алу
👈 қаріп өлшемі 👉
қосу

Практикалық жұмыс №6 «Әртүрлі отын түрлерінің тиімділігі». Химия, 10 сынып, дидактикалық материал.


1 деңгей.

Оқушының аты-жөні:........................ Сынып........... Топ............

Практикалық жұмыс №6 «Әртүрлі отын түрлерінің тиімділігі»

О.М: (10.3С) отынның тиімділігін салыстыру үшін зерттеуді жоспарлау

Дағдылар: Сын тұрғысынан ойлау және зерттеу, талдау, салыстыру

Жұмыстың мақсаты: Отынның тиімділігі неге байланысты екенін анықтау.

Кіріспе

..................................................................................................................

Болжам

..................................................................................................................

Реактивтер: гексан, этил спирті, бутанол, пропанол, су

Құрал-жабдықтар: зертханалық штатив, отын құйылған спирт шамдар, термометр, электрондық таразы, секундомер, стақан

Жұмыс барысы:

1. Тәжірибені жасау үшін зертханалық тұрғыны құрып, тұрғыға сақинаны және асбест сетканы қойып, стақанды орнатыңыз.

2. Өлшеуіш цилиндрде 30 мл суды өлшеп алып, стақанға құйыңыз, тұрғыдағы сақинаға қойыңыз.

3. Судың бастапқы температурасын термометрмен өлшеңіз

4. Электронды таразыға спирт құйылған шамды тәжірибеге дейін өлшеңіз, содан кейін суды қыздырыңыз

5. Судың температурасы 70 градусқа көтерілгенде қыздыруды тоқтатып, спирт шамының фитилін қақпақпен жабыңыз, отынды қайта өлшеңіз.

6. Тәжірибенің бастапқы және соңғы уақытын белгілеуді ұмытпаңыз

7. Алынған мәліметтермен алмасып, барлық өлшемдерді кестеге жазыңыз

8. Қажетті есептеулерді жасаңыз, отынның тиімділігі туралы қорытынды жасаңыз.

Нәтижелер мен талқылаулар:

Этил спирті

1 жұп

Пропанол

2 жұп

Бутанол

3 жұп

Гексан

4 жұп

m (судың массасы)

Т1 (су)

Т2 (су)

ΔT

m1 (спирт шам)

m2 (спирт шам)

m (жұмсалған отын массасы)

t1

t 2

Есептеулер

ΔQ = mводы·C· ΔT

ΔHжану (отын) немесе q

Q = mмасса·q

q- меншікті жану жылуы, Ссу= 4,186 Дж/г∙К

Қорытынды: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Бағалау критерийлері

1. Болжамды ұсынады

2. Нұсқаулық бойынша жұмыс жасау дағдылары бар (1 деңгей)

Отынның тиімділігін салыстыруды зерттеу бойынша экспериментті жоспарлай алады (2 деңгей)

3. Экспериментті орындау кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтайды

4. Тәжірибелік деректерді дұрыс қолданады және нәтижелерді кестеде көрсете алады.

5. Есептеулерді дұрыс жүргізеді

6. Алынған мәліметтер мен олар бойынша есептеулер негізінде отынның тиімділігі туралы қорытынды жасайды.

7. Алынған нәтижелерді анықтамамен салыстырады және олардың айырмашылығын түсіндіре алады.

2 және 3 өлшемдерді мұғалім эксперимент барысында бағалайды

1, 4, 5, 6 өлшемдер – өзара бағалау

7 өлшем - өзін-өзі бағалау

Қосымша ақпарат

Заттардың ауада меншікті жану жылуы

Зат

Жану жылуы, МДж/кг

Сутегі 

 120,9

Ацетилен 

 50,4  

Метан - лабораториялық

 50,1 

Этилен 

 48,0 

Пропан 

 47,54 

Гексан

48

Гептан

46

 Бензин 

 44, 42 

Дизель отыны 

 42,7 

Мұнай

 41 

 Керосин 

 40,8 

 Рапс майы 

 39,6 

 Сұйық май 

 39,5 

 Мазут 

 39,2 

 Тұрмыстық газ 

 31,8 

 Ағаш көмір  

 31 

Этил спирті 

 30 

 Метанол 

 22,7  

Пропанол

Бутанол

 Тас көмір 

Тас көмір антрацит

 22, 

29,3 

Қоңыр көмір 

 15, 14,7

 Ағаш (қайың, қарағай) 

 10,2

 Торф 

 8,1, 15 

 Оқ (Порох

 3,8

2 деңгей.

Оқушының аты-жөні:........................ Сынып........... Топ............

Практикалық жұмыс №6 «Әртүрлі отын түрлерінің тиімділігі»

О.М: (10.3С) отынның тиімділігін салыстыру үшін зерттеуді жоспарлау

Дағдылар: Сын тұрғысынан ойлау және зерттеу, талдау, салыстыру

Жұмыстың мақсаты: Отынның тиімділігі неге байланысты екенін анықтау.

Кіріспе

..................................................................................................................

Болжам

..................................................................................................................

Реактивтер: гексан, этил спирті, бутанол, пропанол, су

Құрал-жабдықтар: зертханалық штатив, отын құйылған спирт шамдар, термометр, электрондық таразы, секундомер, стақан

Жұмыс барысы:

1.

2. Өлшеуіш цилиндрде 30 мл суды өлшеп алып, стақанға құйыңыз, тұрғыдағы сақинаға қойыңыз.

3.

4.

5. Судың температурасы 70 градусқа көтерілгенде қыздыруды тоқтатып, спирт шамының фитилін қақпақпен жабыңыз, отынды қайта өлшеңіз.

6.

7.

8.

Нәтижелер мен талқылаулар:

Этил спирті

1 жұп

Пропанол

2 жұп

Бутанол

3 жұп

Гексан

4 жұп

m (судың массасы)

Т1 (су)

Т2 (су)

ΔT (су)

m1 (спирт шам)

m2 (спирт шам)

m (жұмсалған отын массасы)

t1

t 2

Есептеулер

ΔQ = mводы·C· ΔT

ΔHжану (отын) немесе q

Q = mмасса·q

q- меншікті жану жылуы, Ссу= 4,186 Дж/г∙К

Қорытынды: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Бағалау критерийлері

1. Болжамды ұсынады

2. Нұсқаулық бойынша жұмыс жасау дағдылары бар (1 деңгей)

Отынның тиімділігін салыстыруды зерттеу бойынша экспериментті жоспарлай алады (2 деңгей)

3. Экспериментті орындау кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтайды

4. Тәжірибелік деректерді дұрыс қолданады және нәтижелерді кестеде көрсете алады.

5. Есептеулерді дұрыс жүргізеді

6. Алынған мәліметтер мен олар бойынша есептеулер негізінде отынның тиімділігі туралы қорытынды жасайды.

7. Алынған нәтижелерді анықтамамен салыстырады және олардың айырмашылығын түсіндіре алады.

2 және 3 өлшемдерді мұғалім эксперимент барысында бағалайды

1, 4, 5, 6 өлшемдер – өзара бағалау

7 өлшем - өзін-өзі бағалау

Қосымша ақпарат

Заттардың ауада меншікті жану жылуы

Зат

Жану жылуы, МДж/кг

Сутегі 

 120,9

Ацетилен 

 50,4  

Метан - лабораториялық

 50,1 

Этилен 

 48,0 

Пропан 

 47,54 

Гексан

48

Гептан

46

 Бензин 

 44, 42 

Дизель отыны 

 42,7 

Мұнай

 41 

 Керосин 

 40,8 

 Рапс майы 

 39,6 

 Сұйық май 

 39,5 

 Мазут 

 39,2 

 Тұрмыстық газ 

 31,8 

 Ағаш көмір  

 31 

Этил спирті 

 30 

 Метанол 

 22,7  

Пропанол

Бутанол

 Тас көмір 

Тас көмір антрацит

 22, 

29,3 

Қоңыр көмір 

 15, 14,7

 Ағаш (қайың, қарағай) 

 10,2

 Торф 

 8,1, 15 

 Оқ (Порох

 3,8

3 деңгей.

Оқушының аты-жөні:........................ Сынып........... Топ............

Практикалық жұмыс №6 «Әртүрлі отын түрлерінің тиімділігі»

О.М: (10.3С) отынның тиімділігін салыстыру үшін зерттеуді жоспарлау

Дағдылар: Сын тұрғысынан ойлау және зерттеу, талдау, салыстыру

Жұмыстың мақсаты: Отынның тиімділігі неге байланысты екенін анықтау.

Кіріспе

..................................................................................................................

Болжам

..................................................................................................................

Реактивтер: гексан, этил спирті, бутанол, пропанол, су

Құрал-жабдықтар: зертханалық штатив, отын құйылған спирт шамдар, термометр, электрондық таразы, секундомер, стақан

Жұмыс барысы:

Нәтижелер мен талқылаулар:

Этил спирті

1 жұп

Пропанол

2 жұп

Бутанол

3 жұп

Гексан

4 жұп

m (судың массасы)

……………

…………….

ΔT (су)

……………

…………..

m (жұмсалған отын массасы)

t1

t 2

Есептеулер

ΔQ = mводы·C· ΔT

ΔHжану (отын) немесе q

Q = mмасса·q

q- меншікті жану жылуы, Ссу= 4,186 Дж/г∙К

Қорытынды: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Бағалау критерийлері

1. Болжамды ұсынады

2. Нұсқаулық бойынша жұмыс жасау дағдылары бар (1 деңгей)

Отынның тиімділігін салыстыруды зерттеу бойынша экспериментті жоспарлай алады (2 деңгей)

3. Экспериментті орындау кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтайды

4. Тәжірибелік деректерді дұрыс қолданады және нәтижелерді кестеде көрсете алады.

5. Есептеулерді дұрыс жүргізеді

6. Алынған мәліметтер мен олар бойынша есептеулер негізінде отынның тиімділігі туралы қорытынды жасайды.

7. Алынған нәтижелерді анықтамамен салыстырады және олардың айырмашылығын түсіндіре алады.

2 және 3 өлшемдерді мұғалім эксперимент барысында бағалайды

1, 4, 5, 6 өлшемдер – өзара бағалау

7 өлшем - өзін-өзі бағалау

Қосымша ақпарат

Заттардың ауада меншікті жану жылуы

Зат

Жану жылуы, МДж/кг

Сутегі 

 120,9

Ацетилен 

 50,4  

Метан - лабораториялық

 50,1 

Этилен 

 48,0 

Пропан 

 47,54 

Гексан

48

Гептан

46

 Бензин 

 44, 42 

Дизель отыны 

 42,7 

Мұнай

 41 

 Керосин 

 40,8 

 Рапс майы 

 39,6 

 Сұйық май 

 39,5 

 Мазут 

 39,2 

 Тұрмыстық газ 

 31,8 

 Ағаш көмір  

 31 

Этил спирті 

 30 

 Метанол 

 22,7  

Пропанол

Бутанол

 Тас көмір 

Тас көмір антрацит

 22, 

29,3 

Қоңыр көмір 

 15, 14,7

 Ағаш (қайың, қарағай) 

 10,2

 Торф 

 8,1, 15 

 Оқ (Порох

 3,8Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Қарап көріңіз 👇Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 керемет тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, бата қайыру


Келесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы