👈 қаріп өлшемі 👉

Аттестациядан өтетін мұғалімдерге арналған тест жауаптарымен


Аттестациядан өтетін мұғалімдерге арналған тест жауаптарымен
1. Стронгтың айтуынша: «Мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға -..............» * мұғалім
2. Мұғалімнің сенімі оның.................., шешім қабылдауын және іс - әрекетін нығайтады.*Көзқарасын
3. «Үштік модель» зияткерлік теориясының авторы: *Роберт Стернберг
4. Бақылаудың, тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға және синтездеуге бағытталған пәндік шешім -..................? *Сыни тұрғыдан бағалау;
5. Александр зерттеген диалог үлгілерінің ішіндегі артығын анықта: *бағалау
6. Білім берудің мұғалімді селқос тыңдағанда емес, вербальды құралдарды қолдану нәтижесінде, яғни сөйлесу, талдау және дәлелдеу барысында жүзеге асатынын көрсеткен *Барнс (1971)
7. Джон Дьюи мен Дональд Шонның жұмыстарынан шыққан ұғым: *«Рефлективтік практик»
8. Үнемі қайталап отыру арқылы фактілерді, ойларды және күнделікті іс - әрекеттерді жаттау диалогтің қай үлгісіне жатады? *механикалық есте сақтау
9. Одан арғы білім алу туралы шешімді қабылдау мақсатымен оқытудың нәтижелерін жүйелі түрде жиынтықтауға бағытталған қызметті белгілеу үшін қолданылатын термин: *бағалау
10. Маслоу мен Роджерс оқытудағы қандай тәсілдің негізін қалаушылар? *гуманистік
11. Ішкі когнитивтік құрылымдағы өзгерістерді зерттеген зерттеуші? *Джин Пиагет
12. Кохлберг өнегелі даму теориясында неше кезеңді бөліп көрсетті? *3
13. Латын тілінен аударғанда «жақын отыру» деген мағынасын білдіретін термин? *бағалау
14. Аткинсон мен Шифрин қысқа мерзімді есте сақтау адамның жадында негізгі орын қанша сөз пайдаланылады? *6000 сөз
16. Шулманның «көмекшілері»:*қол
17.«Мен»тұжырымдамасындағы бір үйлесімдік: *әлеуметтік
18. 1 - апта, күндегі Дипактың қасиеті: *ұстанымы
19. ЖАДА кімнің зерттеуі? *Выготский
20. Мұғалімнің үшін маңыздысы: *зерттеу жүргізсе
21. Когнитивті даму дегеніміз не? *Баланың оқу және проблеманы шешу қабілеті
22. Гуманистік тәсілдің негізін қалаушылар? *Маслоу мен Роджерс
23. «Бағалау» термині нені білдіреді? *жақын отыру
24. 1960 жылы когнитивті психологияда басымдыққа ие болған «Ойлауды дамыту» теориясының авторы кім? *Жан Пиаже
25. «Білім алуды үйретудің» қозғаушы күші.... болып табылады. *метатану
26. Формативтік және жиынтық бағалау қай жылдан бастап белгіленді? *1960ж
27. Интерпретацияны кейде басқаша қалай атайды? *логикалық қорытынды
28. Метатану дегеніміз не? *Саналы білім алу
29. Сыныпта талқылаудағы дәлелдің үш түрін анықтады? *Мерсер
30. Оқушылардың алған ақпаратты сақтауының 50%... байқалады. *Талқылауда
31. Оқу жоспарын жасау маңыздылығы -... қабілеті артады. *«Өзіндік жаратылыс әлемін» зерттеу
32. Выготский когнитивті дамудың, оқушылар өздерінің... жұмыс істесе, жақсаратындығын атап көрсетеді. *«Жақын арадағы даму аймағында»
33. Кең тараған тәсіл? *Сындарлы теориялық оқыту
34. Үш көмекші *Шульманның көмекшілері
35. Кембридж бағдарламасының 7 модуліне сәйкес білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер *Қалай оқу керектігін үйрету, диалог арқылы оқыту
36. Адамдардың қалай оқитындығы туралы негізгі бағыттарды атаңыз? *Әлеуметтік психология, аффективтік теориялар, когнитивті психология
37. ЖАДА дегеніміз не? *Жақын арадағы даму аймағы
38. Оқуда қолданылатын әңгімелеу түрлері? *Әңгіме - дебат, топтық әңгіме, зерттеушілік әңгіме
39. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту модулі қай модульмен тығыз байланысты? *Білім беру мен оқытудағы жаңа тәсілдер
40. Сыныптағы диалогтық әңгімелесудің неше түрі бар? *3
41. Бағалау тиімділігі қай уақытта артады? *Мұғалім оқушымен нәтижелі, кері байланыс орнатқанда
42. «Акселерация» дегеніміз не? *Оқушының оқу бағдарламасына сай тез дамуының бір түрі
43.«Мұғалімнің талабы» кімнің зерттеуі? *Чиксентмихайм
44. Жеке жеті модуль дегеніміз не? *Біліктілікті арттыру бағдарламасының негізгі мазмұны
45. Бақылаудың, тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға және синтездеуге бағытталған пәндік шешім қалай аталады? *сыни тұрғыдан ойлау
46. Оқытудың сапасын неше тәсіл арқылы анықтайды? *2
47. Білім алудың негізгі міндеті? *Көп білу
48. Бағалаудың түрлері: *формативтік және жиынтық
49. Диалог бұл: *жаңа білімді қайта жаңғыртудың көне формасы
50. Дамыта оқыту технологиясын ұсынған кім? *Л. С. Выготсский
51. Метасана дегеніміз не? *тұлғаның өзін - өзі тануы және когнитивтік үрдістері мен стратегиясын қарастыру.
52. Ынтаның иерархиялық моделін әзірлеген: *Масслоу
53. Мерсердің айтуынша «Ұжымдық түсіну мен білім беруге қол жету аясында табысты талқылауда басымдыққа ие -...» *Зерттеушілік әңгіме
54. Білім беруді, әдістерді жақсарту мүмкіндіктерін анықтауға бағытталған бағалау ... *Жоғарыда көрсетілген жауаптар дұрыс
55. Когнитивтік даму дегеніміз не? *Баланың оқу және проблемаларды шешу қабілеті
56. Подкаст деген қандай бағдарлама? *цифрланған
57. Wiki бұл -..? *бір топ адамға HTML немесе басқа бағдарлама тілін білмей - ақ, web - сайтты бірлесіп дамытуға мүмкіндік береді.
58. Талантты және дарынды оқушыларға білім беруді дамытудың қандай тәсілі бар? *инклюзивті
59. Өздігінен реттелетін білім алудың неше элементі аса маңызды болып табылады? *3
60. Интерпретация дегеніміз не? *ерекше дағдылар, көзқарастар, қызығушылық туғызу
61. Ересектер қанша сөз пайдаланады? *25000
62. Тәжірибеде ұжымдық қабылдаудың негізгі құралы не? *тіл
63. Бағалаудың тиімді түрін атаңыз? *формативтік және жиынтық
64. Масслаудың қажеттілік иерархиясы неше сатыдан тұрады? *5
65. « Біз қалай оқимыз кітабының авторы» кім? *Дьюи
66. Сыныптағы талқылаудың бір - бірінің үлесін сынамайтын сындарлылыққа негізделген әңгіменің түріне жатады. *кумулятивті
67. Ойлау дағдыларының деңгейлері қандай? *Білім, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау
68. Оқуға қабілетілік факторлары қандай? *сыртқы және ішкі факторлар
69. Өзін - өзі реттеудің негіздемесі қандай? *эмоциялық, когнитивті, әлеуметтік, ынталандыру
70. Флейвелл(1976) метатануды өлшеудің неше құрылымын анықтады? *3
73. Зияткерліктің өзара байланысын көрсету мүмкін емес деген кім? *Г. Гарднер
74. Джудит Харристің кітабы қалай аталады? *Тәрбиелеу болжамдары
75. Адам санасында өңделетін нақты материалға аса мән бермеген кім? *Стернберг
76. Александр тәжірибеде зерттелген диалогтің неше үлгісін анықтады. *5
77. Оқушылардың оқуына оң әсер ететін әлеуметтік және физикалық фактор? *ұйқы
78. Оқушылардың оқуына оң әсер ететін оқушының жеке фактор? *Сенімділік
79. Оқушылар үшін оқу үдерісін айтарлықтай қиындататын әлеуметтік және физикалық фактор *Шаршағандық
80. Балаларға өз жұмысы мен жаңалықтарын Интернеттегі өте үлкен аудиториямен бөлісудің керемет тәсілін ата? *(подкастинг)
81. Білім беруде оқушылардың өз идеяларын дәлелдеуіне көмектесетін оқытудың түрі: *диалогтік оқыту
82. «Ойлау туралы ойлану» қай модульді сипаттайды?
*сыни тұрғыдан ойлауды үйрету
83. Подкостқа не қосуға болады? *Музыка
84. Орта білім беру жүйесінде әлемдік жоғары деңгейге қол жеткізген анағұрлым танымал білім беру әдістемелері арасында қандай тәсіл кең тараған (Hattie, 2009).
*сындарлы (конструктивті) теориялық оқытуға негізделген тәсіл
85. Оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамыту, алған білімдерін сыныптан тыс жерде, кез келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ететін оқыту түрі? *сындарлы оқыту
86. Құзырлы оқытудың маңызды факторы қандай? * оқушының тақырыптың мәнін өз бетімен меңгеруін түсінуі мен бағалай алуы болып табылады.
87. Метасана терминін кім енгізді? *Флавелл
88. Метатану бұл... *когнитивтік үдерістерді білу, түсіну және реттеу немесе олар туралы ойлау, қатесін танып білу және ойлауды реттеу;
89. Сыни тұрғыдан ойлау қалай сипатталған... *ойлау туралы ойлану;
90. Метасана дегеніміз не? *тұлғаның өзін - өзі тануы және өз когнитивтік үдерістері мен стратегиясын қарастыруы;
91. Таксономия ұғымын қалай түсінесіз? *орналасу, қатар, тәртіп және заң.
92. Жан Пиаженің ойлауды дамыту теориясы қай жылы басымдылыққа ие болды *1960ж.
93. Пәндік білімдер дегеніміз не? *оқылатын пәннің өзекті білімдері;
94. Бағалаудың түрлері *оқыту үшін бағалау, оқытуды бағалау;
95. Ынтаның иерархиялық моделінің авторы *Маслоу
96. Білімдердің технологиялық аспектісі дегеніміз не? *Технологиялық білімдер мен пәндік білімдердің өзара әрекеттесуінің тәсілін білу
97. Кембридждік білім беру бағдарламасының негізгі міндеті: *Педагогтар тәжірибесін жетілдіру және бағалауға көмектесу
98. Подкаст деген не? *Интернетте орналастырылған, цифрланған бағдарлама
99. Оқушының білім алуын қолдау үшін сұрақ қоюдың қандай техникаларын пайдалануға болады? *түрткі болу, сынақтан өткізу, қайта бағыттау.
100. Когнитивті даму - бұл...*баланың оқу және проблемаларды шешу қабілеті.
101. Мұғалім көшбасшылығының міндетті қыры болып... табылады.*оптимистік көзқарас, оптимизимге ынталандыру.
102. Бағалау -... *одан әрі білім алу туралы шешімді қабылдау мақсаты мен оқытуды нәтижелерін жүйелі түрде жинақтауға бағытталған қызметті белгілеу үшін қолданылатын термин
103. Ой жүгіртудің үш түрі: *Ұқсастық бойынша ой жүгірту, моральдік пайымдау, зерде теориясы
104. Эпизодтық жады дегеніміз: *ой тәжірибеміздің толық тізімі алғашқы болып сақталатын жүйе
105. Талқылау бұл: *ақпараттарды тарату және мәселелерді шешу мақсатында ой бөлісу
106. Отбасы әсеріне қарағанда сыртқы әсер ықпалы күштірек деген зерттеуші *Джудит Харрес
107. Білім алуды үйретудің қозғаушы күші *метатану
108. Мектепте оқушы үніне көңіл бөлуді зерттеген зерттеуші *Джин Раддок
109. Мерсердің зерттеуіне сәйкес әңгімелесудің неше түрі бар? *3
110. Өздігінен реттелетін білім алудың үш элементінің бірін көрсет… *Оқушының проблемалар мен мақсаттарды өздігінен айқындауы
111. Идея мен мүмкіндіктерді алға жылжыту және келісуді қалай атайды? *Дәлелдеме
112. Мерсердің зерттеуіне сәйкес әңгімелесу түрлері…*әңгіме - дебат, топтық және зерттеушілік әңгіме.
113. Бандура өзіндік тиімділікті қалыптастыруға ықпал ететін неше факторды ерекшеледі? *4 фактор
114. 1973 жылы селективті зейіннің дамуын көрсеткен ғалымдар: *Хаген, Хейл
115. 1971 жылы сыныпта тіл қаншалықты қолданылса, оқушылардың білім алуына әсер ететінін айтқан ғалым? *Барнс
116. Қандай параметрлерді көбінесе өлшем деп атайды? *Интерпретация
117. Оқушылардың оқу бағдарламасына сай тез дамуының бір түрі..... *Акселерация
118. Зерттеушілік әңгіме - мұғалімдердің оқушыларды әңгімеге тарту кезінде дамыту қажет болып табылатын әңгіменің түрін кімдер анықтаған?
*Барнс пен Мерсер
119. Ұзақ мерзімді жадының ең соңғы және теңмәнді емес аспектісі? *Семантикалық жады
120. «Эпистемиялық субъектіні» зерттеген кім? *Пиаже
122. Ынталандыру мен құптамаумен байланысты қай фактор? *Әлеуметтік сенім
123. Әңгіме білім алу мақсатында жүргізілгенімен, оған қатысушылардың өзгелер ұсынған қандайда болсын идеаларды төзімділікпен тыңдау қай әңгімелесу түріне жатады? *Топтық – әңгіме
124. Оқу пирамидасында, яғни оқушылардың алған ақпаратты сақтауының орташа пайызында «талқылау» неше пайыз? *50%
125. Формативті бағалау дегеніміз не? *Оқыту үшін бағалау
126. Интерпретация дегеніміз не? *Логикалық қорытынды
127. Жиынтық бағалау дегеніміз... *Оқытуды бағалау
128. Оқытудың сапасын неше тәсіл арқылы анықтауға болады? *2
129. Таксономия сөзі қай тілден енген? *грек
130. Маслоудың қажеттіліктер иерархиясы неше сатыдан тұрады? *5
131. Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды басты педагогикалық түсінік не? *СТО
132. Логикалық қорытындыны басқаша қалай атайды? *Интерпретация
133. Александер тәжірибеде зерттеген диалогтің қанша үлгісін анықтады? *5
134. Диалог негізінде оқыту және оқу дегеніміз не? *Мұғалім мен оқушы арасындағы ой - пікірдің жүйеленуі мен дамуы
135. Оқыту үшін бағалау мен оқуды бағалау дегеніміз не? *ілгерілеу қадамдарын айқындау мен оған қолдау көрсету
136. Білім беруді басқару мен көшбасшылық дегеніміз не? *мұғалімнің өз тәжірибелерінің жекелеген тұстарын анықтауы, зерттеуі, бағалауы, сыни ойлауды дамытуы
137. Выготскийдің айтуы бойынша оқушының өз бетінше шешкен міндеттердің көмегімен анықталған өзекті даму деңгейі мен үлкендердің басшылығымен және анағұрлым қабілетті жолдастарымен бірігіп шешілген міндеттер арқылы анықталатын болжамды даму деңгейі арасындағы қашықтық.
*Жақын арадағы даму аймағы.
138. Оқыту барысында бақылаудың, тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға және синтездеуге бағытталған модуль. *Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету.
139 Акселерация деген не? *Оқушылардың оқу бағдарламасына сай тез дамуының түрі.
140 Орта бірлесуден гөрі, көп жағайда бәсекелестікке бағытталатын әңгіме *2. әңгіме - дебат
141 Топтық әңгіме барысында байқалатын жайлар ... *3. идея қайталанады және жасалынады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейді
142 «Оқытудағы гуманистік тәсілінің» негізін қалаушылар *Маслоу мен Роджерс
143 Пиаженің болжауы бойынша білім алудың басты екі үдерісі қандай? *Ассимиляция және бейімделу
144 Балалардың сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін табуды қажет ететін негізгі ерекшеліктердің бірі: *2. Пайым
145 Үнемі қайталап отыру арқылы фактілерді, ойларды және күнделікті іс - әрекеттерді жаттау. *механикалық есте сақтау
146 Оқушылар үдерісі арқылы түсіну, бақылау және оқу - тәжірибесіне қадағалау жүргізу қабілеттерін дамыту *метатану
147 Радио қойылымға ұқсас интернетке орналыстырылған бағдарлама қалай аталады? *2. подкаст
148 Адамның өсуіне ерекше назар аударылған тәсіл *оқытудағы гуманистік тәсіл
149 Ұзақ мерзімді жады неше компоненттен тұрады? *3
150 Өз санаңның және басқа адамдар санасының мазмұнына ой жүгірте білу - *Зерде теориясы
151 « Қалай оқу керектігін үйрету» моделінің атауы қандай үдеріске жатады.? *1. өзін - өзі реттеу үдерісі
152 Cыныптағы талқылаудағы дәлелдің үш түрін талқылаған кім? *Мерсер
153 Флейвелл (1976) метатануды өлшеудің неше құрылымын сипаттайды? *3
154 Дьюидің «Біз қалай ойлаймыз?» деген кітабы қай жылы шықты? *1910
155 Оқу реформаторы Джон Дьюи мен технологиялық зерттеуші Дональд Шонның бірлескен жұмыстарынан қандай ұғым туындады?
*«Рефлективтік практик»
156 Александер өз тәжірибесінде диалогтің неше үлгісін анықтаған?.* бес.
157 Өнегелі даму теориясында әр түрлі үш деңгейдегі алты кезеңді бөліп көрсеткен кім? *Кохлберг.
158 Кім алғашқы кең көлемді метатану зерттеуінде ерте жастағы балаларға есте сақтауға тапсырмалар берді? *Флейвелл
159. Метану терминін алғашқы кім қолданды? *Флейвел
160. 1994 жылы балалардың өз оқуын бақылау мен мониторнигі үдерісінде дербестігін қалыптастыруға баса назар аударған кімдер? *Шанк мен Циммерман
161. Оқудың дамуы барысында жетекшінің қолдау көрсетуінің түрі мен деңгейі өзгеріп отырады және түрткі болу, бағыттаушылық, дамудың тұжырымдамалық негіздерінің тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында түрленеді. Бұл үрдісті Жером Брунер қалай атаған?
*«Орман өсіру»
162. Жақына арада даму аймағы ұғымын Выготский қай жылы анықтады? *1978
163. «Оқытудың жолын қалай үйрену керек» тақырыбы бойынша жүргізілген ауқымды зерттеу барысында Кембридж университетінің зерттеушілері қандай жоба жүргізді? *«Оқушы үні»
164. Қай елдің көше балаларын математика пәніндегі қиындықтары мен күнделікті нарықтағы сауда ситуациаларында ойша есептеу табысты шығарған жағдайын зерттеген? *Бразилия
165. «Ситуациялық тану» түсінігін берген кімдер?
*Лейв және Венгер
166. Перри зерттеуі бойынша өздігінен реттелетін оқудың неше аса маңызды элементтері бар? *3
167. «Оқушылардың пікірлесудің мақсаты – қабылдаушының көзқарасы тұрғысынан алғанда оқудың не екендігін түсіну, жекелеген оқушылар мен топтар үшін қалай да жақсарту»- деп кім жазды?
*Джин Раддок
168. Британ Колумбиясы балабақшасындағы 3 жасар балаларды бақылауға алып, зерттеген кім?
*Перри
169. Қандай термин одан арғы білім алу туралы шешімді қабылдау мақсатымен оқытудың нәтижелерін жүйелі түрде жинақтауға бағытталған қызметті белгілеу
үшін қолданылады? *Бағалау.
170. 1960 жылдан бастап қандай бағалаудың түрлерінің айырмашылығы белгіленді?
*Формативтік және жиынтық.
171. Білім беруді, әдістерді және осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін жақсарту мүмкіндіктерін анықтауға бағытталған бағалауды қалай атайды?
*Формативтік және оқыту үшін бағалау (ОҮБ).
172. Мақсаты баға қою, сертификаттау немесе оқытудың алға жылжыуын тіркеу үшін оқыту қорытындысын шығару болса, ондай бағалауды қалай атайды?
*Жиынтық және оқытуды бағалау.
173. Бағалау мақсаты неде?
*Әр мұғалімнің бағалауды қандай мақсатта және кім үшін, қалай өткізу керек екендігі туралы түсіну.
174. Бағалаудың басты неше мақсаттары бар? *6.
175. Бағалаудың қандай мақсаттары бар?
*Оқытудың қиындықтарын анықтау, кері байланыс, уәж, болжау мен сұрыптау, стандартты бақылау мен орындау, мазмұнын мен білім беру стилін анықтау.
176. Проблемаларды анықтау үшін тестілер өткізіп, одан кейін өзіндік түзету және тестілеу жұмыстарын қайталап өткізуді бағалаудың қандай мақсатына жатқызуға болады?
*Оқытудың қиындықтарын анықтау.
177. Кері байланыс дегеніміз не?
*Мұғалім мен оқушылардың жетістікке жетуі.
178. Ынталандыру арқылы оқушылар мен мұғалім ойларын жинақтап әрекет етуге итермелейтін бағалауды не деп атайды? *Уәж немесе кері байланыс.
179. Уәж дегеніміз не?
*Оқушылар мен мұғалімдерді ынталандыру.
180. Болжау және сұрыптау дегеніміз не?
*Оқушының білімі мен дағдыларын бағалау арқылы мұғалімдер олардың болашақтағы мінез – құлқы мен дамуын анықтауы. Мұғалім мен оқушылардың жетістігі
182 Талқылау мен диалог мұғалімнің түсінігі бойынша қандай элемент? *«диалектика» (Александр 2008)
183. Мерсер сыныпта талқылаудағы дәлелдің неше түрін анықтады? *3
184. Ұжымдық, өзара білім алмасуға жағдай туғызатын және қолдаушы болып табылатын оқыту түрін тап.
* диалогтік оқыту
185. Мұғалімдердің сыни тұрғыдан ойлауында нені дамыту керек?
*теориялық базаны, технологияларды
186 сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерінен табуды қажет ететін негізгі ерекшеліктердің саны: *бес
187. сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін табуды қажет ететін негізгі ерекшеліктеріне қайсысы жатпайды
*бағалау
188. «Тиянақты, нақты және жан жақты болу» сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерінің қандай ерекшелігі?
*тәртіп
189.«Дәлелдердің деңгейі мен маңызын мойындау» сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерінің қандай ерекшелігі?
*пайым
190 Білім беру мен баланың білім алуы жайында сыни тұрғыдан ойланып толғануда да қолдануға болатын неше құрылым бар? *сегіз
191. Сыни тұрғыдан ойлау қалай сипатталады? *ойлау туралы ойлану
192. Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды болып табылатын ең басты педагогикалық түсінік *СТО
193. Базалық деңгейде сыни тұрғыдан ойлау үдерісін белгіле
*дәлелдерді сын тұрғысынан талдау мен бағалау
194. Базалық деңгейде СТО - ның қанша үдерісі бар *4
194. Кішкентай балалармен жұмыс барысында сыни тұрғыдан ойлауды дамытудың ең оңтайлы тәсілі:
*балалардың жеке басының тәжірибесіндегі дәлелдерге мән беруге ынталандыру
195. Диалогтың бес үлгісін анықтаған кім?
*Александер
Джон Дьюидің рефлективтік ой туралы кітабы қалай аталады?
*«Біз қалай ойлаймыз?»
196. Талқылау мен диалог немен ерекшеленеді?
*Өзінің танымдық әлеуетімен
197. Механикалық есте сақтау нені білдіреді?
*Үнемі қайталап отыру арқылы фактілерді, ойларды және күнделікті іс - әрекет жасау
198. Идея мен мүмкіндіктерді алға жылжыту және келісу деген анықтамаға не жатады?
*Дәлелдеме
199. Оқыту үшін бағалау дегеніміз не?
*бағалау оқыту мен білім берудің ажырамас бөлігі

Аттестациядан өтетін мұғалімдерге арналған тест жауаптарымен. жүктеу
Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:


Қарап көріңіз 👇
---Жаңалықтар:
» NIS-тің мың домбырашысы Гиннесс рекордтар кітабын бағындырды 26.05.2022
» Президенттің баспасөз қызметі Тоқаевтың 30 жыл бұрынғы суреттерін көрсетті (фото) 22.05.2022
» Қазақстандағы жеңілдетілген автокөлік несиелері: Автосалондар қосымша қызмет алуға мәжбүрлейді 20.05.2022

Пікір жазуКелесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы