👈 қаріп өлшемі 👉

Аспап жасау | Фонтандық насоспен автоматтандырудың сандық жүйесін құрастыру

 Аспап жасау | Фонтандық насоспен автоматтандырудың сандық жүйесін құрастыру

Мазмұны

Кіріспе
Технологиялық бөлім
Негізгі түсініктер мен жіктелу. Фонтандардың түрлері
Фонтанның негізгі компоненттері
Сорғынытаңдау
Қондырманы таңдау
Суды тазалау үшін сүзгіні таңдау
Контроллерді таңдау
Параметрлерді бақылау үшін тетіктерді таңдау
Электр магниттік клапанды таңдау
Шамшырақты таңдау
Су шығынын есептеу
Фонтанды гидравликалық есептеу
Жүйені бағдарламалық қамтамасыздандыру
Фонтанның басқару алгоритмін жасау
Бағдарлама кешенін құру
Бағдарлама құрылымы
SCADA-жүйесін құру
Визуализация жүйесін іске қосу
Визуализация жүйесінен шығу
Еңбек қорғау және өміртіршілік қауіпсіздік бөлімі
Фонтандармен жұмыс істеу
Ұйымдастыру шаралары
Дірілдің адамға әсері және оны нормалау
Шудың әсері. Шуды нормалау
Өрт байланысы және дабыл беру
Табиғи және жасанды жарықтандыруды ұйымдастыру
Жасанды жарықтандыруды есептеу
Электр қауіпсіздігімен қамтамасыз ету
Қорғағыш жерге қосу және жерге қосуды есептеу
Экономикалық бөлім
Техникалық сипаттамасы
Автоматтандыру жүйелеріндегі шығынды анықтау
Автоматтандыру бірінші нұсқасының құнын есептеу
Автоматтандыру екінші нұсқасының құнын есептеу
Қорытынды
Қысқартулар тізімі
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

Кіріспе
Автоматтандыру күн сайын өндірістік қызметте және қоғамның
өмірінде оның өсуші қажеттіліктерін қанағаттандыруда үлкен рөл алады.
Автоматтандыру басқару құралдары мен тәсілдерін, жобалау, жасау және
жаңартуды қоса отырып, техникалық концепцияларды, автоматтандырылған
объектті реттеуді өз ішіне алады. Өндірісті автоматтандыру міндеті
қарапайым және күрделі объектілерді басқару концепциясын жасау және
жүзеге асыру болып табылады. Автоматтандыру міндеті қарапайым және
күрделі объектілерді жобалау және эксплуатацияға енгізгу болып табылады.
Автоматика қамтамасыз етеді: белгілігі бір берілген критерийлер бойынша
процестерді оңтайландыру, болжап болмаған немесе адам денсаулығы үшін
қауіпті жағдайлардан қорғау, өндірісті адамды қолдау және көмк көрсету.
Бүгінде автоматтандырусыз болмайтын - тұрмыста қолданылатын
қарапайым құралдардан басталып, үлкен өнеркәсіптік өндіріспен аяқталатын
техникалық процестер дерлік қалған жоқ. Тұрмыста қолданылатын көптген
техникалық құрылғылар оларда қолданылатын автоматиканың арқасында,
күнделікті өмірде қауіпсіз әрі комфортты жағдайларды қамтамасыз етеді.
Автоматтандыру жаңа өнеркәсіптік
технологиялар мн тәсілдерді
оңтайландыру, жасау және қолдану үшін жетекші тәртіп. Жаңа технологиялар
мен тәсілдер автоматтандырусыз қол жеткізілмейтін мүмкіндіктерге
негізделеді. Автоматтандыру жаңа технологияларды жаңашаландыру және
жақсартуға ықпал етеді және де өндірісі жаңа мүмкіндіктерге бейімдейді[1].
Фонтанды автоматтандыру адамды қиын әрі қайталанатын физикалық
еңбектен босатады, адам өзінің қатысуымен қамтамасыз ете амлайтын
сенімділік, нақтылық, үнемділік және жылдамдықпен өндірістің жұмысын
қамтамасыз етеді.
Фонтан – жоғарыға қарай көтерілетін ағындардың, қозғалмалы және
төмен түсетін судың жылтыры мен көбігінің арқасында декоративтік
эффектке ие жасанды су құрылғысы. Фонтанның техникалық құрылғысы су
арыныны реттеу және суды жүргізетін түтіктердің шығару тесіктерінде
әртүрлі қондырмаларды қолдануға негізделген күрделі инженерлік
құрылыстар тұрады.
Суды қабылдау және жібер, құрылғыны авариядан қорғау бойынша
фонтанды автоматтандыру және механизациялау операциялары да
фонтандардың тиімді әрі үнемді қолдануға қол жеткізуге ықпал етеді.
Фонтанты автоматтандыру көлемі өз ішіне алады: құбырлардағы қысым,
бассейнге құйылудан автоматты қорғау, суды құйғанда және ағызғанда
бағдарламалық ауыстырып-қосылу.
Таңдалған тақырыптың өзектілігі фонтан объектілерні жасау үшін
заманауи ақпараттық қосалқы жүйелерді қолдануға негіздледі, бұл жоғары
сапалы өнімді алуға, өндірісте кідірістер мен қол еңбегін азайтуға әкеледі, бұл
біршама экономикалық пайда әкеледі және қауіпсіз әрі өнімді өндірісті
қамтамасыз етеді.
Бұл дипломдық жұмыстың мақсаты фонтанды автоматтандыру жүйесін
жасау, бағдарламалық жасақтаманы жасау, сондай-ақ SCADA жүйесінің
көмегімен АРМ операторын визуализация болып табылады.
Фонтанға автоматтандырылған басқару жүйесін жасауда келесі негізгі
міндеттерді бөлуге болады:
- бағдарламаның электрлік және функционалдық сұлбасын құру
- бағдарламалы-логикалық контроллерді таңдау;
- фонтанды бақылау және басқару бойынша бағдарламалық жасақтама
құру;
- объектіні бақылау және басқару үшін SCADA-жүйесін жобалау;
- өмір тіршілік қауіпсіздігі және экономика бойынша мәселелерді шешу.
1 Технологиялық бөлім
1.1 Негізгі түсініктер мен жіктелу. Фонтандардың түрлері
Фонтандар- түтіктерден өтетін, жоғары қарай атқылайтын ағыстар және
ауа кедергісі мен ауырлық күшінің әсерінен бөлешектенетін және де фонтан
тостағанына, жасанды су қоймасы немесе табиғи бассейнге түсетін суды
жіберу үшін сәулет құрылыстары.
Қала фонтандары сәулет формаларының әрқилылығымен, сондай-ақ
құрылатын су ағындары композициясының айырмашылықтарымен
ерекшеленеді.
Фонтандардың негізгі түрлері болады:
1) декоративтік безендірілгн табиғи бұлақтар;
2) су қоймасының беткейіне бір немесе ірнеш ағындармен түсетін
фонтандар;
3) су қоймасының орталығында бір немесе бірнеше тостағандармен
немесе жоғарғы тосғағанға бір немесе бірнеше ағындармен түсетін фонтандар;
4) көп басқышты су ағындылары түріндегі фонтан сарқырамалары.
Фонтандардың жіктелуі:
1. эксплуатация шарттары бойынша - ландшафттық (ашық ауада) және
интерьерлік (бөлмелерде);
2. судың шығыны бойынша - аз(Qпроп. = 0,8-2 л/с), орташа(Qпроп. 50
л/с дейін), жоғары (Qпроп. 50 л/с жоғары);
3. сәулет-скульптуралық безендіру бойынша
декоративтік,
скульптуралық, сарқырамалар, су қоймалары.
Фонтандарды сумен қамтамасыздандыру үшін қолданылуы мүмкін:
бұлақтар, өзендер, бассейндер, тоғандар, қоймалар, қала су құбырлары және
басқа да су қоймалары.
Фонтандар қызмет көрсетуі үшін
ашық беткейлік көздер
қондырмасында ағынның ең жоғары көтерілу нүктесінде орналасуы керек
және егер жасанды ағынды жасау мүмкін болмаса, сорғылық қотаруға
жүгінуге тура келеді.
Фонтандарды сумен қамтамасыздандыру тәсілі:
1. Су құбырынан тікелей ағызу арқылы.
2. Тікелей су құбырынан канализацияға ағызу.
3. Кері сумен жабдықтау.
Судың аздаған шығынымен фонтандар үшін әдетте тік ағатын жүйе
қолданылады, яғни су су ағызатын құдыққа түседі. Үлкен су қолдануда су
айналымының тұйықталған жүйесін қояды, яғни фонтандардан су арнайы
қоймаға түседі, ал одан сорғымн қайтадан фонтанды қуаттандыру үшін
жіберіледі. Пайдаланылған судың су қабылдағышы ретінде су ағызатын
құйынды құдықтар, бассейндер, тоғандар, су ағындары және т.б.
қолданылады.
Фонтандардың құрылысы үшін келесі құрылыс материалдары
қолданылады: бетонғ тас, темір бетон, шойын, болат және т.б. Фонтандардың
тостағанын әдетте шойын және басқа металдардан жасайды, ал сумен
қамтамасыздандыру және суды әкету үшін болат немсе шойын құбырларды
қолданады.
Бассейн мен фонтан тостағандарын әдетте суды қыс суығы алдында
толық шығару мүмкін болатындай конструкцияда жасаған дұрыс, сондықтан
олар су әкетудің қабылдау тесігіне иілімді болады.
Фонтанның маңызды бөліктерінің бірі су картинасын қалыптастыратын
форсункалар (қондырмалар) болып табылады. Дайындау үшін жез, қола, тот
баспайтын болат, композициялық материалдар қолданады.
Қондырмалардың түрлері: көп ағынды, айналмалы, топмсалы (ағатын
ағындарға иілім беру мүмкіндігін береді) және т.б.
Берілген форма ағынының факелін құру мақсатында әртүрлі
бейнелегіштер бекітіледі, олар горизонтальді жазық немесе қисық сызықты
пластинка формасына ие болуы мүмкін.
Фонтандарды реттеу суды апаратын түтіктерде орналасқан тиектермен
(вентильдермен) жүзге асырыладығ ал бірнеше ағындар үшін вентилдермен
арнайы тарақ орнатылады. Ауаны реттеу және әкелу көегімен жоғары көру
эффектін қамтамасыз ететін ағындардың композициясын құруға болады, ал
кешкі уақытта түстік эффект беретін арнайы жарықтандыру қолданылуы
мүмкін.
Су айналымының тұйықталған жүйесінде желмен әкету, бассейн мен
тостағаннан буланудансу шығындары есепке алынады.
Сорғы агрегаттарының орналасуы фонтанның астындағы тікелй құдық
немесе басқа да ыңғайлы жерде болуы мүмкін, кейбір жағдайларда олар тік
ағынды схема бойынша қаланың қу құбырынан қуаттануы мүмкін.
Фонтандардың адам айтқысыз көптеген формалары бар. Олар
ағындармен - қуаты, биіктігі бойынша, безндірілуі - скульптуралық және
сәулеттік - жән техникалық күрделігігі бойынша ерекшеленуі мүмкін.
Олардан негізіне күрделі үйлесімдр құрылатын ең кең таралған түрлерін
бөлуге болады (1.1 сурет)......
Бұл дипломдық, курстық немесе ғылыми жұмысты өзіңіз жазуға көмек ретінде ғана пайдаланыңыз!!!


Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:


Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» «Елімізде ескі несиелер кешіріледі»: министрлік өзгерістерді түсіндірді. 27.07.2022
» Кәрім Мәсімовтың шетелдегі 3 млн доллары елге қайтарылды 19.07.2022
» Түркістандық өртеніп жатқан ғимараттың төбесінен туды алып шықты 19.07.2022

Келесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы