алу
👈 қаріп өлшемі 👉
қосу

Биология | Бүйрекке арналған емтихан сұрақтары

 Биология | Бүйрекке арналған емтихан сұрақтары

S. Бүйректің бекітуші аппараты.//

іш қысымы, бауыр-бүйрек жалғамасы, бұлшықет құндағы;//

іш қысымы, майлы капсула, бүйректің бұлшықет құндағы, бүйрек тамырлары, шандыры, ішперде;//

майлы капсула, бүйрек тамырлары, ішперде;//

майлы капсула, бүйрек тамырлары, ішперде.//

+іш қысымы, бүйректің бұлшықет құндағы, шандыр, тамырлар;

***

S. Ер адамдардың несеп шығаргыш өзегінің бөліктері.//

қуықтық, қуықасты бездік, соңғы;//

қуық асты бездік, ортаңғы, соңғы;//

+қуық асты бездік, жарғақты, кеуекті;//

қуық асты бездік, кеуекті, ортаңғы;//

қуық асты бездік, кеуекті соңғы;

***

S. Жамбас диафрагмасының бұлшықеттері.//

+артқы тесікті көтеретін бұлшықет, құйымшақ бұлшықеті, сыртқы тесіктің қысқышы;//

терең көлденең аралық бұлшықет, құйымшақ бұлшықеті, артқы тесікті көтеретін бұлшықет;//

терең көлденең аралық бұлшықет, артқы тесікті көтеретін бұлшықет, шонданай-қуысты бұлшықет;//

құйымшақ бұлшықет, шонданай-қуысты бұлшықет, сыртқы тесіктің қысқышы, беткей көлденең аралық бұлшықет.//

құйымшақ бұлшықет, шонданай-қуысты бұлшықет, сыртқы тесіктің қысқышы, беткей көлденең аралық бұлшықет.

***

S. Бүйректің қызметтері//

+экскреторлы//

тамырлы/

эндокринді//

сіңірілу//

лимфалы

***

S. Нефрон элементі//

бүйрек бағаналары//

пирамидалар//

+тамырлы шумақша//

бүртік//

бүйрек түбегі

***

S. Сол бүйректің жо,арғы полюсінің проекция деңгейі//

+ ХІ кеуде омыртқасының ортасы//

ХІІ кеуде омыртқасының ортасы//

ХІІ кеуде омыртқаның төменгі жиегі//

I бел омыртқаның ортасы//

ІІ бел омыртқаның ортасы

***

S. Бүйрек милы затын құрайды//

+пирамидалар//

бүйрек бағаналары//

үлкен және кіші тостағаншалар//

бүйрек түбегі//

бүйрек денешігі

***

S. Бүйректің құрылымдық-қызметтік бірлігі//

+нефрон//

бүйрек денешігі//

капсула//

бүйрек түбегі//

бүйрек қойнауы

***

S. Еркек несеп жібергіш өзегінің жарғақты бөлігі орналасады//

қуықасты безде//

+несеп-жыныс диафрагмасында//

кеуекті бөлікте//

аталық жыныс мүшесінің үңгірлі бөлігінде//

жамбас диафрагмасында

***

S. Еркек несеп жібергіш өзегінің ең қысқа бөлігі//

қуықасты бездік//

+жарғақты//

кеуекті//

жамбастық//

ампулалы

***

S. Әйелдерде несепқуықтың артында қандай ұңғыл орналасады//

тікішек-жатыр//

+несепқуық-жатыр//

несепқуық-тікішек//

ампулярлық//

жамбастық

***

S. Ерлерде несепқуықтың артында қандай ұңғыл орналасады//

+ тікішек -несепқуық//

несепқуықтық//

тікішектік//

ампулярлық//

жамбастық

***

S. Бүйрек денешігін құрайтын элементті атаңыз//

тік өзекшелер//

+капиллярлы шумақша//

иірімді өзекшелер//

кіші тостағаншалар//

үлкен тостағаншалар

***

S. Алғашқы несеп түзіледі//

тамырлы шумақшада//

Генле ілмегінде//

+бүйрек денешігінде//

иірімді өзекшелерде//

бүйрек түбегінде

***

S. Бүйрек денешігі түзіледі//

+тамырлы шумақша мен Шумлян-Боумен капсуласымен//

доғалық артерия және тамырлы шумақшамен //

бүйрек түбегі мен Шумлян-Боумен капсуласымен//

жинағыш түтіктермен және тамырлы шумақшамен//

пирамидамалар мен доғалық артериямен

***

S. Бірінші реттік несептің түзілуінде қандай процесспен жүреді//

+фильтрация//

алмасу//

реабсорбция//

майлы//

эндогенді

***

S. Несеп жібергіш өзектің қай бөлігіне шәует лақтырушы түтік ашылады//

жарғақты бөлігіне//

+қуықасты без бөлігіне//

кеуекті бөлігіне//

ампулярлық//

несепқуықтық

***

S. Несепқуық толық кезінде ішастармен жабылады//

экстраперитониалді//

интраперитониалді//

+мезоперитониалді//

ретроперитониалді//

ішастар ішінде

***

S. Несепағар бөліктерін көрсетіңіз//

жарғақты//

+құрсақтық//

қуықастылық//

несепжыныстық//

кеуекті

***

S. Несеп жібергіш өзектің бөлігін атаңыз//

құрсақтық//

жамбастық//

+қуықастылық//

несепқуықтық//

көкеттік

***

S. Еркек несеп жібергіш өзегінің ең ұзын бөлігі//

қуықасты бездік//

жарғақты//

+кеуекті//

үңгірлі//

ампулалы

***

S. Ерлердің несеп жібергіш өзегінің ерікті қысқышының орнын атаңыз //

ерлердің несеп жібергіш өзегінің ішкі тесігі аймағында//

+несепжыныс диафрагмасы аймағында//

несеп жібергіш өзектің кеуекті бөлігі аймағында//

ерлердің несеп жібергіш өзегінің сыртқы тесігі аймағында//

ерлердің несеп жібергіш өзегінің қуықасты бөлігі аймағында

***

S. Оң несепағар кіші жамбас астауына түсер алдында қияды//

бүйрек артериясы және мықын ішектің шетін//

+жіңішке ішектің шажырқайын және мықын ішектің шетін//

сигматәрізді ішек шажырқайын және бүйрек артериясын//

қолқаны және сигматәрізді ішек шажырқайын брыжейку//

төменгі қуыс венаны және қолқаны

***

S. Сол несепағар кіші жамбас астауына түсер алдында қияды//

бүйрек артериясын//

+сол жалпы мықын артериясын//

жіңішке ішек түбірі шажырқайын//

қолқаны//

төменгі қуыс венаны

***

S. Бүйрек аяғын құрайтын анатомиялық құрылымдарды көрсетіңіз//

шумақша капсуласы, бүйрек артериясы және венасы//

ішастар, шумақша капсуласы, бүйрек артериясы//

шырышты қабық, ішастар, шумақша капсуласы//

+несепағар, бүйрек артериясы, венасы//

пирамида, несепағар, бүйрек артериясы

***

S. Бүйрек шандырының бүйрекарты табағы қай анатомиялық құрылымға бекиді//

қолқа//

төменгі қуыс вена//

ішастар//

+омыртқа//

үлкен бел бұлшықеті

***

S. Генле ілмегі құрамды бөлігі//

милы заттың//

пирамиданың//

+нефронның//

бүйрек қойнауы//

бүйрек түбегі

***

S. Реабсорбция жүреді//

+бүйрек өзекшелірде//

бүйрек түбегінде//

бүйрек денешігінде//

пирамидалар//

бүйрек қойнауы

***

S. Бүйректің фиксациялық аппаратының құрамы//

бүйрек түбегі//

бүйрек қойнауы//

пирамидалар//

бүртіктер//

+бүйрек қабықтары

***

S. Оң бүйректің ХІІ қабырғаға проекциясы//

+ХІІ қабырға бүйректің артқы бетінің жоғарғы үшін//

ХІІ қабырға бүйректің артқы бетін ортасынан//

ХІІ қабырға бүйректің артқы бетінің төменгі үшін//

ХІІ қабырға бүйректің алдыңғы бетінің жоғарғы үшін//

ХІІ қабырға бүйректің алдыңғы бетін ортасынан

***S. Сол бүйректің ХІІ қабырғаға проекциясы//

ХІІ қабырға бүйректің артқы бетінің жоғарғы үшін//

+ХІІ қабырға бүйректің артқы бетін ортасынан//

ХІІ қабырға бүйректің артқы бетінің төменгі үшін//

ХІІ қабырға бүйректің алдыңғы бетінің жоғарғы үшін//

ХІІ қабырға бүйректің алдыңғы бетін ортасынан

***

S. Бүйректің төменгі полюсінің деңгейін көрсетіңіз//

ХІ, ХІІ қабырға//

ХІ, ХІІ кеуде омыртқасы//

ХІІ қабырға, І бел омыртқа//

ХІІ кеуде омыртқасы, І бел омыртқасы//

+ІІ-ІІІ бел омыртқасы

***

S. Бүйрек қыртысының сәулеленген бөлігінде орналасатын құрылымды атаңыз//

бүйрек түбегі//

бүйрек денешігі//

+жинағыш түтіктің бастапқы бөлімдері//

бүйрек шумақшасы//

бүйрек капсуласы

***

S. Екінші реттік несеп түзіледі//

бүйрек денешігінде//

жинағыш түтікте//

+нефронның өзекшелік бөлігінде//

бүйрек түбегінде//

несепағарда

***

S. Несеп жібергіш өзектің қуықасты бөлігіне ашылады//

несепағар//

шәует қуықшалары//

+шәует лақтыратын түтік//

бүйрек түбегі//

жинағыш түтік

***

S. Несепқуықтың бұлшықет қабығының ең дамыған қабаты//

сыртқы//

+ортаңғы//

ішкі//

барлық қабаттары//

бойлық қабат

***

S. Несеп жібергіш өзектің сыртқы қысқышы бұлшықет талшықтарымен құралған//

көлденеңжолақты//

+бірыңғай салалы//

бойлық//

қиғаш//

еріксіз

***

S. Аталық без сыртынан жабылған//

шырышты//

бұлшықетті//

адвентициямен//

+ақ қабықты//

дәнекер тінді

***

S. Аталық без артында бар//

қойнау//

+көкірекаралық//

қуыс//

үлесше//

сегменттер

***

S. Аталық без үлесшесі құрамы//

+иірімді шәует өзекшелері//

шәует шығаратын түтіктер//

аталық без қосалқы түтігі//

шәует лақтырушы түтік//

аталық без торы

***

S. Аталық без торынан шығады//

+12-15 шығаратын өзекшелер//

шәует шығаратын түтік//

аталық без қосалқы түтігі//

шәует лақтырушы түтік//

аталық без түтігі

***

S. Спермий дамиды//

аталық без қосалқысында//

аталық без торында//

тік шәует өзекшелерінде//

+иірімді шәует өзекшелерінде//

аталық без үлесшесінде

***S. Шәует шығаратынт түтік ненің құрамына кіреді//

+шәует шылбыры//

аталық без қосалқысы//

өзекшелер торы//

шәует қуықшалары//

қуықасты бездің

***

S. Шәует шығаратын түтік ампуласы қосылады//

+шәует қуықшасының шығаратын түтігімен//

қосалқы түтігімен//

аталық без түтігімен//

иірімді өзекшелермен//

тік өзекшелермен

***

S. Шәует шығаратын түтік ампуласы мен шәует қуықшасының шығаратын түтігі қосылғанда түзіледі//

шәует шылбыры //

шәует шығаратын түтік//

+шәует лақтыратын түтік//

аталық без торы//

иірімді өзекшелер

***

S. Аталық без көкірекаралығы құрамы//

+өзекшелер торы//

иірімді шәует өзекшелері//

шәует шығаратын түтік//

шығаратын түтікшелер//

қуықшалық түтік

***

S. Шәует лақтыратын түтік қайда ашылады//

несепқуыққа//

+несеп жібергіш өзекке//

ұмаға//

көкірекаралыққа//

шәует қуықшаларына

***

S. Қосалқы түтігі қай түтіктің жалғасы//

+шәует шығаратын//

шәует лақтыратын//

шәует қуықшалары түтігі//

қуықшалық//

аталық без түтігі

***S. Аталық без торынан қандай түтіктер шығады//

шәует лақтыратын түтік//

+шығаратын өзекшелер//

қуықшалық түтіктер//

қосалқы түтігі//

аталық без түтіктері

***

S. Аталық бездің шығаратын өзекшелері қайда ашылады//

+аталық без қосалқысы түтігіне//

шәует шығаратын түтікке//

қуықшалық түтікке//

шәует лақтыратын түтікке//

аталық без түтіктеріне

***

S. Шәует шығаратын түтік бөлігін атаңыз//

+жамбастық//

құрсақтық//

кеуделік//

мойындық//

жатырлық

***

S. Сперматогенез қай жерде жүреді//

+ аталық бездің иірімді өзекшелерінде//

аталық бездің тік өзекшелерінде//

аталық без көкірекаралығында//

аталық без қосалқысында//

шәует қуықшаларында

***

S. Жатыр қабырғасының ішкі қабығы//

миометрий//

+эндометрий//

пиометрийй//

эпиметрий//

миометрий

***

S. Жатыр қабырғасының сыртқы қабығы//

эндометрий//

миометрий//

+периметрий//

эпиметрий//

пиометрий

***S. Жатырдың ортаңғы бұлшықетті қабығы аталады//

эндометрий//

периметрий//

эпиметрий//

+миометрий//

пиометрий

***

S. Аналық ішкі жыныс ағзаларына жатады//

+аналық без, жатыр//

шәует қуықшалары, аналық без//

жыныс ернеулері, жатыр//

қуықасты без, аналық без//

шатаралық, жатыр түтігі

***

S. Әйелдердің қай жыныс ағзасы паренхиматозды ағза//

+аналық без//

жатыра//

жатыр түтігі//

қынап//

жыныс ернеулері

***

S. Аналық жыныс жасушалары дамиды//

жатырда//

+аналық без фолликуласында//

жатыр түтігінде//

қынапта//

аталық безде

***

S. Аналық безді жатырмен байланыстыратын жалғаманы атаңыз//

+аналық бездің меншікті жалғамасы//

аналық безді іліп тұратын жалғама//

жұмыр жалғама//

түтіктік жалғама//

аналық без шажырқайы

***

S. Аналық без жатырдың жалпақ жалғамасына бекиді көмегімен//

аналық бездің меншікті жалғама//

жұмыр жалғама//

+шажырқай//

аналық без салпыншақтары (бахромкалары)//

жатыр жалғамасы

***S. Аналық без фолликуласы - ол//

+Графов қуықшалары//

Бартолин қуықшалары//

Купферов қуықшалары//

Вольфов қуықшалары//

Бульбо-уретралді қуықшалары

***

S. Мезосальпинкс - ол//

жатыр шажырқайы//

аналық без//

+жатыр түтігі//

жатырдың жалпақ жалғамасы//

аналық бездің меншікті жалғамасы

***

S. Несепағар қабырғасының құрылысы.//

4 қабат: шырышты, серозды, бұлшықет, адвентиция;//

4 қабат: шырышты, шырыш асты, бұлшықет, серозды;//

+3 қабат: ішкі (шырышты), ортаңғы (бұлшықет), сыртқы (ұлпалы);//

4 қабат: шырышты, шырыш асты, бұлшықет және серозды;//

3 қабат: ішкі (серозды), ортаңғы (шырышты), сыртқы (бұлшықет).

***

S. Бүйректің ішастарға қатынасы.

мезоперитонеальды;//

+экстраперитонеальды;//

интраперитонеальды;//

іш астармен жабылмаған;//

мезо- және экстраперитонеальды.

***

S. Нефрон құрамы.//

Шұмақ капсуласы, нефрон ілмегі, емізікше өзектері;//

нефрон ілмегі, жинақтаушы түтіктер, кіші шөлмектер;//

+шұмақ капсуласы, проксимальды және дистальды ирек өзекшелер, нефрон ілмегі, жинақтаушы түтікшелер;//

проксимальд және дистальды ирек өзекшелер, үлкен шөлмектер;//

нефрон ілмегі, үлкен және кіші бүйрек шөлмектері.

***

S. Ұманың қабаттары.//

Ұма терісі, сыртқы ұрық шылбыры шандыры, бұлшықеті, аталық безі;//

+ұма терісі, бұлшықет қабаты, сыртқы ұрық шылбыры шандыры, енді көтеретін бұлшықет шандыры, енді көтеретін бұлшықет, ішкі ұрық шылбыры шандыры, аталық без қынабы;//

ұма терісі, сыртқы ұрық шылбыры шандыры, аталық без қынабы;//

ұма терісі, ішкі ұрық шылбыры шандыры, аталық без қынабы;//

ұма терісі, бұлшықет қабаты, аталық безді көтеретін бұлшықет.

***

S. Жатырдың ішастарға қатынасы.//

мезоперитонеальды;//

іш перде тек алдыңғы бетін жабады;//

+интраперитонеальды;//

экстраперитонеальды;//

іш перде тек түбін және жатыр денесінің алдыңғы бетін жабады.

***

S. Бүйрекүсті безінің милы заты қандай гормон бөледі.//

+адреналин, норадреналин;//

гликоген, инсулин;//

вазопрессин, окситацин;//

паратгормон;//

тироксин.

***

S. Жатырдың қанмен қамтамасыз етілуі.//

pudenda interna, iliaca interna;//

uterina, pubica;//

+ ovarica, uterina;//

rectalis inferior, iliolumbalis, ovarica;//

rectalis media, obturatoria, uterin

***

S. Жатыр түтігінің бөліктері.//

+pars uterina, isthmus, ampulla, infundibulum;//

pars uterina, ampulla, hilus;//

isthmus, ampulla, infundibulum, pars ovarii;//

infundibulum, pars ovarii;//

pars uterina, ampulla, pars suspensorium.

***

S. Ер адамның несеп шығару өзегінің кеңейген жері қай бөліктерде.//

несеп өзегінің ішкі тесігінде;//

+ қуықасты безі бөлігінде, жыныс мүшесінің кеңейген жері, ладья тәрізді шұңқырда;//

несеп өзегінің сыртқы тесігінде;//

қуық асты бөлігінде және несеп өзегінің сыртқы тесігінде;//

ладья тәрізді шұңқырында және несеп өзегінің ішкі тесігінде.

***


Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:


Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» Елімізде жұмыссыз қалғандар 6 айға дейін бұрынғы жалақысының 45 пайызын алады 16.03.2023
» Сәбиін сатпақ болған 😱 04.03.2023
» Студенттердің стипендиясы өседі 👨‍🎓 02.03.2023

Келесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы