14 (IV) топ элементтерінің қасиеттерін өзгеруі. Химия, 11 сынып, презентация.


«14 топ элементтерінің қасиеттерінің топ бойынша өзгерту тенденциясы»

сабақ 1

XIVA-топ элементтерінің жалпы сипаттамасы

ОМ: 11.2.1.1 14 (IV) топ элементтерінің физикалық және химиялық қасиеттерінің өзгеруі ;

Цели урока:

БК

БК 1 Барлық қатысушы: топтағы элементтердің химиялық және физикалық қасиеттерінің өзгеру заңдылығын түсінеді және кесте түрінде қорытынды жасайды.

БК 2 Көпшілігі : 14 топ элементтерінің химиялық қасиеттерінің даму тенденциялары.

БК 3 Кейбір қатысушылар: қасиетін салыстыру және сәйкестендіру.

Құрамында көміртегі, кремний, германий, қалайы және т.б. бар көміртектің кіші тобы

қорғасын - Периодтық жүйенің 4-тобының негізгі ішкі тобы.

Дмитрий Иванович

Менделеев

Элемент IVА-топ

Бейметалл

Амфотерлі элемент

жалпы электрондық формула:

[…] ns 2 (n–1)d 10np2

Валенттік мүмкіндік: С: 2, 4; Si, Ge, Sn, Pb: 2  6

Тотығу дәрежесі: –IV, 0, +II, +IV

Устойчивые ст.ок.: С, Si, Ge, Sn: +IV

(PbIV сильн.окисл.). Уст. ст.ок.: Pb: +II

С 2s22p2

Si 3s23p23d0

Ge 3d104s24p24d0

Sn 4d105s25p25d0

Pb 4f145d106s26p26d0

Кремнийден бастап IV топтың p-элементтерінде бос d-орбиталдары болады. Бұл донор - акцептор механизмі арқылы байланыстың пайда болу мүмкіндігін анықтайды және координациялық қосылыстардағы валенттіліктің VI деңгейіне дейін артады. Көміртек атомында d-субвелланың болмауына байланысты оның қосылыстардағы валенттілігі IV-ден аспайды, ал Si, Ge, Sn және Pb-ге қарағанда көміртек күрделі қосылыстар түзе алмайды.

IVА-топ Элемент оксидтері

+IV

CO2(г) уст.

SiO2(т) уст.

GeO2(т) уст.

SnO2(т) уст.

PbO2(т) с.окисл.

+II

CO

SiO

GeO

SnO

PbO уст.

IVА-топ Элемент сутекті қосылыстары

СH4

SiH4

GeH4

SnH4

PbH4 неуст.

Склонность к катенации (образование цепей состава Э—Э—Э—Э—Э в ряду

C Si Ge Sn Pb

Көміртек пен кремний - қарапайым бейметалдар, қалайы мен қорғасын - әдеттегі металдар. Германий - аралық.

Тотығу дәреже

барлық элементтерде 4, +2, +4 тотықсыздану күйлері болады. Периодтық жүйенің негізгі кіші топтарының барлық элементтері сияқты, жоғарыдан төмен қарай тотығу күйінің (-4 және +4) қосылыстарының тұрақтылығы төмендейді, ал тотығу жағдайы +2 жоғарылайды.

жалпы характеристика

Атом радиусы жоғарыдан төмен қарай жоғарылайды

Балқу және қайнау температуралары төмендейді

Ионизация энергиясы төмендейді

Металл қасиеттері артады

Негізгі қасиеттері артып келеді

Углерод

Физические свойства

Көміртегі әр түрлі физикалық қасиеттері бар көптеген аллотропты модификацияларда болады. Түрлі модификациялар көміртектің әртүрлі типтегі химиялық байланыстар түзе алу қабілетіне байланысты.

Физикалық қасиетері

Көміртектің төрт кристалды модификациясы белгілі: графит, алмаз, карбин және лонсдеалит.

Графит - сұр-қара, мөлдір емес, жанасуға арналған майлы, металды жылтырлығы бар өте жұмсақ масса, электр өткізгіштікке ие. Оттегінің қатысуымен 700С температурада күйіп кетеді. Ол табиғатта кездеседі; Бұл жасанды түрде пайда болады. Жоғары температурада, қысыммен және катализатордың болуы (Mn марганец, хром, платина металдары), графит алмазға айналады.

Алмаз - сарғыш, ақ, сұр, жасыл түске ие, көбінесе көк және қара түсті минерал. Ол электр тогын өткізбейді, жылуды нашар өткізеді .. Алмаз - бұл барлық белгілі зат. Балқу температурасы 3500 С жоғары. Химиялыққа төзімді. Оттегі болған кезде 870С температурада күйеді. 1800С-те оттегі болмаған кезде ол графитке айналады. Мөлдір кристалдар; өңдеуден кейін - гауһар. Тұндырғыштар мен бастапқы кен орындарынан алынады.

Жасанды түрде алынған карбин. Бұл қара кристалды ұнтақ (тығыздығы = 2 г / см). Бір-біріне параллель орналасқан С атомдарының ұзын тізбектерінен жасалған.

 Lonsdaleit метеориттерден табылды және жасанды түрде алынды; оның құрылымы мен қасиеттері толық анықталмаған.

Химиялық қасиеті

Көміртектің химиялық қасиеттері әдетте мысал ретінде қарастырылады.

графит немесе көмір, өйткені алмас химиялық белсенді емес. Көміртекті

белсенді емес зат және қызған кезде реакцияға түседі немесе

тұтану, бұл жоюға арналған энергияны жұмсауға байланысты

кристалдық тор.

Химиялық қасиеті

1. Сутекпен әрекеттесу жоғары температурада және

катализатордың болуы. Ни

C + 2H2 = CH4

2. Оттегімен әрекеттесу. Көмір жағылған кезде

көмірқышқыл газы (СО2) ..

C + O2 = CO2

С + СО2 = 2СО (көміртегі оксиді)

3. Көміртек тек фтормен тікелей әрекеттеседі.

Хлор, бром, йод бар қосылыстар жанама түрде алынады.

C + 2F2 = CF4

4. Қыздырғанда көміртек күкірт пен азотпен біріктіріледі.

C + 2S = CS2 (көміртегі дисульфиді) 2C + N2 = (CN) 2 - дикан

Көміртекті дезульфид майлар, шайырлар, лактар ​​үшін жақсы еріткіш болып табылады.

5. Жоғары температурада көміртектер металдармен немесе олармен түзіледі

карбид оксидтері.

2C + Ca = CaC2 2Na + 2C = Na2C2 4Al + 3C = Al4C3

C + 3Fe = Fe3C CaO + 3C = CaC2 + CO2 Al2O3 + 9C = Al4C3 + 6CO

Химиялық қасиеті

6. Қыздырғанда көміртегі азот пен конц. күкірт

қышқылдар, суықта ол осы және басқа қышқылдарға төзімді.

C + 2H2SO4 (қорытынды) = CO2 + 2SO2 + 2H2O

3C + 4HNO3 (ыдырау) = 3CO2 + 4NO + 2H2O

7. Қыздырылған кезде көмір қатты азайып кетеді

металлургияда қолданылатын қасиеттері. Тотықсыздандырғыш - бұл қалай

көміртектің өзі және көмірдің жануы кезінде пайда болған көміртегі тотығы.

Fe3O4 + 2C = 3Fe + 2CO2

2ZnO + C = 2Zn + CO2

MnO2 + C = Mn + CO2

BaSO4 + 2C = BaS + 2CO2

SiO2 + C = Si + CO2

Ca3 (PO4) 2+ 10C + 6SiO2 = P4 + 6CaSiO3 + 10CO

8. Жоғары температурада (1000о С) көмір суды ыдырайды:

C + H2O = CO + H2

Көміртегі организмде

Көміртегі - бұл жердегі тіршіліктің негізін құрайтын ең маңызды биогендік элемент, ағзаларды құруға қатысатын және олардың өмірлік маңызды қызметтерін қамтамасыз ететін көптеген органикалық қосылыстардың құрылымдық бірлігі (биополимерлер, сонымен қатар төмен молекулалық салмақтағы биологиялық белсенді заттар - дәрумендер, гормондар, медиаторлар және т.б.). Ағзаларға қажет энергияның едәуір бөлігі көміртектің тотығуынан жасушаларда пайда болады. Жердегі тіршіліктің пайда болуы қазіргі ғылымда көміртегі қосылыстарының эволюциясының күрделі процесі ретінде қарастырылады.

Табиғатта таралуы

Табиғатта көміртек келесідей кездеседі:

алмаз

карбина

графит

қосылыстарда - көмір және қоңыр көмір және май түрінде болады.

  Табиғи карбонаттарға кіреді: әктас, мәрмәр, CaCO3 бор, CaCO3 * MgCO3 доломит. Бұл органикалық заттардың маңызды құрамдас бөлігі.

қолдануы

Графит қарындаш өндірісінде қолданылады. Ол әсіресе жоғары немесе төмен температурада майлау құралы ретінде қолданылады.

Алмаз Бриллиантты шаң тозаңдатуға арналған бұрғылау қондырғыларында болады. Сонымен қатар, қырлы гауһар - гауһар тастар зергерлік бұйымдарда асыл зат ретінде қолданылады. Алмаз сирек кездесетін, жоғары сәндік қасиеттерге және тарихи жағдайлар жиынтығына байланысты әрдайым ең қымбат асыл тастар болып табылады. Алмазның өте жоғары жылу өткізгіштігі (2000 Вт / м · К дейін) оны процессорлар үшін субстрат ретінде жартылай өткізгіш технология үшін перспективті материал етеді. Бірақ салыстырмалы түрде жоғары баға (шамамен $ 50 / грамм) және гауһар өңдеудің күрделілігі оны осы салада қолдануды шектейді.

Фармакология мен медицинада әртүрлі көміртекті қосылыстар кеңінен қолданылады - көміртегі мен карбон қышқылдарының туындылары, түрлі гетероциклдер, полимерлер және басқа қосылыстар. Сонымен, карболен (белсендірілген көмір) ағзадан түрлі токсиндерді сіңіру және шығару үшін қолданылады; графит (жақпа түрінде) - тері ауруларын емдеуге арналған; радиоактивті көміртегі изотоптары - ғылыми зерттеулерге (радиокөміртекті талдау).

Кремний

алынуы

Кремний өндірудің негізгі әдісі - диоксидтің төмендеуі

    кремний, ал таза кремний - SiCl4 төмендеуі.

  SiO2 + 2C = Si + 2CO

    3SiO2 + 4Al = 3Si + 2Al2O3

    SiO2 + 2Mg = Si + 2MgO

    SiCl4 + 2Zn = Si + 2ZnCl2

Физикалық қасиетері

Кремний - табиғатта кең таралған элемент. Жер қыртысында оның 27,6% құрайды. Оны өндіру технологиясы Германия өндіретін технологиядан өзгеше. Кремний қоректік заттары табиғатта кең таралған. Тазалығы 97% дейін кремний электрлік доғалы пештерде кремнийден оны кокс көміртегімен азайту арқылы алынады. Кристалды кремний - бұл қара жылтыр зат.

Химиялық қасиетері

Кремний өте инертті зат және оның химиялық белсенділігі негізінен жоғары температурада көрінеді.

1. Кремний оттегімен 400-500С температурада әрекеттеседі және

сутегі - 3000 оС

Si + O2 = SiO2

Si + 2H2 = SiH4 (силан)

2. Кремний қалыпты температурада фтормен, ал қалғанымен әрекеттеседі

қыздырған кезде галогендер.

Si + 2F2 = SiF4 Si + 2Cl2 = SiCl4 Si + 2Br2 = SiBr4

Кремний галогенидтері кремний қышқылын қалыптастыру үшін сумен гидролизденеді

немесе кремний диоксиді (егер қыздырғанда гидролиз пайда болса).

SiCl4 + 3H2O = H2SiO3 + 4HCl SiCl4 + 2H2O = 4HCl + SiO2

3. Басқа металл емес заттармен әрекеттесу қызған кезде де пайда болады:

Si + 2S = SiS2 3Si + 2N2 = Si3N4 Si + C = SiC

Химиялық қасиетері

4. Кремнийді металдармен қыздырған кезде силикидтер пайда болады. Силикидтер

силикан пайда болу үшін сумен және қышқылмен ыдырайды (негізгі әдіс)

силаны қабылдау). Силан күйіп, сілтімен ыдырайды.

2Ca + Si = Ca2Si

2Mg + Si = Mg2Si

Ca2Si + 4HCl = 2CaCl2 + SiH4

Ca2Si + 4H2O = 2Ca (OH) 2+ SiH4

SiH4 + 2O2 = SiO2 + 2H2O

  SiH4 + 2NaOH + H2O = Na2SiO3 + 4H2

5. Қышқылдар гидротораптан басқа, сілтілерде кремнийге, кремнийге әсер етпейді

сутектің бөлінуімен ериді.

Si + 4HF = SiF4 + 2H2

Si + 2NaOH + H2O = Na2SiO3 + 2H2

6. Қыздырғанда кремний суды ыдыратады.

Si + 2H2O = SiO2 + 2H2

Табиғатта таралуы

Оттегіден кейінгі кремний - жер қыртысының ең мол элементі. Еркін күйдегі көміртектен айырмашылығы, кремний табиғатта болмайды. Оның ең көп таралған қосылыстары - кремний диоксиді (IV) SiO2 және кремний қышқылының тұздары - силикаттар. Олар жер қыртысының қабығын құрайды. Кремний қосылыстары өсімдіктер мен жануарлар ағзаларында кездеседі.

 кейбір табиғи силикаттардың құрамы: дала шпаты K2O × Al2O3 × 6SiO2, асбест 3MgO × 2SiO2 × 2H2O, слюда K2O × 3Al2O3 × 6SiO2 × 2H2O, каолинит 3Al2O3 × 2SiO2 × 2H2O.

Құрамында алюминий бар силикаттар алюминосиликаттар деп аталады - шпат, каолинит және слюда. Граниттер мен гнейстер - кварц кристалдарынан, дала шпаты мен слюдадан тұрады.

қолдануы

Техникалық кремнийдің келесі мақсаттары бар:

металлургия салаларына арналған шикізат: қорытпа компонент (қола, силумин); залалсыздандырғыш (шойын балқыту үшін); металл қасиеттерін өзгертетін немесе легирлеуші ​​элемент (мысалы, трансформаторлық болаттар өндірісінде кремнийдің белгілі бір мөлшерін қосу, таза поликристалды кремний мен тазартылған металлургиялық кремний өндірісі үшін шикізат (umg-Si әдебиетінде);

органосиликон материалдарын, силандарды өндіруге арналған шикізат;

далада сутегі алу үшін кейде техникалық тазалықтағы кремний және темірмен (ферросилиций) қолданылады;

күн панельдерін өндіруге арналған.

Германий, олово, свинец

германий

Қатты - сұр түсті ақ түсті металл. Табиғи Германия - массасы 70, 72, 73, 74 және 76 болатын бес тұрақты изотоптардың қоспасы.

Германий куб тәрізді алмаз тәрізді құрылымда кристалданады, ұяшықтың өлшем бірлігі - = 5, 6575 Å. Тіпті өте таза германий кәдімгі температурада сынғыш, бірақ 550 ° C-тан жоғары болса, ол пластикалық деформацияға түседі. Германий - әдеттегі жартылай өткізгіш, диапазоны 1,104 · 10-19J немесе 0,69 эВ (25 ° С); Толқын ұзындығы 2 микроннан асатын инфрақызыл сәулелер үшін мөлдір.

қалайы

Қалыпты жағдайда қалайы - жұмсақ, иілгіш, күміс-ақ түсті иілгіш металл. Қою жұмсақтық пен иілгіштікпен қалайы фольга немесе станоли деп аталатын жұқа қабаттарға оралуы мүмкін.

қорғасын

Металл жұмсақ, пышақпен кесуге оңай. Әдетте бетінде ол аз немесе аз қалың оксид пленкасымен жабылған, кесілген кезде уақыт өте келе ауада жоғалып кететін жылтыр бет пайда болады.

алынуы

ГЕРМАНИЯ полиметалл, никель, вольфрам кендерінде, сондай-ақ силикаттарда қоспалар ретінде табылған. Руданы байыту және оны байыту үшін күрделі және көп уақытты жұмыстың нәтижесінде германий GeO2 оксиді түрінде оқшауланған, ол сутектен 600 ° C температурада қарапайым затқа дейін төмендейді: GeO2 + 2H2 = Ge + 2H2O.Германияның жалғыз кристалдары тазартылады және аймақты балқыту әдісімен өсіріледі (қатты тазарту әдісі). қоспалардың әртүрлі және қатты және сұйық фазалардағы ерігіштігіне негізделген заттар).

БАСҚА. Негізгі көзі - құрамында 1-ден 5% -ке дейінгі қорғасын бар сульфидті полиметалл кені. Рудада қорғасын мөлшері 40 - 75% шоғырланған, содан кейін кальцийленеді: 2PbS + 3O2 = 2PbO + 2SO2 және қорғасын кокс пен көміртегі тотығымен (II) азаяды.

СТТН. Өнеркәсіптік өндіріс ұсынылады, егер оның құрамындағы қоспалар 0,01%, кендерде 0,1% болса; әдетте пайыздың оннан бір бөлігі. Рудалардағы қалайы көбінесе W, Zr, Cs, Rb, сирек кездесетін элементтер, Ta, Nb және басқа да бағалы металдармен бірге жүреді. Бастапқы шикізат байытылған: қопсытқыштар - негізінен ауырлық күші, кендер - сонымен қатар флотогравитация немесе флотация арқылы.

Табиғатта таралуы

БАСҚА. Жер қыртысының құрамы салмағы бойынша 1,6 · 10-3% құрайды. Қорғасын сирек кездеседі. Табиғатта қорғасынның 180 минералы белгілі. Олардың негізгілері - галенит PbS және оның химиялық түрленуінің өнімдері - PbSO4 anglesite және PbCO3 церусситі. Пироморфит PbCl2 · 3Pb32, миметит PbCl2 · 3Pb32, крокоит PbCrO4, вульфенит PbMoO4 және PbWO4 столзиттері азырақ кездеседі. Басқа металдар да қорғасын кендерінде жиі кездеседі - мыс, мырыш, кадмий, күміс, алтын, висмут және т.б.

СТН - сирек кездесетін дисперсті элемент, жер қыртысында таралу деңгейі бойынша қалайы 47 орынға ие. Әр түрлі деректерге сәйкес, жер қыртысында қалайы бар кларканың массасы бойынша 2 · 10−4 ден 8 · 10−3% дейін. Негізгі қалайы минералы - бұл 78,8% дейін қалайы бар касситерит (қалайы тас) SnO2. Табиғатта аз станнин (қалайы пирит) - Cu2FeSnS4 (27,5% Sn) бар.

ГЕРМАНИЯ. Жер қыртысының жалпы мөлшері масса бойынша 7 × 10−4% құрайды, яғни сурьма, күміс, висмуттан да көп. Алайда, германийдің өз минералдары өте сирек кездеседі. Олардың барлығы дерлік сульфозалдар: Cu2 германиті (Cu, Fe, Ge, Zn) 2 (S, As) 4, аргиродит Ag8GeS6, Ag8 (Sn, Ce) S6 конфильдиті және т.б. Сонымен қатар, германий барлық дерлік силикаттарда бар, көмір мен мұнайдың кейбір кен орындарында.

Химиялық қасиетері

Қыздырғанда олар оттегімен, күкіртпен, хлормен әрекеттеседі, сутегі, көміртек, азотпен әрекеттеспейді.

          2Pb + O2 = 2PbO;

          Ge + 2S = GeS2;

          Sn + 2Cl2 = SnCl4

Германий мен қалайы сумен әрекеттеспейді, қорғасын суда баяу ериді:

        2Pb + O2 + 2H2O = 2Pb (OH) 2

. Бірқатар іс-шараларда Ge Cu мен Ag арасында тұрады, яғни. сутектен кейін, ал Sn және Pb-дан сутекке дейін. Сұйылтылған қышқылдармен әрекеттесетін қалайы сутекті баяу ығыстырады:

Sn + H2SO4 (dec) = SnSO4 + H2 

           Sn + 2HCl = SnCl2 + H2 

Барлық үш элемент сілтілермен әрекеттеседі (тотықтырғыш зат болған жағдайда германий):

Sn + 2NaOH + 2H2O = Na2 [Sn (OH) 4] + H2 

       Ge + 2NaOH + 2H2O2 = Na2 [Ge (OH) 6]

Химиялық қасиетері

Оттегімен Ge, Sn, Pb екі қатар оксидтер мен гидроксидтер береді (II және IV валенттіліктері).

       SnO + 2HCl = SnCl2 + H2O

       SnO + 2NaOH = Na2SnO2 + H2O

Гидроксиді (II) тұздардың сілтімен әрекеттесуі нәтижесінде алынады:

       SnCl2 + 2NaOH = Sn (OH) 2 ↓ + 2NaCl.

Сілтілі артық болған кезде тұнған гидроксидтер ериді:

       Sn (OH) 2 + 2NaOH = Na2 [Sn (OH) 4]

Қорғасын оксиді PbO2 реакция арқылы алынады:

Pb (CH3COO) 2 + CaOCl2 + H2O = PbO2 ↓ + CaCl2 + 2CH3COOH

Барлық үш оксид амфотериялық қасиеттерге ие, бірақ олардың қышқылдық қызметі ең төменгі тотығу күйіндегі оксидтерге қарағанда айқынырақ. Аралас қорғасын оксиді Pb3O4 бар - қорғасын миниумы, әдемі ашық-қызғылт сары түсті суда ерімейтін ұнтақ. Бұл оксид сұйылтылған азот қышқылымен әрекеттескен кезде екі балама қорғасын нитраты және қорғасын диоксиді түзіледі:

Pb3O4 + 4HNO3 = PbO2 ↓ + 2Pb (NO3) 2 + 2H2O

Гидроксиді (IV) тетравалентті металдардың сілтілі металл тұздарына әсер ету арқылы алуға болады:

SnCl4 + 2NaOH = Sn (OH) 4 ↓ + 2NaCl

Гидроксиді (IV) амфотерлі:

        Sn (OH) 4 + H2SO4 = Sn (SO4) 2 + H2O

        Sn (OH) 4 + 2NaOH = Na2 [Sn (OH6)]

Қалайы обасы

Қалайда «қалайы обасы» деп аталатын қасиет бар. Металл суықта -13 ° C-тан «ұстап алады» және біртіндеп құлай бастайды. -33 ° C температурада қасиет керемет жылдамдықпен дамиды - қалайы өнімдері сұр ұнтаққа айналады. Бұл қалайы оба салдарынан өткен кездегі қалайы солдаттарының әйгілі коллекциялары бізге жетпеген.

Неге мұндай оқиғалар қазір болып жатқан жоқ? Тек бір себеппен: қалайы обасын «емдеуге» үйренді. Оның физикалық және химиялық табиғаты нақтыланды, белгілі қоспалар металдың «обаға» сезімталдығына қалай әсер ететіні анықталды. Бұл процеске алюминий мен мырыш ықпал ететіні, висмут, қорғасын және сурьма, керісінше, оған қарсы тұра алатындығы белгілі болды.

Германий қолдануы

диодтар, триодтар, кристалды детекторлар мен күш түзеткіштерді өндіруде қолданылатын жартылай өткізгіш технология.

тұрақты және өзгермелі магнит өрістерінің қарқындылығын өлшейтін дозиметриялық құрылғылар мен құрылғыларда.

инфрақызыл технология, атап айтқанда 8-14 мкм аймақта жұмыс істейтін инфрақызыл сәулелену детекторларын шығару.

GeO2 негізіндегі әйнек

Қалайы қолдануы

қауіпсіз, улы емес, коррозияға қарсы жабын таза түрінде немесе басқа металдармен қорытпаларда

азық-түлік орамаларын өндіру

әйгілі қорытпа - путер - ыдыс жасау үшін қолданылады.

Nb3Sn интерметалдық қосылысқа негізделген өте өткізгіш сымдарды жасау үшін қолданылады.

қалайы диоксиді - оптикалық әйнектің бетін «әрлеу» үшін өте тиімді абразивті материал.

Қалайы қолдануы

Органотиндік көзілдіріктер рентген сәулесінен сенімді қорғайды, кемелердің суасты бөліктері оларға моллюскалар өспеуі үшін полимерлі қорғасынмен және органотиндік бояулармен жабылған.

анодтық материал ретінде химиялық ток көздерінде болады

қорғасын-қалайы аккумуляторында қалайы қолданудың перспективалы болуы

қалайы әр түрлі қоңыраулардағы әуезді дыбыстардың пайда болуымен тікелей байланысты, өйткені бұл оларды құю үшін қолданылатын мыс қорытпаларының бөлігі.

ағашты бұзудан, бұзудан қорғау

     зиянкестер және тағы басқалар.

Қорғасын қолдану

қорғасын батареяларын өндіруде.

қорғасын сәулелік және рентген сәулелерін қатты сіңіреді, соның салдарынан оларды әсерден қорғау үшін материал ретінде қолданылады (радиоактивті заттарды сақтауға арналған контейнерлер, рентген бөлмелері жабдықтары және басқалар).

коррозиядан және механикалық зақымданудан қорғайтын электр сымдарының қабықтарын өндіру.

PbO қорғасын оксиді жоғары сыну индексі бар материалдарды алу үшін кристалды және оптикалық әйнекке енгізіледіТолық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:
Facebook | VK | WhatsApp | Telegram | Twitter

Үздік криптобиржа: Binance, ByBit, OKX

Қарап көріңіз 👇Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру

Соңғы жаңалықтар:
» Рамазанға 21 күн қалды 🌙
» ҰБТ ұзақтығы — төрт сағат болады
» 1-сыныпқа құжат қабылдау мерзімі 31 тамызға дейін ұзартылды