👈 қаріп өлшемі 👉

ҰБТ-ге арналған тест жинағы


 

 

 

ҰБТ-ге арналған

тест жинағы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жинақтаған:

Теректі ауданы, Приречный жалпы орта білім беру мектебінің информатика пәні мұғалімі

Мерлан Әділұлы Айшуақов, педагогикалық стажы – 4жыл, санаты - ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-нұсқа

Квадраттың қабырғалары 25%-ке ұзартылған. Квадраттың ауданы қанша процентке көбейеді?

 1. A) 52,65%.
 2. B) 50%.
 3. C) 30%.
 4. D) 56,25%.
 5. E) 25%.

 

 1. Теңдеуді шешіңіз: 5 - 3(x - 2(x - 2(x - 2))) = 2.
 2. A) 3.
 3. B) 7.
 4. C) -4.
 5. D) 2,2.
 6. E) 11.

 

 1. Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылыңыз: .
 2. A) - 3.
 3. B) 2 - .
 4. C) (2 + ).
 5. D) 2(2 - ).
 6. E) 2(2 + ).

 

 1. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
 2. A) (-2; 3).
 3. B) [-2; +¥).
 4. C) (-¥; 3].
 5. D) (-¥; -2).
 6. E) [-2; 3].

 

 1. у-ті х арқылы өрнектеңіз: 2х + 5у - 16 = 0.
 2. A) у = 2,5х - 8.
 3. B) у = -0,4х + 3,2.
 4. C) у = -2,5х + 8.
 5. D) у = 2,75х - 8.
 6. E) у = 2,5х + 8.

 

 1. Жазықтықта тік бұрышты үшбұрыш берілген, гипотенузасы 12 см. Кеңістікте берілген бір нүктеден үшбұрыш төбелеріне дейінгі қашықтық 10 см-ден. Үшбұрыш жазықтығынан кеңістіктегі нүктеге дейінгі қашықтықты табыңыз.
 2. A) 4 см.
 3. B) 7 см.
 4. C) 8 см.
 5. D) 6 см.
 6. E) 5 см.

 

 1. Квадраттың диагоналі 4см. Бұл квадраттың қабырғасы басқа квадраттың диагоналі болып табылады. Екінші квадраттың қабырғасын табыңыз:
 2. A) 9см
 3. B) 20см
 4. C) 4см
 5. D) 2см
 6. E) 8см

 

 1. Ромбының биіктігі 10см, ал сүйір бұрышы 300 –қа тең деп алып, оның ауданын табыңыз:
 2. A) 100 см2
 3. B) 400 см2
 4. C) 200 см2
 5. D) 300 см2
 6. E) 500 см2

 

 1. шеңбердің центрінен координаттар басына дейінгі ара қашықтықты табыңыз
 2. A) 4
 3. B) 3
 4. C)
 5. D) 5
 6. E) 7
 7. Есептеңіз:
 8. A) 23,456.
 9. B) 23,683.
 10. C) 23,865.
 11. D) 20,850.
 12. E) 14.

 

 1. Теңдеуді шешіңіз: log2(2x - 1) + log2(x + 5) = log0,5
 2. A) 1,5.
 3. B) -6; 1,5.
 4. C) -1,5.
 5. D) -1,5; 6.
 6. E) -1,5; 8.

 

 1. Сырттай жанасатын екі дөңгелектің аудандарының қосындысы

130p см2. Егер олардың центрлерінің ара қашықтығы 14 см-ге тең болса, онда олардың радиустары неге тең?

 1. A) 11 см және 3 см
 2. B) 8 см және 6 см
 3. C) 12 см және 2 см
 4. D) 10 см және 4 см
 5. E) 9 см және 5 см
 6. Теңсіздіктің дұрыс шешімін анықтаңыз:
 7. A)
 8. B)
 9. C)
 10. D)
 11. E)
 12. Есептеңіз:
 13. A) 3+ 25.
 14. B) + 9.
 15. C) 3+ 9.
 16. D) 6+ 25.
 17. E) + 125.

 

 1. Геометриялық прогрессияның мүшелері оң S2= 4, S3= 13 екені белгілі болса, онда S4 есептеңіз.
 2. A) 40, .
 3. B) .
 4. C)
 5. D) 40, .
 6. E)
 7. Есептеңіз: .
 8. A) 60.
 9. B) 62.
 10. C) 12.
 11. D) 58.
 12. E) 10.
 13. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
 14. A) (-2; 5).
 15. B) (2; 1); (5; -2).
 16. C) (2; 1).
 17. D) (5; -2).
 18. E) (1; 2).
 19. f(х) = хфункциясының туындысын табыңыз.
 20. A) .
 21. B) .
 22. C) .
 23. D) .
 24. E) 1,5.

 

 1. Функцияның туындысын тап
 2. A)
 3. B)
 4. C)
 5. D)
 6. E)

 

 1. Үш учаскенің ауданы 60га. Бірінші учаскенің ауданы барлығының ауданының 25%-не тең. Екінші және үшінші учаскелердің аудандарының қатынастары 4:5-ке қатынасындай. Учаскелердің әрқайсысының ауданын табыңыз.
 2. A) 12 га; 16 га; 32 га.
 3. B) 14 га; 18 га; 28 га.
 4. C) 15 га; 20 га; 25 га.
 5. D) 16 гa; 20 га; 24 га.
 6. E) 10 га; 30 га; 20 га.
 7. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
 8. A) (3; 2).
 9. B) (-1; -2).
 10. C) (2; 1).
 11. D) (4; 3).
 12. E) (1; 0).
 13. Теңдеулер жүйесі болса, х×у неге тең?
 14. A) .
 15. B) .
 16. C) .
 17. D) .
 18. E) .
 19. j(x) = x - lnx функциясының кему аралығын табыңыз.
 20. A) (0; 1]
 21. B) [1; ¥)
 22. C) (-¥; ¥)
 23. D) (-¥; 1]
 24. E) [0; ¥)
 25. а-параметрінің қандай мәнінде интеграл (4-2x)dx 3-тен артпайды
 26. A) а4;+)
 27. B) а(-;-3
 28. C) а(-;25;+)
 29. D)
 30. E) а(-;13;+)
 31. Тік бұрышты параллелепипедтің өлшемдері а,в,с сырттай сызылған сфера ауданын табыңыз:
 32. A) ()
 33. B) ()
 34. C) ()
 35. D) ()
 36. E) )

 

 

 

2-нұсқа

 1. Атай жинақ кассасына жылына 10%-тік өсіммен 36мың теңге ақша салды. Атайдың ақшасы 1 жылдан соң қанша теңге болады?
 2. A) 37 мың теңге.
 3. B) 38 мың теңге.
 4. C) 40,04 мың теңге.
 5. D) 1мың теңге.
 6. E) 37мың теңге.
 7. Теңдеуді шешіңіз: 0,35:0,6=x:0,18.
 8. A) 0,105.
 9. B) 105.
 10. C) 10,5.
 11. D) 1,05.
 12. E) 0,15.

 

 1. Теңдеуді шешіңіз: 5х + 3 × 5х + 1 = 80
 2. A) 1.
 3. B) -2.
 4. C) 2.
 5. D) -1.
 6. E) 0.
 7. Бөлшекті қысқартыңыз:
 8. A) х–1
 9. B) х2
 10. C)
 11. D)
 12. E) х

 

 1. Сөйлемді толықтырыңыз:

“Сызықтық функцияның графигі ... болады”.

 1. A) кесінді
 2. B) сәуле
 3. C) гипербола
 4. D) түзу сызық
 5. E) парабола

 

 1. ABC үшбұрышының A және B төбелеріндегі сыртқы бұрыштардың қосындысы (әрбір төбеден бір-бірден алынған) қосындысы 2400-қа тең. Үшбұрыштың C бұрышын табыңыз.
 2. A) 900
 3. B) 600
 4. C) 450
 5. D) 300
 6. E) 1800

 

 1. Параллелограмның бір бұрышы екіншісінен 50°-қа үлкен болса, оның бұрыштары неге тең?
 2. A) 95°; 85°.
 3. B) 145°; 35°.
 4. C) 85°; 35°.
 5. D) 60°; 120°.
 6. E) 65°; 115°.
 7. Тік төртбұрыштың периметрі 80см, ал қабырғаларының қатынасы 2:3 қатынасындай. Тік төртбұрыштың ауданын табыңдар.
 8. A) 325 см2.
 9. B) 684см2.
 10. C) 384см2.
 11. D) 144см2.
 12. E) 524см2 .

 

 1. Конустың жасаушысы 12 дм және табан жазықтығына 30° бұрышпен көлбеген. Конустың биіктігін табыңыз.
 2. A) 24дм
 3. B) 24 дм
 4. C) 6дм
 5. D) 6дм
 6. E) 6 дм
 7. Теңдеуді шешіңіз: (7- 6) y=8
 8. A) 8
 9. B) 5
 10. C) 9
 11. D)
 12. E) 4

 

 1. Түбірлері бойынша квадрат теңдеу құрыңыз: х1=, х2 = -.
 2. A) x2 + х - = 0.
 3. B) x2 + (- )х - 2= 0.
 4. C) x2 - 5х + 6 = 0.
 5. D) x2 + х - = 0.
 6. E) x2 + (- )х + 2= 0.

 

 1. Өзен жағасында орналасқан А және В пунктерінің ара қашықтығы 10 км. А пунктінен шыққан қайық өзен ағысының бойымен жүзіп В пунктіне келді де, кідірместен кері қайтты. Егер қайықтың тынық судағы жылдамдығы 3 км/сағ болса, онда А-дан В-ға жету үшін В-дан А-ға жетуге кеткен уақыттан 2 сағ 30 мин кем уақыт жұмсалар еді. А пунктінен В пунктіне 2 сағ жету үшін қайықтың тынық судағы жылдамдығының қандай болуы қажет?
 2. A) 7 км/сағ.
 3. B) 6 км/сағ.
 4. C) 5 км/сағ.
 5. D) 8 км/сағ.
 6. E) 4 км/сағ.
 7. Теңсіздікті шешіңіз: > 0.
 8. A) (-2; -1) È (0; +¥).
 9. B) (-2; +¥).
 10. C) (-1; 0) È (0; +¥).
 11. D) (-2; -1).
 12. E) (-1; 0).
 13. Өрнекті ықшамдаңыздар: (2x + 1 - ) : (2x - )
 14. A) 2x.
 15. B) -2x.
 16. C) 2x - 1.
 17. D) 1 - 2x.
 18. E) 5.

 

 1. Көбейткіштерге жіктеңіз: (x2 - x - 1)(y + 2) + (1 + x - x2)(z + 12).
 2. A) (x2 - x - 1)(y + z + 10).
 3. B) (x2 + x - 1)(y + z - 10).
 4. C) (x2 - x)(y - z + 9).
 5. D) (x2 - x - 1)(y - z - 10).
 6. E) (x2 - x + 1)(y - z - 10).
 7. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
 8. A)
 9. B)
 10. C)
 11. D)
 12. E)

 

 1. Функцияның туындысын табыңыз: y = xex
 2. A) x + ex
 3. B) xex
 4. C) xex + ex
 5. D) ex- 1
 6. E) ex + ex
 7. Туындыны тап
 8. A)
 9. B)
 10. C)
 11. D)
 12. E)
 13. A(1; 3), B(5; -7), C(-1; 9) төбелері болатын ABC үшбұрышының BM медианасы жататын түзудің теңдеуін табыңыз:
 14. A) 5x-13y+20=0
 15. B) 5y+13x-30=0
 16. C) y-x+2=0
 17. D) 5y-13x+20=0
 18. E) 5x+13y+26=0

 

 1. x - тің қандай мәндерінде мына сандар lg(2x - 1), lg31 және

lg(2x + 1) арифметикалық прогрессияны құрайды?

 1. A) 3; 2.
 2. B) 2; 3.
 3. C) Мұндай мәндер жоқ.
 4. D) 2,5.
 5. E) 1; 3.
 6. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: .
 7. A) (2; 1), (-1; -2).
 8. B) (-2; 1), (-1; 2).
 9. C) (-1; 2), (2; -1).
 10. D) (2; -1), (-1; 1).
 11. E) (-1; 3), (1; -1).
 12. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
 13. A) (-1; 3), (1; -1)
 14. B) (-2; 1), (-1; 2)
 15. C) (-1; 2), (2; -1)
 16. D) (2; 1), (-1; -2)
 17. E) (2; -1), (-1; 1)
 18. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
 19. A) (-6; 2) È (6; +¥).
 20. B) (-2; -0,5) È (6; +¥).
 21. C) (-6; -2] È [-0,5; 6).
 22. D) (-¥; -6) È (-2; -0,5).
 23. E) (-6; -2) È (-0,5; 6).

 

 1. Абсциссасы х = 0 нүктесінде f(x) = 5x3 + 9x - 27 функциясының графигіне жанама жүргізілген. Жанама мен Ох осінің қиылысу нүктесінің абсциссасын табыңыз.
 2. A) 3
 3. B) 2
 4. C) 1
 5. D) 4
 6. E) -2

 

 1. Мына сызықтармен шектелген фигураның ауданын табыңыз: у = х2 және

x = у2.

 1. A) .
 2. B) 1.
 3. C) .
 4. D) 1.
 5. E) .

 

 

 

 

 

 

 

 

3-нұсқа

 1. Күніне жылқыларға 96 кг шөп беретіндей етіп шөп қоры дайындалды. 2 жылқыны көрші колхозға өткізгендіктен, күніне әр жылқыға беретін тиісті мөлшерлі шөпті 4 кг-ға артық беруге тура келді. Әуелде қанша жылқы болып еді?
 2. A) 9 жылқы.
 3. B) 6 жылқы.
 4. C) 7 жылқы.
 5. D) 8 жылқы.
 6. E) 10 жылқы.

 

 1. 6 күннің ішінде 24 адам құлпынай салынған учаскенің шөбін жұлды, онда 36 адам сол жұмысты неше күнде орындайтынын табыңыз:
 2. A) 5 күн.
 3. B) 2 күн.
 4. C) 9 күн.
 5. D) 4 күн.
 6. E) 3 күн.

 

 1. Теңдеуді шешіңіз: 100 - 20y = -y2
 2. A) -10.
 3. B) 20.
 4. C) 10.
 5. D) 5.
 6. E) -20.
 7. Ықшамдаңыз:
 8. A)
 9. B)
 10. C)
 11. D)
 12. E)

 

 1. Функцияның анықталу облысын табыңыз:

у = + lg(2-x).

 1. A) x ¹
 2. B) x ¹
 3. C) 1 < x < 2.
 4. D) x > 3.
 5. E) x < 2.

 

 1. C бұрышы тік болатын тік бұрышты АВС үшбұрышында АС катеті 2-ге тең, гипотенузасы АВ=4. В төбесінен жүргізілген үшбұрыштың медианасын табыңдар.
 2. A) .
 3. B) .
 4. C) .
 5. D) .
 6. E) .

 

 1. Трапецияның орта сызығы 7см тең, ал табандарының бірі екіншісінен 4см-ге артық.Трапецияның табандарын табыңдар.
 2. A) 12см және 8см
 3. B) 9см және 5см
 4. C) 11см және 7см
 5. D) 10см және 6см
 6. E) 7см және 1см

 

 1. Ауданы қабырғаларының ұзындығы 8м және 18м тік төртбұрыштың ауданына тең болатын квадраттың қабырғасын табыңыз:
 2. A) 12м.
 3. B) 11м.
 4. C) 6м.
 5. D) 22м.
 6. E) 24м.

 

 1. Қиық конустың табан радиустары 7 м және 4 м, жасаушысы табанына 60° бұрышпен көлбеген. Жасаушысын табыңыз.
 2. A) 3 м
 3. B) 1,5 м
 4. C) 6 м
 5. D) 5 м
 6. E) 6м

 

 1. Клоунға санды айтты да, оны 0,5-ке көбейтіп, нәтижеге 3 қосу керек деді. Клоун шатастырып, берілген санды 0,5-ке бөліп, нәтижеден 3-ті шегерді. Клоун шатысса да, егер дұрыс жауабын берген болса, оған қандай сан айтылды?
 2. A) -.
 3. B) 4.
 4. C) -
 5. D) -
 6. E) .
 7. Теңдеуді шешіңіз: |x| = -3x - 5.
 8. A) 5.
 9. B) -.
 10. C) -4.
 11. D) 6.
 12. E) -5.

 

 1. Екі санның геометриялық ортасы кішісінен 12-ге артық, ал сол сандардың арифметикалық ортасы үлкенінен 24-ке кем. Осы сандарды табыңыз.
 2. A) 4 және
 3. B) 6 және 48
 4. C) 4 және
 5. D) 6 және
 6. E) 4 және
 7. Функцияның анықталу облысын табыңыз: у =
 8. A) (-¥; 1].
 9. B) [1; +¥).
 10. C) (-¥; 1).
 11. D) (-5; +¥).
 12. E) (1; +¥).
 13. Ықшамдаңыз: 1.
 14. A) 0,5.
 15. B) 1.
 16. C) 0.
 17. D) -1.
 18. E) -0,5.
 19. Q = өрнегінің l = 110, m = 168 болғандағы сан мәнін табыңыз.
 20. A) -420.
 21. B) 370.
 22. C) 369,6.
 23. D) 210.
 24. E) 17.
 25. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
 26. A) (2; 1).
 27. B) (1; 0).
 28. C) (2; 1); (1; 0).
 29. D) (3; 2).
 30. E) (-1; -2).

 

 1. f(х) = 3sіn7х функциясының туындысын табыңыз.
 2. A) 21cos7x.
 3. B) 21sіn7x×
 4. C) sіn.
 5. D) sі
 6. E) 21sі

 

18.Фунциясының  туындысын  тап:

 1. A)
 2. B)

     

 1. C)
 2. D)
 3. E)

 

 

 

 1. A(3; -4) нүктесінен өтетін, центрі координаттар басында орналасатын шеңбердің теңдеуін көрсетіңіз:
 2. A)
 3. B)
 4. C)
 5. D)
 6. E)
 7. Егер өспелі геометриялыќ прогрессияны ќұрайтын үш санның ортанғысын екі есе көбейтсе, онда арифметикалыќ прогрессия шығады. Геометриялыќ прогрессияның еселігін табыңыз
 8. A) .
 9. B) .
 10. C) .
 11. D) .
 12. E) 2.
 13. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
 14. A) (6; 6).
 15. B) (4; 4).
 16. C) (3; 3).
 17. D) (5; 5).
 18. E) (7; 7).
 19. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
 20. A) (1;0)
 21. B) (6;34).
 22. C) (4;2).
 23. D) (9;4).
 24. E) (7;14).
 25. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
 26. A)
 27. B)
 28. C)
 29. D) шешімі жоқ
 30. E)
 31. j(x) = xe-3x функциясының өсу аралығын табыңыз.
 32. A) [; ¥)
 33. B) (-¥; ]
 34. C) (-¥; ¥)
 35. D) (-¥; -]
 36. E) [-; ¥)
 37. Мына сызықтармен шектелген фигураның ауданын табыңыз: у=, у = 2, x = 0.
 38. A) 4.
 39. B) 3.
 40. C) .
 41. D) .
 42. E) 2.

 

4-нұсқа

 1. Пісірген кезде ет өз салмағының 35 %-ін жоғалтады. 520 грамм пісірілген ет алу үшін қанша шикі ет қажет?
 2. A) 800 г.
 3. B) 790 г.
 4. C) 780 г.
 5. D) 930 г.
 6. E) 760 г.

 

 1. Теңдеуді шешіңіз:
 2. A) 0,25.
 3. B) түбірі жоқ.
 4. C) -0,25.
 5. D) 1.
 6. E) -0,25; 0,25.

 

 1. өрнегінің a = , b = болғандағы сан мәнін табыңыз.
 2. A) 0.
 3. B) 18.
 4. C) -11.
 5. D) 7.
 6. E) 1.

 

 1. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз: .
 2. A) [-3; 5].
 3. B) (-3; 5].
 4. C) (3; 5).
 5. D) (-¥; -3).
 6. E) [-3; 5).

 

 1. y = функциясының анықталу облысын табыңыз.
 2. A) x > 1.
 3. B) x = 1.
 4. C) x < 1; x > 1.
 5. D) -1 < x < 1.
 6. E) x < -1.
 7. Тең бүйірлі үшбұрыштың табаны a-ға тең де, ал бүйір қабырғасы b-ға тең. Үшбұрыштың табанына жүргізілген медианасын табыңдар.
 8. A) (a2+b2)
 9. B)
 10. C)
 11. D) 4a2-4b3
 12. E)
 13. Параллелограммның бір бұрышының биссектрисасы бір қабырғасын 14 см және 28 см кесінділерге бөледі. Параллелограммның периметрін табыңыз.
 14. A) 144 см немесе 112 см.
 15. B) 140 см немесе 112 см.
 16. C) 160 см немесе 140 см.
 17. D) 126 см немесе 140 см.
 18. E) 138 см немесе 112 см.

 

 1. DАВС үшбұрышында СD - медиана. Егер де АС = 20 см, ВС = 40 см, ÐАСВ = 135°, онда ВСD үшбұрышының ауданын табыңыз.
 2. A) 100 см2.
 3. B) 200 см2.
 4. C) 100см2.
 5. D) 100см2.
 6. E) 200см2.
 7. Ох осін А(-6;0) нүктесінде жанайтын және В(-10;4) нүктесі арқылы өтетін шеңбердің центрі мен радиусын табыңдар.
 8. A) О(-6;4), R=3
 9. B) О(-6;4), R=4
 10. C) О(7;4), R=2
 11. D) О(-4;6), R=4
 12. E) О(-7;5), R=5
 13. Амалдарды орындаңыз:
 14. A) 3.
 15. B) 0,15.
 16. C) 30.
 17. D) 0,3.
 18. E) 0,6.
 19. Теңдеуді шешіңіз: 2sіn2x + 2sіnx = +sіnx.
 20. A) -+ 2pn, n Î Z, (-1)k+ pk, kÎ Z .
 21. B) ±+ 2pn, n Î Z; + pk, k Î
 22. C) -+ 2pn, n Î Z; + pm, m Î Z;  + pk, k Î
 23. D) Жауабы жоқ.
 24. E) + pn, n Î Z; + pk, k Î
 25. Велосипедші бүкіл жолды белгілі жылдамдықпен 2 сағатта жүріп өтуі керек еді. Ол жылдамдығын 3 км/сағ арттырғандықтан, бүкіл жолды 1сағатта жүріп өткен. Жолдың ұзындығын табыңыз.
 26. A) 32 км.
 27. B) 28 км.
 28. C) 30 км.
 29. D) 25 км.
 30. E) 35 км.
 31. Функцияның анықталу облысын табыңыз: log(x2+x-6) .
 32. A)
 33. B)
 34. C)
 35. D)
 36. E)
 37. Есептеңіз:
 38. A) -1.
 39. B) .
 40. C) .
 41. D) .
 42. E)
 43. Арифметикалық прогрессия берілген. Есептеңіз:

92 - 4а1а9 + а12 - а172 +

 1. A)
 2. B) 2a9
 3. C) -2a1
 4. D) 1
 5. E) 0
 6. Өрнекті ықшамдаңыз: .
 7. A) .
 8. B) .
 9. C) .
 10. D) .
 11. E) 1.
 12. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
 13. A) (-4;-4).
 14. B) (4;0).
 15. C) (1;0).
 16. D) (4;4).
 17. E) (2;4).
 18. Функцияның туындысын табыңыз: f(x) =
 19. A) .
 20. B) -.
 21. C) .
 22. D) .
 23. E) -x.
 24. функциясы берілген, нүктесіндегі туындыны табыңыз:
 25. A) –2
 26. B) –1
 27. C) 4
 28. D) 0
 29. E) 2
 30. Екі салт атты адамның жылдамдықтарының қатынасы -ге қатынасындай. Бірінші салт атты адамның жылдамдығы екінші салт атты адамның жылдамдығынан км/сағ артық. Бірінші салт атты адамның жылдамдығын табыңыз.
 31. A) 17 км/сағ.
 32. B) 12 км/сағ.
 33. C) 23 км/сағ.
 34. D) 30 км/сағ.
 35. E) 15 км/сағ.
 36. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
 37. A) (0;-5)
 38. B) (10;5)
 39. C) (2;5)
 40. D) (5;-3)
 41. E) (10;-5)
 42. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
 43. A) (1;3)
 44. B) (-3;1)
 45. C) (3;1)
 46. D) (2;6)
 47. E) (1;4)
 48. Көрсетілген аралықтардың қайсысында функция f (x) = монотонды өспелі?
 49. A) (1; ¥).
 50. B) [0; ].
 51. C) [; ¥).
 52. D) [; 1].
 53. E) [0; 1].
 54. Есепте:
 55. A)
 56. B) -
 57. C)
 58. D) -
 59. E)
 60. Конустың көлемі V-ға тең. Конусќа іштей сызылған үшбұрышты дұрыс пирамиданың көлемін табыңыз:
 61. A)
 62. B)
 63. C)
 64. D)
 65. E)

 

 

 

 

 

 

 

5-нұсқа

 1. Әсеттің массасы 35 кг. Адам массасының 65%-і су. Әсеттің денесінде неше килограмм су бар?
 2. A) 23,25 кг.
 3. B) 20 кг.
 4. C) 21,15 кг.
 5. D) 24,2 кг.
 6. E) 22,75 кг.

 

 1. Теңдеуді шешіңіз: .
 2. A) 0
 3. B) -8
 4. C) 4
 5. D) 3
 6. E) 2,5

 

 1. түбірін табыңыз және оның a = 1, b = 3, c = 5, d = 3 деп алғандағы сан мәнін есептеңіз.
 2. A) .
 3. B) .
 4. C) .
 5. D) .
 6. E) .

 

 1. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
 2. A) (-4; -2].
 3. B) (-¥; -4).
 4. C) (-2; 4).
 5. D) (-4; +¥).
 6. E) (-¥; -2].

 

 1. 2x- y= 11 теңдеуінің графигінің ординатасы нөлге тең, нүктесінің абсциссасын табыңыз:
 2. A) 5,5
 3. B) 5,4
 4. C) 5
 5. D) 4,5
 6. E) 4
 7. АВС үшбұрышының АС қабырғасына параллель DK кесіндісі жүргізілген (кесіндінің D ұшы АВ қабырғасында, ал K ұшы ВС қабырғасында жатыр ). АB = 8 см, АС =10 см және DK = 7,5 см деп алып, AD кесіндісін табыңдар.
 8. A) 2 см
 9. B) 3,5 см
 10. C) 1,5 см
 11. D) 1 см
 12. E) 2,5 см

 

 1. Ромбының бір қабырғасының диагональдармен жасайтын бұрыштарының қатынасы 2:7 қатынасындай. Ромбының бұрыштарын табыңдар.
 2. A) 60˚ және 180˚.
 3. B) 40˚ және 160˚.
 4. C) 40˚ және 140˚.
 5. D) 40˚ және 200˚.
 6. E) 80˚ және 160˚.

 

 1. Үшбұрыштың биіктігі мен табаны берілген: hа =10 см, а=5 см. Үшбұрыштың ауданын табу керек.
 2. A) 45 см2.
 3. B) 35 см2.
 4. C) 25 см2
 5. D) 40 см2.
 6. E) 30 см2.
 7. m-нің қандай мәнінде және

векторларының ұзындығы тең болады?

 1. A) Кез келген сан
 2. B) 0
 3. C) –3
 4. D) 1
 5. E) 3

 

 1. Өрнекті түрлендіріңіз: .
 2. A) 1 - 3a2b
 3. B)
 4. C)
 5. D)
 6. E)
 7. Теңдеуді шешіңіз:
 8. A) -2.
 9. B) -1; -2.
 10. C) 1; -2.
 11. D) 1; 2.
 12. E) 2.
 13. Пропорцияның алғашқы үш мүшесінің қосындысы 58-ге тең. Үшінші мүшесі бірінші мүшесінің -сін, ал екіншісі -ін құрайды. Пропорцияның төртінші мүшесін табыңыз.
 14. A) 24
 15. B) 18
 16. C) 16
 17. D) 12
 18. E) 36
 19. Теңсіздіктің шешімін табыңыз:
 20. A)
 21. B)
 22. C)
 23. D)
 24. E)

 

 1. Есептеңіз: , егер a = -.
 2. A) -.
 3. B) -.
 4. C) .
 5. D) 1.
 6. E) .

 

 1. Егер геометриялық прогрессияда b4 - b2 = -және b6 - b4 = -екендігі белгілі болса, онда прогрессияның еселігі мен бірінші мүшесін табыңыз.
 2. A) -6; -
 3. B) 3;
 4. C) 6;
 5. D) -6; -және 6;
 6. E) 3; және -3; -

 

 1. Көбейткіштерге жіктеңіз: (a2 + b2)2 - a2(a2 + b2).
 2. A) a2(a2 + b2).
 3. B) a2b(a - b).
 4. C) b2(a2 + b2).
 5. D) b2(a2 - b2).
 6. E) a2(a2 - b2).
 7. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: .
 8. A) (3,5; 1,5).
 9. B) (3; 1).
 10. C) (2; 0).
 11. D) (1,25; 0,75).
 12. E) (-1; -3).

 

 1. f(x) = 2x4 -x2 функциясы үшін f ¢(x) = 0 теңдеуін шешіңіз.
 2. A) 0; ±0,5.
 3. B) 0; ±
 4. C) ±.
 5. D) ±0,25.
 6. E) ±0,5.

 

 1. y = (lnx)2 функциясының туындысын табыңыз.
 2. A) .
 3. B) .
 4. C) .
 5. D) .
 6. E) .
 7. 10 м3 ауа 13 кг тартады. Ұзындығы 4,2 м, ені 3,5 м және биіктігі 2,6 м болатын бөлмедегі ауа қанша тартады?
 8. A) 48,686 кг.
 9. B) 49,686 кг.
 10. C) 50,686 кг.
 11. D) 50 кг.
 12. E) 49 кг.
 13. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
 14. A) (3;0),
 15. B) (0;3),
 16. C) (-3;3), (0;0)
 17. D) (0;-3),
 18. E) (3;0),
 19. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
 20. A) (-1;-9),(-9;-1).
 21. B) (2;8),(8;4).
 22. C) (1;9),(9;1).
 23. D) (0;1),(1;0).
 24. E) (16;2),(2;16).
 25. у = x-2 ×e1+2x функциясының графигінің х0 = -0,5 нүктесінде жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңыз.
 26. A) y = 24x - 8.
 27. B) y = 24x + 120.
 28. C) y = -24x + 16.
 29. D) y = 24x + 16.
 30. E) y = -24x - 8.
 31. Есептеңіз: .
 32. A) .
 33. B) .
 34. C) 0.
 35. D) .
 36. E) .

 

 1. Үшбұрышты дұрыс пирамиданың төбесіндегі жазық бұрышы 90° тең. Бүйір бетінің ауданы 192 см2 тең пирамиданың бүйір жағына сырттай сызылған шеңбердің радиусын табыңыз.
 2. A) 10 см.
 3. B) 12 см.
 4. C) 6 см.
 5. D) 8 см.
 6. E) 11 см.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-нұсқа

 1. Санның 13 %-і 1,69-ге тең болса, онда берілген сан нешеге тең?
 2. A) 0,13.
 3. B) 1,3.
 4. C) 16,9.
 5. D) 169.
 6. E) 13.

 

 1. Теңдеуді шешіңіз:
 2. A) 3.
 3. B) 5.
 4. C) 2.
 5. D) 3,5.
 6. E) 4.

 

 1. Теңдеуді шешіңіз: = 2.
 2. A) 0.
 3. B) 5.
 4. C) -1.
 5. D) .
 6. E) Шешуі жоқ.

 

 1. y = (x + 4)2, мұндағы x = -2, y - ті табыңыз.
 2. A) 4.
 3. B) -4.
 4. C) 2.
 5. D) 16.
 6. E) 36.

 

 1. Функцияның анықталу облысын табыңыз: у=log3(4x2-x-14).
 2. A) (2; ¥).
 3. B) (-¥; -1) È (2; ¥).
 4. C) [-1; 2].
 5. D) (-¥; -2).
 6. E) (-1; 2).

 

 1. АВС үшбұрышы – қабырғасы а-ға тең тең қабырғалы үшбұрыш, ал ЕD – АС қабырғасына параллель орта сызығы болсын. ВЕD үшбұрышының периметрін табыңдар.
 2. A) 6а.
 3. B) 3а.
 4. C) .
 5. D) 1,5а.
 6. E) 5,2а.

