» » » Реферат: Шешім қабылдау және жоспарлау үшін өндірістік шығындарды топтау

Реферат: Шешім қабылдау және жоспарлау үшін өндірістік шығындарды топтау

Реферат: Шешім қабылдау және жоспарлау үшін өндірістік шығындарды топтау казакша Реферат: Шешім қабылдау және жоспарлау үшін өндірістік шығындарды топтау на казахском языке
Өндірілген өнімді калькуляциялау мен бағалау үшін шығындарды жіктеу

Кез клген өнімді (жұмыс, қызмет) өндіру белгілі бір шығындармен байланысты. Сондықтан да шығындарды жіктеу өндірістік есептің маңызды элементі болып табылады. Әдетте, топтау принциптеріне калькуляциялау баптарының номенкулатурасы сәйкес келеді. Өзіндік шығындарды дұрыс есептеу үшін оның ғылыми негізделген жіктелімі аса қажет. Өндірілген өнімді калькуляциялау және бағалау үшін шығындар былай топтасады:
• Негізгі-өндірістің технологиялық процесімен тікелей байланысты (шикізатты, технологиялық қажеттіліктерге кеткен матеиалдық шығындар, негізгіөндірістік жұмысшыларға жалақа төлеу, мешиналар мен құрал жабдықтарды ұстау мен пайдалануға кеткен шығындар т.б)
• үстеме шығындар (өндірісті ұйымдастыру, оған қызмет ету және басқару тікелей байланыста пайда болады);
• тікелей-өнімнің нақты түрін өндірумен байланысты және оның өзіндік құнына тікелей әсер кіреді;
• Жанама шығындар жекелеген өнім түрлерінің құнына тікелей байланысты емес, жанама түрде бөлінеді. Олар өнімнің өзіндік құнына әртүрлі әдістердің көмегімен (ставка, пайыз, коэффиценттер) арқылы жанама жолмен қосылады;
• Кірістік шығындар-қолда бар және сатып алынған ресурстар, келешекте табыс әкелуі ықтимал.
• Өткен шығындар,олар келешекте табыс әкелу қаблетін жойған ресурстар.
Өнеркәсптік кәсіпорындарда өндірістік шығындарды өнімнің өзіндік құнына толығымен қосады, ал өндірістік еместердің бір бөлігін қаржы нәтижелеріне жатқызады. Алғашқылары қорларды бағалауда мүмкін пайдаларды қарастыра, ал екіншілері қандай да бір өнімнің құнына жатпайды және қосыла алмайды.
Жүктелген шығындар- бұлар шешім қабылдау кезінде ескеріледі, олар ресурстар шектелген жағдайда пайда болады. Жүктелген шығындарды көзге елестетілетін деп атайды,себебі оларды шешім қабылдау кезінде қосады,бірақ келешекте олар болмауы да мүмкін.
Олар жоғалған немесе басқа жағдайға пайдаланған өндірістік ресурстарды қолдану бойынша мүмкіндіктерді сипаттайды, егер де ресурстарды шектелмеген болса, онда жүктелген шығындар нөлге тең.
Инкременттік шығындар мен кірістер-өнімнің қандай да тобын қосымша түрде дайындау жағдайында пайда болады.Мысалға, егер қандай да бір шешім нәтижесінде тұрақты шығындар артса (өнімді қарқынды түрде шығарғаны үшін сыйақы төленсе), онда бұл шығындар инкременттік деп аталады. Егер де қосымша өнім шығару туралы қабылданған шешім тұрақты шығындарың абсолютті шамасын арттыруға әкеліп соқтырмаса, онда инкрементті шығындар нолге тең.

Маржиналды шығын мен кіріс-бұлар сондай-ақ, қосымша шығындар мен кірістер болып табылады, бірақ олар бүкіл шығырылымға емес, өнім бірлігіне есептелген. Бұның инкрементті шығындар мен кірістерден айырмашылығы осында тұр.
Өндірістік емес шығындар, шығын нәтижсінде өнімнің шығарылуымен сипатталады, және олар есептен шығарудың басқа уақытша цикілінде болады. 1.2-кестеде есепті кезеңде шығын мазмұнының өзгешелігін және өнімнің өзндік құнына енгізілген шығын тіркеу уақыты ме қаржы нәтижесін есептеп шығару айырмашылығы көрсетілген.
Қарастырылып отырған жіктеудің мақсаты екі негізгі бағыты бойынша ақпарат жинау:
-жеке өімдер бойынша қор құнын бағалау;
-жауакершілік орталығы бойынша шығын деңгейін бақылау.
Сонымен, шығынның қорлану жүйесі екі кезеңде шығын жауапкершілік орталығы өндірілетін өнім түрлері бойынша бөлінеді. Әдетте бұл кезеңді калькулшяция деп атайды.
Шешім қабылдау және жоспарлау үшін өндірістік шығындарды топтау
Шешім қабылдау және жоспарлау үшін шығындар туралы тиісті ақпараттар болуы қажет. Шешім қабылдау прцесі ақпарат талап-тарын құрылымдайды және басқару есебі элементтері әдістерін пайдалану тәртәбін белгілейді: шығындарды топтау және жинақтау; болжамдау; үлгілеу; енгізу және талдау
Шығынды жіктеуді талдаудың маңызы кезеңді оларды ауыспалы және тұрақты деп топтау. Шығынның тұрақтысы болып саналатыны, оның абсолюттік шамасы өнімді шығару көлемінің өзгеруіне байланысты емес (үй-жайды күтіп ұстау шығындары, амортизация, басқару қызметкерлерінің жалақысы т.б.). Өнімді білігінің тұрақты шығындары өнім көлемі көбейгенде (кемігенде) тиісінше кемиді (көбейді). Олар өндіріс көлемінің ауытқуына байланысты шығын динамикасымен сипатталады, мұны алдағы кезеңде смета жасау үшін пайдаланады.
Шығын мөлшері өндіріс қызметі деңгейіне (көлеміне) тікелей байланысты болатыны ауыспалыға жатады (шизатқа және негізгі материалдарға, технологиялық мақсат үшін энергияға, өндіріс жұмысшыларының негізгі жалақы шығындар т.б.)
Есеп жүргізуде шығындарды ауыспалығы және тұрақтығынақтылап бөлу іс жүзінде шығындарды ауыспалыға және тұрақты нақтылап бөлу іс жүзінде мүмкін емес, өйткені олардың кейбіреуі жартылай тұрақты және жартылай ауыспалы болып келеді, мәселен,тиісінше жабдықтарды күтіп ұстау және пайдалану шығындары т.б. Мұндай жағдайда оларды шартты тұрақты және ауыспалы деп атайды.
Есеп және калькуляциялау, талдау және болжау жүйелерін тңдаған кезде шығындарды тұрақтыға және ауыспалыға бөлу маңызды. Қарастрып отырған бөлулер өндіріс көлемінің шектеулі нүктесін есептегенде, тиімділікті, бәсекеге қаблеттілікті, өнім ассортиментін талдағанда және түптеп келгенде кәсіпорнның экономикалық саясатын таңдағанда негізге алынады. Жоғарыда
Алайда,іс жүзінде жиынтық тұрақты шығындар сатылып өзгереді. Олар инфляция әсерінен өзгеруі мүмкін бағаның өзгеруі, негізгі қорларды бағалау т.б. Сонда жиынтық тұрақты шығындар 4.5-кестеде көрсетілген түрінде болуы мүмкін.
Шығын жіктелімінің негізгі принциптері, ол туралы деректер шешім қабылдау үшін пайдаланылады, икемділік принципі болып саналады. Онда шығын шамасы аралығындағы тәуекелділік және өндіріс қуатын пайдалану дәрежесі; кәсіпорннның атқарымы мен құрылымы секілді факторлар; кәсіпорын шығынына тұтастай әсер ететін басқа да факторлар анықталады. Талдаудағы икемділік принципін қолданудың біршама толық әдістемесі осы тарауда әрі қарай қарастырылады.
Алдағы кезеңдегі шығын мен табыс, олардың қатыстылығы тұрғысынан белгілі бір проблеманышешкен кезде қарастырылады.
Есепке алынатын шығын мен табыс- бұл шешім қабылдауға байланысты болатын шығын мен табыс. Сол арқылы қаблданатын шығын мен табыс есебі қабылданатын шешімге тәуелді емес.
Шешім қабылдауға жеткілікті толық ақпарат алу үшін шығындар: инкрименттік, қайтарымсыз, жүктелген және маргиналды болып бөлінеді.

Бақылау және реттеу процестерін жүзеге асыру мақсатымен шығындарды қорытындалау

Өндіріс шығындары-кәсіпорыннның өндірістік ресурстарының өнім шығаруға жұмсалған шығындары болып табылады. Шығындарды басқару, бақылау жүйесін ұйымдастыруға және шығынның өсуіне қайшы әсерлеріне уақытылы әсер етуге мүмкіндік беретін шығындар топтарын таңдауға жаң әдістерді талап етеді.
Шығындарды басқару дегенде өндірістік шығындарды қалыпқа келтіру мен жоспарлау, есепке алу мен таңдау операцияларын, олардың қалыптасу процестерін бақылауды қамтитын жиынтық процесс түсіндіріледі. Бұл анықтамадан шығындарды бақылауда екі әдісті қолдану туралы қорытынды жасауға болады:
-бақылаудың сметалық (бюджеттік) әдісі;
-шығындарды нормативтік есептеу.
Шығын деңгейін бақылау мен реттеу мақсатымен олардың келесідей топтастырылуы қолданылаы: реттелетін және реттелінбейтін; тиімді және тиімсіз; нормадан ауытқуы; бақыланатын және бақыланбайтын.
Реттелетін-бұлар жауакешілік орталықтарында тіркелген шығындар, олардың шамасы менеджердің реттеу деңгейіне байланысты болады. Бүтіндей кәсіпорында барлық шығындар реттеледі, дегенмен шығындардың барлығы да басқарудың төменгі деңгейлеріне дейін реттеле бермейді. Мысалы, кәсіпорын әкімшілігі өндірістік қорларды алуды реттеуге, жұмысқа адамдарды жалдауға, дербес өндірістік учаскелерді, цехтарды ұйымдастыруға және т.б. құқылы. Ал басқарудың төменг деңгейінің жетекшісі мұндай шығындарға ықпал жасай алмайды. Осы жауакершілік орталығының менеджері ықпал ете алмайтын шығындарды осы менеджер жағынан реттелінбейтін деп атайды.
Мысалы, дайындау учаскесінің шебері құрылыс бөлімінің еңбекақы бойынша шығындарына әсер ете алмайды және тағы сол сияқты.
Шығындарды реттелетін және реттелінбейтін деп бөлу жауапкершілік орталықтары бойынша сметалары орындау туралы есеп берулерінде қарастырылған. Мұндай шешім әрбір менеджердің жауапкершілігін бөлуге және оның кәсіпорын бөлімшелерінің шығындарын бақылау жөніндегі жұмыстарын бағалауға мүмкіндік береді.
Басқару қызметін бағалау шығындары тиімді және тиімсіз етіп топтастыруға да құрылады.
Тиімді шығындар бұлар өнімді өндіруге кеткен шығындар нәтижесінде сол өнімді сатудан түскен пайда алынатын шығындар.
Тиімсіз шығындар-өндірістік емес сипаттағы шығындар, оның нәтижесінде табыс алынбайды,себебі өнм өндірілмейді. Тиімсіз шығындар бұлар өндірістегі шығындар.....


Полную версию материала можете скачать на сайте zharar.com через 33 секунд !!!

Автор: nurgul95 | 230 |


Комментарии для сайта Cackle

Загрузка...
Рекомендуем:
Реферат: Өнімді жүзеге асырғаннан кеткен шығынға факторлық талдау жасау
Рефераттар жинағы
Реферат: Өнімді жүзеге асырғаннан кеткен шығынға факторлық талдау жасау
Реферат: Экономика | Қазақстан Республикасының мемлекеттік және бюджеттегі шығындары
Рефераттар жинағы
Реферат: Экономика | Қазақстан Республикасының мемлекеттік және бюджеттегі шығындары
Реферат: Экономика | Есеп саясаты
Рефераттар жинағы
Реферат: Экономика | Есеп саясаты
Курстық жұмыс: Информатика | Проектіні басқару ақпараттық жүйесі
Курстық жұмыстар жинағы [дайын, тегін]
Курстық жұмыс: Информатика | Проектіні басқару ақпараттық жүйесі
Курстық жұмыс: Экономика | Өндірілген өнімнің өндірістік және толық өзіндік құнын есептеу
Курстық жұмыстар жинағы [дайын, тегін]
Курстық жұмыс: Экономика | Өндірілген өнімнің өндірістік және толық өзіндік құнын есептеу
Курстық жұмыс: Информатика | Өндірісті басқару ақпараттық жүйесі
Курстық жұмыстар жинағы [дайын, тегін]
Курстық жұмыс: Информатика | Өндірісті басқару ақпараттық жүйесі
Курстық жұмыс: Экономика | Қазақстан Республикасының мемлекеттік және бюджеттегі  шығындары
Курстық жұмыстар жинағы [дайын, тегін]
Курстық жұмыс: Экономика | Қазақстан Республикасының мемлекеттік және бюджеттегі шығындары
Курстық жұмыс: Экономика | Қазақстан Республикасының мемлекеттік және бюджеттегі  шығындары
Курстық жұмыстар жинағы [дайын, тегін]
Курстық жұмыс: Экономика | Қазақстан Республикасының мемлекеттік және бюджеттегі шығындары
Курстық жұмыс: Экономика | Кәсіпорынның шығыны және оның формалары
Курстық жұмыстар жинағы [дайын, тегін]
Курстық жұмыс: Экономика | Кәсіпорынның шығыны және оның формалары
Курстық жұмыс: Экономика | Кәсіпорын өнімінің өзіндік құнын төмендету жолдары
Курстық жұмыстар жинағы [дайын, тегін]
Курстық жұмыс: Экономика | Кәсіпорын өнімінің өзіндік құнын төмендету жолдары
Дипломдық жұмыс: Экономика | Кәсіпорынның өнімнің өзіндік құнын төмендету тетіктері
Дипломдық жұмыстар жинағы [дайын, тегін]
Дипломдық жұмыс: Экономика | Кәсіпорынның өнімнің өзіндік құнын төмендету тетіктері
Курстық жұмыс: Экономика | ДАЙЫН ӨНІМДЕРДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Курстық жұмыстар жинағы [дайын, тегін]
Курстық жұмыс: Экономика | ДАЙЫН ӨНІМДЕРДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Курстық жұмыс: Экономика | Дайын өнімнің өзіндік құны
Курстық жұмыстар жинағы [дайын, тегін]
Курстық жұмыс: Экономика | Дайын өнімнің өзіндік құны
Дипломдық жұмыс:  Есеп және аудит  |  Өндіріске кеткен шығындар есебі
Дипломдық жұмыстар жинағы [дайын, тегін]
Дипломдық жұмыс: Есеп және аудит | Өндіріске кеткен шығындар есебі
Курстық жұмыс: Бухгалтерлік есеп | Басқару есебіндегі шығындардың жіктелуі
Курстық жұмыстар жинағы [дайын, тегін]
Курстық жұмыс: Бухгалтерлік есеп | Басқару есебіндегі шығындардың жіктелуі
Бизнес кеңес: Өз ісімізді ашамыз, негізгі және қосымша шығындарға не жатады?
Бизнеске және кәсіпкерге пайдалы кеңес жинағы
Бизнес кеңес: Өз ісімізді ашамыз, негізгі және қосымша шығындарға не жатады?

KZ / Рефераттар жинағы, реферат Шешім қабылдау және жоспарлау үшін өндірістік шығындарды топтау туралы реферат казакша на казахском акпарат малимет, реферат Шешім қабылдау және жоспарлау үшін өндірістік шығындарды топтау на казахском языке скачать бесплатно информация, рефераттар жинағы Каржы жоспарымен, казакша реферат жоспар, Шешім қабылдау және жоспарлау үшін өндірістік шығындарды топтау, реферат Шешім қабылдау және жоспарлау үшін өндірістік шығындарды топтау туралы реферат казакша на казахском акпарат малимет реферат Шешім қабылдау және жоспарлау үшін өндірістік шығындарды топтау на казахском языке скачать бесплатно информация рефе, Реферат: Шешім қабылдау және жоспарлау үшін өндірістік шығындарды топтау реферат қазақша жоспар қазақша рефераттар сайты тегін referat-kz.kz қазақша рефераттар сайты)) Қазақша Рефераттар жинағы