Informational and educational
portal №1 in Qazaqstan.
» » » Курстық жұмыс: Банк ісі | Қазіргі ағымдағы несиенің ролі

Курстық жұмыс: Банк ісі | Қазіргі ағымдағы несиенің ролі

Курстық жұмыс: Банк ісі | Қазіргі ағымдағы несиенің ролі казакша Курстық жұмыс: Банк ісі | Қазіргі ағымдағы несиенің ролі на казахском языке
[quote]
Мазмұны
КІРІСПЕ
1 ҚАЗАҚСТАБ РЕСПУБЛИКАСЫНДА БАНК ІСІН ДАМЫТУДАҒЫ НЕСИЕШН ҚАЗІРП ТАНДАҒЫ РОЛІ
1.1 Қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасында несиенің негізгі элементтері және принциптері
1.2 Қазақстан Республикасының несиені үйымдастырылуы
1.3 Қазақстандың банктердің несиелік қызметінің негізгі бағыттары
2 КДЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА НЕСИЕ ЖҮЙЕСІНІҢ ДАІУІУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРБІН ТАЛДАУ
2.1 Қазақстан Республикасыньтң несиенің қазіргі жағдайьгн талдау
2.2 Банктердің несислік қызметтерінің экономикалык жағдайын талдау
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

КІРІСПЕ
Несис жүйесі - несие қаржы мекемелерінің жиынтықы ретінде жеке жоне заңды түлқалардан уақытша бос ақшаларын есеп шоттарда шоқырландырып, оларды кәсіпорындарқа, үкіметке және халықтың әр түрлі топтарына қарызға береді. Несие жүйссінің ең басты принциптері: несиенін, кдйтарымдылықы, төлемділігі хсоне мерзімділігі болып табылады. Несие жүйесі мемлексттің ақша айналымын рсттеп, ақша қаражатының экономиканың бір саласынан скінші саласына ауысуын қамтамасыз ету арқылы өндірістің тиімділігін арттыруқа ықпал етеді.
Маманданған нссис—қаржы институтары (нсмесс оларды парабанктік мекемелер деп те атайды) бслгілі бір ісггиенттерге қызмет көрсетеді немесе бір-екі қызмет түрін меңгереді. Ол мекемелер бір жакынан клиенттердің несие-есеп операцияларын жүргізіп Орталық талаптарын орындаса, скінші жағынан қаржы, сақтандыру инвестициялық және т.с. операциялар орындауымен сол салалардын бақылауымен қызмет жасайды. Олар ор түрлі маманданқан қаржы институттарының жиынтығы: ңесие-жинақтау мекемелері, инвестициялық қорлар немссе компаниялар, зейнетақы қорлары, сақтандыру компаниялары, мекемелердегі өзара көмек кассалары, ломбардтар жоне т.б. өркендеген мемлекеттерде бүл мнститутар, яғни банктік емес мекемелер комерцмялық банктермен қаржы нарыгында бәсекеге түсіи, халыққа фирмалар мсн компанняларка сан алуан қызмет корсстудс. Қазақстан экономикасының нарықгык кдтынастарқа өту шағында бүл мәселелер бойынша олемдік тәжірибеге қызыкушылык. болуда.
Қорыта айтқанда, маманданқан несие^қаржы институтары кез клген мсмлекеттің нссие жүйесінің қүрамдас болігі.. Бүл институттардың коммерциялық банктерден негізгі озгсшелсгі — халықтың жинақын тарту арқылы ресурс жмнақтау, ал коммерциялық банктер өз пассивтерін негізінсн завды түлкалардың уақытша бос қаражатын тарту арқылы қүрастьірды.
Қазіргі кездегі Қазақстандық л^әне шет елдік банк тәжірибесін зерттеу нотижесінде депозиттерді тарту барысында несиелік саясаттың үйымдастырушылық нысандарын ( депозиттік саясатты жүзсге асырудың әдістері мен тосілдерін) қолданқан дүрыс болатьгндықын байқадық. Ол депозиттік саясатты күжат түрінде болу керектігін дәлелдейді.
Нссие беру арқыльг біз еліміздегі шақын жонс орта бизнесті дамытуға комектсссміз.
Несие - үдайы ондірістің ажырамас бөлігі. Тауарлы өндіріс - несие қатынастарының пайда болатын табиғи негізі. Себебі тауардың пайда болуы маңызды екі жақдайқа байланысты: біріншіден, өнім тауар болуы үшін оның заттай түрі жоне қүны болуы қажет; екіншіден, өнім бір өндірушіден екінші өндірушіге ауысуы қажет, ол ауысу тек айырбас кезінде, яқни нарыкха боладьг. Зсрттсу жүргізудің өзектілілігі. Нарықтык экономикаға көшумен байланысты Қазақстан Республикасының банктер жүйесінде Ұлттык экономиканың басқа секторларымен салыстырғанда елеулі өзгерістер болып жатқаны баршаға молім. Бүгінгі тавда нарықтық экономика жолына баяғыда түсіп, зор жетістіктерге жеткен өркениетті слдср тәжірибесін үйрене отырып, банк жүйесін халықаралык стандарттарға көшіру ел экономикасы үшін маңызды болып табылады. Банк жүйссін реформалау кажстілігі Қазақстанның эволюцияльгқ дамуының сапалы, жаңа деңгейге жетуінің қажеттігінен туындап отыр. Нарықтық экономикаға көшкен жылдар аралығында Қазақстан Республикасының банк жүйесі рсформалаудын үзақ та, қиын кезеңін бастан кешірді. Бүл кезевде еліміздің банк жүйесінде тек сандық емес, сонымен бірге сапалы өзгерістер болды дсп айтуға болады. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алуының он жылдығына арналған салтанатты жиналыста сл Прсзиденті Н.Назарбаев банк жүйссін реформалау нотижссі бойынша: "Еліміздің банк х
Бұл дипломдық, курстық немесе ғылыми жұмысты өзіңіз жазуға көмек ретінде ғана пайдаланыңыз!!!Материалдың толық нұсқасын 50 секундтан кейін жүктеп алыңыз!!!!

Автор: almira777 | 15 | 22.01.2019Загрузка...
Читайте также
Курстық жұмыс: Банк ісі | Ақшаның мәні қызметтері түрлері және Қазақстан  Республикасының ақша жүйесі
Курстық жұмыстар жинағы [тегін]
Курстық жұмыс: Банк ісі | Ақшаның мәні қызметтері түрлері және Қазақстан Республикасының ақша жүйесі
Курстық жұмыс: Банк ісі | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА МЕМЛЕКЕТТІК НЕСИЕНІ ҚОЛДАНУ
Курстық жұмыстар жинағы [тегін]
Курстық жұмыс: Банк ісі | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА МЕМЛЕКЕТТІК НЕСИЕНІ ҚОЛДАНУ
Курстық жұмыс: Экономика | Қазақстанның несие жүйесі және банктердің экономиканы тұрақтандырудағы рөлі
Курстық жұмыстар жинағы [тегін]
Курстық жұмыс: Экономика | Қазақстанның несие жүйесі және банктердің экономиканы тұрақтандырудағы рөлі
Курстық жұмыс: Экономика | Алматы Құс  ААҚ-ның несиелеуді ұйымдастыруын талдау
Курстық жұмыстар жинағы [тегін]
Курстық жұмыс: Экономика | Алматы Құс ААҚ-ның несиелеуді ұйымдастыруын талдау
Курстық жұмыс: Экономика | Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелді бағалау
Курстық жұмыстар жинағы [тегін]
Курстық жұмыс: Экономика | Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелді бағалау
Курстық жұмыс: Экономика | Қазақстан Республикасындағы несие жүйесі және оның дамуы
Курстық жұмыстар жинағы [тегін]
Курстық жұмыс: Экономика | Қазақстан Республикасындағы несие жүйесі және оның дамуы
Дипломдық жұмыс: Қаржы  |  ҚР дағы несие жүйесінің дамуы
Дипломдық жұмыстар жинағы [тегін]
Дипломдық жұмыс: Қаржы | ҚР дағы несие жүйесінің дамуы
Курстық жұмыс:  Экономика | Банк ісі, банктердің пайда болуы, банктердің  негізгі  операциялары
Курстық жұмыстар жинағы [тегін]
Курстық жұмыс: Экономика | Банк ісі, банктердің пайда болуы, банктердің негізгі операциялары

KZ / Курстық жұмыстар жинағы [тегін], курстык жумыс Қазіргі ағымдағы несиенің ролі курстық жұмыс дайын жоба курсовая работа, сборник готовых курсовых работ на казахском языке, скачать бесплатно готовые курсовые работы проекты на казахском, дайын курстык жумыстар банк ісі жобалар курстық жұмыстар, курстык жумыс Қазіргі ағымдағы несиенің ролі курстық жұмыс дайын жоба курсовая работа сборник готовых курсовых работ на казахском языке скачать бесплатно готовые курсовые работы проекты на казахском дайын курстык жумыстар банк ісі жобалар курстық, Курстық жұмыс: Банк ісі | Қазіргі ағымдағы несиенің ролі дипломдық жұмыс тақырыптары дипломдык жумыс дипломдық жоба тақырыптарыкурстық жұмыс тақырыптары педагогика курстық жұмыс тегін курстық жұмыс курстық жұмыс тақырыптары педагогика курстық жұмыс тегін