👈 қаріп өлшемі 👉

Құқық негіздері_ЖМБ_11 сынып


«Құқық негіздері» пәнінен

жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар 11-сынып

(жаратылыстану-математикалық бағыт)

Нұр-Сұлтан, 2020 жыл

Құрметті мұғалім!

 Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 11-сынып білім алушыларына «Құқық негіздері» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар «Құқық негіздері» пәні бойынша оқу бағдарламасы негізінде дайындалған.

 Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушының тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.

 Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныстар түрінде берілген.

 Қосымша материалдарды (нұсқаулықтар, таныстырылымдар, жоспарлар және т.б.), форумдағы талқылауларды және бейне нұсқауларды сіз «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ smk.edu.kz ресми сайтынан таба аласыз.

Жемісті жұмыс пен шығармашылық табыс тілейміз!

 Әдістемелік ұсыныстар негізгі мектеп мұғалімдеріне, әдіскерлерге, критериалды бағалау бойынша өңірлік және мектеп үйлестірушілеріне, басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

 Әдістемелік ұсыныстар дайындау барысында ресурстар (суреттер, мәтіндер, бейне және аудио материалдар, т.б.) қолжетімді ресми интернет-сайттардан алынды. Жинақ коммерциялық емес мақсатта құрастырылған.

МАЗМҰНЫ

  • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

Мемлекет және құқық бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

ҚазақстанРеспубликасындаазаматтыққоғам институттарының дамуы.

Сот жүйесі және судьялардың мәртебесі.

Оқу мақсаты

11.1.2.3 Қазақстан Республикасының азаматтық қоғам институттары қызметінің тиімділігін бағалау (Үкіметтік емес ұйымдар және тағы басқалар)

11.1.4.1 Сот жүйесі элементтерін анықтау және оны графикалық түрде көрсету

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Қазақстандағы азаматтық қоғам институттарының қызметіне баға береді
 • Сот жүйесі элементтерін нормативтік құқықтық актіге сүйене отырып графикалық кестеге толтырады

Ойлау дағдыларының деңгейлері

Білу және түсіну

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • «Қазақстанда азаматтық қоғам институттары тиімді жұмыс жасауда» тақырыбында құрылымданған эссе жұмысын жазыңыз.

Критерийлері:

Жазуға арналған орын

Кіріспебөлімінде

тақырыптыңтезисімен

сұраққақысқашажауап

ретіндетиімдінетиімсіз

екендігі туралы шолу жасу. (2-

3 сөйлем).

Негізгібөлімдеэссе

тақырыбыныңбіржағын

(тиімді) қарастырып кемінде 2

мысал мен дәлел келтіру. (2-3

сөйлем)

Негізгібөлімдеэссе

тақырыбыныңбіржағын

(тиімсіз) қарастырып кемінде

2 мысал мен дәлел келтіру. (2-

3 сөйлем)

Қорытындыдаөзініңой-

пікірін білдіріп, сұраққа жауап

беріп, себебін көрсету.

 • Сот жүйесі элементтерін графикалық кестеге толтырыңыз.

Бағалау критерийлері

Тапсырма

Дескрипторлар

Білім алуш

Балл

Қазақстандағы азаматтық

азаматтыққоғаминституттарының

қоғаминституттарының қызметіне баға береді

тиімділігінебайланыстыөзініңой- пікірін жазады;

1

азаматтыққоғаминституттарының

тиімділігіне байланысты кіріспе бөлімін жазады;

1

азаматтыққоғаминституттарының

1

тиімділігіне байланысты негізгі бөлімде

бір жақты көзқарас (жоғары) жазып, 2

2

мысал мен дәлел келтіреді;

азаматтыққоғаминституттарының

тиімділігіне байланысты негізгі бөлімде

бір жақты көзқарас (төмен) жазып, 2

2

мысал мен дәлел келтіреді;

Қазақстандағыазаматтыққоғам

институттарының қызметіне қорытынды

1

баға береді;

Сот жүйесі элементтерін

нормативтікқұқықтық

сотжүйесіэлементтерініңбірін

ұяшыққа жазады;

1

актігесүйенеотырып

графикалықкестеге

2

сот жүйесінің бір элементін жазады;

1

сот жүйесінің екінші элементін жазады;

1

толтырады

сот жүйесінің үшінші элементін жазады.

1

Жалпы балл

11

«Мемлекет және құқық» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийлері

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Қазақстандағы азаматтыққоғам институттарының

қызметіне баға береді

ҚРазаматтыққоғам институттарықызметінің тиімділігіне құрылымданған эссе жұмысы арқылы баға беруде қиналады

 ҚР азаматтық қоғам институттары қызметінің тиімділігіне құрылымданған эссе жұмысы арқылы баға беруде қателіктер жібереді

 ҚР азаматтық қоғам институттары қызметініңтиімділігіне құрылымданған эссе жұмысы арқылы баға береді

Сотжүйесі

элементтерін нормативтікқұқықтық актіге сүйене отырып графикалықкестеге

толтырады

 Сот жүйесінің элементтерін нормативтік құқықтық актіге сүйене отырып графикалық кестеге толтыруда қиналады

 Сот жүйесінің элементтерін нормативтік құқықтық актіге сүйене отырып графикалық кестеге толтыруда қателіктер жібереді

 Сот жүйесінің элементтерін нормативтік құқықтық актіге сүйене отырып графикалық кестеге толтырады

6

  • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Жария құқық» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Қазақстан Республикасындағы сайлау құқығы.

Адам және азаматтардың конституция лық және басқа да құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыстық құқық бұзушылық.

Оқу мақсаты

11.2.1.3 Қазақстан Республикасы сайлаушыларының және сайлау процесінің басқа да субъектілерінің құқықтары мен міндеттерін анықтау

11.2.4.1 Қазақстан Республикасының қылмыстық құқық нормаларына сәйкес тұлғалардың әрекетін саралау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • ҚР Сайлау туралы конституциялық заңына сүйеніп сайлауға қатысты субъектілердің құқықтары мен міндеттерін анықтайды
 • Құқықтық жағдаятпен танысып, жасалған әрекетті қылмыстық заңнамаға сәйкес саралайды

Ойлау дағдыларының деңгейлері

Білу және түсіну

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • ҚР Сайлау туралы Конституциялық заңына сүйеніп кестені толтырыңыз

Құқықтары

Міндеттері

Сайлаушылар

Сайланушылар (Президент, Парламент

және мәслихат депутаттары)

Сайлау комиссиялары

Бақылаушылар (шетелдік, жергілікті

және БАҚ өкілдері)

 • Құқықтық жағдаятпен танысып, жасалған қылмысты саралаңыз.

 08.01.2019 жылы сағат 11:31 шамасында Т. аудандық полиция бөлімінің қызметкерілері, өз қызметтерін атқарып жүріп, А. ауылында орналасқан тас жолының жиегінде А-ның алкогольдік масаң күйде тұрғанын анықтап, полиция пунктіне жеткізді. Жеке басын анықтау барысында ол полиция қызметкеріне қарсы балағат сөздер айтып, ар-намысына тиіп, билік өкілін өз қызметтік міндеттерін атқару кезінде қорлаған.

Қылмыстық теріс

қылық. ҚР ҚК 10 бап

Жаза тағайындау ҚР ҚК 52-54 баптары

Мәжбүрлі төлем ҚР ҚК 98 бап

ҚР ҚК бабы (ерекше бөлім)

Жоғарыда берілген мән жайлар мен саралау негізінде тағайындалатын жазаны көрсетіңіз.

7

Бағалау критерийлері

Тапсырм а №

Дескрипторлар

Білім алушы

Балл

ҚРСайлаутуралы

1

ҚР Сайлау туралы конституциялық заңына

конституциялық заңына сүйеніпсайлауға

сәйкес сайлаушылардың құқықтары мен міндеттерін анықтайды;

1

қатысты субъектілердің құқықтарымен міндеттерін анықтайды

ҚР Сайлау туралы конституциялық заңына

сәйкес сайланушылардың құқықтары мен міндеттерін анықтайды;

1

ҚР Сайлау туралы конституциялық заңына

сәйкес сайлау комиссиялары мүшелерінің құқықтары мен міндеттерін анықтайды;

1

ҚР Сайлау туралы конституциялық заңына

сәйкес бақылаушылардың құқықтары мен

1

міндеттерін анықтайды;

Құқықтықжағдаятпен

2

Құқықтық жағдаятпен танысып ҚР ҚК 10

танысып,жасалған

бабына сәйкес қылмыстық теріс қылықтың

1

әрекеттіқылмыстық

болған немесе болмағанын дәлелдейді;

заңнамағасәйкес

Құқықтық жағдаятпен танысып ҚР ҚК 52-

саралайды

54 баптарына сәйкес жазаны тағайындау, жеңілдететіннемесеауырлататынмән

1

жайларды қарастырады;

Құқықтық жағдаятпен танысып ҚР ҚК 98

бабына сәйкес мәжбүрлі төлем жүзеге асырылатындығын немесе

1

асырылмайтындығын көрсетеді;

Құқықтық жағдаятпен танысып ҚР ҚК

Ерекшебөлімініңжасалғанәрекетке

1

қатысты бабын анықтап, саралайды;

Жоғарыда берілген мән жайлар мен саралау

негізіндетағайындалатынжазаны

1

көрсетеді.

Жалпы балл

9

8

«Жария құқық» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийлері

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

ҚР Сайлау туралы конституциялық заңына сүйеніп сайлауға қатысты субъектілердің құқықтары менміндеттерін

анықтайды

ҚРСайлаутуралы конституциялық заңға сәйкес сайлаусубъектілерінің құқықтары мен міндеттерін жазуда қиналады

ҚР Сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес сайлау субъектілерінің құқықтары мен міндеттерін жазуда қателіктер жібереді

ҚР Сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес сайлау субъектілерінің құқықтары мен міндеттерін жазады

Құқықтықжағдаятпен танысып,жасалған

әрекеттіқылмыстық

заңнамағасәйкес саралайды

ҚР ҚК 10-бабына сәйкес қылмыстық теріс қылықтың болған немесе болмағанын, 52- 54- баптарына сәйкес жазаны тағайындау, жеңілдететін немесе ауырлататын мән жайларды қарастыруда; 98-бапқа сәйкес мәжбүрлі төлем жүзеге асырылатындығыннемесе асырылмайтындығын көрсетуде, ҚК Ерекше бөлімінің жасалған әрекетке қатысты бабын анықтауда, берілген мән жайлар менсаралаунегізінде тағайындалатынжазаны көрсетуде қиналады

