👈 қаріп өлшемі 👉

Математика казакша тест


Математика казакша тест

1-нұсқа

1. Саяжайдағы ағаштардың 30-ы жеміс ағаштары. Бұл барлық ағаштардың 75%-і Саяжайда барлығы қанша ағаш бар?

A) 120.

B) 250.

C) 40.

D) 60.

E) 150.

2. Теңдеуді шешіңіз: = 82 - x.

A) -2,4.

B) 0.

C) 0,4.

D) -.

E) -0,2.

3. Көбейткішке жіктеңіз: х(у-z)–(z–y)

A) y(x–z)

B) (x+1)(z–y)

C) (x+1)(y–z)

D) (x–1)(z–y)

E) (x-1)(y–z)

4. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

A) (-2; 3).

B) (-; -2).

C) [-2; 3].

D) (-; 3].

E) [-2; +).

(х)= 3х42+5 функциясы:

1) жұп

2) тақ

3) жұп та емес, тақ та емес

4) периодты

5) периодсыз

A) 2 және 4

B) 2 және 5

C) 3 және 5

D) 1 және 5

E) 1 және 4

6. Сүйір бұрышы 30° тік бұрышты үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер центрінен ұзындығы болатын жазықтыққа перпендикуляр тұрғызылған. Перпендикулярдың жазықтықтан тыс жатқан ұшынан үлкен катетке дейінгі қашықтық . Үшбұрыш гипотенузасының ұзындығын табыңыз.

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

7. Трапецияның орта сызығы 7см тең, ал табандарының бірі екіншісінен 4см-ге артық.Трапецияның табандарын табыңыз.

A) 11см және 7см

B) 7см және 1см

C) 12см және 8см

D) 10см және 6см

E) 9см және 5см

8. Радиусы 2,7 см-ге тең дөңгелектің ауданын табу керек.

A) 5,4 см2.

B) 8,1 см2.

C) 7,29 см2.

D) 10,8 см2.

E) 8 см2.

9. Ох осін А(-6;0) нүктесінде жанайтын және В(-10;4) нүктесі арқылы өтетін шеңбердің центрі мен радиусын табыңдар.

A) О(-7;5), R=5

B) О(-6;4), R=4

C) О(7;4), R=2

D) О(-4;6), R=4

E) О(-6;4), R=3

10. Өрнекті ықшамдаңыз: .

A) a - b

B) 1

C)

D)

E) -1

11. Теңдеуді шешіңіз: 2sіnx + 3cos2x - 3 = 0

A) n, n Z; (-1)karcsіn + k, k Z

B) (-1)karcsіn(-) + k, k Z

C) (-1)karcsіn + k, k Z

D) n, n Z

E) n, n Z; (-1)karcsіn(-) + k, k Z

12. Турист 160 км-дің бөлігін автомашинамен, ал қалған бөлігін катермен жүріп өтті. Катердің жылдамдығы автомашинаның жылдамдығынан 20 км/сағ аз. Турист автомашинамен катерге қарағанда 15 мин артық жүрген. Автомашина мен катердің жылдамдықтары қандай?

A) (40; 60); (60; 80).

B) (60; 80); (80; 100).

C) (50; 90); (80; 90).

D) (55; 85); (85; 95).

E) (65; 75); (75; 105).

13. Теңсіздіктің дұрыс шешімін анықтаңыз:

A)

B)

C)

D)

E)

14. Өрнекті ықшамдаңыз:

A) х2 - х +1.

B) х + 1.

C) 1 - х.

D) х - 1.

E) х2 + х + 1.

15. 45-тен 90-ға дейінгі барлық натурал сандардың қосындысын табыңыз.

A) 3105.

B) 2835.

C) 2970.

D) 3375.

E) 3240.

16. өрнегінің a = -5, b = -7 болғандағы сан мәнін табыңыз.

A) -1.

B) -6.

C) 17.

D) 8.

E) 0.

17. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (4;0)

B) (-4;2)

C) (8;-2)

D) (0;-4)

E) (0;8)

18. Функцияның туындысын табыңыз: y(x) = sіnxcos3x + cosxsіn3x.

A) -4cos4x.

B) 2cos4x.

C) 4sіn4x.

D) 4cos4x.

E) -2cos4x.

19. y= функциясының туындысын табыңдар.

A)

B)

C)

D)

E)

20. Екі салт атты адамның жылдамдықтарының қатынасы -ге қатынасындай. Бірінші салт атты адамның жылдамдығы екінші салт атты адамның жылдамдығынан км/сағ артық. Бірінші салт атты адамның жылдамдығын табыңыз.

A) 15 км/сағ.

B) 17 км/сағ.

C) 30 км/сағ.

D) 23 км/сағ.

E) 12 км/сағ.

21. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (10;-5)

B) (2;5)

C) (0;-5)

D) (5;-3)

E) (10;5)

22. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (2; 1), (-1; -2).

B) (-1; 3), (1; -1).

C) (2; -1), (-1; 1).

D) (2; 3), (3; 2).

E) (-2; 1), (-1; 2).

(x) = функциясының [-8; -1] аралығындағы

а) ең кіші;

б) ең үлкен мәндерін табыңыз.

A) а) -3, б) 40

B) а) -40, б) 3

C) а) -38, б) -2

D) а) -40, б) -3

E) а) 3, б) 40

(x)=cos4x-sin4x функциясы үшін алғашқы функцияның жалпы түрін табыңыз.

A) sin8x+C

B) 8sin8x+C

C) cos8x+C

D) cos8x+C

E) sin8x+C

25. Радиусы R, биіктігі Н-ќа тең цилиндрге табаны цилиндр табандарының біріне іштей сызылған, ал төбесі оның келесі табанына тиісті болатын дұрыс төртбұрышты пирамида іштей сызылған. Пирамиданың толыќ бетінің ауданын табыңдар.

A) 2R

B) 2R

C) 3R

D) 2R

E) 3R

2-нұсқа

1. Дөңгелектің ауданы 14,49%-ке өсу үшін оның радиусын қанша процентке үлкейту керек?

A) 15%.

B) 2%.

C) 9%.

D) 7%.

E) 6%.

2. Теңдеуді шешіңіз:

A) 5.

B) 3.

C) 4.

D) 3,5.

E) 2.

3. Теңдеуді шешіңіз: 7x - 1 - 62 - 2x = 0.

A) 3.

B) -2.

C) 1.

D) -1.

E) 2.

4. Өрнектің мәнін табыңыз:

, мұндағы ; .

A) 3.

B) 0.

C) 1.

D) 192.

E) 81.

5. Мына өрнекті оған тең тангенс функциясының ең кіші оң аргументінің мәнімен алмастырыңыз:

A)

B)

C)

D)

E)

6. Егер үшбұрыштың бұрыштарының біреуі 48º-ќа тең болса, онда басќа екі бұрыштың биссектрисаларының арасындағы сүйір бұрышын табыңыз.

A) 62º.

B) 64º.

C) 66º.

D) 68º.

E) 65º.

7. Трапеция табандарының ұзындығы және . Орта сызығы диагоналі арқылы қандай кесінділерге бөлінетінін табыңыз.

A) , .

B) , .

C) ; .

D) , .

E) , .

8. Параллелограммның сыбайлас қабырғалары 12см-ге және 14см-ге тең, ал оның сүйір бұрышы300-қа тең. Параллелограммның ауданын табыңыз:

A) 59см2

B) 84см2

C) 142см2

D) 25см2

E) 14см2

9. Конус биіктігі , табанының радиусы 15 cм. Бүйір бетінің ауданын табыңыз.

A) 355 см2.

B) 372 см2.

C) 370 см2.

D) 300 см2.

E) 375 см2.

10. Өрнектің мәнін табыңыз: 19-((12-6) 2) +9:5.

A) 6.

B) 4 .

C) 7.

D) 7.

E) 13 .

11. 1 - 4sіn2x = 0 теңдеуінің [0, 2] аралығына тиісті түбірлерінің қосындысын табыңыз.

A) 2.

B) .

C) .

D) 4.

E) .

12. Тынық судағы жылдамдығы 15 км/сағ болатын моторлы қайық өзен ағысының бойымен 139 км жүзіп барып, қайта қайтып келді. Қайық барлық жолға 20 сағ уақыт жұмсаған болса, өзен ағысының жылдамдығын табыңыз.

A) 3 км/сағ.

B) 5 км/сағ.

C) 4 км/сағ.

D) 2 км/сағ.

E) 6 км/сағ.

13. Теңсіздікті шешіңіз: (2x - 3)(x + 5) < 0.

A) (-; -5).

B) (3; 5).

C) (-5; 3).

D) (-5; 1,5).

E) (-; -5) (1,5; +).

14. Ықшамдаңыз: - 2.

A) -0,5.

B) 0,5.

C) 1.

D) -1.

E) 0.

15. Өрнекті ықшамдаңыз: .

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

16. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (25;9).

B) (15;-9).

C) (-12;-8)

D) (12;25).

E) (8;16).

17. Функцияның туындысын табыңыз:

A)

B)

C)

D)

E)

18. y=sinx функциясының графигіне абсциссасы Х0=0 нүктесінде жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңыз:

A) y=2x+1

B) y=x

C) y=

D) y=2x

E) y= -x

19. m векторының қандай мәнінде және векторлары перпендикуляр болады?

A) 2

B) –3;1

C) 1;3

D) 1;5

E) 0

20. Геометриялық прогрессия құрайтын төрт санның шеткі мүшелерінің қосындысы -49-ға, ал ортаңғы мүшелерінің қосындысы 14-ке тең болса, осы сандарды табыңыз.

A) -56, 28, -14, 7

B) 1) 7, -14, 28, -56; 2) -56, 28, -14, 7

C) 1) 5, -15, 29, -54; 2) 9, -18, 36, -72

D) 7, -14, 28, -56

E) 9, -18, 36, -72

21. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (0; -1),(1; 0)

B) (0; 0)

C) шешімі жоқ

D)

E) (-1; -10)

22. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (1;4)

B) (1;3)

C) (3;1)

D) (2;6)

E) (-3;1)

23. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

A) (-; -2) (2;4)

B)

C) шешімі жоқ

D)

E)

24. y = (2x + 1)2 және y = (x + 2)2 функцияларына абциссасы х0 нүктесінде жүргізілген жанамалар параллель болатын болса, онда х0 табыңыз.

A) -4.

B) 3.

C) 1.

D) -2.

E) 0.

25. f(x)=- функциясы үшін алғашқы функцияның жалпы түрін табыңыз:

A) ln+7x+C

B) ln+6x+C

C) ln-7x+C.

D) ln-x+C

E) ln-7x+C

3-нұсқа

1. 250-ден 230-ға дейінгі азаю пайызының шамасы:

A) 25 %.

B) 8 %.

C) 15 %.

D) 10 %.

E) 20 %.

2. Екі елді мекеннің арасы . 1:100000 масштабпен сызғанда екі елді мекеннің арасы картада қанша болатынын табыңыз.

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

3. Теңдеуді шеш:

A) 112

B) 8

C) 24

D) 14

E) 7

4. Бөлшекті қысқартыңыз: .

A) (x - 1)x2.

B) (x - 1)x.

C) (x - 1)(x+2).

D) .

E) (x + 1)x2.

5. Функцияның анықталу облысын табыңыз: у=log3(4x2-x-14).

A) (-; -1) (2; ).

B) (-; -2).

C) (-1; 2).

D) [-1; 2].

E) (2; ).

6. Тік бұрышты үшбұрыштың бір катеті ал оған қарсы жатқан бұрыштын синусы 0,8см-ге тең. Гипотенузасы және екінші катетін табыңдар.

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;

7. Қабырғалары 2 м-ге тең ромбының периметрін табыңыз.

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

8. Тік бұрышты үшбұрыштың бір катеті 10 дм-ге, ал осы үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусы 13 дм-ге тең. Осы үшбұрыштың ауданын табыңыз.

A) 120 дм2.

B) 80 дм2.

C) 39 дм2.

D) 240 дм2.

E) 60 дм2.

9. Конустың биіктігі , ал көлемі 320 м3. Конустың табан радиусын табыңыз.

A)

B)

C)

D)

E)

10. Есептеңіз: : 0,26 + .

A) 28.

B) 48.

C) 38.

D) 36.

E) 26.

11. Теңдеуді шешіңіз: log3(log5x) = 0.

A) x = 1,5.

B) x = 3.

C) x = 5.

D) x = 0,3.

E) x = 1.

12. Бір ерітіндіде 30% (көлемі бойынша) азот қышқылы, ал екіншісінде 55% азот қышқылы бар. 50%-тік азот қышқылының ерітіндісін алу үшін, бірінші және екінші ерітінділерден қаншадан алуымыз керек?

A) ; .

B) ; .

C) ; .

D) ; .

E) ; .

13. Теңсіздікті шешіңіз: .

A)

B)

C)

D) (-2;+)

E)

14. Ықшамдаңыз:

A) cos( + ).

B) -1.

C) cos( - ).

D) 1.

E) .

15. Өрнекті ықшамдаңыз: .

A) .

B) a - b.

C) .

D) .

E) a + b.

16. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (-4;-2),(-4;2),(4;-2),(4;2)

B) (-1;-1)

C) (0;0)

D) (-4;-2),(4;2)

E) шешімі жоқ

17. Функцияның туындысын табыңыз: .

A) cos2x

B) 2sіnx

C) sіn2x

D) ln e

E) 2cos2x

18. Абциссасы x = - болатын нүктеде y = қисығына жүргізілген жанама Ox осіне қандай бұрышпен көлбеген?

A)

B)

C) 5.

D)

E)

(1; 0; 3), B(1; 1; -3), C(3; 1; -1) төбелері болатындай үшбұрыштың AM медианасының ұзындығын табыңыз

A) 6

B)

C)

D) 9

E) 3

20. Арифметикалық прогрессияның төртінші мен алтыншы мүшелерінің қосындысы 14-ке тең. Осы прогрессияның алғашқы тоғыз мүшесінің қосындысын табыңыз.

A) 63.

B) 14.

C) 56.

D) 126.

E) 64.

21. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (0;3),

B) (3;0),

C) (0;-3),

D) (3;0),

E) (-3;3), (0;0)

22. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (0;-1)

B) (2;7)

C) (5;4)

D) (2;9)

E) (4;5)

23. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

A)

B) (3; 7]

C) шешімі жоқ

D)

E) (3;7)

24. a-ның қандай мәнінде у = -10х + a түзуі у = 3x2 - 4x - 2 функциясының графигіне жанама болады?

A) a = 5.

B) a = -5.

C) a = -1.

D) a = -10.

E) a = -2.

25. Есептеңіз:

A) 2

B) -4

C) -3

D) -2

E) 3

4-нұсқа

1. Екі санның қосындысы 120, біреуінің 40 %-і екіншісінің 60 %-не тең. Осы сандарды табыңыз.

A) 79 және 48.

B) 73 және 45.

C) 75 және 46.

D) 72 және 48.

E) 80 және 71.

2. Теңдеуді шешіңіз: 5cos(5x - ) = 2.

A) arcsіn() + + k, k Z.

B) arccos() + + k, k Z.

C) arccos() + + k, k Z.

D) (-1)karccos() + k, k Z.

E) + + k, k Z.

3. Өрнекті ықшамдаңыз:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

4. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз: .

A) [-3; 5).

B) (-3; 5].

C) [-3; 5].

D) (3; 5).

E) (-; -3).

5. Функцияның анықталу облысын табыңыз: у = -х + .

A) х (-; -2).

B) х (2; ).

C) х 0.

D) х -2.

E) х 2.

6. С бұрышы тік болатын тік бұрышты ABC үшбұрышының AC катеті 2-ге тең, В төбесінен жүргізілген медиана BD=2. Үшбұрыштың гипотенузасын табыңыз:

A)

B)

C)

D)

E)

7. АВСD квадратының қабырғасы 4см. СD қабырғасынан Е нүктесі алынған. ЕА=5 см. СЕ-ні табыңдар.

A) 9см

B) 1см

C) 2см

D) 0,5см

E) 4см

8. Тік төртбұрыштың ауданы 250 см2-ге тең, ал бір қабырғасы екіншісінен 2,5 есе үлкен болса, қабырғаларын табыңдар.

A) 20см; 40см.

B) ; .

C) 16см; 32см.

D) 5см; 10см.

E) 15см; 30см.

9. және векторларының арасындағы бұрыштың косинусын табыңдар, егер {1;2;1} және {2;-1;0}

A)

B)

C)

D)

E)

10. Есептеңіз:

A) -0,3.

B) 0,1.

C) -0,4.

D) -09.

E) 0,2.

11. Теңдеуді шешіңіз: 12x + () = 13x.

A) -1.

B) 2.

C) 0.

D) Жауабы жоқ.

E) -2.

12. Екі қапта ұн бар. Егер бірінші қаптан 12,5 % ұнды екіншісіне ауыстырып салса, онда екі қаптағы ұн бірдей болады. Әр қапта қанша кг ұн бар?

A) ; .

B) ; .

C) ; .

D) ; .

E) ; .

13. Теңсіздікті шешіңіз: 7x2 - 4x + 1 > 0.

A) (; +).

B) (; ).

C) (-; -).

D) (-; -)

E) (-; +).

14.Өрнекті ықшамдаңыз:

sіn( - ) sіn( + ) - cos( + ) cos( - ).

A) cos2.

B) 0.

C) sіn2.

D) -1.

E) 1.

15. Егер а7 = 21; а9 = 29 болса, онда арифметикалық прогрессияның бірінші мүшесін және айырмасын табыңыз.

A) а1 = 3; d = 4.

B) а1 = 13; d = 2.

C) а1 = 5; d = 3.

D) а1 = 4; d = 3.

E) а1 = -3; d = 4.

16. Көбейткіштерге жіктеңіз: 4a2+b-2a-b2.

A) (2a - b)(2a + b).

B) (2a + b)(2a - b - 1).

C) .

D) (2a - b)(2a + b - 1).

E) .

17. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (7,5; 6).

B) (3; -3).

C) (-3; 3).

D) (3; 4).

E) (4; 3).

18. Функцияның туындысын табыңыз:

A) 7(1+ln7)

B)

C) 7

D)

E)

19. Функцияның туындысын табыңыз:

A)

B)

C) 1

D)

E)

20. Үш учаскенің ауданы 60га. Бірінші учаскенің ауданы барлығының ауданының 25%-не тең. Екінші және үшінші учаскелердің аудандарының қатынастары 4:5-ке қатынасындай. Учаскелердің әрқайсысының ауданын табыңыз.

A) ; ; .

B) 16 гa; ; .

C) ; ; .

D) ; ; .

E) ; ; .

21. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: .

A) (2; 1), (-1; -2).

B) (2; -1), (-1; 1).

C) (-2; 1), (-1; 2).

D) (-1; 3), (1; -1).

E) (-1; 2), (2; -1).

22. Теңдеулер жүйесі болса, неге тең болады?

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

23. а-ның қандай мәндерінде y=3lnx+ax-2 функциясының кризистік нүктелері болмайтынын табыңыз.

A) (-∞; 0]

B) [0; +∞)

C) (0; +∞)

D) 0

E) (-∞; 0)

24. y= 2,5+2x-0,5x2, х=-1 сызықтармен және берілген параболаға абсциссасы х=3 нүктесінде жүргізілген жанамамен шектелген фигураның ауданын табыңыз:

A)

B) 10

C) 11

D) 1

E) 9

25. Табанының қабырғасы және биіктігі болатын үшбұрышты дұрыс пирамидаға сырттай шар сызылған. Шардың радиусын табыңыз.

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

5-нұсқа

1. Кітаптың бағасы 22%-ке арзандаған соң 156 теңге болды. Кітаптың алғашқы бағасы қанша?

A) 178.

B) 150.

C) 200.

D) 300.

E) 195.

2. Теңдеуді шешіңіз: .

A) 13.

B) 6.

C) 3.

D) Жауабы жоқ.

E) 17.

3. Өрнекті ықшамдаңыз: (+)(-).

A) 5(+ ).

B) a+2.

C) a - 2.

D) a/(a - 2).

E) - .

4. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

A) [0; 3).

B) (0; 3].

C) [-3; 3].

D) (0; 3).

E) (-3; 3).

5. Функцияның мәндерінің облысын табыңыз:

A)

B)

C)

D)

E)

6. Тең бүйірлі үшбұрыштың периметрі , ал бүйір қабырғасы . Табанының ұзындығын табыңыз.

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

7. Тік төртбұрыш диагональдарының қиылысу нүктесі кіші қабырғасынан үлкен қабырғаға қарағанда алысырақ.

Оның периметрі .Тік төртбұрыштың қабырғаларын табыңыз:

A) 13см;26см.

B) 15см;30см.

C) ;20см

D) 10см;18см.

E) 5см;9см.

8. ABCD параллелограмның BD диагоналі AD табанына перпендикуляр. B бұрышы 1350, параллелограмның ауданы 49см2 . Параллелограмның AD қабырғасын табыңыз:

A) 15см

B) 6,5см

C) 5см

D) 7см

E)

9. және коллинеар векторлар. Осы векторлардың белгісіз координаталары p және q- дің сан мәндерін табыңдар, егер {0,5; p; 7} {q;-0,15; 3,5}

A) p=-6; q=3,5

B) p=-6,4; q=1,5

C) p=1,5; q=-6,2

D) p=-0,4; q=0,26

E) p=-0,3; q=0,25

10. Амалдарды орындаңыз:

A) 21,1.

B) 2,11.

C) 0,11.

D) 2.

E) 211.

11. Теңдеуді шешіңіз: log3tgx =

A) x = + k, k Z.

B) x = – + k, k Z.

C) x = + 3k, k Z.

D) x = – + k, k Z.

E) x = + k, k Z.

12. Трактор бригадасы егістік жерді жоспар бойынша 14 күнде жыртып болуы керек еді. Бригада күн сайын жоспардағыдан артық жыртқандықтан, жер жыртуды 2 күн бұрын аяқтады. Егістік жердің ауданын табыңыз.

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

13. Теңсіздікті шешіңіз: lgx > lg8 +1.

A)

B)

C)

D)

E)

14. Ықшамдаңыз: (1 + tg2( - )) cos2.

A) tg.

B) tg2.

C) ctg2.

D) ctg.

E) .

15. 1-ден 135-ке дейінгі (135-ті санағанда) барлық тақ сандардың қосындысын табыңыз.

A) 4556.

B) 4554.

C) 4624.

D) 4623.

E) 4692.

16. Көбейткіштерге жіктеңіз: 12a2b2 - 6abc + 3ac2 - 6a2bc - c + 2ab.

A) (2a - bc)(6a2b + 1).

B) (ac - b)(6ab - 3ac - 1).

C) (2ab + c)(6ab - 3ac + 1).

D) (2ab - c)(6ab - 3ac + 1).

E) (ab - c)(12ac - 1).

17. Теңдеуді шешіңіз: = 27.

A) 10.

B) 11.

C) 6.

D) 9.

E) -6.

(x) = tgx функциясының туындысын табыңыз.

A) .

B) .

C) sіn2 x.

D) .

E) .

19. y=x2+3x-1 функциясының графигіне жүргізілген жанаманың қандай нүктесінде абсцисса осімен 1350-қа тең бұрыш құрайды?

A) (2;-2)

B) (-2;-3)

C) (-2;3)

D) (2;-3)

E) (2;3)

20. x-ті табыңыз: .

A) 38,8.

B) -38,8.

C) -5.

D) 5.

E) 15.

21. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (5;5),(-5;-5)

B) (5;5),(-5;-5),(-5;5),(5;-5)

C) (5;5)

D) (0;0)

E) шешімі жоқ

22. Теңдеулер жүйесі болса, ху неге тең?

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

23. Абсциссасы х = 0 нүктесінде f(x) = 5x3 + 9x - 27 функциясының графигіне жанама жүргізілген. Жанама мен Ох осінің қиылысу нүктесінің абсциссасын табыңыз.

A) 1

B) -2

C) 2

D) 4

E) 3

24. Есептеңіз:

A) -1

B) 1

C) 3

D) 2

E) -2

25. Кубтың көлемі 16 см3 тең. Кубтың жағына сырттай сызылған шеңбердің радиусын табыңыз.

A) см.

B) 2см.

C) .

D) .

E) см.

6-нұсқа

1. Автомобиль багінің сыйымдылығы бензин. Жол жүрудің алдында бак 80% - ке толтырылды. Бензиннің 25%- і жолға жұмсалды. Сонда бакта қанша бензин қалды?

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

2. Ұзындығы (нақты өлшемі) болатын кесінді сызбада . Масштабты табыңыз.

A) 1:2500.

B) 1:50.

C) 1:250.

D) 1:25.

E) 1:500.

3. Теңдеуді шешіңіз: 4 sіn2 x = cos2 x.

A) + n, n Z.

B) n, n Z.

C) arctg2 + n, n Z.

D) arctg(1/2) + n, n Z.

E) - + n, n Z.

4. Өрнекті ықшамдаңыз: .

A) x + 3.

B) x - 3.

C) .

D) .

E) .

5. y = функциясының анықталу облысын табыңыз.

A) x ³ 0.

B) x £ 2.

C) x ³ -2.

D) -2 £ x £ 2.

E) -2 < x < 2.

6. Үшбұрыштың екі сыртқы бұрышы 100 және 150. Үшбұрыштың үшінші сыртқы бұрышын табыңыз.

A) 90.

B) 130.

C) 105.

D) 120.

E) 110.

7. Сүйір бұрышы 38 болатын тік бұрышты трапецияның доғал бұрышын табыңыз.

A) 128.

B) 232.

C) 52.

D) 142.

E) 152.

8. Шеңбердің ұзындығы болса, дөңгелектің ауданын табыңдар.

A) 20 м2

B)

C) 25 м

D) 100 м2

E)

9. Шардың көлемі 288 см3. Шардың бетінің ауданын табу керек.

A) 169 см2.

B) 100 см2.

C) 144 см2.

D) 125 см2.

E) 250 см2.

10. Екі санның қосындысы 35-ке тең, ал олардың ең кіші ортақ еселігі 60-қа тең. Осы сандарды табыңыз.

A) 30 және 5.

B) 27 және 8.

C) 3 және 32.

D) 25 және 10.

E) 15 және 20.

11. Теңдеуді шешіңіз:

A) -10; -8.

B) -8; 10.

C) 8; -10.

D) 8; 10.

E) -8; 8.

12. Жаяу адам жолды белгілі бір жылдамдықпен жүру керек еді, бірақ ол жылдамдығын 1 км/сағ арттырып, жолды 20 мин тезірек жүріп өтті. Жаяу адамның алғашқы жылдамдығын табыңыз.

A) 3 км/сағ.

B) 4 км/сағ.

C) 6 км/сағ.

D) 5 км/сағ.

E) 7 км/сағ.

13. Теңсіздікті шешіңіз: x6 - 9x3 + 8 > 0

A) (2; +).

B) (-; 1).

C) (-; 1)(2; +).

D) (-; 1](2; +).

E) (-; 1)[2; +).

14. Егер 4х + 4= 23 болса, онда 2х + 2 қосындысын табыңыз.

A) 5.

B) 10.

C) 15.

D) -10.

E) -5.

15. Көбейткіштерге жіктеңіз: m2x4 - mnx3 + 2mx2 - 2nx - n + mx.

A) (m - nx)(mx3 - 2x + 1).

B) (mx - n)(mx3 + 2x + 1).

C) (nx - m)(mx3 + 2x + 1).

D) (nx + m)(mx3 - 2x + 1).

E) (mx - n)(mx3 - 2x - 1).

16. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (-1; 3).

B) (1; 2).

C) (3; 1).

D) (2; 1,5).

E) (-5; 5).

17. функциясының туындысын табыңдар.

A)

B)

C)

D)

E)

18. функциясы берілген, нүктесіндегі туындыны табыңыз:

A) 6

B) –2

C) 0

D) 3

E) –1

(1; 3), B(5; -7), C(-1; 9) төбелері болатын ABC үшбұрышының BM медианасы жататын түзудің теңдеуін табыңыз:

A) 5y+13x-30=0

B) 5y-13x+20=0

C) 5x-13y+20=0

D) y-x+2=0

E) 5x+13y+26=0

20. Мүшелері оң өспелі геометриялық прогрессияның бірініші және төртінші мүшелерінің көбейтіндісі 27, ал екінші мен үшінші мүшелерінің қосындысы 12-ге тең. Екінші мен бесінші мүшелерінің қосындысын табыңыз.

A) 82.

B) 86.

C) 85.

D) 84.

E) 83.

21. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: .

A) (2; -1), (-1; 1).

B) (-1; 3), (1; -1).

C) (1; 2).

D) (-1; 2), (2; -1).

E) (-2; 1), (-1; 2).

22. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (4; -3)

B) (4; 3); (4; -3)

C) (3; -3); (4; -4)

D) (3; -3)

E) (4; 3)

23. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

A) (-6; -2] [-0,5; 6).

B) (-6; -2) (-0,5; 6).

C) (-6; 2) (6; +).

D) (-; -6) (-2; -0,5).

E) (-2; -0,5) (6; +).

24. функциясының кризистік нүктелерін табыңыз.

A) х=0

B) х=0; х=-1

C) х=-1; х=-1

D) х=0; х=1

E) х=1

25. Мына сызықтармен шектелген фигураның ауданын табыңыз: y = x3 және y = .

A) 3.

B) 1.

C) 2.

D) 1.

E) 2.

7-нұсқа

1. Поезд тұрақты 72 км/сағ жылдамдықпен 3 сағатта қанша жол жүреді?

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

2. Теңдеуді шешіңіз: .

A) 0.

B) 84.

C) Жауабы жоқ.

D) 6.

E) 42.

3. Мектеп бітірушілер бір-біріне фотосуреттерін сыйлады. Егер 870 сурет алмастырылған болса, мектеп бітірушілер саны қанша болғаны?

A) 30.

B) 28.

C) 32.

D) 34.

E) 25.

4. Көбейткіштерге жіктеңіз: c5 - c4 - c + 1.

A) (c + 1)(c - 1)2(c2 + 1).

B) (c + 1)(c - 1)2(c2 - 1).

C) (c - 1)(c2 + 2c + 1).

D) (c + 1)(c2 - 2c + 1)(c - 2).

E) (c - 1)(c + 1)2(c2 - 1).

5. Есептеп шығарыңыз:

A) 10

B) 1

C) 20

D) 5

E) 25

6. Тік бұрышты АВС үшбұрышының С тік бұрышынан СD биіктігі түсірілді. АС = , AD = болғанда АВ гипотенузасын есептеңдер.

A)

B)

C)

D)

E)

7. Квадрат қабырғаларының орталары түзулердің кесінділерімен қосылған, пайда болған төртбұрыштың қабырғаларының орталары да кесінділермен қосылған. Соңғы төртбұрыштың перимерті квадраттың периметрінен...

A) 2есе үкен

B) 4есе үлкен

C) 8есе кіші

D) 2есе кіші

E) 4есе кіші

8. Тең бүйірлі трапецияның табандары және , ал бүйір қабырғасы . Трапецияның ауданын табыңыз:

A) 308 см2

B) 408 см2

C) 508 см2

D) 380 см2

E) 480 см2

9. Конустың жасаушысы 12 дм және табан жазықтығына 30 бұрышпен көлбеген. Конустың биіктігін табыңыз.

A) 6 дм

B) 6 дм

C) 24 дм

D) 24 дм

E) 6 дм

10. Автобус 1-күні өтетін жолдың бөлігін өтті, ал екінші күні бірінші күнде өткен жолдың бөлігін өтті, үшінші күні қалған жолды өтті. Автобустың барлық жолға қанша бензин жұмсағанын есептеңіз, егер жолға л бензин жұмсалатын болса.

A) 345 л.

B) 7 л.

C) 21 л.

D) .

E) 4 л.

11. Жұмыс күні 8 сағаттан 7 сағатқа азайтылды. Бұрынғы жалақы 5%-ке өсу үшін еңбек өнімділігін неше процентке көтеру керек?

A) 30 %.

B) 50 %.

C) 60 %.

D) 20 %.

E) 40 %.

12. Теңдеуді шешіңіз: x = 3.

A) 49

B)

C) -

D)

E) 7

13. Теңсіздікті шешіңіз: 4x-2x2-5 0.

A) (6; 4).

B) (1; 6).

C) (3; 5).

D) (1; 8).

E) Жауабы жоқ.

14. Ықшамдаңыз: sіn2.

A) ctg2.

B) tg.

C) .

D) sіn.

E) tg2.

15. Өрнекті ықшамдаңыз: .

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

(х) = функциясының туындысын табыңыз.

A) -.

B) 9e3x.

C) -6e3x.

D) 6e3x.

E) .

(x) = функциясының туындысын табыңыз.

A) -.

B) .

C) -.

D) .

E) .

18. Берілген кесіндідегі функцияның ең үлкен және ең кіші мәнін табыңыз.

.

A) 3; -3.

B) 9; -3.

C) 2; -.

D) 4; -3.

E) 2,5; 2.

19. Төбелері A(3; 4; -1), B(2; 3; -1), C(2; 4; 0) болатын үшбұрыштың АС табанындағы бұрыштарының қосындысын табыңыз.

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

20. Екі арифметикалық прогрессия берілген. Бірінші прогрессияның бірінші және бесінші мүшелері сәйкесінше 7 және (-5)-ке тең. Ал екінші прогрессияның бірінші мүшесі 0, соңғы мүшесі -ге тең. Екі прогрессияның да үшінші мүшелері тең болатыны белгілі болса, онда екінші прогрессияның мүшелерінің қосындысын табыңыз.

A) 18

B) 20

C) 16

D) 14

E) 28

21. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (3; 4).

B) (1; 2).

C) (2; 3).

D) (-2; -3).

E) (4; 5).

22. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (2;8),(8;4).

B) (1;9),(9;1).

C) (-1;-9),(-9;-1).

D) (16;2),(2;16).

E) (0;1),(1;0).

23. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (-1;1)

B) (1;0)

C) (2;2)

D) (0;2)

E) (1;1)

24. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

A) (-2; 3).

B) [-3; 3).

C) (-3; 3).

D) [-2; 2].

E) (-2; 2).

25. y=-2+; y=-x2 сызықтарымен шектелген фигураның ауданы:

A)

B)

C)

D)

E)

8-нұсқа

1. Теңдеуді шешіңіз: .

A) Түбірі жоқ.

B) x = -2.

C) x = 0.

D) x = 2.

E) x = -1.

2. Бірінші жұмысшы жұмысты 10 күнде бітіреді, ал екінші жұмысшы сол жұмысты 15 күнде бітіре алады. Екеуі бірлесіп, осы жұмысты неше күнде бітіреді?

A) 4.

B) 8.

C) 6.

D) 7.

E) 5.

3. Өрнекті ықшамдаңыз:

A) 1.

B) -1.

C) -0,25.

D) 0,2.

E) 0,25.

4. екендігін ескеріп, өрнегінің мәнін табыңыз.

A) 4.

B) 5.

C) 3.

D) 6.

E) 4,5.

5. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

A) (-2; 4).

B) (-; -4).

C) (-4; +).

D) (-4; -2].

E) (-; -2].

6. y= -5x+ 4 функциясына кері функцияны табыңдар

A) y=

B) y=

C) y=-+ 5

D) y=+ 4

E) y= -+ 4

7. Төменде берілген үш санның қайсысы тік бұрышты үшбұрыш қабырғаларының ұзындықтарын өрнектей алмайды?

A) 9, 12, 15.

B) 18, 24, 30.

C) 6, 8, 10.

D) 3, 4, 5.

E) 1, 2, 3.

8. MNPQ - тік төртбұрыш, мұндағы NP = , MP = , ал О- диагональдарының қиылысу нүктесі. NOP үшбұрышының периметрін табыңыз.

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

9. Параллелограмның қабырғалары 3 пен 4-ке тең, ал олардың арасындағы бұрышы 30-қа тең. Параллелограмның ауданын табу керек.

A) 12.

B) 24.

C) 6.

D) 6.

E) 12.

10. Амалдарды орындаңыз:

A) 0,05

B) 50

C) 5

D) 0,5

E)

11. 480 санын 3:5 қатынасындай етіп екі бөлікке бөліңіз.

A) 170; 310.

B) 160; 320.

C) 190; 290.

D) 200; 200.

E) 180; 300.

12. Теңдеуді шешіңіз: sіn2x = 2sіn2x.

A) + 2k, k Z.

B) k, k Z; + n, n Z.

C) k, k Z; + n, n Z.

D) k, k Z; . + n, n Z.

E) + k, k Z.

13. Теңсіздікті шешіңіз: (x + 3) 0

A) (-3; 4].

B) (-3; 4).

C) (-; -3].

D) (4; +).

E) (-; -3).

14. Егер геометриялық прогрессияның болса, онда оның еселігін табыңыз.

A) 3.

B) –3.

C) .

D) .

E) .

15. бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылыңыз:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

16. Функцияның туындысын табыңыз: у(х) = е2cosх.

A) -2sіnxe2cosx.

B) e2cosx.

C) 2e2cosx.

D) 2сosxe2cosx.

E) -2sіnxe2sіnx.

17. Егер f(x) = болса, онда f(1) мәнін табыңыз.

A) 2.

B) .

C) 1.

D) .

E) 4.

18. Егер функцияның минимум және максимум нүктелеріндегі функцияның мәндері сәйкесінше m және M болса, онда 2m-M өрнектің мәнін табыңыз.

A) -3

B) 0

C) -1

D) 1

E) 3

19. =(1;0;) векторы мен апликат осі арасындағы бұрышты тап.

A)

B)

C)

D)

E)

20. Райхан 145 санын 60%-ке арттырып, оның 25%-ін есептеп тапты. Райхан қандай санды есептеп тапты?

A) 58.

B) 51.

C) 21.

D) 180.

E) 160.

21. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: .

A) (-1; 2), (2; -1).

B) (-1; 3), (1; -1).

C) (2; -1), (-1; 1).

D) (-2; 1), (-1; 2).

E) (2; 1), (-1; -2).

22. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (7;14).

B) (9;4).

C) (6;34).

D) (1;0)

E) (4;2).

23. Теңдеуді шешіңіз:

A) -

B) 0

C)

D) -3; 3

E) 3

(x)=sinфункциясы үшін алғашқы функциясының жалпы түрін табыңыз.

A)

B)

C)

D)

E)

25. Үшбұрышты дұрыс пирамиданың биіктігімен бүйір жағының арасындағы бұрыш 30 тең. Пирамидаға іштей сызылған шардың радиусы 1 см-ге тең болса, табан қабырғасының ұзындығын табыңыз.

A) .

B) 2 см.

C) см.

D) 3 см.

E) см.

9-нұсқа

1. Пісірген кезде ет өз салмағының 35 %-ін жоғалтады. пісірілген ет алу үшін қанша шикі ет қажет?

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

2. алма үшін 120 теңге төленді. алма үшін неше теңге төлеу керек?

A) 166 теңге.

B) 167 теңге.

C) 169 теңге.

D) 168 теңге.

E) 170 теңге.

3. Теңдеуді шешіңіз: .

A) 2

B) 1

C) 3

D)

E)

4. Есептеңіз: cos7 cos38 - sіn7 sіn38.

A) -.

B) .

C) .

D) .

E) -.

5. Ықшамдаңыз:

A)

B)

C)

D)

E)

6. y = log5(3x - 4) функциясының анықталу облысын табыңыз.

A) 0 < x < .

B) x > 0.

C) x >.

D) x <.

E) x > .

7. Тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасы 18 см-ге тең. Гипотенузаға жүргізілген медиананы табыңыз.

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

8. Параллелограммның бір қабырғасы 4 дм, екіншісі одан 3 есе артық. Параллелограмның периметрін табыңыз.

A) 22 дм.

B) 11 дм.

C) 16 дм.

D) 32 дм.

E) 48 дм.

9. Параллелограмның бір қабырғасы 10см, бір бұрышы 300. Периметрі 56см тең болғанда параллелограмның ауданын табыңдар.

A) 90 см2

B) 150 см2

C) 118 см2

D) 80 см2

E) 115 см2

10. Теңдеуді шешіңіз: 4x (11,8 x) = 3,8 5x.

A) 1,56.

B) 0,8.

C) 1,95.

D) 0.

E) 0,8.

11. Теңдеуді шешіңіз: sіn2x = 0.

A) n, n Z.

B) + 2n, n Z.

C) 4n, n Z.

D) + n, n Z.

E) 2n, n Z.

12. Ұшақ Алматыдан Ганноверге ұшып келгенде өзінің ұшар алдындағы салмағының 8% -ін жоғалтады. Егер ұшақтың Ганновердегі салмағы болса, онда ұшар алдындағы салмағы қандай болған?

A) 12,5 т.

B) 13 т.

C) 12 т.

D) 10 т.

E) 14 т.

13. Теңcіздікті шешіңіз: -5(х + )(х - 5) 0.

A) [-; 5).

B) (-; 5].

C) (-; 5).

D) (-; 10)

E) [-; 5].

14. Мүшелері оң болатын шектеусіз геометриялық прогрессияның (q<1) алғашқы үш мүшесінің қосындысы 10,5; ал прогрессияның қосындысы 12 тең. Прогрессияны жазыңыз.

A) 4, 2, 1, ...

B) 5, 1, , ...

C) 4, , , ...

D) 6, 2, , ...

E) 6, 3, , ...

15. Көбейткіштерге жіктеңіз: a2 + 2ab + b2 - c2 - 2cd - d2.

A) (a + b - c - d)(a + b + c - d).

B) (a - b - c - d)(a - b + c - d).

C) (a + b + c)(a + c + d).

D) (a + b + c + d)(a + b - c - d).

E) (a - b + c + d)(a + b - c - d).

16. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: .

A) (3; 1).

B) (3,5; 1,5).

C) (1,25; 0,75).

D) (2; 0).

E) (-1; -3).

(x) = функциясы туындысының x = 2 нүктесіндегі мәнін табыңыз.

A) -2.

B) 1.

C) 4.

D) 2.

E) -1.

(x)= функциясының туындысын және f ' () мәнін табыңдар

A) 2

B) 1

C) -

D) -1

E) -2

19. 4x+3y-6=0 және 2x+y-4=0 түзулерінің қиылысу нүктесінен Ox осіне дейінгі ара қашықтықты табыңыз.

A) 3

B) -3

C) 5

D) -2

E) 2

20. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (5; 5).

B) (7; 7).

C) (4; 4).

D) (3; 3).

E) (6; 6).

21. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: .

A) (2; 1,2).

B) (1,2; 2).

C) (2; 1,5).

D) (-4; 2).

E) (2; 1).

22. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

A)

B)

C) шешімі жоқ

D)

E)

23. функциясының кризистік нүктелерін табыңыз.

A) х=1;

B) х=0; х=1

C) х=0; х=

D) х=

E) х=0

24. Интегралды есептеңіз:

A) 19

B) 13

C) 20

D) 12

E) 13

25. Үшбұрышты пирамиданың барлық бүйір қырлары см-ге тең, ал табанының қабырғалары , және . Үшбұрышты пирамиданың биіктігін табыңыз.

A) см.

B) .

C) см.

D) см.

E) .

10-нұсқа

1. 1:25000000 масштабпен берілген картада екі қаланың арасы . Екі қаланың бір-бірінен нақты қашықтығын табыңыз.

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

2. Теңдеуді шешіңіз: lg49 - lg5 = lgx + 2lg2

A) 3.

B) .

C) .

D) 1.

E) 1.

3. Екі санның қосындысы 21, ал олардың көбейтіндісі 90. Осы сандарды табыңыз.

A) 10 және 11.

B) 5 және 18.

C) 7 және 14.

D) 9 және 12.

E) 6 және 15.

4. Теңсіздікті шешіңіз:

.

A) .

B) .

C) 1.

D) .

E) -1.

5. Бөлшекті қысқартыңыз: .

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

6. функция графигі мына координаттық ширектерде орналасқан:

A) бірінші және үшінші

B) үшінші және төртінші

C) екінші және үшінші

D) екінші және төртінші

E) бірінші және екінші

7. Квадраттың диагоналі 4см. Бұл квадраттың қабырғасы басқа квадраттың диагоналі болып табылады. Екінші квадраттың қабырғасын табыңыз:

A) 9см

B) 2см

C) 8см

D) 4см

E) 20см

8. B(-3; 10) нүктесі арқылы өтетін және OY осіне перпендикуляр болатын түзудің теңдеуін табыңыз:

A) y=10

B) x=10

C) x=-3

D) y=-3

E) x=y

9. Конус жасаушысы , табанының радиусы .

Толық бетінің ауданын табыңыз.

A) 40 см2.

B) 36 см2.

C) 6,3 см2.

D) 3,6 см2.

E) 63 см2.

10. Бір труба бассейнді 5 сағатта, ал екіншісі одан 2 есе артық уақытта толтырады. Егер трубалар бір мезгілде жұмыс істесе, онда бассейн неше сағаттан кейін сумен толады?

A) 3 сағ 20 мин.

B) 2 сағ 15 мин.

C) 3,3 сағ.

D) 3 сағ.

E) 2 сағ .

11. Фотоаппараттың бағасын екі рет бірдей процентке арзандатқанда оның бағасы 300 теңгеден 192 теңгеге түсті. Фотоаппараттың бағасы екі ретінде де неше процентке арзандатылған?

A) 21 %.

B) 24 %.

C) 19 %.

D) 20 %.

E) 22 %.

12. Теңдеуді шешіңіз: 2cos =

A) + + k, kZ.

B) + + 2k, kZ.

C) + + k, kZ.

D) + + 2k, kZ.

E) + 2k, kZ.

13. Өрнекті ықшамдаңыздар: (2x + 1 - ) : (2x - )

A) 5.

B) 2x.

C) 1 - 2x.

D) 2x - 1.

E) -2x.

14. Көбейткіштерге жіктеңіз: x3 + 5x2 + 3x - 9.

A) (x2 - 1)(x + 3)2.

B) (x + 1)(x + 3).

C) (x - 1)(x + 2)2.

D) (x - 1)(x + 3)2.

E) (x + 1)(x + 3)2.

15. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

A) .

B) Шешімі жоқ.

C) .

D) .

E) .

(x) = 9 функциясы туындысының x = 27 нүктесіндегі мәнін табыңыз.

A) .

B) .

C) 2.

D) .

E) .

17. Функцияның туындысын табыңыз: y = xlnx

A) 1 - lnx

B) lnx + 1

C) lnx + xlnx

D) lnx + x

E) + lnx

18. DO кесіндісі DBC үшбұрышының биссектрисасы. Егер ВО = ,

ВС = , BD = болса, DC-ны табыңыз.

A) 6 см

B)

C)

D) 9 см

E)

19. Тікбұрышты үшбұрыштың катеттерінің бірі 15см, екінші катетінің гипотенузаға проекциясы .Үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің радиусын табыңыз:

A)

B)

C)

D)

E)

20. 18; 16; 14; ... арифметикалық прогрессияның қосындысы нөлге тең болу үшін қанша мүшені алу керек?

A) 17.

B) 20.

C) 18.

D) 19.

E) 16.

21. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (2; 2), (12; 0)

B) (-3; 9), (4; -6)

C) (12; 1), (-6; 4)

D) (-6; 6), (0; 0)

E) (0; 6), (6; -6)

22. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (256; 81).

B) (625; 1).

C) (64; 25).

D) (81; 16).

E) (16; 1).

23. Теңдеулер жүйесінің бір ғана шешімі болатындай а-параметрінің қабылдайтын бүкіл мәндерін табыңыз:

A) a=

B) a=

C) a=

D) a=

E) a=

24. b-ның қандай мәнінде у = 3х + b түзуі у = 2x2 - 5x + 1 функциясының графигіне жанама болады?

A) b = 7.

B) b = -7.

C) b = -1.

D) b = 2.

E) b = 3.

25. Мына сызықтармен шектелген фигураның ауданын табыңыз:

y= және y=

A) 1

B)

C) 1

D) 2

E) 1

11-нұсқа

1. Нәтижені үтірден кейін бір таңбаға дейін дөңгелектеп, өрнектің мәнін табыңыз:

.

A) 5,1.

B) 5.

C) 4,3.

D) 4,9.

E) 3,3.

2. Санның -і 12-ге тең болса, онда берілген санды табыңыз.

A) 16.

B) 160.

C) 45.

D) 90.

E) 48.

3. Теңдеуді шешіңіз:

A) 1,7.

B) 3.

C) 2.

D) 3,7.

E) 2,7.

4. Теңдеуді шешіңіз: 2sіn(4x - ) = .

A) (-1)k + + k, k Z.

B) (-1)k + k, k Z.

C) arcsіn() + k, k Z.

D) k, k Z.

E) + k, k Z.

5. Есептеңіз: , егер tg = 2.

A) 0.

B) .

C) .

D) -.

E) 1.

6. Бөлшекті қысқартыңыз: .

A) -

B)

C)

D)

E) 4xy

7. Мына өрнекті оған тең косинус функциясының ең кіші оң аргументінің мәнімен алмастырыңыз:

A)

B)

C)

D)

E)

8. Үшбұрыштың қабырғалары , және . Периметрі 5,5 м-ге тең ұқсас үшбұрыштың қабырғаларын табыңыз.

A) ; ; .

B) ; ; .

C) ; ; .

D) ; ; .

E) ; ; .

9. Тік төртбұрыштың диагоналі оның бұрышын біреуі 20 болатындай 2 бөлікке бөледі. Бұрыштың екінші бөлігін табыңыз.

A) 80.

B) 90.

C) 110.

D) 20.

E) 70.

10. х1 және х2 сандары 2x2 + 5х - 3 = 0 теңдеуінің түбірлері.

х+ х табыңыз.

A) -5,7.

B) 5.

C) 10.

D) 9,25.

E) 25.

11. 22x - 6 2x + 8 = 0 теңдеуінің түбірлерінің қосындысын табыңыз.

A) 6.

B) 7.

C) 3.

D) 5.

E) 4.

12. Ағаш дайындау жұмысына үш бригада қатысты. Бірінші бригадада барлық жұмысшылардың 36 % бөлігі, ал екінші бригадада біріншіге қарағанда 72 адам артық болды. Қалған 124 жұмысшы үшінші бригадада еді. Үш бригадада барлығы неше жұмысшы бар?

A) 600.

B) 800.

C) 700.

D) 750.

E) 900.

13. Теңсіздікті шешіңіз: 6x2+1 > 5x- .

A) (2; 7).

B) (-; )(;).

C) (0; 9).

D) (-1; -3).

E) (9; 3).

14. Есептеңіз:

.

A) 1.

B) .

C) .

D) .

E) 3.

15. Теңсіздіктер жүйесін қанағаттандыратын х айнымалының бүтін мәндерін табыңыз:

A) {-2; 0}.

B) {1; 2; 3; 4}.

C) {0}.

D) {2; 3}.

E) {-2; 0; 1}.

16. Функцияның туындысын табыңыз:

A)

B)

C)

D)

E)

17. Тікбұрышты үшбүрыштың катеттері 40см және 42см тең.Оны сырттай және іштей салынған шеңбердің радиустарын табыңдар.

A) 30см;15см

B) 29см;12см

C) 20см;5см

D) 25см;10см

E) 24см;12см

18. Егер A(1; 3), B(2; 4), C(5; 14) болса, онда векторының ұзындығын табыңыз:

A) 13

B)

C) 12

D)

E)

19. Пирамиданың табаны - қабырғалары , , болатын тең бүйірлі үшбұрыш. Оның биіктігі және үшбұрыштың қабырғасына қарсы жатқан бұрыштың төбесі арқылы өтеді. Пирамиданың бүйір бетінің ауданын табыңыз.

A) 270 см2

B) 460 см2

C) 370 см2

D) 720 см2

E) 540 см2

,b және c сандары айырымы d=4 болатын арифметикалыќ прогрессияны ќұрайды. Егер a; b; c+8 сандары геометриялыќ прогрессияның тізбектес мүшелері болса, онда a, b, c сандарын табыңыз.

A) a=5, b=9, c=13.

B) a=2, b=6, c=10.

C) a=3, b=7, c=11.

D) a=6, b=10, c=14.

E) a=1, b=5, c=9.

21. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (1;1),(-

B) (0;-1),(

C) (2;2),()

D) (0;0),( )

E) (1;1),(0;

22. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (4; 1)

B) (4; 4)

C) (1; 4)

D) (4; 1); (1; 4)

E) (4; 4); (1; 1)

23. Функцияның туындысын табыңыз:

A)

B)

C)

D)

E)

(x) = x2 - 10x - 11 функциясының [0; 5] кесіндісіндегі

а) ең үлкен;

б) ең кіші мәндерін табыңыз:

A) а) -15; б) -27.

B) а) -20; б) -36.

C) а) -11; б) -20.

D) а) -11; б) -36.

E) а) -20; б) -27.

(x)=x(1-) функциясы үшін алғашқы функцияның жалпы түрін табыңыз:

A) -cos4x+C

B) -4sin4x+C.

C) -sin4x+C

D) -cos4x+C

E) -sin4x+C.

12-нұсқа

1. Егер станок бағасының %-і 240 теңге құрайтын болса, станок бағасын анықтаңыз:

A) 40000 теңге.

B) 400000 теңге.

C) 4000 теңге.

D) 14400 теңге.

E) 144000 теңге.

2. Теңдеуді шешіңіз: 2t8 + 8t = 0

A) -; .

B) -; 0.

C) 0.

D) 0; .

E) -; 0.

3. 135 м-лік сым екі бөлікке бөлінді. Бұл сымның бір бөлігі екіншісінен 2 есе ұзын. Осы бөліктердің ұзындығын табыңыз:

A) , .

B) , .

C) , .

D) , .

E) , .

4. Теңсіздіктің дұрыс аралық-шешімін анықтаңыз: 3х - 2 11

A)

B)

C)

D)

E)

5. Өрнекті ықшамдаңыз: .

A) 4n.

B) 1,2n.

C) .

D) .

E) n.

6. Жұп функцияны анықтаңыз:

A) у = 2 - |х| + х3.

B) у = 2 - |х| + х.

C) у = 2 - |х| + х2.

D) у = 2 - |х| + х5.

E) у = 2 - |х| + х7.

7. Параллелограммның екі қабырғасы 3:4 қатынасындай. Периметрі

2,8 м-ге тең. Параллелограммның қабырғаларын табыңыз:

A) , .

B) , .

C) , .

D) , .

E) , .

8. Диагоналы 3см-ге тең, квадраттың ауданын табыңыз:

A) 8

B) 9

C) 6

D) 7

E) 10

9. y - 2x + 5 = 0 түзуіне параллель және A(3; -1) нүктесі арқылы өтетін түзудің теңдеуін табыңыз:

A) y = 2x - 7.

B) y = 2x + 7.

C) y = -2x -7.

D) y = + 7.

E) y = x - 7.

10. Өрнектің мәнін табыңыз: 0,33++(0,5)+(1) 6.

A) 14,7.

B) 11,2.

C) 48.

D) 14.

E) 36.

11. Жаңа үйдің ішкі сылақ жұмыстарын 15 жұмысшы 24 күнде бітіреді. Осы жұмысты 18 жұмысшы неше күнде орындар еді?

A) 16.

B) 22.

C) 18.

D) 20.

E) 24.

12. Теңдеуді шешіңіз:

A)

B)

C) -

D)

E) -

13. Теңдеуді шешіңіз: cos2(-x)-cos2(+x)= .

A) +2n, n z.

B) (-1)n+, n z.

C) (-1)n+n, n z.

D) +n, n z.

E) (-1)n+n, n z.

14. Өрнекті ықшамдаңыз: 3a - (a - 1) + (2a - 5).

A) 4a - 4.

B) 4a - 6.

C) 5a - 4.

D) -6.

E) 6.

15. Өрнекті ықшамдаңыз:

A) 2m2 + 5n2.

B) 5mn.

C) 10mn.

D) 2m2 - 5n2.

E) 25m2n2.

16. Функцияның анықталу облысын табыңыз:

A) (1; +).

B) (-; -5).

C) (-; 1).

D) (-5; 1).

E) (-5; ).

17. Туындыны табыңыз:

A)

B)

C)

D)

E)

18. Ордината осін (0; 6) нүктесінде қию үшін y= x + функциясының графигіне жанаманы қандай нүктеде жүргізу керек?

A) (0; 1).

B) (1; 4).

C) (-1; 4).

D) (0; 4).

E) (-4; 1).

19. АВС үшбұрышының қабырғалары , , 15 см-ге тең. О - медианаларының қиылысу нүктесі. АОВ үшбұрышының ауданын табыңыз:

A) 14 см2

B) 7 см2

C) 42 см2

D) 28 см2

E) 84 см2

20. қосындысын табыңыз:

A) 1830.

B) 1860,5.

C) 1799,5.

D) 1770.

E) 1769.

21. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (0;0)

B) (0;3)

C) (3;-3)

D) (3;0)

E) (-3;3)

22. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (-1; -2).

B) (2; 1).

C) (1; 0).

D) (3; 2).

E) (4; 3).

23. а параметрінің қандай мәнінде қисығы абсцисс осімен жанасады

A)

B)

C)

D)

E)

(x)=cos функциясы үшін алғашқы функциясының жалпы түрін табыңыз:

A)

B)

C)

D) -

E) -

25. Конустың көлемі V-ға тең. Конусќа іштей сызылған үшбұрышты дұрыс пирамиданың көлемін табыңыз:

A)

B)

C)

D)

E)

13-нұсқа

1. Есептеңіз: (2 - 1) : 4.

A) .

B) 1.

C) 4.

D) .

E) .

2. Үш бала орманда 200 саңырауқұлақ тауып алды. Сабыр барлық саңырауқұлақтардың 40-ін, Марат Сабырдың тапқанының 25-ін, ал Тимур қалғанын тауып алды. Тимурдың тауып алған саңырауқұлақтар санын табыңыз:

A) 100.

B) 120.

C) 42.

D) 70.

E) 130.

3. Теңдеуді шешіңіз:

A) 5.

B) 6.

C) 2.

D) 3.

E) 4.

4. Теңдеуді шешіңіз: 1 + log35 = 2log32 - log3(x - 1)

A) 1.

B) 1.

C) 1.

D) 1.

E) 1.

5. Өрнекті ықшамдаңыз: (х + у)(х2 - ху + у2) - (х - у)(х2 + ху + у2)

A) у2.

B) 2у2.

C) 4у3.

D) 3у2.

E) 2у3.

6. Өрнекті ықшамдаңыз: (xy)3(-3x4y2).

A) -3x7y5.

B) 3x7y5.

C) x5y6.

D) x7y5.

E) 3xy5.

7. Есептеңіз: arctg.

A) 30.

B) 135.

C) 45.

D) 109.

E) 60.

8. Тең бүйірлі үшбұрышта табанына жүргізілген биіктік пен және бүйір ќабырға арасындағы бұрыш , табанындағы бұрышынан 36º-ќа кем. бұрышын табыңыз:

A) 55º.

B) 53º.

C) 27º.

D) 51º.

E) 52º.

9. Параллелограммның доғал бұрышы 130. Сүйір бұрыштың төбесіндегі сыртқы бұрышты табыңыз:

A) 230.

B) 50.

C) 60.

D) 180.

E) 130.

10. Теңдеуді шешіңіз: 7 - (3,1 - 0,1y) = 3 - 0,2y.

A) y = 3.

B) y = -0,3.

C) y = -3.

D) y = 0,3.

E) y = 1.

11. Теңдеуді шешіңіз: 2cos = 0

A) + 2k, kZ.

B) + 8k, kZ.

C) + 2k, kZ.

D) + k, kZ.

E) + 2k, kZ.

12. Теңдеудің түбірлерінің квадраттарының қосындысын табыңыз:

(100x)lgx = x3.

A) 110.

B) 101.

C) 1,1.

D) 10,1.

E) 11,1.

13. Бір жұмысшы өзінің нормасын 6 сағатта, екіншісі 5 сағатта, үшіншісі 4 сағатта орындайды. Олар белгілі бір уақыт бірге істеп 750 деталь дайындады. Әрқайсысы қанша деталь әзірледі?

A) 190, 210, 180.

B) 250, 260, 270.

C) 210, 230, 240.

D) 200, 250, 300 .

E) 265, 266, 272.

14. Есептеңіз:

.

A) .

B) 1 .

C) -1.

D) .

E) 3.

15. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (2;0)

B) (-1;1)

C) (-1;0)

D) (1;1), (log23; log32)

E) (-1:-1)

16. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз: .

A) (1; 2).

B) (2; 3).

C) (-2; 5).

D) (-2; 1).

E) (4; 3).

17. y= x2-2x функциясының графигіне жүргізілген жанаманың қандай нүктесінде Ох осіне параллель болады?

A) (1;1)

B) (2;-2)

C) (1;-1)

D) (-1;1)

E) (-2;2)

18. Қабырғалары , және болатын үшбұрыштың ауданын табыңыз:

A) 84 см2.

B) 36 см2.

C) 72 см2.

D) 42 см2.

E) 56 см2.

19. Егер A(2; -5; 8), B(10; 3; 4), D(3; -5; 6) нүктелері ABCD параллелограмының төбелері болса, онда AC диагоналының ұзындығын табыңыз:

A)

B)

C)

D)

E)

20. Теңсіздікті шешіңіз: (x - 2) >1

A) (2; 3) (4; +).

B) (-2; 4).

C) (-2; 3) (4; +).

D) (2; 3).

E) (4; +).

21. a1 = 10, d = 4, n = 11 болатын арифметикалық прогрессияның соңғы мүшесін есептеңіз.

A) 43.

B) 104.

C) 50.

D) 47.

E) 40.

22. Туындыны табыңыз: f(x) = ln

A)

B)

C) -

D)

E)

23. а-ның қандай мәнінде y=2 ex + ax -3 функциясының кризистік нүктелері болмайтындығын табыңдар.

A) (-)

B) (-1;+)

C) [0;+)

D) (0;+)

E) (-;0]

24. -ның қандай мәнінде мына сызықтармен шектелген фигураның ауданы 4-ке тең: y=2x+2, y=0, x=.

A) 3

B) 1

C) 2

D) 5

E) 0

25. Пирамиданың табанында катеттері 6 мен 8 болып келетін тік бұрышты үшбұрыш жатады. Пирамиданың табанындағы барлық екі жақты бұрыштар 60-қа тең. Пирамиданың биіктігін табыңыз. = 1,7 деп алыңыз.

A) 3,5.

B) 3,3.

C) 3,2.

D) 3,6.

E) 3,4.

14-нұсқа

1. 6 күннің ішінде 24 адам құлпынай салынған учаскенің шөбін жұлды, онда 36 адам сол жұмысты неше күнде орындайтынын табыңыз:

A) 4 күн.

B) 2 күн.

C) 9 күн.

D) 5 күн.

E) 3 күн.

2. Теңдеуді шешіңіз: log4(x2 - 3x + ) = -2.

A) 0; 3.

B) -4; 1.

C) 1; 2.

D) 0; 4.

E) ; .

3. Төрт жәшікке бірдей мөлшерде шай салынған. Әр жәшіктен 9 килограмнан шай алынды. Сонда барлық жәшіктердегі қалған шайды қосып есептегенде, алғашында бір жәшікке салынған шайдың мөлшеріндей болып шықты. Әрбір жәшікте неше килограмнан шай болды?

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

4. Теңсіздікті шешіңіз: > -2

A) [0; +).

B) [4; +).

C) (0; +).

D) .

E) (4; +).

5. Өрнекті ықшамдаңыз:

A) y + 4.

B) y(y - 4).

C) y2 - 16.

D) y.

E) y - 4.

6. Функцияның анықталу облысын табыңыз:

A) (-; 4]

B) [4; +)

C) (-; -4][4; +)

D) [-4; 4]

E) [-4; +)

7. Ромбының бір қабырғасының диагональдармен жасайтын бұрыштарының қатынасы 2:7 қатынасындай. Ромбының бұрыштарын табыңдар.

A) 60˚ және 180˚.

B) 40˚ және 160˚.

C) 40˚ және 200˚.

D) 40˚ және 140˚.

E) 80˚ және 160˚.

8. Үшбұрыштың екі қабырғасы мен . Үлкен қабырғаға жүргізілген биіктік . Берілген қабырғалардың кішісіне түсірілген биіктікті табыңдар.

A)

B)

C) 5,

D)

E)

9. ABCD квадратының қабырғасы 1-ге тең, ал диагоналдары O нүктесінде қиылысатын болса, онда скаляр көбейтіндін табыңыз:

A) 0.

B) 1.

C) –1.

D) .

E) 2.

10. Тік төртбұрыштың ұзындығы енінен 3 есе үлкен. Ұзындығын 20%-ке, ал енін 40%-ке кеміткенде, тік төртбұрыштың периметрі қанша %-ке кемитінін табыңыз:

A) 20%-ке

B) 25%-ке

C) 75%-ке

D) 60%-ке

E) 30%-ке

11. Теңдеуді шешіңіз:

A) 0,5.

B) 12.

C) түбірі жоқ.

D) 2.

E) -4.

12. Теңдеуді шешіңіз: 2sіn2x - 5 = -5cosx.

A) x = n, n Z.

B) x = + 2n, n Z.

C) x = 2n, n Z.

D) x = - + n, n Z.

E) x = + 2n, n Z.

13. Теңдеуді шешіңіз: 352x-1-25x-1 = 0,2.

A) 4.

B) 0.

C) 2.

D) 5.

E) 3.

14. Өрнекті ықшамдаңыз: .

A) .

B) .

C) (x + y).

D) .

E) .

15. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (0; 1).

B) (2; 3).

C) (1; 2).

D) (3; 4).

E) (5; 6).

16. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

A) (0; 4).

B) [0; 3).

C) [3; 4).

D) [0; 4].

E) (3; 4).

17. Функцияның туындысын табыңыз: f(x) = .

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

(x)=х4-4х+5 функциясының [-3;2] аралықтағы ең үлкен және ең кіші мәндерін табыңыз.

A) 98 және -2

B) –2 және -98

C) 98 және 2

D) 2 және -98

E) 90 және -2

19. АВС үшбүрышының СД биіктігінің табан нүктесі Д- АВ қабырғасына тиісті және АД=ВС, АВ=3, СД=. АС-ны табыңдар.

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

20. Өрнектің мәнін табыңыз: ++++++++.

A) .

B) 1.

C) 2.

D) .

E) .

21. Ықшамдаңыз: cos4 + 4cos2 + 3

A) 8sіn4.

B) 6sіn4.

C) 8tg4.

D) 8cos4.

E) 6cos4.

22. Арифметикалық прогрессияның бірінші мен төртінші мүшелерінің қосындысы 14-ке тең, ал оның екінші мүшесі бесінші мүшесінен 6-ға кем. Үшінші мен бесінші мүшелерінің қосындысын табыңыз.

A) 21.

B) 23.

C) 20.

D) 22.

E) 19.

23. [-2;0] кесіндісіндегі функциясының

ең кіші мәні:

A) -1

B) 3

C) -2

D) 1

E) 1,5

24. Есепте:

A)

B)

C) -

D)

E) -

25. Конустың көлемі V-ға тең. Конусќа іштей сызылған төртбұрышты дұрыс пирамиданың көлемін табыңыз:

A)

B)

C)

D)

E)

15-нұсқа

1. Есептеңіз: 1,1.

A) 0,4.

B) .

C) 2,5.

D) 7,5.

E) .

2. Бағасын арзандатқанға дейін қалам 30 теңге тұрды, ал арзандатқаннан кейін 27 теңге болды. Қаламның бағасы қанша %-ке төмендетілген?

A) 11%-ке

B) 12%-ке

C) 9%-ке

D) 10%-ке

E) 18%-ке

3. 4 км-дің 80 метрге қатынасын есептеңіз.

A) 50.

B) 48.

C) 46.

D) 52.

E) 54.

4. Теңдеуді шешіңіз: cosx = sіn2x.

A) n, n Z, (-1)k + k, k Z.

B) (2n + 1), n Z, (-1)k + k, k Z.

C) (4n + 1), n Z, (-1)k + k, k Z.

D) (-1)n + n, n Z.

E) (n + 1), n Z.

5. Ықшамдаңыз:

sіn2( - x) + tg2( - x) tg2( + x) + sіn( + x) cos(x - 2).

A) 2.

B) 0.

C) -1.

D) -2.

E) 1.

6. -а4 + 2a3 - 4a4 + 2a2 - 3a2 көпмүшелігінің ұқсас мүшелерін біріктіріңіз және оның a = -3 болғандағы мәнін табыңыз.

A) -684.

B) -468.

C) -862.

D) 459.

E) 287.

7. Аргументтің қандай мәнінде у= х+5 функциясының мәні (-3)-ке тең болады?

A) -3.

B) .

C) -.

D) -12.

E) -6.

8. Тікбұрышты үшбұрыштың бір бұрышы 60, ал гипотенуза мен кіші катетінің ұзындықтарының қосындысы 26,4см. Үшбұрыштың гипотенузасын табыңдар.

A) 15,6см.

B) 17,5см.

C) 15,5см.

D) 16,6см.

E) 17,6см.

9. Егер дөңес көпбұрыштың бұрыштарының қосындысы 1440 болса, онда осы көпбұрыштың бұрыштарының саны қанша болғаны?

A) 12.

B) 8.

C) 5.

D) 10.

E) 6.

10. Теңдеуді шешіңіз: 5x2 - 3 = 2.

A) -5; ; -; 5.

B) -1; -; ; 1.

C) -2; -; 2; .

D) -4; -; 4; .

E) -3; -; 3; .

11. Теңдеуді шешіңіз: 3х 2х = 576

A) 6.

B) 2 - 4 log62

C) -4 log62.

D) 2 + 4 log62.

E) 4 log62.

12. Теңдеуді шешіңіз: .

A) 3.

B) 5.

C) 2.

D) 1.

E) 4.

13. Тік төртбұрыш ауданы 14 см2, ал бір қабырғасы екіншісінен артық болса, онда қабырғалар ұзындықтары қандай болғаны?

A) және .

B) және .

C) және .

D) және .

E) және .

14. бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылыңыз:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

15. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (-5; -1); (5; 1)

B) (5; 1)

C) (-5; 1); (-1; 5)

D) (-5; -1)

E) (-1; 5)

16. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз.

A)

B)

C)

D) шешімі жоқ

E)

17. y=(3x-5)3 функциясының х0=2 нүктесіндегі туындысының мәнін табыңыз:

A) 9

B) 15

C) -5

D) 3

E) -9

18. Ромбының диагональдарының қатынасы 2:3, ал ауданы 12 см2-қа тең. Ромбының диагональдарын табыңыз.

A) , .

B) , .

C) , .

D) , .

E) , .

19. АВСД төртбұрыштың төбелері берілген: А(1;1), В(2;3), С(5;0), Д(7;-5). Төртбұрыштың түрін анықтаңыз.

A) Квадрат.

B) Тіктөртбұрыш.

C) Ромб.

D) Параллелограмм.

E) Трапеция.

20. Теңсіздіктің шешімдерін көрсет

A)

B)

C)

D)

E)

21. Геометриялық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысы

Sn = 4(3n - 1) формуласымен өрнектеледі. b1 және q табыңыз.

A) 8; 3.

B) 8; -3.

C) 12; 3.

D) 6; 3.

E) 6; -3.

22. Туындыны табыңыз: егер болса

A)

B)

C)

D)

E) -

23. y = – функциясының:

а) нөлдерін;

б) өсу аралықтарын;

в) кему аралықтарын анықтаңыз.

A) а) –4; 4; б) жоқ; в) (–; 0), (0; ).

B) а) –4; 0; 4; б) (–; ;4), (0; 4); в) [–4; 0), (4; ).

C) а) –4; 4; б) (4; –4); в) (; 4), (–4; –).

D) а) –4; 4; б) жоқ; в) (–; ).

E) а) –4; 4; б) (–4; 4); в) (–; –4), (4; ).

(x)=-3 функциясының F(x)= алғашқы функциясы

болғандағы аралығы:

A) x(-4;0)

B) x(-3;1)

C) x(-2;7)

D) x(-5-2)

E) x(-5;-1)

25. Төбесі А болатын үш жақты бұрыш берілген. жазықтығы оның қырларын В,С және Д нүктелерінде АВ = АС = СД болатындай етіп қияды. ВАС = ВСД = 900 және САД = 600 болса, ВАД – ны табыңдар.

A) 1200

B) arccos

C) arccos

D) 600

E) 450

16-нұсқа

1. Атай жинақ кассасына жылына 10%-тік өсіммен 36 мың теңге ақша салды. Атайдың ақшасы 1 жылдан соң қанша теңге болады?

A) 40,04 мың теңге.

B) 37 мың теңге.

C) 1 мың теңге.

D) 37 мың теңге.

E) 38 мың теңге.

2. Теңдеуді шешіңіз: (x + 4)2 = 3x + 40

A) -8; 3

B) -6; 16

C) -16; 6

D) -3; 8

E) 3

3. Екі санның қосындысы 120, ал айырмасы 5. Осы сандарды табыңыз.

A) 105,5 және 14,5.

B) 62,5 және 57,5.

C) 68 және 52.

D) 80 және 40.

E) 63 және 57.

4. Теңсіздікті шешіңіз: -5x2 + 45 > 0.

A) (-3; 3).

B) (-; 9).

C) (-; -3) (3; +).

D) (9; +).

E) (3; +).

5. Бөлшекті қысқарт:

A)

B)

C)

D) 3(a+b)

E) a–b

6. Аргументтің қандай мәнінде у = -0,4х + 5 функциясының мәні 13-ке тең болады?

A) -18.

B) -20.

C) -15.

D) 20.

E) 15.

7. Ромбтың бір диагоналінің ұзындығы қабырғасына тең. Ромбтың бұрыштарын табыңыз.

A) 90,90.

B) 60,120.

C) 70,110.

D) 45,135.

E) 30,150.

8. Тік бұрышты трапецияның үлкен диагоналі , үлкен табаны 12см ,ал кіші табаны .Трапецияның ауданын табыңыз:

A) 55 см2

B) 40 см2

C) 50 см2

D) 45 см2

E) 60 см2

9. Тік конустың жасаушысы 4 см-ге тең және ол табан жазықтығына 30 бұрыш жасай көлбеген. Конустың көлемін табыңыз.

A) 4 см3.

B) 6 см3.

C) 10 см3.

D) 8 см3.

E) 12 см3.

10. Теңдеуді шешіңіз:.

A) 3,8.

B) 12.

C) 9,5.

D) 7.

E) 10,36.

11. теңдеуінің [500; 760] аралығындағы ең кіші шешімін табыңыз.

