Informational and educational
portal №1 in Qazaqstan.
» » » Реферат: Биология | Гипотрофия

Реферат: Биология | Гипотрофия

Реферат:  Биология | Гипотрофия казакша Реферат:  Биология | Гипотрофия на казахском языке
Гипотрофия.Көбінетуаболған гипотрофиякездеседі,оның себебі анасыныңсоматикалық және гинекологиялықаурулары, ата-анасыныңзияндыәдеттері "алкоголизм, темекі шегу”,өндірістік зияндылықтар болуы мүмкін.Жүрепайдапайдаболғангипотрофияныңнегізгісебептері:Алиментарлық фактор-баланыдұрыстамақтандырмау-керектімөлшерден аз беру немесетамақтыңсапасыныңнашарболуы.


Инфекциялық фактор-баланыңжиіауыруы, әсіресе ас қорытумүшелерініңауруларында.


Баланыңкүтімініңнашарболуы.


Тұқымқуалаушылыққабейімділік.


Клиникасы. Денесалмағыныңкемудәрежесінебайланыстыгипотрофияның 3 дәрежесі бар:І Дәрежесі-салмағыныңмөлшерденкемдігі 10-20%, теріасты май қабатықарнындааздапкеміген, тәбетіжаманемес, терісісәлбозғылт. Терініңсозылғыштығытөмен, психикалықдамуыжасынасәйкес. Бұлдәрежедегігипотрофияныбайқауқиын, сондықтанауқытындаемделмейқалады .


ІІ Дәрежесі-баланыңсалмағымөлшерден 20-30% кем, теріастымайықарнындажәнеаяқ-қолдарындаазайған, тәбетітөмендеген, терісібозғылт, құрғақ, терісініңсозылғыштығытөмен, баланыңқорғаныскүштерітөмендеген, психикалықдамуықалысқалған.


ІІІ Дәрежесі-салмағыныңкемдігі 30%-тенартық, баланыңбойы да мөлшерден 4-5 см-ге кем, теріасты май қабатыденесіндежоқ, бетіндеазайған, терісібозғылт, құрғақ, қабыршықтанған, терісініңсозылғыштығытөмендеген, психикалықдамуыөтеарттақалған.


Еміжәнекүтімі:Гипотрофияныңсебебінтауып, оны жою.Баланыңкүнтәртібінреттеу.Гигиеналықкүтім-терісін, шырыштықабықтарын, киім, төсек-орындарын таза ұстау, баланыңбөлмесініңтазалығынсақтау .Негізгіем-диетотерапия.Әдетте І дєрежелігипотрофиялыбалалардыемханажағдайындаемдейді. ІІ жєне ІІІ дәрежедегілердіауруханадаемдейді.І дәрежелігипотрофиядатағамдытиістіденесалмағынаесептейді. Салмақөсуіжеткіліксізболса, анасүтіненеқолдантамақтандырудабейімделгенқоспағаезілгенсүзбе (творог), қант, кілегейқосуғаболады. Асқорытусөлдерініңферменттібесенділігінарттыруүшінпепсиндітұзқышқылын, асқазансөлін, панкреатин не фесталтағайындаутиімді. Тәбеташуүшінсвечадаапилактыкүніне 3 рет, С, В1, В2 Авитаминдерінбереді.ІІ және ІІІ дәрежелігипотрофияныауруханадаемдейді. 3 фазалытамақтандыруұйымдастырылады:1-ші фазада (алғашқы 7-8 күн) Баланы ақырындапқоректендіреді, оғантамақтың 1/3 немесе 1/2 бөлігіберіледі.2-ші фазада (келесі 7-8 күн) баланыңжағдайыжақсарса, оғанжасынасайтамақберіледі.3-ші фазадабаланыңтамағыныңқұндылығыоғантиістінормадан 15-30%-кекөбейтіледі.5. Массаж, емдікгимнастикасы.6. Витаминдеркомплексі7. Ферментер. Пепсин, панкреатин, фестал, 1% тұзқышқылыт.б.8. Аса қажетболғанда-гармондар.Ем нәтижелілігініңкритерийі (белгісі) болып, баланыңэмоционалды тонусы, дұрысденедамуы мен гемоглобин көрсеткіштері, созымалы (эластичный) терініңқызғылттүстілігі, ішкіжағынанөзгерістерболмауытабылады.Диспансерлікбақылаудабасындааптасына 1 рет, сосын 2 аптада 1 рет, қалыптағысалмаққатағамдыесептептүзетулержасайды. Витаминдіжәне фермент еміжүргізіледі. Емханадабалағасылау, гимнастика жасап, ультрафиолет сәулесінбереді.Аурудыңалдыналуы:Баланы дұрыстамақтандыру: мүмкіншілікболсатабиғитамақтандыру, шырын, қосымшатамақтардыуақтылыенгізу


Күнтәртібіндұрыссақтау.


Жұқпалыаурулардансақтау.


Ата-аналарменсанитарлық-ағартужұмысынөткізу.Материалдың толық нұсқасын 50 секундтан кейін жүктеп алыңыз!!!!

Автор: araylym94 | 148 | 19.10.2018Загрузка...

KZ / Қазақша Рефераттар жинағы, реферат Гипотрофия туралы реферат биология казакша на казахском, реферат Гипотрофия на казахском языке биология скачать бесплатно, биология пәні рефераттар жинағы жоспарымен, казакша реферат жоспар биология рефераты на казахском referat, реферат Гипотрофия туралы реферат биология казакша на казахском реферат Гипотрофия на казахском языке биология скачать бесплатно биология пәні рефераттар жинағы жоспарымен казакша реферат жоспар биология рефераты на казахском referat, Реферат: Биология | Гипотрофия реферат қазақша жоспар қазақша рефераттар сайты тегін referat-kz.kz қазақша рефераттар сайты)) Қазақша Рефераттар жинағы