 

 1. Екі бұрышының айырмасы 70° болатын параллелограмм бұрыштарын табыңыз.
 2. A) 55° және 125°.
 3. B) 110° және 78°.
 4. C) 145° және 135°.
 5. D) 125° және 60°.
 6. E) 60° және 120°.

 

 1. Үшбұрыштың ауданын 13, 14,15-ке тең қабырғалары бойынша табыңыз.
 2. A) 83
 3. B) 84
 4. C) 86
 5. D) 82
 6. E) 85

 

 1. Қиық конустың табандарының радиусы 12 см және 9 см, ал жасаушысы табан жазықтығымен 45° бұрыш жасайды. Биіктігін табыңыз.
 2. A) см
 3. B) 1,5 см
 4. C) 3см
 5. D) 3 см
 6. E) 6 см
 7. Есептеңіз:
 8. A) 1,8.
 9. B) 2,8.
 10. C) 3,8.
 11. D) 0,8.
 12. E) 4,8.

 

 1. Теңдеуді шешіңіз: x6 - 7x3 = 18
 2. A) {; }.
 3. B) {-2; 9}.
 4. C) {-; }.
 5. D) {-; }.
 6. E) {-; -}.

 

 1. Бірінші сан екіншісінің 80 %-ін құрайды, ал екінші санның үшінші санға қатынасы 0,5:тең. Бірінші мен үшінші сандардың қосындысы екінші саннан 70-ке артық. Осы үш санды табыңыз.
 2. A) 60; 80; 90
 3. B) 60; 110; 120
 4. C) 80; 100; 90
 5. D) 90; 130; 110
 6. E) 85; 95; 80

 

 1. Теңсіздікті шешіңіз: (x2 + 4)(x + 4)(x - 8) £ 0.
 2. A) [-4; -2] È [2; 8].
 3. B) [-8; 4].
 4. C) [-2; 2].
 5. D) (-¥; -4] È [8; +¥).
 6. E) [-4; 8].
 7. Есептеңіз:
 8. A) 2.
 9. B) .
 10. C) 3.
 11. D) .
 12. E)
 13. Ықшамдаңыз:.
 14. A) .
 15. B) .
 16. C) .
 17. D) .
 18. E) .
 19. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
 20. A) (-7;0)
 21. B) (0;-7)
 22. C) (0;-5)
 23. D) (-5;0)
 24. E) (-7;-5)
 25. Функцияның туындысын табыңыз: y = xlnx
 26. A) lnx + x
 27. B) 1 - lnx
 28. C) lnx + 1
 29. D) lnx + xlnx
 30. E) + lnx
 31. Функцияның туындысын табыңыз:
 32. A)
 33. B)
 34. C)
 35. D)
 36. E)
 37. Егер және белгілі болса, онда  және  векторлар арасындағы бұрышты табыңыз:
 38. A) .
 39. B) 0.
 40. C) .
 41. D) .
 42. E) .
 43. Геометриялық прогрессияның алғашқы үш мүшесінің қосындысы 56-ға, келесі үш мүшесінің қосындысы 7-ге тең. Прогрессияның үшінші мен төртінші мүшелерінің көбейтіндісін табыңыз.
 44. A) 32.
 45. B) 64.
 46. C) 48.
 47. D) 56.
 48. E) 40.
 49. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
 50. A) (1;1),(-
 51. B) (1;1),(0;
 52. C) (2;2),()
 53. D) (0;-1),(
 54. E) (0;0),()
 55. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: .
 56. A) (-2; 1), (-1; 2).
 57. B) (-1; 3), (1; -1).
 58. C) (-1; 2), (2; -1).
 59. D) (1; 2).
 60. E) (2; -1), (-1; 1).
 61. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
 62. A) [-2; 2].
 63. B) [-3; 3).
 64. C) (-2; 2).
 65. D) (-2; 3).
 66. E) (-3; 3).

 

 1. а-ның қандай мәндерінде y=2lnx-ax-1 функциясының кризистік нүктелері болмайтынын табыңыз.
 2. A) (0; 1)
 3. B) (-∞; 0)
 4. C) [0; +∞)
 5. D) (0; +∞)
 6. E) (-∞; 0]
 7. f(x)=1 функциясының алғашқы функциясы

болғандағы аралығы:

 1. A) x(-1;5)
 2. B) x(-2;3)
 3. C) x(0;3)
 4. D) x(3;7)
 5. E) x(0;7)

 

 

 

7-нұсқа

 1. Тіктөртбұрыштың ауданы 42 см2. Егер оның ені 3 см болса, ұзындығы қанша болады?
 2. A) 14 см.
 3. B) 15 см.
 4. C) 13 см.
 5. D) 12 см.
 6. E) 11 см.
 7. Теңдеуді шешіңіз: sіn3xcos3x = -.
 8. A) + 2pn, n Î
 9. B) ±+ n, n Î
 10. C) + , n Î
 11. D) -+ n, n Î
 12. E) ±+ pn, n Î
 13. Аэропортта 880 жолаушы ұшақ күтіп отыр. Олардың 35%-і еркектер. Әйелдер мен балалардың жалпы санының 75%-ін әйелдер құрайды. Аэропортта қанша әйел және қанша бала болғанын табыңыз?

 

 1. A) 429 әйел, 143 бала.
 2. B) 430 әйел, 140 бала.
 3. C) 143 әйел, 429 бала.
 4. D) 572 әйел, 123 бала.
 5. E) 439 әйел, 133 бала.

 

 1. Бөлшекті қысқартыңыз: .
 2. A) x + 4.
 3. B) 4x.
 4. C) 3.
 5. D) .
 6. E) 3(x + 4).

 

 1. Мына өрнекті оған тең синус функцияның ең кіші оң аргументінің мәнімен алмастырыңыз:
 2. A)
 3. B)
 4. C)
 5. D)
 6. E)
 7. АВС тең қабырғалы үшбұрышында О центрі арқылы ОК перпендикуляры жүргізілген. Егер ВС= 6 см, КС=4 см тең болса, онда ОК-ның ұзындығын табыңыз.
 8. A) 3,5 см.
 9. B) 2,5 см.
 10. C) 4 см.
 11. D) 2 см.
 12. E) 3 см.

 

 1. ÐВ=60˚ және АС= 10,5 болатын АВСD ромбының периметрін табыңдар.
 2. A)
 3. B)
 4. C)
 5. D)
 6. E)

 

 1. Радиусы R-ға тең болатын дөңгелектің 300˚ центрлік бұрышқа сәйкес секторының ауданын табыңыз.
 2. A) 3pR.
 3. B) 5pR.
 4. C) .
 5. D) pR2.
 6. E) .
 7. Конустың жасаушысы табан жазықтығына 30° бұрыш жасай көлбеген және 8 см-ге тең. Конустың осьтік қимасының ауданын табыңыз.
 8. A) 4см2.
 9. B) 16см2.
 10. C) 8см2.
 11. D) 8 см2.
 12. E) 12см2.
 13. Өрнекті ықшамдаңыз: .
 14. A) .
 15. B) .
 16. C) 81.
 17. D) .
 18. E) .

 

 1. Жұмысшы еңбек ақысын орындаған нормасы бойынша алады. Айдың аяғында нормасын 20%-ке асыра орындағаны үшін 8400 теңге алды. Оған осы айда қосымша есептелген ақшасын табыңыз:
 2. A) 1420 теңге
 3. B) 6920 теңге
 4. C) 1740 теңге
 5. D) 1400 теңге
 6. E) 1680 теңге

 

 1. Теңдеуді шешіңіз: 2x2 - 5|x| + 3 = 0.
 2. A) 2; 3; 4.
 3. B) .
 4. C) .
 5. D) .
 6. E) ; ; .

 

 1. Теңсіздікті шешіңіз: (x + 13)(x - 7)2(x - 15) > 0.
 2. A) (-13; 7) È (15; +¥).
 3. B) (-¥; -13) È (15; +¥).
 4. C) (-¥; -13).
 5. D) (15; +¥).
 6. E) (-13; 15).

 

 1. Жауап ретінде дұрыс тепе-теңдіктің номерін жазыңыз:
 2. log525 - log5x = 1 - log5x.
 3. logyx + logxy = logy(x × y).
 4. xlogx5+ 4 = 9.
 5. logx18 = logx6 + logx12.
 6. A)
 7. B) 1.
 8. C) 3.
 9. D) 4.
 10. E) Ешқайсысы дұрыс емес.

 

 1. Көбейткіштерге жіктеңіз: xyz + x2y2 + 3x4y5 + 3x3y4z -xy - z.
 2. A) (xy - z)(xy - 3x2y4 +1).
 3. B) (xy + z)(xy + 3x3y4 -1).
 4. C) (xy - z)(xy - 3x2y4 -1).
 5. D) (xy - z)(xy - 3x3y4 -1).
 6. E) (x + yz)(xy + 3x3y4 -1).
 7. функциясының туындысын табыңдар.
 8. A)
 9. B)
 10. C)
 11. D)
 12. E)
 13. f(x) = функциясы берілген. f ¢(-2) есептеңіз.
 14. A) .
 15. B) .
 16. C) -4.
 17. D) .
 18. E) .
 19. f(x) = 2- 9x +10 функциясының [0; 2] кесіндісіндегі

а) ең үлкен;

б) ең кіші мәндерін табыңыз.

 1. A) а) 10; б) 3.
 2. B) а) 4; б) 3.
 3. C) а) 3; б) 0.
 4. D) а) 10; б) 0.
 5. E) а) 3; б) 1.
 6. мен векторларының арасындағы бұрыш 60=(2;2;-1) және =6 тең болса, онда векторлардың скаляр көбейтіндісін табыңыз:
 7. A) 9
 8. B) 32
 9. C) 5
 10. D) 0
 11. E) 16
 12. a1= 10, d = 4, n = 11 болатын арифметикалық прогрессияның соңғы мүшесін есептеңіз.
 13. A) 47.
 14. B) 43.
 15. C) 50.
 16. D) 40.
 17. E) 104.
 18. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
 19. A) (3;-3)
 20. B) (0;0)
 21. C) (-3;3)
 22. D) (3;0)
 23. E) (0;3)
 24. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
 25. A) (64; 25).
 26. B) (256; 81).
 27. C) (16; 1).
 28. D) (81; 16).
 29. E) (625; 1).
 30. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
 31. A) шешімі жоқ
 32. B)
 33. C) (0; 0)
 34. D) (-1; -10)
 35. E) (0; -1),(1; 0)

 

 1. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
 2. A) (3; 7]
 3. B) шешімі жоқ
 4. C)
 5. D) (3;7)
 6. E)

 

 

 

 1. Интегралдың ең үлкен және ең кіші мәндерін табыңыз:

, а  R

 1. A) 0,25; -0,25
 2. B) 1; -1
 3. C) 2; -2
 4. D) 3; -3
 5. E) 0,5; -0,5

 

 

 

 

 

 

8-нұсқа

 1. Теңдеуді шешіңіз: = 0.
 2. A) 0,5.
 3. B) -5,6.
 4. C) 3.
 5. D) Түбірі жоқ.
 6. E) 2.

 

 1. Токарь 3 күн жұмыс істеп, 208 деталь дайындады. Бірінші күні ол нормасын орындап, екінші күні нормадан 15 % асыра орындады, ал үшінші күні екінші күнге қарағанда 10 детальға артық дайындады. Токарь әр күн сайын қанша детальдан дайындап еді?
 2. A) 60; 69; 79.
 3. B) 62; 68; 78.
 4. C) 61; 68; 78.
 5. D) 63; 66; 77.
 6. E) 64; 67; 77.

 

 1. өрнегінің мәнін табыңыз: Мұнда s=100, v=10, t=2,5
 2. A) 13
 3. B) 11
 4. C) 12
 5. D) 10
 6. E) 13
 7. Өрнекті ықшамдаңыз: - a + x.
 8. A) .
 9. B) -.
 10. C) .
 11. D) .
 12. E) .
 13. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
 14. A) (-3; 3).
 15. B) (0; 3].
 16. C) (0; 3).
 17. D) [-3; 3].
 18. E) [0; 3).

 

 1. Функцияның анықталу облысын табыңыз:
 2. A) xÎ(2; +¥)
 3. B) xÎ(-¥; -2)
 4. C) x¹0
 5. D) x¹2
 6. E) x¹-2

 

 1. Тең бүйірлі үшбұрыштың периметрі 15,6 м. Табан қабырғасы бүйір қабырғасынан 3 м-ге кем болса, қабырғаларын табыңыз.
 2. A) 6,2 м; 6,2 м; 3,2 м.
 3. B) 5,2 м; 5,2 м; 5,2 м.
 4. C) 3,2 м; 7,2 м; 5,2 м.
 5. D) 3,2 м; 3,2 м; 6,2 м.
 6. E) 4,2 м; 4,2 м; 7,2 м.
 7. Параллелограммның бір қабырғасы 4 дм, екіншісі одан 3 есе артық. Параллелограмның периметрін табыңыз.
 8. A) 22 дм.
 9. B) 11 дм.
 10. C) 32 дм.
 11. D) 48 дм.
 12. E) 16 дм.
 13. Параллелограммның сыбайлас қабырғалары 12см-ге және 14см-ге тең, ал оның сүйір бұрышы300-қа тең. Параллелограммның ауданын табыңыз:
 14. A) 14см2
 15. B) 59см2
 16. C) 25см2
 17. D) 84см2
 18. E) 142см2
 19. Есептеңіз:
 20. A) -10
 21. B) 2,05
 22. C) -12
 23. D) 4,21
 24. E) -1,25

 

 1. Үшбұрыштың периметрі 48 см. Оның қабырғаларының ұзындықтарының қатынасы 3:4:5 қатынасындай. Үшбұрыштың қабырғаларының ұзындықтарын табыңыз.
 2. A) 13 см; 15 см; 20 см.
 3. B) 10 см; 7 см; 21 см.
 4. C) 12 см; 16 см; 20 см.
 5. D) 11 см; 16 см; 21 см.
 6. E) 11 см; 17 см; 20 см.

 

 1. 1 - 4sіn2x = 0 теңдеуінің [0, 2p] аралығына тиісті түбірлерінің қосындысын табыңыз.
 2. A) .
 3. B) 2p.
 4. C) p.
 5. D) .
 6. E) 4p.
 7. Теңсіздікті шешіңіз: < 4 - x
 8. A) [0; 3].
 9. B) Æ.
 10. C) [3; 4].
 11. D) (0; 3).
 12. E) (3; 4).

 

 1. Шексіз кемімелі геометриялық прогрессияның қосындысын табыңыз:

 -  +  + ... .

 1. A) .
 2. B) .
 3. C) .
 4. D) .
 5. E) .
 6. Өрнекті ықшамдаңыз: .
 7. A) 5x - 9.
 8. B) 7x - 4.
 9. C) .
 10. D) 6 - 3x.
 11. E) .
 12. Функцияның туындысын табыңыз:
 13. A)
 14. B)
 15. C)
 16. D)
 17. E)
 18. y=ln(3x+1)+функциясының x0=нүктесіндегі туындысының мәнін табыңдар.
 19. A) -2
 20. B)
 21. C) 1
 22. D) 3
 23. E) 2
 24. у = 2x2 - 1 функциясының графигіне x0 = 3 нүктесінде жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңыз.
 25. A) y = 2x - 1.
 26. B) y = 9x - 13.
 27. C) y = 12x - 19.
 28. D) y = 4x + 5.
 29. E) y = 18x - 19.
 30. m векторының қандай мәнінде және векторлары  перпендикуляр болады ?
 31. A) 0
 32. B) 1
 33. C) –3
 34. D) 2
 35. E) -5
 36. Ұста мен оның шәкірті 1 ауысымда жоспар бойынша 65 тетік жасауы тиіс еді. Ұста өзінің жоспарын 10%-ке, шәкірті 20%-ке артық орындағандықтан, бір ауысымда 74 тетік жасалды. Ұста мен шәкірті жеке-жеке жұмыс істегенде жоспар бойынша бір ауысымда неше тетік жасауы керек еді?
 37. A) 41; 24.
 38. B) 40; 25.
 39. C) 32; 33.
 40. D) 35; 30.
 41. E) 39; 26.
 42. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
 43. A) (-2; -3).
 44. B) (2; 3).
 45. C) (4; 5).
 46. D) (1; 2).
 47. E) (3; 4).
 48. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
 49. A) (-2; 1), (-1; 2).
 50. B) (2; 3), (3; 2).
 51. C) (2; -1), (-1; 1).
 52. D) (2; 1), (-1; -2).
 53. E) (-1; 3), (1; -1).
 54. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
 55. A) (-1;1)
 56. B) (1;1)
 57. C) (2;2)
 58. D) (0;2)
 59. E) (1;0)
 60. Берілген сызықтармен шектелген қисық сызықты трапецияны абсцисса осінен айналдырғаннан пайда болған дененің көлемін табыңыз:

у = х2, х = 0 және  х = 1, у = 0.

 1. A) .
 2. B) .
 3. C) .
 4. D) .
 5. E) .
 6. Жасаушысы L-ге, ал табанының радиусы R-ге тең, конус берілген. Бір жағы конус табанында, ал ќарсы жатќан жағының төбелері оның бүйір бетінде жататын конусќа іштей сызылған кубтың ќырын табыңдар.
 7. A)
 8. B)
 9. C)
 10. D)
 11. E)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-нұсқа

 1. Автомобиль багінің сыйымдылығы 40 л бензин. Жол жүрудің алдында бак 80% - ке толтырылды. Бензиннің 25%- і жолға жұмсалды. Сонда бакта қанша бензин қалды?
 2. A) 16 л.
 3. B) 30 л.
 4. C) 24 л.
 5. D) 32 л.
 6. E) 8 л.
 7. Пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз: 15 : 2= х : 8
 8. A) 49.
 9. B) 52.
 10. C) 51.
 11. D) 48.
 12. E) 50.
 13. Теңдеуді шешіңіз: cos(x - ) = 1.
 14. A) 2pk, k Î
 15. B) -+ 2pk, k Î
 16. C) + 2pk, k Î
 17. D) ±+ pk, k Î
 18. E) + pk, k Î
 19. Ықшамдаңыз: .
 20. A)
 21. B) sіn2a.
 22. C) cosa.
 23. D) cos2a.
 24. E) sіna.

 

 

 1. Көбейткіштерге жіктеңіз. 3m-3n+mn-n2
 2. A) (3-n) (m+n) .
 3. B) 3(m+n) (m+1) .
 4. C) (3+n) (m-n) .
 5. D) (n-3) (m-n) .
 6. E) (3+m) (m+n) .

 

 1. Жұп функцияны анықтаңыз.
 2. A) у = çхçх4 + х2.
 3. B) у = çхçх4 + х3.
 4. C) у = çхçх4 + х.
 5. D) у = çхçх4 + х5.
 6. E) у = çхçх4 - х3.

 

 1. Төменде берілген үш санның қайсысы тік бұрышты үшбұрыш қабырғаларының ұзындықтарын өрнектей алмайды?
 2. A) 1, 2, 3.
 3. B) 3, 4, 5.
 4. C) 18, 24, 30.
 5. D) 6, 8, 10.
 6. E) 9, 12, 15.

 

 1. Бір бұрышының биссектрисасы бір қабырғасын 7 см мен 14 см кесінділерге бөлетін параллелограмның периметрін табыңдар.
 2. A) 90 см және 35 см
 3. B) 100 см және 25 см
 4. C) 65 см және 70 см
 5. D) 50 см және 65 см
 6. E) 70 см және 56 см

 

 1. Тік төртбұрыштың периметрі мен ауданы берілген: P=16 см, S=15 см2. Тік төртбұрыштың қабырғаларын табу керек.
 2. A) 6 см, 3 см .
 3. B) 5 см, 6 см.
 4. C) 4 см, 8 см.
 5. D) 3 см, 5 см.
 6. E) 4 см, 5 см.
 7. Екі санның қосындысы 275. Бірінші санның 20%-і екінші саннан 25-ке артық. Осы сандарды табыңыз.
 8. A) 50 және 225.
 9. B) 150 және 125.
 10. C) 130 және 145.
 11. D) 250 және 25.
 12. E) 200 және 75.

 

 1. Теңдеуді шешіңіз: x2 - 4x + |x - 3| + 3 = 0.
 2. A) -2; -3
 3. B) 2; 3
 4. C) 1; -2
 5. D) 0; 33
 6. E) 13; 5

 

 1. Бір мезгілде А-дан В-ға және В-дан А-ға қарай бір-біріне қарама-қарсы екі автокөлік шықты. Екеуі кездескеннен кейін әлі де олардың біреуіне 2 сағаттық, ал екіншісіне сағаттық жол қалған еді. Егер А мен В-ның арасы 210 км болса, онда олардың жылдамдықтары қандай?
 2. A) 60 км/сағ және 80 км/сағ
 3. B) 70 км/сағ және 90 км/сағ
 4. C) 55 км/сағ және 75 км/сағ
 5. D) 50 км/сағ және 70 км/сағ
 6. E) 65 км/сағ және 85 км/сағ

 

 1. Теңсіздікті шешіңіз: sіn2x < -0,5
 2. A) , nÎZ.
 3. B) , nÎZ.
 4. C) , nÎZ.
 5. D) , nÎZ.
 6. E) , nÎZ.

 

 1. болатын шектеулі геометриялық прогрессияның мүшелерінің санын табыңыз.
 2. A) 2.
 3. B) 6.
 4. C) 5.
 5. D) 3.
 6. E) 4.
 7. Өрнекті ықшамдаңыз: + .
 8. A) .
 9. B) .
 10. C) -.
 11. D) .
 12. E) .
 13. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
 14. A) (18; 4,5).
 15. B) (54; 22,5).
 16. C) (27; 9).
 17. D) (3; 1).
 18. E) (9; 3).

 

 1. Функцияның туындысын табыңыз:
 2. A)
 3. B) 7
 4. C)
 5. D) 7(1+ln7)
 6. E)
 7. Абциссасы x = -болатын нүктеде y = қисығына жүргізілген жанама Ox осіне қандай бұрышпен көлбеген?
 8. A)
 9. B) 5.
 10. C)
 11. D)
 12. E)
 13. Егер , және болса, онда   табыңыз.
 14. A) 17
 15. B) 16
 16. C) 13
 17. D) 15
 18. E) 14
 19. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: .
 20. A) (2; 1,5).
 21. B) (2; 1).
 22. C) (1,2; 2).
 23. D) (-4; 2).
 24. E) (2; 1,2).

 

 1. Теңдеулер жүйесінің бір ғана шешімі болатындай а-параметрінің қабылдайтын бүкіл мәндерін табыңыз:
 2. A) a=
 3. B) a=
 4. C) a=
 5. D) a=
 6. E) a=
 7. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
 8. A)
 9. B)
 10. C) (-¥; -2) È (2;4)
 11. D)
 12. E) шешімі жоқ
 13. y = және y = функцияларына х0 нүктесінде жүргізілген жанамалар параллель болатын болса, онда х0 нүктесін табыңыз.
 14. A) 4.
 15. B) 1.
 16. C) .
 17. D) 2.
 18. E) .
 19. f(x)=5cos2x+7xфункциясының алғашқы функциясының жалпы түрі:
 20. A) x+sin 2x+С
 21. B) ++С
 22. C) +sin 2x+С
 23. D) x+sin2x+
 24. E) -+
 25. Тік призманың табаны – тең бүйірлі тік бұрышты үшбұрыш.Оның катеті 3см. Төменгі табанының катеті жєне жоғарғы табанының осы катетке ќарсы жатќан төбесі арќылы жүргізілген ќиманың ауданы 7,5см2 . Призманың көлемін табыңдар.
 26. A) 16см3
 27. B) 18см3
 28. C) 19см3
 29. D) 17см3
 30. E) 20см3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-нұсқа

 1. Масштабы 1:60000000 картада Алматы мен Астананы қосатын кесіндінің ұзындығы 16 мм. Қалалардың ара қашықтығын табыңыз:
 2. A) 3750 км.
 3. B) 735 км.
 4. C) 960 км.
 5. D) 9600 км.
 6. E) 375 км.

 

 1. Теңдеуді шешіңіз: =.
 2. A) 2.
 3. B) 0,5.
 4. C) -0,5.
 5. D) 2,5.
 6. E) 3.

 

 1. Бассейндегі суды бір сағат бойы бір қалыпты ағызғаннан кейін, онда 400 м3 су қалған, ал тағы үш сағаттан кейін 250 м3 су қалған. Бассейнде қанша су болған еді?
 2. A) 750 м3
 3. B) 600 м3
 4. C) 1200 м3
 5. D) 550 м3
 6. E) 450 м3

 

 1. Теңсіздікті шешіңіз: < 1.
 2. A) (-¥; +¥).
 3. B) (-¥; 0).
 4. C) [0; +¥).
 5. D) (-¥; 0].
 6. E) (0; +¥).

 

 

 1. Көбейткіштерге жіктеңіз: a2+ 6a + 6b - b2.
 2. A) a - b.
 3. B) .
 4. C) a + b.
 5. D) (a + b)(a - b + 6).
 6. E) a - b + 6.
 7. Тақ функцияны анықтаңыз.
 8. A) у = х7 + 2х3.
 9. B) у = х7 + 2х2.
 10. C) у = х7 + 2х4.
 11. D) у = х7 - 2х4.
 12. E) у = х7 - 2х2.
 13. Параллелограммның қабырғалары және 1, ал

ауданы . Қабырғалар арасындағы доғал бұрышы неге тең?

 1. A) 135°.
 2. B) 150°.
 3. C) 110°.
 4. D) 100°.
 5. E) 120°.
 6. және коллинеар векторлар. Осы векторлардың белгісіз координаталары p және q- дің сан мәндерін табыңдар, егер {0,5; p; 7} {q;-0,15; 3,5}
 7. A) p=-6,4; q=1,5
 8. B) p=1,5; q=-6,2
 9. C) p=-0,3; q=0,25
 10. D) p=-0,4; q=0,26
 11. E) p=-6; q=3,5
 12. Конустың жасаушысы 2см-ге тең, ал осьтік қимасының төбесіндегі бұрышы 120°. Конус табанының ауданын табыңыз.
 13. A) 6p см2.
 14. B) 8p см2.
 15. C) 6p см2.
 16. D) 9p см2.
 17. E) 8p см2.
 18. Өрнектің мәнін табыңыз: .
 19. A) .
 20. B) .
 21. C) .
 22. D) .
 23. E) .
 24. Тік төртбұрыштың ұзындығы 15 дм, ауданы 90 дм2. Оның ені ұзындығының неше проценті?
 25. A) 40%.
 26. B) 30%.
 27. C) 20%.
 28. D) 9%.
 29. E) 25%.
 30. х-ті табыңыз: 4 + ax = 3x + 1
 31. A) a ¹ 1 болғанда, х = ; a = 1 болғанда түбірі жоқ.
 32. B) a ¹ 0 болғанда, х = ; a = 0 болғанда түбірі жоқ.
 33. C) a ¹ -1 болғанда, х = a + 1; a = -1 болғанда түбірі жоқ.
 34. D) a ¹ 1 болғанда, х = ; a = 1 болғанда түбірі жоқ.
 35. E) a ¹ 3 болғанда, ; a = 3 болғанда түбірі жоқ.
 36. Есептеңіз tga, егер sіna = , < a < p.
 37. A) .
 38. B) -.
 39. C) .
 40. D) -.
 41. E) .
 42. Көбейткіштерге жіктеңіз: x3 + 5x2 + 3x - 9.
 43. A) (x - 1)(x + 2)2.
 44. B) (x + 1)(x + 3)2.
 45. C) (x - 1)(x + 3)2.
 46. D) (x2 - 1)(x + 3)2.
 47. E) (x + 1)(x + 3).
 48. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз: .
 49. A) (1; 3).
 50. B) (1; 4).
 51. C) (1; 2).
 52. D) (1; 6).
 53. E) (1; 5).
 54. Функцияның туындысын табыңыз: .
 55. A) .
 56. B) .
 57. C) .
 58. D) .
 59. E) .
 60. функциясы берілген, нүктесіндегі туындыны табыңыз:
 61. A) 4
 62. B) 3
 63. C) 2
 64. D) 1
 65. E) 5
 66. АВС үшбұрышының төбелері центрі О болатын шеңберді АВ, ВС және АС үш доғаға бөледі. Олардың градустық шамасы 7 : 5 : 6 қатынасындай. Үшбұрыштың кіші бұрышын табыңыз.
 67. A) 80°
 68. B) 50°
 69. C) 70°
 70. D) 60°
 71. E) 100°
 72. Ромбының диагональдарының қатынасы 2:3, ал ауданы 12 см2-қа тең. Ромбының диагональдарын табыңыз.
 73. A) 3 см, 9 см.
 74. B) 5 см, 6 см.
 75. C) 2 см, 3 см.
 76. D) 8 см, 12 см.
 77. E) 4 см, 6 см.
 78. Геометриялық прогрессияның екі мүшесі берілген. Табу керек: .
 79. A) 27.
 80. B) ±9.
 81. C) 8.
 82. D) 12.
 83. E) 9.
 84. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
 85. A) (-3; 9), (4; -6)
 86. B) (0; 6), (6; -6)
 87. C) (2; 2), (12; 0)
 88. D) (12; 1), (-6; 4)
 89. E) (-6; 6), (0; 0)
 90. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
 91. A) (5;5),(-5;-5),(-5;5),(5;-5)
 92. B) (0;0)
 93. C) шешімі жоқ
 94. D) (5;5)
 95. E) (5;5),(-5;-5)
 96. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
 97. A) (2;7)
 98. B) (5;4)
 99. C) (2;9)
 100. D) (4;5)
 101. E) (0;-1)

 

 1. y = (2x + 1)2 және y = (x + 2)2 функцияларына абциссасы х0 нүктесінде жүргізілген жанамалар параллель болатын болса, онда х0 табыңыз.
 2. A) 0.
 3. B) -2.
 4. C) -4.
 5. D) 3.
 6. E) 1.

 

 1. y= x(3-x) функция графигімен және абсцисса осімен шектелген фигураның ауданын табыңыз:
 2. A) 3
 3. B) 6
 4. C) 2
 5. D) 4
 6. E) 5

 

 

 

Дұрыс жауаптары:

 

 

 

1-

нұсқа

2-нұсқа

3-нұсқа

4-нұсқа

5-нұсқа

6-нұсқа

7-нұсқа

8-нұсқа

9-нұсқа

10-нұсқа

1

D

С

Д

А

Е

Е

А

Д

С

С

2

A

А

Д

В

С

А

Д

А

Е

Д

3

E

А

С

Е

Д

Е

А

Е

С

Е

4

А

Е

Е

В

В

А

Д

Е

А

Е

5

В

Д

С

С

А

В

С

В

С

Д

6

С

В

В

С

А

Д

Д

Е

А

А

7

D

Е

В

В

С

А

В

А

А

Е

8

С

С

А

С

С

В

Е

С

Е

С

9

D

Е

С

В

Е

Д

В

Д

Д

Д

10

С

А

В

Д

Д

В

А

А

Д

С

11

А

В

В

А

Е

Д

Д

С

В

А

12

А

Е

Д

С

Д

С

С

Е

А

Е

13

Е

Е

Е

С

В

Е

В

А

В

В

14

D

В

С

Е

Е

С

С

А

Е

С

15

Е

Д

С

А

Д

А

В

Е

Е

Д

16

А

Е

А

Д

С

В

С

С

С

В

17

В

С

А

Д

А

С

Е

Е

В

А

18

Е

Д

Е

В

А

С

Д

С

Е

В

19

В

В

Е

Е

Е

Е

А

С

Д

Е

20

С

Д

В

В

В

А

С

В

А

В

21

С

А

Д

Е

В

Е

Е

Д

С

Е

22

А

С

Д

С

С

Д

Д

В

С

С

23

А

С

А

В

Д

С

В

В

В

В

24

Е

А

В

Д

В

Е

А

А

Д

А

25

D

С

Д

Е

Д

Д

Е

С

В

Д

 

 

 


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:


Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» Қазақстанға келген шетелдіктерге ескерту жасалды 06.10.2022
» Бизнесті дамытуға 1,2 млн теңге мемлекеттік грант беріледі – шарттары 30.09.2022
» Қазақстандықтар 2023 жылдан бастап қосымша зейнетақы төлемдерін ала алады 30.09.2022

Пікір жазуКелесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы