алу
👈 қаріп өлшемі 👉
қосу

Қауіпсіздік ережесі. Ағзаны қалпына келтіру техникасының түрлеріне шолу жасау. Дене шынықтыру, 5 сынып, сабақ жоспары. 31-32 сабақ.


Кіріктірілген білім беру бағдарламасы бойынша дене

шынықтыру пәнінің қысқа мерзімді

CАБАҚ ЖОСПАРЫ№ 31-32

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 5-тарау

Шаңғы /кросс/коньки дайындығы

Күні:

Сынып: 5

Мектеп: Химия-биологиялық бағыттағы

Назарбаев Зияткерлік мектебі

Мұғалімнің аты-жөні:

Қатысқандар саны:

Сабақтың тақырыбы:

Қауіпсіздік ережесі. Ағзаны қалпына келтіру техникасының түрлеріне шолу жасау

Оқу мақсаттары:

5.1.5.1 Дене жаттығуларын орындауда қиындықтар мен тәуекелдерді бағалау және талдау

5.3.4.1 Денсаулықты нығайту жинақтарын құруға, дене әрекеттерін біріктіру

Сабақ мақсаты:

 • – Шаңғы дайындағы сабағында қауіпсіздік ережелерімен таныстыру;
 • – Шаңғы жабдықтарын бойына байланысты дұрыс таңдауды үйрету;

– Оқушыларды шаңғы дайындығы кездерінде шаңғымен жүру әдіс- тәсілдерімен таныстыру.

Бағалау критерилері:

Оқушылар мыналарды орындай алады:

- Шаңғы дайындығы кезінде қауіпсіздік ережелерін түсінеді және өз сөзімен айтып бере алады.

- Бойына байланысты шаңғы жабдықтарын дұрыс таңдай алады, және қандай шаңғыларды пайдалануға болмайтындығын біледі.

- Ағзаны қалпына келтіру үшін жаттығулар орындай алады.

Тілдік мақсат

Оқушыларға осы тараудың мақсатына жетуге және пәнді оқуға жәрдемдесу үшін, тиісінше ғылыми/мектеп терминологиясымен қоса тілдік оқу мақсаттары төменде берілген.

Оқудыңтілдікмақсаты

Пәндік лексика және терминология

Диалогқа арналған пайдалы сөздер

Оқушылар:

 • шаңғы, коньки және кросс даярлығыбойнышаөзтүсініктерінсипаттайжәнекөрсетеалады.

Мыналардықамтиды:

 • Тепе-теңдіктіұстау
 • Көтерілу («жұлдызша», «жартылай жұлдызша», «саты»)
 • Түсу (жоғары тұрып, орташа тұрып, төмен тұрып)
 • Орнында тұрып бұрылу (аттаумен, серпумен)
 • Қозғалыстабұрылу (аттаумен)
 • Тежелу («жартылайсоқамен», «соқамен»)
 • Шаңғыжүрістерітехникасы (ауыспалы, біруақыттық)

Талқылауға арналған сұрақтар:

 • Сендершаңғы, конькижәнекроссдаярлығысабақтарындағықауіпсіздіктехникасынбілесіңдерме?
 • Дене шынықтыру сабақтарына дайындық шеңберінде ширату және қалпына келу техникасының элементтеріне не кіретіндігін білесіңдер ме?
 • Оқушыға кросс даярлығы үшін не қажет?
 • Сендершаңғы мен конькидеорындалатынқозғалыстыңқандайтехникалықамалдарынбілесіңдер?

Құндылықтарды дарыту:

Академиялық әділдік, басқа адамдардың идеялары мен ойларын құрметтеу. Білуге құштарлық, шығармашылық және оқылатын материалға сыни қарау арқылы оқуға құштарлыққа баулу, ақылын, денесін, қарым-қатынас пен мінезді ұдайы дамыту. Өзіне оқушылардың өз бетімен оқуына ықпал ететін икемділік мен дағдыларды дамытуды қамтиды.

Пәнаралық байланыс

Қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі пәнедерімен байланыс. Шаңғы дайындығына байланысты термин сөздерді үш тілде қолдану.

Акт қолдану:

Сілтемелер бойынша материалды көрсету. Призинтация даярлау.

Бастапқы білім:

Оқушылар сыныпта дене шынықтыруға арналған бағдарламаның алдыңғы тараударын оқу барысында, үйде және мектептен тыс алынған білімдерін ескеріп, денені, тірек-қозғалыс аппаратын басқару дағдыларын меңгерген.

САБАҚ БАРЫСЫ

Сабақ кезендері:

Сабақтағы іс-әрекеттер:

құрал жабдықтар (ресурстар)

Сабақтың басы:

10 мин

  Оқушыларды сапқа тұрғызып сәлемдесу, түгелдеу. Шаңғы дайындығына арналған киімдеріне назар аудару. Оқушылардың шаңғы жабдықтарынның дұрыс екендігін тексеру. Қауіпсіздік ережесін таныстыру, қайталау.

Бүгінгі сабақтың мақсатымен таныстыру. Алдағы жұмыстармен таныстыру.

 Оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын ояту мақсатында,шаңғы дайындығынақатысты сұрақтар қою (миға шабуыл)

 Шаңғыжолыдегеніміз не? Оларқандайболады? Шаңғышыкиімі мен аяқкиімінеқойылатынталаптарқандай?Шаңғықұралынқалайкүтіпұстауқажет?

Оқушы санына байланысты шаңғы аяқ киімі, шаңғы және таяғы.

Сабақтың ортасы 25 мин

Шаңғы дайындығындағы қауіпсіздік ережелерімен таныстыру.

1. Киімойдағыдайжылы болу керек.

Міндеттіжылыішкиім, тоқымақолғап пен спорттық бас киімболуыкерек. Желдікүнікеудешекигендұрыс.

2. Шұлықкиіп, ұлтарақсалғанда, аяқтықыспауыүшінаяқкиімініңкеңболғаны дұрыс.

3. Аяздыкүндеріоқушылардыңденесінүсікшалғандайбелгібайқалса, олжердіңайналасынқарменқызарғаншаысқылап, көмеккөрсету қажет.

4. Шаңғыныңбекіткіші дұрыскиілуінеәрдайымназар аударып отыру қажет.

5. Қалыңқармен, мұздақтыжерлермен, бұталарарасынансақтықпенөтуқажет.

6.Таудантөменсырғанау тек қанамұғалімніңрұқсатымен, кезекпенбелгіліарақашықтықтысақтайотырып жасалады.

7. Тауғакөтерілуарнайыбелгіленгенжерлердеғанамүмкін, сондай – ақтаудантүсіпкележатқандардыңжолынкесіпөтугетыйым cалынады.

8. Шаңғыәроқушыныңбойыныңбиіктігінесайтаңдалуыкерек.   

9. Шаңғытебуалаңынашығарсәтте, оқушыларшаңғы мен таяқтықауіпсізетіпжинап ұcтауқажет.

10.Құлағансәттеалғажәнеартқақұлауғаболмайдыоңнемесесолжаққақұлағанөте дұрыс.

11.Шаңғыменқаржоқжолсызжерменжүругетиымсалынады,оқушылардыңөмірінеөтеқауіпті. Ережелердіәроқушықатаңсақтауыкерек.

Шаңғы жабдықтарын бойға байланысты дұрыс таңдау

1-сурет 2-сурет

 Сапта тұрған оқушыларға шаңғы жабдықтарын қалай таңдау керек екенін көрсету үшін, бір оқушыны ортаға шығарып сол оқушы бойына байланысты шаңғы таңдау. Классикалық шаңғы оқушы бойынан 15-20 см ұзын болатындай таңдаған дұрыс. Оқушылар қолын жоғары көтеріп қолдың білезік тұсынан келетіндей таңдауына болады. 2-сурет. Шаңғы таяғын оқушы бойынан 30 см қысқа болғаны дұрыс, немесе қолтығынан келетіндей етіп таңдауға болады.2-сурет.

Шаңғымен жүру әдіс- тәсілдерімен таныстыру.

Оқушыларды спорт залда бір сызық бойына аралары 1м болатындай сапқа тұрғызып шаңғы жүрістерін орында қайталату.

А) Бір мезетті адымсыз жүріс. Гимнастикалық таяқшаны шаңғы таяқшасының орнына пайдаланып екі қолмен бір мезетте алға созып итерілгендей 10 рет қимыл жасау;

В) Бір мезетті бір адымды жүріс. Гимнастикалық таяқшаны, шаңғы таяқшасының орнына пайдаланып екі қолмен бір мезетте алға созып итерілгендей қимыл жасап, екі аяқпен кезекпен адым жасағандай қимыл жасау;

С) Алма кезек екі адымды жүріс. Тепе-теңдікті сақтай отырып әр адым жасаған сайын екі қолмен алма-кезек итерілгендей қимыл жасау.

Ағзаны қалпына келтіру жаттығулары

Оқушылар спорт залды айналып жүре отырып тынысалуынқалпынакелтіру. Қолды жоғары көтере отырып мұрынментерең дем алады да, қолды түсіргендедемдіауызбеншығарады.

Оқушы санына байланысты шаңғы, арнайы дайындалған шаңғы жолы, сықырауық.

Қауіпсіздік ережелері сілтеме

https://www.youtube.com/watch?v=jHIONPeIMLE

Шаңғы таңдау тәсілдеріне сілтеме

https://www.youtube.com/watch?v=fmKBeeZrspY

Шаңғы жүріс техникасына сілтеме

https://www.youtube.com/watch?v=esGxRJba-2Q

Шаңғы жүрісінің түрлеріне сілтеме

https://www.youtube.com/watch?v=mw3KtvGY8-o

Сабақтың соңы:

10 мин

Өткен тақырыпты бекіту мақсатында оқушылардан қалыптастырушы бағалауға тест тапсырмаларын беру. Құрал-жабдықтарды жинау. Бүгінгі сабақты қорытындылау.

Соңында оқушылар рефлексия жүргізеді:

-нені білдім, нені үйрендім.

–нені толық түсінбедім.

Үй тапсырмасы - дене қаблеттерін дамыту жаттығулары

Ашық сұрақ-жауаптар

Саралау-оқушыларға көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз: бір оқушыдан күтілетін нәтиже, дербес қолдау көрсету, уақытты ұтымды пайдалануды есепке ала отырып, сабақтың кез-келген кезеңінде қолданыла алады.

Бағалау-оқушылардың сабақ барысында үйренгенін бағалау үшін қолданылатын әдіс-тәсілдер арқылы бағалай алады. Мадақтама, марапаттау

Денсаулық және қауіпсіздік ережелерінің сақталуы. Денсаулық сақтау әдістері, сергіту сәттері мен белсенді

іс-әрекет түрлері.

Сабақ бойынша рефлекия:

1.Сабақ мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылар нені үйренді?

2.Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

3. Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

4. Сабақта уақыт кезеңдері сақталды ма ?

Жалпы оқушыларды бағалау:

Сабақтың жақсы екі аспектісі (оқытуға, үйренуге қатысты.)

1 Командалық ойындардағы дағдыларды жетілдіру бөліміндегі қауіпсіздік ережесін біледі және әдістерді орындай алады.

2 Өзін-өзі шыдамдылыққа, шымырлыққа, ептілікке баулиды.

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту және үйрену)

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістігі (қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?)


Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:

Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» Оқу-ағарту бірінші вице-министрі: ЖАЗҒЫ КАНИКУЛ 90 КҮНГЕ СОЗЫЛАДЫ 29.05.2023
» Шетелге шығу турларының құны бір жыл ішінде қалай өзгерді ? 19.05.2023
» Соңғы қоңырау 2023 жылы қашан болады ? 15.05.2023

Пікір жазуКелесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы