Информатика тест жинақ


Информатика бұл:

** әртүрлі жүйелердегі: техникалық, биологиялық, әлеуметтік басқарудың жалпы принциптері туралы ғылым

** ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу, беру, талдау және бағалау әдістері мен процестері туралы ғылым

** ақпараттың құрылымы мен жалпы қасиеттерін зерттейтін ғылым, оны іздеу, сақтау, беру және компьютерлерді қолдану арқылы өңдеу

** ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және тарату үшін адамдар қолданатын әдістердің, құрылғылардың және өндірістік процестердің жиынтығы

** адам қызметінің әртүрлі салаларында коммуникацияның ақпараттық модельдерін құрумен байланысты ғылым

 

Ғылым ретінде информатика пәні бұл:

** есептеу техникасы құралдарын бағдарламалық қамтамасыз ету ** есептеу техникасы құралдарын аппараттық қамтамасыз ету

** математикалық есептерді сандық түрде шешу әдістері

** кездейсоқ оқиғалар, кездейсоқ шамалар, олардың қасиеттері және олардың операциялары ** статистикалық деректерді жүйелеу және пайдалану әдістері

 

Теориялық информатика айналысады: ** ақпарат және кодтау теориясы

** есептеу техникасының аппараттық бөлігі

** желілік хаттамаларды әзірлеу және стандарттау ** алгоритмдердің есептелуі мен күрделілігі

** ақпараттандыру құралдарын құру

 

Теориялық информатика саласындағы зерттеулер:

** ақпарат пен ақпараттық процестерге қатысты жалпы заңдарды анықтауды және тұжырымдауды қамтамасыз етеді

** ақпараттық модельдерді құру және пайдалану әдістемесін құруды қамтамасыз етеді ** сараптамалық жүйелердің дамуын қамтамасыз етеді

** ақпараттық жүйелер мен бағдарламалық қамтамасыз етуді құруды қамтамасыз етеді ** нысандардың орналасуын және модельдеуін қамтамасыз етеді

 

Ақпарат - бұл:

** ақпарат көзі ақпарат қабылдағышқа беретін қандай да бір материалдық жүйенің жай – күйі туралы мәліметтер жиынтығы

** қоршаған орта объектілері мен құбылыстары, олардың параметрлері, қасиеттері мен жай-күйі туралы мәліметтер

** қоршаған ортаның объектілері мен құбылыстары, олардың параметрлері, қасиеттері мен жай-күйі туралы мәліметтер, олар туралы бар белгісіздік дәрежесін, білімнің толық еместігін азайтады

** кейбір ақпараттық процестерде беруге және өңдеуге жарамды фактілер мен идеяларды формальды түрде ұсыну

** белгілі бір пәндік саладағы маман (сарапшы) адамның білімін, тәжірибесін және қабылдауын көрсету

 

Хабарлама деп аталады:

** ақпаратты қамтитын белгілер немесе бастапқы сигналдар жиынтығы


** кейбір ақпараттық процестерде беруге және өңдеуге жарамды фактілер мен идеяларды формальды түрде ұсыну

** белгілі бір нысанда көрсетілген және көзден адресатқа беруге арналған ақпарат

** шешім қабылдау үшін пайдаланылған және қайта пайдалануға болатын тіркелген және тәжірибемен тексерілген өңделген ақпарат

** өңдеуге ыңғайлы түрде ұсынылған ақпарат

 

Деректер деп аталады:

** кейбір ақпараттық процестерде беруге және өңдеуге жарамды фактілер мен идеяларды формальды түрде ұсыну

** ақпаратты қамтитын белгілер немесе бастапқы сигналдар жиынтығы

** белгілі бір нысанда көрсетілген және көзден адресатқа беруге арналған ақпарат

** техникалық құралдардың көмегімен оны өңдеуді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін ресімделген түрде ұсынылған ақпарат

** шешім қабылдау үшін пайдаланылған және қайта пайдалануға болатын тіркелген және тәжірибемен тексерілген өңделген ақпарат

 

Білім – бұл:

** шешім қабылдау үшін пайдаланылған және қайта пайдалануға болатын тіркелген және тәжірибемен тексерілген өңделген ақпарат

** белгілі бір пәндік саладағы маман (сарапшы) адамның білімін, тәжірибесін және қабылдауын көрсету

** белгілі бір контексте нақты мағынасы бар фактілерге, оқиғаларға, заттарға, идеялар мен ұғымдарға қатысты ақпарат

** белгілі бір нысанда көрсетілген және көзден адресатқа беруге арналған ақпарат

** ақпарат көзі ақпарат қабылдағышқа беретін қандай да бір материалдық жүйенің жай – күйі туралы мәліметтер жиынтығы

 

Адамның қабылдау әдісіне сәйкес ақпараттың келесі түрлері ажыратылады: ** көрнекі

** ғылыми, әлеуметтік ** дыбыстық, тактильді

** саяси, экономикалық ** ықтималдық мәндері

 

Ақпараттың құрылымдық өлшеміне мыналар жатады: ** комбинаторлық

** геометриялық ** семантикалық ** статистикалық ** физикалық

 

Алгоритмнің дискреттілігі:

** командалар бір бірінен кейін бірі табиғи түрде орындалады ** жеке қадамдар тізбегіне бөлінуі керек

** алгоритм дискретті құрылымға ие болуы керек

** алгоритмнің барлық командаларын дәл орындаған кезде процесс тоқтауы керек ** алгоритм белгілі бір орындаушы үшін жазылған


Алгоритмнің түсініктілік қасиетінің мәні мынада: ** алгоритм белгілі бір орындаушы үшін жазылған

** сіз оның командаларына кіретін командаларды ғана пайдалана аласыз ** жеке қадамдар тізбегіне бөлінуі керек

** алгоритмді жазу үшін командалар қолданылады

** алгоритм бірнеше нақты мәселені шешуді қамтамасыз етеді

 

Алгоритм сызықтық деп аталады, егер:

** орындау сол әрекеттерді бірнеше рет қайталауды қамтиды ** орындау белгілі бір шарттардың ақиқатына байланысты

** командалар бір бірінен кейін бірі табиғи түрде орындалады

** командалар қандай да бір шарттарға қарамастан бір-бірін ұстанады ** жеке қадамдар тізбегіне бөлінуі керек

 

Алгоритм циклдік деп аталады, егер:

** орындау белгілі бір шарттардың ақиқатына байланысты ** орындау сол әрекеттерді бірнеше рет қайталауды қамтиды

** алгоритмдер қадамының реттілігі бірнеше рет орындалады ** командалар бір бірінен кейін бірі табиғи түрде орындалады

** әрекеттер берілген ретпен бір рет орындалады

 

Алгоритм болып табылады ** топ тізімі

** банкоматтан ақша алу жөніндегі нұсқаулық ** банкоматтан кодты теру нұсқаулық

** асханадағы мәзір

** компьютерге арналған командалар жиынтығы

 

Алгоритмнің орындаушысы: ** адам

** принтер ** велосипед

** карта

** компьютерге арналған командалар жиынтығы

 

Санау жүйесі:

** компьютерге арналған командалар жиынтығы

** арнайы таңбалар - сандар жиынтығын пайдаланып сандарды жазу ережесі ** сандық ақпаратты кодтау әдістері

** тыныс белгілері, арнайы белгілер ** бүтін санның мәнін анықтайды

 

Ондық сан A = 98

** он алтылық санау жүйесінде тең 6216 ** екілік санау жүйесінде тең 11000102

** екілік санау жүйесінде тең 11000112 ** он алтылық санау жүйесінде тең 9816


1

 

** он алтылық санау жүйесінде тең 2B 6

 

Ондық сан A= 1101001

8

 

** сегіздік санау жүйесінде тең 968 ** сегіздік санау жүйесінде тең 151

** он алтылық санау жүйесінде тең 6916 ** ондық санау жүйесінде тең 52

1

 

** он алтылық санау жүйесінде тең A3 6

 

Ондық бөлшек А=0,625

1

 

** екілік санау жүйесінде тең 0,11002 ** екілік санау жүйесінде тең 0,10102 ** сегіздік санау жүйесінде тең 0,508 ** сегіздік санау жүйесінде тең 0,058

** сегіздік санау жүйесінде тең 0,116 8

 

Ондық бөлшек A=0,11012

** сегіздік санау жүйесінде тең 0,648 ** сегіздік санау жүйесінде тең 0,158

D

 

** он алтылық санау жүйесінде тең 0, 16 ** он алтылық санау жүйесінде тең 0,3216

** сегіздік санау жүйесінде тең 0,628

 

Өрнек 1×23 +0×22 +0×21 +1×20 +1×2-1 +1×2-2 +0×2-3 +1×2-4 санмен ұсынылған ** 4,728

1

 

D

 

** 4,1D 6 ** 11,628 ** 9, 16

** 100,111012

 

1

 

Өрнек 2×33 +1×32 +2×3 +2×30 санмен ұсынылған ** 71

** 21223

** 231221203 ** 1111012 ** 1001002

 

Бестік сан 1445

** ондық санау жүйесінде тең 9 ** ондық санау жүйесінде тең 49

** үштік санау жүйесінде тең 12113


** үштік санау жүйесінде тең 1003 ** үштік санау жүйесінде тең 121003

 

1

 

Он бестік сан 23 5

** ондық санау жүйесінде тең 33

** 11 негізі бар санау жүйесінде тең 3011 ** алтылық санау жүйесінде тең 356

1

 

** 11 негізі бар санау жүйесінде тең 21 1 ** алтылық санау жүйесінде тең 13336

 

Екілік сан берілген 10102 . ** Одан кейінгі сан тең 10112 ** Алдыңғы сан тең 10012

** Алдыңғы сан тең 1012

** Одан кейінгі сан тең 101002 ** Алдыңғы сан тең 11002

 

Екілік сан берілген 11112 .

** Одан кейінгі сан тең 100002 ** Одан кейінгі сан тең 111112 ** Алдыңғы сан тең 11102

** Алдыңғы сан тең 1112

** Одан кейінгі сан тең 111102

 

Екілік сан A = 111

** сегіздік санау жүйесінде тең 1578 ** сегіздік санау жүйесінде тең 1678

F

 

** он алтылық санау жүйесінде тең 6 16 ** он алтылық санау жүйесінде тең 7716 ** екілік санау жүйесінде тең 1110002

 

Екілік сан A= 11100100

** сегіздік санау жүйесінде тең 2528 ** сегіздік санау жүйесінде тең 3448

** сегіздік санау жүйесінде тең 3528

A

 

** он алтылық санау жүйесінде тең E 16 ** он алтылық санау жүйесінде тең E416

 

Екілік бөлшек A=0,01012

** сегіздік санау жүйесінде тең 0,248


** он алтылық санау жүйесінде тең 0,516 ** сегіздік санау жүйесінде тең 0,128

** он алтылық санау жүйесінде тең 0,2816 ** сегіздік санау жүйесінде тең 0,58

 

Жетілік сан 637

** ондық санау жүйесінде тең 45

1

 

** он үштік санау жүйесінде тең 193 3 ** үштік санау жүйесінде тең 12003 ** үштік санау жүйесінде тең 1022003

** үштік санау жүйесінде тең 1203

 

Жиырмалық сан 1G20

** бестік санау жүйесінде тең 22405 ** бестік санау жүйесінде тең 1215

** 25 негізі бар санау жүйесінде тең 1B25 ** бестік санау жүйесінде тең 4335

** 25 негізі бар санау жүйесінде тең 4I25

 

Екілік сан берілген 10002 . ** Бұл жұп сан

** Ондық жүйеде ол тең 10 ** Одан кейінгі сан тең 10012

** Одан кейінгі сан тең 100002 ** Алдыңғы сан тең 1002

 

Екілік сан берілген 10012 . ** Алдыңғы сан тең 10002

** Одан кейінгі сан тең 10102 ** Одан кейінгі сан тең 10112 ** Одан кейінгі сан тең 100102 ** Алдыңғы сан тең 11002

 

Мәлімдеме болып табылатын сөйлем: ** «Неге сіз, қыздар, әдемілерді сүйесіз?»

** «Мен жолға жалғыз шығамын»

** «Егер сізде ит болмаса, оны көршісі уландырмайды» ** «Менің сүйіктім қайда?»

** «Таң атқанда сен оны оятпа...»

 

Қандай мәлімдеме ақиқат болып табылады ** Алматы Қазақстанның астанасы.


** Кейбір сүтқоректілер құрғақ жерде өмір сүрмейді. ** Жыл сайын 13-ші жұмаға сәйкес келетін ай бар.

** Карась балық емес.

** Жұп жай сан болмайды.

 

Қандай мәлімдеме ақиқат болып табылады ** Маусымда 31 күн.

** 31 – жай сан

** Сандардың қосындысы 2 болатын кез-келген натурал сан 7-ге бөлінбейді. ** Миша үзілісте нағыз арыстанды жеді.

** Демосфен «Бір өзенге екі рет кіруге болмайды» деп айтқан.

 

X=true (ақиқат) және Y=true (ақиқат) кезінде қандай логикалық операцияның/өрнектің нәтижесі ақиқат болып табылады

** X ÙY ** X ÚY ** ØX

** X Ù X ** Y & false

 

Конъюнкция логикалық операциясы ** логикалық қосу деп аталады

** & таңбамен белгіленеді **          таңбамен белгіленеді **       таңбамен белгіленеді

** логикалық азайту деп аталады

 

Алгоритмдерді ұсыну формалары: ** Сызықтық.

** Циклдік. ** Ауызша.

** Графикалық. ** Толық.

 

Берілген құрылым болып табылады:

 

 

 

 

 

 

 

 

** Алғышарттары бар цикл. ** Кесілген тармақ;

** Тармақталу құрылымы.

** Шарт ақиқат болғанша цикл денесін орындауға нұсқау береді. ** Егер - онда - басқаша.


Алгоритмнің қасиеттері: ** Тармақталу.

** Нәтижелік. ** Дискреттілік. ** Сызықтық. ** Реттілік.

 

Тьюринг машинасының командалық құрылымы келесідей:

** Таңбаны өзгерту туралы нұсқау, каретканы ауыстыру туралы нұсқау, ішкі күйді өзгерту туралы нұсқау

** Таңбаны өзгерту туралы нұсқау, каретканы ауыстыру туралы нұсқау

** Ішкі күйді өзгерту туралы нұсқау, таңбаны өзгерту туралы нұсқау, каретканы ауыстыру туралы нұсқау

** Таңбаны өзгерту туралы нұсқау, ішкі күйді өзгерту туралы нұсқау, каретканы ауыстыру туралы нұсқау

** Таңбаны өзгерту туралы нұсқау

 

Берілген құрылым болып табылады:

 

 

 

 

 

 

 

 

** Тармақталу құрылымы. ** Толық тармақ.

** Шарт жалған болғанша цикл денесін орындауға нұсқау береді. ** Есептегіші бар цикл.

** Сызықтық құрылым.

 

Алгоритмді жазудың негізгі әдістері: ** Символдық.

** Графикалық.

** Алгоритмдік тілде. ** Белгі.

** Сандық.

 

Алгоритмдердің қасиеттерін көрсетіңіз:

** Дискреттілік - алгоритмді жеке қадамдар тізбегіне бөлу керек;

** Дискреттілік - ақырғы қадамдар арқылы нәтиже алуды қамтамасыз етеді.

** Түсініктілік - алгоритмді бірдей бастапқы деректерге қолдану бірдей нәтижеге әкелуі керек

** Нәтижелік - соңғы қадамдар арқылы нәтиже алуды қамтамасыз етеді. ** Күрделілік - алгоритмді жеке қадамдар тізбегіне бөлу керек;

 

Мәселені шешу үшін Пост машинасын құру - бұл дегеніміз: ** бағдарлама мәтінін жасау

** машина жасау,


** графикті сызу,

** блок-схема жасау, ** модель жасау

 

Тьюринг машинасының ішкі алфавиті деп аталады ** алфавит {a0, a1 ,…, an} таңбалары

** операциялық атқарушы құрылғының дискретті күйлерінің жиынтығы {q1 ,…, qr} ** көрініс тізбегі q0ab

** cDq таңбаларының үштігі, мұндағы c – машинаның сыртқы алфавитіндегі таңба, q -машинаның ішкі алфавитіндегі таңба және D - қозғалысты сипаттайтын алфавиттегі таңба, яғни {R, L, S} жиынынан

** көрініс тізбегі q0aba

 

Тьюринг машинасының сыртқы алфавиті деп аталады ** алфавит {a0, a1 ,…, an} таңбалары

** операциялық атқарушы құрылғының дискретті күйлерінің жиынтығы {q1 ,…, qr} ** көрініс тізбегі q0aba

** көрініс тізбегі q0ab

** cDq таңбаларының үштігі, мұндағы c – машинаның сыртқы алфавитіндегі таңба, q -машинаның ішкі алфавитіндегі таңба және D - қозғалысты сипаттайтын алфавиттегі таңба, яғни {R, L, S} жиынынан

 

Жеке пікірге немесе пікірге тәуелсіз ақпаратты атауға болады: ** түсінікті.

** объективті; ** сенімді;

** өзекті; ** толық;

 

Істердің шынайы жағдайын көрсететін ақпарат: ** түсінікті.

** сенімді;

** объективті; ** өзекті;

** пайдалы;

 

Тьюринг машинасы - бұл:

** Абстрактілі әмбебап орындаушы. ** Нақты есептеу машинасы.

** Бағдарламалау тілі.

** Бірінші қарапайым компьютер. ** Бірінші қарапайым калькулятор.

 

Пост машинасы - бұл:

** Абстрактілі әмбебап орындаушы. ** Нақты есептеу машинасы.

** Бағдарламалау тілі.

** Бірінші қарапайым компьютер. ** Бірінші қарапайым калькулятор.


 

Тьюринг машинасында не Жоқ?

** Ұяшықтарға бөлінген шектеулі таспа. ** Ішкі алфавит.

** Процессор.

** Сыртқы алфавит.

** Оқу басы (операциялық атқарушы құрылғы).

 

Пост машинасында не Жоқ?

** Ұяшықтарға бөлінген шектеулі таспа. ** Процессор.

** Ішкі алфавит.

** Сыртқы алфавит.

** Оқу басы (операциялық атқарушы құрылғы).

 

Тьюринг машиналарында қандай команда Жоқ? ** Ұяшыққа алфавит белгісін жазу.

** Егер...онда...басқаша… ** Басын оңға жылжыту. ** Басын солға жылжыту.

** Бағдарламаны тоқтату.

 

Пост машиналарында қандай команда орындалмайды?

** Егер ұяшықта белгі болмаса, бағдарламаның j-ші жолына өтіңіз, әйтпесе бағдарламаның k-ші жолына өтіңіз.

** Бос емес ұяшыққа белгіні жазу. ** Басын оңға жылжыту.

** Басын солға жылжыту. ** Бағдарламаны тоқтату

 

Алфавит деп аталады

** Барлық мәтін таңбалары

** Олардың реті анықталған көптеген белгілер

** Әріптер: бас және кіші, тыныс белгілері, бос орын ** Көптеген белгілер кездейсоқ тәртіпте

** Барлық мүмкін белгілердің жиынтығы

 

Түрлендіру кезінде алфавит әріптерінің бір мәнді сәйкестігін сипаттайтын ереже деп аталады

** Модем ** Код

** Хабарлама ** Кодтаушы ** Декодтаушы

 

Хабарламаны бір алфавиттен екіншісіне түрлендіру процедурасы деп аталады ** Модем

** Қайта кодтау ** Код


** Кодтаушы ** Декодтаушы

 

Декодтаушы деп аталады

** Декодтау жүргізілетін ереже

** Белгілі бір ережеге сәйкес сигналдарды түрлендіру құрылғысы ** Хабарламаны кодтауды қамтамасыз ететін құрылғы

** Хабарламаны декодтауды қамтамасыз ететін құрылғы ** Кодтау жүргізілетін ереже

 

Хабарламаны кодтау орын алады

** Байланыс арналары арқылы хабарлама өткен сәтте ** Алушы хабарламаны қабылдаған кезде

** Хабар көзден байланыс арнасына келіп түскен сәтте

** Хабарламаны арнайы бағдарламамен транскрипциялау процесінде ** Хабарлама көзден байланыс арнасына жіберілген сәтте

 

Хабарламаның декодталуы орын алады

** Байланыс арналары арқылы хабарлама өткен сәтте ** Алушы хабарламаны қабылдаған кезде

** Хабар көзден байланыс арнасына келіп түскен сәтте

** Хабарламаны арнайы бағдарламамен транскрипциялау процесінде ** Хабарлама көзден байланыс арнасына жіберілген сәтте

 

Сигнал - бұл

** Электрмагниттік импульс

** Тасымалдаушы арқылы берілетін хабарлама ** Ақпаратты берудің виртуалды процесі

** Жарық жарқылы ** Электр заряды

 

Сигнал қандай жағдайда дискретті болады ** Толқын арқылы берілгенде

** Сигнал параметрі уақыт бойынша мәндердің ақырлы санын қабылдағанда ** Дереккөз үздіксіз хабарлама жасаған кезде

** Тек бір бит/с көзі жіберілген кезде

** Дереккөз үзіліссіз хабарлама жасаған кезде

 

Сигнал қандай жағдайда үздіксіз болады

** Сигнал параметрі уақыт бойынша мәндердің ақырлы санын қабылдағанда ** Дереккөз үздіксіз хабарлама жасаған кезде

** Толқын арқылы берілгенде

** Тек бір бит/с көзі жіберілген кезде ** Жарық арқылы берілгенде

 

Дискретті сигналдың мысалы ** Мәтіндік ақпарат

** Бейне ақпарат ** Музыка


** Адамның сөйлеуі ** Аудио ақпарат

 

Үздіксіз сигналдың мысалы ** Мәтін

** Бейне ақпарат

** Бағдаршам сигналдары ** Байт

** Әріп

 

Бит - бұл ** 8 байт

** 0 немесе 1 байт

** Ақпараттың ең кіші бірлігі

** Диод күйі: жабық немесе ашық ** Екілік жүйеде мәтін жазу

 

Санау жүйесі - бұл

** Әріптердің орнына сандарды ауыстыру

** Сандарды жазудың және сандардың нақты мәндерін осы жазбаларға сәйкестендірудің қабылданған әдісі

** Сандарды ауыстыру әдісі

** Сандарды есептеу ережелері

** Сандарды цифрлер арқылы көрсету

 

Позициялық емес санау жүйесі - бұл ** Екілік

** Сегіздік

** Он алтылық

** Санның салмағы оның орнына байланысты емес санау жүйесі ** Грек алфавитінің әріптері

 

Позициялық санау жүйесінің негізі деп аталады ** Сандардың бүтін бөлігі

** Сандарды жазу үшін қолданылатын әр түрлі белгілердің саны ** Жүйеде сандарды аудару формуласынан логарифмнің негізі

** Кіші разряд бірлігіне біріктірілген қандай да бір разряд бірліктерінің саны ** Жүйеде есептеу ережелерінің саны

 

Екілік санау жүйесінде екі санды қосыңыз: 1101+01 ** 1110

** 1100 ** 1101 ** 1011 ** 1111

 

Екілік санау жүйесінде екі санды қосыңыз: 10101+1011 ** 100000

** 101010


** 010101 ** 111111 ** 101011

 

Екілік санау жүйесіндегі екі санды көбейтіңіз: 01011*101 ** 1010110

** 0110111 ** 1011101 ** 0101010 ** 0101111

 

15 санын ондық жүйеден екілік жүйеге ауыстырған кезде сан алынады ** 1110

** 1111 ** 1011 ** 1101 ** 1010

 

27 санын ондық жүйеден екілік жүйеге ауыстырған кезде сан алынады ** 11110

** 11011 ** 10011 ** 11101

** 10111

 

0,69 бөлшек санын ондық жүйеден екілік жүйеге ауыстырған кезде сан алынады ** 0,101100 ...

** 0,010011 … ** 0,11011 ...

** 0,10111 ... ** 0,10101 …

 

83,55 санын ондық жүйеден сегіздік жүйеге ауыстырған кезде сан алынады ** 123,4314...

** 123,4134… ** 312,1432...

** 321,4314... ** 323,4314

 

Ақпарат теориясындағы ақпарат - бұл ** көрсетілген әртүрлілік

** оларды алғанға дейін белгісіздікті толығымен алып тастайтын немесе азайтатын мәліметтер

** жаңалығы бар мәліметтер

** біздің миымызға көптеген көздерден және көптеген формалардан келетін нәрсе ** заттың ажырамас атрибуты

 

Пост машинасын іске қосу кезінде қандай жағдайлар туындауы мүмкін емес ** автомат таспаға белгіні жазып келесі команданы орындауға көшті


** автомат таспаның соңына жетті; бағдарламаның орындалуы тоқтатылады, автомат нәтижесіз тоқтайды

** автомат аялдама командасына жетті, бағдарлама орындалды деп саналады, нәтижелі аялдама орын алады

** автомат нәтижеге де, нәтижесіз тоқтауға да жетпейді, шексіз жұмыс жүреді (автомат «қатып қалады»)

** автомат мүмкін емес команданы орындауға жетті (бос ұяшыққа белгі жазу, бос ұяшықтағы белгіні өшіру) бағдарламаның орындалуы тоқтатылады, машина нәтижесіз тоқтайды

 

316-ны ондық санау жүйесінен сегіздік санау жүйесіне аударыңыз ** 316

** 474 ** 471 ** 444

** 477

 

0,1101 екілік бөлшекті ондық жүйеге аударыңыз ** 1,2

** 0,8125 ** 0,8145

** 0,9 ** 0,8

 

Келесі анықтамада: «алгоритмнің әр қадамы дәл анықталуы керек» алгоритмнің қай қасиеті келтірілген

** Ақпараттың адекваттылығы ** Анықтылық

** Бұқаралық ** Сенімділік ** Сапасы

 

Ақпаратты өлшеу үшін енгізілген параметрлер ** ақпараттың адекваттылығы

** ақпарат саны және деректер көлемі ** сенімділік, сапа

** ақпарат сапасы, ақпарат саны ** бит

 

Белгіленген алгоритммен әрекеттерді орындауға қабілетті кейбір дерексіз немесе нақты (техникалық, биологиялық немесе биотехникалық) жүйе

** Блок-схема

** Алгоритм орындаушысы ** Алгоритм

** Граф ** Тізім

 

Тьюринг машинасының командасы: көрсетілген бөлімге А белгісін қойыңыз, оңға бір қадам жылжытыңыз және алдыңғы күйін q7 күйіне өзгертіңіз

 

** q7 R А ** А R q7

** A q7 ** A R

** АR7

 

Ондық санның екілік жазбасындағы 1+2+4+8+16+32+64+128+256+512+1024 цифрлердің қосындысы тең

** 2047 ** 11

** 22 ** 0 ** 5

 

Санау жүйесі - бұл

** натурал сандар жиыны

** сандарды жазудың қабылданған әдісі

** цифрлер жиынтығы 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ** цифрлер жиынтығы 0, 1

** цифрлер жиынтығы I, V, X, L, C, D, M

 

Пост машинасының командасы nKm, құрылымына ие, мұнда

** n - команданың реттік нөмірі; K - баспен орындалатын әрекет; m - орындалатын келесі команданың нөмірі

** n - баспен орындалатын әрекет; K - орындалатын келесі команданың нөмірі; m -команданың реттік нөмірі

** n - команданың реттік нөмірі; K - орындалатын келесі команданың нөмірі; m - баспен орындалатын әрекет

** n - команданың реттік нөмірі; K - баспен орындалатын әрекет; m - осы команданы орындау қажет ұяшық нөмірі

** n - баспен орындалатын әрекет; K - орындалатын келесі команданың нөмірі; m - осы команданы орындау қажет ұяшық нөмірі

 

Пост машинасында қанша команда бар? ** 2

** 4 ** 6

** 8 ** 10

 

Пост машинада тоқтау тиімді болады ** Нәтижелі команданы орындау кезінде

** «Тоқтату» командасы бойынша

** Жарамсыз команданы орындау кезінде ** Егер машина ешқашан тоқтамаса

** Егер бағдарламаны орындау нәтижесі күткендей болса

 

Пост машинасында келесі жағдайда алгоритм дұрыс болмайды ** Егер бағдарламаны орындау нәтижесі күткендей болса


** Егер машина ешқашан тоқтамаса

** Жарамсыз команданы орындау кезінде ** «Тоқтату» командасы бойынша

** Нәтижелі команданы орындау кезінде

 

Тьюринг машинасында басқару басына арналған L мынаны білдіреді ** Таспаны оңға жылжытыңыз

** Таспаны солға жылжытыңыз ** Машинаны тоқтату

** Ұяшыққа таңбаны енгізу ** Ұяшықтағы таңбаны өшіру

 

Тьюринг машинасында басқару басына арналған R мынаны білдіреді ** Таспаны солға жылжытыңыз

** Таспаны оңға жылжытыңыз ** Машинаны тоқтату

** Ұяшыққа таңбаны енгізу ** Ұяшықтағы таңбаны өшіру

 

Тьюринг машинасында басқару басына арналған S мынаны білдіреді означает ** Таспаны солға жылжытыңыз

** Машинаны тоқтату

** Таспаны оңға жылжытыңыз ** Ұяшыққа таңбаны енгізу

** Ұяшықтағы таңбаны өшіру

 

Адамның қабылдау әдісіне сәйкес ақпараттың келесі түрлері ажыратылады ** діни

** дыбыстық, тактильді ** ғылыми, әлеуметтік ** ықтималдық мәндері

** стационарлық емес арна

 

Алгоритмді орындаушы ** кір жуғыш машина

** компьютерге арналған командалар жиынтығы ** кітап

** велосипед ** көлік

 

Алгоритм циклдік деп аталады, егер

** әрекеттер берілген ретпен бір рет орындалады

** алгоритмдер қадамының реттілігі бірнеше рет орындалады

** командалар қандай да бір шарттарға қарамастан бірінен соң бірі орындалады ** командалар табиғи түрде орындалады

** кем дегенде бір шартты қамтиды, оның нәтижесінде бақылау жіберіледі

 

Алгоритм сызықтық деп аталады, егер

** олардың бір-біріне табиғи түрде еру тәртібімен


** командалар ретімен орындалады

** командалар кесте түрінде ұсынылған

** орындау белгілі бір шарттардың ақиқатына байланысты ** орындау сол әрекеттерді бірнеше рет қайталауды қамтиды

 

Білім – бұл

** белгілі бір нысанда көрсетілген және көзден адресатқа беруге арналған ақпарат

** шешім қабылдау үшін пайдаланылған және қайта пайдалануға болатын тіркелген және тәжірибемен тексерілген өңделген ақпарат

** ақпарат көзі ақпарат қабылдағышқа беретін қандай да бір материалдық жүйенің жай -күйі туралы мәліметтер жиынтығы.

** техникалық құралдардың көмегімен оны өңдеуді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін ресімделген түрде ұсынылған ақпарат

** адамдар нақты контекст шеңберінде алмасуы мүмкін заттар, фактілер, идеялар және т.б. туралы мәліметтер

 

Информатика - бұл

** бастапқыда ғылыми айналымға бұл терминді енгізген Паскаль

** ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу, беру, талдау және бағалау әдістері мен процестері туралы ғылым

** ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және тарату үшін адамдар қолданатын әдістердің, құрылғылардың және өндірістік процестердің жиынтығы

** латын тілінен шыққан термин informatio ақпарат, түсіндіру, таныстыру дегенді білдіреді ** әртүрлі жүйелердегі басқарудың жалпы принциптері туралы ғылым: техникалық,

биологиялық, әлеуметтік

 

<question>Өрнек 1 • 23 + 0 • 22 + 0 • 21 + 1 • 20 + 1 • 2-1 + 1 • 2-2 + 0 • 2-3 + 1 • 2-4 арқылы көрсетілген сан, жақшада санау жүйесінің негізі көрсетілген

** 1001,1101(2) ** 100,11101(2) ** 4,1D(16)

** 11,2(8) ** 4,72(8)

 

<question>Өрнек 2 • 33 + 1 • 32 + 2 • 31 + 2 • 30 арқылы сан, жақшада санау жүйесінің негізі көрсетілген

** 72

** 1000111(2) ** 6366

** 2222(3)

** 100100(2)

 

Екілік сан 1101001(2), жақшада санау жүйесінің негізі көрсетілген ** он алтылық санау жүйесінде тең 69(16)

** сегіздік санау жүйесінде тең 64(8) ** ондық санау жүйесінде тең 106 ** ондық санау жүйесінде тең 52

** сегіздік санау жүйесінде тең 150(8)


X=true (ақиқат) және Y=true (ақиқат) болған кезде қандай логикалық операцияның/өрнектің нәтижесі ақиқат болады

** not Х ** X --> Y

** Y & false ** X XOR Y ** X v not Y

 

Ù

 

Дизъюнкцияның логикалық операциясы **   таңбамен белгіленеді

** логикалық қосу деп аталады

** логикалық көбейту деп аталады ** логикалық азайту деп аталады

** кәдімгі тілде олар ЖӘНЕ одақпен ауыстырылады

 

Екілік бөлшек 0,1101(2), жақшада санау жүйесінің негізі көрсетілген ** сегіздік санау жүйесінде тең 0,64(8)

** сегіздік санау жүйесінде тең 0,62(8) ** ондық санау жүйесінде тең 0,1101

** ондық санау жүйесінде тең 0,13

** он алтылық санау жүйесінде тең 0,32(16)

 

<question>Өрнек 3 • 43 + 0 • 42 +1 • 41 + 2 • 40 арқылы көрсетілген сан, жақшада санау жүйесінің негізі көрсетілген

** 16

** 11000110(2) ** 34142(4)

** 100100(2) ** 10000(2)

 

Жиырмалық сан 1G(20), жақшада санау жүйесінің негізі көрсетілген ** 25 негізі бар санау жүйесінде тең 2B(25)

** ондық санау жүйесінде тең 36 ** ондық санау жүйесінде тең 118

** бестік санау жүйесінде тең 2240(5) ** бестік санау жүйесінде тең 120(5)

 

Екілік бөлшек 0,0101(2), жақшада санау жүйесінің негізі көрсетілген ** ондық санау жүйесінде тең 0,0101

** ондық санау жүйесінде тең 0,3125 ** ондық санау жүйесінде тең 0,5

** он алтылық санау жүйесінде тең 0,28(16) ** сегіздік санау жүйесінде тең 0,12(8)

 

Екілік сан берілген 1001(2), жақшада санау жүйесінің негізі көрсетілген ** Бұл тақ сан

** Ондық жүйеде ол тең 11 ** Алдыңғы сан 100(2)

** Одан кейінгі сан тең 10010(2)


** Одан кейінгі сан тең 1011(2)

 

Екілік сан берілген 1010(2), жақшада санау жүйесінің негізі көрсетілген ** Бұл тақ сан

** Ондық жүйеде ол тең 10

** Одан кейінгі сан тең 10101(2) ** Алдыңғы сан 1100(2)

** Алдыңғы сан 101(2)

 

Хабарлама деп аталады

** ақпаратты қамтитын белгілер немесе бастапқы сигналдар жиынтығы ** өңдеуге ыңғайлы бейнеде ұсынылған ақпарат

** материалдық тасығыштар (ақпаратты сақтау құрылғылары) арқылы уақыт бойынша берілетін (сақталатын) ақпараттың статикалық нысаны

** кейбір ақпараттық процестерде беруге және өңдеуге жарамды фактілер мен идеяларды формальды түрде ұсыну

** белгілі бір пәндік саладағы адам маманының (сарапшының) білімін, тәжірибесін және қабылдауын көрсететін ақпарат түрі

 

Жетілік саны 63(7), жақшада санау жүйесінің негізі көрсетілген ** ондық санау жүйесінде тең 36

** ондық санау жүйесінде тең 315

** он үштік санау жүйесінде тең 36(13) ** үштік санау жүйесінде тең 102200(3) ** үштік санау жүйесінде тең 21(3)

 

Конъюнкцияның логикалық операциясы ** V таңбамен белгіленеді

** & таңбамен белгіленеді

** кәдімгі тілде олар НЕМЕСЕ одақпен ауыстырылады ** логикалық қосу деп аталады

** логикалық азайту деп аталады

 

Екілік бөлшек 0,1101(2), жақшада санау жүйесінің негізі көрсетілген ** ондық санау жүйесінде тең 0,13

** ондық санау жүйесінде тең 0,1101

** он алтылық санау жүйесінде тең 0,D(16) ** он алтылық санау жүйесінде тең 0,32(16) ** сегіздік санау жүйесінде тең 0,15(8)

 

15(10) және 6(10) сандардың қосындысы әр түрлі санау жүйелерінде, жақшада санау жүйесінің негізі көрсетілген:

** 16(16) ** 22(10)

** 25(8) ** 26(8) ** 27(8)


Сегіздік сан 27(8) әр түрлі санау жүйелерінде, жақшада санау жүйесінің негізі көрсетілген:

** екілік санау жүйесінде 10110(2) ** ондық санау жүйесінде 23(10)

** ондық санау жүйесінде 22(10)

** он алтылық санау жүйесінде 16(16) ** он алтылық санау жүйесінде 15(16)

 

Ондық сан 24(10) әр түрлі санау жүйелерінде, жақшада санау жүйесінің негізі көрсетілген:

** 11010(2) ** 11000(2)

** 31(8) ** 32(8) ** 19(16)

 

Он алтылық сан 15(16)әр түрлі санау жүйелерінде, жақшада санау жүйесінің негізі көрсетілген:

** 20(10) ** 21(10)

** 10001(2) ** 24(8)

** 26(8)

 

15(8) және 4(8) сандар айырмашылығы әр түрлі санау жүйелерінде, жақшада санау жүйесінің негізі көрсетілген:

** 1010(2) ** 1000(2)

** А(16) ** 14(5)

** 13(5)

 

Қандай сөйлем мәлімдеме болып табылады: ** Ташкент - Өзбекстанның астанасы

** ППУ студенті ** Ботқа дәмді тағам

** Сыртта ауа райы нашар

** Математика - қызықты пән

 

Логикалық өрнек неге тең: P v notP ** ln1

** 0

** not P ** 1

** P ^ not P

 

Пост машинасы:

** Көптеген металл бөлшектері бар нақты машина

** Белгілі бір есептерді шешу үшін құрылған математикалық құрылыс (аппарат)


** Адамның қатысуынсыз жұмыс істейтін құрылғы ** Көп жолақты әмбебап машина

** Көлік құралы

 

х арақатынаста: 8х бит = 16 Мб тең ** 0,75

** 9 ** 6

** sqrt(49) ** 2^3

 

Сегіздік сан 22(8) әр түрлі санау жүйелерінде, жақшада санау жүйесінің негізі көрсетілген:

** 12(16) ** 19(10)

** 20(10) ** 10011(2) ** 10100(2)

 

Сандар 26(10) және 9(10) айырмашылығы әр түрлі санау жүйелерінде, жақшада санау жүйесінің негізі көрсетілген:

** 10(16) ** 12(16)

** 21(8) ** 22(8)

** 10011(2)

 

X = true (ақиқат) және Y = false (жалған) болған кезде нәтиже ақиқат болады: ** not X

** X --> Y ** Y & false

** X v Y ** X ^ Y

 

Ақпаратты бөлісу, түрлендіру және беру үшін не қажет? ** электр желісі;

** ақпарат көзі, таратқыш; ** байланыс арнасы;

** қағаз тасымалдаушы;

** бағдарламалық қамтамасыз ету.

 

Ақпараттың сапасы қандай қасиеттермен анықталады? ** ақпараттың дұрыстығы;

** ақпараттың белгісіздігі; ** ақпараттың құндылығы;

** ақпараттың толықтығы мен өзектілігі; ** ақпараттың өзгергіштігі.

 

Ақпарат мөлшерін бағалау және өлшеу үшін қандай тәсілдер қолданылады?

 

** сызықтық; ** символдық; ** алфавиттік;

** статистикалық;

** тікелей өлшеу әдісі;

 

Бұл формула нені сипаттайды H = log2 N?

** мүмкін болатын тең ықтималы күйлер саны; ** ақпарат саны;

** хабарламадағы ақпарат биттерінің саны; ** қандай да бір оқиғаның болу ықтималдығы;

** энтропияның мөлшері


Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:
Facebook | VK | WhatsApp | Telegram | Twitter

Қарап көріңіз 👇Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру

Соңғы жаңалықтар:
» Жоғары оқу орындарына құжат қабылдау қашан басталады?
» Қазақстандағы білім беру деңгейі 10 жыл ішінде қалай өзгерді?
» 85 жастағы қызылордалық ақсақал 2 млн түп ағаш еккен
Пікір жазу