👈 қаріп өлшемі 👉

Дүниетану _3- сынып


Бөлім бойынша жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар

Дүниетану 3-сынып

 Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 3-сынып білім алушыларына «Дүниетану» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) бастауыш сыныптың (1-4-сыныптары) «Дүниетану» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) мен оқу жоспарының негізінде дайындалған.

 Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.

 Әдістемелік ұсыныстарда бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Тапсырмалар мен рубрикалар ұсыныс түрінде берілген.

 Әдістемелік ұсыныстар бастауыш сынып мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

 Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.

2

Мазмұны

3

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Жанды табиғат» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

  • Климат және ауа райы
  • Табиғи жағдайлар және олардың әсері

Оқу мақсаты

    • Жер климатының негізгі түрлерінің сипаттамаларын анықтау
    • Ауа райы қолайсыз жағдайларда өзін-өзі ұстау ережелерін құрастыру

3.2.3.1 Адамдардың табиғи жағдайларға байланысты орналасуын талдау (рельеф, климат, өсімдік және жануарлар әлемі, су нысандары)

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Жер климатының негізгі түрлерін анықтайды
 • Қолайсыз ауа райы кезінде өзін-өзі ұстау ережелерін құрастырады
 • Адамдардың қоныстануына әсер ететін табиғи жағдайларды анықтайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

 • тапсырма Сұрақтарға жауап жаз.
  • Жер бетінде қандай негізгі климаттық белдеулер бар?
  • Ең ыстық климаттық белдеу қайсы?
  • Қазақстан қандай климаттық белдеуде орналасқан?
 • тапсырма

Көктайғақ кезінде қандай қауіпсіздік ережелерін сақтау керек? 2 ереже жаз.

1)

2)

 • тапсырма

Суреттерге мұқият қара. Адамдардың қоныстануына қолайлы жерді белгіле ().

4

Неліктен?

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Жер климатының негізгі түрлерін анықтайды

1

негізгі климаттық белдеулерді атайды (екіден кем емес);

ең ыстық климаттық белдеуді анықтайды;

Қазақстанның климаттық белдеуін анықтайды;

1

1

1

Қолайсыз ауа райы кезінде өзін-өзі ұстау ережелерін құрастырады

2

көктайғақ кезіндегі қауіпсіздік ережесін құрастырады:

1-ереже 2-ереже

1

1

Адамдардың қоныстануына әсер ететін табиғи жағдайларды анықтайды

3

адамдардың қоныстануына қолайлы жерді анықтайды;

адамдардың қоныстануына қолайлы табиғи жағдайларды атайды.

1

1

Барлығы

7

5

«Жанды табиғат» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Жер климатының негізгі түрлерін анықтайды

1

 Жер климатының негізгі түрлерін атауда қиналады.

Жер климатының негізгі түрлерін атауда/Қазақстанның климаттық белдеуін

анықтауда қателеседі.

 Жер климатының негізгі түрлерін дұрыс атайды.

Қолайсыз ауа райы кезінде өзін-өзі ұстау ережелерін құрастырады

2

Қолайсыз ауа райы

жағдайларында өзін-өзі ұстау ережелерін құрастыруда қиналады.

Қолайсыз ауа райы

жағдайларында өзін-өзі ұстау ережелерін құрастыруда қателіктер жібереді.

Қолайсыз ауа райы

жағдайларында өзін-өзі ұстау ережелерін дұрыс құрастырады.

Адамдардың қоныстануына әсер ететін табиғи жағдайларды анықтайды

3

Адамдардың қоныстануына әсер ететін табиғи жағдайларды анықтауда қиналады.

Адамдардың қоныстануына қолайлы жерлерді анықтауда/ оған әсер ететін табиғи

жағдайларды атауда қателеседі.

Адамдардың қоныстануына әсер ететін табиғи жағдайларды анықтайды.

6

«Жақсыдан үйрен, жаманан жирен» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

1.5 Құқық және міндет

1.2 Мектеп және мектеп қауымдастығы

Оқу мақсаты

3.1.5.1 Қазақстан Республикасының Конституциясының маңызын түсіндіру

    • Қоғамда өзін-өзі ұстау әдеп нормаларын түсіндіру
    • Өз тәжірибесінен мысал келтіре отырып, адамдар арасындағы достықтың маңыздылығын дәлелдеу

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Қазақстан Республикасы азаматтарының құқығы мен міндетін ажыратады
 • Қоғамдық орындарда өзін-өзі ұстау ережелерін анықтайды және түсіндіреді
 • Адамдар арасындағы достықтың маңыздылығын түсіндіреді

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

Орындау уақыты

15 минут

 • тапсырма

Қазақстан азаматтарының міндеттерін белгіле ().

Мемлекеттік рәміздергеӨзінің қауіпсіздігі менТабиғат байлықтарына құрметпен қарауденсаулығын қорғауқамқорлықпен қарау

 • тапсырма
  • Театрдағы тәртіп ережесі сақталмаған суреттерді белгіле ().

  • Қоғамдық орындарда өзін -өзі ұстауға арналған 1 ереже құрастырып жаз.
  • Қоғамдық орындарда әдептілік ережелерін сақтау неліктен маңызды? Түсіндір.

3-тапсырма

«Ағаш тамырымен, адам достарымен мықты» деген мақалды қалай түсінесің? Жаз.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Қазақстан Республикасы азаматтарының құқығы мен міндетін ажыратады

1

азаматтардың конституциялық міндетін анықтайды (1)

азаматтардың конституциялық міндетін анықтайды (2)

1

1

Қоғамдық орындарда өзін-өзі ұстау ережелерін анықтайды және түсіндіреді

2

театрдағы тәртіп ережесі сақталмаған суреттерді анықтайды:

1-сурет 2-сурет

қоғамдық орындардағы өзін-өзі ұстау ережесін құрастырады;

қоғамдық орындардағы әдеп нормаларының маңызын түсіндіреді;

1

1

1

1

Адамдар арасындағы

достықтың маңыздылығын түсіндіреді

3

өз көзқарасын білдіре отырып, мақалдың мағынасын түсіндіреді.

1

Барлығы

7

8

«Жақсыдан үйрен, жаманан жирен» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға

ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Қазақстан Республикасы азаматтарының

құқығы мен міндетін ажыратады

1

ҚР азаматтарының құқықтары мен міндеттерін ажыратуда қиналады.

ҚР азаматтарының құқықтары мен міндеттерін ажыратуда қателеседі.

ҚР азаматтарының

құқықтары мен міндеттерін дұрыс ажыратады.

Қоғамдық

орындарда өзін-өзі ұстау ережелерін анықтайды және түсіндіреді

2

Қоғамдық орындардағы өзін- өзі ұстау ережелерін

анықтауда және маңызын түсіндіруде қиналады.

Қоғамдық орындардағы өзін-өзі ұстау ережелерін анықтауда/ өзін-өзі ұстау ережесін құрастыруда/ әдеп нормаларын сақтаудың маңызын

түсіндіруде қателеседі.

Қоғамдық орындардағы өзін-өзі ұстау ережелерін анықтайды және маңызын түсіндіреді.

Адамдар арасындағы достықтың

маңыздылығын түсіндіреді

3

Мақалдың мағынасын түсіндіруде қиналады.

Мақалдың мағынасын түсіндіруде қателеседі.

Мақалдың мағынасын түсіндіреді.

 • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Уақыт» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

1.1 Мен және менің отбасым

1.4 Денсаулық пен қауіпсіздік

3.1 Ежелгі мәдениеттер мен өркениеттер

Оқу мақсаты

3.1.1.1 Отбасы мүшелерінің арасындағы туыстық қатынастарды түсіндіру

    • Көшпелі және отырықшы өмір салтының ерекшеліктерін түсіндіру
    • Тарих және мәдениет ескерткіштерін сақтау маңыздылығын түсіндіру

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Отбасы мүшелерінің арасындағы туыстық қатынастарды ажыратады
 • Көшпелі және отырықшы өмір салтына тән ерекшеліктерді сипаттайды
 • Тарихи ескерткіштерді сақтаудың маңыздылығын сипаттайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

Орындау уақыты

15минут

 • тапсырма

Төменде берілген туыстық атауларға сен кім боласың? Сызбаға туыстық атауларды жаз. әкең мен анаңа...

атаң мен әжеңе...

аға, әпкелеріңе...

 • тапсырма

Көшпелі және отырықшы өмір салтына тән ерекшеліктерді анықта және сәйкестендір.

  • Егіншілікпен айналысу

КӨШПЕЛІ

  • Мал өсірумен айналысу
  • Тұрақты бір жерде өмір сүруОТЫРЫҚШЫ
  • Жайылымды ауыстырып отыру

10

3-тапсырма

Тарихи және мәдени ескерткіштерді неліктен сақтау керек? Түсіндір.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Отбасы мүшелерінің арасындағы туыстық қатынастарды ажыратады

1

ата-анаға қатысты туыстық атауды анықтайды;

ата-әжеге қатысты туыстық атауды анықтайды;

бауырларына қатысты туыстық атауды анықтайды;

1

1

1

Көшпелі және отырықшы өмір салтына тән ерекшеліктерді сипаттайды

2

көшпелі өмір салтына тән ерекшеліктерді анықтайды:

 • бірінші;
 • екінші;

отырықшы өмір салтына тән ерекшеліктерді анықтайды:

- бірінші;

-екінші;

1

1

1

1

Тарихи ескерткіштерді сақтаудың маңыздылығын сипаттайды

3

тарихи ескерткіштерді сақтаудың маңыздылығы туралы дәлелді ой қорытады.

1

Барлығы

8

11

«Уақыт» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Отбасы мүшелерінің арасындағы туыстық қатынастарды ажыратады

1

Отбасы мүшелерінің арасындағы туыстық қатынастарды анықтауда қиналады.

Отбасы мүшелерінің арасындағы туыстық қатынастарды анықтауда қателіктер жібереді.

Отбасы мүшелерінің арасындағы туыстық қатынастарды дұрыс анықтайды.

Көшпелі және отырықшы өмір салтына тән ерекшеліктерді сипаттайды

2

Көшпелі және отырықшы өмір салтына тән ерекшеліктерді анықтауда қиналады.

Көшпелі/отырықшы өмір салтына тән ерекшеліктерді анықтауда қателеседі.

Көшпелі және отырықшы өмір салтына тән ерекшеліктерді дұрыс анықтайды.

Тарихи ескерткіштерді сақтаудың маңыздылығын сипаттайды

3

Тарихи және мәдени ескерткіштерді сақтаудың маңыздылығын сипаттауда қиналады.

Тарихи және мәдени ескерткіштерді сақтаудың маңыздылығын сипаттауда қателіктер жібереді.

Тарихи және мәдени ескерткіштерді сақтаудың маңыздылығын сипаттайды.

12

«Сәулет өнері» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

1.3.Менің атамекенім

2.1 Жергілікті жерде бағдарлану

Оқу мақсаты

3.1.3.1 Елді мекендерді түрлі белгілері бойынша ажырату (тип, көлемі, қызметі)

3.2.1.1 Астрономиялық белгілер бойынша көкжиек бағыттарын анықтау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Елді мекендердің түрлерін ажыратады
 • Көкжиек тұстарын астрономиялық белгілер арқылы анықтайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

 • тапсырма

Суреттерге мұқият қара. Ауыл мен қалаға тән белгілерді жаз.

АуылҚала

 • тапсырма

Мәтінді түсініп оқы.

Кіші Жетіқарақшы шоқжұлдызындағы қозғалмайтын, үлкен әрі

жарық жұлдыз Темірқазық деп аталады. Ол арқылы көкжиектің тұстарын анықтауға болады. Темірқазық үнемі солтүстікті көрсетіп тұрады.

13

  • Суреттен ең үлкен және жарық жұлдызды тауып, атауын жаз. Мәтіндегі ақпараттарға сүйеніп, көкжиектің негізгі тұстарын анықта және жаз.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Елді мекендердің түрлерін ажыратады

1

ауылға тән белгілерді сипаттайды;

қалаға тән белгілерді сипаттайды;

1

1

Көкжиек тұстарын

Темірқазық жұлдызын анықтайды;

1

астрономиялық

көкжиектің негізгі тұстарын анықтайды:

белгілер арқылы

2

- солтүстік

1

анықтайды

- оңтүстік

1

- шығыс

1

- батыс

1

Барлығы

7

14

«Сәулет өнері» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған

рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Елді мекендердің түрлерін ажыратады

1

Түрлі белгілері бойынша елді мекендерді ажыратуда қиналады.

Ауылға/қалаға тән белгілерді анықтауда қателіктер

жібереді.

 Түрлі белгілері бойынша елді мекендерді дұрыс ажыратады.

Көкжиек тұстарын астрономиялық белгілер арқылы анықтайды

2

Астрономиялық белгілер арқылы көкжиек тұстарын анықтауда қиналады.

Астрономиялық белгілер арқылы көкжиектің тұстарын анықтауда қателеседі.

 Астрономиялық белгілер арқылы көкжиек тұстарын дұрыс анықтайды.

15

 • ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Өнер» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

1.4 Денсаулық пен қауіпсіздік

3.5 Қазақстан тарихы: тәуелсіздік, мемлекеттілік және патриотизм

3.2 Қазақстанның тарихи тамырлары

Оқу мақсаты

3.1.4.1 Тұрмыстық құралдарды пайдалану ережелерін графикалық түрде көрсету

3.3.5.1 Қазақстанның бейресми рәміздерінің мәнін түсіндіру («Алтын адам», «Бәйтерек» монументі,

«Мәңгілік ел» қақпасы).

3.3.2.1 Түрлі материалдарды зерделеу арқылы түркілердің өмір салтын анықтау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Тұрмыстыққұралдардықолдануережелерін бейнелеп көрсетеді
 • Қазақстанның бейресми рәміздерінің мағынасын сипаттайды
 • Көне түркі халқының өмір салтын сипаттайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

Орындау уақыты

20минут

1-тапсырма

Электр құралдарын қолдану ережелеріне сәйкес болатын 2 сурет сал.

 • Үйден шығарда электр құралдарын сөндіріп жүр.
 • Тоқ көзіне бөтен заттарды салма.

2-тапсырма

«Мәңгілік ел» қақпасының босағасындағы мүсіндер қандай мағынаны білдіреді? Жаз.

16

3-тапсырма

Мәтінді түсініп оқы. Мәтінге сүйеніп, түркі халықтарының өмір салтын сипаттайтын 3 тұжырым жаз.

1)

2)

3)

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Тұрмыстық құралдарды қолдану ережелерін бейнелеп көрсетеді

1

электр құралдарын қолданудағы қауіпсіздік ережелерін бейнелейді: 1-сурет

2- сурет

1

1

Қазақстанның бейресми рәміздерінің мағынасын сипаттайды

2

бейресми рәміз элементтерінің мағынасын сипаттайды;

1-элемент 2- элемент

1

1

Көне түркі халқының өмір салтын сипаттайды

3

түркілердің өмір салтын сипаттайды: 1- тұжырым

 • тұжырым
 • тұжырым

1

1

1

Барлығы

7

17

«Өнер» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Тұрмыстық құралдарды қолдану ережелерін бейнелеп көрсетеді

1

Электр құралдарын пайдалану ережелерін бейнелеп көрсетуде қиналады.

 Электр құралдарын пайдалану ережелерін бейнелеп көрсетуде қателіктер жібереді.

 Электр құралдарын пайдалану ережелерін бейнелеп көрсетеді.

Қазақстанның бейресми рәміздерінің мағынасын сипаттайды

2

Қазақстанның бейресми рәміздерінің мағынасын сипаттауда қиналады.

Қазақстанның бейресми рәміздеріндегі бірінші/екінші элементтің мағынасын сипаттауда қателеседі.

Қазақстанның бейресми рәміздерінің мағынасын дұрыс сипаттайды.

Көне түркі халқының өмір салтын сипаттайды

3

Түркі халықтарының өмір салтын сипаттауда қиналады.

 Түркі халықтарының өмір салтын сипаттауда қателіктер жібереді.

Түркі халықтарының өмір салтын сипаттайды.

18

«Атақты тұлғалар» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

  • Қазақстан тарихындағы маңызды оқиғалар
  • Көрнекті тарихи тұлғалар және мәдениет қайраткерлері

Оқу мақсаты

3.3.3.1 Қазақ хандығының құрылу себептерін түсіндіру 3.3.4.1 Тарихи мысалдар негізінде хандар, батырлар мен

билердің рөлін түсіндіру

3.3.4.2 Тарихи мысалдар негізінде қазақ халқының азаттығы үшін күрескен тұлғалардың рөлін шығармашылық түрде көрсету

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Қазақ хандығының құрылу себептерін анықтайды
 • Хандар, батырлар, билердің тарихтағы рөлін сипаттайды
 • Қазақ халқының азаттығы үшін күрескен тұлғаларды атайды және тарихтағы рөлін сипаттайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

 • тапсырма

Қазақ хандығының құрылуна себеп болған 3 тұжырымды анықтап, белгіле ()

  • Керей мен Жәнібек хандардың халықты бастап Жетісуға көшуі
  • Халықтың Әбілқайыр ханның билігіне қарсылық көрсетуі
  • Қазақ еліндегі егін шаруашылығының дамуы
  • Халықтан үлкен салық жиналып, қысым көрсетілуі
 • тапсырма

Ұлы тұлғалардың қоғамдағы рөлін сипатта. Кестені толтыр.

Ұлы тұлғаларНегізгі міндеттері

Хандар Билер Батырлар

 • тапсырма

Қазақ халқының тәуелсіздігі үшін күрескен тұлғалардың біреуін ата.

 • Ол туралы не білесің? Жаз.

19

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Қазақ хандығының құрылу себептерін анықтайды

1

қазақ хандығының құрылу себептерін анықтайды:

1-тұжырым 2-тұжырым 3-тұжырым

1

1

1

Хандар, батырлар, билердің тарихтағы рөлін сипаттайды

2

қазақ қоғамындағы хандардың рөлін

сипаттайды;

қазақ қоғамындағы билердің рөлін

сипаттайды;

қазақ қоғамындағы батырлардың рөлін

сипаттайды.

1

1

1

Қазақ халқының азаттығы үшін күрескен тұлғаларды атайды және тарихтағы рөлін

сипаттайды

3

азаттық үшін күрескен тұлғаны атайды;

атақты тұлғаның тарихтағы рөлін сипаттайды.

1

1

Барлығы

8

20

«Атақты тұлғалар» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға

арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Орта

Жоғары

Қазақ хандығының құрылу себептерін анықтайды

1

Қазақ хандығының құрылу себептерін анықтауда қиналады.

 Қазақ хандығының құрылу себептерін анықтауда қателеседі.

 Қазақ хандығының құрылу себептерін дұрыс анықтайды.

Хандар, батырлар, билердің тарихтағы рөлін сипаттайды

2

Ұлы тұлғалардың қоғамдағы рөлін сипаттауда қиналады.

 Хандардың/батырлардың/ билердің қоғамдағы рөлін сипаттауда қателеседі.

 Ұлы тұлғалардың қоғамдағы рөлін дұрыс сипаттайды.

Қазақ халқының азаттығы үшін күрескен тұлғаларды атайды және тарихтағы рөлін сипаттайды

3

Қазақ халқының азаттығы үшін күрескен тұлғаны атауда және оның тарихтағы рөлін сипаттауда қиналады.

Қазақ халқының азаттығы үшін күрескен тұлғаны атауда/ оның тарихтағы рөлін сипаттауда қателіктер жібереді.

Қазақ халқының азаттығы үшін күрескен тұлғаны атайды және оның тарихтағы рөлін сипаттайды.

21

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

« Су – тіршілік көзі» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

1.2 Климат және ауа-райы

  • Табиғи жағдайлар және олардың әсері
  • Денсаулық пен қауіпсіздік

Оқу мақсаты

3.2.2.1 Жер климатының негізгі түрлерінің сипаттамаларын анықтау

3.2.3.2 Геологиялық және табиғи-климаттық апаттар туындаған жағдайдағы өзін- өзі ұстау ережелерін құрастыру

3.1.4.3 Түрлі дереккөздер негізінде табиғи ортадағы қауіп- қатерлерді анықтау және бағалау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Сипаттамасы бойынша климаттың негізгі түрлерін анықтайды
 • Табиғи апаттар кезіндегі қауіпсіздік ережелерін құрастырады
 • Табиғи ортадағы қауіп-қатерлерді анықтайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

 • тапсырма

Суретте бейнеленген климаттық белдеулердің атауын жаз.

1)2)

  • Климаттық белдеудің біреуін сипаттап жаз.
 • тапсырма

Сурет бойынша су тасқыны кезіндегі өзін-өзі ұстау ережелерін жаз.

22

1)2)

1)

2)

3-тапсырма

Суретке мұқият қара. Табиғи ортадағы демалыс кезінде балалар қандай қауіп-қатерлерге кездесуі мүмкін? 2 мысал келтір.

1)

2)

23

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Сипаттамасы

бойынша климаттың негізгі түрлерін

анықтайды

1

суретке сәйкес климаттық белдеулерді атайды:

1-сурет 2-сурет

климаттық белдеуді сипаттайды;

1

1

1

Табиғи апаттар

кезіндегі қауіпсіздік ережелерін құрастырады

2

су тасқыны кезіндегі өзін-өзі ұстау ережелерін құрастырады:

1-ереже 2-ереже

1

1

Табиғи ортадағы қауіп-қатерлерді

анықтайды және бағалайды

3

табиғи ортадағы қауіп-қатерлерді анықтайды:

1-мысал 2-мысал

1

1

Барлығы

7

24

«Су-тіршілік көзі» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға

арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Сипаттамасы

бойынша климаттың негізгі түрлерін

анықтайды

1

Климаттық белдеулерді ажыратуда және сипаттауда қиналады.

Экваторлық/полярлық белдеулерді ажыратуда/ сипаттауда қателіктер жібереді.

 Климаттық белдеулерді дұрыс ажыратады және сипаттайды.

Табиғи апаттар

кезіндегі қауіпсіздік ережелерін құрастырады

2

Су тасқыны кезіндегі өзін-өзі ұстау ережелерін құрастыруда қиналады.

Су тасқыны кезіндегі өзін-өзі ұстау ережелерін құрастыруда қателіктер жібереді.

 Су тасқыны кезіндегі өзін-өзі ұстау ережелерін дұрыс құрастырады.

Табиғи ортадағы қауіп-қатерлерді анықтайды

3

Табиғи ортадағы қауіп- қатерлерді анықтауда қиналады.

Табиғи ортадағы қауіп- қатерлерді анықтауда қателіктер жібереді.

Табиғи ортадағы қауіп- қатерлерді дұрыс анықтайды.

25

«Демалыс мәдениеті. Мерекелер» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

1.2 Мектеп және мектеп қоғамдастығы

1.1 Мен және менің отбасым

Оқу мақсаты

3.1.2.3 Қоғамда өзін- өзі ұстау әдеп нормаларын түсіндіру

3.1.1.5 Өз шығындарын оңтайландыру жолдарын ұсыну

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Қоғамдық орындардағы тәртіп ережелерін атайды
 • Өз шығындарын оңтайландыру жолдарын сипаттайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

1-тапсырма

Суреттерге мұқият қара. Қоғамдық орындардағы өзін-өзі ұстау ережелерін құрастырып жаз.

КітапханадаМектепте

Қоғамдық көліктеКөшеде

1)

2)

3)

4)

26

2-тапсырма

Сұрақтарға жауап жаз.

Балаларға ақша ұстаудың қандай қажеттілігі бар?

Өз шығындарыңды қалай қысқартуға болады? Ақшаны үнемдеудің 2 тәсілін жаз.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Қоғамдық орындардағы тәртіп ережелерін атайды

1

кітапханадағы тәртіп ережесін сипаттайды;

көшедегі тәртіп ережесін сипаттайды;

мектептегі тәртіп ережесін сипаттайды;

қоғамдық көліктегі тәртіп ережесін сипаттайды;

1

1

1

1

Өз шығындарын оңтайландыру жолдарын

сипаттайды

2

сұраққа сәйкес пікірін айтады;

қаражатты үнемдеу тәсілдерін ұсынады: 1-тәсіл

2-тәсіл

1

1

1

Барлығы

7

27

«Демалыс мәдениеті. Мерекелер» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға

ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні

Бағалау критерий

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Қоғамдық орындардағы тәртіп ережелерін атайды

1

Қоғамдық орындарда өзін- өзі ұстау нормаларына қатысты ереже құрастыруда қиналады.

Кітапханада/мектепте/көшеде/қоғамдық көліктердегі өзін-өзі ұстау ережелерін құрастыруда қателіктер жібереді.

Қоғамдық орындарда өзін- өзі ұстау нормаларына қатысты ережелер құрастырады.

Өз шығындарын оңтайландыру жолдарын сипаттайды

2

Өз шығындарын оңтайландыру жолдарын ұсынуда қиналады.

Өз шығындарын оңтайландыру жолдарын ұсынуда қателіктер жібереді.

Өз шығындарын оңтайландыру жолдарын ұсынады.

28

29


Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:


Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» Президенттің баспасөз қызметі Тоқаевтың 30 жыл бұрынғы суреттерін көрсетті (фото) 22.05.2022
» Қазақстандағы жеңілдетілген автокөлік несиелері: Автосалондар қосымша қызмет алуға мәжбүрлейді 20.05.2022
» 220-дан астам адам арыз жазған: Алматыда Qnet қаржылық пирамидасына қатысты қылмыстық тергеу басталды 18.05.2022

Пікір жазуКелесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы