әдебиет тест жауаптары бастауыш сынып


әдебиет

№ 1: Кейіптеудің аныктамасып табыңыз.

Ж: Жансыз табиғат кұбылысын кәдімгі тірі адам бейнесінде бейнелеу.

№ 2: М.Мақатаевтың 1973 жылы «Жалын альманахында» жарияланған шығармасын табыңыз.

Дұрыс жауап«Аққулар ұйықтағанда».

№ 3: Шәкәрім қай шығарманы аударғанын анықтаңыз.

Жп: "Дубровский".

 № 4: Қазақ прозасының профессионалдық биік деңгейге көтерілген кезін көрсетіңіз. Жп: XX ғ.

 № 5: А.Байтүрсынұлының мақаласын көрсетіңіз Дұрыс жауап«Қазақша оқу жайына».

№ 6: Мағжанның ұстазы, «Қазақ қызы» романының авторын аныктаңыз.

Дұрыс жауапҒ.Ибрагимов.

№ 7: Ы.Алтынсариннің өмір үшін күресудің жолын білмейтін, шыдамсыз, еңбекке икемі жоқ жанның қандай болатынын көрсеткен әңгімесін белгілеңіз.

Жп: «Бай баласы мен жарлы баласы».

 № 8: "Аласапыран" романыньщ авторын табыңыз.Жауап: Мағауин.

 № 9: «Қозы-Керпеш-Баян сұлу» жыры мен Ғ.Мүсіреповтің осы атгас трагедиясының айырмашылығы бар - жоғын табыңыз.

Дұрыс жауапКөп айырмашылық бар.

№ 10: «Майдан» пьесасы туралы «... колхоздастыру дәуіріндегі күресгің, таластың барлық жықпылы күнделікті сағат сайын, минут сайын согуы, әрбір ентіккен демі анық көрсетілген» деген пікірді айтқан адамды табыңыз.

Дұрыс жауапС.Ерубаев.

 № 11: Мұхтар Мағауиннің романын анықтаңыз.

Жауап: «Тазының өлімі»

 № 12: "Қой суйеді баласын ”цоқырым” деп, Ештеңені білмеген момыным деп. Қай жырдан алынған үзінді екенін анықтаңыз.   Жауап: “Малдьщ баласын сүюі”.

 № 13: С. Мұқанов «Сұлушаш» поэмасындағы кейіпкерлердің бірін табыңыз.

Жауап: Тұгқыш.

№ 14: С.Мұқановтың жұртшылыққа әйгілі туындысын анықтаңыз.

Жауап: «Ботагөз».

 № 15: "Аласыз қара көзі айнадайын" деген жолдағы тіл айшығын табыңыз.

Жауап: Теңеу.

№ 16: "Жата алмас ем топырағывда тебіренбей, Ақын болмай, тасың болсам мен егер",- деген жолдардың авторын табыңыз.  Жауап: Қ.Аманжолов.

№ 17: Жамбыл Жабаев “Өтеген батыр” мен “Сұраншы батьтр” дастандарының негізгі желісін кімнен алғанын анықтаңыз.   Жауап: С.Аронұлы.

Сұрақ № 18: Жансүгіровтің романын белгілеңіз.   Жауап: «Жолдастар».

 № 19: А.Байтұрсыновтың мақаласын табыңыз:

Дұрыс жауап“Бұл заманның соғысы”

№ 20: Қазак мәдениетінде театр өнері тұңғыш қай жерде пайда болғанын табыңыз.

Жауап: Ералы жазығындағы Ойкұдық жайлауында

 

 № 1: «Оқығаи» деген атпен берілетіігтолғау сөздерінің Ж.Аймауытовтың қай шығармасында кездесетіндігін табыңыз.  Жп: «Ел қорғаны».

 № 2: Оқымаймьш молдадап, Екі иыгын қомдаган, Бала келсе сабаққа, Жем аңдыган дорбадап, - үзінді Жамбылдың қай өлеңінен алынғанын атаңыз.

Жп“Шағым”.

№ 3: Ғ.Мүстафиннщ тың тақырыптарға баратын батылдығын, жаңашьшдығын баса айтқан сыншы-ғалымды кврсегіңіз.    Жауап: З.Кедрина.

№ 4: Оралхан Бөкейдің шығармасын табыңыз.Жауап: «Тортай мінген ақ боз ат».

№ 5: Малайсары би Сырыммен қоштасарында. Есіңе салар үш сөзім бар: «обал, сауап, борыш». Осы үш сөз есіңде болса, елің жаныңнан кетпес, елің барда басқа дұшпан басыңа теппес деген екен. Үзіндідегі шешендік сөз түрін табыңыз.   Жауап: Шешендік өсиет.

№ 6: ... Ала баган.екі елдің гана белгісі емес, екі түрлі дуние танудың, болган мен болашақтың шегін айырып түрган сияқтанды... - деген үзінді F. Мүсіреповтің қай шығармасынан алынғанын табыңыз.   Жауап: «Қазақ солдаты».

 № 7: «Мың бір түн» ертегісінін уақиғасы негізінде жазылған Абайдың поэмасын табыңыз.Жп: “Әзім әңгімесі”.

 № 8: «Талтаңбайдың тәртібі» драмасында (Б.Майлин) Талтаңбайдың талтаңдау себебін белгілеңіз.

Жауап: Көргенсіз, қүр кеуде, даңғой парықсыз болғандақтан талтаңдайтын аллегориялық бейне.

№ 9: -Туганда дуние есігін ашады өлең Өлеңмен жер қойнына кірер депең, Өмірдегі қызыгың бәрі өлеңмеп, Ойласаңшы, бос қақпай елең-селең,-деп айтқан кім екенін анықтаңыз.

Жауап: Абай Құнанбаев.

№ 10: Қ.Аманжоловтың «Ақын өлімі туралы аңыз» поэмасындағы ердің атын табыңыз.Жауап: Абдолла.

 № 11: Абай қара сөздерінің жалпы санын көрсетіңіз.   Жауап: 45

 № 12: Жас қаііжары-жүректегі жігері, Өнер, оқу- жастың қару-жарагы... деген тармақтар І.Жансүгіровтің қай шығармасынан алынғандығын анықтаңыз.

Жауап«Оқимъга».

№ 13: А.Байтұрсыновтың бастырған эпостық жырын көрсетіңіз  Жауап: «Ер Сайын»

№ 14: Менің дертiм, жігіттер, емес оңай, Бопып едің дейсің гой қашан олай. Басқа туссе байқарсыз бәріңіз де, Ойланбаган өмірдің бәрі солай, -деген өлең жолдары Шәкәрімнің қай шығармасынан алынған, табыңыз  Жауап«Өкінішті өмір»

№ 15: Бес тараудан тұратын, шығарманың басынан аяғына дейін біртүтас тартылған оқиға жүйесі жоқ І.Жансүгіров шығармасын белгілеңіз.   Жауап: «Күй».

 № 16: Абайдыңтабиғат тақырыбына жазған тұңғыш өлеңін табыңыз.

Жауап“Жаз”.

 № 17: «Кемітер қай жеріаді душпая шіркін, Адамзат озар емес өз басыңнан,» - деген сөздерді қай айтыс ақыны кімге арнап айтқанын табыңыз.

Жауап: Біржан Сараға.

№ 18: "Қой суйеді баласын ”цоқырым” деп, Ештеңені білмеген момыным деп. Қай жырдан алынған үзінді екенін анықтаңыз.

Жауап: “Малдьщ баласын сүюі”.

№ 19: Ақан серінің шын атын табыңыз.   Жауап: Ақжігіт.

 № 20: Әдеби ертегінің кейіпкерін табыңыз.

Жауап: Толағай

№ 1: Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» романында Абайға: «Бөжекеңді көрген жерде сәлеміңді түзу бер,» - деп айтқан адамды атаңыз.

Жауап: Ұлжан.

 № 2: “Қорғансыздың күні” әңгімесіндегі жанама суреттемелерде айтылатын аңыз кейіпкері - батыр бейнесін белгілеңіз.

ЖауапКүшікбай.

№ 3: Асан қайғының толғауын табыңыз.

Жауап: «Көлде жүрген қоңыр қаз» .

 № 4: «Арғымақтар», «Қыз қуу» өлеқдерінің авторын табыңыз.

Жауап: О.Сүлейменов.

№ 5: Мейрам, Ардақ, Жанәбіл - F. Мұстафиннің қай шығармасының кейіпкерлері екенін белгілеңіз.

Жауап: "Қарағанды".

 № 6: Б.Майлиннің «Неке киярда» негізгі тартыс түйінін қай кейіпкердің іс- әрекеті арқылы шешкендігін табыңыз.

Жауап: Ылаңбай.

№ 7: Мөңке, Рай, Қален, Сүйеу, Ознобин - бұлар қай романныд кейіпкерлері екенін табыңыз.Жауап: ”Қан мен тер”.

№ 8: “Қаңбак шал” ертегісіндсгі қай кейіпкердің сөзі екенін белгілеңіз. Аспапга лақтырсам. аспаи айпалып жерге туседі-ау! ’деп, қауіп фиіып түрмын.

Жауап: Шал.

№ 9: Ғ.Мүсіреповтің «Тулаған толқынында» бейнеленетін бір оқиғаны көрсетіңіз.

Жауап1916 ж. дүрбелең кезіндегі ауыл тірлігі.

 № 10: Төмендегі мысалдардан эпитетті табыңыз.

ЖауапПіскен алма секілді тәтті қызды.

Сұрақ № 11: «Алпамыс батыр» жырындағы батырдың жарының есімін табьщыз.Жауап: Гүлбаршын.

 № 12: "Анттың, серттің, адалдықтың, үяттың бір тоқтаусыз кеткені ме?" Абайдың нешінші қара сөзінен алынғанын анықтаңыз.   Жауап: Он бірінпгі.

№ 13: Гетенің мұражайында өлеңі сақталған қазақ ақынын табьщыз.

Жауап: А.Құнанбаев.

№ 14: Тахауи Ахтановтың романын аныктаңыз.  Жауап«Боран».

№ 15: Сөз тұлғасын түбір сөз, туынды сөз, қос сөз, косалқы сөз, қосымшалар деп ( карастырған ғалымды табыңыз..  ЖауапА.Байтұрсынов.

 № 16: «Диуани хикмет» еңбегі кімдікі екенін белгілеңіз.   ЖауапАхмет Иасауи.

№ 17: Бөкейдің «Тортай мінер ақ боз ат» әңгімесінің негізгі кейіпкерін атаңыз.

Жауап: Тортай.

 № 18: Қазақ ақыздарьшдағы кейіпкерді көрсетіңіз.   Жауап: Қоркыт.

№ 19: «Өнер -білім бар жұрттар» өлеңінің негізгі идеясын табыңыз.

Жауап: Қараңғы қазақ қауымына озық мәдениетті елдердің үлгі-өнегесін көрсету.

 № 20: Абай «Он жетінші қара сөзінде» жүректі неге жоғары бағалайтынын анықтаңыз.

ЖауапЖамандықтан жиреніп, жақсылыққа құмар қылатын жүрек деп білгендіктен.

 

№ 1: ' ‘Таза мінсіз асыл тас, Су тубінде жатады. Таза мінсіз асыл сөз, Ой тубіпде жатады” Үзінді кімдікі екенін белгілеңіз.

Жауап: Асан қайғы.

 № 2: Абай қай медреседе окығанын аныктаңыз.

Жауап: Ахмет-Риза медресесі.

 № 3: «Өлсе, өлер Муңагали Мақатаев, Өлтіре алмас алайда өлеңді ешкім» деген өлең тармақтарының авторын табыңыз.

Жауап: М.Мақатаев.

 № 4: Мұхтар Мағауиннің романын анықтаңыз.

Жауап«Тазының өлімі»

 № 5: Драматург Дулат Исабековтің пьесасын анықтаңыз.

Жауап: «Әпке».

№ 6: Адындар айтысының даярлығы болып табылатын салт айтысын көрсетіңіз.

ЖауапҚыз бен жігіт айтысы.

№ 7: "Қазагым, таянды гой қылта мойын, Жер, мал кетіп бос қалды біздің қойын ". Бүл үзінді Мағжан Жұмабаевтың қай өлеңінен алынғанын белгілеңіз.  Жауап: "Қазағым".

№ 8: «Қазақ, мешел болып қалам демесең, тағылымыңды, бесігівді түзе! Оны түзейін десең, әйелдің халін түзе!»- деген пікірдің авторьш табыңыз.   Жауап: М.Әуезов.

 № 9: Абай ойлап тапқан жаңа үлгідегі фразеологизмдерді табыңыз.

Жауап: Нұрлы ақыл, ылай ой, саңырау қайғы, ызалы жүрек.

 № 10: Ғ.Мұстафиннің “Шығанақ” романыньщ бас кейіпкері-Шығанақтың прототипі кім екенін белгілеңіз.

ЖауапШығанақ Берсиев.

 № 11: М.Әуезовтің «Қараш-Қараш оқиғасында» Жарасбайдың Бақтығұлды неге ұстап бергенін табыңыз.

Жауап: Өзінің басын, болыстығын құтқару үшін.№ 12: А.Байтүрсыновтың 1926 жылы басылған құнды шығармасын табыңыз.

Жауап: «Әдебиет танытқыш».

 № 13: Төмендегі мысалдардан теңеуді табыңыз  Жауап: Түбіттей түтіп бұлтыңды.

 № 14: «Ескерткіш» әңгімесінің авторын табыңыз.

ЖауапД.Исабеков.

№ 15: М.Әуезовтің «Көксерек» шығармасындағы баланың атын табыңыз.

Жауап: Құрмаш.

№ 16: Абайдың тұңғыш жинағы шыққан жылды белгілеңіз.   Жауап: 1909 ж.

№ 17: -Туганда дуние есігін ашады өлең Өлеңмен жер қойнына кірер депең, Өмірдегі қызыгың бәрі өлеңмеп, Ойласаңшы, бос қақпай елең-селең,-деп айтқан кім екенін анықтаңыз.

Жауап: Абай Құнанбаев.

№ 18: Акан серінің лирикалық-психологиялық жоқтау әнін табыңыз.

Жауап: «Құлагер».

 № 19: Купшілдер өледі. Көңілін от к/арып; Батырлар өледі, Борышын атқарып; Бұзықтар өледі, Пышаққа қулшыпып,-Бұл өлевде кандай тәсіл пайдаланылғанын белгілеңіз.

Жауап: Қайталау.

 № 20: А.Байтұрсынұлының туған жерін көрсетіңіз.

Жауап: Қостанай облысы, Торғай атырабындағы Сартүбек жері.

 

 

 

 

 

 

Сұрақ № 1: Шығарманың экспозициясы дегеніміз не екенін табыңыз.

Жауап: Шығарманың кіріспесі.

Сұрақ № 2: “Серке” газетіне “Арғын” деген бүркеншік атпен “Біздің максатымыз” атгы мақала жазған жазушыны анықтаңыз.

Жауап: М. Дулатов.

Сұрақ № 3: М.Әуезовтің «Қараш-Қараш оқиғасында» Жарасбайдың Бақтығұлды неге ұстап бергенін табыңыз.

Жауап: Өзінің басын, болыстығын құтқару үшін.

Сұрақ № 4: С. Мұқановтың «Сұлушаш» поэмасының басты кейіпкерін табыңыз.

Жауап: Алтай.

Сұрақ № 5: «Оғызнаманың» ұйғыр әрпімен жазылған нұсқасы қай жердегі кітапханада сақтальшғандығын анықгаңыз.

Жауап: Париждегі.

Сұрақ № 6: ”Тіл-қылыш, тиімсіз жерде тый, Тиімді жерде жи,”- деген қанатгы сөздің білдіретін мағынасын табыңыз.   Жауап: Тіл-тәрбие құралы.

Сұрақ № 7: І.Жансүгіровтің романын анықтаңыз.

Жауап: «Жолдастар».

Сұрақ № 8: Абай қара сөздерінің жалпы санын көрсетіңіз.

Жауап: 45

Сұрақ № 9: “Абай жолы” романындағы асы берілген адамның атын табыңыз.

ЖауапБөжей.

Сұрақ № 10: С. Мұқановтың «роман» деп аталатын поэмасын табыңыз.

Жауап: «Сұлушаш».

Сұрақ № 11: С.Мұқановтың лирикалық өлеңдерінің кейіпкерін табыңыз.

Жауап: Еңбекші халық.

Сұрақ № 12: Айманның Шолпанды елге қайтаруының себебін табыңыз.

Жауап: От жағып, күң болып кетеді деп ойлағандықтан.

Сұрақ № 13: Ш.Мұртазаның «Қызыл жебе» романындағы «қызыл жебе» деген сөздің мағынасын табыңыз:

Жауап: Ерен жүйрік жылқы.

Сұрақ № 14: М.Дулатовтың өлеңін табыңыз.

Жауап“Таршылық халіміз хақында аз мінәжат”.

Сұрақ № 15: «Қүлагер» поэмасындағы Батыраштың жүйрігін анықтаңыз.

Жауап: Көктұйғын.

Сұрақ № 16: Пейзаж терминінің мағынасын анықтаңыз.    Жауап: Табиғатты суреттеу.

Сұрақ № 17: Абай өз шығармаларында ел бұзар тентекті қалай атайтынын табыңыз.

Жауап: Пысық.

Сұрақ № 18: Д.Исабековтің пьесасын табыңыз.   Жауап: «Әпке».

Сұрақ № 19: М.Әуезовтің "Абай жолы" эпопеясы арқылы өзінің қалай қазак болып кеткенін білмей қалғанын жазған жазушыны белгілеңіз.  Жауап: К.Федин.

Сұрақ № 20: Ақан серіні өкесі неше жасында діни оқуға бергендігін анықтаңыз.

Жауап: 13 жаста.

 

Сұрақ № 1: Шәкәрімнің 1912 жылы Семейде басылған өлеңдер жинағын табыңыз.

Жауап«Қазақ айнасы».

Сұрақ № 2: Абай Ділдәға үйленгенде бас қүда болып барған адамды белгілеңіз.

Жауап: Ызғұтты.

Сұрақ № 3: Ы.Алтынсариннің өмір үшін күресудің жолын білмейтін, шыдамсыз, еңбекке икемі жоқ жанның қандай болатынын көрсеткен әңгімесін белгілеңіз.

Жауап: «Бай баласы мен жарлы баласы».

Сұрақ № 4: Абай өз шығармаларында ел бұзар тентекті қалай атайтынын табыңыз.

Жауап: Пысық.

Сұрақ № 5: С.Сейфуллиннің "Көкшетау" поэмасындағы тұтқын қыздың еліне қайтқанда мінген атын көрсетіңіз.

Жауап: Керкөжек.

Сұрақ № 6: Лиро - эпостық жырды табыңыз.

Жауап: «Қозы Көрпеш - Баян сұлу»

Сұрақ № 7: С.Мұқановтың драматургия саласындағы кұнды еңбегін табыңыз.

Жауап: “Шоқан Уәлиханов” пьесасы.

Сұрақ № 8: «Темір торлы тас сандықтың ішінде шынжырланып байлаулы кызыл сұңқарлар жатты» деген үзіндінің кімнің шығармасынан алынғандығын аныктаңыз.

Жауап: С.Сейфуллин.

Сұрақ № 9: Ж.Аймауытов әдеби мұрасының негізгі, салмақты саласы.

Жауап: Драматургия.

Сұрақ № 10: Беташардың қандай жыр екендігін көрсетіңіз.

Жауап: Жас келіншекті елмен таныстырып, тәрбие беру жыры.

Сұрақ № 11: Қ.Жүмаділовтің «Қаздар қайтып барады» әңгімесіндегі Байтас шалдың шекарадан өтіп, атамекендегі ескі қыстауға кіргенде не істегенін табыңыз.

Жауап: Бойтүмарып алып, сөгіп, ішіндегі бір уыс топырақты төкті.

Сұрақ № 12: Ж.Жабаевтың өлеңдерін көрсетіңіз.

Жауап: «Кәдірбайдың төбеті».

Сұрақ № 13: Абайдың кара сөздері қандай шығарма екенін табыңыз.

Жауап: Данапық сөз, философиялык шолу.

Сұрақ № 14: Ш.Мұртазаның «Қызыл жебе» романындағы «қызыл жебе» деген сөздің мағынасын табыңыз:  Жауап: Ерен жүйрік жылқы.

Сұрақ № 15: М.Әуезовтің «Қараш-Қараш оқиғасында» Жарасбайдың Бақтығұлды неге ұстап бергенін табыңыз.  Жауап: Өзінің басын, болыстығын құтқару үшін.

Сұрақ № 16: Абай ойлап тапқан жаңа үлгідегі фразеологизмдерді табыңыз.

Жауап: Нұрлы ақыл, ылай ой, саңырау қайғы, ызалы жүрек.

Сұрақ № 17: Қобыланды батырдың жан серігі, тұлпарын белгілсңіз.

ЖауапТайбурыл

Сұрақ № 18: Абайдың өлеңін табыңыз.   Жауап: «Көлеңке басын үзартып».

Сұрақ № 19: Дулат ақынның әкесін табыңыз.    Жауап: Бабатай.

Сұрақ № 20: "С. каласының оңтүстігін жайлаған елдің қалаға қатынасатын қара жолының үстінде Арқалык деген тау бар",- деп басталатын М.Әуезовтің әңгімесінің атын көрсетіңіз.

Жауап: "Қорғансыздың күні".

 

Сұрақ № 1: -Туганда дуние есігін ашады өлең Өлеңмен жер қойнына кірер депең, Өмірдегі қызыгың бәрі өлеңмеп, Ойласаңшы, бос қақпай елең-селең,-деп айтқан кім екенін анықтаңыз.

Жауап: Абай Құнанбаев.

Сұрақ № 2: Ж.Аймауытов әдеби мұрасының негізгі, салмақты саласы.

Жауап: Драматургия.

Сұрақ № 3: Адтамбердінің «От басар орны отаудай» өлеңі не жайында екендігін айқындаңыз.

ЖауапЖылқы малының қадір-қасиеті.

Сұрақ № 4: Адам мен оның өмір сүру жағдайларын шын күйінде көрсетудің капай аталатынын табыңыз,

Жауап: Реализм.

Сұрақ № 5: Ғ.Мұстафин өнеріне сай жауапты белгілеңіз.

Жауап: Жазушы.

Сұрақ № 6: Жүсіп Баласағүн қай ғасырда өмір сүргенін белгілеңіз.

Жауап: XI ғ.

Сұрақ № 7: «Адалдык, акикаттан сомдап сокқан Тасқа салсам мұқалмас қаруым бар» деген өлең тармақтарында ақынның нені танытатындығын анықтаңыз.

ЖауапҚайсарлықты.

Сұрақ № 8: С.Мүқановтың «Өмір мектебінен» алынған үзінді «Саятшы Оразда» көрсеті қандай құстарды қандай мезгілде аң-құсқа салатынын белгілеңіз.

Жауап: Қыста құсбегілер бүркіт, жазда қаршыға мен тұйғын салады.

Сұрақ № 9: Б.Майлин дәріс алған татар мұғалімнің есімін анықтаңыз.

Жауап: Әбдірахман Сатыбалдин.

Сұрақ № 10: Жамбылдың 15-16 жасында жазған өлеңін көрсетіңіз.   Жауап: “Шағым”.

Сұрақ № 11: Литота дегеніміздің не екенін анықтаңыз.

Жауап: Құбылысты тым қүлдырата айту.

Сұрақ № 12: "Абай жолы" эпопеясындағы Дәркембайдың кім екендігін көрсетіңіз.

Жауап: Кедей жатақ.

Сұрақ № 13: Асан қайғының толғауын табыңыз.   Жауап: «Көлде жүрген қоңыр қаз» .

Сұрақ № 14: «Сен жас жігіт боп келген сайып, Жер жібек, барқыт киіп, жасыл желек Буркенеді үйеңкі, терек, қайың!» деген үзіндінің кай өлеңнен алынғандығын табыңыз.

Жауап«Майға сәлем».

Сұрақ № 15: Қазақ аулы кедейлерінің типтік бейнесі С.Мұқановтың қай өлеңінде бейнеленгендігін керсетіңіз.

Жауап«Шоқпыттың шаруасы»

Сұрақ № 16: Абайдың "Мінез-ақыл мен ғылымды сақтайтын сауыт" деғен афоризмі қай қара сөзінен алынғанын анықтаңыз.   Жауап: Отыз екінші.

Сұрақ № 17: Ғ.Мүсіреповтің "Қазақ солдаты" шығармасындағы кейіпкердің шын аты- жөнін көрсетіңіз.

Жауап: Қайырғали Смағұлов.

Сұрақ № 18: Абайдың поэмасын табыңыз.  Жауап: “Ескендір”.

Сұрақ № 19: Саққүлақ, Желаяк, Көлтауысар қай ертегінің кейіпкерлері екенін табыңыз.

Жауап: «Ер Төстік»

Сұрақ № 20: XV-XVII1 ғғ. жырауларды белгілеңіз.   ЖауапАсан Қайғы.

 

 

 

 

 

 

қазақ тілі

Сұрақ № 1: Үнді дауыссыздардың қатарын көрсетіңіз.

Жауап: Р, л. й, у, м, н, ң.

Сұрақ № 2: Ілгерінді ықпалды сөзді табыңыз.

Жауап: Ашса.

Сұрақ № 3: Туынды үстеуді анықтаңыз.

ЖауапОнсыз да бітер істі тіпті осыншалық нығарлап жіберіпті.

Сұрақ № 4: Термин сөздерді көрсетіңіз.

ЖауапЭвфемизм, дисфемизм.

Сұрақ № 5: Туынды сөзді көрсетіңіз.

Жауап: Білім, оқушы.

Сұрақ № 6: Бұрынғы өткен шақ жасалатын етістік фомасын көрсетіңіз.

Жауап: -ған, -ген.

Сұрақ № 7: Дара сын есiмдi табыңыз.

Жауап: Биiктеу.

Сұрақ № 8: Қос нүктенің қойылу себебін анықтаңыз.Бұл жолы інге кірген із жалғыз: ақ тиіннің барында еш күмән жоқ еді.

Жауап: Себеп-салдар салалас.

Сұрақ № 9: Шартты бағыныңқы сабақтас сөйлемді белгілеңіз.

Жауап: Ол заманда ұл балаға бас кеспесе, қан төкпесе, ат қойылмайтын еді.

Сұрақ № 10: Диалект сөздерді көрсетіңіз.

Жауап: Шәугім, шаппа, меш.

Сұрақ № 11: Жарыспалы көп бағыныңқы сабақтасты табыңыз:

ЖауапЖұмысың өнсін десең, өткенге өкінгің келмесе, әр минутыңды ұқыпты пайдалана біл.

Сұрақ № 12: Тыныс белгісі дұрыс қойылған диалогты белгілеңіз.

Жауап–Абайды да білемін. Ол Құнанбайдың өлеңші баласы емес пе?

Сұрақ № 13: “Төбе шашы тік тұру” – тұрақты сөз тіркесінің мағынасын белгілеңіз.

Жауап: Қатты қорқу, шошу.

Сұрақ № 14: Жатыс жалғаулы есімшенің шарттылық мәндегі қатарын табыңыз.

Жауап: Сен жақсы оқығаныңда, бес алып кетер едің.

Сұрақ № 15: Жақты сөйлемнің бастауышы нешінші жаққа қатысты екенін табыңыз.Жүрегімнің түбіне терең бойла.     Жауап: 2-жақ, жекеше.

Сұрақ № 16: Туынды зат есім жасап тұрған жұрнақты көрсетіңіз.

Жауап: Күзем.

Сұрақ № 17: Шығыс септігінде тұрған сілтеу есімдігін табыңыз.

Жауап: Бұдан.

Сұрақ № 18: Дара етістікті сөйлемді көрсетіңіз.   Жауап: Мен мектептен келдім.

Сұрақ № 19: Анатомиялық атауларға қатысты біріккен сөздерді көрсетіңіз.

Жауап: Мойыномыртқа, сегізкөз, тазқарын.

Сұрақ № 20: Бастауыш қызметіндегі сын есімді анықтаңыз.

Жауап: Сыпайы тоңбайды, қалтырайды.

 

Сұрақ № 1: Толықтауыш қызметіндегі болымсыздық есімдігін табыңыз.

Жауап: Әлі күнге дейін ешкімге тіс жармады.

Сұрақ № 2: Болжалды келер шақты көрсетіңіз.

Жауап: Енді қайтып жуыса қоймассыз.

Сұрақ № 3: Жай шырайды табыңыз.

ЖауапЖанат кең үйге кірді.

Сұрақ № 4: Шылаулар арқылы байланысқан жауапты табыңыз.

Жауап: Естіген жаңалығымыз туралы оңаша отырып ақылдастық.

Сұрақ № 5: Төл сөздің алдынан автор сөзі келсе, қойылатын белгіні көрсетіңіз.

Жауап: Қос нүкте.

Сұрақ № 6: Қыстырма сөзді табыңыз.

Жауап: Шынында.

Сұрақ № 7: Біршама тиянақты ойды білдіретін синтаксистік бірліктің не екенін анықтаңыз.

ЖауапСөйлем.

Сұрақ № 8: Біріккен түбірден жасалған сөзді табыңыз.

Жауап: Көртышқан.

Сұрақ № 9: Үйірлі бастауышты табыңыз.

Жауап: Жұмысы жоқтық аздырар адам баласың.

Сұрақ № 10: Бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылған сызықшаны табыңыз.

Жауап: Еңбек - жан рахаты.

Сұрақ № 11: Буын құрай алмайтын дыбыстарды белгілеңіз.

Жауап: Дауыссыз дыбыстар.

Сұрақ № 12: Ғылыми стильге тән етістік формасын табыңыз.

ЖауапОнда тас дәуіріне жататын мүліктер бары анықталды.

Сұрақ № 13: Қос нүктенің қойылу себебін анықтаңыз.Бұл жолы інге кірген із жалғыз: ақ тиіннің барында еш күмән жоқ еді.   Жауап: Себеп-салдар салалас.

Сұрақ № 14: Жалпы есім қатарын анықтаңыз.

Жауап: Қала, көше.

Сұрақ № 15: Қаратпа сөзді табыңыз.    Жауап: Мейманым, жақсы жатып, жайлы тұрдың ба?

Сұрақ № 16: Жалқы зат есімнің анықтамасын көрсетіңіз.

ЖауапЗаттардың ішіндегі бір түрінің өзіне ғана қойылған аты.

Сұрақ № 17: Драмалық шығармалардағы ремаркаларға (автордың түсіндірмелері) қандай тыныс белгісі қойылатынын көрсетіңіз.Амангелді. Миша! Жайнаққа Әкет машиналарыңды!

Жауап: Жақша.

Сұрақ № 18: Тырнақша не үшін қойылған, дұрысын белгілеңіз.²Қалауын тапса, қар жанар² деген мақал - үлкен философия.

Жауап: Объекті етіп алынған мақал.

Сұрақ № 19: Тыныс белгісі дұрыс қойылған төл сөзді көрсетіңіз.

Жауап: Абай былай деді: “Баланың жақсысы – қызық, жаманы - күйік”.

Сұрақ № 20: Қаратпа сөзді сөйлемді белгілеңіз.

Жауап: Ойла, шырағым, еліңнің жайын.

 

 

Сұрақ № 1: Архаизм сөзді табыңыз.

Жауап: Адырна.

Сұрақ № 2: Мына сөйлемге қай шылау лайық, көрсетіңіз.Алтынсары қадалған …, оның кескіні құбыла бастады.

Жауап: Сайын.

Сұрақ № 3: Тыныс белгісі дұрыс қойылған төл сөзді көрсетіңіз.

Жауап: – Жарқыным, жөніңді ұқтыршы, қайда барасың? – деді Мөңке.

Сұрақ № 4: "Бағыныңқы", "басыңқы" үлгісіндегі байланысы жоқ, өз мағынасынан айырылған сөздерді табыңыз.

ЖауапБетімнен отым шықты.

Сұрақ № 5: Қыстырма сөзді сөйлемді көрсетіңіз.

Жауап: Әрине, адам өмірінде көп қиындықтар кездеседі.

Сұрақ № 6: Бірге жазылатын сөзді көрсетіңіз.

Жауап: Көк(құтан), көк(жиек).

Сұрақ № 7: Төл сөздің автор сөзінен соң орналасып тұрған түрін көрсетіңіз,

Жауап: Ол бірде маған шынын айтты: ''Сенімен сапарға шықсам, көңілім бір түрлі көтеріңкі болады''.

Сұрақ № 8: Баяндауышы зат есімнен жасалған сөйлемді табыңыз.

Жауап: Өмірдің өзі – ұлы ұстаз.

Сұрақ № 9: Әліпбидегі әріптердің түрін анықтаңыз.

Жауап: Жазба, баспа түрі.

Сұрақ № 10: Көмектес септікте тұрған тұйық етістікті көрсетіңіз.

Жауап: Келуіңмен.

Сұрақ № 11: Сілтеу есімдігі қатысқан сөз тіркесін табыңыз.

Жауап: Анау үй.

Сұрақ № 12: Қазақ тілінің дыбыстық қалпына түсіп өзгерген сөздерін көрсетіңіз

Жауап: Бәтеңке, тәрелке.

Сұрақ № 13: Есімді сөз тіркесінің қатарын табыңыз.

Жауап: Талапты бала, ескі дос.

Сұрақ № 14: Қосымшалы қос сөзді көрсетіңіз.   Жауап: Балалы-шағалы.

Сұрақ № 15: Сөйлемнің күрделі мүшесі қызметіндегі сан есімді белгілеңіз.Гектарынан 12 центнер бидай орылуда.

жауап12 центнер

Сұрақ № 16: Күшейтпелі шырайды көрсетіңіз.

Жауап: Көкпеңбек, шымқай қызыл.

Сұрақ № 17: Қаратпа сөзге байланысты қойылып тұрған тыныс белгісін көрсетіңіз.

Жауап: Ісің өнімді болсын, Қуат.

Сұрақ № 18: Дауыссыз дыбыстың түрін табыңыз.   Жауап: Үнді.

Сұрақ № 19: Тұрақты сөз тіркесін белгілеңіз.

Жауап: Мұзға отырғызып кету.

Сұрақ № 20: Бірінші жай сөйлемде сілтеу мәнді сөздер қолданылатын салалас түрін көрсетіңіз.

ЖауапТүсіндірмелі.

 

әдебиет

Сұрақ № 1: Ы.Алтынсариннің әлеуметгік теңсіздік тақырыбына жазған өлеңі, табыңыз.

Жауап«Әй, жігіттер»

Сұрақ № 2: 1675-1768 жылдары өмір сүрген, әйгілі Бөгенбай батырға жыр арнаған жырауды көрсетіңіз.

Жауап: Ақтамберді жырау.

Сұрақ № 3: «Ақын өдімі туралы аңыз» поэмасының авторын табыңыз.

Жауап: Қ.Аманжолов.

Сұрақ № 4: "Алланың өзі де рас, сөзі де рас" деген тармақ кімнің өлеңінен алынғанын анықгаңыз.

Жауап: Абай.

Сұрақ № 5: «Кек», «Түрксиб», «Исатай-Махамбет» пьесаларының авторын көрсетіңіз

ЖауапІ.Жансүгіров.

Сұрақ № 6: «Ең алғаш менің өлең жазғаным 13 жасар кезім болса керек. Дұғалық . жазатын кішкене ғана шолак кітапшама тіленші шалға есік ашпаған бір кемпірді... өлең ғып жазып қойғанымды әкем көріп, маңдайымнан иіскегеиі әлі есімде»,- деген жолдар кімнің өмірбаяпынан алынғанын табыңыз.Жауап: Ж.Аймауытов.

Сұрақ № 7: О.Сүлейменовтің туған жерін көрсетіңіз.

Жауап: Алматы.

Сұрақ № 8: “Менің алғаш білімге көзімді ашқан осы кісі”,- дейді Мұқан Тоқтабайұлына арнаған сөзінде... Айтып отырған кім екенін анықтаңыз.

ЖауапМ.Дулатов.

Сұрақ № 9: “Ботагөз” романының “Түңғиықга” тарауьшда не туралы айтылатынын белгілеңіз.

Жауап: XX ғ. басындағы қазақ кауымы суретгелінеді.

Сұрақ № 10: Шерхан Мұртазаның «Сталинге хат» драмалық шығармасында Әрифа кімнің анасы екенін атаңыз.   Жауап: Әзизаның.

Сұрақ № 11: Шәкәрім ақынның мына өлең жолдары қай шығармасынан алынғанын белгілеңіз. «Жігіттер! Бул өлеңді жазган мөнім Емес қой жастықпенен салган әнім. Қас қайсы, қаза қайсьі, таза қайсы? Аларсың, көп гибрат, байқаганың».    Жауап«Еңлік-Кебек» поэмасы.

Сұрақ № 12: А. Байтұрсыновтың «Қазактың бас ақыны» мақаласының қайда жарияланғандығын табыңыз.    Жауап: «Қазақ» газеті

Сұрақ № 13: ... Бабамның қиялымен ңанаттсшып, Бугін мен Айга қоньіп, жайды уставам.., - деген үзінді Мұқағалидың қай өлеңінен белгілеңіз.   Жауап«Фантазия»

Сұрақ № 14: Бес тараудан тұратын, шығарманың басынан аяғына дейін біртүтас тартылған оқиға жүйесі жоқ І.Жансүгіров шығармасын белгілеңіз.  Жауап: «Күй».

Сұрақ № 15: Немістің ұлы ақыны Гетемен ой бөлісетін қаламгерді табыңыз.

ЖауапБ.Бүлқышев.

Сұрақ № 16: Жамбыл Құлмамбет ақынмен қай жылы айтысып, жеңіске жеткенін табыңыз.

Жауап1881 ж.

Сұрақ № 17: Ә.Нұрпейісовтің "Қан мен тер" романында кай өңір балықшыларының трагедиялық өмірі суреттелетінін көрсетіңіз.   Жауап: Арал балықшыларының өмірі.

Сұрақ № 18: “Ш.Уәлиханов” пьесасы (С.Мұқанов) қайжылы сахнаға қойылғанын табыңыз.Жауап: 1954 ж.

Сұрақ № 19: Шоқан жазып алған жырды табыңыз.  Жауап: “Манас”.

Сұрақ № 20: М.Әуезовтін «Еңлік-Кебек» пьесасыкда Кебек кімге келіп болашағына бал аштырғаньш анықтаңыз.

ЖауапНысан абыз.

Сұрақ № 1: Ақан серінің туған жылын көрсетіңіз.

Жауап: 1843 ж.

Сұрақ № 2: М.Әуезовтің тұңғыш көркем туындысы қалай аталатынын белгілеңіз.

Жауап“Еңлік - Кебек”.

Сұрақ № 3: Міржақьга Дулатовтың «Бақытсыз Жамал» романында Жамалдың сүйген жігітінің атын табыңыз.   Жауап: Ғали.

Сұрақ № 4: ”Оғыз Қаған”жырындағы Оғыздың акылшысы кім екенін белгілеңіз.

ЖауапҰлық Түрік.

Сұрақ № 5: М. Мақатаевтьщ поэмасын табыңыз.

Жауап: «Аққулар үйықтағанда».

Сұрақ № 6: Еңбекшілер, ендігі күн сенікі, Жасайды кедей, гулденсін кедей, жасасын! - деген үзінді С. Мұқановтың қай өлеңінен алынған, белгілеңіз.

Жауап: «Кедей баласы».

Сұрақ № 7: Жамбылдың қай адынмен айтысканын табыңыз.   Жауап: Құлмамбет.

Сұрақ № 8: Қ.Мырзалиев өлеңін неге «Қызыл кітап» деп атағанын табыңыз.

Жауап: Тірі жан тимесін деп, жоғалуға айналған хайуанатқа берілген қызыл мандат бар екенін көрсету үшін.

Сұрақ № 9: Ш.Құдайбердіұлының әлеуметтік мәселелер, ел бірлігіне арналған тақырыптағы өлеңін белгілеңіз.

Жауап«Міндеу мен күндеу».

Сұрақ № 10: Мұхтар Мағауиннің романын анықтаңыз.

Жауап«Тазының өлімі»

Сұрақ № 11: Б.Майлиннің «Неке киярда» негізгі тартыс түйінін қай кейіпкердің іс- әрекеті арқылы шешкендігін табыңыз.

Жауап: Ылаңбай.

Сұрақ № 12: Азат еңбекке бастайтын күнді уағыздайтын С.Мұқановтың өлеңін көрсетіңіз.

Жауап: «Майға сәлем».

Сұрақ № 13: Ғ. Мүсіреповтің соғыс тақырыбына арналған романын табыңыз.

Жауап: «Қазақ солдаты».

Сұрақ № 14: Екінші дуниежүзілік соғыстың көркем шежіресі болып табылатын туындыны көрсетіңіз.

Жауап: «Қаһарлы күндер». Т. Ахтанов

Сұрақ № 15: Молдірегеп «Жетімкөл» көкке қарап, Мөлтілдегеп көз жасын тыя алмай тур. (М.Мақатаев) Троптың түрін белгілеңіз.      Жауап: Кейіптеу.

Сұрақ № 16: Ғабит Мүсіреповтің «Ұлпан» романындағы кейіпкерді анықтаңыз.

ЖауапЕсеней.

Сұрақ № 17: «Руна жазуы» деген ұғым қай халықтың сөзі екенін табыңыз.

Жауап: Скандинавия халықтарының сөзі.

Сұрақ № 18: Сара Біржанмен айтысқанда кімнің үйінде болғанын аныктаңыз.

Жауап: Тұрысбек.

Сұрақ № 19: Абайдың тұңғыш жинағы шыққан жылды белгілеңіз.

Жауап1909 ж.

Сұрақ № 20: Ақанның туған жерін атаңыз.   Жауап: Көкшетау.

 

Сұрақ № 1: Ш.Мұртазаның «Қызыл жебе» романындағы «қызыл жебе» деген сөздің мағынасын табыңыз:    Жауап: Ерен жүйрік жылқы.

Сұрақ № 2: Қазақ прозасының профессионалдық биік деңгейге көтерілген кезін көрсетіңіз.

Жауап: XX ғ.

Сұрақ № 3: Жамбылдың бір болысты әжуалап жазған сатиралық өлеңін атаңыз.

Жауап: “Мәңке туралы”.

Сұрақ № 4: б. Ғ.Мүсіреповтің "Қозы-Көрпеш-Баян сұлу" трагедиясы қалай басталатынын белгілеңіз.

Жауап: Қарабай монологінен.

Сұрақ № 5: Жамбыл Жабаев туралы: “Жетісу ақындарының алтын діңгегі”,- деп кім айтқанын аныкгаңыз.    Жауап: М.Әуезов.

Сұрақ № 6: «Ұят болды-ау!» өлеңінің авторын табыңыз.   Жауап: М.Мақатаев.

Сұрақ № 7: "Салиха қыздың дауы" қай романда сипатгалғанын белгілеңіз.

Жауап: "Абай жолы".

Сұрақ № 8: «Қазақтын деп досқа айтам үғысатын, Мақтан етсін атақты туыс атын. Қазақпын деп жауга айтам қасақана, Біліп қойсын болса ойы жұгысатын», - деген үзінді Жұбан Молдағалиевтың кай шығармасынан алынғаның табьңыз.

Жауап: “Мен - қазақпын”

Сұрақ № 9: “Күлтегін”, “Тоныкөк” дастандары қай ғасырдың туындысы екенін анықтаңыз.

ЖауапVI-VIII ғ.ғ.

Сұрақ № 10: Атакем атты кейіпкері бар Ғ.Мүсірепов шығармасын көрсетіңіз.

Жауап"Этнографиялық әңгіме".

Сұрақ № 11: Параллелизм деген ұғымның мәнін табыңыз.

Жауап: Екі нәрсені қатарластыра апып бейнелеу тәсілі.

Сұрақ № 12: «Ең алғаш менің өлең жазғаным 13 жасар кезім болса керек. Дұғалық . жазатын кішкене ғана шолак кітапшама тіленші шалға есік ашпаған бір кемпірді... өлең ғып жазып қойғанымды әкем көріп, маңдайымнан иіскегеиі әлі есімде»,- деген жолдар кімнің өмірбаяпынан алынғанын табыңыз.

ЖауапЖ.Аймауытов.

Сұрақ № 13: Бес тараудан тұратын, шығарманың басынан аяғына дейін біртүтас тартылған оқиға жүйесі жоқ І.Жансүгіров шығармасын белгілеңіз.

Жауап: «Күй».

Сұрақ № 14: М.Әуезовтің "Абай жолы" эпопеясы арқылы өзінің қалай қазак болып кеткенін білмей қалғанын жазған жазушыны белгілеңіз.  ЖауапК.Федин.

Сұрақ № 15: Сен қуансаң - қайгы, шерім аршылар", - деген үзінді Б. Майлиннің қай өлеңінен алынғанын анықтаңыз.   Жауап: "Кедейге"

Сұрақ № 16: С.Сейфуллиннің «Жұбату» әңгімесінің тақырыбын анықтаңыз.

Жауап: Әйел азаттығы.

Сұрақ № 17: Шәкәрімнің ғүмырнамалық өлеңін табьщыз.

Жауап«Мұтылғанның өмірі».

Сұрақ № 18: 1675-1768 жылдары өмір сүрген, әйгілі Бөгенбай батырға жыр арнаған жырауды көрсетіңіз.   ЖауапАқтамберді жырау.

Сұрақ № 19: Аяз бидің бұрынғы есімін табыңыз.   Жауап: Жаман.

Сұрақ № 20: «Кер құла атты Кендебай» ертегісіндегі кедейлер мекен еткен жерді атаңыз.

Жауап: Қаратаудың ойы, Қарасудың бойы.

Сұрақ № 1: Дулат Бабатайұлының өлеңін көрсетіңіз.   Жауап: «Аягөз».

Сұрақ № 2: А.Байтұрсыновтың бастырған эпостық жырын көрсетіңіз

Жауап«Ер Сайын»

Сұрақ № 3: «Тортай мінген ақ боз ат» шығармасының авторын табыңыз.

Жауап: О.Бөкей

Сұрақ № 4: "Қабаққа біткеп қайыңның Беріші еді, безі еді. Өтіндей-ақ аюдың Әкемпен қалган көз еді. "(І.Жансүгіров) Үзіндіде қолданылған бейнелеу құралын көрсетіңіз.

ЖауапМетафора.

Сұрақ № 5: С.Мұкановтың «Ботагөз» романындағы кейіпкерлердің сөйлеу тілінің ерекшелігін белгілеңіз.   Жауап: Қарапайым сөйлеу тілі арнасы сақталған.

Сұрақ № 6: «Солаң етіп жолыкса қайтқан ізі, Сағадан сымпың қағып із шалғанда»,- деген жолдардағы (Абай) көркемдегіш құралды табыңыз.   ЖауапАллитерация.

Сұрақ № 7: ”Тіл-қылыш, тиімсіз жерде тый, Тиімді жерде жи,”- деген қанатгы сөздің білдіретін мағынасын табыңыз.

ЖауапТіл-тәрбие күралы.

Сұрақ № 8: Қазақ халкының мінез-құлкын, тыныс-тіршілігін суреттеген Қ.Мырзалиев өлеңін табыныз.

Жауап: «Қазақтарды шетелдік қонақтарға таныстыру».

Сұрақ № 9: "Туган жердің қадірің тугалы тузге шықпаган елдегі адам қайдан білсін.. ? "-деген үзінді Ж.Аймауытовтың қай шығармасынан алынғанын табыңыз.   Жауап"Қартқожа".

Сұрақ № 10: Кейіптеудің аныктамасып табыңыз.

Жауап: Жансыз табиғат кұбылысын кәдімгі тірі адам бейнесінде бейнелеу.

Сұрақ № 11: "Түнгі сарын" (М.Әуезов) пьесасындағы Жүзтайлактың шын есімін белгіленіз.

ЖауапБибіш.

Сұрақ № 12: Абайдың “Боярин Орша”, “Демон”, “Жалғыз жалау” деген аудармалары қай ақыннан алынғанын анықтаңыз.

Жауап: Лермонтов.

Сұрақ № 13: Шоқан жазып алған жырды табыңыз.

Жауап“Манас”.

Сұрақ № 14: ’ Бұл күнге лайық алыпсың! Ол кунге қайтіп сыйгансың! Бір өзің бүкіл халықсың, Қалдырмай бәрін жиғансың, ’ - деп Қасым қай алыпты айтып отырғанын анықтаңыз.

Жауап: Абай.

Сұрақ № 15: Ш.Мұртазаның «Қызыл жебе» романындағы Тұрар алғаш білім алған мектептің қай жерде ашылғанын табыңыз.

Жауап: Мерке.

Сұрақ № 16: С.Мұқановтың драматургия саласындағы кұнды еңбегін табыңыз.

Жауап“Шоқан Уәлиханов” пьесасы.

Сұрақ № 17: М.Әуезовтің әңгімесін табыңыз.    Жауап: “Жетім”.

Сұрақ № 18: Ақжігіт деген есімнің кімге қойылганын табыңыз.

Жауап: Ақан сері.

Сұрақ № 19: Жамбыл Жабаев туралы: “Жетісу ақындарының алтын дщгегі”,- деп кім айтқанын аныкгаңыз.   Жауап: М.Әуезов.

Сұрақ № 20: Жүсіп Баласағүн қай ғасырда өмір сүргенін белгілеңіз.

Жауап: XI ғ.

 

Сұрақ № 1: Қара өлең ұйқасьн табыңыз.  Жауап: ааба.

Сұрақ № 2: Ғ. Мүсіреповтің «Қазақ солдаты» романыньщ кейіпкерін табыңыз.

Жауап: Ақбота.

Сұрақ № 3: Дулат Бабатайұлының туған жерін көрсетіңіз.

ЖауапШығыс Қазе.қстан облысы,Аягөз ауданы,Акшатау бауыры.

Сұрақ № 4: Абайдың аурулығы себепті өндіртіп жаза алмаған кезін табыңыз.

Жауап1900-1904 ж.ж.

Сұрақ № 5: «Ирония» терминінің қандай ұғымды білдіретіндігін көрсетіңіз,

Жауап: Келемеждеу.

Сұрақ № 6: Лиро - эпостық жырды табыңыз.

Жауап: «Қозы Көрпеш - Баян сұлу»

Сұрақ № 7: О.Сүлейменовтің туған жерін көрсетіңіз.

Жауап: Алматы.

Сұрақ № 8: Әдеби ертегінің кейіпкерін табыңыз.  Жауап: Толағай

Сұрақ № 9: «Қараш-Қараш оқиғасы» атгы туындының авторын табыңыз.

Жауап: М.Әуезов.

Сұрақ № 10: Драматург Дулат Исабековтің пьесасын анықтаңыз.

Жауап: «Әпке».

Сұрақ № 11: Шығармадағы кейіпкерлер Бақтығұл, Тектіғұл, Сәт, Сәлмен образдары М.Әуезовтің қай шығармасында кездесетінін белгілеңіз.

Жауап: «Қараш-Қараш оқиғасы».

Сұрақ № 12: "Абай жолы" эпопеясындағы Дәркембайдың кім екендігін көрсетіңіз.

Жауап: Кедей жатақ.

Сұрақ № 13: Ескі ауылдағы келісімге келмес күндестік кесапаты байқалатын шығарманы көрсетіңіз.

Жауап: М.Әуезов "Бәйбіше-тоқал".

Сұрақ № 14: Жамбылдың үлт-азаттық көтерілісіне арнап жазған туындысын көрсетіңіз.

Жауап: “Зілді бұйрық”.

Сұрақ № 15: «Қазақ» газеті, оның жаны болған А.Байтұрсынов жайлы құнды пікір айтқан адамды көрсетіңіз

Жауап: М.Әуезов

Сұрақ № 16: Мағжанның Мәскеуде Жоғары әдебиет-көркемөнер институтында оқыған жылдары.

Жауап: 1923-1927 жж.

Сұрақ № 17: Абайдың тұңғыш жинағы шыққан жылды белгілеңіз.

Жауап1909 ж.

Сұрақ № 18: «Қазақстан үшін Әуезов - екінші Абай,» - деп кім айтқанын анықтаңыз.

Жауап: Н.Погодин.

Сұрақ № 19: Раушан тағдырындағы ең басты қиындықты табыңыз

Жауап: Бәкеннің надандығы.

Сұрақ № 20: Ғ.Мүстафиннің «Қарағанды» романы қай жылдар аралығын қамтитындығын анықтаңыз.

Жауап1930-1940.

 

 

Сұрақ № 1: Қ.Аманжоловтың туған жылын табыңыз.   Жауап: 191Іжыл.

Сұрақ № 2: Молдірегеп «Жетімкөп» кокке қарап, Молтілдегеп көз жасын тыя алмай тур. (М.Мақатаев) Троптың түрін белгілеңіз.   ЖауапКейіптеу.

Сұрақ № 3: Екінші дуниежүзілік соғыстың көркем шежіресі болып табылатын туындыны көрсетіңіз.

Жауап: «Қаһарлы күндер». Т. Ахтанов

Сұрақ № 4: Қарабай мен Қодардың Қозы Көрпешке жасаған жамандығын табыңыз.

Жауап: У береді.

Сұрақ № 5: Төмендегі пікірді А.Байтұрсынов қай еңбегінде айтатынын белгілеңіз. “Өнердің ең алды - сөз өнері. Мұны қазақ сөз баққан, сөз күйттеген хапық болып, сөз кадірін білгендіктен ”Өнер алды-қызыл тіл”-деген.

Жауап"Әдебиет танытқыш”.

Сұрақ № 6: Орта Азия мемлекеттік университетіндегі Шығыс факультетінің аспирантурасында оқыған қаламгерді табыңыз.  Жауап: М.Әуезов.

Сұрақ № 7: Абай жастау кезінде өлеңді кімнің атынан жариялап жүргенін табыңыз.

ЖауапКөкбай.

Сұрақ № 8: Міржақып Дулатовтың «Оян, қазақ!» жинағы екінші рет қай қалада басылғанын белгілеңіз.

Жауап: Орынборда.

Сұрақ № 9: Қай романын жазуда Ғ.Мұстафин өзі таңдаған тақырыптың мәнін игеру үшіи шахтада жүмыс істеп, жер қазғанын белгілеңіз.   Жауап: “Қарағанды”.

Сұрақ № 10: Жоғары әдебиет-көркемөнер институтында оқыган кезде сондағы профессорлардың бірі Мағжанды «Қырғыздың (қазақтың) Пушкині» деуші еді, - деген пікірді айтқан адамды белгілеңіз.

Жауап: С.Құдаш.

Сұрақ № 11: Басты қаһарманы Ораз-Мұхаммед тағдырымен байланыстырыла, XVI ғасырдың соңы мен XVII ғасырдьщ бас кезіндегі оқиғалар қай романда суреттелгенін табыңыз.

Жауап: М.Мағауин “Аласапыран”.

Сұрақ № 12: Махамбет Өгемісүлының өлеңдерін анықтаңыз.   Жауап: «Қызғыш құс».

Сұрақ № 13: М.Әуезовтің 1947 жылы қандай кітабы жарыққа шыққанын белгілеңіз.

Жауап: «Абай жолы» П кітап.

Сұрақ № 14: Ы.Алтынсарин құрастырған «Қазақ хрестоматиясының» алғашқы беті қандай өлеңмен ашылғанын табыңыз.   Жауап: «Кел, балалар, оқылық!»

Сұрақ № 15: "Абай жолы" романындағы Абай жақсы көрген қазақтың ата кәсібін көрсетіңіз.

Жауап: Аңшылық, саятшылық.

Сұрақ № 16: «Әупілдек», «Тұлып», «Шұбарда» бөлімдері С.Сейфуллиннің қай шығармасына қатысты екендігін анықтаңыз.

Жауап: «Тар жол, тайғақ кешу».

Сұрақ № 17: Ш.Мұртазаның «Қызыл жебе» романының негізгі кейіпкерін атаңыз.

Жауап: Тұрар.

Сұрақ № 18: Жүсіп Баласағүн қай ғасырда өмір сүргенін белгілеңіз.   ЖауапXI ғ.

Сұрақ № 19: Одаққа атағы кетіп, ССРО Жазушыларының I съезінде сөз сөйлеген ақын- жазушыны табыңыз.

Жауап: І.Жансүгіров.

Сұрақ № 20: Қазақ прозасының профессионалдық биік деңгейге көтерілген кезін көрсетіңіз.

ЖауапXX ғ.

 

Сұрақ № 1: «Алматы- менің туған қалам» атты бітпей калган романы бар жауынгер жазушыны табыңыз.

Жауап: Б.Бұлқышев.

Сұрақ № 2: "Жата алмас ем топырағывда тебіренбей, Ақын болмай, тасың болсам мен егер",- деген жолдардың авторын табыңыз.

Жауап: Қ.Аманжолов.

Сұрақ № 3: ' ‘Таза мінсіз асыл тас, Су тубінде жатады. Таза мінсіз асыл сөз, Ой тубіпде жатады” Үзінді кімдікі екенін белгілеңіз.   Жауап: Асан қайғы.

Сұрақ № 4: С.Сейфуллиннің «Жұбату» әңгімесінің тақырыбын анықтаңыз.

Жауап: Әйел азаттығы.

Сұрақ № 5: Б.Майлин дәріс алған татар мұғалімнің есімін анықтаңыз.

Жауап: Әбдірахман Сатыбалдин.

Сұрақ № 6: "Ер Тарғын" жырындағы ақылшы жырауды табыңыз.   Жауап: Сыпыра жырау.

Сұрақ № 7: С.Мұқановтың кейіпкері («Өмір мектебінен») Ұлпа қыздың әні делінетін өлеңнің атын табыңыз.   Жауап: «Есіл тасып барады».

Сұрақ № 8: Ел тұтқасын ұстау әйелдердің де қолынан келетіндігін дәлелдеген жырды белгілеңіз.

Жауап: «Айман-Шолпан».

Сұрақ № 9: Ж.Аймауытов әдеби мұрасының негізгі, салмақты саласы.

Жауап: Драматургия.

Сұрақ № 10: Жамбылдың «Шағым» деген өлеңін неше жасында шығарғанын белгілеңіз.

Жауап: 15-16 жаста.

Сұрақ № 11: «Кең жащын әлемде тузужол сызып, маңып барады...Халъщ умітін арқалагаи сол кеме «Келеиіек» деген жагага қарай тартты». Кімнің қай шығармасынан алынғанын табыңыз.

ЖауапМ.Әуезов «Абай жолы».

Сұрақ № 12: М.Әуезов қазақ ертегілерін неше топқа бөлгенін анықтаңыз.   Жауап: Үш.

Сұрақ № 13: С.Мұкановтың «Ботагөз» романындағы кейіпкерлердің сөйлеу тілінің ерекшелігін белгілеңіз.  Жауап: Қарапайым сөйлеу тілі арнасы сақталған.

Сұрақ № 14: «Ең алғаш менің өлең жазғаным 13 жасар кезім болса керек. Дұғалық . жазатын кішкене ғана шолак кітапшама тіленші шалға есік ашпаған бір кемпірді... өлең ғып жазып қойғанымды әкем көріп, маңдайымнан иіскегеиі әлі есімде»,- деген жолдар кімнің өмірбаяпынан алынғанын табыңыз.

ЖауапЖ.Аймауытов.

Сұрақ № 15: Мына сөйлемдегі салт-дәстүрге байланысты керек сөзді белгілеңіз. ...Алшынбай Ұлжан отырған үйдің есігін аштырып, тысқа семіз асау құнан тайды көлденең ұстап түрып, қонақтардан не күткенін анықтаңыз.   Жауап: Бата тілетті.

Сұрақ № 16: Қасым Аманжоловтың туған елдің өсу жолын, жаңаруын шабытпен жырлаған өлеңін белгілеңіз.   Жауап«Жиырма бес».

Сұрақ № 17: Шығарманың мазмұны немен сипатталатындығын анықтаңыз.

ЖауапТакырып, идеямен.

Сұрақ № 18: Ақан сері Қорамсаұлының ғашықтық, сүйіспеншілікке арнаған өлеңдерін белгілеңіз.

Жауап: «Балқадиша».

Сұрақ № 19: Ақжігіт деген есімнің кімге қойылганын табыңыз.   Жауап: Ақан сері.

Сұрақ № 20: ”Абай жолы” эпопеясының "Жұт" деген тарауында Абай қай қырынан көрінгенін белгілеңіз.

Жауап: Халық қамқоры.

Сұрақ № 1: Ш.Уәлиханов мұраларын айрықша зерттеген адамды белгілеңіз.

ЖауапС.Мұқанов

Сұрақ № 2: С.Сейфуллиннің "Көкшетау" поэмасындағы тұтқын қыздың еліне қайтқанда мінген атын көрсетіңіз.   Жауап: Керкөжек.

Сұрақ № 3: «Білмеймін сор аттың ба, бак аттың ба? Аққуға кезенерде ырым жасап, Тым құрыса саусағыңды қанаттың ба?» деген өлең жолдарын айтқан кейіпкерді көрсетіңіз. (М.Макатаев)

ЖауапЖылқышы.

Сұрақ № 4: С.Сейфуллиннің өр, қайсар, әділ болып өсуіне эсер еткенжатдайды табыңыз.

ЖауапСөзге шешен, домбырашы, саятшы Сейфолланьщ есері.

Сұрақ № 5: Бұлбұлмын, даусы көкте дамылдаған... Тұлпармын, топтан озған, тосырқаман... (І.Жансүгіров «Әнші») Үзіндідегі көркемдегіш құралды табыңыз.

Жауап: Метафора.

Сұрақ № 6: "Сен алтынсың, мен пұлмын, Сен жібексің, мен жүнмін" деген өлең жолдарын Шалкиіз жырау кімге арнап айтқанын белгілеңіз.    Жауап: Би Темірге.

Сұрақ № 7: Қ.Аманжолов қай жылы дүние салғанын анықтаңыз.    Жауап1955 ж.

Сұрақ № 8: ”Мұхаббат-наме” дастанының авторы кім екенін табыңыз.

ЖауапХорезми.

Сұрақ № 9: Әдебиетттегі мазмұн дегеніміз не екенін белгілеңіз.

ЖауапШығармада өрнектелген өмір шындығы.

Сұрақ № 10: "Анттың, серттің, адалдықтың, үяттың бір тоқтаусыз кеткені ме?" Абайдың нешінші қара сөзінен алынғанын анықтаңыз.    ЖауапОн бірінші.

Сұрақ № 11: Қорқыт бабаның қобызшылар сақтап қалған күйлерін белгілеңіз.   Жауап«Желмая».

Сұрақ № 12: Әл-Фарабидің толық аты-жөнін табыңыз.

Жауап: Мухаммед ибн Мухаммед ибн узлағ Тархани.

Сұрақ № 13: "Жата алмас ем топырағывда тебіренбей, Ақын болмай, тасың болсам мен егер",- деген жолдардың авторын табыңыз.   ЖауапҚ.Аманжолов.

Сұрақ № 14: Қазактың шешендік өнерінің тарихы кімдерден басталатындығын аныктаңыз.

ЖауапМайкы би мен Аяз биден.

Сұрақ № 15: XVIII ғасырда өмір сүріп, Тәуке, Абылай хандарға кеңесші болған қай жырау екенін белгілеңіз.  Жауап: Бұқар.

Сұрақ № 16: Екінші дуниежүзілік соғыстың көркем шежіресі болып табылатын туындыны көрсетіңіз.

Жауап: «Қаһарлы күндер». Т. Ахтанов

Сұрақ № 17: «Біздің жақта қыс ұзақ» шығармасы кімдікі екенін аныктаңыз.

Жауап: О.Бөкейұлы.

Сұрақ № 18: Ғ.Мүсіреповтің «Кездеспей кеткен бір бейнесінің» бас кейіпкерінің прототипін белгілеңіз.

Жауап: С.Сейфуллин.

Сұрақ № 19: “Алла ісіне шара жоқ-ау! Жетпесті қуып алқынба! Қайырлы ғұмыр бере көр-ау, Қозыжанға артында.” Тұрмыс- салт жырының кай түрі (”Қозы Көрпеш-Баян сұлу”) көрініс тапқанын көрсетіңіз.  Жауап: Жұбату.

Сұрақ № 20: Эпитеггерді көрсетіңіз. Желсіз түнде жарьщ ай Сәулесі суда дірілдеп, Ауылдың жаны терең сай Тасыган әзен гүрілдеп.

Жауап: Жарық ай, терең сай.

Сұрақ № 1: Батыр әрі әнші Дәрмен тағдыры, Дәрмен-Бәтіш махаббат хикаясы Ж.Аймауытовтың қай шығармасында суреттелетінін табыңыз.  Жауап«Қарткожа».

Сұрақ № 2: «Өлсе, өлер Муңагали Мақатаев, Өлтіре алмас алайда өлеңді ешкім» деген өлең тармақтарының авторын табыңыз.   ЖауапМ.Мақатаев.

Сұрақ № 3: «Неке қияр» пьесасында әйелдердің еріктілік алатындығын үлкен сеніммен айтқан адамды көрсетіңіз.   Жауап: Милиция.

Сұрақ № 4: «Біздің жақта қыс ұзақ» шығармасы кімдікі екенін аныктаңыз.

ЖауапО.Бөкейұлы.

Сұрақ № 5: Раушан тағдырындағы ең басты қиындықты табыңыз

Жауап: Бәкеннің надандығы.

Сұрақ № 6: Біржан салдың қай жерде туғанын табыңыз.   Жауап: Көкшетау.

Сұрақ № 7: Новелланың анықтамасын белгілеңіз.

Жауап: Оқиғасы қызу, ширақ дамып, күтпеген жерден кілт, тосын шешіммен аяқталатын әңгіме.

Сұрақ № 8: “Қолыма от сиялы қалам алдым”,- дегенде көркемдеу тәсілініңқай түрі бар екенін анықтаңыз.

Жауап: Эпитет.

Сұрақ № 9: М.Әуезовтің «Абай жолы» романында Құнанбайдың жақсы, мырза, шешен адам екенін мойындайтын кейіпкерді табыңыз.  ЖауапҚаратай.

Сұрақ № 10: Шәкәрімнің анасының атын табыңыз.

Жауап: Дәметкен.

Сұрақ № 11: Абайдың “Боярин Орша”, “Демон”, “Жалғыз жалау” деген аудармалары қай ақыннан алынғанын анықтаңыз.

Жауап: Лермонтов.

Сұрақ № 12: М.Жұмабаевтың "Ой", "Мені де, өлім, әлдиле", "Зар", "Қорқыт" деп аталатын шығармасындағы философиялық түйінді белгілеңіз.

Жауап: Ажал-хақ, сондықтан оны болмай қоймайтын ақиқат ретінде қабылдайды.

Сұрақ № 13: Ақын Қ.Аманжолов "Арманым жоқ бұл дүниеде дер едім" деген сөздерді кімге арнағанын белгілеңіз.  Жауап: Туған жеріне.

Сұрақ № 14: «Көшпенділер» атты тарихи трилогияның екінші бөлімі қалай аталатындығын табыңыз.

Жауап«Жанталас».

Сұрақ № 15: «Қүлагер» поэмасындағы Батыраштың жүйрігін анықтаңыз.

Жауап: Көктұйғын.

Сұрақ № 16: Қабдеш Жүмаділовтің романын анықтаңыз.

Жауап«Соңғы көш».

Сұрақ № 17: Ертегідегі “Шалқұйрық” атты тұлпар қай кейіпкердің сенімді серігі ретінде суреттелгенін белгілеңіз.

Жауап: Ер Төстік.

Сұрақ № 18: Абай Ділдәға үйленгенде бас қүда болып барған адамды белгілеңіз.

ЖауапЫзғұтты.

Сұрақ № 19: Ақан дүниеге келген Қоскөл қай аймақта екенін табыңыз.

Жауап: Көкшетау.

Сұрақ № 20: Әдеби ертегінің кейіпкерін табыңыз.

Жауап: Толағай

 

Сұрақ № 1: Мағжан қызмет еткен Ақмола губерниялық газетінің атын табыңыз.

Жауап“Бостандық туы”.

Сұрақ № 2: Абайдың кай кара сөзі тек афоризмдерден тұратынын анықтақыз.

ЖауапОтыз жетінші.

Сұрақ № 3: “Шықты бір қыз театрдап Мойынында орман түлкі Шашып күзеп, қасын қырган, Аузы-мүрпы толган күлкі... ” Шумақ Қасым Аманжоловтың қай поэмасынан алынғанын белгілеңіз.

Жауап: “Бикеш”.

Сұрақ № 4: "Пірім бар жыр нөсерін аспанға атқан, Сұңқардай саңқылдаған ер Сүйінбай". Үзінді Жамбылдың қай айтысынан алынғанын анықтаңыз.

Жауап: Құлмамбетпен айтысы.

Сұрақ № 5: С. Мұқанов «Сұлушаш» поэмасындағы кейіпкерлердің бірін табыңыз.

Жауап: Тұгқыш.

Сұрақ № 6: Алмастыруды /метонимия/ табыңыз.  Жауап: Ауыл қалың ұйқыда.

Сұрақ № 7: «Ақынның өмірді зерттегені-алдымен өзін зерттегені. Ақын құдіреті- өмірден өзін, өзінен өмір жасай білуінде» деген түйінді айтқан адамды табыңыз.   ЖауапМ.Мақатаев.

Сұрақ № 8: Айманның Шолпанды елге қайтаруының себебін табыңыз.

Жауап: От жағып, күң болып кетеді деп ойлағандықтан.

Сұрақ № 9: «Айман-Шолпан» жырындағы Айманның өзге жырлардағы қыздардан айырмашылығы неде екенін табыңыз.   Жауап: Әлеуметгік іске араласуында.

Сұрақ № 10: F. Мүсіреповтің «Қозы Көрпеш - Баян сұлу» трагедиясындағы кейіпкерді табыңыз.

ЖауапЖарқын.

Сұрақ № 11: Малайсары би Сырыммен қоштасарында. Есіңе салар үш сөзім бар: «обал, сауап, борыш». Осы үш сөз есіңде болса, елің жаныңнан кетпес, елің барда басқа дұшпан басыңа теппес деген екен. Үзіндідегі шешендік сөз түрін табыңыз.   Жауап: Шешендік өсиет.

Сұрақ № 12: Жамбылдың бір болысты әжуалап жазған сатиралық өлеңін атаңыз.

Жауап: “Мәңке туралы”.

Сұрақ № 13: Ызалы жүрек, долы қол, «Улы сия, ащы тіл». Абай өлеңінің осы жолдарында қандай көркемдегіш құрал жасағанын табыңыз.    ЖауапЭпитет.

Сұрақ № 14: “Мұсылмандық белгісі”, “Әкесінен хат”, “Садақбайға” деген өлеңдердің авторьга көрсетіңіз.

Жауап: Б.Майлин.

Сұрақ № 15: Есенберлиннің «Алмас қылыш» романы қай кезеңдегі оқиғаларды суреттегендігін табыңыз.    ЖауапXIV-XV.

Сұрақ № 16: Ана мен жылқышының диалогі М.Мақатаевтың қай шығармасында кездесетіндігін анықтаңыз.    Жауап«Аққулар ұйықтағанда».

Сұрақ № 17: «Кер құла атты Кендебай» ертегісіндегі кедейлер мекен еткен жерді атаңыз.

Жауап: Қаратаудың ойы, Қарасудың бойы.

Сұрақ № 18: Одаққа атағы кетіп, ССРО Жазушыларының I съезінде сөз сөйлеген ақын- жазушыны табыңыз.   Жауап: І.Жансүгіров.

Сұрақ № 19: Д.Исабековтің бауырларының болашағы үшін өз басының бақытын ойламаған қазақ қызының биік адамгершілік сезімін ту еткен туындысын табыңыз.

Жауап: «Әпке».

Сұрақ № 20: Ақыл, кайрат, жүректің ғылымға келіп жүгінгенін сипаттайтын Абай қарасөзін табыңыз.Жауап: Он жетінші.

Сұрақ № 1: Абайдыңтабиғатгы тірілту негізінде жазылған өлеңдерін табыңыз.

Жауап«Қыс», «Теректің сыйы».

Сұрақ № 2: Доспамбет жырау толғауындағы: Туған айдай нұрланып, Дулыға кидім, өкінбен ... - деген жолдарында қандай көркемдік тәсіл колданылғандыгын табыңыз.

Жауап: Теңеу.

Сұрақ № 3: Уфа каласында 1909 жылы Міржақып Дулатовтың қай шығармасы жарық көргенін белгілеңіз.

Жауап: «Оян, қазақ!».

Сұрақ № 4: Өз тұсындағы ханға «Орыспенен соғысгга» деп үн қататын жырауды табыңыз.

Жауап: Бұқар.

Сұрақ № 5: Ақан серіні өкесі неше жасында діни оқуға бергендігін анықтаңыз.

Жауап: 13 жаста.

Сұрақ № 6: «Өнер -білім бар жұрттар» өлеңінің негізгі идеясын табыңыз.

Жауап: Қараңғы қазақ қауымына озық мәдениетті елдердің үлгі-өнегесін көрсету.

Сұрақ № 7: А.Байтүрсынұлының «Тәні саудың - жаны сау» мақаласында көтерілген мәселені белгілеңіз.

ЖауапАдам тәрбиелеудің тәсілдері.

Сұрақ № 8: С. Мұқановтың «роман» деп аталатын поэмасын табыңыз.

Жауап: «Сұлушаш».

Сұрақ № 9: Аяқталған біртұтас ойды білдіретін өлең өлшемінің атауын белгілеңіз.

Жауап: Шумақ.

Сұрақ № 10: Кенен Әзірбаевтық өлеңін көрсетіңіз.

Жауап“Базар-Назар”.

Сұрақ № 11: Жансүгіровтің романын белгілеңіз.    Жауап: «Жолдастар».

Сұрақ № 12: ’ "Журт біздің Екей руып мазақтап, ’ ‘Екейде елу бақсы, сексен ақын ‘' деген am аз ба? Сексен бірінші боп қайтесің? деген сөздерді Жамбылға кім айтқанын белгілеңіз.

Жауап: Әкесі.

Сұрақ № 13: "Етегін ақ көйлектің алтындаған, Ажарың ақ жамбыдай жарқылдаган ... " - деген үзінді Акан серінің қай өлеңінен алынғандығын көрсетіңіз.    Жауап: “Ақ көйлек”.

Сұрақ № 14: "Жатқаи жері даладай, Екі өркеші баладай". Көркемдегіш құралдың қайсысы колданылғанын табьщыз (Үмбетей жырау).   Жауап: Теңеу.

Сұрақ № 15: Кеңес жазушыларының Бүкілодақтык II съезіндегі баяндамасында Жамбылдың соғыс кезіндегі поэзиясының қуатты поэзия болғандығын атап көрсеткен адамды табыңыз.

ЖауапА.Сурков.

Сұрақ № 16: Жамбылдың 15-16 жасында жазған өлеңін көрсетіңіз.  Жауап: “Шағым”.

Сұрақ № 17: Ғ. Мүсірепов жұмысшы факультетіне (рабфакқа) окуға қай қалада түскенін белгілеңіз.

Жауап: Орынбор.

Сұрақ № 18: Біржан салдың қай жерде туғанын табыңыз.   Жауап: Көкшетау.

Сұрақ № 19: -Туганда дуние есігін ашады өлең Өлеңмен жер қойнына кірер депең, Өмірдегі қызыгың бәрі өлеңмеп, Ойласаңшы, бос қақпай елең-селең,-деп айтқан кім екенін анықтаңыз.

Жауап: Абай Құнанбаев.

Сұрақ № 20: Жүсіп Баласағүн қай ғасырда өмір сүргенін белгілеңіз.

Жауап: XI ғ.

 

Сұрақ № 1: "Қорғансыздың күні" әңгімесін жазған кезде М.Әуезовтің неше жаста екенін табыңыз.

ЖауапЖиырмадан енді асқан.

Сұрақ № 2: «Қыранымын сары сайран даланың, Қос қанатъм-алтын Алтай, Оралым». М.Жұмабаев өлеңінен алынған үзіндіде кандай бейнелеуіш кұрал бар екенін табыңыз.

ЖауапМетафора.

Сұрақ № 3: «Ақын өдімі туралы аңыз» поэмасының авторын табыңыз.

Жауап: Қ.Аманжолов.

Сұрақ № 4: «Жуандар», «Қулар» өлеңдерінің авторын белгілеңіз.  ЖауапШәкәрім Құдайбердіұлы.

Сұрақ № 5: Акқулар, ана, ауру бала, жылқышы қарт қатысатын М.Мақатаев туындысын атаңыз.

Жауап: «Аққулар үйықтағанда».

Сұрақ № 6: «Сен жас жігіт боп келген сайып, Жер жібек, барқыт киіп, жасыл желек Буркенеді үйеңкі, терек, қайың!» деген үзіндінің кай өлеңнен алынғандығын табыңыз.

Жауап«Майға сәлем».

Сұрақ № 7: Б.Майлиннің «Неке киярда» негізгі тартыс түйінін қай кейіпкердің іс- әрекеті арқылы шешкендігін табыңыз.   Жауап: Ылаңбай.

Сұрақ № 8: Ғ.Мүсіреповтің “Оянған өлкенің” жалғасы ретінде жарық көрген шығармасын табыңыз.

Жауап: ”Жат қолында”.

Сұрақ № 9: Адам мен оның өмір сүру жағдайларын шын күйінде көрсетудің капай аталатынын табыңыз,   Жауап: Реализм.

Сұрақ № 10: Алматы облысының Райымбек ауданында дүниеге келген ақынды табыңыз.

Жауап: М.Мақатаев.

Сұрақ № 11: "Ер Тарғын" жырындағы ақылшы жырауды табыңыз.    Жауап: Сыпыра жырау.

Сұрақ № 12: М.Әуезовтің «Адамдық негізі-әйел» деген тұңғыш мақаласы қашан жазылғанын табыңыз.

Жауап: 1917 ж.

Сұрақ № 13: Бұлбұлмын, даусы көкте дамылдаған... Тұлпармын, топтан озған, тосырқаман... (І.Жансүгіров «Әнші») Үзіндідегі көркемдегіш құралды табыңыз.    Жауап: Метафора.

Сұрақ № 14: ''Шығыстың Аристотелі" атанған адамды табыңыз.

Жауап: Әбу Насыр әл-Фараби.

Сұрақ № 15: Шешендік сөздердің мазмұнына карай нешеге бөлінстіндігін көрсетіңіз.

Жауап: 3.

Сұрақ № 16: “Батыр Баян” поэмасындағы Баянның інісінің атын табыңыз.   Жауап: Ноян.

Сұрақ № 17: "Пірім бар жыр нөсерін аспанға атқан, Сұңқардай саңқылдаған ер Сүйінбай". Үзінді Жамбылдың қай айтысынан алынғанын анықтаңыз.

Жауап: Құлмамбетпен айтысы.

Сұрақ № 18: Орта Азия мемлекеттік университетіндегі Шығыс факультетінің аспирантурасында оқыған қаламгерді табыңыз.

ЖауапМ.Әуезов.

Сұрақ № 19: «Алматы- менің туған қалам» атты бітпей калган романы бар жауынгер жазушыны табыңыз.

ЖауапБ.Бұлқышев.

Сұрақ № 20: М.Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясының I кітабында Абайдың кім ретінде қалыптасқанын белгілеңіз.

Жауап: Азамат.

 

Сұрақ № 1: М.Әуезов қазақ ертегілерін неше топқа бөлгенін анықтаңыз.

Жауап: Үш.

Сұрақ № 2: Ақын Әсет Найманбаевтың халық ауыз әдебиетіндегі салт өлеңдері тақырыбындағы өлеңдерін анықтаңыз.

Жауап«Аужар», «Беташар».

Сұрақ № 3: “Тұсында сері болсын, пері болсын, Ұнайды өмірімен Ақан маған, ’деген сөздерді Ақан серіге арнап кім жазғанын анықтаңыз.

ЖауапІ.Жансүгіров.

Сұрақ № 4: «Би Темірге бірінші толғауының» авторы» көрсетіңіз.

Жауап: Шалкиіз жырау.

Сұрақ № 5: Бақтығұл мен Тектіғұл Әуезовтің қай шығармасының кейіпкерлері екенін анықтаңыз.

Жауап: “Қараш-қараш оқиғасы”.

Сұрақ № 6: Мойыным сұңғағындай жүзген кудың, Лебізім шырынындай шәрбат судың. Үзіндіде қандай көркемдегіш сөз бар екенін белгілеңіз.   Жауап: Теңеу.

Сұрақ № 7: Ақан серінің шын атын табыңыз.    Жауап: Ақжігіт.

Сұрақ № 8: Ж.Аймауытовтың «Қартқожа» романының үшінші бөлімі сыншылардың пікірішпе қалай суреттелгенін белгілеңіз.

Жауап: Очерк сарындары, асығыстық қылаң береді.

Сұрақ № 9: Мына сөйлемдегі салт-дәстүрге байланысты керек сөзді белгілеңіз. ...Алшынбай Ұлжан отырған үйдің есігін аштырып, тысқа семіз асау құнан тайды көлденең ұстап түрып, қонақтардан не күткенін анықтаңыз.    Жауап: Бата тілетті.

Сұрақ № 10: Л. Соболевпен бірлесіп, ұлы ақын Абайдың сахналык бейнесін тұңғыш жасаған қаламгерді табыңыз.   Жауап: М. Әуезов.

Сұрақ № 11: Абайдың өлеңін табыңыз.    Жауап: «Көлеңке басын үзартып».

Сұрақ № 12: ''Шығыстың Аристотелі" атанған адамды табыңыз.

Жауап: Әбу Насыр әл-Фараби.

Сұрақ № 13: Оқымаймьш молдадап, Екі иыгын қомдаган, Бала келсе сабаққа, Жем аңдыган дорбадап, - үзінді Жамбылдың қай өлеңінен алынғанын атаңыз.

Жауап“Шағым”.

Сұрақ № 14: Аяз бидің бұрынғы есімін табыңыз.     Жауап: Жаман.

Сұрақ № 15: Бенжамен Матиптің "Қазақ - неткен ғажайып халық" деген пікірі қай шығар окығаннан кейін туындағанын көрсетіңіз.    Жауап: М.Әуезов "Абай жолы".

Сұрақ № 16: Алпамыс еліне қайтқанда жылқыны бағып жүрген кім екенін белгілеңіз.

ЖауапТортай.

Сұрақ № 17: Жамбылдың үлт-азаттық көтерілісіне арнап жазған туындысын көрсетіңіз.

Жауап: “Зілді бұйрық”.

Сұрақ № 18: «Қанын ішіп қанбаққа, Жанын отқа салмаққа. Хан ие, ісің жол емес,» - деп, Жиембет жырау кімге айтқанын анықтаңыз.    ЖауапЕсім ханға.

Сұрақ № 19: «Ұят болды-ау!» өлеңінің авторын табыңыз.

Жауап: М.Мақатаев.

Сұрақ № 20: Төмендегі шумақ қандай аттың портретін сипаттайтынын табыңыз. - Ор болып калушы еді шапқан жерің, Шаттанып тұрушы еді қосқан елің. Атығай, Қарауылға олжа салған, Бота тірсек, кыз сағақ, сандал керім

Жауап: Құлагер.

 

Сұрақ № 1: «Оқуга ұғымды, ерекше таланты момын қара бала болашақ заманның белгісіз бір жарыгына осы абақты ішінде сенген көңілмеп күн сапап ер жетіп келе жатты». М.Әуезовтің осылай аякталатын туындысыи табыңыз.

Жауап«Қараш-Қараш оқиғасы».

Сұрақ № 2: Абайдың кара сөздері қандай шығарма екенін табыңыз.

Жауап: Даналық сөз, философиялық шолу.

Сұрақ № 3: Литота дегеніміздің не екенін анықтаңыз.   Жауап: Құбылысты тым құлдырата айту.

Сұрақ № 4: Абайдың поэмасын табыңыз.   Жауап: "Масғұт".

Сұрақ № 5: «Ертістің қуба талы секілдепіп, Алдымпанмайысып шық бурая-дагы ...»- үзінді Ақанның қай өлеңінен алынғандығын табыңыз.   Жауап: “Жайықгың ақ түлкісі”

Сұрақ № 6: Саққүлақ, Желаяк, Көлтауысар қай ертегінің кейіпкерлері екенін табыңыз.

Жауап: «Ер Төстік»

Сұрақ № 7: Шәкәрімнің «Қалқаман-Мамыр» дастанындағы Қалқаман мен Мамырдың қосылуына кедергі болған жағдайды табыңыз.

ЖауапЕкеуі немерелес туыс болғандықтан.

Сұрақ № 8: Б.Майлин дәріс алған татар мұғалімнің есімін анықтаңыз.

ЖауапӘбдірахман Сатыбалдин.

Сұрақ № 9: Баласын мақтар қас жаман, Қатынын мақтар қас жаман Алыстагы душпаннаң, Аңдып журген дос жаман, - деген жолдарды айтқан авторды белгілеңіз.

ЖауапҮмбетей.

Сұрақ № 10: С.Мұқановтың лирикалық өлеңдерінің кейіпкерін табыңыз.

Жауап: Еңбекші халық.

Сұрақ № 11: Жамбылдың бір болысты әжуалап жазған сатиралық өлеңін атаңыз.

Жауап: “Мәңке туралы”.

Сұрақ № 12: М.Әуезовтің 1947 жылы қандай кітабы жарыққа шыққанын белгілеңіз.

Жауап«Абай жолы» ІІ кітап.

Сұрақ № 13: С. Мұқановтың «роман» деп аталатын поэмасын табыңыз.  Жауап: «Сұлушаш».

Сұрақ № 14: ”Күлтегін”, ”Тоныкөк” жырларын жазған кім екенін белгілеңіз.

ЖауапИоллығ тегін.

Сұрақ № 15: Қазақстан жазушыларының Бірінші қүрылтайында Жазушылар одағына мүшелікке қабылданған халық ақындарын табыңыз.    Жауап: Жамбыл, Нартай, Кенен.

Сұрақ № 16: М.Әуезовтің «Адамдық негізі-әйел» деген тұңғыш мақаласы қашан жазылғанын табыңыз.

Жауап1917 ж.

Сұрақ № 17: «Мен жасардым, 18 жасар жігіттей шағыма келдім»,- деген сөздерді Жамбылдың қай әңгімесінде айтқанын табыңыз.    Жауап«Менің бақытым».

Сұрақ № 18: Абылай ханның тұсындағы колбасы батырлар: Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Қаз дауысты Қазыбек, Жәнібек, Баян, Сары, Сағымбайдың ерліктерін өлеңге қосқан жырауды табыңыз.  Жауап: Үмбетей.

Сұрақ № 19: “Ш.Уәлиханов” пьесасы (С.Мұқанов) қайжылы сахнаға қойылғанын табыңыз.

Жауап: 1954 ж.

Сұрақ № 20: М.Әуезовтің «Қараш-Қараш оқиғасында» Жарасбайдың Бақтығұлды неге ұстап бергенін табыңыз.

Жауап: Өзінің басын, болыстығын құтқару үшін.

 

Сұрақ № 1: Шоқанмен бірге оқыған досын атаңыз.   ЖауапГ.Н.Потанин.

Сұрақ № 2: Одаққа атағы кетіп, ССРО Жазушыларының I съезінде сөз сөйлеген ақын- жазушыны табыңыз.   ЖауапІ.Жансүгіров.

Сұрақ № 3: Қ.Аманжолов өмір сүрген жылдарды табыңыз.

Жауап: 1911-1955ЖЖ.

Сұрақ № 4: “Мұсылмандық белгісі”, “Әкесінен хат”, “Садақбайға” деген өлеңдердің авторьга көрсетіңіз.   ЖауапБ.Майлин.

Сұрақ № 5: Абайдың «шоқпардай», «бүркіттей» деген екі теңеуден басқа түгел эпитеттер арқылы өрнектелген өлеңін табыңыз.   Жауап«Аттьң сыны».

Сұрақ № 6: «Қозы Көрпеш - Баян сұлу » жырында ханымға Сарыбайдың өлімін естіртетін қаралы хабар айтушыны белгілеңіз.   Жауап: Тазша

Сұрақ № 7: Мысал ұғымына сәйкес келетін жауапты белгілеңіз.

Жауап: Шағын көлемді, оқиғалы, адамға сабақ болатын өсиеті бар, аплегориялық тәсілмен жазылған шығарма.

Сұрақ № 8: Ақан сері «Заман адамы» деген туындысында қазақтың артта қалу себебін неден көретінін анықтаңыз.   ЖауапЕріншектік, жапқаулық.

Сұрақ № 9: «Темір торлы тас сандықтың ішінде шынжырланып байлаулы кызыл сұңқарлар жатты» деген үзіндінің кімнің шығармасынан алынғандығын аныктаңыз.

Жауап: С.Сейфуллин.

Сұрақ № 10: Жамбылдың қай адынмен айтысканын табыднз.

Жауап: Құлмамбет.

Сұрақ № 11: С.Сейфуллиннің Омбы лагерінен қашып шыкқан кездегі бүркеншік атын көрсетіңіз.

Жауап: Дүйсенбі.

Сұрақ № 12: ”Ер Тарғын” жырындағы дана, батагөй карияның атын табыңыз.

Жауап: Сыпыра жырау.

Сұрақ № 13: А.Байтүрсыновтың өлевдеріндегі басты сарынды көрсетіңіз.

Жауап: Бостаңдық арманы.

Сұрақ № 14: ’ ’Саздауға біткен қара ағаш, Кімдерге сайгак болмаған?”- қай шығарманың үзіндісі екенін анықтаңыз.

Жауап: “Қоғалы көлдер, қом сулар”.

Сұрақ № 15: Ы. Алтынсарин үйымдастырған тұңғыш мектеп кай жылы, қай қалада ашылғанын белгілеңіз.

Жауап: 1864 ж. Торғайда.

Сұрақ № 16: С.Мұқановтың жұртшылыққа әйгілі туындысын анықтаңыз. Жауап: «Ботагөз».

Сұрақ № 17: "Абай жолы" эпопеясындағы Дәркембайдың кім екендігін көрсетіңіз.

Жауап: Кедей жатақ.

Сұрақ № 18: Лиро - эпостық жырды табыңыз.

Жауап: «Қозы Көрпеш - Баян сұлу»

Сұрақ № 19: ”Ақын влімі туралы аңыздағы” бас кейіпкердің сүйікгі анін табыңыз.(Қ.Аманжолов)

Жауап: ”Қарғам-ау”.

Сұрақ № 20: Қырғыз халқыньщ ұлы эпосы «Манасты» терең зерггеп, монографиялық еңбек жазған жазушыны табыңыз.

Жауап: М.Әуезов.

 

Сұрақ № 1: «Шьңырау» повесіндегі бас кейіпкерді табыңыз.

Жауап: Еңсеп.

Сұрақ № 2: Абай қара сөздерінің жалпы санын көрсетіңіз.

Жауап: 45

Сұрақ № 3: Ақан серінің шын атын табыңыз.

Жауап: Ақжігіт.

Сұрақ № 4: С.Мұқановтың кейіпкері («Өмір мектебінен») Ұлпа қыздың әні делінетін өлеңнің атын табыңыз.

Жауап«Есіл тасып барады».

Сұрақ № 5: Абай қай медреседе окығанын анықтаңыз.

Жауап: Ахмет-Риза медресесі.

Сұрақ № 6: Би болган, болыс болган өнер емес, Еңбектің бұдан өзге бәрі жалған тармақтарының А.Құнанбайұлының қай өлеңінен алынғандығын табыңыз.

Жауап: «Түбінде баяңды еңбек егін салған».

Сұрақ № 7: С.Мұқановтың жұртшылыққа әйгілі туындысын анықтаңыз.

Жауап: «Ботагөз».

Сұрақ № 8: Ш.Мұртазаның «Қызыл жебе» романының негізгі кейіпкерін атаңыз.

Жауап: Тұрар.

Сұрақ № 9: Ж.Аймауытовтың «Қартқожа» романының үшінші бөлімі сыншылардың пікірішпе қалай суреттелгенін белгілеңіз.

Жауап: Очерк сарындары, асығыстық қылаң береді.

Сұрақ № 10: Міржақьга Дулатовтың «Бақытсыз Жамал» романында Жамалдың сүйген жігітінің атын табыңыз.   Жауап: Ғали.

Сұрақ № 11: М.Әуезов қазақ ертегілерін неше топқа бөлгенін анықтаңыз.

Жауап: Үш.

Сұрақ № 12: «Би Темірге бірінші толғауының» авторы» көрсетіңіз.  ЖауапШалкиіз жырау.

Сұрақ № 13: Қылшанымды сары жүн оққа толтырып Жанға сақтау болған жұрт,-... деген үзіндідегі көркемдегіш құралды анықтаңыз. (Қазтуған жырау)   ЖауапЭпитет.

Сұрақ № 14: “Шықты бір қыз театрдан Мойынында орман түлкі Шашып күзеп, қасын қырган, Аузы-мұрты толған күлкі... ” Шумақ Қасым Аманжоловтың қай поэмасынан алынғанын белгілеңіз.

Жауап: “Бикеш”.

Сұрақ № 15: "Қазақ солдаты” романының композтициялық түрін көрсетіңіз.

Жауап: Сатылы компазициялық ромав.

Сұрақ № 16: "Ер Тарғын" жырындағы ақылшы жырауды табыңыз.

ЖауапСыпыра жырау.

Сұрақ № 17: «Ертістің құба талы секілденіп, Алдымнан майысып шық бурая-дагы ...»- үзінді Ақанның қай өлеңінен алынғандығын табыңыз.   Жауап“Жайықтың ақ түлкісі”

Сұрақ № 18: Мысал ұғымына сәйкес келетін жауапты белгілеңіз.

ЖауапШағын көлемді, оқиғалы, адамға сабақ болатын өсиеті бар, аплегориялық тәсілмен жазылған шығарма.

Сұрақ № 19: Әдеби ертегінің кейіпкерін табыңыз.   Жауап: Т олағай

Сұрақ № 20: М.Дулатовтың ”Оян, қазақ!” өлең жинағы екінші рет 1911 жылы қай қалада басылғанын белгілеңіз.   Жауап: Орынбор.

 

Сұрақ № 1: «Қаһарлы күндер» романының авторьш табьңыз. ЖауапТ.Ахтанов.

Сұрақ № 2: Бүкар жыраудың мына өлеңінде көркем бейнелеу құралдарының қай түрі колданылғанын табыңш. "Сен - бүзау терісі шөншіксің, Мен - өгіз терісі талыспын".   Жауап: Метафора.

Сұрақ № 3: Абайдың «Кейде есер көңіл қүрғырың» өлеңінің лирикалық кейіпкерін табыңыз. Жауап: Махаббаттын таппай күйзелген жан.

Сұрақ № 4: "Қайыңдаймінсіз, таудай таза жігіт, Кең-қоқыр, былапыттап жеріп журген". Бұл І.Жансүгіровтің қай поэмасының кейіпкеріне берілген сипаттама екенін белгілеңіз.Жауап"Құлагер”.

Сұрақ № 5: ”Ақын өлімі туралы аңыз” кімге арналған, дұрысын табыңыз. Жауап: А.Жүмағалиев.

Сұрақ № 6: Ж. Аймауытовтың 20-жылдардағы пьесалар бәйгесінде бірінші орьш алған шығармасын табыңыз. Жауап“Шернияз”.

Сұрақ № 7: Хаты деп ақтық жазгап гашық жардың, Есіңе ал, дугаңа мен ьнтызармын, Қош, сау бол, ойпап-куліп жолыгармыз, Астыпда ақ туының пайгамбардың!... - деген хатгың авторын атаңыз.

Жауап: Шұғаның өлерде жазған хаты.

Сұрақ № 8: Асан қайғының толғауын табыңыз. Жауап: «Көлде жүрген қоңыр қаз» .

Сұрақ № 9: “Батыр Баян” поэмасындағы Баянның інісінің атын табыңыз. Жауап: Ноян.

Сұрақ № 10: «Мен - казақпын, биікяін, байтақ елмін» деп жырлаған ақынды табыңыз.

ЖауапЖ.Молдағалиев.

Сұрақ № 11: МДулатовтың туган жсрін белгіленіз.  ЖауапТорғай атырабы.

Сұрақ № 12: Ескендір Зұлқарнайынның тәрбиешісі болған ұлы ғалымды атаңыз.

Жауап: Аристотель.

Сұрақ № 13: Дулат ақынның әкесін табыңыз.   Жауап: Бабатай.

Сұрақ № 14: "Абай жолы" эпопеясындағы Дәркембайдың кім екендігін көрсетіңіз.

Жауап: Кедей жатақ.

Сұрақ № 15: Е.П.Михаэлисті кітапханада Л.Н.Толстой кітабын сұрап таңырқатқан қазақтың кім екенін анықтаңыз.  Жауап: Абай.

Сұрақ № 16: Абайға кімнің берген батасы екенін табыңыз. - Балам, мен осы шаққа шейін сенімен тіл қатысып, жылы ұшырап көріскен жоқ ем. Бірақ, барлық көрген-сезгенім есімде. Жақсы ағаның зор дәмесін әмсе өстіп ақтағайсың!.. .Ақтарсың деп білемін! Тек өмір д :ген ит жаңсақ бастырмаса екен! Бетің дұрыс! Дәл осы бетіңнен жарылкасын! — деп бата берді.Жауап: Байсал.

Сұрақ № 17: Малайсары би Сырыммен қоштасарында. Есіңе салар үш сөзім бар: «обал, сауап, борыш». Осы үш сөз есіңде болса, елің жаныңнан кетпес, елің барда басқа дұшпан басыңа теппес деген екен. Үзіндідегі шешендік сөз түрін табыңыз. 

Жауап: Шешендік өсиет.

Сұрақ № 18: А.Байтұрсыиовтың «Қазақ өкпесі» мақаласында қандай мәселелердің жауабы айтылғандығын табыңыз.

Жауап: Тарихи мәселелер.

Сұрақ № 19: Ж.Аймауытовтың прозалық туындысын табыңыз.

Жауап“Күнікейдің жазығы”.

Сұрақ № 20: «Талтаңбайдың тәртібі» драмасында (Б.Майлин) Талтаңбайдың талтаңдау себебін белгілеңіз.

Жауап: Көргенсіз, қүр кеуде, даңғой парықсыз болғандақтан талтаңдайтын аллегориялық бейне.

қазақ тілі

Сұрақ № 1: «Комплекс» сөзінің қазақша баламасын табыңыз.

Жауап: Кешен.

Сұрақ № 2: Жай сөйлем түрін анықтаңызБіз оны құшағымызды жайып күтіп алдық.

ЖауапАтаулы сөйлем.

Сұрақ № 3: Сөздердің қайталануынан, қосарлануынан жасалған үстеулер қандай тыныс белгісі арқылы жазылатынын белгілеңіз.

Жауап: Дефис.

Сұрақ № 4: Бейнелеуіш сөздің сөйлем ішіндегі мағынасын анықтаңыз.Майлы саз жас баланың еңбегінше былқ-былқ етеді.

Жауап: Жұп-жұмсақ.

Сұрақ № 5: Антонимдік жұпты көрсетіңіз.

Жауап: Ащы - тұщы.

Сұрақ № 6: Антонимді табыңыз.

Жауап: Бұзу - жөндеу.

Сұрақ № 7: Сөздердің тіркесуінен құралған күрделі үстеулердің әрбір сыңары қалай жазылатынын белгілеңіз.

Жауап: Бөлек.

Сұрақ № 8: Бастауыш қай сөз табынан екенін анықтаңыз.Кейбіреулері сәл тоқтады.

Жауап: Есімдік.

Сұрақ № 9: Белгісіздік есімдігін табыңыз.

ЖауапӘрқашан күн сөнбесін.

Сұрақ № 10: Көмектес септіктің көнеленуінен қалыптасқан үстеуді белгілеңіз.

Жауап: Кезекпен.

Сұрақ № 11: Қаратпа сөзді белгілеңіз.

Жауап: Әукім-әукім, торпағым.

Сұрақ № 12: Сөйлемдегі ойға, оның айтылу тәсіліне айтушының көзқарасын білдіретін сөзді табыңыз.

ЖауапҚыстырма сөз.

Сұрақ № 13: Еліктеуіш қатысып тұрған сөйлемді белгілеңіз.

ЖауапОйламаған жерде қойым дүр ете түсті.

Сұрақ № 14: Бастауышты дәлелдеп түсіндіруші мүшені табыңыз.Біздер, жастар, ел сенімінен шыға білейік!  Жауап: Оңашаланған айқындауыш.

Сұрақ № 15: Іс-оқиғаны баяндамай, тек зат-құбылыстың, мезгіл, мекеннің атауын ғана білдіретін сөйлем түрін белгілеңіз.

Жауап: Атаулы сөйлем.

Сұрақ № 16: Буын талғайтын дыбыстар қатарын белгілеңіз.

ЖауапО, Ө.

Сұрақ № 17: Мына сөйлемге қай шылау лайық, көрсетіңіз.Алтынсары қадалған …, оның кескіні құбыла бастады.  Жауап: Сайын.

Сұрақ № 18: Етістіктен болған сын есімді көрсетіңіз.    Жауап: Бітік. 

Сұрақ № 19: Бірыңғай ұяң дауыссыздан құралған сөзді белгілеңіз  Жауап: Доға

Сұрақ № 20: Cалыстырмалы шырай қатысып тұрған сөйлемді көрсетіңіз.

Жауап: Бораш бір ақ құбалау ғана, қағілездеу бала екен

әдебиет

Сұрақ № 1: Ә.Нұрпейісовтің "Қан мен тер" романында кай өңір балықшыларының трагедиялық өмірі суреттелетінін көрсетіңіз.

Жауап: Арал балықшыларының өмірі.

Сұрақ № 2: С.Мұкановтың «Ботагөз» романындағы кейіпкерлердің сөйлеу тілінің ерекшелігін белгілеңіз.

ЖауапҚарапайым сөйлеу тілі арнасы сақталған.

Сұрақ № 3: "Салиха қыздың дауы" қай романда сипатгалғанын белгілеңіз.

Жауап"Абай жолы".

Сұрақ № 4: Мухтар Әуезовтің «Абай жолы» романында Абай мына жоддарды кай акынға айтқаның табыңыз. «Меиің әкемнің де суйетін өлеңі болар. Жалгыз-ақ сіздің есіңізде қолганы, әлгi бір «Шубарым, арғымағым, кер маралым, өз заңынша болкендік жандаралым!» - деген өлеңді жақтырмай, сынап сөйлеген сөзі болмаса.»  ЖауапҚадырбай.

Сұрақ № 5: Абайдың Лермонтовтан аударған мысалдарын анықтаңыз.

Жауап«Теректің сыйы».

Сұрақ № 6: Ғ. Мүсірепов жұмысшы факультетіне (рабфакқа) окуға қай қалада түскенін белгілеңіз.

Жауап: Орынбор.

Сұрақ № 7: Аяқталған біртұтас ойды білдіретін өлең өлшемінің атауын белгілеңіз.

Жауап: Шумақ.

Сұрақ № 8: Ақын Әсет Найманбаевтың халык ауыз әдебиетіндегі салт өлеңдері такырыбындағы өлеңдерін анықтаңыз.

Жауап«Аужар», «Беташар».

Сұрақ № 9: Ж.Аймауытовтың «Қартқожа» романының үшінші бөлімі сыншылардың пікірінше қалай суреттелгенін белгілеңіз.

Жауап: Очерк сарындары, асығыстық қылаң береді.

Сұрақ № 10: Драматург Дулат Исабековтің пьесасын анықтаңыз.

Жауап: «Әпке».

Сұрақ № 11: Абай қара сөздерінің жалпы санын көрсетіңіз.Жауап: 45

Сұрақ № 12: М.Дулатовтың өлеңін табыңыз.

Жауап“Таршылық халіміз хақында аз мінәжат”.

Сұрақ № 13: «Қазақ, мешел болып қалам демесең, тағылымыңды, бесігіңді түзе! Оны түзейін десең, әйелдің халін түзе!»- деген пікірдің авторьш табыңыз.

Жауап: М.Әуезов.

Сұрақ № 14: 1916 жылғы көтеріліске арнап Жамбыл қандай өлең жазғанын белгілеңіз.

Жауап: “Зілді бұйрық”.

Сұрақ № 15: «Қазақстан үшін Әуезов - екінші Абай,» - деп кім айтқанын анықтаңыз.

ЖауапН.Погодин.

Сұрақ № 16: Жамбылдың 1916 жыл оқиғасына байланысты жазған шығармасын табыңыз.

Жауап: «Зілді бұйрық».

Сұрақ № 17: Абай жастау кезінде өлеңді кімнің атынан жариялап жүргенін табыңыз.

ЖауапКөкбай.

Сұрақ № 18: С.Мұқановтың 1928 ж. жазылған “Сұлушаш” поэмасы қандай шығарма екенін белгілеңіз.

ЖауапДрамалық окиғаға құрылған поэма.

Сұрақ № 19: Тұңғыш қазак театрының ашылған уақытын көрсетіңіз.

Жауап: 1926 ж.

Сұрақ № 20: Б.Майлиннің «Неке киярда» негізгі тартыс түйінін қай кейіпкердің іс- әрекеті арқылы шешкендігін табыңыз.

ЖауапЫлаңбай.

 

Сұрақ № 1: “Мұсылмандық белгісі”, “Әкесінен хат”, “Садақбайға” деген өлеңдердің авторьга көрсетіңіз.

ЖауапБ.Майлин.

Сұрақ № 2: Уфа каласында 1909 жылы Міржақып Дулатовтың қай шығармасы жарық көргенін белгілеңіз.

Жауап: «Оян, қазақ!».

Сұрақ № 3: Башқұрт ақыны Сайфи Құдашпен бірге оқыған қазак жазушысын табыңыз.

Жауап: Б.Майлин.

Сұрақ № 4: ”Ер Тарғын” жырындағы дана, батагөй карияның атын табыңыз.

Жауап: Сыпыра жырау.

Сұрақ № 5: Ақан дүниеге келген Қоскөл қай аймақта екенін табыңыз.

ЖауапКөкшетау.

Сұрақ № 6: Астарлы меңзеу арқылы берілетін көркемдегіш сөздің атауын табыңыз.

ЖауапАллегория.

Сұрақ № 7: Жансүгіровтің поэмасын белгілеңіз.

Жауап«Көбік шашқан».

Сұрақ № 8: Қазақ халкының мінез-құлкын, тыныс-тіршілігін суреттеген Қ.Мырзалиев өлеңін табыныз.

Жауап: «Қазақтарды шетелдік қонақтарға таныстыру».

Сұрақ № 9: «Оғызнаманың» ұйғыр әрпімен жазылған нұсқасы қай жердегі кітапханада сақтальшғандығын анықгаңыз.

Жауап: Париждегі.

Сұрақ № 10: Шоканның шын атын табыңыз.

Жауап: Мұхаммедқанафия.

Сұрақ № 11: С. Мұқанов «Сұлушаш» поэмасындағы кейіпкерлердің бірін табыңыз.

Жауап: Тұгқыш.

Сұрақ № 12: Есенберлиннің "Көшпенділер" трилогиясының жекелеген аттарын көрсетіңіз.

Жауап: "Алмас қылыш", "Жанталас", "Қаһар".

Сұрақ № 13: «Өнер -білім бар жұрттар» өлеңінің негізгі идеясын табыңыз.

Жауап: Қараңғы қазақ қауымына озық мәдениетті елдердің үлгі-өнегесін көрсету.

Сұрақ № 14: "Қой суйеді баласын ”цоқырым” деп, Ештеңені білмеген момыным деп. Қай жырдан алынған үзінді екенін анықтаңыз.

Жауап“Малдың баласын сүюі”.

Сұрақ № 15: XV-XVII1 ғғ. жырауларды белгілеңіз.

ЖауапАсан Қайғы.

Сұрақ № 16: «Күн-күйеу, жер-қалыңдық сагынышты, Қүмары екеуінің сондай күшті»,- деген Абайдьщ өлең жолдарындағы бейнелеу кұралын көрсетіңіз.

ЖауапМетафора.

Сұрақ № 17: Қазақтың ертедегі негізгі күнкөріс кәсібін табыңыз.

ЖауапТөрт түлік мал.

Сұрақ № 18: Бұқар жырау шығармаларының өзекті тақырыбын белгілеңіз.

Жауап: Ел бірлігін жырлау, Абылай бейнесін сомдау.

Сұрақ № 19: Ақан серінің сұлулықты сүйсіне жырлаған өлеңін табыңыз.

Жауап: “Жайықтың ақ түлкісі”

Сұрақ № 20: Қ.Аманжолов Абдолла Жұмағалиевке қандай поэма арнағанын белгілеңіз.

Жауап’ ’Ақын өлімі туралы аңыз’ ’.

Сұрақ № 1: С.Сейфуллиннің Омбы лагерінен қашып шыкқан кездегі бүркеншік атын көрсетіңіз.

ЖауапДүйсенбі.

Сұрақ № 2: Ғабиден Мұстафиннің «Қарағанды» романындағы кейіпкерді анықтаңыз.

Жауап: Мейрам.

Сұрақ № 3: Параллелизм деген ұғымның мәнін табыңыз.

Жауап: Екі нәрсені қатарластыра апып бейнелеу тәсілі.

Сұрақ № 4: М.Жүмабаевтың ақындығын сүйетінін мойындаған қаламгерді белгілеңіз.

Жауап: М.Әуезов.

Сұрақ № 5: С.Сейфуллиннің "Көкшетау" поэмасындағы тұтқын қыздың еліне қайтқанда мінген атын көрсетіңіз.   ЖауапКеркөжек.

Сұрақ № 6: Абай арабтьң классикалық шығармасы «Мың бір түн» ертегісінен жазған поэмасын анықтаңыз.   Жауап«Әзім әңгімесі».

Сұрақ № 7: Жансүгіровтің «Қүлагер» поэмасындағы Сағынайдың асында Қүлагермен бірге жарысқа түскен аттың санын табыңыз.    Жауап1300.

Сұрақ № 8: С.Мүқановтың «Сырдария» романының кейіпкерлерін табыңыз.

ЖауапБайжан, Айбарша» Дәулет.

Сұрақ № 9: Алматы облысының Райымбек ауданында дүниеге келген ақынды табыңыз.

Жауап: М.Мақатаев.

Сұрақ № 10: Мағжанның Мәскеуде Жоғары әдебиет-көркемөнер институтында оқыған жылдары.

Дұрыс жауап1923-1927 жж.

Сұрақ № 11: М.Әуезовтің «Абай жолындағы» ру аралық жанжалдардьщ асқынып барып ұласқан жерін көрсетіңіз.

ЖауапТоқпамбет, Мұсакүлдағы карулы қақтығыстар.

Сұрақ № 12: Көздің жасы, жүректің қанымен, Ерітуге болмайды іштің музын. (Абай) Троптың түрін белгілеңіз.    ЖауапМетафора.

Сұрақ № 13: А.Байтұрсыновтың бастырған эпостық жырын көрсетіңіз

Жауап«Ер Сайын»

Сұрақ № 14: Әл-Фараби шығармасын анықтаңыз.

Жауап: "Ақылдың мәні туралы", ''Философияны оқу үшін не білу керек?”.

Сұрақ № 15: "Қазагым, таянды гой қылта мойын, Жер, мал кетіп бос қалды біздің қойын ". Бүл үзінді Мағжан Жұмабаевтың қай өлеңінен алынғанын белгілеңіз.

Жауап: "Қазағым".

Сұрақ № 16: Қ.Мырзалиев өлеңін неге «Қызыл кітап» деп атағанын табыңыз.

Жауап: Тірі жан тимесін деп, жоғалуға айналған хайуанатқа берілген қызыл мандат бар екенін көрсету үшін.

Сұрақ № 17: «Қүлагер» поэмасындағы Батыраштың жүйрігін анықтаңыз.

Жауап: Көктұйғын.

Сұрақ № 18: Ж. Аймауытовтың 20-жылдардағы пьесалар бәйгесінде бірінші орьш алған шығармасын табыңыз.   Жауап“Шернияз”.

Сұрақ № 19: Бөкейдің «Тортай мінер ақ боз ат» әңгімесінің негізгі кейіпкерін атаңыз.

Жауап: Тортай.

Сұрақ № 20: Қазактың шешендік өнерінің тарихы кімдерден басталатындығын аныктаңыз.

ЖауапМайкы би мен Аяз биден.

 

 

Сұрақ № 1: ”Мен әрдайым бүгінгіні, шамам келгенше ертеңгіні жаздым...”Бүл кімнің свді екенін аныкгаңыз.

ЖауапҒабиден Мұстафин.

Сұрақ № 2: "Аласыз қара көзі айнадайын" деген жолдағы тіл айшығын табыңыз.

ЖауапТеңеу.

Сұрақ № 3: «Неке қияр» пьесасында әйелдердің еріктілік алатындығын үлкен сеніммен айтқан адамды көрсетіңіз.

Жауап: Милиция.

Сұрақ № 4: Абайдың поэмасын табыңыз.

Жауап"Масғұт".

Сұрақ № 5: Шәмкеш, Тұрмағамбет, Иманқұл атты кейіпкерлердің Ж.Аймауытовтың қай шығармасында кездесетіндігін аиыктаңыз.

Жауап: «Қартқожа»

Сұрақ № 6: “Жауыздық пен махаббат”, ”3аман біздікі”, “Шығыс ұлына хат”, т.б. шығармалар жазған жауынгер-публицист жазушыны аныкгаңыз.

Жауап: Б.Бүлқышев.

Сұрақ № 7: Шығарманың мазмұны немен сипатталатындығын анықтаңыз.

ЖауапТакырып, идеямен.

Сұрақ № 8: Ызалы жүрек, долы қол, «Улы сия, ащы тіл». Абай өлеңінің осы жолдарында қандай көркемдегіш құрал жасағанын табыңыз.

ЖауапЭпитет.

Сұрақ № 9: Әбіш Кекілбаевтьщ шығармасын табыңыз.

Жауап: "Үркер".

Сұрақ № 10: М.Макатаевтың «Аққулар ұйыкгағанда» поэмасындағы: «...Сол кеткеннеп мол кеттім, оралмадым Жерді ақсаймын... Жалгыз-ақ сол-арманым»,- деген жолдар поэманың қай бөлімінде жазылғанын есіңізге түсіріңіз:

ЖауапЭпилог.

Сұрақ № 11: Еңбекшілер, еидігі күн сенікі, Жасайды кедей, гулденсін кедей, жасасын! - деген үзінді С. Мұқановтың қай өлеңінен алынған, белгілеңіз.

Жауап: «Кедей баласы».

Сұрақ № 12: «Аллитерация» терминінің қай тілден алынғандығын табыңыз.

ЖауапЛатын.

Сұрақ № 13: Өз тұсындағы ханға «Орыспенен соғысгга» деп үн қататын жырауды табыңыз.

ЖауапБұқар.

Сұрақ № 14: «Ұят болды-ау!» өлеңінің авторын табыңыз.

Жауап: М.Мақатаев.

Сұрақ № 15: Қ.Жұмаділовтің «Қаздар қайтып барады» туындысында жалғыз шалдың неге шегара бұзып, тау асып келе жатқанын табыңыз.

Жауап: Туған жеріне келеді.

Сұрақ № 16: Айманның Шолпанды елге қайтаруының себебін табыңыз.

Жауап: От жағып, күң болып кетеді деп ойлағандықтан.

Сұрақ № 17: “Түсында сері болсын, пері болсын, Үнайды өмірімен Ақан маган, ’деген сөздерді Ақан серіге арнап кім жазғанын анықтаңыз.

ЖауапІ.Жансүгіров.

Сұрақ № 18: Абайдың поэмасын анықтаңыз.

Жауап: «Масғұт».

Сұрақ № 19: Азат еңбекке бастайтын күнді уағыздайтын С.Мұқановтың өлеңін көрсетіңіз.

Жауап: «Майға сәлем».

Сұрақ № 20: «Алмас қьшыш», «Жанталас», «Қаһар» кітаптарының авторын табыңыз.

Жауап: І.Есенберлин.

 

Қазақ тілі

 

Сұрақ № 1: Етістіктің қалау райын анықтаңыз.

Жауап: Екі жас бақытты болғай.

Сұрақ № 2: Есімдерден жасалған туынды етістікті белгілеңіз.

Жауап: Бағала.

Сұрақ № 3: Кейінді ықпалды табыңыз.

Жауап: Қара ала.

Сұрақ № 4: “Тоғызыншы” – сан есiмнiң қай мағыналық түрi екенін белгілеңіз.

Жауап: Реттiк.

Сұрақ № 5: Сөйлем мүшелері құрамына қарай нешеге бөлінетінін көрсетіңіз.

Жауап: 3

Сұрақ № 6: Ашық жуан буынды белгілеңіз.

Жауап: Аға, бала.

Сұрақ № 7: Бастауыштан кейін дұрыс қойылған сызықшаны табыңыз.

Жауап: Көрмес - түйені де көрмес.

Сұрақ № 8: Қимыл-сын бағыныңқы сабақтасты табыңыз.

Жауап: Екі бүктелген күйі, ішін ұстап қалды.

Сұрақ № 9: Тарихи сөзді табыңыз.

Жауап: Хан.

Сұрақ № 10: Қаратпа сөзді анықтаңыз.

Жауап: Ескертуден қорытынды шығар, бала.

Сұрақ № 11: Шылаулар арқылы байланысқан жауапты табыңыз.

Жауап: Естіген жаңалығымыз туралы оңаша отырып ақылдастық.

Сұрақ № 12: Берілген сөйлем жай сөйлемнің қай түрі, көрсетіңіз.Бурабай көлінің ығындағы кішкене қаланы сол көл атымен “Бурабай” дейді.

Жауап: Жақты.

Сұрақ № 13: Стиль түрін ажыратыңыз.«Барлық сілтілердің төмендегідей ортақ химиялық қасиеттері болады.»

Жауап: Ғылыми стиль.

Сұрақ № 14: Көнерген сөзді қатарды анықтаңыз.

Жауап: Жанбота, өзің болыс, әкең Қарпық.

Сұрақ № 15: Жасырын тұрған бастауышы бар сөйлемді белгілеңіз.

Жауап: Еңбек етсең, есейерсің.

Сұрақ № 16: Екі буыннан қ±ралѓан сµзді анықтањыз.

Жауап: Б‰гін.

Сұрақ № 17: Жалқы зат есімді анықтаңыз.

Жауап: Теміртас.

Сұрақ № 18: Одағай сөз қатысып тұрған сөйлемді белгілеңіз.

Жауап: Түу, есім жаңа кірді ғой!

Сұрақ № 19: Сөйлемнен сан есімді көрсетіңіз.Біз екі-екіден бөліндік.

Жауап: Екі-екіден

Сұрақ № 20: Жай сөйлемдері жалғаулықты шылаусыз байланысатын салалас түрін атаңыз.

 ЖауапЫңғайлас.

 

 

 

 

Сұрақ № 1: Жай сөйлемдер арасына тыныс белгісін қойыңыз.Күн бесіндіге келген кезде Көркемтайдың аулы астаң-кестең болды кемсеңдеп кемпір-шал жылады, қанын тартып сұрланып жастар тұрды.

ЖауапҚос нүкте.

Сұрақ № 2: Қос нүктенің қойылу себебін, белгілеңіз.Еңбек қылмай тапқан мал дәулет болмас: қардың суы секілді тез суалар.

Жауап: Себеп-салдар салалас.

Сұрақ № 3: Түбір сөзді көрсетіңіз.

Жауап: Ой.

Сұрақ № 4: Баяндауыштың бір өзі сөйлемге негіз болатын жай сөйлемнің түрін белгілеңіз.

Жауап: Жақсыз сөйлем.

Сұрақ № 5: Адамда жақсы қасиет болмаса, оған бақ та, бақыт та қонбайды.Алғашқы үтір неге байланысты қойылған, дұрысын табыңыз.

Жауап: Шартты бағыныңқылы сабақтас.

Сұрақ № 6: Орфографиялық нормасы сақталмай жазылған сөзді белгілеңіз.

Жауап: Көссіз.

Сұрақ № 7: Берілген сөйлем жай сөйлемнің қай түріне жататынын белгілеңіз.Мені танимысың?

Жауап: Жақты.

Сұрақ № 8: Туынды сөзді көрсетіңіз.

Жауап: Білім, оқушы.

Сұрақ № 9: Сөйлемдерден омоним сөздерді табыңыз.

Жауап: Қыздың аты - Айкүміс. Асқар қоян атты.

Сұрақ № 10: Берілген сөйлем жай сөйлемнің қай түрі, көрсетіңіз.Бурабай көлінің ығындағы кішкене қаланы сол көл атымен “Бурабай” дейді.

Жауап: Жақты.

Сұрақ № 11: «Қоян» сөзінің құрамында қанша дыбыс, қанша әріп барын анықтаңыз.

Жауап: 5 дыбыс, 4 әріп.

Сұрақ № 12: Тыныс белгісінің дұрысын анықтаңыз.

Жауап: -Үйлеріңде басқа ересек адам бар ма?-деп сұрады ол.

Сұрақ № 13: Сілтеу есімдігін табыңыз.

Жауап: Сәлден соң сол сары ала шатырдан кердеңдеген екеу шықты.

Сұрақ № 14: “Ешқандай, ешқайдан” сөздері тән қатарды белгілеңіз.

Жауап: Болымсыздық есімдігі.

Сұрақ № 15: Шешендік өнердің негізгі бастауларын көрсетіңіз.

ЖауапГреция, Рим.

Сұрақ № 16: Төл сөзді сөйлемді табыңыз.

Жауап: – Е, біз қайда кетеміз?! – деп, Жетпіс күйіп кетті.

Сұрақ № 17: Буын үндестігін тағы қалай деп атауға болады, табыңыз.

ЖауапСингармонизм

Сұрақ № 18: Етістікті сөз тіркесін көрсетіңіз.

Жауап: Сөзіне таңғалды.

Сұрақ № 19: Дара бастауыш бар сөйлемді табыңыз.

Жауап: Ана – ардақты есім.

Сұрақ № 20: Төл сөзді сөйлемді көрсетіңіз.

Жауап: – Енді не істемекшісің? – деді ана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:
Facebook | VK | WhatsApp | Telegram | Twitter

Қарап көріңіз 👇Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру

Соңғы жаңалықтар:
» Жоғары оқу орындарына құжат қабылдау қашан басталады?
» Қазақстандағы білім беру деңгейі 10 жыл ішінде қалай өзгерді?
» 85 жастағы қызылордалық ақсақал 2 млн түп ағаш еккен
Пікір жазу