A) 760.

B) 510.

C) 509.

D) 505.

E) 500.

12. Теңдеуді шешіңіз: (lg(x + 20) - lgx)logx0,1 = -1

A) 4

B) 5

C) -5; 4

D) -4; 5

E) 10

13. Теңдеуді шешіңіз: = .

A) .

B) .

C) -9.

D) .

E) 17.

14. 5-ке еселік және -149 дан үлкен болатын барлық теріс сандардың қосындысын табыңыз.

A) –2025.

B) –2325.

C) –2175.

D) –2100.

E) –2250.

15. Өрнекті ықшамдаңыз: .

A) 0.

B) -3.

C) -1.

D) 5.

E) 2.

16. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (-1; 4).

B) (-1; 4); (0; 3).

C) (0; 3).

D) (2; 1).

E) (2; 1); (-2; 5).

17. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

A) [-4; 4].

B) (-1; 3).

C) [-4; -1).

D) (3; 4].

E) [-4; -1) (3; 4].

18. Егер f(x) = болса, онда f ' (-1) мәнін табыңыз.

A) 0.

B) -2.

C) 2.

D) -1.

E) 1.

19. Тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасы 41 см-ге тең, ал оның ауданы 180 см2. Осы үшбұрыштың катеттерін табыңыз.

A) ; .

B) ; .

C) ; .

D) ; .

E) ; 9 cм.

20. Есептеңіз: 3,75 : 1 + 2 + :

A) 8

B) 4

C)

D) 16

E)

21. Ықшамдаңыз: sіn2(1 + sіn-1 + ctg)(1 - sіn-1 + ctg)

A) sіn2

B) ctg2

C) tg2

D) cos2

E) 2sіn

22. Егер f(x) = , онда f (2) мәнін табыңыз.

A) (1 - ln3).

B) (1 - ln3).

C) 1 - ln3.

D) ln3.

E) ln3.

23. [0; a] кесіндідегі f(x)=x2-8x+2 функциясының ең үлкен мәні 2-ге тең болатын а-ның (a>0) барлық мәндерін табыңыз.

A) [0; 7]

B) [0; 5]

C) [0; 6]

D) [0; 8]

E) [0; 4]

24. а-параметрінің қандай мәнінде интеграл (1-2x)dx максимум

мәнін қабылдайды

A) а=-

B) а=

C) а=

D) а=

E) а=

25. Пирамиданың табаны – ќабырғасы а, сүйір бұрышы -ға тең ромб. Пирамидаға жасаушысы табан жазыќтығымен бұрыш жасайтын конус іштей сызылған. Конустың көлемін табыңыз:

A) sin3 tg

B) tgsin3

C) sin3tg

D) sin3tg

E) cosctg2

17-нұсқа

1. Есептеңіз:

A) 2,75.

B) 3,75.

C) 4,15.

D) 3,15.

E) 1,25.

2. Банк өзінің салымшыларына салымның жылдық өсуін 4%-ке арттырмақ. Егер адам банкке 1200 теңге салса, онда бір жылдан кейін алатын ақшасын табыңыз:

A) 1400 теңге

B) 1248 теңге

C) 1680 теңге

D) 1252 теңге

E) 1500 теңге

3. Теңдеуді шешіңіз: 0,35:0,6=x:0,18.

A) 0,15.

B) 1,05.

C) 105.

D) 0,105.

E) 10,5.

4. Теңдеуді шешіңіз: ( - 5) = 0.

A) 4.

B) 6.

C) 16.

D) 8.

E) 12.

5. Бөлшекті қысқартыңыз:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

6. Бөлшекті қысқартыңыз.

.

A) .

B) .

C) x+y.

D) .

E) .

7. y = arcsіn(2x - 5) функциясының анықталу облысын табыңыз.

A) x .

B) 2 £ x £ 3.

C) x ³ 2.

D) x £ 3.

E) -1 £ x £ 1.

8. Тең бүйірлі үшбұрыштың табаны a-ға тең де, ал бүйір қабырғасы b-ға тең. Үшбұрыштың табанына жүргізілген медианасын табыңдар.

A)

B)

C) 4a2-4b3

D)

E) (a2+b2)

9. Параллелограммның бір бұрышының биссектрисасы бір қабырғасын және кесінділерге бөледі. Параллелограммның периметрін табыңыз.

A) немесе .

B) немесе .

C) немесе .

D) немесе .

E) немесе .

10. Теңдеуді шешіңіз: 2sіnx - cos2x - 2 = 0

A) + 2k, kZ.

B) + 3k, kZ.

C) + k, kZ.

D) + k, kZ.

E) k, kZ.

11. Теңдеуді шешіңіз: 10x = 20.

A)

B) 1 + lg2

C) 2

D) 10

E) lg2

12. Теңдеуді шешіңіз: = .

A) 17.

B) –9.

C) 6.

D) –.

E) .

13. Моторлы қайық ағыспен , ағысқа қарсы жүрді. Ағысқа қарсы жүрген жолына ағыспен жүрген жолынан 1 сағат артық уақыт жібереді. Қайықтың тұнық судағы жылдамдығы 9 км/сағ болса, ағыс жылдамдығын табыңыз.

A) 3 км/сағ.

B) 2 км/сағ.

C) 2,5 км/сағ.

D) 3,5 км/сағ.

E) 1 км/сағ.

14. Көбейткіштерге жіктеңіз: a2(b - c) + b2(c - a) + c2(a - b).

A) (a - b)(b + c)(a - c).

B) (a - b)(b + c)(a + c).

C) (a + b)(b - c)(a - c).

D) (a + b)(b + c)(a + c).

E) (a - b)(b - c)(a - c).

15. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (2,6; 1).

B) .

C) (8; 5).

D) (-8; -5).

E) (-2,6; -1).

16. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

A) x>1,3.

B) x>.

C) x>5.

D) x>1,2.

E) x>1.

(x) = 2x4 -x2 функциясы үшін f (x) = 0 теңдеуін шешіңіз.

A) 0; 1.

B) .

C) 0,5.

D) 0,25.

E) 0; 0,5.

18. Тік бұрышты үшбұрыштың биіктігі оның гипотенузасын және болып келетін кесінділерге бөледі. Үшбұрыштың ауданын табыңыз.

A) 300 см2.

B) 225 см2.

C) 200 см2.

D) 150 см2.

E) 250 см2.

19. Егер векторы векторына және OY осіне перпендикуляр болса, онда координаттарының қосындысын табыңыз:

A) 3

B) 1

C) 2

D) -2

E) -3

20. Теңсіздікті шешіңіз:

A) .

B) шешімі жоқ.

C) .

D) .

E) .

21. Егер арифметикалық прогрессияда а4 + а8 + а12 + а16 = 224 болатыны белгілі болса, онда прогрессияның алғашқы 19 мүшесінің қосындысын табыңыз.

A) 1094

B) 1064

C) 938

D) 532

E) 2128

22. Егер f(x) = болса, онда f () мәнін табыңыз.

A) -.

B) .

C) -1.

D) 1.

E) .

23. Ордината осін (0; 6) нүктесінде қию үшін y = x + функциясының графигіне жанаманы қандай нүктеде жүргізу керек?

A) (-4; 1).

B) (0; 4).

C) (-1; 4).

D) (0; 1).

E) (1; 4).

24. y= x-4x+9 функциясының графигімен және осы функцияға x=3 нүктесінде жүргізілген жанамамен және ордината осімен шектелген фигураның ауданын табыңыз:

A) 4

B) 7

C) 8

D) 12

E) 9

25. Дұрыс тетраэдрдің биіктігі h-қа тең. Оның толық бетін табыңыз.

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

18-нұсқа

1. Қоспадағы алтын мен күмістің массаларының қатынасы 5:3-ке тең.

қоспада қанша алтын, қанша күміс бар?

A) ; .

B) , .

C) ; .

D) ; .

E) ; ..

2. Теңдеуді шешіңіз: 2 - log2(4 - 3x) = log23 - log2(2 - 3x)

A) -1.

B) 2.

C) 1.

D) -1.

E) -1.

3. Екі санның айырмасы 6-ға тең, біріншісінің 30%-і екіншісінің 42%-не тең. Осы сандарды табыңыз.

A) 22; 16.

B) 20; 14.

C) 19; 13.

D) 21; 15.

E) 23; 17.

4. Теңсіздіктің дұрыс шешімін анықтаңыз:

A)

B) .

C)

D)

E)

5. Бөлшекті қысқартыңыз: .

A) .

B) .

C) y - z.

D) .

E) .

6. Аргументтің қандай мәнінде у =0,4х-5 функциясының мәні 13-ке тең болады?

A) -54.

B) -45.

C) 54.

D) 45.

E) 34.

7. С бұрышы тік, катеті АС=12 см болатын тең бүйірлі тік бұрышты АВС үшбұрышы және екі қабырғасы үшбұрыштың катеттерінде, ал Е төбесі гипотенузасында жататындай СDЕF квадраты берілген. Квадраттың периметрін табыңдар.

A) 24,4см

B) 24см

C) 34см

D) 24,9см

E) 65см

8. Периметрі 20см тең болатын үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің радиусы 3см тең. Үшбұрыштың ауданын табыңдар.

A) 20см2

B) 25см2

C) 15см2

D) 10см2

E) 30см2

9. -ның қандай мәнінде және векторларының перпендикуляр болатынын көрсетіңіз:

A) 2

B)

C) -2

D) 1

E)

10. 6 км-дің 30%-ін табыңыз.

A) 2.

B) 22.

C) 9.

D) 4.

E) 4.

11. теңдеуінің [750;1050] аралығындағы ең кіші шешімін табыңыз.

A) 720.

B) 700.

C) 710.

D) 1020.

E) 780.

12. 32x+2 + 32x-1 = 28 теңдеуін шешіп, 2х2 + х + 7 табыңыз, мұндағы х-теңдеудің түбірі.

A) 10.

B) 9.

C) 7.

D) 11.

E) 8.

13. Теңдеуді шешіңіз: .

A)

B) 12,5

C)

D)

E) 5,1

14. 1 - x - х2 - х3 өрнегінің х = - болғандағы сан мәнін табыңыз.

A) 7.

B) 17.

C) 1.

D) 0.

E) 8.

15. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) x = - n; y = - n.

B) x = + n; y = - + n.

C) x = + n; y = - + n.

D) x = + n; y = - n.

E) x = - + n; y = + n.

16. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

A) (-1; 0].

B) (0; ].

C) (-1; ].

D) [0; ].

E) (-1; 0).

17. Функцияның туындысын тап:

A)

B)

C)

D)

E)

(x)=2х3-+2 функциясының [0;3] аралықтағы ең үлкен және ең кіші мәндерін табыңыз.

табыңыз.

A) 42,5және

B) 15 және –42

C) 42,5және -

D) және –42,5

E) - және -42,5

19. Тік бұрышты үшбұрыштың катеттерінің ұзындықтары сәйкес 12 және 5-ке тең. Тік бұрыштан шығатын биссектриса гипотенузаны ұзындықтары қандай кесінділерге бөледі?

A) 10; 3.

B) .

C) .

D) 11; 2.

E) .

20. Азамат 4 кітап сатып алды. Бірінші кітаптан басқаларының құны 48 теңге, екіншісінен басқаларының құны 46 теңге, үшіншісінен басқаларының құны 42 теңге, төртіншісінен басқаларының құны 38 теңге тұрады. Әр кітап қанша тұрады.

A) 8, 12, 16, 22.

B) 12, 14, 16, 16.

C) 6, 12, 16, 24.

D) 16, 118, 14, 10.

E) 10, 12, 16, 20.

21. Ықшамдаңыз: sіn2(1 + sіn-1 + ctg)(1 - sіn-1 + ctg)

A) sіn2.

B) tg2.

C) ctg2.

D) 2sіn.

E) cos2.

22. Сандық тізбектің n-ші мүшесі , формуласымен берілген, онда а4 және а6 қосындысы:

A) 64

B) 86

C) 46

D) 68

E) 48

23. функциясының графигіне жүргізілген жанама қандай нүктеде ОХ-осьмен 450 бұрыш жасайды

A) (-1;2)

B) (-1;1)

C) (1;1)

D) (1;-1)

E) (-1;-1)

24. Мына сызықтармен шектелген фигураның ауданын табыңыз: у = х2 және

x = у2.

A) 1.

B) .

C) .

D) .

E) 1.

25. Тік призманың табаны – тең бүйірлі тік бұрышты үшбұрыш.Оның катеті 3см. Төменгі табанының катеті жєне жоғарғы табанының осы катетке ќарсы жатќан төбесі арќылы жүргізілген ќиманың ауданы 7,5см2 . Призманың көлемін табыңдар.

A) 19см3

B) 18см3

C) 16см3

D) 20см3

E) 17см3

19-нұсқа

1. Өрнектің мәнін табыңыз: мұндағы = .

A) 54.

B) 24.

C) 21.

D) 47,25.

E) 54.

2. Көкөніс дүкені өзіндегі бар картоптың 28%- ін сатты.Осыдан кейін дүкенде сатылғаннан гөрі 22 т картоп артық қалды. Дүкенде болған картоптың салмағы:

A) 127 т.

B) 70 т.

C) 50 т.

D) 30,5 т.

E) 78,5 т.

3. Жұмысшы сағатына 108 тетіктен жасағанда, барлық тетікті 5 сағатта жасайды. Ол сағатына 60 тетіктен жасаса, барлық тетікті неше сағатта жасайтынын табыңыз.

A) 12 сағ.

B) 6 сағ.

C) 9 сағ.

D) 3 сағ.

E) сағ.

4. Теңдеуді шешіңіз: x2 - 11x = -30

A) -5; 6.

B) 5; 6.

C) 4; 6.

D) 4; 5.

E) -6; 5.

5. Есептеңіз: .

A) 121.

B) .

C) 22.

D) 9.

E) 54.

6. Өрнекті ықшамдаңыз:

A) -.

B) .

C) .

D) .

E) .

7. Функция формуласымен берілген болса, х-тің мәнін табыңыз.

A) -11

B) -1

C) -

D)

E) 1

8. АВС үшбұрышының ВС қабырғасына орта перпендикуляр АС қабырғасын Д нүктесінде қияды. Егер ВД=5см, АС=8,5см болса, онда АД мен СД-ны табыңдар.

A) АД=6,5см; СД=7см.

B) АД=4,5см; СД=5см.

C) АД=3,5см; СД=5см.

D) АД=5,5см; СД=6см.

E) АД=3,5см; СД=6см.

9. Қабырғасы см ромбының сүйір бұрышы 600. Ромбының ауданын табыңдар.

A)

B)

C)

D)

E)

10. Теңдеуді шешіңіз: cos2 2x - sіn2 2x = 1.

A) n, n Z.

B) 2n, n Z.

C) arccos + n, n Z.

D) n, n Z.

E) Шешуі жоқ.

11. Теңдеуді шешіңіз: log4 x = log23 + log2().

A) (3 + )2

B)

C)

D)

E) 2

12. Теңдеуді шешіңіз:

A) 0,5.

B) 1; 5.

C) 0; 1.

D) 0; -5.

E) -5; 1.

13. Моторлы қайық өзен ағысымен жүзіп барып, бөгелместен кері қайтты. Барып қайтуға 7 сағат уақыт кетті. Өзен ағысының жылдамдығы 3 км/сағ екендігі белгілі. Қайықтың тынық судағы жылдамдығын табыңыз.

A) 8 км/сағ.

B) 11 км/сағ.

C) 10 км/сағ.

D) 9 км/сағ.

E) 7 км/сағ.

14. Амалдарды орындаңыз.

A) .

B) 2.

C) .

D) .

E) .

15. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (18; 4,5).

B) (3; 1).

C) (54; 22,5).

D) (27; 9).

E) (9; 3).

16. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз: .

A) (0; ).

B) (-2; -1).

C) (4; -2).

D) (6; -3).

E) (0; ).

17. Функцияның туындысын табыңыз: g(x) = .

A) -.

B) .

C) .

D) .

E) .

18. ABCD ромбында D = 140 және О- ромбтың диагональдарының қиылысу нүктесі. АОD үшбұрышының бұрыштарын табыңыз.

A) 40, 90, 50.

B) 40, 40, 100.

C) 20, 90, 70.

D) 70, 70, 40.

E) 20, 20, 140.

19. =(5;4;3) және Ох осінің арасындағы бұрышты табыңыз:

A)

B)

C)

D)

E)

20. Теңсіздікті шешіңіз: x3+2x2-x-2 > 0.

A) (1; 8)(0; 2).

B) (-1; -5)(3; 5).

C) (-2; -1)(1; +).

D) (-2; 3)(5; 7).

E) (6; 4)(1; 3).

21. Сандық тізбектің n-ші мүшесі , формуласымен берілген, онда тізбектің ең үлкен мүшесінің мәні:

A) 20

B) 18

C) 40

D) 45

E) 30

22. Егер f(x) = sіn4 x - cos4 x болса, онда f ' () мәнін табыңыз.

A) 2.

B) 1.

C) -1.

D) 0.

E) -2.

23. у = x-2 e1+2x функциясының графигінің х0 = -0,5 нүктесінде жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңыз.

A) y = -24x - 8.

B) y = 24x + 16.

C) y = 24x + 120.

D) y = 24x - 8.

E) y = -24x + 16.

24. Мына сызықтармен берілген фигураның ауданын табыңыз:

A)

B)

C)

D)

E)

25. Тең бүйірлі тік бұрышты үшбұрышты өзінің катетінен айналдырған. Тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасы 3см-ге тең болса, шыққан конустың көлемін табыңыз.

A) 27 см3.

B) 18 см3.

C) 9 см3.

D) 3 см3.

E) 24 см3.

20-нұсқа

1. Трактористерден құрылған бригада бір күнде егістікті жыртты. Бұл жұмыс барлық егістіктің 15 % құрайды. Егістіктің ауданын табыңыз?

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

2. Теңдеуді шешіңіз:

A) 5.

B) 5; -5.

C) 0.

D) 0; 5.

E) -5; 0.

3. Қанат велосипедпен ауылдан көлге дейін барып, кідірместен кері қайтқан, сонда бүкіл жолға 1 сағат уақыты кетті. Ауылдан көлге дейінгі жылдамдығы 15 км/сағ, ал көлден ауылға дейінгі жылдамдығы 10 км/сағ болды. Көлден ауылға дейінгі ара қашықтықты табыңыз.

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

4. Теңсіздікті шешіңіз: 7.

A) (0; 1).

B) (-; 4].

C) (-; 1].

D) (0; 7).

E) [-1; ).

5. функция графигінің ординаталар осімен қиылысу нүктесінің координаталарын табыңыз.

A) (0;8)

B) (0;24)

C) (0;-8)

D) (24;0)

E) (8; 0)

6. Туындыны табыңыз:

A)

B)

C)

D)

E)

7. Әр катеті 6см болатын тік бұрышты үшбұрышқа онымен ортақ бұрышы бар тік төртбұрыш іштей сызылған. Тік төртбұрыштың периметрін табыңдар.

A) 12см

B) .

C) .

D) .

E) .

8. Радиусы R-ға тең болатын дөңгелектің 240°-қа тең центрлік бұрышқа сәйкес секторының ауданын табыңдар.

A) 2.

B) R.

C) 2R.

D) R2.

E) .

9. Конустың жасаушысы 5-ке тең, биіктігі 4-ке тең.

Конустың көлемін табыңыз.

A) 36.

B) .

C) 12.

D) 12.

E) 36.

10. Теңдеуді шешіңіз:

A) 4.

B) 6.

C) -5.

D) 5.

E) -6.

11. Теңдеуді шешіңіз: 2cos4x + = 0.

A) + k, k Z.

B) Шешмі жоқ.

C) - + 2k, k Z.

D) - + k, k Z.

E) (-1)k + k, k Z.

12. Теңдеуді шешіңіз: = -log2(x - 1)

A) 2.

B) 0,5; 2.

C) 8.

D) 0,5.

E) 2,5; 4.

13. Теңдеуді шешіңіз: + x2 = 3x + 7.

A) -2; 8.

B) 1; 4.

C) -1; 4.

D) 3; 5.

E) -4; 1.

14. Радиусы а-ға тең дөңгелекке іштей квадрат сызылған, бұл квадратқа іштей дөңгелек сызылған және т.с.с. Онда барлық квадраттардың аудандарының қосындысы неге тең?

A) 3a2.

B) 4a2.

C) 4a2.

D) 3a2.

E) 2a2.

15. Ықшамдаңыз:

A) 1,7.

B) 17

C) 17.

D) 1+.

E) 1,7

16. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (0;3)

B) (-1;3)

C) (2;4)

D) (-3;-1)

E) (1;3)

17. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

A) шешімі жоқ

B)

C)

D)

E)

18. Функцияның туындысын табыңыз: у(х) = е2cosх.

A) -2sіnxe2cosx.

B) 2сosxe2cosx.

C) e2cosx.

D) 2e2cosx.

E) -2sіnxe2sіnx.

19. Дұрыс үшбұрышқа қабырғасы m болып келетін квадрат іштей сызылған. Үшбұрыштың қабырғасын табыңыз.

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

20. Есептеңіз:

A)

B) 1,1

C)

D)

E)

21. Ықшамдаңыз:

A) sіn1.

B) tg.

C) cos1.

D) ctg1.

E) tg1.

22. өрнегін ықшамдаңыз.

A) .

B) a + 3.

C) 1 - a.

D) a - 1.

E) a.

(x) = x + sіn2x функциясының [0; ] кесіндісіндегі ең кіші және ең үлкен мәндерін табыңыз.

A) 0; .

B) ; .

C) 0; .

D) ; .

E) -; 0.

24. Есептеңіз: .

A) .

B) .

C) .

D) .

E) 0.

25. Пирамиданың табаны - диагональдары және болатын ромб, пирамиданың биіктігі ромбтың диагональдарының қиылысу нүктесі арқылы өтеді және 1 м-ге тең. Пирамданың бүйір бетінің ауданын табыңыз.

A)

B)

C)

D)

E)

Дұрыс жауаптар кілті

математика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

C

A

C

A

D

B

E

C

B

D

A

B

A

B

A

A

C

D

D

E

A

D

D

E

A

2

D

B

C

B

B

C

A

B

E

C

D

C

D

E

B

A

E

B

B

B

D

C

A

E

E

3

B

B

C

A

A

C

B

A

A

C

C

C

C

D

D

A

E

E

C

A

A

C

B

B

C

4

D

C

A

B

D

E

B

B

E

C

B

A

E

B

E

D

E

C

B

E

E

B

B

B

C

5

C

C

C

B

C

D

D

D

E

E

A

D

B

C

C

D

E

A

B

D

E

D

E

B

D

6

B

C

D

C

D

E

D

B

C

E

E

D

C

A

B

B

E

B

A

D

C

B

A

E

B

7

E

C

A

A

D

C

D

B

B

C

D

A

E

E

E

A

A

E

A

D

B

B

E

E

C

8

A

C

B

D

B

B

E

B

D

D

E

C

C

D

E

A

D

A

B

A

E

B

B

C

A

9

E

D

E

D

B

E

C

D

A

A

A

C

E

E

D

B

A

B

E

A

C

D

D

E

A

10

D

B

E

E

A

A

B

A

B

A

D

D

E

D

B

C

B

C

A

D

D

D

E

B

E

11

A

D

A

A

C

A

D

C

E

D

C

C

B

E

D

B

B

A

E

B

D

D

E

D

C

12

A

E

C

C

C

C

C

B

A

C

D

D

B

A

C

A

E

B

D

A

B

B

E

B

D

13

A

A

A

D

E

A

A

C

E

C

B

B

D

E

D

D

C

A

E

A

C

A

C

B

E

14

A

A

C

A

B

D

D

A

A

B

A

C

B

B

C

C

D

C

A

E

D

C

D

C

C

15

C

D

A

B

A

B

D

E

D

B

D

D

C

A

A

B

A

B

E

D

A

E

A

D

A

16

A

A

B

A

A

B

B

C

D

A

B

B

D

C

A

E

D

B

E

A

A

A

D

C

A

17

A

B

D

E

C

A

B

A

A

A

B

E

A

E

B

B

E

D

B

E

B

B

E

E

B

18

C

E

D

A

A

D

B

E

D

A

E

E

A

C

B

D

B

A

C

E

A

B

B

D

B

19

A

C

C

B

A

D

B

C

A

A

E

D

D

C

D

A

D

C

B

C

A

B

B

E

C

20

E

D

A

C

A

A

A

E

C

E

A

A

C

B

A

E

C

A

E

A

E

A

A

A

E


Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:


Қарап көріңіз 👇



Жаңалықтар:
» Әнші Роза Әлқожа қызына су жаңа көлік сыйлады (видео) 16.09.2022
» Қазақстанда еңбекке қабілетті 9 млн адам тегін курстардан өте алады 16.09.2022
» 2023 жылдан бастап жұмыстан шығып қалғандарға төленетін жәрдемақы өседі 08.09.2022

Пікір жазу



Келесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы