👈 қаріп өлшемі 👉

Құқық негіздері 9 сынып


«Құқық негіздері» пәнінен

жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар 9 - сынып

Нұр-Сұлтан, 2019

Құрметті мұғалім!

 Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 9-сынып білім алушыларына «Құқық негіздері» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар «Құқық негіздері» пәні бойынша оқу бағдарламасы негізінде дайындалған.

 Бөлім бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушының тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.

 Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныстар түрінде берілген.

 Қосымша материалдарды (нұсқаулықтар, таныстырылымдар, жоспарлар және т.б.), форумдағы талқылауларды және бейне нұсқауларды сіз «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ smk.edu.kz ресми сайтынан таба аласыз.

Жемісті жұмыс пен шығармашылық табыс тілейміз!

 Әдістемелік ұсыныстар негізгі мектеп мұғалімдеріне, әдіскерлерге, критериалды бағалау бойынша өңірлік және мектеп үйлестірушілеріне, басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

 Әдістемелік ұсыныстар дайындау барысында ресурстар (суреттер, мәтіндер, бейне және аудио материалдар, т.б.) қолжетімді ресми интернет-сайттардан алынды. Жинақ коммерциялық емес мақсатта құрастырылған.

МАЗМҰНЫ

І ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ

«Құқық түсінігі, адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтары, еңбек құқығы түсінігі» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Құқық дегеніміз не және ол қоғамдық қатынастарға қалай әсер етеді?

Қазақстан Республикасында адам мен азаматтың қандай құқықтары мен міндеттері бар?

ҚР Конституциясының 24-ші бабы нені көздейді?

Оқу мақсаты

9.1.1.1 Әлеуметтік нормалар жүйесінде құқықтың ұғымы мен ролін түсіндіру

9.2.1.2 ҚР Конституциясын талдау арқылы адамның және азаматтың конституциялық құқықтары, бостандықтары мен міндеттерін анықтау

9.4.1.1 Еңбек құқығы ұғымын түсіндіру

Бағалау критерийі

Білім алушы:

 • Әлеуметтік нормалар жүйесінде құқықтың ұғымы мен ролін ажыратады
 • ҚР Конституциясын талдау арқылы адамның және азаматтыңконституциялыққұқықтары, бостандықтары мен міндеттерін анықтайды
 • Еңбек құқығының адам қызметінде алатын орнын түсіндіреді

Ойлаудағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Берілген мәтіндегі бос орынды төменде берілген қажетті сөздермен толықтырыңыз. Мораль және құқық: әрекет аялары. Моральдің құқықтан мәнділік айырмашылығы мынада: мораль — жазылмаған қағидалардың жиынтығы, сондықтан ол қоғамдық реттеледі. Құқық мемлекеттегі жазылып, қабылданған заңдылықтар жүйесін құрайды, сондықтан ол ықпалымен, билік орындарының араласуымен жүзеге асырылады.Бұлардыңалдыңғысынаадамдардыңыңғайсызжағдайғатүсіп,өз

мойындауы адам санасында басты рөл атқарса, соңғысына жазалау, күштеу (айып, абақты) түрінде қолданылатын _ықпал етеді.

Қажетті сөздер:

1234

заңмемлекеттіңкінәсінпікірмен

 • Адам құқықтары мен бостандықтары мен міндеттерін төмендегі салаларға сай жіктеп, кестені толтырыңыз.
  • өмір сүру
  • табиғатты қорғау және табиғат байлықтарын ұқыпты пайдалану
  • референдумдарға қатысу
  • қызмет пен кәсіп түрін таңдау еркіндігі
  • жеке басының қауіпсіздігі
  • мемлекеттік және жергілікті органдарын сайлау және сайлану
 • шығармашылық еркіндігі
 • жеке меншік иесі болу құқығы
 • денсаулығын сақтау
 • жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғалу
 • Қазақстан Республикасының конституциясын және заңдарын орындау сақтау

Табиғи және тумысынан берілетін құқықтары мен бостандықтар

ы

Экономикалы қ құқықтары

Саяси құқықтар ы

Әлеуметті к құқықтары

Мәдени құқықтар ы

Міндеттер і

3. ҚР Конституциясының 24-бабының 1 - 4 - тармақтарының мазмұнын түсіндіруде қажетті сөздерді қолданыңыз, қортыныды жазыңыз.

Қажетті сөздер: еркiн таңдау, төтенше жағдай, қауiпсiздiк пен тазалық, әлеуметтiк қорғалу, ереуiл жасау, еңбек даулары, тынығу, ақылы демалыс.

ҚР Конституциясы 24 - бап

1-тармақ

2-тармақ

3-тармақ

4-тармақ

Қорытынды

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Әлеуметтік жүйесінде ұғымы ажыратады

мен

 нормалар құқықтың

рөлін

1

мәтіндегі 1 - бос орынға қажетті сөзді

қояды;

мәтіндегі 2 - бос орынға қажетті сөзді

қояды;

мәтіндегі 3 - бос орынға қажетті сөзді

қояды;

мәтіндегі 4 - бос орынға қажетті сөзді

қояды;

1

1

1

1

ҚРКонституциясын талдау арқылы адамның жәнеазаматтың конституциялық құқықтары, бостандықтарымен міндеттерін анықтайды

2

табиғи және тумысынан берілетін

құқықтарыменбостандықтардың біреуін анықтайды;

экономикалыққұқықтыңбіреуін

анықтайды;

саяси құқықтың біреуін анықтайды;

әлеуметтік

анықтайды;

мәдени

анықтайды;

адам және заматтардың міндетінің

біреуін анықтайды;

1

1

1

құқықтың

құқықтың

1

Еңбек құқығының адам қызметінде алатын орнын түсіндіреді

3

ҚР Конституциясының 24-бабының

1-тармағының мазмұнын түсіндіреді;

ҚР Конституциясының 24-бабының

2-тармағының мазмұнын түсіндіреді;

ҚР Конституциясының 24-бабының

3-тармағының мазмұнын түсіндіреді;

ҚР Конституциясының 24-бабының 4-тармағыныңмазмұнын

түсіндіреді;

ҚРКонституциясының24-бабы

туралы қорытынды ой жазады.

1

1

1

1

1

Барлығы

15

«Құқық түсінігі, адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтары, еңбек құқығы түсінігі» бөлімдері бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:

 Бағалау критерийлері

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

Әлеуметтік нормалар жүйесінде құқықтың ұғымы мен рөлін ажыратады

Әлеуметтікнормалар жүйесінде құқық пен моральдің айырмашылығын көрсетуде мәтіндегі 1/2/3/4-бос орынға қажетті сөздердің қоюда қиналады

Әлеуметтікнормалар жүйесінде құқық пен моральдің айырмашылығын көрсетуде мәтіндегі 1/2/3/4-бос орынға қажетті сөздерді қоюда қателіктер жібереді

Әлеуметтікнормалар жүйесінде құқық пен моральдің айырмашылығын көрсетуде мәтіндегі 1/2/3/4-бос орынға қажетті сөздерді қояды

ҚР Конституциясын талдау арқылы адамның және азаматтың конституциялық құқықтары, бостандықтары мен міндеттерін анықтайды

 ҚР Конституциясы негізінде табиғи және тумысынан берілетін құқықтары мен бостандықтарды/экономикалық

/саяси/әлеуметтік

құқықтарды/адамжәне заматтардыңміндеттерін анықтауда қиналады

ҚР Конституциясы негізінде табиғи және тумысынан берілетін құқықтары мен бостандықтарды/экономикалық

/саяси/әлеуметтік

құқықтарды/адамжәне заматтардыңміндеттерін анықтауда қателіктер жібереді

 ҚР Конституциясы негізінде табиғи және тумысынан берілетін құқықтары мен бостандықтарды/экономикалық

/саяси/әлеуметтік

құқықтарды/адамжәне заматтардыңміндеттерін анықтайды

Еңбек құқығының адам қызметінде алатын орнын түсіндіреді

ҚР Конституциясының 24- бабының1/2/3/4- тармақтарының мазмұнын түсіндіріп, еңбек құқығы бойынша қорытынды жасауда қиналады

ҚР Конституциясының 24- бабының1/2/3/4- тармақтарының мазмұнын түсіндіріп, еңбек құқығы бойынша қорытынды жасауда қателіктер жібереді

ҚР Конституциясының 24- бабының1/2/3/4- тармақтарының мазмұнын түсіндіріп, еңбек құқығы қорытындылайды

ІІ ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ

«Мемлекеттік органдардың конституциялық құрылысы, еңбек жағдайлары, неке қию және тоқтату жолдары» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Заңнамамен еңбек жағдайлары қалай реттеледі? Неке қандай жағдайда қиылады және тоқтатылады? Мемлекеттік органдардың құрылуында сайлаудың маңызы мен ролі

қандай?

Оқу мақсаты

9.4.2.1 ҚР Еңбек кодексінің баптарын негізге ала отырып еңбек жағдайларын анықтау

9.5.2.1 Неке қию және тоқтатылу шарттарын анықтау

9.2.2.2 Мемлекеттік органдардың құрылуында сайлаудың маңызы мен ролін анықтау

Бағалау критерийі

Білім алушы:

 • Жұмыскердің еңбек жағдайларын жіктейді
 • Неке қию және тоқтатылу шарттарын сипаттайды
 • Мемлекеттік органдардың құрылуында сайлаудың маңызы мен ролін ажыратады

Ойлаудағдыларының деңгейі

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • ҚР Еңбек кодексіне сай жұмыскердің еңбек жағдайларын кестеде ажыратып жазыңыз.

Тарауға байланысты сипаттамалар

  • Сынақ мерзімін белгілеуге
  • Тамақтануға ұзақтығы жарты сағаттан кем болмайтын бір үзіліс берілуге
  • Жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы аптасына 40 сағаттан аспауға
  • Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысын беруге
  • Еңбек тәртібін сақтауға
  • Аптасына 24 сағаттан аспайтын жұмыс уақыты болуға
  • Тамақтануға ұзақтығы үш сағаттан кем болмайтын бір үзіліс берілуге
  • Еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғаудың жай-күйі туралы толық және анық ақпарат алуға
  • Аптасына 36 сағаттан аспайтын жұмысуақытының қысқартылған ұзақтығы белгіленеді

Жауаптары

Еңбек жағдайлары

ЖұмыскердіңЖұмыскердіңЖұмыскердіңЖұмыскердің құқығыміндетіаптадағы жұмыстынығу уақыты

уақыты

 • Неке қиюдың және тоқтатылудың екі жолын көрсетіңіз.

Қандай жағдайда неке қиылады?Қандай жағдайда неке тоқтатылады.

11

22

 • Төмендегі жағдайларды оқып, берілген cұрақтарға жауап беріңіз.

А. Ерлі зайыптыларда кәмелетке толмаған екі баласы бар. Күйеуі ұзақ уақыт жоқ болғандықтан, соттың шешімі бойынша оны хабарсыз кеткен деп таныды. Әйелі қалай және қай жерде некені тоқтата алады?

В. 18 жасқа толған Арман 16 жасқа толған Аселмен некеге тұруға АХАЖ бөлімне өтініш жазады, бірақ АХАЖ бөліміндегі қызметкер олардың арызын қабылдамады. АХАЖ органы бөліміндегі қызметкер неліктен арыз қабылдамады?

 • «Қазақстан Республикасындағы сайлау жүйесі» кестесіндегі сұрақтарға жауап беріңіз.

Сайлау дегеніміз

Қазақстандағы сайлау жүйесі

Бірінші түрін сипаттаңыз.

Сайлаудың рөлі қандай?

Екінші түрін сипаттаңыз.

Сайлаудың маңызы қандай?

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Жұмыскердіңеңбек

жұмыскердіңеңбек

құқығын

1

жағдайларын жіктейді

көрсетеді;

жұмыскердіңеңбектегіміндетін

1

1

көрсетеді;

жұмыскердіңжұмыс

көрсетеді;

жұмыскердіңтынығу

көрсетеді;

уақытын

1

Некеқиюжәне

неке қиюдың 1 - жолын көрсетеді;

1

тоқтатылушарттарын

неке қиюдың 2 - жолын көрсетеді;

1

сипаттайды

2-3

некетоқтатудың1

некетоқтатудың2

-

-

А жағдаятына жауап береді;

1

В жағдаятына жауап береді;

1

Мемлекеттік

сайлауға анықтама береді;

1

органдардың

сайлаужүйесінің1

-түрін

1

құрылуындасайлаудың

ажыратып, сипаттайды;

маңызыменролін

ажыратады

4

сайлаужүйесінің2

ажыратып, сипаттайды;

-түрін

1

сайлаудың рөлін көрсетеді;

1

сайлаудың маңызын көрсетеді.

1

Барлығы

15

«Мемлекеттік органдардың конституциялық құрылысы, еңбек жағдайлары, некені қию және тоқтату жолдары» бөлімдері бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:

 Бағалау критерийлері

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

Жұмыскердіңеңбек жағдайларын жіктейді

ҚРЕңбеккодексінің баптарынегізінде жұмыскердіңеңбек құқығын/еңбектегі міндетін/жұмыс уақытын/тынығу уақытын

қиналады

ҚР Еңбек кодексінің баптары негізінде жұмыскердің еңбек құқығын/еңбектегі

міндетін/жұмыс

уақытын/тынығууақытын көрсетуде қателіктер жібереді

 ҚР Еңбек кодексінің баптары негізінде жұмыскердің еңбек құқығын/еңбектегі

міндетін/жұмыс уақытын/тынығу уақытын көрсетеді

Неке қию және тоқтатылу шарттарын сипаттайды

Неке қиюдың және тоқтатылудың 1/2 жолын көрсетуде және A және В жағдаяттарға жауап беруде қиналады

Некеқиюдыңжәне тоқтатылудың 1/2 жолын көрсетуде және A және В жағдаяттарға жауап беруде қателіктер жібереді

Неке қиюдың және тоқтатылудың 1/2 жолын көрсетуде және A және В жағдаяттарға жауап береді

Мемлекеттік органдардың құрылуында сайлаудың маңызыменролін ажыратады

Сайлауға анықтама беруде, сайлау жүйесін сипаттауда және маңызы мен ролін ажыратуда қиналады

 Сайлауға анықтама беруде, сайлау жүйесін сипаттауда және маңызы мен ролін ажыратуда қателіктер жібереді

Сайлауға анықтама беруде, сайлау жүйесін сипаттауда және маңызы мен ролін ажыратады

ІІІ ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ

«Еңбекті қорғау, отбасы мүшелерінің құқығы мен міндеттері, әкімшілік жауапкершілік» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау

ТақырыпҚандайжағдайлардаәкімшілікжауапкершіліктуындайды?Бала құқығы қалай қорғалады?

Кәмелетке толмағандардың еңбегі заңнамамен қалай қорғалады?

Оқу мақсаты9.6.2.2Құқықтықжағдаяттардыталдауарқылыәкімшілік жауапкершілік түрлерін және оларды қолдану тәртібін түсіндіру

9.5.3.2 Құқықтық актілерге сүйене отырып, қоғам мен отбасындағы балалар құқығын талдау

9.4.3.1 Кәмелетке толмағандардың еңбегіне қатысты құқық нормаларын талдау

Бағалау критерийі

Білім алушы:

  • Құқықтық жағдаяттарды талдау арқылы әкімшілік жауапкершілік түрлерін және оларды қолдану тәртібін түсіндіреді
  • Құқықтық актілерге сүйене отырып, қоғам мен отбасындағы балалар құқығын талдайды
  • Кәмелетке толмағандардың еңбегіне қатысты құқық нормаларын талдайды

Ойлау

дағдыларының деңгейі

Орындау уақыты

Білу мен түсіну

Жоғары деңгейдегі дағдылар 20 минут

Тапсырма

 • Құқықтық жағдаяттарды талдап, әкімшілік жауапкершілік түрлерін анықтаңыз.

Жағдаяттар

Талдау

1.

Азамат А. ойын - сауықтан оралған соң пәтеріне кіріп теледидарды қосып, дауысын жоғарлатты. Сол кезде уақыт 00.35 сағат болатын. Мұны естіген көршілер келесі күні полицияға арыз берді. Азамат А. әкімшілік

құқықбұзушылық жасады ма?

2.

Жолаушы В. поезд вагонының ішінде шылым тартып тұрған жерінен көлік полиция қызметшілері ұстап алады да, әкімшілік құқықбұзушылық жөнінде хаттама

толтырады. Ол әкімшілік құқықбұзушылық кодексінің қай нормасын бұзды деп ойлайсыз?

3.

Азамат С. аңшылықпен айналысатын. Ол үйіне келгенде мылтықты шкафтың ішіне қоя салды, сол қойғаннан бері бір жылдай уақыт өтті. Учаскелік инспектор рұқсат қағаз бен қаруды тексеру кезінде

мылтықты көреді. Азамат С. әкімшілік құқықбұзушылық жасады ма?

4.

15 жастағы Д. Мектепте өзiнiң досын жаман сөздермен қорлап айтты. Мұны байқаған мекептiң күзетшiсi мен сынып жетекшiсi 15 жасар Д.-ны мектеп директорына

алып барады. 15 жасар Д. қандай құқықты бұзды?

 • ҚР «Неке және отбасы» заңының 70-бабынан берілген үзіндіні оқып, жағдаятты талдап, берілген сұрақтарға жауап беріңіз.
 • бап. «Ата-аналардың баланы тәрбиелеу және оған білім беру жөніндегі құқықтары мен міндеттері
  • Ата-аналар өз баласының денсаулығына қамқорлық жасауға мiндеттi.
  • Ата-аналардың өз баласын тәрбиелеуге құқығы бар және осыған міндетті.
  • Ата-аналар баласының міндетті орта білім алуын қамтамасыз етуге міндетті.»

Азаматша Т. қызын секталардың жиналысына баруға мәжбүрлеп, дінге қатыстырады. Онда ол салт-жораларды ұстанып, бірнеше сағат бойы дұға ету талаптарын міндетті түрде орындау керек. Сонымен қатар азаматша Т. «мектеп қызына ештеңе бермейді», - деп санап, қызының сабаққа баруына тыйым салады. Бұл жағдайға алаңдап, Т.-ның күйеуі заңгерден кеңес сұрайды.

Анасы қызының қандай құқықтарын бұзған?

Қай мемлекеттік орган бала құқықтарын қорғайды?

Баланың құқығын қорғайтын құжатты атаңыз.

Заңгер ретінде 2 кеңес беріңіз.

1.

2.

3. Кәмелетке толмағандардың еңбегіне қатысты құқық нормаларын талдаңыз.

«2017 жылдың 10 маусымында А-ның анасы өзінің көршісімен ауызша келісіп, 2003 жылы туылған баласын көршісінің дүкеніне квас сатушы ретінде жұмысқа алуын сұрайды. Жұмыс беруші жұмысқа ол таңертең тоғызда келіп, кешкі сегізде қайту керектігін айтады. Азамат А. сол күні бірден жұмысқа қабылдайды.

Еңбек құқығы бойынша заң бұзушылық бар ма?

Қандай заң бұзушылықты

байқадыңыз?

Заң бойынша дұрыс жауабы

Кәмелетке толмағандардың қандай еңбек құқығы бар?

1.

2.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Құқықтық жағдаяттарды талдау арқылы әкімшілік жауапкершілік түрлерін және оларды қолдану тәртібін түсіндіреді

1

әкімшілік құқықбұзушылықтың 1-

түрін көрсетіп, талдайды;

әкімшілік құқықбұзушылықтың 2 -

түрін көрсетіп, талдайды;

әкімшілік құқықбұзушылықтың 3 -

түрін көрсетіп, талдайды;

әкімшілік құқықбұзушылықтың 4 -

түрін көрсетіп, талдайды;

1

1

1

1

Құқықтықактілерге сүйене отырып, қоғам мен отбасындағы балалар құқығын талдайды

2

анасыныңқұқықбұзғанындығын

анықтайды;

балақұқығынқорғайтын

мемлекеттік органды көрсетеді;

бала құқығын қорғайтын құжатты

көрсетеді;

жағдаятқа қатысты 1-кеңес береді;

жағдаятқа қатысты 2 - кеңес береді;

1

1

1

1

1

Кәмелетке толмағандардың еңбегіне қатыстықұқық нормаларын талдайды

3

жағдаяттағы 1 - заң бұзушылықты

анықтайды ;

жағдаяттағы 2 - заң бұзушылықты

анықтайды;

жағдаяттағы 1 - заң бұзушылықтың

жауабын анықтайды;

жағдаяттағы2-заң бұзушылықтың жауабын

анықтайды;

кәмелетке толмағандардың 1 еңбек

құқығын көрсетеді;

кәмелетке толмағандардың 2 - еңбек

құқығын көрсетеді.

1

1

1

1

1

1

Барлығы

15

«Еңбекті қорғау, отбасы мүшелерінің құқығы мен міндеттері, әкімшілік жауапкершілік» бөлімдері бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

 Бағалау критерийлері

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

Құқықтық жағдаяттарды талдау арқылы әкімшілік жауапкершілік түрлерін және оларды қолдану тәртібін түсіндіреді

 Құқықтық жағдаяттарды талдап,әкімшілік жауапкершіліктің 1, 2, 3, 4 түрлерін анықтауда қиналады

Құқықтық жағдаяттарды талдап, әкімшілік жауапкершіліктің 1, 2,

3,4түрлерінанықтауда қателіктер жібереді

 Құқықтық жағдаяттарды талдап, әкімшілік жауапкершіліктің 1, 2, 3, 4 түрлерін анықтайды

Кәмелетке толмағандардың еңбегіне қатысты құқық нормаларын талдайды

 Жағдаятты талдау кезінде анасыныңқұқық

бұзғанындығын,бала құқығынқорғайтын мемлекеттік органды,бала құқығын қорғайтын құжатты анықтап, заңгер ретінде 1/2- кеңес беруде қиналады

Жағдаятты талдау кезінде анасының құқық бұзғанындығын, бала құқығын қорғайтын мемлекеттік органды, бала құқығын қорғайтын құжатты анықтап, заңгер ретінде 1/2-кеңес беруде қателіктер жібереді

Жағдаятты талдау кезінде анасының құқық бұзғанындығын, бала құқығын қорғайтын мемлекеттік органды, бала құқығын қорғайтын құжатты анықтап, заңгер ретінде 1/2-кеңес береді

Құқықтық актілерге сүйене отырып, қоғам мен отбасындағыбалалар құқығын талдайды

Отбасына қатысты жағдаятты талдап,1/2заң бұзушылықты/заң бойынша дұрыс әрекетті анықтап, кәмелетке толмағандардың 1/2 құқықығын жазуда қиналады

Отбасына қатысты жағдаятты талдап, 1/2 заң бұзушылықты/заң бойынша дұрыс әрекетті анықтап,кәмелетке толмағандардың 1/2 құқықығын жазуда қателіктер жібереді

Отбасына қатысты жағдаятты талдап, 1/2 заң бұзушылықты/заң бойынша дұрыс әрекетті анықтап, кәмелетке толмағандардың 1/2 құқықығын жазуда қателіктер жібереді анықтап, кәмелеткетолмағандардың1/2 құқықығын жазады

IV ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ

«Құқықтық мемлекет және азаматтық қоғам, тұтынушылар құқығын қорғау, отбасының қоғамдағы маңыздылығы» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Азаматтық қоғамды қалыптастырудың маңызы неде? Біз тұтынушы ретінде өз құқығымызды білеміз бе?

Отбасының әлеуметтік мәні неде?

Оқу мақсаты

9.1.2.2Азаматтық қоғам институттарыныңрөлі мен маңызын анықтау

9.3.4.1 Тұтынушылардың құқықтарын қорғау жолдарын ұсыну

9.5.4.1 Отбасының қоғамдағы маңыздылығын бағалау

Бағалау критерийі

Білім алушы:

 • Азаматтыққоғаминституттарыныңрөлімен маңызын ашады
 • Тұтынушылардың құқықтарын қорғау жолдарын көрсетеді
 • Отбасының қоғамдағы маңыздылығын бағалайды

Ойлаудағдыларының деңгейі

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Мәтінді және өз біліміңізді пайдаланып, сұрақтарға жауап беріңіз.

Азаматтық қоғам – билік пен халық арасындағы алтын көпір.

Азаматтық қоғамды дамыту демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет құрудың маңызды шарты болып табылады. Қоғамдық өрлеу, демократиялық даму, экономикалық өркендеу азаматтардың қоғамдағы тыныс-тіршілігінің барлық маңызды салаларына қатысқан жағдайда ғана мүмкін болады. Ал билікке деген сенім мен құрмет – татулық пен келісімнің, саяси тұрақтылықтың және орнықты дамудың берік іргетасы. Бүгінде елімізде үкіметтік емес ұйымдарды нығайту жүйелі және үдемелі сипатқа ие болды деп нық сеніммен айта аламыз.

Әлисұлтан ҚҰЛАНБАЙ, «Егемен Қазақстан»

Азаматтық қоғам институттарына не жатады?

Азаматтық қоғамды дамыту үшін не қажет деп ойлайсыз? Үкіметтік емес ұйымдар азаматтық қоғам құруда қандай рөл атқарады?

Қазақстанда азамттық қоғамның көрсеткіші болып табылатын саяси оқиғаны анықтаңыз.

 • Төмендегі жағдаятты оқып, сұрақтарға жауап беріңіз.

Дүкенде тұтынушыға сапасыз және бүлінген өнімді (айранды) сатты. Оны үйге келгенде анықтады. Пайдалану мерзімі өтіп кеткен. Тұтынушы өнімді қайтадан дүкенге апарды, бірақ сатушы тауарды басқа өнімге айырбастамады және ақшаны қайтармады. Тұтынушы қандай қателік жасады?

Осы жағдайда тұтынушы өз құқықтарын қалай қорғай алады? Тұтынушының талап ете алатын 3 құқығын көрсетіңіз.

1.

2.

3.

 • ҚР Неке және отбасы заңы аясында отбасының маңыздылығын Қ.Аманжоловтың өлең жолдарын пайдаланып эссе жазыңыз.

«Отбасы – шағын мемлекет,

Мен – президент, сен – премьер». Қ.Аманжолов Критерийлер:

  • Неке және отбасы құқығы туралы жазу;
  • Отбасы мүшелерінің құқықтары мен міндеттерін талдау;
  • Отбасының қоғамдағы маңыздылығын көрсету.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Азаматтыққоғам институттарының рөлі мен маңызын ашады

1

азаматтыққоғаминституттарын

анықтайды;

азаматтық қоғамды дамыту жолдарын

көрсетеді;

үкіметтікемесұйымдардың

азаматтыққоғамқұрудағырөлін көрсетеді;

Қазақстандаазамттыққоғамның қалыптасуын талдайды;

1

1

1

1

Тұтынушылардың құқықтарынқорғау жолдарын көрсетеді

2

тұттынушықұқықтарының

бұзылғанын анықтайды;

тұтынушының құқық қорғау түрін

көрсетеді;

тұтынушының талап ете алатын 1

құқығын көрсетеді;

тұтынушының талап ете алатын 2 -

құқығын көрсетеді;

тұтынушының талап ете алатын 3 -

құқығын көрсетеді;

1

1

1

1

1

Отбасыныңқоғамдағы маңыздылығын бағалайды

3

некежәнеотбасықұқықұғымы

туралы жазады;

некежәнеотбасықұқығының

маңыздылығын талдайды;

отбасымүшелерініңқұқықтарын

көрсетеді;

отбасымүшелерініңміндеттерін

анықтайды;

отбасының маңыздылығын талдайды;

Қ.Аманжоловтыңөлеңжолдарын

пайдаланып, мазмұнын ашады.

1

1

1

1

1

1

Барлығы

15

«Құқықтық мемлекет және азаматтық қоғам, тұтынушылар құқығын қорғау, отбасының қоғамдағы маңыздылығы» бөлімдері бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийлері

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

Азаматтыққоғам институттарының рөлі мен маңызын ашады

 Азаматтық қоғам институттарын/ дамыту жолдарын/үкіметтік емес ұйымдардың азаматтық қоғам құрудағы рөлін/Қазақстанда азамттық қоғамның қалыптасуын талдауда қиналады

Азаматтық қоғам институттарын/ дамыту жолдарын/үкіметтік емес ұйымдардың азаматтық қоғам құрудағырөлін/Қазақстанда азамттық қоғамның қалыптасуын талдауда қателіктер жібереді

Азаматтыққоғам

институттарын/дамыту жолдарын/үкіметтік емес ұйымдардың азаматтық қоғам құрудағы рөлін/Қазақстанда азамттыққоғамның қалыптасуын талдайды

Тұтынушылардың құқықтарынқорғау жолдарын көрсетеді

Тұттынушықұқықтарының бұзылғандығын, тұтынушының құқық қорғау түрін, тұтынушының талап ете алатын 1/2-құқығын көрсетуде қиналады

Тұттынушықұқықтарының бұзылғандығын, тұтынушының құқық қорғау түрін, тұтынушының талап ете алатын 1/2-құқығын көрсетуде қателіктер жібереді

Тұттынушықұқықтарының бұзылғандығын, тұтынушының құқық қорғау түрін, тұтынушының талап ете алатын 1/2-құқығын көрсетеді

Отбасыныңқоғамдағы маңыздылығын бағалайды

Неке және отбасы құқығының маңыздылығын талдауда, отбасы мүшелерінің құқықтарын көрсетуде, отбасы мүшелерінің міндеттерін анықтауда, отбасының маңыздылығын талдауда, Қ.Аманжоловтың өлең жолдарын пайдаланып, мазмұнын ашуда қиналады

Неке және отбасы құқығының маңыздылығын талдауда, отбасы мүшелерініңқұқықтарын көрсетуде, отбасы мүшелерінің міндеттерін анықтауда, отбасының маңыздылығынталдауда, Қ.Аманжоловтың өлең жолдарын пайдаланып, мазмұнын ашуда қателіктер жібереді

Неке және отбасы құқығының маңыздылығын талдайды, отбасымүшелерінің құқықтарын көрсетеді, отбасы мүшелерініңміндеттерін

анықтайды,отбасының маңыздылығын талдайды, Қ.Аманжоловтыңөлең жолдарынпайдаланып, мазмұнын ашады


Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:


Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» Қазақстандағы жеңілдетілген автокөлік несиелері: Автосалондар қосымша қызмет алуға мәжбүрлейді 20.05.2022
» 220-дан астам адам арыз жазған: Алматыда Qnet қаржылық пирамидасына қатысты қылмыстық тергеу басталды 18.05.2022
» Мектепте оқушы зорланды: мектеп директоры мен мұғалімдері соттала ма? 18.05.2022

Пікір жазуКелесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы