттеудің негізгі әдістерін білу мұғалімге не үшін қажет:+++ тәрбие мен оқытудың міндеттерін шешу үшін

Педагогикалық процестің бағыттылық принципі:+++ оқыту мен тәрбие үйлесімділігіне ықпалы

Педагогтың өз ішкі дүниесін түсіну, ұғыну, вербализациялау арқылы психологиялық талдау жасау күйі:+++ педагогикалық рефлексия

Педагогтың тұлғалық центрациясын психология саласында зерттеген ғалым:+++ А.Б.Оралов

Проблемалық ситуация:+++ бар білімге сүйене отырып тапсырманы шеше алмау немесе фактіні түсіндіре алмау қиыншылығының психологиялық жағдайы

Проблеманы шешуде дәстүрлі тәсілді қолдануды меңзейтін және нәтижесінде сол тәріздес идеялар туындайтын ойлаудың түрі:+++ конвергентті

Ренцулли мен Райстың дарынды және талантты оқушылардың білімін жетілдіру моделінің үш кезеңі:+++ жетілдіру, үдеріс, нәтиже

Рефлекциялаушы практиктің өзгеріп жатқан жағдайға сай әрекет ететін көмектесетін үдеріс:+++ іс-әрекеттегі толғаныс

Саабақты зерттеу (Lesson Study) үдерісінде топ мүшелерінің зерттеу сабағын жоспарлауға дейінгі кезеңі:+++ Топ мүшелерінің бақылауға алынатын оқушыларды анықтауы

Сабақ беруде пайдаланылатын тәсілдерін, жұмыс амалдарын ұғынуға бағытталған мұғалімнің рефлекциялық іс – әрекеті:+++ сабақты психологиялық талдау

Сабақ жоспарының соңғы кезеңі:+++ сабақты қорытындылау

Сабаққа психологиялық талдау жасау ол:+++ мұғалімнің проективті - рефлексивті іс-әрекеті

Сабақты жоспарлау және оны өткізу технологияларын дайындаудың бірінші бөлігі:+++ сабақ мақсатын, оның әрбір қадамын терең ойластыру

Сабақты жоспарлауда және оны өткізу технологияларын дайындауда өзара байланысты қанша бөлік бар:+++ 2

Сабақты жоспарлауда мұғалім алдында қойылатын алғашқы сұрақ:+++ сабақтың мақсаты қандай

Сабақты зертеу тобы зерттеу сабағынан кейін жүргізілетін талқылау құрылымының соңғы кезеңінде қарастырылады:+++ Келесі сабақты зерттеуді жоспарлау

Сабақты зерттеу (Lesson Study) тәсіліндегі ең басты үдеріс:+++ сабақты зерттеу

Сабақты зерттеу тәсілінің аясын зерттеу сабағын жоспарлауда ерекше мән беріледі:+++ «Бақылаудағы» оқушылардың сабақта өтілетін материалды игеру

Сабақты зерттеу тәсілінің демократиялық ерекшеліктерінің бірі: +++оқыту мен сабаққа берілген кез келген баға тұтас топ жұмысына қатысты

Сабақты зерттеу тәсілінің демократиялық ерекшеліктерінің бірі: мұғалім зерттеу барысында жинақтаған білімімен педагог қауыммен кеңінен бөлісе алады

Сабақты зерттеу тәсілінің қажеттілігі:+++ оқу сапасын арттыру

Сабақты зерттеу тәсілінің тиімділігін көрсететін оқушылардың оқуы туралы деректерді жинауды көздейтін түйінді сипаты:+++ ғылыми дәлділік

Сабақты зерттеу тобы зерттеу сабағынан кейін жүргізілетін талқылау құрылымына сай бірінші қарастырылады:+++ "бақыланатын" оқушылардың оқуы

Сабақты зерттеу үдерісінде білім сапасын арттыратын белгілі бір тәсілді дамыту жолын анықтау үшін зерделенеді:+++ оқушылардың оқу үдерісі

Сабақты зерттеуде зерттеу үшін жауапкершілік алады:+++ бүкіл зерттеу тобы

Сабақты зерттеуді жүзеге асыратын педагогтар:+++ оқытудың жаңа тәсілін модельдейді

Сабақты зерттеудің (Lesson Study) түйінді сипатының бірі:+++ креативтілік

Сабақты психологиялық талдау – бұл:+++ мұғалімнің проективті - рефлексивті іс - әрекеті

Сабақтың мазмұнын ойластырып алу...оқыту принципіне негізделеді:+++ бірізділік

Сандық технологияны пайдалана отырып, деректердің орналасқан жерін анықтап, оны түсіну, бағалау қабілеті:+++ ақпараттық сауаттылық

Сандық технологияны пайдалана отырып, мәліметтердің орналасқан жерін анықтап, оны түсіну, бағалау қабілеті:+++ педагогикалық сауаттылық

Сендірудің маңызды әдісі:+++ өнеге – үлгі

Сұрақ қойылғаннан кейінгі кідіріспен қатар, оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау оқушыға мүмкіндік береді:+++ өз жауабын түзетуге, нақтылауға

Сұрақты қарапайым етіп қою, өткен материалға оралу, ойға салу, дұрысын қабылдау және толығырақ жауап беруге итермелейтін сұрақ тәсілі:+++ түрткі болу

Сын тұрғысынан ойлау, қарым - қатынас жасау дағдыларын дамытудың негізгі тәсілі:+++ дәлелдеу

Сынақтан өткізу сұрағы:+++ осы айтқандарыңызға дәлел келтіре аласыз ба

Сынып сағатына жатады:+++ форма

Сыныпта талқылау кезінде өз сөзін дәйектеудің әңгіме - дебат түрі:+++ басқа адамдардың көзқарасын қабылдауды қаламайды

Табитғат, қоғам, мәдениет, ойлау дамуының заңдылықтарын білуді талап ететін оқыту принципі:+++ ғылымилылық

Талдау, жинақтау деңгейіндегі тапсырмаларға бағытталған сұрақ:+++ жоғары дәрежелі

Танымдық үдерістерді білу, түсіну, реттеу:+++ метатану

Танымдық, эмоционалдық және психомоторлық бағыттар бойынша оқушыларды оқыту мақсаттарының тізімін жасауға негізделген модель:+++ Блум таксономиясы

Тәрбие әдістеріне жатады:+++ әңгімелесу

Тәрбие әдістерінің логикалық қатарынан қайсысына шектеу қоюға болады:+++ көрнекілік

Тәрбие әдісі ретінде жаттығудың мәне неде:+++ мінез - құлық нормалары мен ережелеріне сай тәрбиешінің әр түрлі іс әрекетті ұйымдастыру

Тәрбие процессі:+++ сыртқы мақсат бағдарлы ықпал мен тұлғаның өзін - өзі тәрбиелеуін кірістіре жүргізілетін тұлға қалыптастыру, дамыту процесі

Тәрбие процесі көпфакторлы процесс:+++ объективті, субъективті

Тәрбие процесі нәтижелігінің басты белгісі:+++ Тәрбиеленушілердің өз жас ерекшеліктеріне қарай мінез - құлыө нормаларын және ережелерін білу

Тәрбие процесі нәтижелігінің маңызды сипаты:+++ тәрбиеленушілердің жас ерекшеліктері мен мінез-құлық ерекшеліктеріне сәйкес білімі

Тәрбие процесіндегі субъективті факторлар:+++ тұлғаның ішкі қажеттіліктерін білдіріп, тұлға қалыптасып, өмір сүретін объективті жағдай

Тәрбие процесінің диалектикалық қайшылығы:+++ өзіндік алғашқы түсінігін өзіне қойылатын талаптар мен оларды орындау мүмкіндігі арасныда

Тәрбие процесінің ерекшеліктері:+++ тәрбиелік іс-әрекеттер нәтижесінің мақсаттылығы, көпфакторлылығы, үздіксіздігі

Тәрбие процесінің қиындықтары:+++ өзгерісті, динамикалық, қозғалмалы

Тәрбие тәсілі:+++ жалпы әдістің бөлігі, жеке дара әрекет, нақты іс

Тәрбиелік ықпалдардың тізбектілігі, жүйелілігі, беріктігі және үздіксіздік принципі:+++ Әрбір бөліктері мен элементтері түгел бір тұтастықты құрайтын педагогикалық жүйе

Тәрбиенің идеялылығы мен мақсаттылығы:+++ Тәрбиенің алдына қоғам болашағына берік сенімі бар азаматтарды қалыптастыру міндеті қойылады

Тәрбиенің құрамды бөлігі: +++дене тәрбиесі

Тәрбиенің мақсаты:+++ жеке тұлғаны жан - жақты дамыту

Тәрбиенің негізгі құрамдас бөліктері:+++ ақыл-ой, дене, адамгершілік, экономикалық, еңбек

Тәрбиенің негізгі мақсаты:+++ жеке адамды қалыптастыру және

Тәрбиенің объективті факторлары:+++ тұрмыстың шарттары, қоғамдық

Тәрбиенің өмірмен, еңбекпен, қоғам құрылысының тәжірибесімен байланыс принципі:+++ қоғамның экономикалық, әлеуметтік және рухани қатынастарын, өмір шыңдығының моралі және әсемділікке көзқарасын тәрбие ісінде қолдану

Толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетін және тапсырманы орындау барысында бағдар беретін сұрақ:+++ сынақтан өткізу

Топ бәсекелестікте болып, ортақ шешімге келе алмайтын әңгіме түрі:+++ әңгіме - дебат

Тұлғаның білім алуында ақыл - ой үдерістеріне мән беретін оқу тәсілі:+++ танымдық тәсіл

Тұлғаның өмір жолында өзін - өзі дамытуына, мүмкіншілктеріне жете білуіне бағытталған тұтас процесс:+++ білім беру

Ұжымдық танымдық іс - әрекет формасына кірмейді:+++ оқушының сабақтағы жауабы

Ұзақ мерзімді жадыда тәжірибелердің толық тізімі алғашқы болып сақталатын компонент:+++ эпизодты

Факультатив:+++ оқытудың қосымша формасы

Іс - әрекеттер арқылы дамитын білімді сақтау жадысы:+++ рәсімдік

Іс - әрекетті зерттеу тәсіліндегі басты үрдіс:+++ сабақты зерттеу

Іс - әрекетті зерттеуді жүзеге асыру айналымының бірінші қадамының мазмұны:+++ міндеттеме алу

Іс-әрекеттегі зерттеу үдерісіне ықпалдастыру нәтижесі:+++ оқушының оқу тәжірибесін жақсартады

Эстетикалық білімнің негізін қалыптастырады:+++ оқу пәндері

Эстетикалық тәрбиенің міндеттері:+++ оқушылардың әсемдікті тануға орайласқан санасын, қасиетін, бағалау-эстетикалық қатынастарын ашу

Эстетикалық ұғым, пайымдау тәрбиенің қай саласы:+++ эстетикалық

Этикалық әңгіме:+++ оқушылардың бойындағы белгілі қасиеттерді тәрбиелеу жоспарлы түрде өткізіледіТолық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:
Facebook | VK | WhatsApp | Telegram | Twitter
Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру

Соңғы жаңалықтар:
» Жоғары оқу орындарына құжат қабылдау қашан басталады?
» Қазақстандағы білім беру деңгейі 10 жыл ішінде қалай өзгерді?
» 85 жастағы қызылордалық ақсақал 2 млн түп ағаш еккен
Пікір жазу