ҚР ҚК 10-бабына сәйкес қылмыстық теріс қылықтың болған немесе болмағанын, 52- 54- баптарына сәйкес жазаны тағайындау, жеңілдететін немесе ауырлататын мән жайларды қарастыруда; 98-бапқа сәйкес мәжбүрлітөлемжүзеге

асырылатындығыннемесе асырылмайтындығын көрсетуде, ҚК Ерекше бөлімінің жасалған әрекетке қатысты бабын анықтауда, берілген мән жайлар мен саралау негізінде тағайындалатын жазаны көрсетуде қателіктер жібереді

 ҚР ҚК 10-бабына сәйкес қылмыстық теріс қылықтың болған немесе болмағанын, 52-54-

баптарына сәйкес жазаны тағайындау, жеңілдететін немесе ауырлататын мән жайларды қарастыруда; 98-бапқа сәйкес мәжбүрлітөлем жүзеге асырылатындығыннемесе асырылмайтындығын көрсетуде, ҚК Ерекше бөлімінің жасалған әрекетке қатысты бабын анықтауда, берілген мән жайлар мен саралау негізінде тағайындалатын жазаны көрсетеді

9

  • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Жеке құқық» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Сату-сатып алу келісімшарты. Мұрагерлік құқық. Отбасы.

Ерлі-зайыптылардың құқықтары мен міндеттемелері.

Оқу мақсаты

11.3.1.1 Келісімшарттың ерекше белгілерін айқындай отырып мазмұнын түсіндіру

11.3.1.4 Заң және өсиет бойынша мұрагерлікке ие болуды ажырату

11.3.4.2 Ерлі-зайыптылардың жеке және мүліктік құқықтары мен міндеттерінің мазмұнын нақты мысалдар арқылы түсіндіру

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Келісімшарттың ерекше белгілерін айқындайды
 • Заң және өсиет бойынша мұрагерлікке ие болуды ажыратады
 • Ерлі-зайыптылардың жеке және мүліктік құқықтары мен міндеттерінің мазмұнын түсіндіреді

Ойлау дағдыларының деңгейлері

Білу және түсіну

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Шарт түрлерінің анықтамасымен танысып, ерекше белгілері мен қысқаша мазмұнын жазыңыз.

Шарт түрі

Ерекше белгілері

Сатып алу-сату шарты

Сатып алу-сату шарты бойынша бiр тарап (сатушы) мүлiктi (тауарды) екiншi тараптың (сатып алушының) меншiгiне, шаруашылық жүргiзуiне немесе жедел басқаруына беруге мiндеттенедi, ал сатып алушы бұл мүлiктi (тауарды) қабылдауға және ол үшiн белгiлi бiр ақша сомасын (бағасын) төлеуге мiндеттенедi.

Айырбас шарты

 • Айырбас шарты бойынша тараптардың әрқайсысы шаруашылық жүргiзудi, оралымды басқаруды басқа тараптың меншiгiне бiр тауарды екiншiсiне айырбасқа беруге мiндеттенедi.
 • Айырбас шартына тиiсiнше сатып алу-сату шартының ережелерi қолданылады, өйткенi бұл осы тараудың ережелерiне және айырбас мәнiне қайшы келмейдi. Бұл орайда тараптардың әрқайсысы тауарды беруге мiндеттенетiн сатушы деп және айырбастап алуға мiндеттенетiн сатып алушы деп танылады.
 • Кодексте көзделген ережелер, егер заң актiлерiнде өзгеше көзделмесе және ол тиiстi мiндеттемелер мәнiнен туындамаса, құқықтарды айырбастауға (жұмыстар, қызмет көрсетулер)

қолданылады.

Сыйға тарту шарты

 1. Сыйға тарту шарты бойынша бiр тарап (сыйға тартушы) басқа тараптың (сыйды алушының) меншiгiне затты не өзiне немесе үшiншi тұлғаға мүлiктiк құқықты (талапты) тегiн бередi немесе беруге

10

мiндеттенедi не оны үшiншi тұлғаның алдындағы мүлiктiк мiндеттен

босатады немесе босатуға мiндеттенедi.

Д. Азаматтық кодекс. Ерекше бөлім

 • Мәтінмен танысып, сұрақтарға жауап беріңіз.

1038-бап. Мұрагерлiк

 1. Мұрагерлік - қайтыс болған азамат (мұра қалдырушы) мүлкiнiң басқа адамға (адамдарға)

- мұрагерге (мұрагерлерге) ауысуы.

 • Қайтыс болған азаматтың мұрасы басқа адамдарға әмбебап құқық мирасқорлығы талаптарымен, егер осы бөлiмнiң ережелерiнен өзгеше туындамаса, бiрыңғай тұтас нәрсе ретiнде және бiр-ақ мезгiлде ауысады.
 • Мұрагерлiк осы Кодекспен, ал тiкелей өзi белгiлеген жағдайларда өзге де заң актiлерiмен реттеледi.

1039-бап. Мұрагерлiктiң негiздерi

 • Мұрагерлiк өсиет және (немесе) заң бойынша жүзеге асырылады.
 • Өсиет қалдырылмаған не бүкiл мұраның тағдыры айқындалмаған кезде, сондай-ақ осы Кодексте белгiленген өзге де жағдайларда мұрагерлiк заң бойынша орын алады.

58-тарау. Өсиет бойынша мұрагерлік 1046-бап. Жалпы ережелер

 • Азаматтың ол қайтыс болған жағдайда өзiне тиесiлi мүлiкке билiк ету жөнiнде өз ықтиярын бiлдiруi өсиет болып танылады.

1-1. Өсиеттi оны жасаған кезде толық әрекет қабiлеттiлiгi бар азамат жасайды.

 • Азамат өзінің барлық мүлкiн немесе оның бiр бөлігін заң бойынша мұрагерлер тобына кiретiн де, кiрмейтiн де бiр не бiрнеше адамға, сондай-ақ заңды тұлғаларға және мемлекетке өсиет етiп қалдыра алады.
 • Өсиеттi өзi жасауға тиiс. Өкiл арқылы өсиет жасауға жол берiлмейдi.
 •  Өсиет қалдырушы себебiн түсiндiрместензаңбойынша мұрагерлердiң бiреуiн, бiрнешеуiн немесе барлығын мұрадан айыруға құқылы. Егер өсиеттен өзгеше туындамаса, заң бойынша мұрагердi мұрадан айыру оның ұсынылу құқығы бойынша мұрагерлiк етушi ұрпақтарына қолданылмайды.
 •  Мұра қалдырушы өзiнiң кез келген мүлкi, оның iшiнде болашақта сатып алуы мүмкiн мүлкi туралы да өкiм бар өсиет жасауға құқылы.

Өсиет қалдырушы мұрагерлердiң мұрадағы үлесiн кез келген түрде белгiлеуi мүмкiн, әртүрлi мүлiкке қатысты бiр немесе бiрнеше өсиет жасай отырып, өз мүлкiне немесе оның қандай

да бiр бөлiгiне билiк ете алады.

Мұрагерлік дегеніміз не?

«Өсиет бойынша мұрагерлік» ұғымын қалай түсінесің?

«Заң бойынша мұрагерлік» ұғымын қалай түсінесің?

Заң және өсиет бойынша мұрагерліктің ұқсастықтары қандай?

 • Кестенің бірінші бағанасындағы ақпаратты негізге ала отырып, екінші бағанасында орналасқан міндеттер мен құқықтарды жазып толтырыңыз.

Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы ҚазақстанРеспубликасының2011жылғы26 желтоқсандағы № 518-ІV Кодексі.

Жекежәнемүліктік құқықтары мен міндеттерін

нақтымысалдарарқылы жазыңыз.

6-тарау. ЕРЛІ-ЗАЙЫПТЫЛАРДЫҢ ЖЕКЕ ҚҰҚЫҚТАРЫ

МЕН МІНДЕТТЕРІ

 • бап. Ерлі-зайыптылардың құқықтары мен міндеттерінің туындауы

 Ерлі-зайыптылардың құқықтары мен міндеттері неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тіркелген күннен бастап туындайды.

 • бап. Ерлі-зайыптылардың отбасындағы теңдігі
 • Ерлі-зайыптылар тең құқықтар пайдаланады және тең міндеттер атқарады.
 •  Ерлі-зайыптылардың әрқайсысы қызмет түрін, кәсібін және діни сенімін таңдауға ерікті.
 • Ерлі-зайыптылар ана болу, әке болу, балаларды тәрбиелеу, оларға білім беру, ерлі-зайыптылардың тұрғылықты, болатын жерлері мәселелерін және отбасы өмірінің басқа да мәселелерін бірлесіп шешеді.
 • Ерлі-зайыптылар отбасындағы өз қатынастарын өзара сыйластық пен өзара көмек негізінде құруға, отбасының игілігі мен нығаюына жәрдемдесуге, өз балаларының денсаулығына, өсіп-жетілуіне және олардың әл-ауқат жағдайына қамқорлық жасауға міндетті.

31-бап. Ерлі-зайыптылардың тектерді таңдау құқығы

1. Неке қию (ерлі-зайыпты болу) кезiнде ерлi-зайыптылар өз тiлектерi бойынша ортақ тегі ретiнде өздерiнiң бiреуiнiң тегiн таңдайды не ерлi-зайыптылардың әрқайсысы өзiнiң некеге дейiнгi тегiн сақтап қалады, не біреуі (екеуі де) өз тегiне екiншi жұбайдың тегiн қосып алады. Егер ерлi- зайыптылардың бiреуiнiң болса да некеге тұрғанға дейiнгi тегi қосарлас болса, олардың тектерін қосуға жол берiлмейдi.

 • Жеке құқықтары:
 • Жеке міндеттер:

7-тарау. ЕРЛІ-ЗАЙЫПТЫЛАРДЫҢ МҮЛІКТІК

ҚҰҚЫҚТАРЫМЕНМІНДЕТТЕРІ

§1. Ерлі-зайыптылар мүлкінің заңды режимі

32-бап. Ерлі-зайыптылар мүлкінің заңды режимі ұғымы

 • Егер неке шартында өзгеше белгiленбесе, ерлi- зайыптылардың бiрлескен ортақ меншiгiнiң режимi олардың мүлкiнiң заңды режимi болып табылады.
 • Ерлi-зайыптылардың шаруа немесе фермер қожалығы мүшелерiнiң бiрлескен ортақ меншiгi болып табылатын мүлiктi иелену, пайдалану және оған билік ету құқығы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнде айқындалады.

33-бап. Ерлі-зайыптылардың бірлескен ортақ меншігі

1. Ерлi-зайыптылар некеде тұрған (ерлі-зайыпты болған) кезінде жинаған мүлiк олардың бiрлескен ортақ меншiгi болып табылады.

 • Мүліктік құқытары:
 • Мүліктік міндеттері

Бағалау критерийлері

Тапсыр ма№

Дескрипторлар

Білім алушы

Балл

Келісімшарттың ерекше белгілерін айқындайды

1

сатып-алусатушартының анықтамасыментанысыперекше

белгілерін жазады;

айырбасшартыныңанықтамасымен

танысып ерекше белгілерін жазады;

сыйға тарту шартының анықтамасымен

танысып ерекше белгілерін жазады;

1

1

1

Заң және өсиет бойынша мұрагерлікке ие болуды ажыратады

2

«мұрагерлік»сөзініңанықтамасын

жазады;

 «өсиет бойынша мұрагерлік» ұғымын қалай түсінетіндігін жазады;

 «заң бойынша мұрагерлік» ұғымын қалай түсіндіреді;

заң мен өсиет бойынша мұрагерліктің

ұқсастықтарын анықтайды;

1

1

1

1

Ерлі-зайыптылардың

жеке және мүліктік құқықтарымен міндеттерінің мазмұнын түсіндіреді

3

ҚР «Неке және отбасы» кодексіндегі ақпаратты негізге ала отырып ерлі- зайыптылардың жеке құқықтарын

анықтайды;

ҚР «Неке және отбасы» кодексіндегі ақпаратты негізге ала отырып ерлі- зайыптылардың жеке міндеттерін

анықтайды;

ҚР «Неке және отбасы» кодексіндегі ақпаратты негізге ала отырып ерлі- зайыптылардың мүліктік құқықтарын

анықтайды;

ҚР «Неке және отбасы» кодексіндегі ақпаратты негізге ала отырып ерлі- зайыптылардың мүліктік міндеттерін

анықтайды;

1

1

1

1

Жалпы балл

11

«Жеке құқық» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийлері

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Келісімшарттыңерекше белгілерін айқындайды

Шарт түрлерінің заңға сәйкес анықтамасымен танысып, ерекше белгілерін көрсетуде қиналады

Шарт түрлерінің заңға сәйкес анықтамасымен танысып, ерекше белгілерін көрсетуде қателіктер жібереді

Шарт түрлерінің заңға сәйкес анықтамасымен танысып, ерекше белгілерін көрсетеді.

Заң және өсиет бойынша мұрагерлікке ие болуды ажыратады

Мұрагерлікке ие болудың жолдарын сұрақтарға жауап беру арқылы ажыратуда қиналады

Мұрагерлікке ие болудың жолдарын 1/2/3/4-сұрақтарға жауап беру арқылы ажыратуда қателіктер жібереді

Мұрагерлікке ие болудың жолдарын сұрақтарға жауап беру арқылы ажыратады

Ерлі-зайыптылардың жеке және мүліктік құқықтары мен міндеттерінің мазмұнын түсіндіреді

Неке және отбасы кодексіне сүйенеотырыперлі- зайыптылардың жеке және мүліктік құқықтары мен міндеттерін нақты мысалдар арқылы түсіндіруде қиналады

Неке және отбасы кодексіне сүйене отырып ерлі-зайыптылардың жеке және мүліктік құқықтары мен міндеттерін нақты мысалдар арқылы түсіндіруде қателіктер жібереді

Неке және отбасы кодексіне сүйене отырып ерлі-зайыптылардың жеке және мүліктік құқықтары мен міндеттерін нақты мысалдар арқылы түсіндіреді

14

  • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Іс жүргізу құқығының негіздер»і бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Кәмелетке толмағандардың қылмыстық құқық бұзушылығы бойынша іс жүргізу.

Талап қою іс жүргізуінің негіздері.

Әкімшілікқұқықбұзушылықбойыншаістерді қарастыратын уәкілетті органдар.

Оқу мақсаты

11.4.1.2 Кәмелетке толмағандардың қатысуымен болатын қылмыстық құқық бұзушылық істері бойынша іс жүргізу ерекшеліктерін айқындау

11.4.2.2 Талап қою арызын оның мазмұны мен формасына қойылатын шарттарға сәйкес құрастыру

11.4.3.1 Әкімшілік құқық бұзушылық бойынша істерді қарастыратын уәкілеттті органдардың (лауазымды тұлғалардың) құзыретін құқықтық жағдаяттар мысалында ажырата білу

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Кәмелетке толмағандардың қатысуымен болатын қылмыстық құқықбұзушылық істері бойынша іс жүргізу ерекшеліктерін анықтайды
 • Талап қою арызын оның мазмұны мен формасына қойылатын талаптарға сәйкес құрастырады
 • Жағдаяттар мысалында әкімшілік құқық бұзушылық бойынша істерді қарастыратын уәкілеттті органдардың (лауазымды тұлғалардың) құзыретін ажыратады

Ойлау дағдыларының деңгейлері

Білу және түсіну Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

1. Төменде берілген үлгі мен ҚР Азаматтық-процестік кодекстің 148-бабын негізге ала отырып, талап қою арызын құрастырыңыз.

148-бап. Талап қою арызының нысаны мен мазмұны

15

 • Талап қою арызы жазбаша нысанда не электрондық құжат нысанында бірінші сатыдағы сотқа беріледі.
 • Арызда:
 • талап қою арызы берілетін соттың атауы;
 • талап қоюшының тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), оның туған күні, тұрғылықты жері, жеке сәйкестендіру нөмірі, ал егер талап қоюшы заңды тұлға болса, онда оның толық атауы, орналасқан жері, бизнес-сәйкестендiру нөмiрi мен банктік деректемелері; егер арызды өкіл берсе, өкілдің атауы мен оның мекенжайы көрсетілуге тиіс. Арызда, егер бар болса, талап қоюшы мен өкілдің ұялы байланысының абоненттік нөмірі мен электрондық мекенжайы туралы мәліметтер көрсетілуге тиіс;
 • жауапкердің тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), оның тұрғылықты жері, жеке сәйкестендіру нөмірі (егер ол талап қоюшыға белгілі болса), егер жауапкер заңды тұлға болса, онда оның толық атауы, орналасқан жері, банктік деректемелері (егер олар талап қоюшыға белгілі болса) мен бизнес-сәйкестендiру нөмiрi (егер ол талап қоюшыға белгілі болса). Арызда, егер талап қоюшыға белгілі болса, жауапкердің ұялы байланысының абоненттік нөмірі мен электрондық мекенжайы туралы мәліметтер көрсетілуге тиіс;
 • азаматтың құқықтары мен бостандықтарын немесе талап қоюшының заңды мүдделерін және талап қоюшының талаптарын бұзудың немесе бұзу қаупінің мәні;
 • талап қоюшы өзінің талаптарын негіздейтін мән-жайлар, сондай-ақ осы мән-жайларды растайтын дәлелдемелердің мазмұны;
 • егер бұл заңда белгіленсе немесе шартта көзделсе, жауапкерге жүгінудің сотқа дейінгі тәртібін сақтау туралы мәліметтер;
 • егер талап қою бағалауға жатса, талап қоюдың бағасы, сондай-ақ өндіріп алынатын немесе дауланатын ақшалай сомалардың есебі;
 • талап қою арызына қоса берілетін құжаттардың тізбесі көрсетілуге тиіс.

Талап қою үлгісін жоғарыда берілген мәліметтерге сүйене отырып жазыңыз

2. ҚР Әкімшілік құқықбұзушылық кодексіне (36-тарау) сүйене отырып құқықтық жағдаяттарды қарастыратын лауазымды адамдарды сәйкестендіріңіз.

Құқықтық жағдаят

Жауап

Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істерді қарайтын лауазымды

адамдар/мемлекеттік органдар

1. Жеке кәсіпкер Д. өзен жанында демалыс орталығын салады. Құрылысқа қажетті құжаттарды реттеу және рұқсат алу барысында қиындықтар туындайды. Мемлекеттік мекеме құрылысқа рұқсат беруден бас тартады. Себеп: құрылыс нысанын су қорғау аймағына салуға болмайды. Жеке кәсіпкер бұл тыйымға қарамай құрылысты нысанын тұрғызады.

Сұрақ: Су қорғау аймағында заңсыз құрылыс салғаны үшін жауапқа тартатын органды/лауазымды тұлғаны

атаңыз?

А)Мемлекеттiкеңбек инспекциясы органдары

2. 16 жасар Б. түнгі уақытта жолдастарымен көшеге серуендеуге шығады. Көшеде оларды жол патрульдік полиция қызметкері ұстайды. Себеп: кәмелетке толмағандар түнгі уақытта заңды өкілдерінсіз жүруге тыйым салынады.

Сұрақ: Жоғарыда аталған әкімшілік құқықбұзушылық

бойынша жауапқа тартып, жаза тағайындайтын органды/лауазымды тұлғаны атаңыз?

В)Мамандандырылған аудандық және оларға теңестiрiлгенәкiмшiлiк соттардың судьялары

3. Жасы 45-тегі азамат А. жұмыссыз еді. Жұмыспен қамту орталығына тіркелгеннен кейін ол мекеме көп ұзамай еден жуушы жұмысын ұсынады. Азамат А. келісіп аталған жұмыс орнына жұмысқа кіреді. Жұмыс беруші азамат А.- мен еңбек шартын жасаспайды. Арада бір жыл уақыт өткен соң жұмыс беруші азамат А-ны жұмыстан ешбір себепсіз шығарып жібереді.

Сұрақ: Азамат А-ны еңбек шартын жасаспай жұмысқа жібергені үшін тағайындалатын әкімшілік жазаны белгілейтін мемлекеттік орган қалай аталады?

С)Мемлекеттіккіріс органдары

4. Тұрғын үй жанында азық-түлік сататын дүкен орналасқан. Осы дүкеннен үнемі азық-түлік сатып алатын тұрғындар, сатушының бақылау-кассалық машинаны қолданбайтындығын байқайды. Осылайша дүкен иесі мемлекетке төленетін салық көлемін азайтады.

Сұрақ: Жеке кәсіпкердің бақылау-кассалық машинаны қолдану тәртібін бұзғаны үшін әкімшілік жауапқа

тартатын орган/лауазымды тұлғаны атаңыз?

 D)Iшкiiстероргандары (полиция)

5. Ерлі-зайыптылардың Қ. есімді қызы, жалпы орта білім беретін мектептің 5 сыныбында оқиды. Ата-анасының діни сеніміне сәйкес олар қызын арнайы хиджаб діни киімін киюді қыз баласына міндеттейді. Алайда мектеп әкімшілігі қыз баланы мектепке кіргізуден бас тартады. Себеп: білім беру саласындағы уәкілетті орган белгілеген міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарды орындамау.

Сұрақ: ата-аналарды «Білім» туралы заңның 49 бабының 6-7 тарамғаына сәйкес өз міндетін орындамағаны үшін әкімшілікжауапқатартатынмемлекеттік

орган/лауазымды тұлғаны атаңыз?

E)Тұтынушылардың құқықтарынқорғау саласындағы уәкілетті орган

6. Азамат С. түрлі тауарлар сататын базарға барып, өзіне

теледидар сатып алады. Сатушыдан бұл теледидар туралы

F) Бiлiм беру саласындағы

уәкiлеттi орган

ақпарат беруін, яғни шығарылған жері, дайындаушы, тұтыну қасиеттері және кепілді міндеттемелері туралы айтуын өтінеді. Алайда сатушы ол туралы қажетті ақпаратты бермейді.

Сұрақ: сатып алушыға тауар туралы ақпарат бермеген сатушыны әкімшілік құқықбұзушылық жасағаны үшін жауапқа тартатын мемлекеттік орган/лауазымды тұлғаны

атаңыз?

Бағалау критерийлері

Тапсырма

Дескрипторлар

Білім алушы

Балл

Талап қою арызын оның мазмұны мен формасына қойылатын талаптарға сәйкес құрастырады

1

талап арызда талапкер мен жауапкерге

қатысты жеке ақпаратты толтырады;

талап арызда талаптың мәнін қысқаша, түсінікті түрде жазып көрсетеді;

талап арызда бұзылған құқығын және

нормативтік-құқықтықактігесілтеме жасайды,

талап арызда талапкердіңсоттан не

сұрайтындығын жазады;

талап арызда сот істі толық мән-жайы бойынша қарастырыру үшін барлық құжаттар тізімін жазып, арыз иесінің

қолы мен Т.А.Ә. көрсетеді.

1

1

1

1

1

Жағдаяттармысалында әкімшілікқұқық бұзушылықбойынша істердіқарастыратын уәкілетттіоргандардың (лауазымды тұлғалардың)құзыретін ажыратады

2

бірінші құқықтық жағдаяттағы әкімшілік құқықбұзушылық істерді қарастырып, жаза тағайындайтын мемлекеттік органды/лауазымдытұлғаны

сәйкестендіреді;

екінші құқықтық жағдаяттағы әкімшілік құқықбұзушылық істерді қарастырып, жаза тағайындайтын мемлекеттік органды/лауазымдытұлғаны

сәйкестендіреді;

үшінші құқықтық жағдаяттағы әкімшілік құқықбұзушылық істерді қарастырып, жаза тағайындайтын мемлекеттік органды/лауазымдытұлғаны

сәйкестендіреді;

төртінші құқықтық жағдаяттағы әкімшілік құқықбұзушылық істерді қарастырып, жаза тағайындайтын мемлекеттікорганды/лауазымды

тұлғаны сәйкестендіреді;

бесінші құқықтық жағдаяттағы әкімшілік құқықбұзушылық істерді қарастырып, жаза тағайындайтын

мемлекеттікорганды/лауазымды тұлғаны сәйкестендіреді;

алтыншы құқықтық жағдаяттағы әкімшілік құқықбұзушылық істерді қарастырып, жаза тағайындайтын мемлекеттікорганды/лауазымды

тұлғаны сәйкестендіреді;

1

1

1

1

1

1

Жалпы балл

11

«Іс жүргізу құқығының негіздері» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийлері

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Талап қою арызын оның мазмұны мен формасына қойылатын талаптарға сәйкес құрастырады

Берілген үлгі мен нормаға сүйене отырып талап қою арызын оның мазмұны мен формасынақойылатын талаптарға сәйкес құрастыруда

қиналады

Берілген үлгі мен нормаға сүйене отырып талап қою арызын оның мазмұны мен формасына қойылатын талаптарға сәйкес құрастыруда қателіктер жібереді

Берілген үлгі мен нормаға сүйене отырып талап қою арызын оның мазмұныменформасына қойылатын талаптарға сәйкес құрастырады

Жағдаяттармысалында әкімшілік құқық бұзушылық бойынша істерді қарастыратын уәкілетттіоргандардың (лауазымды тұлғалардың)

құзыретін ажыратады

 Әкімшілік құқық бұзушылыққа қатысты істерді қарастыратын лауазымдытұлғалардың құзыретін құқықтық жағдаяттар арқылы қарастыруда қиналады

 Әкімшілік құқық бұзушылыққа қатысты істерді қарастыратын лауазымды тұлғалардың құзыретін құқықтық жағдаяттар арқылы қарастыруда қателіктер жібереді

 Әкімшілік құқық бұзушылыққа қатысты істерді қарастыратын лауазымды тұлғалардың құзыретін құқықтық жағдаяттар арқылы қарастырады

20

«Халықаралық құқық» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Халықаралық актілер негізінде Қазақстан Республикасы

азаматтары құқығының жүзеге асырылуы

Оқу мақсаты

11.5.1.1 Қазақстан Республикасы таныған халықаралық құқықтың қайнар көздері негізінде Қазақстан Республикасының халықаралық құқығы мен

міндеттемелерін түсіндіру

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Халықаралық құқықтың қайнар көзіне жататын және ҚР ратификациялаған құжаттардағы құқықтарын анықтайды
 • Халықаралық құқықтың қайнар көзіне жататын және ҚР ратификациялаған құжаттардағы міндеттерін

анықтайды

Ойлау дағдыларының деңгейлері

Білу және түсіну

Орындау уақыты

15 минут

Тапсырма

Кестедегі бос орынды толтырыңыз.

Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактi (Нью-Йорк, 1966 ж. 16 желтоқсан)

Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактіні ратификациялау туралы Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 28 қарашадағы N 91 Заңы

Құқықтары

Міндеттері

Осы Пактiге қатысушы әрбір мемлекет, осы Пактiде танылған құқықтарды өзiнiң аумағының шегiнде және юрисдикциясына қарасты аумақта тұратын барлық жұртты нәсiлiне, түр-түсiне, жынысына, тіліне, дiнiне, саяси, немесе басқа да наным-сенімiне, ұлттық немесе әлеуметтiк тегiне, мүлiктiк жәй-күйiне, туу немесе өзге де жағдаяттарына қарамастан, еш алаламай аталған құқықтарды құрметтеуге және қамтамасыз етуге

мiндеттенедi.

Өмiр сүру құқығы - әрбір адамның

ажырамас құқығы болып табылады. Бұл құқық заңмен қорғалады. Ешкiмнiң де өмiрi ерiксіз қиылуға тиiс емес.

Осы Пактiге қатысушы мемлекеттер ата- аналардың, тиiстi жағдайларда заңды қамқоршылардың, балаларына өздерiнiң наным- сенімдерiне сай дiни және имандылық тәрбиенi қамтамасыз ету бостандығын құрметтеуге

мiндеттенедi.

Әрбір адамның бостандыққа және жеке

басының өмiрiне қол сұғылмауына құқығы бар.

Сот пен трибунал алдында жұрттың бәрi тең.

Қорытынды ой жазыңыз.

21

Бағалау критерийлері

Тапсырма

Дескрипторлар

Білім алушы

Балл

Халықаралық құқықтың

қайнаркөзінежататын

жәнеҚР

ратификациялаған

құжаттардағы

құқықтарын анықтайды

Халықаралық құқықтың

қайнаркөзінежататын

жәнеҚР

ратификациялаған

құжаттардағы

міндеттерін анықтайды

Азаматтық және саяси құқықтар туралы

халықаралықпактiгесүйенеотырып

адамның құқығын жазады.

Азаматтық және саяси құқықтар туралы

халықаралықпактiгесүйенеотырып

адамның құқығын жазады.

Азаматтық және саяси құқықтар туралы

халықаралықпактiгесүйенеотырып

адамның құқығын жазады.

Азаматтық және саяси құқықтар туралы

халықаралықпактiгесүйенеотырып

адамның міндетін жазады.

Азаматтық және саяси құқықтар туралы

халықаралықпактiгесүйенеотырып

адамның міндетін жазады.

Азаматтық және саяси құқықтар туралы

халықаралықпактiгесүйенеотырып

адамның міндетін жазады.

Қорытынды ой жазады

1

1

1

1

1

1

1

Жалпы балл

7

22

«Халықаралық құқық бөлімі» бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийлері

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Халықаралыққұқықтың қайнар көзіне жататын және ҚР ратификациялаған құжаттардағықұқықтарын анықтайды

Халықаралық құқықтың қайнар көзінежататынжәнеҚР ратификациялаған құжаттардағықұқықтарын анықтауда қиналады

 Халықаралық құқықтың қайнар көзіне жататын және ҚР ратификациялаған құжаттардағы құқықтарын анықтауда қателіктер жібереді

 Халықаралық құқықтың қайнар көзіне жататын және ҚР ратификациялаған құжаттардағы құқықтарын анықтайды.

Халықаралыққұқықтың қайнар көзіне жататын және ҚР ратификациялаған құжаттардағыміндеттерін анықтайды

Халықаралық құқықтың қайнар көзінежататынжәнеҚР ратификациялаған құжаттардағыміндеттерін анықтауда қиналады

Халықаралық құқықтың қайнар көзіне жататын және ҚР ратификациялаған құжаттардағы міндеттерін анықтауда қателіктер жібереді

Халықаралық құқықтың қайнар көзіне жататын және ҚР ратификациялаған құжаттардағы міндеттерін анықтайды

23


Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:


Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» Қазақстандағы жеңілдетілген автокөлік несиелері: Автосалондар қосымша қызмет алуға мәжбүрлейді 20.05.2022
» 220-дан астам адам арыз жазған: Алматыда Qnet қаржылық пирамидасына қатысты қылмыстық тергеу басталды 18.05.2022
» Мектепте оқушы зорланды: мектеп директоры мен мұғалімдері соттала ма? 18.05.2022

Пікір жазуКелесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы