👈 қаріп өлшемі 👉

Жаратылыстану_3-сынып


Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар

Жаратылыстану 3-сынып

 Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 3-сынып білім алушыларына «Жаратылыстану» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) бастауыш сыныптың (1-4-сыныптары) «Жаратылыстану» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) мен оқу жоспарының негізінде дайындалған. 1-сыныпта жиынтық бағалау 3 және 4-тоқсандарда өткізіледі.

 Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.

 Әдістемелік ұсыныстарда бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Тапсырмалар мен рубрикалар ұсыныс түрінде берілген.

 Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу үшін спецификацияда тапсырма үлгілері мен балл қою кестесі ұсынылған. Спецификация стандартталған және оны тоқсандық жиынтық бағалауды өткізуде басшылыққа алу міндеттелген.

 Әдістемелік ұсыныстар бастауыш сынып мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

 Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.

МАЗМҰНЫ

 • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Жанды табиғат. Өсімдіктер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

2.1 Өсімдіктер

Оқу мақсаты

    • Өсімдіктердің фотосинтез процесінде оттек бөлуін түсіндіру
    • Өсімдіктердің қоршаған орта жағдайларына (жылу, жарық, ылғал) бейімделу жолдарын түсіндіру

3.2.1.4 Адамның іс-әрекеттерінің өсімдіктердің саналуандығына әсерін түсіндіру

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Фотосинтез процесін сипаттайды
 • Өсімдіктердің қоршаған орта жағдайларына бейімделу жолдарын сипаттайды
 • Адам әрекеттерінің өсімдіктердің көптүрлілігіне тигізетін әсерін анықтайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

 • тапсырма

Суретке мұқият қара. Фотосинтез процесі кезінде өсімдіктер ауадан нені сіңіреді және нені бөліп шығарады? Жаз.

 • тапсырма

Суреттегі өсімдік қай топқа жатады? Белгіле ().

  • Бұл өсімдік қоршаған орта жағдайларына қалай бейімделеді? Жаз.
 • тапсырма

Адамның өсімдіктердің көптүрлілігіне оң әсерін тигізетін әрекеттерін белгіле ( ).

  • Өсімдіктердің жаңа сорттарын шығару
  • Өсімдіктерді көп мөлшерде жинау
  • Табиғи бірлестіктерді сақтау
  • Тұқымнан өсімдіктер өсіру
  • Суқоймаларды ластау

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Фотосинтез процесін сипаттайды

1

фотосинтез процесі кезінде ауадан

сіңірілетін газды анықтайды;

фотосинтез процесі кезінде ауаға

бөлінетін газды анықтайды;

1

1

Өсімдіктердің қоршаған орта жағдайларына бейімделу жолдарын

сипаттайды

2

өсімдіктің қоршаған орта жағдайларына

бейімділігін анықтайды;

өсімдіктің қоршаған орта жағдайларына

бейімделу жолдарын түсіндіреді;

1

1

Адам әрекеттерінің өсімдіктердің көптүрлілігіне тигізетін әсерін анықтайды

3

адамның өсімдіктердің көптүрлілігіне оң әсер ететін әрекеттерін анықтайды:

 • бірінші әрекетін
 • екінші әрекетін
 • үшінші әрекетін

1

1

1

Барлығы

7

«Жанды табиғат. Өсімдіктер» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Фотосинтез процесін сипаттайды

1

Фотосинтез процесін сипаттауда қиналады.

Фотосинтез процесі кезінде ауадан сіңірілетін/ ауаға бөлінетін газдарды анықтауда қателеседі.

Фотосинтез процесін дұрыс сипаттайды.

Өсімдіктердің қоршаған орта жағдайларына бейімделу жолдарын сипаттайды

2

Өсімдіктердің қоршаған орта жағдайларына бейімделу жолдарын түсіндіруде қиналады.

Өсімдіктің қоршаған орта жағдайларына бейімділігін анықтауда/ бейімделу жолын сипаттауда қателіктер жібереді.

Өсімдіктердің қоршаған орта жағдайларына бейімделу жолдарын түсіндіреді.

Адам әрекеттерінің өсімдіктердің көптүрлілігіне тигізетін әсерін анықтайды

3

Адамның өсімдіктердің көптүрлілігіне оң әсерін тигізетін әрекеттерін анықтауда қиналады.

Адамның өсімдіктердің көптүрлілігіне оң әсерін тигізетін әрекеттерін анықтауда қателеседі.

Адамның өсімдіктердің көптүрлілігіне оң әсерін тигізетін әрекеттерін дұрыс анықтайды.

«Жанды табиғат. Жануарлар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше2.2 Жануарлар

Оқу мақсаты3.2.2.1 Жануарларды омыртқалыларға және омыртқасыздарға жіктеу

3.2.2.2 Жануарларды тіршілік ортасы бойынша ажырату

    • Адамның жануарлар санының азаюына әсер ететін іс-әрекет түрлерін анықтау

Бағалау критерийіБілім алушы

     • Омыртқалы және омыртқасыз жануарларды ажыратады
     • Жануарлардың тіршілік ортасын анықтайды
     • Адамның жануарлар санының өзгеруіне ықпал ететін әрекеттерін сипаттайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

Орындау уақыты20 минут

 • тапсырма

Жануарлардың қай топқа жататынын анықта және кестеге сәйкес нөмірін жаз.

Жануарлар

Нөмірлері

Омыртқалы

Омыртқасыз

 • тапсырма

Жануарлардың тіршілік ортасын анықтап, сәйкестендір.

 • тапсырма
  • Адамның қандай іс-әрекеттері жануарлар санының азаюына әкеліп соғады? Бір мысал келтір.
  • Жануарлардың санын көбейту үшін адамдар қандай әрекеттер жасау керек? Жаз.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Омыртқалы және омыртқасыз жануарларды

ажыратады

1

омыртқалы жануарларды анықтайды;

омыртқасыз жануарларды анықтайды;

1

1

Жануарлардың тіршілік ортасын анықтайды

2

суда тіршілік ететін жануарларды

анықтайды;

құрлық-ауа қатынасында тіршілік ететін

жануарларды анықтайды;

топырақ арасында тіршілік ететін

жануарларды анықтайды;

1

1

1

Адамның жануарлар санының өзгеруіне

ықпал ететін әрекеттерін сипаттайды

3

адамның жануарлар санының көбеюіне

ықпал ететін әрекетіне мысал келтіреді;

адамның жануарлар санының азаюына

ықпал ететін әрекеттерін сипаттайды.

1

1

Барлығы

7

8

«Жанды табиғат. Жануарлар» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Омыртқалы және омыртқасыз жануарларды ажыратады

1

Омыртқалы және омыртқасыз жануарларды ажыратуда қиналады.

Омыртқалы/ омыртқасыз жануарларды ажыратуда қателеседі.

Омыртқалы және омыртқасыз жануарларды дұрыс ажыратады.

Жануарлардың тіршілік ортасын анықтайды

2

Жануарлардың тіршілік ортасын анықтауда қиналады.

Су/құрлық-ауа/топырақ арасындатіршілікететін жануарлардыанықтауда қателеседі.

Жануарлардың тіршілік ортасын дұрыс анықтайды.

Адамның жануарлар санының өзгеруіне ықпал ететін әрекеттерін сипаттайды

3

Адамның жануарлар санының өзгеруіне ықпал ететін әрекеттеріне мысал келтіруде қиналады.

Адамның жануарлар санының көбеюіне/азаюына ықпал ететін әрекеттерінсипаттауда қателеседі.

Адамның жануарлар санының өзгеруіне ықпал ететін әрекеттеріне мысал келтіреді.

9

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.

 Спецификация 3-сыныпта «Жаратылыстану» пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.

 • Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

 «Жаратылыстану» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (1 - 4-сыныптар).

 • 1-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
  • Ұзақтығы 40 минут

Балл саны - 16

  • Жиынтық бағалаудың құрылымы

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әртүрлі: көп таңдауы бар, қысқа және толық жауапты қажет ететін тапсырмалар қолданылады.

 Көп таңдауы бар тапсырмаларда білім алушы ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрысын таңдайды.

 Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларға білім алушы сөздер немесе сөйлемдер түрінде жауап береді.

 Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда максималды балл жинау үшін білім алушыдан тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі.

Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін. Берілген нұсқа көп таңдауы бар, қысқа және толық жауапты қажет ететін

 • тапсырмадан тұрады.

10

Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы

Бөлім

Бөлімше

Оқу мақсаты

Тапсырманың сипаттамасы

Тапсырма саны

Жалпы балл

1

Жанды табиғат («Жанды табиғат» және

«Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен, жарық- қараңғы» ортақ тақырыптары аясында)

2.1 Өсімдіктер

3.2.1.1 Өсімдіктердің фотосинтез процесінде оттек бөлуін түсіндіру

3.2.1.2 Өсімдіктердің қоршаған орта жағдайларына (жылу, жарық, ылғал) бейімделу жолдарын түсіндіру

3.2.1.5 Сирек кездесетін және жойылып бара жатқан өсімдіктерді сақтаудағы Қызыл кітаптың рөлін анықтау

Білім алушы жабық түрдегі көп таңдауы бар тапсырмаларды орындайды.

Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

1

1

1

1

2

3

2

2.2 Жануарлар

3.2.2.1 Жануарларды омыртқалыларға және омыртқасыздарға жіктеу

3.2.2.4 Өсімдіктер мен жануарлар арасындағы өзара байланысты зерттеу

3.2.2.6 Адамның жануарлар санының азаюына әсер ететін іс-әрекет түрлерін анықтау

Білім алушы жабық түрдегі көптаңдауыбар тапсырманы орындайды.

Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

1

1

1

4

3

3

Барлығы

6

16

11

 • Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі

«Жаратылыстану» пәнінен 1-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары

 • Фотосинтез процесінің нәтижесінде не бөлініп шығады?
  • су
  • оттек
  • жарық
  • көмірқышқыл газ

[1]

 • Тікен шөлді жерге қалай бейімделген? Белгіле ().

Жапырақтары жалпақТамыры ұзын

Жапырақтары жіңішкеТамыры қысқа

[2]

3.

Суретте бейнеленген кітап не үшін керек? Ол неге «Қызыл кітап» деп аталады? Жаз.

 • Қызыл кітапқа енген екі өсімдікті жаз.

1)

2)

[3]

 • Сұрақтарға жауап жаз.
 • Адамдардың қандай әрекеттерінен өсімдіктердің саны азайып кетуі мүмкін?
 • Адамдардың қандай әрекеттері өсімдіктер санының көбеюіне әсер етеді?
 • Өрт өсімдіктерге қандай зиян келтіреді?

[3]

 • Берілген тұжырымдардың дұрыс немесе бұрыс екенін анықтап, белгіле ().

Тұжырымдар

Иә

Жоқ

1) Шұбалшын – омыртқасыз жануар

2) Саршұнақ - омыртқасыз жануар

3) Шыбын – омыртқалы жәндік

4) Түлкі – омыртқалы жануар

[4]

 • Өсімдіктер мен жануарлардың арасында қандай байланыс бар? Белгіле () .

А) Жануарлар өсімдіктердің тұқымын таратуға көмектеседі.

 • Кейбір жануарлар үшін өсімдіктер баспана болады.
 • Жануарлар бір-біріне өзара тәуелді болады.
 • Кейбір жануарлар өсімдіктермен қоректенеді.

[3]

Балл қою кестесі

Жауап

Балл

Қосымша ақпарат

1

В (оттек)

1

2

жапырақтары жіңішке

тамыры ұзын

1

1

Білім алушының ықтимал жауабы:

1

Тапсырманың

3

Кітаптың қызыл түсі қауіп белгісін білдіреді және

мазмұнына сәйкес

ол кейбір өсімдіктер мен жануарларға жойылу қаупі

баламалы, қысқа

төніп тұрғандығын ескертеді/адамдардың назарын

және толық

жойылып бара жатқан өсімдіктер мен жануарларға

жауаптар

аудару үшін қажет/...

қабылданады.

Білім алушының ықтимал жауабы:

2

Әр дұрыс аталған

Бәйшешек/ақ тұңғиық/кәдімгі таушымылдық/кәдімгі

өсімдік атауына

емен/жаңғақтұмсықты лотос/ мүкжидек/ қызғалдақ

1 балл қойылады.

/меруертгүл ...

4

Білім алушының ықтимал жауаптары:

1

Тапсырманың

1) Адамдар қалалар, жолдар салады/ жер

мазмұнына сәйкес

жыртады/батпақты құрғатады/ зауыт пен

баламалы, қысқа

фабриканың зиянды қалдықтарын төгеді/...

және толық жауаптар

2) табиғи бірлестіктерді сақтау керек/ ұлттық

1

қабылданады.

саябақтар мен қорықтар құрады/ботаникалық бақтар

өсіреді/ Қызыл кітапқа енгізеді/табиғатқа

жанашырлықпен қарау керек/Өсімдіктерді босқа

жұлмау керек/...

3)Өрт ормандарды жойып жібереді/табиғи

1

бірлестіктердің жүйесі бұзылады/ жайылымдық

жерлерге зиян тигізеді/Өсімдіктердің түрлері

жойылып кетуі мүмкін/Өсімдіктердің өсуіне зиян

келтіреді/

5

1) Иә

2) Жоқ

3) Жоқ

1

1

1

4) Иә

1

6

3

Әр дұрыс жауапқа 1 балл қойылады.

Барлығы

16

 • Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.

 Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.

 Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.

 Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.

 Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.

 Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.

 • Модерация және балл қою

 Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Жанды табиғат. Адам» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

2.3 Адам

Оқу мақсаты

3.2.3.1 Адамның ішкі ағзаларының орналасуын анықтау

3.2.3.3 Тыныс алу жүйесі мен оның адам ағзасындағы рөлін сипаттау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Орналасуы бойынша адамның ішкі ағзаларын анықтайды
 • Тыныс алу жүйесінің мүшелерін атайды және рөлін сипаттайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

Орындау уақыты

15 минут

 • тапсырма

Суретке мұқият қара. Адамның ішкі ағзаларының атауларын жаз.

 • тапсырма

Тыныс алу жүйесі мүшелерінің атауын жаз.

  • Өкпе қандай қызмет атқарады?

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Орналасуы

бойынша адамның ішкі ағзаларын анықтайды

1

адамның ішкі ағзаларын атайды;

1-ағза 2-ағза 3-ағза 4-ағза

1

1

1

1

Тыныс алу

жүйесінің мүшелерін атайды және рөлін сипаттайды

2

тыныс алу жүйесінің мүшелерін атайды;

1-мүше 2-мүше 3-мүше 4-мүше

өкпенің қызметін сипаттайды.

1

1

1

1

1

Барлығы

9

«Жанды табиғат. Адам» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Орналасуы бойынша адамның ішкі ағзаларын анықтайды

1

Суреттегі орны бойынша адамның ішкі ағзаларын анықтауда қиналады.

Суреттегі орны бойынша адамның ішкі ағзаларын анықтауда қателіктер жібереді: өкпе/жүрек/бауыр/ішек.

Суреттегі орны бойынша адамның ішкі ағзаларын анықтайды.

Тыныс алу жүйесінің мүшелерін атайды және рөлін сипаттайды

2

Тыныс алу жүйесінің мүшелерін анықтауда және рөлін сипаттауда қиналады.

Тыныс алу жүйесінің мүшелерін анықтауда/ өкпенің қызметін сипаттауда қателіктер жібереді.

Тыныс алу жүйесінің мүшелерін анықтайды және рөлін сипаттайды.

«Заттар және олардың қасиеттері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

  • Заттардың типтері
  • Ауа
  • Су

Оқу мақсаты

3.3.1.1 Заттарды шығу тегі және агрегаттық күйі бойынша жіктеу

3.3.2.1 Ауаның құрамын сипаттау

3.3.3.6 Судың тіршілік үшін маңыздылығын түсіндіру

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Заттарды шығу тегі және агрегаттық күйіне қарай ажыратады
 • Ауаның құрамын анықтайды
 • Судың адам өміріндегі маңызын сипаттайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

Орындау уақыты

15 минут

 • тапсырма

Табиғи және жасанды денелерге 1 мысалдан келтіріп жаз.

Денелер

Табиғи денелерЖасанды денелер

  • Заттар қандай күйлерде бола алады? Жаз.
 • тапсырма

Ауаның құрамына қандай газдар кіреді? Атауын жаз.

 • тапсырма

Судың адам өмірі үшін қандай маңызы бар? 1 мысал келтіріп жаз.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Заттарды шығу тегі және агрегаттық

күйіне қарай ажыратады

1

табиғи денелерге мысал келтіреді;

жасанды денелерге мысал келтіреді;

заттың агрегаттық күйлерін атайды;

1

1

1

Ауаның құрамын анықтайды

2

ауаның құрамын сипаттайды: бірінші элемент

екінші элемент үшінші элемент

1

1

1

Судың адам

өміріндегі маңызын сипаттайды

3

судың адам өміріндегі маңызын түсіндіреді.

1

Барлығы

7

«Заттар және олардың қасиеттері» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Заттарды шығу тегі және агрегаттық күйіне қарай ажыратады

1

Табиғи және жасанды денелерді ажыратуда, заттардың агрегаттық күйлерін анықтауда қиналады

Табиғи/ жасанды денелерді ажыратуда/ заттардың агрегаттық күйлерін анықтауда қателеседі.

Табиғи және жасанды денелерді ажыратады, заттардың агрегаттық күйлерін анықтайды.

Ауаның құрамын анықтайды

2

Ауаның құрамына енетін газдарды атауда қиналады.

Ауаның құрамына енетін газдарды атауда қателеседі.

Ауаның құрамына енетін газдарды дұрыс атайды.

Судың адам өміріндегі маңызын сипаттайды

3

Судың адам өміріндегі маңызын түсіндіруде қиналады.

Судың адам өміріндегі маңызын сипаттайтын мысалдар келтіруде қателіктер жібереді.

Судың адам өміріндегі маңызын түсіндіреді.

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ

 • Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.

 Спецификация 3-сыныпта «Жаратылыстану» пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.

 • Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

 «Жаратылыстану» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (1 - 4-сыныптар).

 • 2-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
  • Ұзақтығы 40 минут

Балл саны - 16

  • Жиынтық бағалаудың құрылымы

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әртүрлі: көп таңдауы бар, қысқа және толық жауапты қажет ететін тапсырмалар қолданылады.

 Көп таңдауы бар тапсырмаларда білім алушы ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрысын таңдайды.

 Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларға білім алушы сөздер немесе сөйлемдер түрінде жауап береді.

 Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда максималды балл жинау үшін білім алушыдан тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі.

Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін. Берілген нұсқа көп таңдауы бар, қысқа және толық жауапты қажет ететін

 • тапсырмадан тұрады.

Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы

Бөлім

Бөлімше

Оқу мақсаты

Тапсырманың сипаттамасы

Тапсырма саны

Жалпы балл

1

Жанды табиғат («Уақыт» ортақ тақырыбы аясында)

2.3 Адам

3.2.3.2 Асқорыту жүйесінің тіршілікке қажетті энергияны алудағы рөлін сипаттау

3.2.3.4 Қанайналымы жүйесі мен оның адам ағзасындағы рөлін сипаттау

3.2.3.5 Адам ағзасының ауру мен инфекциядан қорғану жолдарын түсіндіру

Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

1

1

1

2

4

1

2

Заттар және олардың қасиеттері («Сәулет өнері» ортақ тақырыбы аясында)

3.1 Заттардың типтері

3.2 Ауа

3.3.1.1 Заттарды шығу тегіжәне агрегаттық күйі бойынша жіктеу

3.3.2.1 Ауаның құрамын сипаттау

Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды

Білім алушы жабық түрдегі сәйкестікті анықтауды қажет ететін тапсырманы орындайды

1

1

3

3

3.3 Су

3.3.3.2 Судың негізгі табиғи көздерін салыстыру.

3.3.3.4 Суды тазартудың түрлі тәсілдерін ұсыну

3.3.3.3 Ауыз суды үнемді қолдану қажеттілігін түсіндіру

Білім алушы жабық түрдегі көп таңдауы бар тапсырманы орындайды.

Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

1

1

2

1

Барлығы

7

16

 • Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі

«Жаратылыстану» пәнінен 2-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары

 • Сұрақтарға жауап жаз.
 • Асқорытуға қандай мүшелер қатысады?
 • Тамақтанудың адам өмірінде қандай маңызы бар?

[2]

 • Сөйлемдерді толықтыр.
 • Адамның қанайналым жүйесі мүшелеріне

жатады.

және

 • Қан ағзаны
 • Қан ағзадан

қамтамасыз етеді. алып шығады.

[4]

 • Адам ауру мен инфекциядан қалай қорғана алады? 1 мысал келтіріп жаз.

[1]

 • Қатты, сұйық, газ күйіндегі денелерге мысал келтір. Сызбаны толтыр.

[3]

 • Ауаның құрамындағы газдарды пайыздық мөлшерімен сәйкестендір.

[3]

 • Дұрыс жауабын анықта.
 • Жер бетіндегі суға толған табиғи ойыс қалай аталады?

А) көл В) өзен С) бұлақ

D) қайнар

 • Суды тазарту үшін қолданылатын табиғи зат: А) саз
 • құм
 • тас
 • шөп

[2]

 • Суды қалай үнемдеуге болады? Жаз.

[1]

Балл қою кестесі

Жауап

Балл

Қосымша ақпарат

1

Ауыз қуысы, жұтқыншақ, өңеш, асқазан, ішек

Білім алушының ықтимал жауабы: Тамақтану ағзаға күш береді/адам ағзасының дұрыс өсіп-жетілуіне көмектеседі/

1

1

3-тен кем емес

Тапсырманың мазмұнына сәйкес баламалы, қысқа және толық жауаптар қабылданады.

2

жүрек

қантамырлар/тамыр

қоректік заттармен/оттегімен

көмірқышқыл газын / зиянды заттарды

1

1

1

1

3

Білім алушының ықтимал жауабы:

Денені шынықтыру/спортпен айналысу/ жеміс-жидек пен көгөністерді көп жеу/дұрыс тамақтану/жеке бас гигиенасын сақтау/

1

Тапсырманың мазмұнына сәйкес баламалы, қысқа және толық жауаптар қабылданады.

4

Білім алушының ықтимал жауаптары:

қатты: тас/мұз/ас тұзы

газ тәрізді: бу/бұлт/түтін/ауа

сұйық: су/сүт/шырын

1

1

1

Тапсырманың мазмұнына сәйкес баламалы жауаптар қабылданады.

5

3

Әр дұрыс сәйкестікке 1 балл қойылады.

6

А)

В)

1

1

7

Білім алушының ықтимал жауабы:

Суды босқа ағызбау керек/ Су ағатын шүмекті дұрыс жауып жүру керек/ Суды ұқыптылықпен пайдалану керек/...

1

Тапсырманың мазмұнына сәйкес баламалы, қысқа және толық жауаптар қабылданады.

Барлығы

16

 • Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.

 Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.

 Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.

 Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.

 Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.

 Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.

 • Модерация және балл қою

 Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.

  • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Заттар және олардың қасиеттері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

3.4 Табиғат ресурстары

Оқу мақсаты

    • Топырақтың негізгі құрамын зерттеу (құм, саз, өсімдіктер мен жануарлардың қалдықтары, су, ауа)
    • Топырақтың негізгі қасиетін анықтау

3.3.4.1 Кейбір ағзалардың тіршілігіндегі топырақтың рөлін түсіндіру

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Топырақтың негізгі құрамын анықтайды
 • Топырақтың негізгі қасиеттерін атайды
 • Топырақтың тірі ағзалар үшін маңызын сипаттайды

Орындау уақыты

15 минут

 • тапсырма

Топырақтың құрамында қандай заттар бар? Сызбаны толтыр.

Топырақтың құрамы

 • тапсырма

Сұрақтарға жауап жаз.

  • Топырақтың ең басты қасиеті қандай? .
  • Жануарлар үшін топырақтың қандай маңызы бар?

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Топырақтың негізгі

құрамын анықтайды

1

топырақтың құрамына енетін заттарды

анықтайды: 1-элемент

2-элемент 3-элемент 4-элемент 5-элемент

1

1

1

1

1

Топырақтың негізгі

қасиеттерін атайды Топырақтың тірі ағзалар үшін маңызын сипаттайды

2

топырақтың негізгі қасиетін атайды;

топырақтың жануарлар тіршілігі үшін

маңызын сипаттайды.

1

1

Барлығы

7

«Заттар және олардың қасиеттері» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Топырақтың негізгі құрамын анықтайды

1

Топырақтың құрамына енетін заттарды анықтауда қиналады.

Топырақтың құрамына енетін заттарды анықтауда қателіктер жібереді.

Топырақтың құрамына енетін заттарды дұрыс анықтайды.

Топырақтың негізгі қасиеттерін атайды Топырақтың тірі ағзалар үшін маңызын сипаттайды

2

Топырақтың негізгі қасиеттерін анықтауда және топырақтың жануарлар тіршілігіндегі маңызын түсіндіруде қиналады.

Топырақтың негізгі қасиетін анықтауда/ топырақтың жануарлар тіршілігіндегі маңызын түсіндіруде қателіктер жібереді.

 Топырақтың негізгі қасиетін дұрыс анықтайды және топырақтың жануарлар тіршілігіндегі маңызын түсіндіреді.

«Жер және ғарыш» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

  • Жер
  • Ғарыш

Оқу мақсаты

3.4.1.1 Жер сфераларын түсіндіру және графиктік кескіндеу

    • Ғарышты игерудің кейбір айтулы оқиғалары туралы әңгімелеу
    • Адамзат дамуындағы ғарыштың маңызын түсіндіру

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Жер сфераларын атайды және сипаттайды
 • Ғарышты игерудегі маңызды оқиғаларды атайды
 • Ғарышты зерттеудің маңызын сипаттайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

Орындау уақыты

15 минут

 • тапсырма

Суретке мұқият қара. Бос орындарға Жер қабықтарының атауын жаз.

  • Биосфера деген не?
 • тапсырма

Қазақстанның тұңғыш ғарышкерін анықтап, белгіле ()

   • Тұңғыш қазақ ғарышкерінің аты-жөнін жаз.
   • Ол ғарышқа қай жылы ұшты?
   • Адамдар ғарышты не үшін зерттейді?

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Жер сфераларын атайды және сипаттайды

1

Жердің сфераларын анықтайды:

 • атмосфера
 • гидросфера
 • литосфера

биосфера қабығын сипаттайды;

1

1

1

1

Ғарышты игерудегі маңызды оқиғаларды атайды

Ғарышты зерттеудің маңызын сипаттайды

2

тұңғыш қазақ ғарышкерін анықтайды;

тұңғыш қазақ ғарышкерін атайды;

тұңғыш қазақ ғарышкерінің ғарышқа ұшу

уақытын көрсетеді;

ғарышты зерттеудің маңыздылығын

сипаттайды.

1

1

1

1

Барлығы

8

«Жер және ғарыш» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Жер сфераларын атайды және сипаттайды

1

Жер сфераларын анықтауда және сипаттауда қиналады.

 Жер сфераларын анықтауда/ жер сфераларын сипаттауда қателіктер жібереді.

Жер сфераларын анықтайды және сипаттайды.

Ғарышты игерудегі маңызды оқиғаларды атайды

Ғарышты зерттеудің маңызын сипаттайды

2

Ғарышты игерудегі маңызды оқиғаларды атауда және ғарышты зерттеудің маңызын сипаттауда қиналады.

Ғарышты игерудегі маңызды оқиғаларды атауда/ ғарышты зерттеудің маңызын сипаттауда қателіктер жібереді.

Ғарышты игерудегі маңызды оқиғаларды атайды және ғарышты зерттеудің маңызын сипаттайды.

«Табиғат физикасы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

5.1 Күштер және қозғалыс

Оқу мақсаты

    • Cерпімділік күшін зерттеу және оның білінуіне мысал келтіру
    • Ауырлық күшін зерттеу және оның білінуіне мысал келтіру
    • Үйкеліс күшін зерттеу және оның білінуіне мысал келтіру

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Серпімділік күші бақыланатын денелерді анықтайды
 • Ауырлық күшін анықтайды және мысал келтіреді
 • Үйкеліс күшін анықтайды және мысал келтіреді

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

Орындау уақыты

15 минут

 • тапсырма

Созған немесе қысқан кезде серпімділік күші байқалатын денелерді белгіле ().

 • тапсырма

Суретке мұқият қара. Сары тақтайша қандай күштің әсерінен майысты? Жаз.

  • Осы күшке өзің 1 мысал келтір.
 • тапсырма

Бір дене екінші дененің бетімен қозғалған кезде оның қозғалысына кедергі жасайтын күш пайда болады. Ол қалай аталады?

  • Осы күшке өзің 1 мысал келтір

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Серпімділік күші бақыланатын денелерді анықтайды

1

серпімділік күші бақыланатын денелерді анықтайды:

1-дене 2-дене 3-дене

1

1

1

Ауырлық күшін анықтайды және

мысал келтіреді

2

ауырлық күшін анықтайды;

ауырлық күшіне мысал келтіреді;

1

1

Үйкеліс күшін анықтайды және

мысал келтіреді

3

үйкеліс күшін анықтайды;

үйкеліс күшіне мысал келтіреді.

1

1

Барлығы

7

«Табиғат физикасы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Серпімділік күші бақыланатын денелерді анықтайды

1

Серпімділік күші бақыланатын денелерді анықтауда қиналады

Серпімділік күші бақыланатын бірінші/екінші/үшінші денені анықтауда қателеседі.

Серпімділік күші бақыланатын денелерді дұрыс анықтайды.

Ауырлық күшін анықтайды және мысал келтіреді

2

Ауырлық күшін анықтауда және мысал келтіруде қиналады.

Ауырлық күшін анықтауда/ ауырлық күшіне мысал келтіруде қателеседі.

Ауырлық күшін анықтайды және мысал келтіреді.

Үйкеліс күшін анықтайды және мысал келтіреді

3

Үйкеліс күшін анықтауда және мысал келтіруде қиналады.

Үйкеліс күшін анықтауда/ үйкеліс күшіне мысал келтіруде қателеседі.

Үйкеліс күшін анықтайды және мысал келтіреді.

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ

 • Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.

 Спецификация 3-сыныпта «Жаратылыстану» пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.

 • Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

 «Жаратылыстану» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (1- 4-сыныптар).

 • 3-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
  • Ұзақтығы 40 минут

Балл саны - 16

  • Жиынтық бағалаудың құрылымы

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әртүрлі: көп таңдауы бар, қысқа және толық жауапты қажет ететін тапсырмалар қолданылады.

 Көп таңдауы бар тапсырмаларда білім алушы ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрысын таңдайды.

 Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларға білім алушы сөздер немесе сөйлемдер түрінде жауап береді.

 Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда максималды балл жинау үшін білім алушыдан тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі.

Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін. Берілген нұсқа көп таңдауы бар, қысқа және толық жауапты қажет ететін

5 тапсырмадан тұрады.

Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы

Бөлім

Бөлімше

Оқу мақсаты

Тапсырманың сипаттамасы

Тапсырма саны

Жалпы балл

1

Заттар және олардың қасиеттері

3.4 Табиғат ресурстары

3.3.4.3 Топырақтың негізгі қасиеттерін анықтау

3.3.4.1 Кейбір ағзалардың тіршілігіндегі топырақтың рөлін түсіндіру

Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

1

4

2

Жер және ғарыш

4.3 Кеңістік және уақыт

4.2 Ғарыш

3.4.3.1 Жердің өз осінен айналуының салдарын түсіндіру

    • Ғарышты игерудің кейбір айтулы оқиғалары туралы әңгімелеу
    • Адамзат дамуындағы ғарыштың маңызын түсіндіру

Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

Білім алушы жабық түрдегі сәйкестікті анықтауды қажет ететін тапсырманы орындайды.

1

1

2

5

3

Табиғат физикасы

5.1 Күш және қозғалыс

    • Серпімділік күшін зерттеу және оның білінуіне мысал келтіру
    • Ауырлық күшін зерттеу және оның білінуіне мысал келтіру
    • Үйкеліс күшін зерттеу және оның білінуіне мысал келтіру
    • Күштің әсер ету бағытын анықтау

Білім алушы жабық түрдегі көп жауапты таңдауы бар тапсырманы орындайды

Білім алушы жабық түрдегі сәйкестікті анықтауды қажет ететінтапсырманы орындайды.

1

1

2

3

Барлығы

5

16

 • Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі

«Жаратылыстану» пәнінен 3-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары

 • Суретке мұқият қара. Сұрақтарға жауап жаз.
 • Бұл қандай топырақ? Атауын жаз.
 • Бұл топырақтың ең басты қасиеті қандай?
 • Топырақтың құрамын жақсарту үшін не істеу керек?
 • Топырақ жануарларға не үшін қажет?

[4]

 • Суретке мұқият қара және сөйлемдерді толықтыр.
 • Жер өз осінен сағатта бір рет айналып өтеді.
 • Жердің өз осінен айналуының нәтижесінде

ауысады.

[2]

 • Тұжырымдар дұрыс болуы үшін тиісті бөліктерді сәйкестендір.

1) Адамнан бұрын ғарышқа ...

a) ғылыми зерттеулер жасайды

2) Ю. Гагарин - ...

b) Байқоңыр

3) Ғарышкерлер ғарышта ...

c) жануарлар ұшырылды

4) Әлемдегі ең ірі ғарыш айлағы - ...

d) ауа райы мен климатты зерттеуге көмектеседі

5) Ғарышты игеру

e) тұңғыш ғарышкер

[5]

 • Дұрыс жауабын анықта.
 • Заттардың өзгеріске түсіп, қайта өз қалпына келуіне әсер ететін күш қалай аталады? А) үйкеліс күші

В) ауырлық күші С) тартылыс күші

D) серпімділік күші

 • Бала велосипед теуіп бара жатыр. Велосипед дөңгелегі мен жер бетінің арасында қандай күш пайда болады?

А) үйкеліс күші В) ауырлық күші С) тартылыс күші

D) серпімділік күші

[2]

 • Күштердің қозғалыс бағытын анықта және сәйкестендір.

[3]

Балл қою кестесі

Жауап

Балл

Қосымша ақпарат

1

қара топырақ

құнарлылық

қарашірік пен тыңайтқыш қосу керек/

қопсыту керек/ cуарып отыру керек

Білім алушылардың ықтимал жауабы:

кейбір жануарлар топырақ арасында тіршілік етеді/ ін салады/ ыстық пен суықтан қорғанады/ кейбірі қыстайды/жұмыртқа салады/...

1

1

1

1

Тапсырманың мазмұнына сәйкес баламалы, қысқа және толық жауаптар қабылданады.

2

24 сағатта/1тәулікте

күн мен түн

1

1

3

1-с

2-е

3-а

4-b

5-d

1

1

1

1

1

4

D)

А)

1

1

5

3

Әр дұрыс сәйкестікке 1 балл қойылады.

Барлығы

16

 • Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.

 Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.

 Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.

 Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.

 Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.

 Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.

 • Модерация және балл қою

 Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.

  • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Табиғат физикасы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

  • Жарық
  • Дыбыс

5.5 Электрлік

Оқу мақсаты

    • Көлеңкенің пайда болу себептері мен ерекшеліктерін түсіндіру
    • Денелердің жарықты шағылдыру қабілетін түсіндіру

3.5.3.1 Дыбыс қаттылығының дыбыс көзі мен қабылдағыш арасындағы қашықтыққа тәуелділігін түсіндіру

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Көлеңкенің пайда болу себебін түсіндіреді
 • Денелердің жарықты шағылдыру қасиетін сипаттайды
 • Дыбыс қаттылығының қашықтыққа тәуелділігін анықтайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

 • тапсырма

Суретке мұқият қара. Ыдыстың артындағы қара дақ қалай аталады?

  • Ол қалай пайда болады? Түсіндіріп жаз.
 • тапсырма

Сұрақтарға жауап бер.

 • Жарықты шағылдыратын 1 денені ата.
 • Жарық жақсы шағылуы үшін дененің беті қандай болу керек?

3-тапсырма

Суретке мұқият қара және сұраққа жауап бер.

.

Мәшиненің дыбысын жақсырақ еститін адамды белгіле (). Неліктен?

 • тапсырма

Тұжырымдар дұрыс болуы үшін тиісті бөліктерді сәйкестендір.

  • заттың пішінін қайталайды.
 • Жарық сәулелері
 • Көлеңкенің суреті
  • қашықтыққа тәуелді болады.
  • түзу сызық бойымен таралады.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Көлеңкенің пайда болу себебін түсіндіреді

1

көлеңкені анықтайды;

көлеңкенің пайда болу себебін

сипаттайды;

1

1

Денелердің жарықты шағылдыру қасиетін сипаттайды

2

жарықты шағылдыратын денені атайды;

жарықты шағылдыратын дененің қасиетін сипаттайды;

1

1

Дыбыс қаттылығының қашықтыққа тәуелділігін анықтайды

3

4

арақашықтығы бойынша дыбыс

қаттылығын анықтайды;

дыбыс қаттылығының қашықтыққа

тәуелділігін сипаттайды.

тұжырымдаманың сәйкес бөліктерін анықтайды:

 • жарықтың таралуы
 • көлеңкенің пішіні

1

1

1

1

Барлығы

8

«Табиғат физикасы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Көлеңкенің пайда болу себебін түсіндіреді

1

Көлеңкенің пайда болу себебін түсіндіруде қиналады.

Көлеңкенің пайда болу себебін түсіндіруде қателеседі.

Көлеңкенің пайда болу себебін түсіндіреді.

Денелердің жарықты шағылдыру қасиетін сипаттайды

2

Жарықты шағылдыратын денелерді атауда және дененің жарықты шағылдыру қасиетін сипаттауда қиналады.

 Жарықты шағылдыратын денелерді атауда/ дененің жарықты шағылдыру қасиетін сипаттауда қателеседі.

Жарықты шағылдыратын денелерді атайды және дененің жарықты шағылдыру қасиетін сипаттайды.

Дыбыс қаттылығының қашықтыққа тәуелділігін анықтайды

3-4

Дыбыс қаттылығының қашықтыққа тәуелділігін түсіндіруде және тұжырымдардың сәйкес бөліктерін анықтауда қиналады.

Дыбыс қаттылығының қашықтыққа тәуелділігін түсіндіруде/ тұжырымдардың сәйкес бөліктерін анықтауда қателіктер жібереді.

Дыбыс қаттылығының қашықтыққа тәуелділігін түсіндіреді және тұжырымдардың сәйкес бөліктерін дұрыс анықтайды

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ

 • Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.

 Спецификация 4-сыныпта «Жаратылыстану» пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.

 • Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

 «Жаратылыстану» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (1 - 4-сыныптар).

 • 4-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
  • Ұзақтығы 40 минут

Балл саны - 16

  • Жиынтық бағалаудың құрылымы

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әртүрлі: көп таңдауы бар, қысқа және толық жауапты қажет ететін тапсырмалар қолданылады.

 Көп таңдауы бар тапсырмаларда білім алушы ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрысын таңдайды.

 Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларға білім алушы сөздер немесе сөйлемдер түрінде жауап береді.

 Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда максималды балл жинау үшін білім алушыдан тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі.

Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін. Берілген нұсқа көп таңдауы бар, қысқа және толық жауапты қажет ететін

5 тапсырмадан тұрады.

46

Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы

Бөлім

Бөлімше

Оқу мақсаты

Тапсырманың сипаттамасы

Тапсырма саны

Жалпы балл

1

 Табиғат физикасы

5.2 Жарық

    • Көлеңкенің пайда болу себептері мен ерекшеліктерін түсіндіру
    • Денелердің жарықты шағылдыру қасиетін түсіндіру

Білім алушы жабық түрдегі көп таңдауы бар тапсырманы орындайды.

1

4

5.3 Дыбыс

3.5.3.1 Дыбыс қаттылығының дыбыс көзі мен қабылдағыш арасындағы қашықтыққа тәуелділігін түсіндіру

Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

1

4

5.5 Электрлік

5.6

Магниттілік

3.5.5.1 Электр энергиясы көздерін анықтау

3.5.5.3 Қарапайым электр тізбегін элементтерін көрсете отырып, сызба түрінде ұсыну

3.5.6.1 Магнит көмегімен әртүрлі металдардың магниттелу қасиетін зерттеу

Білім алушы жабық түрдегі сәйкестендіруді қажет ететін тапсырманы орындайды.

Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

1

1

1

3

2

3

Барлығы

5

16

47

 • Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі

«Жаратылыстану» пәнінен 4-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары

 • Дұрыс тұжырымдарды белгіле () .

Тұжырымдар

дұрыс

Көлеңке тек жарық бар кезде ғана түседі.

Мөлдір және жартылай мөлдір денелер жарықты өткізеді.

Көлеңкенің пішіні заттың пішінін қайталайды.

Беті тегіс емес заттар жарықты жақсы шағылдырады.

Көлеңке анық не бұлыңғыр болады.

 • Сөйлемдерді толықтыр.
 • Денелердің белгілі бір жиіліктегі тербелісінен пайда болады.

[4]

 • Тербеліс жиі болған сайын дыбыс
 • Дыбыс көзі алыс болған сайын дыбыс
 • Өте қатты шыққан дыбыс есту қабілетін .

 шығады. естіледі.

Керекті сөздер: қаттырақ, нашар, төмендетеді, дыбыс.

 • Суреттерге мұқият қара. Электр энергиясы көздерінің атауын жаз.

[4]

1)

2)

3)

[3]

 • Электр тізбегінің шартты белгілерін сәйкес затпен байланыстырып сыз.

[2]

 • Cұрақтарға жауап жаз.
 • Магнитке тартылатын 1 заттың атауын жаз.
 • Заттар магниттік қасиетке ие болу үшін не істеу керек?
 • Қандай заттар жақсы магниттеледі?

[3]

Балл қою кестесі

Жауап

Балл

Қосымша ақпарат

1

4

Әр дұрыс жауапқа 1 балл қойылады.

2

дыбыс

қаттырақ

нашар

төмендетеді

1

1

1

1

3

су электрстансысы

атом электрстансысы

жылу электрстансысы

1

1

1

4

2

Әр дұрыс сәйкестікке

1 балл қойылады

5

Білім алушының ықтимал жауабы:

шеге/ине/қайшы/түйреуіш/...

Затты магнитке үйкелеу керек/магниттеу керек/

құрамында темірі бар заттар жақсы магниттеледі/темірден жасалған заттар/...

1

1

1

Тапсырманың мазмұнына сәйкес баламалы, қысқа және толық жауаптар қабылданады.

Барлығы

16

 • Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.

 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен

таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.

 Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.

 Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.

 Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.

 Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.

 Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.

 • Модерация және балл қою

 Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.


Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:


Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» Қазақстандағы жеңілдетілген автокөлік несиелері: Автосалондар қосымша қызмет алуға мәжбүрлейді 20.05.2022
» 220-дан астам адам арыз жазған: Алматыда Qnet қаржылық пирамидасына қатысты қылмыстық тергеу басталды 18.05.2022
» Мектепте оқушы зорланды: мектеп директоры мен мұғалімдері соттала ма? 18.05.2022

Пікір жазуКелесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы