Технология | Тәжірибені оңтайлы басқару режимінің технологиялық үрдісі

КІРІСПЕ
Көптеген зерттеулер тәжірибелік функционалдық немесе статистикалық қатынастары арқылы, бірнеше мөлшерде немесе тәжірибелі мәселелерді шешуге арналған. Тәжірибе жасаудың классикалық әдісі қабылданған жағдайларда оның өмір сүру жолында белгілі бір жолмен өзгерген, бір мәннен басқа барлық айнымалы мәндерді бекітуді қарастырады. Бұл әдіс бір факторлы тәжірибенің негізін құрайды. Таңдалған деңгейде бір тұрақтандырушы фактор және барлық басқа түрлі тәжірибелік өлшем қатары, бір ғана фактор бойынша саны тәуелділікті зерттейді.
Мультифакторлық процесті жан-жақты зерттеу үшін бір факторлы тәжірибенің қолданылуы, тәжірибелердің өте көп болуын талап етеді. Бірқатар жағдайларда оларды іске асыру үшін бақылауға алынбайтын факторлардың тәжірибе нәтижелеріне әсер етуі айтарлықтай өзгеруіне мүмкін уақытты қажет етеді. Осы себепті көптеген тәжірибелердің деректері теңдестірілмейді. Мультифакторлы жүйелерді зерттеу кезінде алынған бір факторлы тәжірибелердің нәтижелері практикалық қолдану үшін жиі аз пайдаланады. Сонымен қатар эксперименттік мәселелерді шешу кезінде көптеген тәжірибелер туралы деректер қажетсіз болып табылады, өйткені олар оңтайлы берілген аймақ үшін алынады. Көпфункционалды жүйелерді зерттеу үшін тәжірибені жоспарлаудың статистикалық әдістерін қолдану ең пайдалы болып табылады. Тәжірибені жоспарлау кезінде біз қажетті дәлдікпен мәселені шешу үшін қажетті тәжірибелердің санын және шарттарын анықтау үдерісін білдіреді.
Тәжірибені жоспарлау математикалық статистиканың жаңа бөлімі болып табылады. Ол тәжірибиелі жоспарлаудың статистикалық әдістерімен жан-жақты айналысады. Бұл әдістер тәжірибенің ең аз саны бар көптеген жағдайларда көп факторлы процестердің моделін алуға мүмкіндік береді. ....
Курстық жұмыстар
Толық

Технология | Таспалы конвейердің жетегін жобалау

КІРІСПЕ
Жобалау дегеніміз - өнімнің жалпы құрылысын жасау. Құрылымдау – бұл барлық сұрақтардың шешіміне жету үшін принципиалды схеманы нағыз құрылымға айналдыру үшін ары-қарайғы бөлшектеп жобалау. Курстық жобаның негізгі мақсаты алған теориялық білімді жүйелеу, бекітіп, кеңейту, сонымен қатар студенттердің есептеме –графикалық қабілеттерін дамыту. Студенттерді типтік бөлшектер мен түзілімдердің құрылымдарымен таныстыру және инженерлік-техникалық есептерді өз бетімен шығарып үйренуге баулу, жалпы ұсыныстағы деталдар мен механиздерді есептеп оны жобалауға үйрету. Жобалау мен құрылымдаудың әр түрлі сатысындағы құрылымдық құжаттарды жасау техникасы мен таныстыру. Қабылданған техникалық шешімді өз бетімен қорғауға баулу.
Мен бұл жобаны жасау барысында, әр жобалатын деталдарды ұсынылу мен талаптарына анализ жасап, кинематикалық есеп жүргізіп, түзілім буынына түсетін күштерді анықтадым, құрылымның беріктікке төзімділігін есептедім. Осы жұмыстарды атқара отырып, мен қолданыстағы стандарттар мен нормаларды құрылым үшін, деталдің өлшемдері үшін ең тиімділерін таңдауды үйреніп , әдебиеттермен жұмыс істеу қабілеттерімді шыңдадым.....
Курстық жұмыстар
Толық

Технология | Мырышты алудың гидрометалургиялық әдісі

Кіріспе.
Мырышты алдуың гидрометалургиялық әдісі:
Мырыш консулнитротын күйдіру, огарокты екі сатылы сілтілеу және құрамында мырышы бар ерітіндініэлектролыздеу. Мырышпен бірге қолдыққа темір, қорғасын, 50-60% мыс және 30% кодмий, 100% шлак түзетін оксидтер өтеді.
Мырыш кектерін вельцтеу процесі кезіндегі мырыш клинкер құрамы %; Zn-1,0; Pb-0,13; Cu-6,96; Fe-47,3; Mr-2,14; S-4,0; Ag-0,31;.
Мырыш велцтеу процесіне феррит және сульфат түрінде түзіледі.
Метолдардың бөлінуіне әсерін тигізеді. Мысалы гиркланидің бөлінуіне 30-35% құрайды. Индийдің бөлінуі 70-80%, ал сурьма жіне мышяктың маңызды мөлшері клинкерде қалады.
1 Мырыш кектері мен мырыш шлактарын өндіру тәжірбисі.
Мырышты алудың гидрометаллургиялық әдісі төмендегі негізгі сатылардан тұрады: мырыш концентраттарын күйдіру огарокты екі сатылы сілтілеу және құрамында мырышы бар ерітіндіні электролиздеу. Огарокты сілтілеу сатысында қатты қалдық-қосылыстар түрінде болады. Мырыш пен бірге қалдыққа темір, қорғасын, алтын, күміс, сонымен қатар 50-60% мыс 30% кадмий, 100% шлак түзетін оксидтер өтеді.....
Курстық жұмыстар
Толық

Технология | Модульдік технологияны сабақ барысында қолдану

Кіріспе
Курстық жұмыстың өзектілігі.
ХХІ ғасыр ақпараттық технологияның ғасыр кезеңі болғандықтан оқытудың дәстүрлі тәсілдерімен бірге жаңа технологиялық әдістерді де пайдалану міндеті тұр. Қайткенде оқу талабы мен деңгейін көтеру , мәселесімен бүгінгі күнннің өзекті мәселесі.
Жаңа технологиялардың түр - түрі әртүрлі тәсілдерді педагог ғаламдар сабақ оқытуда тіиімді пайдалану үстінде.
Курстық жұмыстың мақсаты:
Курстық жұмыста қазіргі кездегі кең қоланысқа ие болған педагог ғалымдардың көпшілігі мақұлдаған тиімді, бөлімдеу дейін жетілдіруге қабілетті оқу түрі модульдік технологияны қалай оқыту бұл технологияға толық сипаттама беру негізгі мақсат болып табылдаы.
Курстық жұмыстың міндеттер:
Курстық жұмыста төмендегідей міндеттер қойылды:
1. Қазіргі уақыттағы жаңа технологиялардың қажеттілігі туралы баяндау;
2. ең тиімді оқыту түрі модульдік технологияға кең көлемде сипаттама беру; ....
Курстық жұмыстар
Толық

Технология | Модульдік технология

Кіріспе
Курстық жұмыстың өзектілігі.
ХХІ ғасыр ақпараттық технологияның ғасыр кезеңі болғандықтан оқытудың дәстүрлі тәсілдерімен бірге жаңа технологиялық әдістерді де пайдалану міндеті тұр. Қайткенде оқу талабы мен деңгейін көтеру , мәселесімен бүгінгі күнннің өзекті мәселесі.
Жаңа технологиялардың түр - түрі әртүрлі тәсілдерді педагог ғаламдар сабақ оқытуда тіиімді пайдалану үстінде.
Курстық жұмыстың мақсаты:
Курстық жұмыста қазіргі кездегі кең қоланысқа ие болған педагог ғалымдардың көпшілігі мақұлдаған тиімді, бөлімдеу дейін жетілдіруге қабілетті оқу түрі модульдік технологияны қалай оқыту бұл технологияға толық сипаттама беру негізгі мақсат болып табылдаы.
Курстық жұмыстың міндеттер:
Курстық жұмыста төмендегідей міндеттер қойылды:
1. Қазіргі уақыттағы жаңа технологиялардың қажеттілігі туралы баяндау;
2. ең тиімді оқыту түрі модульдік технологияға кең көлемде сипаттама беру; ....
Курстық жұмыстар
Толық

Технология | Қазақстандағы БАҚ-ты зерттеудегі маңызды мәселелер

Кіріспе
Бұқаралық ақпарат құралдары халықтың, әсіресе, жас ұрпақтың рухани мәдениет құндылықтарынан білім алуына зор ықпал етеді. Осылардың ішінде ұрпақ тәрбиесіне тікелей ықпал ету мүмкіншілігі басым тұрған мерзімді баспасөз. Өйткені, газеттер қоғамдық пікірді қалыптастыруда халыққа бір табан жақын.
Еліміздің тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2030» даму стратегиясы мен «Ішкі және сыртқы саясаттың 2004 жылға арналған негізді бағыттары» атты Қазақстан халқына Жолдауында «Біздің бұқаралық ақпарат құралдарының қоғамымызды демократияландыру барысындағы рөлі мен орнын айқын анықтап алуымыз керек...ең демократияшыл бұқаралық ақпарат құралдары ұлттық мүддені қрғауға келгенде айқын тұғырда тұрады» деп атап көрсеті.
Мерзімді баспасөз жұртшылыққа бағыт-бағдар беруде, тәлім-тәрбиеге қатысты өзекті жайтарды қозғауда негізгі құрал болып табылады.....
Курстық жұмыстар
Толық

Технология | ЖҮКТЕЛГЕН ПАРАБОЛАЛЫҚ ТЕҢДЕУДІ КОЭФФИЦИЕНТ АРҚЫЛЫ БАСҚАРУ

Кіріспе
Қазіргі кезде тиімді басқару теориясында дербес туындылы теңдеулерімен сипатталатын есептер ерекше орын алады. Көптеген әдебиеттерде жүйелердің шешімділігі, жеткілікті шарты көрсетілген және шешу алгоритмі құрастырылған. Тиімді басқару теориясына бағытталған ғылыми жұмыстардың арасында келесі А.Г Буковскийдің /1/ Ж.Л.Лионстың /2/ еңбектерін айтуға болады дербес туынды теңдеулермен сипатталатын тиімді басқару есептерінде басқару көп жағдайларда оң жағынан немесе шекаралық және бастапқы шарттарына кіреді. Коэффицент арқылы басқару жүйелері сызықты емес және жеке зерттеуді қажет етеді. Коэффицент арқылы басқару системасы С.Я.Серовайскийдің /3/, Ж.Л. Лионстың /2/ еңбектерінен қарастырылған. Тиімді басқару теориясын оқи отырып көптеген проблемалдардың ішіндегі дербес туындылы есеп үшін шектік есебіне қатысты жүктелген теңдеулер ерекше орын алады. Жүктелген теңдеуі мынандай ....
Курстық жұмыстар
Толық

Технология | Жеке тұлғалардың мүліктеріне салынатын салық төлемдерін есепке алудың ақпараттық жүйесін тұрғызуды жобалау

Кіріспе
Мемлекет тәуелсіздігінің ең басты шарттарының бірі дербес салық саясаты болып табылатытындығы баршаға мәлім. Егемендік қолға тиген алғашқы күндерден-ақ салық қызметіне басты назар аударылғаны белгілі. Қай кезеңде болмасын кез-келген елдің қоғамдық әлеуеті мен тұрақтылығы, экономикалық дамуы мен өркендеуі салық жүйесінің іс-әрекетіне байланысты екені белгілі. Салық ісі күрделі. Нарықтық экономика жағдайында салық ісі жоғары дәрежеде болуы тиіс.Мемлекетте алынатын салықтардың түрлері,салық қызметінің мемлекеттік салық жүйесін құрайды. Қазақсатан Республикасының азаматтары Қазақстан Республикасының Конституциясына және Салық Кодексіне сәйкес экономикалық іс-әрекеттеріне байланысты мемелекеттік бюджетке төленетін міндетті төлемдерді бюджетке беріп отыруға міндетті. Салық комитеті біздің республикамыздағы азаматтарға салық төлемдерінің есептелуін және төленуінің тәртібін хабарлап, түсіндірулері керек, сонымен қатар бюджетке белгілі мерзімде түсіп отыруын бақылап отырулары қажет.Бүгінгі күнде салық комитеттерінің ең басты бағыттарының бірі ол қазіргі замандағы ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, салықты жинауды ұйымдастыруды жетілдіру. ....
Курстық жұмыстар
Толық

Технология | Жеке тұлғалардың мүліктеріне салынатын салық төлемдерін есепке алудың ақпараттық жүйесін тұрғызу

Кіріспе
Мемлекет тәуелсіздігінің ең басты шарттарының бірі дербес салық саясаты болып табылатытындығы баршаға мәлім. Егемендік қолға тиген алғашқы күндерден-ақ салық қызметіне басты назар аударылғаны белгілі. Қай кезеңде болмасын кез-келген елдің қоғамдық әлеуеті мен тұрақтылығы, экономикалық дамуы мен өркендеуі салық жүйесінің іс-әрекетіне байланысты екені белгілі. Салық ісі күрделі. Нарықтық экономика жағдайында салық ісі жоғары дәрежеде болуы тиіс.Мемлекетте алынатын салықтардың түрлері,салық қызметінің мемлекеттік салық жүйесін құрайды. Қазақсатан Республикасының азаматтары Қазақстан Республикасының Конституциясына және Салық Кодексіне сәйкес экономикалық іс-әрекеттеріне байланысты мемелекеттік бюджетке төленетін міндетті төлемдерді бюджетке беріп отыруға міндетті. Салық комитеті біздің республикамыздағы азаматтарға салық төлемдерінің есептелуін және төленуінің тәртібін хабарлап, түсіндірулері керек, сонымен қатар бюджетке белгілі мерзімде түсіп отыруын бақылап отырулары қажет.Бүгінгі күнде салық комитеттерінің ең басты бағыттарының бірі ол қазіргі замандағы ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, салықты жинауды ұйымдастыруды жетілдіру.....
Курстық жұмыстар
Толық

Технология | Жаңа технологиямен оқытудың педагогикалық-психологиялық аспектілері

К і р і с п е
Қазақстан Республикасы өзінің ғылыми-техникалық, экономикалық, ресурстық және рухани дамуының жаңа деңгейіне бағыт тануда. Республика өміріндегі бұл өзгерістер, білім беру саласына, соның ішінде мектепте оқушыларды дара тұлға етіп тәрбиелеу ісіне де әсерін тигізуде. Қазіргі уақытта Қазақстанда білім берудің өзіндік ұлттық үлгісі қалыптасуда. Бұл процесс білім парагдигмасының өзгеруімен қатар жүреді. Білім берудегі екі мазмұнның орнына жаңасы келуде.
Қазіргі заманның даму қарқынын мұғалімдерден шығармашылығын жаңаша, ғылыми-зерттеу бағытында құруды талап етеді. Сондықтан XXI ғасырдың әр мұғалімі үнемі ізденіс үстіндегі ғалым-педагог болуы тиіс. Я.А.Коменскийдің, И.Гербарттың дәстүрлі объект-субьектілі педагогикасының орнын басқасы басты, ол балаға оқу қызметінің субьектілі ретінде, өзін-өзі өзектілендіруге, өзін танытуға және өзін-өзі жүзеге асыруға ұмтылатын дамушы тұлға ретінде бағытталған. Мұндай жағыдайда педагогикалық процестің маңызды құрамы оқу ісіндегі субьектілер-оқытушы мен оқушының тұлғалық бағытталған өзара әрекеті болып табылады. ....
Курстық жұмыстар
Толық
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы