👈 қаріп өлшемі 👉

Математика тест сурақтары 90 сұрақ.


  • Есептеңіз:

А) 0,5

В)

С)

D) 1

Е) 3

2. Есептеңіз:

А) 1

В) 49

С) 77.

D) 11/7

Е) 16/9

  • Өрнекті ықшамда:

А) 23

В) 22

С) 39

D) 67

Е) 10

4. Есептеңіз:

А)

В)

С)

D)

Е)

5. Тік төртбұрыштың әр қабырғасы 50%-ке ұзартылған. Тік төртбұрыштың ауданы қанша процентке өседі?

А) 125%

В) 50%

С) 100%

D) 75%

Е) 150%

6. Бөлшекті қысқартыңыз:

А)

В)

С)

D) 5(х-5)

Е)

7. Өрнекті ықшамдаңыз:

А)

В)

С)

D)

Е)

8. Өрнекті ықшамдаңыз:

А)

В)

С) 2/(с2+3с)

D) 2/(с+3)

Е) 5/(с+1)

9. Өрнекті ықшамдаңыз:

А)

В) 1

С) -1

D)

Е) х2- у2

10. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

А) (-5;2)

В) (-2;-5)

С) (2;5)

D) (-5;-2)

Е) (10;-1)

11. Теңдеуді шешіңіз:

А) 1

В) -7

С) Шешімі жоқ

D) -1

Е) 5

12. Теңдеуді шешіңіз:

А) 15/32

В) 1/2

С) 11/8

D) 2

Е) 4

13. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

А) х = 1, у = 2

В) х = 2, у = 1

С) х = 1, у = 10

D) х = 10, у = 1

Е) х = 1, у = 8

14. Теңдеуді шешіңіз:

А)

В)

С)

D)

Е) 3 және 5

15. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

А) (-4;-1), (4;-1), (4;1), (-4;1)

В) (-4;1), (4;1),

С) (4;1), (4;-1)

D) (-4;-1)

Е) (4;1)

16. Теңдеуді шешіңіз:

А) -3;-4

В) 3;4

С) -3;4

D) 3;-4

Е) -2;-6

17. Теңдеуді шешіңіз:

А) 5/2

В) 3/2

С) 1

D) 2

Е) 3

18. Теңдеуді шешіңіз:

А) х =4

В) х =4, х = -4

С) х = -4

D) х – кез-келген сан

Е)

19. Теңдеуді шешіңіз:

А) 1;-4

В) 4;-1

С) 8;-2

D) 1;4

Е) 3;5

20. Теңдеуді шешіңіз:

А) 2

В) 3

С) -2

D) 0

Е) 4

21. Теңдеуді шешіңіз:

А) 25

В) 35

С) 5

D) Жауабы жоқ.

Е) 30

22. Теңдеуді шешіңіз:

А) Жауабы жоқ.

В) 8

С) 28

D) 38

Е) 18

23. Теңдеуді шешіңіз:

А) х = 5

В) х1 =7, х2 = -2,

С) х1 =5, х2 = -2, х3 = 7

D) х = 7

Е) х = 3

24. Егер х1, х2 келесі теңдеуінің әртүрлі шешімдері болса, онда өрнегінің мәнін есептеңіз.

А) 14+

В) 10+2

С) 14+

D)

Е) 14+

25. Товардың бағасын алдымен 20%, ал одан кейін жаңа бағасын тағы да 25% кемітті. Товардың бастапқы бағасын барлығы неше процентке кеміткен?

А) 42%

В) 45%

С) 40%

D) 43%

Е) 47%

26. Теңіз суының күрамында массасы бойынша 5% түз болады. 15 л теңіз суына, ондағы түздың концентрациясы 1,5% кұрайтын болу үшін, қанша тұщы су құю керек?

А) 40 л

В) 42 л

С) 35 л

D) 30 л

Е) 25 л

27. Екі қапта 140 кг ұн бар. Егер бірінші қаптан 12,5% ұнды екіншісіне ауыстырып салса, онда екі қаптағы ұн бірдей болады. Әр қапта қанша кг ұн бар?

А) 85 кг; 55 кг

В) 80 кг; 60 кг

С) 60 кг; 80 кг

D) 75 кг; 85 кг

Е) 95 кг; 90 кг

28. 14 т. Капустаны магазинге әкелді. Барлық капустаның 30% сатты. Магазинде қанша капуста қалды?

А) 9,8 т.

В) 10,2 т.

С) 4,2 т.

D) 8,3 т.

Е) 5 т.

29. 72 санын 12,5% кемітіңіз.

А) 64,8

В) 9.

С) 63

D) 11

Е) 70,2

30. Нүкте тузу бойымен s = заңы бойынша қозғалады. кезіндегі нүктенің жылдамдығын табыңыз.

А) 64

В) 28

С) 16

D) 148

Е) 20

31. Фотоаппараттың бағасын екі бірдей процентке арзан датқанда оның бағасы 300 тенгеден 192 тенгеге түсті. Фотоаппараттың бағасы екі ретінде де неше процентке аразандатылып еді?

А) 19%

В) 21%

С) 20%

D) 22%

Е) 24%

32. Теңдеуді шешіңіз:

А) х = 1,5

В) х = 5

С) х = 4

D) х = -1,5

Е) х = -5

33. теңдеунің түбірі неге тең?

А) 2

В) -2

С) 4

D) 1

Е) 3

34. теңдеунің түбірлері неге тең?

А) 1

В) 1;- 2

С) 2

D) 1,5

Е) 2; -0,5

35. Теңдеуді шешіңіз:

А) 7

В) 2

С)1

D) 5

Е) 6

36. Теңсіздікті шешіңіз:

А) (2; 4)

В) (-2; 4)

С) (2; -4)

D) (–2;-4)

Е) (1; 8)

37. Теңдеуді шешіңіз:

А) х = 3

В) х = -3

С) х = 0,3

D) х = -0,3

Е) х = 1/3

38. Теңдеуді шешіңіз:

А) -3

В) 1/

С) 3

D) -1/3

Е)

39. Теңсіздікті шешіңіз:

А) х

В)

С)

D)

Е)

40. Теңсіздікті шешіңіз:

А)

В)

С)

D)

Е)

41. Теңсіздікті шешіңіз:

А)

В)

С)

D)

Е)

42. Теңсіздікті шешіңіз:

А)

В)

С)

D)

Е)

43. Теңсіздікті шешіңіз:

А)

В)

С)

D)

Е)

44. Теңсіздікті шешіңіз:

А)

В)

С)

D)

Е)

45. Теңсіздікті шешіңіз:

А)

В)

C)

D)

Е)

46. Теңсіздікті шешіңіз:

А)

В)

С) (1/2;7)

D)

Е) (-1/2;7)

47. х-тің қандай мәнінде теңсіздік дұрыс болады:

А)

В)

С)

D)

Е)

48. Теңсіздікті шешіңіз:

А) (1/3;0,5)

В)

С)

D)

Е)

49. Теңсіздікті шешіңіз:

А)

В)

С) (12;14)

D)

Е)

50. Теңсіздікті шешіңіз:

А)

В)

С)

D)

Е) (-1/2;1/5)

51. Өрнекті ықшамдаңыз:

А) 1

В)

С)

D)

Е)

52.Есептеңіз:

А)

В)

С)

D) 0,5

Е)

53. Өрнекті ықшамдаңыз:

А)

В)

С)

D)

Е)

54. Амалдарды қолданып, ықшамдаңыз:

А)

В)

С)

D)

Е)

55. Жауап ретінде дұрыс тепе-тендіктің номерін жазыңыз:

1.

2.

3.

4.

А) 1

В) 3

С) 2

D) 4

Е) Ешқайсысы дұрыс емес

56. Сан мәніне дейін ықшамадаңыз:

А) -1

В) 0

С) 1

D) 2

Е) -2

57. Еегр х- сүйір бұрыш, болса, онда неге тең болады?

А)

В)

С)

D)

Е)

58. Көбейткіштерге жіктеңіз:

А)

В)

С)

D)

Е)

59. Есептеңіз: егер

А) -4

В) 4

С) 0,4

D) -0,4

Е) 3

60. Өрнектің мәнін табыңыз:

А) 1

В)

С)

D)

Е)

61. Теңдеуді шешіңіз:

А)

В)

C)

D)

Е)

62. Теңдеуді шешіңіз:

А)

В)

С)

D)

Е)

63. Арифметикалық прогрессияда а1= -5, d = 4. Осы прогрессияның алғашқы он сегіз мүшесінің қосындысын табыңыз.

А) 522

В) 63

С) 1044

D) 1134

Е) -20

64. а86=6, S10= 155. Осы арифметикалық прогрессия ның бірінші мүшесі мен айырымын табыңыз.

А) а1=3,d=2

В) а1=2,d=3

С) а1=1,d=4

D) а1=-1,d=2

Е) а1=4,d=3

65. Геометриялық прогрессияның еселігі q=3, ал оның алғышқы төрт мүшесінің қосындысы S4 = 80. Осы прогрессияның үшінші мүшесін табыңыз.

А) 12

В) 54

С) 18

D) 16

Е) 36

66. Геометриялық прогрессияның b2+b3=18, b4-b2=18, Sn = 93. Осы прогрессияның мүшелерінің саның табыңыз.

А) n = 4

В) n = 5

С) n = 6

D) n = 7

Е) n = 8

67. Арифметикалық прогрессияның а1 = 6, а10 = 33, ал оның барлық мүшелерінің қосындысы 405 екендігі бел гілі. Осы прогрессия мүшелерінің санын табыңыздар.

А) 16

В) 17

С) 14

D) 15

Е) 18

68. Арифметикалық прогрессияның а8 = -7, а10 = 3 болса онда а9-ды табыңыз.

А) -2

В) 4

С) 2

D) 3

Е) 7

69. функциясының есептеңіз.

А) 60

В) 54

С) 49

D) 69

Е) 80

70. у = х2, х = 1, х = 3, у = 0 функияларының графиктерімен шектелген фигураның ауданың табыңыз

А) 26/3

В) 9

С) 8

D) 11

Е) 26

71. функциясының табыңыз

А)

В)

С)

D)

Е)

72. функциясының табыңыз

А)

В)

С)

D)

Е)

73. функциясының табыңыз

А) 8(2х-7)7

В) 16(2х-7)7

С) -7(2х-7)8

D) -7(2х-7)7

Е) 4(2х-7)4

74. Функцияның туындысын табыңыз:

А)

В)

С)

D)

Е) 3

75. Функцияның туындысын табыңыз:

А) 1/(3х2-х)

В)

С)

D) (6х-1)/(3х2-х)

Е)

76. Функцияның анықталу обласын табыңыз:

А)

В)

С)

D)

Е)

77.Трапецияның орта сызығы 10 см. Диагоналдардың біреуі орта сызықты айырмасы 2 см-ге тең кесінділерге бөледі. Трапеция табандарын табыңыз.

А) 8 см, 12 см

В) 4 см, 16см

С) 13 см, 7 см

D) 11 см, 9 см

Е) 7 см, 13 см

78. Параллелограммның бір бұрышы екіншісінен 500 арты Параллелограммның бұрыштарын табыңыз.

А) 650;1150

В) 600;1200

С) 1450;350

D) 950;850

Е) 850;950

79. АС = 2 см, ВС = 4 см, болса, АВС үшбұрышының АВ қабырғасының ұзындығын табыңыз.

А) 14 см

В) см

С) см

D) 17 см

Е) 12 см

80. Ромбтың бір диагоналының ұзындығы қабырғасына тең. Ромбтың бұрыштарын табыңыз.

А) 600;1200

В) 300;1500

С) 700;1100

D) 900;900

Е) 450;1350

81.Тік бұрышты үшбұрыштың катеттері 6 және 8. Осы үшбұрышқа іштей және сырттай сызылғаншеңберлердің радиустарының қосындысын табыңыз.

А) 6,5

В) 7

С) 7,5

D) 8

Е) 8,5

82. Параллелограммның бір бұрышының биссектрисасы оның қабырғасын 5 см және 7 см кесінділерге бөледі. Параллелограммның периметрін табыңыз.

А) 24 см

В) 29 см

С) 19 см

D) 34 см

Е) 36 см

83. Диагоналдары АС = 12 см және BD = 16 см болатын ABCD ромбысының табыңыз.

А) 12 см

В) 10 см

С) 16 см

D) 9 см

Е) 18 см

84. Төмендегі берілген тендеулердің ішінен параллель түзулердің тендеулерін табыңыз.

1. у = 3х-5

2. у = (х/2)+6

3. у = (6+х)/2

4. у = х/2

5. у = -3х+2

А) 1 және 2

В) 1 және 5

С) 2 және 3

D) 2, 3 және 4

Е) 3 және 4

85. Призманы табаңы – радиусы 6 болатын дөңгелекке іштей сызылған дұрыс үшбұрыш, ал бүйір беттері – квадрат. Призманың көлемі неге тең?

А) 480

В) 496

С) 336

D) 524

Е) 486

86. Цилиндрдің осьтік қимасының ауданы мен табан аудандарының қатынасы 4 : π. Осьтік қимасының диагоналдарының арасындағы бұрыш неге тең?

А) 300

В) 450

С) 600

D) 900

Е) 1150

87. Конустың осьтік қимасы – ауданы 9-ға тең болатын тік бұрышты үшбұрыш. Конустың көлемін табыңыз.

А)

В)

С)

D)

Е) 9π

88.Катеттері 3 және 4 – ке тең болатын тік бұрышты үшбұрыш кіші катетінен айналдырылған. Сонда шыққан дененің көлемін есептеңіз.

А) 16 π

В) 24 π

С) 12 π

D) 9 π

Е) 48 π

89. АВС –тік бұрышты үшбұрышының гипотенузасы АВ = 8 см, LA = . Үшбұрыштың катеттері мен сүйір бұрышын табыңыз.

А) 4см,4см,300

В) 4 см, см,300

С) 4 см, см,300

D) 2 см, см,300

Е) 2 см, см,300

90. Тік бұрышты үшбұрыш катеттері 5 және 12. Гипотенузаға жүргізілген медиана ұзындығын табыңыз.

А) 6,5

В) 7

С) 13

D) 13,5

Е) 15


Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:


Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» Әнші Роза Әлқожа қызына су жаңа көлік сыйлады (видео) 16.09.2022
» Қазақстанда еңбекке қабілетті 9 млн адам тегін курстардан өте алады 16.09.2022
» 2023 жылдан бастап жұмыстан шығып қалғандарға төленетін жәрдемақы өседі 08.09.2022

Пікір жазуКелесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы