алу
👈 қаріп өлшемі 👉
қосу

Электронды баланс әдісімен ТТР құрастыру. Химия, 10 сынып, дидактикалық материал.


Қышқылды ортада:

KMnO4 + Na2SO3+H2SO4=

Бейтарап ортада:

KMnO4 + Na2SO3+H2O=

Сілтілік ортада:

KMnO4 + Na2SO3 + KOH=

Қышқылды ортада:

KMnO4 + Na2SO3+H2SO4=

Бейтарап ортада:

KMnO4 + Na2SO3+H2O=

Сілтілік ортада:

KMnO4 + Na2SO3 + KOH=

Қышқылды ортада:

KMnO4 + Na2SO3+H2SO4=

Бейтарап ортада:

KMnO4 + Na2SO3+H2O=

Сілтілік ортада:

KMnO4 + Na2SO3 + KOH=

Қышқылды ортада:

KMnO4 + Na2SO3+H2SO4=

Бейтарап ортада:

KMnO4 + Na2SO3+H2O=

Сілтілік ортада:

KMnO4 + Na2SO3 + KOH=

Қышқылды ортада:

KMnO4 + Na2SO3+H2SO4=

Бейтарап ортада:

KMnO4 + Na2SO3+H2O=

Сілтілік ортада:

KMnO4 + Na2SO3 + KOH=

Қышқылды ортада:

KMnO4 + Na2SO3+H2SO4=

Бейтарап ортада:

KMnO4 + Na2SO3+H2O=

Сілтілік ортада:

KMnO4 + Na2SO3 + KOH=

Қышқылды ортада:

KMnO4 + Na2SO3+H2SO4=

Бейтарап ортада:

KMnO4 + Na2SO3+H2O=

Сілтілік ортада:

KMnO4 + Na2SO3 + KOH=

Қышқылды ортада:

KMnO4 + Na2SO3+H2SO4=

Бейтарап ортада:

KMnO4 + Na2SO3+H2O=

Сілтілік ортада:

KMnO4 + Na2SO3 + KOH=

Қышқылды ортада:

KMnO4 + Na2SO3+H2SO4=

Бейтарап ортада:

KMnO4 + Na2SO3+H2O=

Сілтілік ортада:

KMnO4 + Na2SO3 + KOH=

Қышқылды ортада:

KMnO4 + Na2SO3+H2SO4=

Бейтарап ортада:

KMnO4 + Na2SO3+H2O=

Сілтілік ортада:

KMnO4 + Na2SO3 + KOH=

KI + K2Cr2O7 + H2SO4 = I2  + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O.

2 KI + 2 KNO2 + 2 H2SO4 = I2 +

K2S + K2Cr2O7 + H2SO4 → S +

K2S + KMnO4 + H2O = S  + … +… ,

K2S + KMnO4 + H2SO4 = S  + … + …  + …

NaBr + H2SO4 + NaBrO3 → Br2 +

KI + K2Cr2O7 + H2SO4 = I2  + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O.

2 KI + 2 KNO2 + 2 H2SO4 = I2 +

K2S + K2Cr2O7 + H2SO4 → S +

K2S + KMnO4 + H2O = S  + … +… ,

K2S + KMnO4 + H2SO4 = S  + … + …  + …

NaBr + H2SO4 + NaBrO3 → Br2 +

KI + K2Cr2O7 + H2SO4 = I2  + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O.

2 KI + 2 KNO2 + 2 H2SO4 = I2 +

K2S + K2Cr2O7 + H2SO4 → S +

K2S + KMnO4 + H2O = S  + … +… ,

K2S + KMnO4 + H2SO4 = S  + … + …  + …

NaBr + H2SO4 + NaBrO3 → Br2 +

KI + K2Cr2O7 + H2SO4 = I2  + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O.

2 KI + 2 KNO2 + 2 H2SO4 = I2 +

K2S + K2Cr2O7 + H2SO4 → S +

K2S + KMnO4 + H2O = S  + … +… ,

K2S + KMnO4 + H2SO4 = S  + … + …  + …

NaBr + H2SO4 + NaBrO3 → Br2 +

Процестер

Оттегі мөлшерінің артуы/азаюы тұрғысынан

Суттегі мөлшерінің артуы/азаюы тұрғысынан

Электронның қосылу/азаюы тұрғысынан

Тотығу

оттектің артуы

сутектің кемуі

электронды жоғалту немесе беру

Тотықсыздану

оттектің кемуі

сутектің артуы

электронды қосып алу

Процестер

Оттегі мөлшерінің артуы/азаюы тұрғысынан

Суттегі мөлшерінің артуы/азаюы тұрғысынан

Электронның қосылу/азаюы тұрғысынан

Тотығу

оттектің артуы

сутектің кемуі

электронды жоғалту немесе беру

Тотықсыздану

оттектің кемуі

сутектің артуы

электронды қосып алу

Процестер

Оттегі мөлшерінің артуы/азаюы тұрғысынан

Суттегі мөлшерінің артуы/азаюы тұрғысынан

Электронның қосылу/азаюы тұрғысынан

Тотығу

оттектің артуы

сутектің кемуі

электронды жоғалту немесе беру

Тотықсыздану

оттектің кемуі

сутектің артуы

электронды қосып алу

Процестер

Оттегі мөлшерінің артуы/азаюы тұрғысынан

Суттегі мөлшерінің артуы/азаюы тұрғысынан

Электронның қосылу/азаюы тұрғысынан

Тотығу

оттектің артуы

сутектің кемуі

электронды жоғалту немесе беру

Тотықсыздану

оттектің кемуі

сутектің артуы

электронды қосып алу

Процестер

Оттегі мөлшерінің артуы/азаюы тұрғысынан

Суттегі мөлшерінің артуы/азаюы тұрғысынан

Электронның қосылу/азаюы тұрғысынан

Тотығу

оттектің артуы

сутектің кемуі

электронды жоғалту немесе беру

Тотықсыздану

оттектің кемуі

сутектің артуы

электронды қосып алу

Процестер

Оттегі мөлшерінің артуы/азаюы тұрғысынан

Суттегі мөлшерінің артуы/азаюы тұрғысынан

Электронның қосылу/азаюы тұрғысынан

Тотығу

оттектің артуы

сутектің кемуі

электронды жоғалту немесе беру

Тотықсыздану

оттектің кемуі

сутектің артуы

электронды қосып алу

6 FeSO4 +K2Cr2O7 +7 H2SO4 = 3 Fe2(SO4)3 +Cr2(SO4)3 +K2SO4 +7 H2O;

6 KI + K2Cr2O7 + 7 H2SO4 = 3 I2 + Cr2(SO4)3 + 4 K2SO4 + 7 H2O.

2 KI + 2 KNO2 + 2 H2SO4 = I2 + 2 K2SO4 + H2O,

5 K2S + 2 KMnO4 + 8 H2SO4 = 5 S + 2 MnSO4 + 6 K2SO4 + 8 H2O,

3 K2S + 2 KMnO4 + 4 H2O  3 S + 2MnO2  + 8 KOH,

K2S + 2 KMnO4  2 K2MnO4 + S.

H2S + H2O2 = S + 2 H2O,

FeSO4 +K2Cr2O7 +H2SO4 = Fe2(SO4)3 +Cr2(SO4)3 +K2SO4 +H2O;

KI + K2Cr2O7 + H2SO4 = I2  + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O.

2 KI + 2 KNO2 + 2 H2SO4 = I2 +

K2S + K2Cr2O7 + H2SO4 → S +

K2S + KMnO4 + H2O = S  + … +… ,

K2S + KMnO4 + H2SO4 = S  + … + …  + …

NaBr + H2SO4 + NaBrO3 → Br2 +

ТТР екі реакциядан (жарты реакциялар) тотығу және тотықсыздану үрдістерінен тұрады:

Анықиама

мысалы:

Тотығу

атом немесе ионның электрон беруі

Na0-ē=Na+

I—ē=I0

N-3-5ē=N+2

Тотықсыздану

атом немесе ионның электрон қосып алуы

Cr+6+3ē=Cr+3,

S0+2ē=S-2,

Mn+7+5 ē=Mn+2,

Тотықтырғыш

электронды алушы (қосып алатын) атомдар немесе иондар

тотықсыздандырғыш

электрон беруші(беретін) атом немесе ион

Ең маңызды:

тотықтырғыштар

күштілері

әлсіздері

F2, O2, O3, H2O2, Cl2 (әсіресе сулы ерітіндісі), HClO, HClO3, H2SO4

(тек концентрлісі), патша арағы (концентрлі HNO3 және HCl қоспасы), HNO2, NO2, KMnO4 (әсіресе қышқыл ерітіндіде), MnO2, K2Cr2O4, CrO3, PbO2 және т.б.

I2, бром суы (Br2+H2O), SO2, Fe3+ және т.б.

тотықсыздандырғыштар

күштілері

сілтілік және сілтілік жер металдар, (әсіресе бөлінген күйінде), HI және иодидтер, H2S және сульфидтер, NH3, PH3, H3PO3, C, CO, Fe2+, Cr2+ және т.б.

әлсіздері

активтілігі төмен металдар (Pb, Cu, Ag,Hg), HCl және хлоридтер, SO2, HNO2 және т.б.

 

Тотықтырғыш

Тотықсыздандырғыш

+nē

- nē

тотығу дәрежесі төмендейді

тотығу дәрежесі артады

тотықсызданады

тотығады

ТТР мынадай типтері бар:

1) тотықтырғыш пен тотықсыздандырғыш әр түрлі молекулалар құрамына кіретін молекулааралық реакциялар;

2) тотықтырғыш пен тотықсыздандырғыш бір молекуланың құрамына кіретін молекулаішілік реакциялар;

3) бір элемент атомының бір мезетте тотығу дәрежесінің әрі өсуі, әрі кемуі арқылы жүретін диспропорциялану реакциялары.Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Қарап көріңіз 👇Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 керемет тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, бата қайыру


Келесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы