👈 қаріп өлшемі 👉

Дуниежузи тарихы_7 сынып


«Дүниежүзі тарихы» пәнінен

жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар

7-сынып

Нұр-Сұлтан қаласы, 2019 жыл

Құрметті мұғалім!

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 7-сынып білім алушыларына «Дүниежүзі тарихы» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар «Дүниежүзі тарихы» пәні бойынша оқу бағдарламасы негізінде дайындалған.

Бөлім бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушының тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар бөлім бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныстар түрінде берілген.

Қосымша материалдарды (нұсқаулықтар, таныстырылымдар, жоспарлар және т.б.), форумдағы талқылауларды және бейне нұсқауларды сіз «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ smk.edu.kz ресми сайтынан таба аласыз.

Жемісті жұмыс пен шығармашылық табыс тілейміз!

Әдістемелік ұсыныстар негізгі мектеп мұғалімдеріне, әдіскерлерге, критериалды бағалау бойынша өңірлік және мектеп үйлестірушілеріне, басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

Әдістемелік ұсыныстар дайындау барысында ресурстар (суреттер, мәтіндер, бейне және аудио материалдар, т.б.) қолжетімді ресми интернет-сайттардан алынды. Жинақ коммерциялық емес мақсатта құрастырылған.

І ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ

«Жаңа заманның басталуы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

ХVII ғасырдың ортасындағы Ағылшын буржуазиялық революциясы қандай маңызға ие болды?

Өнеркәсіп төңкерісі әлемді қалай өзгертті?

Оқу мақсаты

7.1.1.1 «Капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы» \пролетариат\ ұғымдарын қоғамның әлеуметтік құрылымын түсіндіру үшін қолдану

7.4.2.2 Қоғамның индустрияға дейінгі және индустриялық даму кезеңдерінің айырмашылығын анықтау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Қоғамның әлеуметтік құрылымын анықтауда «капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы» \пролетариат\ ұғымдарын қолданады
 • Қоғамның индустрияға дейінгі және индустриялық даму кезеңдерінің ерекшеліктері мен ұқсастығын анықтайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

1. «Капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы» \пролетариат\ ұғымдарының мағынасын ашып, мысал келтіріңіз.

Термин

Капитал

Буржуазия

Жұмысшы табы

Мағынасы

Мысал

Жаңа замандағы қоғамның әлеуметтік құрылымын түсіндіріңіз

2. Қоғамның даму кезеңдерінің ерекшеліктерін анықтап, ұқсас тұстарын көрсетіп, қорытынды жазыңыз.

Қорытынды ой жазыңыз___________________________________________________________

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Қоғамның әлеуметтік құрылымын анықтауда «капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы» \пролетариат\ ұғымдарын қолданады

1

«капитал» ұғымын сипаттап жазады;

«капитал» ұғымына мысал келтіреді;

«буржуазия» ұғымын сипаттап жазады;

«буржуазия» ұғымына мысал келтіреді;

«жұмысшы табы» ұғымын сипаттап жазады;

«жұмысшы табы» ұғымына мысал келтіреді;

қоғамның әлеуметтік дамуын түсіндіреді;

1

1

1

1

1

1

1

Қоғамның индустрияға дейінгі және индустриялық даму кезеңдерінің ерекшеліктері мен ұқсастығын анықтайды

2

қоғамның индустрияға дейінгі кезеңінің ерекшелігін анықтайды;

индустриялық даму кезеңінің ерекшелігін анықтайды;

кезеңдердің ортақ белгілерін анықтайды;

қорытынды ой жазады.

1

1

1

1

Жалпы балл

11

«Жаңа заманның басталуы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:_________________________

Бағалау критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Қоғамның әлеуметтік құрылымын анықтауда «капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы» \пролетариат\ ұғымдарын қолданады

«Капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы» ұғымдарын сипаттап жазуда, әр ұғымға мысал келтіруде, қоғамның әлеуметтік құрылымын түсіндіруде қиналады

«Капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы» ұғымдарын сипаттап жазуда, әр ұғымға мысал келтіруде, қоғамның әлеуметтік құрылымын түсіндіруде қателіктер жібереді

«Капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы» ұғымдарын сипаттап жазады, әр ұғымға мысал келтіріп, қоғамның әлеуметтік құрылымын түсіндіреді

Қоғамның индустрияға дейінгі және индустриялық даму кезеңдерінің ерекшеліктері мен айырмашылығын анықтайды

Қоғамның индустрияға дейінгі кезеңінің ерекшелігін/ индустриялық даму кезеңінің ерекшелігін/ кезеңдердің ортақ белгілерін анықтауда қиналады

Қоғамның индустрияға дейінгі кезеңінің ерекшелігін/ индустриялық даму кезеңінің ерекшелігін/ кезеңдердің ортақ белгілерін анықтауда қателіктер жібереді

Қоғамның индустрияға дейінгі кезеңінің ерекшелігін индустриялық даму кезеңінің ерекшелігін, кезеңдердің ортақ белгілерін анықтайды

«XVIІI ғасырдағы Үндістан және Ұлыбритания» және «Ағартушылық идеяларының таралуы» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Ағылшындар саудагерлерден Үндістан билеушілеріне

қалай айналды? Ағартушылық дәуірдің қандай идеялары еуропалық монархтардың қызметінде көрініс тапты?

Оқу мақсаты

7.2.2.1 Тарихи оқиғаларды интерпретациялау үшін өнер туындыларын пайдалану

7.1.1.3 Еуропалық державалардың отаршылдық экспансиясы кезеңіндегі Азия мемлекеттерінің әлеуметтік құрылымындағы ерекшеліктерді анықтау (Қытай, Үндістан, Жапония)

7.2.3.2 Ағартушылық дәуір идеяларының қоғамдық дамуға ықпалын анықтау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Өнер туындысын пайдаланып, тарихи оқиғаларды интерпретациялайды
 • Қытай, Жапония, Үндістанды отарлаудағы ағылшындардың іс-қимылдарын сипаттайды
 • Ағартушылық дәуір идеяларының қоғам дамуына әсерін сипаттайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

1. Суретті пайдалана отырып, ағылшындардың Үндістанды жаппай отарлауына әсер еткен жағдайларды жазыңыз.

«Ағылшындардың Үндістанды отарлауы»

1. ___________________________________________

2. ___________________________________________

3. ___________________________________________

4. ___________________________________________

2. Үндістанды отарлаудағы ағылшындардың іс-қимылдарын картаны қолдана отырып түсіндіріңіз.

 • Ағылшындардың Үндістанды отарлаудағы мақсаты қандай болды?
 • Үндістанды отарлаудың салдары қандай болды? (2 мысал келтіріңіз)
 • Картада Үндістанның Ағылшын колониясында болғанын аймақтарын белгілеңіз.

3. Ғалымдардың ашқан ғылыми жаңалықтарының маңызын жазыңыз.

Ғалымдар

Ашқан ғылыми жаңалықтарының маңызы

Д. Локк

А. Смит

И. Ньютон

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Өнер туындысын пайдаланып, тарихи оқиғаларды интерпретациялайды

1

ағылшындардың Үндiстан жерiн отарлап алуына әсер еткен 1-жағдайды жазады;

ағылшындардың Үндiстан жерiн отарлап алуына әсер еткен 2-жағдайды жазады;

ағылшындардың Үндiстан жерiн отарлап алуына әсер еткен 3-жағдайды жазады;

ағылшындардың Үндiстан жерiн отарлап алуына әсер еткен 4-жағдайды жазады;

1

1

1

1

Қытай, Жапония, Үндістанды отарлаудағы ағылшындардың іс-қимылдарын сипаттайды

2

ағылшындардың Үндістанды отарлау мақсатын жазады;

Үндістанды отарлаудың 1-салдарын жазады;

Үндістанды отарлаудың 2-салдарын жазады;

Картада Үндістандағы ағылшын колонияларын белгілейді;

1

1

1

1

Ағартушылық дәуір идеяларының қоғам дамуына әсерін сипаттайды

3

Д. Локктың ғылыми жаңалықтарының маңызын анықтайды;

А. Смиттің ғылыми жаңалықтарының маңызын анықтайды;

Исаак Ньютонның ғылыми жаңалықтарының маңызын анықтайды.

1

1

1

Жалпы балл

11

«XVIІI ғасырдағы Үндістан және Ұлыбритания» және «Ағартушылық идеяларының таралуы» бөлімдері бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:_________________________

Бағалау

критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Өнер туындысын пайдаланып, тарихи оқиғаларды интерпретациялайды

Ағылшындардың Үндiстан жерiн отарлауға әсер еткен бірінші, екінші, үшінші, төртінші жағдайды жазуда қиналады

Ағылшындардың Үндiстан жерiн отарлауға әсер еткен бірінші, екінші, үшінші, төртінші жағдайды жазуда қателіктер жібереді

Ағылшындардың Үндiстан жерiн отарлауға әсер еткен бірінші, екінші, үшінші, төртінші жағдайды жазады

Қытай, Жапония, Үндістанды отарлаудағы ағылшындардың іс-қимылдарын сипаттайды

Үндістанды отарлау мақсатын,

отарлаудың 1/2 салдарын жазуда,

картада Үндістандағы ағылшын колонияларын белгілеуде қиналады

Үндістанды отарлау мақсатын,

отарлаудың 1/2 салдарын жазуда,

картада Үндістандағы ағылшын колонияларын белгілеуде қателіктер жібереді

Үндістанды отарлау мақсатын,

отарлаудың салдарын жазады,

картада Үндістандағы ағылшын колонияларын белгілейді

Ағартушылық дәуір идеяларының қоғам дамуына әсерін сипаттайды

Д. Локк, А. Смит, Исаак Ньютонның ашқан ғылыми жаңалықтарының мәнiн анықтауда қиналады

Д. Локк, А. Смит, Исаак Ньютонның ащқан ғылыми жаңалықтарының мәнiн анықтауда қателіктер жібереді

Д. Локк, А. Смит, Исаак Ньютонның ашқан ғылыми жаңалықтарының мәнiн анықтайды

ІІ ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ

«Француз буржуазиялық революциясының көрінісі» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

1789-1799 жылдар аралығында Францияда қандай өзгерістер орын алды?

Неліктен Давид пен Бодридің Марат туралы көзқарастары

әртүрлі болды?

Оқу мақсаты

7.1.2.1 Экономикалық және саяси жүйенің өзгеруіне буржуазияның әсерін анықтау

7.2.2.1 Тарихи оқиғаларды интерпретациялау үшін өнер туындыларын пайдалану

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Экономикалық және саяси жүйенің өзгеруіне буржуазияның әсерін анықтайды
 • Өнер туындыларын қолдану арқылы тарихи оқиғаны интерпретациялайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Француз буржуазиялық революциясының әлеуметтік-экономикалық және саяси себептерін жазыңыз.
 • Өнер туындысына назар аударып, сұрақтарға жауап беріңіз.

Берілген сурет бойынша өз ойыңызды жазыңыз.

Суреттің салыну себебін анықтаңыз.

Суреттің салынған уақытын анықтаңыз.

Сурет бойынша ақпарат алуға болатын тарихи оқиғаны сипаттаңыз.

Тарихи оқиғалар туралы ақпарат алу үшін өнер туындыларының маңызын дәлелдеңіз.

1-дәлел

2-дәлел

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Экономикалық және саяси жүйенің өзгеруіне буржуазияның әсерін анықтайды

1

революцияның әлеуметтік-экономикалық себебінің бірінші ерекшелігін анықтайды;

революцияның әлеуметтік-экономикалық себебінің екінші ерекшелігін анықтайды;

революцияның саяси себебінің бірінші ерекшелігін анықтайды;

революцияның саяси себебінің екінші ерекшелігін анықтайды;

1

1

1

1

Өнер туындыларын қолдану арқылы тарихи оқиғаны интерпретациялайды

2

берілген сурет бойынша өз ойын жазады;

суреттің салыну себебін анықтайды;

суреттің салынған уақытын анықтайды;

сурет бойынша ақпарат алуға болатын тарихи оқиғаны сипаттайды;

тарихи оқиғалар туралы ақпарат алу үшін өнер туындыларының маңыздылығына 1-дәлел келтіреді;

тарихи оқиғалар туралы ақпарат алу үшін өнер туындыларының маңыздылығына 2-дәлел келтіреді.

1

1

1

1

1

1

Жалпы балл

10

«Француз буржуазиялық революциясының көрінісі» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:_________________________

Бағалау

критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Экономикалық және саяси жүйенің өзгеруіне буржуазияның әсерін анықтайды

Француз буржуазиялық революциясының әлеуметтік-экономикалық себебінің бірінші, екінші ерекшелігін, саяси себебінің бірінші, екінші ерекшелігін анықтауда қиналады

Француз буржуазиялық революциясының әлеуметтік-экономикалық себебінің бірінші, екінші ерекшелігін, саяси себебінің бірінші, екінші ерекшелігін анықтауда қателіктер жібереді

Француз буржуазиялық революциясының әлеуметтік-экономикалық себебінің бірінші, екінші ерекшелігін, саяси себебінің бірінші, екінші ерекшелігін анықтайды

Өнер туындыларын қолдану арқылы тарихи оқиғаны интерпретациялайды

Суреттің салынған уақытын, салыну мақсатын көрсетуде,суреттегі тарихи оқиғаны сипаттауда, қоғамдық құбылысты сипаттауда, , өнер туындыларының тарихи маңызына 1/2 дәлел келтіруде

қиналады

Суреттің салынған уақытын, салыну мақсатын көрсетуде,суреттегі тарихи оқиғаны сипаттауда, қоғамдық құбылысты сипаттауда, өнер туындыларының тарихи маңызына 1/2 дәлел келтіруде қателіктер жібереді

Суреттің салынған уақытын, салыну мақсатын көрсетуде,суреттегі тарихи оқиғаны сипаттауда, қоғамдық құбылысты сипаттап, өнер туындыларының тарихи маңызына 1/2 дәлел келтіреді

«XIX ғасырдағы империялар және олардың бақталастығы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Ресей мен Ұлыбритания Иранға ықпал ету үшін неге бақталас болды? Танзимат саясаты Осман империясын күшейтуге әсер етті ме? Қырым соғысының себептері мен салдары қандай болды?

Оқу мақсаты

7.3.2.2 XVIII–XIX ғасырдың ортасындағы халықаралық қатынастардағы өзгерістерді сипаттау

7.4.2.1 Түрлі мемлекеттердің өнеркәсіптік даму сатысына өту процесінің ерекшеліктерін салыстыру

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • XVIII–XIX ғасырдың ортасындағы халықаралық қатынастардағы өзгерістерді көрсетеді
 • Түрлі мемлекеттердің өнеркәсіптік даму сатысына өту процесінің ерекшеліктерін анықтайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

1. Төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз.

1.1. ХV ғасырдың ортасында Кіші Азиядағы және Балқандағы барлық Византия аумағын жаулап алған мемлекетті көрсетіңіз.

 • Англия
 • Араб халифаты
 • Қасиетті Рим империясы
 • Осман мемлекеті
 • Солтүстік Иран

1.2. 1684 жылы османдарға қарсы құрылған “Қасиетті Лига” коалициясына кірмеген мемлекетті атаңыз.

 • Австрия
 • Мальта
 • Польша
 • Ресей
 • Франция

2. Берілген мәліметтерді пайдаланып, кестені толтырыңыз.

Англия мен Ресейдің ХІХ ғасырдағы экономикалық дамуының ерекшеліктерін анықтаңыз. (Әр мемлекетті шойын балқыту, көмір өндіру бойынша берілген жылдармен талдау жасаңыз)

Шойын балқыту (мың тонна)

Жыл

Англия

Ресей

1860

237168

20467

1900

549630

176828

Көмір өндіру (млн. тонн)

Жыл

Англия

Ресей

1860

117

1

1900

225

12

жылдар

Шойын балқыту

Көмір өндіру

1860 жыл Ресей

1900 жыл Ресей

1860 жыл Англия

1900 жыл Англия

Англия мен Ресейдің осы жылдардағы өнеркәсіптік даму сатысына өту процесінің ерекшеліктеріне қорытынды жасаңыз

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

XVIII–XIX ғасырдың ортасындағы халықаралық қатынастардағы өзгерістерді көрсетеді

1

ХV ғасырдың ортасында Кіші Азиядағы және Балқандағы барлық Византия аумағын жаулап алған мемлекетті көрсетеді;

1684 жылы османдарға қарсы құрылған «Қасиетті Лига» коалициясына кірмеген мемлекетті көрсетеді;

1

1

Түрлі мемлекеттердің өнеркәсіптік даму сатысына өту процесінің ерекшеліктерін анықтайды

2

1860 жылғы Англияның шойын балқыту ерекшелігін анықтайды;

1860 жылғы Ресейдің шойын балқыту ерекшелігін анықтайды;

1900 жылғы Англияның шойын балқыту ерекшелігін анықтайды;

1900 жылғы Ресейдің шойын балқыту ерекшелігін анықтайды;

1860 жылғы Англияның көмір өндіру ерекшелігін анықтайды;

1860 жылғы Ресейдің көмір өндіру ерекшелігін анықтайды;

1900 жылғы Англияның көмір өндіру ерекшелігін анықтайды;

1900 жылғы Ресейдің көмір өндіру ерекшелігін анықтайды;

Англия мен Ресейдің осы жылдардағы өнеркәсіптік даму сатысына өту процесінің ерекшеліктеріне қорытынды жасайды.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Жалпы балл

11

«XIX ғасырдағы империялар және олардың бақталастығы» бөлімі жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:_________________________

Бағалау

критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

XVIII–XIX ғасырдың ортасындағы халықаралық қатынастардағы өзгерістерді көрсетеді

ХV ғасырдың ортасында Кіші Азиядағы және Балқандағы барлық Византия аумағын жаулап алған мемлекетті,1684 жылы османдарға қарсы құрылған «Қасиетті Лига» коалициясына кірмеген мемлекетті

көрсетуде қиналады

ХV ғасырдың ортасында Кіші Азиядағы және Балқандағы барлық Византия аумағын жаулап алған мемлекетті,1684 жылы османдарға қарсы құрылған «Қасиетті Лига» коалициясына кірмеген мемлекетті көрсетуде қателіктер жібереді

ХV ғасырдың ортасында Кіші Азиядағы және Балқандағы барлық Византия аумағын жаулап алған мемлекетті,1684 жылы османдарға қарсы құрылған «Қасиетті Лига» коалициясына кірмеген мемлекетті көрсетеді

Түрлі мемлекеттердің өнеркәсіптік даму сатысына өту процесінің ерекшеліктерін салыстырады

1860 және 1900 жылғы Англия мен Ресейдің шойын, көмір балқытудағы ерекшелігін анықтауда, Англия мен Ресейдің осы жылдардағы өнеркәсіптік даму сатысына өту процесінің ерекшеліктеріне қорытынды жасауда қиналады

1860 және 1900 жылғы Англия мен Ресейдің шойын, көмір балқытудағы ерекшелігін анықтауда, Англия мен Ресейдің осы жылдардағы өнеркәсіптік даму сатысына өту процесінің ерекшеліктеріне қорытынды жасауда қателіктер жібереді

1860 және 1900 жылғы Англия мен Ресейдің шойын, көмір балқытудағы ерекшелігін анықтап, Англия мен Ресейдің осы жылдардағы өнеркәсіптік даму сатысына өту процесінің ерекшеліктеріне қорытынды жасайды

ІІІ ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ

«XІX ғасырдағы Қытай мен Еуропа елдері» және «Революциялық идеялардың XІX ғасырдағы Еуропаға әсері» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Англия және Қытай үкіметтерінің хат алысуынан империализм туралы не біле аламыз? Италия және Германияның бірігу жолдары қаншалықты бір-біріне ұқсас болмады?

Оқу мақсаты

7.4.1.4 «Экспорт», «импорт», «экспансия», «отарлау», «фактория» ұғымдарын қолдану арқылы, тауар-ақша қатынастарының дамуын түсіндіру

7.3.2.5 Тарихи оқиғаларды түсіндіру үшін «либерализм», «консерватизм», «социализм», «марксизм», «ұлтшылдық» ұғымдарын қолдану

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • «Экспорт», «импорт», «экспансия», «отарлау», «фактория» ұғымдарын қолданып, тауар-ақша қатынастарының дамуын анықтайды
 • «Либерализм», «консерватизм», «социализм», «марксизм», «ұлтшылдық» ұғымдарын тарихи оқиғаларды ажырату үшін пайдаланады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

1. Төменде берілген ұғымдарды қолданып, Қытайдағы тауар-ақша қатынастарының дамуы туралы 5 сөйлем жазыңыз

Қытайдағы тауар-ақша қатынастарының дамуына қорытынды жазыңыз.

2. Ұғымдардың мәнін тарихи оқиағаларды көрсете отырып, жазыңыз.

Ұғымдар

Тарихи оқиғаларға қатысы

либерализм

консерватизм

социализм

марксизм

ұлтшылдық

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

«Экспорт», «импорт», «экспансия», «отарлау», «фактория» ұғымдарын қолданып, тауар-ақша қатынастарының дамуын анықтайды

1

«экспорт» ұғымын қолданып, Қытайдағы тауар-ақша қатынастарының дамуын көрсетеді;

«импорт» ұғымын қолданып, Қытайдағы тауар-ақша қатынастарының дамуын көрсетеді;

«экспансия» ұғымын қолданып, Қытайдағы тауар-ақша қатынастарының дамуын көрсетеді;

«отарлау» ұғымын қолданып, Қытайдағы тауар-ақша қатынастарының дамуын көрсетеді;

«фактория» ұғымын қолданып, Қытайдағы тауар-ақша қатынастарының дамуын көрсетеді;

Қытайдағы тауар-ақша қатынастарының дамуына қорытынды жазады;

1

1

1

1

1

1

«Либерализм», «консерватизм», «социализм», «марксизм», «ұлтшылдық» ұғымдарын тарихи оқиғаларды ажырату үшін пайдаланады

2

«либерализм» ұғымының мәнін тарихи оқиғаларға қатысты ашып жазады;

«консерватизм» ұғымының мәнін тарихи оқиғаларға қатысты ашып жазады;

«социализм» ұғымының мәнін тарихи оқиғаларға қатысты ашып жазады;

«марксизм» ұғымының мәнін тарихи оқиғаларға қатысты ашып жазады;

«ұлтшылдық» ұғымының мәнін тарихи оқиғаларға қатысты ашып жазады.

1

1

1

1

1

Жалпы балл

11

«XІX ғасырдағы Қытай мен Еуропа елдері» және «Революциялық идеялардың XІX ғасырдағы Еуропаға әсері» бөлімдері бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:_________________________

Бағалау

критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

«Экспорт», «импорт», «экспансия», «отарлау», «фактория» ұғымдарын қолданып, тауар-ақша қатынастарының дамуын анықтайды

«Экспорт», «импорт», «экспансия», «отарлау», «фактория» ұғымдарын қолданып, Қытайдағы тауар-ақша қатынастарының дамуын көрсетуде қиналады

«Экспорт», «импорт», «экспансия», «отарлау», «фактория» ұғымдарын қолданып, Қытайдағы тауар-ақша қатынастарының дамуын көрсетуде қателіктер жібереді

«Экспорт», «импорт», «экспансия», «отарлау», «фактория» ұғымдарын қолданып, Қытайдағы тауар-ақша қатынастарының дамуын көрсетеді

«Либерализм», «консерватизм», «социализм», «марксизм», «ұлтшылдық» ұғымдарын тарихи оқиғаларды оқиғаларды ажырату үшін пайдаланады

«Либерализм», «консерватизм», «социализм», «марксизм», «ұлтшылдық» ұғымдарының мәнін тарихи оқиғаларға қатысты ашуда қиналады

«Либерализм», «консерватизм», «социализм», «марксизм», «ұлтшылдық» ұғымдарының мәнін тарихи оқиғаларға қатысты ашуда қателіктер жібереді

Тарихи оқиғаларды түсіндіру үшін «либерализм», «консерватизм», «социализм», «марксизм», «ұлтшылдық» ұғымдарының мәнін тарихи оқиғаларға қатысты ашады

«XІX ғасырдағы Ресейдегі қоғамдық-саяси ойдың дамуы» және «XІX ғасырдағы еуропалық отаршыл үстемдік» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

Неліктен ІІ Александр патша «Халық еркі» ұйымының құрбаны болды? 1857-1859 жж. Үндістандағы оқиғаларды XIX ғасырдағы британдықтар мен қазіргі кездегі үндістер қалай баяндайды?

Оқу мақсаты

7.2.3.1 Тарихи оқиғаны түсіндіру үшін «басыбайлы құқық», «декабристер», «халықшылдар», «жеке террор», «пролетариат диктатурасы» ұғымдарын қолдану

7.3.2.6 Еуропалық отаршылдық экспансияның Шығыстың дәстүрлі қоғамдарына ықпалын сипаттау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • «Басыбайлы құқық», «декабристер», «халықшылдар», «жеке террор», «пролетариат диктатурасы» ұғымдарын қолдана отырып, Ресейдегі тарихи оқиғаларға сипаттама береді
 • Шығыстың дәстүрлі қоғамында отаршылдық жаулап алудың әсерін көрсетеді

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

 • Төмендегі терминдерді қолданып, Ресейдегі саяси оқиғаларға сипаттама жазыңыз.
 • «Басыбайлы құқық» -
 • «Декабристер» -
 • «Халықшылдар» -
 • «Пролетариат диктатурасы» -
 • 1857—1859 жылдардағы Үндiстандағы ұлт-азаттық көтерiлiс туралы сұрақтарға жауап беріңіз.

Көтерілістің шығу себептері

Көтерілістің нәтижесі

ХІХ ғасырдың екінші жартысында Үндістанда болған 2 өзгерісті жазыңыз

Үнді ұлттық қозғалысының жетекші күші

«Свадеши», «свараджа» ұрандарының мәнін ашып көрсетіңіз

Тарихи маңызы

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

«Басыбайлы құқық», «декабристер», «халықшылдар», «жеке террор», «пролетариат диктатурасы» ұғымдарын қолдана отырып, Ресейдегі тарихи оқиғаларға сипаттама береді

1

«басыбайлы құқық» ұғымын қолданып, Ресейдегі тарихи оқиғаларды сипаттайды;

«декабристер» ұғымын қолданып, Ресейдегі тарихи оқиғаларды сипаттайды;

«халықшылдар» ұғымын қолданып, Ресейдегі тарихи оқиғаларды сипаттайды;

«пролетариат диктатурасы» ұғымын қолданып, Ресейдегі тарихи оқиғаларды сипаттайды;

1

1

1

1

Шығыстың дәстүрлі қоғамында отаршылдық жаулап алудың әсерін көрсетеді

2

көтерілістің шығу себептерін жазады;

көтеріліс нәтижесін жазады;

Үндістанда орын алған 1- өзгерісті жазады;

Үндістанда орын алған 2- өзгерісті жазады;

Үнді ұлттық қозғалысының жетекші күшін жазады;

«свадеши», «свараджа» ұрандарының мәнін ашып жазады;

тарихи маңызын сипаттайды.

1

1

1

1

1

1

1

Жалпы балл

11

«XІX ғасырдағы Ресейдегі қоғамдық-саяси ойдың дамуы» және «XІX ғасырдағы еуропалық отаршыл үстемдік» бөлімдері бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:_________________________

Бағалау

критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

«Басыбайлы құқық», «декабристер», «халықшылдар», «жеке террор», «пролетариат диктатурасы» ұғымдарын қолдана отырып, Ресейдегі тарихи оқиғаларға сипаттама береді

«Басыбайлы құқық», «декабристер», «халықшылдар», «жеке террор», «пролетариат диктатурасы» ұғымдарын қолданып, Ресейдегі тарихи оқиғаларды сипаттауда қиналады

«Басыбайлы құқық», «декабристер», «халықшылдар», «жеке террор», «пролетариат диктатурасы» ұғымдарын қолданып, Ресейдегі тарихи оқиғаларды сипаттауда қателіктер жібереді

«Басыбайлы құқық», «декабристер», «халықшылдар», «жеке террор», «пролетариат диктатурасы» ұғымдарын қолданып, Ресейдегі тарихи оқиғаларды сипаттайды

Шығыстың дәстүрлі қоғамында отаршылдық жаулап алудың әсерін көрсетеді

Көтерілістің шығу себептерін, көтеріліс нәтижесін, Үндістанда орын алған 1/2 өзгерістерді, Үнді ұлттық қозғалысының жетекші күшін, «свадеши», «свараджа» ұрандарының мәнін ашып жазуда және тарихи маңызын сипаттауда қиналады

Көтерілістің шығу себептерін, көтеріліс нәтижесін, Үндістанда орын алған 1/2 өзгерістерді, Үнді ұлттық қозғалысының жетекші күшін, «свадеши», «свараджа» ұрандарының мәнін ашып жазуда және тарихи маңызын сипаттауда қателіктер жібереді

Көтерілістің шығу себептерін, көтеріліс нәтижесін, Үндістанда орын алған 1/2 өзгерістерді, Үнді ұлттық қозғалысының жетекші күшін, «свадеши», «свараджа» ұрандарының мәнін ашып жазуда және тарихи маңызын сипаттайды

IV ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ

«Америка Құрама Штаттарының күшеюі» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

АҚШ-тағы құлдық қалай жойылды ?

Неліктен АҚШ өз әскери кемелерін Жапонияға жіберді?

Оқу мақсаты

7.4.2.1 Түрлі мемлекеттердің өнеркәсіптік даму сатысына өту процесінің ерекшеліктерін анықтау

7.2.1.2 Миссионерліктің міндеттерін анықтау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Мемлекеттердің өнеркәсіптік даму сатысының ерекшеліктерін ажыратады
 • Миссионерлердің міндетін көрсетеді

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Әлемдік өнеркәсіп өндірісіндегі АҚШ-тың үлесін анықтаңыз.

АҚШ-тағы азаматтық соғыс жылдарының бастапқы кезеңiнде өнеркәсiп өнiмi 4-орынға шықты. 1860 жылғы АҚШ өнеркәсiп өндiрiсiнiң жедел дамуын немен түсiндiресіз?

2 мысал келтіріңіз

ХIХ ғасырдың бiрiншi жартысында жол-көлiк жүйесi де жылдам дамуына мысал келтiрiңіз.

ХIХ ғасырда АҚШ-та жұмысшы қозғалысы Батыс Еуропа елдерiне қарағанда неге баяу жүрдi?

Америка жұмысшыларының таптық күрестегi қайшылықтарының 1 себебiн анықтаңыз.

2. «Әлемдік өнеркәсіп өндірісіндегі елдердің үлесі (%)» диаграммасын талдаңыз.

1900 жылдарға АҚШ өнеркәсіп өнімінің бірінші орынға шығу себептерін анықтаңыз. (2-ден кем емес).

3. Кестені толтырыңыз.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Мемлекеттердің өнеркәсіптік даму сатысының ерекшеліктерін ажыратады

1

Әлемдік өнеркәсіп өндірісіндегі АҚШ-тың үлесін анықтайды;

1860 жылғы АҚШ өнеркәсiп өндiрiсiнiң жедел дамуына 1-мысал келтіреді;

1860 жылғы АҚШ өнеркәсiп өндiрiсiнiң жедел дамуына 2-мысал келтіреді;

ХIХ ғасырдың бiрiншi жартысында жол-көлiк жүйесi де жылдам дамуына мысал келтіреді;

ХIХ ғасырда АҚШ-та жұмысшы қозғалысы Батыс Еуропа елдерiне қарағанда неге баяу жүргендігін анықтайды;

Американ жұмысшыларының таптық күрестегi қайшылықтарының себебін анықтайды;

1

1

1

1

1

1

2

1900 жылдарға АҚШ өнеркәсіп өнімінің бірінші орынға шығуының 1-себебін жазады;

1900 жылдарға АҚШ өнеркәсіп өнімінің бірінші орынға шығуының 2-себебін жазады.

1

1

Миссионерлердің міндетін көрсетеді

3

миссионерлердің кім екендігін түсіндіреді;

миссионерлердің басты міндетін көрсетеді;

миссинерлердің іс-әрекетіне мысал келтіреді.

1

1

1

Жалпы балл

11

«Америка Құрама Штаттарының күшеюі» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:_________________________

Бағалау

критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Мемлекеттердің өнеркәсіптік даму сатысының ерекшеліктерін ажыратады

Әлемдік өнеркәсіп өндірісіндегі АҚШ-тың үлесін,

1860 жылғы АҚШ өнеркәсiп өндiрiсiнiң жедел дамуын,

ХIХ ғасырдың бiрiншi жартысында жол-көлiк жүйесi де жылдам дамуын, жұмысшы қозғалысының неге баяу жүргендігін, Американ жұмысшыларының таптық күрестегi қайшылықтарының себептерін анықтап,1900 жылдарға АҚШ өнеркәсіп өнімінің бірінші орынға шығуының 1/2 себептерін жазуда қиналады

Әлемдік өнеркәсіп өндірісіндегі АҚШ-тың үлесін,

1860 жылғы АҚШ өнеркәсiп өндiрiсiнiң жедел дамуын анықтап, оған 1/2 мысал келтіруде, ХIХ ғасырдың бiрiншi жартысында жол-көлiк жүйесi де жылдам дамуын, жұмысшы қозғалысының неге баяу жүргендігін, Американ жұмысшыларының таптық күрестегi қайшылықтарының себептерін анықтап,1900 жылдарға АҚШ өнеркәсіп өнімінің бірінші орынға шығуының 1/2 себептерін жазуда қателіктер жібереді

Әлемдік өнеркәсіп өндірісіндегі АҚШ-тың үлесін,

1860 жылғы АҚШ өнеркәсiп өндiрiсiнiң жедел дамуын,

ХIХ ғасырдың бiрiншi жартысында жол-көлiк жүйесi де жылдам дамуын, жұмысшы қозғалысының неге баяу жүргендігін, Американ жұмысшыларының таптық күрестегi қайшылықтарының себептерін анықтап, 1900 жылдарға АҚШ өнеркәсіп өнімінің бірінші орынға шығуының 1/2 себептерін жазады

Миссионерлердің міндетін көрсетеді

Миссионерлердің кім екендігін,

миссионерлердің басты міндетін жазып, миссионерлердің іс-әрекетіне мысал келтіруде қиналады

Миссионерлердің кім екендігін,

миссионерлердің басты міндетін жазып, миссионерлердің іс-әрекетіне мысал келтіруде қателіктер жібереді

Миссионерлердің кім екендігін,

миссионерлердің басты міндетін жазып, миссионерлердің іс-әрекетіне мысал келтіреді

«Суретшілер мен жазушылардың көзқарасымен XІX ғасырдағы өзгерістерге шолу» және «Ғылыми ойдың дамуы» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау

Тақырып

XІX ғасырдағы өнер мен әдебиет әлеуметтік әділетсіздікті

қалай суреттейді? XIX ғасырдағы қай ғылыми жаңалықтың адамдар өміріне ықпалы зор болды?

Оқу мақсаты

7.2.2.2 Өнердегі негізгі стильдер мен ағымдарды (неоклассицизм, романтизм, импрессионизм, реализм) анықтау

7.2.2.1 Тарихи оқиғаларды интерпретациялау үшін өнер туындыларын пайдалану

7.2.4.1 Өзгерістер мен сабақтастықты көрсету арқылы, адам мен қоғам өміріндегі ғылыми жаңалықтардың маңызын талдау

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Неоклассицизм, романтизм, импрессионизм, реализм ағымдарын жіктейді
 • Өнер туындыларын қолдану арқылы тарихи оқиғаны интерпретациялайды
 • Ғылыми жаңалықтардың ашылуы туралы ақпараттарды анықтап, ғылыми жаңалықтардың адам өміріндегі маңызына баға береді

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

 • Берілген суреттерді стиль түріне қарай сәйкестендіріңіз.

А. Романтизм

В. Реализм

С. Неоклассицизм

D. Импрессионизм

 • В. Г. Перовтың «Қаладан оралу» суретін пайдаланып, сұрақтарға жауап беріңіз.

Суретке басқаша қандай атау бере аласыз?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Неге осындай атау бересіз?

1-аргумент______________________________________________________________________

2-аргумент______________________________________________________________________

 • Ғылыми жаңалықтардың адам өміріндегі маңызын дәлелдеп жазыңыз.

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Білім алушы

Балл

Неоклассицизм, романтизм, импрессионизм, реализм ағымдарын жіктейді

1

бірінші сурет пен стилді сәйкестендіреді;

екінші сурет пен стилді сәйкестендіреді;

үшінші сурет пен стилді сәйкестендіреді;

төртінші сурет пен стилді сәйкестендіреді;

1

1

1

1

Өнер туындыларын қолдану арқылы тарихи оқиғаны интерпретациялайды

2

суретке қатысты басқаша атау ұсынады;

суретке берген атауға байланысты 1- аргумент келтіреді;

суретке берген атауға байланысты 2-аргумент келтіреді;

1

1

Ғылыми жаңалықтардың адам өміріндегі маңызына баға береді

3

ғылыми жаңалықтардың 1-маңызын көрсетеді;

ғылыми жаңалықтардың 2-маңызын көрсетеді;

ғылыми жаңалықтардың 3-маңызын көрсетеді;

ғылыми жаңалықтардың 4-маңызын көрсетеді.

1

1

1

1

Барлығы

11

«Cуретшілер мен жазушылардың көзқарасымен XІX ғасырдағы өзгерістерге шолу» және «Ғылыми ойдың дамуы» бөлімдері бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:_________________________

Бағалау

критерийі

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Неоклассицизм, романтизм, импрессионизм, реализм ағымдарын жіктейді

Неоклассицизм, романтизм, импрессионизм, реализм ұғымдарына қатысты суреттерді анықтауда қиналады

Неоклассицизм, романтизм, импрессионизм, реализм ұғымдарына қатысты суреттерді анықтауда қателіктер жібереді

Неоклассицизм, романтизм, импрессионизм, реализм ұғымдарына қатысты суреттерді анықтайды

Өнер туындыларын қолдану арқылы тарихи оқиғаны интерпретациялайды

Суреттің стилін, суреттегі автордың қозғаған мәселесін анықтап, суретке басқаша атау беріп,суретке берген атауға байланысты 1/2 аргумент келтіруде қиналады

Суреттің стилін, суреттегі автордың қозғаған мәселесін анықтап,

суретке басқаша атау беріп,

суретке берген атауға байланысты 1/2 аргумент келтіруде қателіктер жібереді

Суреттің стилін, суреттегі автордың қозғаған мәселесін анықтап,

суретке басқаша атау беріп,

суретке берген атауға байланысты 1/2 аргумент келтіреді

Ғылыми жаңалықтардың адам өміріндегі маңызына баға береді

Ғылыми жаңалықтардың 1/2/3/4-маңызын көрсетуде қиналады

Ғылыми жаңалықтардың 1/2/3/4-маңызын көрсетуде қателіктер жібереді

Ғылыми жаңалықтардың 1/2/34-маңызын көрсетуде қиналады


Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:


Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» Қазақстандағы жеңілдетілген автокөлік несиелері: Автосалондар қосымша қызмет алуға мәжбүрлейді 20.05.2022
» 220-дан астам адам арыз жазған: Алматыда Qnet қаржылық пирамидасына қатысты қылмыстық тергеу басталды 18.05.2022
» Мектепте оқушы зорланды: мектеп директоры мен мұғалімдері соттала ма? 18.05.2022

Пікір жазуКелесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы