Қайырымды бала №6 (3 сынып, I тоқсан, 2 бөлім)

Пән: Қазақ тілі Т2
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 2-бөлім Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен
Сабақ тақырыбы: Қайырымды бала №6
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: 2.4 Оқыған/тыңдаған материлды мазмұндау
3.2.4.1 жоспар (сурет, сызба түрінде) және тірек сөздер негізінде оқиға желісін сақтай отырып мазмұнда
3.2 Мәтіннің мазмұнын түсіну
3.3.2.1 жиі қолданылатын сөздер мен фразалардан құрастырылған шағын мәтіндегі негізгі ойды түсіну
Сабақ мақсаттары:
Оқушылардың барлығы:
Оқыған мәтіннің мазмұнын түсінеді, тірек сөздер негізінде мазмұндайды,
Оқушылардың көпшілігі:
Оқыған мәтін бойынша оқиға желісін сақтай отырып мазмұндайды, мәтіннің негізгі ойын түсінеді.
Оқушылардың кейбірі:
Оқыған мәтінді өз бетінше мазмұндайды, тақырыпқа қатысты пікірін білдіреді. ....
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Әнел ақылды №5 (3 сынып, I тоқсан, 2 бөлім)

Пән:Қазақ тілі Т2
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 2-бөлім. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен
Сабақтақырыбы: Әнел ақылды №5
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: 1.2 Сөздердің лексикалық мағынасын түсіну
3.1.2.1 баяу және анық айтылған жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерінен құралған шағын мәтіндердегі сөйлемдердің мазмұнын түсіну
2.2 Берілген тақырып бойынша ойын жеткізу
3.2.2.1 берілген тірек сөздер негізінде сөйлеу (3-4 сөйлем)
5.1 Грамматикалықнормалардысақтау (лингвистикалықтерминдердіқолданбау)
3.5.1.2 өз бетінше шағын мәтіннен көптік/ тәуелдік/септік/жіктік жалғаулы сөздерді ауызша/жазбаша тілде қолдану
Сабақ мақсаттары:
Оқушылардың барлығы:
Тыңдаған мәтіннің мазмұнын түсінеді, тақырып бойынша қарапайым сөйлемдер құрастырады, мұғалімнің қолдауымен сөздерді дұрыс байланыстырып жазады
Оқушылардың көпшілігі:
Тыңдаған мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді, тірек сөздер негізінде 3-4 сөйлем құрастырып, сөйлейді, өз бетінше септік, жіктік жалғауларын дұрыс қолданады.
Оқушылардың кейбірі:
Тыңдаған мәтіннің негізгі ойын түсінеді, өз пікірін білдіреді, өз бетінше сөйлемдер құрастырады.....
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Ең үлгілі №5 (3 сынып, I тоқсан, 2 бөлім)

Пән: Қазақ тілі Т2
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 2-бөлім Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен
Сабақ тақырыбы: Ең үлгілі №5
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: 1.2 Сөздердің лексикалық мағынасын түсіну
3.1.2.1* баяу және анық айтылған жиі қолданылатын сөздер және сөз тіркестерінен құралған шағын мәтіндердегі сөйлемдердің мазмұнын түсіну
4.5 Орфографиялық дағдыларды дамыту
3.4.5.2 дауыссыз б-п, қ-ғ, к-г дыбыстары кездесетін сөздерді емлесін сақтап жазу
Сабақ мақсаттары Оқушылардың барлығы:
Шағын мәтіннің мазмұнын мұғалімнің көмегімен түсінеді, б-п, қ-ғ, к-г дыбыстары кездесетін сөздерді дұрыс жазады
Оқушылардың көпшілігі:
Шағын мәтіндегі сөйлемдердің мағынасын ажыратады, дауыссыз б-п, қ-ғ, к-г дыбыстары кездесетін сөздерді емлесін сақтап жазады.
Оқушылардың кейбірі:
Тыңдаған мәтін бойынша өз ойын білдіреді, жазылым барысында сөздердің емлесін сақтайды, сөйлемдер құрастырады.....
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Ұқыпты оқушы № 4 (3 сынып, I тоқсан, 2 бөлім)

Пән: Қазақ тілі Т2
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 2-бөлім Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен
Сабақ тақырыбы: Ұқыпты оқушы № 4
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: 2.5 Тыңдау-көру материалдары негізінде ойын айту
3.2.5.1* оқыған/тыңдаған материал бойынша өз пікірін (менің ойымша ..., менің көзқарасым бойынша ..., себебі ...) дәлелдеу
5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (лингвистикалық терминдерді қолданбау)
3.5.1.2* өз бетінше шағын мәтіннен көптік/ тәуелдік/септік/жіктік жалғаулы сөздерді ауызша/жазбаша тілде қолдану
Сабақ мақсаттары:
Оқушылардың барлығы:
Оқыған мәтін бойынша қарапайым сөйлемдермен пікірін білдіреді, мұғалімнің көмегімен жіктік жалғауларын дұрыс байланыстырады.
Оқушылардың көпшілігі:
Мәтіндегі оқиғаға қатысты ойын айтады, ауызша және жазбаша сөйлеуде жіктік жалғауларын дұрыс байланыстырады.
Оқушылардың кейбірі:
Оқиғаға қатысты өз ойын айтады, дәлелдейді, ауызша және жазбаша сөйлеуде жіктік жалғауларын орынды қолданады.....
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Ол – ұқыпты оқушы № 4 (3 сынып, I тоқсан, 2бөлім)

Пән: Қазақ тілі Т2
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 2-бөлім Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен
Сабақ тақырыбы: Ол – ұқыпты оқушы № 4
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: 1.2 Сөздердің лексикалық мағынасын түсіну
3.1.2.1* баяу және анық айтылған жиі қолданылатын сөздер және сөз тіркестерінен құралған шағын мәтіндердегі сөйлемдердің мазмұнын түсіну.
4.1 Мәтінді түрлі формада ұсыну
3.4.1.1* тірек сөздер, сызбалар, суреттер, символдарды қолданып, постер/мәтін құрастыру.
Сабақ мақсаттары:
Оқушылардың барлығы:
Тыңдаған мәтіндегі сөздер мен сөйлемдердің мазмұнын түсінеді, мұғалімнің көмегімен мәтін құрастырады.
Оқушылардың көпшілігі:
Шағын мәтіндегі сөйлемдердің мағынасын ажыратады, тірек сөздерді, сызбаларды қолданып мәтін құрастырады.
Оқушылардың кейбірі:
Оқыған мәтіннің негізгі ойын түсінеді, мәтін құрастыруда тірек сөздерді орынды қолданады, сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтайды. ....
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Жалқау болмаймын №3 (3 сынып, I тоқсан, 2 бөлім)

Пән: Қазақ тілі Т2
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:
2-бөлім Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен
Сабақ тақырыбы: Жалқау болмаймын №3
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: 1.1 Тыңдаған материалдың мазмұнын түсіну
3.1.1.1* анық айтылған сөзді тыңдап, түсінгені бойынша қарапайым нұсқауларды орындау
4.2 Тыңдаған/ оқыған/көрген материалдың мазмұнын жазу
3.4.2.1* оқыған/аудио/бейне материалдың мазмұнын тірек сөздерді қолданып жазу
Сабақ мақсаттары:
Оқушылардың барлығы:
Сөздерді тыңдап, түсінгені бойынша қарапайым нұсқауларды орындайды, аудио материалдың мазмұнын мұғалімнің көмегімен жазады.
Оқушылардың көпшілігі:
Сөздер мен сөйлемдердің мағынасына сәйкес нұсқауларды орындайды, аудио материалдың мазмұнын тірек сөздерді қолданып жазады.
Оқушылардың кейбірі:
Тыңдаған мәтін бойынша нұсқауларды өз бетінше орындайды, аудио материалдың мазмұнын жазуда каллиграфиялық нормаларды сақтайды. ....
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Әлібек – әдепті бала № 3 (3 сынып, I тоқсан, 2 бөлім)

Пән: Қазақ тілі Т2
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 2-бөлім Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен
Сабақ тақырыбы: Әлібек – әдепті бала № 3
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: 1.3 Тыңдаған аудио/бейнематериалдың мазмұнын түсіну
3.1.3.1* тыңдаған материалдың (ұзақтығы 1,5-2 мин) мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру және сюжеттің даму желісі бойынша иллюстрациялар орналастыру/кесте толтыру/мазмұндау
4.5 Орфографиялық дағдыларды дамыту
3.4.5.1 жаңа сөздерді орфографиялық сөздіктерге сүйеніп дұрыс жазу.
Сабақ мақсаттары:
Оқушылардың барлығы:
Тыңдаған материалдың мазмұнын түсінеді, жаңа сөздерді сөздіктерге сүйеніп дұрыс жазады.
Оқушылардың көпшілігі:
Тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді, сюжеттің даму желісі бойынша кесте толтырады.
Оқушылардың кейбірі:
Тыңдаған мәтінді мазмұндайды, тақырыпқа қатысты өз пікірін білдіреді. ....
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Жақсы және жаман мінез №2 (3 сынып, I тоқсан, 2 бөлім)

Пән: Қазақ тілі Т2
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 2-бөлім Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен
Сабақ тақырыбы: Жақсы және жаман мінез №2
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: 2.4 Оқыған/ тыңдаған материлды мазмұндау
3.2.4.1* жоспар (сурет, сызба түрінде) және тірек сөздер негізінде оқиға желісін сақтай отырып мазмұндау
5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (лингвистикалық терминдерді қолданбау)
3.5.1.5 Үлгі бойынша сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап жай сөйлем және мұғалімнің қолдауымен құрмалас сөйлемдер құрастыру
Сабақ мақсаттары:
Оқушылардың барлығы:
Сурет және тірек сөздер негізінде мұғалімнің көмегімен оқиғаны мазмұндайды, жай сөйлем және мұғалімнің қолдауымен құрмалас сөйлемдер құрастырады.
Оқушылардың көпшілігі:
Сурет және тірек сөздер арқылы оқиға желісін сақтай отырып мазмұндайды, сөздердің орын тәртібін сақтап құрмалас сөйлемдер құрастырады.
Оқушылардың кейбірі:
Мазмұндау барысында өз пікірін білдіреді, өз бетінше жай және құрмалас сөйлемдер құрастырады. ....
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

«Жақсы» деген немене? №1 (3 сынып, I тоқсан, 2 бөлім)

Пән: Қазақ тілі Т2
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 2-бөлім Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен
Сабақ тақырыбы: «Жақсы» деген немене? №1
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: 1.1 Тыңдаған материалдың мазмұнын түсіну
3.1.1.1 анық айтылған сөзді тыңдап, түсінгені бойынша қарапайым нұсқауларды орындау
2.3 Түрлі жағдаяттарда қарым-қатынасқа түсу (диалог)
3.2.3.1* белгілі тақырыптағы әңгімеге қатысу және сұхбаттасын түсіну және олардың ойын толықтыру.
5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (лингвистикалық терминдерді қолданбау)
3.5.1.2* өз бетінше шағын мәтіннен көптік/ тәуелдік/септік/жіктік жалғаулы сөздерді ауызша/жазбаша тілде қолдану
Сабақ мақсаттары:
Оқушылардың барлығы:
Сөздер мен сөйлемдердің мағынасын түсінеді, сұрақтарға жауап береді, жалғауларды дұрыс байланыстырады.
Оқушылардың көпшілігі:
Сөздер мен сөйлемдердің мағынасына сәйкес әрекет жасайды, тақырып бойынша диалогке қатысады, ауызша және жазбаша сөйлеуде жіктік жалғауларын орынды қолданады.
Оқушылардың кейбірі:
Тақырып бойынша сұхбаттасу барысында басқалардың ойын толықтырады, қосымша ақпаратымен бөліседі. ....
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Екі дос №1 (3 сынып, I тоқсан, 2 бөлім)

Пән: Қазақ тілі Т2
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен
Сабақ тақырыбы: Екі дос №1
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: 3.2 Мәтіннің мазмұнын түсіну
3.3.2.1 жиі қолданылатын сөздер мен фразалардан құрастырылған шағын мәтіндегі негізгі ойды түсіну.
2.2 Берілген тақырып бойынша ойын жеткізу
3.2.2.1 берілген тірек сөздер негізінде сөйлеу (3-4 сөйлем)
Сабақ мақсаттары:
Оқушылардың барлығы:
Шағын мәтіннің мазмұнын мұғалімнің көмегімен түсінеді, тірек сөздермен қарапайым сөйлемдер айтады.
Оқушылардың көпшілігі:
Оқыған мәтіндегі сөйлемдердің мағынасын ажыратады, тірек сөздерге сүйеніп әңгімелейді.
Оқушылардың кейбірі:
Оқыған мәтіннің негізгі ойын анықтайды, сөйлеу барысында сөздерді дұрыс қолданады, өз пікірін білдіреді.....
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық