алу
👈 қаріп өлшемі 👉
қосу

Заттың тығыздығы және тығыздықтың өлшем бірлігі. Есептер шығару. физика, 7 сынып, дидактикалық материал.


Дене

m, кг

V, м3

Дене

m, кг

V, м3

Сұйық

m, кг

V, м3

2 деңгей

1. Жиналған шөп массасы 40 кг және мөлшері 90х 40х55 см. Осы престелген шөптің тығыздығын табыңдар.

2. Цистернаға 2 т су сыяды. Осы цистернаға 2,5 м3 бензин құюға бола ма?

3. Бір заттың 1,5 см3 көлемінің маесасы 109,5 г. Оның 1 м3-нің массасы қанша болар еді?

4. Темірдің тығыздығын кг/дм3, т/м3, г/см3 өлшемдерімен көрсетіндер.

2 деңгей

1. Жиналған шөп массасы 40 кг және мөлшері 90х 40х55 см. Осы престелген шөптің тығыздығын табыңдар.

2. Цистернаға 2 т су сыяды. Осы цистернаға 2,5 м3 бензин құюға бола ма?

3. Бір заттың 1,5 см3 көлемінің маесасы 109,5 г. Оның 1 м3-нің массасы қанша болар еді?

4. Темірдің тығыздығын кг/дм3, т/м3, г/см3 өлшемдерімен көрсетіндер.

2 деңгей

1. Жиналған шөп массасы 40 кг және мөлшері 90х 40х55 см. Осы престелген шөптің тығыздығын табыңдар.

2. Цистернаға 2 т су сыяды. Осы цистернаға 2,5 м3 бензин құюға бола ма?

3. Бір заттың 1,5 см3 көлемінің маесасы 109,5 г. Оның 1 м3-нің массасы қанша болар еді?

4. Темірдің тығыздығын кг/дм3, т/м3, г/см3 өлшемдерімен көрсетіндер.

2 деңгей

1. Жиналған шөп массасы 40 кг және мөлшері 90х 40х55 см. Осы престелген шөптің тығыздығын табыңдар.

2. Цистернаға 2 т су сыяды. Осы цистернаға 2,5 м3 бензин құюға бола ма?

3. Бір заттың 1,5 см3 көлемінің маесасы 109,5 г. Оның 1 м3-нің массасы қанша болар еді?

4. Темірдің тығыздығын кг/дм3, т/м3, г/см3 өлшемдерімен көрсетіндер.

2 деңгей

1. Жиналған шөп массасы 40 кг және мөлшері 90х 40х55 см. Осы престелген шөптің тығыздығын табыңдар.

2. Цистернаға 2 т су сыяды. Осы цистернаға 2,5 м3 бензин құюға бола ма?

3. Бір заттың 1,5 см3 көлемінің маесасы 109,5 г. Оның 1 м3-нің массасы қанша болар еді?

4. Темірдің тығыздығын кг/дм3, т/м3, г/см3 өлшемдерімен көрсетіндер.

2 деңгей

1. Жиналған шөп массасы 40 кг және мөлшері 90х 40х55 см. Осы престелген шөптің тығыздығын табыңдар.

2. Цистернаға 2 т су сыяды. Осы цистернаға 2,5 м3 бензин құюға бола ма?

3. Бір заттың 1,5 см3 көлемінің маесасы 109,5 г. Оның 1 м3-нің массасы қанша болар еді?

4. Темірдің тығыздығын кг/дм3, т/м3, г/см3 өлшемдерімен көрсетіндер.

2 деңгей

1. Жиналған шөп массасы 40 кг және мөлшері 90х 40х55 см. Осы престелген шөптің тығыздығын табыңдар.

2. Цистернаға 2 т су сыяды. Осы цистернаға 2,5 м3 бензин құюға бола ма?

3. Бір заттың 1,5 см3 көлемінің маесасы 109,5 г. Оның 1 м3-нің массасы қанша болар еді?

4. Темірдің тығыздығын кг/дм3, т/м3, г/см3 өлшемдерімен көрсетіндер.

2 деңгей

1. Жиналған шөп массасы 40 кг және мөлшері 90х 40х55 см. Осы престелген шөптің тығыздығын табыңдар.

2. Цистернаға 2 т су сыяды. Осы цистернаға 2,5 м3 бензин құюға бола ма?

3. Бір заттың 1,5 см3 көлемінің маесасы 109,5 г. Оның 1 м3-нің массасы қанша болар еді?

4. Темірдің тығыздығын кг/дм3, т/м3, г/см3 өлшемдерімен көрсетіндер.

3 деңгей

1*. Бір заттан тұтас жасалған кубтың массасы 2,5 кг. Егер қабырғасының ұзындығын екі есе қысқартса, осы кубтың массасы қандай болады?

2*. Кубтың барлық жақтарының ауданы 150 см2, ал кубты жасаған заттың тығыздығы 2700 кг/м3 болса, оның массасы қандай болады?

3 деңгей

1*. Бір заттан тұтас жасалған кубтың массасы 2,5 кг. Егер қабырғасының ұзындығын екі есе қысқартса, осы кубтың массасы қандай болады?

2*. Кубтың барлық жақтарының ауданы 150 см2, ал кубты жасаған заттың тығыздығы 2700 кг/м3 болса, оның массасы қандай болады?

3 деңгей

1*. Бір заттан тұтас жасалған кубтың массасы 2,5 кг. Егер қабырғасының ұзындығын екі есе қысқартса, осы кубтың массасы қандай болады?

2*. Кубтың барлық жақтарының ауданы 150 см2, ал кубты жасаған заттың тығыздығы 2700 кг/м3 болса, оның массасы қандай болады?

3 деңгей

1*. Бір заттан тұтас жасалған кубтың массасы 2,5 кг. Егер қабырғасының ұзындығын екі есе қысқартса, осы кубтың массасы қандай болады?

2*. Кубтың барлық жақтарының ауданы 150 см2, ал кубты жасаған заттың тығыздығы 2700 кг/м3 болса, оның массасы қандай болады?

3 деңгей

1*. Бір заттан тұтас жасалған кубтың массасы 2,5 кг. Егер қабырғасының ұзындығын екі есе қысқартса, осы кубтың массасы қандай болады?

2*. Кубтың барлық жақтарының ауданы 150 см2, ал кубты жасаған заттың тығыздығы 2700 кг/м3 болса, оның массасы қандай болады?

3 деңгей

1*. Бір заттан тұтас жасалған кубтың массасы 2,5 кг. Егер қабырғасының ұзындығын екі есе қысқартса, осы кубтың массасы қандай болады?

2*. Кубтың барлық жақтарының ауданы 150 см2, ал кубты жасаған заттың тығыздығы 2700 кг/м3 болса, оның массасы қандай болады?

1 деңгей

273. 63-суреттегі шарлардың массасы өзара тең. Заттардың тығыздығы бірдей ме?

275. Ас тұзының ірі кесектерінің тығыздығы 2160 кг/м8, ал майдаланған ұнтақтарының тығыздығы 800 кг/м3. Неге?

276°. Газ күйдегі сутектің тығыздығы 0,09 кг/м3, ал сұйык күйінде 69 кг/м3, қатты күйінде 80 кг/м3. Сутек тығыздығынын өзгеру себебі неде?

280. Ауыз су құйылған шелек пен теңіз суын құйған дәл сондай шелектің массасы бірдей ме?

281. Ағаш, алюминий және болат шарлардың мөлшері бірдей. Олардың қайсысының массасы ең үлкен, кайсыныкі ең кіші?

282. Табақтары теңелген таразының үстінде кубиктер орналастырылған (64-сурет). Кубиктер жасалған заттардың тығыздығы бірдей ме?

2 деңгей

279. Шөмелеуші преспен жиналған шөп теңінің массасы 40 кг және мөлшері 90х 40х55 см. Осы престелген шөптің тығыздығын табыңдар.

294. Цистернаға 2 т су сыяды. Осы цистернаға 2,5 м3 бензин құюға бола ма?

295. Бір заттың 1,5 см3 көлемінің маесасы 109,5 г. Оның 1 м3-нің массасы қанша болар еді?

296. Темірдің тығыздығын кг/дм3, т/м3, г/см3 өлшемдерімен көрсетіндер.

298. 125 л сұйықтықтың массасы 100 кг. Оның тығыздығын табыңдар.

299. Өлшемі 30 х10х 10 см3 қалайы білеушенің массасы 21,9 кг. Қалайының тығыздығын анықтаңдар.

3 деңгей

325*. Бір заттан тұтас жасалған кубтың массасы 2,5 кг. Егер қабырғасының ұзындығын екі есе қысқартса, осы кубтың массасы қандай болады?

326*. Кубтың барлық жақтарының ауданы 150 см2, ал кубты жасаған заттың тығыздығы 2700 кг/м3 болса, оның массасы қандай болады?

327*. Массасы 664 г-ға тең қорғасын мен қалайының қорытпасының тығыздығы 8,3 г/см3. Қорытпаның кұрамындағы қорғасынның массасын анықтаңдар. Қорытпаның көлемін оны құрайтын бөлшектердің көлеміне тең етіп алындар.

329*. Массасы 400 г алтын мен күмістің қорытпасының тығыздығы 1400 кг/м3. Қорытпаның көлемі оны құрайтын бөлшектер көлемінің жиынына тең деп есептеп, қорытпадағы алтынның массасын және оның қорытпадағы мөлшерін процентпен анықтаңдар.

330*. Париждегі биіктігі 300 м болаттан құйылған Эйфель мұнарасының массасы 7200 т. Тығыздығы болаттан 3 есе аз заттан биіктігі 30 см мұнара үлгісінің массасы қандай болады?

331*. Қыздар пластилиннен аюдың мүсінін жасап, оны екі есе биік етіп қорғасыннан құюды ұлдарға тапсырды. Егер оның үлгісін жасауға 100 см3 пластилин жұмсалса, аю кұймасының массасы қандай болуға тиіс?

332*. Қимасы 2 мм2 мыс орамының массасы 1,13 кг. Орамды таратпай-ақ сымның ұзындығын қалай анықтауға болады? Ол неге тең?

334*. Алтынның пластинкаларын 0,1 мкм қалыңдыққа дейін жұқартуға болады. Массасы 2,316 г алтын пластинкалармен металл (ағаш және т.б.) бетінің қандай ауданын қаптауға болады?


Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:

Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» Оқу-ағарту бірінші вице-министрі: ЖАЗҒЫ КАНИКУЛ 90 КҮНГЕ СОЗЫЛАДЫ 29.05.2023
» Шетелге шығу турларының құны бір жыл ішінде қалай өзгерді ? 19.05.2023
» Соңғы қоңырау 2023 жылы қашан болады ? 15.05.2023

Пікір жазуКелесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы