Ағылшын тілі (Бастауыш 3 сынып | 1, 2, 3, 4 тоқсан)

CONTENTS

TERM 1
Cross curricular unit: Animals
Cross curricular unit: Light and Dark

TERM 2
Cross curricular unit: Time
Cross curricular unit: Buildings

TERM 3
Cross curricular unit: Art and Music
Cross curricular unit: Explorers and Inventors

TERM 4
Cross curricular unit: Water, water everywhere
Cross curricular unit: Having fun
Қалыптастырушы бағалау (ҚБ | ФО)
Толық

Дүниетану (Бастауыш 3 сынып | 1, 2, 3, 4 тоқсан)

Мазмұны

1-ТОҚСАН
Бөлім: Тірі табиғат
Бөлім: Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен

2-ТОҚСАН
Бөлім: Уақыт
Бөлім: Сәулет өнері

3-ТОҚСАН
Бөлім: Өнер
Бөлім: Атақты тұлғалар

4-ТОҚСАН
Бөлім: Су – тіршілік көзі
Бөлім: Демалыс мәдениеті. Мерекелер
Қалыптастырушы бағалау (ҚБ | ФО)
Толық

Жаратылыстану (Бастауыш 3 сынып | 1, 2, 3, 4 тоқсан)

Мазмұны

1-ТОҚСАН
Бөлім: Мен – зерттеушімін
Бөлім: Тірі табиғат

2-ТОҚСАН
Бөлім: Тірі табиғат
Бөлім: Заттар және олардың қасиеттері

3-ТОҚСАН
Бөлім: Заттар және олардың қасиеттері
Бөлім: Жер және ғарыш
Бөлім: Табиғат физикасы

4-ТОҚСАН
Бөлім: Табиғат физикасы
Бөлім: Мен -зерттеушімін
Қалыптастырушы бағалау (ҚБ | ФО)
Толық

Дене шынықтыру (Бастауыш 3 сынып | 1, 2, 3, 4 тоқсан)

Мазмұны

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР
1-бөлім «Жеңіл атлетика арқылы қозғалыс әрекеттері»
2-бөлім «Қозғалыс және спорт ойындар»

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР
3-бөлім «Акробатика негіздерінде гимнастика»
4-бөлім «Қазақ ұлттық қозғалыс ойындары»

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР
5-бөлім «Жеңіл атлетика арқылы қозғалыс әрекеттері»
6-бөлім «Қозғалыс және спорт ойындар»

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР
7-бөлім «Акробатика негіздерінде гимнастика»
8-бөлім "Қазақ ұлттық қозғалыс ойындары»
Қалыптастырушы бағалау (ҚБ | ФО)
Толық

Музыка (Бастауыш 3 сынып | 1, 2, 3, 4 тоқсан)

Мазмұны

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР
ОРТАҚ ТАҚЫРЫП «ТІРІ ТАБИҒАТ»
ОРТАҚ ТАҚЫРЫП «ЖАҚСЫДАН ҮЙРЕН, ЖАМАННАН ЖИРЕН»

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР
ОРТАҚ ТАҚЫРЫП «УАҚЫТ»
ОРТАҚ ТАҚЫРЫП «СӘУЛЕТ ӨНЕРІ»

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР
ОРТАҚ ТАҚЫРЫП «ӨНЕР»
ОРТАҚ ТАҚЫРЫП «АТАҚТЫ ТҰЛҒАЛАР»

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР
ОРТАҚ ТАҚЫРЫП «СУ – ТІРШІЛІК КӨЗІ»
ОРТАҚ ТАҚЫРЫП «ДЕМАЛЫС МӘДЕНИЕТІ», «МЕРЕКЕЛЕР»
Қалыптастырушы бағалау (ҚБ | ФО)
Толық

Көркем еңбек (Бастауыш 3 сынып | 1, 2, 3, 4 тоқсан)

Мазмұны

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР
Ортақ тақырып «Тірі табиғат»
Ортақ тақырып «Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен» (жарық пен қараңғы)

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР
Ортақ тақырып «Уақыт»
Ортақ тақырып «Сәулет»

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР
Ортақ тақырып «Өнер»
Ортақ тақырып «Атақты тұлғалар»

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР
Ортақ тақырып «Су- тіршілік көзі»
Ортақ тақырып «Демалу мәдениеті», «Мерекелер»
Қалыптастырушы бағалау (ҚБ | ФО)
Толық

Информатика (Бастауыш 3 сынып | 1, 2, 3, 4 тоқсан)

Мазмұны

1 тоқсан
Бөлім «Компьютер және программалар»
Бөлім «Сөз артында сөз»

2 тоқсан
Бөлім «Компьютер және дыбыстар»
Бөлім «Компьютерлік суреттер»

3 тоқсан
Бөлім «Шығармашылық және компьютер»
Бөлім «Әлемнің барлығы Интернетте»

4 тоқсан
Бөлім «Презентацияны безендіру»
Бөлім «Мәтін, дыбыс және презентация»
Қалыптастырушы бағалау (ҚБ | ФО)
Толық

Математика (Бастауыш 3 сынып | 1, 2, 3, 4 тоқсан)

Мазмұны

1-ТОҚСАН
1А бөлім: «1000 көлеміндегі сандар. Қосу және азайту»
1В бөлім – Көбейту және бөлу
1С бөлім - Кестелік көбейту және бөлу

2-ТОҚСАН
2А бөлім: «Үлес»
2В бөлім – Аудан. Шамалар
2С бөлім - Ауызша көбейту және бөлу

3-ТОҚСАН
3А бөлім - Кестеден тыс көбейту және бөлу
3В бөлім - Кеңістік фигуралар
3С бөлім – Жазбаша көбейту және бөлу

4-ТОҚСАН
4А бөлім - Жазбаша көбейту және бөлу
4В бөлім – Есепті шешу жолдары
4С бөлім- Уақыт
Қалыптастырушы бағалау (ҚБ | ФО)
Толық

Қазақ тілі Т2 (Бастауыш 3 сынып | 1, 2, 3, 4 тоқсан)

Мазмұны

1-тоқсан
Бөлім: Тыңдалым
Бөлім: Айтылым
Бөлім: Оқылым
Бөлім: Жазылым
Бөлім: Тілдік дағдылар

2-тоқсан
Бөлім: Тыңдалым
Бөлім:Айтылым
Бөлім: Оқылым
Бөлім: Жазылым
Бөлім: Тілдік дағдылар

3-тоқсан
Бөлім: Тыңдалым
Бөлім: Айтылым
Бөлім: Оқылым
Бөлім: Жазылым
Бөлім: Тілдік дағдылар

4-тоқсан
Бөлім: Тыңдалым
Бөлім: Айтылым
Бөлім: Оқылым
Бөлім: Жазылым
Бөлім: Тілдік дағдылар
Қалыптастырушы бағалау (ҚБ | ФО)
Толық

Қазақ тілі Т1 (Бастауыш 3 сынып | 1, 2, 3, 4 тоқсан)

Мазмұны

1-ТОҚСАН
Бөлім: Тыңдалым және айтылым
Бөлім: Оқылым
Бөлім: Жазылым
Бөлім: Тілдік нормалардың қолданысы

2-ТОҚСАН
Бөлім: Тыңдалым және айтылым
Бөлім: Оқылым
Бөлім: Жазылым
Бөлім: Тілдік нормалардың қолданысы

3-ТОҚСАН
Бөлім: Тыңдалым және айтылым
Бөлім: Оқылым
Бөлім: Жазылым
Бөлім: Тілдік нормалардың қолданысы

4-ТОҚСАН
Бөлім: Тыңдалым және айтылым
Бөлім: Оқылым
Бөлім: Жазылым
Бөлім: Тілдік нормалардың қолданысы
Қалыптастырушы бағалау (ҚБ | ФО)
Толық