👈 қаріп өлшемі 👉

БЖБ_Жаратылыстану_2-сынып_1-4-тоқсан


Бөлім бойынша жиынтық бағалауға арналған

әдістемелік ұсыныстар

Жаратылыстану

2-сынып

2020-2021 оқу жылы

 Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 2-сынып білім алушыларына «Жаратылыстану» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) бастауыш сыныптың (1-4-сыныптары) «Жаратылыстану» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) мен оқу жоспарының негізінде дайындалған.

 Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.

 Әдістемелік ұсыныстарда бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген.

 Әдістемелік ұсыныстар бастауыш сынып мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

  

  

  Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.

  

  

  

  

  

 

*Оқу бағдарламасын құрастырушылардың ұсынысына сәйкес «Мен зерттеушімін» бөлімі жиынтық бағалауға енгізілмейді.

** Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы N 125 Бұйрығына 09.02.2018 № 47 бұйрығымен енгізілген 14-4 тармақшасына сәйкес «Заттар және олардың қасиеттері», «Жер және Ғарыш» бөлімдері біріктірілді.

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Жанды табиғат. Өсімдіктер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

2.1 Өсімдіктер

Оқу мақсаты

2.2.1.3. Өсімдіктің негізгі бөліктерінің қызметін сипаттау

2.2.1.4 Өсімдік топтарын тіршілік ортасына және қоршаған ортаның жағдайларына (ылғал) бейімделу жолдары бойынша салыстыру

2.2.1.7 Өсімдіктерге қамқорлық жасаудың маңыздылығын түсіндіру

2.2.1.6 Топырақты күтудің маңызын түсіндіру

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Өсімдіктің негізгі бөліктерінің қызметін түсіндіреді
 • Өсімдіктерді сыртқа орта жағдайларына бейімділігіне қарай жіктейді
 • Өсімдіктерге күтім жасаудың маңыздылығын сипаттайды
 • Топырақты күтудің маңызын сипаттайды

Ойлау дағдыларының

деңгейі

Білу және түсіну

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

1-тапсырма

Суретте өсімдіктің қай бөлігі көрсетілмеген? Белгіле ()

 • діңі
 • жемісі
 • бұтағы
 • тамыры
 • жапырағы

b) Ол қандай қызмет атқарады? __________________________________________

2-тапсырма

Өсімдіктердің тамыры мен жапырақтарын салыстыр. Бұл өсімдіктер қандай тіршілік ортасында өсуге бейімделген? Сәйкестендір.

Өсімдік атауы Бейімділігі

беде

құрғақшылыққа төзімді

жантақ

бақбақ

ылғал сүйгіш

b) Ылғал сүйгіш өсімдіктер қоршаған ортаға қалай бейімделеді? Түсіндіріп жаз. ___________________________________________________________________________

3-тапсырма

Өсімдіктерге зиян келтіретін әрекетті бейнелейтін суретті белгіле ().

b) Өсімдіктерге неліктен күтім жасау керек? ______________________________

4-тапсырма

а) Топыраққа қалай күтім жасау керек? ______________________________________

b) Өсімдік үшін топырақтың қандай маңызы бар? _____________________________

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Өсімдіктің негізгі бөліктерінің қызметін түсіндіреді

1

өсімдіктің негізгі бөлігін анықтайды;

өсімдік бөлігінің қызметін сипаттайды;

1

1

Өсімдіктерді сыртқа орта жағдайларына бейімділігіне қарай жіктейді

2

құрғақшылыққа төзімді өсімдіктерді анықтайды;

ылғал сүйгіш өсімдіктерді анықтайды;

ылғал сүйгіш өсімдіктерге тән ерекшеліктерді сипаттайды;

1

1

1

Өсімдіктерге күтім жасаудың маңыздылығын сипаттайды

3

өсімдіктерге зиян келтіретін әрекетті бейнелейтін суретті анықтайды;

өсімдіктерге күтім жасау қажеттілігінің себебін түсіндіреді;

1

1

Топырақты күтудің маңызын сипаттайды

4

топырақа күтім жасау жолдарын сипаттайды.

өсімдік үшін топырақтың маңызын сипаттайды.

1

1

Барлығы

9

 «Жанды табиғат. Өсімдіктер» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

 

 Білім алушының аты-жөні: ____________________________________________________

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Өсімдіктің негізгі бөліктерінің қызметін түсіндіреді

1

Өсімдіктің негізгі бөліктерін ажыратуда және олардың қызметін түсіндіруде қиналады.

Өсімдіктің негізгі бөліктерін ажыратуда/ қызметін түсіндіруде қателеседі.

Өсімдіктің негізгі бөліктерін ажыратады және олардың қызметін түсіндіреді.

Өсімдіктерді сыртқа орта жағдайларына бейімділігіне қарай жіктейді

2

Өсімдіктерді сыртқа орта жағдайларына бейімділігіне қарай топтауда және оларға тән ерекшеліктерді сипаттауда қиналады.

Өсімдіктерді сыртқа орта жағдайларына бейімділігіне қарай топтауда/ оларға тән ерекшеліктерді сипаттауда қателеседі.

Өсімдіктерді сыртқа орта жағдайларына бейімділігіне қарай топтайды және оларға тән ерекшеліктерді сипаттайды.

Өсімдіктерге күтім жасаудың маңыздылығын сипаттайды

3

Өсімдіктерге күтім жасау қажеттілігінің себептерін анықтауда және түсіндіруде қиналады.

Өсімдіктерге күтім жасау қажеттілігінің себептерін анықтауда/ түсіндіруде қателеседі.

Өсімдіктерге күтім жасау қажеттілігінің себептерін анықтайды және түсіндіреді.

Топырақты күтудің маңызын сипаттайды

4

Топыраққа күтім жасаудың маңыздылығын сипаттауда қиналады.

Топыраққа күтім жасаудың маңыздылығын сипаттауда қателіктер жібереді.

Топыраққа күтім жасаудың маңыздылығын сипаттайды.

Бөлімше

2.2 Жануарлар

Оқу мақсаты

2.​2.​2.​1 Жануарлар класының өкілдерін ажырату: бунақденелілер, балықтар, қосмекенділер, бауырымен жорғалаушылар, құстар және сүтқоректілер

2.2.2.2 Жануарлардың тіршілік ортасына бейімделу жолдарын сипаттау

2.2.2.3 Жануарлардың көбею жолдарын түсіндіру

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Жануарлардың топтарын ажыратады
 • Жануарлардың мекен ортасына бейімділігін түсіндіреді
 • Жануарлардың көбею жолдарын сипаттайды

Ойлау дағдыларының

деңгейі

Білу және түсіну

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

1-тапсырма

Суреттерге қара, Суреттегі жануарлардың қай топқа жататынын анықтап, кестеге жаз.

1

2

3

4

нөмірі

жануарлар тобы

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

2-тапсырма

Суретке қара.

а) Қысқа қарай тиіннің терісінің түсі неліктен өзгереді? Түсіндіріп жаз.

b) Қыста тағы қандай жануарлар терісінің түсін өзгертеді? Мысал келтір._____________

3-тапсырма

Жануарлар қандай жолдармен көбейеді? Кестені толтыр.

жануарлар тобы

көбею жолдары

құстар

балықтар

сүтқоректілер

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Жануарлардың топтарын ажыратады

1

жануарларды топтарға жіктейді:

 • бауырымен жорғалаушылар
 • қосмекенділер
 • жәндіктер
 • құстар

1

1

1

1

Жануарлардың мекен ортасына бейімділігін түсіндіреді

2

жануарлардың сыртқы реңін өзгерту себебін түсіндіреді.

қыста сыртқы реңін өзгертетін жануарларды атайды;

1

1

Жануарлардың көбею жолдарын сипаттайды

3

жануарлардың көбею жолдарын сипаттайды:

- құстардың;

- балықтардың;

- сүтқоректілердің.

1

1

1

Барлығы

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Жанды табиғат. Жануарлар » бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

 

 Білім алушының аты-жөні: ____________________________________________________

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Жануарлардың топтарын ажыратады

1

Жануарлар класының өкілдерін ажыратуда қиналады.

Жануарлар класының өкілдерін: құстарды/ жәндіктерді/ қосмекенділерді/ бауырымен жорғалаушыларды анықтауда қателеседі.

Жануарлар класының өкілдерін ажыратады.

Жануарлардың мекен ортасына бейімділігін түсіндіреді

2

Жануарлардың мекен ортасына бейімділігін түсіндіруде қиналады.

Жыл мезгілдерінің ауысуына қарай сыртқы реңін өзгертетін жануарларды атауда/ жануарлардың сыртқа реңін өзгерту себебін түсіндіруде қателеседі.

Жануарлардың мекен ортасына бейімділігін түсіндіреді.

Жануарлардың көбею жолдарын сипаттайды

3

Жануарлардың көбею жолдарын сипаттауда қиналады.

Құстардың/ балықтардың/ сүтқоректілердің көбею жолдарын сипаттауда қателеседі.

Жануарлардың көбею жолдарын түсіндіреді.

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Жанды табиғат. Адам» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

2.3 Адам

Оқу мақсаты

2.2.3.4 Денсаулық сақтаудағы жеке гигиенаның рөлін анықтау

2.2.3.1 Адамның тірек-қимыл жүйесінің қызметін анықтау

2.​2.​3.​2 Дұрыс дене сымбатын сақтаудың маңыздылығын

түсіндіру

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Жеке бас гигиенасын сақтаудың рөлін түсіндіреді
 • Адамның тірек-қимыл жүйесінің қызметін сипаттайды
 • Дене сымбатын сақтаудың маңыздылығын түсіндіреді

Ойлау дағдыларының

деңгейі

Білу және түсіну

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

1-тапсырма

Суреттер бойынша жеке гигиенаны сақтаудың 3 ережесін құрастырып жаз.

 • ______________________________________________________________
 • ______________________________________________________________
 • ______________________________________________________________

b) Адамға өз денесіне күтім жасау не үшін қажет? ______________________________

2-тапсырма

Суретте адамның қаңқасы бейнеленген. Қаңқа қандай қызмет атқарады?

 • _____________________________________
 • _____________________________________

3-тапсырма

Қай оқушының дене сымбаты дұрыс жетілген? Белгіле ().

b) Дене бітімі сымбатты болып қалыптасуы үшін не істеу керек? ________________

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Жеке бас гигиенасын сақтаудың рөлін түсіндіреді

1

дене тазалығын сақтау ережелерін құрастырады:

- бірінші сурет бойынша;

- екінші сурет бойынша;

- үшінші сурет бойынша;

адамның өз денесіне күтім жасау себебін түсіндіреді;

1

1

1

1

Адамның тірек-қимыл жүйесінің қызметін сипаттайды

2

қаңқаның тірек қызметін сипаттайды;

қаңқаның қорғаныш қызметін сипаттайды;

1

1

Дене сымбатын сақтаудың маңыздылығын түсіндіреді

3

дұрыс қалыптасқан дене бітімін анықтайды;

дене бітімінің сымбатты қалыптасу себептерін атайды.

1

1

Барлығы

8

 «Жанды табиғат. Адам» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні ______________________________________________

 

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Жеке бас гигиенасын сақтаудың рөлін түсіндіреді

1

Жеке бас гигиенасын сақтау ережелерін құрастыруда және маңызын түсіндіруде қиналады.

Жеке бас гигиенасын сақтау ережелерін құрастыруда/ адамның өз денесіне күтім жасау себебін түсіндіруде қателеседі.

Жеке бас гигиенасын сақтау ережелерін құрастырады және маңызын түсіндіреді.

Адамның тірек-қимыл жүйесінің қызметін сипаттайды

2

Адам қаңқасының атқаратын негізгі қызметтерін сипаттауда қиналады.

Адам қаңқасының тірек қызметін/қорғаныш қызметін сипаттауда қателіктер жібереді.

Адам қаңқасының атқаратын негізгі қызметтерін дұрыс сипаттайды.

Дене сымбатын сақтаудың маңыздылығын түсіндіреді

3

Дене сымбатын сақтаудың маңыздылығын түсіндіруде қиналады.

Дұрыс қалыптасқан дене бітімін анықтауда/ дене бітімінің сымбатты болып қалыптасу себептерін атауда қателеседі.

Дене сымбатын сақтаудың маңыздылығын түсіндіреді.

«Заттар және олардың қасиеттері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

3.2 Ауа

3.3 Су

Оқу мақсаты

2.3.2.2. Ауаның кейбір қасиеттерін сипаттау

2.​3.​2.​3 Ауаның кеңістікті толтыру қасиетін және

жылуөткізгіштігін зерттеу

2.​3.​3.​1 Судың физикалық қасиеттерін анықтау (дәмсіз,

иіссіз, белгілі бір формасының болмауы,

аққыштығы);

2.3.3.2 Судың агрегаттық күйінің өзгеру процесін

зерттеу

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Ауаның қасиеттерін анықтайды және сипаттайды
 • Судың физикалық қасиеттерін анықтайды
 • Судың агрегаттық күйінің өзгеру процесін түсіндіреді

Ойлау дағдыларының

деңгейі

Білу және түсіну

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

1-тапсырма

Ауаның қасиеттері туралы ақиқат тұжырымдарды анықта.

Тұжырымдар

Ақиқат

Ауа мөлдір және түссіз.

Ауа жылуды өткізбейді.

Ауаның иісі және дәмі жоқ.

Ауаның белгілі бір пішіні бар.

b) Суретке қара. Егер бос бөтелкені суға батырса, оның ішінен көпіршіктер шыға бастайды. Бұл ауаның қандай қасиетін білдіреді?

Жауабы: __________________________________

2-тапсырма

Сурет арқылы судың қандай қасиеттерін анықтауға болады?

Су - ______________ Су - ______________ Су - ______________

3-тапсырма

Суреттерде су қандай күйлерде бейнеленген? Сәйкестендір.

бу

қатты

сұйық

b) Суды қалай буға айналдыруға болады? Түсіндіріп жаз. _____________________________________________________________________________

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Ауаның қасиеттерін анықтайды және сипаттайды

1

ауаның қасиеттерін анықтайды:

-біріншісін;

-екіншісін;

ауаның кеңістікті толтыру қасиетін түсіндіреді;

1

1

1

Судың физикалық қасиеттерін анықтайды

2

cудың физикалық қасиеттерін атайды:

-біріншісін;

-екіншісін;

-үшіншісін;

1

1

1

Судың агрегаттық күйінің өзгеру процесін түсіндіреді

3

судың бу күйін анықтайды;

судың қатты күйін анықтайды;

судың сұйық күйін анықтайды.

судың агрегаттық күйінің өзгеру үдерісін түсіндіреді.

1

1

1

1

Барлығы

10

 «Заттар және олардың қасиеттері» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні: ______________________________________________

 

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Ауаның қасиеттерін анықтайды және сипаттайды

1

Ауаның қасиеттерін анықтауда және сипаттауда қиналады.

Ауаның қасиеттерін анықтауда/ түсіндіруде қателіктер жібереді.

Ауаның қасиеттерін дұрыс анықтайды және сипаттайды.

Судың физикалық қасиеттерін анықтайды

2

Судың физикалық қасиеттерін анықтауда қиналады.

Судың физикалық қасиеттерін (түсі, иісі, пішіні) анықтауда қателеседі.

Судың физикалық қасиеттерін анықтайды.

Судың агрегаттық күйінің өзгеру процесін түсіндіреді

3

Судың агрегаттық күйлерін анықтауда және су күйінің өзгеру үдерісін түсіндіруде қиналады

.

Судың агрегаттық күйлерін анықтауда/ су күйінің өзгеру үдерісін түсіндіруде қателеседі.

Судың агрегаттық күйлерін дұрыс анықтайды және су күйінің өзгеру үдерісін түсіндіреді.

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Заттар және олардың қасиеттері», «Жер және Ғарыш» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

3.4 Табиғат ресурстары

4.1 Жер

4.2 Ғарыш

Оқу мақсаты

2.3.4.2 Табиғат ресурстарын шығу тегі бойынша жіктеу

2.​3.​4.​1 Табиғат ресурстарының қолданысын анықтау

2.4.1.2. Жердің табиғи серігін анықтау

2.4.1.1 Жер мен Күн арасындағы байланысты түсіндіру

2.​4.​2.​1 Күн жүйесі ғаламшарларының орналасу тәртібін

анықтау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Табиғи ресурстарды шығу тегіне қарай ажыратады
 • Табиғат ресурстарының қолданысын анықтайды
 • Жердің табиғи серігін атайды
 • Күн мен Жердің арасындағы байланысты сипаттайды
 • Орналасуы бойынша Күн жүйесі ғаламшарларын атайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

1-тапсырма

Суреттерге қара. Әр қатардағы заттардың шығу тегін анықта. Олардың ортақ атауын жаз.

 • ___________________________________________
 • ___________________________________________

2-тапсырма

Берілген заттар неден жасалған? Сәйкестендір.

3-тапсырма

Ғарыштық денелер туралы ақиқат тұжырымдарды белгіле ().

Тұжырымдар

Ақиқат

Ай – Жердің жалғыз табиғи серігі.

Ай біздің ғаламшарымыздан үлкен.

Күн Жерге жарық пен жылу береді.

Күн өсімдіктердің өсуіне кедергі келтіреді.

4-тапсырма

Суретке қара. Бос орындарға тиісті ғаламшардың атауын жаз.

Бағалау критерийі

Тапсырма №

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Табиғи ресурстарды шығу тегіне қарай ажыратады

1

табиғи ресурстарды анықтайды;

жасанды ресурстарды анықтайды;

1

1

Табиғат ресурстарының қолданысын анықтайды

2

Табиғат ресурстарының қолданысын анықтайды (3-тен кем емес);

1

Жердің табиғи серігін атайды

Күн мен Жердің арасындағы байланысты анықтайды

3

Айға қатысты ақиқат тұжырымдарды анықтайды;

Күн мен Жердің арасындағы байланысты анықтайды;

1

1

Орналасуы ретін бойынша Күн жүйесі ғаламшарларын атайды

4

орналасу реті бойынша Күн жүйесі ғаламшарларын анықтайды:

- үшінші ғаламшарды;

- алтыншы ғаламшарды.

1

1

Барлығы

7

 «Заттар және олардың қасиеттері», «Жер және Ғарыш» бөлімдері бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

 

 Білім алушының аты-жөні___________________________________________________________

 

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Табиғи ресурстарды шығу тегіне қарай ажыратады

1

Табиғи ресурстар мен адам қолымен жасалған ресурстарды ажыратуда қиналады.

Табиғи ресурстарды/адам қолымен жасалған ресурстарды ажыратуда қателіктер жібереді.

Табиғи ресурстар мен адам қолымен жасалған ресурстарды дұрыс ажыратады.

Табиғат ресурстарының қолданысын анықтайды

2

Табиғат ресурстарының қолданысын анықтауда қиналады.

Шыныдан/саздан/ металдан /ағаштан жасалған заттарды анықтауда қателеседі.

Табиғат ресурстарының қолданысын анықтайды.

Жердің табиғи серігін атайды

Күн мен Жердің арасындағы байланысты анықтайды

3

Жердің табиғи серігін анықтауда және Күн мен Жердің арасындағы байланысты сипаттауда қиналады.

Жердің табиғи серігін анықтауда/ Күн мен Жердің арасындағы байланысты сипаттауда қателеседі

Жердің табиғи серігін анықтайды және Күн мен Жердің арасындағы байланысты сипаттайды.

Орналасу реті бойынша Күн жүйесі ғаламшарларын атайды

4

Орналасу реті бойынша Күн жүйесі ғаламшарларын анықтауда қиналады.

Орналасу реті бойынша Күн жүйесі ғаламшарларын анықтауда қателеседі.

Орналасу реті бойынша Күн жүйесі ғаламшарларын дұрыс анықтайды.

 

«Табиғат физикасы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

5.1 Күш және қозғалыс

Оқу мақсаты

2.​5.​1.​2 Жылдамдықты түсіндіруде сапалық сипаттамаларын қолдану (жылдам, баяу)

2.5.1.1 Түрлі денелердің әртүрлі жылдамдықпен қозғалуына мысал келтіру

2.5.1.3 Қозғалыс тудыратын күштерді зерттеу

2.5.1.4 Массаны анықтауға арналған құралдарды таңдау және пайдалану

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Әртүрлі денелердің қозғалыс жылдамдығын салыстырады
 • Түрлі жылдамдықпен қозғалатын денелерге мысал келтіреді
 • Қозғалыс тудыратын күштерді анықтайды\
 • Массаны өлшеу құралын анықтайды және қолданады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

1-тапсырма

Диаграмма бойынша ақиқат және жалған тұжырымдарды анықта. Тиісті сөзді қоршап сыз.

Ең жылдам қозғалатын жануар қоян

Ақиқат

Жалған

Қабылан сағатына 110 км жүгіре алады.

Ақиқат

Жалған

Тасбақа сағатына 10 км жүре алмайды.

Ақиқат

Жалған

b) Әртүрлі жылдамдықпен қозғалатын денелерге 1 мысалдан келтір.

Жылдамдығы жоғары

Жылдамдығы төмен

2-тапсырма

Суретке қара. Арбаны орнынан қозғалту үшін не істеу керек? Қозғалыс тудыратын екі

әрекетті жаз.

______________________________

_________________________________

3- тапсырма

Суретте берілген заттың массасын анықта.

_____________________ кг

b) Массаны өлшеу құралы қалай аталады? ______________________________

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Әр түрлі денелердің

қозғалыс жылдамдығын

салыстырады

Түрлі жылдамдықпен

қозғалатын денелерге

мысал келтіреді

1

ақиқат тұжырымдарды анықтайды;

жалған тұжырымдарды анықтайды;

жылдамдығы жоғары денеге мысал келтіреді;

жылдамдығы төмен денеге мысал келтіреді;

1

1

1

1

Қозғалыс тудыратын

күштерді анықтайды

2

қозғалыс тудыратын әрекеттерді атайды:

 • бірінші;
 • екінші;

1

1

Массаны өлшеу

құралын анықтайды

және қолданады

3

берілген заттың массасын анықтайды;

массаны өлшеу құралын атайды.

1

1

Барлығы

8

«Табиғат физикасы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

 («Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті» ортақ тақырыбы аясында)

 Білім алушының аты-жөні___________________________________________________________

 

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Әртүрлі денелердің қозғалыс жылдамдығын салыстырады

Түрлі жылдамдықпен

қозғалатын денелерге

мысал келтіреді

1

Түрлі денелердің жылдамдықтарын салыстыруда және жылдамдығы әртүрлі денелерге мысал келтіруде қиналады.

Түрлі денелердің жылдамдықтарын салыстыруда/ жылдамдығы жоғары /жылдамдығы төмен денелерге мысал келтіруде қателіктер жібереді.

Түрлі денелердің жылдамдықтарын салыстырады және жылдамдығы әртүрлі денелерге мысал келтіреді.

Қозғалыс тудыратын күштерді анықтайды

2

Қозғалыс тудыратын күштерді анықтауда қиналады.

Қозғалыс тудыратын итеру/ тарту күштерін анықтауда қателеседі.

Қозғалыс тудыратын күштерді дұрыс анықтайды.

Массаны өлшеуге арналған құралдарды анықтайды және қолданады

3

Массаны өлшеуге арналған құралдарды анықтауда және қолдануда қиналады.

Массаны өлшеуге арналған құралды / заттың массасын анықтауда қателіктер жібереді.

Массаны өлшеуге арналған құралды және заттың массасын дұрыс анықтайды.

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Табиғат физикасы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

5.2 Жарық

5.3 Дыбыс

5.4.Жылу

Оқу мақсаты

2.5.2.1 Кейбір денелердің жарық өткізгіштік қасиетін зерттеу

2.5.3.1 Дыбыс қаттылығы бойынша дыбыс көздерін

жіктеу

2.5.4.1 Түрлі денелердің температурасын өлшеу

2.​5.​6.​1 Магниттерді қолдану аясын сипаттау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Жарықты өткізетін және өткізбейтін денелерді ажыратады
 • Дыбыс көздерін дыбыс қаттылығына қарай жіктейді
 • Термометр арқылы түрлі денелердің температурасын анықтайды
 • Магнитті қолдану аясын түсіндіреді

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

1-тапсырма

Суретте бейнеленген заттардың қайсысы жарықты өткізеді? Белгіле ().

b) Жарықты қандай денелер жақсы өткізеді?

А) мөлдір денелер

В) мөлдір емес денелер

С) жартылай мөлдір денелер

2-тапсырма

Суреттерге қара. Қатты дыбыс көзін бейнелейтін суреттерді белгіле ().

b) Бәсең шығатын дыбысқа 1 мысал келтір: _________________________________

3-тапсырма

Суреттерге мұқият қара. Әр термометрдің көрсеткішін жаз.

Ыстық судың температурасы_____________ Қысқы ауа температурасы ___________

b) Термометрдің суретіне + 35 градус температураны бейнелеп көрсет.

4-тапсырма

Қай суретте магниттің қолданысы бейнеленген? Белгіле ().

b) Магнит тағы қайда қолданылады? 1мысал келтір ____________________________

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Жарықты өткізетін және өткізбейтін денелерді ажыратады

1

жарық өткізетін денелерді анықтайды:

- бірінші денені;

- екінші денені;

жарықты өткізетін денелердің қасиетін сипаттайды;

1

1

1

Дыбыс көздерін дыбыс қаттылығына қарай жіктейді

2

қатты дыбыс көзін анықтайды:

- бірінші;

- екінші;

бәсең шығатын дыбысқа мысал келтіреді;

1

1

1

Термометр арқылы түрлі денелердің температурасын анықтайды

3

температураның көрсеткішін анықтайды:

- бірінші термометр бойынша;

- екінші термометр бойынша;

температураны берілген көрсеткішке сәйкес бейнелейді;

1

1

1

Магнитті қолдану аясын түсіндіреді

4

 • магниттің қолданысын аныықтайды;
 • магниттің қолданысын сипаттайды,

1

1

Барлығы

11

 

 «Табиғат физикасы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға

  арналған рубрика

 

 Білім алушының аты-жөні_____________________________________________________

 

Бағалау критерийі

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Жарықты өткізетін және өткізбейтін денелерді ажыратады

1

Жарықты өткізетін және өткізбейтін денелерді ажыратуда қиналады.

Жарықты өткізетін / өткізбейтін денелерді анықтауда қателеседі.

Жарықты өткізетін және өткізбейтін денелерді дұрыс ажыратады.

Дыбыс көздерін дыбыс қаттылығына қарай жіктейді

2

Дауыс қаттылығы бойынша дыбыс көздерін анықтауда қиналады.

Қатты дыбыс көздерін

анықтауда/ бәсең шығатын дыбыстарға мысал келтіруде қателеседі.

Дыбыс көздерін дауыс қаттылығы бойынша дұрыс ажыратады.

Термометр арқылы түрлі денелердің температурасын анықтайды

3

Термометр көрсеткіші арқылы температураны анықтауда және бейнелеп көрсетуде қиналады.

Термометрлердің көрсеткіші бойынша температураны анықтауда/ берілген көрсеткішті термометрге бейнелеуде қателіктер жібереді.

Термометрлердің көрсеткіші бойынша температураны дұрыс анықтайды және бейнелеп көрсетеді.

Магнитті қолдану аясын түсіндіреді

4

Магнитті қолдану аясын сипаттауда қиналады.

Магнитті қолдану аясын анықтауда/ мысал келтіруде қателеседі.

Магнитті қолдану аясын сипаттайды.


Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:


Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» Президенттің баспасөз қызметі Тоқаевтың 30 жыл бұрынғы суреттерін көрсетті (фото) 22.05.2022
» Қазақстандағы жеңілдетілген автокөлік несиелері: Автосалондар қосымша қызмет алуға мәжбүрлейді 20.05.2022
» 220-дан астам адам арыз жазған: Алматыда Qnet қаржылық пирамидасына қатысты қылмыстық тергеу басталды 18.05.2022

Пікір жазуКелесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы