«Сапалы реакциялар көмегімен ІІ топтағы метал катиондардарын анықтау үшін экспериментті жоспарлау және жүзеге асыру.». Химия, 10 сынып, сабақ жоспары.


Сабақ жоспары

Бөлім:10.2.1.13Бейорганикалық талдау

Мектеп: ФМБ НЗМ Көкшетау қ,

Сынып: 10

Оқытушының аты-жөні: Апиева Қ.Е.

Күні:

Қатысқандар:

Қатыспағандар:

Сабақ тақырыбы

10.2.1.13. «Сапалы реакциялар көмегімен ІІ топтағы метал катиондардарын анықтау үшін экспериментті жоспарлау және жүзеге асыру.».

Оқумақсаттары

- көпсатылы экспериментті жоспарлау және жүзеге асыру;

- сапалық анықтау арқылы мәліметтерді жинап, арнайы кестеге жинақтап рәсімдеу;

- гипотезаны қолдайтын немесе теріске шығаратын тұжырымдама жасау, талқылау;

Сабақмақсаттары

Оқушылар:

 • зертханалық жұмыстың мақсатын айқындайды;
 • зертханалық жұмыстың гипотезасын жазады;
 • зертханалық жұмыс жоспарын құрайды;
 • зерттеуде пайдаланатын құрал жабдықтар туралы шешім қабылдайды.
 • қажетті жабдықтар және химиялық заттармен қауіпсіз жұмыс істеу үшін ықтимал тәуекелдерді айқындайды.
 • зерттеу жұмысын жүргізіп катиондарды анықтау үрдістерді орындай алады.
 • зертханалық жұмыстың нәтижесін және қорытындысын көрсететін эксперимент туралы қарапайым есеп жазады.Өз гипотезаларын қолдайтын немесе теріске шығаратын тұжырымдама жасап, талқылайды.
 • - қауіпсіз және тиімді тәжірибе жобалау бойынша идеяларды ұсынады

Бағалау критерийлері

Оқушылар мақсатқа жетеді: егер металл катионарын анықтауда сапалы деректерді жинап, кесте түрінде өз нәтижелерін, байқалатын өзгерістерді жаза алса;

- ғылыми тілді пайдалана отырып, қарапайым қорытынды жазса;

Тілдікмақсаттар

Оқушылар:

- эксперименттік жұмыстың мақсатын және гипотезасын жазба түрде ұсынады;

- метал катиондарын анықтауда сапалық реакцияларына ғылыми тілді пайдалана отырып, қарапайым қорытынды жазады.

Пән бойынша лексика және терминология :

сульфат, хлорид, тұнба, қызыл-кірпіш,көк- жасыл түсті жалын

Диалогқа және жазуға арналған сөз тіркестері:

Кальций және барий катиондарының сапалық реакциялары - .................

Құндылықтарды дарыту

Оқушылардың ұқыптылыққа үйренуі зертханалылық жұмыс атқару кезінде жүзеге асады.

Пән аралық байланыстар

Физика,жалын түсі,спектр

АКТ қолдану дағдылары

Презентация

Алдыңғыоқыту

Қарапайым химиялық реакциялар (7.2A)

Ерітінді,ерігіштік, су еріткіш.

Жоспар

Уақытбойыншажоспарланғантарату

Жоспарланғаніс-әрекеттер

Ресурстар

0-5 мин

1.Сәлемдесу.

2.Ассоциациялар. Баяу музыка ойналады. Оқушылар «от және жалын» сөздеріне сәйкес өз ойлары бойынша ассоциация құрып, бөліседі.Бүгін біз аналитикалық химияда катиондарды анықтау үшін жалынды қолдану туралы сөз етеміз.

3.Оқушылармен сабақтың тақырыбы мен мақсатын айқындау

5 мин

От шашу бейнеленген слайдты көрсету.

Тестілеу «Жалын түсінің боялуы»ұл тест тұз құрамын дағы металды анықтау үшін қолданылады, өйткені көптеген металдың тұздары, жалынға түрлі түс бере алады.

2.Кестедегі бос орындарды толтырыңдар.

Метал катионы

Жалын түсі

Магний / / Magnesium

bright white

Қызыл-кірпіш

brick red

Стронций / / Strontium

dark red

Барий/ / Barium

bright green / light blue

10 мин

Оқушыларға экспериментті жүргізу үшін жұмыс парағы таратылады.Оқушылар:

- зертханалық жұмыстың мақсатын айқындайды;

-зертханалық жұмыстың гипотезасын жазады;

-зертханалық жұмыс жоспарын құрайды;

Зертханалық жұмыс № 1 «Жалын түсі бойынша метал катиндарын анықтау»

Жұмыс барысы:

1. Нихром сымы дистилденген суда жуылып, спиртшамынының жалынына қыздырылады.

2. Тазартылған нихром сымының сақинасы концентрленген № 1 тұз ерітіндісіне батырылған соң спиртшамның жалынына апрылады.Жалын түсінің бояуына сәйкес белгісіз болған катион анықталады да, сәйкес тұздың атауы белгілі болады. Кейін нихром сымы тағы да дистилденген суда жуылып, спиртшамынының жалынына қыздырылады.

3. Пункт 2 бойынша қайталанып отыра, келесі тұздардың бәріндегі метал катиондары осылайша анықталады.

Нихром сымы,химиялық стакан,спиртшам,шырпы,дистелденген су,концентрленген келесі тұз ерітінділері:

барий хлориді,кальций хлориді, мыс хлориді

8 мин

(E) Ерітіндідегі ІІ топтың метал катиондарын анықтау

Тәжірибе №1.Ерітіндідегі Ba2+ катиодарын сапалық анықтау.

 • Заттық шыныға 1-2 тамшы Ba2+ ионы бар тұзды тамызыңдар.
 • Сұйытылған 1 тамшы H2SO4 тамызыңдар.
 • Реакцияға тән түзілетін белгіні айқындаңдар.
 • Жүрген реакцияның молекулалық және иондық теңдеуін жазыңдар..

Тәжірибе №2.Ерітіндідегі Сa2+ катиодарын сапалық анықтау.

Кальций катионын анықтау үшін жоғарыдағы тәжірибеге сәйкес (аналогиялық) жұмыс жасалады.

Оқушылар зерттеулерді жүргізіп, белгісіз нөмірленгенерітінділерді пайдалана отырып, катиондарға сапалық реакциялар жүргізеді. Дифференсация.

1.Жекелеген Атоптағы оқушыларға қосымша көмек көрсету барысында жетекші сұрақтар қойылады.

2.Жақсы меңгеріп отырған топтағы оқушыларға қосымша2 тапсырма ұсынылады.

Жұмыс парағы

0,5 М кальций хлориді, барий хлориді, күкірт қышқылы ерітіндісі, пипетка ,заттық шынылар

5 мин

Зертханалық жұмыстың

- сапалы деректерді жинап, кесте түрінде өз нәтижелерін, байқалатын өзгерістерді жазады.

- ғылыми тілді пайдалана отырып, қарапайым қорытынды жасайды.

- қауіпсіз және тиімді тәжірибе жобалау бойынша идеяларды ұсынады

Жұмыс парағы

3 мин

Рефлексия.Оқушылар қауіпсіз және тиімді тәжірибені жобалау бойынша идеяларды ұсынады

4 мин

Рефлексия: Катиондарды сапалық реакциялар арқылы анықтауды қорытындылау

1.Мен түсіндім

.................................................................................................................................................................................................................

2.Маған түсініксіз болғаны..........................................................

3.Мен химиялық реакция теңдеуін құра алмадым,өйткені

PowerPoint

«Identifying metal ions and negative ions»

Қосымшаақпарат

Дифференциация –

қосымшақолдаудықалайкөрсетудіжоспарлайсыз? Қабілетіжақсы

оқушылардыынталандырудықалай

жоспарлайсыз?

Бағалау –

Оқушылардыңбілімдерінқалай

тексерудіжоспарлайсыз?

Пәнаралықсілтемелер

Денсаулықтыжәнеқауіпсіздіктітексеру

АКТ-ғасілтемелер (басқарушылықақпараттарды беру тәсілдері)

Құндылықтарғасілтемелер

Барлықоқушылар: Зертханалық

жұмыстыорындайды.

Көптегеноқушылар: зертханалық жұмыстың мақсатын айқындайды;

зертханалық жұмыстың гипотезасын жазады;

зертханалық жұмыс жоспарын құрайды;

зерттеуде пайдаланатын құрал жабдықтар туралы шешім қабылдайды.

Кейбір оқушылар:қауіпсіз және тиімді тәжірибе жобалау бойынша идеяларды ұсынады

Сабақ кезінде сұрақ қоюларды кеңінен талқылау;

Практикалықжұмыстыңорындалубарысынбақылау;

Оқушылардыңқорытындысы мен гипотезасыарқылыжұмысынбағалау;

Сабақтаденсаулық пен қауіпсіздікпроблемаларыталқыланады.

Шығармашылықпенжәнесынменайналысуүшінзертханалықжұмыстыорындаужәнеқорытындысы мен гипотезасынжазумүмкіндіктер бар.

Сабақбойыоқушылар мен мұғалімарасында, оқушылардыңөздеріарасындаталқылауларжүреді, бұлтілдесудағдысындамытужәнебасқалардыңпікірінесыпайыболуыүшінкеңмүмкіндіктербереді.

Ой жүгірту

Сабақ мақсаттары/ оқыту міндеттері шынайы болды ма ?

Оқушылар бүгін нені үйренді?

Сабақ үстіндегі ахуал қандай болды?

Менің жоспарлаған дифференциация жақсы жұмыс жасады ма?

Таймингті ұстандым ба?

Мен өз жоспарыма қандай өзгерістеренгіздім және неге?

Осы сабақты бағалау үшін бос орын пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы тиісті сол жақтағы сұраққа жауап беріңіз

Негізгі бағалау

Қандай екі зат өте жақсы өтті (екеуінде қарастырыңыз, сабақ беруді де, оқытуды да)?

1:

2:

Қандай екі зат сабақты одан да жақсы ете алатын еді (екеуінде қарастырыңыз, сабақ беруді де, оқытуды да)?

1:

2:

Келесі сабақты жоспарлау үшін қолдана алатындай осы сабақта сынып немесе жеке тұлғалар туралы нені білдім?Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:
Facebook | VK | WhatsApp | Telegram | Twitter

Қарап көріңіз 👇Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру

Соңғы жаңалықтар:
» 🙌 ҚАРЫЗ ҚАЙТАРУМЕН ҒАНИБЕТ
» Қазақстан пойыздарында үй жануарларын тасымалдау ережелері
» Қазақстандықтар шетелге шығуға жылына қанша жұмсайды?