Дипломдық жұмыс: Бағдарламалау | VBSCRIPT программалау технологиясы көмегімен Web сайт құру

Дипломдық жұмыс: Бағдарламалау | VBSCRIPT программалау технологиясы көмегімен Web сайт құру казакша Дипломдық жұмыс: Бағдарламалау | VBSCRIPT программалау технологиясы көмегімен Web сайт құру на казахском языке

Мазмұны

КІРІСПЕ…………………………………………………………………………..1
1. ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТАРДЫ ЖАСАУДЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ
1.1 Электронды оқулық – қазіргі кездегі білім берудің негізгі құрамдас бөлігі……………………………………………………………………………….3
1.2 Электронды оқу құралы үшін пәндік материалдарды құрастыру бойынша ұсыныстар ……………………………………………………………3
1.3 Электронды оқу құралын жасау сатысы ретінде тарихи білімді беруді қалыптастыру процедурасы…………………………………………….…..…6
1.4 Электронды оқу-әдістемелік материалының тиімділігін бағалау……6
2. ОҚУ ҮРДІСІНДЕГІ КОМПЬЮТЕРЛІК ПРОГРАММАЛАР
2.1 Оқу үрдісінің негізгі стадиялары …………………………………………7
2.2 Электронды оқулық жасау қағидалары………………………………….8
2.3 Оқу материалының мазмұны…………………………………………...…9
2.4 Оқулыққа талаптарды қалыптастыру………………………………….10
2.5 Компьютерлік графика пәнін меңгеру бойынша электронды оқулықтың сипаттамасы…………………………………………………..10
ҚОРЫТЫНДЫ…………………………………………………………………77
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ……………………………..78

КІРІСПЕ
Білім беруді ақпараттандыру жалпы білім беру жүйесін жаңартудың негізгі бағыты болып отыр, қазіргі кезде жаңа білім берудің әдістемелерін жүзеге асыруға жағдай жасауда. Қоғам педагогика мен техниканың қазіргі заманға сай жетістіктерін қолданушы икемді білім беру жүйесіне зәру. Білім беру үрдісі соңғы кездері программалық жабдықтарды қолданып, үлкен жетістіктерге жетуде.
Қоғамдық өмірде, өндіріс пен ғылым салаларында тез өзгеру, даму біздің уақыт үшін таңсық емес. Білім саласының жаңа буындары туындауда және және дамуда.
Қазіргі кезде компьютер тиімді қолданылады, ғылым мен өндіріс саласы есептеу техникасының көмегінсіз жұмыс істей алмайтындай дәрежеге жетті. Жаңа ақпараттық технологияларды қолданып, ауқымды жұмыстар атқарылуда.
Әдістемелік нұсқаулардың екі түрі бар: қағаз түрінде және электронды. Бірінші типтегі құралды қолдану кезінде оларды баспаға шығаруға кететін шығындар сияқты мәселелер туындайды, сондықтан соңғы кездері электронды оқулықтарға көп көңіл бөлінуде. Мұндай оқулықтар студенттер үшін өте қажет, себебі олардың уақыты не кітапханаға, не оқу залдарында отырып оқуға кетер еді. Енді олар үйде оқу мүмкіндігіне ие болды. Электронды есептеу машиналары ақпараттың ауқымды көлемін сақтай алады. Ақпаратты өңдеуді жеңілдету үшін ақпараттық жүйелер құрылуда. Олардың көмегімен қажетті мәліметтерді іздеу арқылы тауып алуға болады. Қазіргі қоғамның негізгі ерекшелігі, ақпараттандыру жүргізілуде. Ақпараттандыру үрдісінің негізгі бағытттарының бірі – білім беруді ақпараттандыру. Яғни білім беру жүйесін толығымен автоматтандырылған жүйемен қамтамасыз ету. Ол үшін электронды оқулықтар көптеп құрылу қажет.
Электронды оқу құралдарын құру үрдісі бірнеше сатылардан тұрады:
1 саты – пәннің мазмұнына құрылымдық талдау жүргізу. Осы сатыда пәннің оқу элементтері, пән құрылымы, оқу элементтерінің арасындағы логикалық байланыс анықталады. Сонымен қатар интерактивті сұхбатпен қамтамасыз етіледі, яғни оқу материалының мазмұнын таңдау мүмкіндігі және бейімділігі.
2 саты – пәннің мазмұнына сапалы талдау жүргізу. Құрылымдық талдаудың нәтижелерінің негізінде әрбір оқу элементінің сапалы талдауы жүргізіледі. Осы кезде әрбір оқу элементінің мазмұнына көп көңіл бөлінеді және меңгеру деңгейі анықталады. Саты пәннің мазмұнының ғылыми түрде болуын және қажетті уақытта пайдаланушылардың қолдана алуын қаматамасыз етеді.
3 саты– пәннің мазмұнын сүзгіден өткізу. Алдыңғы сатылардың мәліметтерінің негізінде электронды оқу құралының логикалық құрылымы тұрғызылады. Ол оқытудың жүйелілігін және тақырыптардың меңгеру деңгейіне сәйкес құрылуын қамтамасыз етеді.
4 саты – электронды компоненттердің синтезі. Алдыңғы сатылардың мәліметтерінің негізінде мультимедиа компоненттері (мәтін, дыбыс, графика, анимация, видео) құрылады және таңдалынады. Осы сатыда тесттік тапсырмалар құрылады және оларды таңдау жүргізіледі.
5 саты – электронды оқу құралын жинақтау. Прораммалық қабықшалардың көмегімен құрылған компоненттер негізінде электронды оқу құралы жасалынады. Техникалық, эргономикалық, эстетикалық талаптар орындалады
Электронды оқу құралын қолданып, оқытушы оқыту үрдісін жетілдіре, сонымен қатар оқу сапасын жоғарылата алады.
Электронды оқулық қолданушылар үшін білім беру үрдісін жүргізу мен оны ұйымдастыру үрдісінде де ашық қасиетке ие, яғни кез-келген уақытта үйренуші материалды еркін ала алады.
Мен дипломдық жұмысымды компьютерлік графика пінін меңгеруге арналған электронды оқулықты жасап шығаруды алдыма мақсат етіп қойдым.
Ғылыми зерттеулерде мәліметтерді компьютер мониторында графикалық түрде беру алғаш рет 50 жылдардың ортасына қолданыла бастады. Содан бері қарай мәліметтерді графикалық түрде бейнелеу көптеген компьютер жүйелерінің ажырамас бөлігіне айналды.
Әр түрлі аймақта қолданылатын графиканың ерекшелігіне байланысты оның бірнеше тараулары бар, яғни инженерлік графика, ғылыми графика, WEB-графика, компьютерлік полиграфия, көркемдік және жарнамалық графика.
Компьютерлік графика – программалық – аппараттық есептеу кешендерінің көмегімен суреттерді өңдеу және оны салу тәсілдері мен әдістерін оқытатын информатиканың арнайы саласы болып табылады.
Пәнді оқыту мақсаты мен міндеттері, оның оқу процесінде алатын орны
«Физика және информатика» мамандықтары үшін «Компьютерлік графика» пәнін оқытудың мақсаты- компьютерлік графиканың теориялық негіздерін және олардың түрлерін оқыту, сонымен қатар қазіргі кездегі қолданбалы графикалық программалар пакетін практикада қолдануға үйрету болып табылады.
Пәнді оқыту мақсаттары:
• Компьютерлік графиканың базалық ұғымдарын қалыптастыру;
• Әр түрлі графикалық қолданбалы программалар пакетімен жұмыс істеу іскерлігін қалыптастыру;
• Эстетикалық талғамын дамыту.
Пәнді оқыту барысында студент:
• Компьютерлік графиканың теориялық негіздерін білу;
• Растрлық, векторлық және фрактальдық графика түрлерінің айырмашылықтарын білу;
• Негізгі түстік модельдерді білу;
• Графикалық редакторлардың түрлерін, олардың топтамасын білуі;
• WEB-графиканың негізгі ұғымдарын білуі;
Пәнді оқу нәтижесінде студент:
• Растрлық және векторлық пакеттермен жұмыс жасай алуы;
• Үстел бетіндегі баспа жүйелерінде баспа өнімдерін версткалауды;
• Анимация жасауды;
• Web-дизайнда қолдану үшін суреттерді даярлай алуы қажет.
“Компьютерлік графика” пәні жоғары оқу орындарында оқытудың ақпараттық жүйелері, информатика, математика мамандықтары үшін оқытылатын міндетті пән болғандықтан, пәнге қатысты ана тіліндегі оқулықтарды, электрондық құралдарды дайындау қажеттігі туындауда. Университеттің перспективалық даму концепциясына сай 2007 жылдан енгізілгелі отырған қашықтан оқыту түріне сай оқытудың электрондық құралдарын сұраныс артуда.
Дипломдық жұмыстың мақсаты электрондық оқу басылымдары, оларға қойылатын талаптар, құру жолдары, “Компьютерлік графика” пәнінің тақырыптары қарастырылып, электрондық құрал нұсқасы дайындалды. Құрал осы бағытта алғашқы дайындалғандықтан толықтыруды, тақырыптарды кеңейтуді қажет етеді.
Құрал студенттердiң пәнге деген қызығушылықтарын арттырып, шығармашылықпен жұмыс жасауына мүмкiндiк береді. Студент оқулықты қажет етпей-ақ “Компьютерлік графика” пәнінің тақырыптарына қатысты кез-келген мәлiметтi тауып алып, оқып-үйренуiне болады. Лабораториялық жұмыстар компьютер көмегiмен тез, жылдам түсiндiрiледi.
Қорыта келгенде, электрондық құралдарды қолдану барысында студенттердiң сабаққа деген қызығушылығының күрт артқандығы байқалады. Сондай-ақ, мұғалiмдер де өздерiне қажеттi әдiстемелiк, дидактикалық көмекшi құралдарды молынан ала алады. Заман талабына сай жас ұрпаққа сапалы бiлiм беруде электрондық оқулықтарды сабаққа пайдалану-оқытудың жаңа технологиясының бiр түрi ретiнде қарастыруға болады.

1. ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТАРДЫ ЖАСАУДЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ
1.1 Электронды оқулық – қазіргі кездегі білім берудің негізгі құрамдас бөлігі
Дұрыс құрылған программалық жабдықтау білім беруде компьютерлік технологияларды тиімді қолданудың факторларының бірі болып табылады. Электронды оқу құралын жасауда ерекшелік, педагогикалық, эргономикалық, психологиялық талаптар ескеріледі. Қазіргі кезде электронды оқу құралы қандай болу керектігі жайлы бір мәнді нұсқаулар жоқ, дегенмен кейбір жалпы қағидалар программалық оқу құралын құруда көмегін тигізуі мүмкін. Электронды басылымдар мәтіндік, графиктік, музыкалық, видео, фото және құжаттардың жинағы түрінде беріледі. Электронды оқу құралы кез-келген электронды тасығышта орындалуы немесе жергілікті, не ауқымды желілерді орналасуы мүмкін .
Компьютерлік білім беру жүйесінде электронды оқу құралы маңызды рөл атқарады: компьютерлік технологияларды қолданып, ол дәстүрлі электронды оқулыққа тән және оқытушы орындайтын есептерді шеше алады. Электронды оқулық көлемінде оқу материалын қолданып, студент қажетті ақпаратты ала алады. Түсінікті интерфейс пен оқытушы құрған көмекші құрал студентке ыңғайлы жағдай туғызады. Программалық жабдықтардың күрделілілгі мен дербес компьютерлердің өндірісінің өсуі қолданушыға қолданылатын қосымшалардың барлық атқаратын функциясын ойда ұстау күннен-күнге қиынға түсуде. Сондықтан күнделікті жұмыста операциялық жүйенің немесе программалық жабдықтың барлық мүмкіндіктері қолданыла бермейді. Кіріспе оқу курсында ең маңызды командалармен жұмыс жасауды үйретеді. Қолданушының көбісі жаңа өнімнің алдындағы қорқыныш сезімінен арылған соң, жеткілікті тәжірибе жинап алғаннан кейін программаның барлық мүмкіндіктерімен танысқысы келеді. Оларға командалардың ұзақ сипаттамасы керек емес, қысқа әдістемелік құрал қажет. Құралдағы барлық ақпарат жұмыс кезінде талап етілетін мәліметті алуға ыңғайлы түрде беріледі. Бөлімдерді бірегей ретпен құру қажетті ақпаратты тез меңгеруге мүмкіндік тудырады және іздеу уақытын қысқартады. Сілтемелер қарастырылған сұраққа қатысты барлық ақпаратты тез табуға мүмкіндік береді. Мұндай негіздемелер педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған электронды оқу құралдарына тән .

1.2 Электронды оқу құралы үшін пәндік материалдарды құрастыру бойынша ұсыныстар

Электронды оқу құралының құрылымы:
1) оқу материалының блогы;
2) ішкі бақылау мен өзін-өзі оқыту блогы;
3) өзін-өзі оқыту блогы;
4) ішкі бақылау блогы.
Жоғарыда көрсетілген блоктар келесідей түрде бір-бірімен өзара байланысқан. Құрал бөлімдерден тұратын модульдерге бөлінген, әрбір бөлім міндетті түрде теориялық мәлімдемелерден және өзін-өзі бақылау блогынан тұрады. Сонымен қатар электронды оқу құралына өзін-өзі оқыту блогы, ақпараттық блок және сыртқы бақылау блогы жатады
Құралдың ұсынылған құрылымы былайша анықталады, негізінен электронды оқулықтар студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру үшін қолданылады және қандай бөлім қай уақытта және қалай оқытылуы керек екені көрсетіледі. Дайындалған материал келесі талаптарға жауап беруі тиіс.
Оқу материалының блогына талаптар:
1) пәндік материалдың айқын құрылымы. Барлық оқу материалы модуль бойынша дұрыс құрылған және модульдерді оқыту реті мен оның өзара байланысы анықталған болуы тиіс. Әрбір модуль бөлімдерге, тақырыптарға бөлінуі тиіс. Құрылымның тереңдігі пәндік материалдың күрделілігімен анықталады.
2) пәнді оқып-үйрену бойынша ұсыныстар;
3) берілген материалдың ықшамдылығы. Әрбір бөлімнің немесе тақырыптың мазмұны қысқа, анық болуы тиіс;
4) материалдың элементтері арасында ішкі (мысалы, терминдер сөздігі) және сыртқы (мысалы, үлгіленетін программаға немесе программа-жаттығуға) сілтемелер бөлініп алуы тиіс;
5) иллюстративті материалдың (түсіндірме сұлбалар, суреттер, видео және аудио қойылымдар ) бар болуы;
Өзін-өзі бақылау блогына қойылатын талаптар:
өзін-өзі бақылау блогының құрамына жататындар:
1) өзін-өзі бақылауға арналған тесттер;
2) Аралық тесттің дұрыс орындалмау кезінде сәйкес бөлім/тақырыпқа сілтемелер мен түсіндірмелер.
Бөлімнің әрбір модулінің соңында өзін-өзі бақылау элементтері болуы тиіс: сұрақтар, жаттығулар. Бұл блоктың ерекшелігі, өзін-өзі бақылауға арналған жаттығулар мен тесттерге дұрыс жауаптар оқулықтың өзінде «қорғаныс» тәрізді, өйткені тек тесттен өткеннен немесе есепті шешкеннен кейін ғана студентке өз бағасын білуге мүмкіндік береді. Жаттығуларда шешімнің нақты сипаттамасы болғаны жөн.
Өзін-өзі оқыту блогына қойылатын талаптар:
Негізінде, электронды оқу құралын қолдану студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыруда өзін-өзі оқыту блогына қатаң талаптар қояды. Оқулықта осы блоктың элементтері болуы тиіс:
1) өзінше оқытуға арналған сұрақтар мен тақырыптар;
2) қосымша мәлімдемелер (картинкалар, видео, аудио-қойылымдар);
3) курс бойынша хрестоматия (классикалық туындылар, стандарттар, құжаттар);
4) негізгі терминдердің сөздігі.
Сонымен бірге, оқулықтар ғылыми-әдістемелік және педагогикалық сараптамадан өтуі тиіс, мақсаты – мектеп оқулығына жалпы талаптарға; ғылыми қағидаларға, мазмұнның оқу-әдістемелік аппараттың бар болуына сәйкес олардың толықтылығын анықтау......
Бұл дипломдық, курстық немесе ғылыми жұмысты өзіңіз жазуға көмек ретінде ғана пайдаланыңыз!!!Материалдың толық нұсқасын 50 секундтан кейін жүктеп алыңыз!!!!


loading...


KZ / Дипломдық жұмыстар жинағы [тегін], дипломдык жумыс VBSCRIPT программалау технологиясы көмегімен Web сайт құру дипломдық жұмыс дайын жоба дипломная работа, сборник готовых дипломных работ на казахском языке, скачать бесплатно готовые дипломные работы проекты на казахском, дайын дипломдык жумыстар Бағдарламалау жобалар дипломдық жұмыстар, дипломдык жумыс VBSCRIPT программалау технологиясы көмегімен Web сайт құру дипломдық жұмыс дайын жоба дипломная работа сборник готовых дипломных работ на казахском языке скачать бесплатно готовые дипломные работы проекты на казахском дайын диплом, Дипломдық жұмыс: Бағдарламалау | VBSCRIPT программалау технологиясы көмегімен Web сайт құру дипломдық жұмыс тақырыптары дипломдык жумыс дипломдық жоба тақырыптарыкурстық жұмыс тақырыптары педагогика курстық жұмыс тегін курстық жұмыс курстық жұмыс тақырыптары педагогика курстық жұмыс тегін