👈 қаріп өлшемі 👉

ЖБ_Жаратылыстану_2-сынып


Бөлім бойынша жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар

Жаратылыстану 2-сынып

 Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 2-сынып білім алушыларына «Жаратылыстану» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) бастауыш сыныптың (1-4-сыныптары) «Жаратылыстану» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) мен оқу жоспарының негізінде дайындалған.

 Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.

 Әдістемелік ұсыныстарда бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген.

 Әдістемелік ұсыныстар бастауыш сынып мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

 Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.

Мазмұны

*Оқу бағдарламасын құрастырушылардың ұсынысына сәйкес «Мен зерттеушімін» бөлімі жиынтық бағалауға енгізілмейді.

** Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы N 125 Бұйрығына 09.02.2018 № 47 бұйрығымен енгізілген 14-4 тармақшасына сәйкес «Заттар және олардың қасиеттері», «Жер және Ғарыш» бөлімдері біріктірілді.

 • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Жанды табиғат» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

  • Өсімдіктер
  • Жануарлар

Оқу мақсаты

2.2.1.7 Өсімдіктерге қамқорлық жасаудың маңыздылығын түсіндіру

2.2.1.6 Топырақты күтудің маңызын түсіндіру

2.2.2.3 Жануарлардың көбею жолдарын түсіндіру

2.2.2.2 Жануарлардың тіршілік ортасына бейімделу жолдарын сипаттау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Өсімдіктерге күтім жасаудың себептерін анықтайды және түсіндіреді
 • Топырақты күтудің маңызын сипаттайды
 • Жануарлардың көбею жолдарын сипаттайды
 • Жануарлардың қоршаған ортаға бейімделу тәсілдерін түсіндіреді

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

Орындау уақыты

15 минут

 • тапсырма

Өсімдіктерге зиян келтіретін әрекетті бейнелейтін суретті белгіле (🗸).

  • Өсімдіктерге неліктен күтім жасау керек? Жаз.
  • тапсырма

Жақсы өнім алу үшін топыраққа қалай күтім жасау керек? Түсіндір.

  • тапсырма

«Жануарлардың көбеюі» кестесін толтыр. Тиісті жерге «+» таңбасын қой.

Жануардың атауы

Көбею тәсілі

Жұмыртқа басады

Тауық

Жылқы

Балық

  • тапсырма

Сұрақтарға жауап жаз.

Сыртқы реңін (түсін ) өзгертетін жануарларды ата.

Жануарлар түсін не үшін өзгертеді?

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Өсімдіктерге күтім жасаудың себептерін анықтайды және

түсіндіреді

1

өсімдіктерге зиян келтіретін әрекетті бейнелейтін суретті анықтайды;

өсімдіктерге күтім жасау қажеттілігінің себебін түсіндіреді;

1

1

Топырақты күтудің маңызын сипаттайды

2

топырақа күтім жасау жолдарын сипаттайды;

1

Жануарлардың көбею жолдарын сипаттайды

3

жануарлардың көбею жолдарын анықтайды:

 • бірінші жануарға қатысты;
 • екінші жануарға қатысты;
 • үшінші жануарға қатысты;

1

1

1

Жануарлардың қоршаған ортаға

бейімделу тәсілдерін түсіндіреді

4

сыртқы реңін өзгертетін жануарларды атайды;

жануарлардың сыртқы реңін өзгерту себебін түсіндіреді.

1

1

Барлығы

8

 «Жанды табиғат» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Өсімдіктерге күтім жасаудың себептерін анықтайды және түсіндіреді

1

Өсімдіктерге күтім жасау қажеттілігінің себептерін анықтауда және

түсіндіруде қиналады.

 Өсімдіктерге күтім жасау қажеттілігінің себептерін анықтауда/ түсіндіруде қателеседі.

 Өсімдіктерге күтім жасау қажеттілігінің себептерін анықтайды және түсіндіреді.

Топырақты күтудің маңызын сипаттайды

2

Топыраққа күтім жасаудың маңыздылығын сипаттауда қиналады.

Топыраққа күтім жасаудың маңыздылығын сипаттауда қателіктер жібереді.

Топыраққа күтім жасаудың маңыздылығын сипаттайды.

Жануарлардың көбею жолдарын сипаттайды

3

Жануарлардың көбею жолдарын сипаттауда қиналады.

Жануарлардың көбею жолдарын сипаттауда қателеседі.

Жануарлардың көбею

жолдарын дұрыс сипаттайды.

Жануарлардың қоршаған ортаға

бейімделу тәсілдерін түсіндіреді

4

Қоршаған орта

жағдайларына қарай

сыртқы реңін өзгертетін жануарларды атауда және оның себебін түсіндіруде қиналады.

Қоршаған орта жағдайларына қарай сыртқы реңін өзгертетін жануарларды атауда/ оның себебін түсіндіруде қателіктер жібереді.

Қоршаған орта жағдайларына қарай сыртқы реңін өзгертетін жануарларды атайды және оның себебін түсіндіреді.

 • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Жанды табиғат» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

2.3 Адам

Оқу мақсаты

2.2.3.1 Адамның тірек-қимыл жүйесінің қызметін анықтау

2.2.3.4 Денсаулық сақтаудағы жеке гигиенаның рөлін анықтау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Тірек-қимыл қозғалыс мүшелерінің қызметін түсіндіреді
 • Жеке бас гигиенасын сақтау ережелерін құрастырады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

Орындау уақыты

15 минут

 • тапсырма

Адам қаңқасының атқаратын екі негізгі қызметін жаз.

  • Тірек қызметі:
  • Қорғаныш қызметі:
 • тапсырма

Қима қағаздарды сәйкестендіру арқылы жеке бас гигиенасы ережелерін құрастыр.

Таңертең жуын жәнеалып жүруді ұмытпа

 Серуендеуден кейінбеті-қолыңды жу Тырнағыңды уақытындатісіңді тазала

 • Күнделікті орындалатын жеке бас гигиенасы әрекеттерін жаз.

1)

2)

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Тірек-қимыл қозғалыс мүшелерінің

қызметін түсіндіреді

1

қаңқаның тірек қызметін сипаттайды;

қаңқаның қорғаныш қызметін сипаттайды;

1

1

Жеке бас гигиенасын сақтау ережелерін құрастырады

2

жеке бас гигиенасы ережелерін құрастырады:

бірінші ереже; екінші ереже; үшінші ереже;

жеке бас гигиенасына қатысты күнделікті орындалатын әрекеттерге мысал келтіреді:

 • бірінші мысал;
 • екінші мысал.

1

1

1

1

1

Барлығы

7

«Жанды табиғат» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Тірек-қимыл қозғалыс мүшелерінің

қызметін түсіндіреді

1

Адам қаңқасының атқаратын негізгі қызметтерін сипаттауда қиналады.

Адам қаңқасының тірек

қызметін/қорғаныш қызметін сипаттауда қателіктер

жібереді.

Адам қаңқасының атқаратын негізгі қызметтерін дұрыс сипаттайды.

Жеке бас гигиенасын сақтау ережелерін құрастырады

2

Жеке бас гигиенасын сақтау ережелерін құрастыруда және күнделікті орындалатын әрекеттерге мысал келтіруде қиналады.

Жеке бас гигиенасы ережелерін құрастыруда/ жеке бас гигиенасына қатысты

күнделікті орындалатын әрекеттерге мысал келтіруде қателіктер жібереді.

 Жеке бас гигиенасын сақтау ережелерін құрастырады және күнделікті орындалатын әрекеттерге мысал келтіреді.

«Заттар және олардың қасиеттері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

  • Ауа
  • Су

Оқу мақсаты

2.3.2.2. Ауаның кейбір қасиеттерін сипаттау (агрегаттық күйі, түсі, иісі)

2.3.3.2 Судың агрегаттық күйінің өзгеру процесін зерттеу

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Ауаның қасиеттерін анықтайды және сипаттайды
 • Судың агрегаттық күйлерін анықтайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну

Орындау уақыты

15 минут

 • тапсырма

Қажетті сөздерді қолданып, сөйлемдерді толықтыр.

  • Ауаныжәне

мүмкін емес.

  • Біз ауаны көрмейміз, өйткені ол

және

.

  • Ауаның дәмі жоқ, ол –.
 • тапсырма

Суретте судың қандай күйлері бейнеленген? Сәйкестендір.

Бу

Қатты

Сұйық

Су қалай буға айналады? Түсіндір.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Ауаның қасиеттерін анықтайды және сипаттайды

1

ауаның қасиеттерін анықтайды:

-біріншісін;

-екіншісін;

-үшіншісін;

1

1

1

Судың агрегаттық күйлерін анықтайды

2

судың бу күйін анықтайды;

судың қатты күйін анықтайды;

судың сұйық күйін анықтайды.

су күйінің өзгеру үдерісін түсіндіреді.

1

1

1

1

Барлығы

7

«Заттар және олардың қасиеттері» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға

арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Ауаның қасиеттерін анықтайды және сипаттайды

1

Ауаның қасиеттерін анықтауда қиналады.

Ауаның қасиеттерін анықтауда қателіктер жібереді.

Ауаның қасиеттерін дұрыс анықтайды.

Судың агрегаттық күйлерін анықтайды

2

Судың агрегаттық күйлерін анықтауда және су күйінің өзгеру үдерісін түсіндіруде қиналады.

Судың агрегаттық күйлерін анықтауда/ су күйінің өзгеру үдерісін түсіндіруде қателеседі.

Судың агрегаттық күйлерін дұрыс анықтайды және су күйінің өзгеру үдерісін түсіндіреді.

 • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Заттар және олардың қасиеттері», «Жер және Ғарыш» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

3.4 Табиғат ресурстары

4.1 Жер 4.2.Ғарыш

Оқу мақсаты

2.3.4.2 Табиғат ресурстарын шығу тегі бойынша жіктеу

2.4.1.2. Жердің табиғи серігін анықтау

2.4.1.1 Жер мен Күн арасындағы байланысты түсіндіру

2.4.2.1 Күн жүйесі ғаламшарларының орналасу тәртібін анықтау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Табиғи ресурстарды топтарға жіктейді
 • Жердің табиғи серігін атайды
 • Күн мен Жердің арасындағы байланысты сипаттайды
 • Орналасуы бойынша Күн жүйесі ғаламшарларын атайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

Орындау уақыты

15 минут

1-тапсырма

Ресурстарды екі топқа бөліп жаз.

123

45

6

Табиғи ресурстар :

Адам қолымен жасалған заттар:

 • тапсырма

Жердің табиғи серігінің атауын жаз:

 • тапсырма

Күннің біздің ғаламшарымызға қандай пайдасы бар? 2 мысал келтір.

1)

2)

 • тапсырма

Күн жүйесі ғаламшарларының орналасу ретіне сүйеніп, бос орындарға тиісті ғаламшардың атауын жаз.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Бал л

Табиғи ресурстарды топтарға жіктейді

1

табиғи ресурстарды анықтайды;

адам қолымен жасалған ресурстарды анықтайды;

1

1

Жердің табиғи серігін атайды

2

Жердің табиғи серігін анықтайды;

1

Күн мен Жердің арасындағы байланысты сипаттайды

3

Күн мен Жердің арасындағы

байланысқа мысалдар келтіреді: 1-мысал

2-мысал.

1

1

Орналасуы бойынша Күн

жүйесі ғаламшарларын атайды

4

орналасуы бойынша күн жүйесі ғаламшарларын анықтайды:

 • үшінші ғаламшарды;
 • алтыншы ғаламшарды.

1

1

Барлығы

7

«Заттар және олардың қасиеттері», «Жер және Ғарыш» бөлімдері бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата- аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

 Табиғи ресурстарды топтарға жіктейді

1

Табиғи ресурстар мен адам қолымен жасалған ресурстарды ажыратуда қиналады.

Табиғи ресурстарды/адам қолымен жасалған ресурстарды ажыратуда қателіктер жібереді.

Табиғи ресурстар мен адам қолымен жасалған ресурстарды дұрыс

ажыратады.

Жердің табиғи серігін атайды

2

 Жердің табиғи серігін анықтауда қиналады

 Жердің табиғи серігін анықтауда қателеседі

Жердің табиғи серігін анықтайды.

Күн мен Жердің арасындағы

байланысты сипаттайды

3

Күн мен Жердің арасындағы байланысты сипаттауда қиналады.

Күн мен Жердің арасындағы

байланысқа мысалдар келтіруде қателеседі.

Күн мен Жердің

арасындағы байланысты сипаттайды.

Орналасуы бойынша Күн жүйесі ғаламшарларын атайды

4

Күн жүйесі ғаламшарларын орны бойынша анықтауда қиналады.

Күн жүйесі ғаламшарларын орны бойынша анықтауда қателеседі.

Күн жүйесі ғаламшарларын орны бойынша дұрыс

анықтайды.

«Табиғат физикасы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлім

5.1 Күш және қозғалыс

Оқу мақсаты

2.5.1.1 Түрлі денелердің әртүрлі жылдамдықпен қозғалуына мысал келтіру

    • Қозғалыс тудыратын күштерді зерттеу
    • Массаны анықтауға арналған құралдарды таңдау және пайдалану

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Әртүрлі денелердің қозғалыс жылдамдығын салыстырады
 • Қозғалыс тудыратын күштерді анықтайды
 • Массаны өлшеуге арналған құралдарды анықтайды және қолданады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

15 минут

1-тапсырма

Мәреге бірінші болып жететін көлікті белгіле (🗸).

 • Неліктен? Себебін жаз.
 • Әртүрлі жылдамдықпен қозғалатын денелерге бір мысалдан келтір. Кестені толтыр.

Жылдамдығы жоғарыЖылдамдығы төмен

 • тапсырма

Шананы орнынан қозғалту үшін не істеу керек? Қозғалыс тудыратын екі әрекетті жаз.

1)

2)

 • тапсырма

Бауырсақ пісіру үшін әжейге алдымен ұнды өлшеп алу қажет.

 • Әжейге қажетті құралды белгіле (🗸).
 • Таразыда көрсетілген заттың массасын анықтап жаз.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

 Әр түрлі денелердің қозғалыс

жылдамдығын салыстырады

1

жылдамдығы жоғары көлікті

анықтайды және себебін түсіндіреді;

жылдамдығы жоғары денеге мысал келтіреді;

жылдамдығы төмен денеге мысал

келтіреді;

1

1

1

Қозғалыс тудыратын күштерді анықтайды

2

қозғалыс тудыратын бірінші күшті анықтайды;

қозғалыс тудыратын екінші күшті анықтайды;

1

1

Массаны өлшеуге арналған құралдарды анықтайды және қолданады

3

массаны өлшейтін құралды

анықтайды;

заттың массасын анықтайды.

1

1

Барлығы

7

«Табиғат физикасы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Әртүрлі денелердің қозғалыс жылдамдығын салыстырады

1

Түрлі денелердің

жылдамдықтарын салыстыруда және жылдамдығы әртүрлі

денелерге мысал келтіруде қиналады.

Түрлі денелердің жылдамдықтарын

салыстыруда/ жылдамдығы жоғары /жылдамдығы төмен денелерге мысал келтіруде қателіктер жібереді.

Түрлі денелердің жылдамдықтарын

салыстырады және жылдамдығы әртүрлі

денелерге мысал келтіреді.

Қозғалыс тудыратын күштерді анықтайды

2

Қозғалыс тудыратын күштерді анықтауда қиналады.

Қозғалыс тудыратын итеру/ тарту күштерін анықтауда қателеседі.

Қозғалыс тудыратын күштерді дұрыс анықтайды.

 Массаны өлшеуге арналған құралдарды анықтайды және қолданады

3

Массаны өлшеуге арналған құралдарды анықтауда және қолдануда қиналады.

Массаны өлшеуге арналған құралдарды / заттың массасын анықтауда қателіктер

жібереді.

Массаны өлшеуге арналған құралдарды және заттың массасын дұрыс анықтайды.

 • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Табиғат физикасы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

  • Жарық
  • Дыбыс 5.4.Жылу

Оқу мақсаты

2.5.2.1 Кейбір денелердің жарық өткізгіштік қасиетін зерттеу

2.5.3.1 Дыбыс қаттылығы бойынша дыбыс көздерін жіктеу

2.5.4.1 Түрлі денелердің температурасын өлшеу

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Жарықты өткізетін және өткізбейтін денелерді анықтайды
 • Дыбыс көздерін дыбыс қаттылығына қарай жіктейді
 • Термометрдің түрлерін ажыратады және көрсеткіші бойынша температураны анықтайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

Орындау уақыты

15 минут

 • тапсырма

Өзінен жарық өткізетін заттардың атауы жазылған сөздерді қоршап сыз.

  • қарбыз ермексаздан жасалған ойыншықтар
  • өрік шырыны құйылған стақан бос шыны құмыра
  • терезенің әйнегіпластикалық қалта
  • портфелькиім шкафы
 • тапсырма

Суреттерге қара. Бәсең дыбыс көзін бейнелейтін суретті белгіле (🗸).

  • Қатты шығатын дыбысқа мысал келтір:
  • Бәсең шығатын дыбысқа мысал келтір:

3-тапсырма

Суретке мұқият қара. Әр термометрдің көрсеткішін жаз.

1

2

 • Суретте қандай термометрлер бейнеленген? Нөмірін жаз.
  • Ауа температурасын өлшеуге арналған термометр - №
  • Адам денесінің температурасын өлшеуге арналған термометр - №

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Жарықты өткізетін және өткізбейтін

денелерді анықтайды

1

өзінен жарық өткізетін денелерді анықтайды:

 • бірінші денені;
 • екінші денені;
 • үшінші денені;

1

1

1

Дыбыс көздерін

дыбыс қаттылығына қарай жіктейді

2

бәсең дыбыс көзін анықтайды;

қатты шығатын дыбысқа мысал келтіреді;

бәсең шығатын дыбысқа мысал келтіреді.

1

1

1

Термометрдің түрлерін ажыратады және көрсеткіші

бойынша температураны анықтайды

3

термометрдегі температураның көрсеткішін анықтайды:

1-термометр бойынша 2-термометр бойынша

ауа температурасын өлшейтін термометрді анықтайды;

адам денесінің температурасын өлшейтін

термометрді анықтайды.

1

1

1

1

Барлығы

10

«Табиғат физикасы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Жарықты өткізетін және өткізбейтін

денелерді анықтайды

1

Жарықты өткізетін және өткізбейтін денелерді ажыратуда қиналады.

 Жарықты өткізетін / өткізбейтін денелерді анықтауда қателеседі.

Жарықты өткізетін және өткізбейтін денелерді дұрыс ажыратады.

Дыбыс көздерін дыбыс қаттылығына қарай

жіктейді

2

Дауыс қаттылығы бойынша дыбыс көздерін анықтауда қиналады.

Бәсең дыбыс көздерін

анықтауда/ қатты шығатын

/бәсең шығатын дыбыстарға мысал келтіруде қателеседі.

Дыбыс көздерін дауыс қаттылығы бойынша дұрыс ажыратады.

Термометрдің түрлерін ажыратады және көрсеткіші бойынша температураны

анықтайды

3

Термометрлердің түрлерін ажыратуда және көрсеткіші бойынша температураны анықтауда қиналады.

Термометрлердің түрлерін ажыратуда / көрсеткіші

бойынша температураны анықтауда қателіктер

жібереді.

Термометрлердің түрлерін ажыратады және көрсеткіші бойынша температураны

дұрыс анықтайды.


Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:


Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» NIS-тің мың домбырашысы Гиннесс рекордтар кітабын бағындырды 26.05.2022
» Президенттің баспасөз қызметі Тоқаевтың 30 жыл бұрынғы суреттерін көрсетті (фото) 22.05.2022
» Қазақстандағы жеңілдетілген автокөлік несиелері: Автосалондар қосымша қызмет алуға мәжбүрлейді 20.05.2022

Пікір жазуКелесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы