Өлең: Жамбыл Жабаев (Тынық Донның ұлдарына)

Өлең: Жамбыл Жабаев (Тынық Донның ұлдарына)

Қарасам ауыл, қырға да
Жігіт боп өскен ұл бала,
Орыс, қазақ тумалас,
Жортса әзір жорғада.
Бұрынғы бір өткен кез,
Жасаған бізді ала көз.
Шекпен, шен ап патшадан,
Балпаң басқан бай мен хан,
Шығарып жолдың тозаңын,
Еңіретіп елдің боздағын,
Тәлім алған қасқырдан,
Құлқынына сатылған,
Молда мен бай, атаман .
Жандаралмен жандасып,
Дозаққа елді матаған,
Құлқыны кең қорқаулар
Елді қанап семірген,
Семіріп олар елірген,
Сол бір сұмырай заманда
Қаналған ел еңіреген.
Бүгінгі шуақ таңдағы,
Тынық Донның ұлдары
Жамбылға туған ұлсыңыз,
Елімнің жүйрік тұлпары
Ойнақтап тұр мінсеңіз;
Колхозды менің ауылым,
Етегінде тауының
Жылқыларын түлетті,
Жігіттері жүректі,
Қуанады қарт Жамбыл,
Ойнап-күліп жүрсеңіз.
Тынық Донның ұлдары
Талшыбықтай өрілген,
Жан-тәнімен жүрегі
Сталинге берілген;
Жарқырап туған елі үшін
Аямайды жанын да,
Өзінің туған жері үшін
Қияды қасық қанын да;
Ұлы Отанның таңы үшін,
Ұлы халық бағы үшін,
Ауыл үшін, қала үшін,
Завод үшін, дала үшін,
Шалқып акқан Дон үшін,
Партия үшін, халқы үшін,
Халқының достық даңқы үшін,
Керек болса жанын да,
Аямайды қанын да.
Тынық Донның ұлдары,
Қылыштарың қайраулы,
Қасқыр шапса қиядан,
Сендер ұшқан ұядан —
Бүркіттейін шүйіліп,
Ақ қылышты үйіріп,
Ат қойыңдар түйіліп.
Жау қирасын қиылып
Аттан! .— деген дауысын —
Сталиннің есіткен
Сағатында-ақ Қастектен
Жамбыл әзір жүруге.
Жүйрігіне мінуге.
Жамбыл мініп атына,
Қарамай кәрі, жасына,
Немересін, ұлдарын
Ертіп алып қасына
Жорыққа дайын келуге.
Аттан! — деген дауысын —
Сталиннің есіткен,
Сағатында-ақ Қастектен
Тізе бүкпей жорытып, _
Айбынды қызыләскерін
Қасына Жамбыл ерітіп,
Алатаудың дөңінен,
Айдын Балқаш көлінен,
Колхоздан, қырдан, Ертістен,
Алтайдан, Каспий шенінен,
Әулие-ата өрінен,
Қостанайдың белінен
Жігіттерін ерітіп,
Мылтық оқтап, жортақтап,
Домбыра тартып шалқақтап,
Жамбыл жетед бас болып
Шалқыған әнмен серілтіп,
Мен келгенде бас болып,
Келемін шалқып жас болып,
Ұлы Отанның тақы үшін,
Ұлы халық бағы үшін,
Партия үшін, халық үшін,
Халықтың достық даңқы үшін,
Жер үшін, туған қала үшін,
Құлпырған Қазақстанда
Шалқыған алтын дала үшін
Мен келгенде, келемін
Бахытты біздің ел үшін,
Алтын тынық Дон үшін!
Донда туған ұл үшін!Комментарии для сайта Cackle